__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2020


Fiberkablage

Fanout

Singelmod..... .................................4 Fiberkablage för hem................... 12 Multimod....................................... 14 Armerade patchkablage.............. 21 Fiberkablage MPO/MTP.............. 24 Mätkablage ............................... 28

Pigtail

Skarvstycken

Singelmod..................................... 33 Multimod....................................... 34

Singelmod..................................... 36 Multimod....................................... 40 Adapter hona/hane...................... 41

Fiberkabel

ODF-system

Breakout-kabel.............................. 44 Distributionkabel.......................... 45 Färgscheman ............................... 42 Militärklassad kabel ..................... 70

Prefabricerade produkter Förkontakterad fiberkabel........... 42 Förkontakterade ODF:er............. 52

Fanout........................................... 30

Moduler, MPO/MTP..................... 26 LightMate ODF-stativ................... 47 LightMate ODF-system................ 48

LightMate skarv- och termineringsboxar

Fiberuttag...................................... 54 Skarv- och termineringsboxar......55 Markskåp....................................... 58

Splitter och WDM

Dämpare

Splitter........................................... 61 WDM- och CWDM-filter.............. 62

Dämpare........................................ 63

Produkter för tuffa miljöer

Fujikura

Fibersvets...................................... 74 Värmestripper.............................. .78 Tillbehör fibersvets....................... 80 Fiberidentifierare.......................... 81

Linsdon Fibreco............................ 72

Mätinstrument EXFO

MaxTester, OTDR, dB-mätare ..... 84 FTB-serien..................................... 86 Dynamik och avstånd................... 89 dB-instrument............................... 94 Fibermikroskop och spetsar........ 95 Mjukvara........................................ 98 Tillbehör...................................... 102

Fiberoptiska transceivers

Verktyg......................................... 105 Rengöring.................................... 107… Förbrukningsmateriel................. 109 Märkning och etiketter............... 110

Servicecenter

Svets- och instrumentservice....... 83

SFP................................................. 64 DAC och AOC.............................. 69

Utgåva 2001

Verktyg och tillbehör

3


Fiberkablage Singelmod

Fiberkablage, singelmod Fiberoptiska korskopplingskablage singelmod som uppfyller standarden för G657A1 samt G652D, perfekt för användning i trånga utrymmen där man inte kan hålla den böjradie som standardfiber kräver. I vår produktion verifierar vi bland annat kontakternas renlighet, geometri, reflektion och ljusdämpning. Levereras i simplex- eller duplexutförande. På duplexkablage är den ena kontaktens brytskydd svart och det andra brytskyddet rött. Varje separat kablage är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Tekniska egenskaper Yttermantel: 2 mm, blå LSZH Sekundärskydd: 900 μm, fast Fiber: 9/125 μm Uppfyller standarden för G657A1 och G652D Temperaturområde, Drift: −40 °C - +70 °C Lagring: −40 °C - +70 °C Längdtolerans, ≤1,5 m: 5 cm ≥1,5 m: 0 - +5 % (max 40 cm) Böjradie: 10 mm

Ljusdämpning (IL): Reflektionsdämpning (RL): Radie (2,5 mm): Radie (1,25 mm): In-/utstick: Apex offset: Angle offset:

UPC APC ≤0,12 dB ≤0,12 dB ≥55 dB ≥65 dB 10-25 mm 5-12 mm 7-20 mm 5-12 mm ±50 nm ±50 nm ≤50 μm ≤50 μm 0,2 ° 0,3 °

Kontaktdon Vi levererar kablage med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord av zirconia.

Förpackning Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en försluten plastpåse. På etiketten anges alla kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).

4


Fiberkablage Singelmod

Singelmod, duplex

SC/UPC - SC/UPC

SC/UPC - SC/APC

ST/UPC - SC/UPC

A44400-5............................... E50 712 17���������� 0,5 m A44401.................................... E50 700 63�������������� 1 m A44402.................................... E50 700 67�������������� 2 m A44403.................................... E50 700 69�������������� 3 m A44405.................................... E50 700 70�������������� 5 m A44407.................................... E50 700 74�������������� 7 m A44410.................................... E50 700 76����������� 10 m A44415.................................... E50 700 78����������� 15 m A44420���������������������������������������������������������������������� 20 m A44425���������������������������������������������������������������������� 25 m A44430���������������������������������������������������������������������� 30 m

A44600-5............................... E50 724 91���������� 0,5 m A44601.................................... E50 700 80�������������� 1 m A44602.................................... E50 700 84�������������� 2 m A44603.................................... E50 700 86�������������� 3 m A44605.................................... E50 700 88�������������� 5 m A44607.................................... E50 700 90�������������� 7 m A44610.................................... E50 700 94����������� 10 m A44615.................................... E50 700 96����������� 15 m A44620���������������������������������������������������������������������� 20 m A44625���������������������������������������������������������������������� 25 m A44630���������������������������������������������������������������������� 30 m

A42400-5............................... E50 724 92���������� 0,5 m A42401.................................... E50 711 99�������������� 1 m A42402.................................... E50 712 03�������������� 2 m A42403.................................... E50 712 04�������������� 3 m A42405.................................... E50 712 08�������������� 5 m A42407.................................... E50 724 93�������������� 7 m A42410.................................... E50 712 09����������� 10 m A42415.................................... E50 724 94����������� 15 m A42420���������������������������������������������������������������������� 20 m

LC/UPC - LC/UPC SC/UPC - LC/UPC

SC/UPC - LC/APC

A44L00-5............................... E50 724 95���������� 0,5 m A44L01..................................... E50 700 97�������������� 1 m A44L02..................................... E50 701 30�������������� 2 m A44L03..................................... E50 701 34�������������� 3 m A44L05..................................... E50 701 36�������������� 5 m A44L07..................................... E50 701 37�������������� 7 m A44L10..................................... E50 701 38����������� 10 m A44L15..................................... E50 701 40����������� 15 m A44L20..................................... E50 712 18����������� 20 m A44L25..................................... E50 712 19����������� 25 m A44L30����������������������������������������������������������������������� 30 m

A44N00-5............................. E50 724 96���������� 0,5 m A44N01................................... E50 701 44�������������� 1 m A44N02................................... E50 701 50�������������� 2 m A44N03................................... E50 701 54�������������� 3 m A44N05................................... E50 701 70�������������� 5 m A44N07................................... E50 701 71�������������� 7 m A44N10................................... E50 701 77����������� 10 m A44N15................................... E50 701 78����������� 15 m A44N20��������������������������������������������������������������������� 20 m

A4LL00-5............................... E50 712 23���������� 0,5 m A4LL01..................................... E50 702 26�������������� 1 m A4LL02..................................... E50 702 27�������������� 2 m A4LL03..................................... E50 699 82�������������� 3 m A4LL05..................................... E50 702 28�������������� 5 m A4LL07..................................... E50 702 30�������������� 7 m A4LL10..................................... E50 702 34����������� 10 m A4LL15..................................... E50 702 36����������� 15 m A4LL20..................................... E50 687 32����������� 20 m A4LL25..................................... E50 686 01����������� 25 m A4LL30����������������������������������������������������������������������� 30 m

5


Fiberkablage Singelmod

SC/APC - LC/UPC

ST/UPC - LC/UPC

SC/APC - SC/APC

A46L00-5............................... E50 724 97���������� 0,5 m A46L01..................................... E50 701 88�������������� 1 m A46L02..................................... E50 701 89�������������� 2 m A46L03..................................... E50 701 94�������������� 3 m A46L05..................................... E50 701 99�������������� 5 m A46L07..................................... E50 702 04�������������� 7 m A46L10..................................... E50 702 06����������� 10 m A46L15..................................... E50 702 07����������� 15 m A46L20����������������������������������������������������������������������� 20 m

A42L00-5............................... E50 724 48...........0,5 m A42L01..................................... E50 71 255�������������� 1 m A42L02..................................... E50 71 256�������������� 2 m A42L03..................................... E50 71 257�������������� 3 m A42L05..................................... E50 71 258�������������� 5 m A42L07..................................... E50 71 259�������������� 7 m A42L10..................................... E50 71 263����������� 10 m A42L15..................................... E50 724 99............ 15 m

A46600-5............................... E50 725 11���������� 0,5 m A46601.................................... E50 701 79�������������� 1 m A46602.................................... E50 701 80�������������� 2 m A46603.................................... E50 701 81�������������� 3 m A46605.................................... E50 701 83�������������� 5 m A46607.................................... E50 701 84�������������� 7 m A46610.................................... E50 701 85����������� 10 m A46615.................................... E50 701 87����������� 15 m

LC/UPC - LC/APC

SC/APC - LC/APC

A4LN00-5.............................. E50 693 26���������� 0,5 m A4LN01................................... E50 693 27�������������� 1 m A4LN02................................... E50 693 29�������������� 2 m A4LN03................................... E50 693 31�������������� 3 m A4LN05................................... E50 693 53�������������� 5 m A4LN07................................... E50 693 55�������������� 7 m A4LN10................................... E50 693 57����������� 10 m A4LN15................................... E50 693 58����������� 15 m A4LN20��������������������������������������������������������������������� 20 m

A46N00-5............................. E50 725 15���������� 0,5 m A46N01................................... E50 702 08�������������� 1 m A46N02................................... E50 702 14�������������� 2 m A46N03................................... E50 702 16�������������� 3 m A46N05................................... E50 702 17�������������� 5 m A46N07................................... E50 702 18�������������� 7 m A46N10................................... E50 702 20����������� 10 m A46N15................................... E50 702 24����������� 15 m

ST/UPC - ST/UPC A42200-5............................... E50 725 12���������� 0,5 m A42201.................................... E50 71 211�������������� 1 m A42202.................................... E50 71 213�������������� 2 m A42203.................................... E50 71 214�������������� 3 m A42205.................................... E50 71 215�������������� 5 m A42207.................................... E50 725 12�������������� 7 m A42210.................................... E50 71 216����������� 10 m A42215.................................... E50 725 14............ 15 m

LC/APC - LC/APC ST/UPC - SC/APC A42601������������������������������������������������������������������������� 1 m A42602������������������������������������������������������������������������� 2 m A42603������������������������������������������������������������������������� 3 m A42605������������������������������������������������������������������������� 5 m A42607������������������������������������������������������������������������� 7 m A42610���������������������������������������������������������������������� 10 m

6

A4NN00-5.E50 725 16�������������������������������������� 0,5 m A4NN01................................. E50 702 37�������������� 1 m A4NN02................................. E50 702 38�������������� 2 m A4NN03................................. E50 702 57�������������� 3 m A4NN05................................. E50 702 58�������������� 5 m A4NN07................................. E50 702 59�������������� 7 m A4NN10................................. E50 702 60����������� 10 m A4NN15................................. E50 702 64����������� 15 m

SC/UPC - FC/UPC A44500-5............................... E50 725 17...........0,5 m A44501.................................... E50 571 24�������������� 1 m A44502.................................... E50 571 28�������������� 2 m A44503.................................... E50 571 29�������������� 3 m A44505.................................... E50 571 31�������������� 5 m A44507.................................... E50 571 33�������������� 7 m A44510.................................... E50 571 34����������� 10 m A44515.................................... E50 725 18............ 15 m


Fiberkablage Singelmod

SC/UPC - FC/APC A44901������������������������������������������������������������������������� 1 m A44902������������������������������������������������������������������������� 2 m A44905������������������������������������������������������������������������� 5 m A44910���������������������������������������������������������������������� 10 m

SC/UPC - MU/UPC

FC/UPC - LC/APC

A44M00-5............................ E50 725 31...........0,5 m A44M01.................................. E50 712 64�������������� 1 m A44M02.................................. E50 712 65�������������� 2 m A44M03.................................. E50 712 66�������������� 3 m A44M05.................................. E50 712 67�������������� 5 m A44M07.................................. E50 712 68�������������� 7 m A44M10.................................. E50 712 69����������� 10 m A44M15.................................. E50 712 70............ 15 m

A45N01������������������������������������������������������������������������ 1 m A45N02������������������������������������������������������������������������ 2 m A45N03������������������������������������������������������������������������ 3 m A45N05������������������������������������������������������������������������ 5 m A45N10��������������������������������������������������������������������� 10 m

FC/UPC - FC/UPC A45500-5............................... E50 725 32...........0,5 m A45501.................................... E50 712 40�������������� 1 m A45502.................................... E50 712 41�������������� 2 m A45503.................................... E50 712 42�������������� 3 m A45505.................................... E50 712 43�������������� 5 m A45507������������������������������������������������������������������������� 7 m A45510.................................... E50 712 44����������� 10 m A45515���������������������������������������������������������������������� 15 m

SC/APC - FC/APC

FC/UPC - LC/UPC A45L00-5............................... E50 725 32...........0,5 m A45L01..................................... E50 712 71�������������� 1 m A45L02..................................... E50 712 72�������������� 2 m A45L03..................................... E50 712 73�������������� 3 m A45L05..................................... E50 712 74�������������� 5 m A45L07..................................... E50 712 75�������������� 7 m A45L10..................................... E50 712 76����������� 10 m A45L15..................................... E50 725 33............ 15 m

A46901������������������������������������������������������������������������� 1 m A46902������������������������������������������������������������������������� 2 m A46903������������������������������������������������������������������������� 3 m A46905������������������������������������������������������������������������� 5 m A46910���������������������������������������������������������������������� 10 m

SC/APC - MU/UPC ST/UPC - FC/UPC A42501������������������������������������������������������������������������� 1 m A42502������������������������������������������������������������������������� 2 m A42505������������������������������������������������������������������������� 5 m A42510���������������������������������������������������������������������� 10 m

FC/UPC - SC/APC

A46M01����������������������������������������������������������������������� 1 m A46M02����������������������������������������������������������������������� 2 m A46M03����������������������������������������������������������������������� 3 m A46M05����������������������������������������������������������������������� 5 m A46M07����������������������������������������������������������������������� 7 m A46M10�������������������������������������������������������������������� 10 m

A45601������������������������������������������������������������������������� 1 m A45602������������������������������������������������������������������������� 2 m A45603������������������������������������������������������������������������� 3 m A45605������������������������������������������������������������������������� 5 m A45610���������������������������������������������������������������������� 10 m

7


Fiberkablage Singelmod

FC/APC - FC/APC

MU/UPC - MU/UPC

FC/UPC - MU/UPC

A49901������������������������������������������������������������������������� 1 m A49902������������������������������������������������������������������������� 2 m A49903������������������������������������������������������������������������� 3 m A49905������������������������������������������������������������������������� 5 m A49910���������������������������������������������������������������������� 10 m

A4MM01��������������������������������������������������������������������� 1 m A4MM02��������������������������������������������������������������������� 2 m A4MM03��������������������������������������������������������������������� 3 m A4MM05��������������������������������������������������������������������� 5 m A4MM10������������������������������������������������������������������ 10 m

A45M01����������������������������������������������������������������������� 1 m A45M02����������������������������������������������������������������������� 2 m A45M03����������������������������������������������������������������������� 3 m A45M05����������������������������������������������������������������������� 5 m A45M10�������������������������������������������������������������������� 10 m

LC/UPC - MU/UPC

MU/UPC - LC/APC

A4LM00-5�������������������������������������������������������������� 0,5 m A4LM01����������������������������������������������������������������������� 1 m A4LM02����������������������������������������������������������������������� 2 m A4LM03����������������������������������������������������������������������� 3 m A4LM05����������������������������������������������������������������������� 5 m A4LM07����������������������������������������������������������������������� 7 m A4LM10�������������������������������������������������������������������� 10 m A4LM15�������������������������������������������������������������������� 15 m A4LM20�������������������������������������������������������������������� 20 m

A4MN01���������������������������������������������������������������������� 1 m A4MN02���������������������������������������������������������������������� 2 m A4MN03���������������������������������������������������������������������� 3 m A4MN05���������������������������������������������������������������������� 5 m A4MN10������������������������������������������������������������������� 10 m

8


Fiberkablage Singelmod

Singelmod, simplex

SC/UPC - SC/UPC

SC/UPC - SC/APC

LC/UPC - LC/UPC

A24400-5............................... E50 686 17���������� 0,5 m A24401.................................... E50 699 83�������������� 1 m A24402.................................... E50 699 96�������������� 2 m A24403.................................... E50 699 97�������������� 3 m A24405.................................... E50 699 99�������������� 5 m A24407.................................... E50 700 00�������������� 7 m A24410.................................... E50 700 04����������� 10 m A24415.................................... E50 700 06����������� 15 m A24420���������������������������������������������������������������������� 20 m

A24600-5............................... E50 725 34���������� 0,5 m A24601.................................... E50 704 14�������������� 1 m A24602.................................... E50 704 15�������������� 2 m A24603.................................... E50 704 17�������������� 3 m A24605.................................... E50 704 18�������������� 5 m A24607.................................... E50 704 19�������������� 7 m A24610.................................... E50 704 33����������� 10 m A24615.................................... E50 704 36����������� 15 m

A2LL00-5............................... E50 725 35���������� 0,5 m A2LL01..................................... E50 700 40�������������� 1 m A2LL02..................................... E50 700 44�������������� 2 m A2LL03..................................... E50 700 46�������������� 3 m A2LL05..................................... E50 700 47�������������� 5 m A2LL07..................................... E50 700 48�������������� 7 m A2LL10..................................... E50 700 50����������� 10 m A2LL15..................................... E50 700 61����������� 15 m

SC/UPC - LC/APC

SC/APC - LC/UPC

A24N00-5............................. E50 692 25���������� 0,5 m A24N01................................... E50 692 26�������������� 1 m A24N02................................... E50 692 27�������������� 2 m A24N03................................... E50 692 28�������������� 3 m A24N05................................... E50 692 29�������������� 5 m A24N07................................... E50 693 01�������������� 7 m A24N10................................... E50 693 02����������� 10 m A24N15................................... E50 693 03����������� 15 m

A26L00-5............................... E50 725 37���������� 0,5 m A26L01..................................... E50 704 37�������������� 1 m A26L02..................................... E50 704 38�������������� 2 m A26L03..................................... E50 704 40�������������� 3 m A26L05..................................... E50 704 42�������������� 5 m A26L07..................................... E50 704 43�������������� 7 m A26L10..................................... E50 704 44����������� 10 m A26L15..................................... E50 704 46����������� 15 m

SC/UPC - LC/UPC A24L00-5............................... E50 525 36���������� 0,5 m A24L01..................................... E50 700 07�������������� 1 m A24L02..................................... E50 700 08�������������� 2 m A24L03..................................... E50 700 10�������������� 3 m A24L05..................................... E50 700 16�������������� 5 m A24L07..................................... E50 700 17�������������� 7 m A24L10..................................... E50 700 18����������� 10 m A24L15..................................... E50 700 19����������� 15 m

ST/UPC - SC/UPC A22401������������������������������������������������������������������������� 1 m A22402������������������������������������������������������������������������� 2 m A22405������������������������������������������������������������������������� 5 m A22407������������������������������������������������������������������������� 7 m A22410���������������������������������������������������������������������� 10 m

9


Fiberkablage Singelmod

LC/UPC - LC/APC

SC/APC - SC/APC

A2LN00-5.............................. E50 693 05���������� 0,5 m A2LN01................................... E50 693 06�������������� 1 m A2LN02................................... E50 693 07�������������� 2 m A2LN03................................... E50 693 09�������������� 3 m A2LN05................................... E50 693 10�������������� 5 m A2LN07................................... E50 693 11�������������� 7 m A2LN10................................... E50 693 13����������� 10 m A2LN15................................... E50 693 14����������� 15 m

A26600-5............................... E50 686 18���������� 0,5 m A26601.................................... E50 700 20�������������� 1 m A26602.................................... E50 700 24�������������� 2 m A26603.................................... E50 700 26�������������� 3 m A26605.................................... E50 700 30�������������� 5 m A26607.................................... E50 700 34�������������� 7 m A26610.................................... E50 700 36����������� 10 m A26612.................................... E50 704 77����������� 12 m A26615.................................... E50 700 38����������� 15 m

ST/UPC - SC/APC A22601������������������������������������������������������������������������� 1 m A22602������������������������������������������������������������������������� 2 m A22605������������������������������������������������������������������������� 5 m A22607������������������������������������������������������������������������� 7 m A22610���������������������������������������������������������������������� 10 m

SC/UPC - FC/UPC

LC/APC - LC/APC A2NN00-5............................ E50 693 15���������� 0,5 m A2NN01................................. E50 693 17�������������� 1 m A2NN02................................. E50 693 18�������������� 2 m A2NN03................................. E50 693 19�������������� 3 m A2NN05................................. E50 693 21�������������� 5 m A2NN07................................. E50 693 22�������������� 7 m A2NN10................................. E50 693 23����������� 10 m A2NN15................................. E50 693 25����������� 15 m

SC/APC - LC/APC A26N00-5............................. E50 725 38���������� 0,5 m A26N01................................... E50 687 25�������������� 1 m A26N02................................... E50 687 26�������������� 2 m A26N03................................... E50 687 27�������������� 3 m A26N05................................... E50 687 28�������������� 5 m A26N07................................... E50 687 29�������������� 7 m A26N10................................... E50 687 30����������� 10 m A26N15................................... E50 687 31����������� 15 m

A24501������������������������������������������������������������������������� 1 m A24502������������������������������������������������������������������������� 2 m A24505������������������������������������������������������������������������� 5 m A24507������������������������������������������������������������������������� 7 m A24510���������������������������������������������������������������������� 10 m

FC/UPC - FC/UPC A25501������������������������������������������������������������������������� 1 m A25502������������������������������������������������������������������������� 2 m A25505������������������������������������������������������������������������� 5 m A25507������������������������������������������������������������������������� 7 m A25510���������������������������������������������������������������������� 10 m

ST/UPC - ST/UPC A22201������������������������������������������������������������������������� 1 m A22202������������������������������������������������������������������������� 2 m A22205������������������������������������������������������������������������� 5 m A22207������������������������������������������������������������������������� 7 m A22210���������������������������������������������������������������������� 10 m

10


Fiberkablage Singelmod

SC/UPC - FC/APC

FC/UPC - SC/APC

FC/APC - FC/APC

A24901������������������������������������������������������������������������� 1 m A24902������������������������������������������������������������������������� 2 m A24905������������������������������������������������������������������������� 5 m A24907������������������������������������������������������������������������� 7 m A24910���������������������������������������������������������������������� 10 m

A25601������������������������������������������������������������������������� 1 m A25602������������������������������������������������������������������������� 2 m A25605������������������������������������������������������������������������� 5 m A25607������������������������������������������������������������������������� 7 m A25610���������������������������������������������������������������������� 10 m

A29901������������������������������������������������������������������������� 1 m A29902������������������������������������������������������������������������� 2 m A29905������������������������������������������������������������������������� 5 m A29907������������������������������������������������������������������������� 7 m A29910���������������������������������������������������������������������� 10 m

SC/UPC - MU/UPC

SC/APC - FC/APC

LC/UPC - MU/UPC

A24M01����������������������������������������������������������������������� 1 m A24M02����������������������������������������������������������������������� 2 m A24M03����������������������������������������������������������������������� 3 m A24M05����������������������������������������������������������������������� 5 m A24M07����������������������������������������������������������������������� 7 m A24M10�������������������������������������������������������������������� 10 m A24M15�������������������������������������������������������������������� 15 m

A26901������������������������������������������������������������������������� 1 m A26902������������������������������������������������������������������������� 2 m A26905������������������������������������������������������������������������� 5 m A26907������������������������������������������������������������������������� 7 m A26910���������������������������������������������������������������������� 10 m

A2LM01����������������������������������������������������������������������� 1 m A2LM02����������������������������������������������������������������������� 2 m A2LM03����������������������������������������������������������������������� 3 m A2LM05����������������������������������������������������������������������� 5 m A2LM07����������������������������������������������������������������������� 7 m A2LM10�������������������������������������������������������������������� 10 m

SC/APC - MU/UPC FC/UPC - LC/UPC A25L01�������������������������������������������������������������������������� 1 m A25L02�������������������������������������������������������������������������� 2 m A25L05�������������������������������������������������������������������������� 5 m A25L07�������������������������������������������������������������������������� 7 m A25L10����������������������������������������������������������������������� 10 m

A26M01����������������������������������������������������������������������� 1 m A26M02����������������������������������������������������������������������� 2 m A26M05����������������������������������������������������������������������� 5 m A26M07����������������������������������������������������������������������� 7 m A26M10�������������������������������������������������������������������� 10 m

MU/UPC - MU/UPC A2MM01��������������������������������������������������������������������� 1 m A2MM02��������������������������������������������������������������������� 2 m A2MM03��������������������������������������������������������������������� 3 m A2MM05��������������������������������������������������������������������� 5 m A2MM07��������������������������������������������������������������������� 7 m A2MM10������������������������������������������������������������������ 10 m

11


Fiberkablage för hem

Fiberkablage för hem Fiberoptiska simplexkablage anpassade för användning hos FTTH-kunder. Stryktålig yttermantel som med den vita färgen smälter in i hemmiljö. Den böjokänsliga fibern (G657B) möjliggör snygg och smidig installation Levereras i simplexutförande. Varje separat kablage är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. I vår produktion verifierar vi bland annat kontakternas renlighet, geometri, reflektion och ljusdämpning. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Tekniska egenskaper Yttermantel: 4 mm, vit LSZH Sekundärskydd: 900 μm, fast Fiber: 9/125 μm, G657B2 Temperaturområde, Drift: -30 °C - +60 °C Lagring: -40 °C - +70 °C Längdtolerans, ≤1,5 m: 5 cm ≥1,5 m: 0 - +5 % (max 40 cm) Böjradie:

Ljusdämpning (IL): Reflektionsdämpning (RL): Radie (2,5 mm): Radie (1,25 mm): In-/utstick: Apex offset: Angle offset:

UPC APC ≤0,2 dB ≤0,3 dB ≥50 dB ≥60 dB 10-25 mm 5-12 mm 7-20 mm 5-12 mm ±50 nm ±50 nm ≤50 μm ≤50 μm 0,2 ° 0,3 °

≥7,5 mm

Kontaktdon Vi levererar kablage med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord av zirconia.

Förpackning Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en försluten plastpåse. På etiketten anges alla kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).

12


Fiberkablage fรถr hem

SC/UPC - SC/UPC

SC/UPC - SC/APC

SC/APC - LC/UPC

B24400-5-V......................... E50 685 90...........0,5 m B24401-V............................... E50 685 91.............. 1 m B24402-V............................... E50 685 92.............. 2 m B24403-V............................... E50 685 93.............. 3 m B24404-V............................... E50 685 94.............. 4 m B24405-V............................... E50 685 95.............. 5 m B24407-V............................... E50 685 96.............. 7 m B24409-V............................... E50 685 97.............. 9 m B24410-V............................... E50 723 79............ 10 m B24411-V............................... E50 685 98............ 11 m B24413-V............................... E50 685 99............ 13 m B24415-V............................... E50 686 00............ 15 m

B24600-5-V......................... E50 689 95...........0,5 m B24601-V............................... E50 689 96.............. 1 m B24602-V............................... E50 689 97.............. 2 m B24603-V............................... E50 689 98.............. 3 m B24604-V............................... E50 689 99.............. 4 m B24605-V............................... E50 690 03.............. 5 m B24607-V............................... E50 690 05.............. 7 m B24610-V............................... E50 690 07............ 10 m B24612-V............................... E50 690 09............ 12 m B24615-V............................... E50 690 11............ 15 m

B26L00-5-V......................... E50 690 51...........0,5 m B26L01-V............................... E50 690 52.............. 1 m B26L02-V............................... E50 690 53.............. 2 m B26L03-V............................... E50 690 54.............. 3 m B26L04-V............................... E50 690 55.............. 4 m B26L05-V............................... E50 690 56.............. 5 m B26L07-V............................... E50 690 57.............. 7 m B26L10-V............................... E50 690 58............ 10 m B26L15-V............................... E50 690 59............ 15 m

SC/APC - SC/APC SC/UPC - LC/UPC B24L00-5-V......................... E50 690 12...........0,5 m B24L01-V............................... E50 690 33.............. 1 m B24L02-V............................... E50 690 34.............. 2 m B24L03-V............................... E50 690 35.............. 3 m B24L05-V............................... E50 690 36.............. 5 m B24L07-V............................... E50 690 37.............. 7 m B24L09-V............................... E50 690 38.............. 9 m B24L10-V............................... E50 690 39............ 10 m B24L11-V............................... E50 690 41............ 11 m B24L13-V............................... E50 690 43............ 13 m B24L15-V............................... E50 690 45............ 15 m

B26600-5-V......................... E50 685 89...........0,5 m B26601-V............................... E50 704 47.............. 1 m B26602-V............................... E50 704 49.............. 2 m B26603-V............................... E50 704 74.............. 3 m B26604-V............................... E50 704 75.............. 4 m B26605-V............................... E50 704 76.............. 5 m B26607-V............................... E50 690 47.............. 7 m B26609-V............................... E50 690 48.............. 9 m B26611-V............................... E50 690 49............ 11 m B26615-V............................... E50 690 50............ 15 m

13


Fiberkablage Multimod

Fiberkablage, multimod Fiberoptiska korskopplingskablage av mycket hög kvalitet. I vår produktion verifierar vi bland annat kontakternas renlighet, geometri, reflektion och ljusdämpning. Levereras i simplex- eller duplexutförande. På duplexkablage är den ena kontaktens brytskydd svart och den andras röd. Varje separat kablage är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

OM1

OM2

OM3

OM4

Tekniska egenskaper Yttermantel: 2 mm, LSZH Sekundärskydd: 900 μm, fast Fiber / färg, OM1 62,5/125 μm Grå OM2 50/125 μm Orange OM3 50/125 μm Turkos/Aqua OM4 50/125 μm Lila Temperaturområde, Drift: -40 °C - +70 °C Lagring: -40 °C - +70 °C Längdtolerans, ≤1,5 m: 5 cm ≥1,5 m: 0 - +5 % (max 40 cm)

Ljusdämpning (IL): Radie (2,5 mm): Radie (1,25 mm): In-/utstick: Apex offset: Angle offset:

PC MTRJ SMA ≤0,2 dB ≤0,5 dB ≤0,8 dB 10-25 mm 7-20 mm ±100 nm ≤50 μm 0,3 °

Kontaktdon Vi levererar kablage med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord av zirconia.

Förpackning Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en försluten plastpåse. På etiketten anges alla kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL).

14


Fiberkablage

Multimod OM1, 62,5/125 µm

Multimod OM1, 62,5/125 µm, duplex

SC/PC - SC/PC

ST/PC - SC/PC

ST/PC - ST/PC

544400-5............................... E50 725 39���������� 0,5 m 544401..................................... E50 737 84�������������� 1 m 544402..................................... E50 737 85�������������� 2 m 544403..................................... E50 737 86�������������� 3 m 544405..................................... E50 737 87�������������� 5 m 544407..................................... E50 752 27�������������� 7 m 544410..................................... E50 737 88����������� 10 m 544415..................................... E50 725 51����������� 15 m 544420����������������������������������������������������������������������� 20 m 544425����������������������������������������������������������������������� 25 m 544430����������������������������������������������������������������������� 30 m

542400-5............................... E50 725 52���������� 0,5 m 542401..................................... E50 737 89�������������� 1 m 542402..................................... E50 737 90�������������� 2 m 542403..................................... E50 739 29�������������� 3 m 542405..................................... E50 739 30�������������� 5 m 542407..................................... E50 752 21�������������� 7 m 542410..................................... E50 739 31����������� 10 m 542415..................................... E50 725 53����������� 15 m 542420����������������������������������������������������������������������� 20 m 542425����������������������������������������������������������������������� 25 m 542430����������������������������������������������������������������������� 30 m

542200-5............................... E50 725 54���������� 0,5 m 542201..................................... E50 739 32�������������� 1 m 542202..................................... E50 739 33�������������� 2 m 542203..................................... E50 739 34�������������� 3 m 542205..................................... E50 739 35�������������� 5 m 542207..................................... E50 752 95�������������� 7 m 542210..................................... E50 739 36����������� 10 m 542215..................................... E50 725 55����������� 15 m 542220����������������������������������������������������������������������� 20 m 542225����������������������������������������������������������������������� 25 m 542230����������������������������������������������������������������������� 30 m

SC/PC - LC/PC

LC/PC - LC/PC

ST/PC - LC/PC

544L00-5................................ E50 725 56���������� 0,5 m 544L01..................................... E50 752 33�������������� 1 m 544L02..................................... E50 752 34�������������� 2 m 544L03..................................... E50 752 35�������������� 3 m 544L05..................................... E50 752 36�������������� 5 m 544L07..................................... E50 752 96�������������� 7 m 544L10..................................... E50 752 37����������� 10 m 544L15..................................... E50 725 57����������� 15 m 544L20����������������������������������������������������������������������� 20 m 544L25����������������������������������������������������������������������� 25 m 544L30����������������������������������������������������������������������� 30 m

54LL00-5................................ E50 725 58���������� 0,5 m 54LL01...................................... E50 752 43�������������� 1 m 54LL02...................................... E50 752 44�������������� 2 m 54LL03...................................... E50 752 45�������������� 3 m 54LL05...................................... E50 752 46�������������� 5 m 54LL07...................................... E50 752 97�������������� 7 m 54LL10...................................... E50 752 47����������� 10 m 54LL15...................................... E50 725 59����������� 15 m 54LL20������������������������������������������������������������������������ 20 m 54LL25������������������������������������������������������������������������ 25 m 54LL30������������������������������������������������������������������������ 30 m

542L00-5................................ E50 725 71���������� 0,5 m 542L01..................................... E50 773 31�������������� 1 m 542L02..................................... E50 773 32�������������� 2 m 542L03..................................... E50 773 33�������������� 3 m 542L05..................................... E50 773 35�������������� 5 m 542L07..................................... E50 773 37�������������� 7 m 542L10..................................... E50 773 38����������� 10 m 542L15..................................... E50 773 39����������� 15 m 542L20����������������������������������������������������������������������� 20 m 542L25����������������������������������������������������������������������� 25 m 542L30����������������������������������������������������������������������� 30 m

15


Fiberkablage

Multimod OM1, 62,5/125 µm

MTRJ/F - MTRJ/F

SC/PC - MTRJ/F

SMA - SMA

548801..................................... E50 752 38�������������� 1 m 548802..................................... E50 752 39�������������� 2 m 548803..................................... E50 752 40�������������� 3 m 548805..................................... E50 752 41�������������� 5 m 548807�������������������������������������������������������������������������� 7 m 548810..................................... E50 752 42����������� 10 m 548815����������������������������������������������������������������������� 15 m

544801..................................... E50 752 28�������������� 1 m 544802..................................... E50 752 29�������������� 2 m 544803..................................... E50 752 30�������������� 3 m 544805..................................... E50 752 31�������������� 5 m 544807�������������������������������������������������������������������������� 7 m 544810..................................... E50 752 32����������� 10 m 544815����������������������������������������������������������������������� 15 m

541101..................................... E50 773 01�������������� 1 m 541102..................................... E50 773 02�������������� 2 m 541103..................................... E50 773 03�������������� 3 m 541105..................................... E50 773 05�������������� 5 m 541107�������������������������������������������������������������������������� 7 m 541110..................................... E50 773 08����������� 10 m 541115����������������������������������������������������������������������� 15 m

ST/PC - MTRJ/F

MTRJ/F - LC/PC

SMA - ST/PC

542801..................................... E50 752 22�������������� 1 m 542802..................................... E50 752 23�������������� 2 m 542803..................................... E50 752 24�������������� 3 m 542805..................................... E50 752 25�������������� 5 m 542807�������������������������������������������������������������������������� 7 m 542810..................................... E50 752 26����������� 10 m 542815����������������������������������������������������������������������� 15 m

548L01�������������������������������������������������������������������������� 1 m 548L02�������������������������������������������������������������������������� 2 m 548L03�������������������������������������������������������������������������� 3 m 548L05�������������������������������������������������������������������������� 5 m 548L07�������������������������������������������������������������������������� 7 m 548L10����������������������������������������������������������������������� 10 m 548L15����������������������������������������������������������������������� 15 m

541201..................................... E50 773 11�������������� 1 m 541202..................................... E50 773 12�������������� 2 m 541203..................................... E50 773 13�������������� 3 m 541205..................................... E50 773 15�������������� 5 m 541207�������������������������������������������������������������������������� 7 m 541210..................................... E50 773 18����������� 10 m 541215����������������������������������������������������������������������� 15 m

16


Fiberkablage

Multimod OM1, 62,5/125 µm

SMA - SC/PC

SMA - LC/PC

541401..................................... E50 773 21�������������� 1 m 541402..................................... E50 773 22�������������� 2 m 541403..................................... E50 773 23�������������� 3 m 541405..................................... E50 773 25�������������� 5 m 541407..................................... E50 773 27�������������� 7 m 541410..................................... E50 773 28����������� 10 m 541415����������������������������������������������������������������������� 15 m

541L01�������������������������������������������������������������������������� 1 m 541L02�������������������������������������������������������������������������� 2 m 541L03�������������������������������������������������������������������������� 3 m 541L05�������������������������������������������������������������������������� 5 m 541L07�������������������������������������������������������������������������� 7 m 541L10����������������������������������������������������������������������� 10 m 541L15����������������������������������������������������������������������� 15 m

17


Fiberkablage

Multimod OM2, 50/125 µm

Multimod OM2, 50/125 µm, duplex

SC/PC - SC/PC

ST/PC - ST/PC

LC/PC - LC/PC

644400-5............................... E50 725 72���������� 0,5 m 644401..................................... E50 752 50�������������� 1 m 644402..................................... E50 752 51�������������� 2 m 644403..................................... E50 752 52�������������� 3 m 644405..................................... E50 752 53�������������� 5 m 644407..................................... E50 725 73�������������� 7 m 644410..................................... E50 752 54����������� 10 m 644415..................................... E50 725 74����������� 15 m 644420����������������������������������������������������������������������� 20 m 644425����������������������������������������������������������������������� 25 m 644430����������������������������������������������������������������������� 30 m

642201�������������������������������������������������������������������������� 1 m 642202�������������������������������������������������������������������������� 2 m 642203�������������������������������������������������������������������������� 3 m 642205�������������������������������������������������������������������������� 5 m 642207�������������������������������������������������������������������������� 7 m 642210����������������������������������������������������������������������� 10 m 642215����������������������������������������������������������������������� 15 m

64LL00-5................................ E50 725 75���������� 0,5 m 64LL01...................................... E50 752 65�������������� 1 m 64LL02...................................... E50 752 66�������������� 2 m 64LL03...................................... E50 752 67�������������� 3 m 64LL05...................................... E50 752 68�������������� 5 m 64LL07...................................... E50 752 99�������������� 7 m 64LL10...................................... E50 752 69����������� 10 m 64LL15...................................... E50 725 76����������� 15 m 64LL20������������������������������������������������������������������������ 20 m 64LL25������������������������������������������������������������������������ 25 m 64LL30������������������������������������������������������������������������ 30 m

ST/PC - LC/PC

MTRJ/F - MTRJ/F 648801�������������������������������������������������������������������������� 1 m 648802�������������������������������������������������������������������������� 2 m 648803�������������������������������������������������������������������������� 3 m 648805�������������������������������������������������������������������������� 5 m 648810����������������������������������������������������������������������� 10 m

642L00-5����������������������������������������������������������������� 0,5 m 642L01�������������������������������������������������������������������������� 1 m 642L02�������������������������������������������������������������������������� 2 m 642L03�������������������������������������������������������������������������� 3 m 642L05�������������������������������������������������������������������������� 5 m 642L07�������������������������������������������������������������������������� 7 m 642L10����������������������������������������������������������������������� 10 m 642L15����������������������������������������������������������������������� 15 m

MTRJ/F - LC/PC 648L01�������������������������������������������������������������������������� 1 m 648L02�������������������������������������������������������������������������� 2 m 648L03�������������������������������������������������������������������������� 3 m 648L05�������������������������������������������������������������������������� 5 m 648L10����������������������������������������������������������������������� 10 m

SC/PC - MTRJ/F ST/PC - MTRJ/F 642801�������������������������������������������������������������������������� 1 m 642802�������������������������������������������������������������������������� 2 m 642803�������������������������������������������������������������������������� 3 m 642805�������������������������������������������������������������������������� 5 m 642810����������������������������������������������������������������������� 10 m

18

644801..................................... E50 752 55�������������� 1 m 644802..................................... E50 752 56�������������� 2 m 644803..................................... E50 752 57�������������� 3 m 644805..................................... E50 752 58�������������� 5 m 644810..................................... E50 752 59����������� 10 m

SMA - SMA 641101�������������������������������������������������������������������������� 1 m 641102�������������������������������������������������������������������������� 2 m 641103�������������������������������������������������������������������������� 3 m 641105�������������������������������������������������������������������������� 5 m 641110����������������������������������������������������������������������� 10 m


Fiberkablage

Multimod OM2, 50/125 µm

SMA - ST/PC

ST/PC - SC/PC

641201�������������������������������������������������������������������������� 1 m 641202�������������������������������������������������������������������������� 2 m 641203�������������������������������������������������������������������������� 3 m 641205�������������������������������������������������������������������������� 5 m 641210����������������������������������������������������������������������� 10 m

642401�������������������������������������������������������������������������� 1 m 642402�������������������������������������������������������������������������� 2 m 642403�������������������������������������������������������������������������� 3 m 642405�������������������������������������������������������������������������� 5 m 642407�������������������������������������������������������������������������� 7 m 642410����������������������������������������������������������������������� 10 m 642415����������������������������������������������������������������������� 15 m

SMA - SC/PC 641401�������������������������������������������������������������������������� 1 m 641402�������������������������������������������������������������������������� 2 m 641403�������������������������������������������������������������������������� 3 m 641405�������������������������������������������������������������������������� 5 m 641410����������������������������������������������������������������������� 10 m

SC/PC - LC/PC 644L00-5................................ E50 725 77���������� 0,5 m 644L01..................................... E50 752 60�������������� 1 m 644L02..................................... E50 752 61�������������� 2 m 644L03..................................... E50 752 62�������������� 3 m 644L05..................................... E50 752 63�������������� 5 m 644L07..................................... E50 752 98�������������� 7 m 644L10..................................... E50 752 64����������� 10 m 644L15..................................... E50 725 78����������� 15 m

SMA - LC/PC 641L01�������������������������������������������������������������������������� 1 m 641L02�������������������������������������������������������������������������� 2 m 641L03�������������������������������������������������������������������������� 3 m 641L05�������������������������������������������������������������������������� 5 m 641L10����������������������������������������������������������������������� 10 m

19


Fiberkablage

Multimod OM3/4, 50/125 µm

Multimod OM3, 50/125 µm, duplex

SC/PC - SC/PC

744400-5............................... E50 725 79���������� 0,5 m 744401..................................... E50 753 20�������������� 1 m 744402..................................... E50 753 21�������������� 2 m 744403..................................... E50 753 22�������������� 3 m 744405..................................... E50 753 23�������������� 5 m 744407..................................... E50 753 24�������������� 7 m 744410..................................... E50 753 25����������� 10 m 744415..................................... E50 725 91����������� 15 m 744420����������������������������������������������������������������������� 20 m 744425����������������������������������������������������������������������� 25 m 744430����������������������������������������������������������������������� 30 m

SC/PC - LC/PC

744L00-5................................ E50 725 92���������� 0,5 m 744L01..................................... E50 753 26�������������� 1 m 744L02..................................... E50 753 27�������������� 2 m 744L03..................................... E50 753 28�������������� 3 m 744L05..................................... E50 753 29�������������� 5 m 744L07..................................... E50 753 30�������������� 7 m 744L10..................................... E50 753 31����������� 10 m 744L15..................................... E50 725 93����������� 15 m 744L20����������������������������������������������������������������������� 20 m 744L25����������������������������������������������������������������������� 25 m 744L30����������������������������������������������������������������������� 30 m

LC/PC - LC/PC

74LL00-5................................ E50 725 94���������� 0,5 m 74LL01...................................... E50 753 32�������������� 1 m 74LL02...................................... E50 753 33�������������� 2 m 74LL03...................................... E50 753 34�������������� 3 m 74LL05...................................... E50 753 35�������������� 5 m 74LL07...................................... E50 753 36�������������� 7 m 74LL10...................................... E50 753 37����������� 10 m 74LL15...................................... E50 725 95����������� 15 m 74LL20������������������������������������������������������������������������ 20 m 74LL25������������������������������������������������������������������������ 25 m 74LL30......................................................................... 30 m

Multimod OM4, 50/125 µm, duplex

SC/PC - SC/PC

SC/PC - LC/PC

LC/PC - LC/PC

D44400-5.............................. E50 725 96���������� 0,5 m D44401.................................... E50 702 68�������������� 1 m D44402.................................... E50 702 70�������������� 2 m D44403.................................... E50 702 74�������������� 3 m D44405.................................... E50 702 76�������������� 5 m D44407.................................... E50 702 77�������������� 7 m D44410.................................... E50 702 78����������� 10 m D44415.................................... E50 702 80����������� 15 m D44420���������������������������������������������������������������������� 20 m D44425���������������������������������������������������������������������� 25 m D44430���������������������������������������������������������������������� 30 m

D44L00-5............................... E50 725 97���������� 0,5 m D44L01.................................... E50 702 81�������������� 1 m D44L02.................................... E50 702 82�������������� 2 m D44L03.................................... E50 702 83�������������� 3 m D44L05.................................... E50 702 84�������������� 5 m D44L07.................................... E50 702 85�������������� 7 m D44L10.................................... E50 702 86����������� 10 m D44L15.................................... E50 702 87����������� 15 m D44L20���������������������������������������������������������������������� 20 m D44L25���������������������������������������������������������������������� 25 m D44L30���������������������������������������������������������������������� 30 m

D4LL00-5............................... E50 725 98���������� 0,5 m D4LL01..................................... E50 702 88�������������� 1 m D4LL02..................................... E50 702 89�������������� 2 m D4LL03..................................... E50 702 90�������������� 3 m D4LL05..................................... E50 702 94�������������� 5 m D4LL07..................................... E50 702 96�������������� 7 m D4LL10..................................... E50 702 97����������� 10 m D4LL15..................................... E50 702 98����������� 15 m D4LL20����������������������������������������������������������������������� 20 m D4LL25����������������������������������������������������������������������� 25 m D4LL30........................................................................ 30 m

20


Armerade patchkablage Singelmod

Armerade patchkablage, singelmod Kablage med en armering av metall som både ger en radiebegränsning och ett mekaniskt skydd för fibern. Lämpligt när fibern behöver ett extra skydd kortare sträckor.

SC/UPC - SC/UPC

ST/UPC - SC/UPC

LC/UPC - LC/UPC

AS4401......................................................................... 1 m AS4403......................................................................... 3 m AS4405......................................................................... 5 m AS4410....................................................................... 10 m AS4415....................................................................... 15 m

AS2401......................................................................... 1 m AS2403......................................................................... 3 m AS2405......................................................................... 5 m AS2410....................................................................... 10 m AS2415....................................................................... 15 m

ASLL01.......................................................................... 1 m ASLL03.......................................................................... 3 m ASLL05.......................................................................... 5 m ASLL10........................................................................ 10 m ASLL15........................................................................ 15 m

SC/UPC - FC/UPC

FC/UPC - LC/UPC

ST/UPC - ST/UPC

AS4501......................................................................... 1 m AS4503......................................................................... 3 m AS4505......................................................................... 5 m AS4510....................................................................... 10 m AS4515....................................................................... 15 m

AS5L01.......................................................................... 1 m AS5L03.......................................................................... 3 m AS5L05.......................................................................... 5 m AS5L10........................................................................ 10 m AS5L15........................................................................ 15 m

AS2201......................................................................... 1 m AS2203......................................................................... 3 m AS2205......................................................................... 5 m AS2210....................................................................... 10 m AS2215....................................................................... 15 m

SC/UPC - SC/APC

SC/APC - SC/APC

AS4601......................................................................... 1 m AS4603......................................................................... 3 m AS4605......................................................................... 5 m AS4610....................................................................... 10 m AS4615....................................................................... 15 m

AS6601......................................................................... 1 m AS6603......................................................................... 3 m AS6605......................................................................... 5 m AS6610....................................................................... 10 m AS6615....................................................................... 15 m

SC/UPC - LC/UPC

SC/APC - LC/UPC

AS4L01.......................................................................... 1 m AS4L03.......................................................................... 3 m AS4L05.......................................................................... 5 m AS4L10........................................................................ 10 m AS4L15........................................................................ 15 m

AS6L01.......................................................................... 1 m AS6L03.......................................................................... 3 m AS6L05.......................................................................... 5 m AS6L10........................................................................ 10 m AS6L15........................................................................ 15 m

21


Armerade patchkablage Multimod

Armerade patchkablage, multimod Kablage med en armering av metall som både ger en radiebegränsning och ett mekaniskt skydd för fibern. Lämpligt när fibern behöver ett extra skydd kortare sträckor.

SC/PC - SC/PC, OM1

ST/PC - SC/PC, OM1

ST/PC - ST/PC, OM2

5S4401.......................................................................... 1 m 5S4403.......................................................................... 3 m 5S4405.......................................................................... 5 m 5S4410........................................................................ 10 m 5S4415........................................................................ 15 m

5S2401.......................................................................... 1 m 5S2403.......................................................................... 3 m 5S2405.......................................................................... 5 m 5S2410........................................................................ 10 m 5S2415........................................................................ 15 m

6S2201.......................................................................... 1 m 6S2203.......................................................................... 3 m 6S2205.......................................................................... 5 m 6S2210........................................................................ 10 m 6S2215........................................................................ 15 m

SC/PC - FC/PC, OM1

SC/PC - SC/PC, OM2

ST/PC - SC/PC, OM2

5S4501.......................................................................... 1 m 5S4503.......................................................................... 3 m 5S4505.......................................................................... 5 m 5S4510........................................................................ 10 m 5S4515........................................................................ 15 m

6S4401.......................................................................... 1 m 6S4403.......................................................................... 3 m 6S4405.......................................................................... 5 m 6S4410........................................................................ 10 m 6S4415........................................................................ 15 m

6S2401.......................................................................... 1 m 6S2403.......................................................................... 3 m 6S2405.......................................................................... 5 m 6S2410........................................................................ 10 m 6S2415........................................................................ 15 m

SC/PC - LC/PC, OM1

SC/PC - FC/PC, OM2

5S4L01.......................................................................... 1 m 5S4L03.......................................................................... 3 m 5S4L05.......................................................................... 5 m 5S4L10........................................................................ 10 m 5S4L15........................................................................ 15 m

6S4501.......................................................................... 1 m 6S4503.......................................................................... 3 m 6S4505.......................................................................... 5 m 6S4510........................................................................ 10 m 6S4515........................................................................ 15 m

FC/PC - LC/PC, OM1

SC/PC - LC/PC, OM2

5S5L01.......................................................................... 1 m 5S5L03.......................................................................... 3 m 5S5L05.......................................................................... 5 m 5S5L10........................................................................ 10 m 5S5L15........................................................................ 15 m

6S4L01.......................................................................... 1 m 6S4L03.......................................................................... 3 m 6S4L05.......................................................................... 5 m 6S4L10........................................................................ 10 m 6S4L15........................................................................ 15 m

LC/PC - LC/PC, OM1

FC/PC - LC/PC, OM2

5SLL01........................................................................... 1 m 5SLL03........................................................................... 3 m 5SLL05........................................................................... 5 m 5SLL10......................................................................... 10 m 5SLL15......................................................................... 15 m

6S5L01.......................................................................... 1 m 6S5L03.......................................................................... 3 m 6S5L05.......................................................................... 5 m 6S5L10........................................................................ 10 m 6S5L15........................................................................ 15 m

ST/PC - ST/PC, OM1

LC/PC - LC/PC, OM2

5S2201.......................................................................... 1 m 5S2203.......................................................................... 3 m 5S2205.......................................................................... 5 m 5S2210........................................................................ 10 m 5S2215........................................................................ 15 m

6SLL01........................................................................... 1 m 6SLL03........................................................................... 3 m 6SLL05........................................................................... 5 m 6SLL10......................................................................... 10 m 6SLL15......................................................................... 15 m

22


23


Fiberkablage Fiberkablage MTP MTP

Fiberkablage, MTP MTP är multifiberkontakter med upp till 24 fiber i ett kontaktdon vilket möjliggör effektiv korskoppling och hantering av stora fibermängder. MTP är ett registrarat varumärke för en MPO kontakt tillverkad av US Connec.

Tekniska egenskaper Yttermantel: LSZH Fiber / färg, SM Gul OM3 50/125 µm Turkos/Aqua OM4 50/125 µm Lila Temperaturområde, Drift: -20 °C - +75 °C Lagring: -40 °C - +75 °C

Längdtolerans: 0 - +5% (max 40 cm) */xx Längd i hela meter Dämpning (IL): Standard: ≤0,75 dB Elite: ≤0,35 dB

24xMM OM3, Standard HTSR3945135/xx................................ ........ POL A 24xMM OM3, Elite HTSR3945145/xx................................ ........ POL A

Kablage MTP/MTP 12xSM, Standard HTSR3956153/xx........................................ POL A

12xSM, Elite HTSR3956163/xx........................................ POL A 24xSM, Standard HTSR3956282/xx........................................ POL A 24xSM, Elite HTSR3956283/xx........................................ POL A

12xMM OM4, Standard HTSR3946033/xx........................................ POL A

24xMM OM4, Standard HTSR3946135/xx................................ ........ POL A

Simplex utan fästhål HRNT99280/11.................................................Svart

HRNT99280/21.................................................Svart

Simplex med fästhål HRNT99280/15.................................................Svart

12xMM OM3, Elite HTSR3945043/xx........................................ POL A

Polaritet B, C och X och andra konfigurationer på begäran.

24

MTP/MPO polvändande Adapter

Duplex utan fästhål 24xMM OM4, Elite HTSR3946037/xx........................................ POL A

HTSR3945033/xx........................................ POL A

POLARITET B

12 eller 24 fiber tillverkas på begäran

12xMM OM4, Elite HTSR3946043/xx........................................ POL A

Standardkonfiguration är Female-Female Polaritet A (Rak).

12xMM OM3, Standard

MTP Fan-Out kablage

POLARITET C

Duplex med fästhål HRNT99280/25.................................................Svart

POLARITET X


Fiberkablage Fiberkablage MPO MPO

Fiberkablage, MPO MPO är multifiberkontakter med upp till 24 fiber i ett kontaktdon vilket möjliggör effektiv korskoppling och hantering av stora fibermängder.

Tekniska egenskaper

OM4, MPO-MPO

OM3, LC/PC-MPO

Yttermantel: LSZH Fiber / färg, SM Gul OM3 50/125 µm Turkos/Aqua OM4 50/125 µm Lila Temperaturområde, Drift: -20 °C – +75 °C Lagring: -40 °C – +75 °C Längdtolerans: 0 - +5% (max 40 cm) Dämpning (IL): ≤0,75 dB

DCTTxx-1A.............................. 8x50/125 .1-A xxm DCTTxx-1B.............................. 8x50/125 .1-B xxm DCTTxx-1C............................. 8x50/125 .1-C xxm DCTTxx-2A.............................. 8x50/125 .2-A xxm DCTTxx-2B.............................. 8x50/125 .2-B xxm DCTTxx-2C............................. 8x50/125 .2-C xxm DDTTxx-A...............................12x50/125 ..... A xxm DDTTxx-B...............................12x50/125 ..... B xxm DDTTxx-C...............................12x50/125 ..... C xxm DETTxx-A................................24x50/125 ..... A xxm DETTxx-B................................24x50/125 ..... B xxm 4ETTxx-C....................................... 24xSM .... C xxm 4ETTxx-X....................................... 24xSM ...... X xxm

7CLT02............................................... 8 fiber ..............2m 7CLT03............................................... 8 fiber................3m 7CLT05............................................... 8 fiber................5m 7CLT07............................................... 8 fiber................7m 7CLT10............................................... 8 fiber............. 10m 7CLT15............................................... 8 fiber............. 15m 7DLT02............................................ 12 fiber................2m 7DLT03............................................ 12 fiber................3m 7DLT05............................................ 12 fiber................5m 7DLT07............................................ 12 fiber................7m 7DLT10............................................ 12 fiber............. 10m 7DLT15............................................ 12 fiber............. 15m 7ELT02............................................. 24 fiber................2m 7ELT03............................................. 24 fiber................3m 7ELT05............................................. 24 fiber................5m 7ELT07............................................. 24 fiber................7m 7ELT10............................................. 24 fiber............. 10m 7ELT15............................................. 24 fiber............. 15m

Kablage MPO/MPO Med rak eller korsad koppling av fiber.

SM, MPO-MPO 4CTTxx-1A .....................................8xSM .1-A xxm 4CTTxx-1B.......................................8xSM .1-B xxm 4CTTxx-1C..................................... 8xSM .1-C xxm 4CTTxx-2A.......................................8xSM . 2-A xxm 4CTTxx-2B.......................................8xSM .2-B xxm 4CTTxx-2C.......................................8xSM .2-C xxm 4DTTxx-A...................................... 12xSM ..... A xxm 4DTTxx-B...................................... 12xSM ..... B xxm 4DTTxx-C...................................... 12xSM ..... C xxm 4ETTxx-A....................................... 24xSM ..... A xxm 4ETTxx-B....................................... 24xSM ..... B xxm 4ETTxx-C....................................... 24xSM .... C xxm 4ETTxx-X....................................... 24xSM ...... X xxm

OM3, MPO-MPO 7CTTxx-1A ............................. 8x50/125 7CTTxx-1B............................... 8x50/125 7CTTxx-1C............................... 8x50/125 7CTTxx-2A............................... 8x50/125 7CTTxx-2B............................. 8x50/125 7CTTxx-2C............................... 8x50/125 7DTTxx-A................................12x50/125 7DTTxx-B................................12x50/125 7DTTxx-C................................12x50/125 7ETTxx-A.................................24x50/125 7ETTxx-B.................................24x50/125 4ETTxx-C... ................................... 24xSM 4ETTxx-X........................................ 24xSM

.1-A

xxm

.1-B

xxm

.1-C

xxm

.2-A

xxm

.2-B

xxm

.2-C

xxm

..... A

xxm

..... B

xxm

..... C

xxm

..... A

xxm

..... B

xxm

..... C

xxm

..... X

xxm

OM4, LC/PC-MPO

Fanout LC-MPO SM, LC/PC-MPO 4CLT02............................................... 8 fiber ..............2m 4CLT03............................................... 8 fiber................3m 4CLT05............................................... 8 fiber................5m 4CLT07............................................... 8 fiber................7m 4CLT10............................................... 8 fiber............. 10m 4CLT15............................................... 8 fiber............. 15m 4DLT02............................................ 12 fiber................2m 4DLT03............................................ 12 fiber................3m 4DLT05............................................ 12 fiber................5m 4DLT07............................................ 12 fiber................7m 4DLT10............................................ 12 fiber............. 10m 4DLT15............................................ 12 fiber............. 15m 4ELT02............................................. 24 fiber................2m 4ELT03............................................. 24 fiber................3m 4ELT05............................................. 24 fiber................5m 4ELT07............................................. 24 fiber................7m 4ELT10............................................. 24 fiber............. 10m 4ELT15............................................. 24 fiber............. 15m

DCLT02.............................................. 8 fiber................2m DCLT03.............................................. 8 fiber................3m DCLT05.............................................. 8 fiber................5m DCLT07.............................................. 8 fiber................7m DCLT10.............................................. 8 fiber............. 10m DCLT15.............................................. 8 fiber............. 15m DDLT02........................................... 12 fiber................2m DDLT03........................................... 12 fiber................3m DDLT05........................................... 12 fiber................5m DDLT07........................................... 12 fiber................7m DDLT10........................................... 12 fiber............. 10m DDLT15........................................... 12 fiber............. 15m DELT02............................................ 24 fiber................2m DELT03............................................ 24 fiber................3m DELT05............................................ 24 fiber................5m DELT07............................................ 24 fiber................7m DELT10............................................ 24 fiber............. 10m DELT15............................................ 24 fiber............. 15m

25


Moduler MTP/MPO

Moduler, MTP/MPO Korskopplingsmoduler för montage i 19´´ stativ. Varje modul rymmer upp till 24 fiber med valfri kontakt.

Flexibelt och lättinstallerat modulsystem, 4 moduler/1U (Modulerna kan kombineras i samma monteringsram)

Upp till 96 fiber/1U

SM, MM eller Cat 6

LC, SC, MTP/MPO eller RJ45

LM-5583/01................................................ .Lightmate Subrack 19'', 1u för 4 MPO-moduler LM-5680......................................................... .Lightmate Frontplåt Kit 1u LM-5584/06................................................ .Lightmate Blindmodul MPO

26


Moduler MTP/MPO

LC Moduler

MPO Moduler

MPO1030.. ...............................MPO modul 3xLCQ med fanout 12f OM4, 0,5m MPO1031.. .....................................MPO modul 3xLCQ, SM (12 LC - MPO(m) 12) MPO1032.. ..........................MPO modul 3xLCQ SM (12 LC/APC - MPO(m) 12) MPO1032.. ..........................MPO modul 3xLCQ SM (12 LC/APC - MPO(m) 12) MPO1033.. ...................................MPO modul 6xLCQ MM (12 LC - MPO(m) 12) MPO1034.. .............................MPO modul 6xLCQ, SM (24 LC - 2 x MPO(m) 12) MPO1035.. ...................MPO modul 6xLCQ, SM (24 LC/APC - 2 x MPO(m) 12) MPO1036.. ...................................MPO modul 6xLCQ, MM (24 LC - MPO(m) 24) MPO1037.. .....................................MPO modul 6xLCQ SM (24 LC - MPO(m) 24) MPO1038.. ..........................MPO modul 6xLCQ, SM ( 24 LC/APC - MPO(m) 24)

MPO1041.. .................MPO modul 3xMPO, MM (3 x MPO(m) 8 - MPO(m) 24) MPO1042.. .................MPO modul 3xMPO, MM (3 x MPO(m) 8 - MPO(m) 24) MPO1043.. .........MPO modul 4xMPO, MM (4 x MPO(m) 12 - 2xMPO(m) 24) MPO1044..................................................... ...................MPO modul 4xMPO adaptrar

RJ-45 Moduler MPO1050..................................................... ...................................RJ-45 modul 5xRJ-45

SC Moduler MPO1039.. ................................MPO modul 6xSCDx, MM (12 SC - MPO(m) 12) MPO1040.. .................................MPO modul 6xSCDx, SM (12 SC - MPO(m) 12) MPO1041...........................MPO modul 6xSCDx, SM (12 SC/APC - MPO(m) 12)

27


Fiberkablage Mätkablage

Mätkablage Fiberoptiska kablage och inkopplingskablar anpassade för inmätning av fiberoptiska nät. Kontakterna möter en specifikation med väldigt låga tolerenser just för att de ska kunna användas som en stabil referens vid mätning. Kontakterna är dessutom tillverkade för att tåla väldigt många in-/urkopplingar och brytskyddet är fastlimmat. Kablagens fiberkabel har en grövre yttermantel (3 mm) i PU som gör den färdiga produkten betydligt tåligare och smidigare att hantera. Levereras normalt i simplexutförande. Varje separat kablage är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata levereras tillsammans med kablaget men sparas också och kan lämnas ut på begäran.

Tekniska egenskaper Ljusdämpning (IL): Reflektionsdämpning (RL): Radie (2,5 mm): Radie (1,25 mm): Instick: Utstick: Apex offset: Angle offset:

UPC ≤0,1 dB ≥55 dB 10-25 mm 7-20 mm ≤30 nm ≤20 nm ≤30 μm ≤0,2 °

APC ≤0,1 dB ≥65 dB 5-12 mm 5-15 mm ≤30 nm ≤20 nm ≤30 μm ≤0,3 °

PC (MM) ≤0,1 dB 10-25 mm 7-20 mm ≤30 nm ≤20 nm ≤30 μm ≤0,2 °

Kontaktdon Vi levererar kablage med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord av zirconia.

Förpackning Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en försluten plastpåse. På etiketten anges alla kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).

28


Fiberkablage Mätkablage

Inkopplingskabel, LightMate, OTDR

SM G652D, 1000 m

SM G652D, 500 m

4M441000......E42 197 05 ��� SC/UPC - SC/UPC 4M461000.....E42 197 08������ SC/UPC - SC/APC 4M451000......E42 197 06����� SC/UPC - FC/UPC 4M4L1000.....E42 902 19������ SC/UPC - LC/UPC 4M4N1000.....E42 902 28....SC/UPC - LC/APC 4M561000.....E42 197 07������ FC/UPC - SC/APC 4M661000......E50 756 20....SC/APC - SC/APC 4M6L1000.....E49 903 05������ SC/APC - LC/UPC 4M6N1000.....E42 903 06�� .SC/APC - LC/APC

4M44500������������������������������������� SC/UPC - SC/UPC 4M46500������������������������������������� SC/UPC - SC/APC 4M45500������������������������������������� SC/UPC - FC/UPC 4M4L500�������������������������������������� SC/UPC - LC/UPC 4M4N500������������������������������������ SC/UPC - LC/APC 4M56500������������������������������������� FC/UPC - SC/APC 4M66500������������������������������������� SC/APC - SC/APC 4M6L500�������������������������������������� SC/APC - LC/UPC 4M6N500������������������������������������ SC/APC - LC/APC

SM G652D, 100 m 4M44100��������������������������������������SC/UPC - SC/UPC 4M46100��������������������������������������SC/UPC - SC/APC 4M45100��������������������������������������SC/UPC - FC/UPC 4M4L100��������������������������������������� SC/UPC - LC/UPC 4M4N100������������������������������������� SC/UPC - LC/APC 4M56100��������������������������������������FC/UPC - SC/APC 4M66100��������������������������������������SC/APC - SC/APC 4M6L100��������������������������������������� SC/APC - LC/UPC 4M6N100������������������������������������� SC/APC - LC/APC

MM OM1 62,5/125 µm, 100m 5M4L100������������������������������������������������ SC/PC-LC/PC 5M44100�����������������������������������������������SC/PC-SC/PC 5M2L100�������������������������������������������������ST/PC-LC/PC 5M24100����������������������������������������������� ST/PC-SC/PC 5M22100������������������������������������������������ ST/PC-ST/PC

MM OM2 50/125 µm, 100 m 6M4L100������������������������������������������������ SC/PC-LC/PC 6M44100�����������������������������������������������SC/PC-SC/PC 6M2L100�������������������������������������������������ST/PC-LC/PC 6M24100����������������������������������������������� ST/PC-SC/PC 6M22100������������������������������������������������ ST/PC-ST/PC

Mätkablage

SM G652D

MM OM1 62,5/125 µm

MM OM2 50/125 µm

4M4402���������������������������������� SC/UPC - SC/UPC 2 m 4M4602���������������������������������� SC/UPC - SC/APC 2 m 4M4502���������������������������������� SC/UPC - FC/UPC 2 m 4M4L02����������������������������������� SC/UPC - LC/UPC 2 m 4M4N02��������������������������������� SC/UPC - LC/APC 2 m 4M5602���������������������������������� FC/UPC - SC/APC 2 m 4M6602���������������������������������� SC/APC - SC/APC 2 m 4M6L02���������������������������������� SC/APC - LC/UPC 2 m 4M6N02��������������������������������� SC/APC - LC/APC 2 m 4M4430������������������������������� SC/UPC - SC/UPC 30 m 4M4630������������������������������� SC/UPC - SC/APC 30 m 4M4530������������������������������� SC/UPC - FC/UPC 30 m 4M4L30��������������������������������SC/UPC - LC/UPC 30 m 4M4N30�������������������������������SC/UPC - LC/APC 30 m 4M5630������������������������������� FC/UPC - SC/APC 30 m 4M6630������������������������������� SC/APC - SC/APC 30 m 4M6L30��������������������������������SC/APC - LC/UPC 30 m 4M6N30�������������������������������SC/APC - LC/APC 30 m

5M4L02������������������������������������������� SC/PC-LC/PC 2 m 5M4402������������������������������������������� SC/PC-SC/PC 2 m 5M2L02�������������������������������������������ST/PC-LC/PC 2 m 5M2402��������������������������������������������ST/PC-SC/PC 2 m 5M2202�������������������������������������������� ST/PC-ST/PC 2 m 5M4L30�����������������������������������������SC/PC-LC/PC 30 m 5M4430���������������������������������������� SC/PC-SC/PC 30 m 5M2L30����������������������������������������� ST/PC-LC/PC 30 m 5M2430����������������������������������������� ST/PC-SC/PC 30 m 5M2230������������������������������������������ST/PC-ST/PC 30 m

6M4L02������������������������������������������� SC/PC-LC/PC 2 m 6M4402������������������������������������������� SC/PC-SC/PC 2 m 6M2L02�������������������������������������������� ST/PC-LC/PC 2 m 6M2402��������������������������������������������ST/PC-SC/PC 2 m 6M2202�������������������������������������������� ST/PC-ST/PC 2 m 6M4L30�����������������������������������������SC/PC-LC/PC 30 m 6M4430���������������������������������������� SC/PC-SC/PC 30 m 6M2L30����������������������������������������� ST/PC-LC/PC 30 m 6M2430����������������������������������������� ST/PC-SC/PC 30 m 6M2230������������������������������������������ST/PC-ST/PC 30 m

29


Fanout

Fanout Fiberband med 2 till 12 fiber och kontakter monterade i ena änden. Uppbyggd med transparent skyddstub. Varje separat fanout är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Tekniska egenskaper Sekundärskydd: Färgkod fiberband,

Röd

Blå

Vit

Temperaturområde, Drift: Lagring: Längdtolerans: Standardmått skyddstub, Enkelfiber: Fiberband:

Nylontub, transparent

Grön -20 °C - +75 °C -20 °C - +75 °C 0 - +5 %

UPC APC PC (MM) Ljusdämpning (IL): ≤0,12 dB ≤0,12 dB ≤0,2 dB Reflektionsdämpning (RL): ≥55 dB ≥65 dB Radie (2,5 mm): 10-25 mm 5-12 mm 10-25 mm Radie (1,25 mm): 7-20 mm 5-12 mm 7-20 mm In-/utstick: ±50 nm ±50 nm ±100 nm Apex offset: ≤50 μm ≤50 μm ≤50 μm Angle offset: 0,2 ° 0,3 ° 0,3 °

80 cm 150 cm

Kontaktdon Vi levererar fanouter med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord av zirconia.

Förpackning Varje enskild fanout är försedd med dammskydd på kontakterna och förpackad i en försluten plastpåse. På etiketten anges samtliga kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).

30


Fanout

SC/UPC G652D 2,3 m

SC/APC G652D 2,3 m

420401............... E50 772 10������������������������������ 2 fiber 440401............... E50 737 45������������������������������ 4 fiber 480401............... E50 752 75������������������������������ 8 fiber

420601�������������������������������������������������������������������� 2 fiber 440601............... E50 737 46������������������������������ 4 fiber 480601............... E50 752 76������������������������������ 8 fiber

SC/UPC 4 fiber G652D 3-5m

SC/APC 4 fiber G652D 3-5m

SC/UPC G657A 2,3 m

SC/APC G657A 2,3 m

A20401������������������������������������������������������������������� 2 fiber A40401������������������������������������������������������������������� 4 fiber A80401������������������������������������������������������������������� 8 fiber

A20601������������������������������������������������������������������� 2 fiber A40601������������������������������������������������������������������� 4 fiber A80601������������������������������������������������������������������� 8 fiber

Artikel 440404 har uppskalningslängd anpassad för ODF-stativ TT192, 50 cm enkelfiber. 440403�������������������������������������������������������������������������� 3 m 440404............... Till TT-192�������������������������������������� 4 m 440405�������������������������������������������������������������������������� 5 m

4 fiber UPC/APC 2,3 m

Fiber 1 och 3: UPC, fiber 2 och 4: APC. 440Y01............... E50 752 74��������������������������������������SC 440C01��������������������������������������������������������������������������� LC

Artikel 440604 har uppskalningslängd anpassad för ODF-stativ TT192, 50 cm enkelfiber. 440603�������������������������������������������������������������������������� 3 m 440604............... Till TT-192�������������������������������������� 4 m 440605�������������������������������������������������������������������������� 5 m

4 fiber UPC/APC 2,3 m

Fiber 1-2: UPC, fiber 3-4: APC. 440X01����������������������������������������������������������������������������SC 440B01���������������������������������������������������������������������������� LC

2 fiber UPC/APC 2,3 m

Fiber 1: UPC, fiber 2: APC. 420Y01����������������������������������������������������������������������������SC 420B01���������������������������������������������������������������������������� LC

LC/UPC G652D 2,3 m

LC/APC G652D 2,3 m

420L01�������������������������������������������������������������������� 2 fiber 440L01............... E50 752 72������������������������������ 4 fiber 480L01............... E50 686 23������������������������������ 8 fiber

420N01������������������������������������������������������������������� 2 fiber 440N01.............. E50 752 73������������������������������ 4 fiber 480N01.............. E50 686 25������������������������������ 8 fiber

SC/PC 4 fiber, MM 2,3 m 540401............... E50 752 20��������������62,5/125 OM1 640401������������������������������������������������������� 50/125 OM2

LC/PC 4 fiber, MM 2,3 m 540L01����������������������������������������������������62,5/125 OM1 640L01������������������������������������������������������� 50/125 OM2

31


Pigtail

Pigtail Sekundärskyddad fiber med en förmonterad kontakt. Används för insvetsning mot befintlig fiberkabel i någon form av ODF-panel eller motsvarande. Varje separat pigtail är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Tekniska egenskaper Sekundärskydd: Färg, SM: OM1: OM2: OM3: OM4: Temperaturområde, Drift: Lagring: Längdtolerans:

900 μm, LSZH Blå Grå Orange Turkos/Aqua Lila

UPC APC PC (MM) Ljusdämpning (IL): ≤0,12 dB ≤0,12 dB ≤0,2 dB Reflektionsdämpning (RL): ≥55 dB ≥65 dB Radie (2,5 mm): 10-25 mm 5-12 mm 10-25 mm Radie (1,25 mm): 7-20 mm 5-12 mm 7-20 mm In-/utstick: ±50 nm ±50 nm ±100 nm Apex offset: ≤50 μm ≤50 μm ≤50 μm Angle offset: 0,2 ° 0,3 ° 0,3 °

-40 °C - +70 °C -40 °C - +70 °C 0 - +5 cm

Kontaktdon Vi levererar pigtails med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord av zirconia.

Förpackning Varje pigtail är försedd med ett dammskydd och förpackad i en försluten plastpåse. På etiketten anges mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL). Kan även levereras i multipack med 12 eller 24 st pigtails. För snabb och enkel åtkomst.

32


Pigtail

Singelmod

Singelmod

SC/UPC

SC/APC

410401....................E50 737 42�������������������������������� 1 m 410401-5..............E50 751 60���������������������������� 1,5 m 410402�������������������������������������������������������������������������� 2 m 410403�������������������������������������������������������������������������� 3 m

410601....................E50 737 44�������������������������������� 1 m 410601-5���������������������������������������������������������������� 1,5 m 410602�������������������������������������������������������������������������� 2 m 410603�������������������������������������������������������������������������� 3 m

SC/UPC, 1 m, multipack

SC/APC, 1 m, multipack

410401-12...........E50 725 99����������������������� 12-pack 410401-24...........E50 689 60 ��������������������� 24-pack

410601-12...........E50 726 64����������������������� 12-pack 410601-24...........E50 689 61����������������������� 24-pack

SC/UPC, 1 m, G657A

SC/APC, 1 m, G657A

A10401...................E50 703 00��������������������������1-pack A10401-24..........E50 726 60����������������������� 24-pack

A10601...................E50 703 04��������������������������1-pack A10601-24..........E50 726 65����������������������� 24-pack

LC/UPC

LC/APC

410L01....................E50 752 70�������������������������������� 1 m 410L02�������������������������������������������������������������������������� 2 m

410N01...................E50 752 71�������������������������������� 1 m 410N02������������������������������������������������������������������������� 2 m

LC/UPC, 1 m, multipack

LC/APC, 1 m, multipack

410L01-12...........E50 726 61����������������������� 12-pack 410L01-24...........E50 726 62����������������������� 24-pack

410N01-12.........E50 726 66����������������������� 12-pack 410N01-24.........E50 726 67����������������������� 24-pack

LC/UPC, 1 m, G657A

LC/APC, 1 m, G657A

A10L01....................E50 703 06��������������������������1-pack A10L01-24..........E50 726 63����������������������� 24-pack

A10N01..................E50 704 98��������������������������1-pack A10N01-24.........E50 726 68����������������������� 24-pack

ST/UPC, 1 m 410201����������������������������������������������������������� E50 737 41

FC, 1 m 410501....................E50 737 43������������������������������ UPC 410901������������������������������������������������������������������������ APC

33


Pigtail Multimod

Multimod

SC/PC, OM1 62,5/125

SC/PC, 1 m, OM2 50/125

SC/PC, 1 m, OM3 50/125

510401....................E50 737 83�������������������������������� 1 m 510402�������������������������������������������������������������������������� 2 m 510401-24...........E50 689 62�������������1 m, 24-pack

610401����������������������������������������������������������� E50 752 49

710401����������������������������������������������������������� E50 752 79

LC/PC, 1 m, OM2 50/125 LC/PC, OM1 62,5/125

610L01����������������������������������������������������������� E50 752 78

LC/PC, 1 m, OM3 50/125 710L01����������������������������������������������������������� E50 752 80

510L01....................E50 752 77�������������������������������� 1 m 510L02�������������������������������������������������������������������������� 2 m 510L01-24...........E50 726 69�������������1 m, 24-pack

ST/PC, 1 m, OM2 50/125 610201����������������������������������������������������������� E50 752 48

ST/PC, 1 m, OM3 50/125 710201

ST/PC, 1 m, OM1 62,5/125 510201����������������������������������������������������������� E50 737 82

SMA, 1 m, OM2 50/125 610101

SC/PC, 1 m, OM4 50/125 D10401���������������������������������������������������������� E50 702 66

SMA, 1 m, OM1 62,5/125 510101

LC/PC, 1 m, OM4 50/125 D10L01���������������������������������������������������������� E50 702 67

34


35


Skarvstycken

Skarvstycken Skarvstycke, mellanstycke eller adapter, kärt barn har många namn men det betyder samma sak; en hållare för att man skall kunna koppla samman två eller fler fiberoptiska kontaktdon med varandra. Eftersom de flesta kontakter idag är hanar behövs något att sammanföra dem i. Det gör man med ett skarvstycke. Till alla kontakter med en keramisk ferrul använder man ett skarvstycke med en hylsa i (sleeve) som sitter i skarvstycket. Hylsan är ett rör med en slits i som gör den fjädrande. När kontakternas ferruler sen förs in i hylsan så är det fjädringen som gör att kontakterna hamnar i rätt läge mot varandra. Hylsorna tillverkas i två olika material, zirconia (Zrc) för singelmod och fosforbrons (Phbr) för multimod. Skarvstycken med zirconiahylsa går utmärkt att använda även till multimodfiber men däremot ska man aldrig använda ett skarvstycke med fosforbronshylsa för att sammanföra singelmodkontakter.

Tekniska egenskaper Dämpningstolerans, Zirconia: Fosforbrons: Temperaturområde, Drift/lagring:

Hylsor som för samman keramiska kontakter inuti skarvstycken. Zirconia till vänster och fosforbrons till höger.

Färgkodning, Blå: Grön: Beige: Aqua: Lila:

max 0,15dB max 0,25dB -40°C - +80°C

Singelmod, UPC-slipning Singelmod, APC-slipning Multimod Multimod, OM3 Multimod, OM4

Hålbilder

Benämning: Bredd (mm): Höjd (mm):

36

SC DPX (LC Quad) 9,6 26,6

SC SPX (LC DPX) 9,6 13,3

LC SPX

ST SPX

FC SPX

SMA

Keystone

7,1 11,7

7,9 9,8

8,1 9,1

7,3 6,9

19,5 14,9


Skarvstycken Singelmod (Zrc)

SC Simplex Blå, PC

SC Simplex Grön, APC

14305�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 638 75

14310�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 638 76

SC Duplex Blå, PC

SC Duplex Grön, APC

14405�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 638 78

14410�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 638 79

SC Simplex Blå, PC, integrerat dammskydd

SC Simplex Grön, APC, integrerat dammskydd

14308�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 630 72

14318�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 630 76

SC Blå, PC, utan fästhål

SC Grön, APC, utan fästhål

14408............. E50 637 47���������������������������������������������������������������������������������������������� duplex 14306............. E50 631 49���������������������������������������������������������������������������������������������simplex

14413............. E50 631 54���������������������������������������������������������������������������������������������� duplex 14316............. E50 631 57���������������������������������������������������������������������������������������������simplex

Skarvstycke SC Dpx Blå Zrc med transparenta dammskydd

Skarvstycke SC Dpx Grön Zrc med transparenta dammskydd

14455............. E50 631 84���������������������������������������������������������������������������������������������� duplex 14355............. E50 631 92���������������������������������������������������������������������������������������������simplex

14465............. E50 631 87���������������������������������������������������������������������������������������������� duplex 14365............. E50 631 89���������������������������������������������������������������������������������������������simplex 37


Skarvstycken Singelmod (Zrc)

SC Duplex Blå, PC/Grön, APC

ST Simplex metall

14420��������������������������������������������������������������� E50 639 30

12305��������������������������������������������������������������� E50 638 73

SC-ST Duplex Blå, PC

SC-FC Simplex Blå, PC

18424-1��������������������������������������������������������� E50 639 38

18345��������������������������������������������������������������� E50 638 84

ST-SC Duplex Metall

FC Simplex metall, PC

18424-M

15305��������������������������������������������������������������� E50 638 81

ST-SC Simplex Blå, PC

ST-FC Simplex Blå, PC

18324��������������������������������������������������������������� E50 638 82

38

18325��������������������������������������������������������������� E50 638 83

MU Simplex, PC 1M305

MU Duplex Blå, PC 1M405

MU Quad, PC 1M505


Skarvstycken Singelmod (Zrc)

LC Simplex Blå, PC

LC Simplex Grön, APC

E2000 Simplex Blå, PC

1L305��������������������������������������������������������������� E50 639 41

1L310��������������������������������������������������������������� E50 639 25

1C305�������������������������������������������������������������� E50 639 44

LC Duplex Blå, PC

LC Duplex Grön, APC

E2000 Duplex Blå, PC

1L405��������������������������������������������������������������� E50 639 43

1L410��������������������������������������������������������������� E50 639 26

1C405

LC Quad Blå, PC

LC Quad Grön, APC

E2000 Simplex Grön, APC

1L505��������������������������������������������������������������� E50 639 28

1L510��������������������������������������������������������������� E50 639 29

1C310

LC Quad Blå, PC, utan fästhål

LC Quad Grön, APC, utan fästhål

E2000 Duplex Grön, APC

1L508��������������������������������������������������������������� E50 631 58

1C410

1L518��������������������������������������������������������������� E50 639 30

39


Skarvstycken Multimod (Phbr)

SC simplex

LC simplex

LC duplex OM3

14300��������������������������������������������������������������� E50 638 74

1L300��������������������������������������������������������������� E50 639 40

1L404��������������������������������������������������������������� E50 631 69

SC duplex

LC duplex, SC hålbild

LC quad OM3

14400��������������������������������������������������������������� E50 638 77

1L400��������������������������������������������������������������� E50 639 42

1L504��������������������������������������������������������������� E50 631 66

SC duplex OM3

LC duplex, Keystone hålbild

LC duplex OM4

14404��������������������������������������������������������������� E50 631 62

1L401

1L403��������������������������������������������������������������� E50 631 68

SC duplex OM4

LC quad

LC quad OM4

14403��������������������������������������������������������������� E50 631 61

1L500��������������������������������������������������������������� E50 639 27

1L503��������������������������������������������������������������� E50 631 64

ST-SC duplex

ST simplex

SMA simplex

18424��������������������������������������������������������������� E50 638 85

12305����������������������������������������������������������������� E50 638 7

11300��������������������������������������������������������������� E50 638 71

40


Skarvstycken Adapter Hona/Hane

SC/Hona-LC/Hona SM

SC/Hane-SC/Hona SM

FC/Hane-LC/Hona SM

1834L��������������������������������������������������������������� E50 639 24

18844��������������������������������������������������������������� E50 631 75

1885L��������������������������������������������������������������� E50 631 81

ST/Hane-SC/Hona SM

SC/Hane-FC/Hona SM

LC/Hane-ST/Hona SM

18824��������������������������������������������������������������� E50 631 72

18845��������������������������������������������������������������� E50 631 76

188L2��������������������������������������������������������������� E50 631 82

ST/Hane-FC/Hona SM

SC/Hane-LC/Hona SM

LC/Hane-SC/Hona SM

18825��������������������������������������������������������������� E50 631 73

1884L��������������������������������������������������������������� E50 631 78

188L4��������������������������������������������������������������� E50 631 83

SC/Hane-ST/Hona SM

FC/Hane-SC/Hona SM

LC/Hane-FC/Hona SM

18842��������������������������������������������������������������� E50 631 74

18854��������������������������������������������������������������� E50 631 79

188L5

41


Prefabricerade produkter

Förkontakterad fiberkabel

Förkontakterad fiberkabel Precis som med våra andra prefabricerade produkter så är variationen på de färdigkontakterade fiberkablarna närmast oändlig. Vi monterar kontakter oavsett vilken kabelkonstruktion, antal eller typ av fiber. Allt från specialkablage med en eller två fiber till mångfiberkablage med 96 eller fler fiber. De vanligaste kabeltyperna för förkontakterade produkter är våra breakout- och distributionskablar. De väldigt tåliga och mångsidiga konstruktionerna resulterar i en väldigt flexibel och lättanvänd produkt. Men självklart är valet ditt och vi hjälper gärna till att konstruera en färdig produkt som passar just Dina behov och önskemål. I kommande avsnitt "Fiberkabel" återfinns de kabelkonstruktioner vi normalt tillhandahåller.

Färgscheman Olika kabeltillverkare använder olika färg- och uppläggningsscheman för fiber. Det är givetvis viktigt att alltid följa den fibernumrering som gäller för just den kabeln man jobbar med. Här har vi samlat några av de vanligt förekommande färgkoderna på svenska marknaden.

TIA/EIA-598-A (Bellcore) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Blå

Orange

Grön

Brun

Grå

Vit

Röd

Svart

Gul

Lila

Rosa

Turkos

S12, Skanova Introducerades under 2012 av Skanova som en ny standard för all fiberkabel som används till deras nät. Flera tillverkare och leverantörer av fiberkabel har valt att helt gå över till denna färgkod på den svenska marknaden. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Röd

Blå

Vit

Grön

Gul

Grå

Brun

Svart

Lila

Orange

Turkos

Rosa

Fiber 13-24 är märkta med svart ring, fiber 20 är då neutral i stället för svart.

Standard typ E Äldre svensk standard som fortfarande används i viss utsträckning.

42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Röd

Blå

Vit

Grön

Gul

Grå

Brun

Svart

Orange

Lila

Rosa

Turkos


43


Fiberkabel

Breakout-kabel, UB-serien

Breakout-kabel, UB-serien Breakoutkabel är den kabeltyp som lämpar sig bäst att beställa färdigkontakterad med valfria kontakter. Då varje enskild kontakt får en egen dragavlastning av aramidgarn så blir konstruktionen väldigt hållbar. Breakoutkabel kan man också tillämpa då man behöver en robust och extra tålig kabel. Den är resistent mot såväl vatten som mögel och UV ljus. Core-Locked™ yttermanteln förhindrar att manteln töjs eller glider. Den finns att beställa även för speciella ändamål som till exempel militära applikationer eller med extra skydd mot gnagare för att nämna några. Finns med valfritt antal fibrer från 2 upp till 48.

Centrumfyllning

Optisk fiber

Optisk fiber

Akrylathölje, 250 µm

Innerledare, 2 mm

Färgkodat sekundärskydd, 900 µm

Yttermantel

Aramidgarn

Skaltråd

Innerledare, 2 mm

Tekniska egenskaper Antal fiber: Ytterdiameter (mm): Vikt (kg/km): Draghållfasthet (N), Temporär: Permanent:

2 4 6 8 12 16 24 48 6,0 7,0 8,0 9,5 10,0 12,0 14,0 19,5 38 50 64 88 96 121 178 288

Yttermantel: Innerledare: Sekundärskydd: Temperaturområde, Drift: Lagring: Böjradie, Med belastning: Utan belastning: Tålighet, Tryck: Stöt: Böjcykler: Skaltråd: Färgschema:

Halogenfri (LSZH) 2 mm Fast, 900 μm

800 200

1 600 400

2 400 600

3 200 800

4 800 1 200

6 000 1 500

7 200 1 800

12 000 3 000

-40 - +85 ºC -55 - +85 ºC 15 × ytterdiameter 10 × ytterdiameter 2 200 N/cm 1 500 ggr 2 000 Ja TIA/EIA-598-A

SM G652D Blå

MM 62,5/125 OM1 Grön

MM 50/125 OM2 Grön

312022 ....... E49 993 00������������������������������������ 2 fiber 312042......... E49 993 10������������������������������������ 4 fiber 312082......... E49 993 20������������������������������������ 8 fiber 312122......... E49 993 30����������������������������������12 fiber 312162......... E49 993 40����������������������������������16 fiber 312242......... E49 993 50����������������������������������24 fiber 312482......... E49 993 70����������������������������������48 fiber

332028......... E49 997 30������������������������������������ 2 fiber 332048......... E49 997 40������������������������������������ 4 fiber 332068......... E49 997 50������������������������������������ 6 fiber 332088......... E49 997 60������������������������������������ 8 fiber 332128......... E49 997 70����������������������������������12 fiber 332248......... E49 997 90����������������������������������24 fiber

322028......... E49 995 00������������������������������������ 2 fiber 322048......... E49 995 10������������������������������������ 4 fiber 322088......... E49 995 20������������������������������������ 8 fiber 322128......... E49 995 30����������������������������������12 fiber

44


Fiberkabel Distributionkabel

Distributionkabel En väldigt lättjobbad kabelkonstruktion med fast sekundärskyddad fiber. Oavsett om kabeln ska skarvas i en ODF-enhet eller som en spridningskabel för FTTH så är denna konstruktion både praktisk och tidsbesparande. Kabeln är anpassad för både inom- och utomhusbruk och är givetvis halogenfri. Fylld med aramidgarn, vilket ger en väldigt stark och pålitlig dragavlastning vid förläggning och installation. Den är resistent mot såväl vatten som mögel och UV ljus samt uppfyller brandklass Dca, s1, d1, a1 enligt CPR. Finns med valfritt antal fibrer från 2 upp till 12.

Optisk fiber

Centrumfyllning Aramidgarn

Akrylathölje, 250 µm

Yttermantel

Färgkodat sekundärskydd, 900 µm

Skaltråd

Tekniska egenskaper Antal fiber: 2 4 6 8 12 Ytterdiameter (mm): 4,9 5,3 6 6,7 7,9 Vikt (kg/km): 23 26 34 43 59 Draghållfasthet (N), Temporär: 500 500 600 600 700 Permanent: 900 900 1100 1100 1250 Yttermantel: Sekundärskydd: Temperaturområde, Drift: Lagring:

Halogenfri (LSZH), grön Fast, 900 μm -40 - +70 ºC -55 - +70 ºC

Böjradie, 20 × ytterdiameter Tålighet, Tryck: 1 200 N/cm Skaltråd: Ja Färgschema: TIA/EIA-598-A

SM G652D Grön

MM 62,5/125 OM1 Grön

MM 50/125 OM3 Grön

3130245����������������������������������������������������������������� 2 fiber 3130445����������������������������������������������������������������� 4 fiber 3130845����������������������������������������������������������������� 8 fiber 3131245���������������������������������������������������������������12 fiber

3330245����������������������������������������������������������������� 2 fiber 3330445����������������������������������������������������������������� 4 fiber 3330845����������������������������������������������������������������� 8 fiber 3331245������������������������������������������������������������� 12 fiberr

3730245����������������������������������������������������������������� 2 fiber 3730445����������������������������������������������������������������� 4 fiber 3730845����������������������������������������������������������������� 8 fiber 3731245���������������������������������������������������������������12 fiber

45


ODF-system LightMate

LightMate ODF-stativ Stativ 19" med inbyggd kabelränna för enkel patchhantering. Jordskena för 10 anslutningar samt ställbara väggfästen och fötter.

Tekniska egenskaper Höjdenheter (U): Bredd: Djup: Material: Ytbehandling:

1600 mm 1800 mm 2000 mm 30 35 42 600 mm 400 mm Stålplåt och aluzink. Elförzinkad. Kablagesektionerna är lackerade med vit pulverlack.

LightMate ODF-stativ LM-5211/1600........................................ .E50 041 10���������������������������������������1600 mm LM-5211/1800........................................ .E50 041 11���������������������������������������1800 mm LM-5211........................................................ E. 50 041 00���������������������������������������2000 mm

Tillbehör

Patch-hantering LM-5446/08............................................... E. 50 580 61���������������������������������������2000 mm

Golvfäste stativ 1-par LM-5211/61��������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 041 03

Golvränna LM-5446/01��������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 580 62

47


ODF-system LightMate

LightMate ODF 19" fast 4xSC D 1U

Enkel ODF-enhet för fast montage. För upp 8 SC kontakter. Dimensioner: 482x44x250 LM-5257/101������������������������������������������ E50 578 34

LightMate ODF 19" fast 12xSC D 1U

Enkel ODF-enhet för fast montage. För upp 24 SC kontakter. Dimensioner: 482x44x250 LM-5248/101������������������������������������������ E50 578 36

LightMate ODF 19" 24xSC D 1U

Utdragbar ODF-enhet med komplett inredning för skarvning och fibersling. För upp till 48 SC kontakter. Dimensioner: 482x44x310 LM-5224/101������������������������������������������ E50 578 38

LightMate ODF 19" 24xSC D 1U

Utdragbar ODF-enhet komplett med inredning för skarvning och fibersling. Försedd med radiebegränsare och kontaktskydd. För upp till 48 SC kontakter. Dimensioner: 482x44x393 LM-5224/102������������������������������������������ E50 580 82

LightMate ODF 19" 48xSC D 2U

Utdragbar ODF-enhet komplett med inredning för skarvning och fibersling. Försedd med radiebegränsare och kontaktskydd. För upp till 96 SC kontakter. Dimensioner: 482x88x393 LM-5225/102������������������������������������������ E50 580 83

LightMate ODF 19" 72xSC D 3U

Utdragbar ODF-enhet med komplett inredning för skarvning och fibersling. För upp till 144 SC kontakter. Dimensioner: 482x132x310 LM-5299/101������������������������������������������ E50 578 41

LightMate ODF 19" fast 24xSC D 1U

Enkel ODF-enhet för fast montage. För upp 48 SC kontakter. Dimensioner: 482x44x250 LM-5277/101������������������������������������������ E50 578 37

LightMate ODF 19" 48xSC D 2U

Utdragbar ODF-enhet med komplett inredning för skarvning och fibersling. För upp till 96 SC kontakter. Dimensioner: 482x88x310 LM-5225/101������������������������������������������ E50 578 40

48

LightMate ODF 19" 96xSC D 4U

Utdragbar ODF-enhet med komplett inredning för skarvning och fibersling. För upp till 192 SC kontakter. Dimensioner: 482x176x310 LM-5233/101������������������������������������������ E50 578 42


ODF-system LightMate

LightMate Kablagemagasin 1U

LightMate ODF 19" 24xLC Quad 1U

Utdragbar ODF-enhet med komplett inredning för skarvning och fibersling. För upp till 96 LC kontakter. Dimensioner: 482x44x310 LM-5309/101������������������������������������������ E50 578 26

LightMate ODF 19" 48xLC Quad 2U

Utdragbar ODF-enhet med komplett inredning för skarvning och fibersling. För upp till 192 LC kontakter. Dimensioner: 482x88x310 LM-5464/101������������������������������������������ E50 580 86

LightMate ODF 19" 72xLC Quad 3U

Utdragbar ODF-enhet med komplett inredning för skarvning och fibersling. För upp till 288 LC kontakter. Dimensioner: 482x132x310 LM-5556/101������������������������������������������ E50 550 53

LightMate ODF 19" 24xSC D för blåsfiber/ mikrokabel 5 och 7mm 1U

Utdragbar ODF-enhet med komplett inredning for skarvning och fibersling. För upp till 48 SC kontakter. Hållare för mikrodukter kan bytas ut, den är monterad med 2st muttrar. Dimensioner: 482x44x280 Mikrodukt kapacitet: Monterad hållare 5mm: 24 mikrodukter Bipackad 5mm kam: 48 mikrodukter Bipackad 7mm kam: 28 mikrodukter LM-5274/101R2A������������������������������ E50 552 12

LightMate ODF 19" 48xSC D för blåsfiber/ mikrokabel 5mm 2U

Utdragbar ODF-enhet med komplett inredning för skarvning och fibersling. För upp till 96 SC kontakter och 48 mikrodukter. Dimensioner: 482x88x280 LM-5475/101������������������������������������������ E50 580 78

Magasin för överskottslängder av patchkabel i 19" ODF stativ. Kapacitet: 12 fack, 3m överlängd av 48 simplexkablage Dimensioner: 482x44x154 LM-5264 ����������������������������������������������������� E50 578 46

LightMate Kablagemagasin 2U

Magasin för överskottslängder av patchkabel i 19" ODF stativ. Kapacitet: 24 fack, 3m överlängd av 96 simplexkablage Dimensioner: 482x88x154 LM-5259������������������������������������������������������� E50 578 47

LightMate Kablagemagasin stående fack 2U

Magasin för överskottslängder av patchkabel i 19" ODF stativ. Kapacitet: 24 fack, 3m överlängd av 96 simplexkablage Dimensioner: 482x88x154 LM-5821������������������������������������������������������� E50 552 07

LightMate ODF 19" 96xLC Quad 4U

Utdragbar ODF-enhet med komplett inredning för skarvning och fibersling. För upp till 384 LC kontakter. Dimensioner: 482x176x310 LM-5507/101������������������������������������������ E50 580 87 49


ODF-system LightMate

LightMate extra kabelgenomföring till ODF 1U/2U

Monteringskit för extra kabel, passar utdragbar LightMate ODF 1U och 2U. LM-5224/32���������������������������������������������� E50 578 25

LightMate Frontkit + radiebegränsare och golvstöd ODF 1U

Radiebegränsare 1par 1U

Passsar LightMate ODF 19” 1U LM-5238������������������������������������������������������� E50 041 05

Signeringsplåt med radiebegränsare och stöd för patchcords. Passar LightMate ODF med höjd 1U 19”. LM-5460/101S��������������������������������������� E50 580 97

Radiebegränsare 1par 2U

Passar LightMate ODF 19” 2U LM-5239 ����������������������������������������������������� E50 041 06

LightMate frontkit ODF 1U

Bockad signeringsplåt med stöd för patchcords. Passar ODF med höjd 1U. För montage i 19”. LM-5450/01���������������������������������������������� E50 580 93

LightMate Frontkit T2 ODF 2U Signeringsplåt med radiebegränsare för patchcords. Passar LightMate ODF med höjd 2U 19”. LM-5457/101������������������������������������������ E50 580 94

Radiebegränsare 1U, höger

Passar LightMate ODF 1U, används på höger sida LM-5238/01

Märklist till ODF 19” 1U

Signeringskit 1U. Passar ODF med höjd 1U. För montage i 19”. LM-5447/01���������������������������������������������� E50 580 92

LightMate Frontkit T2 ODF 1U Signeringsplåt med radiebegränsare för patchcords. Passar LightMate ODF med höjd 1U 19”. LM-5460/101������������������������������������������ E50 580 96

50

LightMate Frontkit + radiebegränsare och golvstöd ODF 2U

Signeringsplåt med radiebegränsare och stöd för patchcords. Passar LightMate ODF med höjd 2U 19”. LM-5457/101S��������������������������������������� E50 580 95

Radiebegränsare Ericsson 1par

Passar traditionell ODF, t.ex. Ericsson NCD 513, höjd 54mm LM-5357������������������������������������������������������� E50 041 09

LightMate installationskit ODF

Installationskit ODF 19”, passar till LightMate fasta ODF:er. För skarvning upp till 96 fiber, loosetube eller ribbon. LM-5276������������������������������������������������������� E50 578 43

Dukthållare 3mm till blåsfiberODF

Mått: 80 x 88 x 40mm LM-5237/33���������������������������������������������� E50 622 09


Prefabricerade produkter ODF-enheter

Prefabricerade ODF-enheter Vår produktionsenhet i Örebro är en av landets absolut största och modernaste produktionsanläggningar för tillverkning och montering av fiberoptiska produkter. Det ger oss en oerhörd flexibilitet som leverantör och möjliggör skräddarsydda kundlösningar, med kort leveranstid. En av våra vanligaste produkter är just prefabricerade ODF-enheter, våra kunder utnyttjar vår produktion för att kunna utföra en snabbare och säkrare installation. Vi monterar kontakter direkt på kabelns fiber, och på så vis undviker man en skarvpunkt i ODF-enheten. Normalt levereras ODF-enheterna med "stubbkabel", men de kan också kontakteras även i andra änden och på så vis vara förberedda att montera direkt in i en ODF-enhet, helt utan svetsning. Prefabricerade produkter levereras alltid med mätprotokoll för samtliga fiber och kontakter. I föregående avsnitt "Fiberkabel" och "ODF-system" återfinns de komponenter vi normalt tillhandahåller för prefabricerade produkter: Dessa kan kombineras fritt tillsammans med alla på marknaden förekommande kontakttyper, vilken ger en närmast Kabeln är väl förankrad med dragavlastningar och ODF:en är färdig att skruvas upp i stativet. Överskottet av fiber från kabeln är prydligt monterad i ODF:en med lagom mycket sling för att på ett säkert sätt kunna dra ut fronten vid behov. Vi mäter alltid samtliga kontakter och ett mätprotokoll bifogas alltid innehållande ljusdämpning (IL) och reflektion (RL) både på 1310 och 1550 nm. Samtliga prefabricerade ODF:er har ett unikt serienummer och alla mätresultat sparas hos oss.

Förpackning Varje prefabricerad ODF förpackas i en ändamålsenligt anpassad förpackning. Denna är transportsäkrad med ODF:en väl förankrad och kabeln slingad för enkel hantering vid installation. Vid prefabricerade ODF:er med längre stubbkabel kan kabeln spolas på trumma och ODF:en skruvas i så fall fast på gaveln.

Tekniska egenskaper Ljusdämpning (IL): Reflektionsdämpning (RL): Radie (2,5 mm): Radie (1,25 mm): In-/utstick: Apex offset: Angle offset:

UPC APC ≤0,2 dB ≤0,3 dB ≥50 dB ≥60 dB 10-25 mm 5-12 mm 7-20 mm 5-12 mm ±50 nm ±50 nm ≤50 μm ≤50 μm 0,2 ° 0,3 °

51


Prefabricerade produkter ODF med stubbkabel, standardlängder

ODF med stubbkabel, standardlängder Prefab ODF, ribbon, 19", 1U 201110-48-15.......................................... .E50 260 67���������������������� SC/UPC, 48 fiber 201110-48-30.......................................... .E50 260 68���������������������� SC/UPC, 48 fiber 201110-48-50.......................................... .E50 260 69���������������������� SC/UPC, 48 fiber 201110-48A-15..................................... E. 50 262 25���������������������� SC/APC, 48 fiber 201110-48A-30..................................... E. 50 262 26���������������������� SC/APC, 48 fiber 201110-48A-50..................................... E. 50 262 27���������������������� SC/APC, 48 fiber

Prefab ODF, ribbon, 19", 2U 201120-96-15.......................................... .E50 260 79���������������������� SC/UPC, 96 fiber 201120-96-30.......................................... .E50 261 02���������������������� SC/UPC, 96 fiber 201120-96-50.......................................... .E50 261 13���������������������� SC/UPC, 96 fiber 201120-96-70.......................................... .E50 261 14���������������������� SC/UPC, 96 fiber 201120-96-100...................................... .E50 261 15���������������������� SC/UPC, 96 fiber 201120-96A-15..................................... E. 50 262 29���������������������� SC/APC, 96 fiber 201120-96A-30..................................... E. 50 262 30���������������������� SC/APC, 96 fiber 201120-96A-50..................................... E. 50 262 31���������������������� SC/APC, 96 fiber 201120-96A-70..................................... E. 50 262 32���������������������� SC/APC, 96 fiber 201120-96A-100.................................. .E50 262 33���������������������� SC/APC, 96 fiber

Prefab ODF, ribbon, 19", 1U

201130-144-15...................................... .E50 261 16�������������������� SC/UPC, 144 fiber 201130-144-30...................................... .E50 261 17�������������������� SC/UPC, 144 fiber 201130-144-50...................................... .E50 261 32�������������������� SC/UPC, 144 fiber 201130-144-70...................................... .E50 261 33�������������������� SC/UPC, 144 fiber 201130-144-100.................................. .E50 261 34�������������������� SC/UPC, 144 fiber 201130-144A-15.................................. .E50 262 34�������������������� SC/APC, 144 fiber 201130-144A-30.................................. .E50 262 35�������������������� SC/APC, 144 fiber 201130-144A-50.................................. .E50 262 36�������������������� SC/APC, 144 fiber 201130-144A-70.................................. .E50 262 37�������������������� SC/APC, 144 fiber 201130-144A-100.............................. E. 50 262 38�������������������� SC/APC, 144 fiber

201160-48L-15...................................... E. 50 262 11�����������������������LC/UPC, 48 fiber 201160-48L-30...................................... E. 50 262 12�����������������������LC/UPC, 48 fiber 201160-48L-50...................................... E. 50 262 13�����������������������LC/UPC, 48 fiber 201160-48L-100................................... .E50 262 14�����������������������LC/UPC, 48 fiber 201160-96L-15...................................... E. 50 262 15�����������������������LC/UPC, 96 fiber 201160-96L-30...................................... E. 50 262 16�����������������������LC/UPC, 96 fiber 201160-96L-50...................................... E. 50 262 17�����������������������LC/UPC, 96 fiber 201160-96L-100................................... .E50 262 19�����������������������LC/UPC, 96 fiber 201160-48N-15..................................... .E50 262 44�����������������������LC/APC, 48 fiber 201160-48N-30..................................... .E50 262 45�����������������������LC/APC, 48 fiber 201160-48N-50..................................... .E50 262 46�����������������������LC/APC, 48 fiber 201160-48N-100................................. E. 50 262 47�����������������������LC/APC, 48 fiber 201160-96N-15..................................... .E50 262 48�����������������������LC/APC, 96 fiber 201160-96N-30..................................... .E50 262 49�����������������������LC/APC, 96 fiber 201160-96N-50..................................... .E50 262 50�����������������������LC/APC, 96 fiber 201160-96N-100................................. E. 50 262 52�����������������������LC/APC, 96 fiber

Prefab ODF, ribbon, 19", 4U

Prefab ODF, ribbon, 19", 2U

201140-192-15...................................... .E50 261 35�������������������� SC/UPC, 192 fiber 201140-192-30...................................... .E50 261 36�������������������� SC/UPC, 192 fiber 201140-192-50...................................... .E50 261 37�������������������� SC/UPC, 192 fiber 201140-192-70...................................... .E50 261 38�������������������� SC/UPC, 192 fiber 201140-192-100.................................. .E50 261 39�������������������� SC/UPC, 192 fiber 201140-192A-15.................................. .E50 262 39�������������������� SC/APC, 192 fiber 201140-192A-30.................................. .E50 262 40�������������������� SC/APC, 192 fiber 201140-192A-50.................................. .E50 262 41�������������������� SC/APC, 192 fiber 201140-192A-70.................................. .E50 262 42�������������������� SC/APC, 192 fiber 201140-192A-100.............................. E. 50 262 43�������������������� SC/APC, 192 fiber

201161-144L-15................................... .E50 264 91�������������������� LC/UPC, 144 fiber 201161-144L-30................................... .E50 264 92�������������������� LC/UPC, 144 fiber 201161-144L-50................................... .E50 264 93�������������������� LC/UPC, 144 fiber 201161-144L-70................................... .E50 264 94�������������������� LC/UPC, 144 fiber 201161-144L-100............................... E. 50 264 95�������������������� LC/UPC, 144 fiber 201161-192L-15................................... .E50 262 20�������������������� LC/UPC, 192 fiber 201161-192L-30................................... .E50 262 21�������������������� LC/UPC, 192 fiber 201161-192L-50................................... .E50 262 22�������������������� LC/UPC, 192 fiber 201161-192L-70................................... .E50 262 23�������������������� LC/UPC, 192 fiber 201161-192L-100............................... E. 50 262 24�������������������� LC/UPC, 192 fiber

Prefab ODF, ribbon, 19", 3U

52

Detta är vårat standardsortiment. Vi tillverkar i valfri längd, fiberantal, kontakter och kabeltyp. (ribbon, loosetube eller mikrokabel)


Prefabricerade produkter

ODF med förmonterade fanouter/pigtails

ODF med förmonterade fanouter/pigtails Förmonterad ODF med fanouter, 19", 1U

Förmonterad ODF med fanouter, 19", 1U

201110-24-F............................................. E. 50 551 42���������������������� SC/UPC, 24 fiber 201110-48-F............................................. E. 50 551 46���������������������� SC/UPC, 48 fiber 201110-24A-F......................................... .E50 551 44���������������������� SC/APC, 24 fiber 201110-48A-F........................................ ..E50 551 48�������������������� SC/APC, , 24 fiber

201160-24L-F.......................................... .E50 551 62.����������������������LC/UPC, 24 fiber 201160-48L-F.......................................... .E50 551 64.����������������������LC/UPC, 48 fiber 201160-96L-F.......................................... .E50 551 66.����������������������LC/UPC, 96 fiber 201160-24N-F........................................ .E50 551 72�����������������������LC/APC, 24 fiber 201160-48N-F........................................ .E50 551 68�����������������������LC/APC, 48 fiber 201160-96N-F........................................ .E50 551 72�����������������������LC/APC, 96 fiber

Förmonterad ODF med pigtails, 19", 1U 201110-24-P............................................. E. 50 551 43.��������������������� SC/UPC, 24 fiber 201110-48-P............................................ ..E50 551 47���������������������� SC/UPC, 48 fiber 201110-24A-P......................................... E. 50 551 45.��������������������� SC/APC, 24 fiber 201110-48A-P......................................... E. 50 551 49���������������������� SC/APC, 48 fiber

Förmonterad ODF med pigtails, 19", 1U

201120-96-F............................................. E. 50 551 50���������������������� SC/UPC, 96 fiber 201120-96A-F........................................ ..E50 551 52���������������������� SC/APC, 96 fiber

201160-24L-P.......................................... .E50 551 63�����������������������LC/UPC, 24 fiber 201160-48L-P......................................... ..E50 551 65.����������������������LC/UPC, 48 fiber 201160-96L-P.......................................... .E50 551 67�����������������������LC/UPC, 96 fiber 201160-24N-P....................................... ..E50 551 69�����������������������LC/APC, 24 fiber 201160-48N-P....................................... ..E50 551 71�����������������������LC/APC, 48 fiber 201160-96N-P....................................... ..E50 551 73�����������������������LC/APC, 96 fiber

Förmonterad ODF med pigtails, 19", 2U

Förmonterad ODF med fanouter, 19", 2U

Förmonterad ODF med fanouter, 19", 2U

201120-96-P............................................. E. 50 551 51���������������������� SC/UPC, 96 fiber 201120-96A-P......................................... E. 50 551 53���������������������� SC/APC, 96 fiber

Förmonterad ODF med fanouter, 19", 4U 201140-192-F.......................................... .E50 551 58.������������������� SC/UPC, 192 fiber 201140-192A-F..................................... E. 50 551 60�������������������� SC/APC, 192 fiber

Förmonterad ODF med pigtails, 19", 4U 201140-192-P......................................... .E50 551 59�������������������� SC/UPC, 192 fiber 201140-192A-P..................................... E. 50 551 61�������������������� SC/APC, 192 fiber

201161-144L-F...................................... E. 5 0551 74.������������������� LC/UPC, 144 fiber 201161-192L-F...................................... E. 5 0551 78.������������������� LC/UPC, 192 fiber 201161-144N-F..................................... .E50 551 76�������������������� LC/APC, 192 fiber 201161-192N-F..................................... .E50 551 80�������������������� LC/APC, 192 fiber

Förmonterad ODF med pigtails, 19", 2U 201161-144L-P...................................... E. 50 551 75�������������������� LC/UPC, 144 fiber 201161-192L-P...................................... E. 50 551 79�������������������� LC/UPC, 192 fiber 201161-144N-P................................... ..E50 551 77�������������������� LC/APC, 144 fiber 201161-192N-P................................... ..E50 551 81�������������������� LC/APC, 192 fiber

Förmonterad ODF med fanouter, 19", 4U 201161-384L-F...................................... .E50 551 86������������������� LC/UPC, 384 fiber 201161-384N-F..................................... ..E50 551 88������������������� LC/APC, 384 fiber

53


Skarv- och termineringsboxar Fiberuttag och terminaluttag

Fiberuttag V2.2

Kompletteras med ett skarvstycke simplex och en eller två pigtail G657. Dimensioner: 30 x 80 x 136 mm 206121������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 521 07

Fiberuttag LightMate, 2xSC duplex

För montage på vägg. Kompletteras med 2st skarvstycke duplex. Levereras med fiberstyrning och skarvhållare. Dimensioner: 21 x 132 x 172 mm LM-5311��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 578 70

Fiberuttag LightMate, 4xSC duplex

Fiberuttag V2.2 komplett i påse

Komplett med fiberuttag, skarvstycke och en pigtail. 1/NCLA10183/F������������������������������������������������������������������������������������������������ E50 521 08

För montage på vägg. Kompletteras med 4st skarvstycke duplex. Levereras med fiberstyrning och skarvhållare. Fäste för montering i 19"-stativ medföljer. Dimensioner: 40 x 138 x 173 mm LM-5297��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 578 49

Fiberuttag LightMate, 6xSC duplex Fiberuttag V2.2

Fiberuttag V2.2 terminerad med 5m kabel 1/NCLA10183/5������������������������������������������������������������������������������������������������ E50 521 26

För montage på vägg. Kompletteras med 6st skarvstycke duplex. Levereras med fiberstyrning och skarvhållare. Fäste för montering i 19"-stativ medföljer. Dimensioner: 40 x 138 x 173 mm LM-5303��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 578 24

Terminaluttag, plast

Uttag i plast för 4st SC-kontakter. För montage på vägg eller apparatdosa. Kompletteras med 2st skarvstycke duplex. Dimensioner: 40 x 110 x 100 mm 20611����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 521 24 54

Fiberuttag LightMate, 4xSC D+2xRJ45

För montage på vägg. Levereras med fiberstyrning och skarvhållare. Fäste för montering i 19"-stativ medföljer. Dimensioner: 40 x 140 x 170 mm LM-5393��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 580 81


Skarv- och termineringsboxar

Abonnentbox vägg 4xSC spx IP55 10/16+6*7/8mm

Väggboxen innehåller kassett för skarvning och har plats för 4st SC-simplex mellanstycken. IP55-klassad. Dimensioner: 40 × 140 × 210 mm HX-13431-03������������������������������������������������������������������������������������������������������ E50 607 83

Skarvbox TD S2, för upp till 96 fiber

Flexibel skarvbox med plats för 2 skarvkassetter. Varje kassett rymmer 48 enkelfiberskarv. Levereras med 1 skarvkassett och 1 7mm dukthållare. Dimensioner: 87 x 146 x 398 mm 2055140������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 621 47

LightMate skarvbox midi

Levereras komplett med fiberstyrning och skarvhållare. Passar till traditionell kabel, mikrokabel och mikrodukter. Kapacitet: 48 enkelfiberskarvar eller 24 ribbonskarvar. Fäste för 19"-stativ medföljer. Dimensioner: 42 × 145 × 172 mm LM-5338������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E50 578 23

Skarvbox TD S4, för upp till 192 fiber

Flexibel skarvbox med plats för 4 skarvkassetter. Varje kassett rymmer 48 enkelfiberskarv. Levereras med 2 skarvkassetter och 2 7mm dukthållare. Dimensioner: 87 x 288 x 398 mm 2055190������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 621 48

Levereras komplett med fiberstyrning och skarvhållare. Passar till traditionell kabel, mikrokabel och mikrodukter. Kapacitet: 48 enkelfiberskarvar eller 24 ribbonskarvar. Fäste för 19"-stativ medföljer. Dimensioner: 22 × 76 × 128 mm LM-5298������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E50 578 21

LightMate väggbox överlämningspunkt

Tillbehör/Hållare för 24 mikrodukter 2055943...... Hållare för 24 mikrodukter, 3 mm................................... 2055944...... Hållare för 24 mikrodukter, 4 mm................................... 2055945...... Hållare för 24 mikrodukter, 5 mm................................... 2055947...... H . ållare för 24 mikrodukter, 7mm..................................... 2055910...... Extra skarvkassett ................ ......................................................

LightMate skarvbox mini

E50 622 08 E50 621 50 E50 621 51 E50 621 52

Överlämningspunkt för montering på vägg med utfällbar skarvbricka. Uppdelad i två separata väggdelar, bägge är låsbara var för sig med Assa-lås. 24 enkel- alt. 12 ribbonskarvar. Dimensioner: 50 × 245 × 380 mm LM-5480������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E50 580 77

E50 621 49

55


Skarv- och termineringsboxar

TightPack och skarvmagasin för stativ

TightPack Levereras komplett med fiberstyrning och skarvhållare. Passar till traditionell kabel, mikrokabel och mikrodukter. För användning i skyddad utomhusmiljö. Kan förslutas med en specialskruv. Monteringsdistanser mot vägg, sk. stand off. Tillverkas i aluzink med grå pulverlack.

TightPack överlämningspunkt 4xSC duplex

Kapacitet: 24 enkelfiberskarvar eller 12 ribbonskarvar. Dimensioner: 40 × 135 × 260 mm LM-5429������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E50 578 77

TightPack ODF skarvbox

Plats för "midspan". Kapacitet: 96 enkelfiberskarvar eller 48 ribbonskarvar. Dimensioner: 55 × 330 × 450 mm LM-5419������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E50 578 69

Skarvmagasin

TightPack Skarvbox 96

Nu med utökad skarvkapacitet. Kapacitet 96 enkelskarvar eller 48 ribbonskarvar. Dimensioner: 40 × 135 × 295 mm LM-5421������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E50 578 78

TightPack blåsfiber 12xSC duplex 48 mikrodukter 5mm

Kapacitet: 96 enkelfiberskarvar eller 48 ribbonskarvar. Dimensioner: 55 × 330 × 450 mm LM-5418������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E50 578 79

56

Skarvmagasin för stativ 4U

Skarvmagasin för montering i 19" eller ETSI-stativ. För skarvning av kabel. Komplett med fiberstyrning och skarvhållare. Dragavlastning för 20 kablar, max diameter 16 mm. 4 st individuellt utdragbara skarvbrickor. Kapacitet: 384 enkel- alt 192 ribbonskarvar Djup: 220 mm bakåt samt 80 mm framåt från fästöron Vikt: 7 kg LM-5323/101........................................... ���������������������������������������������������������� E50 578 20


Skarv- och termineringsboxar FlatPack

FlatPack Levereras komplett med fiberstyrning och skarvhållare. Passar till traditionell kabel, mikrokabel och mikrodukter. För användning i skyddad utomhusmiljö.Används med fördel till LM Markskåp Universal. Pulverlackad aluzink/rostfritt stål.

LightMate Skarvbox FP 192f

FP med skarvbricka för 192 enkelskarvar alt. 384-786 ribbonskarvar, Skarvning nodkabel-abonnentkabel. Fäste för hänglås. Dimensioner: 215 x 450 x 55 mm LM-5374/131������������������������������������������ E50 578 74

LightMate Skarvbox 192f MD5

FP med skarvbricka för 192 enkelskarvar alt. 384-786 ribbonskarvar, Skarvning nodkabel-blåsfiber. Hållare för 24 mikrodukter 5mm. Fäste för hänglås. Dimensioner: 215 x 450 x 55 mm LM-5374/135������������������������������������������ E50 578 75

LightMate Skarvbox FP 192f

FP med skarvbricka för 192 enkelskarvar alt. 384-786 ribbonskarvar, Skarvning nodkabel-pigtails, hållare för 6 SC duplex mellanstycken. Fäste för hänglås. Dimensioner: 215 x 450 x 55 mm LM-5374/138

LightMate Skarvbox FP 384f MD7 FP med skarvbricka för 384 enkelskarvar alt. 786-1572 ribbonskarvar,samt 96 mikrodukter, 7mm. Skarvning nodkabel-blåsfiber. Fäste för hänglås. Dimensioner: 400 x 500 x 55 mm LM-5360/127 ���������������������������������������� E50 602 92

LightMate Skarvbox FP 384f

FP med skarvbricka för 384 enkelskarvar alt. 786-1572 ribbonskarvar, Skarvning nodkabel-abonnentkabel. Fäste för hänglås. Dimensioner: 400 x 500 x 55 mm LM-5360/121������������������������������������������ E50 578 71

LightMate Skarvbox FP 576f

FP med skarvbricka för 576 enkelskarvar alt. 1152-1572 ribbonskarvar, Skarvning nodkabel-abonnentkabel. Fäste för hänglås. Dimensioner: 400 x 500 x 55 mm LM-5360/120������������������������������������������ E50 617 54

LightMate Skarvbox FP 384f MD5 Lightmate FP Skarvbox 192 MD7

FP med skarvbricka för 192 enkelskarvar alt. 384-786 ribbonskarvar, Skarvning nodkabel-blåsfiber. Hållare för 48 mikrodukter 7mm. Fäste för hänglås. Dimensioner: 215 x 450 x 55 mm LM-5374/137

FP med skarvbricka för 384 enkelskarvar alt. 786-1572 ribbonskarvar, samt 48 mikrodukter 5mm. Skarvning nodkabel-blåsfiber. Fäste för hänglås. Dimensioner: 400 x 500 x 55 mm LM-5360/125������������������������������������������ E50 578 72

57


Markskåp LightMate

Markskåp, FiA Används som skydd till skarv och terminering. Skåpet levereras med monteringsskiva vilket gör att t.ex. skarvskåp och tillbehör kan monteras efter behov. Levereras med sockel, ankarskena i sockel, låsregel för ASSA-lås och markisolering. Tätningsmassa beställs separat Möjlighet att fästa inkommande och utgående kabel. Duktstag sitter monterat under skåpet för att fästa inkommande mikrodukter. Skåpet är designat för att möta kraven för Robust fiber och är godkänd av Telia. Tillverkat i pulverlackerad Aluzink. Färgkod: Grå RAL7037. Fästanordning för snökäpp på höger och vänster sida.

LightMate Markskåp FiA 2x2 Dimensioner: 212 x 1015 x 234 mm LM-5754/101����������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 607 96

LightMate Markskåp FiA 2x3 Dimensioner: 212 x 1015 x 339 mm LM-5755/101����������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 607 97

58

LightMate Markskåp FiA 2x6 Dimensioner: 212 x 1015 x 598 mm LM-5756/101����������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 607 98

LightMate Markskåp FiA 3x6 Dimensioner: 315 x 1015 x 598 mm LM-5757/101����������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 607 99


Markskåp LightMate

Markskåp, Magnelis Markskåp med markfäste. Skåpet har invändig bottenplåt som är förborrad för att underlätta montage av valfri LightMate skarvbox. Möjlighet att fästa inkommande och utgående kabel. Möjlighet att förvara överlängd av kabel. Duktstag som kan monteras i två olika nivåer under skåpet för att fästa inkommande mikrodukter medföljer som standard. Skåpet är designat för att möta kraven för Robust fiber.

LightMate Markskåp Uni 400 Magnelis Dimensioner: 265 x 1015 x 400 mm LM-5749/101MA������������������������������������������������������������������������������������������� E50 607 13

LightMate Markskåp Uni 900 Magnelis Dimensioner: 265 x 1600 x 900 mm LM-5785/101MA������������������������������������������������������������������������������������������� E50 608 08

LightMate Markskåp Uni 600 Magnelis Dimensioner: 265 x 1015 x 600 mm LM-5719/101MA������������������������������������������������������������������������������������������� E50 607 12

59


Markskåp LightMate

Markskåp, Universal Passar till traditionell kabel, mikrokabel och mikrodukter. Höjden är ställbar. Skåpet har trekantslås, Utrymme för 3m kabel, regnskyddad luftning det är också miljö och klottertåligt. Boxar med djup upp till 190mm kan monteras i skåpet. Förborrade hål i plåten baktill som passar för de flesta LightMate skarvboxar och samtliga skarvboxar i FlatPacksystemet. Skåpet är designat för att möta kraven för Robust fiber. Skarvenheten monteras med fördel tillsammans med LightMate FP Kabelgalge artnr. LM-5377.Tillverkas i aluzink med grå pulverlack.

LightMate Markskåp Universal 330

LightMate Markskåp Universal 500

Dimensioner: 330 x 1050 x 265 mm LM-5574/101����������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 601 88

Dimensioner: 500 x 1050 x 265 mm LM-5545/101����������������������������������������������������������������������������������������������������� E50 601 81

60


Splitter och WDM Splitter

Splitter Fiberoptiska splitters används för att dela en befintlig optisk signal till flera. Det finns två olika bakomliggande tekniker i de splitters vi tillhandahåller, "fused" och "PLC" (Planar Waveguide Technology). Det finns många varianter av splitters, både med och utan kontakter, 2 till 64 fiber ut, förmonterade i ODF-enhet eller lösa med eller utan sekundärskydd. Ett urval av dessa finns presenterade här.

Tekniska egenskaper Fused PLC Våglängdsområde: 1310/1550 1260-1650 nm Reflektionsdämpning (RL): ≥55dB ≥50 dB Maxeffekt: 500 mW 300 mW Sekundärskydd: In: 900 µm 900µm Ut: 900 µm 250 µm ribbon

1 x 2, 3 dB

Kanalfördelning 50/50. Kan även beställas med ojämn fördelning, expempelvis 70/30 eller 80/20. Dimensioner: ø 3 x 60 mm 450661022-50.... SC/APC����������������������������Fused 450441022-50.... SC/UPC����������������������������Fused 450LL1022-50..... LC/UPC����������������������������Fused 450NN1022-50. LC/APC����������������������������Fused

1 x 4, 7,4 dB

Dimensioner: 4 x 4 x 60 mm 45P661042............. SC/APC�������������������������������� PLC 45P441042............. SC/UPC�������������������������������� PLC 45PLL1042.............. LC/UPC�������������������������������� PLC 45PNN1042.......... LC/APC�������������������������������� PLC

1 x 8, 10,7 dB

Dimensioner: 4 x 7 x 55 mm 45P661082............. SC/APC�������������������������������� PLC 45P441082............. SC/UPC�������������������������������� PLC 45PLL1082.............. LC/UPC�������������������������������� PLC 45PNN1082.......... LC/APC�������������������������������� PLC

1 x 16, 13,9 dB

Dimensioner: 4 x 7 x 55 mm 45P661162............. SC/APC�������������������������������� PLC 45P441162............. SC/UPC�������������������������������� PLC 45PLL1162.............. LC/UPC�������������������������������� PLC 45PNN1162.......... LC/APC�������������������������������� PLC

19" ODF, monterade PLC splitters, SC/APC 46P661162���������������������������������������������������������� 1 x 16 46P661322���������������������������������������������������������� 1 x 32 46P661642���������������������������������������������������������� 1 x 64

1 x 32, 17,2 dB

Dimensioner: 6 x 20 x 100 mm 45P661322............. SC/APC�������������������������������� PLC 45P441322............. SC/UPC�������������������������������� PLC 45PLL1322.............. LC/UPC�������������������������������� PLC 45PNN1322.......... LC/APC�������������������������������� PLC

1 x 64, 21,5 dB

Dimensioner: 6 x 40 x 100 mm 45P661642............. SC/APC�������������������������������� PLC 45P441642............. SC/UPC�������������������������������� PLC 45PLL1642.............. LC/UPC�������������������������������� PLC 45PNN1642.......... LC/APC�������������������������������� PLC

61


Splitter och WDM WDM, CWDM och DWDM

WDM, CWDM och DWDM WDM-teknik möjliggör utökning av kapaciteten i en optisk fiber genom att addera flera våglängder i samma fiber enligt standardiserade modeller utan att dessa stör varandra. Fördelen är att man snabbt kan utöka kapaciteten utan att dra ny fiber. WDM står för "Wavelength Division Multiplexing" och innebär oftast att man använder två olika våglängder på samma fiber. C i CWDM står för "coarse" som motsvarar svenskans "grov" vilket alltså syftar på en grov uppdelning av våglängderna. En CWDM multiplexer/demultiplexer kan hantera upp till 18 våglängder från 1270nm till 1610nm med ett mellanrum på 20nm. D i DWDM står för ”densed” som på svenska motsvaras av ”tät” och fungerar på samma sätt som övriga men man får in upp till 40 kanaler, 1530 till 1565nm med ett mellanrum på 0.8nm i samma fiber. Vårt skalbara och flexibla modulsystem erbjuder de vanligaste våglängderna och kanalerna plus monitor för övervakning men kan även skräddarsys enligt önskemål.

CWDM Mux/Demux moduler 4MCLL204M����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kanaler 1470, 1490, 1590, 1610 +1310 & 1550nm exp och monitor 4MCLL204AM��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kanaler 1510 1530 1550 1570 + monitor 4MCLL208M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8 kanaler 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610nm + 1310nm exp och monitor 46SUBRACK�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Monteringsram 1U 19" för upp till 4 slimline CWDM/DWDM moduler

DWDM Mux/Demux moduler 4MDLL204-35-39M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 kanaler C35 till C39 + monitor 4MDLL208-35-42M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 kanaler C35 till C42 + monitor 4MDLL240-21-60M���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 kanaler C21 till C60 + monitor 1U 19" rack mount unit

WDM 1×2, 1×SC/UPC 2×SC/APC, 1310/1490/1550 nm

Placeras hos abonnent, delar upp TV- och datasignal. 45WX61022-X3

WDM 1×2, SC/UPC, 1310/1550 nm 45W441022

62


Dämpare

Dämpare Fiberoptiska dämpare används när man har för stark inkommande signal. Monteras på kontakten som ska anslutas.

SC/UPC

SC/APC

FC/UPC

19401���������������������������������������������������������������������������� 1 dB 19402���������������������������������������������������������������������������� 2 dB 19403............. E50 791 20���������������������������������������� 3 dB 19404���������������������������������������������������������������������������� 4 dB 19405............. E50 791 21���������������������������������������� 5 dB 19406���������������������������������������������������������������������������� 6 dB 19407���������������������������������������������������������������������������� 7 dB 19408���������������������������������������������������������������������������� 8 dB 19409���������������������������������������������������������������������������� 9 dB 19410............. E50 791 22��������������������������������������10 dB 19415............. E50 791 23��������������������������������������15 dB 19420............. E50 791 24��������������������������������������20 dB

19601���������������������������������������������������������������������������� 1 dB 19602............. E50 791 43���������������������������������������� 2 dB 19603............. E50 791 25���������������������������������������� 3 dB 19504............. E50 791 44���������������������������������������� 4 dB 19505............. E50 791 26���������������������������������������� 5 dB 19606............. E50 791 45���������������������������������������� 6 dB 19607............. E50 791 46���������������������������������������� 7 dB 19608............. E50 791 47���������������������������������������� 8 dB 19609............. E50 791 48���������������������������������������� 9 dB 19610............. E50 791 27��������������������������������������10 dB 19615............. E50 791 28��������������������������������������15 dB 19620............. E50 791 29��������������������������������������20 dB

19501���������������������������������������������������������������������������� 1 dB 19502���������������������������������������������������������������������������� 2 dB 19503............. E50 791 70���������������������������������������� 3 dB 19504���������������������������������������������������������������������������� 4 dB 19505............. E50 791 71���������������������������������������� 5 dB 19506���������������������������������������������������������������������������� 6 dB 19507���������������������������������������������������������������������������� 7 dB 19508���������������������������������������������������������������������������� 8 dB 19509���������������������������������������������������������������������������� 9 dB 19510............. E50 791 72��������������������������������������10 dB 19515............. E50 791 73��������������������������������������15 dB 19520............. E50 791 74��������������������������������������20 dB

LC/UPC

LC/APC

MU/UPC

19L01���������������������������������������������������������������������������� 1 dB 19L02���������������������������������������������������������������������������� 2 dB 19L03............. E50 791 75���������������������������������������� 3 dB 19L04���������������������������������������������������������������������������� 4 dB 19L05............. E50 791 76���������������������������������������� 5 dB 19L06���������������������������������������������������������������������������� 6 dB 19L07���������������������������������������������������������������������������� 7 dB 19L08���������������������������������������������������������������������������� 8 dB 19L09���������������������������������������������������������������������������� 9 dB 19L10............. E50 791 77��������������������������������������10 dB 19L15............. E50 791 78��������������������������������������15 dB 19L20............. E50 791 79��������������������������������������20 dB

19N01�������������������������������������������������������������������������� 1 dB 19N02�������������������������������������������������������������������������� 2 dB 19N03�������������������������������������������������������������������������� 3 dB 19N05�������������������������������������������������������������������������� 5 dB 19N10������������������������������������������������������������������������10 dB 19N15������������������������������������������������������������������������15 dB

19M01�������������������������������������������������������������������������� 1 dB 19M02�������������������������������������������������������������������������� 2 dB 19M03........... E50 791 80���������������������������������������� 3 dB 19M04�������������������������������������������������������������������������� 4 dB 19M05........... E50 791 81���������������������������������������� 5 dB 19M06�������������������������������������������������������������������������� 6 dB 19M07�������������������������������������������������������������������������� 7 dB 19M08�������������������������������������������������������������������������� 8 dB 19M09�������������������������������������������������������������������������� 9 dB 19M10........... E50 791 82��������������������������������������10 dB 19M15........... E50 791 83��������������������������������������15 dB 19M20........... E50 791 84��������������������������������������20 dB

ST/UPC 19201���������������������������������������������������������������������������� 1 dB 19202���������������������������������������������������������������������������� 2 dB 19203���������������������������������������������������������������������������� 3 dB 19205���������������������������������������������������������������������������� 5 dB 19210��������������������������������������������������������������������������10 dB 19215��������������������������������������������������������������������������15 dB

63


Fiberoptiska transceivers

Fiberoptiska transceivers Hos oss på Hexatronic Fiberoptic hittar du ett komplett sortiment av högpresterande fiberoptiska transceivers för alla typer av kommunikationsnät. Vi erbjuder SFP, SFP+, QSFP+, QSFP28, AOC och DAC samt de flesta andra standardiserade form faktorer. Överföringshastigheter från 100 Mbit/s till > 100 Gbit/s täcker de flesta behov. Alla är utrustade med övervakningsfunktioner (DDM) för att läsa av kritiska parametrar, sända varningar och larm i realtid, om er utrustning stöder detta kan det underlätta felsökning genom att optiska effektnivåer, Bias ström, matningsspänning, temperatur mm kan fjärravläsas.

64

Fem års garanti – för din trygghet

CE-märkta med full spårbarhet

Byggda av premiumkomponenter

Våra produkter är utvecklade för att hålla länge. Därför tvekar vi inte att garantera att de håller i minst fem år.

CE-märkning borde enligt oss vara självklart. Därför erbjuder vi endast CE-märkta produkter som uppfyller gällande krav på kvalitet, miljö och säkerhet.

Vi använder bara komponenter från världsledande tillverkare. Vår kvalitetsnivå matchar därför marknadens bästa produkter.


Fiberoptiska transceivers SFP

CSFP 1G Dubbel BiDi HSB-70780-xx�����������������������������������������������������1G WDM Dual T1310/R1550 20km HSB-70781-xx��������������������������������������������������� 1G WDM Dual T1550/R1310 20km HCB-70796-xx�������������������������������������������������� 1G WDM Dual T1490/R1310 20km

SFP 100Mb

HSB-70782-xx���������������������������������������������������

1G WDM Dual T1310/R1550 40km

HSL-70100-xx������������������������������������������������������������������������� 100Mb 1310nm MM 2km HSL-70101-xx����������������������������������������������������������������������� 100Mb 1310nm SM 10km HSB-70102-xx�������������������������������������������������������������������� 100Mb T1550/R1310 20km HSB-70103-xx�������������������������������������������������������������������� 100Mb T1310/R1550 20km

HSB-70783-xx���������������������������������������������������

1G WDM Dual T1550/R1310 40km

SFP 1G HSS-70047-xx������������������������������������������������������������������������������� 1G 850nm MM 550m HSL-70220-xx����������������������������������������������������������������������������������������� 1G 1310nm 20km HSL-70221-xx���������������������������������������������������������������������������������������� 1G 1310nm 40km HSC-70209-xx��������������������������������������������������������������������������������������� 1G 1550nm 40km HSC-70210-xx���������������������������������������������������������������������������������������� 1G 1550nm 80km

SFP 1G BiDi LC HSB-70590-xx������������������������������������������������������������������ 1G WDM T1310/R1550 3km HSB-70591-xx������������������������������������������������������������������ 1G WDM T1550/R1310 3km HSB-70070-xx����������������������������������������������������������������1G WDM T1310/R1550 20km HSB-70071-xx����������������������������������������������������������������1G WDM T1550/R1310 20km HSB-70984-xx����������������������������������������������������������������1G WDM T1310/R1490 20km HSB-70985-xx����������������������������������������������������������������1G WDM T1490/R1310 20km HSB-70072-xx����������������������������������������������������������������1G WDM T1310/R1550 40km HSB-70073-xx����������������������������������������������������������������1G WDM T1550/R1310 40km HSB-70074-xx����������������������������������������������������������������1G WDM T1510/R1570 80km HSB-70075-xx����������������������������������������������������������������1G WDM T1570/R1510 80km

SFP 1G BiDi SC HSB-70594-xx����������������������������������������������������������������1G WDM T1310/R1550 20km HSB-70595-xx����������������������������������������������������������������1G WDM T1550/R1310 20km HSB-71009-xx ��������������������������������������������������������������1G WDM T1310/R1490 20km HSB-71010-xx ��������������������������������������������������������������1G WDM T1490/R1310 20km HSB-70990-xx ������������������������������������������������������������ 1G WDM T1310 /R1550 40km HSB-70991-xx ��������������������������������������������������������������1G WDM T1550/R1310 40km HSB-71006-xx ��������������������������������������������������������������1G WDM T1510/R1570 80km HSB-71007-xx����������������������������������������������������������������1G WDM T1570/R1510 80km

SFP 1G Koppar

SFP 1G CWDM HSI-70374-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1270nm 40km HSI-70375-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1290nm 40km HSI-70376-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1310nm 40km HSI-70377-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1330nm 40km HSI-70378-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1350nm 40km HSI-70379-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1410nm 40km HSI-70380-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1430nm 40km HSI-70381-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1450nm 40km HSI-70200-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1470nm 40km HSI-70201-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1490nm 40km HSI-70243-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1510nm 40km HSI-70244-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1530nm 40km HSC-70245-xx����������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1550nm 40km HSC-70246-xx����������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1570nm 40km HSC-70202-xx����������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1590nm 40km HSC-70203-xx����������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1610nm 40km HSI-70204-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1470nm 80km HSI-70205-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1490nm 80km HSI-70247-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1510nm 80km HSI-70248-xx������������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1530nm 80km HSC-70249-xx����������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1550nm 80km HSC-70250-xx����������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1570nm 80km HSC-70206-xx����������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1590nm 80km HSC-70207-xx����������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1610nm 80km HSI-70176-xx���������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1470nm 120km HSI-70177-xx���������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1490nm 120km HSI-70178-xx���������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1510nm 120km HSC-70179-xx�������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1530nm 120km HSC-70180-xx�������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1550nm 120km HSC-70181-xx������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1570nm 120km HSC-70182-xx������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1590nm 120km HSC-70183-xx������������������������������������������������������������������� 1G CWDM 1610nm 120km

SFP 1G DWDM Kanal 01-73 HSD-70501-xx�������������������������������������������������������������� 1G DWDM Kanal 01-73 40km HSD-70601-xx�������������������������������������������������������������� 1G DWDM Kanal 01-73 80km

SFP 2.5G GPON SC HSL-71008-xx��������������������������������������������������������GPON 2,5G/1.25G OLT C+ 20km

HSE-70299-xx������������������������������������������������������������������������������ 1G Base-T RJ45 100m 65


Fiberoptiska transceivers SFP+, QSFP

SFP+ 10G

SFP+ 10G DWDM

HPS-70287-xx������������������������������������������������������������������������������10G 850nm MM 300m HPL-70270-xx ����������������������������������������������������� 1G/10G rate select 1310nm 10km HPL-70288-xx�������������������������������������������������������������������������������������� 10G 1310nm 20km HPM-70289-xx����������������������������������������������������������������������������������� 10G 1550nm 40km HPM-70290-xx����������������������������������������������������������������������������������� 10G 1550nm 80km

HPD-71101-xx����������������������������������������������������������� 10G DWDM Kanal 01-73 10km HPD-70801-xx����������������������������������������������������������� 10G DWDM Kanal 01-73 40km HPD-70901-xx����������������������������������������������������������� 10G DWDM Kanal 01-73 80km HPD-70922-xx�����������������������10G DWDM Tunable 100GHz Kanal 01-73 80km

SFP+ 10G Koppar HPE-70300-xx ���������������������������������������������������������������������������� 10G Base-T RJ45 30m

SFP28 SFP+ 10G WDM BiDi LC HPB-70498-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1270/R1330 10km HPB-70499-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1330/R1270 10km HPB-70998-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1270/R1330 20km HPB-70999-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1330/R1270 20km HPB-70784-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1270/R1330 40km HPB-70785-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1330/R1270 40km HPB-70786-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1270/R1330 60km HPB-70787-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1330/R1270 60km HPB-71002-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1270/R1330 80km HPB-71003-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1330/R1270 80km HPB-71004-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1490/R1550 80km HPB-71005-xx������������������������������������������������������������� 10G WDM T1550/R1490 80km

HPS-72010-xx ���������������������������������������������������������������������������� 25G 850nm MM 100m HPL-72011-xx�������������������������������������������������������������������������������������� 25G 1310nm 10km

SFP28 WDM BiDi LC HPS-72020-xx ������������������������������������������������������������25G WDM T1270/R1330 10km HPB-72021-xx�������������������������������������������������������������25G WDM T1310/R1270 10km

SFP+ 10G CWDM HPL-70681-xx��������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1470nm 10km HPL-70682-xx��������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1490nm 10km HPL-70683-xx��������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1510nm 10km HPL-70684-xx��������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1530nm 10km HPC-70685-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1550nm 10km HPC-70686-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1570nm 10km HPC-70687-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1590nm 10km HPC-70688-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1610nm 10km HPI-70227-xx���������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1470nm 40km HPI-70223-xx���������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1490nm 40km HPI-70229-xx���������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1510nm 40km HPI-70230-xx���������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1530nm 40km HPC-70231-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1550nm 40km HPC-70232-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1570nm 40km HPC-70233-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1590nm 40km HPC-70234-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1610nm 40km HPI-70235-xx���������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1470nm 80km HPI-70236-xx���������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1490nm 80km HPI-70237-xx���������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1510nm 80km HPI-70238-xx���������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1530nm 80km HPC-70239-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1550nm 80km HPC-70240-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1570nm 80km HPC-70241-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1590nm 80km HPC-70242-xx������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1610nm 80km 66

QSFP+ HQS-70791-xx���������������������������������40GBase-SR4 850nm MM MPO/MTP 100m HQL-70896-xx����������������������������������������������������������������� 40G Base- IR4 1310nm 2km HQL-70792-xx������������������������������������������������������������ 40G Base- LR4 1310nm 10km

QSFP28 HQS-70793-xx����������������������������� 100G Base-SR4 850nm MM MPO/MTP 100m HQL-70794-xx����������������������������������������������������������� 100G Base- LR4 1310nm 10km HQL-72125-xx����������������������������������������������������������� 100G Base- ER4 1310nm 40km

CFP 100G HCL-70791-xx������������������������������������������������������������������������������ 100G Base- LR4 10km

CFP2 100G HCL-72100-xx������������������������������������������������������������������������������ 100G Base- LR4 10km


Fiberoptiska transceivers XFP

XFP 10G CWDM

XFP 10G HXS-70174-xx������������������������������������������������������������������������������������ 10G 850nm 300m HXL-70158-xx���������������������������������������������������������������������������������� 10G 1310nm 10km HXM-70159-xx�������������������������������������������������������������������������������� 10G 1550nm 40km HXM-70160-xx�������������������������������������������������������������������������������� 10G 1550nm 80km

XFP 10G WDM BiDi HXB-70575-xx��������������������������������������������������� 10G WDM T1270/R1330nm 20km HXB-70576-xx��������������������������������������������������� 10G WDM T1330/R1270nm 20km

HXI-70700-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1470nm 40km HXI-70701-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1490nm 40km HXI-70702-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1510nm 40km HXI-70703-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1530nm 40km HXI-70704-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1550nm 40km HXI-70705-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1570nm 40km HXI-70706-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1590nm 40km HXI-70707-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1610nm 40km HXI-70708-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1470nm 80km HXI-70709-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1490nm 80km HXI-70710-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1510nm 80km HXI-70711-xx�������������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1530nm 80km HXC-70712-xx����������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1550nm 80km HXC-70713-xx����������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1570nm 80km HXC-70714-xx����������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1590nm 80km HXC-70715-xx����������������������������������������������������������������� 10G CWDM 1610nm 80km

XFP 10G DWDM HXD-70301-xx��������������������������������������������������������� 10G DWDM Kanal 01-73 40km HXD-70401-xx��������������������������������������������������������� 10G DWDM Kanal 01-73 80km Alla våra produkter är Class 1 Laser Product enligt IEC 60825-1:2014 och kompatibla med FDA 21 CFR 1040.10 och 1040.11 med undantag för avvikelser enligt Laser Notice No. 50, daterad (24 Juni, 2007). -xx efter typnumret byts ut enligt nedan för önskad kompatibilitet

De flesta optotransceivers är specificerade till en ESD gräns på 1kV för modulens SFI kontakter och 2kV för övriga elektriska ingångar. Detta har verifierats enligt MIL-STD-883G, Method 3015.4 /JESD22-A114-A (HBM). Vi vill dock påpeka att normala försiktighetsåtgärder för ESD alltid skall iakttagas vid hantering.

Modulens optoingångar skall alltid vara terminerade med dammskydd eller korrekt optisk kontakt (SC, LC eller MPO/MTP) för att undvika förorening. Enligt en studie gjord av NTT-Advanced Technology, så har 98% av installatörerna och 80% av nätverksägarna rapporterat problem med smuts på optokontakterna som den största orsaken till nätverksproblem.

-51 Cisco -52 Ericsson -53 Huawei -54 Juniper -55 Generic (MSA) -56 HP -57 Extreme 3COM (HP) -58 -59 Alcatel (Nokia) -60 Combo code -61 H3C (HP) -62 Brocade Arista Networks -63 -64 Adva -65 Microsens -66 DELL -67 Intel Se hexatronic.se för hela vårt utbud av fiberoptiska transceivers.

67


På vår webbsida hittar du hela vårt sortiment av fiberoptiska transceivers. Välkommen in på hexatronic.se


Fiberoptiska transceivers DAC och AOC

DAC och AOC Direct Attach Cable är ett lättanvänt kostnadseffektivt twinax kopparkablage med fastmonterade SFP som alternativ till 2 st traditionella SFP och en fiber patchkabel. Används för korta avstånd <5m och hastigheter upp till 25GB. AOC liknar DAC till utseenden men använder en tunn och flexibel fiberkabel mellan de fastmonterade SFP modulerna för avstånd upp till 100m och hastigheter upp till 100G. Fördelar förutom priset är att ingen optokunskap eller rengöring är nödvändig. Produkterna beställs med önskad kompatibilitet i färdiga en meters intervall. Fler konfigurationer än de som visas nedan finns tillgängliga på begäran.

DAC – Direct Attach Cable SFP till SFP

AOC – Active Optical Cable SFP till SFP

HSE-70697-xx-1M ����������������������������������������������������� 10G SFP+ to 10G SFP+, 1m HSE-70697-xx-3M ���������������������������������������������������� 10G SFP+ to 10G SFP+, 3m HSE-70697-xx-5M ���������������������������������������������������� 10G SFP+ to 10G SFP+, 5m HPE-72000-xx-1M�������������������������������������������������� 25G SFP28 to 25G SFP28, 1m HPE-72000-xx-3M�������������������������������������������������� 25G SFP28 to 25G SFP28, 3m HPE-72000-xx-5M�������������������������������������������������� 25G SFP28 to 25G SFP28, 5m

HSS-70698-xx-5M������������������������������������������������������� 10G SFP+ to 10G SFP+, 5m HSS-70698-xx-10M��������������������������������������������������10G SFP+ to 10G SFP+, 10m HPS-70699-xx-5M����������������������������������������������������25G SFP28 to 25G SFP28, 5m HPS-70699-xx-10M��������������������������������������������� 25G SFP28 to 25G SFP28, 10m

QSFP till 4 x SFP

HQS-71001-xx-5M�������������������������������������������� 40G QSFP+ to 4x10G SFP+, 5m HQS-71001-xx-10M��������������������������������������� 40G QSFP+ to 4x10G SFP+, 10m HQS-71002-xx-5M�������������������������������������� 100G QSFP28 to 4x25G SFP28, 5m HQS-71002-xx-10M ������������������������������� 100G QSFP28 to 4x25G SFP28, 10m

HQE-72002-xx-1M ������������������������������������� 40G QSFP+ to 4x10G QSFP+, 1m HQE-72002-xx-3M �������������������������������������� 40G QSFP+ to 4x10G QSFP+, 3m HQE-72002-xx-5M ������������������������������������� 40G QSFP+ to 4x10G QSFP+, 5m HQE-72008-xx-1M���������������������������������� 100G QSFP28 to 4x25G QSFP28, 1m HQE-72008-xx-3M���������������������������������� 100G QSFP28 to 4x25G QSFP28, 3m HQE-72008-xx-5M���������������������������������� 100G QSFP28 to 4x25G QSFP28, 5m

QSFP till 4 x SFP

69


Fiberkabel

Militärklassad

Breakout- och distributionskabel, militärklassad Den militärklassade fiberkabeln från OCC (Optical Cable Corporation) är en otroligt tålig kabel som kan användas i betydligt tuffare miljöer än konventionell fiberkabel. Perfekt för mobila applikationer där kabeln ska kunna rullas ut och in många gånger och i olika miljöer. Kompletterar man med ett kontaktdon för fältbruk så har man ett kablage som kommer hålla många år framöver.

Tekniska egenskaper Temperaturområde, Drift: Lagring: Böjradie, Med belastning: Utan belastning: Tålighet, Tryck: Stöt: Böjcykler: Yttermantel: Innerledare:

-55 - +85 °C -70 - +85 °C 15 x ytterdiameter 10 x ytterdiameter 440 N/cm (TIA/EIA-455-41A) 200 ggr (EIA/TIA-455-25A) 2 000 (TIA/EIA-455-104A) Svart, polyuretan 2 mm (endast breakout)

Sekundärskydd: Primärskydd:

Fast, elastomer, 900 µm Akrylat, 500 µm

Skaltråd: Ja Färgkod: TIA/EIA-598-A

Breakout-kabel 2 4 6 8 12 Antal fiber: Ytterdiameter (mm): 6,5 7,5 8,5 10,0 11,0 Vikt (kg/km): 36 47 55 76 86 Draghållfasthet (N), Temporär: 2 200 2 200 2 400 3 200 4 800 Permanent: 550 550 600 800 1 200

SM G652D

MM 62,5/125 OM1

MM 50/125 OM2

312029�������������������������������������������������������������������� 2 fiber 312049�������������������������������������������������������������������� 4 fiber 312069�������������������������������������������������������������������� 6 fiber 312089�������������������������������������������������������������������� 8 fiber 312129������������������������������������������������������������������12 fiber

332029�������������������������������������������������������������������� 2 fiber 332049�������������������������������������������������������������������� 4 fiber 332069�������������������������������������������������������������������� 6 fiber 332089�������������������������������������������������������������������� 8 fiber 332129������������������������������������������������������������������12 fiber

322029�������������������������������������������������������������������� 2 fiber 322049�������������������������������������������������������������������� 4 fiber 322069�������������������������������������������������������������������� 6 fiber 322089�������������������������������������������������������������������� 8 fiber 322129������������������������������������������������������������������12 fiber

Distributionskabel Antal fiber: Ytterdiameter (mm): Vikt (kg/km): Draghållfasthet (N), Temporär: Permanent:

2 4 6 8 12 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 21 27 32 37 40 1 800 1 800 1 800 1 800 2 100 600 600 600 600 700

SM G652D

MM 62,5/125 OM1

MM 50/125 OM2

313029������������������������������������������������������������������������ 2 fiber 313049������������������������������������������������������������������������ 4 fiber 313069������������������������������������������������������������������������ 6 fiber 313089������������������������������������������������������������������������ 8 fiber 313129��������������������������������������������������������������������� 12 fiber

333029������������������������������������������������������������������������ 2 fiber 333049������������������������������������������������������������������������ 4 fiber 333069������������������������������������������������������������������������ 6 fiber 333089������������������������������������������������������������������������ 8 fiber 333129��������������������������������������������������������������������� 12 fiber

323029������������������������������������������������������������������������ 2 fiber 323049������������������������������������������������������������������������ 4 fiber 323069������������������������������������������������������������������������ 6 fiber 323089������������������������������������������������������������������������ 8 fiber 323129��������������������������������������������������������������������� 12 fiber

70


Fiberkabel Kabelvindor

Fiberkabel på vinda Problemlösaren eller räddare i nöden. Signalen måste fram, men i verkligheten är kabelvägen sällan rak eller okomplicerad. Den militärklassade kabeln kan hängas mellan träd för att inte vara i vägen. Eller kanske ut genom ett hotellfönster, över en väg, för att nå arenan? Vi tillverkar kabelvindor baserade på dina behov, singel- eller multimod. Med 2, 12 eller fler fiber. Standardkontakter, militärklassade linsdon eller något däremellan.

Val av kabelvinda Fiberkabelns längd och ytterdiameter är det som avgör hur stor kabelvinda som behövs.

5 mm

6 mm 7 mm 8 mm

9 mm

10 mm 11 mm

GT 310.RM

259 m

172 m 128 m 91 m

69 m

64 m

GT 380.RM

464 m

331 m 239 m 182 m 147 m 116 m 88 m

GT450.RM

570 m

409 m 286 m 228 m 176 m 138 m 112 m

HT482.RM

535 m

356 m 278 m 194 m 146 m 129 m 104 m

HT 385.RM

694 m

491 m 347 m 257 m 209 m 173 m 141 m

HT 485.RM

1090 m 720 m 551 m 419 m 327 m 266 m 216 m

HT 582.RM

1149 m 787 m 578 m 450 m 337 m 278 m 221 m

51 m

Teknisk information Det finns en mängd olika storlekar och utföranden på kabelvindor. Här presenterar vi några av de vanligaste storlekarna i både plast och metall. Material Vikt Diameter Höjd Djup (mm) (mm) (mm) GT 310.RM

Plast

1,8 kg

310

367

230

GT 380.RM

Plast

4,3 kg

380

491

303

GT450.RM

Plast

5,6 kg

445

555

312

HT482.RM

Plåt

8,3 kg

461

545

235

HT 385.RM

Plåt

5,7 kg

380

460

311

HT 485.RM

Plåt

7,6 kg

460

547

311

HT 582.RM

Plåt

12,4 kg

581

710

235

Förstärkta fiberändar Fiberändarna kan förses med en rostfri skyddslang för extra skydd och förstärkning där fibern är som mest utsatt. Skyddslangen är radiebegränsande och räddar fibern från klämskador. Slangen förses med tydlig färg- och siffermärkning för att underlätta inkoppling.

71


Produkter för tuffa miljöer

Linsdon – kontakter för tuffa miljöer Linsdon med Expanded Beam-teknik används idag i en mängd olika applikationer så som olje- och gruvindustri, militär verksamhet eller tillfälliga nätförbindelser för exempelvis TV-sändningar. Helt enkelt tillfällen då konventionella fiberkontakter inte räcker till för att upprätthålla en driftsäker förbindelse.

Fysisk kontakt En vanlig fiberkoppling, med polerade ferruler som möts i en sleeve, fungerar oftast utmärkt i rena och dammfria miljöer men i svårare miljöer finns det nackdelar, • Väldigt små dammpartiklar (9µm) kan räcka för att helt störa ut signalen • Kontakterna måste täckas med dammskydd när de inte är anslutna • Smuts kan överföras mellan kontakter och riskerar dessutom att orsaka permanent skada vid ihopkoppling • Kräver speciella rengöringsprodukter för att få rent på ett bra sätt

Den klassiska fiberkopplingen, två ferruler ihopkopplade i en sleeve.

Linsdon Expanded Beam-tekniken bygger på att signalen passerar genom linser som expanderar och sedan återfokuserar ljuset för att skapa en betydligt större ljusbild som är mycket mindre känslig för damm och smuts. Linserna monteras i speciella kontakthus anpassade för tuffa miljöer. Kontakthusen finns i olika utföranden lämpade för olika applikationer med 1-16 fiberkanaler.

En fiberkoppling med linsdon, Expanded Beam.

De färdiga linsdonen kan sedan monteras på militärklassad fiberkabel som också den tål tuff hantering och förläggning.

50/125 µm multimod Expanded Beam

50 µm fiberkärna, multimod

9 µm fiberkärna, singelmod

30 µm dammpartikel 9/125 µm singelmod Expanded Beam

72


Produkter för tuffa miljöer

Linsdon - Fibreco Denna typ av produkt levereras sällan på förutbestämda artikelnummer utan skräddarsys efter dina behov och önskemål. Här presenterar vi ett urval av de vanligaste linsdonen från Fibreco. Alla kontakterna är hermafroditiska och det finns alltså inga han- eller honkontakter.

Mini

Junior (MIL-DTL-83526)

Senior

Maxi

Den minsta kontakten från Fibreco med en diameter på endast 21 mm och 87,5 mm lång inklusive brytskydd. Finns för 1-4 fiberkanaler singelmod och multimod.

31 mm diameter och 171 mm lång inklusive brytskydd. Finns för 1-8 fiberkanaler singelmod och multimod samt hybridkontakter med signalkabel.

27,5 mm diameter och 162 mm lång inklusive brytskydd. Finns för 1-4 fiberkanaler singelmod och multimod.

40 mm diameter och 220 mm lång inklusive brytskydd. Finns för 12-16 fiberkanaler singelmod och multimod.

73


Fibersvets

Enkelfibersvets 41S

Fujikura enkelfibersvets, 41S 41S är Fujikuras toppmodell i segmentet för fibersvetsar med aktiv linjering via fiberns ytterkant (cladding). Den levereras med den innovativa fiberkapen CT-50 som kommunicerar med svetsen. Svetsen kan bland annat rotera klingan på kapen och håller reda på hur många kapar som gjorts på klingans alla positioner. Den fungerar även ihop med appen “Splice+. • Bluetooth, kommunicerar med kapen CT-50 och kan rotera kapens klinga. • Touch display, enkelt att utföra de vanligaste kommandona snabbt. • Core sight, nyutvecklad varmbildsanalys ger en mer precis dämpningsestimering • Aktivt cladding-linjerande enkelfibersvets. • Lätt och kompakt. • Robust konstruktion • Snabb, kan svetsa på 6 sekunder. • Smidig väska med vidareutvecklad arbetsstation. • Batteriet Klarar 200 svetsar inklusive ugn på en laddning • Batteriet kan laddas medans det sitter i svetsen. . • Dispenserflaska följer med.

Standardpaket

Tekniska egenskaper Dimensioner, Längd: Bredd: Höjd: Vikt (inkl. batteri): Display: Batteritid: Livslängd elektroder:

210 mm 131 mm 79 mm 1300 g 5" 200 cykler 5000 svetsningar

Fibersvets: 41S Fiberkap: CT50 Fiberhållare: Fasta/lösa 250 µm: FH-70-250 900 µm: FH-70-900 Batteri: BTR-11 Extra elektroder: ELCT2-16B Nätadapter: ADC-19A Strömkabel: ACC-11 Väska: CC-36 Manual (CD): M-41 Snabbmanual: Q-41S-E Stripptång: SS01 Dispenserflaska: AP-02

Fujikura 41S, enkelfibersvets

Säljs i komplett paket inkl. svets, fiberkap, mm. HA-FSM-41S-KIT������������������������������������������������������������������������������������������� E16 636 42

74


Fibersvets

Ribbonsvets, 90S

Fujikura enkelfibersvets, 90S Fujikuras 90S har en revolutionerande automatisk process för fibersvetsning och touch screen för enkelt handhavande. Bluetooth för trådlös kommunikation med kapen CT50 och fungerar ihop med appen “Splice+” för Android eller iOS. Svetsarna från Fujikura är kända för att vara extremt pålitliga och driftsäkra. De tillverkas i ett robust fältmässigt utförande, konstruerade för att motstå smuts, vind, vatten och stötar. De är även utrustade med automatiskt vindskydd och ugn som kan effektivisera svetsprocessen avsevärt och sparar dessutom tid mellan svetsmomenten. • 5” Touch screen • Ny fiberhållare för Loose tube ger bättre grepp om fibern. • Elektrodbyte utan verktyg. • 1 laddning klarar ca 300 svets cykler. • Kan ladda med batteriet i svetsen. • Fiberkapen CT-50 med Active Blade Management Technology. • Nytt portabelt och delbart arbetsbord med förvaringsfack. • Kamerasystemet i 90S identifierar även vilken fibertyp som placerats i svetsen. • Marknadsledande kärnlinjering och precision med avancerad bildbehandling..

Standardpaket

Tekniska egenskaper Dimensioner, Längd: Bredd: Höjd: Vikt (inkl. batteri): Display: Batteritid: Livslängd elektroder:

162 mm 121 mm 57 mm 776 g 4,5 " 100 cykler 1500 svetsningar

Fibersvets: 90S Fiberkap: CT50 Fiberhållare: Fasta Batteri: BTR-15 Extra elektroder: ELCT2-16B Hylshållare: SP-03 Nätadapter: ADC-20 Strömkabel: ACC-15 Väska: CC-39 Snabbmanual: QRG-02-E Stripptång: SS01 Dispenserflaska: AP-02

Fujikura 90S, enkelfibersvets Säljs i komplett paket inkl. svets, fiberkap, mm. HA-FSM-90S-KIT������������������������������������������������������������������������������������������� E16 638 71 75


Fibersvets

Ribbonsvets 41R

Fujikura ribbonsvets, 41R Fujikura 41R är en ribbon-svets för upp till fyra fibrer. Den levereras med den innovativa fiberkapen CT-50 som kommunicerar med svetsen. Svetsen kan bland annat rotera klingan på kapen och håller reda på hur många kapar som gjorts på klingans alla positioner. Den fungerar även ihop med appen “Splice+. Den har även en lättanvänd touch display där det är enkelt att utföra de vanligaste kommandona snabbt. Fujikura 41R är en lätt och kompakt fibersvets av samma karaktär som sitt syskon enkelfibersvetsen 41S. Sin kompakta storlek till trots är det en förvånansvärt robust i sin konstruktion. Batteriet kan laddas medans det sitter i svetsen. • Bluetooth, kommunicerar med kapen CT-50 och kan rotera kapens klinga. • Touch display, enkelt att utföra de vanligaste kommandona snabbt. • Lätt och kompakt. • Snabb, kan svetsa på ner till 10 sekunder. • Batteriet klarar 140 svetsar och värmningar av hylsor på en laddning. • Smidig väska med vidareutvecklad arbetsstation. • Den trådlösa värmeskalaren RS03 ingår • Dispenserflaska ingår. • ”Real-time arc discharge control”, analys av ljusbågens effekt ger optimal skarvdämpning.

Standardpaket

Tekniska egenskaper Dimensioner, Längd: Bredd: Höjd: Vikt (inkl. batteri): Display: Batteritid: Livslängd elektroder:

201 mm 131 mm 79 mm 1,2 kg 5" 140 cykler 2000 svetsningar

Fujikura 41R, ribbonsvets

Säljs i komplett paket inkl. svets, fiberkap,mm. HA-FSM-41R-KIT������������������������������������������������������������������������������������������� E16 639 98

76

Fibersvets: 41R Fiberkap: CT50 Fiberhållare: 250 µm: FH-70-250 900 µm: FH-70-900 4-ribbon: FH-70-4 Batteri: BTR-11A Värmeskalare: RS03 Extra elektroder: ELCT2-16B Nätadapter: ADC-19A Strömkabel: ACC-11 Väska: CC-36 Snabbmanual: QRG-04-E Stripptång: SS01 Dispenserflaska: AP-02


Fibersvets

Ribbonsvets 90R12

Fujikura ribbonsvets, 90R12 Fujikura 90R12 revolutionerar marknaden för ribbon-svetsar med en mängd nya funktioner, främst med användaren i fokus. Bland nya funktioner märks bland annat att man nu kan byta ut V-spåren i fält. Denna funktion är oerhört fördelaktig då man med ett enkelt handhavande kan eliminera problem med smutsiga V-spår utan att behöva bryta jobbet. Det i kombination med helautomatiserade processer och touch screen blir handhavandet avsevärt förenklat. Nu kan man också ladda batteriet direkt i svetsen. Svetsen har inbyggt Bluetooth for trädlös kommunikation med kapen CT50 där svetsen kan rotera klingan på kapen när så behövs. Detta fungerar även i med appen “Splice+. En nyutvecklad smidig väska med smarta funktioner ingår. De utbytbara 12 fibers V-spåren inkluderas liksom elektroder i standardpaketet. Svetsarna från Fujikura ar kända for att vara extremt pålitliga och driftsäkra. De tillverkas i ett robust fältmässigt utförande, konstruerade for hård användning i fält för att motstå smuts och vind, vatten och stötar. De är även utrustade med ett nytt vidareutvecklat automatiskt vindskydd och en ny ugn som kan effektivisera svetsprocessen avsevärt och sparar dessutom tid. • 5” Touch screen • Nya fiberhållare anpassade för svetsning ribboniserad av 200µm fiber. • Elektrodbyte utan verktyg. • Batteriet klarar ca 165 svets cykler (vid 12-fibersband) på en laddning. • Kan ladda med batteriet i svetsen. • Fiberkapen CT-50 med Active Blade Management Technology. • Nytt portabelt och delbart arbetsbord med förvaringsfack. • Realtidsanalys av ljusbågens effekt ger optimal skarvdämpning

Tekniska egenskaper

Standardpaket Fibersvets: Fiberkap: Fiberhållare: 250 µm: 900 µm: 4-ribbon: 8-ribbon: Utbytbara V-spår: Värmeskalare: Batteri: Extra elektroder: Hylshållare: Nätadapter: Strömkabel: Väska: Snabbmanual: Stripptång: Dispenserflaska:

90R12 CT50

Dimensioner, Längd: Bredd: Höjd: Vikt (inkl. batteri): Display: Batteritid: Livslängd elektroder:

162 mm 121 mm 57 mm 776 g 4,5 " 100 cykler 1500 svetsningar

FH-70-250 FH-70-900 FH-70-4 FH-70-8 VG12-01 RS03 BTR-15 ELCT2-16B SP-03 ADC-20 ACC-15 CC-39 QRG-02-E SS01 AP-02

Fujikura 90R12, ribbonsvets, upp till 12 fibrer

Säljs i komplett paket inkl. svets, fiberkap, fiberhållare mm. HA-FSM-90R12-KIT������������������������������������������������������������������������������������ E16 639 99

77


Värmestrippers Värmestrippers

Elektroder och fiberhållare Elektroder och fiberhållare

Fujikura värmestrippers, RS02 och RS03 Fujikuras värmestrippers ger 80% högre grepp mot tidigare modeller. Extremt snabb upphettning och ergonomisk design. Bluetooth-anslutning med app för Smartphones där man kan ställa värmenivå samt kontrollera batteristatus. RS-03 har ett högkapacitetsbatteri som klarar 600 uppvärmningscykler på en laddning. Klarar fiber med 200µm primärskydd.

Värmestripper RS02

Skalar ribbonfiber 200-400 µm. Ansluts till strömport på fibersvets.  HB-RS02������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E16 619 95

Värmestripper RS03

Skalar ribbonfiber 200-400 µm. Drivs med uppladdningsbara batterier som klarar 600 uppvärmningscykler. HB-RS03������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E16 619 96

Utbytbara V-spår Elektroder för Fujikuras fibersvetsar

Fujikura svetselektroder för de senaste modellerna 31S och 41S samt 90S och 90R12. Dessa elektroder kan lätt bytas helt utan verktyg. Säljs som par. HB-ELCT-2-16B..�������������������������E16 640 10..................... 31S, 41S, 90S, 90R12

Elektroder för Fujikuras äldre fibersvetsar

Fujikura svetselektroder för äldre modeller. Säljs som par. HB-ELCT-2-20A............................... E16 611 46....���������� ø 2x20 mm, 17-19, 50, 60&70S/R

HB-ELCT-2-12................................... E16 611 45....������ ø 2 x12 mm ,11 & 12S/R HB-ELCT-2-16......������������������������������������������������������������ ø 2 x16 mm, 16R/S & 30R HB-ELCT-1-25������������������������������������������������������������������������� ø 1 x25 mm, 30 & 40S HB-ELCT-2-17��������������������������������������������������������������������������������� ø 2x17 mm ,15S/R 78

En revolutionerande nyhet med Fujikuras ribbon-svets 90R12 är att man själv kan byta ut v-spåren i fält. Detta eliminerar driftstopp på grund av smutsiga v-spår och man kan istället fortsätta svetsa. Elektroder ingår. HB-VG12-01������������������������������������������������������������������������������������������������������� E16 640 11

Fiberhållare

Fiberhållare för ribbon- och enkelfiber. HB-FH-70-12PC������������������������������������������������������������������������������������ 200 µm/250 µm HB-FH-70-250����������������������������������������������������������������������������������������������������������250 µm HB-FH-70-900����������������������������������������������������������������������������������������������������������900 µm HB-FH-70-2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-ribbon HB-FH-70-4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-ribbon HB-FH-70-8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8-ribbon HB-FH-70-12�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12-ribbon


Fiberhållare

Fiberhållare, FH-70-12 FH-70-12 fiberhållaren är kompatibel med 12-fiberband med 0,3 mm eller 0,4 mm laminering och fungerar utmärkt med 200μm eller 250μm primärskyddad fiber.

HB-FH-70-12������������������������������������������������������� 12-ribbon

Fiberhållare, FH-70-12PC FH-70-12PC gör det möjligt att anpassa avståndet mellan fibrerna så att 200μm fiber får samma mellanrum som 250μm fiber. Detta för att fibrerna ska linjera med svetsens V-spår.

HB-FH-70-12PC����������������������������������� 200 µm/250 µm

79


Svetstillbehör

Rengöringskit, V-spår

Fibersvetsens V-spår är den mest kritiska delen att hålla ren. Komplett paket för rengöring och underhåll av V-spår. HB-S014397�������������������������������������������������������������������������������������������������������� E16 640 14

Fiberkap CT50

Stabil, driftsäker och väldigt lättanvänd fiberkap för 1-12 fiber. Kan kommunicera via Bluetooth med din svets eller mobilapp. Kan användas med eller utan automatisk fiberuppsamlare. HB-CT-50���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E16 621 66

Batteri

Uppladdningsbara batteripack till Fujikura fibersvets. HB-BTR-09A�������������������������������������������������������������������������������������������� 19R/S och 70S/R HB-BTR-10����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12S/R HB-BTR-07����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11S/R HB-BTR-11������������������������������������������������������������������������������������ 21S, 22S, 31S, och 41S HB-BTR-15����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90S/R

Laddkabel

Kopplas mellan svets och batteri för att ladda batteriet. HC-DCC-18��������������������������������������������������������������������������������������������������������� Till BTR-09 HC-DCC-14��������������������������������������������������������������������������������������������������������� Till BTR-08

Fiberkap CT08

Ett alternativ till CT50 som endast kapar enkelfiber. HB-CT-08���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E16 640 12

Klinga/blad till Fujikura fiberkap HB-CB-16����������������������������������������������������������������������������������������������������� CT20 och CT30 HB-CB-08��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� CT50 HB-CB-07��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� CT08

AC-adapter

Nätadapter till fibersvets Fujikura. Intern nätadapter monteras på samma plats som svetsens batteri. HC-ADC-18.........................................................Intern������������������������������� 19 och 70S/R HC-ADC-13.........................................................Intern������������������������������� 18 och 60S/R HC-ADC-19....................................................... Extern�����������������12S/R, 21A, och 22S HC-ADC-10....................................................... Extern����������������������������������������������� 11S/R HC-ADC-19A................................................... Extern��������������������������������� 31S och 41S HC-ADC-20....................................................... Extern��������������������������������������������������� 90S 80

Ribboniseringsverktyg

Ribboniserar lösa fibrer helt utan lim. Fungerar till både 200 µm & 250 µm fiber. Hjälper till att hålla reda på färgordningen. Fibrerna hamnar direkt i svetsens fiberhållare för enkelt handhavande. HB-RT-02����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E16 640 13


Fiberidentifierare

Fiberidentifierare

User-friendly functions

Används för att mäta signal på fiber när man av någon anledning inte kommer åt själva fiberkontakten. Oftast för att avgöra om en fiber är i drift eller inte, före omkoppling eller svetsning.

Applicable Fiber

Fujikuras fiberidentifierare FID-30/31R klarar även att mäta på böjokänslig fiber (G657) och har världens högsta signalkänslighet. Den kan låsas med ett enkelt pistolgrepp och har belyst touch screen.

➢ 0.25mm SM Fiber and SM ribb ➢ 1.1mm/1.5mm/1.7mm/2.0mm/3

Tekniska egenskaper

U

Dimensioner, Bredd: 50 mm Höjd: 115 mm Djup: 212 mm Vikt (inkl. batteri): 230 g Batteritid: 8 timmar Våglängdsområde: 900-1700 nm Applicerbar fiber, Fibertyp: SM Hölje: 250 µm / 900 µm, Ribbon 2-12 fiber Kablage 1,1-3,0 mm

M

Confidential B-15M1004C Fujikura proprietary Date: Mar. 6, 2015

Fujikura FID-30R

Fujikura FID-31R

Med inbyggd effektmätare FK-FID-30R����������������������������������������������������������������������������������������������������������� E42 019 16

FK-FID-31R��������������������������������������������������������������������������������������������������������� E42 019 17

81


Servicecenter

Service och reparation för Fujikura fibersvetsar

Service, reparation och kalibrering av din EXFO

Service och reparation av blåspistol från Hexatronic

Hexatronic Fiberoptic är Sveriges enda certifierade servicecenter för alla modeller av Fujikura fibersvetsar och svetstillbehör. Detta innebär att du kan få såväl garantireparationer som vanliga reparationer och service utförda hos oss. Hör av dig, så bokar vi in servicen eller reparationen. Det gör att du kan få tillbaka din fibersvets så snabbare. Du har också möjlighet att hyra en liknande svets under tiden som din egen är på service. Återkommande service på din fibersvets spar tid i längden och är en garant för hög produktivitet. För att få en bra totalekonomi rekommenderar ett av våra tre serviceavtal – Standard, Premium eller Superior. Du är varmt välkommen att höra av dig oavsett hur din situation ser ut.

Har du ett mätinstrument från EXFO är det till oss du ska vända dig om du behöver service, reparation eller kalibrera ditt instrument. Vi är ett av totalt nio europeiska certifierade servicecenters för EXFO. Som alla certifierade servicecenters är våra tekniker utbildade på EXFO och använder EXFO:s kalibrerings- och verifieringsutrustning samt – givetvis – EXFO:s originaldelar.

I vårt Servicecenter kan vi reparera och serva blåspistoler från Hexatronic. Oavsett problem med er utrustning så har vi har alla reservdelar och tillbehör för att skicka tillbaka en komplett och fungerande maskin. Kontakta oss på Servicecenter så hjälper vi dig.

Utöver reparation, service och kalibrering ser vi förstås till att ditt EXFO mätinstrument blir uppgraderat med den senaste programvaran.

Tveka inte att ta kontakt med oss

019-277 24 60 servicecenter@hexatronic.se

Hit skickar du dina instrument: Hexatronic Fiberoptic Att: Servicecenter Maskingatan 16 702 86 Örebro Här hittar du serviceblankett: hexatronic.se/service

83


OTDR

MaxTester

MaxTester EXFO MaxTester är en kompakt familj tåliga mätinstrument med kraftfull mätprestanda. Instrumenten levereras färdigkonfigurerade med valfri funktionalitet. De kan beställas i ett antal olika varianter av OTDR-instrument, dubbelriktade dB-instrument eller som en mikroskopenhet. Gränssnittet påminner i hög grad om vad du är van vid från en vanlig surfplatta. Den har en 7” touch-skärm och är utrustad med USB- och RJ45-gränssnitt. Kan också utrustas med WiFi och Bluetooth för ökad flexibilitet. Den stora skärmen gör det enkelt att hantera och analysera mätdata även i fält. Alla MaxTester-enheter kan användas tillsammans med ett EXFO-mikroskop.

Tekniska egenskaper Dimensioner, Bredd: Höjd: Djup: Vikt (inkl. batteri): Internminne: Display: Gränsnitt:

155 mm 200 mm 68 mm 1,3 kg 2 GB 7" 800x480 2 st USB 2.0 RJ45 LAN 10/100 Mbit/s WiFi/Bluetooth (tillval)

MaxTester OTDR MaxTester OTDR Som en OTDR kan MaxTester passa utmärkt både för fiber till hemmet (FTTH), eller projekt med längre fiberdistanser där en högre dynamik krävs. Kan även konfigureras för att klara mätningar på trafikerad fiber, med en filtrerad 1625 nm-port. I kombination med iOLM blir MaxTester en oerhört kompetent OTDR som lyfter alla era mätningar till expertnivå.

Konfigurationer OTDR-modul OTDR-modul Våglängder (nm) (nm) Dynamik (dB) 715B-M1 1310/1550 30/28 715B-M2 1310/1550 & filtrerad 1625 30/28 & 28 715B-M3 1310/1550/1625 30/28/28 720C-SM1 1310/1550 36/35 720C-SM2 1310/1550 & filtrerad 1625 36/35 & 35 720C-Q1 850/1300 27/29 720C-Q1-QUAD 850/1300 & 1310/1550 27/29 & 36/35 730C-SM1 1310/1550 39/38 730C-SM2 1310/1550 & filtrerad 1625 39/38 & 39 730C-SM3 1310/1550/1625 39/38/39 730C-SM8 1310/1550 & filtrerad 1650 39/38/39 730C-SM6 Filtrerad 1625 39 730C-SM7 Filtrerad 1650 39

84


MaxTester dubbelriktad dB

MaxTester dubbelriktade dB-mätare EXFO MAX-940/945 ersätter de oerhört populära föregångarna FOT-930/935. Gränssnitten är ordentligt moderniserat i och med MaxTester-chassit. Den stora skärmen och de många anslutningsmöjligheterna förenklar användandet avsevärt. Dessutom är prestandan förbättrad och du mäter både snabbare och mer exakt, även på kortare sträckor. Givetvis är de nya MAX-940/945 kompatibla med sina föregångare och kan parkopplas med dessa. MAX-940 mäter fiberlängd och dB dubbelriktat på en och samma fiber med två eller tre våglängder. MAX-945 mäter dessutom fiberlänkens ORL och ger på så vis en hälsoindikation på sträckans kontakter. Instrumenten kan också köpas som certifieringsverktyg och kallas då för ”iCert”. Används när man vill säkerställa att utförda installationer lever upp till rådande branschstandarder, exempelvis i datahallar.

MaxTester 945 EX-MAX-945-SM1-91-RF.................. E42 021 16��������������������� 1310/1550 nm EX-MAX-945-SM3-91-RF���������������������������������������������������1310/1550/1625 nm EX-MAX-945-ICERT-Q1Q-RF�������������������������� 850/1300 & 1310/1550 nm

85


FTB-1

FTB-1 En avancerad mätplattform med väldigt hög prestanda och stor användarvänlig 8” touch-skärm. Ett fullfjädrat Windows operativsystem möjliggör att plattformen kan använda många praktiska tredjepartsapplikationer. Varför inte använda Dropbox eller någon annan molntjänst för att lagra era mätvärden? I SC utförande kan plattformen utrustas med OTDR-moduler med upp till 46 dB i dynamiskt omfång. Dessutom kan samma plattform i DC utförande användas med två moduler för tex. OTDR och dubbelriktad dB-mätning (940/945). Mikroskopen från EXFO kan användas tillsammans med FTB-1. I kombination med iOLM blir FTB-1 en ännu mer kompetent OTDR som lyfter alla era mätningar till expertnivå.

Tekniska egenskaper Dimensioner, Bredd: Höjd: Djup: Vikt: Internminne: Display: Gränsnitt: Dator:

210 mm 254 mm 66 mm (96 mm med två moduler) 4,6 kg 64 GB/128 GB 8" 1280x800 2 st USB 2.0 1 st USB 3.0 3,5 mm utgång RJ45 LAN 10/100 Mbit/s WiFi/Bluetooth (tillval) DualQuad Core processor 4 GB RAM Windows 10

Tillgängliga OTDR-moduler OTDR-modul OTDR-modul Våglängder (nm) Dynamik (dB) FTBx-720C-SM1 1310/1550 36/35 FTBx-720C-SM2 1310/1550 & filtrerad 1625 36/35 & 35 FTBx-720C-Q1 850/1300 27/29 FTBx-720C-Q1-QUAD 850/1300 & 1310/1550 27/29 & 36/35 FTBx-730C-SM1 1310/1550 39/38 FTBx-730C-SM2 1310/1550 & filtrerad 1625 39/38 & 39 FTBx-730C-SM3 1310/1550/1625 39/38/39 FTBx-730C-SM8 1310/1550 & filtrerad 1650 39/38/39 FTBx-730C-SM6 Filtrerad 1625 39 FTBx-730C-SM7 Filtrerad 1650 39 FTBx-735C-SM1 1310/1550 42/41 FTBx-735C-SM2 1310/1550 & filtrerad 1625 42/41 & 41 FTBx-735C-SM3 1310/1550/1625 42/41/41 FTBx-735C-SM4 1310/1490/1550 42/41/41 FTBx-750C-SM1 1310/1550 46/46 FTBx-750C-SM3 1310/1550/1625 45/45/45

86


FTB-2

FTB-2 En flexibel plattform från EXFO med två platser för mätmoduler. Valfria utbytbara mätmoduler kan monteras vilket gör att plattformen kan användas till en lång rad avancerade mätapplikationer. Exempelvis finns OTDR-moduler med upp till 50 dB dynamiskt omfång, PMD-mätare och spektrumanalysator (OSA). FTB-2 är precis som FTB-1 en riktig dator i grunden och har Windows 10 som operativsystem.

Tekniska egenskaper Dimensioner, Bredd: Höjd: Djup: Vikt: Internminne: Display: Gränsnitt: Dator:

199 mm 333 mm 119 mm 3 kg 64 GB/128 GB (tillval) 10,1" 1280x800 2 st USB 2.0 1 st USB 3.0 Display port 3,5 mm utgång RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s WiFi/Bluetooth (tillval) DualQuad Core processor 4 GB RAM Windows 10

Tillgängliga OTDR-moduler OTDR-modul Våglängder (nm) Dynamik (dB) FTBx-720C-SM1 1310/1550 36/35 FTBx-720C-SM2 1310/1550 & filtrerad 1625 36/35 & 35 FTBx-720C-Q1 850/1300 27/29 FTBx-720C-Q1-QUAD 850/1300 & 1310/1550 27/29 & 36/35 FTBx-730C-SM1 1310/1550 39/38 FTBx-730C-SM2 1310/1550 & filtrerad 1625 39/38 & 39 FTBx-730C-SM3 1310/1550/1625 39/38/39 FTBx-730C-SM8 1310/1550 & filtrerad 1650 39/38/39 FTBx-730C-SM6 Filtrerad 1625 39 FTBx-730C-SM7 Filtrerad 1650 39 FTBx-735C-SM1 1310/1550 42/41 FTBx-735C-SM2 1310/1550 & filtrerad 1625 42/41 & 41 FTBx-735C-SM3 1310/1550/1625 42/41/41 FTBx-735C-SM4 1310/1490/1550 42/41/41 FTB-7400E-2347B-XX 1310/1383/1550/1625 42/40/41/41 FTBx-750C-SM1 1310/1550 46/46 FTBx-750C-SM3 1310/1550/1625 45/45/45 FTB-7600E-0023B 1310/1550 50,5/50,5 FTB-7600E-0034B 1550/1625 50,5/48 87


FTB-4

FTB-4 EXFO FTB-4-Pro är en plattform med möjlighet till flera kombinationer av testverktyg för att göra säkra tester för en lång rad av tjänster och fibertyper. FTB-4-Pro har en Quad core-processor och är utrustad med Windows 10 operativsystem för högsta möjliga snabbhet, driftsäkerhet och användarvänlighet.

Tekniska egenskaper Dimensioner, Bredd: Höjd: Djup: Vikt: Internminne: Display: Gränsnitt: Dator:

88

199 mm 333 mm 170 mm 4,6 kg 128 GB 10,1" 1280x800 2 st USB 2.0 1 st USB 3.0 Display port 3,5 mm utgång RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s WiFi/Bluetooth (tillval) DualQuad Core processor 4 GB RAM Windows 10


Dynamik och avstånd

Dynamik och avstånd Den vanligaste frågan kring OTDR är nog hur långt man kan mäta med en viss dynamik. Frågan är inte helt enkel att besvara, då det beror väldigt mycket på dämpningen i den fiberlänk man mäter. På denna sida har vi försökt synliggöra skillnaden i förväntat avstånd på de olika OTDR-modulerna från EXFO. Tänk på att det är bra att ha överkapacitet mot de sträckor som man mäter normalt. Mättiden blir längre ju närmre man kommer den maximala kapaciteten.

Teoretisk max -Kalkyldämpning med en "perfekt fiber" utan extra dämpningar. Rekommenderad -Mer verklighetstrogen kilometerdämpning som tar hänsyn till svets- och kontaktskarvar längs sträckan. 6 dB tas bort för att lyfta kurvan från brusgolvet.

89


Dispersionsmätning Dispersionsmätning

Dispersionsmätning POLARISATIONS MODE DISPERSION (PMD) PMD är ett signifikant hot för både äldre och nybyggda nätverk eftersom hög PMD kan orsaka bitfel (BER). FTB-5500B PMD hjälper dig om du vill verifiera kapaciteten hos en äldre fiber eller om du planerar att uppgradera ett fibernät till en högre hastighet. Det är särskilt viktigt att verifiera fiberns överföringskapacitet vid flerkanalig överföring som WDM och DWDM när hastigheterna är 10 Gbit/s eller högre. EXFO:s programvara för SECOND-ORDER PMD karakteriserar fibrer och kablar mer exakt än enkelt PMD och ger bättre kontroll av överföringskvaliteten i ett höghastighetsnät. Med en PMD mätning kan man beräkna fiberlänkens maximala överföringshastighet och därefter bestämma både våglängd och lämplig hastighet för att få optimal signalkvalitet och minimalt med BER.

CHROMATIC DISPERSION (CD) Chromatic Dispersion (CD) orsakar pulsutbredning som har en negativ inverkan på överföringsprestanda genom att öka mängden bitfel (BER). FTB-5800 CD erbjuder hög prestanda i en fältklar enhet för alla CD mätningar.

FLS-5800 CD / PMD Ljuskälla En enda ljuskälla för CD och PMD hjälper dig att tideffektivt karakterisera en fiberlänk. Med färre felkällor och minskad handpåläggning minimeras risken för mänskliga fel och testtiden blir kortare.

POLARISATION & CHROMATIC DISPERSION COMBO Fördelen med att mäta med en ljuskälla i ena änden av fibern och instrumentet i den andra är att det är möjligt att testa hela fiberlänkar i stället för delsektioner. Det gör att det är möjligt att mäta ultralånga distanser tack vare att transmissionen blir enkelriktad genom all utrustning som isolatorer och förstärkare. Test har gjorts genom 250 förstärkare på en länk längre än 12 000 km. Detta är möjligt då mätningen sker i mottagaränden och inte vid källan.

90


Dispersionsmätning

Enkelriktad dispersionsmätning Mät CD eller PMD från ett håll lika enkelt som du gör en OTDR mätning. Dispersionsmätningen kan göras på sträckor upp till 140km vid användning av en reflektor. Med en PMD mätning blir det tydligt vilken överföringshastighet en fibersträcka klarar och var det teoretiska taket för fiberns maximala överföringshastighet är. FTB-5700 modulen passar i de kraftfulla plattformarna FTB-2Pro, FTB-4Pro och FTB-500.

Efterbearbetning med FastReporter mjukvara

Det frivilliga FastReporter-mjukvaran ger dig de efterbehandlingsverktyg och funktioner du behöver för att optimera dina testcykler oavsett applikation. Designad för att göra efteranalys av mätdata erbjuder FastReporter ett verkligt intuitivt grafiskt användargränssnitt som bidrar till ökad produktivitet.

Flexibel rapportering

Välj bland de olika rapportmallarna för PMD, CD och fiberkarakterisering och skapa omfattande kabelrapporter i PDF, Excel eller HTML-format.

91


OX1

Optical Explorer - fiberoptisk multimeter Blixtsnabb felsökning, och definition av din fiberlänk. Från ett håll. Optical Explorer verifierar din fiberoptiska länk på sekunder och går automatiskt in på djupet för att analysera misstänkta problem. Instrumentet hanteras med ett fåtal tryck och man kan välja mellan tre olika program beroende på behov. Oavsett vilket program man väljer görs en blixtsnabb klassificering av installationen. Mätningen görs från ett håll i samtliga fall och beroende på program redovisas fiberlängd, sektionslängd, dämpning och optisk returförlust (ORL). Mätresultat lagras snabbt och enkelt som PDF med hjälp av TestFlow-appen. Egenskaper • Integrerad i TestFlow • Bluetooth of WiFi • Blixtsnabb enkelriktad mätning • Flash Advisor • Fault Explorer • Inbyggd effektmätare (power checker) • Inbyggd ljuskälla • 10 timmars batteritid • 3 års garanti Extra egenskaper, Pro-version • Definierar hela länken med funktionen ’Link Mapper’ • Utbytbar kontakt ’Click-Out Connector’ • Livstids kalibrering

EX-OX1-I-88............................................... E42 023 82................................ Basic������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1310/1550nm EX-OX1-M-88........................................... E42 023 83......................... Basic����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Filtrerad 1650nm EX-OX1-PRO-I-88................................. E42 023 84......................... Pro���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1310/1550nm EX-OX1-PRO-M-88............................. E42 023 85......................... Pro��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Filtrerad 1650nm EX-OX1-PRO-MI-88.................................................................................. Pro������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1310, 1550 &1650nm

92


PX1

Power Expert - modern effektmätare EXFO:s nya effektmätare PX1 som med touch skärm är lika lät att använda som en smartphone. Den är fullt integrerad med TestFlow och molnlagring vilket gör att den förenklar vardagen för alla moderna fibertekniker. PX1 finns med olika effektområden, Standard eller High power.

Egenskaper • • • • • •

Intuitivt användargränssnitt med touch-skärm Integrerad i TestFlow Bluetooth IP54 klassat vatten och dammskydd 8 timmars batteritid 3 års kalibrering och garanti

Effektområde Standard: High power:

+10 till -70dBm +26 till -50dBm

Extra egenskaper, Pro-version • Inbyggd visuell felfinnare / rödlaser • 45 kalibrerade våglängder • Känner av våglängd och byter automatiskt • Levereras med väska

EX-PX1-S-U25............................................................................................................................................. 11 våglängder ............................................................................................... +10 till -70dBm EX-PX1-H-U25............................................................................................................................................ 11 våglängder................................................................................................ +26 till -50dBm EX-PX1-PRO-S-U25................................................... Pro....................................................................45 våglängder................................................................................................ +10 till -70dBm EX-PX1-PRO-H-U25.................................................. Pro....................................................................45 våglängder ................................................................................................ +26 till -50dBm

93


dB-instrument

dB-instrument och ljuskällor Handhållna effektmätare och ljuskällor som tillsammans kan mäta dämpningen i din fiber med hög tillförlitlighet, eller bara mäta aktuell effekt i en redan ljussatt fiber. Ljuskällorna (FLS) finns för både singel- och multimod. Robust och beprövad design.

FLS-600 - Ljuskälla

EXFO FLS-600 har samma chassi som sin lillebror, men har betydligt fler funktioner inklusive EF (Encicled Flux) vilket gör den redo för att användas i datahallar. EX-FLS-600-12D-23BL....MM/SM 850/1300 + 1310/1550nm��� E42 021 18 EX-FLS-600-23BL-EI-EUI-91...SM 1310/1550nm������������������������� E42 021 19

PPM-350D - PON Effektmätare

Intelligent PON-effektmätare, den upptäcker vilken PONteknik som används i nätet och anpassar automatiskt alla testparametrar tack vare den banbrytande EXFO PONaware ™ -funktionen. PPM-350D har den unika förmågan att testa flera framtida PON-tekniker som t.ex. XGS-PON, NG-PON2 med en enda enhet. Bluetooth- anslutning till en Android ™ eller iOS®. EX-PPM-350D-DR-VFL................ ......1310/1490/1550/1610, VFL, SC/APC EX-PPM-350D-SR-EA-EUI-91...............1310/1490/1550/1610, SC/APC

Power Checker MPC-103

En extremt kompakt effektmätare för snabb kontroll. Den har inbyggd skärm för att snabbt avläsa en mätning. Den fungerar också med EXFO´s app ”EXFO Power Checker” för ytterligare funktioner i en smartphone eller läsplatta via Bluetooth. 2,5mm anslutning för SC, FC eller ST. 8501625nm. EX-MPC-103���������������������������������������������������������������������������������������������������������� E42 021 08

94


Fibermikroskop

Fibermikroskop Fibermikroskopen FIP-410B, 420B och 430B från EXFO kan kopplas till samtliga OTDR-plattformar. FIP-425B och 435B kan man ansluta trådlöst till en dator eller surfplatta/smartphone. Väldigt flexibelt och pålitligt fibermikroskop som passar till en mängd olika applikationer.

Fibermikroskop, USB

Ansluts med USB till din EXFO-enhet eller dator. Säljs i paket med spetsar för de vanligast förekommande kontakterna EX-FIP-410B-K6A���������������������������������������������������������������������������������������������������Manuell EX-FIP-420B-K6A................................ .E42 021 22���������������������������� Halvautomatisk EX-FIP-430B-K6A................................ .E42 021 23������������������������������ Helautomatisk

Fibermikroskop, WiFi

Ansluts trådlöst med WiFi till din smartphone/surfplatta, EXFO-enhet eller dator. Säljs i paket med spetsar för de vanligast förekommande kontakterna EX-FIP-425B-K6A����������������������������������������������������������������������������������� Halvautomatisk EX-FIP-435B-K6A................................ .E42 021 24������������������������������ Helautomatisk

Följande spetsar ingår i paketen: LC/PC för mellanstycke SC/PC för mellanstycke (passar även FC) SC/APC för mellanstycke

Fibermikroskop, USB, med skärm

Komplett inspektionspaket med MaxTester som skärm. EX-MAX-FIP-410B-K6A����������������������������������������������������������������������������������Manuell EX-MAX-FIP-420B-K6A............... E. 42 021 21���������������������������� Halvautomatisk EX-MAX-FIP-430B-K6A�������������������������������������������������������������������� Helautomatisk FUNKTIONER

LC/PC för kontakt (passar även MU SC/PC för kontakt (passar även FC & ST)) SC/APC för kontakt (passar även FC/APC)

USB Manuell FIP-410B

Halvautomatisk FIP-420B

TRÅDLÖS Helautomatisk FIP-430B

Halvautomatisk FIP-425B

Helautomatisk FIP-435B

Tre förstoringsnivåer Spara bildfunktion Fem-megapixel CMOS-sensor Automatisk fibercentrering Autofokus Inbyggd pass/fail-analys Pass/fail LED-lampa Wi-Fi

95


Mikroskopspetsar

Mikroskopspets för MPO Inspektera och testa multifiber-kontakter, så som MPO, MTP, Q-ODC-12 och OptiTip snabbt och enkelt Kontrollera snabbt och enkelt dina multifiberkontakter med hjälp av denna mikroskopspets som är speciellt utformad för att komma åt i täta paneler och minimera inspektionstiden. • Svep mellan fibrerna direkt på skärmen • Utbytbara munstycken för kompabilitet med MPO,MTP, QODC-12 och OptiTip-kontakter • Tryck bara avtryckaren för att inspektera en- eller tvåradiga fiberkontakter (12/24 eller 16/32) • Smal design och rotationsfunktioner gjorda för täta/försänkta patchpaneler • Passar alla nya fibermikroskop från EXFO

Mikroskopspets för MPO

Paket i tre delar med mikroskoptillsats (brons), mikroskopspets (svart) och bulkhead-adapter (ej på bild) som kan beställas för UPC- eller APC-kontakter. EX-FIPT-400-MF-MPO.......................... .E420 21 73��������������������� Paket för MPO/UPC EX-FIPT-400-MF-MPO-APC..... ......E420 21 74��������������������� Paket för MPO/APC EX-FIPT-400-NZ-MPO���������������������������������������������������������������������� Spets för MPO/UPC EX-FIPT-400-NZ-MPO-APC�������������������������������������������������������� Spets för MPO/APC

96


Mikroskopspetsar

Mikroskopspetsar Monteras på EXFO fibermikroskop för att möjliggöra inspektion av olika kontaktgränssnitt. Både lösa kontakter och kontakter monterade i adapter kan inspekteras

LC/APC kit EX-FIPT-400-LC-K-APC................ E. 420 21 70

Universal mikroskopspets för 1,25 mm PC-ferrul

LC/APC för skarvstycke EX-FIPT-400-LC-APC...................... E. 420 21 67

EX-FIPT-400-U12M............................ E. 420 21 80

SC/PC och FC/PC skarvstycke

LC/PC för skarvstycke, lång

EX-FIPT-400-FC-SC.......................... .E420 21 66

EX-FIPT-400-LC-L................................ E. 420 21 72

Universal mikroskopspets för 1,25 mm APC-ferrul EX-FIPT-400-U12MA....................... .E420 21 81

Universal mikroskopspets för 2,5 mm PC-ferrul

SC/APC för skarvstycke EX-FIPT-400-SC-APC...................... .E420 21 76

EX-FIPT-400-U25M............................ E. 420 21 82

LC/APC för skarvstycke, lång EX-FIPT-400-LC-APC-L............................E420 21 68

SC/PC för skarvstycke, lång

Universal mikroskopspets för 2,5 mm APC-ferrul

EX-FIPT-400-SC-L............................... .E420 21 78

EX-FIPT-400-U25MA....................... .E420 21 83

EX-FIPT-400-MU...............................................E420 21 75

LC/PC för skarvstycke

SC/APC för skarvstycke, lång EX-FIPT-400-SC-APC-L................. .E420 21 77

ST för skarvstycke

EX-FIPT-400-LC-SQ.......................... .E420 21 84

MU för skarvstycke

EX-FIPT-400-ST

97


Mjukvara

iOLM mjukvara iOLM – mer än en OTDR-mätning EXFO ligger i framkant när det gäller utveckling och iOLM är ett genialiskt exempel. iOLM tar din OTDR ett steg till och automatisering till en ny nivå. iOLM är en lättanvänd mjukvara som hjälper dig med att göra expert-mätningar och gör din OTDR till en bättre maskin.

iOLM – hur fungerar det? iOLM är en inovativ OTDR-baserad mjukvara som använder olika pulsbredder och avancerade algoritmer för att visa en så detaljerad bild över mätobjektet som möjligt. • En knapptryckning, automatisk analys ger dig en klar bild över mätobjektet. • Eliminerar felkonfigurationer. • Minimerar utbildning av tekniker. • Gör komplicerad OTDR-information enkel och precis. • Identifierar varje händelse och presenterar en visuellt enkel vy över mätobjektet. • Eventuella fel i mätobjektet identifieras ögonblickligen. • Mätningen genererar även OTDR-kurvor (.sorformat)

98


Mjukvara

EXFO TestFlow EXFO Testflow är en mjukvara som gör det möjligt att styra alla tester så att de utförs på samma sätt. Genom att implementera EXFO TestFlow följer instrumenten ett protokoll som säkerställer att inget glöms bort, att alla testresultat sparas på samma sätt och blir jämförbara över tid. Eventuella fel på grund av den mänskliga faktorn elimineras och alla testdata i hela nätet blir kompatibla. Slutresultatet blir ökad effektivitet och tidsbesparing genom minskad administration och efterbearbetning av mätprotokoll. Prata med oss så berättar vi mer om hur EXFO TestFlow kan ta nätdriften till en högre nivå av professionalism.

EXFO FastReporter 3 EXFO FastReporter 3 är en programvara för alla användare. Den är ett effektivt verktyg för efterprocessera dina mätdata och gör det även möjligt att komplettera dokumentationen av bland annat skarvpositioner. EXFO erbjuder alla användare att testa fullversionen av FastReporter 3 i 90 dagar. Du har sedan möjlighet att köpa fullversionen av FastReporter 3 som bland annat kan extrahera dubbelriktade skarvtabeller ur OTDR-filer och kombinera mätningar från flera EXFOinstrument i en och samma rapport. Rapporterna kan även skräddarsys med företagslogotyp med mera.

99


Ethernet

Ethernet EXFO FTB-1V2-Pro erbjuder ett genomarbetat, enkelt och smart användarinterface. Även de mest komplicerade testerna är enkla att förbereda. Resultatet redovisas så att du snabbt får en överskådlig bild av testresultatet. Med hjälp av tröskelvärden för pass/fail kan du enkelt anpassa testerna till de krav som ställs. Med EXFOs unika EtherSAM (ITU-T Y.1564) blir testerna anpassade till de höga krav som idag ställs på fibernät.

Open Tranceiver System OTS En gemensam utmaning inom telekombranschen idag är det stora antalet transceivers som finns tillgängliga och den ständiga jakten på högre hastighet som driver på utvecklingen av nya transceivers. Det fysiska formatet förändras med krav på lägre effektförbrukning och högre transmissions hastigheter och i dag ser vi SFP och SFP + för hastigheter upp till 10G och QSFP28 och CFP4 för hastigheter upp till 100G. Nya typer av transceivers som t.ex. SFP-56, SFP-DD och QSFP-56 är i antågande vilket är en utmaning för nätägare att integrera i sina datacenter mm. Med dessa utmaningar i åtanke introducerar EXFO FTBx-88260 som är det nyaste tillägget till Power Blazer-familjens testmoduler. EXFOs Open Transceiver System (OTS) är ett innovativt evolutionskoncept som gör det möjligt att matcha framtida typer av transceivers genom att endast byta OTS-modul till en som passar framtida transceivers interface och format. Tack vare EXFO:s innovativa lösning är ett testinstrument utrustat med OTS framtidsäkrad och en god investering.

100


EX1

Bredbandstestare

EX1 - bredbandstestare En öppen och utbyggbar plattform från EXFO som bland annat kan användas till att utföra pålitliga bandbreddstester från en kundanslutning. Styrs med din smartphone som också snabbt och enkelt kan generera rapporter över utförda mätningar. Funktionaliteten kommer att utökas ytterligare med tiden med nya mjukvaror från EXFO som ger fler funktioner. Styrkan med en öppen och utbyggbar plattform. • Robust och pålitlig design • Använder det branschledande ”Speedtest by Ookla”. • Elektriskt (RJ45) och optiskt (SFP) gränssnitt • Li-ion batteri • Stöd för Android och iOS

Tekniska egenskaper Dimensioner, Bredd: Höjd: Djup: Vikt: Gränsnitt: Dator: Minne: Lagring:

75 mm 125 mm 45 mm 0,45 kg 1 st USB 3.0 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s Optical 1GE SFP Bluetooth v4.2 och WiFi ARM Dual Cortex A53 ARMv8 1.0 GHz processor 1 GB 8 GB

EX1- Bredbandstestare EX-EX1-OOSP������������������������������������������������������������������������������������������������ E420 22 16

101


Tillbehör Väskor

Hård väska

Mjuk väska

Mjuk väska

Väska med hjul

Passar till: FLS-300/600, FOT-300/600, FPM-300/600, FVA-600, PPM-350C EX-GP-10-060

Passar till: FLS-300/600, FOT-300, MAX-610, MAX-630G EX-GP-10-061

Passar till: MAX-700B, FTB-1, FTB-200v2 EX-GP-10-072

Passar till: MAX-700B, FTB-1 EX-GP-10-086

Hård väska

Väska med hjul

Väska med hjul

Väska med hjul

Passat till: FTB-200v2 EX-GP-10-070

Passar till: FTB-1v2 EX-GP-10-097

Mjuk väska

Hård väska

Passar: FOT-300, FOT-930 och AXS-110 EX-GP-10-062

Passar till: FIP-425B/435B, FLS-300/600, FOT-300/600, FPM-300/600 EX-GP-10-071 102

Passar till: FTB-2, FTB-2-PRO EX-GP-10-096

Passar till: MAX-FIP, MAX-700B, MAX-940 EX-GP-10-100


Tillbehรถr

Stylus-penna

Passar till: FTB-1v2, FTB-1v2-PRO, MAX-860, MAX-880

Adapter SC-kontakt EX-FOA-54B

EX-GP-2235

Adapter LC-kontakt Stylus-penna till MaxTester

EX-FOA-98

Passar till: MAX-700B, MAX-700C, MAX-900, MAX-FIP EX-GP-2208

Adapter SC-kontakt, PC och APC EX-EUI-91

Stylus-penna till FTB

Passar till: FTB-2, FTB-2-PRO, FTB-4-PRO, FTB-500 EX-GP-2051

Adapter LC-kontakt, PC och APC EX-EUI-98

103


Verktyg och tillbehör Verktygs- och rengöringskit

Verktyg och rengöring, kompletta kit i väska Två olika kit, kompletta med antingen rengöringsprodukter för mättekniker eller verktygs- och rengörings-kit för fiberinstallatörer.Väskan har en justerbar axelrem och en plats för personlig namnskylt, den har flera fack och utrymmen för praktisk förvaring samt en justerbar avdelare för huvudfacket. Vi har valt ut de bästa produkterna vi kunnat hitta på marknaden, allt samlat på ett ställe.

• Mantelskalare Kabifix • Kevlarsax Miller • Två-håls fiberstripper Miller • Böjd pincett Miller • Tops till pincett • Tubskärare Miller • Kabelkniv Miller • Visuell felfinnare pocket (rödlaser) • Urtagningsverktyg SC duplexmellanstycken • Urtagningsverktyg SC simplexmellanstycken • Kabelrengöringsservett SqueekyKleen • Rengöringspenna Fujikura One-click Cleaner • Rengöringsstickor Cletop 2.5 mm • Rengöringsstickor Cletop 1.25 mm • Rengöringskassett Cletop • Rengöringsvätska i pumpflaska • Luddfria rengöringsservetter FiberKleen

• Rengöringspenna One-Click 2,5 mm • Rengöringspenna One-Click 1,25 mm • 5 x Rengöringssticka Cletop 2,5 mm 5-pack • 5 x Rengöringssticka Cletop 1,25 mm 5-pack • Cleaning-Solvent PEN • Rengöringskassett, Cletop S • Refillkassett, Cletop S • Rengöringsservetter i dispenser, FiberKleen • Rengöringsvätska i pumpflaska • Urtagningsverktyg SC duplexmellanstycken • Urtagningsverktyg SC simplexmellanstycken

Verktygs- och rengöringskit inklusive väska

Rengöringskit inklusive väska

2100100������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E16 619 41

2100120������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E16 620 92

104


Verktyg och tillbehör Verktyg

Skalverktyg, Miller stripper, 1-håls

Kevlarsax, Miller

Skalar fiber ner till 125 µm barfiber. 215000����������������������������������������������������������� E16 491 82

Sax med precisionsslipade skär som endast ska användas för att klippa aramidgarn. 215503����������������������������������������������������������� E16 618 11

Skalverktyg, Miller stripper, 2-håls

Tubskärare 1,6-6,0 mm

Skalar fiber ner till 250 µm primärskydd eller 125 µm barfiber. 215101����������������������������������������������������������� E16 608 98

Kapar fibertuber mellan 1,6 och 6,0 mm i diameter. 215200����������������������������������������������������������� E16 610 60

Skalverktyg, Miller stripper, 3-håls

Grov tubskärare 1,6-6,0 mm

Kan skala 2-3 mm mantel ner till 900 µm fiber och fiber ner till 250 µm primärskydd eller 125 µm barfiber. 215103����������������������������������������������������������� E16 608 99

Kapar tjockväggiga fibertuber (väggtjocklek över 0,8 mm) mellan 1,6 och 6,0 mm i diameter. 215201����������������������������������������������������������� E16 610 61

Tubskärare, Grå <3,2 mm

Kapar fibertuber som är under 3,2 mm i diameter. 21160��������������������������������������������������������������� E16 491 84

Tubskärare, Blå 3,2-5,5 mm

Kapar fibertuber som är mellan 3,2 och 5,5 mm i diameter. 21160-1��������������������������������������������������������� E16 618 93

Mantelskalare, Miller

Avmantlar fiberkabel med ytterdiameter mellan 4,5 och 29 mm. 215364����������������������������������������������������������� E16 609 19

Mantelskalare, Kabifix FK28 Fin tubskärare >2mm

Kapar tunnare fibertuber på max 2 mm diameter med väggtjocklek upp till 0,4 mm. 215202����������������������������������������������������������� E16 620 93

Avmantlar fiberkabel med ytterdiameter mellan 6 och 28 mm. 21161��������������������������������������������������������������� E16 620 35

105


Verktyg och tillbehör Verktyg

Rödlaser 2,5 mm, 650 nm Mid-span access tool, Miller

Öppnar fibertuber som är mellan 1,8 och 3,3 mm i diameter. Kan kompletteras med guideblock för grövre tubdiameter. 215264����������������������������������������������������������� E16 608 42

Ribbon-separator, 8 till 2x4 Delar ett 8-fibersband till två 4-fibersband. 21171

Används för enkel felsökning av fiberlänkar. Med hjälpa av det synliga röda ljuset kan man enkelt identifiera felkällor i form av förhöjda dämpningar eller avbrott men även verifiera att fibern är korrekt kopplad. Laserstyrka 1 mW. 21610��������������������������������������������������������������� E16 494 94

Kabelkniv, Miller Mid-span access tool, Miller MSAT

Praktisk kniv i stål. 159 mm lång. 215775����������������������������������������������������������� E16 609 30

Öppnar fibertuber som är 2,0, 2,5 eller 3,0 mm i diameter. 215350����������������������������������������������������������� E16 610 59

Rödlaser 10mW 2,5 mm, pocket

Samma som ovan men i kompaktformat. 21614��������������������������������������������������������������� E16 621 70

In- och urtagningsverktyg för kontakter, Miller Mid-access tool, MSAT-16

Justerbar för fibertuber 1-3mm. i diameter. 215354����������������������������������������������������������� E16 621 99

Används för att enkelt kunna koppla in och ut kontakter ur en full panel. Lämplig för SC, LC, MU, MTRJ eller liknande kontakter. 223 mm lång. 215550����������������������������������������������������������� E16 609 26

21136............. E16 491 01������för SPX mellanstycke 21137............. E16 492 21�����för DPX mellanstycke

Pincett, böjd Ribbon-separator, 4 till 2x2 Delar ett 4-fibersband till två 2-fibersband. 21170

106

Urtagningsverktyg för SC kontakter och mellanstycken

114 mm lång pincett med böjda spetsar. 21131��������������������������������������������������������������� E16 618 64


Verktyg och tillbehör Rengöring

Rengöringspenna Fujikura One-Click, Ultra 2,5 mm Rengöringspenna Fujikura One-Click

Snabb och enkel rengöring av kontakter. Räcker till över 500 rengöringar. 165 x 17,5 x 17,5 mm 22280.... E16 494 96����2,5 mm (SC/FC/ST/E2000) 22281.... E16 494 97����������������������1,25 mm (LC/MU)

Rengör en större yta på ferrulen jämfört med den vanliga One-Click. Räcker till över 500 rengöringar. 208 x 23 x 34 mm 22280-U�������������������������������������������������������� E16 620 84

Rengöringskassett, Cletop A-type

Bra och säker kontaktrengöring för de allra flesta kontakttyper. 22230��������������������������������������������������������������� E16 491 78 222380......... För MPO/MTP������������������� E16 619 03

Rengöringssticka Cletop 2,5 mm

För rengöring av kontakter och skarvstycken. 22226............. E16 494 85������������������������������������5-pack

Rengöringspenna Fujikura One-Click, mini

Mindre variant av rengöringspennan One-Click. Räcker till över 500 rengöringar. 104 x 17,5 x 30,5 mm 22280-M..... E16 620 312,5 mm (SC/FC/ST/E2000) 22281-M..... E16 620 32�������������1,25 mm (LC/MU)

Refillrulle till Cletop

Passar till den gamla varianten av Cletop rengöringskassett (A-type). 22231............. E16 491 79������������������������������������1-pack

Rengöringssticka Cletop 1,25 mm

För rengöring av kontakter och skarvstycken. 22227............. E16 494 87������������������������������������5-pack

Rengöringspapper, Kim Wipes

Torra och luddfria rengöringsservetter. 280 servetter i en förpackning. 22220��������������������������������������������������������������� E16 491 86

Rengöringspenna Fujikura One-Click, övriga

Räcker till över 500 rengöringar. 22282............. E16 607 08���������������������������������������MPO 22283............. E16 620 22���������������������������������� 2,0 mm 22284............. E16 620 23���������������������������� LC duplex 22285............. E16 620 24��������������������������������������MTRJ

Rengöringskassett, Cletop-S

Bra och säker kontaktrengöring för de allra flesta kontakttyper. 22235��������������������������������������������������������������� E16 494 90

Luddfria torkdukar i dispenser

Refillkassett till Cletop-S 22236............. E16 494 91������������������������������������1-pack

Dispensern kan fyllas med rengöringsvätska för att fukta servetterna innan användning. 50 servetter i en förpackning. 2224535�������������������������������������������������������� E16 619 02

107


Verktyg och tillbehör Rengöring

Rengöringsvätska

1 liter isopropanol. 22242�������������������������������������������������������������������E16 937 45

Luft på burk 2221910������������������������������������������������������������E16 939 62

Rengöringsservett, SqueekyKleen

Rengöringstops för fiber 200-pack 22224�������������������������������������������������������������������E16 620 99

Extremt effektiv servett för att få bort fett från fibrerna i fettfyllda kablar. 2224510������������������������������������������������������������E16 936 44

Rengöringstops för pincett 40-pack

Tops att använda till pincett vid rengöring av fiber inför svetsning. 22218�������������������������������������������������������������������E16 619 40

Rengöringsservetter i hink, SqueekyKleen

Extremt effektiva servetter för att få bort fett från fibrerna i fettfyllda kablar. 2224514...... E16 936 46���������������������������������� 300-pack

Dispenserflaska med metallock

Praktisk dispenserflaska med droppsäkert metallock för rengöringsvätska. 54 x 54 x 79 mm 21211�������������������������������������������������������������������E16 938 84

Rengöringsvätska med pump.

Dispenser med pump, läckagesäker och enkel att använda. Ej påfyllbar,85 ml. 22243�������������������������������������������������������������������E16 937 42

Dispenserflaska, plast

Praktisk dispenserflaska för rengöringsvätska med droppsäkert lock. 61 x 74 x 140 mm 21210�������������������������������������������������������������������E16 491 85

Rengöringspenna

Penna med rengöringsvätska. Utmärkt komplement till torra rengöringsmetoder. 2224300 ��������������������������������������������������������

108

E16 620 94

Rengöringsvätska, SqueekyKleen

Vätska för att få bort fett från fibrerna i fettfyllda kablar. 2224512...... E16 936 45������������������������������������������ 0,95 l


Verktyg och tillbehör Förbrukningsmateriel

Svetsskarvhylsa, enkelfiber

Skyddar svetsskarv, med metallpinne för stadga. Ligger i 100-pack men säljs även styckvis. 20881............. E50 575 92,���������������������������������� 40 mm 20880-45... E50 627 44����������������������������������� 45 mm 20880............. E50 575 91����������������������������������� 60 mm

Skarvhållare, gummi

Självhäftande skarvhållare för upp till 12 enkel- eller 6 bandfiberskarvar. 20867��������������������������������������������������������������� E50 621 78

Blindplugg SC duplex

Passar hålbild SC duplex. 20799��������������������������������������������������������������� E50 575 89

Blindplugg SC simplex Svetsskarvhylsa, bandfiber, 40 mm

Skydd för ribbon-/bandfiberskarv, med keramisk pinne för stadga. Ligger i 100-pack men säljs även styckvis. 20890............. E50 575 93,������������������������������ 4-ribbon 20891............. E50 575 94������������������������������� 8-ribbon 20892............. E50 575 95����������������������������� 12-ribbon

Ferrulskydd

Skyddar fiberkontaktens ferrulände. 10200............. E50 651 25���������������������������������� 2,5 mm 10201............. E50 651 26��������������������������������1,25 mm

Passar hålbild SC simplex. 20798��������������������������������������������������������������� E50 575 88

Blindplugg ST

Passar hålbild ST. 20749��������������������������������������������������������������� E50 575 87

Ferrulskydd oförlorbart

Skarvållare, delbar, plast

Rymmer upp till 16 enkelfiberskarvar. Kan delas i tre delar 8/4/4. Monteras med medföljande dubbelhäftande tejp. 20865��������������������������������������������������������������� E50 575 90

Ferrulskydd som förankras kring fiberkablaget. 10202���������������������������������������������������������������������� 2,5 mm 10203��������������������������������������������������������������������1,25 mm

Korgmuttersats

Skruv, bricka och korgmutter till stativ. 50-pack. 29150

Duplex-clips SC Skarvhållare, plast

Rymmer upp till 12 enkel- eller 4 bandfiberskarvar. Monteras med medföljande dubbelhäftande tejp eller med skruv. 20866��������������������������������������������������������������� E50 621 61

Plastclips som sammanfogar två SCkontakter till en SC duplex-kontakt. 14000������������������������������������������������������������������������������� Blå 14001��������������������������������������������������������������������������� Grön 14002............. E50 738 07������������������������������������� Beige

Kardborrband på rulle 22305............. E50 580 16����������������������� 13 mm/25 m

109


Verktyg och tillbehör Märkning och etiketter

Märktejp

Med text ”OPTOKABEL Laser klass 3B”. 50 mm bred. 22300��������������������������������������������������������������� E50 580 14

Varningsdekal 75x60 mm 22301��������������������������������������������������������������� E06 676 10

Varningsskylt 140x210 mm Varningsdekal, 25 st, 9x9mm

Dekal med varningstriangel. 2230420�������������������������������������������������������� E06 675 92

Stor tydlig skylt i plast. 2230410

Varningsdekal, 20 st, 14x18 mm

Dekal med varningstriangel och text ”Varning! Osynlig laserstrålning klass 3B”. 2230421�������������������������������������������������������� E06 675 93

Fibermärkning, karta, omärkt

Varningsdekal 50x75 mm 25-pack. 22302

Praktisk märkning som monteras på fibern innan skarvning. Förpackningar med 10 kartor. 23132............. E50 621 59��������������������������������������� Grön 23133............. E50 621 60�������������������������������������������� Vit 23133-1������������������������������������������������������������������������� Blå 23133-2����������������������������������������������������������������������� Röd

Märkpenna Varningsdekal 50x210 mm

Lämplig att fästa runt optokabel. 25-pack. 22303

110

Svart permanent märkpenna 0,6 mm. Lämplig för fibermärkning. 23100

Fibermärkning, karta, förtryckt

Förtryckta märkkartor. Säljs styckvis. För hela kartor med samma märkning på alla lappar, byt ut ”X” i artikelkoden mot önskad märkning. 23119............................................ Grön����������������������1-12 23119-1...................................... Grön������������������� 13-24 23119-15.................................. Grön����������������������1-24 23119-2...................................... Grön����������������������1-48 23119-3...................................... Grön������������������� 49-96 23132-X...................................... Grön.. önskad märkning 23120............. E50 621 58........ Röd������������������������1-12 23120-1...................................... Röd��������������������� 13-24 23120-15.................................. Röd������������������������1-24 23120-2...................................... Röd������������������������1-48 23120-3...................................... Röd��������������������� 49-96 23135-X...................................... Röd���� önskad märkning 23121............. E50 621 57........ Blå��������������������������1-12 23121-1...................................... Blå����������������������� 13-24 23121-15.................................. Blå��������������������������1-24 23121-2...................................... Blå��������������������������1-48 23121-3...................................... Blå����������������������� 49-96 23134-X...................................... Blå������ önskad märkning


En del av av Hexatronic Group Hexatronic Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och systemlösningar med fokus på infrastruktur inom passiv fiberoptik. Fördelarna med möjligheten att kombinera det stora bolagets stabilitet och resurser med det lilla företagets flexibilitet och snabbhet är många. Hexatronic har sitt säte i Sverige, men är aktiva på en global marknad med försäljningskontor i Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA. Våra kunder är företag i telekommunikationsbranschen som operatörer, nätverksägare, distributörer och systemintegratörer. Hexatronics aktie är sedan 2018 noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

För mer information om Hexatronic Group: hexatronicgroup.com

Göteborg

Stockholm

Örebro

Uppsala

Huvudkontor, produktion och lager

Försäljningskontor

Försäljningskontor

Försäljningskontor

Försäljningskontor

Hexatronic Fiberoptic Maskingatan 16 702 86 Örebro

Hexatronic Fiberoptic Ullforsgatan 13 752 28 Uppsala

Hexatronic Fiberoptic Verkstadsvägen 1 931 61 Skellefteå

Hexatronic Fiberoptic Sofierogatan 3A 412 51 Göteborg

Hexatronic Fiberoptic Skalholtsgatan 10 164 40 Kista

Skellefteå


På vår hemsida hittar du hela vårt sortiment av fiberoptiska produkter. Välkommen in på hexatronic.se

Behöver du hjälp? Hör av dig till oss på 019-30 40 40 eller info@hexatronic.se

Hexatronic Fiberoptic, Maskingatan 16, SE-702 86 Örebro, Sweden

hexatronic.se

Hexatronic Fiberoptic erbjuder egenproducerade och inköpta fiber­optiska produkter till främst teleoperatörer och industri på den svenska och internationella marknaden. Dessutom utför vi service och reparationer av svetsar och mätinstrument.

Profile for Hexatronic

Hexatronic Fiberoptic Katalog 2020  

Hexatronic Fiberoptic Katalog 2020

Hexatronic Fiberoptic Katalog 2020  

Hexatronic Fiberoptic Katalog 2020

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded