Page 1

2016:B

ning c k m ä rk e r t s ik Un l o n ka b e på Ribb s Hexatronic o – b a ra h

192f M g o d kä i k r o ka b e l n 14/10 d för inst a l l a t io m m rö ni – b a ra r h os H exatr o n ic

Fiberoptiska produkter för access och transportnät Godkända av Skanova


Fiberoptiska produkter godkända av Skanova och TeliaSonera Den här katalogen presenterar ett urval av fiber­ optiska produkter som är godkända att installeras och användas i Skanovas och TeliaSoneras nät. Urvalet baseras på frekvent använda produkter ur Skanovas materialkatalog 1056-A 252. Produkterna i katalogen listas med både Skanovas produktnummer, E-nummer och Hexatronic produkt­­ nummer, med undantag för material specifikt framtaget för Skanova. Skanovaspecifikt material, såsom dukt med Skanovamärkning listas enbart med Skanova och Hexatronic produktnummer. Systemlösningar för effektiv installation och enkel hantering Samtliga produkter från Hexatronic Cables & Inter­ connect Systems ingår i Hexatronics system­ lös­

ningar för fiberoptiska nät, exempelvis Hexatronics Micronet mikrokabelsystem och Ribbonet ® blås­ fibersystem. Genom att kombinera produkter ur samma system garanteras kompatibilitet och bästa möjliga prestanda. Samtidigt underlättas planering, projektering och installation då antalet produkt­ varianter hålls till ett absolut minimum. För ett större urval av fiberoptiska lösningar från Hexatronic Cables & Interconnect Systems, se huvudkatalogen Fiber Solutions for Access and Transport Networks eller besök www.hexatronic.com Kontakta Hexatronic säljsupport för att hitta din närmaste grossist +46 (0) 10 - 453 02 00, order@hexatronic.com

Onlinekatalog Mer information om våra produkter och tjänster finns på hexatronic.com Hexatronics kataloger finns även online på issuu: issuu.hexatronicpartners.se

2

HCI 28701-0006-B


INNEHÅLL Mikrokabel Mikrokabel för duktinstallation i mark...................................4 Mikrokabel för duktinstallation i luftlinjenät..........................4

Kablar för luftlinjenät Luftlinjekabel, stolpavstånd 100-250 m...............................17 Luftlinjekabel, stolpavstånd 200-500 m...............................17

Nanokabel Nanokabel (Cat AB)...............................................................5

Sjökablar Sjökabel 10-ton/ 15-ton SA, loose tube..............................18

Blåsfiber

Sjökabel 10-ton/ 15-ton SA, ribbon....................................18

Blåsfiber.................................................................................6

Kablar för inomhus/utomhus installation Mikrokanalisation för förläggning i rör

Ribbonkabel 12-192 fiber....................................................19

Mikrokanalisation för förläggning i rör, 5/3,5 mm (tunnväggiga)........................................................7 Mikrokanalisation för förläggning i rör,

Markeringsnät (varningsband) Markeringsnät......................................................................19

12/10 mm (tunnväggiga).......................................................8

Skarvkopplingar och ändpluggar Mikrokanalisation för direktförläggning i mark

Skarvkopplingar för tunnväggiga mikrodukter....................20

Tjockväggiga mikrodukter, 7/3,5 mm....................................9

Skarvkopplingar för tjockväggiga mikrodukter....................20

Tjockväggiga mikrodukter, 14/10 mm ................................10

Ändpluggar för tunnväggiga mikrodukter...........................21

Tjockväggig mikrokanalisation, buntade, 7/3,5...................11

Ändpluggar för tjockväggiga mikrodukter..........................21

Tjockväggig mikrokanalisation, buntade, 14/10 mm..........12

Ändförslutningar för mikrodukter .......................................21 Ändförslutningar för mikrokanalisation ...............................21

Kanalisation HDPE – optorör Kanalisation HDPE, 18/12 mm............................................13

Kabelrörstätningar Tätning för mikrodukt, gummipeg, delbar .........................22

Mikrokanalisation för luftlinjenät Mikrokanalisation för luftlinjenät, metallfri...........................14

Delbar tätning för mikrodukt 4, 5, 7 mm.............................22 Delbar tätning för mikrodukt 10, 12, 14, 18 mm.................22

Luftkanalisation för kundanslutning (drop)..........................14

Tillbehör för luftlinjenät Mikrokanalisation för inomhusinstallation Kanalisation för inomhusinstallation....................................15

Grenskarv för fast skyddad mikrokanalisation, gel..............23 Spänndon ...........................................................................23 Bärfäste................................................................................23

Kablar för installation i kanalisation Ribbonkabel 12-96 fiber......................................................16 Ribbonkabel 144-640 fiber..................................................16

Utgåva 2016, revision B Denna utgåva ersätter tidigare katalog HCI 28701-0006-A. Ytterliagare varianter på mikrokanalisation samt nya skarvkopplingar och ändpluggar har tillförts.

3


MIKROKABEL

Mikrokabel för duktinstallation i mark Mikrokablar baserade på lösa rör-teknik med upp till 12 rör per kabel. Utformningen under­ lättar fiber-preparering och mid-span. Kabeln är utformad för installation i mikrodukter med en inre diameter ned till 8-10 mm beroende av kabeltyp. Kabeln har utmärkt böjprestanda och ett brett temperaturområde för att motstå påfrestningar under installation och vid drift.

design:

Lösa rör, Dielektrisk dimensioner: Ø 5,7-7,9 mm kapacitet: 12-192 fibrer typ:

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

TOLA 10408C/L/12

4988220

TOL4019028/12AH

GNHLDV 12 SM G652 (LT CatC)

12 (1x12)

5,7

4000

TOLA 10408C/L/24

4988240

TOL4019028/24AH

GNHLDV 24 SM G652 (LT CatC)

24 (2x12)

5,7

4000

TOLA 10408C/L/48

4988250

TOL4019028/48AH

GNHLDV 48 SM G652 (LT CatC)

48 (4x12)

5,7

4000

TOLA 10408C/L/72

4988260

TOL4019028/72AH

GNHLDV 72 SM G652 (LT CatC)

72 (6x12)

5,7

4000

TOLA 10408C/L/96

4988270

TOL4019028/96AH

GNHLDV 96 SM G652 (LT CatC)

96 (8x12)

6,7

4000

TOLA 10408D/L/96

4988270

TOL4019028/96AH

GNHLDV 96 SM G652 (LT CatD)

96 (8x12)

6,7

4000

TOLA 10408D/L/144

4988650

TOL4019032/144AH

GNHLDV 144 SM G652 (LT CatD) 144 (6x24)

6,7

4000

TOLA 10408D/L/192

4988500

TOL4019028/192AH

GNHLDV 192 SM G652 (LT CatD) 192 (8x24)

7,9

4000

Mikrokabel för duktinstallation i luftlinjenät Mikrokablar baserade på lösa rör-teknik med upp till 12 rör per kabel. Utformningen under­ lättar fiber-preparering och mid-span. Dessa kablar är utformad för installation i mikrodukter för luftinstallation med en inre diameter ned till 8-10 mm beroende av kabeltyp. Kabeln har utmärkt böjprestanda och ett brett temperaturområde för att motstå på­ frestningar under installation och vid drift.

4

design:

Lösa rör Dielektrisk, för duktinstallation i luftledningar dimensioner: Ø 5,7-6,7 mm kapacitet: 12-96 fibrer typ:

Skanova artikel nr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

TOLA 10408C5/12

4988660

TOL4019029/12AH

GNHLDV 12 SM G652 (Aerial)

12 (1x12)

5,7

4000

TOLA 10408C5/24

4988670

TOL4019029/24AH

GNHLDV 24 SM G652 (Aerial)

24 (2x12)

5,7

4000

TOLA 10408C5/48

4988680

TOL4019029/48AH

GNHLDV 48 SM G652 (Aerial)

48 (4x12)

5,7

4000

TOLA 10408C5/72

4988690

TOL4019029/72AH

GNHLDV 72 SM G652 (Aerial)

72 (6x12)

5,7

4000

TOLA 10408C5/96

4988700

TOL4019029/96AH

GNHLDV 96 SM G652 (Aerial)

96 (8x12)

6,7

4000


NANOKABEL

Nanokabel (Cat AB) Extremt robust kabel för installation i alla typer av mikrodukter med en innerdiameter av 3,5 till 12 mm. Vid installation kan Nano­ kabeln tryckas för hand upp till 100 meter, samt blåsas 1 km eller mer. Detta gör att man kan blåsa nanokabeln mellan fiber­ optiska skarvskåp längs vägar. Vid installa­ tion från skarvskåp mot fastighet kan nano­ kabeln i många fall tryckas för hand av den person som slutför installationen. Detta ger en stor kostnadsbesparing hos installatören då flera moment kan utföras snabbt, enkelt och effektivt.

design:

Akrylatinkapslad fiber, G657A Dielektrisk dimensioner: Ø 2,0 mm kapacitet: 2-8 fibrer typ:

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

TOLA 10408AB/U/02

4988600

TOL4019050/2AH

GAHLDV 2 SM G657A (CatAB)

2

2,0

4000

TOLA 10408AB/U/06

4988620

TOL4019050/6AH

GAHLDV 6 SM G657A (CatAB)

6

2,0

4000

TOLA 10408AB/U/08

4988630

TOL4019050/8AH

GAHLDV 8 SM G657A (CatAB)

8

2,0

4000

5


BLÅSFIBER

Blåsfiber Blåsfiber består av fiber inkapslade i flera skyddande lager. Blåsfibern levereras i PANs i längder från 500 till 6000 m och finns i versioner med 2, 4 eller 12 fiber, alla med böjtålig G657A2-fiber.

6

typ:

2, 4 eller 12 fiber, G.657A2 500, 1000, 2000, 4000, 6000 m standardlängder:

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

TOLA 10410A/02/1000

5042043

HRPM258013/1000M

BFU 2 SM G657A, 1000m

2

1,1

1000

TOLA 10410A/02/2000

5042044

HRPM258013/2000M

BFU 2 SM G657A, 2000m

2

1,1

2000

TOLA 10410A/02/4000

5042045

HRPM258013/4000M

BFU 2 SM G657A, 4000m

2

1,1

4000

TOLA 10410A/02/6000

5042046

HRPM258013/6000M

BFU 2 SM G657A, 6000m

2

1,1

6000

TOLA 10410A/04/2000

5042047

HRPM258014/2000M

BFU 4 SM G657A, 2000m

4

1,13

2000

TOLA 10410A/04/4000

5042048

HRPM258014/4000M

BFU 4 SM G657A, 4000m

4

1,13

4000

TOLA 10410A/04/6000

5042049

HRPM258014/6000M

BFU 4 SM G657A, 6000m

4

1,13

6000

TOLA 10410A/12/500

5042056

HRPM258017/500M

BFU 12 SM G657A, 500m

12

1,4

500

TOLA 10410A/12/1000

5042057

HRPM258017/1000M

BFU 12 SM G657A, 1000m

12

1,4

1000

TOLA 10410A/12/2000

5042058

HRPM258017/2000M

BFU 12 SM G657A, 2000m

12

1,4

2000

TOLA 10410A/12/4000

5042059

HRPM258017/4000M

BFU 12 SM G657A, 4000m

12

1,4

4000


MIKROKANALISATION FÖR FÖRLÄGGNING I RÖR

Mikrokanalisation för förläggning i rör, 5/3,5 mm (tunnväggiga) Mikrodukter och buntade mikrodukter med dimensionen 5/3,5 mm för installation i existerande kanalisation. Mikrodukterna har en fast lågfriktionsbeläggning på insidan för bästa möjliga installationsprestanda. Buntade mikro­dukter har en tunn yttre mantel som är lätt att avlägsna.

typ:

Installation i existerande kanalisation Ø 5/3,5 mm kapacitet: 1, 4, 7 eller 12-väg dimensioner:

Mikrorör, 5/3,5 mm Skanova artikelnr

Hexatronic artikeler

Benämning

Längd m

NPBA 301 0501/01

MPB30220/OG1-2

Mikrorör PE 5 mm (orange), 500m

500

MPB30220/OG1-1

Mikrorör PE 5 mm (orange), 1000m

1000

MPB30220/YE1-2

Mikrorör PE 5 mm (gul), 500m

500

MPB30220/YE1-1

Mikrorör PE 5 mm (gul), 1000m

1000

MPB30220/RD1-2

Mikrorör PE 5 mm (röd), 500m

500

MPB30220/RD1-1

Mikrorör PE 5 mm (röd), 1000m

1000

MPB30220/WH1-2

Mikrorör PE 5 mm (vit), 500m

500

MPB30220/WH1-1

Mikrorör PE 5 mm (vit), 1000m

1000

MPB30220/GN1-2

Mikrorör PE 5 mm (grön), 500m

500

MPB30220/GN1-1

Mikrorör PE 5 mm (grön), 1000m

1000

MPB30220/VT1-2

Mikrorör PE 5 mm (violett), 500m

500

MPB30220/VT1-1

Mikrorör PE 5 mm (violett), 1000m

1000

MPB30220/BU1-2

Mikrorör PE 5 mm (blå), 500m

500

MPB30220/BU1-1

Mikrorör PE 5 mm (blå), 1000m

1000

MPB30220/GY1-2

Mikrorör PE 5 mm (grå), 500m

500

MPB30220/GY1-1

Mikrorör PE 5 mm (grå), 1000m

1000

MPB30220/TQ1-2

Mikrorör PE 5 mm (turkos), 500m

500

MPB30220/TQ1-1

Mikrorör PE 5 mm (turkos), 1000m

1000

MPB30220/BK1-2

Mikrorör PE 5 mm (svart), 500m

500

MPB30220/BK1-1

Mikrorör PE 5 mm (svart), 1000m

1000

MPB30220/BN1-2

Mikrorör PE 5 mm (brun), 500m

500

MPB30220/BN1-1

Mikrorör PE 5 mm (brun), 1000m

1000

MPB30220/PK1-2

Mikrorör PE 5 mm (skär), 500m

500

MPB30220/PK1-1

Mikrorör PE 5 mm (skär), 1000m

1000

NPBA 301 0501/02 NPBA 301 0501/03 NPBA 301 0501/04 NPBA 301 0501/05 NPBA 301 0501/06 NPBA 301 0501/07 NPBA 301 0501/08 NPBA 301 0501/09 NPBA 301 0501/10 NPBA 301 0501/11 NPBA 301 0501/12

7


Mikrorör, 5/3,5 mm, buntade med 4-12 dukter Skanova artikelnr

Hexatronic artikeler

Benämning

Längd m

NPBA 301 0504/01

MPB30293/4S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 4 st), (orange kappa)

1000

NPBA 301 0504/02

4/MPB30293/4S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 4 st), (gul kappa)

1000

NPBA 301 0504/03

2/MPB30293/4S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 4 st), (röd kappa)

1000

NPBA 301 0504/04

5/MPB30293/4S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 4 st), (vit kappa)

1000

NPBA 301 0504/10

8/MPB30293/4S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 4 st), (svart kappa)

1000

NPBA 301 0507/01

MPB30293/7S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 7 st), (orange kappa)

1000

NPBA 301 0507/02

4/MPB30293/7S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 7 st), (gul kappa)

1000

NPBA 301 0507/03

2/MPB30293/7S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 7 st), (röd kappa)

1000

NPBA 301 0507/04

5/MPB30293/7S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 7 st), (vit kappa)

1000

NPBA 301 0507/05

1/MPB30293/7S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 7 st), (grön kappa)

1000

NPBA 301 0507/06

6/MPB30293/7S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 7 st), (violett kappa)

1000

NPBA 301 0512/01

MPB30293/12S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 12 st), (orange kappa)

1000

NPBA 301 0512/02

4/MPB30293/12S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 12 st), (gul kappa)

1000

NPBA 301 0512/03

2/MPB30293/12S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 12 st), (röd kappa)

1000

NPBA 301 0512/04

5/MPB30293/12S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 12 st), (vit kappa)

1000

NPBA 301 0512/10

8/MPB30293/12S-1

Mikrorör PE 5 mm (i bunt om 12 st), (svart kappa)

1000

Mikrokanalisation för förläggning i rör, 12/10 mm (tunnväggiga) Mikrodukter med dimensionen 12/10 mm för installation i existerande kanalisation. Mikrodukterna har en fast lågfriktionsbe­ läggning på insidan för bästa möjliga instal­ lationsprestanda.

typ:

Installation i existerande kanalisation Ø 12/10 mm

dimensioner:

Mikrorör, 12/10 mm

8

Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 301 1201/01

MPB30262/OG1S

Mikrorör PE 12 mm (orange)

2100

NPBA 301 1201/02

MPB30262/YE1S

Mikrorör PE 12 mm (gul)

2100

NPBA 301 1201/03

MPB30262/RD1S

Mikrorör PE 12 mm (röd)

2100

NPBA 301 1201/04

MPB30262/WH1S

Mikrorör PE 12 mm (vit)

2100

NPBA 301 1201/05

MPB30262/GN1S

Mikrorör PE 12 mm (grön)

2100

NPBA 301 1201/06

MPB30262/VT1S

Mikrorör PE 12 mm (violett)

2100

NPBA 301 1201/07

MPB30262/BU1S

Mikrorör PE 12 mm (blå)

2100

NPBA 301 1201/08

MPB30262/GY1S

Mikrorör PE 12 mm (grå)

2100

NPBA 301 1201/09

MPB30262/TQ1S

Mikrorör PE 12 mm (turkos)

2100

NPBA 301 1201/10

MPB30262/BK1S

Mikrorör PE 12 mm (svart)

2100

NPBA 301 1201/11

MPB30262/BN1S

Mikrorör PE 12 mm (brun)

2100

NPBA 301 1201/12

MPB30262/PK1S

Mikrorör PE 12 mm (skär)

2100


MIKROKANALISATION FÖR DIREKTFÖRLÄGGNING I MARK

Tjockväggiga mikrodukter, 7/3,5 mm Tjockväggiga mikrodukter, enkelrör för instal­ lation av blåsfiber och nanokabel. Mikroduk­ terna har en fast lågfriktionsbeläggning med antistatiska egenskaper på insidan för bästa möjliga installationsprestanda, 7/3,5 mm.

typ:

Direkt nedgrävd installation eller installation i existerande kanalisation dimensioner, mikrodukter: Ø7/3,5 mm

Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 401 0701/01

MPB30284/OG1S-1

Mikrorör DB 7/3,5 (orange)

1000

NPBA 401 0701/02

MPB30284/YE1S-1

Mikrorör DB 7/3,5mm (gul)

1000

NPBA 401 0701/03

MPB30284/RD1S-1

Mikrorör DB 7/3,5mm (röd)

1000

NPBA 401 0701/04

MPB30284/WH1S-1

Mikrorör DB 7/3,5mm (vit)

1000

NPBA 401 0701/05

MPB30284/GN1S-1

Mikrorör DB 7/3,5mm (grön)

1000

NPBA 401 0701/06

MPB30284/VT1S-1

Mikrorör DB 7/3,5mm (violett)

1000

NPBA 401 0701/07

MPB30284/BU1S-1

Mikrorör DB 7/3,5mm (blå)

1000

NPBA 401 0701/08

MPB30284/GY1S-1

Mikrorör DB 7/3,5mm (grå)

1000

NPBA 401 0701/09

MPB30284/TQ1S-1

Mikrorör DB 7/3,5mm (turkos)

1000

NPBA 401 0701/10

MPB30284/BK1S-1

Mikrorör DB 7/3,5mm (svart)

1000

NPBA 401 0701/11

MPB30284/BN1S-1

Mikrorör DB 7/3,5mm (brun)

1000

NPBA 401 0701/12

MPB30284/PK1S-1

Mikrorör DB 7/3,5mm (skär)

1000

NPBA 401 0701/501

MPB30284/OG1S-2

Mikrorör DB 7/3,5 (orange)

500

NPBA 401 0701/502

MPB30284/YE1S-2

Mikrorör DB 7/3,5mm (gul)

500

NPBA 401 0701/503

MPB30284/RD1S-2

Mikrorör DB 7/3,5mm (röd)

500

NPBA 401 0701/504

MPB30284/WH1S-2

Mikrorör DB 7/3,5mm (vit)

500

NPBA 401 0701/505

MPB30284/GN1S-2

Mikrorör DB 7/3,5mm (grön)

500

NPBA 401 0701/506

MPB30284/VT1S-2

Mikrorör DB 7/3,5mm (violett)

500

NPBA 401 0701/507

MPB30284/BU1S-2

Mikrorör DB 7/3,5mm (blå)

500

NPBA 401 0701/508

MPB30284/GY1S-2

Mikrorör DB 7/3,5mm (grå)

500

NPBA 401 0701/509

MPB30284/TQ1S-2

Mikrorör DB 7/3,5mm (turkos)

500

NPBA 401 0701/510

MPB30284/BK1S-2

Mikrorör DB 7/3,5mm (svart)

500

NPBA 401 0701/511

MPB30284/BN1S-2

Mikrorör DB 7/3,5mm (brun)

500

NPBA 401 0701/512

MPB30284/PK1S-2

Mikrorör DB 7/3,5mm (skär)

500

9


Tjockväggiga mikrodukter, 14/10 mm Tjockväggiga mikrodukter, enkelrör för installa­ tion av mikrokabel, eller nanokabel, 14/10 mm.

Direkt nedgrävd installation eller installation i existerande kanalisation dimensioner, mikrodukter: Ø 14/10 mm

Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 401 1401/01

MPB30285/OG1S

Mikrorör DB 14/10mm (orange)

1000

MPB30285/OG1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (orange)

680

MPB30285/YE1S

Mikrorör DB 14/10mm (gul)

1000

MPB30285/YE1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (gul)

680

MPB30285/RD1S

Mikrorör DB 14/10mm (röd)

1000

MPB30285/RD1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (röd)

680

MPB30285/WH1S

Mikrorör DB 14/10mm (vit)

1000

MPB30285/WH1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (vit)

680

MPB30285/GN1S

Mikrorör DB 14/10mm (grön)

1000

MPB30285/GN1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (grön)

680

MPB30285/VT1S

Mikrorör DB 14/10mm (violett)

1000

MPB30285/VT1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (violett)

680

MPB30285/BU1S

Mikrorör DB 14/10mm (blå)

1000

MPB30285/BU1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (blå)

680

MPB30285/GY1S

Mikrorör DB 14/10mm (grå)

1000

MPB30285/GY1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (grå)

680

MPB30285/TQ1S

Mikrorör DB 14/10mm (turkos)

1000

MPB30285/TQ1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (turkos)

680

MPB30285/BK1S

Mikrorör DB 14/10mm (svart)

1000

MPB30285/BK1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (svart)

680

MPB30285/BN1S

Mikrorör DB 14/10mm (brun)

1000

MPB30285/BN1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (brun)

680

MPB30285/PK1S

Mikrorör DB 14/10mm (skär)

1000

MPB30285/PK1S-5

Mikrorör DB 14/10mm (skär)

680

NPBA 401 1401/02 NPBA 401 1401/03 NPBA 401 1401/04 NPBA 401 1401/05 NPBA 401 1401/06 NPBA 401 1401/07 NPBA 401 1401/08 NPBA 401 1401/09 NPBA 401 1401/10 NPBA 401 1401/11 NPBA 401 1401/12

10

typ:


Tjockväggig mikrokanalisation, buntade, 7/3,5 Dessa tjockväggiga mikrodukter är tillverkade av 7/3,5 mm rör. Tjockväggiga mikrodukter medger enkel installation och lägre kostna­ der vid skarvning och avgrening. Mikrodukterna har en fast lågfriktions­ beläggning med antistatiska egenskaper på insidan för bästa möjliga installations­ prestanda.

typ:

Direkt nedgrävd installation eller installation i existerande kanalisation dimensioner, mikrodukter: Ø 7/3,5 mm kapacitet: 4, 7, 12-väg

Mikrorör med 4 dukter Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 401 0704/01

MPB30278/4S-1

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (orange kappa)

1000

NPBA 401 0704/02

4/MPB30278/4S-1

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (gul kappa)

1000

NPBA 401 0704/03

2/MPB30278/4S-1

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (röd kappa)

1000

NPBA 401 0704/04

5/MPB30278/4S-1

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (vit kappa)

1000

NPBA 401 0704/05

1/MPB30278/4S-1

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (grön kappa)

1000

NPBA 401 0704/06

6/MPB30278/4S-1

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (violett kappa)

1000

NPBA 401 0704/07

3/MPB30278/4S-1

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (blå kappa)

1000

NPBA 401 0704/01:500

MPB30278/4S-2

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (orange kappa)

500

NPBA 401 0704/02:500

4/MPB30278/4S-2

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (gul kappa)

500

NPBA 401 0704/03:500

2/MPB30278/4S-2

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (röd kappa)

500

NPBA 401 0704/04:500

5/MPB30278/4S-2

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (vit kappa)

500

NPBA 401 0704/05:500

1/MPB30278/4S-2

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (grön kappa)

500

NPBA 401 0704/06:500

6/MPB30278/4S-2

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (violett kappa)

500

NPBA 401 0704/07:500

3/MPB30278/4S-2

Mikrorör DB 4x7/3,5mm S12 (blå kappa)

500

Mikrorör med 7 dukter Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 401 0707/01

MPB30278/7S-1

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (orange kappa)

1000

NPBA 401 0707/02

4/MPB30278/7S-1

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (gul kappa)

1000

NPBA 401 0707/03

2/MPB30278/7S-1

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (röd kappa)

1000

NPBA 401 0707/04

5/MPB30278/7S-1

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (vit kappa)

1000

NPBA 401 0707/05

1/MPB30278/7S-1

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (grön kappa)

1000

NPBA 401 0707/06

6/MPB30278/7S-1

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (violett kappa)

1000

NPBA 401 0707/07

3/MPB30278/7S-1

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (blå kappa)

1000

NPBA 401 0707/08

9/MPB30278/7S-1

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (grå kappa)

1000

NPBA 401 0707/01:500

MPB30278/7S-2

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (orange kappa)

500

NPBA 401 0707/02:500

4/MPB30278/7S-2

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (gul kappa)

500

NPBA 401 0707/03:500

2/MPB30278/7S-2

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (röd kappa)

500

NPBA 401 0707/04:500

5/MPB30278/7S-2

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (vit kappa)

500

NPBA 401 0707/05:500

1/MPB30278/7S-2

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (grön kappa)

500

NPBA 401 0707/06:500

6/MPB30278/7S-2

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (violett kappa)

500

NPBA 401 0707/07:500

3/MPB30278/7S-2

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (blå kappa)

500

NPBA 401 0707/08:500

9/MPB30278/7S-2

Mikrorör DB 7x7/3,5mm S12 (grå kappa)

500

Mikrorör med 12 dukter Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 401 0712/01

MPB30278/12S-1

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (orange kappa)

1000

NPBA 401 0712/02

4/MPB30278/12S-1

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (gul kappa)

1000

NPBA 401 0712/03

2/MPB30278/12S-1

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (röd kappa)

1000

NPBA 401 0712/04

5/MPB30278/12S-1

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (vit kappa)

1000

NPBA 401 0712/05

1/MPB30278/12S-1

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (grön kappa)

1000

NPBA 401 0712/06

6/MPB30278/12S-1

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (violett kappa)

1000

NPBA 401 0712/07

3/MPB30278/12S-1

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (blå kappa)

1000

NPBA 401 0712/01:500

MPB30278/12S-2

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (orange kappa)

500

NPBA 401 0712/02:500

4/MPB30278/12S-2

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (gul kappa)

500

NPBA 401 0712/03:500

2/MPB30278/12S-2

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (röd kappa)

500

NPBA 401 0712/04:500

5/MPB30278/12S-2

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (vit kappa)

500

NPBA 401 0712/05:500

1/MPB30278/12S-2

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (grön kappa)

500

NPBA 401 0712/06:500

6/MPB30278/12S-2

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (violett kappa)

500

NPBA 401 0712/07:500

3/MPB30278/12S-2

Mikrorör DB 12x7/3,5mm S12 (blå kappa)

500

11


Tjockväggig mikrokanalisation, buntade, 14/10 mm Dessa tjockväggiga mikrodukter är tillverkade av 14/10 mm rör. Tjockväggiga mikrodukter medger enkel installation och lägre kostnader vid skarvning och avgrening. Mikrodukterna har en fast lågfriktionsbeläggning på insidan för bästa möjliga installationsprestanda.

typ:

Direkt nedgrävd installation eller installation i existerande kanalisation dimensioner, mikrodukter: Ø 14/10 mm kapacitet: 2, 4, 7-väg

Mikrorör med 2 dukter Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 401 1402/01

MPB30281/2S-1

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (orange kappa)

1000

NPBA 401 1402/02

4/MPB30281/2S-1

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (gul kappa)

1000

NPBA 401 1402/03

2/MPB30281/2S-1

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (röd kappa)

1000

NPBA 401 1402/04

5/MPB30281/2S-1

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (vit kappa)

1000

NPBA 401 1402/05

1/MPB30281/2S-1

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (grön kappa)

1000

NPBA 401 1402/06

6/MPB30281/2S-1

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (violett kappa)

1000

NPBA 401 1402/07

3/MPB30281/2S-1

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (blå kappa)

1000

NPBA 401 1402/01:500

MPB30281/2S-2

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (orange kappa)

500

NPBA 401 1402/02:500

4/MPB30281/2S-2

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (gul kappa)

500

NPBA 401 1402/03:500

2/MPB30281/2S-2

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (röd kappa)

500

NPBA 401 1402/04:500

5/MPB30281/2S-2

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (vit kappa)

500

NPBA 401 1402/05:500

1/MPB30281/2S-2

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (grön kappa)

500

NPBA 401 1402/06:500

6/MPB30281/2S-2

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (violett kappa)

500

NPBA 401 1402/07:500

3/MPB30281/2S-2

Mikrorör DB 2x14/10mm S12 (blå kappa)

500

Mikrorör med 4 dukter Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 401 1404/01

MPB30277/4S-1

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (orange kappa)

1000

NPBA 401 1404/02

4/MPB30277/4S-1

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (gul kappa)

1000

NPBA 401 1404/03

2/MPB30277/4S-1

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (röd kappa)

1000

NPBA 401 1404/04

5/MPB30277/4S-1

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (vit kappa)

1000

NPBA 401 1404/05

1/MPB30277/4S-1

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (grön kappa)

1000

NPBA 401 1404/07

3/MPB30277/4S-1

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (blå kappa)

1000

NPBA 401 1404/01:500

MPB30277/4S-2

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (orange kappa)

500

NPBA 401 1404/02:500

4/MPB30277/4S-2

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (gul kappa)

500

NPBA 401 1404/03:500

2/MPB30277/4S-2

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (röd kappa)

500

NPBA 401 1404/04:500

5/MPB30277/4S-2

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (vit kappa)

500

NPBA 401 1404/05:500

1/MPB30277/4S-2

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (grön kappa)

500

NPBA 401 1404/07:500

3/MPB30277/4S-2

Mikrorör DB 4x14/10mm S12 (blå kappa)

500

Mikrorör med 7 dukter

12

Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 401 1407/01

MPB30277/7S-1

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (orange kappa)

1000

NPBA 401 1407/02

4/MPB30277/7S-1

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (gul kappa)

1000

NPBA 401 1407/03

2/MPB30277/7S-1

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (röd kappa)

1000

NPBA 401 1407/04

5/MPB30277/7S-1

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (vit kappa)

1000

NPBA 401 1407/05

1/MPB30277/7S-1

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (grön kappa)

1000

NPBA 401 1407/06

6/MPB30277/7S-1

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (violett kappa)

1000

NPBA 401 1407/07

3/MPB30277/7S-1

Mikrorör DB7x14/10mm S12 (blå kappa)

1000

NPBA 401 1407/01:500

MPB30277/7S-2

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (orange kappa)

500

NPBA 401 1407/02:500

4/MPB30277/7S-2

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (gul kappa)

500

NPBA 401 1407/03:500

2/MPB30277/7S-2

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (röd kappa)

500

NPBA 401 1407/04:500

5/MPB30277/7S-2

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (vit kappa)

500

NPBA 401 1407/05:500

1/MPB30277/7S-2

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (grön kappa)

500

NPBA 401 1407/06:500

6/MPB30277/7S-2

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (violett kappa)

500

NPBA 401 1407/07:500

3/MPB30277/7S-2

Mikrorör DB 7x14/10mm S12 (blå kappa)

500


KANALISATION HDPE – OPTORÖR

Kanalisation HDPE, 18/12 mm Kanalisationsrör, enkelrör och tub-buntar för installation av optokabel. Används med för­ del då grövre mikrokablar eller traditionella optokablar installeras.

typ:

Direkt nedgrävd installation eller installation i existerande kanalisation dimensioner, mikrodukter: Ø 18/12 mm kapacitet: 1, 4-väg

Enkelrör Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 201 1812/1

MPB30217/005OG1S

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (orange markering)

1900

NPBA 201 1812/2

MPB30217/005YE1S

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (gul markering)

1900

NPBA 201 1812/3

MPB30217/005RD1S

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (röd markering)

1900

NPBA 201 1812/4

MPB30217/005WH1A

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (vit markering)

1900

NPBA 201 1812/5

MPB30217/005GN1S

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (grön markering)

1900

NPBA 201 1812/6

MPB30217/005VT1S

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (violett markering)

1900

NPBA 201 1812/7

MPB30217/005BU1S

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (blå markering)

1900

NPBA 201 1812/8

MPB30217/005GY1S

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (grå markering)

1900

NPBA 201 1812/9

MPB30217/005TQ1S

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (turkos markering)

1900

NPBA 201 1812/10

MPB30217/005BK1S

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (svart markering)

1900

NPBA 201 1812/11

MPB30217/005BN1S

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (brun markering)

1900

NPBA 201 1812/12

MPB30217/005PK1S

Kanalisationsrör HDPE 18/12 (skär markering)

1900

Kanalisationsrör, buntade Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 201 1804/401

MPB30217/008S

Kanalisationsrör HDPE 4x18/12 (orange markering)

1000

NPBA 201 1804/402

4/MPB30217/008S

Kanalisationsrör HDPE 4x18/12 (gul markering)

1000

13


MIKROKANALISATION FÖR LUFTLINJENÄT

Mikrokanalisation för luftlinjenät, metallfri Självbärande mikrokanalisation för installa­ tion på stolpar. Dukterna är dielektriska (metallfria) och har låg vikt för att underlätta installation. En extra UV-stabiliserad mantel gör att dukterna motstår solljusets inverkan. Dukterna finns i ett flertal varianter inne­ fattade både 5/3.5 mm rör för blåsfiber och 12/10 mm rör för mikrokablar.

typ:

Installation i luft

dimensioner, mikrodukter:

5/3,5 mm och 12/10 mm kapacitet: 1, 4, 7, 12, 5+4, 8+2, 12+1-väg

Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 502 0505/1204

MPB30228/5S

Mikrorör Fig-8 FRP Luft 5x5/3,5mm + 4x12/10mm

1000

NPBA 502 0508/1202

MPB30228/8S

Mikrorör Fig-8 FRP Luft 8x5/3,5mm + 2x12/10mm

1000

NPBA 502 0510/1201

MPB30228/10S

Mikrorör Fig-8 FRP Luft 10x5/3,5mm + 1x12/10mm

1000

NPBA 502 0512/1201

MPB30228/12S

Mikrorör Fig-8 FRP Luft 12x5/3,5mm + 1x12/10mm

1000

NPBA 501 0504/00

MPB30224/4S

Mikrorör Fig-8 FRP Luft 4x5/3,5mm

1000

NPBA 501 0507/00

MPB30224/7S

Mikrorör Fig-8 FRP Luft 7x5/3,5mm

1000

NPBA 501 0512/00

MPB30224/12S

Mikrorör Fig-8 FRP Luft 12x5/3,5mm

1000

NPBA 501 1201/00

MPB30228/1S

Mikrorör Fig-8 FRP Luft 1x12/10mm

1000

NPBA 503 1201/00

MPB30229/1M

Mikrorör High UV 12/10mm för upp- och nedledning

500

Luftkanalisation för kundanslutning (drop)

14

Skanova artikelnr

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPBA 504 0501/00

MPB30222/1

Mikrorör Luftdropp 1x5/3,5mm (självbärande)

500


MIKROKANALISATION FÖR INOMHUSINSTALLATION

Kanalisation för inomhusinstallation Mikrokanalisation med en mantel av halo­ genfritt flamskyddande material. Detta gör kanalisationen lämplig för installation inom­ hus. Mikrokanalisationen finns för både 5/3,5 mm och 12/10 mm mikrodukter.

typ:

Halogenfri, flamskyddad Ø 5/3,5 , 12/10 mm kapacitet: 1, 4, 7, 12-väg dimensioner, mikrodukter:

Mikrokanalisation, inomhus, 5/3,5 mm Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPLA 301 0501/00

5040007

MPB30202/1

Mikrorör LSZH 5/3.5 MM

500

NPLA 302 0501/00

5040298

MPB30201/1

Mikrorör LSZH ID1 5/3.5 MM FÖRSTÄRKT

500

NPLA 301 0504/00

5040484

MPB30203/4

Mikrorör LSZH ID 4x5/3.5 MM

500

NPLA 301 0507/00

5040485

MPB30204/7

Mikrorör LSZH ID 7x5/3.5 MM

500

NPLA 301 0512/00

5040486

MPB30205/12

Mikrorör LSZH ID 12x5/3.5 MM

500

Mikrokanalisation, inomhus, 12/10 mm Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Längd m

NPLA 303 1201/00

5040450

MPB30273/1

Mikrorör LSZH 12/10 MM

500

NPLA 303 1204/00

5040451

MPB30273/4

Mikrorör LSZH ID 4X12/10 MM

500

NPLA 303 1207/00

5040452

MPB30273/7

Mikrorör LSZH ID 7X12/10 MM

500

15


KABLAR FÖR INSTALLATION I KANALISATION

Ribbonkabel 12-96 fiber 4-fiber ribbon med spårkärna för maximalt skydd av fibrerna. Utformningen ger en mycket trycktålig kabel som är snabb och enkel att installera. Ribbonkabeln har streckmärkning för snabb och enkel identifikatiton av banden.

design:

Spårkärna, 4-fiber ribbon Dielektrisk kapacitet: 12-96 fiber typ:

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

A 952 5450/12

4984750

TOL4011013/12A

GASLDV 12 SM G652

12

9,5

4000

A 952 5450/24

4984760

TOL4011013/24A

GASLDV 24 SM G652

24

9,5

6000

A 952 5450/48

4984770

TOL4011013/48A

GASLDV 48 SM G652

48

9,5

6000

A 952 5450/96

4983050

TOL4011001/96A

GASLDV 96 SM G652

96

13,5

4000

Ribbonkabel 144-640 fiber 8-fiber ribbon med spårkärna för maximalt skydd av fibrerna. Utformningen ger en myck­ et trycktålig kabel som är snabb och enkel att installera. Kabeln har 8-fiber ribbon för maxi­ mal packningstäthet. Vattenblockerande gel används för TOL4011002 och torra vatten­ blockerande svällband i TOL4101020.

16

design:

Spårkärna, 8-fiber ribbon Dielektrisk kapacitet: 144-640 fiber typ:

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

A 952 5450/144

4984120

TOL4011002/144A

GASLDV 144 SM G652

144

15,5

4000

A 952 5450/192

4984100

TOL4011002/192A

GASLDV 192 SM G652

192

15,5

4000

A 952 5450/288

4979840

TOL4011020/288A

GASLDV 288 SM G652

288

18

4000

A 952 5450/384

4979850

TOL4011020/384A

GASLDV 384 SM G652

384

18

4000

A 952 5450/480

4982970

TOL4011020/480A

GASLDV 480 SM G652

480

19

4000

A 952 5450/640

4982980

TOL4011020/640A

GASLDV 640 SM G652

640

22

2000


KABLAR FÖR LUFTLINJENÄT

Luftlinjekabel, stolpavstånd 100-250 m ADSS, icke metallisk kabel med koncentrisk spår-kärna som innehåller aramidgarn för dragavlastning. Kabeln är dubbelmantlad för extra robusthet. Kabeln är lämplig att installera i tuffa miljöer med stora vind- och islaster och för stolpavstånd på 100-250 m.

design:

ADSS, koncentrisk kärna Dielektrisk kapacitet: 12-48 fiber, max 7kN typ:

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

A 952 1655/912

4979390

TOL4032002/12A

GRHSLLDV 12 SM G652

12

13,8

4000

A 952 1655/924

4979400

TOL4032002/24A

GRHSLLDV 24 SM G652

24

13,8

4000

A 952 1655/948

4979420

TOL4032002/48A

GRHSLLDV 48 SM G652

48

13,8

4000

Luftlinjekabel, stolpavstånd 200-500 m ADSS, icke metallisk kabel med koncentrisk spår-kärna som innehåller aramidgarn för dragavlastning. Kabeln är dubbelmantlad för extra robusthet. Kabeln är lämplig att installeras i tuffa miljöer med stora vind- och islaster och för stolpavstånd på 200-500 m.

design:

ADSS, koncentrisk kärna Dielektrisk kapacitet: 12-48 fiber, max 14.5kN typ:

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

A 952 1655/812

4979310

TOL4032008/12A

GRHSLLDV 12 SM G652

12

15

6000

A 952 1655/824

4979320

TOL4032008/24A

GRHSLLDV 24 SM G652

24

15

6000

A 952 1655/848

4979340

TOL4032008/48A

GRHSLLDV 48 SM G652

48

15

6000

17


SJÖKABLAR

Sjökabel 10-ton/ 15-ton SA, loose tube design:

Enkelarmerad respektive dubbelarmerad sjökabel av unitube-konstruktion. Konstruk­ tionen består av en hermetiskt tillsluten tub i rostfritt stål (3.7 mm diameter). Inuti tuben finns fiber och tixotropiskt vattenblockerande gel. Tuben är skyddad med en polyeten­ mantel, ett lager av galvaniserade ståltrådar och slutligen omsluten av ett lager med polypropengarn.

FIMT, enkel-/dubbelarmerad 10 ton/15 ton ≤2000 m kapacitet: 12-96 fiber typ:

TOL 404 1051 + Sjökabel 15-ton UT Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

TOLA 10402/12

Kontakta Hexatronic

TOL4041051/12A

GJMLTTV 12 SM G652

12

26

5000

TOLA 10402/24

4988420

TOL4041051/24A

GJMLTTV 24 SM G652

24

26

5000

TOLA 10402/48

4988430

TOL4041051/48A

GJMLTTV 48 SM G652

48

26

5000

TOLA 10402/96

Kontakta Hexatronic

TOL4041051/96A

GJMLTTV 96 SM G652

96

26

5000

TOL 404 1050 + Sjökabel 10 ton UT Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

TOLA 10402/912

Kontakta Hexatronic

TOL4041050/12A

GJMLTV 12 SM G652

12

22

5000

TOLA 10402/924

4988440

TOL4041050/24A

GJMLTV 24 SM G652

24

22

5000

TOLA 10402/948

4988450

TOL4041050/48A

GJMLTV 48 SM G652

48

22

5000

TOLA 10402/996

Kontakta Hexatronic

TOL4041101/96A

GJMLTV 96 SM G652

96

22

5000

Sjökabel 10-ton/ 15-ton SA, ribbon Enkelarmerad sjökabel av ribbon-konstruk­ tion. Konstruktionen består av en hermetiskt tillsluten tub i koppar). Inuti tuben finns en kabelkropp med spårkärna innehållande fiberband (ribbon), omgiven av vattenblock­ erande gel. Kabelkroppen är skyddad med en polyetenmantel, ett lager av galvaniserade ståltrådar och slutligen omsluten av ett lager med polypropengarn.

design:

Ribbon, enkelarmerad 10 ton/15 ton ≤500 m kapacitet: 12-192 fiber typ:

TOL 404 10 + Sjökabel 15-ton SC Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

TOLA 10401/12

Kontakta Hexatronic

TOL4041023/12A

GASLMLTV 12 SM G652

12

34

5000

TOLA 10401/24

4988350

TOL4041023/24A

GASLMLTV 24 SM G652

24

34

5000

TOLA 10401/48

4988360

TOL4041023/48A

GASLMLTV 48 SM G652

48

34

5000

TOLA 10401/96

4988370

TOL4041023/96A

GASLMLTV 96 SM G652

96

34

5000

TOLA 10401/192

Kontakta Hexatronic

TOL4041040/192A

GASLMLTV 192 SM G652

192

36

5000

TOL 404 10 + Sjökabel 10-ton SC

18

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

TOLA 10401/924

4988390

TOL4041016/24A

GASLMLTV 24 SM G652

24

31

5000

TOLA 10401/948

4988400

TOL4041016/48A

GASLMLTV 48 SM G652

48

31

5000

TOLA 10401/996

4988410

TOL4041016/96A

GASLMLTV 96 SM G652

96

31

5000

TOLA 10401/9192

Kontakta Hexatronic

TOL4041039/192A

GASLMLTV 192 SM G652

192

33

5000


KABLAR FÖR INOMHUS/UTOMHUS INSTALLATION

Ribbonkabel 12-192 fiber design:

4-fiber ribbon med spårkärna för maximalt skydd av fibrerna. Utformningen ger en mycket trycktålig kabel som är snabb och enkel att installera.Torr vattenblockerande band medger snabb och enkel preparering vid skarvning.

Spårkärna, 4-fiber ribbon Dielektrisk, halogenfri , flamskyddad kapacitet: 12- 192 fiber typ:

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Antal fiber

ø mm

Std. Längd m

A 952 1662/12

4983620

TOL4051014/12A

GASQBDUV 12 SM G652

12

9,9

4000

A 952 1662/24

4983630

TOL4051014/24A

GASQBDUV 24 SM G652

24

9,9

6000

A 952 1662/48

4983640

TOL4051014/48A

GASQBDUV 48 SM G652

48

9,9

6000

A 952 1662/96

4983340

TOL4051001/96A

GASQBDUV 96 SM G652

96

14,5

6000

A 952 1662/144

Kontakta Hexatronic

TOL4051027/144A

GASQBDUV 144 SM G652

144

16,6

6000

A 952 1662/192

4983360

TOL4051027/192A

GASQBDUV 192 SM G652

192

16,6

6000

MARKERINGSNÄT Markeringsnät Markeringsnät (varningsnät) används i sam­ band med installation av optokanalisation och optokabel. Nätet placeras normalt ca 30 cm ovanför kanalisationen i kabelschakten. Detta ger därmed en tidig varning vid gräv­ arbeten.

design: typ:

Markeringsnät, 100 mm , Orange 0,8 mm syrafast ståltråd

En integrerad söktråd används för att lokali­ sera kanalisationen genom att denna spän­ ningssätts med hjälp av en signalgenerator. En detektor kan sedan användas för att följa kanalisationen ihela dess längd.

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Förpackning

A 9528 411

00665786

MPB30601/50

Markeringsnät, 500m rulle med 3st skarvsatser

500 m

NTMA 10292

00665896

1/MPB31000

Skarsats (extra)

1

19


SKARVKOPPLINGAR OCH ÄNDPLUGGAR

Skarvkopplingar för tunnväggiga mikrodukter Snabbkopplingar för mikrodukter medger enkel skarvning. Kopplingarna finns i tre grundutföranden för rördimensionerna 5/3,5 mm 10/8 mm och 12/10 mm samt som övergångskoppling mellan olika rördimen­ sioner från 5/3,5 mm till 14/10 mm.

typ: Rak

koppling

dimensioner, mikrodukter:

Ø 5/3,5 mm 10/8 mm och 12/10mm samt reducering 7/3,5 mm till 5/3,5 mm

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Förpackning

NDEA 305 0005/0

5042699

MPB30601/50

Skarvkoppling PE 5/3,5 mm, öppningsbar

100

NDEA 301 0010/0

5042712

MPB30601/100

Skarvkoppling PE 10/8 mm, öppningsbar

100

NDEA 301 0012/0

5042713

MPB30601/120

Skarvkoppling PE 12/10 mm, öppningsbar

100

NDEA 301 0705/0

5042717

MPB30603/70

Skarvkoppling Reducering PE 7/3,5-5/3,5 mm

100

Skarvkopplingar för tjockväggiga mikrodukter Snabbkopplingar för mikrodukter för enkel skarvning av mikrodukter. Kopplingarna finns i ett flertal utföranden för 7/3,5 mm till 18/10 mm samt som övergångskoppling mellan olika rördimensioner. Raka kopplingar avsedda för direkt nedgrävning med yttre skydd, typ väska

20

typ:

Rak koppling

dimensioner, mikrodukter:

Ø 7/3,5 mm, 14/10

mm och 18/12 mm

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Förpackning

NDEA 401 0007/1

5041991

1/MPB30601/7

Skarvkoppling DB 7/3,5 mm, Direkt nedgrävbar, m. väska

100

NDEA 401 0014/1

5042182

1/MPB30601/14

Skarvkoppling DB 14/10 mm Direkt nedgrävbar, m. väska

100

NDEA 401 0018/1

5042716

1/MPB30601/18

Skarvkoppling DB 18/10 mm Direkt nedgrävbar, m. väska

100

NDEA 401 7474/0

5040341

MPB30601/7

Skarvkoppling DB 7/3,5 mm, För miljöskåp och brunnar

100

NDEA 401 0014/0

5042714

MPB30601/140

Skarvkoppling DB 14, För miljöskåp och brunnar

100


Ändpluggar för tunnväggiga mikrodukter typ:

Ändpluggar för mikrodukter terminerade ovan jord.

Ändpluggar

dimensioner, mikrodukter:

Ø 5 mm,

10 mm och 12 mm

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Förpackning

NDEA 305 0055/0

5042737

MPB30606/50

Ändplugg till PE 5

100

NDEA 301 1009/0

5042739

MPB30606/100

Ändplugg till PE 10

100

NDEA 301 1211/0

5042752

MPB30606/120

Ändplugg till PE 12

100

Ändpluggar för tjockväggiga mikrodukter typ:

Ändpluggar för mikrodukter. Ändpluggar för direkt nedgrävning med yttre skydd, typ väska.

Ändpluggar

dimensioner, mikrodukter:

Ø 7 mm, 14 mm

och 18 mm

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Förpackning

NDEA 401 0735/1

5042732

1/MPB30606/7

Ändplugg DB 7, m. väska

100

NDEA 401 1410/1

5042733

1/MPB30606/14

Ändplugg DB 14, m. väska

100

NDEA 401 1812/1

5042735

1/MPB30606/18

Ändplugg DB 18, m. väska

100

NDEA 301 0076/0

5042738

MPB30606/70

Ändplugg till PE 7, För miljöskåp, skåp och brunnar

100

NDEA 401 1410/0

5040904

1/MPB30606/14

Ändplugg DB 14, För miljöskåp, skåp och brunnar

100

NDEA 401 1812/0

5042755

MPB30606/180

Ändplugg DB 18, För miljöskåp, skåp och brunnar

100

Ändförslutningar för mikrodukter Ändförslutningar av gummi används som temporärt skydd på oanvänd mikrorör för att förhindra vatten och damm från att komma in i mikrodukterna.

typ:

Ändförslutningar av gummi för mikrorör

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

NDEA 310 0055/0

5042483

MPB30609/5

Ändplugg för rör med ytterdiam. 5 mm

NDEA 310 0077/0

5042484

MPB30609/7

Ändplugg för rör med ytterdiam. 7 mm

NDEA 310 1010/0

5042485

MPB30609/10

Ändplugg för rör med ytterdiam. 10 mm

NDEA 310 1212/0

5042486

MPB30609/12

Ändplugg för rör med ytterdiam. 12 mm

NDEA 310 1414/0

5042487

MPB30609/14

Ändplugg för rör med ytterdiam. 14 mm

NDEA 310 1818/0

5042489

MPB30609/18

Ändplugg för rör med ytterdiam. 18 mm

Ändförslutningar för mikrokanalisation Ändförslutningar av gummi används som temporärt skydd på oanvänd mikrokanalisa­ tion för att förhindra vatten och damm från att komma in i mikrodukterna.

typ:

Ändförslutningar av gummi för mikrokanalisation

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

NDEA 201 1015/16

5040177

SRS10617/1

Ändplugg för rör med innerdiam. 10-15 mm (16/10 rör)

-

5040178

SRS10617/2

Ändplugg för rör med innerdiam. 10-15 mm (18/12 rör)

-

5040178

SRS10617/2

Ändplugg för rör med innerdiam. 10-15 mm (20/14 rör)

NDEA 201 1826/25

5040179

SRS10617/3

Ändplugg för rör med innerdiam. 18-26 mm (25/19 rör)

21


KABELRÖRSTÄTNINGAR

Tätning för mikrodukt, gummipeg, delbar Delbara tätningar används för att täta runt en blåsfiber, installerad i en mikrodukt. Denna tätning består av en slitsad gummipeg som även dragavlastar fibern mot mikrodukten. Tätningen fungerar för alla Hex­ atronic blåsfiber 2-12 fiber. Tätningen kan även användas som en ändhätta för dukter utan fi­ ber installerad. För extra dragstyrka används en metallhylsa ”crimp” i kombination med denna tätning. Metallhylsan ska alltid använ­ das för installation av blåsfiber i luft. Skanova artikelnr

typ:

Delbara tätning/dragavlastning Ø 5/3,5 eller 7/3,5 mm, metallhylsa Ø 5/3,5 mm dimensioner, mikrodukter:

E-nummer

Hexatronic artikelnr

5040876

NDK12103

5042598

NDK12104

Benämning

NDKA 305 0051/1 NDKA 301 3512/100

Förpackning

Kabelrörstätning för 5/3,5 och 7/3,5 mm mikrorör med kabel/fiber, förpackning om 100 st

NDKA 305 0051/1

Metallhylsa (crimp) till kabelrörstätning

1x100 100

Delbar tätning för mikrodukt 4, 5, 7 mm Delbara tätningar används för att täta runt en blåsfiber eller nanokabel installerad i en mikro­ dukt. Tätningarna är utformade för att kunna monteras efter det att blåsfibern installerats.

typ:

Delbar tätning

dimensioner, mikrodukter:

Ø 4/2, 5/3,5 eller

7/3,5 mm

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Förpackning

NDKA 310 0004/095

5042779

MPB30608/4A

Kabelrörstätning delbar 4 (0.9) för blåsfiber

500

NDKA 310 0004/125

5042792

MPB30608/4B

Kabelrörstätning delbar 4 (1,25) för nanokabel 2 mm

500

NDKA 301 0912/05

5042033

MPB30608/5A

Kabelrörstätning delbar 5 (0,9) för blåsfiber

500

NDKA 301 1251/05

5042034

MPB30608/5B

Kabelrörstätning delbar 5 (1,25) mm för nanokabel 2 mm

500

NDKA 310 0007/095

5042035

MPB30608/7A

Kabelrörstätning delbar 7 (0,9) 1för blåsfiber

500

NDKA 310 007/125

5040728

MPB30608/7B

Kabelrörstätning delbar 7 (1,25) för nanokabel 2 mm

500

Delbar tätning för mikrodukt 10, 12, 14, 18 mm Delbara tätningar används för att täta runt en mikrokabel installerad i en mikrodukt. Tätningarna är utformade för att kunna monteras efter det att kabeln installerats.

22

typ:

Delbara tätningar

dimensioner,

mikrodukter:

Ø 10/8, 12/10,

14/10 mm eller 18/12 mm

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

Förpackning

NDKA 310 0010/254

5042023

MPB30608/10A

Kabelrörstätning delbar 10 (2,5-3,5 mm)

25

NDKA 310 0010/395

5041741

MPB30608/10D

Kabelrörstätning delbar 10 (3,5-5,0 mm)

25

NDKA 310 0010/565

5042024

MPB30608/10B

Kabelrörstätning delbar 10 (5,0-6,5 mm)

25

NDKA 310 0010/658

5042026

MPB30608/10C

Kabelrörstätning delbar 10 (6,5-7,5 mm)

25

NDKA 310 0012/254

5042027

MPB30608/12A

Kabelrörstätning delbar 12 (2,5-3,5 mm)

25

NDKA 310 0012/395

5041742

MPB30608/12E

Kabelrörstätning delbar 12 (3,5-5,0 mm)

25

NDKA 310 0012/565

5042028

MPB30608/12B

Kabelrörstätning delbar 12 (5,0-6,5 mm)

25

NDKA 310 0012/658

5042029

MPB30608/12C

Kabelrörstätning delbar 12 (6,5-8,0 mm)

25

NDKA 310 0014/354

5041743

MPB30608/14C

Kabelrörstätning delbar 14 (3,5-5,0 mm)

25

NDKA 310 0014/565

5042031

MPB30608/14A

Kabelrörstätning delbar 14 (5,0-6,5)

25

NDKA 310 0014/588

5041743

MPB30608/14C

Kabelrörstätning delbar 14 (6,5-8,0 mm)

25

NDKA 310 0014/354

5042037

MPB30608/14G

Kabelrörstätning delbar 14 (3,5--5,0 mm)

25

NDKA 310 0014/810

5042032

MPB30608/14B

Kabelrörstätning delbar 14 (8,0-10,0 mm)

25

NDKA 201 1814/606

5042038

MPB30608/18C

Kabelrörstätning delbar 18 (5-6,5 mm)

25

NDKA 201 1814/608

5042102

MPB30608/18B

Kabelrörstätning delbar 18 (6,5-8.0 mm)

25

NDKA 201 1814/810

5042101

MPB30608/18A

Kabelrörstätning delbar 18 (8,0-9,5 mm)

25


TILLBEHÖR FÖR LUFTLINJENÄT

Grenskarv för fast skyddad mikrokanalisation, gel typ:

En mycket lättanvänd grenskarv för fast skyddad dukt. Skarven har ett gelliknande skikt som medger mycket snabb installation genom att förslutningen enkelt omslutes runt en avgreningspunkt och snäppes fast. Skarven använd för luftduktinstallationer men kan med fördel även användas i mark.

Kallförslutning, återförslutningsbar, gel tätning: IP 67 kapacitet: Upp till 2x1-väg avgrening (under jord) eller 4x1-väg (ovan jord)

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

NPBA 501 0250

5040385

NDE45122/1

Skarvskydd för kanalisation i luft GelWrap 50/20-250

NPBA 501 0300

5040643

NDE45122/3

Skarvskydd för kanalisation i luft GelWrap 50/20-350

Spänndon typ:

Utformad för dukter vid stolpmontage med en FRP figur-8 bärlina. Typ 701 kan också monteras på förstärkt singeldukt utan FRP ämnad för luftinstallation.

Spänndon för dukt (601) 8-10 mm FRP eller (701) 6-8 mm FRP eller förstärkt singeldukt kapacitet:

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

NSHA 501 0140

5060044

NSF151701

Spänndon för dropprör, bygel 140 mm för nedledning på stolpe

NSHA 501 0500

506206

NSF151601/1

Spänndon för luftkanalisation med bärlina 5-7 mm FRP, bygel 500 mm

Bärfäste Utformad för dukter vid stolpmontage med en FRP figur-8 bärlina.

typ:

Bärfäste 7-11 mm FRP

kapacitet:

Skanova artikelnr

E-nummer

Hexatronic artikelnr

Benämning

NSHA 555 0880

5040893

NSF151502

Kabelbärfäste med linhållare för mellanstolpe

NSHA 555 1055/21

5060038

NSF151521

Fästbult för Bärfäste trästolpe

23


HCI 28701-0006-B © Hexatronic C&I AB 2016

Branschledande systemlösningar inom fiberkommunikation Hexatronic Cables & Interconnect Systems är en systemleverantör som utvecklar, tillverkar, marknadsför och tillhandahåller service inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag. Hexatronic Cables & Interconnect Systems har egen produktion av fiberkabel, dukt, kopparkabel samt nätmateriel. Företaget har sitt ursprung i Ericssons fiberkabelverksamhet i Hudiksvall. Produkterna utvecklas och tillverkas av svenska specialister med mångårig erfarenhet och unik kompetens inom fiberoptik. I produktportföljen ingår bland annat de branschledande varumärkena Ribbonet ® och Micronet.

HCI – en del av Hexatronic Group Hexatronic Group är en svensk koncern med fokus på system- och produktlösningar främst inom fiberkommunikation med ett brett erbjudande av system- och produktlösningar för infrastruktur främst inom passiv fiberoptik. Vi kombinerar det stora bolagets stabilitet och resurser med det lilla företagets flexibilitet och snabbhet. Hexatronic verkar på en global marknad och våra kunder är företag inom telekombranschen som till exempel operatörer, telekom­ företag, nätägare, distributörer samt systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Sverige med egna försäljningskontor och/eller dotter­ bolag i Sverige, Norge, Finland, Kina, Storbritannien och USA. Hexatronics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på: www.hexatronicgroup.com

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, Kabelvägen 1, 824 82 Hudiksvall Tel +46 (0)10 453 02 00 info@hexatronic.com www.hexatronic.com

linkedin.hexatronicpartners.se

twitter.hexatronicpartners.se

youtube.hexatronicpartners.se

issuu.hexatronicpartners.se

facebook.com/hexatronic

Profile for Hexatronic

Fiberoptiska produkter för access och transportnät - Skanovagodkända | Hexatronic -HCI  

Hexatronic Fiberoptiska produkter för access och transportnät. Godkända av Skanova

Fiberoptiska produkter för access och transportnät - Skanovagodkända | Hexatronic -HCI  

Hexatronic Fiberoptiska produkter för access och transportnät. Godkända av Skanova