__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2016


Framtiden är ljus®

2


Innehållsförteckning

Information från Skanova……………………………………………………………………………………………………………………… 4 Terminering i stativ ODF-system FiA 14” ODF-system………………………………………………………………………………………………………………………… FiA 14” prefabricerade ODF-enheter …………………………………………………………………………………………………… N3S ODF-system……………………………………………………………………………………………………………………………… N3S prefabricerade ODF-enheter………………………………………………………………………………………………………… Maxi/240 ODF-system……………………………………………………………………………………………………………………… Maxi/240 prefabricerade ODF-enheter………………………………………………………………………………………………… TT 192 ODF-system …………………………………………………………………………………………………………………………… TT 192 prefabricerade ODF-enheter……………………………………………………………………………………………………… ETSI-stativ, skåp och tillbehör för FiA………………………………………………………………………………………………… ODF-enheter 10”, 14” och 19” i stativ ODF 10-19”……………………………………………………………………………………………………………………………………… ODF 10” Primär………………………………………………………………………………………………………………………………… ODF 19” Primär………………………………………………………………………………………………………………………………… ODF 19” Sekundär …………………………………………………………………………………………………………………………… ODF 14-19” FiA………………………………………………………………………………………………………………………………… ODF 19” Standard ……………………………………………………………………………………………………………………………

6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 18 20 22

Terminering på vägg eller i utomhusskåp Skarv- och termineringsenhet (SoT), Multiflex………………………………………………………………………………………… Anslutningsenhet KTV ………………………………………………………………………………………………………………………… Överlämningsenhet……………………………………………………………………………………………………………………………… Terminaluttag……………………………………………………………………………………………………………………………………… Fiberuttag för hem ………………………………………………………………………………………………………………………………

24 25 26 27 27

Fanouter, fibersvansar och tillbehör Fanout………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fibersvans (pigtail)………………………………………………………………………………………………………………………………… Mellanstycken och blindplugg………………………………………………………………………………………………………………… Mekanisk villakontakt…………………………………………………………………………………………………………………………… Dämpare……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Rengöringsprodukter………………………………………………………………………………………………………………………………

28 29 30 31 31 32

Anslutningskablage Hotellkabel…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Spridningskabel…………………………………………………………………………………………………………………………………… Utkabling av aktiv utrustning till ODF ODF-enhet N3S med anslutningskabel………………………………………………………………………………………………… Switchkablage………………………………………………………………………………………………………………………………… Breakout-kablage………………………………………………………………………………………………………………………………… Förstärkt anslutningskabel……………………………………………………………………………………………………………………

34 35 36 36 39 40

Anslutningskablage (Patch Cord) Anslutningskablar blå, en och två fiber…………………………………………………………………………………………………… 42 Anslutningskablar FiA, gul, en fiber………………………………………………………………………………………………………… 48 Anslutningskablar Villa, vit, en fiber………………………………………………………………………………………………………… 49

Skarvning Skarvskåp för upp till 96 kunder……………………………………………………………………………………………………………… Skarvskåp för många och flerfibriga optokablar………………………………………………………………………………………… Skarvenhet för ETSI/19”………………………………………………………………………………………………………………………… Skarvboxar…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Stolpskåp…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Markskåp FiA………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tillbehör fiberskarvning…………………………………………………………………………………………………………………………

50 54 56 58 62 63 64

Artikelnummerregister…………………………………………………………………………………………………………………………… 66


Information från Skanova

TD Fiberoptiks katalog är ett urval av materiel ur: 1056-A 252 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas och TeliaSoneras nät Materielkatalogen omfattar den materiel och de specialverktyg som är godkända att installeras och användas i Skanovas och TeliaSoneras nät och innehåller enbart passiva komponenter för linjenät och nod. Materielkatalogen beskriver materiel och hur den skall användas samt hänvisning till gällande anvisning för installation och användning av respektive materiel. Ingående materielavsnitt 1056-A 252/ 1 Kanalisation 1056-A 252/ 2 Luftlinjenät 1056-A 252/ 3 Optokabel 1056-A 252/ 4 Skarvning optokabel 1056-A 252/ 5 Terminering optokabel 1056-A 252/ 6 Kopparkabel 1056-A 252/ 7 Skarvning kopparkabel 1056-A 252/ 8 Terminering kopparkabel 1056-A 252/ 9 Åskskydd, jordning 1056-A 252/ 10 Tryckskydd 1056-A 252/ 11 Stationsmekanik 1056-A 252/ 12 Skåp, Boxar och Stativ TD Fiberoptiks sortiment återfinns helt eller delvis i markerade avsnitt. Samtliga avsnitt återfinns i sin helhet på: Skanova intranät http://intranet.teliasonera.net/Workroom/swedish/skanova-access/nat/linjenat/Materiel/ TeliaSonera intranät http://intranet.teliasonera.net/Workroom/swedish/nat/moderna-nat/Natochnatelement/Linjenat/Materiel/ EVY – TeliaSoneras entreprenörsportal https://www.evy.telia.se/ under Dokumentation: Linjenät - Materielkatalog

4


Terminering i stativ FiA 14” ODF-system

FiA 14” ODF-system ODF-stativen kan hantera 16 respektive 12 stycken ODF-enheter med 96-fiber. Två stycken 48-fibers ODF-enheter motsvarar platsen för en 96:a. Stativet består av gula vertikala kablagekanaler samt integrerat kablagemagasin i stativets nederdel för hantering av längdöverskott på anslutningskablar. Stativet kan monteras mot vägg eller vara fristående, sida vid sida eller rygg mot rygg. Total höjd på justerbar kablagestege är 240-290 mm. ODF-stativen FiA 14” modell TS levereras komplett med installationsanvisning samt - Beröringsskydd (dörr framför kopplingsfält) - Kablagestege (gul) för toppmontage Anvisning: T 15188-11 ”ODF-stativ FiA 14tum modell TS”

Tekniska egenskaper 1800mm 2200mm Kapacitet: Höjdenheter (HE): Vikt:

1152xSC 1536xSC 24 32 80kg 90kg

Bredd: 600mm Djup: 300mm Material: Stålplåt och aluzink. Ytbehandling: Elförzinkad. Kablagesektionerna är lackerade med gul pulverlack.

ODF-stativ FiA 14”, modell TS-TD, komplett BABA 101 37-M/V18 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1800mm BABA 101 37-M/V22 ����������������������������������������������������������������������������������������������������2200mm BABA 101 37-M/V22/2P ������������������������ (2 stativ på pall).............................:::.2200mm

6

Kablagebrygga

Distansplåt D3/D4

För anslutningskablar som förläggs mellan två ryggställda 300mm djupa D3-stativ (FiA14/N3S/ETSI). SXAA 130 258

Täcker utrymmet bakom 300mm-stativ bredvid 400mm-stativ. SXAA 130 288


Terminering i stativ

FiA 14” prefabricerade ODF-enheter

FiA 14” prefabricerade ODF-enheter

48xSC, modell TD, GAQQBDU (mjuk)

96xSC, modell TD, GAQQBDU (mjuk)

48/NBAA 101 35/15��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m 48/NBAA 101 35/30 �����������������������������������������������������������������������������������������������������30m 48/NBAA 101 35/50 �����������������������������������������������������������������������������������������������������50m 48/NBAA 101 35/70 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m

96/NBAA 101 35/15���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m 96/NBAA 101 35/30 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 30m 96/NBAA 101 35/50 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 50m 96/NBAA 101 35/70 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m

48xSC, modell N, GAQQBDU (mjuk)

96xSC, modell N, GAQQBDU (mjuk)

48/NBAA 101 44/15 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m 48/NBAA 101 44/30 ����������������������������������������������������������������������������������������������������30m 48/NBAA 101 44/50 ����������������������������������������������������������������������������������������������������50m 48/NBAA 101 44/70 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m

96/NBAA 101 44/15 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m 96/NBAA 101 44/30 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 30m 96/NBAA 101 44/50 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 50m 96/NBAA 101 44/70 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m

Kabeltypen GAQQBDU saknar längsvattenskydd och får endast användas inomhus. För ODF-enhet med GASQBDUV som stubbkabel eller fanouter, se avsnitt ODF 14-19” FiA (sid 20).

7


Terminering i stativ N3S ODF-system

N3S ODF-system ODF-stativen kan hantera 16 respektive 12 stycken ODF-enheter med 96-fiber. Två stycken 48-fibers ODF-enheter motsvarar platsen för en 96:a. Innerdelen i ODF-stativet är utdragbart och svängbart för åtkomlighet vid hantering av anslutningskablage och kablar. Stativet kan monteras mot vägg eller vara fristående, sida vid sida eller rygg mot rygg. Total höjd på justerbar kablagestege är 240-290 mm. ODF-stativen N3S modell TS levereras komplett med installationsanvisning samt - Utdragsplatta på golvet - Fem stycken galgar för upphängning av kablage - Kablagestege (gul) för toppmontage Anvisning: T 19034-11 ”ODF-stativ N3S modell TS”

Tekniska egenskaper 1800mm 2200mm Kapacitet: Höjdenheter (HE): Vikt:

1152xSC 1536xSC 24 32 100kg 114kg

Bredd: 600mm Djup: 300mm

ODF-stativ N3S, modell TS, komplett BABA 101 36/18 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1800mm BABA 101 36/22 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������2200mm BABA 101 36/22/2P ������������������������������� (2 stativ på pall).....................................2200mm

8

Kablagebrygga

Distansplåt D3/D4

För anslutningskablar som förläggs mellan två ryggställda 300mm djupa D3-stativ (FiA14/N3S/ETSI). SXAA 130 258

Täcker utrymmet bakom 300mm-stativ bredvid 400mm-stativ. SXAA 130 288

Kablagegalge Galge för anslutningskablage i N3S ODF-stativ. SXAA 130 253


Terminering i stativ

N3S prefabricerade ODF-enheter

N3S prefabricerade ODF-enheter

48xSC, N3S, GASQBDUV

96xSC, N3S, GASQBDUV

Kan även beställas i valfri längd (xx) mellan 101 och 200m.

Kan även beställas i valfri längd (xx) mellan 101 och 200m.

48/NBAA 101 61/15���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m 48/NBAA 101 61/30 ������������������������������������������������������������������������������������������������������30m 48/NBAA 101 61/50 �����������������������������������������������������������������������������������������������������50m 48/NBAA 101 61/70 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 70m 48/NBAA 101 61/100 �������������������������������������������������������������������������������������������������100m 48/NBAA 101 61/xx ������������������������������������������������������������������������������������������� 101-200m

96/NBAA 101 61/15����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m 96/NBAA 101 61/30 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30m 96/NBAA 101 61/50 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50m 96/NBAA 101 61/70 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 70m 96/NBAA 101 61/100 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 100m 96/NBAA 101 61/xx �������������������������������������������������������������������������������������������� 101-200m

48xSC, N3S, GAQQBDU (mjuk)

96xSC, N3S, GAQQBDU (mjuk)

Kabeltypen GAQQBDU saknar längsvattenskydd och får endast användas inomhus. 48/NBAA 101 62/15 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m 48/NBAA 101 62/30 �����������������������������������������������������������������������������������������������������30m 48/NBAA 101 62/50 �����������������������������������������������������������������������������������������������������50m 48/NBAA 101 62/70 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m

Kabeltypen GAQQBDU saknar längsvattenskydd och får endast användas inomhus. 96/NBAA 101 62/15 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m 96/NBAA 101 62/30 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 30m 96/NBAA 101 62/50 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 50m 96/NBAA 101 62/70 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m

48xSC, N3S med 6 fanouter

96xSC, N3S med 12 fanouter

48/NBAA 101 61/F

96/NBAA 101 61/F

För ODF-enhet N3S med anslutningskabel, se avsnitt ODF-enhet N3S med anslutningskabel (sid 36). 9


Terminering i stativ Maxi/240 ODF-system

Maxi/240 ODF-system ODF-stativ Maxi (240) modell Telia rymmer sex ODF-enheter på höjden med 12 eller 24 SC-kontakter, utökningsbart med påbyggnadsdel för ytterligare två enhetshöjder. Till vänster om ODF-enheterna ryms kablagemagasin som förvarar anslutningskablagens överskottslängd. Anvisning: SKA19361-02 ”ODF-stativ Maxi modell Telia”

ODF 240 12xSC-D OP-Trunk

Utökningsmagasin MAXI 96F Utökningsmagasinet fördubblar kapaciteten för två platser i ett MAXIstativ, från 48 till totalt 96 fiber. BAYA 801 18

ODF avsedd för MAXI-systemet. Anpassad för flera tunna kablar, ex GAGQBDUV. Pulverlackerad stålplåt, frontlåda i aluzink med plats för 12 st SC duplex mellanstycken. NBAA 101 08

ODF-Stativ Maxi 2100 Rymmer 144 SC-kontakter, med utökningsmagasin BAYA80118 fördubblas kapaciteten. 300 x 300 x 2100mm BABA 101 33

Hållare ODF 240 Maxi Kassettmagasin MAXI Monteras enkelt med snabblås (i MAXI-stativ) i anslutning till respektive ODF-enhet. Magasinet rymmer 12 förvaringskassetter som beställs separat. BAYA 801 11 _____________________________________

Hållare med gångjärn till ODF 240 när den används i Maxi-stativet. Tillverkad i aluzink. SXAA 130 183

ODF-hållare TVT90 ODF-Stativ Maxi 600 Används för att utöka kapaciteten på Maxi-stativet med ytterligare två ODF-platser. Kan även användas som ett skåp vid väggmontage av ODF-enheter. 300 x 300 x 600mm BABA 101 34

10

Förvaringskassett Maxi Kassett för inlindning av överlängd av patchkablar. En kassett rymmer 2x8m simplexkabel eller 7m duplexkabel (diameter 2mm). NCLA 101 22�����������������������������������������������������������6-pack NCLA 101 22/1�������������������������������������������������������1-pack _____________________________________

Hållare för ODF-enhet och ODFmagasin till TVT 90-systemet. SXAA 092 8095/2

ODF-magasin TVT90 Magasin för anslutningskablagens överskottslängd. MGAA 071 0001/1


Terminering i stativ

Maxi/240 prefabricerade ODF-enheter

Maxi/240 prefabricerade ODF-enheter ODF 240/Maxi levereras färdigkontakterad med optokabel GASQBDUV eller med förmonterade fanouter/mellanstycken. En ODF-enhet rymmer maximalt 24 SC-kontakter, två enheter kan byggas ihop och levereras med 48xSC. Monteras stående i 240/Maxi-stativet och beställs med kabel förmonterad uppifrån eller nerifrån. Kan även beställas i valfri längd (xx) mellan 101 och 200m.

12xSC GASQBDUV, uppifrån 12/NBAA 101 20/A15 �������������������������������������� 15m 12/NBAA 101 20/A30 ������������������������������������ 30m 12/NBAA 101 20/A50 ������������������������������������ 50m 12/NBAA 101 20/A70 ������������������������������������� 70m 12/NBAA 101 20/A100 �������������������������������� 100m 12/NBAA 101 20/Axx ��������������������������� 101-200m

24xSC GASQBDUV, uppifrån 24/NBAA 101 20/A15 �������������������������������������� 15m 24/NBAA 101 20/A30 ����������������������������������� 30m 24/NBAA 101 20/A50 ����������������������������������� 50m 24/NBAA 101 20/A70 ������������������������������������ 70m 24/NBAA 101 20/A100 ������������������������������� 100m 24/NBAA 101 20/Axx �������������������������� 101-200m

12xSC GASQBDUV, nerifrån

24xSC GASQBDUV, nerifrån

12/NBAA 101 20/B15������������������������������������������ 15m 12/NBAA 101 20/B30���������������������������������������� 30m 12/NBAA 101 20/B50���������������������������������������� 50m 12/NBAA 101 20/B70�����������������������������������������70m 12/NBAA 101 20/B100����������������������������������� 100m 12/NBAA 101 20/Bxx ��������������������������� 101-200m

24/NBAA 101 20/B15 ������������������������������������� 15m 24/NBAA 101 20/B30 ����������������������������������� 30m 24/NBAA 101 20/B50 ����������������������������������� 50m 24/NBAA 101 20/B70 ������������������������������������ 70m 24/NBAA 101 20/B100 ������������������������������� 100m 24/NBAA 101 20/Bxx �������������������������� 101-200m

48xSC GASQBDUV, uppifrån 48/NBAA 101 20/A15 ������������������������������������� 15m 48/NBAA 101 20/A30 ����������������������������������� 30m 48/NBAA 101 20/A50 ����������������������������������� 50m 48/NBAA 101 20/A70 ����������������������������������� 70m 48/NBAA 101 20/A100 ������������������������������ 100m 48/NBAA 101 20/Axx �������������������������� 101-200m

48xSC GASQBDUV, nerifrån 48/NBAA 101 20/B15 ������������������������������������� 15m 48/NBAA 101 20/B30 ����������������������������������� 30m 48/NBAA 101 20/B50 ����������������������������������� 50m 48/NBAA 101 20/B70 ����������������������������������� 70m 48/NBAA 101 20/B100 ������������������������������ 100m 48/NBAA 101 20/Bxx �������������������������� 101-200m _____________________________________

12xSC GASQBDUV, uppifrån, vinkelställda mellanstycken 12/NBAA 101 21/A15 ���������������������������������������� 15m 12/NBAA 101 21/A30 ������������������������������������� 30m 12/NBAA 101 21/A50 ������������������������������������� 50m 12/NBAA 101 21/A70 �������������������������������������� 70m 12/NBAA 101 21/A100 ��������������������������������� 100m 12/NBAA 101 21/Axx ���������������������������� 101-200m

ODF-enhet med mellanstycken Används för operatörstrunkar och monteras högst upp i stativet. 4/NBAA 101 08/D ��������������������������������������������� 4xSC 8/NBAA 101 08/D ��������������������������������������������� 8xSC 12/NBAA 101 08/D�������������������������������������������� 12xSC 16/NBAA 101 08/D�������������������������������������������� 16xSC 20/NBAA 101 08/D������������������������������������������ 20xSC 24/NBAA 101 08/D������������������������������������������ 24xSC

ODF-enhet med fanouter 48/NBAA 101 20/F ���������������������������������������� 48xSC

ODF-enhet med mellanstycken För iläggning av fanouter. 12/NBAA 101 20/E����������������������������������� 12xSC(spx) 24/NBAA 101 20/D������������������������������������������� 24xSC

ODF-enhet med fanouter 12/NBAA 101 20/F����������������������������������� 12xSC(spx) 24/NBAA 101 20/F������������������������������������������� 24xSC

För ODF-enhet 240/Maxi med anslutningskabel, se avsnitt ODF-enhet Maxi/240 och TT 192 med anslutningskabel (sid 37). 11


Terminering i stativ TT 192 ODF-system

TT 192 ODF-system Stativet har plats för åtta ODF-enheter (insatsmodul) på höjden med 24 SC-kontakter vardera. Stativet är uppbyggt av en basram med påmonterad svängbar panel som kan innehålla insatsmoduler och skarvkassetter. I den nedre delen av ramen hanteras anslutningskablagens överskottslängd. Är lämpligt som anslutningspunkt på större företag. Stativen kan monteras på vägg eller vara fristående, sida vid sida, eller rygg mot rygg. Anvisning: T19036-11 ”ODF-stativ TT192 modell T”

Golvfäste

Skarvkassett för 24 skarvar

Används för fäste av stativ i golv. BAYA 801 12

Skarvkassetten är i metall med transparent plastlock. NCLA 101 47 _____________________________________

Toppfäste Används för fäste av stativ mot tak. BAYA 801 13

Toppguide

Skyddsplåt av metall

Används för att leda anslutningskablage mellan stativ och kabelkanal. BAYA 801 16

Används för skydd på stativets sida då risk för ovarsam hantering kan förekomma (gäller yttre stativ). BAYA 801 14

Distributionsstativ TT 192 Rymmer 192 fiber, varje insatsmodul rymmer 24 SC-Spx mellanstycken. Levereras med skydd av transparent plast för den övre delen av framsidan samt ett metallskydd för nedre delen. 260 x 240 x 2200mm BABA 101 35

Distributionsstativ TT 192, komplett Levereras komplett med golvfäste, toppfäste, toppguide och kabelföringsguide. BABA 101 35/22

12

Kabelföringsguide Låsskena för skarvkassett Hållaren är i metall. Endast en per stativ. BAYA 801 15

Används för att fästa inkommande kabel. BAYA 801 17


Terminering i stativ

TT 192 prefabricerade ODF-enheter

TT 192 prefabricerade ODF-enheter TT 192 ODF-enheten (insatsmodul) levereras färdigkontakterad med optokabel GASQBDUV eller med förmonterade fanouter/mellanstycken. En insatsmodul rymmer 24 (3x8) enkla SC-mellanstycken. Insatsmodulen är i metall, med transparent plastlock och transparent plastskydd för fiberslingan bakom kontakterna. Kan även beställas i valfri längd (xx) mellan 101 och 200m.

12xSC GASQBDUV

48xSC GASQBDUV

Insatsmodul med fanouter

12/NBAA 101 04/15 ������������������������������������������ 15m 12/NBAA 101 04/30 ��������������������������������������� 30m 12/NBAA 101 04/50 ��������������������������������������� 50m 12/NBAA 101 04/70 ���������������������������������������� 70m 12/NBAA 101 04/100 ����������������������������������� 100m 12/NBAA 101 04/xx ������������������������������ 101-200m

48/NBAA 101 04/15 ���������������������������������������� 15m 48/NBAA 101 04/30 �������������������������������������� 30m 48/NBAA 101 04/50 �������������������������������������� 50m 48/NBAA 101 04/70 �������������������������������������� 70m 48/NBAA 101 04/100 ��������������������������������� 100m 48/NBAA 101 04/xx ����������������������������� 101-200m

ODF-enhet med förmonterade 4-fibers fanouter. Inklusive 2mm-skyddstub för fiberbanden från kabeln. OBS! Skall endast användas där kabeldragningen utgör stora svårigheter. 12/NBAA 101 05/F��������������������������������������������� 12xSC 24/NBAA 101 05/F������������������������������������������� 24xSC

24xSC GASQBDUV

96xSC GASQBDUV

Insatsmodul med mellanstycken

24/NBAA 101 04/15 ����������������������������������������� 15m 24/NBAA 101 04/30 �������������������������������������� 30m 24/NBAA 101 04/50 �������������������������������������� 50m 24/NBAA 101 04/70 ��������������������������������������� 70m 24/NBAA 101 04/100 ���������������������������������� 100m 24/NBAA 101 04/xx ����������������������������� 101-200m

96/NBAA 101 04/15 ����������������������������������������� 15m 96/NBAA 101 04/30 �������������������������������������� 30m 96/NBAA 101 04/50 �������������������������������������� 50m 96/NBAA 101 04/70 ��������������������������������������� 70m 96/NBAA 101 04/100 ���������������������������������� 100m 96/NBAA 101 04/xx ����������������������������� 101-200m

Används för fanouter. 12/NBAA 101 05/E��������������������������������������������� 12xSC 24/NBAA 101 05/E������������������������������������������� 24xSC NBAA 101 05��������������������������������������������������������������� tom _____________________________________

Insatsmodul med mellanstycken Används för samlingskablage. 12/NBAA 101 07/E���������������������������������������������� 12xSC 16/NBAA 101 07/E���������������������������������������������� 16xSC 24/NBAA 101 07/E�������������������������������������������� 24xSC NBAA 101 07��������������������������������������������������������������� tom

För ODF-enhet TT 192 med anslutningskabel, se avsnitt ODF-enhet Maxi/240 och TT 192 med anslutningskabel (sid 37). För mångfiberkablage som eftermonteras i TT 192, se avsnitt Samlingskablage för eftermontering i TT 192 (sid 38).

13


Terminering i stativ

ETSI-stativ, skåp och tillbehör för FiA

ETSI-stativ, skåp och tillbehör för FiA Produkterna i detta avsnitt är anpassat för att åstadkomma en kontrollerad dragning av anslutningskablage inom samma stativ/skåp som den aktiva utrustningen eller till ett vidstående ODF-stativ. T 37 778-07 ”Noddisponering för Fiber i Accessnätet (FiA)” T 21 689-08 ”Utplacerad nod i ETSI för Fiber i Accessnätet (FiA)”

Kablagemagasin för ETSI, 300mm Anpassad att användas tillsammans med kablagekanaler och hanterar längder på kablage 300-1800mm. För montage i ETSI-stativ 2200 eller 1800mm. SXAA 130 254/300

Kablagemagasin för ETSI, 150mm

ETSI-stativ D3/D4, med dörr Stativet har löstagbar front i toppen, för fri åtkomst till kabelintagen. Anpassat för toppmonterad kablagestege. Har dörr med handtag som kan kompletteras med ASSAlåscylinder. DS22ETMD��������������������������������������������� 300x600x2200 DS18ETMD����������������������������������������������300x600x1800 4/NBHA 101 17/22��������������������������� 400x600x2200 4/NBHA 101 17/18��������������������������� 400x600x1800

ETSI-stativ D3/D4, utan dörr Stativet har löstagbar front i toppen, för fri åtkomst till kabelintagen. Anpassat för toppmonterad kablagestege. DS22ETUD���������������������������������������������� 300x600x2200 DS18ETUD�����������������������������������������������300x600x1800 4/NBHA 101 16/22�������������������������� 400x600x2200 4/NBHA 101 16/18��������������������������� 400x600x1800

ETSI-väggskåp D3, utan dörr ETSI-väggskåp D3, med dörr Skåpet har löstagbar topp och botten för att öppna kabelintaget. Inklusive enkel dragavlastning för inkommande kablar. Har dörr med handtag som kan kompletteras med ASSA-låscylinder. Skåpet är vändbart för vänster- eller högerhängd dörr. 3/NBHA 101 19/10����������������������������300x600x1000 3/NBHA 101 19/07������������������������������ 300x600x700 3/NBHA 101 19/04���������������������������� 300x600x400 14

Skåpet har löstagbar topp och botten för att öppna kabelintaget. Inklusive enkel dragavlastning för inkommande kablar. 3/NBHA 101 18/10����������������������������300x600x1000 3/NBHA 101 18/07������������������������������ 300x600x700 3/NBHA 101 18/04���������������������������� 300x600x400 _____________________________________

Anpassad att användas tillsammans med kablagekanaler och hanterar längder på kablage 150-900mm. För montage i ETSI-stativ 1000 eller 700mm. SXAA 130 254/150

Kablagekanal för ETSI-stativ Finns i sju olika höjder för att i kombination passa i alla godkända ETSI-skåp och -stativ. SXAA 130 255/50��������������������������������������������� 50mm SXAA 130 255/100���������������������������������������� 100mm SXAA 130 255/200���������������������������������������200mm SXAA 130 255/300���������������������������������������300mm SXAA 130 255/400�������������������������������������� 400mm SXAA 130 255/500�������������������������������������� 500mm SXAA 130 255/600.................600mm _____________________________________


Terminering i stativ

ETSI-stativ, skåp och tillbehör för FiA

Kablagekanal, toppavslutning Används för att avsluta kablagekanal tillsammans med toppmonterad kablagestege. Höjd: 100mm på montageskena (150mm totalt). SXAA 130 255/T

Fäste för 1U 19”-switch Huawei, ETSI Fäste för switch S5300 vid placering i ETSI med kablagekanal. Höjd: 50mm, inskjut: 35mm. 1/SXAA 130 322/35

Säkringspanel 4A, ETSI Kablagestege Gul radiebegränsare för toppmontage på ETSI-stativ med anpassning till trådstege 160mm ovanför stativtopp. 300x600x240mm +50mm justering i höjdled. SXAA 130 257

Anpassad för att monteras i standard ETSI med kablagekanal eller ETSI med högerskjuten placering. Säkringarna är fördelade 12+12. Höjd: 200mm. 24/BMGA 101 41/12�����������������������12/24 säkringar 24/BMGA 101 41/24��������������������� 24/24 säkringar

Kraftpanel 230 VAC med C13 och kabelmagasin 24 eluttag enligt standard IEC 60320 C13 som är fördelade på sex grupper om fyra uttag med varsin 10A/6A-säkring. Anpassad för att monteras i standard ETSI med kablagekanal alt. ETSI med högerskjuten placering. Kabel in/ utgång höger. Matningskabel 1,5m. 3/BMGA 101 42/624����������������������������tre 1-fas 10A 3F/BMGA 101 42/624...........................�� 3-fas 10A 3/BMGA 101 42B/624������������������������� tre 1-fas 6A 3/BMGA 101 42C/624�� tre 1-fas 10A centrerad

Apparat skarvkabel C13-C14, 3m

Säkringspanel, ETSI, centrerad Fäste för 1U 19”-switch Ericsson, ETSI Fäste för switch EFN324 vid placering i ETSI med kablagekanal. Höjd: 50mm, inskjut: 35mm. 1/SXAA 130 266/35

Anpassad för att monteras i standard ETSI-fäste med centrerad placering, i samband med utkabling av aktiv utrustning. Kabel in-/utgång vänster/ höger. Säkringar är fördelade 12+12. Höjd 200mm. 24/24 säkringar, 4A. 24/BMGA 101 41C/24

Jordad kraftkabel med kontakter enligt IEC 60320 C13/C14. För anslutning av 230VAC för kraftpanelens C13uttag till utrustnig. Ersätter ordinarie matningskabel (1,5m). TSRA 906 0169/3M

Adapterhylla, eluttag till ETSI med kanal

Fäste för 1U 19”-switch Cisco, ETSI Fäste för switch ME3400 vid placering i ETSI med kablagekanal. Höjd: 50mm, inskjut: 35mm. 1/SXAA 130 287/35

Används till 230VAC matning av switchar. Höjd: 100mm. 1,5m kabel med kontakt. SXAA 130 268/9������������������������������������������� 9 eluttag SXAA 130 268/4������������������������������������������� 4 eluttag

15


Terminering i stativ ODF 10”

ODF 10” ODF-enhet som är 10” kompletteras med medföljande 10” förlängningsplåt och monteras sedan i 19” stativ. Vid senare tillfälle kan 10” plåten ersättas med en 10” ODF-enhet. Två 10” ODF-enheter kan monteras bredvid varandra med fästvinklar omlott, de blir då 19” breda tillsammans. Förlängningsplåten används även som fäste vid väggmontage av ODF-enheten. Fästvinklarna kan flyttas så ODF-enhetens front förskjuts 35/70mm. Kabelutgång till höger, vid väggmontage ska kontakterna vara åt höger. Rymmer maximalt 24xSC-kontakter. Kan även beställas i valfri längd (xx) mellan 101 och 200m. Dimensioner ODF: 195x254x45mm.

24xSC, modell TD, GASQBDUV, vänster

24xSC, modell TD, GASQBDUV, höger

24/NBAA 101 34/V50��������������������������������������� 50m 24/NBAA 101 34/V100���������������������������������� 100m 24/NBAA 101 34/Vxx������������������������������ 101-200m

24/NBAA 101 34/H50�������������������������������������� 50m 24/NBAA 101 34/H100���������������������������������� 100m 24/NBAA 101 34/Hxx����������������������������� 101-200m _____________________________________

4-24xSC, modell N, GASQBDUV, vänster

4-24xSC, modell N, GASQBDUV, höger

4/NBAA 101 59/V50������������������������������ 4xSC, 50m 4/NBAA 101 59/V100������������������������� 4xSC, 100m 4/NBAA 101 59/Vxx���������������������4xSC, 101-200m 8/NBAA 101 59/V50������������������������������ 8xSC, 50m 8/NBAA 101 59/V100������������������������� 8xSC, 100m 8/NBAA 101 59/Vxx�������������������� 8xSC, 101-200m 12/NBAA 101 59/V50���������������������������12xSC, 50m 12/NBAA 101 59/V100����������������������12xSC, 100m 12/NBAA 101 59/Vxx����������������� 12xSC, 101-200m 24/NBAA 101 59/V50�������������������������24xSC, 50m 24/NBAA 101 59/V100�������������������� 24xSC, 100m 24/NBAA 101 59/Vxx��������������� 24xSC, 101-200m

4/NBAA 101 59/H50������������������������������ 4xSC, 50m 4/NBAA 101 59/H100������������������������� 4xSC, 100m 4/NBAA 101 59/Hxx���������������������4xSC, 101-200m 8/NBAA 101 59/H50������������������������������ 8xSC, 50m 8/NBAA 101 59/H100������������������������� 8xSC, 100m 8/NBAA 101 59/Hxx�������������������� 8xSC, 101-200m 12/NBAA 101 59/H50���������������������������12xSC, 50m 12/NBAA 101 59/H100����������������������12xSC, 100m 12/NBAA 101 59/Hxx����������������� 12xSC, 101-200m 24/NBAA 101 59/H50�������������������������24xSC, 50m 24/NBAA 101 59/H100�������������������� 24xSC, 100m 24/NBAA 101 59/Hxx��������������� 24xSC, 101-200m

16

24xSC, modell TD, med fanouter 24/NBAA 101 34/VF _____________________________________

24xSC, modell N, med fanouter 24/NBAA 101 59/VF


Terminering i stativ ODF 10” Primär

ODF 10” Primär ODF-enhet som är 10” kompletteras med medföljande 10” förlängningsplåt och monteras sedan i 19” stativ. Vid senare tillfälle kan 10” plåten ersättas med en 10” ODF-enhet. Två 10” ODF-enheter kan monteras bredvid varandra med fästvinklar omlott, de blir då 19” breda tillsammans. Förlängningsplåten används även som fäste vid väggmontage av ODF-enheten. Primär-ODF:en har inbyggt magasin för hantering av överskottslängder på anslutningskablage och är anpassad att användas vid små noder som t.ex. Miljöskåp, FTTB eller utflyttade noder i stativ. Placeras då direkt ovanför den aktiva utrustningen som man sedan ansluter med ett en-meters anslutningskablage och överskottet slingas in i ODF:ens magasin. Fästvinklarna kan flyttas så ODF-enhetens front förskjuts 35/70mm. Kabelutgång till höger, vid väggmontage ska kontakterna vara åt höger. Kan även beställas i valfri längd (xx) mellan 101 och 200m. Dimensioner ODF: 195x254x45mm

Primär ODF 4-12 fiber

Anpassad för användning i små utflyttade noder som t.ex. FTTB eller mobilsiter. Rymmer maximalt 12xSC-kontakter.

Modell TD, GASQBDUV

Modell N, GASQBDUV

4/NBAA 101 33/H50������������������������������ 4xSC, 50m 4/NBAA 101 33/H70������������������������������ 4xSC, 70m 4/NBAA 101 33/H100������������������������� 4xSC, 100m 4/NBAA 101 33/Hxx���������������������4xSC, 101-200m 8/NBAA 101 33/H50������������������������������ 8xSC, 50m 8/NBAA 101 33/H70������������������������������ 8xSC, 70m 8/NBAA 101 33/H100������������������������� 8xSC, 100m 8/NBAA 101 33/Hxx�������������������� 8xSC, 101-200m 12/NBAA 101 33/H50���������������������������12xSC, 50m 12/NBAA 101 33/H70��������������������������� 12xSC, 70m 12/NBAA 101 33/H100����������������������12xSC, 100m 12/NBAA 101 33/Hxx����������������� 12xSC, 101-200m

4/NBAA 101 58/H50����������������������������� 4xSC, 50m 4/NBAA 101 58/H70������������������������������ 4xSC, 70m 4/NBAA 101 58/H100������������������������� 4xSC, 100m 4/NBAA 101 58/Hxx��������������������4xSC, 101-200m 8/NBAA 101 58/H50������������������������������ 8xSC, 50m 8/NBAA 101 58/H70������������������������������ 8xSC, 70m 8/NBAA 101 58/H100������������������������� 8xSC, 100m 8/NBAA 101 58/Hxx������������������� 8xSC, 101-200m 12/NBAA 101 58/H50��������������������������12xSC, 50m 12/NBAA 101 58/H70��������������������������� 12xSC, 70m 12/NBAA 101 58/H100����������������������12xSC, 100m 12/NBAA 101 58/Hxx���������������� 12xSC, 101-200m

Primär ODF 16 fiber för Miljöskåp

Levereras med stubbkabel (GAGQBDUV) eller fanouter, antingen i 5m tub (GAQBDU) eller utan tub för skarv förlagd i ODF-enheten.

Modell N, kabel Med GAGQBDUV-kabel 50 eller 100 meter. 16/NBAA 101 65/H50���������������������������������������� 50m 16/NBAA 101 65/H100����������������������������������� 100m

Modell N, med fanouter Med 4st 4-fibers fanouter. 16/NBAA 101 65/HF����������������������������������������� 16xSC

Modell TD, med fanouter

Modell N, med fanouter

… DF-enhet med förmonterade 4-fibers O fanouter. Enheter med 4-8 kontakter kan kompletteras med fanouter och mellanstycken. 4/NBAA 101 33/HF�������������������������������������������� 4xSC 8/NBAA 101 33/HF�������������������������������������������� 8xSC 12/NBAA 101 33/HF����������������������������������������� 12xSC

… DF-enhet med förmonterade 4-fibers O fanouter. Enheter med 4-8 kontakter kan kompletteras med fanouter och mellanstycken. 4/NBAA 101 58/HF�������������������������������������������� 4xSC 8/NBAA 101 58/HF�������������������������������������������� 8xSC 12/NBAA 101 58/HF����������������������������������������� 12xSC

Modell N, tub Med 4st 4-fibers fanouter i 5m tub (GAQBDU). 16/NBAA 101 68/H5����������������������������������������� 16xSC

17


Terminering i stativ

ODF 19” Primär, ODF 19” Sekundär

ODF 19” Primär ODF Primär har inbyggt magasin för hantering av överskottslängder på anslutningskablage och är anpassad att användas vid små noder som FTTB eller utflyttade noder i stativ. Placeras då direkt ovanför den aktiva utrustningen som man sedan ansluter med ett en-meters anslutningskablage och överskottet slingas in i ODF:ens magasin. Anpassad för montage i ETSI-stativ eller skåp vid utplacerad tekniknod (FiA). Fästvinklarna kan flyttas så ODF-enhetens front förskjuts 35/70mm. Rymmer maximalt 24xSC-kontakter. Dimensioner ODF: 200x483x45mm.

16-24xSC, modell N, GAGQBDUV, Vänster ODF-enhet med 16 eller 24st SC-kontakter och stubbkabel GAGQBDUV från vänster. 16/NBAA 101 63/V50���������������������������������������������������������������������������������������16xSC, 50m 16/NBAA 101 63/V100����������������������������������������������������������������������������������16xSC, 100m 24/NBAA 101 63/V50������������������������������������������������������������������������������������� 24xSC, 50m 24/NBAA 101 63/V100�������������������������������������������������������������������������������� 24xSC, 100m

16-24xSC, modell N, med fanouter ODF-enhet med förmonterade 4-ribbon fanouter, 16 eller 24st SC-kontakter. 16/NBAA 101 63/VF����������������������������������������������������������������������������������������������������� 16xSC 24/NBAA 101 63/VF��������������������������������������������������������������������������������������������������� 24xSC

ODF 19” Sekundär ODF Sekundär är anpassad för användning i miljöskåp (FiA). Försedd med en 5 meter lång skyddstub (GAQBDU) som skyddar fibern fram till skarvenhet inom samma miljöskåp.

48xSC, modell N, tub

96xSC, modell N, tub

Med 6st 8-fibers fanouter i 5m tub (GAQBDU). Dimensioner ODF: 200x483x45mm. 48/NBAA 101 66/V5

Med 12st 8-fibers fanouter i 5m tub (GAQBDU). Dimensioner ODF: 200x483x90mm. 96/NBAA 101 66/V5

18


Terminering i stativ ODF 14-19” FiA

ODF 14-19” FiA Prefabricerade ODF-enheter för bruk i accessnätet (FiA). 48- eller 96-fibers stubbkabel med spårkärna (GASQBDUV) eller mjuk dubbelmantlad stubbkabel (GAQQBDU). Anpassade för 19”-installation i miljöskåp eller ETSI enligt FiA, med lång fästvinkel till vänster. ODF-varianterna 14-19” passar även i ODF-stativ FiA 14” (sid 6) med enbart korta fästvinklar. Kan även beställas i valfri längd (xx) mellan 101 och 200m.

ODF-enheter med stubbkabel, GASQBDUV

ODF 14-19”, 48xSC, modell N ODF 14-19”, 48xSC, modell TD 48/NBAA 101 31/V50����������������������������������������������������������������������������������������������������50m 48/NBAA 101 31/V70����������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m 48/NBAA 101 31/V100������������������������������������������������������������������������������������������������100m 48/NBAA 101 31/Vxx������������������������������������������������������������������������������������������ 101-200m

ODF 14-19”, 96xSC, modell TD 96/NBAA 101 31/V50�����������������������������������������������������������������������������������������������������50m 96/NBAA 101 31/V70����������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m 96/NBAA 101 31/V100������������������������������������������������������������������������������������������������100m 96/NBAA 101 31/Vxx������������������������������������������������������������������������������������������� 101-200m

48/NBAA 101 67/V50����������������������������������������������������������������������������������������������������50m 48/NBAA 101 67/V70����������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m 48/NBAA 101 67/V100������������������������������������������������������������������������������������������������100m 48/NBAA 101 67/Vxx������������������������������������������������������������������������������������������ 101-200m

ODF 14-19”, 96xSC, modell N 96/NBAA 101 67/V50�����������������������������������������������������������������������������������������������������50m 96/NBAA 101 67/V70����������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m 96/NBAA 101 67/V100������������������������������������������������������������������������������������������������100m 96/NBAA 101 67/Vxx������������������������������������������������������������������������������������������� 101-200m

ODF 19”, 48xSC, modell T

20

Passar inte i ODF-stativ FiA 14”. 48/NBAA 101 24/V50���������������������������������������������������������������������������������������������������50m 48/NBAA 101 24/V70���������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m 48/NBAA 101 24/V100�����������������������������������������������������������������������������������������������100m 48/NBAA 101 24/Vxx����������������������������������������������������������������������������������������� 101-200m


Terminering i stativ ODF 14-19” FiA

ODF-enheter med mjuk stubbkabel , GAQQBDU

Kabeltypen GAQQBDU saknar längsvattenskydd och får endast användas inomhus. Levereras endast i längderna 15, 30, 50 och 70 meter. Kabeltypen är framtagen för en enklare förläggning och skarvpreparering med 8-ribbon fiber.

ODF-enheter med fanouter Förmonterade 8-ribbon fanouter och mellanstycken. 8-ribbon kan delas till två stycken 4-ribbon.

ODF 14-19”, 48xSC, modell TD

ODF 14-19”, 48xSC, modell N

48/NBAA 101 32/V15����������������������������������������� 15m 48/NBAA 101 32/V30��������������������������������������� 30m 48/NBAA 101 32/V50��������������������������������������� 50m 48/NBAA 101 32/V70����������������������������������������70m

48/NBAA 101 64/V15���������������������������������������� 15m 48/NBAA 101 64/V30�������������������������������������� 30m 48/NBAA 101 64/V50�������������������������������������� 50m 48/NBAA 101 64/V70���������������������������������������70m

ODF 14-19”, modell TD, med fanouter

ODF 14-19”, 96xSC, modell TD

ODF 14-19”, 96xSC, modell N

96/NBAA 101 32/V15����������������������������������������� 15m 96/NBAA 101 32/V30��������������������������������������� 30m 96/NBAA 101 32/V50��������������������������������������� 50m 96/NBAA 101 32/V70����������������������������������������70m

96/NBAA 101 64/V15����������������������������������������� 15m 96/NBAA 101 64/V30��������������������������������������� 30m 96/NBAA 101 64/V50�������������������������������������� 50m 96/NBAA 101 64/V70����������������������������������������70m

ODF 14-19”, modell N, med fanouter

48/NBAA 101 31/VF����������������������������������������48xSC 96/NBAA 101 31/VF���������������������������������������� 96xSC

48/NBAA 101 67/VF����������������������������������������48xSC 96/NBAA 101 67/VF���������������������������������������� 96xSC

ODF 19”, 48xSC, modell T Passar inte i ODF-stativ FiA 14”. 48/NBAA 101 25/V15����������������������������������������� 15m 48/NBAA 101 25/V30��������������������������������������� 30m 48/NBAA 101 25/V50��������������������������������������� 50m 48/NBAA 101 25/V70����������������������������������������70m

ODF 19”, 48xSC, modell T, med fanouter Passar inte i ODF-stativ FiA 14”. 48/NBAA 101 24/VF _____________________________________

21


Terminering i stativ ODF 19” Standard

ODF 19” Standard

ODF 19”, modell TD, med fanouter

ODF 19”, KB112, med fanouter

TD Fiberoptik 19” ODF-enhet med förmonterade 4-ribbon fanouter. Dimensioner: 280 x 483 x 44 mm 4/NBAA 101 36/F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������4xSC 8/NBAA 101 36/F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������8xSC 12/NBAA 101 36/F��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12xSC 16/NBAA 101 36/F��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16xSC 24/NBAA 101 36/F������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24xSC 48/NBAA 101 36/F������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48xSC

19” ODF-enhet KB112 med förmonterade 4-ribbon fanouter. Dimensioner:280 x 483 x 44 mm 4/NBAA 101 69/F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������4xSC 8/NBAA 101 69/F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������8xSC 12/NBAA 101 69/F��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12xSC 16/NBAA 101 69/F��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16xSC 24/NBAA 101 69/F������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24xSC 48/NBAA 101 69/F������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48xSC

22


Terminering i stativ Fiberkablage ODF 19� Standard

23


Terminering på vägg eller i utomhusskåp Skarv- och termineringsenhet (SoT), Multiflex

Skarv- och termineringsenhet (SoT), Multiflex SoT-enheten delas med kontaktpanelen till två separat låsbara delar, som bildar gränssnitt mellan inkommande kabel och utgående anslutningar. Den är därför lämplig som anslutningspunkt eller överlämningspunkt hos kund. Enheten är avsedd att användas inomhus och i torra utrymmen, monteras horisontellt eller vertikalt. Skarvutrymmet på kabelsidan har plats för två skarvkassetter typ T. Enheten levereras med låsvred, inkl. regel för Abloy-lås. Regel för Assa beställs separat. Enheten kan kompletteras enligt TeliaSoneras låssystem. Kundunikt lås kan monteras på kundsidan. Finns i utförande för max 12 eller 24 SC-kontakter med kontaktpanel för 12 stycken enkla (Spx) eller dubbla (Dpx) mellanstycken. Dimensioner: 80x244x365mm

SoT-enhet tom NCLA 101 24��������������������������������������������������� 12xSC Spx NCLA 101 25���������������������������������������������������� 12xSC Dpx

Tillbehör till SoT-enhet

Skarvkassett ”Multikassett” Används på operatörssidan av SoTenheten. Varje kassett rymmer 36st enkelfiberskarvar eller 18st bandfiberskarvar (4- eller 8-ribbon). NCLA 101 09/1������������������������������������������������������1-pack NCLA 101 09/2����������������������������������������������������� 2-pack

SoT-enhet (Spx) med fanouter Väggbox Multiflex för max 12st SC-kontakter, levereras inkl. skarvkassett ”Multikassett”. 4/NCLA 101 24/F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4xSC 8/NCLA 101 24/F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8xSC 12/NCLA 101 24/F�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12xSC

SoT-enhet (Dpx) med fanouter Väggbox Multiflex för max 24st SC-kontakter, levereras inkl. skarvkassett ”Multikassett”. 4/NCLA 101 25/F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4xSC 8/NCLA 101 25/F��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8xSC 12/NCLA 101 25/F�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12xSC 16/NCLA 101 25/F���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16xSC 20/NCLA 101 25/F���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20xSC 24/NCLA 101 25/F���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24xSC

Skarvkassett ”RXS” …Används på kundsidan av SoT-enheten. Komplett med lock och skarvhållare för 6st enkelfiber. NCLA 101 59

Regel för ASSA industrilås SKYA10124 _____________________________________ För godkända mellanstycken, fibersvansar, fanouter och övriga tillbehör, se avsnitt Fanouter, fibersvansar och tillbehör (sid 28-30). För förkontakterade kablage att använda som ”stubbkabel” till tomma enheter, se avsnitt Hotellkabel (sid 34). 24


Terminering på vägg eller i utomhusskåp Anslutningsenhet KTV

Anslutningsenhet KTV Anslutningsenheten är framtagen för KTV och mindre kundanläggningar. Tillverkad av pulverlackerad stålplåt och avsedd för väggmontage inomhus alternativt i skåp utomhus. Inredningen är försedd med dragavlastare och två slingstrukturer med fiberhållare. Den inre är avsedd för skarv- och fanout-slingor och den yttre för överskott på anslutningskabeln till den aktiva utrustningen. Skarvhylsorna placeras i separat hållare på inredningen. Skruvar för montage på träskiva medföljer. Enheten är låsbar och levereras med låsvred som kan bytas mot lås som är standard för Telias kopplingslådor eller -pålar. Finns med SC/UPC-kontakter för vanlig telefoni/data och SC/APC-kontakter för KTV med analog signal. Dimensioner: 68x140x260mm

Anslutningsenhet med fanouter Väggbox T510 med en, två eller tre 4-fibers fanouter. 4/NCLA 101 48/F����������������������������������������������������������������������������������������������������4xSC/APC 8/NCLA 101 48/F����������������������������������������������������������������������������������������������������8xSC/APC 4/NCLA 101 50/F��������������������������������������������������������������������������������������������������� 4xSC/UPC 8/NCLA 101 50/F��������������������������������������������������������������������������������������������������� 8xSC/UPC 12/NCLA 101 50/F������������������������������������������������������������������������������������������������12xSC/UPC

Anslutningsenhet med mellanstycken För iläggning av fanouter eller hotellkablage. 4/NCLA 101 50/D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������4xSC 8/NCLA 101 50/D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������8xSC 12/NCLA 101 50/D���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12xSC

För godkända mellanstycken, fibersvansar, fanouter och övriga tillbehör, se avsnitt Fanouter, fibersvansar och tillbehör (sid 28-30). För förkontakterade kablage att använda som ”stubbkabel” till tomma enheter, se avsnitt Hotellkabel (sid 34). 25


Terminering på vägg eller i utomhusskåp Överlämningsenhet

Överlämningsenhet Mötespunkt mellan Skanova och en extern nätägares nät. Mötespunkten är försedd med fiberoptiska kontakter som alltid är ihopkopplade enligt 1-1, 2-2 osv. för samtliga fiber. Ingen korskoppling är möjlig. Monteras på vägg inomhus eller i godkänt markskåp utomhus. Överlämningsenheten är försedd med utsvängbara skarvkassetter. Levereras med förmonterade ihopkopplade 8-fibers fanouter vars ändar är inslingade i respektive nätägares skarvkassett. Anvisning: T 19838-11 ”Mötespunkt i nätet för Fiber i Accessnätet (FiA)”

Skarvkassett, enkel, högerhängd För upp till 96 fiber. NCLA 101 70/H1���������������������������������������������������1-pack NCLA 101 70/H2������������������������������������������������� 2-pack

Överlämningsenhet upp till 96+96 Levereras komplett med 2st skarvkassetter och kabelklämmor. Dimensioner: 270x535x274mm 24/NCLA 101 86/BF2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1st 24+24xSC 48/NCLA 101 86/BF2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1st 48+48xSC 96/NCLA 101 86/BF2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2st 48+48xSC

Överlämningsenhet upp till 288+288 Levereras komplett med 2-6st skarvkassetter och kabelklämmor. Dimensioner: 270x535x441mm 96/NCLA 101 87/BF2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2st 48+48xSC 144/NCLA 101 87/BF2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3st 48+48xSC 192/NCLA 101 87/BF2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4st 48+48xSC 240/NCLA 101 87/BF2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5st 48+48xSC 288/NCLA 101 87/BF2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6st 48+48xSC

Kontaktkassett, dubbel, med fanouter …Med förmonterade fanouter i slang för eftermontage i överlämningsenhet. 24/NCLA 101 89/HF2������������������������������ 24+24xSC 48/NCLA 101 89/HF2���������������������������� 48+48xSC

Kablage 24+24xSC med slangar För komplettering i befintlig kontaktkassett. Kontakterna är märka 25-48. 24/NCLA 101 90/HF2

För placering av överlämningsenhet utomhus i godkända markskåp, se avsnitt Markskåp FiA (sid 63). 26


Terminering på vägg eller i utomhusskåp Terminaluttag, Fiberuttag för hem

Terminaluttag Ett väggplacerat uttag för enklare terminering inomhus hos en företagskund i låst utrymme. Används inte vid placering i privat bostad.

Terminaluttag plast, modell TD Uttag i plast för 4st SC-kontakter. För montage på vägg eller apparatdosa. Kompletteras med 2st dubbla mellanstycken och fanout. Dimensioner: 40x110x100mm 4/NCLA 101 82 ___________________________________________________________

Terminaluttag plåt, modell TD Uttag i plåt för 4st SC-kontakter. För montage på vägg. Kompletteras med 2st dubbla mellanstycken och fanout. Dimensioner: 20x130x170mm 4/NCLA 101 83 ___________________________________________________________

Fiberuttag för hem För placering inomhus på vägg eller apparatdosa hemma hos privatpersoner (FTTH). Uttaget kräver att man avänder spridningskablar och fibersvansar med böjokänslig fiber (G.657). Tillverkat i plast och har plats för upp till 2st SC-kontakter.

Fiberuttag för hem, TD V2.2, för två enkla mellanstycken SC Kompletteras med ett enkelt mellanstycke och en fibersvans. Dimensioner: 30x80x136 NCLA 101 83/01����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1-pack NCLA 101 83/01/24P������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24-pack Komplett med ett enkelt mellanstycke och en fibersvans i förpackning 1/NCLA 101 83/F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1-pack Mellanstycke med integrerat dammskydd, enkel SC/UPC blå RNTA 985 0024/11��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1-pack

För godkända mellanstycken, fibersvansar, fanouter och övriga tillbehör, se avsnitt Fanouter, fibersvansar och tillbehör (sid 28-30). För godkända anslutningskablage, se avsnitt Anslutningskablar Villa, vit, en fiber (sid 49). 27


Fanouter, fibersvansar och tillbehör Fanout

Fanout Fanouter består av en ribbon-fiber (bandfiber) med kontakter i ena änden. I detta avsnitt återfinns alla fanouter som är godkända att köpa separat för komplettering eller reparation av olika ODF-lösningar. Alla godkända fanouter är med 4-fibers ribbon och SC-kontakter (UPC- och APC-slipade).

Fanout standard UPC Med 4st SC/UPC-kontakter och standardmått för en fanout, 950mm enkelfiber och 3000mm bandfiber. Används för reparation eller komplettering i befintlig ODF eller SoT. TSRA 905 47

Fanout för terminaluttag Används i terminaluttag för kortare sling. Mått för fanouter till terminaluttag är 350mm enkelfiber och 1000mm bandfiber. TSRA 905 47/1��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4xSC/UPC TSRA 906 159/1�������������������������������������������������������������������������������������������������������4xSC/APC TSRA 906 0164/1�������������������������������������������������������������������������� 2xSC/UPC + 2xSC/APC

Fanout standard APC Används för reparation eller komplettering i befintlig ODF eller SoT. Med 4st SC/APC-kontakter och standardmått för en fanout, 950mm enkelfiber och 3000mm bandfiber. TSRA 906 159

Fanout standard UPC och APC Fiber 1 och 2 är SC/UPC, fiber 3 och 4 är SC/APC. Med enkelfiber 950mm och 3000mm bandfiber. TSRA 906 0164

28

Fanout för TT 192 Används till ODF-system TT 192, med enkelfiber 500mm och 4000mm bandfiber. TSRA 905 47/4M5������������������������������������������������������������������������������������������������ 4xSC/UPC


Fanouter, fibersvansar och tillbehör Fibersvans (pigtail)

Fibersvans (pigtail) Består av en fiber med kontakt i ena änden. Alla godkända fibersvansar är med SC-kontakt (UPC- eller APC-slipad) och levereras med två olika fibertyper beroende på applikation.

Fibersvans SC/UPC, 1m Fast sekundärskyddad (900µm, blå) G652D-fiber. Används vid reparation av enstaka fiber i ODF, SoT eller terminaluttag. TSRA 906 157 ___________________________________________________________

Fibersvans FiA SC/UPC, 1m Fast sekundärskyddad (900µm, gul) G657A-fiber. Används endast till FiA, vid inskarvning av spridningskabel i fiberuttag för hem. TSRA 906 0162 ___________________________________________________________

Fibersvans SC/APC, 1m Fast sekundärskyddad (900µm, blå) G652D-fiber. Används vid reparation av enstaka fiber i ODF, SoT eller terminaluttag. TSRA 906 158 ___________________________________________________________

Fibersvans FiA SC/UPC, 24-pack 24st fibersvansar i samma förpackning för snabb och enkel åtkomst. TSRA 906 0162/24P ___________________________________________________________

Fibersvans FiA SC/APC, 1m Fast sekundärskyddad (900µm, gul) G657A-fiber. Används endast till FiA, vid inskarvning av spridningskabel i fiberuttag för hem. TSRA 906 0163 ___________________________________________________________ 29


Fanouter, fibersvansar och tillbehör Mellanstycken och blindplugg

Mellanstycken och blindplugg Skarvstycken, mellanstycken eller adapters, kärt barn har många namn men det betyder samma sak. Används för att koppla samman två eller fler fiberoptiska kontaktdon med varandra. Eftersom de flesta kontakter idag är hanar behövs något att sammanföra dem i. Det gör man med ett mellanstycke.

Blindplugg enkel Mellanstycke med integrerat dammskydd, enkel SC/UPC Blå SC simplex. RNTA 985 0024/11�������������������������������������������1-pack

Mellanstycke, dubbel SC/UPC

Svart täckbricka för hålbild SC simplex. NCLA 101 61

Blå SC duplex. RNTA 985 20/31

Blindplugg dubbel Svart täckbricka för hålbild SC duplex. NCLA 101 61/01

Mellanstycke, enkel SC/UPC Blå SC simplex. RNTA 985 20/11��������������������������������������������������1-pack RNTA 985 20/11/24P��������������������������������� 24-pack

Mellanstycke, dubbel SC/APC Grön SC duplex. RNTA 985 20/33

Mellanstycke, enkel SC-FC Mellanstycke, enkel SC/APC Grön SC simplex. RNTA 985 20/13

Mellanstycke, enkel FC FC simplex, metall. RNTA 985 01/1

30

SC till FC blå, för hålbild SC simplex. RNTA 985 20/34


Fanouter, fibersvansar och tillbehör Mekanisk villakontakt, Dämpare

Mekanisk villakontakt … år endast användas i accessnät vid terminering inomhus i FTTH-installationer. Den mekaniska villakontakten ska ses som ett F alternativ till att skarva in fibersvans (pigtail) vid installation av spridningskablar.

Mekanisk kontakt, modell TD Förpolerad fiberkontakt med inbyggd mekanisk skarv för terminering i fält av 250µm- eller 900µm-fiber. Vid köp av 100-pack så ingår 2st monteringsjiggar. TSRA 906 0170/2���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-pack TSRA 906 0170/2/10P������������������������������������������������������������������������������������������� 10-pack TSRA 906 0170/2/100P������������������������������������������������������������������������������������ 100-pack

Monteringsjigg Används för montera mekaniska kontakter på ett säkert sätt. SXAA 130 314

Dämpare Fiberoptiska dämpare används när man har för stark inkommande signal. Monteras på kontakten som ska anslutas.

Dämpare SC/UPC

Dämpare FC/UPC

Dämpare LC/UPC

RDFA 101 02/03�������������������������������������������������������3dB RDFA 101 02/05�������������������������������������������������������5dB RDFA 101 02/10������������������������������������������������������10dB RDFA 101 02/15������������������������������������������������������ 15dB

RDFA 101 01/03��������������������������������������������������������3dB RDFA 101 01/05��������������������������������������������������������5dB RDFA 101 01/10�������������������������������������������������������10dB RDFA 101 01/15������������������������������������������������������� 15dB

RDFA 101 05/03�������������������������������������������������������3dB RDFA 101 05/05�������������������������������������������������������5dB RDFA 101 05/10������������������������������������������������������10dB RDFA 101 05/15������������������������������������������������������ 15dB

31


Fanouter, fibersvansar och tillbehör Rengöringsprodukter för kontakter

Rengöringsprodukter för kontakter Den fiberoptiska kontakten är nätets känsligaste punkt. I detta avsnitt återfinns verktyg speciellt lämpade för att rengöra dessa.

Rengöringssticka 2,5mm (SC, FC och ST) SXAA 092 8135��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5-pack 22226-200���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200-pack

Rengöringssticka 1,25mm (LC och MU) SXAA 092 8135/1���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5-pack 22227-200����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200-pack

Rengöringspenna ”One-Click” Speciellt lämpad för invändigt monterade kontakter men fungerar utmärkt även på lösa kontakter. 2,5mm-varianten passar kontakttyperna SC/FC/ST och 1,25mm är anpassad för LC/MU. SXAA 130 292������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2,5mm SXAA 130 292/1����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1,25mm

Våtduk för rengöring av vaselinfylld kabel SqueekyKleen A 952 24 21/A��������������������������������������������������������������������������������������������������Styckförpackad

Rengöringskassett ”Cletop-S” Används för att rengöra alla tänkbara typer av kontakter. Nytt rengöringsband matas fram vid varje användning för säker rengöring. KDYA 071 0022/3

Våtdukar för rengöring av vaselinfylld kabel SqueekyKleen A 952 24 21/B����������������������������������������������������������300-pack i återförslutningsbar burk

Refillkassett till ”Cletop-S” SXAA 092 8160��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-pack 22236-6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6-pack

Refillrulle till ”Cletop-A” Till den äldre varianten av Cletop rengöringskassett. 22231������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-pack 22231-6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6-pack 32


33


Anslutningskablage Hotellkabel

Hotellkabel Dessa kablage byggs av GAGQBDUV med 4- eller 8-fibers ribbon. Kan förläggas inomhus men även sträckor under 100 meter utomhus i godkänd kanalisation. Ena änden är förkontakterad med SC/UPC kontakter och varje fiber är uppbyggd med yttermantel (2mm). Den okontakterade änden skarvas mot fanout, fibersvans eller kabel beroende på tillämpning. Kan användas som stubbkabel till en SoT- eller anslutningsenhet. …Kan beställas med valfri kabellängd 1-100m, ersätt ”xx” i artikelnumret med önskad kabellängd.

Hotellkabel, 4-ribbon

Hotellkabel, 8-ribbon

Hotellkabel, 4-ribbon, 1400mm

Uppbyggd fiberände 500mm. Fiberkabelns ytterdiameter är 5,5mm med 4 fiber och 7,0mm med 8 eller 12 fiber. 4/TSRA 902 0440/xx������������������������������������� 4xSC 8/TSRA 902 0440/xx������������������������������������� 8xSC 12/TSRA 902 0440/xx���������������������������������� 12xSC

Uppbyggd fiberände 500mm. Fiberkabelns ytterdiameter är 8,8mm. 8/TSRA 902 0441/xx��������������������������������������� 8xSC 16/TSRA 902 0441/xx������������������������������������ 16xSC 24/TSRA 902 0441/xx���������������������������������� 24xSC 32/TSRA 902 0441/xx���������������������������������� 32xSC

Uppbyggd fiberände 1400mm. Fiberkabelns ytterdiameter är 5,5mm. 4/TSRA 902 0447/xx�������������������������������������� 4xSC

34


Anslutningskablage Spridningskabel

Spridningskabel Förkontakterad fiberkabel som används mellan kundavslut (FTTH) och skarvpunkt. Finns med två olika kabeltyper, GNGGQBDUV och GALDV. Levereras alltid med SC/UPC-kontakter i ena änden.

Universell spridningskabel, 1xSC/UPC Kontakterad GNGGQBDUV med en fast sekundärskyddad (900µm) G657A-fiber. Fiberkabelns ytterdiameter är 4,0mm. 1/TSRA 902 423/030����������������������������������������������������������������������������������������������������30m 1/TSRA 902 423/050����������������������������������������������������������������������������������������������������50m 1/TSRA 902 423/070����������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m 1/TSRA 902 423/100���������������������������������������������������������������������������������������������������100m 1/TSRA 902 423/130��������������������������������������������������������������������������������������������������� 130m 1/TSRA 902 423/150��������������������������������������������������������������������������������������������������� 150m 1/TSRA 902 423/170���������������������������������������������������������������������������������������������������� 170m 1/TSRA 902 423/200������������������������������������������������������������������������������������������������� 200m

Universell spridningskabel, 2xSC/UPC Kontakterad GNGGQBDUV med två fast sekundärskyddade (900µm) G657A-fiber. Fiberkabelns ytterdiameter är 4,0mm. 2/TSRA 902 423/030���������������������������������������������������������������������������������������������������30m 2/TSRA 902 423/050���������������������������������������������������������������������������������������������������50m 2/TSRA 902 423/070���������������������������������������������������������������������������������������������������� 70m 2/TSRA 902 423/100��������������������������������������������������������������������������������������������������100m 2/TSRA 902 423/130��������������������������������������������������������������������������������������������������� 130m 2/TSRA 902 423/150�������������������������������������������������������������������������������������������������� 150m 2/TSRA 902 423/170��������������������������������������������������������������������������������������������������� 170m 2/TSRA 902 423/200������������������������������������������������������������������������������������������������ 200m

35


Anslutningskablage

ODF-enhet N3S med anslutningskabel, Switch-kablage

ODF-enhet N3S med anslutningskabel Vid fast utkabling av aktiv utrustning till stationsida av ODF används N3S ODF-enhet för 96 fiber/kontakter med kablage för utkabling av flera switchar samtidigt enligt anvisning. …Anvisning: T 37 778-07 ”Noddisponering för Fiber i Accessnätet (FiA)”. Förkontakterad ODF-enhet med 96 fiber och mjuk kabel GAQQBDU med delning till 4st kablage med 24 fiber för anslutning till aktiv utrustning. Kontakterna är i båda ändar märkta från 1-96 och är vid utrustningen fördelade i tuber med fallande längd (ca 70 cm): röd 1-24, blå 25-48, vit 49-72 och grön 73-96. Fiberkabeln (GAQQBDU) med 96 fiber är 9mm och tuberna med 24 fiber är 5mm. Enkelfibern mellan tub och kontakt är uppbyggd med 900µm sekundärskydd. …Beställd kabellängd ska motsvara kabelvägen från ODF-stativets topp till stativtopp med aktiv utrustning, kabellängd inom stativen ska alltså inte inräknas. Levereras med kabellängd 2-60 meter i intervall om 2 meter, ersätt ”xx” med önskad längd.

N3S-enhet med anslutningskabel 4x24xSC/UPC 96-fibers ODF-enhet N3S med 96st SC/UPC-kontakter och anslutningskabel med 4x24st SC/UPC-kontakter. 96/TSRA 902 0460/424/xxM���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2-60m

N3S-enhet med anslutningskabel 4x24xLC/UPC 96-fibers ODF-enhet N3S med 96st SC/UPC-kontakter och anslutningskabel med 4x24st LC/UPC-kontakter. 96/TSRA 902 0461/424/xxM����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2-60m

Slinglåda för kablage Monteras i toppen på ETSI-stativ D3 (med öppningsbar topp) för att hantera längdöverskott inom stativet av ovan kablage. Höjd 300+50mm 3/SXAA 130 315

Switch-kablage Optiskt kablage med 24 kontakter (SC eller LC) i ena änden, som ansluts till switch monterad på hylla för 1U 19”. Den fria änden består av en mjuk slang (GAQBDU) för dragning och iläggning i skarvenhet placerad i samma stativ. Längden mellan kontakt och yttermantel är anpassad för att passa mot en 24-portars optisk switch. Ska endast användas för komplettering i befintliga stativ.

Switch-kablage, SC/UPC, 5m 24/TSRA 906 156/5M����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-pack 24/TSRA 906 156/5M/4P������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4-pack

Switch-kablage, LC/UPC, 5m 24/TSRA 906 0168/5M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-pack 24/TSRA 906 0168/5M/4P�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-pack

36

Hylla med slinglåda Används för montage av 1U 19”utrustning i ETSI-stativ D3. Hanterar längdöverskott från kablage till respektive utrustning. Installeras fyra hyllor tillsammans då det följer med en bakplåt som installeras innanför de fyra hyllorna. Höjd 75mm per hylla, totalt 300mm 3/SXAA 130 316/1U/4P


Anslutningskablage Breakout-kabel

Breakout-kabel Ersätter lösa anslutningskablage i slang. Kabeln består i princip av 8 eller 16 separata anslutningskablar samlade runt en dragavlastare med beteckning GRHQQBDU alternativt GNHQQBDU. Manteln består av flamskyddad halogenfri blå polyeten och uppfyller TeliaSoneras brandskyddskrav. Den har dessutom en dragtråd för att underlätta avmantling. Kabelns respektive ändar skall endast användas inom ett stativ för mekaniskt skydd och för registrering i stödsystem. I stativ med utrustning behålls yttermanteln så långt som möjligt för mekaniskt skydd. Levereras med kabellängd 8-30 meter i intervall om 1 meter, längre längder med 2 meters intervall. Uppskalningen är 500mm i bägge ändar, beställd längd avser längd på yttermantel.

Breakout-kabel, 8 fiber, SC/UPC-SC/UPC

Breakout-kabel, 16 fiber, SC/UPC-SC/UPC

RPM 252 3908/08�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8m RPM 252 3908/09�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9m RPM 252 3908/10������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10m RPM 252 3908/15������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m RPM 252 3908/20������������������������������������������������������������������������������������������������������������20m RPM 252 3908/25������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25m RPM 252 3908/30������������������������������������������������������������������������������������������������������������30m RPM 252 3908/40����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40m RPM 252 3908/50������������������������������������������������������������������������������������������������������������50m

RPM 252 3916/08��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8m RPM 252 3916/09���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9m RPM 252 3916/10�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10m RPM 252 3916/15��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m RPM 252 3916/20��������������������������������������������������������������������������������������������������������������20m RPM 252 3916/25�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25m RPM 252 3916/30��������������������������������������������������������������������������������������������������������������30m RPM 252 3916/40������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40m RPM 252 3916/50�������������������������������������������������������������������������������������������������������������50m

Breakout-kabel, 8 fiber, SC/UPC-LC/UPC

Breakout-kabel, 16 fiber, SC/UPC-LC/UPC

TSRA 902 0450/08����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8m TSRA 902 0450/09����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9m TSRA 902 0450/10���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10m TSRA 902 0450/15���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m TSRA 902 0450/20���������������������������������������������������������������������������������������������������������20m TSRA 902 0450/25��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25m TSRA 902 0450/30���������������������������������������������������������������������������������������������������������30m TSRA 902 0450/40�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40m TSRA 902 0450/50���������������������������������������������������������������������������������������������������������50m

TSRA 902 0451/08������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8m TSRA 902 0451/09������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9m TSRA 902 0451/10����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10m TSRA 902 0451/15������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15m TSRA 902 0451/20����������������������������������������������������������������������������������������������������������20m TSRA 902 0451/25����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25m TSRA 902 0451/30����������������������������������������������������������������������������������������������������������30m TSRA 902 0451/40��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40m TSRA 902 0451/50����������������������������������������������������������������������������������������������������������50m

Breakout-kabel, 8 fiber, SC/UPC-FC/UPC

Breakout-kabel, 16 fiber, SC/UPC-FC/UPC

RPM 252 1408/08��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8m RPM 252 1408/09��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9m RPM 252 1408/10�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10m RPM 252 1408/15�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m RPM 252 1408/20�������������������������������������������������������������������������������������������������������������20m RPM 252 1408/25������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25m RPM 252 1408/30�������������������������������������������������������������������������������������������������������������30m RPM 252 1408/40������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40m RPM 252 1408/50�������������������������������������������������������������������������������������������������������������50m

RPM 252 1416/08���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8m RPM 252 1416/09���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9m RPM 252 1416/10��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10m RPM 252 1416/15���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m RPM 252 1416/20��������������������������������������������������������������������������������������������������������������20m RPM 252 1416/25��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25m RPM 252 1416/30��������������������������������������������������������������������������������������������������������������30m RPM 252 1416/40������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40m RPM 252 1416/50��������������������������������������������������������������������������������������������������������������50m

39


Anslutningskablage

Förstärkt anslutningskabel

Förstärkt anslutningskabel  Kan installeras på samma trådränna som för vanliga optokablar (vanlig anslutningskabel kräver en egen struktur av kabelstege/ ränna). Kabeln består av en anslutningskabel med extra mantel med fria ändar. Kabeln installeras som vanliga anslutningskablar i ODF och överskott av den fria änden behandlas enligt respektive ODF-stativ. Anslutning skall utföras från ODF-enhetens framsida till den aktiva utrustningens kortplats. Byggs av fiberkabel GRGQQBDU med 2st G657A-fiber. Levereras med kabellängd 8-30 meter i intervall om 1 meter, längre längder med 2 meters intervall. Kabeln har 2000mm respektive 900mm uppskalning. Änden med 2000mm har alltid SC/UPC-kontakter.

Anslutningskabel, 2xG657A, SC/UPC-SC/UPC

Anslutningskabel, 2xG657A, SC/UPC-LC/UPC

2/TSRA 902 0458/08����������������������������������������������������������������������������������������������������� 8m 2/TSRA 902 0458/09����������������������������������������������������������������������������������������������������� 9m 2/TSRA 902 0458/10���������������������������������������������������������������������������������������������������� 10m 2/TSRA 902 0458/15���������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m 2/TSRA 902 0458/20���������������������������������������������������������������������������������������������������20m 2/TSRA 902 0458/25��������������������������������������������������������������������������������������������������� 25m 2/TSRA 902 0458/30���������������������������������������������������������������������������������������������������30m 2/TSRA 902 0458/40�������������������������������������������������������������������������������������������������� 40m 2/TSRA 902 0458/50���������������������������������������������������������������������������������������������������50m

2/TSRA 902 0459/08����������������������������������������������������������������������������������������������������� 8m 2/TSRA 902 0459/09����������������������������������������������������������������������������������������������������� 9m 2/TSRA 902 0459/10���������������������������������������������������������������������������������������������������� 10m 2/TSRA 902 0459/15���������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m 2/TSRA 902 0459/20���������������������������������������������������������������������������������������������������20m 2/TSRA 902 0459/25���������������������������������������������������������������������������������������������������� 25m 2/TSRA 902 0459/30���������������������������������������������������������������������������������������������������30m 2/TSRA 902 0459/40�������������������������������������������������������������������������������������������������� 40m 2/TSRA 902 0459/50���������������������������������������������������������������������������������������������������50m

40


Anslutningkablage (Patch Cord)

Anslutningskablar blå, en och två fiber

Anslutningskablar blå, en och två fiber Används för korskoppling i ODF och för anslutning av fiber i ODF mot aktiv utrustning. Anslutningskabeln utgörs av en-fiberskabel eller två-fiberskabel av figur-8 konstruktion (GNGQBDU/GRGQBDU) med halogenfri blå mantel, diameter 2 mm, för TeliaSoneras standard singlemodefiber.

Tekniska egenskaper

Yttermantel: 2mm, Blå LSZH Sekundärskydd: 900µm, fast Fiber: 9/125µm, G652D Temperaturområde, Drift: -40ºC — +70ºC Lagring: -40ºC — +70ºC Längdtolerans: -0% — +5% (max 40cm) Böjradie: ≥30mm

Dämpning (IL): Reflektion (RL): Radie (2,5mm): Radie (1,25mm): In-/utstick: Apex offset: Angle offset:

UPC APC ≤0,2dB ≤0,2dB ≥50dB ≥60dB 10-25mm 5-12mm 7-20mm ±50nm ±50nm ≤50µm ≤50µm ≤0,2º ≤0,3º

Kontaktdon Kablagen kan levereras med SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC (BFOC), LC/UPC, MU/UPC, LSA(DIN) och SC/APC i de kombinationer som är specificerade av Skanova.

Förpackning Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en förseglad plastpåse. På etiketten anges artikelnummer, benämning och tillverkningsdatum.

För accessnätsanvändning, se avsnitt Anslutningskablar FiA, gul, en fiber (sid 48).

42


Anslutningkablage (Patch Cord) Anslutningskablar blå, en och två fiber

SC/UPC-SC/UPC Blå Duplex SC/UPC är Telias standardkontakt i alla ODF senare än 1993. För accessnätsanvändning se Anslutningskablar FiA, gul, en fiber, sid 48. 2/TSRA 906 125/1M����������������������������������������������1m 2/TSRA 906 125/1M5��������������������������������������� 1,5m 2/TSRA 906 125/2M�������������������������������������������� 2m 2/TSRA 906 125/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 125/4M��������������������������������������������4m 2/TSRA 906 125/5M�������������������������������������������� 5m 2/TSRA 906 125/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 125/8M��������������������������������������������8m 2/TSRA 906 125/10M���������������������������������������� 10m 2/TSRA 906 125/12M���������������������������������������� 12m 2/TSRA 906 125/15M���������������������������������������� 15m 2/TSRA 906 125/20M�������������������������������������� 20m 2/TSRA 906 125/25M���������������������������������������25m 2/TSRA 906 125/30M�������������������������������������� 30m

FC/UPC-FC/UPC Blå Duplex FC-kontakten användes i alla ODF-enheter fram till 1993. 2/TSRA 322 22/1M�������������������������������������������������1m 2/TSRA 322 22/1M5������������������������������������������ 1,5m 2/TSRA 322 22/2M����������������������������������������������� 2m 2/TSRA 322 22/3M����������������������������������������������� 3m 2/TSRA 322 22/4M�����������������������������������������������4m 2/TSRA 322 22/5M����������������������������������������������� 5m 2/TSRA 322 22/6M����������������������������������������������� 6m 2/TSRA 322 22/8M�����������������������������������������������8m 2/TSRA 322 22/10M������������������������������������������ 10m 2/TSRA 322 22/12M������������������������������������������� 12m 2/TSRA 322 22/15M������������������������������������������� 15m 2/TSRA 322 22/20M����������������������������������������� 20m 2/TSRA 322 22/25M������������������������������������������25m 2/TSRA 322 22/30M����������������������������������������� 30m

SC/APC-SC/APC Blå Duplex SC/UPC-FC/UPC Blå Duplex För anslutning mellan SC/UPC- och FC/UPC-kontakter. FC-kontakten användes i alla ODF-enheter fram till 1993. 2/TSRA 906 124/1M����������������������������������������������1m 2/TSRA 906 124/1M5��������������������������������������� 1,5m 2/TSRA 906 124/2M�������������������������������������������� 2m 2/TSRA 906 124/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 124/4M��������������������������������������������4m 2/TSRA 906 124/5M�������������������������������������������� 5m 2/TSRA 906 124/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 124/8M��������������������������������������������8m 2/TSRA 906 124/10M��������������������������������������� 10m 2/TSRA 906 124/12M���������������������������������������� 12m 2/TSRA 906 124/15M���������������������������������������� 15m 2/TSRA 906 124/20M������������������������������������� 20m 2/TSRA 906 124/25M���������������������������������������25m 2/TSRA 906 124/30M������������������������������������� 30m _____________________________________

SC/APC är slipad med en vinkel på 8° och används i speciella tillämpningar där kraven på reflektionsdämpningen är högre (RL > 60 dB). SC/APCkontakten är grön och har dessutom ett grönt böjskydd. 2/TSRA 906 145/1M����������������������������������������������1m 2/TSRA 906 145/1M5��������������������������������������� 1,5m 2/TSRA 906 145/2M�������������������������������������������� 2m 2/TSRA 906 145/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 145/4M��������������������������������������������4m 2/TSRA 906 145/5M�������������������������������������������� 5m 2/TSRA 906 145/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 145/8M��������������������������������������������8m 2/TSRA 906 145/10M��������������������������������������� 10m 2/TSRA 906 145/12M���������������������������������������� 12m 2/TSRA 906 145/15M���������������������������������������� 15m 2/TSRA 906 145/20M������������������������������������� 20m 2/TSRA 906 145/25M���������������������������������������25m 2/TSRA 906 145/30M������������������������������������� 30m _____________________________________

SC/UPC-SC/APC Blå Duplex För anslutning av fiber med SC/APC mot SC/UPC. 2/TSRA 906 146/1M�������� 1m 2/TSRA 906 146/1M5�������������������������������������� 1,5m 2/TSRA 906 146/2M�������������������������������������������� 2m 2/TSRA 906 146/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 146/4M��������������������������������������������4m 2/TSRA 906 146/5M�������������������������������������������� 5m 2/TSRA 906 146/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 146/8M��������������������������������������������8m 2/TSRA 906 146/10M��������������������������������������� 10m 2/TSRA 906 146/12M���������������������������������������� 12m 2/TSRA 906 146/15M��������������������������������������� 15m 2/TSRA 906 146/20M������������������������������������� 20m 2/TSRA 906 146/25M���������������������������������������25m 2/TSRA 906 146/30M������������������������������������� 30m

BFOC/2,5-SC/UPC Blå Duplex BFOC/2,5 är IEC-beteckningen för den så kallade ST®-kontakten. 2/TSRA 906 148/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 148/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 148/10M��������������������������������������� 10m

BFOC/2,5-FC/UPC Blå Duplex BFOC/2,5 är IEC-beteckningen för den så kallade ST®-kontakten. 2/TSRA 906 150/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 150/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 150/10M��������������������������������������� 10m

43


Anslutningkablage (Patch Cord)

Anslutningskablar blå, en och två fiber

LC/UPC-LC/UPC Blå Duplex

LC/UPC-FC/UPC Blå Duplex

LC/UPC-MU/UPC Blå Duplex

2/TSRA 906 155/1M����������������������������������������������1m 2/TSRA 906 155/1M5��������������������������������������� 1,5m 2/TSRA 906 155/2M�������������������������������������������� 2m 2/TSRA 906 155/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 155/4M��������������������������������������������4m 2/TSRA 906 155/5M�������������������������������������������� 5m 2/TSRA 906 155/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 155/8M��������������������������������������������8m 2/TSRA 906 155/10M��������������������������������������� 10m 2/TSRA 906 155/12M���������������������������������������� 12m 2/TSRA 906 155/15M���������������������������������������� 15m 2/TSRA 906 155/20M�������������������������������������� 20m 2/TSRA 906 155/25M���������������������������������������25m 2/TSRA 906 155/30M�������������������������������������� 30m _____________________________________

2/TSRA 906 161/1M�����������������������������������������������1m 2/TSRA 906 161/1M5���������������������������������������� 1,5m 2/TSRA 906 161/2M��������������������������������������������� 2m 2/TSRA 906 161/3M��������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 161/4M���������������������������������������������4m 2/TSRA 906 161/5M��������������������������������������������� 5m 2/TSRA 906 161/6M��������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 161/8M���������������������������������������������8m 2/TSRA 906 161/10M���������������������������������������� 10m 2/TSRA 906 161/12M����������������������������������������� 12m 2/TSRA 906 161/15M����������������������������������������� 15m 2/TSRA 906 161/20M�������������������������������������� 20m 2/TSRA 906 161/25M����������������������������������������25m 2/TSRA 906 161/30M�������������������������������������� 30m _____________________________________

2/TSRA 906 163/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 163/4M��������������������������������������������4m 2/TSRA 906 163/5M�������������������������������������������� 5m 2/TSRA 906 163/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 163/8M��������������������������������������������8m 2/TSRA 906 163/10M��������������������������������������� 10m 2/TSRA 906 163/15M���������������������������������������� 15m 2/TSRA 906 163/20M�������������������������������������� 20m 2/TSRA 906 163/25M���������������������������������������25m 2/TSRA 906 163/30M�������������������������������������� 30m

MU/UPC-MU/UPC Blå Duplex

SC/UPC-LC/UPC Blå Duplex

SC/UPC-MU/UPC Blå Duplex

För accessnätsanvändning se Anslutningskablar Fia, gul, en fiber sid 48. 2/TSRA 906 154/1M����������������������������������������������1m 2/TSRA 906 154/1M5�������������������������������������� 1,5m 2/TSRA 906 154/2M�������������������������������������������� 2m 2/TSRA 906 154/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 154/4M��������������������������������������������4m 2/TSRA 906 154/5M�������������������������������������������� 5m 2/TSRA 906 154/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 154/8M��������������������������������������������8m 2/TSRA 906 154/10M��������������������������������������� 10m 2/TSRA 906 154/12M���������������������������������������� 12m 2/TSRA 906 154/15M��������������������������������������� 15m 2/TSRA 906 154/20M������������������������������������� 20m 2/TSRA 906 154/25M���������������������������������������25m 2/TSRA 906 154/30M������������������������������������� 30m _____________________________________

2/TSRA 906 162/1M����������������������������������������������1m 2/TSRA 906 162/1M5��������������������������������������� 1,5m 2/TSRA 906 162/2M�������������������������������������������� 2m 2/TSRA 906 162/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 162/4M��������������������������������������������4m 2/TSRA 906 162/5M�������������������������������������������� 5m 2/TSRA 906 162/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 162/8M��������������������������������������������8m 2/TSRA 906 162/10M��������������������������������������� 10m 2/TSRA 906 162/12M���������������������������������������� 12m 2/TSRA 906 162/15M���������������������������������������� 15m 2/TSRA 906 162/20M������������������������������������� 20m 2/TSRA 906 162/25M���������������������������������������25m 2/TSRA 906 162/30M������������������������������������� 30m _____________________________________

44

2/TSRA 906 165/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 165/4M��������������������������������������������4m 2/TSRA 906 165/5M�������������������������������������������� 5m 2/TSRA 906 165/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 165/8M��������������������������������������������8m 2/TSRA 906 165/10M��������������������������������������� 10m 2/TSRA 906 165/15M���������������������������������������� 15m 2/TSRA 906 165/20M������������������������������������� 20m 2/TSRA 906 165/25M���������������������������������������25m 2/TSRA 906 165/30M������������������������������������� 30m

FC/UPC-MU/UPC Blå Duplex 2/TSRA 906 166/3M�������������������������������������������� 3m 2/TSRA 906 166/4M��������������������������������������������4m 2/TSRA 906 166/5M�������������������������������������������� 5m 2/TSRA 906 166/6M�������������������������������������������� 6m 2/TSRA 906 166/8M��������������������������������������������8m 2/TSRA 906 166/10M��������������������������������������� 10m 2/TSRA 906 166/15M���������������������������������������� 15m 2/TSRA 906 166/20M������������������������������������� 20m 2/TSRA 906 166/25M���������������������������������������25m 2/TSRA 906 166/30M������������������������������������� 30m


Anslutningkablage (Patch Cord) Anslutningskablar blå, en och två fiber

SC/UPC-SC/UPC Blå Simplex

FC/UPC-FC/UPC Blå Simplex

SC/UPC-SC/APC Blå Simplex

SC/UPC är Telias standardkontakt i alla ODF senare än 1993. För accessnätsanvändning se Anslutningskablar Fia, gul, en fiber sid 48. TSRA 906 125/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 125/1M5��������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 125/2M�������������������������������������������������� 2m TSRA 906 125/3M�������������������������������������������������� 3m TSRA 906 125/4M��������������������������������������������������4m TSRA 906 125/5M�������������������������������������������������� 5m TSRA 906 125/6M�������������������������������������������������� 6m TSRA 906 125/8M��������������������������������������������������8m TSRA 906 125/10M���������������������������������������������� 10m TSRA 906 125/12M���������������������������������������������� 12m TSRA 906 125/15M���������������������������������������������� 15m TSRA 906 125/20M�������������������������������������������� 20m TSRA 906 125/25M���������������������������������������������25m TSRA 906 125/30M�������������������������������������������� 30m _____________________________________

FC-kontakten användes i alla ODFenheter fram till 1993. TSRA 322 22/1M�������������������������������������������������������1m TSRA 322 22/1M5������������������������������������������������ 1,5m TSRA 322 22/2M����������������������������������������������������� 2m TSRA 322 22/3M����������������������������������������������������� 3m TSRA 322 22/4M�����������������������������������������������������4m TSRA 322 22/5M����������������������������������������������������� 5m TSRA 322 22/6M����������������������������������������������������� 6m TSRA 322 22/8M�����������������������������������������������������8m TSRA 322 22/10M������������������������������������������������� 10m TSRA 322 22/12M������������������������������������������������� 12m TSRA 322 22/15M������������������������������������������������� 15m TSRA 322 22/20M����������������������������������������������� 20m TSRA 322 22/25M������������������������������������������������25m TSRA 322 22/30M����������������������������������������������� 30m _____________________________________

För anslutning av fiber med SC/APC mot SC/UPC. TSRA 906 146/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 146/1M5��������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 146/2M�������������������������������������������������� 2m TSRA 906 146/3M�������������������������������������������������� 3m TSRA 906 146/4M��������������������������������������������������4m TSRA 906 146/5M�������������������������������������������������� 5m TSRA 906 146/6M�������������������������������������������������� 6m TSRA 906 146/8M��������������������������������������������������8m TSRA 906 146/10M��������������������������������������������� 10m TSRA 906 146/12M���������������������������������������������� 12m TSRA 906 146/15M���������������������������������������������� 15m TSRA 906 146/20M������������������������������������������� 20m TSRA 906 146/25M���������������������������������������������25m TSRA 906 146/30M������������������������������������������� 30m _____________________________________

SC/APC-SC/APC Blå Simplex

BFOC/PC-SC/UPC Blå Simplex

SC/APC är slipad med en vinkel på 8° och används i speciella tillämpningar där kraven på reflektionsdämpningen är högre (RL > 60 dB). SC/APC-kontakten är grön och har dessutom ett grönt böjskydd. TSRA 906 145/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 145/1M5��������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 145/2M�������������������������������������������������� 2m TSRA 906 145/3M�������������������������������������������������� 3m TSRA 906 145/4M��������������������������������������������������4m TSRA 906 145/5M�������������������������������������������������� 5m TSRA 906 145/6M�������������������������������������������������� 6m TSRA 906 145/8M��������������������������������������������������8m TSRA 906 145/10M��������������������������������������������� 10m TSRA 906 145/12M���������������������������������������������� 12m TSRA 906 145/15M���������������������������������������������� 15m TSRA 906 145/20M�������������������������������������������� 20m TSRA 906 145/25M���������������������������������������������25m TSRA 906 145/30M�������������������������������������������� 30m _____________________________________

BFOC/2,5 är IEC-beteckningen för den så kallade ST®-kontakten. TSRA 906 148/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 148/1M5�������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 148/2M�������������������������������������������������� 2m _____________________________________

SC/UPC-FC/UPC Blå Simplex För anslutning mellan SC/UPC- och FC/ UPC-kontakter. FC-kontakten användes i alla ODF-enheter fram till 1993. TSRA 906 124/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 124/1M5��������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 124/2M�������������������������������������������������� 2m TSRA 906 124/3M�������������������������������������������������� 3m TSRA 906 124/4M��������������������������������������������������4m TSRA 906 124/5M�������������������������������������������������� 5m TSRA 906 124/6M�������������������������������������������������� 6m TSRA 906 124/8M��������������������������������������������������8m TSRA 906 124/10M���������������������������������������������� 10m TSRA 906 124/12M���������������������������������������������� 12m TSRA 906 124/15M���������������������������������������������� 15m TSRA 906 124/20M�������������������������������������������� 20m TSRA 906 124/25M���������������������������������������������25m TSRA 906 124/30M�������������������������������������������� 30m _____________________________________

BFOC/PC-FC/UPC Blå Simplex BFOC/2,5 är IEC-beteckningen för den så kallade ST®-kontakten. TSRA 906 150/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 150/1M5��������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 150/2M�������������������������������������������������� 2m _____________________________________

45


Anslutningkablage (Patch Cord)

Anslutningskablar blå, en och två fiber

LC/UPC-LC/UPC Blå Simplex TSRA 906 155/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 155/1M5��������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 155/2M�������������������������������������������������� 2m TSRA 906 155/3M�������������������������������������������������� 3m TSRA 906 155/4M��������������������������������������������������4m TSRA 906 155/5M�������������������������������������������������� 5m TSRA 906 155/6M�������������������������������������������������� 6m TSRA 906 155/8M��������������������������������������������������8m TSRA 906 155/10M���������������������������������������������� 10m TSRA 906 155/12M���������������������������������������������� 12m TSRA 906 155/15M���������������������������������������������� 15m TSRA 906 155/20M�������������������������������������������� 20m TSRA 906 155/25M���������������������������������������������25m TSRA 906 155/30M�������������������������������������������� 30m _____________________________________

FC/UPC-LC/UPC Blå Simplex TSRA 906 161/1M�����������������������������������������������������1m TSRA 906 161/1M5���������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 161/2M��������������������������������������������������� 2m TSRA 906 161/3M��������������������������������������������������� 3m TSRA 906 161/4M���������������������������������������������������4m TSRA 906 161/5M��������������������������������������������������� 5m TSRA 906 161/6M��������������������������������������������������� 6m TSRA 906 161/8M���������������������������������������������������8m TSRA 906 161/10M���������������������������������������������� 10m TSRA 906 161/12M����������������������������������������������� 12m TSRA 906 161/15M����������������������������������������������� 15m TSRA 906 161/20M��������������������������������������������� 20m TSRA 906 161/25M����������������������������������������������25m TSRA 906 161/30M��������������������������������������������� 30m

MU/UPC-MU/UPC Blå Simplex TSRA 906 165/0M35��������������������������������������0,35m TSRA 906 165/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 165/1M5��������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 165/2M�������������������������������������������������� 2m TSRA 906 165/3M�������������������������������������������������� 3m TSRA 906 165/4M��������������������������������������������������4m TSRA 906 165/5M�������������������������������������������������� 5m TSRA 906 165/6M�������������������������������������������������� 6m TSRA 906 165/8M��������������������������������������������������8m TSRA 906 165/10M���������������������������������������������� 10m TSRA 906 165/12M���������������������������������������������� 12m TSRA 906 165/15M���������������������������������������������� 15m TSRA 906 165/20M�������������������������������������������� 20m TSRA 906 165/25M���������������������������������������������25m TSRA 906 165/30M�������������������������������������������� 30m _____________________________________

SC/UPC-MU/UPC Blå Simplex

SC/UPC-LC/UPC Blå Simplex För accessnätsanvändning se Anslutningskablar Fia, gul, en fiber sid 48. TSRA 906 154/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 154/1M5��������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 154/2M�������������������������������������������������� 2m TSRA 906 154/3M�������������������������������������������������� 3m TSRA 906 154/4M��������������������������������������������������4m TSRA 906 154/5M�������������������������������������������������� 5m TSRA 906 154/6M�������������������������������������������������� 6m TSRA 906 154/8M��������������������������������������������������8m TSRA 906 154/10M��������������������������������������������� 10m TSRA 906 154/12M���������������������������������������������� 12m TSRA 906 154/15M���������������������������������������������� 15m TSRA 906 154/20M������������������������������������������� 20m TSRA 906 154/25M���������������������������������������������25m TSRA 906 154/30M������������������������������������������� 30m _____________________________________

46

TSRA 906 162/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 162/1M5��������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 162/2M�������������������������������������������������� 2m TSRA 906 162/3M�������������������������������������������������� 3m TSRA 906 162/4M��������������������������������������������������4m TSRA 906 162/5M�������������������������������������������������� 5m TSRA 906 162/6M�������������������������������������������������� 6m TSRA 906 162/8M��������������������������������������������������8m TSRA 906 162/10M���������������������������������������������� 10m TSRA 906 162/12M���������������������������������������������� 12m TSRA 906 162/15M���������������������������������������������� 15m TSRA 906 162/20M�������������������������������������������� 20m TSRA 906 162/25M���������������������������������������������25m TSRA 906 162/30M�������������������������������������������� 30m

LC/UPC-MU/UPC Blå Simplex TSRA 906 163/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 163/1M5��������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 163/2M�������������������������������������������������� 2m _____________________________________

FC/UPC-MU/UPC Blå Simplex TSRA 906 166/1M����������������������������������������������������1m TSRA 906 166/1M5��������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 166/2M�������������������������������������������������� 2m TSRA 906 166/3M�������������������������������������������������� 3m TSRA 906 166/4M��������������������������������������������������4m TSRA 906 166/5M�������������������������������������������������� 5m TSRA 906 166/6M�������������������������������������������������� 6m TSRA 906 166/8M��������������������������������������������������8m TSRA 906 166/10M��������������������������������������������� 10m TSRA 906 166/12M���������������������������������������������� 12m TSRA 906 166/15M���������������������������������������������� 15m TSRA 906 166/20M�������������������������������������������� 20m TSRA 906 166/25M���������������������������������������������25m TSRA 906 166/30M�������������������������������������������� 30m _____________________________________


Anslutningkablage (Patch Cord)

Anslutningskablar FiA, gul, en fiber

Anslutningskablar FiA, gul, en fiber Används endast inom accessnät för FTTx med enfibersanslutning till korskoppling i ODF och för anslutning av fiber i ODF mot aktiv utrustning i olika lösningar som beskrivs inom (FiA) konceptets anvisningar. Anslutningskabeln utgörs av en en-fiberskabel (GNGQBDU/GRGQBDU) med halogenfri gul mantel, diameter 2mm och böjokänslig fiber (G657A). Den vanligaste användningen för respektive längd är enligt (FiA) konceptet: 1m Optouttag – Mediakonverterare Väggskåp ETSI/19” utan arrangering 1,5m ETSI väggskåp 700 och 1000mm 2m Teknikskåp enkelskåp 3m ETSI stativ 1800 och 2200mm 4m Inom 14”/N3S-stativ 1800mm Teknikskåp dubbelskåp 5m Inom 14”/N3S-stativ 2200mm 8m Mellan 14”/N3S och vidstående ETSI stativ 1800 och 2200mm 12m Mellan 14”/N3S och 14”/N3S 2200mm i en stor ODF-lösning

Tekniska egenskaper Yttermantel: 2mm, Gul LSZH Sekundärskydd: 900µm, fast Fiber: 9/125µm, G657A Temperaturområde, Drift: -40ºC — +70ºC Lagring: -40ºC — +70ºC Längdtolerans: -0% — +5% (max 40cm) Böjradie: ≥15mm

Dämpning (IL): ≤0,2dB Reflektion (RL): ≥50dB Radie (SC): 10-25mm Radie (LC): 7-20mm In-/utstick: ±50nm Apex offset: ≤50µm Angle offset: ≤0,2º

Förpackning Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en förseglad plastpåse. På etiketten anges artikelnummer, benämning och tillverkningsdatum.

SC/UPC-SC/UPC Gul simplex TSRA 906 0165/1M������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1m TSRA 906 0165/1M5����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1,5m TSRA 906 0165/2M����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2m TSRA 906 0165/3M����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3m TSRA 906 0165/4M����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4m TSRA 906 0165/5M����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5m TSRA 906 0165/8M����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8m TSRA 906 0165/12M�������������������������������������������������������������������������������������������������������12m

SC/UPC-SC/UPC Gul simplex 24-pack 24-pack med kablage över 5m är numrerade 1-24 för att underlätta vid installation. TSRA 906 0165/1M/24P������������������������������������������������������������������������������� 1m 24-pack TSRA 906 0165/1M5/24P����������������������������������������������������������������������� 1,5m 24-pack TSRA 906 0165/2M/24P����������������������������������������������������������������������������� 2m 24-pack TSRA 906 0165/3M/24P����������������������������������������������������������������������������� 3m 24-pack TSRA 906 0165/4M/24P����������������������������������������������������������������������������� 4m 24-pack TSRA 906 0165/5M/24P����������������������������������������������������������������������������� 5m 24-pack TSRA 906 0165/8M/24P����������������������������������������������������������������������������� 8m 24-pack TSRA 906 0165/12M/24P��������������������������������������������������������������������������12m 24-pack 48

SC/UPC-LC/UPC Gul simplex TSRA 906 0167/1M������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1m TSRA 906 0167/1M5������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1,5m TSRA 906 0167/2M����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2m TSRA 906 0167/3M����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3m TSRA 906 0167/4M����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4m TSRA 906 0167/8M����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8m

SC/UPC-LC/UPC Gul simplex 24-pack 24-pack med kablage över 5m är numrerade 1-24 för att underlätta vid installation. TSRA 906 0167/1M/24P������������������������������������������������������������������������������� 1m 24-pack TSRA 906 0167/1M5/24P������������������������������������������������������������������������ 1,5m 24-pack TSRA 906 0167/2M/24P������������������������������������������������������������������������������ 2m 24-pack TSRA 906 0167/3M/24P������������������������������������������������������������������������������ 3m 24-pack TSRA 906 0167/4M/24P����������������������������������������������������������������������������� 4m 24-pack TSRA 906 0167/8M/24P����������������������������������������������������������������������������� 8m 24-pack __________________________________________________________ __


Anslutningkablage (Patch Cord) Anslutningskablar Villa, vit, en fiber

Anslutningskablar Villa, vit, en fiber Används endast hemma hos kund mellan fiberuttag och aktiv utrustning som t.ex. mediakonverterare (MC) inom accessnät med enfibersanslutning. Anslutningskabeln utgörs av en en-fiberskabel (GNGQBDU/GRGQBDU) med halogenfri vit mantel, diameter 4mm och böjokänslig fiber (G657B).

Tekniska egenskaper Yttermantel: 4mm, Vit LSZH Sekundärskydd: 900µm, fast Fiber: 9/125µm, G657B Temperaturområde, Drift: -40ºC — +70ºC Lagring: -40ºC — +70ºC Längdtolerans: -0% — +5% (max 40cm) Böjradie: ≥7,5mm

Dämpning (IL): ≤0,2dB Reflektion (RL): ≥50dB Radie (SC): 10-25mm In-/utstick: ±50nm Apex offset: ≤50µm Angle offset: ≤0,2º

Förpackning Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en förseglad plastpåse. På etiketten anges artikelnummer, benämning och tillverkningsdatum.

SC/UPC-SC/UPC Vit simplex TSRA 906 0166/1M��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1m TSRA 906 0166/1M/24P��������������������������������������������������������������������������� 1m, 24-pack TSRA 906 0166/2M�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2m TSRA 906 0166/3M�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3m TSRA 906 0166/4M�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4m TSRA 906 0166/5M�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5m TSRA 906 0166/7M���������������������������������������������������������������������������������������������������������7m TSRA 906 0166/9M�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9m TSRA 906 0166/11M����������������������������������������������������������������������������������������������������� 11m TSRA 906 0166/13M���������������������������������������������������������������������������������������������������� 13m TSRA 906 0166/15M����������������������������������������������������������������������������������������������������15m _________________________________________________________ ___

49


Skarvning

Skarvskåp för upp till 96 kunder

Skarvskåp för upp till 96 kunder

Skarvskåp TE FTUO Används vid skarvning av ett fåtal mindre kablar. 4 hylshållare med plats för 8 enkel- eller 8 bandfiberskarvar (32 fiber i 4 fibersband). Anslutning av en kabel (upp till 12mm) och möjlighet att öppna två ingångar för kablar upp till 5mm från vardera sidan, under och ovanfrån samt från baksidan. Ingångar från sidorna och baksidan får enbart användas till kablar med böjokänslig fiber (G.657). Är försedd med låsskruv och kan därför placeras utomhus. Dimensioner: 168x132x33mm Benämning på utskarvningsplan: FTUO

NBHA 101 26 ___________________________________________________________

Skarvskåp T4 Vägghängt skarvskåp med plats för 4st skarvkassetter (NCLA 101 09). Levereras utan skarvkassetter. Intag för 96 kundkablar eller mikrokanalisation (max 5mm) samt 6 grövre kablar (max 12mm). Kabelintag underifrån (B), används normalt i Skanovas nät. Kabelintag ovanifrån (A), används för placering hos kund. Dimensioner: 340x270x150mm Benämning på utskarvningsplan: T4

NBHA 101 09/A������������������������������������������������������������������������������������������ ovanifrån, 1-pack NBHA 101 09/A/20P�������������������������������������������������������������������������� ovanifrån, 20-pack NBHA 101 09/B���������������������������������������������������������������������������������������� underifrån, 1-pack NBHA 101 09/B/20P������������������������������������������������������������������������ underifrån, 20-pack ___________________________________________________________

Skarvkassett ”Multikassett” Används i T4 och skarvbox T, TS och TSG. Plats för 36 enkelskarvhylsor eller 9 bandfiberhylsor. NCLA 101 09/1����������������������������������������������������������� 1-pack NCLA 101 09/2��������������������������������������������������������� 2-pack ___________________________________________________________

Skarvskåp T2 Används vid skarvning av kundkabel och matande kabel i accessnätet. Kabelgenomföringen rymmer 24st kablar eller rör med diametern upp till 5mm. Vidare finns genomföring för matande kabel med diameter upp till 15mm för antingen rak skarvning eller mid-span. Levereras med en skarvkassett för 12 kablar (24 hylsplatser). Ytterligare en skarvkassett kan beställas separat. Vid montering i smalt markskåp FiA 2x2 används monteringsbygel bakom skarvskåpet för lättare åtkomlighet vid skarvarbete. Dimensioner: 285x145x70mm Benämning på utskarvningsplan: T2

NBHA 101 10/2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-pack NBHA 101 10/2/16P�������������������������������������������������������������������������������������������������� 16-pack NCLA 101 78����������������������������������������������������������������������������������������������� Extra skarvkassett ___________________________________________________________

50

Skarvskåp TE IFDB-M Används vid skarvning av kundkabel och matande kabel i accessnätet. Med plats för 24 enkel- eller 24 bandfiberskarvar (96 fiber i 4 fibersband). Anslutning av två (max 11mm) matande kablar eller midspan och 16 (max 6mm) kundkablar. Skarvskåpet är inte låsbart och skall därmed inte placeras åtkomligt i allmänna utrymmen. Får inte sättas utomhus utan ytterligare skydd mot väder och solljus. Dimensioner: 126x200x50mm Benämning på utskarvningsplan: IFDB

NBHA 101 11 ___________________________________________________________


Skarvning

Skarvskåp för upp till 96 kunder

Kabelgenomföring TE 2 x Ø15-20mm SXAA 130 296/2 _____________________________________

Skarvskåp TE BUDI-S Vägghängt skarvskåp med plats för 6 skarvkassetter (NCLA 101 77) och en förvaringskassett för slingade fiber som kan bytas mot ytterligare en skarvkassett eller en större förvaringskassett för mer 192 fiber. …Levereras med två kabelgenomföringar, 24 x Ø<7mm och 4 x Ø10-15mm. Skarvkassetter och extra kabelgenomföring beställs separat. Dimensioner: 503x295x145mm Benämning på utskarvningsplan: BUDI

NBHA 101 12/U ________________________________________________________________________________

Stor förvaringskassett

Kabelgenomföring TE 4 x Ø10-15mm SXAA 130 296/4A _____________________________________

SXAA 130 297 _____________________________________

Monteringsbeslag till bärjärn Skarvkassett TE Varje kassett har 9 hylsplatser med plats för 36 enkelfiberhylsor eller 18 bandfiberhylsor. NCLA 101 77�������������������������������������������������������������1-pack NCLA 101 77/20P�������������������������������������������� 20-pack _____________________________________

SXAA 130 298 _____________________________________

Kabelgenomföring TE 4 x Ø5-10mm SXAA 130 296/4B _____________________________________

Kabelgenomföring TE 24 x Ø<7mm SXAA 130 296/24 _____________________________________ 51


Skarvning

Skarvskåp för upp till 96 kunder

Skarvskåp TD-S2 Flexibel skarvbox med plats för 2 skarvkassetter. Varje kassett rymmer 48 enkelfiberskarv. Levereras med en skarvkassett och en hållare för 7 mm dukter Dimensioner: 87 x 146 x 398 mm Benämning på utskarvningsplan: TDS2

NBHA 101 39������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1-pack NBHA 101 39/16P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16-pack

Skarvskåp TD-S4 Flexibel skarvbox med plats för 4 skarvkassetter. Varje kassett rymmer 48 enkelfiberskarv. Levereras med två skarvkassett och två hållare för 7 mm dukter Dimensioner: 87 x 288 x 398 mm Benämning på utskarvningsplan: TDS4

NBHA 101 40�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1-pack NBHA 101 40/16P�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16-pack

Extra skarvkassett, TD-S2 och TD-S4

Extra hållare för 12 mikrodukter

För 48 enkelfiberskarv. NCLA 801 03�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1-pack

NTAA 101 19/5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 mm NTAA 101 19/7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 mm

52


53


Skarvning

Skarvskåp för många stora optokablar

Skarvskåp för många stora optokablar

Skarvskåp NS8+ Skarvskåp med förmonterad skarvenhet med plats för 8 högerhängda skarvkassetter. Levereras med en slingkassett för midspan som vid behov kan bytas mot en skarvkassett. Skarvskåpet har skruvhål ”nyckelhål” i baksidan för enkelt montage inomhus på vägg eller på monteringsskiva i Markskåp FiA 3x6 eller MEGA. Om NS8+ kompletteras med skarvenhet NCLA 101 69/2 kan ytterligare två enkla skarvkassetter monteras vilket ger en total kapacitet på 10 enkla skarvkassetter. Låses enligt TeliaSoneras låssystem. Kabelklämmor, skarvkassetter och extra slingkassetter beställs separat. Beställs utan dörr för montering i markskåp och med dörr vid montering inomhus. Dimensioner: 237x535x270mm Benämning på utskarvningsplan: NS8

NBHA 101 23������������������������������������������������������������������������������������������Utan dörr, underifrån NBHA 101 24���������������������������������������������������������������������������������������������Med dörr, ovanifrån ___________________________________________________________

Skarvkassett (N), enkel Högerhängd skarvkassett med plats för 48 enkelskarvar eller 24 bandfiberhylsor. NCLA 101 70/H1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-pack NCLA 101 70/H2������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-pack ___________________________________________________________

54

Skarvkassett (N), dubbel Högerhängd skarvkassett med dubbel höjd som möjliggör anslutning av många klena kablar. Plats för 48 enkelskarvar eller 24 bandfiberhylsor. NCLA 101 71/H ___________________________________________________________

Slingkassett NCLA 101 91/H ___________________________________________________________

Kabelklämma, enkel För montering av en fiberkabel. Tar en plats i integrerad fot. SXAA 130 261/1���������������������������������������������������������������������������������� Max 192 fiber, 1-pack SXAA 130 261/1/24P������������������������������������������������������������������ Max 192 fiber, 24-pack

Kabelklämma, dubbel För montering av en fiberkabel. Tar två platser i integrerad fot. SXAA 130 261/2�������������������������������������������������������������������������������� Max 640 fiber, 1-pack ___________________________________________________________


Skarvning

Skarvskåp för många stora optokablar

Hållare för mikrorör Används för att fästa mikrorör med 4/5mm ytterdiameter. Rymmer 64 mikrorör. SXAA 130 236/4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4mm SXAA 130 236/5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5mm ___________________________________________________________

Skarvskåp T10 Skarvskåp utan dörr och hölje för placering i markskåp. Justerbart djup för smala respektive breda skarvkassetter. Det breda djupet passar till FIA-skåp 3x6, medan det smala passar skåp med djup ca 250mm och bredd ca 600mm. Plats för upp till 20 vänsterhängda skarvkassetter. Antalet skarvkassetter beror på hur mycket plats som behövs till kabeldragning i bakplanet. Skarvkassetter, kabelhållare/ dragavlastning samt slingkassett beställs separat. Dimensioner: 700x595x198mm Benämning på utskarvningsplan: T10

NBHA 101 27 ___________________________________________________________

Dragavlastningskit För en kabel med max 22mm ytterdiameter. SXAA 130 299 ___________________________________________________________

Slingkassett NCLA 101 93 ___________________________________________________________

Skarvkassett (T), smal, 2-pack Vänsterhängd skarvkassett med plats för 12 bandfiberhylsor eller 36/24 enkelfiberskarv (250/900µm). Skarvenhet med 2 kassetter. NCLA 101 76/V2 ___________________________________________________________

Skarvkassett (T), bred, 2-pack Vänsterhängd skarvkassett med plats för 24 bandfiberhylsor eller 96/48 enkelfiberskarv (250/900µm). NCLA 101 92/V2 ___________________________________________________________ 55


Skarvning

Skarvenhet ETSI/19”

Skarvenhet för ETSI/19”

Skarvenhet ETSI/19”, modell N Skarvenhet med inbyggda gångjärn har plats för 2, 4 resp. 8 enkla skarvkassetter (NCLA 101 70/xx och NCLA 101 71/H). Passar till Miljöskåp och ETSI-stativ/väggskåp med djup 300-600 mm. Passar även till 19”-stativ genom att inte använda medföljande förlängningsplåt. Skarvenheten kan monteras antingen för höger- eller vänsterhängda skarvkassetter som beskrivs i anvisningar för t.ex. Miljöskåp och andra skarvtillämpningar i ETSI på noder. Kablarna dragavlastas och arrangeras i stativets bakplåt. Oskyddade fiber/fiberband skyddas med skyddsslang. Levereras utan skarvkassetter. Benämning på utskarvningsplan: ”Typ av skåp” -N ”antalet skarvkassetter”

NCLA 101 69/2���������������������������������������������������������������������������������������������� 2 kassettplatser NCLA 101 69/4���������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kassettplatser NCLA 101 69/8���������������������������������������������������������������������������������������������� 8 kassettplatser ___________________________________________________________

Skarvenhet ETSI, modell T  Skarvenhet med två skarvkassetter (T). Passar till markskåp, miljöskåp och ETSI-stativ/väggskåp med djup 300-600 mm. Med antingen höger- eller vänsterhängda skarvkassetter används enligt anvisningar för t.ex. Miljöskåp och andra skarvtillämpningar i ETSI på noder.  Kablar dragavlastas eller fästs i stativets bakplåt. Oskyddade fiber/fiberband skall skyddas med skyddsslang. En bred kassett rymmer 24 bandfiberhylsor eller 96/48 enkelfiberskarv (250/900µm). En smal kassett rymmer 12 bandfiberhylsor eller 36/24 enkelfiberskarv (250/900µm). Benämning på utskarvningsplan: ”Typ av skåp” -T ”antalet skarvkassetter”

NCLA 101 76/H2�������������������������������������������������������������������������������������� Högerhängd, smal NCLA 101 76/V2���������������������������������������������������������������������������������� Vänsterhängd, smal NCLA 101 92/H2��������������������������������������������������������������������������������������� Högerhängd, bred NCLA 101 92/V2����������������������������������������������������������������������������������� Vänsterhängd, bred ___________________________________________________________

Kabelhållare till skarvenhet Används till skarvenhet modell T och N när kundkablar (1,8 och 4mm) skall dras in i skarvkassetten. Tre hållare levereras med kardborreband och skydd för 1,8mm kablar. SXAA 130 272 ___________________________________________________________

Skarvkassett (N), enkel Skarvkassett till skarvskåp NS8+ och skarvenhet ETSI/19” (N) med plats för 48 enkelskarvar eller 24 bandfiberhylsor. Endast högerhängda kassetter till skarvskåp NS8+. NCLA 101 70/H1������������������������������������������������������������������������������������ Högerhängd, 1-pack NCLA 101 70/H2�����������������������������������������������������������������������������������Högerhängd, 2-pack NCLA 101 70/V1�������������������������������������������������������������������������������� Vänsterhängd, 1-pack NCLA 101 70/V2�������������������������������������������������������������������������������Vänsterhängd, 2-pack

Skarvkassett (N), enkel, vändbar NCLA 101 70/1P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-pack NCLA 101 70/2P������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2-pack

Skarvkassett (N), dubbel Högerhängd skarvkassett med dubbel höjd som möjliggör anslutning av många klena kablar. Plats för 48 enkelskarvar eller 24 bandfiberhylsor. NCLA 101 71/H ___________________________________________________________

56


Skarvning

Skarvenhet ETSI/19”

Montageplåt ETSI

Plåt för kabelarrangering ETSI

Höjd: 525mm. Vissa skåp levereras med denna plåt monterad. SXAA 130 259 ___________________________________________________________

Höjd: 150mm. För kabelarrangering vid skarvning i ETSI. Förpackningarna är anpassade för ETSI-väggskåp med höjd 400, 700 och 1000mm. SXAA 130 280������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-pack SXAA 130 280/2P�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-pack SXAA 130 280/4P�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-pack SXAA 130 280/6P�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6-pack ___________________________________________________________

Väggplåt 20 För fot till kabelklämma, monteras över eller under ETSI-väggskåp. SXAA 130 281 ___________________________________________________________

Fot till kabelklämma Hållare för 1-5 kabelklämmor. Fästs i montage- eller väggplåt. SXAA 130 260 ___________________________________________________________

Väggplåt 10 För fot till kabelklämma. För utökning med ny nivå på väggplåt 20. SXAA 130 282 ___________________________________________________________

Kabelklämma, enkel För montering av en fiberkabel. Tar en plats i integrerad fot. SXAA 130 261/1���������������������������������������������������������������������������������� Max 192 fiber, 1-pack SXAA 130 261/1/24P������������������������������������������������������������������ Max 192 fiber, 24-pack

Kabelklämma, dubbel För montering av en fiberkabel. Tar två platser i integrerad fot. SXAA 130 261/2�������������������������������������������������������������������������������� Max 640 fiber, 1-pack ___________________________________________________________

ETSI-plåt 18 För kabelklämma vid skarvning i skåp eller stativ. SXAA 130 293 ___________________________________________________________

57


Skarvning Skarvboxar

Skarvboxar

Skarvkassett ”Multikassett”

Skarvbox T

Används i T4 och skarvbox T, TS och TSG. Plats för 36 enkelskarvhylsor eller 9 bandfiberhylsor. NCLA 101 09/1��������������������������������������������������������� 1-pack NCLA 101 09/2���������������������������������������������������������2-pack _______________________________________

Används vid skarvning av linjekabel mot linjekabel, och linjekabel mot stationskabel. Till skarvboxen medföljer 2st kabelgenomföringar (A 952 7575), blindplugg, 2st krympslangar, torkmedel, smärgelduk och aluminiumtejp. Benämning på utskarvningsplan: T

A 952 7570��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50mm lock _________________________________________________________________________________

Kabelgenomföringssats 2x18 Används för upp till 2 kablar 9-18mm till skarvbox T och TS. Oanvänd ingång försluts med krymphätta. A 952 8353 _______________________________________

Skarvbox TS Används vid skarvning av linjekablar. Vid midspan läggs oskarvad fiberslinga i skarvboxens botten. Försedd med 3 kabelingångar, 1 oval ingång för fiberslinga alternativt 2 linjekablar och 2 ingångar för kablar. Locket finns i 2 olika höjder, 50 och 70mm för 4 respektive 6 skarvkassetter. Till skarvboxen medföljer krympslang, grenklämma, torkmedel, smärgelduk och aluminiumtejp. Kabelgenomföringar och blindplugg måste beställas separat. Benämning på utskarvningsplan: TS

A 952 8331/50�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50mm lock A 952 8331/70����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70mm lock _________________________________________________________________________________

Kabelgenomföringssats 1x24 Används för en kabel 9-24mm till skarvbox T och TS. A 952 7575 _______________________________________

Kabelgenomföringssats 4x10

Skarvbox TSG Används vid skarvning av linjekabel med många avgreningar. Vid midspan läggs oskarvad fiberslinga i skarvboxens botten. Försedd med 7 fasta kabelingångar, 1 oval ingång för fiberslinga alternativt 2 linjekablar, 6 kabelgenomföringsrör (4x16mm och 2x25mm). Locket finns i 2 olika höjder, 50 och 70mm för 4 respektive 6 skarvkassetter. Till skarvboxen medföljer krympslang, grenklämma, torkmedel, smärgelduk och aluminiumtejp. Benämning på utskarvningsplan: TSG

NCLA 101 21/50��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50mm lock NCLA 101 21/70��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70mm lock _________________________________________________________________________________

58

Används för upp till 4 kablar 5,5-10mm till skarvbox T och TS. Oanvända ingångar försluts med krymphätta. SXAA 130 022 _______________________________________

Kabelgenomföringssats 6x6 Används för upp till 6 kablar 3,5-6mm till skarvbox T och TS. Oanvända ingångar försluts med krymphätta. SXAA 130 021 _______________________________________


Skarvning Skarvboxar

Fästdetaljer

Kabelgenomföringssats TKT 7x7 Används för upp till 7 kablar 3-7mm till skarvbox T och TS. Med plastnipplar. SXAA 130 231

Krymphätta Används för ej utnyttjade ingångar i kabelgenomföringssats. SXAA 130 243/06��������������������������������������������� 10/4mm SXAA 130 243/10��������������������������������������������� 20/8mm SXAA 130 243/18������������������������������������������� 55/25mm SXAA 130 243/24������������������������������������������� 35/15mm _______________________________________

Används vid uppsättning av skarvbox T, TS och TSG i kabelbrunn, tunnel eller skåp och för organisering av överskottsslingor. A 952 5779 _______________________________________

Kabelgenomföringssats TKT 3x7 Används för upp till 3 kablar 3-7mm till skarvbox TSG. Med plastnipplar. SXAA 130 232

O-ring

Krympslang 33/8 Används till skarvbox TSG. Längd 200mm. A 951 7381/01 _______________________________________

Används för tätning mellan under- och överdel på skarvbox T, TS och TSG. A 952 7576 _______________________________________

Hylsnyckel TKT Används till kabelgenomföringssats TKT 7x7 och 3x7. SXAA 130 233

Täthetstest Bygelfäste

Blindplugg Används för tillslutning av ej utnyttjade kabelingångar på skarvbox T och TS. A 952 8352/01

Används vid uppsättning av skarvbox T, TS och TSG i kabelbrunn, kabellåda, kabelkällare och på vägg. A 952 7571 _______________________________________

Används för att provtrycka skarvbox T, TS och TSG. LPTA 101 01 _______________________________________

Verktygssats

Fästbygel

För skarvbox T, TS, TSG A 952 7574 _______________________________________

Används vid montage av skarvbox T, TS och TSG i kabelkällare som distans vid installation av flera boxar vertikalt. A 952 8363 _______________________________________

Kabelgenomföringssats delbar 2x18 Används när samtliga ingångar är upptagna och ytterligare kabel ska installeras. Passar till skarvbox T och TS, gamla genomföringen ersätts. NCLA 101 29

Kassetthållare Brunnfäste Uponor A 952 7624

Kassetthållare som fixerar Multikassetten vid skarvarbete, fästs på luckans framkant. NCLA 101 10������������������������������������������������������� Horisontell NCLA 101 11 �������������������������������������������������������������Vertikal _______________________________________ 59


Skarvning Skarvboxar

Kabelgenomföringssats 2x18 Används för upp till 2 kablar 6-18mm. SXAA 130 242/0 _______________________________________

Kabelgenomföringssats 1x14

Skarvbox TE FOSC-F Används i accessnätet där skarvskåp inte får sättas upp. Placeras i brunn. Skarvboxen kan användas för att ansluta upp till 96 kundkablar med en maxdiameter 2,8mm eller upp till 48 kundkablar med ytterdiameter 3-5mm, dessutom kan upp till två kablar med ytterdiametern 6-18mm anslutas till den ovala ingången med möjlighet till midspan. Genom att välja olika typer av kabelgenomföringar kan fler större kablar anslutas istället för kundkablar. Skarvboxen har 6 runda och ett ovalt kabelintag, som sågas upp och förses med kabelgenomföring allteftersom de behövs. Kabelgenomföringarna är mekaniska och försedda med blindpluggar för de utgångar som inte används. Skarvboxen har en förvaringskassett för slingade fiber och plats för ytterligare 6 skarvkassetter. Förvaringskassetten kan bytas mot en större förvaringskassett eller mot ytterligare en skarvkassett. Kabelgenomföringar, skarvkassetter och upphängningskonsol beställs separat. Benämning på utskarvningsplan: FOSC

Används för 1 kabel 10-14mm. SXAA 130 242/1 _______________________________________

Kabelgenomföringssats 2x11 Används för upp till 2 kablar 7-11mm. SXAA 130 242/2 _______________________________________

NCLA 101 72/U _________________________________________________________________________________

Kabelgenomföringssats 4x7 Används för upp till 4 kablar 4-7mm. SXAA 130 242/4 _______________________________________

Skarvboxhållare för brunn

Skarvkassett TE Varje kassett har 9 hylsplatser med plats för 36 enkelfiberhylsor eller 18 bandfiberhylsor. NCLA 101 77���������������������������������������������������������������� 1-pack NCLA 101 77/20P������������������������������������������������ 20-pack _______________________________________

Används för montering av skarvbox TE FOSC-F i kabelbrunn. SXAA 130 244

Krympsats

Kabelgenomföringssats 8x5

SXAA 130 242/K1�����������������������������1 kabel, 8-30mm SXAA 130 242/K2������������������������1-2 kablar, 8-25mm _______________________________________

Används för upp till 8 kablar 3-5mm. SXAA 130 242/8 _______________________________________

Kabelgenomföringssats 16x2,8 Används för upp till 16 kablar 1-2,8mm. SXAA 130 242/16 _______________________________________ 60


Skarvning Skarvboxar

Sats med skyddsslangar Sats med 24st skyddslangar, tubfixering. Märkning 1-12 grön och röd. SXAA 130 318 _______________________________________

Skarvbox HT FDN

Sats med dragavlastning

Används i accessnätet där skarvskåp inte får sättas upp. Placeras i brunn. Skarvboxen kan användas för att ansluta upp till 96 kundkablar med en maxdiameter 2,8mm eller upp till 48 kundkablar med ytterdiameter 3-5mm, dessutom kan upp till två kablar med ytterdiametern 6-18mm anslutas till den ovala ingången med möjlighet till midspan. Plats för 12 skarvkassetter. Kabelgenomföringar, skarvkassetter, sats med skyddsslangar och upphängningskonsol beställs separat.

SXAA 130 319 _______________________________________

Benämning på utskarvningsplan: FDN

NCLA 101 94 _________________________________________________________________________________

Kabelgenomföring för en kabel SXAA 130 317/R7 ......���������������1,7-2,0mm 10-pack SXAA 130 317/R1������������������������� 3,8-5,2mm 10-pack SXAA 130 317/S6������������������������������������������5,8-8,5mm SXAA 130 317/S1����������������������������������������� 8,0-12,0mm SXAA 130 317/S2�������������������������������������� 12,0-16,0mm SXAA 130 317/T5�������������������������������������� 15,5-22,0mm _______________________________________

Kabelgenomföring midspan, för två kablar SXAA 130 317/L5������������������������������������������ 5,5-9,5mm SXAA 130 317/L1��������������������������������������� 12,0-15,0mm SXAA 130 317/L2�������������������������������������� 15,0-18,5mm SXAA 130 317/L3������������������������������������� 18,3-20,0mm _______________________________________

Skarvkassett, enkelfiber

Skarvkassett, bandfiber

Med plats för 24 enkelfiberskarv. NCLA 101 95/E _______________________________________

Med plats för 8 bandfiberskarv. NCLA 101 95/B _______________________________________

61


Skarvning Stolpskåp

Stolpskåp

Skarvkassett ”Multikassett” Plats för 36 enkelskarvhylsor eller 9 bandfiberhylsor. NCLA 101 09/1��������������������������������������������������������� 1-pack NCLA 101 09/2���������������������������������������������������������2-pack _______________________________________

Hållare för mikrorör Stolpskåp med integrerad skarvenhet, modell T Skåpet placeras i arbetshöjd ca 150 cm från mark och så att klättring i stolpen inte förhindras. Skåpet levereras med två skarvkassetter och hållare för 64st mikrorör 5mm. Dimensioner: 650x340x170mm Benämning på utskarvningsplan: STPT

NBHA 101 32 _________________________________________________________________________________

Stolpskåp FiA 4x6, modell Tr Används som skydd till skarv och terminering. Monteras på stolpe/vägg. Skåpet levereras med monteringsskiva vilket gör att t.ex. skarvskåp och tillbehör kan monteras efter behov. Stolpskåpet är förberett för 2 st förskruvningar M40 och 4 st förskruvningar M25 i toppen och botten. Förskruvningarna beställs separat. Befintlig kontramutter till tätningen kan användas. Stolpfäste ingår i skåpet. Skåpet skall låsas med låscylinder ur Skanovas låssystem enligt anvisning T23930-08. Dimensioner: 240x396x600mm 4/NBDA 101 78/6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-pack 4/NBDA 101 78/6/9P�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9-pack _________________________________________________________________________________ 62

Används för att fästa mikrorör med 4 eller 5mm ytterdiameter. Rymmer 64 mikrorör. SXAA 130 236/4������������������������������������������������������ 4mm SXAA 130 236/5�������������������������������������������������������5mm _______________________________________


Skarvning Markskåp FiA

Markskåp FiA Används som skydd till skarv och terminering. Skåpet levereras med monteringsskiva vilket gör att t.ex. skarvskåp och tillbehör kan monteras efter behov. Skåpens mått är identiska med Mini, Midi och Mega. Skåpet skall låsas med låscylinder ur Skanovas låssystem enligt anvisning T23930-08. Levereras med sockel, ankarskena i sockel, låsregel för ASSA-lås och markisolering. Tätningsmassa beställs separat.

2x2, modell Tr

2x3, modell Tr

3x6, modell Tr

Dimensioner: 198x198x1000mm 2/NBDA 101 75/2��������������������������������������������������� 1-pack 2/NBDA 101 75/2/12P������������������������������������ 12-pack _______________________________________

Dimensioner: 198x330x1000mm 2/NBDA 101 75/3��������������������������������������������������� 1-pack 2/NBDA 101 75/3/10P������������������������������������10-pack _______________________________________

Dimensioner: 300x594x1000mm 3/NBDA 101 75/6��������������������������������������������������� 1-pack 3/NBDA 101 75/6/4P���������������������������������������� 4-pack _______________________________________

Markisolering

Låsregel för ASSA-lås

Dimensioner: 1000x600x20mm SXAA 130 223 _______________________________________

SXAA 130 135 _______________________________________

Bättringsfärg NBDA 101 33 _______________________________________

Tätningsmassa NBDA 101 15/70��������������������������������������� Patron, 333ml NBDA 101 15/100�������������������������������������������� Tub, 83ml _______________________________________

63


Skarvning

Tillbehör fiberskarvning

Tillbehör fiberskarvning

Luddfria torkdukar i dispenser Svetsskarvhylsor Säljs styckvis. A 952 5773/60���������������������������������� Enkelfiber, 60mm A 952 5773/40���������������������������������� Enkelfiber, 40mm A 952 8187��������������������������������������������� Bandfiber, 40mm _______________________________________

Kan fyllas med isopropanol. 22217 _______________________________________

Verktyg för fiberbandsdelning Skyddsslang Används för att skydda fiber och fiberband i skarvskåp och skarvenheter. NTAA 101 11/4������������������������������������������������������������ 4mm NTAA 101 11/7�������������������������������������������������������������� 7mm _______________________________________

Används för att dela 4-fibersband med trafik till två 2-fibersband. LSYA 101 07 _______________________________________

Aluminiumtejp Isopropanol Används vid rengöring av fiber/fiberband i vid skarvning av optokablar. Består av analysren isopropanol. LYAA 101 02/1�������������������������������������������������������1L flaska _______________________________________

Dispenserflaska Används för att portionera isopropanol eller finsprit vid svetsning. Ett lätt tryck på korken gör att servetten fuktas med innehållet. 21210 _______________________________________

Rengöringspapper, torrt Luddfria servetter för att göra rent fiber inför svetsning. 22220 _______________________________________ 64

Märkband optokabel, laminerad Används till märkning av optokabel. 65m lång och 50mm bred. A 952 5776 _______________________________________

Dekal laserstrålning Används till varningsmärkning av skarvbox. Rulle om 25 stycken. A 952 5775 _______________________________________

Fibermärkning

Används som värmeskydd vid krympning av krympslang. A 952 1275 _______________________________________

Används till märkning av fiber/fiberband. SXAA 130 248������������������������������������ Blå, förtryckt 1-12 SXAA 130 247������������������������������������ Röd, förtryckt 1-12 SXAA 130 249��������������������������������������������� Grön, omärkt SXAA 130 250������������������������������������������������ Vit, omärkt _______________________________________

Eltejp, svart

Märkpenna, svart

Används till skarvningsarbete utomhus. 10m lång och 25mm bred. A 032 0014/25

SXAA 130 251 _______________________________________

Manteltejp, svart Används till reparation av mantelskador. 10m lång och 19mm bred. A 032 0043/19 _______________________________________

Dekal för skarvbox Används till signering av skarvbox, 120x50mm. NTA 101 05 _______________________________________

Märktejp Används till märkning av optokabel. 20m lång och 25mm bred. A 993 8001/02������������������������������������������������������������� Röd A 993 8001/05������������������������������������������������������������Grön A 993 8001/06���������������������������������������������������������������Blå _______________________________________

Torkmedel För att förhindra fukt och kondens i skarvbox. A 070 0725 _______________________________________


Artikelnummerregister 1/SXAA 130 266/35.................... 15 1/SXAA 130 287/35.................... 15 1/SXAA 130 322/35.................... 15 1/TSRA 902 0446/*...................35 1/TSRA 902 0446/*/6P.............35 1/TSRA 902 423/*.....................35 2/NBDA 101 75/2........................63 2/NBDA 101 75/2/12P................63 2/NBDA 101 75/3........................63 2/NBDA 101 75/3/10P................63 2/TSRA 322 22/*M....................43 2/TSRA 902 0458/*................. 40 2/TSRA 902 0459/*................. 40 2/TSRA 902 423/*.....................35 2/TSRA 906 124/*M..................43 2/TSRA 906 125/*M..................43 2/TSRA 906 145/*M..................43 2/TSRA 906 146/*M..................43 2/TSRA 906 148/*M..................43 2/TSRA 906 150/*M..................43 2/TSRA 906 154/*M................. 44 2/TSRA 906 155/*M................. 44 2/TSRA 906 161/*M................. 44 2/TSRA 906 162/*M................. 44 2/TSRA 906 163/*M................. 44 2/TSRA 906 165/*M................. 44 2/TSRA 906 166/*M................. 44 3/BMGA 101 42/624................... 15 3/BMGA 101 42B/624................. 15 3/BMGA 101 42C/624................. 15 3/NBDA 101 75/6........................63 3/NBDA 101 75/6/4P..................63 3/NBHA 101 18/04..................... 14 3/NBHA 101 18/07...................... 14 3/NBHA 101 18/10...................... 14 3/NBHA 101 19/04..................... 14 3/NBHA 101 19/07...................... 14 3/NBHA 101 19/10...................... 14 3/SXAA 130 315.........................36 3/SXAA 130 316/1U/4P..............36 3F/BMGA 101 42/624................. 15 4/NBAA 101 08/D.......................11 4/NBAA 101 33/H*..................... 17 4/NBAA 101 33/HF.................... 17 4/NBAA 101 58/H*.................... 17 4/NBAA 101 58/HF.................... 17 4/NBAA 101 59/H*.................... 16 4/NBAA 101 59/V*.................... 16 4/NBAA 101 36/F.......................22 4/NBAA 101 69/F.......................22 4/NBDA 101 78/6.......................62 4/NBDA 101 78/6/9P.................62 4/NBHA 101 16/18...................... 14 4/NBHA 101 16/22...................... 14 4/NBHA 101 17/18...................... 14 4/NBHA 101 17/22...................... 14 4/NCLA 101 24/F.......................24 4/NCLA 101 25/F.......................24 4/NCLA 101 48/F.......................25 4/NCLA 101 50/D.......................25 4/NCLA 101 50/F.......................25 4/NCLA 101 82...........................27 4/NCLA 101 83...........................27 4/TSRA 902 0440/*..................34 4/TSRA 902 0446/*..................35 4/TSRA 902 0447/*..................34 8/NBAA 101 08/D.......................11

66

8/NBAA 101 33/H*..................... 17 8/NBAA 101 33/HF.................... 17 8/NBAA 101 58/H*.................... 17 8/NBAA 101 58/HF.................... 17 8/NBAA 101 59/H*..................... 16 8/NBAA 101 59/V*..................... 16 8/NBAA 101 36/F.......................22 8/NBAA 101 69/F.......................22 8/NCLA 101 24/F.......................24 8/NCLA 101 25/F........................24 8/NCLA 101 48/F.......................25 8/NCLA 101 50/D.......................25 8/NCLA 101 50/F.......................25 8/TSRA 902 0440/*..................34 8/TSRA 902 0441/*...................34 12/NBAA 101 04/*..................... 13 12/NBAA 101 05/E..................... 13 12/NBAA 101 05/F..................... 13 12/NBAA 101 07/E...................... 13 12/NBAA 101 08/D......................11 12/NBAA 101 20/A*.....................11 12/NBAA 101 20/B*....................11 12/NBAA 101 20/E......................11 12/NBAA 101 20/F......................11 12/NBAA 101 21/A*......................11 12/NBAA 101 33/H*................... 17 12/NBAA 101 33/HF................... 17 12/NBAA 101 58/H*................... 17 12/NBAA 101 58/HF................... 17 12/NBAA 101 59/H*................... 16 12/NBAA 101 59/V*................... 16 12/NBAA 101 36/F......................22 12/NBAA 101 69/F......................22 12/NCLA 101 24/F......................24 12/NCLA 101 25/F......................24 12/TSRA 902 0440/*.................34 16/NBAA 101 07/E...................... 13 16/NBAA 101 08/D......................11 16/NBAA 101 63/V*................... 18 16/NBAA 101 63/VF................... 18 16/NBAA 101 65/H*................... 17 16/NBAA 101 65/HF................... 17 16/NBAA 101 68/H5................... 17 16/NCLA 101 25/F......................24 16/TSRA 902 0441/*.................34 20/NBAA 101 08/D.....................11 20/NCLA 101 25/F......................24 24/BMGA 101 41/12.................... 15 24/BMGA 101 41/24................... 15 24/BMGA 101 41C/24................. 15 24/NBAA 101 04/*..................... 13 24/NBAA 101 05/E..................... 13 24/NBAA 101 05/F..................... 13 24/NBAA 101 07/E..................... 13 24/NBAA 101 08/D.....................11 24/NBAA 101 20/A*....................11 24/NBAA 101 20/B*....................11 24/NBAA 101 20/D......................11 24/NBAA 101 20/F......................11 24/NBAA 101 34/H*................... 16 24/NBAA 101 34/V*................... 16 24/NBAA 101 34/VF.................. 16 24/NBAA 101 59/H*................... 16 24/NBAA 101 59/V*................... 16 24/NBAA 101 59/VF................... 16 24/NBAA 101 63/V*................... 18 24/NBAA 101 63/VF................... 18

24/NBAA 101 36/F.....................22 24/NBAA 101 69/F.....................22 24/NCLA 101 25/F......................24 24/NCLA 101 86/BF2.................26 24/NCLA 101 89/HF2.................26 24/NCLA 101 90/HF2.................26 24/TSRA 902 0441/*.................34 24/TSRA 906 0168/5M..............36 24/TSRA 906 0168/5M/4P........36 24/TSRA 906 156/5M................36 24/TSRA 906 156/5M/4P..........36 32/TSRA 902 0441/*.................34 48/NBAA 101 04/*.................... 13 48/NBAA 101 20/A*....................11 48/NBAA 101 20/B*....................11 48/NBAA 101 20/F......................11 48/NBAA 101 24/V*..................20 48/NBAA 101 24/VF.................. 21 48/NBAA 101 25/V*.................. 21 48/NBAA 101 31/V*...................20 48/NBAA 101 31/VF................... 21 48/NBAA 101 32/V*.................. 21 48/NBAA 101 35/*.......................7 48/NBAA 101 44/*.......................7 48/NBAA 101 61/*.......................9 48/NBAA 101 61/F.......................9 48/NBAA 101 62/*.......................9 48/NBAA 101 64/V*.................. 21 48/NBAA 101 66/V5.................. 18 48/NBAA 101 67/V*...................20 48/NBAA 101 67/VF................... 21 48/NBAA 101 36/F.....................22 48/NBAA 101 69/F.....................22 48/NCLA 101 86/BF2.................26 48/NCLA 101 89/HF2.................26 96/NBAA 101 04/*..................... 13 96/NBAA 101 31/V*...................20 96/NBAA 101 31/VF................... 21 96/NBAA 101 32/V*................... 21 96/NBAA 101 35/*.......................7 96/NBAA 101 44/*.......................7 96/NBAA 101 61/*........................9 96/NBAA 101 61/F.......................9 96/NBAA 101 62/*.......................9 96/NBAA 101 64/V*.................. 21 96/NBAA 101 66/V5................... 18 96/NBAA 101 67/V*...................20 96/NBAA 101 67/VF................... 21 96/NCLA 101 86/BF2.................26 96/NCLA 101 87/BF2..................26 96/TSRA 902 0460/424/*M.....36 96/TSRA 902 0461/424/*M......36 144/NCLA 101 87/BF2................26 192/NCLA 101 87/BF2................26 240/NCLA 101 87/BF2................26 288/NCLA 101 87/BF2................26 A 032 0014/25.......................... 64 A 032 0043/19.......................... 64 A 070 0725................................ 64 A 951 7381/01.............................59 A 952 1275................................. 64 A 952 5773/40.......................... 64 A 952 5773/60........................... 64 A 952 5775................................ 64 A 952 5776................................ 64 A 952 5779.................................59

A 952 7570................................ 58 A 952 7571..................................59 A 952 7574.................................59 A 952 7575................................ 58 A 952 7576.................................59 A 952 7624.................................59 A 952 8187................................ 64 A 952 8331/50.......................... 58 A 952 8331/70........................... 58 A 952 8352/01............................59 A 952 8353................................ 58 A 952 8363.................................59 A 993 8001/02.......................... 64 A 993 8001/05.......................... 64 A 993 8001/06.......................... 64 BABA 101 33............................... 10 BABA 101 34............................... 10 BABA 101 35............................... 12 BABA 101 35/22......................... 12 BABA 101 36/18........................... 8 BABA 101 36/22.......................... 8 BABA 101 36/22/2P.................... 8 BABA 101 37-M/V18.....................6 BABA 101 37-M/V22.....................6 BABA 101 37-M/V22/2P...............6 BAYA 801 11................................ 10 BAYA 801 12............................... 12 BAYA 801 13............................... 12 BAYA 801 14............................... 12 BAYA 801 15............................... 12 BAYA 801 16............................... 12 BAYA 801 17............................... 12 BAYA 801 18............................... 10 DS18ETMD................................. 14 DS18ETUD.................................. 14 DS22ETMD................................. 14 DS22ETUD................................. 14 KDYA 071 0022/3.......................32 LPTA 101 01................................59 LSYA 101 07............................... 64 LYAA 101 02/1........................... 64 MGAA 071 0001/1...................... 10 NBAA 101 05.............................. 13 NBAA 101 07.............................. 13 NBAA 101 08.............................. 10 NBDA 101 15/100........................63 NBDA 101 15/70..........................63 NBDA 101 33...............................63 NBHA 101 09/A......................... 50 NBHA 101 09/A/20P................. 50 NBHA 101 09/B......................... 50 NBHA 101 09/B/20P................. 50 NBHA 101 10/2.......................... 50 NBHA 101 10/2/16P................... 50 NBHA 101 39..............................52 NBHA 101 39/16P.......................52 NBHA 101 40..............................52 NBHA 101 40/16P.......................52 NBHA 101 23..............................54 NBHA 101 24..............................54 NBHA 101 25..............................52 NBHA 101 25/16P.......................52 NBHA 101 26............................. 50 NBHA 101 27...............................55 NBHA 101 32..............................62 NBHA 101 36..............................52 NBHA 101 36/16P.......................52


Artikelnummerregister NCLA 101 09/1.......... 24, 50, 58, 62 NCLA 101 09/2......... 24, 50, 58, 62 NCLA 101 10...............................59 NCLA 101 11..........................50, 59 NCLA 101 12/U........................... 51 NCLA 101 21/50......................... 58 NCLA 101 21/70......................... 58 NCLA 101 22............................... 10 NCLA 101 22/1............................ 10 NCLA 101 24...............................24 NCLA 101 25...............................24 NCLA 101 29...............................59 NCLA 101 47............................... 12 NCLA 101 59...............................24 NCLA 101 61................................30 NCLA 101 61/01..........................30 NCLA 101 69/2...........................56 NCLA 101 69/4...........................56 NCLA 101 69/8...........................56 NCLA 101 70/1P..........................56 NCLA 101 70/2P.........................56 NCLA 101 70/H1............. 26, 56, 56 NCLA 101 70/H2............. 26, 56, 56 NCLA 101 70/V1..........................56 NCLA 101 70/V2.........................56 NCLA 101 71/H......................54, 56 NCLA 101 72/U.......................... 60 NCLA 101 76/H2.........................56 NCLA 101 76/V2...................55, 56 NCLA 101 77......................... 51, 60 NCLA 101 77/20P.................. 51, 60 NCLA 101 78.............................. 50 NCLA 101 79...............................52 NCLA 101 80/01.........................27 NCLA 101 80/01A.......................27 NCLA 101 80/01/24P..................27 NCLA 101 83/01.........................27 NCLA 101 83/01/24P..................27 NCLA 101 91/H...........................54 NCLA 101 92/H2.........................56 NCLA 101 92/V2...................55, 56 NCLA 101 93...............................55 NCLA 101 94............................... 61 NCLA 101 95/B........................... 61 NCLA 101 95/E........................... 61 NTA 101 05................................ 64 NTAA 101 11/4........................... 64 NTAA 101 11/7........................... 64 NTAA 101 12...............................52 NTAA 101 13...............................52 NTAA 101 13/2............................52 NTAA 101 14/5...........................52 NTAA 101 14/7............................52 RDFA 101 01/03.......................... 31 RDFA 101 01/05.......................... 31 RDFA 101 01/10.......................... 31 RDFA 101 01/15.......................... 31 RDFA 101 02/03......................... 31 RDFA 101 02/05......................... 31 RDFA 101 02/10......................... 31 RDFA 101 02/15.......................... 31 RDFA 101 05/03......................... 31 RDFA 101 05/05......................... 31 RDFA 101 05/10.......................... 31 RDFA 101 05/15.......................... 31 RNTA 985 01/1...........................30 RNTA 985 20/11.........................30

RNTA 985 20/11/24P.................30 RNTA 985 20/13........................30 RNTA 985 20/31........................30 RNTA 985 20/33........................30 RNTA 985 20/34........................30 RPM 252 1408/*........................39 RPM 252 1416/*.........................39 RPM 252 3908/*........................39 RPM 252 3916/*.........................39 SKYA 101 0025...........................52 SKYA 101 24...............................24 SXAA 092 8095/2...................... 10 SXAA 092 8135..........................32 SXAA 092 8135/1.......................32 SXAA 092 8160..........................32 SXAA 130 021............................ 58 SXAA 130 022........................... 58 SXAA 130 135.............................63 SXAA 130 183............................. 10 SXAA 130 223............................63 SXAA 130 231.............................59 SXAA 130 232............................59 SXAA 130 233............................59 SXAA 130 236/4...................55, 62 SXAA 130 236/5...................55, 62 SXAA 130 242/0....................... 60 SXAA 130 242/1........................ 60 SXAA 130 242/16...................... 60 SXAA 130 242/2........................ 60 SXAA 130 242/4........................ 60 SXAA 130 242/8........................ 60 SXAA 130 242/K1...................... 60 SXAA 130 242/K2..................... 60 SXAA 130 243/06.......................59 SXAA 130 243/10.......................59 SXAA 130 243/18.......................59 SXAA 130 243/24.......................59 SXAA 130 244........................... 60 SXAA 130 247........................... 64 SXAA 130 248........................... 64 SXAA 130 249........................... 64 SXAA 130 250........................... 64 SXAA 130 251............................ 64 SXAA 130 253............................. 8 SXAA 130 254/150..................... 14 SXAA 130 254/300.................... 14 SXAA 130 255/100..................... 14 SXAA 130 255/200.................... 14 SXAA 130 255/300.................... 14 SXAA 130 255/400.................... 14 SXAA 130 255/50....................... 14 SXAA 130 255/500.................... 14 SXAA 130 255/600.................... 14 SXAA 130 255/T........................ 15 SXAA 130 257............................. 15 SXAA 130 258..........................6, 8 SXAA 130 259............................57 SXAA 130 260............................57 SXAA 130 261/1.................... 54, 57 SXAA 130 261/1/24P............ 54, 57 SXAA 130 261/2................... 54, 57 SXAA 130 268/4........................ 15 SXAA 130 268/9........................ 15 SXAA 130 269/4B...................... 51 SXAA 130 272.............................56 SXAA 130 280............................57 SXAA 130 280/2P......................57

SXAA 130 280/4P......................57 SXAA 130 280/6P......................57 SXAA 130 281.............................57 SXAA 130 282............................57 SXAA 130 288..........................6, 8 SXAA 130 292............................32 SXAA 130 292/1.........................32 SXAA 130 293............................57 SXAA 130 296/2......................... 51 SXAA 130 296/24....................... 51 SXAA 130 296/4A...................... 51 SXAA 130 297............................ 51 SXAA 130 298............................ 51 SXAA 130 299............................55 SXAA 130 314............................. 31 SXAA 130 317/L1........................ 61 SXAA 130 317/L2........................ 61 SXAA 130 317/L3........................ 61 SXAA 130 317/L5........................ 61 SXAA 130 317/R1........................ 61 SXAA 130 317/R7....................... 61 SXAA 130 317/S1........................ 61 SXAA 130 317/S2........................ 61 SXAA 130 317/S6........................ 61 SXAA 130 317/T5........................ 61 SXAA 130 318............................. 61 SXAA 130 319............................. 61 TSRA 322 22/*M........................45 TSRA 902 0450/*......................39 TSRA 902 0451/*.......................39 TSRA 905 47..............................28 TSRA 905 47/1...........................28 TSRA 905 47/4M5.....................28 TSRA 906 0162..........................29 TSRA 906 0162/24P..................29 TSRA 906 0163..........................29 TSRA 906 0164..........................28 TSRA 906 0164/1.......................28 TSRA 906 0165/*M.................. 48 TSRA 906 0165/*M/24P........... 48 TSRA 906 0166/*M.................. 49 TSRA 906 0166/1M/24P........... 49 TSRA 906 0167/*M................... 48 TSRA 906 0167/*M/24P........... 48 TSRA 906 0169/3M................... 15 TSRA 906 0170/2....................... 31 TSRA 906 0170/2/100P............. 31 TSRA 906 0170/2/10P............... 31 TSRA 906 124/*M......................45 TSRA 906 125/*M......................45 TSRA 906 145/*M......................45 TSRA 906 146/*M.....................45 TSRA 906 148*M.......................45 TSRA 906 150/*M.....................45 TSRA 906 154/*M.................... 46 TSRA 906 155/*M..................... 46 TSRA 906 157.............................29 TSRA 906 158............................29 TSRA 906 159............................28 TSRA 906 159/1.........................28 TSRA 906 161/*M..................... 46 TSRA 906 162/*M..................... 46 TSRA 906 163/*M..................... 46 TSRA 906 165/*M..................... 46 TSRA 906 166/*M..................... 46

67


Anteckningar:


Kontakta oss 019-30 40 40 info@td.se www.td.se Huvudkontor TD Fiberoptik Maskingatan 16 702 86 Örebro

Svetsservice TD Fiberoptik Ullforsgatan 13 752 28 Uppsala

Försäljningskontor TD Fiberoptik Verkstadsvägen 1 931 61 Skellefteå

Försäljningskontor TD Fiberoptik Sofierogatan 3A 412 51 Göteborg


Framtiden är ljus®

Profile for Hexatronic

Td fiberoptik katalog skanova  

Td fiberoptik katalog skanova  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded