Page 1

PRODUKTK ATALOG

Fiberlösningar för access- och transportnät

Rev. 2018-A Usv


B D A C

En långsiktig investering Den passiva infrastrukturen i alla slags fiberoptiska nät är en långsiktig investering. Den måste bygga på en skalbar och framtidssäkrad teknik som är optimerad beträffande kapacitet, kvalitet och driftskostnader. Denna katalog ger en översikt över vårt utbud för passiv fiberinfrastruktur. Alla produkter är utformade och testade för att uppfylla höga kvalitets- och miljökrav. Katalogen beskriver följande huvuddelar: A. Fiberaccessnät beskriver Hexatronics blåsinstallera-

C. Sjökabelsystem beskriver Hexatronics omfattande

de kabelsystem baserade på mikrokablar, nanokablar och blås­fiber. Kabelsystemen används för effektiv installation av accessnät, inklusive fiber-till-hemmet (Fiber till the Home, FTTH) och liknande arkitekturer. Dessa produkter är också utmärkta val för skalbara områdesnät och stadsnät.

system för installation av fiberoptiska kablar under vatten. Systemet är baserat på omfattande erfarenheter från flera sjökabelprojekt världen över.

B. Transportnät handlar om produkter för allmänna nätverkstillämpningar, som fiberoptiska kablar under jord, stolpmontage, samt för lokal kabelinstallation i exempelvis telestsationer. Detta avsnitt inkluderar också tillhörande kablar och komponenter för skarvning och terminering av kabel.

2

HEXATRONIC.COM

D. Trådlös infrastruktur handlar om kablar och nätmateriel för kompletta Fiber till antennen-system (Fiber till The Antenna, FTTA), WiFi, 4G, 5G, sensorer, övervakningskameror etc. Du hittar alla våra produkter på www.hexatronic.com. Kontakta Hexatronics säljteam för att hitta din närmaste återförsäljare +46 (0) 10 - 453 02 00, order@hexatronic.com.


Innehåll

Att bygga för framtiden – Systemlösningarna FIBERACCESSNÄT....................................................................................... SYSTEMLÖSNINGARNA............................................................................... TRANSPORTNÄT. . ........................................................................................ SJÖK ABELSYSTEM...................................................................................... TRÅDLÖS INFRASTRUKTUR.........................................................................

4 5 6 7 7

Fiberoptiska kablar MIKROK ABL AR............................................................................................ 8 NANOK ABL AR. . ..........................................................................................10 BL ÅSFIBER. . ................................................................................................ 11 ANSLUTNINGSK ABL AR (DROPK ABL AR).....................................................15 K ABL AR FÖR INSTALL ATION I K ANALISATION..........................................18 K ABL AR FÖR DIREKT NEDGRÄVNING. . ..................................................... 22 K ABL AR FÖR LUFTINSTALL ATION. . ............................................................24 K ABL AR FÖR ANVÄNDNING INOM- OCH UTOMHUS.. ...............................26 HYBRIDK ABL AR FIBER/KRAFT................................................................... 30 SJÖK ABL AR . . ..............................................................................................31

Mikrorör och buntade mikrorör TJOCKVÄGGIGA MIKRORÖR..................................................................... 38 TUNNVÄGGIGA MIKRORÖR.. ..................................................................... 46 TÄTSKYDDADE MIKRORÖR.. .......................................................................51 MIKRORÖR FÖR LUFTINSTALL ATION........................................................ 58 MIKRORÖR FÖR INSTALL ATION INOMHUS................................................59

Tillbehör till mikrorör KOPPLINGAR OCH ÄNDFÖRSLUTNINGAR FÖR MIKRORÖR ..................... 62 DELBARA TÄTNINGAR .............................................................................. 65 RÖRSK ARVAR OCH GRENSK ARVAR FÖR MIKRORÖR ................................67 TILLBEHÖR FÖR LUFTINSTALL ATION.........................................................70 VARNINGSNÄT OCH SÖKTRÅDAR. . ............................................................71

Installationsverktyg och tillbehör VERKTYG FÖR BL ÅSINSTALL ATION...........................................................72 VERKTYG FÖR MIKRORÖR OCH FIBERK ABL AR.........................................73 TILLBEHÖR FÖR BL ÅSNING, SMÖRJNING OCH RENGÖRING . . ................. 77

Nätverksprodukter FIBERSK ARVSK ÅP OCH FIBERACCESSTERMINALER. . .................................78 FIBERDISTRIBUTIONSHUBBAR.. ..................................................................81 SK ARVBOXAR FÖR FIBEROPTISK A K ABL AR.............................................. 83

Fiberoptiska anslutningsprodukter STATIVSYSTEM ......................................................................................... 85 ODF – FIBEROPTISK A TERMINERINGSPANELER........................................ 86 PATCH CORDS, FIBERSVANSAR (PIGTAILS) OCH MULTIFIBERK ABL AGE.... 89 SPLITTERS OCH ANDRA PASSIVA OPTISK A KOMPONENTER.....................95 FIBEROPTISK A TILLBEHÖR........................................................................ 97

Produkter för trådlös infrastruktur HYBRIDK ABL AGE FIBER/KRAFT................................................................ 99 FIBERMATARK ABL AGE.............................................................................100

Fiberoptisk utbildning UTBILDNING OCH CERTIFIERING . . .......................................................... 101 HEXATRONIC CERTIFIERING ................................................................... 101

Användbar information FÄRGKODSYSTEM FÖR FIBEROPTISK A K ABL AR......................................102 TABELLER FÖR K ABELTRUMMOR.............................................................103 VÅRT ENGAGEMANG FÖR KVALITET OCH MILJÖN ................................103

HEXATRONIC.COM

3


Att bygga för framtiden – Systemlösningarna

FIBERACCESSNÄT Hexatronics system för accessnät inkluderar allt du behöver för ett passivt fiberoptiskt nätverk. Systemets grund är kabelblåsningsteknik med mikrokablar, nanokablar, blåsfiber och mikrorör. Innovativa nätverksprodukter, speciellt utformadeför att erbjuda snabb, effektiv och flexibel fiberdistribution, gör systemet komplett. Alla produkter har utformats med höga krav på skalbarhet, prestanda och pålitlighet, och ger den lägsta totalkostnaden för ägaren:

Förgrening

Skarvskåp

Huvudrör Grenrör

Låg initial investeringskostnad • Att kombinera Hexatronics mikrokablar, nanokablar och blåsfiber gör det enkelt att ansluta nya slutanvändare. Ny fiber installeras enkelt genom kabelblåsning med luft i befintliga mikrorör. • Den här lösningen innebär lägre initiala kostnader för fiberinstallation, eftersom blåsinstallation av kabel i mikrorör gör det möjligt att installera fiber endast för betalande slutanvändare. Nya slutanvändare ansluts, snabbt, enkelt och till låg kostnad.

Flexibilitet • Extra fiberkapacitet behöver inte installeras initialt för att tillgodose eventuella framtida krav, eftersom nätverket enkelt kan utökas genom att fler kablar blåsinstalleras efterhand. Fiberantalet kan utökas stegvis efter behov. • Nödvändiga reparationer och andra ändringar i nätverket är enkla att genomföra. Reparationer går snabbt och utförs med minimala störningar i driftssatta nät.

4

HEXATRONIC.COM


Systemlösningarna För att förenkla design och planering är Hextronics fiber­ accessystem uppdelat i tre huvudsakliga delar: • Anslutningsnät och lokalnät • Områdes- och distributionsnät • Telestation

Hexatronic Viper – högpresterande mikrokablar

Anslutningsnät och lokalnät Anslutningsnätet förbinder slutanvändare med skarv- och förgreningspunkter eller fiberaccessterminaler (FAT) där rören eller kablarna är anslutna till områdes- och distributionsnätet. Hexatronics blåsfibersystem (Blåsfiber, ABF) eller Hexatronics utbud av nanokablar är två alternativ för anslutning av fiber från slutanvändarna till en FAT. Systemet, som också består av mikrorör som bildar den infrastruktur i vilken fiber­enheterna blåses in, kan användas både utomhus, inomhus och i mark- samt i luftapplikationer. Fastighetsnätet avser nätet inom en kunds lokaliteter som t.ex. i en bostads- eller kontorsmiljö. Typiska produkter inom fastighetsnätet är fiberaccessterminal (FAT) och fibertermineringsboxar (FTB).

Områdes- och distributionsnät Områdes- och distributionsnätet är fundamentet i alla fiber­ accessnät. Områdesnätet kopplar samman telestationen med fiberdistributionshubbar (FDH:er) eller andra anslutningspunkter. Passiva fiberoptiska enheter som fiberoptiska splitters och/eller paneler för korskoppling förekommer i en FDH. Distributionsnätet distribuerar fibrer från en FDH till anslutningsnätet.

Vid installation av områdes- och distributionsnät erbjuder tekniken med mikrokabel stora fördelar. Ett Mikrorörystem innebär snabb och enkel installation och minimerar antalet fiberskarvar i nätet jämfört med konventionella lösningar. Nätets kapacitet kan snabbt utökas genom att nya kablar blåses in i lediga mikrorör. Som ett alternativ kan konventionella lösa rör och ribbonkablar användas för områdes- och distributionsnätet.

Telestation Systemet för telesationer och större fiberanslutningsnoder innefattar fiberhanteringssystem för att på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt organisera och ansluta stora mängder fiber. Systemlösningen kännetecknas av minimal storlek samtidigt som den erbjuder en klass­ledande kapacitet. Den medger välorganiserade och säkra fibertermineringar som minimerar risken för driftstörningar. Produkter för områdes- och distributionsnätet, samt för anslutningsnätet och fastighetsnätet finns i följande avsnitt: Fiberoptiska kablar, Mikrorör, Tillbehör till mikrorör, Installationsverktyg och tillbehör samt Nätverksprodukter. Produkter för telestation finns i avsnittet Fiberoptiska anslutningsprodukter.

HEXATRONIC.COM

5


TRANSPORTNÄT Att koppla samman människor, ansluta städer och länder med höghastighetskommunikation blir allt viktigare i dagens värld. Beroende på vilken miljö som nätet ska byggas i så finns ett antal lösningar tillgängliga. Hexatronic kan erbjuda kompletta lösningar som täcker alla behoven för transportnät. Installation av transportnät kräver produkter med hög kvalitet som klarar av att motstå både krävande väderförhållanden och svår terräng. Hexatronics lösningar för transportnät inkluderar kablar för rör, direkt nedgrävd installation och luftinstallation, tillsammans med skarvboxar och tillbehör.

Enkel installation Tack vare utformning och konstruktion av kablarna med en förstärkning som är anpassad till kabeltypen, kan kablarna installeras direkt tillsammans med t.ex. kraftledningar och utan extra yttre skydd. Innovativ teknik som Hexatronics DryTech-kabelteknik minimerar installationstiden och installationskostnaden, och eliminerar dessutom behovet av att använda skadliga lösningsmedel under kabelskarvningen.

Pålitliga – med hög kvalitet Tack vare komponenternas pålitlighet och höga kvalitet kan installationskostnaderna hållas nere. Transportsystemet kan enkelt utökas när fler samhällen ansluts till nätet. Alla produkter är konstruerade och provade för optimala installationsegenskaper och motståndskraft mot brand, kemikalier och andra skador orsakade av den yttre miljön.

6

HEXATRONIC.COM


SJÖKABELSYSTEM

TRÅDLÖS INFRASTRUKTUR

Med en framgångsrik historik på över 25 år har Hexatronic en unik kunskap och bred erfarenhet från sjökabelprojekt över hela världen. Hexatronics sjökabelsystem är mycket flexibla och kan användas både för kortare och längre avstånd. Vare sig det handlar om ett projekt för insjöar, att korsa ett vattendrag eller en hamn, kabeldragning mellan små öar eller större installationer mellan kontinenter så har vi kunskap och erfarenhet som garanterar att ditt projekt kan slutföras snabbt och kostnadseffektivt.

Hexatronic tillhandahåller fiber- och kraftanslutning för noder med trådlös infrastruktur. Hybridlösningar, som är anpassade till dina behov, erbjuder alla typer av fiber- och kraftanslutningar: stamledningar av hybridtyp, multifiber­ kablage och tillbehör. För dedikerad fiberutökning, välj vår multifiberkablagelösning för att säkerställa enkel uppgradering av trådlösa noder.

Pålitlig prestanda och utmärkt skydd • Hexatronics sjökablar erbjuder överlägset mekaniskt skydd, enkel hantering och pålitlig prestanda. Alla kablar har ståltråds­armering i ett eller flera lager och ett inre vattenblockerande skydd som ger kabeln utmärkta egenskaper.

Med våra mycket pålitliga och anpassningsbara produkter kan du maximera nätets drifttid, minska ägandekostnaden och förenkla utökning och uppgradering av nätet. Hexatronic erbjuder dig allt du behöver för den trådlösa infrastrukturen!

• Kablarna motstår dragkrafter och stötar orsakade av ankring, återställningsarbeten och hantering. • Alla kablar och skarvar har konstruerats med skydd av högsta kvalitet för att garantera en lång livslängd med maximal effektivitet över långa avstånd.

Kostnadseffektiv kundanpassning och kompletta system • Hexatronics lösningar för sjökabel erbjuder kostnads­ effektiv och tidsbesparande installation, med möjlighet för anpassning till specifika krav. • Hexatronic Group erbjuder kompletta undervattens­ system, inklusive egenutvecklade dispersionskompen­ serande moduler (DCM:er) i teknikens framkant, baserade på fiber Bragg gitter. DCM-tekniken erbjuder överlägsen prestanda och ultralåga förluster. För mer information om DCM-moduler, kontakta Hexatronic.

HEXATRONIC.COM

7


Fiberoptiska kablar MIKROKABLAR Högpresterande mikrokablar, GNHLDV – Hexatronic Viper-serien Hexatronics Viper-serie av mikrokablar kännetecknas av bästa möjliga installationsprestanda vid blås­ installation i mikrorör. Den förbättrade prestandan hos Viper-kablarna underlättar särskilt installationer i accessnät med svåra och krokiga dragningsvägar.

mid-span-åtkomst. Kablarna lämpar sig för blås­ installationer över långa distanser, i mikrorör med en innerdiameter på endast 5,5 till 12 mm. Kablarna har utmärkta böjegenskaper och ett extremt brett drifttemperaturområde.

Alla parametrar som kabeldiameter, mantel­ friktion, kabelstyvhet etc. är optimerade för bästa installationsprestanda utan att vi har kompromissat med mekaniska eller miljörelaterade egenskaper.

konstruktion:

Mikrokablarna är baserade på en smal lösa rörsdesign med upp till tolv rör per kabel. Konstruktionen förenklar prepareringen av fibrerna och

Lösa rör, mikrokabel Dielektrisk, för mikrorör mått : Ø 4,0–7,9 mm kapacitet : 2–192 fibrer fibertyp: G652D längder: 2000, 4000, 8000 m typ:

Tuber/Fibrer

8

Diam.

Vikt

För mikrorör ID

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

ø (mm)

4988710

TOL4019033/2AH

Mikrokabel 2f G652D/G657A1 S12 - XSlim

1x2 (2f)

S12

4.0

11.5

5.5 - 8 - 10 - 12

4988720

TOL4019033/4AH

Mikrokabel 4f G652D S12 - XSlim

1x4 (4f)

S12

4.0

11.5

5.5 - 8 - 10 - 12

4988730

TOL4019033/8AH

Mikrokabel 8f G652D S12 - XSlim

2x4 (8f)

S12

4.0

11.5

5.5 - 8 - 10 - 12

4988740

TOL4019033/12AH

Mikrokabel 12f G652D S12 - XSlim

3x4 (12f)

S12

4.0

11.5

5.5 - 8 - 10 - 12

4988750

TOL4019033/24AH

Mikrokabel 24f G652D S12 - XSlim

6x4 (24f)

S12

4.0

11.5

5.5 - 8 - 10 - 12

4988860

TOL4019032/12AH

Mikrokabel 12f G652D S12

1x12 (12f)

S12

5.9

27.5

8 - 10 - 12

4988870

TOL4019032/24AH

Mikrokabel 24f G652D S12

2x12 (24f)

S12

5.9

27.5

8 - 10 - 12

4988760

TOL4019032/48AH

Mikrokabel 48f G652D S12

4x12 (48f)

S12

5.9

27.5

8 - 10 - 12

4988880

TOL4019032/72AH

Mikrokabel 72f G652D S12

6x12 (72f)

S12

5.9

27.5

8 - 10 - 12

4988770

TOL4019032/96AH

Mikrokabel 96f G652D S12

8x12 (96f)

S12

5.9

27.5

8 - 10 - 12

4988650

TOL4019032/144AH

Mikrokabel 144f G652D S12

6x24 (144f)

S12

6.7

35

8 - 10 - 12

4988500

TOL4019028/192AH

Mikrokabel 192f G652D S12

8x24 (192f)

S12

7.9

47

10 - 12

TOL4019033/2C

Mikrokabel 2f G652D/G657A1 TIA598 - XSlim

1x2 (2f)

TIA598

4.0

11.5

5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019033/4C

Mikrokabel 4f G652D TIA598 - XSlim

1x4 (4f)

TIA598

4.0

11.5

5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019033/8C

Mikrokabel 8f G652D TIA598 - XSlim

2x4 (8f)

TIA598

4.0

11.5

5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019033/12C

Mikrokabel 12f G652D TIA598 - XSlim

3x4 (12f)

TIA598

4.0

11.5

5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019033/24C

Mikrokabel 24f G652D TIA598 - XSlim

6x4 (24f)

TIA598

4.0

11.5

5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019032/12C

Mikrokabel 12f G652D TIA598

1x12 (12f)

TIA598

5.9

27.5

8 - 10 - 12

TOL4019032/24C

Mikrokabel 24f G652D TIA598

2x12 (24f)

TIA598

5.9

27.5

8 - 10 - 12

TOL4019032/48C

Mikrokabel 48f G652D TIA598

4x12 (48f)

TIA598

5.9

27.5

8 - 10 - 12

TOL4019032/72C

Mikrokabel 72f G652D TIA598

6x12 (72f)

TIA598

5.9

27.5

8 - 10 - 12

TOL4019032/96C

Mikrokabel 96f G652D TIA598

8x12 (96f)

TIA598

5.9

27.5

8 - 10 - 12

TOL4019032/144C

Mikrokabel 144f G652D TIA598

6x24 (144f)

TIA598

6.7

35

8 - 10 - 12

TOL4019022/192C

Mikrokabel 192f G652D TIA598

8x24 (192f)

TIA598

7.9

47

10 - 12

HEXATRONIC.COM


Standard mikrokablar, GNHLDV Hexatronics Standardserie av mikrokablar erbjuder god installationsprestanda i de flesta installationsmiljöer.

märkta böjegenskaper och ett extremt brett drifttemperaturområde.

Mikrokablarna är baserade på en smal lösa rörs- design med upp till tolv rör per kabel. Konstruktionen förenklar prepareringen av fibrerna och midspan-åtkomst. Kablarna lämpar sig för blåsinstallationer i mikrorör över lång distans, med en innerdiameter från 8 till 12 mm. Kablarna har ut-

typ:

konstruktion:

Lösa rör, mikrokabel Dielektrisk, för mikrorör mått: Ø 5,7–8,3 mm kapacitet: 12–144 fibrer fibertyp: G652D längder: 2000, 4000, 8000 m

Diameter

Vikt

För mikrorör ID

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Tuber/Fibrer Färgkod

ø (mm)

kg/km

ø (mm)

4988220

TOL4019028/12AH

Mikrokabel 12f G652D S12

1x12 (12f)

S12

5.7

28

8 - 10 - 12

4988240

TOL4019028/24AH

Mikrokabel 24f G652D S12

2x12 (24f)

S12

5.7

28

8 - 10 - 12

4988250

TOL4019028/48AH

Mikrokabel 48f G652D S12

4x12 (48f)

S12

5.7

28

8 - 10 - 12

4988260

TOL4019028/72AH

Mikrokabel 72f G652D S12

6x12 (72f)

S12

5.7

28

8 - 10 - 12

4988270

TOL4019028/96AH

Mikrokabel 96f G652D S12

8x12 (96f)

S12

6.7

39

8 - 10 - 12

4988230

TOL4019028/144AH

Mikrokabel 144f G652D S12

12x12 (144f)

S12

8.3

60

10 - 12

TOL4019022/12C

Mikrokabel 12f G652D TIA598

1x12 (12f)

TIA598

5.7

28

8 - 10 - 12

TOL4019022/24C

Mikrokabel 24f G652D TIA598

2x12 (24f)

TIA598

5.7

28

8 - 10 - 12

TOL4019022/48C

Mikrokabel 48f G652D TIA598

4x12 (48f)

TIA598

5.7

28

8 - 10 - 12

TOL4019022/72C

Mikrokabel 72f G652D TIA598

6x12 (72f)

TIA598

5.7

28

8 - 10 - 12

TOL4019022/96C

Mikrokabel 96f G652D TIA598

8x12 (96f)

TIA598

6.7

39

8 - 10 - 12

TOL4019022/144C

Mikrokabel 144f G652D TIA598

12x12 (144f)

TIA598

8.3

60

10 - 12

TOL4019017/12A

Mikrokabel 12f G652D

1x12 (12f)

STD-E

5.7

28

8 - 10 - 12

TOL4019017/24A

Mikrokabel 24f G652D

2x12 (24f)

STD-E

5.7

28

8 - 10 - 12

TOL4019017/48A

Mikrokabel 48f G652D

4x12 (48f)

STD-E

5.7

28

8 - 10 - 12

TOL4019017/72A

Mikrokabel 72f G652D

6x12 (72f)

STD-E

5.7

28

8 - 10 - 12

TOL4019017/96A

Mikrokabel 96f G652D

8x12 (96f)

STD-E

6.7

39

8 - 10 - 12

TOL4019017/144A

Mikrokabel 144f G652D

12x12 (144f)

STD-E

8.3

60

10 - 12

Mikrokabel för luftinstallation, GNHLDV Denna mikrokabel är särskilt utvecklad för installation i mikrorör för luftinstallation. Mikrokablarna är baserade på en smal lösa rörsdesign med upp till åtta rör per kabel. Konstruktionen förenklar prepareringen av fibrerna och mid-span-åtkomsten. Kabeln lämpar sig för blåsinstallationer i mikrorör över lång distans, med en innerdiameter från 8 till 12 mm. Kabeln har utmärkta böjegenskaper och ett extremt brett drifttemperaturområde.

konstruktion:

Lösa rör, mikrokabel Dielektrisk, för luftinstallation i mikrorör mått : Ø 5,7–6,7 mm kapacitet : 12–96 fibrer fibertyp: G652D längder: 2000, 4000, 8000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

Diameter

Vikt

För mikrorör ID

ø (mm)

kg/km

ø (mm)

4988660

TOL4019029/12AH

Mikrokabel 12f G652D S12, Luft

1x12 (12f)

S12

5.7

28

8 - 10

4988670

TOL4019029/24AH

Mikrokabel 24f G652D S12, Luft

2x12 (24f)

S12

5.7

28

8 - 10

4988680

TOL4019029/48AH

Mikrokabel 48f G652D S12, Luft

4x12 (48f)

S12

5.7

28

8 - 10

4988690

TOL4019029/72AH

Mikrokabel 72f G652D S12, Luft

6x12 (72f)

S12

5.7

28

8 - 10

4988700

TOL4019029/96AH

Mikrokabel 96f G652D S12, Luft

8x12 (96f)

S12

6.7

39

8 - 10

TOL4019024/12C

Mikrokabel 12f G652D TIA598, Luft

1x12 (12f)

TIA598

5.7

28

8 - 10

TOL4019024/24C

Mikrokabel 24f G652D TIA598, Luft

2x12 (24f)

TIA598

5.7

28

8 - 10

TOL4019024/48C

Mikrokabel 48f G652D TIA598, Luft

4x12 (48f)

TIA598

5.7

28

8 - 10

TOL4019024/72C

Mikrokabel 72f G652D TIA598, Luft

6x12 (72f)

TIA598

5.7

28

8 - 10

TOL4019024/96C

Mikrokabel 96f G652D TIA598, Luft

8x12 (96f)

TIA598

6.7

39

8 - 10

TOL4019024/12A

Mikrokabel 12f G652D, Luft

1x12 (12f)

STD-E

5.7

28

8 - 10

TOL4019024/24A

Mikrokabel 24f G652D, Luft

2x12 (24f)

STD-E

5.7

28

8 - 10

TOL4019024/48A

Mikrokabel 48f G652D, Luft

4x12 (48f)

STD-E

5.7

28

8 - 10

TOL4019024/72A

Mikrokabel 72f G652D, Luft

6x12 (72f)

STD-E

5.7

28

8 - 10

TOL4019024/96A

Mikrokabel 96f G652D, Luft

8x12 (96f)

STD-E

6.7

39

8 - 10

HEXATRONIC.COM

9


NANOKABLAR Nanokablar, GAHLD och GALD – Den supersmala kabeln för små mikrorör Nanokablar är utomordentligt robusta och smala kablar som kan installeras i alla typer av mikrorör med en innerdiameter från 3,5 till 12 mm. Kabeln blåsinstalleras normalt upp till 1 km eller längre, men på kortare avstånds kan den enkelt skjutas in för hand. Detta möjliggör att nano­ kabeln kan blåsas till fiberoptiska anslutningsskåp längs vägar. Anslutningen från skåpet till slut­ användaren kan sedan ofta skjutas in för hand. Den här proceduren medför enorma besparingar, eftersom flera installationssteg kan utföras snabbt och enkelt. Kablarna har utmärkta böj­ egenskaper och ett extremt brett drifttempera-

E-nummer

10

HEXATRONIC.COM

turområde som passar för det krävande nordiska klimatet, ned till -45 ºC. Alla nanokablar har en unik singelmod fiber av typen G657A2, med extrem böjprestanda, som också är kompatibel med både G657A1 ochG652D fiber. konstruktion:

Akrylatbelagd fiber, nanokabel Dielektrisk, för mikrorör mått : Ø 2,0–2,1 mm kapacitet : 2–12 fibrer fibertyp: G657A2 längder: 2000, 4000, 6000 m typ:

Tuber/Fibrer

Diameter

Vikt

För mikrorör ID

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

ø (mm)

TOL4019050/2AH

Nanokabel 2f G657A2 S12

2f

S12

2.0

3.3

3.5 - 5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019050/4AH

Nanokabel 4f G657A2 S12

4f

S12

2.0

3.5

3.5 - 5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019050/6AH

Nanokabel 6f G657A2 S12

6f

S12

2.0

3.6

3.5 - 5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019050/8AH

Nanokabel 8f G657A2 S12

8f

S12

2.0

3.7

3.5 - 5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019050/12AH

Nanokabel 12f G657A2 S12

12f

S12

2.1

3.6

3.5 - 5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019050/2C

Nanokabel 2f G657A2 TIA598

2f

TIA598

2.0

3.3

3.5 - 5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019050/4C

Nanokabel 4f G657A2 TIA598

4f

TIA598

2.0

3.5

3.5 - 5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019050/6C

Nanokabel 6f G657A2 TIA598

6f

TIA598

2.0

3.6

3.5 - 5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019050/8C

Nanokabel 8f G657A2 TIA598

8f

TIA598

2.0

3.7

3.5 - 5.5 - 8 - 10 - 12

TOL4019050/12C

Nanokabel 12f G657A2 TIA598

12f

TIA598

2.1

3.6

3.5 - 5.5 - 8 - 10 - 12


BLÅSFIBER Blåsfiber, singelmod - Hexatronic Stingray Blåsfiber (ABF) installeras i smala mikrorör, typiskt med en innerdiameter på 2–3,5 mm. De består av fibrer som kapslats in i flera skyddande lager plastmaterial . ABF levereras i behållare i längder från 1000 till 6000 m och finns i konfigurationer från 2 till 12 fibrer. Fibrerna är av den mycket böjtåliga typen G657A2.

konstruktion:

Akrylatbelagd fiber, blåsfiber Dielektrisk, för mikrorör mått : Ø 1,1–1,4 mm kapacitet : 2–12 fibrer fibertyp: G657A2 längder: 1000, 2000, 4000 m (2-12 f), 6000 m (2-6 f) typ:

Tuber/Fibrer

Dia meter

Vikt

För mikrorör ID

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

ø (mm)

5042812

KRPM258013/1000M

Blåsfiber 2f G657A2, 1000 m

2f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

5042813

KRPM258013/2000M

Blåsfiber 2f G657A2, 2000 m

2f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

5042814

KRPM258013/4000M

Blåsfiber 2f G657A2, 4000 m

2f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

5042815

KRPM258013/6000M

Blåsfiber 2f G657A2, 6000 m

2f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

5042816

KRPM258014/2000M

Blåsfiber 4f G657A2, 2000 m

4f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

5042817

KRPM258014/4000M

Blåsfiber 4f G657A2, 4000 m

4f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

5042818

KRPM258014/6000M

Blåsfiber 4f G657A2, 6000 m

4f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258015/2000M

Blåsfiber 6f G657A2, 2000 m

6f

STD-E

1.25

1.5

2 - 3.5

KRPM258015/4000M

Blåsfiber 6f G657A2, 4000 m

6f

STD-E

1.25

1.5

2 - 3.5

KRPM258015/6000M

Blåsfiber 6f G657A2, 6000 m

6f

STD-E

1.25

1.5

2 - 3.5

5042834

KRPM258016/1000M

Blåsfiber 8f G657A2, 1000 m

8f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

5042835

KRPM258016/2000M

Blåsfiber 8f G657A2, 2000 m

8f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

5042836

KRPM258016/4000M

Blåsfiber 8f G657A2, 4000 m

8f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

5042838

KRPM258017/1000M

Blåsfiber 12f G657A2, 1000 m

12f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

5042839

KRPM258017/2000M

Blåsfiber 12f G657A2, 2000 m

12f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

5042852

KRPM258017/4000M

Blåsfiber 12f G657A2, 4000 m

12f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258019/2000M

Blåsfiber 2f G657A2, 2000 m

2f

TIA598

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258019/4000M

Blåsfiber 2f G657A2, 4000 m

2f

TIA598

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258019/6000M

Blåsfiber 2f G657A2, 6000 m

2f

TIA598

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258022/2000M

Blåsfiber 4f G657A2, 2000 m

4f

TIA598

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258022/4000M

Blåsfiber 4f G657A2, 4000 m

4f

TIA598

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258022/6000M

Blåsfiber 4f G657A2, 6000 m

4f

TIA598

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258041/2000M

Blåsfiber 6f G657A2, 2000 m

6f

TIA598

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258041/4000M

Blåsfiber 6f G657A2, 4000 m

6f

TIA598

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258041/6000M

Blåsfiber 6f G657A2, 6000 m

6f

TIA598

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258034/1000M

Blåsfiber 8f G657A2, 1000 m

8f

TIA598

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258034/2000M

Blåsfiber 8f G657A2, 2000 m

8f

TIA598

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258034/4000M

Blåsfiber 8f G657A2, 4000 m

8f

TIA598

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258017/1000M

Blåsfiber 12f G657A2, 1000 m

12f

TIA598

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258017/2000M

Blåsfiber 12f G657A2, 2000m

12f

TIA598

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258017/4000M

Blåsfiber 12f G657A2, 4000 m

12f

TIA598

1.4

1.8

2 - 3.5

HEXATRONIC.COM

11


Blåsfiber, multimod - Hexatronic Stingray Blåsfiber (ABF) installeras i smala mikrorör, i typfallet med en innerdiameter på 2–3,5 mm. De består av fibrer som kapslats in i en rund, högpresterande mantel i flera skikt. ABF levereras i behållare i längder från 1000 till 6000 m och finns i konfigurationer från 2 till 12 fibrer. Dessa versioner finns med multimodfibrer 50 µm OM3 eller OM4.

E-nummer

12

HEXATRONIC.COM

konstruktion:

Akrylatbelagd fiber, blåsfiber Dielektrisk, för mikrorör mått : Ø 1,1–1,4 mm kapacitet : 2–12 fibrer fibertyp: 50 µm OM3, OM4 längder: 1000, 2000, 4000 m (2-12 f), 6000 m (2-4 f) typ:

Tuber/Fibrer

Diameter

Vikt

För mikrorör ID

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

ø (mm)

KRPM258025/2000M

Blåsfiber 2f OM3 50µm, 2000 m

2f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258025/4000M

Blåsfiber 2f OM3 50µm, 4000 m

2f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258025/6000M

Blåsfiber 2f OM3 50µm, 6000 m

2f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258024/2000M

Blåsfiber 4f OM3 50µm, 2000 m

4f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258024/4000M

Blåsfiber 4f OM3 50µm, 4000 m

4f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258024/6000M

Blåsfiber 4f OM3 50µm, 6000 m

4f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258023/1000M

Blåsfiber 12f OM3 50µm, 1000 m

12f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258023/2000M

Blåsfiber 12f OM3 50µm, 2000 m

12f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258023/4000M

Blåsfiber 12f OM3 50µm, 4000 m

12f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258031/2000M

Blåsfiber 2f OM4 50µm, 4000 m

4f

STD-E

1.1

1.0

2 - 3.5

KRPM258033/1000M

Blåsfiber 8f OM4 50µm, 1000 m

8f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258033/2000M

Blåsfiber 8f OM4 50µm, 2000 m

8f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258033/4000M

Blåsfiber 8f OM4 50µm, 4000 m

8f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258030/1000M

Blåsfiber 12f OM4 50µm, 1000 m

12f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258030/2000M

Blåsfiber 12f OM4 50µm, 2000 m

12f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5

KRPM258030/4000M

Blåsfiber 12f OM4 50µm, 4000 m

12f

STD-E

1.4

1.8

2 - 3.5


Förkontakterad blåsfiber Förkontakterad blåsfiber (ABF) eliminerar behovet av att montera kontaktdon efter installationen. ABF levereras på lätta spolar i längder från 30 m till 1000 m och finns i konfigurationer med 2 till 4 fibrer. Fibrerna är av den mycket böjtåliga typen G657A2. Fibrerna finns med standard färgkod smat TIA-598 färgkod.

konstruktion:

Akrylatbelagd fiber, blåsfiber Dielektrisk, för mikrorör mått : Ø 1,1 mm kapacitet : 2–4 fibrer kontaktdonsalternativ: SC, SC/APC, LC, LC/PC fibertyp: G657A2 längder: 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500...1000 m typ:

Standard färgkod E-nummer

Produktnummer

Benämning

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5040947

RPM258020/30M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

5040646

RPM258007/30M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040951

RPM258020/50M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

5040704

RPM258007/50M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040954

RPM258020/70M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

5040705

RPM258007/70M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040942

RPM258020/100M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

5040706

RPM258007/100M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040943

RPM258020/150M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

5040707

RPM258007/150M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040944

RPM258020/200M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

RPM258007/200M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040945

RPM258020/250M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

RPM258007/250M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040946

RPM258020/300M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

RPM258007/300M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040948

RPM258020/350M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

RPM258007/350M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040949

RPM258020/400M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

RPM258007/400M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040950

RPM258020/500M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

RPM258007/500M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040952

RPM258020/600M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

RPM258007/600M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040953

RPM258020/700M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

RPM258007/700M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040955

RPM258020/800M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

RPM258007/800M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040956

RPM258020/900M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

RPM258007/900M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040941

RPM258020/1000M

ABF 1SC 2G657A2 Spole

RPM258007/1000M

ABF 2SC/APC 2G657A2 Spole

5040644

RPM258005/30M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

5040647

RPM258008/30M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040696

RPM258005/50M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

5040708

RPM258008/50M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040697

RPM258005/70M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

5040709

RPM258008/70M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040698

RPM258005/100M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

5040710

RPM258008/100M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040699

RPM258005/150M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

5040711

RPM258008/150M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040917

RPM258005/200M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

RPM258008/200M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040918

RPM258005/250M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

RPM258008/250M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040919

RPM258005/300M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

RPM258008/300M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040920

RPM258005/350M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

RPM258008/350M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040921

RPM258005/400M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

RPM258008/400M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040922

RPM258005/500M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

RPM258008/500M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040923

RPM258005/600M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

RPM258008/600M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040924

RPM258005/700M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

RPM258008/700M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040925

RPM258005/800M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

RPM258008/800M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040926

RPM258005/900M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

RPM258008/900M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040916

RPM258005/1000M

ABF 2SC 2G657A2 Spole

RPM258008/1000M

ABF 2LC/APC 2G657A2 Spole

5040645

RPM258006/30M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040972

RPM258028/30M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040700

RPM258006/50M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040976

RPM258028/50M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040701

RPM258006/70M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040979

RPM258028/70M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040702

RPM258006/100M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040967

RPM258028/100M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040703

RPM258006/150M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040968

RPM258028/150M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040928

RPM258006/200M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040969

RPM258028/200M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040929

RPM258006/250M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040970

RPM258028/250M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040930

RPM258006/300M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040971

RPM258028/300M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040931

RPM258006/350M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040973

RPM258028/350M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040932

RPM258006/400M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040974

RPM258028/400M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040933

RPM258006/500M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040975

RPM258028/500M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040934

RPM258006/600M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040977

RPM258028/600M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040935

RPM258006/700M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040978

RPM258028/700M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040936

RPM258006/800M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040980

RPM258028/800M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040937

RPM258006/900M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040981

RPM258028/900M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

5040927

RPM258006/1000M

ABF 2LC 2G657A2 Spole

5040966

RPM258028/1000M

ABF 1SC 1SC/APC 2G657A2 Spole

Fortsätter på nästa sida HEXATRONIC.COM

13


Förkontakterad blåsfiber, TIA-598 färgkod E-nummer

14

HEXATRONIC.COM

Produktnummer

Benämning

Produktnummer

Benämning

KRPM258018/30M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

E-nummer

KRPM258026/30M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/50M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/50M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/70M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/70M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/100M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/100M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/150M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/150M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/200M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/200M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/250M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/250M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/300M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/300M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/350M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/350M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/400M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/400M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/500M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/500M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/600M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/600M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/700M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/700M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/800M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/800M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/900M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/900M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258018/1000M

ABF 2LC/APC 2G657A2 TIA598 Spole

KRPM258026/1000M

ABF 2SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/30M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/30M

ABF 4SC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258021/50M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/50M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/70M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/70M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/100M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/100M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/150M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/150M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/200M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/200M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/250M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/250M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/300M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/300M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/350M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/350M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/400M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/400M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/500M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/500M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/600M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/600M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/700M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/700M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/800M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/800M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/900M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/900M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258021/1000M

ABF 2LC/APC 4G657A2 TIA598 Spole

KRPM258027/1000M

ABF4SC/APC 4G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/30M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/50M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/70M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/100M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/150M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/200M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/250M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/300M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/350M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/400M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/500M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/600M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/700M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/800M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/900M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole

KRPM258029/1000M

ABF1SC/APC 2G657A2 TIA-598 Spole


ANSLUTNINGSKABLAR (DROPKABLAR) Hexatronics anslutningskablar (dropkablar) är utformade för snabb och enkel installation av slutanvändare i FTTx-nät samt i fiber till antennen (FTTA) -tillämpningar. Anslutningskablar är vanligen ett bra val för kortare avstånd och där det finns enkel åtkomst för kabelinstallationen. För att underlätta installationen och minimera uttöjningen när kabeln installeras runt skarpa hörn, baseras de flesta av Hexatronics anslutningskablar på den mycket böjtåliga fibern G657A2.

Anslutningskabel för användning inom- och utomhus Halogenfria, flamskyddade anslutningskablar med fast sekundärskyddad fiber för snabb och enkel skarvning och montering av kontaktdon. Kabeln är utformad med G657A2-fiber med extra hög böj­ tålighet och robust design för att underlätta montering direkt på vägg med kabelklammer. Kabeln har en flamskyddad och UV-skyddad mantel och passar för användning både inom- och utomhus.

konstruktion:

Sekundärskyddad fiber, aramidgarn typ: Användning inom- och utomhus, HFFR, IEC60332-3 kapacitet : 1–4 fibrer fibertyp: G657A2 mått : Ø 4,8 mm längder: 2000, 4000, 6000 m Tuber/Fibrer

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4979680

TOL4063007/1A

Dropkabel, Inomhus/Utomhus, 1f G657A2

1f

STD-E

4.8

25

4979690

TOL4063007/2A

Dropkabel, Inomhus/Utomhus, 2f G657A2

2f

STD-E

4.8

24.5

4979700

TOL4063007/4A

Dropkabel, Inomhus/Utomhus, 4f G657A2

4f

STD-E

4.8

23

Diameter

Vikt

Anslutningskabel, inomhus Halogenfri, flamskyddad anslutningskabel för FTTx-tillämpningar. Kabeln används för både vertikala (stigare) och horisontella installationer i fastigheter. G657A2-fiber med extra hög böj­ tålighet används för att förenkla installationen.

konstruktion:

Sekundärskyddad fiber, aramidgarn typ: Användning inomhus, HFFR, IEC60332-3 kapacitet : 1–4 fibrer fibertyp: G657A2 mått : Ø 4,8 mm längder:2000, 4000, 6000 m Tuber/Fibrer

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4979650

TOL4063006/1A

Dropkabel, Inomhus, 1f G657A2

1f

STD-E

4.8

25

4979660

TOL4063006/2A

Dropkabel, Inomhus, 2f G657A2

2f

STD-E

4.8

24.5

4979670

TOL4063006/4A

Dropkabel, Inomhus, 4f G657A2

4f

STD-E

4.8

23

Anslutningskabel, inomhus, smal Extra smal anslutningskabel med utmärkt böj­ tålighet, för installation inomhus i kabelkanal eller direkt på väggen med kabelklämmor. Passar enkelt till kontaktdon av standardtyp med böjskydd.

konstruktion:

Sekundärskyddad fiber, aramidgarn Användning inomhus, HFFR, IEC60332-3 kapacitet : 1–4 fibrer fibertyp: G657A2 mått : Ø 2,9 mm längder: 2000, 4000, 6000 m typ:

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Tuber/Fibrer Färgkod

ø (mm)

kg/km

4979710

TOL4063005/1A

Dropkabel, Inomhus, 1f G657A2

1f

STD-E

2.9

9

HEXATRONIC.COM

15


Anslutningskabel, utomhus, rör eller direkt nedgrävning, GNGLDV Robust anslutningskabel med lösa rör för installation utomhus i kanalisation, eller i kontrollerade tillämpningar med direkt nedgrävning. Två glasfiberstavar garanterar högsta krosstålighet. Kabeln är vattenblockerad i längdriktningen.

konstruktion:

Lösa rör Utomhus, direkt nedgrävning kapacitet : 1–12 fibrer fibertyp: G657A2 mått : 6,1 x 3,3 mm längder: 2000, 4000, 6000 m typ:

Tuber/Fibrer

Dimensions

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

(mm)

kg/km

4979780

TOL4069001/1A

Dropkabel, Utomhus, 6.1x3.3 mm 1f G657A2

1f

STD-E

6.1x3.3

18.5

4979790

TOL4069001/2A

Dropkabel, Utomhus, 6.1x3.3 mm 2f G657A2

2f

STD-E

6.1x3.3

18.5

4979800

TOL4069001/4A

Dropkabel, Utomhus, 6.1x3.3 mm 4f G657A2

4f

STD-E

6.1x3.3

18.5

4979820

TOL4069001/12A

Dropkabel, Utomhus, 6.1x3.3 mm 12f G657A2

12f

STD-E

6.1x3.3

18.5

Diameter

Vikt

Anslutningskabel fig-8, luft Självbärande figur 8-kabel för luftinstallation med med lösa rörs konstruktion.

konstruktion:

Lösa rör Utomhus, luftinstallation kapacitet : 1–12 fibrer fibertyp: G657A2 mått : 6,1 x 3,3 mm längder: 2000, 4000, 6000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4988300

TOL4069002/1A

Dropkabel, luft, 1f G657A2

1f

STD-E

4.8 - 3.6

42

4988310

TOL4069002/2A

Dropkabel, luft, 2f G657A2

2f

STD-E

4.8 - 3.6

42

4988320

TOL4069002/4A

Dropkabel, luft, 4f G657A2

4f

STD-E

4.8 - 3.6

43

4988330

TOL4069002/8A

Dropkabel, luft, 8f G657A2

8f

STD-E

4.8 - 3.6

44

4988290

TOL4069002/12A

Dropkabel, luft, 12f G657A2

12f

STD-E

4.8 - 3.6

45

Anslutningskabel FTTA, inomhus/utomhus, hög temperaturbeständighet, GNGQBDUV Fiberoptisk kabel utformad för FTTA-tillämpningar för både inom- och utomhusmiljö. Denna kabel hat extremt god värmetålighet och fungerar från -40 till +95 ºC. Kabeln är flamskyddad, så att den kan installeras inomhus, samtidigt som den yttre manteln är tillräckligt robust för att klara utomhusmiljöer. Den passar för förkontakterad leverans.

konstruktion:

Sekundärskyddad fiber, aramidgarn, högtemp. typ: Användning inom- och utomhus, HFFR, IEC60332-3, UL 1666 kapacitet : 2 fibrer fibertyp: G657A2 mått : Ø 4,8 mm längder: 2000, 4000, 6000

Tuber/Fibrer

16

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4979770

TOL4059009/2A

GNGQBDUV Hög temp, 2 fG657A2

2f

STD-E

4.8

24.5

HEXATRONIC.COM


Anslutningskabel FTTA, inomhus/utomhus, GNGQBDUV Fiberoptisk kabel utformad för FTTA-tillämpningar i både inom- och utomhusmiljöer. Vattenblockerande aramidgarn garanterar att inget vatten kan passera genom kabeln och den yttre manteln är särskilt utformad för bästa möjliga skydd i utomhusmiljöer. Kabeln passar utmärkt till förkontakterat kablage.

konstruktion:

Sekundärskyddad fiber, aramidgarn, högtemp. typ: Användning inom- och utomhus, HFFR, IEC60332-3, UL 1666 kapacitet : 2 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 4,8 mm längder: 2000, 4000, 6000 Tuber/Fibrer

E-nummer

Diameter

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4063008/2A

GNGQBDUV 2f G652D

2f

STD-E

4.8

24.5

Anslutningskabel FTTA, inomhus/utomhus, GNGQQBDV Sekundärskyddad fiber, aramidgarn, högtemp. typ: Användning inom- och utomhus, HFFR kapacitet : 2 fibrer fibertyp: G657A2 mått : 5,9 x 4 mm längder: 2000, 4000, 6000

Tuber/Fibrer E-nummer

2

konstruktion:

1

Fiberoptisk kabel utformad för FTTA-tillämpningar i både inom- och utomhusmiljöer. Kabeln är flamskyddad. Vattenblockerande ränder garan­terar att inget vatten kan passera genom kabeln och den yttre manteln är särskilt utformad för högsta skydd i utomhusmiljöer. Kabeln lämpar sig för förkontakterad leverans och har mycket god böjtålighet, tack vare användning av den böjtåliga G657A2-fibern.

Dimensions

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

(mm)

kg/km

TOL4063004/2A

GNGQQBDV 2f G657A2

2f

STD-E

5.9x4.0

29

HEXATRONIC.COM

17


KABLAR FÖR INSTALLATION I KANALISATION Sortimentet av kablar för installation i kanalisation såsom optorör omfattar alla våra tre grundkonstruktioner: koncentrisk kärna, ribbon med spårkärna och DryTech. Kablarna för rörinstallation innefattar både metalliska och dielektriska kablar med fiberantal upp till flera hundra fibrer. Fibrerna kan vara av olika typ, och olika slags fibrer kan blochas i samma kabel. Kablarna kan förses med aluminiumfolie som fuktbarriär. Aramid- eller glasgarn kan användas för extra dragstyrka i längsled. Glasgarn eller polyamid kan användas som skydd mot gnagare. DryTech – Kablar märkta med DryTech ingår i en serie kablar där den typiska vattenblockeringen mellan rören (gel eller vattensvällande tejp/pulver) har ersatts med en solid termoplastisk expanderad elastomer. Den här helt unika tekniken har flera fördelar jämfört med konventionella kablar: • Ökat krossmotstånd, i typfallet upp till 65 % högre • Snabbare och billigare installation, omkring 2 ggr. snabbare preparering av kabel vid skarvning • Miljövänlig, ett minimum av lösningsmedel krävs för kabelpreparering och problemfri kabelåtervinning

Lösa rör DryTech, GRCLDV Smal kabel med lösa rör med koncentrisk kärna, med upp till 6 rör per kabel och med 4 till 8 fibrer per rör. Den smala konstruktionen gör det möjligt att installera kabeln i små rör. Kabeln är helt dielektrisk. DryTech fyllnadsmedel används i kabelkärnan.

konstruktion:

Lösa rör, DryTech, smal Utomhus, rörinstallation kapacitet : 8–48 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 10,1 mm längder: 2000-12 000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

Diameter

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4012084/8A

GRCLDV 8f G652D

2x4 (8f)

STD-E

10.1

85

4988130

TOL4012084/12A

GRCLDV 12f G652D

3x4 (12f)

STD-E

10.1

85

4988140

TOL4012084/24A

GRCLDV 24f G652D

6x4 (24f)

STD-E

10.1

85

4988150

TOL4012084/36A

GRCLDV 36f G652D

6x6 (36f)

STD-E

10.1

85

4988160

TOL4012084/48A

GRCLDV 48f G652D

6x8 (48f)

STD-E

10.1

85

Lösa rör DryTech, GRCLDV Robust kabel med lösa rör med koncentrisk kärna, med upp till 12 rör per kabel och med 12 fibrer per rör. Kabeln är helt dielektrisk. DryTech fyllnadsmedel används i kabelkärnan.

konstruktion:

Lösa rör, DryTech Utomhus, rörinstallation kapacitet : 12–192 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 11,2–19,0 mm längder: 2000-12 000 m typ:

Tuber/Fibrer

18

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4982900

TOL4012098/12A

GRCLDV 12f G652D

1x12 (12f)

STD-E

11.2

95

4982910

TOL4012098/24A

GRCLDV 24f G652D

2x12 (24f)

STD-E

11.2

95

4982920

TOL4012098/48A

GRCLDV 48f G652D

4x12 (48f)

STD-E

11.2

95

4982930

TOL4012098/72A

GRCLDV 72f G652D

6x12 (72f)

STD-E

11.2

95

4982940

TOL4012098/96A

GRCLDV 96f G652D

8x12 (96f)

STD-E

12.4

125

4982950

TOL4012098/144A

GRCLDV 144f G652D

12x12 (144f)

STD-E

15.6

190

4982960

TOL4012098/192A

GRCLDV 192f G652D

16x12 (192f)

STD-E

19.0

260

HEXATRONIC.COM


Lösa rör, DryTech, GRCALV Kabel med lösa rör med koncentrisk kärna och aluminiumfolie som utgör en utmärkt fuktbarriär och gör kabeln lämplig i fuktig miljö. DryTech fyllnadsmedel används i kabelkärnan. Maxkapaciteten är 16 rör med 12 fibrer i varje rör.

konstruktion:

Lösa rör, DryTech, Al-barriär Utomhus, rörinstallation kapacitet : 12–192 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 12,5–20,3 mm längder: 2000-12 000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

Diameter

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4102064/12A

GRCALV 12f G652D

1x12 (12f)

STD-E

12.5

120

TOL4012064/24A

GRCALV 24f G652D

2x12 (24f)

STD-E

12.5

120

TOL4012064/36A

GRCALV 36f G652D

3x12 (36f)

STD-E

12.5

120

TOL4012064/48A

GRCALV 48f G652D

4x12 (48f)

STD-E

12.5

120

TOL4012064/72A

GRCALV 72f G652D

6x12 (72f)

STD-E

12.5

120

TOL4012064/96A

GRCALV 96f G652D

8x12 (96f)

STD-E

13.7

140

TOL4012064/144A

GRCALV 144f G652D

12x12 (144f)

STD-E

16.9

210

TOL4012064/192A

GRCALV 192f G652D

16x12 (192f)

STD-E

20.3

280

Diameter

Vikt

Lösa rör, GRHLDV Kabel med lösa rör med koncentrisk kärna, vilket är en kostnadseffektiv lösning. Kabeln är gelfylld för vattenblockering. Maxkapaciteten är 12 rör med 4 till 12 fibrer i varje rör.

konstruktion:

Lösa rör Utomhus, rörinstallation kapacitet : 4–144 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 11,0–19,0 mm längder: 2000-8000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4012012/4A

GRHLDV 4f G652D

1x4 (4f)

STD-E

11.0

100

TOL4012012/8A

GRHLDV 8f G652D

2x4 (8f)

STD-E

11.0

100

TOL4012012/12A

GRHLDV 12f G652D

3x4 (12f)

STD-E

11.0

100

TOL4012012/24A

GRHLDV 24f G652D

6x4 (24f)

STD-E

11.0

100

TOL4012012/48A

GRHLDV 48f G652D

6x8 (48f)

STD-E

11.0

100

TOL4012012/72A

GRHLDV 72f G652D

6x12 (72f)

STD-E

13.0

140

TOL4012012/96A

GRHLDV 96f G652D

8x12 (96f)

STD-E

15.0

180

TOL4012012/120A

GRHLDV 120f G652D

10x12 (120f)

STD-E

19.0

280

TOL4012012/144A

GRHLDV 144f G652D

12x12 (144f)

STD-E

19.0

280

HEXATRONIC.COM

19


Ribbon med spårkärna, slim, GASLDV konstruktion:

Extra smal ribbonkabel med 4 fibrer och spårkärna. Konstruktionen minskar installationskostnaderna och ger överlägset fiberskydd. Kabeln är dielektrisk, vilket gör den lämplig i installationer där det förekommer elektrisk interferens.

Spårkärna, ribbon med 4 fibrer, slim Utomhus, rörinstallation kapacitet : 4–48 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 9,5 mm längder : 2000-8000 m typ:

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Tuber/Fibrer Färgkod

ø (mm)

kg/km

4988110

TOL4011013/4A

GASLDV-SLIM 4f G652D

1x4 (4f)

STD-E

9.5

75

4988120

TOL4011013/8A

GASLDV-SLIM 8f G652D

2x4 (8f)

STD-E

9.5

75

4984750

TOL4011013/12A

GASLDV-SLIM 12f G652D

3x4 (12f)

STD-E

9.5

75

4984760

TOL4011013/24A

GASLDV-SLIM 24f G652D

6x4 (24f)

STD-E

9.5

75

TOL4011013/36A

GASLDV-SLIM 36f G652D

9x4 (36f)

STD-E

9.5

75

TOL4011013/48A

GASLDV-SLIM 48f G652D

12x4 (48f)

STD-E

9.5

75

4984770

Ribbon med spårkärna, GASLDV Robust ribbonkabel med 4 fibrer och spårkärna. Konstruktionen minskar installationskostnaderna och ger överlägset fiberskydd. Kabeln är dielektrisk, vilket gör den lämplig i installationer där det förekommer elektrisk interferens.

konstruktion:

Spårkärna, ribbon med 4 fibrer Utomhus, rörinstallation kapacitet : 4–96 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 12,0–13,5 mm längder: 2000-8000 m typ:

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Tuber/Fibrer Färgkod

ø (mm)

kg/km

4984110

TOL4011001/4A

GASLDV 4f G652D

1x4 (4f)

STD-E

12.0

130

4982990

TOL4011001/8A

GASLDV 8f G652D

2x4 (8f)

STD-E

12.0

130

4983000

TOL4011001/12A

GASLDV 12f G652D

3x4 (12f)

STD-E

12.0

130

4983010

TOL4011001/24A

GASLDV 24f G652D

6x4 (24f)

STD-E

12.0

130

4983020

TOL4011001/36A

GASLDV 36f G652D

9x4 (36f)

STD-E

12.0

130

4983030

TOL4011001/48A

GASLDV 48f G652D

12x4 (48f)

STD-E

12.0

130

4983040

TOL4011001/72A

GASLDV 72f G652D

18x4 (72f)

STD-E

13.5

175

4983050

TOL4011001/96A

GASLDV 96f G652D

24x4 (96f)

STD-E

13.5

175

Diameter

Vikt

Ribbon med spårkärna, torr, GASLDV Detta är en helt torr ribbonkabel med spårkärna. En tejp som sväller i vatten fungerar som ett vattenblockerande element i längdriktningen. Konstruktionen minskar installationskostnaderna och ger överlägset fiberskydd. 4- eller 8-fibrers ribbon används.

konstruktion:

Spårkärna, ribbon med 4 eller 8 fibrer, torr typ: Utomhus, rörinstallation kapacitet : 24–192 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 9,7–13,5 mm längder: 2000-8000 m

Tuber/Fibrer

20

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4984960

TOL4011023/24A

GASLDV Dry 24f G652D

6x4 (24f)

STD-E

9.7

110

4984970

TOL4011023/48A

GASLDV Dry 48f G652D

12x4 (48f)

STD-E

9.7

110

4984980

TOL4011023/96A

GASLDV Dry 96f G652D

12x8 (96f)

STD-E

13.5

150

4984990

TOL4011023/192A

GASLD Dry 192f G652D

24x8 (192f)

STD-E

13.5

250

HEXATRONIC.COM


Ribbon med spårkärna, GASLDV Ribbonkabel med 8 fibrer ribbon och spårkärna. Konstruktionen minskar installationskostnaderna och ger överlägset fiberskydd. Kabeln är dielektrisk.

konstruktion:

Spårkärna, ribbon med 8 fibrer Utomhus, rörinstallation kapacitet : 96–192 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 15,5 mm längder: 2000-8000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

Diameter

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4011002/96A

GASLDV 96f G652D

12X8 (96F)

STD-E

15.5

210

4984120

TOL4011002/144A

GASLDV 144f G652D

18x8 (144f)

STD-E

15.5

210

4984100

TOL4011002/192A

GASLDV 192f G652D

24x8 (192f)

STD-E

15.5

210

Ribbon med spårkärna, torr, GASLDV Ribbonkabel med 8 fibrer ribbon och spårkärna. Konstruktionen minskar installationskostnaderna och ger överlägset fiberskydd. En tejp som sväller i vatten fungerar som ett vattenblockerande element i längdriktningen.

konstruktion:

Spårkärna, ribbon med 8 fibrer, torr typ: Utomhus, rörinstallation kapacitet : 384–640 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 20–27 mm L ängder: 2000-8000 m Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Tuber/Fibrer Färgkod

ø (mm)

kg/km

4979850

TOL4011020/384A

GASLDV 384f G.652D

48x8 (384f)

STD-E

20

280

4982970

TOL4011020/480A

GASLDV 480f G652D

60x8 (480f)

STD-E

22

290

4982980

TOL4011020/640A

GASLDV 640f G652D

80x8 (640f)

STD-E

27

370

4979850

TOL4011020/384AH

GASLDV 384f G.652D

48x8 (384f)

S12

20

280

4982970

TOL4011020/480AH

GASLDV 480f G652D

60x8 (480f)

S12

22

290

4982980

TOL4011020/640AH

GASLDV 640f G652D

80x8 (640f)

S12

27

370

HEXATRONIC.COM

21


KABLAR FÖR DIREKT NEDGRÄVNING Sortimentet av kablar för direkt nedgrävning omfattar alla våra tre grundkonstruktioner: koncentrisk kärna, ribbon med spårkärna, DryTech och ribbon i lösa rör. Kablarna är 100% metallfria och kan därför installeras i närheten med kraftkablar utan att riskera att inducerande strömmar uppkommer. Kablarna är förstärkta med en expanderad termoplastisk elastomer, vilket ger utmärkt mekaniskt skydd. Kabelsortimentet innefattar kablar med fiberantal upp till flera hundra fibrer. DryTech – Kablar märkta med DryTech ingår i en serie kablar där den typiska vattenblockeringen mellan rören (gel eller vattensvällande tejp/pulver) har ersatts med en solid termoplastisk expanderad elastomer. Den här helt unika tekniken har flera fördelar jämfört med konventionella kablar: • Ökat krossmotstånd, i typfallet upp till 65 % högre • Snabbare och billigare installation, omkring 2 ggr. snabbare preparering av kabel för skarvning • Miljövänlig, ett minimum av lösningsmedel krävs för kabelpreparering och problemfri kabelåtervinning

Lösa rör, DryTech, dielektrisk, GRCLLDV Smal kabel med lösa rör med koncentrisk kärna, ett termoplastiskt stötdämpande lager och en andra yttre mantel. Det termoplastiska dämp­ ande lagret gör denna icke-metalliska kabel lämplig för installation längs kraftledningar, t.ex. banvallar. DryTech fyllnadsmedel används i kabel­ kärnan. Maxkapaciteten är 6 rör med 4 till 8 fibrer i varje rör.

konstruktion:

Lösa rör, torr, dielektrisk Utomhus, direkt nedgrävning, järnvägar kapacitet : 24–48 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 18 mm längder: 2000-6000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

Diameter

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4022041/24

GRCLLDV 24f G652D

6x4 (24f)

STD-E

18

230

TOL4022041/48

GRCLLDV 48f G652D

6x8 (48f)

STD-E

18

230

Diameter

Vikt

Lösa rör, DryTech, dielektrisk, medelhög kapacitet, GRCLLDV Kabel med lösa rör med koncentrisk kärna, ett termoplastiskt stötdämpande lager och en andra yttervägg. Det termoplastiska dämpande lagret gör denna icke-metalliska kabel lämplig för installation längs kraftledningar, t.ex. banvallar. DryTech fyllnadsmedel används i kabelkärnan. Maxkapaciteten är 16 rör med 12 fibrer i varje rör.

konstruktion:

Lösa rör, torr, dielektrisk Utomhus, direkt nedgrävning, järnvägar kapacitet : 72–192 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 19–26,6 mm längder: 2000-6000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

22

HEXATRONIC.COM

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4022042/72A

GRCLLDV 72f G652D

6x12 (72f)

STD-E

19

315

TOL4022042/96A

GRCLLDV 96f G652D

8x12 (96f)

STD-E

20.2

315

TOL4022042/144A

GRCLLDV 144f G652D

12x12 (144f)

STD-E

23.4

445

TOL4022042/192A

GRCLLDV 192f G652D

16x12 (192f)

STD-E

26.6

560


Lösa rör, DryTech, dielektrisk, hög kapacitet, GRCLLDV Kabel med lösa rör med koncentrisk kärna, ett termoplastiskt stötdämpande lager och en andra yttermantel. Det termoplastiska dämpande lagret gör denna icke-metalliska kabel lämplig för installation längs kraftledningar, t.ex. banvallar. DryTech fyllnadsmedel används i kabelkärnan. Maxkapaciteten är 24 rör med 12 fibrer i varje rör.

konstruktion:

Lösa rör, torr, dielektrisk Utomhus, direkt nedgrävning, järnvägar kapacitet : 288 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 27,5 mm längder: 2000-4000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

Diameter

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4022043/288

GRCLLDV 288f G652D

24x12 (288f)

STD-E

27.5

510

Ribbon med spårkärna, dielektrisk, GASLLDV 4-fibrers kabel med lösa rör med koncentrisk kärna, ett termoplastiskt stötdämpande lager och en andra yttermantel. Det termoplastiska dämpande lagret gör denna icke-metalliska kabel lämplig för installation längs kraftledningar, t.ex. banvallar.

konstruktion:

Spårkärna, 4- eller 8-fibrers ribbon, dielektrisk typ: Utomhus, direkt nedgrävning, järnvägar kapacitet : 8–96 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 19,5–21,0 mm längder: 2000-6000 m

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Tuber/Fibrer Färgkod

ø (mm)

kg/km

4980710

TOL4021001/8A

GASLLDV 8f G652D

2x4 (8f)

STD-E

19.5

220

4980720

TOL4021001/12A

GASLLDV 12f G652D

3x4 (12f)

STD-E

19.5

220

4980730

TOL4021001/24A

GASLLDV 24f G652D

6x4 (24f)

STD-E

19.5

220

4980740

TOL4021001/36A

GASLLDV 36f G652D

9x4 (36f)

STD-E

19.5

220

4980750

TOL4021001/48A

GASLLDV 48f G652D

12x4 (48f)

STD-E

19.5

220

4980790

TOL4021001/72A

GASLLDV 72f G652D

18x4 (72f)

STD-E

21.0

270

4980770

TOL4021001/96A

GASLLDV 96f G652D

24x4 (96f)

STD-E

21.0

270

Ribbon med spårkärna, dielektrisk, GASLLDV 8-fibrers kabel med lösa rör med hög kapacitet, med koncentrisk kärna, ett termoplastiskt stötdämpande lager och en andra yttermantel. Det termoplastiska dämpande lagret gör denna icke-metalliska kabel lämplig för installation längs kraftledningar, t.ex. banvallar.

konstruktion:

Spårkärna, 8-fibrers ribbon, dielektrisk typ: Utomhus, direkt nedgrävning, järnvägar kapacitet : 192 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 23,0 mm längder: 2000-4000 m Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Tuber/Fibrer Färgkod

ø (mm)

kg/km

4980760

TOL4021005/192A

GASLLDV 192f G652D

24x (192f)

STD-E

23.0

310

HEXATRONIC.COM

23


KABLAR FÖR LUFTINSTALLATION Självbärande fiberkablar för luftinstallation. Hexatronics sortiment av fiberoptiska kablar för luftinstallation omfattar både självbärande helt dielektriska kablar (ADSS) och figur 8-versioner avsedda för upphängning i stolpar. Kablarna är av olika typer och finns för olika spannlängder. Hexatronic har även ett komplett sortiment av installationsmateriel för luftkabelinstallation.

Lösa rör ADSS, GRHSLDV ADSS, icke-metallisk kabel med koncentrisk kärna. Denna ytterst tunna och lätta kabel, som kan beställas med 4 till 144 fibrer, passar för spannlängder från 60 till 170 m. Den kan installeras intill kraftledningar med upp till 120 kV. Kabeln innehåller Standardfyllnadsmedel och använder aramidgarn för ökad styrka.

konstruktion:

Lösa rör, ADSS, dielektrisk, 4kN Utomhus, luftinstallation kapacitet : 8–144 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 11,7–20,0 mm längder: 2000-8000 m typ:

Tuber/Fibrer

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4979460

TOL4032003/8A

GRHSLDV 8f G652D 4 kN-11.5 mm

2x4 (8f)

STD-E

11.7

100

4979470

TOL4032003/12A

GRHSLDV 12f G652D 4 kN-11.5 mm

3x4 (12f)

STD-E

11.7

100

4979480

TOL4032003/24A

GRHSLDV 24f G652D 4 kN-11.5 mm

6x4 (24f)

STD-E

11.7

100

4979500

TOL4032003/48A

GRHSLDV 48f G652D 4 kN-11.5 mm

4x12 (48f)

STD-E

11.7

100

4979510

TOL4032003/72A

GRHSLDV 72f G652D 4 kN-15.5 mm

6x12 (72f)

STD-E

13.4

130

4979520

TOL4032003/96A

GRHSLDV 96f G652D 4 kN-19 mm

8x12 (96f)

STD-E

15.4

170

4979530

TOL4032003/144A

GRHSLDV 144f G652D 4 kN-19 mm

12x12 (144f)

STD-E

20.0

275

Diameter

Vikt

Lösa rör ADSS, GRHSLLDV ADSS, icke-metallisk kabel med koncentrisk kärna, där aramidgarn och en andra yttermantel ger en extra robust kabelkonstruktion. Den lämpar sig för installation i kärva klimat med stora islaster och för spannlängder på 100–250 m.

konstruktion:

Lösa rör, ADSS, dielektrisk, 7kN Utomhus, luftinstallation kapacitet : 8–144 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 13,8–18,8 mm längder: 2000-8000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

24

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4032002/8A

GRHSLLDV 8f G652D, 7kN-13.8 mm

2x4 (8f)

STD-E

13.8

150

4979390

TOL4032002/12A

GRHSLLDV 12f G652D, 7kN-13.8 mm

3x4 (12f)

STD-E

13.8

150

4979400

TOL4032002/24A

GRHSLLDV 24f G652D, 7kN-13.8 mm

6x4 (24f)

STD-E

13.8

150

4979420

TOL4032002/48A

GRHSLLDV 48f G652D, 7kN-13. mm

6x8 (48f)

STD-E

13.8

150

4979430

TOL4032002/72A

GRHSLLDV 72f G652D, 8kN-15.5 mm

6x12 (72f)

STD-E

15.5

190

4979440

TOL4032002/96A

GRHSLLDV 96f G652D, 8kN-15.5 mm

8x12 (96f)

STD-E

17.4

220

4979450

TOL4032002/144A

GRHSLLDV 144f G652D, 8kN-15.5 mm

12x12 (144f)

STD-E

18.8

370

HEXATRONIC.COM


Lösa rör ADSS, GRHSLLDV ADSS, icke-metallisk kabel med koncentrisk kärna, där aramidgarn och en andra yttermantel ger en extra robust kabelkonstruktion. Den lämpar sig för installation i kärva klimat med stora islaster och för spannlängder på 200–500 m. I likhet med GRHSLDV innehåller denna kabel Standardfyllnadsmedel och kan beställas med 4 till 144 fibrer.

konstruktion:

Lösa rör, ADSS, dielektrisk, 14,5 kN Utomhus, luftinstallation kapacitet : 12–144 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 15–20 mm längder: 2000-8000 m typ:

Tuber/Fibrer

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4979310

TOL4032008/12A

GRHSLLDV 12f G652D, 14.5kN-15.0 mm

3x4 (12f)

STD-E

15.0

170

4979320

TOL4032008/24A

GRHSLLDV 24f G652D, 14.5kN-15.0 mm

6x4 (24f)

STD-E

15.0

170

4979330

TOL4032008/36A

GRHSLLDV 36f G652D, 14.5kN-15.0 mm

6x6 (36f)

STD-E

15.0

170

4979340

TOL4032008/48A

GRHSLLDV 48f G652D, 14.5kN-15.0 mm

6x8 (48f)

STD-E

15.0

170

4979350

TOL4032008/72A

GRHSLLDV 72f G652D, 14.5kN-16.5 mm

6x12 (72f)

STD-E

16.5

210

4979360

TOL4032008/96A

GRHSLLDV 96f G652D, 16kN-18.6 mm

8x12 (96f)

STD-E

18.6

245

4979370

TOL4032008/144A

GRHSLLDV 144f G652D, 18kN-22.7 mm

12x12 (144f)

STD-E

20.0

370

Lösa rör, figur-8, GRCLCV Självbärande figur 8-kabel med koncentrisk kärna. Kabeln har patenterat DryTech fyllnadsmedel samt bärlina av stål inlagd i manteln. Kabeln passar för spannlängder upp till 75 m. GRCLCV kan beställas med 4 till 192 fibrer.

konstruktion:

Lösa rör, fig-8 Utomhus, luftinstallation kapacitet : 12–72 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 11,2 mm längder: 2000-4000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

Diameter

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4032024/12A

GRCLCV 12f G652D

3x4 (12f)

STD-E

11.2 - 8.8

260

TOL4032024/24A

GRCLCV 24f G652D

6x4 (24f)

STD-E

11.2 - 8.8

260

TOL4032024/36A

GRCLCV 36f G652D

6x6 (36f)

STD-E

11.2 - 8.8

260

TOL4032024/48A

GRCLCV 48f G652D

6x8 (48f)

STD-E

11.2 - 8.8

260

TOL4032024/72A

GRCLCV 72f G652D

6x12 (72f)

STD-E

11.2 - 8.8

300

Diameter

Vikt

Lösa rör, fig-8, dielektrisk, GRCLCDV Icke-metallisk figur 8-kabel med koncentrisk kärna och glasfiberförstärkt bärlina av plast inbyggd i manteln. Den självbärande kabeln passarför spannlängder upp till 75 m. Eftersom den är dielektrisk kan den installeras i närheten av kraftledningar med upp till 120 kV. GRCLCDV kan beställas med 48 till 144 fibrer.

konstruktion:

Lösa rör, fig-8, dielektrisk Utomhus, luftinstallation kapacitet : 48–144 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 11,2–15,6 mm längder: 2000-4000 m typ:

Tuber/Fibrer E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4032010/48A

GRCLCDV 48f G652D

6x8 (48f)

STD-E

11.2 - 10.0

225

TOL4032010/96A

GRCLCDV 96f G652D

8x12 (96f)

STD-E

12.4 - 10.0

255

TOL4032010/144A

GRCLCDV 144f G652D

12x12 (144f)

STD-E

15.6 - 10.0

320

HEXATRONIC.COM

25


KABLAR FÖR ANVÄNDNING INOM- OCH UTOMHUS Kablarna för inomhusanvändning eller kombinerad inom- och utomhusanvändning är samtliga halogenfria och flamskyddade (HFFR) och bildar därmed inga korrosiva gaser vid förbränning. Kablar för inom-/utomhus används ofta mellan en förkontakterad optisk termineringspanel inomhus och en skarvbox utomhus samt för tillämpningar såsom fiber till antennen (FTTA). Sortimentet av kablar för användning inomhus är avsett för olika tillämpningar inom tele­ kommunikation och särskilt för sammankoppling mellan det aktiva utustningen och den optiska termineringspanelen. Inomhuskablarna är också lämpliga för användning i LAN-nätverk eller i andra typer av datanätverk. Alla inomhuskablar är halogenfria och flamskyddade och avger därför inga korrosiva gaser vid förbränning. Alla kablarna är också helt dielektriska, verifierade enligt klassifikationerna i IEC60332. Kablar för permanent installation är även verifierade enligt CE, Construction Products Regulation (CPR) för reaktion vid brand.

Mikrokabel, inomhus Mikrokabel baserad på en smal lösa rörs- design med upp till åtta rör per kabel. Konstruktionen förenklar prepareringen av fibrerna och midspan-åtkomst. Kabeln är konstruerad för inomhusinstallationer och har utmärkt böj­tålighet.

konstruktion:

Lösa rör, mikrokabel, flamskyddad Inomhus, CPR-klass Eca kapacitet : 12–96 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 8,3–8,6 mm längder: 2000-6000 m typ:

Tuber/Fibrer

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4981060

TOL4059011/12A

Mikrokabel 12f HFFR G652D, Grön

1x12 (12f)

STD-E

8.3

80

4981070

TOL4059011/24A

Mikrokabel 24f HFFR G652D, Grön

2x12 (24f)

STD-E

8.3

80

4981080

TOL4059011/48A

Mikrokabel 48f HFFR G652D, Grön

4x12 (48f)

STD-E

8.3

80

4981090

TOL4059011/72A

Mikrokabel 72f HFFR G652D, Grön

6x12 (72f)

STD-E

8.3

80

4981100

TOL4059011/96A

Mikrokabel 96f HFFR G652D, Grön

8x12 (96f)

STD-E

8.6

81

Diameter

Vikt

Mikrokabel, böjtålig, inomhus Mikrokabel baserad på en smal lösa rörs- design med upp till åtta rör per kabel. Konstruktionen förenklar prepareringen av fibrerna och midspan-åtkomst. Kabeln innehåller böjtåliga G657A2-fibrer som ger kabeln utmärkt böjprestanda.

konstruktion:

Lösa rör, mikrokabel, flamskyddad, böjtålig typ: Inomhus, CPR-klass Eca kapacitet : 12–96 fibrer fibertyp: G657A2 mått : Ø 8,3–8,6 mm längder: 2000-6000 m

Tuber/Fibrer E-nummer

26

HEXATRONIC.COM

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4059013/12A

Mikrokabel 12f HFFR G657A2, Gul

1x12 (12f)

STD-E

8.3

80

TOL4059013/24A

Mikrokabel 24f HFFR G657A2, Gul

2x12 (24f)

STD-E

8.3

80

TOL4059013/48A

Mikrokabel 48f HFFR G657A2, Gul

4x12 (48f)

STD-E

8.3

80

TOL4059013/72A

Mikrokabel 72f HFFR G657A2, Gul

6x12 (72f)

STD-E

8.3

80

TOL4059013/96A

Mikrokabel 96f HFFR G657A2, Gul

8x12 (96f)

STD-E

8.6

81

TOL4059014/12A

Mikrokabel 12f HFFR G657A2, Grön

1x12 (12f)

STD-E

8.3

80

TOL4059014/24A

Mikrokabel 24f HFFR G657A2, Grön

2x12 (24f)

STD-E

8.3

80

TOL4059014/48A

Mikrokabel 48f HFFR G657A2, Grön

4x12 (48f)

STD-E

8.3

80

TOL4059014/72A

Mikrokabel 72f HFFR G657A2, Grön

6x12 (72f)

STD-E

8.3

80

TOL4059014/96A

Mikrokabel 96f HFFR G657A2, Grön

8x12 (96f)

STD-E

8.6

81


Lösa rör, inom-/utomhus, GRHQBDUV Kabel med lösa rör med koncentrisk kärna, vilket är en kostnadseffektiv lösning. Varje rör innehåller upp till 12 fibrer och kabeln innehåller upp till 12 rör. Torr vattenblockering gör skarvningen ren och enkel.

konstruktion:

Lösa rör, flamskyddad Inom-/utomhus, CPR-klass Eca kapacitet : 12–96 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 12–16 mm längder: 2000-8000 m typ:

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Tuber/Fibrer Färgkod

ø (mm)

kg/km

4979120

TOL4052003/12A

GRHQBDUV 12f G652D

3x4 (12f)

STD-E

12

150

4979130

TOL4052003/24A

GRHQBDUV 24f G652D

6x4 (24f)

STD-E

12

150

4979150

TOL4052003/48A

GRHQBDUV 48f G652D

6x8 (48f)

STD-E

12

150

4979160

TOL4052003/72A

GRHQBDUV 72f G652D

6x12 (72f)

STD-E

14

175

4979170

TOL4052003/96A

GRHQBDUV 96f G652D

8x12 (96f)

STD-E

16

220

Ribbon med spårkärna, inom-/utomhus, GASQBDUV Ribbonkabel med spårkärna som minskar installa­ tionskostnaderna och garanterar ett överlägset fiberskydd. Vart och ett av de sex spåren innehåller 1–2 ribbon med fyra fibrer. Kabeln är dielektrisk och mycket tunn och flexibel, vilket gör den ytterst mångsidig. Torr vattenblockering gör skarvningen ren och enkel.

konstruktion:

Spårkärna, 4-fibrers ribbon, flamskyddad. typ: Inom-/utomhus, CPR-klass Eca kapacitet : 12–96 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 13–14,5 mm längder: 2000-8000 m Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Tuber/Fibrer Färgkod

ø (mm)

kg/km

4983160

TOL4051001/12A

GASQBDUV 12f G652D

3x4 (12f)

STD-E

13

166

4983170

TOL4051001/24A

GASQBDUV 24f G652D

6x4 (24f)

STD-E

13

166

4983180

TOL4051001/36A

GASQBDUV 36f G652D

9x4 (36f)

STD-E

13

166

4983190

TOL4051001/48A

GASQBDUV 48f G652D

12x4 (48f)

STD-E

13

166

4983370

TOL4051001/72A

GASQBDUV 72f G652D (18x4f)

18x4 (72f)

STD-E

14.5

196

4983340

TOL4051001/96A

GASQBDUV 96f G652D (24x4f)

24x4 (96f)

STD-E

14.5

196

Diameter

Vikt

Ribbon med spårkärna, inom-/utomhus, GASQBDUV Ribbonkabel med spårkärna som minskar installa­ tionskostnaderna och garanterar ett överlägset fiberskydd. Vart och ett av de sex spåren innehåller 2 ribbon med åtta fibrer. Kabeln är dielektrisk och mycket tunn och flexibel, vilket gör den ytterst mångsidig. Torr vattenblockering gör skarvningen ren och enkel.

konstruktion:

Spårkärna, 8-fibrers ribbon, flamskyddad typ: Inom-/utomhus, CPR-klass Eca kapacitet : 96–192 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 13–14,5 mm längder: 2000-8000 m

Tuber/Fibrer E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4983350

TOL4051027/96A

GASQBDUV 96f G652D

12x8 (96f)

STD-E

16.6

239

4983360

TOL4051027/192A

GASQBDUV 192f G652D

24x8 (192f)

STD-E

16.6

245

HEXATRONIC.COM

27


Ribbon med spårkärna, inom-/utomhus, slim, GASQBDUV Ribbonkabel med spårkärna som ger en kabelkonstruktion med lägre installationskostnader och överlägset fiberskydd. Vart och ett av de sex spåren innehåller 1–2 ribbon med fyra fibrer. Kabeln är dielektrisk och mycket tunn och flexibel, vilket gör den ytterst mångsidig. Torr vattenblockering gör skarvningen ren och enkel.

konstruktion:

Spårkärna, 4-fibrers ribbon, smal, flamskyddad typ: Inom-/utomhus, CPR-klass Eca kapacitet : 12–48 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 9,9 mm längder: 2000-6000 m

Tuber/Fibrer

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4983620

TOL4051014/12A

GASQBDUV-SLIM 12f G652D

3x4 (12f)

STD-E

9.9

95

4983630

TOL4051014/24A

GASQBDUV-SLIM 24f G652D

6x4 (24f)

STD-E

9.9

95

TOL4051014/36A

GASQBDUV-SLIM 36f G652D

9x4 (36f)

STD-E

9.9

95

TOL4051014/48A

GASQBDUV-SLIM 48f G652D

12x4 (48f)

STD-E

9.9

95

Diameter

Vikt

4983640

Ribbon med spårkärna, inom-/utomhus, hög kapacitet, GASQBDUV 8-fibrers ribbonkabel med hög kapacitet, med spårkärna som ger ett överlägset fiberskydd och medger ett högt fiberantal. Vart och ett av spåren innehåller ribbon med 4 eller 8 fibrer. 8-fibrers ribbon kan enkelt delas i två 4-fibrers ribbon. Kabelns mångsidighet och de inbyggda fördelarna med ribbonfibertekniken minskar installationskostnaderna.

konstruktion:

Spårkärna, 8-fibrers ribbon, flamskyddad typ: Inom-/utomhus kapacitet : 288–1000 fibrer fibertyp: G652D mått : Ø 21–28 mm längder: 2000-6000 m

Tuber/Fibrer

28

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4979860

TOL4051024/288A

GASQBDUV 288f G652D

36x8 (288f)

STD-E

21

360

TOL4051024/384A

GASQBDUV 384f G652D

48x8 (384f)

STD-E

21

375

4979870

TOL4051024/480A

GASQBDUV 480f G652D

60x8 (480f)

STD-E

21

390

4979880

TOL4051024/640A

GASQBDUV 640f G652D

80x8 (640f)

STD-E

28

470

4984190

TOL4051024/1000A

GASQBDUV 1000f G652D

125x8 (1000f)

STD-E

28

670

HEXATRONIC.COM


Patchkabel, inomhus, GNGQBDU Simplex och duplex, buffrad patch cord-kabel, icke gelfylld, med en ytterdiameter på 2,0 mm per element. Den kan levereras förkontakterad med ett antal olika kontaktdonstyper. Kabeln har låg krympning på mindre än 0,5 %, för tillförlitlig och hög prestanda. 2-fiber-versionen har figur 8-konstruktion med singelfibrer som ligger parallellt, vilket gör den lätt att dela i två simplex patchkablar.

konstruktion:

Primärskyddad, flamskyddad, böjtålig typ: Inomhus, IEC60332-3 cat C (LSZH), UL1666 kapacitet : 1–2 fibrer fibertyp: G657A2 mått : Ø 2–2 x 4 mm längder: 1000 m

Tuber/Fibrer E-nummer

Diameter

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4053033/1A

GNGQBDU 1f G657A2, Blå

1f

STD-E

2.0

4

TOL4053033/1C

GNGQBDU 1f G657A2, Gul

1f

STD-E

2.0

4

TOL4053033/2A

GNGQBDU 2f G657A2, Blå

2f

STD-E

2.0 + 2.0

8

TOL4053033/2C

GNGQBDU 2f G657A2, Gul

2f

STD-E

2.0 + 2.0

8

Breakout-kabel, inomhus, GNGQQBDU Breakout-kabel där simplexkablar läggs tillsammans i en enda kabel med aramidgarn som förstärkning. Konstruktionen ger en robust kabel med stor flexibilitet. Kabeln kan levereras för­ kontakterad med ett antal olika kontaktdonstyper.

konstruktion:

Primärskyddad, flamskyddad, breakout typ: Inomhus, IEC60332-3 cat C (LSZH), UL1666 kapacitet : 4 fibrer fibertyp: G657A2 mått : 4,8 x 2,8 mm längder: 1000 m Tuber/Fibrer

E-nummer

Diameter

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

TOL4053035/4A

GNGQQBDU 4f G657A2, Blå

4f

STD-E

7.4

53

HEXATRONIC.COM

29


HYBRIDKABLAR FIBER/KRAFT Hybridkablar fiber/kraft erbjuder nästan obegränsad ränderbredd för fiberoptiska anslutningar i kombination med kraftmatning i samma kabel. Typiska tillämpningar för de här hybrid­kablarna är fiber till antennen (FTTA) för mobilsystem, WiFi-hotspots, sensornätverk, övervakningskameror etc.

Hybridkabel fiber/kraft En robust och kompakt hybridfiberkabel för sammankoppling av kraft och optiska länkar mellan huvud- och fjärrenheter, för radiobasstationer inom- och utomhus.

konstruktion:

Hybridkabel fiber/kraft, flamskyddad typ: Stolp- och tornmontering för RRU kapacitet : 12 fibrer/koppartrådar fibertyp: G657A2 eller MM OM4, böjtålig mått : Ø 18–41 mm längder: På begäran

Hybridkablar E-nummer

Power Cords

Fibrer

Diameter

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr. x Type

Nr.

ø (mm)

kg/km

TOL4077781/30612

Hybrid 3x6 mm2, 12f G657A2

3 x 6 mm2

12

22

790

TOL4077781/31012

Hybrid 3x10 mm2, 12f G657A2

3 x 10 mm2

12

22.5

1110

TOL4077782/30612

Hybrid 3x6 mm , 12f G657A2

3 x 6 mm

6

22

790

TOL4077782/31012

Hybrid 3x10 mm2, 12f G657A2

3 x 10 mm2

6

27

1120

TOL4077782/60612

Hybrid 6x6 mm , 12f G657A2

6 x 6 mm

12

27

1230

TOL4077782/61012

Hybrid 6x10 mm , 12f G657A2

6 x 10 mm

12

32

1820

TOL4077783/0603

Hybrid 3x2x6 mm2, 12f MM OM4

3 x 2 x 6 mm2

6

18

650

TOL4077783/1204

Hybrid 6x2x4 mm , 12f MM OM4

6 x 2 x 4 mm

12

24

1000

TOL4077783/1206

Hybrid 6x2x 6 mm2, 12f MM OM4

6 x 2x 6 mm2

12

26

1280

TOL4077783/1210

Hybrid 6x2x10 mm , 12f MM OM4

6 x 2x 10 mm

12

32

1850

TOL4077784/0603

Hybrid 3x2x6 mm2, 12f G657A2

3 x 2 x 6 mm2

6

18

650

TOL4077784/1204

Hybrid 6x2x4 mm , 12f G657A2

6 x 2 x 4 mm

12

24

1000

TOL4077784/1206

Hybrid 6x2x 6 mm2, 12f G657A2

6 x 2x 6 mm2

12

26

1280

TOL4077784/1210

Hybrid 6x2x10 mm , 12f G657A2

6 x 2x 10 mm

12

32

1850

2

2

2

2

2

2

2

Hybridkablar, UL-listade E-nummer

30

HEXATRONIC.COM

2

2 2

2

2

2

2

Power Cords

Fibrer

Diameter

Vikt

Produktnummer

Benämning

Nr. x Type

Nr.

ø (mm)

kg/km

TOL4077778/30612

Hybrid 3x10 AWG, 12f G657A2

3 x 10 AWG

12

22

740

TOL4077778/30812

Hybrid 3x8 AWG, 12f G657A2

3 x 8 AWG

12

26

1090

TOL4077778/50612

Hybrid 5x10 AWG, 12f G657A2

5 x 10 AWG

12

27

1070

TOL4077778/50812

Hybrid 5x8 AWG, 12f G657A2

5 x 8 AWG

12

32

1630

TOL4077778/90636

Hybrid 9x10 AWG, 12f G657A2

9 x 10 AWG

36

35

1780

TOL4077778/90836

Hybrid 9x8 AWG, 12f G657A2

9 x 8 AWG

36

41

2880


SJÖKABLAR Hexatronics sortiment av kablar för undervattensförläggning baseras på en mycket bred erfarenhet av sjökabelprojekt som omfattar både planering, projektledning och installation. Utbudet baseras på konstruktioner med unitube lösa rör och ribbonkonstruktioner för djup ned till 5000 m. Kabeldelar för integration i kraftkablar tillhandahålls också. Hexatronics kablar med lösa rör erbjuder överlägset mekaniskt skydd, enkel hantering och pålitlig prestanda. Alla kablar har ståltrådsarmering i ett eller flera lager och/eller ett rör av rostfritt stål som ger kabeln utmärkt skydd och vattentäta egenskaper. Kablarna motstår dragkrafter och stötar orsakade av förankring, återställningsarbeten och hantering. Tekniken med lösa rör resulterar i hög packningstäthet. Detta medger en liten ytter­ diameter och enkel hantering. Alla kablar och skarvar har utformats med skydd av högsta kvalitet för att garantera en lång livslängd med maximal effektivitet. Denna konstruktion inkluderar ett hermetiskt förseglat rostfritt rör. Fibrerna kan röra sig fritt inuti röret i den tixotropa, vattenblockerande fyllningen. Röret skyddas av en polyetenmantel, ett eller två lager av galvaniserad ståltråd som ligger i bitumen och sedan lindats in i ett lager av polypropengarn.

Hexatronics ribbonkablar erbjuder hög packningstäthet och effektiv fiberhantering samt kraftfullt skydd för fibrer i krävande undervattensförhållanden. Unika mekaniska och vattenblockerande egenskaper erhålls med en konstruktion med spårkärna som dessutom är skyddad av ett kopparrör och ståltrådsförstärkning. Denna kombination har gott motstånd mot slag och kraftiga stötar, som vid ankring, återställningsarbeten eller annan hantering. Denna sjökabel baseras på vår beprövade 4- eller 8-fibrers ribbon­ kabelkonstruktion. Kabelkärnan är fylld med en vattenavstötande sammansättning och den inre PE-manteln har ett kopparrör som svetsats på längden och fungerar som en vattenbarriär. Den andra, yttre polyetenmanteln och ett eller flera lager av galvani­ serade ståltrådar, inneslutna i bitumen, ger ett kraftfullt skydd. Kabeldelar för integration i kraftkablar. Genom hela vår historia av att leverera högkvalitativa, pålitliga kabellösningar har vi skaffat oss en lång erfarenhet tillsammans med ledande leverantörer av kraftkablar. Fiberoptiska sjökablar för integration i kraft­ kablar gör det möjligt för globala leverantörer att möta det ökande behovet av mer kraft över större avstånd. Kablar på upp till 24 km kan installeras utan en fabriksskarv. Kablar som är längre än 24 km kräver fabriksskarvar. Skarvar för reparation kan också tillhandahållas.

Lätt, skyddad Lösa rör, GJMLTV 5 ton SA Lätt, skyddad kabel med lösa rör för vattendjup större än 1000 m. konstruktion:

Lösa rör, lätt, skyddad 5 ton, ≤ 5000 m kapacitet : 1–48 fibrer typ:

Enkelarmerad Lösa rör, GJMLTV 10 ton SA Enkelarmerad kabel med lösa rör där måttligt skydd krävs. konstruktion:

Lösa rör, enkelarmerad 10 ton, ≤ 3000 m kapacitet : 1–96 fibrer typ:

Lösa rör, GJMLTV 15 ton SAH Enkelarmerad kabel med lösa rör där kraftigt skydd krävs. Denna kabel har samma principiella konstruktion som GJMLTV, 10 ton. konstruktion:

Lösa rör, enkelarmerad 15 ton, ≤ 3000 m kapacitet : 1–96 fibrer typ:

HEXATRONIC.COM

31


Dubbelarmerad Lösa rör, GJMLTV 15 ton DAL Dubbelarmerad kabel med lösa rör där kraftigt skydd krävs. konstruktion:

Lösa rör, dubbelarmerad 15 ton, ≤ 3000 m kapacitet : 1–96 fibrer typ:

Lösa rör, GJMLTV 25 ton DA Dubbelarmerad kabel med lösa rör där mycket kraftigt skydd krävs. Denna kabel har samma principiella konstruktion som GJMLTV 15 ton DAL. konstruktion:

Lösa rör, dubbelarmerad 25 ton, ≤ 3000 m kapacitet : 1–96 fibrer typ:

Lösa rör, GJMLTV 40 ton DAH Dubbelarmerad kabel med lösa rör där det kraftigaste skyddet krävs. Denna kabel har samma principiella konstruktion som GJMLTV 15 ton DAL. konstruktion:

Lösa rör, dubbelarmerad 40 ton, ≤ 3000 m kapacitet : 1–96 fibrer typ:

Elektrodfunktion – lätt, skyddad Lösa rör, GJMMLTV 5 ton SA Lätt, skyddad kabel med lösa rör för vattendjup större än 1000 m. Kabeln innefattar ett kopparskikt som lindats runt stålröret för elektrodfunktion. konstruktion:

Lösa rör, lätt, skyddad, elektrodfunktion 5 ton, ≤ 5000 m kapacitet : 1–48 fibrer typ:

Elektrodfunktion – enkelarmerad Lösa rör, GJMMLTV 10 ton SA Enkelarmerad kabel med lösa rör där måttligt skydd krävs. Kabeln innefattar ett kopparskikt som lindats runt röret av rostfritt stål för elektrodfunktion. konstruktion:

Lösa rör, enkelarmerad, elektrodfunktion 10 ton, ≤ 3000 m kapacitet : 1–96 fibrer typ:

Lösa rör, GJMMLTV 15 ton SAH Enkelarmerad kabel med lösa rör där kraftigare skydd krävs. Denna kabel har samma principiella konstruktion som GJMMLTV 10 ton SA. konstruktion:

Lösa rör, enkelarmerad, elektrodfunktion 15 ton, ≤ 3000 m kapacitet : 1–96 fibrer typ:

32

HEXATRONIC.COM


Elektrodkabel – dubbelarmerad Lösa rör, GJMMLTV 15 ton DAL Dubbelarmerad kabel med lösa rör där kraftigt skydd krävs. Kabeln innefattar ett kopparskikt som lindats runt stålröret för elektrodfunktion. konstruktion:

Lösa rör, enkelarmerad, elektrodfunktion 15 ton, ≤ 3000 m kapacitet : 1–96 fibrer typ:

Lösa rör, GJMMLTV 25 ton DA Dubbelarmerad kabel med lösa rör där mycket kraftigt skydd krävs. Denna kabel har samma principiella konstruktion som GJMMLTV 15 ton DAL. konstruktion:

Lösa rör, dubbelarmerad, elektrodfunktion 25 ton, ≤ 3000 m kapacitet : 1–96 fibrer typ:

Lösa rör, GJMMLTV 40 ton DAH Dubbelarmerad kabel med lösa rör där det kraftigaste ´skyddet krävs. Denna kabel har samma principiella konstruktion som GJMMLTV 15 ton DAL. konstruktion:

Lösa rör, dubbelarmerad, elektrodfunktion ton, ≤ 3000 m kapacitet : 1–96 fibrer typ:40

Sjökabelskarv för kablar med lösa rör Skarv för sjökabel Skarvförslutning tillverkad av kraftigt rostfritt stål och hermetiskt tätade kabelskarvar för fiberoptiska sjökablar med lösa rör. Skarven klarar upp till 48 fibrer. konstruktion: kapacitet :

Sjökabelskarv för GJMLTV 1–96 fibrer

Universalskarv/universal snabbskarv för sjökablar UJ/UQJ är tekniker som utvecklats av Universal Jointkonsortiet för att förenkla effektivt underhåll av installerade sjökabelsystem. De flesta av Hexatronics sjökablar kvalificerar sig för tekniken, och för nyinstallationer används denna skarvtyp för vissa kabeltyper. konstruktion: kapacitet :

UJ/UQJ för 10, 25 och 40 ton sjökablar 1–96 fibrer

HEXATRONIC.COM

33


Allmän data – lösa rör kablar E-nummer

Armering

Temperatur (°C)

Coil

Benämning

Fiber Fiber Nr. typ*

LWP

SA

DA RA

NTTS (kN)

Vattendjup (m)

Electroding Drift

Lagring

Installation

UJ/ UQJ

ø (m)

GJMLTV SA

1-48

G.65x

Yes

No

No

No

50

5000

No

-30 till +60

-40 till +70

-15 till +40

Yes

3

GJMLTV SA-DAH

1-96

G.65x

No

Yes

Yes

No

100-400

3000

No

-30 till +60

-40 till +70

-15 till +40

Yes

3

GJMMLTV LWP

1-48

G.65x

Yes

No

No

No

40

5000

Yes

-30 till +60

-40 till +70

-15 till +40

Yes

3

GJMMLTV SA-DAH

1-96

G.65x

No

Yes

Yes

No

100-400

3000

Yes

-30 till +60

-40 till +70

-15 till +40

Yes

3

* alla kommersiellt tillgängliga fibertyper kan erhållas

Produk tinformation – Lösa rör kablar E-nummer

Trådar/lager (nr./ mm)

Fiber

Vikt (kg/m)

Produktnummer*

Benämning

Nr.

Type

1st

2nd

ø (mm)

i luft

i vatten

TOL4041151/xxA

GJMLTV 5 TON SA

1-48

G.652.D

18/2.2

-

20

0.8

0.6

50

40

30

≥ 60

TOL4041050/xxA

GJMLTV 10 TON SA

1-48

G.652.D

14/3.0

-

22

1.1

0.8

100

70

50

≥ 130

TOL4041101/xxA

GJMLTV 10 TON SA

1-96

G.652.D

14/3.0

-

22

1.1

0.8

100

70

50

≥ 130

TOL4041129/xxA

GJMLTV 15 TON SAH

1-48

G.652.D

12/3.8

-

23

1.4

1.0

150

90

70

≥ 190

TOL4041130/xxA

GJMLTV 15 TON SAH

1-96

G.652.D

12/3.8

-

23

1.4

1.0

150

90

70

≥ 190

TOL4041051/xxA

GJMLTV 15 TON DAL

1-48

G.652.D

18/2.2

18/3.0

26

1.9

1.4

150

120

80

≥ 190

TOL4041131/xxA

GJMLTV 15 TON DAL

1-96

G.652.D

18/2.2

18/3.0

26

1.9

1.4

150

120

80

≥ 190

TOL4041062/xxA

GJMLTV 25 TON DA

1-48

G.652.D

14/3.0

20/3.0

28

2.3

1.8

250

170

120

≥ 320

TOL4041132/xxA

GJMLTV 25 TON DA

1-96

G.652.D

14/3.0

20/3.0

28

2.3

1.8

250

170

120

≥ 320

TOL4041054/xxA

GJMLTV 40 TON DAH

1-48

G.652.D

12/3.8

16/4.4

32

3.4

2.7

400

260

200

≥ 520

TOL4041133/xxA

GJMLTV 40 TON DAH

1-96

G.652.D

12/3.8

16/4.4

32

3.4

2.7

400

260

200

≥ 520

TOL4041134/xxA

GJMMLTV 4 TON LWP

1-48

G.652.D

16/2.1

-

18

0.7

0.5

40

30

20

≥ 50

TOL4041080/xxA

GJMMLTV 10 TON SA

1-48

G.652.D

14/3.0

-

22

1.1

0.8

100

70

50

≥ 130

TOL4041135/xxA

GJMMLTV 10 TON SA

1-96

G.652.D

14/3.0

-

22

1.1

0.8

100

70

50

≥ 130

TOL4041136/xxA

GJMMLTV 15 TON SAH

1-48

G.652.D

12/3.8

-

23

1.4

1.0

150

90

70

≥ 190

TOL4041137/xxA

GJMMLTV 15 TON SAH

1-96

G.652.D

12/3.8

-

23

1.4

1.0

150

90

70

≥ 190

TOL4041081/xxA

GJMMLTV 15 TON DAL

1-48

G.652.D

18/2.2

18/3.0

26

1.9

1.5

150

120

80

≥ 190

TOL4041138/xxA

GJMMLTV 15 TON DAL

1-96

G.652.D

18/2.2

18/3.0

26

1.9

1.5

150

120

80

≥ 190

TOL4041082/xxA

GJMMLTV 25 TON DA

1-48

G.652.D

14/3.0

20/3.0

28

2.3

1.8

250

170

120

≥ 320

TOL4041139/xxA

GJMMLTV 25 TON DA

1-96

G.652.D

14/3.0

20/3.0

28

2.3

1.8

250

170

120

≥ 320

TOL4041083/xxA

GJMMLTV 40 TON DAH

1-48

G.652.D

12/3.8

16/4.4

32

3.5

2.7

400

260

200

≥ 520

TOL4041140/xxA

GJMMLTV 40 TON DAH

1-96

G.652.D

12/3.8

16/4.4

32

3.5

2.7

400

260

200

≥ 520

* xx = fiberantal (12, 24 & 48). A är Standard fiber färgkod

Produk tinformation – Skar v förslutningar för lösa rör kablar E-nummer

34

HEXATRONIC.COM

Produktnummer

Benämning

Fiber Nr.

NCD6010014

Rak skarv för GJMLTV

1-48

NCD6010014/1

Armeringskit SA-DAL

1-48

2 st/skarv krävs

NCD6010014/2

Armeringskit DA

1-48

2 st/skarv krävs

NCD6010064

Rak skarv för GJMLTV

1-96

NCD6010064/1

Armeringskit SA-DAL

1-96

2 st/skarv krävs

NCD6010064/2

Armeringskit DA

1-96

2 st/skarv krävs

NCD6010036

UJ för GJM(M)LTV SA till SA

1-96

NCD6010038

UJ för GJM(M)LTV DA till DA

1-96

NCD6010039

UJ för GJM(M)LTV DAH till DAH

1-96

NCD6010041

UJ för GJM(M)LTV SA till DA

1-96

NCD6010042

UJ för GJM(M)LTV SA till DAH

1-96

NCD6010045

UJ för GJM(M)LTV DA till DAH

1-96

NCD6010053

UQJ GJM(M)LTV Tool Kit

1-48

NCD6010054

UQJ för GJM(M)LTV SA till SA

1-48

NCD6010055

UQJ för GJM(M)LTV DAL till DAL

1-48

NCD6010056

UQJ för GJM(M)LTV DA till DA

1-48

NCD6010057

UQJ för GJM(M)LTV DAH till DAH

1-48

NCD6010058

UQJ för GJM(M)LTV SA till DAL

1-48

NCD6010059

UQJ för GJM(M)LTV SA till DA

1-48

NCD6010060

UQJ för GJM(M)LTV SA till DAH

1-48

NCD6010061

UQJ för GJM(M)LTV DAL till DA

1-48

NCD6010062

UQJ för GJM(M)LTV DAL till DAH

1-48

NCD6010063

UQJ för GJM(M)LTV DA till DAH

1-48

Not.

NTTS (kN)

NOTS NPTS (kN) (kN)

CBL/FBL (kN)


Ribbon – enkelarmerad Ribbon med spårkärna, GASLMLTV 5 ton SAL Enkelarmerad ribbonkabel där lättare skydd krävs. konstruktion:

Ribbon med spårkärna, enkelarmerad 5 ton, ≤ 500 m kapacitet : 4–192 fibrer typ:

Ribbon med spårkärna, GASLMLTV 10 ton SA Enkelarmerad ribbonkabel för måttligt skydd. Denna kabel har samma principiella konstruktion som GASLMLTV 5 ton SAL. konstruktion:

Ribbon med spårkärna, enkelarmerad 10 ton, ≤ 500 m kapacitet : 4–192 fibrer typ:

Ribbon med spårkärna, GASLMLTV 15 ton SAH Enkelarmerad ribbonkabel för kraftigt skydd. Denna kabel har samma principiella konstruktion som GASLMLTV 5 ton SAL. konstruktion:

Ribbon med spårkärna, enkelarmerad 15 ton, ≤ 500 m kapacitet : 4–192 fibrer typ:

Ribbon – dubbelarmerad Ribbon med spårkärna, GASLMLTV 20 ton DA Dubbelarmerad ribbonkabel där mycket kraftigt skydd krävs. konstruktion:

Ribbon med spårkärna, dubbelarmerad 20 ton, ≤ 500 m kapacitet : 4–192 fibrer typ:

Ribbon med spårkärna, GASLMLTV 40 ton DAH Dubbelarmerad ribbonkabel för det kraftigaste skyddet och med samma principiella konstruktion som GASLMLTV 20 ton DA. konstruktion:

Ribbon med spårkärna, dubbelarmerad 40 ton, ≤ 500 m kapacitet : 4–192 fibrer typ:

Ribbon – stenarmerad Ribbon med spårkärna, GASLMLTV 20 ton RA Stenarmerad, ribbonkabel. Det tredje armeringslagret ger ett optimalt skydd i områden där kabeln utsätts för kraftigt mekaniskt slitage. konstruktion:

Ribbon med spårkärna, trippelarmerad, stenarmerad typ: 20 ton, ≤ 500 m kapacitet : 4–192 fibrer

HEXATRONIC.COM

35


Sjökabel-skarvboxar för ribbonkablar Skarvbox för sjökabel - ribbon Utformad för skarvning av Hexatronics fiberoptiska ribbon-sjökablar, samtidigt som den upprätthåller kabelns mekaniska, optiska och elektriska egenskaper. Skarvboxen är tillverkad av en korrosionsresistent rostfri stållegering. Det vattentäta yttre huset ger mekanisk styrka och skydd. En förseglad inre låda innehåller fiberorganiserarna och kan inhysa skarvhylsor för upp till 96 fibrer i modellen NCD 601 0010 och för upp till 192 fibrer i modellen NCD 601 0008. konstruktion: kapacitet :

Sjökabel-skarvbox för GASMLTV 4–192 fibrer

Allmän data – Ribbon sjökablar E-nummer

Armering

Temperatur (°C)

Coil

Benämning

Fiber antal

Fiber typ*

SA

DA

RA

NTTS (kN)

Vatten djup (m)

Electroding

Drift

Lagring

Installation

UJ

ø (m)

GASLMLTV

4-192

G.65x

Yes

Yes

Yes

50-400

500

Yes

-30 till +60

-40 till +70

-15 till +40

Ja

3

* alla kommersiellt tillgängliga fibertyper kan erhållas

Produk tinformation – Ribbon sjökablar E-nummer

Produkt­ nummer*

Fiber

Trådar/Lager (nr./mm)

HEXATRONIC.COM

i NTTS vatten (kN)

NOTS NPTS (kN) (kN)

CBL/ FBL (kN)

Benämning

Nr.

Type

1st

2nd

3rd

TOL4041010/xxA

GASLMLTV 5 TON SAL

4-96

G.652.D

20/3.0

-

-

28

1.7

1.2

50

25

20

≥ 80

TOL4041038/xxxA

GASLMLTV 5 TON SAL

96-192 G.652.D

22/3.0

-

-

30

1.9

1.3

50

25

20

≥ 80

TOL4041016/xxA

GASLMLTV 10 TON SA

4-96

G.652.D

16/4.2

-

-

31

2.4

1.8

100

55

40

≥ 140

TOL4041039/xxxA

GASLMLTV 10 TON SA

96-192 G.652.D

17/4.2

-

-

33

2.6

1.9

100

55

40

≥ 140

TOL4041023/xxA

GASLMLTV 15 TON SAH

4-96

G.652.D

12/6.0

-

-

34

3.4

2.6

150

80

60

≥ 210

TOL4041049/xxxA

GASLMLTV 15 TON SAH

96-192 G.652.D

17/4.2

-

-

36

3.7

2.8

150

80

60

≥ 210

TOL4041011/xxA

GASLMLTV 20 TON DA

4-96

G.652.D

20/3.0

20/4.2

-

37

4.1

3.2

200

110

80

≥ 260

TOL4041024/xxxA

GASLMLTV 20 TON DA

96-192 G.652.D

22/3.0

21/4.2

-

39

4.4

3.4

200

110

80

≥ 260

TOL4041002/xxA

GASLMLTV 40 TON DAH

4-96

G.652.D

20/3.0

18/4.9

-

38

4.6

3.6

400

220

120

≥ 470

TOL4041042/xxxA

GASLMLTV 40 TON DAH

96-192 G.652.D

22/3.0

21/4.9

-

40

4.9

3.8

400

220

120

≥ 470

TOL4041043/xxA

GASLMLTV 20 TON RA

4-96

G.652.D

20/3.0

20/4.2

22/5.0

50

8.2

6.4

200

110

80

≥ 260

TOL4041041/xxxA

GASLMLTV 20 TON RA

96-192 G.652.D

22/3.0

21/4.2

24/5.0

53

8.7

6.8

200

110

80

≥ 260

Produk tinformation – Skar v förslutningar för ribbonkablar

36

i luft

ø (mm)

* xx = fiberantal (12, 24, 48, 96, 155 & 192). A är Standard fiber färgkod

E-nummer

Vikt (kg/m)

Produktnummer

Benämning

Fiber Nr.

NCD6010010

Submarine Joint för GASLMLTV

4-96

NCD6010008

Submarine Joint för GASLMLTV

96-192


Undervattenskabel - Insjökabel Undervattenskabel, GASALTLV, ribbon GASALTLV är en enkelarmerad ribbonkabel för undervattens­ installationer på grunda djup, där måttligt skydd krävs. Kabeln passar för sjöar och korsning av vattendrag i alla typer av nät, såsom stam-, stads- och fiberaccessnät. konstruktion:

Ribbon med spårkärna ≤ 100 m kapacitet : 12–192 fibrer fibertyp: G652D typ:

Tuber/Fibrer

Diameter

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Nr.

Färgkod

ø (mm)

kg/km

4988800

TOL4043001/12A

Undervattenskabel, 12f G652D

12f

S12/STD-E

20

800

4988810

TOL4043001/24A

Undervattenskabel, 24f G652D

24f

S12/STD-E

20

800

4988820

TOL4043001/48A

Undervattenskabel, 48f G652D

48f

S12/STD-E

20

800

4988830

TOL4043001/96A

Undervattenskabel, 96f G652D

96f

S12/STD-E

22

1000

4988840

TOL4043002/144A

Undervattenskabel, 144f G652D

144f

S12/STD-E

24

1100

4988850

TOL4043002/192A

Undervattenskabel, 192f G652D

192f

S12/STD-E

24

1100

Fiberoptiska sjökabeldelar Fiberoptisk sjökabeldel 1-96 fibrer, GJMLV Denna kabeldel baseras på ett hermetiskt förseglat rostfritt rör. Fibrerna kan röra sig fritt inuti röret i den tixotropa, vatten­ blockerande fyllningen. Stålröret skyddas av en halvledande polyetenvägg. Fibrerna är enkla att identifiera tack vare färg och färgad garn. Kabeldelen är utformad för att byggas in i elektriska kraftkablar under vatten. konstruktion:

Lösa rör För inbyggnad, ≤ 3000 m kapacitet : 1–96 fibrer typ:

Fiberoptisk sjökabeldel 4–192 fibrer, ribbon, GASLMLV Denna sjökabeldel baseras på vår beprövade 4- eller 8-fibrers ribbonkabelkonstruktion. På det inre polyeten­ höljet finns ett kopparrör med längsgående svets, följt av ett andra, yttre halvledande polyetenhölje. konstruktion:

Ribbon med spårkärna För inbyggnad, ≤ 500 m kapacitet : 4–192 fibrer typ:

Allmän data – Sjökablar för integration Enummer

Benäm­ ning GJMLV

Böjradie (m)

Temperatur (°C)

Typ

Fiber antal

Fiber Typ*

Vatten­ djup (m)

Halvledande mantel

Nom. ø (mm)

Vikt (kg/m)

Belastad

Obelastad

Drift

Lagring

lösa rör

1-96

G.65x

3000

Tillgänglig

11.5

0.12

≥ 0.5

≥ 0.5

-40 till +80

-40 till +80 -15 till +40

4-192**

G.65x

500

tillgänglig

18

0.4

≥ 1.5

≥ 0.75

-30 till +60

-40 till +70 -15 till +40

GASLMLV Ribbon

Installation

* alla kommersiellt tillgängliga fibertyper och färgkoder kan erhållas ** max leveranslängd 16 km för > 48 fiber ribbon kablar för integration

HEXATRONIC.COM

37


Mikrorör och buntade mikrorör Mikrorör och buntade mikrorör finns för flera olika installationsmiljöer, som direkt nedgrävning, installation i existerande rör eller för användning inomhus. I princip förekommer två typer av buntade mikrorör: • Tjockväggiga rör (TWD) • Tätskyddade rör (TPD) Tjockväggiga rör (Thick Walled Ducts, TWD) kännetecknas av mikrorör med tjocka väggar och en relativt tunn yttre mantel. Själva mikrorören är tillräckligt robusta för att skydda fiberkablarna inuti. Typiska mått för TWD är (YD/ID): 7/3,5 mm, 14/10 mm, 16/10 mm och 16/12 mm

Tätskyddade rör (Tight Protected Ducts, TPD) kännetecknas av en eller flera mantlar som skyddar de relativt tunnväggiga mikrorören. Mantlarna bildar ett tjockt skyddslager som i kombination med mikrorören skyddar fiberkabeln eller blåsfibern. Typiska mått för TDP är (YD/ID): 3/2 mm, 5/3,5 mm, 10/8 mm och 12/10 mm Tätskyddade rör har en avsevärt högre slagtålighet jämfört med tjockväggiga rör och är därför ett säkrare val vid många installationer. Tjockväggiga rör förenklar skarvning och avgrening av rör, vilket ger en något lägre installationskostnad. Mikrorör och buntade mikrorör för vissa installationstyper, t.ex. luftinstallation och användning inomhus, finns bara som TDP. TWD och TDP kan emellertid kopplas samman i samma nätverk med användning av adaptrar.

TJOCKVÄGGIGA MIKRORÖR Tjockväggiga mikrorör och buntade mikrorör, 7/3,5 mm Rören har en ytter-/innerdiameter på 7/3,5 mm och är lämpliga för installation av blåsfiber och nanokablar. Rören är tillverkade av HDPE med antistatiska additiv och har inre lågfriktionsyta för bästa blåsprestanda. De buntade rören har en tunn yttre mantel av HDPE som enkelt kan avlägsnas vid skarvning eller avgrening.

konstruktion:

Tjockväggiga rör Direkt nedgrävning eller installation i existerande rör kapacitet : enkla rör, 1, 2, 4, 7, 12, 19 och 24-vägs mått : YD/ID Ø 7/3,5 mm längder: 500 m eller 1000 m trumma, 100 m coil typ:

Mikrorör, 7/3.5 mm

Diameter

Vikt

Längd

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

kg/km

m

5041480

MPB30284/OG1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Orange

7/3.5

29

1000

5041481

MPB30284/OG1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Orange

7/3.5

29

500

5043773

MPB30284/OG1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Orange

7/3.5

29

100

5041492

MPB30284/YE1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Gul

7/3.5

29

1000

5041493

MPB30284/YE1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Gul

7/3.5

29

500

5043783

MPB30284/YE1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Gul

7/3.5

29

100

5041484

MPB30284/RD1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Röd

7/3.5

29

1000

5041485

MPB30284/RD1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Röd

7/3.5

29

500

5043775

MPB30284/RD1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Röd

7/3.5

29

100

5041488

MPB30284/WH1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Vit

7/3.5

29

1000

5041489

MPB30284/WH1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Vit

7/3.5

29

500

5043781

MPB30284/WH1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Vit

7/3.5

29

100

5041476

MPB30284/GN1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Grön

7/3.5

29

1000

5041477

MPB30284/GN1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Grön

7/3.5

29

500

5043771

MPB30284/GN1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Grön

7/3.5

29

100

5041490

MPB30284/VT1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Violett

7/3.5

29

1000

5041491

MPB30284/VT1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Violett

7/3.5

29

500

5043782

MPB30284/VT1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Violett

7/3.5

29

100

5041473

MPB30284/BU1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Blå

7/3.5

29

1000

5041474

MPB30284/BU1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Blå

7/3.5

29

500

5043770

MPB30284/BU1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Blå

7/3.5

29

100

5041478

MPB30284/GY1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Grå

7/3.5

29

1000

5041479

MPB30284/GY1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Grå

7/3.5

29

500

5043772

MPB30284/GY1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Grå

7/3.5

29

100

5041486

MPB30284/TQ1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Turkos

7/3.5

29

1000

5041487

MPB30284/TQ1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Turkos

7/3.5

29

500

5043780

MPB30284/TQ1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Turkos

7/3.5

29

100

Fortsätter på nästa sida

38

HEXATRONIC.COM


Mikrorör, 7/3.5 mm, fortsättning från föregående sida

Diameter

Vikt

Längd

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

kg/km

m

5041468

MPB30284/BK1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Svart

7/3.5

29

1000

5041470

MPB30284/BK1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Svart

7/3.5

29

500

5043765

MPB30284/BK1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Svart

7/3.5

29

100

5041471

MPB30284/BN1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Brun

7/3.5

29

1000

5041472

MPB30284/BN1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Brun

7/3.5

29

500

5043769

MPB30284/BN1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Brun

7/3.5

29

100

5041482

MPB30284/PK1-1

Mikrorör 7/3.5 mm, Rosa

7/3.5

29

1000

5041483

MPB30284/PK1-2

Mikrorör 7/3.5 mm, Rosa

7/3.5

29

500

5043774

MPB30284/PK1-10

Mikrorör 7/3.5 mm, Rosa

7/3.5

29

100

Diameter Mikrorör

Mantlade Mikrorör, 7/3.5 mm E-nummer

Vikt

Längd

Produktnummer

Benämning

Mantel - Färgkod

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

m

MPB30278/1

Mikrorör Buntade 1x7/3.5 mm STD, Orange

Orange - STD

7/3.5

9

53

1000

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Längd

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

m

7/3.5

16x9

105

1000

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Längd

Buntade med 2 Mikrorör, 7/3.5 mm E-nummer

Dimension Buntade

Produktnummer

Benämning

Mantel - Färgkod

MPB30278/2

Mikrorör Buntade 2x7/3.5 mm STD, Orange

Orange - STD

Buntade med 4 Mikrorör, 7/3.5 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel - Färgkod

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

m

5041683

MPB30278/4M-1

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

7/3.5

16x16

175

1000

5041684

MPB30278/4M-2

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

7/3.5

16x16

175

500

5041308

4/MPB30278/4M-1

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

7/3.5

16x16

175

100

5041310

4/MPB30278/4M-2

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

7/3.5

16x16

175

500

5041685

2/MPB30278/4M-1

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

7/3.5

16x16

175

1000

5041686

2/MPB30278/4M-2

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

7/3.5

16x16

175

500

5041811

5/MPB30278/4M-1

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

7/3.5

16x16

175

1000

5041815

5/MPB30278/4M-2

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

7/3.5

16x16

175

500

5041307

1/MPB30278/4M-1

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

7/3.5

16x16

175

1000

5041309

1/MPB30278/4M-2

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

7/3.5

16x16

175

500

6/MPB30278/4M-1

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Violett

Violett - S12

7/3.5

16x16

175

1000

6/MPB30278/4M-2

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Violett

Violett - S12

7/3.5

16x16

175

500

5041680

3/MPB30278/4M-1

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Blå

Blå - S12

7/3.5

16x16

175

1000

5041681

3/MPB30278/4M-2

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Blå

Blå - S12

7/3.5

16x16

175

500

5042103

9/MPB30278/4M-1

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Grå

Grå - S12

7/3.5

16x16

175

1000

5042104

9/MPB30278/4M-2

Mikrorör Buntade 4x7/3.5 mm S12, Grå

Grå - S12

7/3.5

16x16

175

500

HEXATRONIC.COM

39


Diameter Mikrorör

Buntade med 7 Mikrorör, 7/3.5 mm

Vikt

Längd

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel - Färgkod

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

m

5041689

MPB30278/7M-1

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

7/3.5

23

250

1000

5041690

MPB30278/7M-2

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

7/3.5

23

250

500

5041312

4/MPB30278/7M-1

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

7/3.5

23

250

100

5041316

4/MPB30278/7M-2

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

7/3.5

23

250

500

5041691

2/MPB30278/7M-1

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

7/3.5

23

250

1000

5041692

2/MPB30278/7M-2

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

7/3.5

23

250

500

5041313

5/MPB30278/7M-1

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

7/3.5

23

250

1000

5041317

5/MPB30278/7M-2

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

7/3.5

23

250

500

5041311

1/MPB30278/7M-1

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

7/3.5

23

250

1000

5041315

1/MPB30278/7M-2

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

7/3.5

23

250

500

5041693

6/MPB30278/7M-1

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Violett

Violett - S12

7/3.5

23

250

1000

5041694

6/MPB30278/7M-2

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Violett

Violett - S12

7/3.5

23

250

500

5041687

3/MPB30278/7M-1

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Blå

Blå - S12

7/3.5

23

250

1000

5041688

3/MPB30278/7M-2

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Blå

Blå - S12

7/3.5

23

250

500

5042105

9/MPB30278/7M-1

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Grå

Grå - S12

7/3.5

23

250

1000

5042106

9/MPB30278/7M-2

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Grå

Grå - S12

7/3.5

23

250

500

5041314

7/MPB30278/7M-1

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Rosa

Rosa - S12

7/3.5

23

250

1000

5041318

7/MPB30278/7M-2

Mikrorör Buntade 7x7/3.5 mm S12, Rosa

Rosa - S12

7/3.5

23

250

500

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Längd

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

m

Buntade med 12 Mikrorör, 7/3.5 mm

40

Dimension Buntade

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel - Färgkod

5041675

MPB30278/12M-1

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

7/3.5

30x27.3

455

1000

5041676

MPB30278/12M-2

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

7/3.5

30x27.3

455

500

5041320

4/MPB30278/12M-1

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

7/3.5

30x27.3

455

100

5041679

4/MPB30278/12M-2

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

7/3.5

30x27.3

455

500

5041677

2/MPB30278/12M-1

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

7/3.5

30x27.3

455

1000

5041678

2/MPB30278/12M-2

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

7/3.5

30x27.3

455

500

5041321

5/MPB30278/12M-1

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

7/3.5

30x27.3

455

1000

5041324

5/MPB30278/12M-2

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

7/3.5

30x27.3

455

500

5041319

1/MPB30278/12M-1

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

7/3.5

30x27.3

455

1000

5041323

1/MPB30278/12M-2

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

7/3.5

30x27.3

455

500

6/MPB30278/12M-1

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Violett

Violett - S12

7/3.5

30x27.3

455

1000

6/MPB30278/12M-2

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Violett

Violett - S12

7/3.5

30x27.3

455

500

5041673

3/MPB30278/12M-1

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Blå

Blå - S12

7/3.5

30x27.3

455

1000

5041674

3/MPB30278/12M-2

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Blå

Blå - S12

7/3.5

30x27.3

455

500

5042107

9/MPB30278/12M-1

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Grå

Grå - S12

7/3.5

30x27.3

455

1000

5042108

9/MPB30278/12M-2

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Grå

Grå - S12

7/3.5

30x27.3

455

500

5041322

7/MPB30278/12M-1

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Rosa

Rosa - S12

7/3.5

30x27.3

455

1000

5041325

7/MPB30278/12M-2

Mikrorör Buntade 12x7/3.5 mm S12, Rosa

Rosa - S12

7/3.5

30x27.3

455

500

HEXATRONIC.COM


Buntade med 19 och 24 Mikrorör, 7/3.5 mm E-nummer

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Längd

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

m

Produktnummer

Benämning

Mantel - Färgkod

MPB30278/19M

Mikrorör Buntade 19x7/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

7/3.5

ø 36

600

1000

MPB30278/24M

Mikrorör Buntade 24x7/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

7/3.5

44x33

785

1000

Tjockväggiga mikrorör och buntade mikrorör, 14/10 mm Rören har en ytter-/innerdiameter på 14/10 mm och är lämpliga för installation av mikrokablar och nanokablar. Rören är tillverkade av HDPE och har en inre lågfriktionsyta för bästa blåsprestanda. De buntade rören har en tunn yttre mantel av HDPE som enkelt kan avlägsnas vid skarvning eller avgrening.

konstruktion:

Tjockväggiga rör Direkt nedgrävning eller installation i existerande rör kapacitet : singelrör, 2, 4 och 7-vägs mått : YD/ID Ø 14/10 mm längder: 500, 680 eller 1000 m typ:

Mikrorör, 14/10 mm

Diameter

Vikt

Längd

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

kg/km

m

5041459

MPB30285/OG1-1

Mikrorör 14/10 mm, Orange

14/10

72

1000

5041959

MPB30285/OG1-5

Mikrorör 14/10 mm, Orange

14/10

72

680

5041467

MPB30285/YE1-1

Mikrorör 14/10 mm, Gul

14/10

72

1000

5041965

MPB30285/YE1-5

Mikrorör 14/10 mm, Gul

14/10

72

680

5041462

MPB30285/RD1-1

Mikrorör 14/10 mm, Röd

14/10

72

1000

5041961

MPB30285/RD1-5

Mikrorör 14/10 mm, Röd

14/10

72

680

5041465

MPB30285/WH1-1

Mikrorör 14/10 mm, Vit

14/10

72

1000

5041964

MPB30285/WH1-5

Mikrorör 14/10 mm, Vit

14/10

72

680

5041457

MPB30285/GN1-1

Mikrorör 14/10 mm, Grön

14/10

72

1000

5041957

MPB30285/GN1-5

Mikrorör 14/10 mm, Grön

14/10

72

680

5041466

MPB30285/VT1-1

Mikrorör 14/10 mm, Violett

14/10

72

1000

5041963

MPB30285/VT1-5

Mikrorör 14/10 mm, Violett

14/10

72

680

5041455

MPB30285/BU1-1

Mikrorör 14/10 mm, Blå

14/10

72

1000

5041956

MPB30285/BU1-5

Mikrorör 14/10 mm, Blå

14/10

72

680

5041458

MPB30285/GY1-1

Mikrorör 14/10 mm, Grå

14/10

72

1000

5041958

MPB30285/GY1-5

Mikrorör 14/10 mm, Grå

14/10

72

680

5041463

MPB30285/TQ1-1

Mikrorör 14/10 mm, Turkos

14/10

72

1000

5041962

MPB30285/TQ1-5

Mikrorör 14/10 mm, Turkos

14/10

72

680

5041452

MPB30285/BK1-1

Mikrorör 14/10 mm, Svart

14/10

72

1000

5041954

MPB30285/BK1-5

Mikrorör 14/10 mm, Svart

14/10

72

680

5041453

MPB30285/BN1-1

Mikrorör 14/10 mm, Brun

14/10

72

1000

5041955

MPB30285/BN1-5

Mikrorör 14/10 mm, Brun

14/10

72

680

5041461

MPB30285/PK1-1

Mikrorör 14/10 mm, Rosa

14/10

72

1000

5041960

MPB30285/PK1-5

Mikrorör 14/10 mm, Rosa

14/10

72

680

HEXATRONIC.COM

41


Diameter Mikrorör

Buntade med 2 Mikrorör, 14/10 mm

Vikt

Längd

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel - Färgkod

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

m

5041824

MPB30281/2M-1

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Orange

Orange - S12

14/10

30x16

218

1000

5041637

MPB30281/2M-2

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Orange

Orange - S12

14/10

30x16

218

500

5041327

4/MPB30281/2M-1

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Gul

Gul - S12

14/10

30x16

218

100

5041643

4/MPB30281/2M-2

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Gul

Gul - S12

14/10

30x16

218

500

5041639

2/MPB30281/2M-1

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Röd

Röd - S12

14/10

30x16

218

1000

5041641

2/MPB30281/2M-2

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Röd

Röd - S12

14/10

30x16

218

500

5042690

5/MPB30281/2M-1

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Vit

Vit - S12

14/10

30x16

218

1000

5042691

5/MPB30281/2M-2

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Vit

Vit - S12

14/10

30x16

218

500

5041326

1/MPB30281/2M-1

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Grön

Grön - S12

14/10

30x16

218

1000

5041635

1/MPB30281/2M-2

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Grön

Grön - S12

14/10

30x16

218

500

6/MPB30281/4M-1

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Violett

Violett - S12

14/10

30x16

218

1000

6/MPB30281/4M-2

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Violett

Violett - S12

14/10

30x16

218

500

3/MPB30281/4M-1

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Blå

Blå - S12

14/10

30x16

218

1000

3/MPB30281/4M-2

Mikrorör Buntade 2x14/10 mm S12, Blå

Blå - S12

14/10

30x16

218

500

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Längd

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

m

Buntade med 4 Mikrorör, 14/10 mm

42

Dimension Buntade

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel - Färgkod

5041649

MPB30277/4M-1

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Orange

Orange - S12

14/10

30x30

360

1000

5041651

MPB30277/4M-2

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Orange

Orange - S12

14/10

30x30

360

500

5041329

4/MPB30277/4M-1

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Gul

Gul - S12

14/10

30x30

360

100

5041331

4/MPB30277/4M-2

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Gul

Gul - S12

14/10

30x30

360

500

5041653

2/MPB30277/4M-1

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Röd

Röd - S12

14/10

30x30

360

1000

5041655

2/MPB30277/4M-2

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Röd

Röd - S12

14/10

30x30

360

500

5041657

5/MPB30277/4M-1

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Vit

Vit - S12

14/10

30x30

360

1000

5041662

5/MPB30277/4M-2

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Vit

Vit - S12

14/10

30x30

360

500

5041328

1/MPB30277/4M-1

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Grön

Grön - S12

14/10

30x30

360

1000

5041330

1/MPB30277/4M-2

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Grön

Grön - S12

14/10

30x30

360

500

5043472

6/MPB30277/4M-1

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Violett

Violett - S12

14/10

30x30

360

1000

6/MPB30277/4M-2

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Violett

Violett - S12

14/10

30x30

360

500

5041645

3/MPB30277/4M-1

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Blå

Blå - S12

14/10

30x30

360

1000

5041647

3/MPB30277/4M-2

Mikrorör Buntade 4x14/10 mm S12, Blå

Blå - S12

14/10

30x30

360

500

HEXATRONIC.COM


Diameter Mikrorör

Buntade med 7 Mikrorör, 14/10 mm

Dimension Buntade

Vikt

Längd

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel - Färgkod

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

m

5041666

MPB30277/7M-1

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Orange

Orange - S12

14/10

ø44

648

1000

5041667

MPB30277/7M-2

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Orange

Orange - S12

14/10

ø44

648

500

5041333

4/MPB30277/7M-1

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Gul

Gul - S12

14/10

ø44

648

1000

5041672

4/MPB30277/7M-2

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Gul

Gul - S12

14/10

ø44

648

500

5041668

2/MPB30277/7M-1

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Röd

Röd - S12

14/10

ø44

648

1000

5041669

2/MPB30277/7M-2

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Röd

Röd - S12

14/10

ø44

648

500

5041670

5/MPB30277/7M-1

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Vit

Vit - S12

14/10

ø44

648

1000

5041671

5/MPB30277/7M-2

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Vit

Vit - S12

14/10

ø44

648

500

5041332

1/MPB30277/7M-1

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Grön

Grön - S12

14/10

ø44

648

1000

5041665

1/MPB30277/7M-2

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Grön

Grön - S12

14/10

ø44

648

500

6/MPB30277/7M-1

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Violett

Violett - S12

14/10

ø44

648

1000

6/MPB30277/7M-2

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Violett

Violett - S12

14/10

ø44

648

500

5041663

3/MPB30277/7M-1

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Blå

Blå - S12

14/10

ø44

648

1000

5041664

3/MPB30277/7M-2

Mikrorör Buntade 7x14/10 mm S12, Blå

Blå - S12

14/10

ø44

648

500

HEXATRONIC.COM

43


Tjockväggiga mikrorör och buntade mikrorör, 16/12 mm Rören har en ytter-/innerdiameter på 16/12 mm och är lämpliga för installation av mikrokablar. Rören är tillverkade av HDPE och har en inre lågfriktions­y ta för bästa blåsprestanda. De buntade rören har en tunn yttre mantel av HDPE som enkelt kan avlägsnas vid skarvning eller avgrening.

konstruktion:

Tjockväggiga rör Direkt nedgrävning eller installation i existerande rör kapacitet : singelrör, 2 och 4-vägs mått : YD/ID Ø 16/12 mm längder: 1000, 2000 m typ:

Mikrorör, 16/12 mm

Diameter

Vikt

Längd

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

kg/km

m

5042857

MPB30218/OG1-1

Mikrorör 16/12 mm, Orange ränder

16/12

83

1000

5043488

MPB30218/OG1-3

Mikrorör 16/12 mm, Orange ränder

16/12

83

2000

5042858

MPB30218/YE1-1

Mikrorör 16/12 mm, Gula ränder

16/12

83

1000

5043489

MPB30218/YE1-3

Mikrorör 16/12 mm, Gula ränder

16/12

83

2000

5042859

MPB30218/RD1-1

Mikrorör 16/12 mm, Röda ränder

16/12

83

1000

5043490

MPB30218/RD1-3

Mikrorör 16/12 mm, Röda ränder

16/12

83

2000

5042872

MPB30218/WH1-1

Mikrorör 16/12 mm, Vita ränder

16/12

83

1000

5043491

MPB30218/WH1-3

Mikrorör 16/12 mm, Vita ränder

16/12

83

2000

5042856

MPB30218/GN1-1

Mikrorör 16/12 mm, Gröna ränder

16/12

83

1000

5043487

MPB30218/GN1-3

Mikrorör 16/12 mm, Gröna ränder

16/12

83

2000

5043465

MPB30218/VT1-1

Mikrorör 16/12 mm, Violetta ränder

16/12

83

1000

5043492

MPB30218/VT1-3

Mikrorör 16/12 mm, Violetta ränder

16/12

83

2000

5043466

MPB30218/BU1-1

Mikrorör 16/12 mm, Blå ränder

16/12

83

1000

5043493

MPB30218/BU1-3

Mikrorör 16/12 mm, Blå ränder

16/12

83

2000

5043467

MPB30218/GY1-1

Mikrorör 16/12 mm, Grå ränder

16/12

83

1000

5043494

MPB30218/GY1-3

Mikrorör 16/12 mm, Grå ränder

16/12

83

2000

5043468

MPB30218/TQ1-1

Mikrorör 16/12 mm, Turkosa ränder

16/12

83

1000

5043495

MPB30218/TQ1-3

Mikrorör 16/12 mm, Turkosa ränder

16/12

83

2000

5043469

MPB30218/BK1-1

Mikrorör 16/12 mm, Svart

16/12

83

1000

5043496

MPB30218/BK1-3

Mikrorör 16/12 mm, Svart

16/12

83

2000

5043470

MPB30218/BN1-1

Mikrorör 16/12 mm, Bruna ränder

16/12

83

1000

5043497

MPB30218/BN1-3

Mikrorör 16/12 mm, Bruna ränder

16/12

83

2000

5043471

MPB30218/PK1-1

Mikrorör 16/12 mm, Rosa ränder

16/12

83

1000

5043498

MPB30218/PK1-3

Mikrorör 16/12 mm, Rosa ränder

16/12

83

2000

Buntade med 2 Mikrorör, 16/12 mm

44

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Längd

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

m

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

5042874

MPB30218/2M-1

Mikrorör Buntade 2x16/12 mm S12, Orange ränder

Orange - S12

16/12

34x18

180

1000

5042875

4/MPB30218/2M-1

Mikrorör Buntade 2x16/12 mm S12, Gula ränder

Gul - S12

16/12

34x18

180

1000

5042876

2/MPB30218/2M-1

Mikrorör Buntade 2x16/12 mm S12, Röda ränder

Röd - S12

16/12

34x18

180

1000

5042877

5/MPB30218/2M-1

Mikrorör Buntade 2x16/12 mm S12, Vita ränder

Vit - S12

16/12

34x18

180

1000

5042873

1/MPB30218/2M-1

Mikrorör Buntade 2x16/12 mm S12, Gröna ränder

Grön - S12

16/12

34x18

180

1000

HEXATRONIC.COM


Buntade med 4 Mikrorör, 16/12 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Längd

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

m

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

5042879

MPB30218/4M-1

Mikrorör Buntade 4x16/12 mm S12, Orange ränder

Orange - S12

16/12

34x34

360

1000

5042912

4/MPB30218/4M-1

Mikrorör Buntade 4x16/12 mm S12, Gula ränder

Gul - S12

16/12

34x34

360

1000

5042913

2/MPB30218/4M-1

Mikrorör Buntade 4x16/12 mm S12, Röda ränder

Röd - S12

16/12

34x34

360

1000

5042914

5/MPB30218/4M-1

Mikrorör Buntade 4x16/12 mm S12, Vita ränder

Vit - S12

16/12

34x34

360

1000

5042878

1/MPB30218/4M-1

Mikrorör Buntade 4x16/12 mm S12, Gröna ränder

Grön - S12

16/12

34x34

360

1000

Tjockväggiga mikrorör 16/10 mm Extra kraftiga rör. Rören har en ytter-/innerdiameter på 16/10 mm och är lämpliga för installation av mikrokablar. Rören är tillverkade av HDPE och har en inre lågfriktionsyta för bästa blåsprestanda.

konstruktion:

Tjockväggiga rör Direkt nedgrävning eller installation i existerande rör kapacitet : singelrör mått : YD/ID Ø 16/10 mm längder: 1000 m typ:

Mikrorör, 16/10 mm

Diameter

Vikt

Längd

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

kg/km

m

5043359

MPB30241/OG1-1

Mikrorör 16/10 mm, Orange ränder

16/10

117

1000

5043364

MPB30241/YE1-1

Mikrorör 16/10 mm, Gula ränder

16/10

117

1000

5043366

MPB30241/RD1-1

Mikrorör 16/10 mm, Röda ränder

16/10

117

1000

5043368

MPB30241/WH1-1

Mikrorör 16/10 mm, Vita ränder

16/10

117

1000

5043358

MPB30241/GN1-1

Mikrorör 16/10 mm, Gröna ränder

16/10

117

1000

5043369

MPB30241/VT1-1

Mikrorör 16/10 mm, Violetta ränder

16/10

117

1000

5043373

MPB30241/BU1-1

Mikrorör 16/10 mm, Blå ränder

16/10

117

1000

5043379

MPB30241/GY1-1

Mikrorör 16/10 mm, Grå ränder

16/10

117

1000

5043468

MPB30241/TQ1-1

Mikrorör 16/10 mm, Turkosa ränder

16/10

117

1000

5043409

MPB30241/BK1-1

Mikrorör 16/10 mm, Svart

16/10

117

1000

5043463

MPB30241/BN1-1

Mikrorör 16/10 mm, Bruna ränder

16/10

117

1000

5043464

MPB30241/PK1-1

Mikrorör 16/10 mm, Rosa ränder

16/10

117

1000

HEXATRONIC.COM

45


TUNNVÄGGIGA MIKRORÖR Mikrorör och buntade mikrorör, 5/3,5 mm Tunnväggiga mikrorör installeras normalt i existerande rör med begränsat utrymme, där tjockväggiga mikrorör inte får plats. De ansluts enkelt till 7/3,5 mm tjockväggiga rör med adaptrar. Rören har en ytter-/innerdiameter på 5/3,5 mm och är lämpliga för installation av blåsfiber och nanokablar. Rören är tillverkade av HDPE med antistatiska additiv och har inre lågfriktionsyta för

bästa blåsprestanda. De buntade rören har en tunn yttre mantel av HDPE som enkelt kan av­ lägsnas vid skarvning eller avgrening. konstruktion:

Tunnväggiga rör Installation i existerande rör kapacitet : enkla rör, 1, 4, 7 och 12-vägs mått : YD/ID Ø 5/3,5 mm längder: 500 m eller 1000 m typ:

Mikrorör, 5/3.5 mm

46

Diameter

Vikt

Längd

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

kg/km

m

5041695

MPB30220/OG1-1

Mikrorör 5/3.5 mm, Orange

5/3.5

9

1000

5041529

MPB30220/OG1-2

Mikrorör 5/3.5 mm, Orange

5/3.5

9

500

5041607

MPB30220/YE1-1

Mikrorör 5/3.5 mm, Gul

5/3.5

9

1000

5041629

MPB30220/YE1-2

Mikrorör 5/3.5 mm, Gul

5/3.5

9

500

5041539

MPB30220/RD1-1

Mikrorör 5/3.5 mm, Röd

5/3.5

9

1000

5041547

MPB30220/RD1-2

Mikrorör 5/3.5 mm, Röd

5/3.5

9

500

5041584

MPB30220/WH1-1

Mikrorör 5/3.5 mm, Vit

5/3.5

9

1000

5041597

MPB30220/WH1-2

Mikrorör 5/3.5 mm, Vit

5/3.5

9

500

5041509

MPB30220/GN1-1

Mikrorör 5/3.5 mm, Grön

5/3.5

9

1000

5041526

MPB30220/GN1-2

Mikrorör 5/3.5mm, Grön

5/3.5

9

500

5041598

MPB30220/VT1-1

Mikrorör 5/3.5 mm, Violett

5/3.5

9

1000

5041599

MPB30220/VT1-2

Mikrorör 5/3.5 mm, Violett

5/3.5

9

500

5041498

MPB30220/BU1-1

Mikrorör 5/3.5 mm, Blå

5/3.5

9

1000

5041499

MPB30220/BU1-2

Mikrorör 5/3.5 mm, Blå

5/3.5

9

500

5041527

MPB30220/GY1-1

Mikrorör 5/3.5 mm, Grå

5/3.5

9

1000

5041528

MPB30220/GY1-2

Mikrorör 5/3.5 mm, Grå

5/3.5

9

500

5041548

MPB30220/TQ1-1

Mikrorör 5/3.5mm, Turkos

5/3.5

9

1000

5041549

MPB30220/TQ1-2

Mikrorör 5/3.5 mm, Turkos

5/3.5

9

500

5041494

MPB30220/BK1-1

Mikrorör 5/3.5 mm, Svart

5/3.5

9

1000

5041495

MPB30220/BK1-2

Mikrorör 5/3.5 mm, Svart

5/3.5

9

500

5041496

MPB30220/BN1-1

Mikrorör 5/3.5 mm, Brun

5/3.5

9

1000

5041497

MPB30220/BN1-2

Mikrorör 5/3.5 mm, Brun

5/3.5

9

500

5041537

MPB30220/PK1-1

Mikrorör 5/3.5 mm, Rosa

5/3.5

9

1000

5041538

MPB30220/PK1-2

Mikrorör 5/3.5 mm, Rosa

5/3.5

9

500

HEXATRONIC.COM


Buntade med 4 Mikrorör, 5/3.5 mm E-nummer

5041729

5041730

5041731

5041732

Dimension Buntade

Vikt

Längd

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

m

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

MPB30293/4M-1

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

14.3x10.6

38

1000

MPB30293/4M-2

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

14.3x10.6

38

500

4/MPB30293/4M-1

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

5/3.5

14.3x10.6

38

1000

4/MPB30293/4M-2

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

5/3.5

14.3x10.6

38

500

2/MPB30293/4M-1

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

14.3x10.6

38

1000

2/MPB30293/4M-2

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

14.3x10.6

38

500

5/MPB30293/4M-1

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

5/3.5

14.3x10.6

38

1000

5/MPB30293/4M-2

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

5/3.5

14.3x10.6

38

500

8/MPB30293/4M-1

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Svart

Svart - S12

5/3.5

14.3x10.6

38

1000

8/MPB30293/4M-2

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Svart

Svart - S12

5/3.5

14.3x10.6

38

500

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Längd

OD/ID ø (mm)

Buntade med 7 Mikrorör , 5/3.5 mm E-nummer

Diameter Mikrorör

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

(mm)

kg/km

m

MPB30293/7M-1

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

ø 15.6

68

1000

MPB30293/7M-2

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

ø 15.6

68

500

4/MPB30293/7M-1

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

5/3.5

ø 15.6

68

1000

4/MPB30293/7M-2

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

5/3.5

ø 15.6

68

50

2/MPB30293/7M-1

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

ø 15.6

68

1000

2/MPB30293/7M-2

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

ø 15.6

68

500

5/MPB30293/7M-1

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

5/3.5

ø 15.6

68

1000

5/MPB30293/7M-2

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

5/3.5

ø 15.6

68

500

1/MPB30293/7M-1

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Grön

Vit - S12

5/3.5

ø 15.6

68

1000

1/MPB30293/7M-2

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Grön

Vit - S12

5/3.5

ø 15.6

68

500

6/MPB30293/7M-1

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Violett

Vit - S12

5/3.5

ø 15.6

68

1000

6/MPB30293/7M-2

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Violett

Vit - S12

5/3.5

ø 15.6

68

500

3/MPB30293/7M-1

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Blå

Svart - S12

5/3.5

ø 15.6

68

1000

3/MPB30293/7M-2

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Blå

Svart - S12

5/3.5

ø 15.6

68

500

HEXATRONIC.COM

47


Buntade med 12 Mikrorör, 5/3.5 mm

Dimension Buntade

Vikt

Längd

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

m

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

5041733

MPB30293/12M-1

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

20.6x18.6

114

1000

MPB30293/12M-2

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

20.6x18.6

114

500

12/MPB30293/12M-1

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

5/3.5

20.6x18.6

114

1000

12/MPB30293/12M-2

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Gul

Gul - S12

5/3.5

20.6x18.6

114

500

2/MPB30293/12M-1

Mikrorör Buntade 12x5/3.5mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

20.6x18.6

114

1000

2/MPB30293/12M-2

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

20.6x18.6

114

500

5/MPB30293/12M-1

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

5/3.5

20.6x18.6

114

1000

5/MPB30293/12M-2

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Vit

Vit - S12

5/3.5

20.6x18.6

114

500

8/MPB30293/12M-1

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Svart

Svart - S12

5/3.5

20.6x18.6

114

1000

8/MPB30293/12M-2

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Svart

Svart - S12

5/3.5

20.6x18.6

114

500

5041734

48

Diameter Mikrorör

HEXATRONIC.COM


Tunnväggiga mikrorör, 10/8 mm Tunnväggiga mikrorör installeras normalt i existerande rör med begränsat utrymme, där tjock­ väggiga mikrorör inte får plats. Rören har en ytter-/innerdiameter på 10/8 mm och är lämpliga för installation av mikrokablar och nanokablar. Rören är tillverkade av HDPE och har en inre lågfriktionsyta för bästa blåsprestanda.

konstruktion:

Tunnväggiga rör Installation i existerande rör kapacitet : singelrör mått : YD/ID Ø 10/8 mm längder: 2100 m typ:

Mikrorör, 10/8 mm

Diameter

Vikt

Längd

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

kg/km

m

5040301

MPB30260/OG1

Mikrorör 10/8 mm, Orange

10/8

27

2100

5040669

MPB30260/YE1

Mikrorör 10/8 mm, Gul

10/8

27

2100

5040306

MPB30260/RD1

Mikrorör 10/8 mm, Röd

10/8

27

2100

5040305

MPB30260/WH1

Mikrorör 10/8 mm, Vit

10/8

27

2100

5040302

MPB30260/GN1

Mikrorör 10/8 mm, Grön

10/8

27

2100

5041056

MPB30260/VT1

Mikrorör 10/8 mm, Violett

10/8

27

2100

5040300

MPB30260/BU1

Mikrorör 10/8 mm, Blå

10/8

27

2100

5040304

MPB30260/GY1

Mikrorör 10/8 mm, Grå

10/8

27

2100

5041055

MPB30260/TQ1

Mikrorör 10/8 mm, Turkos

10/8

27

2100

5041053

MPB30260/BK1

Mikrorör 10/8 mm, Svart

10/8

27

2100

5040303

MPB30260/BN1

Mikrorör 10/8 mm, Brun

10/8

27

2100

5041054

MPB30260/PK1

Mikrorör 10/8 mm, Rosa

10/8

27

2100

HEXATRONIC.COM

49


Tunnväggiga mikrorör, 12/10 mm Tunnväggiga mikrorör installeras normalt i existerande rör med begränsat utrymme, där tjockväggiga mikrorör inte får plats. Rören har en ytter-/innerdiameter på 12/10 mm och är lämpliga för installation av mikrokablar och nanokablar. Rören är tillverkade av HDPE och har en inre lågfriktionsyta för bästa blås­ prestanda.

konstruktion:

Tunnväggiga rör Installation i existerande rör kapacitet : singelrör mått : YD/ID Ø 12/10 mm längder: 2100 m typ:

Mikrorör, 12/10mm

50

Diameter

Vikt

Längd

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

kg/km

m

5040441

MPB30262/OG1

Mikrorör 12/10 mm, Orange

12/10

42

2100

5040668

MPB30262/YE1

Mikrorör 12/10 mm, Gul

12/10

42

2100

5040446

MPB30262/RD1

Mikrorör 12/10 mm, Röd

12/10

42

2100

5040445

MPB30262/WH1

Mikrorör 12/10 mm, Vit

12/10

42

2100

5040442

MPB30262/GN1

Mikrorör 12/10 mm, Grön

12/10

42

2100

5041060

MPB30262/VT1

Mikrorör 12/10 mm, Violett

12/10

42

2100

5040440

MPB30262/BU1

Mikrorör 12/10 mm, Blå

12/10

42

2100

5040444

MPB30262/GY1

Mikrorör 12/10 mm, Grå

12/10

42

2100

5041059

MPB30262/TQ1

Mikrorör 12/10 mm, Turkos

12/10

42

2100

5041057

MPB30262/BK1

Mikrorör 12/10 mm, Svart

12/10

42

2100

5040443

MPB30262/BN1

Mikrorör 12/10 mm, Brun

12/10

42

2100

5041058

MPB30262/PK1

Mikrorör 12/10 mm, Rosa

12/10

42

2100

HEXATRONIC.COM


TÄTSKYDDADE MIKRORÖR Skyddade, buntade mikrorör, direkt nedgrävning, 5/3,5 mm Rör bestående av 5/3,5 mm mikrorör med en dubbel, slitagetålig mantel som medger direkt nedgrävning. Rören finns som dielektriska eller med en fuktbarriär av aluminiumfolie för att förhindra vattendiffusion vid permanent installation i mark mättat med vatten. Mikrorören har en solid, inre lågfriktionsyta för bästa prestanda vid blåsinstallation.

konstruktion:

Tätskyddade rör Direkt nedgrävning kapacitet : 1, 2, 4, 7, 12, 19, 24-vägs mått : YD/ID Ø 5/3,5 mm längder: 500, 1000, 2000, 4000 m typ:

Mantlade Mikrorör, 5/3.5 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

5040378

MPB30244/1

Mikrorör Buntade 1x5/3.5 mm STD, Orange

Orange - STD

5/3.5

10.0

65

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

Buntade med 2 Mikrorör, 5/3.5 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

5041038

MPB30244/2M

Mikrorör Buntade 2x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

15x10

95

5041111

2/MPB30244/2M

Mikrorör Buntade 2x5/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

15x10

95

5041101

1/MPB30244/2M

Mikrorör Buntade 2x5/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

5/3.5

15x10

95

5041129

3/MPB30244/2M

Mikrorör Buntade 2x5/3.5 mm S12 Blå

Blå - S12

5/3.5

15x10

95

5040431

MPB30244/2

Mikrorör Buntade 2x5/3.5 mm STD, Orange

Orange - STD

5/3.5

15x10

95

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

Buntade med 4 Mikrorör, 5/3.5 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

5041039

MPB30244/4M

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

19.3

230

5041112

2/MPB30244/4M

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

19.3

230

5041103

1/MPB30244/4M

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

5/3.5

19.3

230

5041130

3/MPB30244/4M

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Blå

Blå - S12

5/3.5

19.3

230

5040432

MPB30244/4

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm STD, Orange

Orange - STD

5/3.5

19.3

230

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Buntade med 7 Mikrorör, 5/3.5 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

5041040

MPB30244/7M

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

22.2

290

5041113

2/MPB30244/7M

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

22.2

290

5041104

1/MPB30244/7M

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

5/3.5

22.2

290

5041131

3/MPB30244/7M

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm S12, Blå

Blå - S12

5/3.5

22.2

290

5040433

MPB30244/7

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm STD, Orange

Orange - STD

5/3.5

22.2

290

HEXATRONIC.COM

51


Buntade med 12 Mikrorör, 5/3.5 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

5041035

MPB30244/12M

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

28.8

380

5041114

2/MPB30244/12M

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

28.8

380

5041105

1/MPB30244/12M

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

5/3.5

28.8

380

5041132

3/MPB30244/12M

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Blå

Blå - S12

5/3.5

28.8

380

5040434

MPB30244/12

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm STD, Orange

Orange - STD

5/3.5

28.8

380

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

Buntade med 19 Mikrorör, 5/3.5 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

5041036

MPB30244/19M

Mikrorör Buntade 19x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

32.1

550

2/MPB30244/19M

Mikrorör Buntade 19x5/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

32.1

550

1/MPB30244/19M

Mikrorör Buntade 19x5/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

5/3.5

32.1

550

MPB30244/19

Mikrorör Buntade 19x5/3.5 mm STD, Orange

Orange - STD

5/3.5

32.1

550

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

5040435

Buntade med 24 Mikrorör, 5/3.5 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

5041037

MPB30244/24M

Mikrorör Buntade 24x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

38.0

690

2/MPB30244/24M

Mikrorör Buntade 24x5/3.5 mm S12, Röd

Röd - S12

5/3.5

38.0

690

1/MPB30244/24M

Mikrorör Buntade 24x5/3.5 mm S12, Grön

Grön - S12

5/3.5

38.0

690

MPB30244/24

Mikrorör Buntade 24x5/3.5 mm STD, Orange

Orange - STD

5/3.5

38.0

690

5040436

Skyddade, buntade mikrorör, direkt nedgrävning, Al-barriär, 5/3,5 mm Rör bestående av 5/3,5 mm mikrorör med en dubbel, slitagetålig mantel som medger direkt nedgrävning. Rören har en fuktbarriär av aluminiumfolie för att förhindra vattendiffusion vid permanent installation i mark mättat med vatten. Mikrorören har en solid, inre lågfriktionsyta för bästa prestanda vid blåsinstallation.

52

HEXATRONIC.COM

konstruktion:

Tätskyddade rör, Al-barriär Direkt nedgrävning kapacitet : 1, 2, 4, 7, 12, 19, 24-vägs mått : YD/ID Ø 5/3,5 mm längder: 500, 1000, 2000, 4000 m typ:


Mantlade Mikrorör, Al, 5/3.5 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

5041378

MPB30230/1M

Mikrorör Buntade 1x5/3.5 mm Al, S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

12.2

110

5040019

MPB30230/1

Mikrorör Buntade 1x5/3.5 mm Al, STD, Orange

Orange - STD

5/3.5

12.2

110

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Buntade med 2 Mikrorör, Al, 5/3.5 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

5041379

MPB30231/2M

Mikrorör Buntade 2x5/3.5 mm S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

17.2x12.2

160

5040020

MPB30231/2

Mikrorör Buntade 2x5/3.5 mm STD, Orange

Orange - STD

5/3.5

17.2x12.2

160

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Buntade med 4 Mikrorör, Al, 5/3.5 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

(mm)

kg/km

5041380

MPB30232/4M

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm Al, S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

19.3

230

5040021

MPB30232/4

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm Al, STD, Orange

Orange - STD

5/3.5

19.3

230

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Buntade med 7 Mikrorör, Al, 5/3.5 mm

OD/ID ø (mm)

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

5041381

MPB30233/7M

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm Al, S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

22.2

290

5040022

MPB30233/7

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm Al, STD Orange

Orange - STD

5/3.5

22.2

290

Diameter Mikrorör

Buntade med 12 Mikrorör, Al, 5/3.5 mm

OD/ID ø (mm)

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

(mm)

kg/km

5041382

MPB30234/12M

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm Al, S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

28.8

380

5040023

MPB30234/12

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm Al, STD, Orange

Orange - STD 5/3.5

28.8

380

Dimension Buntade

Vikt

Diameter Mikrorör

Buntade med 19 Mikrorör, Al, 5/3.5 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

5041383

MPB30235/19M

Mikrorör Buntade 19x5/3.5 mm Al, S12 Orange

Orange - S12

5/3.5

32.1

550

MPB30235/12

Mikrorör Buntade 19x5/3.5 mm Al, STD, Orange

Orange - STD 5/3.5

32.1

550

Dimension Buntade

Vikt

Diameter Mikrorör

Buntade med 24 Mikrorör, Al, 5/3.5 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

5041386

MPB30236/24M

Mikrorör Buntade 24x5/3.5 mm Al, S12, Orange

Orange - S12

5/3.5

38.0

710

5040025

MPB30236/24

Mikrorör Buntade 24x5/3.5 mm Al, STD, Orange

Orange - STD 5/3.5

38.0

710

HEXATRONIC.COM

53


Skyddade, buntade mikrorör, för installation i kanalisation, 5/3,5 mm Rör bestående av 5/3,5 mm mikrorör. Rören är utformade för installation i existerande rör eller kabelschakt. Mikrorören har en solid, inre lågfriktionsyta för bästa prestanda vid blåsinstallation.

konstruktion:

Tätskyddade rör Installation i existerande rör kapacitet : 1, 2, 4, 7, 12, 19, 24-vägs mått : YD/ID Ø 5/3,5 mm längder: 500, 1000, 2000, 4000 m typ:

Mantlade Mikrorör buntade med 1-24 Mikrorör, 5/3.5 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

(mm)

kg/km

5043020

MPB30245/1M

Mikrorör Buntade 1x5/3.5 mm S12, Svart

Svart - S12

5/3.5

7.2

60

5041041

MPB30245/1

Mikrorör Buntade 1x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

7.2

60

5041048

MPB30245/2M

Mikrorör Buntade 2x5/3.5 mm S12, Svart

Svart - S12

5/3.5

12.4x7.4

90

5041046

MPB30245/2

Mikrorör Buntade 2x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

12.4x7.4

90

5041050

MPB30245/4M

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm S12, Svart

Svart - S12

5/3.5

14.9

120

5041049

MPB30245/4

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

14.9

120

5041052

MPB30245/7M

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm Al, S12 Svart

Svart - S12

5/3.5

17.8

160

5041051

MPB30245/7

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm Al, STD Svart

Svart - STD

5/3.5

17.8

160

5041043

MPB30245/12M

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm S12, Svart

Svart - S12

5/3.5

23.1

240

5041042

MPB30245/12

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

23.1

240

5041045

MPB30245/19M

Mikrorör Buntade 19x5/3.5 mm S12, Svart

Svart - S12

5/3.5

27.5

330

5041044

MPB30245/19

Mikrorör Buntade 19x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

27.5

330

5041047

MPB30245/24M

Mikrorör Buntade 24x5/3.5 mm S12, Svart

Svart - S12

5/3.5

33.2

440

5040328

MPB30245/24

Mikrorör Buntade 24x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

33.2

440

Skyddade, buntade mikrorör, för installation i kanalisation, Al-barriär, 5/3,5 mm Rör bestående av 5/3,5 mm mikrorör. Rören är utformade för installation i existerande rör eller kabelschakt. Rören har en fuktbarriär av aluminiumfolie för att förhindra vattendiffusion vid permanent installation i mark mättat med vatten. Mikrorören har en solid, inre lågfriktionsyta för bästa prestanda vid blåsinstallation.

konstruktion:

Tätskyddade rör, Al-barriär Installation i existerande rör kapacitet : 1, 2, 4, 7, 12, 19, 24-vägs mått : YD/ID Ø 5/3,5 mm längder: 500, 1000, 2000, 4000 m typ:

Mantlade Mikrorör buntade med 1-24 Mikrorör, Al, 5/3.5 mm E-nummer

54

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

MPB30210/1

Mikrorör Buntade 1x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

8.8

60

MPB30211/2

Mikrorör Buntade 2x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

13.8x8.8

90

5040014

MPB30212/4

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

14.9

120

5040015

MPB30213/7

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

17.8

160

5040016

MPB30214/12

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

22.9

240

5040017

MPB30215/19

Mikrorör Buntade 19x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

27.1

330

MPB30215/24

Mikrorör Buntade 24x5/3.5 mm STD, Svart

Svart - STD

5/3.5

32.8

440

HEXATRONIC.COM


Skyddade, buntade mikrorör, direkt nedgrävning, 10/8 mm Rör bestående av 10/8 mm mikrorör med en dubbel, slitagetålig mantel som medger direkt nedgrävning. Mikrorören har en solid, inre lågfriktionsyta för bästa prestanda vid blåsinstallation.

konstruktion:

Tätskyddade rör Direkt nedgrävning kapacitet : 1, 4, 7-vägs mått : YD/ID Ø 10/8 mm längder: 500, 1000, 2000 m typ:

Mantlade Mikrorör buntade med 1, 4 och 7 Mikrorör, 10/8 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

(mm)

kg/km

5040330

MPB30270/1

Mikrorör Buntade 1x10/8 mm STD, Orange

Orange - STD

10/8

15.0

150

5040334

MPB30270/4

Mikrorör Buntade 4x10/8 mm STD, Orange

Orange - STD

10/8

30.5

340

5040337

MPB30270/7

Mikrorör Buntade 7x10/8 mm STD, Orange

Orange - STD

10/8

38.4

550

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

Skyddade, buntade mikrorör, för installation i kanalisation, 10/8 mm Rör bestående av 10/8 mm mikrorör. Rören är utformade för installation i existerande rör eller kabelschakt. Mikrorören har en solid, inre lågfriktionsyta för bästa prestanda vid blåsinstallation.

konstruktion:

Tätskyddade rör Installation i existerande rör kapacitet : 4, 7-vägs mått : YD/ID Ø 10/8 mm längder: 500, 1000, 2000 m typ:

Mantlade Mikrorör buntade med 4 och 7 Mikrorör, 10/8 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

5040365

MPB30290/4

Mikrorör Buntade 4x10/8 mm STD, Svart

Svart - STD

10/8

27.6

260

5040366

MPB30290/7

Mikrorör Buntade 7x10/8 mm STD, Svart

Svart - STD

10/8

33.4

370

HEXATRONIC.COM

55


Skyddade, buntade mikrorör, direkt nedgrävning, 12/10 mm Rör bestående av 12/10 mm mikrorör med en dubbel, slitagetålig mantel som medger direkt nedgrävning. Mikrorören har en solid, inre lågfriktionsyta för bästa prestanda vid blåsinstallation.

konstruktion:

Tätskyddade rör Direkt nedgrävning kapacitet : 1, 4, 7-vägs mått : YD/ID Ø 12/10 mm längder: 500, 1000, 2000 m typ:

Mantlade Mikrorör 12/10 mm

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

5041159

MPB30272/1M

Mikrorör Buntade 1x12/10 mm S12, Orange

Orange - S12

12/10

15.0

150

5041120

2/MPB30272/1M

Mikrorör Buntade 1x12/10 mm S12, Röd

Röd - S12

12/10

15.0

150

5041106

1/MPB30272/1M

Mikrorör Buntade 1x12/10 mm S12, Grön

Grön - S12

12/10

15.0

150

5041133

3/MPB30272/1M

Mikrorör Buntade 1x12/10 mm S12, Blå

Blå - S12

12/10

15.0

150

5040437

MPB30272/1

Mikrorör Buntade 1x12/10 mm STD, Orange

Orange - STD

12/10

15.0

150

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

12/10

19.2x31.2

310

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

Mantlade Mikrorör buntade med 2 Mikrorör, 12/10 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

MPB30272/2

Mikrorör Buntade 1x12/10 mm STD, Orange

Orange - STD

Mantlade Mikrorör buntade med 4 Mikrorör, 12/10 mm E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

5041061

MPB30272/4M

Mikrorör Buntade 4x12/10 mm S12, Orange

Orange - S12

12/10

36.4

556

5041121

2/MPB30272/4M

Mikrorör Buntade 4x12/10 mm S12, Röd

Röd - S12

12/10

36.4

556

5041107

1/MPB30272/4M

Mikrorör Buntade 4x12/10 mm S12, Grön

Grön - S12

12/10

36.4

556

5041134

3/MPB30272/4M

Mikrorör Buntade 4x12/10 mm S12, Blå

Blå - S12

12/10

36.4

556

5040438

MPB30272/4

Mikrorör Buntade 4x12/10 mm STD, Orange

Orange - STD

12/10

36.4

556

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

Mantlade Mikrorör buntade med 7 Mikrorör, 12/10 mm

56

Diameter Mikrorör

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

(mm)

kg/km

5041062

MPB30272/7M

Mikrorör Buntade 7x12/10 mm S12, Orange

Orange - S12

12/10

44.2

760

5041122

2/MPB30272/7M

Mikrorör Buntade 7x12/10 mm S12, Röd

Röd - S12

12/10

44.2

760

5041108

1/MPB30272/7M

Mikrorör Buntade 7x12/10 mm S12, Grön

Grön - S12

12/10

44.2

760

5041135

3/MPB30272/7M

Mikrorör Buntade 7x12/10 mm S12, Blå

Blå - S12

12/10

44.2

760

5040439

MPB30272/7

Mikrorör Buntade 7x12/10 mm STD, Orange

Orange - STD

12/10

44.2

760

HEXATRONIC.COM


Skyddade, buntade mikrorör, för installation i kanalisation, 12/10 mm Rör bestående av 12/10 mm mikrorör. Rören är utformade för installation i existerande rör eller kabelschakt. Mikrorören har en solid, inre lågfriktionsyta för bästa prestanda vid blåsinstallation.

konstruktion:

Tätskyddade rör Installation i existerande rör kapacitet : 4, 7-vägs mått : YD/ID Ø 12/10 mm längder: 500, 1000, 2000 m typ:

Mantlade Mikrorör buntade med 2, 4 och 7 Mikrorör, 12/10 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

(mm)

kg/km

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Mantel Färgkod

5041087

MPB30292/2

Mikrorör Buntade 1x12/10 mm STD, Svart

Svart - STD

12/10

15.2x27.2

120

5041089

MPB30292/4M

Mikrorör Buntade 4x12/10 mm S12, Svart

Svart - S12

12/10

33.0

310

5041088

MPB30292/4

Mikrorör Buntade 4x12/10 mm STD, Svart

Svart - STD

12/10

33.0

310

5041091

MPB30292/7M

Mikrorör Buntade 7x12/10 mm S12, Svart

Svart - S12

12/10

41

430

5041090

MPB30292/7

Mikrorör Buntade 7x12/10 mm STD, Svart

Svart - STD

12/10

41

430

HEXATRONIC.COM

57


MIKRORÖR FÖR LUFTINSTALLATION Skyddade mikrorör, luftinstallation Mikrorör för luftinstallation på stolpar. Mikrorören är självbärande, icke-metalliska och lätta för att garantera snabb och enkel installation. De buntade rören har en UV stabiliserad mantel som motstår åldring på grund av UV-strålning. Rören är en del av Hexatronics blåsfibersystem och omfattar rör med både 5, 10 och 12 mm diameter.

konstruktion:

Tätskyddade rör Luftinstallation kapacitet : 1–14-vägs mått : YD/ID Ø5/3,5, 10/8, 12/10 mm längder: 500, 1000, 2000 m typ:

Mikrorör buntade för luf tinstallation

Diameter Mikrorör

Dragavlastare

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Färgkod

OD/ID ø (mm)

ø (mm) Type

ø or hxw (mm)

kg/km

5041027

MPB30222/1M

1x5/3.5 mm ADSS

S12

5/3.5

Yarn

8

35

1/MPB30222/1M

1x5/3.5 mm Hi Strength ADSS

S12

5/3.5

Yarn

9

45

MPB30224/1M

1x5/3.5 mm Fig-8

S12

5/3.5

7.0 - FRP 3.5

15x7

77

5041031

MPB30224/4M

4x5/3.5 mm Fig-8

S12

5/3.5

7.5 - FRP 3.5

24x12

120

5042697

MPB30224/7M

7x5/3.5 mm Fig-8

S12

5/3.5

8.5 - FRP 4.5

30x16

190

5041030

MPB30224/12M

12x5/3.5 mm Fig-8

S12

5/3.5

8.5 - FRP 4.5

33x22

255

5041032

MPB30225/8M

8x5/3.5 mm + 2x10/8 mm Fig-8

S12

5/3.5 -12/10

8.5 - FRP 4.5

36x27

285

1/MPB30225/8M

8x5/3.5 mm + 2x10/8 mm Hi Strenght Fig-8

S12

5/3.5 - 10/8

10.0 - FRP 7.0

38x27

340

5041033

MPB30225/9M

9x5/3.5 mm + 1x10/8 mm Fig-8

S12

5/3.5 - 10/8

8.5 - FRP 4.5

35x22

255

5042693

MPB30228/1M

1x12/10 mm Fig-8

S12

12/10

8.0 - FRP 4.5

25x14

110

5042694

MPB30228/5M

5x5/3.5 mm + 4x12/10 mm Fig-8

S12

5/3.5 - 12/10

8.0 - FRP 4.5

44x31

350

5042695

MPB30228/8M

8x5/3.5 mm + 2x12/10 mm Fig-8

S12

5/3.5 - 12/10

8.0 - FRP 4.5

39x29

300

5042696

MPB30228/12M

12x5/3.5 mm + 1x12/10 mm Fig-8

S12

5/3.5 - 12/10

8.0 - FRP 4.5

41x21

300

MPB30228/10M

10x5/3.5 mm + 1x12/10 mm Fig-8

S12

5/3.5 - 12/10

8.0 - FRP 4.5

37x23

275

MPB30228/4M

4x12/10 mm Fig-8

S12

12/10

8.0 - FRP 4.5

48x26

300

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

OD/ID ø (mm)

ø or hxw (mm)

kg/km

Andra buntade Mikrorör för luf tinstallation Produktnummer

Benämning

Färgkod

7/MPB30244/1M

1x5/3.5 mm, stigning (ej självbärande)

S12

5/3.5

10

65

5041156

MPB30227/1M

1x10/8 mm, bypass (ej självbärande)

S12

10/8

13

80

5042117

MPB30229/1M

1x12/10 mm, stigning (ej självbärande)

S12

12/10

17

140

E-nummer

58

HEXATRONIC.COM


MIKRORÖR FÖR INSTALLATION INOMHUS Mikrorör, inomhus, High Grade eller UL Riser, 5/3,5 mm Mikrorör med en mantel tillverkad av halogenfritt, flamskyddat material. Rören finns också i en ULklassad serie för stigare. Mikrorören har en solid, inre lågfriktionsyta för bästa prestanda vid blås­ installation. Ett mikrorör av singeltyp med extra skyddsmantel för montering direkt på vägg med kabelklämmor finns också att tillgå. Alla flamskyddade buntade mikrorör är halogenfria (HFFR).

konstruktion:

Tätskyddade rör, High Grade HFFR typ: Inomhusinstallation, IEC 60332-3-24 eller UL 1666 OFNR kapacitet : 1–24-vägs mått : YD/ID Ø 5/3,5 mm längder: 500, 1000, 2000 m

Mantlade Mikrorör buntade, Inomhus, 1-24 -way, High Grade, 5/3.5 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

5040298

MPB30201/1

Mikrorör Mantlad 1x5/3.5 mm HFFR, High Grade

5/3.5

6.0

30

5040007

MPB30202/1

Mikrorör Omantlad 5/3.5 mm HFFR, High Grade

5/3.5

5.0

16

5040008

MPB30203/4

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm HFFR, High Grade

5/3.5

12.2x12.2

130

5040009

MPB30204/7

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm HFFR, High Grade

5/3.5

17.2

200

5040010

MPB30205/12

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm HFFR, High Grade

5/3.5

22.9

310

5040011

MPB30206/19

Mikrorör Buntade 19x5/3.5 mm HFFR, High Grade

5/3.5

26.9

440

5040004

MPB30207/24

Mikrorör Buntade 24x5/3.5 mm HFFR, High Grade

5/3.5

32.5

590

Mantlade Mikrorör buntade, Inomhus, 1-12-way, UL 1666 OFNR, 5/3.5 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

MPB30208/1

Mikrorör Mantlad 5/3.5 mm HFFR, OFNR

5/3.5

5.0

16

MPB30208/4

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm HFFR, OFNR

5/3.5

12.2x12.2

130

MPB30208/7

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm HFFR, OFNR

5/3.5

17.2

200

MPB30208/12

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm HFFR, OFNR

5/3.5

22.9

310

HEXATRONIC.COM

59


Mikrorör, inomhus, Standard Grade, 5/3,5 mm Mikrorör med en mantel tillverkad av halogenfritt, flamskyddat material, standardklassade, för installationer med normala brandskyddskrav. Ett mikrorör av singeltyp med extra skyddsmantel, för montering direkt på vägg med kabelklämmor finns också att tillgå. Alla flamskyddade buntade mikrorör är halogenfria (HFFR).

konstruktion:

Tätskyddade rör, HFFR Standard Grade typ: Inomhusinstallation, IEC 60332-1 kapacitet : 1–24-vägs mått : YD/ID Ø 5/3,5 mm längder: 500, 1000, 2000 m

Mantlade Mikrorör buntade, Inomhus, 1-24 -way, Standard Grade, 5/3.5 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

5040296

MPB30251/1

Mikrorör Mantlad 1x5/3.5 mm HFFR, Standard Grade

5/3.5

8.0

60

5041025

MPB30209/2

Mikrorör Buntade 2x5/3.5 mm HFFR, Standard Grade

5/3.5

12.2x7.2

90

5040484

MPB30209/4

Mikrorör Buntade 4x5/3.5 mm HFFR, Standard Grade

5/3.5

12.2x12.2

120

5040485

MPB30209/7

Mikrorör Buntade 7x5/3.5 mm HFFR, Standard Grade

5/3.5

17.2

160

5040486

MPB30209/12

Mikrorör Buntade 12x5/3.5 mm HFFR, Standard Grade

5/3.5

22.5

240

5040487

MPB30209/19

Mikrorör Buntade 19x5/3.5 mm HFFR, Standard Grade

5/3.5

26.5

330

5040488

MPB30209/24

Mikrorör Buntade 24x5/3.5 mm HFFR, Standard Grade

5/3.5

32.2

440

Mikrorör, inomhus, High Grade, 3/2 mm Extra smala mikrorör med en mantel tillverkad av halogenfritt, flamskyddat material. Mikrorören har en solid, inre lågfriktionsyta för bästa prestanda vid blåsinstallation. De här rören är särskilt lämpliga för installation i byggnader med begränsat utrymme i stigare. Alla flamskyddade buntade mikrorör är halogenfria (HFFR).

60

konstruktion:

Tätskyddade rör, High Grade HFFR typ: Inomhusinstallation, IEC 60332-3-24 kapacitet : 1–24-vägs mått : YD/ID Ø 3/2 mm längder: 500, 1000, 2000 m

Mantlade Mikrorör buntade, Inomhus, 1-24 -way, High Grade, 3/2 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

ø (mm)

kg/km

HEXATRONIC.COM

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

MPB30246/01

Mikrorör Mantlad 3/2 mm HFFR, High Grade

3/2

3.0

5.6

MPB30246/1

Mikrorör Mantlade 1x3/2 mm HFFR, High Grade

3/2

5.6

14

MPB30246/2

Mikrorör Buntade 2x3/2 mm HFFR, High Grade

3/2

7.4x4.4

26

MPB30246/4

Mikrorör Buntade 4x3/2 mm HFFR, High Grade

3/2

7.4x7.4

60

MPB30246/7

Mikrorör Buntade 7x3/2 mm HFFR, High Grade

3/2

11

77

MPB30246/12

Mikrorör Buntade 12x3/2 mm HFFR, High Grade

3/2

14x12.9

90

MPB30246/24

Mikrorör Buntade 24x3/2 mm HFFR, High Grade

3/2

15.6x19.1

185


Mikrorör, inomhus, Standard Grade, 3/2 mm Extra smala mikrorör med en mantel tillverkad av halogenfritt, flamskyddat material, Standard­ klassade, för installationer med normala skyddskrav. De här rören är särskilt lämpliga för installation i byggnader med begränsat utrymme i stigare. Alla flamskyddade buntade mikrorör är halogenfria (HFFR).

konstruktion:

Tätskyddade rör, HFFR Standard Grade typ: Inomhusinstallation, IEC 60332-1 kapacitet : 1–24-vägs mått : YD/ID Ø 3/2 mm längder: 500, 1000, 2000 m

Mantlade Mikrorör buntade, Inomhus, 1-24 -way, Standard Grade, 3/2 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

5040550

MPB30243/01

Mikrorör Mantlade3/2 mm, Standard Grade

3/2

3.0

3

5040551

MPB30243/1

Mikrorör Mantlade 1x3/2 mm HFFR, Standard Grade

3/2

5.4

20

5040552

MPB30243/7

Mikrorör Buntade 7x3/2 mm HFFR, Standard Grade

3/2

11

60

5040553

MPB30243/12

Mikrorör Buntade 12x3/2 mm HFFR, Standard Grade

3/2

14x12.9

95

5042689

MPB30243/24

Mikrorör Buntade 24x3/2 mm HFFR, Standard Grade

3/2

15.6x19.1

195

Mantlade Mikrorör buntade, Inomhus,1-7-way, Standard Grade, 10/8 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

5040447

MPB30271/1

Mikrorör Mantlad 1x10/8 mm HFFR, Standard Grade

10/8

11.8

75

5040448

MPB30271/4

Mikrorör Buntade 4x10/8 mm HFFR, Standard Grade

10/8

27.5

345

5040449

MPB30271/7

Mikrorör Buntade 7x10/8 mm HFFR, Standard Grade

10/8

33.4

477

Mantlade Mikrorör buntade, Inomhus, 1-7-way, Standard Grade, 12/10 mm

Diameter Mikrorör

Dimension Buntade

Vikt

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

kg/km

5040450

MPB30273/1

Mikrorör Mantlad 1x12/10 mm HFFR, Standard Grade

12/10

14

97

5040451

MPB30273/4

Mikrorör Buntade 4x12/10 mm HFFR, Standard Grade

12/10

33

475

5040452

MPB30273/7

Mikrorör Buntade 7x12/10 mm HFFR, Standard Grade

12/10

41

743

Mikrorör, inomhus, 10/8 mm och 12/10 mm Mikrorör med en mantel tillverkad av halogenfritt, flamskyddat material, för installationer med normala brandskyddskrav. Fiberskarvning mellan inomhus- och utomhusmiljö kan därför elimineras. Alla flamskyddade buntade mikrorör är halogenfria (HFFR).

konstruktion:

Tätskyddade rör, HFFR Standard Grade typ: Inomhusinstallation, IEC 60332-1 kapacitet : 1–7-vägs mått : YD/ID Ø 10/8 eller 12/10 mm längder: 500, 1000, 2000 m

HEXATRONIC.COM

61


Tillbehör till mikrorör KOPPLINGAR OCH ÄNDFÖRSLUTNINGAR FÖR MIKRORÖR Kopplingar, High Grade, direkt nedgrävning eller användning ovan mark Kopplingsserien ”Crystal Clear” har hög skyddsklass och erbjuder pålitlig prestanda i alla miljöer. Kopplingarna är 100 % metallfria och kan användas direkt i mark som innehåller saltvatten. De har också hög beständighet mot kemikalier, olja, bensin etc. Ett helt transparent hus ger enkel felsökning under installation. Kopplingarna finns som raka kopplingar för skarvning av mikrorör med samma dimension, eller som reduceringskopplingar för skarvning av rör med olika mått,

62

samt som ändförslutare för att terminera rörändar så att vatten och smuts inte kan tränga in i röret. Mikrorörkopplingarna kan installeras direkt i marken eller ovan mark utan ytterligare skydd konstruktion:

Mikrorörkoppling och ändförslutning, kan öppnas typ: Direkt nedgrävning, användning ovan mark eller i kapslingar, metallfri, kemikaliebeständig mått : YD/ID Ø 3/2 till 18/12 mm

Mikrorörskoppling – High Grade, Rak

För Mikrorör

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

pcs

5042498

HMPB30601/3

Mikrorörskoppling, Rak 3/2 mm

3/2

100

5042499

HMPB30601/5

Mikrorörskoppling, Rak 5/3.5 mm

5/3.5

100

5042512

HMPB30601/7

Mikrorörskoppling, Rak 7/3.5 mm

7/3.5

100

5042513

HMPB30601/10

Mikrorörskoppling, Rak 10/8 mm

10/8

100

5042514

HMPB30601/12

Mikrorörskoppling, Rak 12/10 mm

12/10

100

5042516

HMPB30601/14

Mikrorörskoppling, Rak 14/10 mm

14/10

100

5042517

HMPB30601/16

Mikrorörskoppling, Rak 16/12 mm

16/12

10

5043761

HMPB30601/1610

Mikrorörskoppling, Rak 16/10 mm

16/10

10

5042518

HMPB30601/18

Mikrorörskoppling, Rak 18/12 mm

18/12

10

Mikrorörskoppling – High Grade, Reduk tionskoppling

För Mikrorör

Pack kvantitet

E-nummer

Product No.

Product Name

OD/ID ø (mm)

pcs

5042519

HMPB30603/7

Mikrorörskoppling, Reduktion 7/3.5 till 5/3.5 mm

7/3.5 till 5/3.5

10

5042532

HMPB30603/12

Mikrorörskoppling, Reduktion 12/10 till 10/8 mm

12/10 till 10/8

10

5042533

HMPB30603/14

Mikrorörskoppling, Reduktion 14/10 till 12/10 mm

14/10 till 12/10

10

5043760

HMPB30603/160

Mikrorörskoppling, Reduktion 16/12 till 14/10 mm

16/12 till 14/10

10

Ändhätta för mikrorör – High Grade

För Mikrorör

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

pcs

5042534

HMPB30606/3

Ändhätta för mikrorör 3 mm

3

100

5042535

HMPB30606/5

Ändhätta för mikrorör 5 mm

5

100

5042536

HMPB30606/7

Ändhätta för mikrorör 7 mm

7

100

5042537

HMPB30606/10

Ändhätta för mikrorör 10 mm

10

100

5042538

HMPB30606/12

Ändhätta för mikrorör 12 mm

12

100

5042539

HMPB30606/14

Ändhätta för mikrorör 14 mm

14

100

5042552

HMPB30606/16

Ändhätta för mikrorör 16 mm

16

10

5042553

HMPB30606/18

Ändhätta för mikrorör 18 mm

18

10

HEXATRONIC.COM


Mikrorörskopplingar, speciella applikationer Mikrorörskopplingar och änd­förslutningar förspeciella applikationer finns i ett flertal varianter. Kontakta Hexatronic om för alternativ.

konstruktion:

Mikrorörkoppling och ändförslutning, kan öppnas typ: Ovan mark eller i kapslingar mått : YD/ID Ø 3/2 till 16/12 mm

Mikrorörskoppling – Reduk tionskoppling

För Mikrorör

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

pcs

5042719

HMPB30603/16

Mikrorörskoppling, Reduktion 16/12 till 12/10 mm

16/12 till 12/10

10

Delbara reparationskit för 5-16 mm mikrorör Det delbara reparationskitet för 5-16 mm mikrorör ger en gas och vattentät anslutning av mikrorör. Detta kit används främst vid repararion av skadade mikrorör. Den kan också användas som en temporär och avmonterbar koppling för tillämpningar där s.k. "bypass" rör används för att åstadkomma överskott av mikrokabel i kabelbrunnar och skåp.

design:

Delbara reparationskit för mikrorör I mark eller ovan mark i kabinett dimensioner: YD Ø5 till 16 mm typ:

Delbara reparationskit för mikrorör

För Mikrorör

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD ø (mm)

5043209

HMPB30621/5

Delbart reparationskit 5 mm

5

5043217

HMPB30621/7

Delbart reparationskit 7 mm

7

5043218

HMPB30621/14

Delbart reparationskit 14 mm

14

5043219

HMPB30621/16

Delbart reparationskit 16 mm

16

HEXATRONIC.COM

63


Gasblockerande kopplingar En gasblockerande Mikrorörkoppling används vanligen mellan inom- och utomhusmiljöer, för att förhindra ett luftflöde som kan leda till att kondensvatten kommer in i rören. Efter kabelinstallationen kan kopplingen göras gasblockerande genom vridning av en ring på stommen eller genom att föra ihop kopplingsändarna.

konstruktion:

Gasblockerande Mikrorörkoppling och ändförslutning, kan öppnas typ: Ovan mark mått : YD/ID Ø 5/3,5 till 14/10 mm

Mikrorörskopplings – Gasblockerande, Rak

För Mikrorör

För Kablar/blåsfiber

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

pcs

5040353

MPB30602

Gasblockerande Koppling 5/3.5 mm 1.0 - 1.6 mm

5/3.5

1.0 - 1.6 mm

100

5040913

MPB30607/7

Gasblockerande Koppling, 7/3.5 mm 1.0 - 1.6 mm

7/3.5

1.0 - 1.6 mm

100

5040906

MPB30607/10A

Gasblockerande Koppling 10/8 mm 5.5 - 6.6 mm

10/8

5.5 - 6.6 mm

100

5040907

MPB30607/10B

Gasblockerande Koppling 10/8 mm 6.5 - 7.2 mm

10/8

6.5 - 7.2 mm

100

5040908

MPB30607/12A

Gasblockerande Koppling 12/10 mm 5.5 - 6.6 mm

12/10

5.5 - 6.6 mm

100

5040909

MPB30607/12B

Gasblockerande Koppling 12/10 mm 6.5 - 7.2 mm

12/10

6.5 - 7.2 mm

100

5040910

MPB30607/12C

Gasblockerande Connector 12/10 mm 7.2 - 8.2 mm

12/10

7.2 - 8.2 mm

100

5040911

MPB30607/14A

Gasblockerande Connector 14/10 mm 6.5 - 7.2 mm

14/10

6.5 - 7.2 mm

100

5040912

MPB30607/14B

Gasblockerande Connector 14/10 mm 7.6 - 8.2 mm

14/10

7.6 - 8.2 mm

100

För Mikrorör

För Kablar/blåsfiber

Pack kvantitet

Mikrorörskopplings – Gasblockerande, Reduktionskoppling E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

pcs

5042855

MPB30607/75

Mikrorörskoppling, Reduktion 7/3.5 till 5/3.5 mm

5/3.5

1.0 - 2.1 mm

100

Ändförslutningar för mikrorör Ändförslutningarna används för att tillfälligt försegla öppna rörändar för att förhindra att vatten och smuts tränger in i mikrorören.

konstruktion:

Ändförslutningar för mikrorör Ovan mark mått : OD Ø 3 till 18 mm typ:

Ändförslutnings

För Mikrorör

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD ø (mm)

pcs

5040582

SRS10617/62

Ändförslutning 3 mm

3

100

5042483

MPB30609/5

Ändförslutning 5 mm

5

250

5042484

MPB30609/7

Ändförslutning 7 mm

7

250

5042485

MPB30609/10

Ändförslutning 10 mm

10

250

5042486

MPB30609/12

Ändförslutning 12 mm

12

250

5042487

MPB30609/14

Ändförslutning 14 mm

14

250

5042488

MPB30609/16

Ändförslutning 16 mm

16

250

5042489

MPB30609/18

Ändförslutning 18 mm

18

250

Ändhylsor för buntade mikrorör Ändhylsor av gummi används för tillfällig förslutning av oanvända buntade mikrorör, för att förhindra att vatten och damm tränger in i rören. Ändhylsorna finns i flera versioner för olika typer av buntade mikrorör.

konstruktion:

Ändhylsor för buntade mikrorör Tillfälligt bruk mått : OD Ø 3 till 18 mm typ:

Ändförslutnings

64

För Mikrorör

Pack kvantitet

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

pcs

5040177

SRS10617/1

Ändhylsa för 10-16 mm

10-16

100

5040178

SRS10617/2

Ändhylsa för 15-21 mm

15-21

100

5040179

SRS10617/3

Ändhylsa för 21-29 mm

21-29

50

5040180

SRS10617/4

Ändhylsa för 29-38 mm

29-38

20

5040992

SRS10617/5

Ändhylsa för 38-45 mm

38-45

10

HEXATRONIC.COM


DELBARA TÄTNINGAR Delbara tätningar för mikrorör De delbara tätningarna för mikrorör erbjuder en gas- och vattentät försegling av öppna rörändar med blåsfiber, nanokabel eller mikrokabel. Tätningarna har utformats för installation efter att fibern eller kabeln har blåsts in i mikroröret.

konstruktion:

Delbara tätningar för mikrorör Ändförslutning ovan mark och i brunnar mått : YD Ø 5 till 25 mm typ:

Delbar tätning, för 5-7 mm Mikrorör

För Mikrorör

För Kablar/blåsfiber

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD ø (mm)

ø (mm)

pcs

5042033

MPB30608/5A

5 mm Delbar tätning 0.9 mm

5

1.0 - 1.6

100

5042034

MPB30608/5B

5 mm Delbar tätning 1.25 mm

5

1.25-1.6

100

5043207

MPB30608/5C

5 mm Delbar tätning 1.6 mm

5

1.6 - 2.1

100

5042035

MPB30608/7A

7 mm Delbar tätning 0.9 mm

7

1.0 - 1.6

100

5042036

MPB30608/7B

7 mm Delbar tätning 1.25 mm

7

1.25 - 1.6

100

5043208

MPB30608/7C

7 mm Delbar tätning 1.6 mm

7

1.6 - 2.1

100

Delbar tätning, för 10 -18 mm Mikrorör

För Mikrorör

För Kablar/blåsfiber

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD ø (mm)

ø (mm)

pcs

5042023

MPB30608/10A

10 mm Delbar tätning 2.5-3.5 mm

10

2.5 - 3.5

25

5042024

MPB30608/10B

10 mm Delbar tätning 5.0-6.5 mm

10

5.0 - 6.5

25

5042026

MPB30608/10C

10 mm Delbar tätning 6.5-7.5 mm

10

6.5 - 7.5

25

5041741

MPB30608/10D

10 mm Delbar tätning 3.5-.5.0 mm

10

3.5 - .5.0

25

5042197

MPB30608/10F

10 mm Delbar tätning 1.5-.2.5 mm

10

1.5 - .2.5

25

5042027

MPB30608/12A

12 mm Delbar tätning 2.5-3.5 mm

12

2.5 - 3.5

25

5042028

MPB30608/12B

12 mm Delbar tätning 5.0-6.5 mm

12

5.0 - 6.5

25

5042029

MPB30608/12C

12 mm Delbar tätning 6.5-8.0 mm

12

6.5 - 8.0

25

5042030

MPB30608/12D

12 mm Delbar tätning 7.0-8.5 mm

12

7.0 - 8.5

25

5041742

MPB30608/12E

12 mm Delbar tätning 3.5-5.0 mm

12

3.5 - 5.0

25

5042196

MPB30608/12F

12 mm Delbar tätning 1.5-2.5 mm

12

1.5 - 2.5

25

5042031

MPB30608/14A

14 mm Delbar tätning 5.0-6.5 mm

14

5.0 - 6.5

25

5042032

MPB30608/14B

14 mm Delbar tätning 8.0-10.0 mm

14

8.0 - 10.0

25

5041743

MPB30608/14C

14 mm Delbar tätning 6.5-8.0 mm

14

6.5 - 8.0

25

5042100

MPB30608/14F

14 mm Delbar tätning 1.5-2.5 mm

14

1.5 - 2.5

25

5042037

MPB30608/14G

14 mm Delbar tätning 3.5-5.0 mm

14

3.5 - 5.0

25

5042099

MPB30608/16A

16 mm Delbar tätning 1.5-2.5 mm

16

1.5 - 2.5

25

5042095

MPB30608/16B

16 mm Delbar tätning 3.5-5.0 mm

16

3.5 - 5.0

25

5042096

MPB30608/16C

16 mm Delbar tätning 5.0-6.5 mm

16

5.0 - 6.5

25

5042097

MPB30608/16D

16 mm Delbar tätning 6.5-8.0 mm

16

6.5 - 8.0

25

5042101

MPB30608/18A

18 mm Delbar tätning 8.0-9.5 mm

18

8.0 - 9.5

25

5042102

MPB30608/18B

18 mm Delbar tätning 6.5-8.0 mm

18

6.5 - 8.0

25

5042038

MPB30608/18C

18 mm Delbar tätning 5.0-6.5 mm

18

5.0 - 6.5

25

5043762

MPB30608/25A

25 mm Delbar tätning 7.0-12 mm

25

7.0 - 12

25

HEXATRONIC.COM

65


Delbara tätningar/ändförslutningar för blåsfiber Extremt smala delbara tätningar kan också användas som ändförslutningar för mikrorör för att förhindra att smuts och fukt tränger in i rören. Ändförslutningen låser också fast den installerade fibern, så att den inte kan röra sig i röret. Tätningen är tillverkad av gummi och har en slits som låter fiberenheten passera igenom. För att förhindra att fibern rör sig i tätningen kan en extra krymphylsa användas för att öka trycket. Krymphylsan rekommenderas för luftinstallation.

66

konstruktion:

Delbar tätning/ändförslutning för mikrorör typ: Ändförslutning ovan mark mått : ID Ø 3,5 mm (passar rör på 7/3,5 och 5/3,5 mm)

Delbar tätning/Ändförslutning Slim, för 5-7 mm Mikrorör

För Mikrorör

För Kablar/blåsfiber

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

OD/ID ø (mm)

ø (mm)

pcs

5040876

NDK12103

100x Mikrorör Ändförslutning, dragavlastning

7/3.5, 5/3.5

1.0 - 1.6

1x100

5042598

NDK12104

Krymphylsa

5/3.5

n/a

100

HEXATRONIC.COM


RÖRSKARVAR OCH GRENSKARVAR FÖR MIKRORÖR Grenskarv, gel Lättanvänd och snabbmonterad skarvbox för att avgrena enskilda mikrorör från buntade mikrorör. Skarvboxen används vid nedgrävning eller luft­ installation. Skarvboxen använder "geltätningsteknik" för snabb och säker installation.

konstruktion:

Grenskarvbox, gel Avgrening luft eller under mark, IP67 kapacitet : Upp till 4 x 1-vägs avgrening (luft), upp till 2 x 1-vägs avgrening (under mark) längd: 250 eller 350 mm typ:

Grenskar v, gel

För Mikrorör Buntade

Pack kvantitet

Användningsområde

E-nummer

Produktnummer

Benämning

ø (mm)

5040385

NDE45122/1

12x Grenskarv för mikrorör, Gel, 250 mm

20 - 38

Luft

pcs 1x12

5040643

NDE45122/3

12x Grenskarv för mikrorör, Gel, 350 mm

20 - 38

Luft eller under jord

1x12

För Mikrorör Buntade

Diameter x Längd

Pack kvantitet

Skarvbox för mikrorör En serie cylindriska, raka skarvboxar för mikrorör för snabb och enkel installation utan krav på värme vid förslutningen. Utformningen är mycket robust och kan installeras direkt i marken. Skarvboxen finns i flera storlekar.

konstruktion:

Rak skarvbox för mikrorör, kall tätning typ: Avgrening under mark, IP68 mått : Rör Ø 7-46 mm

Skavbox för mikrorör E-nummer

Produktnummer

Benämning

YD ø (mm)

ø (mm) x mm

pcs

5084249

NDE45125/11

Rörskarv, Rak, 7-12.5 mm

7-12.5

18.9 x 162

10

5040914

NDE45125/13

Rörskarv, Rak, 14.9-18 mm

14.9-18

35 x 380

10

5084256

NDE45125/14

Rörskarv, Rak, 19-24 mm

19-24

35 x 380

10

5084257

NDE45125/15

Rörskarv, Rak, 26.5-29 mm

26.5-29

63 x 630

10

5084263

NDE45125/16

Rörskarv, Rak, 31-33 mm

31-33

63 x 630

10

5084266

NDE45125/17

Rörskarv, Rak, 36.7-40 mm

36.7-40

63 x 630

10

5084269

NDE45125/18

Rörskarv, Rak, 44-46 mm

44-46

63 x 630

10

Rörskarvnings- och förgreningssats Flexibel sats som innehåller material för skarvning, och förgrening av buntade mikrorör. En vulkaniserande gummiduk används för tätning och en stark och flexibel PVC-tejp ger mekaniskt skydd.

konstruktion:

Förgreningssats , vulkaniserande gummiduk typ: Avgrening under mark, IP68 kapacitet : Ca. 10-15 skarvar/sats

Delbar tätnings, för 5-7 mm Mikrorör

För Mikrorör Buntade, OD

E-nummer

Produktnummer

Benämning

ø (mm)

5040030

NDE45140/2

Förgreningssats, vulkduk

5 - 50

HEXATRONIC.COM

67


Skarvboxar och grenskarvboxar för mikrorör Skarvbox för förgrening och skarvning av rör. Den ger ett mekaniskt skydd åt rörskarvarna. Skarvboxarna förseglas genom att stommens båda halvor snäpps fast i varandra. Tätningar (2 eller 3 per skarvbox) beställs separat för varje skarvboxstomme.

konstruktion:

Skarvbox foch grenskarv för mikrorör typ: För installation under jord, för tätskyddade rör kapacitet : Ø 9,9–45,5 mm buntade (7 x 10/8 eller 12/10 mm)

Closures – Main Bodies E-nummer

5040883

Adapter Storlek

Pack kvantitet

Produktnummer

Benämning

ø (mm)

pcs

NDE45126/01

Skavbox Rak 25-25

25 - 25

8

NDE45126/02

Skavbox Rak 32-32

32 -32

8

NDE45126/03

Skavbox Rak 50-50

50 - 50

8

NDE45126/04

Skavbox Rak 25-32

25 - 32

8

NDE45126/05

Skavbox Rak 32-50

32 - 50

8

NDE45126/08

Skavbox Avgrening 50-50-25

50 - 50 -25

8

NDE45126/09

Skavbox Avgrening 32-32-25

32 -32 -25

8

NDE45126/15

Skavbox Gaffel 50-32-25

50 - 32 -25

4

NDE45126/16

Skavbox Gaffel 50-32-32

50 - 32 -32

4

NDE45126/19

Skavbox Gaffel 50-50-50

50 - 50 -50

4

Sealings för Closures

68

Adapter Storlek

För Mikrorör Buntade

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

ø (mm)

ø (mm)

pcs

5040982

SCG200001

Tätningskit, 9.9 - 10.1 mm

25

9.9 - 10.1

10

5040983

SCG200002

Tätningskit, 11.8 - 14.0 mm

25

11.8 - 14.0

10

5040984

SCG200003

Tätningskit, 14.5 - 15.1 mm

25

14.5 - 15.1

10

5040985

SCG200004

Tätningskit, 15.5 - 17.6 mm

25

15.5 - 17.6

10

5040986

SCG200005

Tätningskit, 26.5 - 29.0 mm

32

26.5 - 29.0

10

5040987

SCG200006

Tätningskit, 29.5 - 31.5 mm

32

29.5 - 31.5

10

5040988

SCG200007

Tätningskit, 32.0 - 34.7 mm

50

32.0 - 34.7

10

5040989

SCG200008

Tätningskit, 37.1 - 39.7 mm

50

37.1 - 39.7

10

5040990

SCG200009

Tätningskit, 38.3 - 41.5 mm

50

38.3 - 41.5

10

5040991

SCG200010

Sealing Kit, 43.0 - 45.5 mm

50

43.0 - 45.5

10

HEXATRONIC.COM


Värmekrympsats för rörskarvning En serie skarvar med värmekrymp för maximalt skydd av rörskarvar vid direkt nedgrävning. Värmekrympningsteknik används för maximalt skydd. Skarvarna finns i flera storlekar och innefattar också kopplingar för mikrorör.

typ:

Värmekrympning, rak skarv Rörskarvningssats, värmekrympning typ: Skarvning under mark, IP68 kapacitet : 1–7 x 10/8 mm eller 1–12 x 5/3,5 mm konstruktion:

Kr ympsatser

För Mikrorör Buntade

E-nummerv

Produktnummer

Benämning

ø (mm)

5040293

NDE45115/1

Rak skarv för 1x5/3.5 mm Buntade

1x5/3.5

5040294

NDE45115/2

Rak skarv för 2-7x5/3.5 mm Buntade

7x5/3.5

5040295

NDE45115/3

Rak skarv för 12-24x5/3.5 mm Buntade

24x5/3.5

NDE45115/4

Rak skarv för 1x10/8 Buntade

1x10/8

NDE45115/5

Rak skarv för 4x10/8 Buntade

4x10/8

NDE45115/6

Rak skarv för 7x10/8 Buntade

7x10/8

5040373

Grenskarvbox – kompakt Den här skarvboxen är avsedd för snabb och enkel avgrening av direkt nedgrävda buntade mikrorör för blåsfiber. Den typiska användningen är att avgrena 1 till 4 anslutningsrör från ett buntat huvudrör. Skarvboxen är avsedd för montering direkt i marken eller i brunnar, men kan också installeras ovan mark.

konstruktion:

Grenskarvbox Avgrening under mark, IP68 kapacitet : 1–24-vägs 5/3,5 mm rör, upp till 4 x 1-vägs avgrening typ:

Closures – Main Bodies E-nummer

Produktnummer

Benämning

5040497

3/NDE451200

Grenskarvbox, kompaktl

Grenskarvbox – hög kapacitet Grenskarvbox som passar för buntade mikrorör vid direkt nedgrävning. Kan användas för ett stort antal rörförgreningar. Boxen har alternativa ingångar, vilket möjliggör ett stort antal kopplings och avgreningskombinationer.

konstruktion:

Grenskarvbox Avgrening under mark, IP68 kapacitet : 1–24-vägs rör, upp till 12 x 1-vägs avgrening typ:

Closures – Main Bodies E-nummer

Produktnummer

Benämning

5040351

NDE451100

Grenskarvbox, Universiell konfiguration

5040352

NDE451100/1

Grenskarvbox, Modulär 12 konfiguration

HEXATRONIC.COM

69


TILLBEHÖR FÖR LUFTINSTALLATION Spänndon För rör med en glasfiberförstärkt (FRP) bärlina i figur 8-formad rörenhet. 701 kan också monteras direkt på sjävbärande luftinstallerade anslutningsrör.

konstruktion:

Spänndon Stolpmontering kapacitet : 8–10 mm FRP eller 6–8 mm FRP eller förstärkt rör typ:

För FRP E-nummer

Produktnummer

Benämning

ø (mm)

5060042

NSF151601

Spänndon För FRP bärlina figur-8 fiber

8 - 10

5060044

NSF151701

Spänndon För FRP bärlina figur-8 eller självbärande enkelrör

6-8

Bärfäste För rör med en glasfiberförstärkt (FRP) bärlina i figur 8-förmad rörenhet.

konstruktion:

Bärfäste Stolpmontering på krok kapacitet : 7–11 mm FRP typ:

För FRP E-nummer

Produktnummer

Benämning

ø (mm)

5040893

NSF151502

Bärfäste för figur-8 dukt/kabel

7 - 11

Krok för bärfäste Denna krok är konstruerad för bärfästet NSF151502 och möjliggör säker fastsättning av fästet vid montering på trästolpar.

konstruktion: typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5040892

NSF151100

Krok för bärfäste

Bärfäste Stolpmontering

Universalstolpfäste Konstruerad för att fästa spänndon i trä-, betongeller metallstolpar.

70

konstruktion: typ:

Stolpfäste Stolpmontering

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5060041

NSF151611

Universalstolpfäste för alla typer av stolpar

HEXATRONIC.COM


VARNINGSNÄT OCH SÖKTRÅDAR Varningsnät Varningsnät används vid installation av rör eller optiska kablar. Nätet placeras vanligtvis ungefär 30 cm ovanför rörsystemet. En inbyggd söktråd av högkvalitativt rostfritt stål används för att spåra rörsystemet. Varje levererad längd på 500 m förpackas med tre ledningskopplingar för snäppfästning. En varningstext har tryckts på nätet (svenska).

konstruktion:

Varningsnät med söktråd Integrerad söktråd, 0,8 mm SS mått : Bredd 100 mm längder: 500 m typ:

Tryck E-nummer

Produktnummer

Benämning

0665785

MPB31000/100M

Varningsnät med söktråd, Grön

Svagkraft/Optokabel

0665786

MPB31000/100S

Varningsnät med söktråd, Orange

Telekabel

0665896

1/MPB31000

Sats med ledningskopplingar (Extra)

HEXATRONIC.COM

71


Installationsverktyg och tillbehör VERKTYG FÖR BLÅSINSTALLATION Installationsverktyg för blåsfiber (ABF) Installationsverktyget för blåsfiber används för installation av blåsfiber i mikrorör. Detta unika, lättanvända och lättviktiga verktyg är utformat för optimal prestanda i kombination med alla tillgängliga blåsfiberenheter och mikrorör från Hexatronic. Verktyget använder både tryckluft och en elektrisk motor för fibermatning. En justerbar magnetisk koppling begränsar matningskraften på fibern för att undvika skador vid ett eventuellt plötsligt stopp. Motorvarvtal och rotationsriktning styrs av en brytare på handtaget.

Verktyget levereras i en verktygsväska, inklusive munstycken för mikrorör på 3/2 mm, 5/3,5 mm och 7/3,5 mm. typ:

Installation av blåsfiber (ABF) Hexatronic ABF 2–12 fibrer (Ø 1,1-1,6 mm), 3–7 mm mikrorör kapacitet : ≤150 m/min produkter som stöds:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1623603

LTT1792011

Installationsverktyg för blåsfiber

5040712

NTB101116

Stativ med kulled

Installationsverktyg för nanokabel Installationsverktyget för nanokabel används för installation av nanokablar i mikrorör. Verktyget behöver inte kalibreras och är utformat för optimal prestanda i kombination med alla tillgängliga nanokablar från Hexatronic. Verktyget drivs av en separat elektrisk skruvdragare (ingår ej). De flesta typer med ett utgångsmoment över 0,3 Nm vid 250-500 varv/min kan användas. För installation över långa avstånd används dessutom tryckluft.

Verktyget levereras i en verktygsväska, inklusive munstycken för mikrorör på 5/3,5 mm, 7/3,5 mm, 12/10 mm och 14/10 mm mikrorör. typ:

Installation av blåsfiber (ABF) Hexatronics nanokabel 2–12 fibrer (Ø 2,0-2,1 mm), 5/3,5 mm till 16/12 mm mikrorör kapacitet : ≤150 m/min produkter som stöds:

En justerbar magnetisk koppling begränsar matningskraften på kabeln för att undvika skador vid ett eventuellt plötsligt stopp.

72

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1661968

LTT1792020

Installationsverktyg för nanokabel

1662021

LTT1792020/10

Stativ

HEXATRONIC.COM


VERKTYG FÖR MIKRORÖR OCH FIBERKABLAR Kap för buntade mikrorör Kap för buntade mikrorör, som skär buntade mikrorör upp till Ø 42 mm.

E-nummer

konstruktion:

Kap för buntade mikrorör För alla rörtyper kapacitet : Upp till buntar på Ø 42 mm typ:

Produktnummer

Benämning

LDK19501/04

Mikrorör Buntade cutter

Mantelskalare för dubbelmantlade rör Skalverktyg för skalning av den yttre manteln på en dubbelmantlad HDPE multidukt (direkt nedgrävd).

konstruktion:

Mantelskalare för buntade mikrorör kapacitet : >Ø 25 mm buntar

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1649217

LDK19501

Mantelskalade för dubbelmantlade buntade mikrorör

1/LDK19501/03

Extra skärblad, 10 st

Mantelskalare för enkelmantlade rör – liten Ett litet och behändigt verktyg för i första hand borttagning av manteln på enkelmantlade tätskyddade rör. Verktyget är också användbart för att ta bort manteln från de flesta traditionella fiberoptiska kablar. Skärdjupet kan justeras från 0 till 2,5 mm

konstruktion:

Mantelskalare för buntade mikrorör och kablar kapacitet : Buntar på Ø 6-28 mm

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1649690

LDK1951

Mantelskalade för enkelmantlade buntade mikrorör, 6-28 mm

Mantelskalare för enkelmantlade rör Ett universalverktyg för i första hand borttagning av manteln på enkelmantlade tätskyddade rör. Verktyget är också användbart för att ta bort manteln från de flesta traditionella fiberoptiska kablar. E-nummer

konstruktion:

Mantelskalare för buntade mikrorör och kablar kapacitet : <Ø 40 mm buntar

Produktnummer

Benämning

LDK19501/05

Mantelskalade för enkelmantlade buntade mikrorör

Rörmantelskalare Används för snabbt och enkelt avlägsnande av valfri typ av mantel från skyddade, buntade mikrorör. Ett utmärkt verktyg för att göra midspan-åtkomst.

konstruktion:

Mantelskalare för buntade mikrorör kapacitet : Upp till buntar på Ø 50 mm

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1649216

LDK19502

Mantelskalade för buntade mikrorör

HEXATRONIC.COM

73


Kniv för avlägsnande av manteln på tjockväggiga rör Den här kniven är särskilt lämplig för att avlägsna manteln på tjockväggiga buntade rör. Spetsen är rundad, för att undvika att eggen skär mikrorören inuti bunten. Den är också säker att använda eftersom risken att skära sig minimeras.

E-nummer

konstruktion:

Kniv för avlägsnande av mantel Tjockväggiga buntade rör

typ:

Produktnummer

Benämning

LDK19501/01

Kniv för mantelskärning

Allroundkniv för kablar och rör Den här praktiska kniven passar för flera olika uppgifter.

E-nummer

konstruktion:

Produktnummer

Benämning

LDK19501/09

Allroundkniv

Allroundkniv med krok

Verktyg för längsgående öppning av mikrorör – ”Snigeln” Idealiskt verktyg för borttagning av tillfälliga mikrorör. Tillfälliga mikrorör används vanligtvis för att skapa en kontinuerlig blåsväg genom skarvar och liknande. E-nummer

konstruktion: typ:

Slitskap för mikrorör För tillfälliga mikrorör

Produktnummer

Benämning

LDK19501/02

Slitskap för mikrorör

Öppningsverktyg för innerhölje på mikrokabel Verktyget är avsedd för att öppna rören på en mikrokabel. Kapen levereras med tre raka blad och ett runt blad. Det går att justera skärdjupet med en liten Phillips-skruvmejsel.

E-nummer

typ:

Öppningsverktyg för innerrör på mikrokabel Upp till höljen på Ø 3 mm

kapacitet :

Produktnummer

Benämning

LDK19503/1

Öppningsverktyg för innerrör

Mantelöppnare för mikrokabel Används för borttagning av manteln på mikrokablar. Kapen levereras med tre raka blad och ett runt blad. Justerbart skärdjup.

74

typ:

Mantelöppnare för mikrokabel

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1649218

LDK19503

Mantelöppnare för mikrokabel

HEXATRONIC.COM


Rörkap för mikrorör – liten Verktyget ger ett rent och rakt snitt som krävs för att åstadkomma en jämn rörskarv före montering av mikrorörkopplingar. Kapen är låst i sitt slutna läge för säker hantering.

konstruktion:

Mikrorörkap Kompakt kapacitet : Ø 3–12 mm typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1649028

LDK20803

Mikrorörkap 3-12 mm

Rörkap för mikrorör – tång Den här Mikrorörkapen används för att kapa mikrorör före montering av mikrorörkopplingar. Verktyget kan kapa rör med mått upp till 20 mm.

konstruktion:

Mikrorörkap Kaptång kapacitet : Ø 3–20 mm typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1661114

LDK19501/03

Mikrorörkap, tång 3-20 mm

1/LDK19501/03

Extra skärblad 10 st för LDK19501/03

Mantelskalare för blåsfiber Detta kompakta verktyg används för säker, snabb och enkel borttagning av manteln på blåsfiber (ABF).

konstruktion:

Mantelskalare för blåsfiber Kompakt kapacitet : Ø 1–1,4 mm (2-12 fibrer) typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1661799

LDK19501/08

Blåsfiberskalare

Skalsax för blåsfiber Används för borttagning av yttermanteln på blåsfiber (ABF). Saxen är också ett praktiskt verktyg för olika andra arbeten. De båda spåren på saxens ovansida används för mantelborttagning.

konstruktion: typ:

Mantelskalare för blåsfiber

Sax

kapacitet :

Ø 1–1,4 mm (2–12 fibrer)

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1660794

LDK19501/07

Skalsax för blåsfiber

HEXATRONIC.COM

75


Expander för mikrorör Verktyget används för att utvidga ändarna på mikro­ rör. Utvidgningen underlättar korrekt montering av ändförslutningar för mikrorör, NDK12103. Expandern har en slits, så att den kan utvidga röret även efter installation av blåsfiber i röret. För bättre grepp kan expandern för mikrorör monteras på ett handtag som passar för sexkantsbitar.

konstruktion:

Expander för mikrorör Sexkantsbit kapacitet : För mikrorör med ID Ø 3,5 mm typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1661323

HLDK19505/1

Expander för mikrorör

Formare för mikrorör Verktyget används för att ge röret en perfekt rund form före montering av Mikrorörkopplingar. Detta minimerar risken för att fibrer eller kablar fastnar i kopplingen.

76

konstruktion:Formare

för mikrorör Plast kapacitet : För mikrorör med ID Ø 2–10 mm typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1661969

LDK19501/10

Rörformare

HEXATRONIC.COM


TILLBEHÖR FÖR BLÅSNING, SMÖRJNING OCH RENGÖRING Ändhättor för mikrokabel Ändhättor av mässing ska monteras på kabeländen innan mikrokabeln blåses in i mikro­ röret. Ändhättorna har en rundad spets som förenklar blåsningen genom rörkopplingar. De förhindrar också att luft tränger in i kabeln genom den öppna kabeländen. De här ändför­slutningarna är extra smala för att möjliggöra blåsning i smala mik-

rorör. En innergänga gör dem enkla att montera på kabelspetsen. Ändhättorna kan återanvändas. konstruktion:

Ändhättor av mässing För mikrokablar kapacitet : 2–8 mm typ:

Thread Diameter

För Cable Diameter/ Cable Type

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

ø (mm)

ø (mm) (Type)

pcs

5043759

HSXA136108/5

Mikrokabel ändhätta 2mm

2

2 (Nano 2-8f)

10

5042793

HSXA136108/4

Mikrokabel ändhätta 4mm

4

4 (Viper Slim 2-24f)

10

5041988

HSXA136108/1

Mikrokabel ändhätta 6mm

6

5.7-6.3 (Viper 24-96f)

10

5041989

HSXA136108/2

Mikrokabel ändhätta 7mm

7

6.7-7.3 (Viper 144f)

10

5041990

HSXA136108/3

Mikrokabel Ändförslutning 8mm

8

7.7-8.3 (Viper 192f)

10

Blåsspetsar Blåsspetsar som kan fästas på ena änden av blås­ fiberenheten för optimal blåsprestanda. Dessa rekommenderas för långa installationssträckor med många rörskarvar och vid skarpa krökar. Spetsarna finns i två olika storlekar som passar olika typer av blåsfiberenheter. Blåsspetsar säljs i påsar med 100 styck.

konstruktion:

Blåsspetsar För blåsfiber kapacitet : 2–12 f ABF typ:

För Cable Diameter/ABF Type

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

ø (mm) (Type)

pcs

5040890

NTK102245/1

100xBlåsspetsar, 2-6f

1 (2-6f)

1x100

5040891

NTK102245/2

100xBlåsspetsar, 8-12f

1.4 (8-12f)

1x100

Rengöringssvampar Rengöringssvampar används när ett mikrorör ska rengöras från damm eller fukt. Svampen blåses helt enkelt genom mikroröret med installationsverktygets tryckluft. Svamparna används också för att smeta ut smörjmedel för kabelblåsning i mikrorör. Rengöringssvampar säljs i påsar med 100 styck.

konstruktion:

Rengöringssvampar För mikrorör kapacitet : För mikrorör med ID Ø 3,5–10 mm typ:

För Mikrorör ID

Pack kvantitet

E-nummer

Produktnummer

Benämning

ø (mm)

pcs

5040291

NTM50207

100xRengöringssvampar 3.5 mm

3.5

1x100

5040897

NTM50207/2

100xRengöringssvampar 8 mm

8

1x100

5040896

NTM50207/1

100xRengöringssvampar 10 mm

10

1x100

Smörjmedel för installation av kablar i mikrorör - Viper Venom Hexatronic Viper Venom är ett speciellt anpassat smörjmedel för installation av mikrokablar och nanokablar i mikrorör. Smörjmedlet är helt giftfritt, lätt att rengöra och ej brännbart.

konstruktion: kapacitet :

Smörjmedel för mikrorör 0,24l

Pack kvantitet E-nummer

Produktnummer

Benämning

pcs/låda

1693768

MTV11001/1

Smörjmedel för mikrorör

24

HEXATRONIC.COM

77


Nätverksprodukter FIBERSKARVSKÅP OCH FIBERACCESSTERMINALER Hexatronics fiberskarvskåp och fiberaccesterminaler (FAT) är utformade för blåsfibrer, nanokablar, mikrokablar och för skavning från fibrer som härrör från mikrorör eller anslutningskablar till alla typer av fiberoptiska distributionsnät. Skåpen innefattar skarvskåp och skarvboxar som är utformade för enkel åtkomst till och gott skydd av fibrer. Produkter för direkt skarvning av kabelsektioner för direkt distribution och anslutning, samt för terminering på kopplingspaneler finns.

Fiberskarvskåp – FAT, litet Skåp i mindre storlek för fiberskarvning och terminering av upp till 48 mikrorör eller anslutningskablar. De medföljande fiberorganiserarna kan i typfallet hantera upp till 96 fibrer. Rörhållare på 5 mm ingår. Mikrorör på 3 mm eller 7 mm kan installeras med användning av ett extra tillbehör.

konstruktion: typ:

Fiberskarvskåp inomhus Metall, 19 tum, ETSI eller väggmontering,

IP45 mått :

350 x 300 x 120 mm 96 skarvar, 48 mikrorör 5/3,5 mm

kapacitet :

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5040031

NCD5188002

Fiberskarvskåp för up till 48 Mikrorör

Fiberskarvskåp – FAT, medium Medelstort skåp för fiberskarvning och terminering av upp till 96 mikrorör (5 mm) eller anslutningskablar. Organiserarna hanterar i typfallet upp till 192 fibrer. Rörorganiserare på 5 mm ingår. Mikrorör på 3 mm eller 7 mm kan installeras med användning av ett extra tillbehör.

konstruktion: typ:

Fiberskarvskåp inomhus Metall, 19 tum, ETSI eller väggmontering,

IP45 mått :

440 x 300 x 160 mm 192 skarvar, 96 mikrorör 5/3,5 mm

kapacitet :

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5040498

NCD5188004/3

Fiberskarvskåp för up till 96 Mikrorör, väggmontering eller 19" rack, 8 små skarvkassetters

5060046

NCD5188004/2

Fiberskarvskåp för up till 96 Mikrorör, väggmontering eller 19” rack, 4 stora skavkassetter

Fiberskarvskåp – FAT, stort Stort skåp för fiberskarvning och terminering av upp till 192 mikrorör (5 mm) eller anslutnings­kablar. De medföljande fiberorganiserarna kan i typfallet hantera upp till 384 fibrer. Rörorganiserare på 5 mm ingår. Mikrorör på 3 mm eller 7 mm kan installeras med användning av ett extra tillbehör.

kKonstruktion:

Fiberskarvskåp inomhus Typ: Metall, 19 tum, ETSI eller väggmontering, IP45 mått : 440 x 600 x 220 mm kapacitet : 384 skarvar, 192 mikrorör 5/3,5 mm

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5040033

NCD5188003

Fiberskarvskåp för up till 192 Mikrorör, väggmontering eller 19" rack

Tillbehör till fiberskarvskåp NCD518 8+

78

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5040583

SXA1139515/1

3mm rörhållare för NCD518, för 28 mikrorör

HSXA136103/1

7mm rörhållare för NCD 518, för 96 mikrorör

HEXATRONIC.COM


Fiberskarvskåp – hög kapacitet Detta skåp med hög kapacitet är avsett för att hantera kabelskarvar mellan inkommande kablar från telestationen och kablarna från förkontakterade ODF:er. Skåpet kan väggmonteras eller monteras i ett ETSI-stativ på 19 tum.

konstruktion:

Fiberskarvskåp inomhus Metall, 19 tum, ETSI eller väggmontering, kabelinstallation mått : 440 x 600 x 220 mm kapacitet : 768 skarvar (singelfiber) eller 2600 skarvar (8-f ribbon) typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5055427

NCD5188005

Fiberskarvskåp 786

NTM503023

Sats för extern dragavlastning av kabel

Fiberskarvskåp – litet Det här extra kompakta skåpet är användbart för mindre installationer. Det är avsett för väggmontering. Skåpet innehåller 2 skarvkassetter. För att öka skarv­kapaciteten kan 6 ytterligare kassetter läggas till (valfria tillbehör).

konstruktion:

Fiberskarvskåp inomhus Metall, väggmontering, kabelinstallation mått : 350 x 300 x 130 mm kapacitet : 24 till 96* skarvar (singelfiber) eller 48 till 192* skarvar (4-f ribbon) typ:

* Med extra skavkassetter (valfritt) E-nummer

Produktnummer

Benämning

5055401

NCD5181098

Fiberskarvskåp för väggmonteringt, inkl. 2 skarvkassetter och solid panel

Fiberskarvskåp Detta är ett skåp i medelstorlek för både tradi­ tionella mikrorör på 5 mm och tjockväggiga rör på 7 mm. Kapslingen är avsedd för montering inuti ett yttre skyddande skåp eller för användning inomhus.

konstruktion:

Skarvskåp för användning inom- eller utomhus typ: Metall, i ytterskåp eller väggmontering mått : 289 x 493 x 140 mm kapacitet : 96 (singel)/192 (ribbon) skarvar, 96 mikrorör, 5/3,5 eller 7/3,5 mm

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5060070

NCD5188006

Fiberskarvskåp för up till 96 Mikrorör, för skåpmontering eller väggmontering

Fiberaccessterminal, inomhus eller utomhus FAT för inomhus- eller utomhustillämpningar med upp till 24 anslutningar för slutanvändare. Den kan hantera blåsfiber i mikrorör, mikrokablar samt anslutningskablar och och fiberoptiska kablar. Den kan också användas som en fiberoptisk skarvbox för olika tillämpningar. Kapslingen hanterar mikrorör på både 5 mm och 7 mm. Mikrorör på 3 mm kan installeras med användning av ett extra tillbehör.

konstruktion:

Skarvskåp för användning inom- eller utomhus typ: Plast, vägg eller stolpmontering, IP54 (inomhus), IP56 (utomhus) mått : 368 x 275 x 114 mm kapacitet : 24 mikrorör/skarvar/kontaktdon (SC)

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5060060

1/NCD507200/1

FAT 24 Inomhus utan adaptrar

1/NCD507200/2

FAT 24 Inomhus med 24 SC/APC adaptrar

2/NCD507200/1

FAT 24 Utomhus utan adapters

2/NCD507200/2

FAT 24 Utomhus med 24 SC/APC adaptrar

SXA1139518/1

3mm rörhållare för FAT 24, för 24 Mikrorör

5060062

5040585

HEXATRONIC.COM

79


Fibertermineringsbox Fibertermineringsboxen (FTB) är avsedd för terminering av fibrer utanför byggnader i FTTx-tillämpningar. Boxen terminerar och skyddar fiber- eller röranslutningar för slutgiltig dragning av anslutningskabel. Den kan också användas som ett allround vägguttag både utomhus och inomhus. Boxen är lämplig både för blåsfiberinstallation och anslutningskablar.

konstruktion:

Fibertermineringsbox för användning inom- eller utomhus typ: Polykarbonat, väggmontering, IP54 mått : 190 x 130 x 45 mm kapacitet : 4 x SC

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5060064

5/NEG203200

Fibertermineringsbox, Inomhus/Utomhus

Fiberskarvskåp FOS – markskåp Markskåp för användning utomhus, avsett för skarvning av blåsfiber eller kablar. Det består av ett yttre skåp och kan utrustas med en inre skarvskåp, komplett med skarvkassetter och organiserare för mikrorör på 5 mm och 7 mm. Skåpet är tillverkat av aluminium eller AluZinc. Skåpet kan användas med traditionella mikrorör, tjockväggiga rör eller andra typer av fiberoptiska kablar.

konstruktion:

Skarvskåp för användning utomhus typ: Aluminium eller ALuZInc, ovan mark, IP54 mått : 480 x 225 x 1050 mm eller 680x225x1050 mm (ovan mark) kapacitet : 96/192 mikrorör, 96/288 skarvar

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Kapacitet (rör/fiber)

Storlek (bxdxh, mm)

Vikt (Kg)

5060459

HNBD116300/1

FOS Fiberskarvskåp Medium, Grå, Al, med innerskåp

96/96

480 x 225x1050

19

HNBD116301/1

FOS Fiberskarvskåp Medium, Grön, Al, med innerskåp

96/96

480 x 225x1050

19

HNBD116302/1

FOS Fiberskarvskåp Medium, Grå, AluZinc, med innerskåp

96/96

480 x 225x1050

19

HNBD116303/1

FOS Fiberskarvskåp Stor, Grå, Al, med innerskåp

192/288

680 x 225x1050

26

HNBD116304/1

FOS Fiberskarvskåp Stor, Grå, Al, med innerskåp

192/288

680 x 225x1050

26

HNBD116300

FOS Fiberskarvskåp Medium, Grå, Al, Basic enb. ytterskåp

-

480 x 225x1050

18

HNBD116301

FOS Fiberskarvskåp Medium, Grön, Al, Basic enb. ytterskåp

-

480 x 225x1050

18

HNBD116302

FOS Fiberskarvskåp Medium, Grå, AluZinc, Basic enb. ytterskåp

-

480 x 225x1050

18

HNBD116303

FOS Fiberskarvskåp Stor, Grå, Al, Basic enb. ytterskåp

-

680 x 225x1050

25

HNBD116304

FOS Fiberskarvskåp Stor, Grön, Al, Basic enb. ytterskåp

-

680 x 225x1050

25

5060458

Fiberskarvskåp – FOS, för luftinstallation Detta fiberkarvskåp är avsedd för skarvning av blåsfiber och mikrorör i luftinstallationer. FAT:en består av ett väl ventilerat yttre skåp och en inre avdelning för kabelhantering, med skarvbrickor. Kablarna hålls på plats genom dynamiska dragavlastningar som tillåter den naturliga kabelrörelse som finns i blåsta luftinstallationer. Rörhållare säkrar monteringen av mikrorör för blåsfiberinstallationer.

E-nummer

5040197

80

HEXATRONIC.COM

konstruktion:

Skarvskåp för användning utomhus typ: Stålplåt, stolpmontering, IP54 mått : 650 x 340 x 170 mm kapacitet : 64 mikrorör, 144 skarvar

Produktnummer

Benämning

NCD5072000

Fiberskarvskåp för luftinstallationer

NBL504506

Skarvkassetter, 2-pack


FIBERDISTRIBUTIONSHUBBAR Fiberdistributionshubben (FDH) är utrymmet för passiva fiberoptiska komponenter som fiberoptiska splitters och/eller paneler för korskoppling. I den här avdelningen visas FDH:er för kabel- och mikrorörsystem med passande tillbehör.

Fiberdistributionshub, utomhusskåp Denna FDH kombinerar unika egenskaper i ett kompakt skåp. FDH:en hanterar skarvning av kablar inuti skåpet och inkrementell installation av blåst mikrokabel eller blåsfiber. Den är utformad för att hantera såväl PON- som P2P FTTx-anslutningar och är konstruerad för RDJ901+ splittermoduler.

E-nummer

konstruktion:

Fiberdistributionshub för användning utomhus typ: Aluminium, ovan mark, IP54 mått : 830 (1080*) x 700 x 426 mm kapacitet : Upp till 288 slutanvändare *Höjd inklusive sockel

Produktnummer

Benämning

2/NBD116200/1

FDH 288 Markskåp, Beige, basic för 5 mm Mikrorör

2/NBD116200/100

FDH 288 Markskåp, Beige, basic för 7 mm Mikrorör

2/NBD116200/10

FDH 288 Markskåp, Beige, basic för 5 mm Mikrorör, för ASSA Scandinavian Cylinder

2/NBD116200/201

FDH 288 Markskåp, Grön, basic för 7 mm Mikrorör, för ASSA Scandinavian Cylinder

NBL9012001/1

Fiberpanel, tom

NBL9012001/10

Fiberpanel med 24 x SC/APC pigtails

NBL9012001/11

Fiberpanel med 24 x SC pigtails

NBL9012001/12

Fiberpanel med 24 x LC/APC pigtails

NBL9012001/13

Fiberpanel med 24 x LC pigtails

För splitter moduler, se sektion Fiberoptiska anslutningsprodukter / Splitters och andra passiva optiska komponenter

Fiberdistributionshub, inomhus Inomhus-FDH:en, för upp till 64 slutanvändare, är utformad för att hantera fiberoptiska termineringar och passiva optiska splitters i PON FTTx-nätverk, men kan också användas för punkt till punkt-tillämpningar (P2P) eller kombinationer av båda. Den kan hantera blåsfiber i mikrorör, mikrokablar samt anslutningskablar och andra fiber­ optiska kablar. Den kan också användas som en medelstor fiberoptisk skarvbox för varierande tillämpningar. Kapslingen hanterar mikrorör på

E-nummer

både 5 mm och 7 mm. Mikrorör på 3 mm kan installeras med användning av det extra tillbehöret. konstruktion:

Fiberdistributionshub för användning inomhus typ: Plast, väggmontering, IP54 mått : 500 x 76 x 182 mm kapacitet : Upp till 64 slutanvändare (SC)

Produktnummer

Benämning

1/NBD116200/1

FDH skåp basic, tom

1/NBD116200/2

FDH skåp preparerad 64 + 8 SC/APC

1/NBD116200/3

FDH skåp preparerad 64 + 8 SC

1/NBD116200/4

FDH skåp preparerad 64 + 8 LC/APC

1/NBD116200/5

FDH skåp preparerad 64 + 8 LC

SXA1139517/1

3mm rörhållare för FDH 64, för 96 mikrorör

För splitter moduler, se sektion Fiberoptiska anslutningsprodukter / Splitters och andra passiva optiska komponenter

HEXATRONIC.COM

81


Fiberdistributionshub – skarvbox under mark Det huvudsakliga användningsområdet för denna skarvbox är fiberdistribution i PON-nätverk med optiska splitters, men den kan också användas i ett P2P-system som distributionspunkt för korskoppling. Skarvboxen är utformad för installation utomhus under mark i brunnar, installation ovan mark på stolpar eller installation inuti socklar. Den kan hantera blåsfiber i mikrorör, mikrokablar och traditionella kablar. Boxen är utrustat med en hållare för upp till tre RDJ 901+ splittermoduler. Den levereras med värmekrympningstätningar för tra-

E-nummer

ditionella kablar. För installation av mikrokablar och mikrorör, använd kallförslutna tätningar som finns som tillval. konstruktion: Fiberdistributionshub för användning under mark typ: Plast, IP68 mått : 520 x 280 mm kapacitet : Upp till 96 slutanvändare (SC)

Produktnummer

Benämning

NCD507500

FAT/FDH för installation i mark

NSD515201

Swing-up arm för NCD507500/550

NDM11016/1

10x runda mikrokabeltätningar för up till 6 mikrokablar

NDM11017/1

5x ovala mikrokabeltätningar, för up till 11 mikrokablar

NDM11018/1

10x runda mikrokabeltätningar, för up till 18x5 mm mikrorör

För splitter moduler, se sektion Fiberoptiska anslutningsprodukter / Splitters och andra passiva optiska komponenter

82

HEXATRONIC.COM


SKARVBOXAR FÖR FIBEROPTISKA KABLAR Skarvboxar för optimalt skydd. Hexatronic har utvecklat ett sortiment kostnadseffektiva skarvboxar för varje typ av installationsmiljö. Utbudet, som gäller såväl inomhus- som utomhusinstallationer, omfattar boxar som optimerats för praktiskt taget alla förhållanden och för litet, medelstort eller stort fiberantal. Boxarna är konstruerade för att skarva de flesta typer av fiberkablar och är tillverkade i olika material som passar alltifrån enkla till mycket krävande miljöer. Hexatronic erbjuder en komplett serie tillbehör såsom verktygssatser, skyddshylsor, krympslangar, monteringsfästen och utbyggnadssatser som passar för olika installationstyper.

Fiberskarvbox – hög kapacitet Den här kompakta fiberskarvboxen med hög kapacitet hanterar upp till 576 fiberskarvar. Skarvboxen är utformad för installation utomhus under mark i brunnar, men kan också monteras ovan mark på stolpar eller inuti socklar. Den kan hantera blåsfiber i mikrorör, mikrokablar och traditionella kablar. Skarvboxen levereras med värmekrympningstätningar för traditionella kablar. För installation av mik-

rokablar och mikrorör, använd kalla tätningar som finns som tillval. konstruktion:

Fiberskarvbox, välvd Plast, IP68 mått : 520 x 280 mm kapacitet : Upp till 576 skarvar typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5060283

NCD507550

Fiberskarvbox 576

NSD515201

Swing-up arm för NCD507500/550

NDM11016/1

10x runda mikrokabeltätningar för up till 6 mikrokablar

NDM11017/1

5x ovala mikrokabeltätningar, för up till 11 mikrokablar

NDM11018/1

10x runda mikrokabeltätningar, för up till 18x5 mm mikrorör

HEXATRONIC.COM

83


Fiberskarvbox Mångsidig fiberskarvbox av tålig plast passande för de flesta installationsmiljöer. Standardboxen hanterar upp till 96 singelfibrer eller 48 ribbon­ skarvar och kan byggas ut för att hantera större fiberantal och flera kabelingångar. Boxen kan också användas för mid-span-åtkomst.

Fiberskarvbox, plan botten Plast, IP68 mått : 520 x 280 mm kapacitet : Upp till 96 singelfiberskarvar eller 48 ribbonfiberskarvar med 4 extra brickor. Upp till 144 singelskarvar med expansionsring och 8 extra kassetter typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5060021

NCD5045004

Skarvbox, plast, inga öppnade kabelgenomföringar, 4 kassetter

5060022

NCD5046004

Skarvbox, plast, 2xØ24 öppnad+1xMulti ingång sluten, 4 kassetter

5060023

NCD5047004

Skarvbox, plast, 2xØ24 sluten+1xMulti ingång öppen, 4 kassetter

NCD5048004

Skarvbox, plast, 2xØ24 öppen+1xMulti ingång öppen, 4 kassetter

5010064

NTM504001

Installationskit för 10 skarvboxar NCD 504

5081150

NBL504020

2 kassetter, utan lock, för NCD 504

5081148

NBL504021

2 kassetter, lock, för NCD 504

5081151

NBL504040

4 kassetter, utan lock, för NCD 504

5081149

NBL504041

4 kassetter, lock, för NCD 504

SXK1101050/2

Låsningsskruv för 8 kassetter, för NCD 503/504

5081130

NSD51521

Monteringsplatta set för väggmontering NCD 504

5081132

NSD51523/3

Monteringsplatta inkluderande fäste för överskottskabel NCD 503/504

NSD51522/1

Fäste för stolpmontering för NCD 504

NSD51522

Monteringsplatta för stolpe och väggmontering NCD 504

NTM504002

Kit för tätning av cylindrisk ingång NCD 504

NTM504003

Kit för tätning av multikabelingång NCD 504

5010061

NTM504010

Installation kit för mid-span access, NCD 504

5060036

NTM504005/1

Kit för tätning mikrokabel för multikabelingång NCD 504

5060037

NTM504005/2

Kit för tätning mikorokabel förcylindrisk ingång NCD 504

NTM504012

Jordningsskruv NCD 504

5060026

NTM50419

Expansionsring för NCD 504, inkluderande ändpluggar

5060025

NDM501508

Tätning för expansionsring

SXA1139183

Gummitätning (reservdel)

NDM501205

Ändplugg för expansionsring (reservdel)

NTM504004

10xKit för armerade kablar

NTV90303

Rengöringsduk

SVB92401

Varningsetikett

SVB92402

Identification label, english

5010058

5081145

84

konstruktion:

HEXATRONIC.COM


Fiberoptiska anslutningsprodukter STATIVSYSTEM Utbudet av produkter för telesationer och större noder innehåller fiberhanteringslösningar för att effektivt och kostnadseffektivt organisera och ansluta ett stort antal fibrer. Systemen upptar minimalt med plats samtidigt som de erbjuder en klassledande kapacitet. De medger välorganiserade och säkra fiberanslutningar som minimerar risken för driftstörningar.

19-tums stativsystem 19-tums-stativsystemet av standardtyp erbjuder effektiv, enkel fiberhantering för att organisera och terminera stora mängder fibrer, som i FTTH-nätverk. E-nummer

konstruktion:

19-tums-stativ, golvmontering Metallram, golvmontering mått : 2100 x 600 x 400 mm kapacitet : 42 U typ:

Produktnummer

Benämning

MT-5211S

19” rack, Svart

MT-5446/40S

Böjbegränsare

MT-5446/08S

Patch kabel hanterare

MT-5446/01S

Kabelkanal

MT-5211/61

Golvmonteringsfäste

Monteringsram Monteringsramsystemet är ett mångsidigt, väggmonterat ramsystem för mindre anläggningar. Ramen är avsedd för 19-tums-utrustning. Ramens djup kan justeras med byglar.

konstruktion:

19-tums-ram, Metallram, väggmonterad kapacitet : 48 U storlek: 500 x 2200 x 240 mm kapacitet, utrustning: 48 U typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5001010

NBF11003

Monteringsram, Set

5001050

N-675073

Vertikalt fäste

5001060

N-675074

Kabelstöd

5001135

N-675075

Trådledare

5001055

N-675076

Top och botten fäste

5001110

NBH10201

Monteringsram

5001015

NBH10202

Monteringsset

5001120

NBH10401

Monteingsräcke

5001030

NBH10402

Monteringsset

5001065

NSD60101

Fäste, 240 mm

5001067

NSD60102

Fäste, 500 mm

5001130

NSG20701

Trådledare

5001165

NSV45101

Bricka

5001155

NSV61101

Skruv

HEXATRONIC.COM

85


ODF – FIBEROPTISKA TERMINERINGSPANELER Fiberoptiska termineringspaneler (Optical Distribution Frame, ODF) är grundläggande komponenter i alla fiberhanteringssystem. De finns som stativmonterade enheter för 19tums- eller ETSI-stativ, eller som väggmonterade skåp. ODF:erna finns i ett antal utföranden beroende på användningsområde: Förkontakterade ODF:er med stub-kabel är förinstallerade med kontaktdon och kabel för snabb och enkel installation. Förkontakterade enheter har flera fördelar, såsom snabbare installation, vilket leder till tidsbesparing och därmed minskade kostnader, och garanterar även högsta kvalitet och prestanda. Flera olika kabelalternativ finns. ODF:er med mikrokablar är särskilt lämpade för tillämpningar med hög packningstäthet.

ODF:er för kabelinstallation är avsedda för installation och terminering av alla typer av fiberoptiska kablar. Enheterna lämpar sig för skarvning av fibersvansar (pigtails) eller ribbon fan-outs samt för fältmonterbara kontaktdon. ODF:erna levereras tomma så att kunden kan beställa de fibersvansar/fanouts, adaptrar, skarvskyddshylsor och installationssatser som passar bäst för den aktuella tillämpningen. Enheterna kan även installeras med förkontakterade kablage. ODF:er för blåsfiber är konstruerade för att hantera anslutning av mikrorör för blåsfiber. De används typiskt i FTTx-til�lämpningar när fibrer blåses direkt till en telestation eller någon annan distributionspunkt. Tekniken att blåsa fibrer medger inkrementell installation vid behov.

Förkontakterad ODF, med stubkabel, 2U Förkontakterad ODF med en kapacitet från 24 till 96 kontaktdon. Alternativen innefattar: halogenfri, flamskyddad, lösa rör, ribbon eller mikrokabel. Extra tillbehör är horisontella patch cord-guider för platsbesparande montering direkt på ODF:ens front.

E-nummer

5029092

86

HEXATRONIC.COM

konstruktion:

ODF, förkontakterad 19-tums- eller ETSI-montering, 2U mått : 400 x 249 x 86 mm kapacitet : 24-96 SC, SC/APC, LC eller LC/APC typ:

Produktnummer

Benämning

NCD5138051/010D

48xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 10m

NCD5138051/020D

48xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 20m

NCD5138051/050D

48xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 50m

NCD5138051/100D

48xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 100m

NCD5138050/010D

96xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 10m

NCD5138050/020D

96xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 20m

NCD5138050/050D

96xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 50m

NCD5138050/100D

96xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 100m

NCD5138040/010D

96xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 10m

NCD5138040/020D

96xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 20m

NCD5138040/050D

96xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 50m

NCD5138040/100D

96xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 100m

NCD5138047/010D

96xLC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 10m

NCD5138047/020D

96xLC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 20m

NCD5138047/050D

96xLC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 50m

NCD5138047/100D

96xLC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 100m

NCD5138053/010D

24xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 10m

NCD5138053/020D

24xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 20m

NCD5138053/050D

24xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 50m

NCD5138053/100D

24xSC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 100m

NCD5138094/010D

24xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 10m

NCD5138094/020D

24xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 20m

NCD5138094/050D

24xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 50m

NCD5138094/100D

24xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 100m

NCD5138095/010D

48xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 10m

NCD5138095/020D

48xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 20m

NCD5138095/050D

48xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 50m

NCD5138095/100D

48xSC/APC ODF 2U, Mikrokabel GNHQBDUV 100m


E-nummer

Produktnummer

Benämning

NCD5138079/010D

24xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 10m

NCD5138079/020D

24xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 20m

NCD5138079/050D

24xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 50m

NCD5138079/100D

24xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 100m

NCD5138078/010D

48xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 10m

NCD5138078/020D

48xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 20m

NCD5138078/050D

48xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 50m

NCD5138078/100D

48xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 100m

NCD5138077/010D

96xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 10m

NCD5138077/020D

96xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 20m

NCD5138077/050D

96xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 50m

NCD5138077/100D

96xSC ODF 2U, Inomhus/Utomhus mantel GRHQBDUV 100m

Tillbehör för förkontak terad ODF E-nummer

Produktnummer

Benämning

5029039

NTM50211

Horisontell trådledare för montering på ODF front

ODF för kabelinstallation, 2U ODF med hög kapacitet för upp till 96 kontaktdon. Extra tillbehör är horisontella patch cordledare för platsbesparande montering direkt på ODF:ens front, fibersvansar, fan-outs, adaptrar, skarvhylsor etc. Installationssats ingår. Kabel­ ledare beställs separat.

E-nummer

5010028

5029039

konstruktion:

ODF, för kabelinstallation 19-tums- eller ETSI-montering, 2U storlek: 400 x 249 x 86 mm kapacitet : 24-96 SC, SC/APC, LC eller LC/APC typ:

Produktnummer

Benämning

NCD5139215

ODF box med 24 SC duplex hålbild (48-fiber)

NCD5139216

ODF box med 48 SC duplex hålbild (96-fiber)

NCD5139305

ODF box med 48 hål för FC or ST adapters (48-fiber)

NCD5139218

ODF box med 24 LC quad hålbild (96-fiber)

NTM50211

Horisontell trådledare för montering på ODF front

ODF för kabelinstallation, 1,5U ODF med kapacitet för upp till 48/96 kontaktdon. Extra tillbehör är horisontella kabelledare för platsbesparande montering direkt under ODF:en, fibersvansar, fan-outs, adaptrar, skarvhylsor etc. Installationskit och kabelledare beställs separat.

konstruktion:

ODF, för kabelinstallation 19-tums- eller ETSI-montering, 1,5U storlek : 440 x 247 x 66 mm kapacitet : 24-48 SC, SC/APC, LC, LC/APC, FC eller ST typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5010025

NCD5130303

ODF box 1,5U med 24 slots för FC eller ST

5010022

NCD5130211

ODF box 1,5U med 12 SC duplex hålbild

5010023

NCD5130213

ODF box 1,5U med 24 SC duplex hålbild

5055407

NTM50383

Installations kit för en ODF

5055408

NTM504036

Horisontell trådledare för montering under ODF, 1U-19"

5084196

02/NCD513

Horisontell trådledare för montering under ODF, 0,5U-19"

HEXATRONIC.COM

87


ODF för blåsfiberinstallation, 1U Kompakt ODF med åtkomst framifrån för enklare inkrementell installation av blåsfiber. ODF:en har kapacitet för upp till 48 SC-kontaktdon (96 LC) och klämmor för 48 mikrorör (5mm). Extra tillbehör är horisontella patch cord-ledare, fibersvansar, fan-outs, adaptrar, skarvhylsor etc.

konstruktion:

ODF, för blåsfiberinstallation 19 tum, 1U storlek: 450 x 280 x 44 mm kapacitet : 48–96 SC, SC/APC, LC, LC/APC typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5060051

NCD5200013

ODF för Mikrorör, frontaccess, 24SC duplex hålbild

ODF patchpaneler Detta är ett mångsidigt patchpanelsystem, när ingen eller begränsad åtkomst från stativets baksida är möjlig. Panelen ger full åtkomst från framsidan, både för in- och utgående kablar. Den lätta panelen är delad i en svängbar vänster- och högersektion. Den är utformad för förkontakterade ingående kablage.

konstruktion:

ODF, för patchning 19 tum, 1U storlek: 485 x 200 x 43 mm kapacitet : 6 basversioner med 48 eller 32 SC-adaptrar typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5055431

NCD5205000/1

ODF box1U med 48 SC-simplex adapters (inkluderade)

5055432

NCD5205000/2

ODF box1U med 16 SC-duplex adapters (för 32 connnectors, inkluderade)

50554333

NCD5205000/3

ODF box1U med 48 SC/APC-simplex adapters (inkluderade)

5055434

1NCD5205000/4

ODF box1U med 16 SC/APC-duplex adapters (för 32 kontaktdon, inkluderade)

5055435

NCD5205000/10

ODF box 1U med 48 hål för SC-simplex

5055436

NCD5205000/20

ODF box 1U med 16 hål för SC-duplex

ODF för kabelinstallation, väggmonterad Tvådelad väggmonterad ODF med kapacitet för upp till 48 SC- eller 96 LC-kontaktdon. ODF:en består av två utrymmen med separata lås och passar därför som skiljeskåp mellan två olika nätverksägare. Skåpet kan även användas som skarvbox.

konstruktion:

ODF-skåp för kabelinstallation Väggmontering storlek: 475 x 300 x 130 mm kapacitet : 48–96 SC, SC/APC, LC, LC/APC typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5055437

NCD5181200

ODF Fiberskarvskåp för fiberterminering, panel 24 SC-Duplex hålbild, sidokammare, 4 skarvkassetter

Överlängdshanteringsenhet för patchning Denna hanteringsenhet för patchning lagrar överskjutande längd på patch cords anslutna till ODF:en. 24 platser erbjuder lagring för upp till 6 m kabel i varje fack.

88

konstruktion:

Hanteringsenhet för patchning 19-tums-montering storlek: 482 x 234 x 88 mm kapacitet : 24 platser typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5055439

NBL32301

Storage unit ETSI/19” (vertikal lagring)

HEXATRONIC.COM


PATCH CORDS, FIBERSVANSAR (PIGTAILS) OCH MULTIFIBERKABLAGE Fiberoptiska patch cords, fibersvansar och kablage utgör ett komplett sortiment som täcker alla behov av fiberoptiska anslutningar i alla slags miljöer. Vi tillhandahåller praktiskt taget alla typer av fiberoptiska kontaktdon. Några exempel visas nedan.

SC

SC/APC

LC

LC/APC

SC Multimod

FC

Fibertyper som stöds är singelmod G.657A2 (kompatibel med G.652) och multimod 50 μm OM3 och OM4. Produktsortimentet är uppdelat i fyra huvudkategorier:

Patch cords som används för snabb och enkel sammankoppling mellan linjeutrustning eller för korskoppling mellan utrustning med nätverksgränssnitt som t.ex. ODF:er. Patch cords finns som simplexkablar (1 fiber) eller duplexkablar (2 fibrer).

Fibersvansar (pigtails), fiber med påmonterat kontaktdon i ena änden, skarvas normalt mot en kabel eller annan typ av fiberenhet inuti en ODF, ett vägguttag eller annan typ av nätutrustning. Standardfibersvansen är tillverkad av en 0,9 mm tät, sekundärskyddad fiber. Fibersvansar finns för alla kontaktdons­alternativ.

Fan-outs, fiberribbon som är förgrenade i ena änden och försedda med kontaktdon, används för ribbonfiberskarvning. De minimerar skarvningskost­ naderna och ökar packningstätheten i nätverksutrustningen.

Multifiberkablage, eller fiberoptiska patchkablar, för sammankoppling föredras när ett stort antal sammankopplingar och hög packningstäthet krävs. Kablagen finns med 4–48 fibrer och levereras förkontakterade i en eller båda ändar. För att installationen ska förenklas och packningstätheten maximeras använder multi­­ fiberkablagen extra tunna kablar, typiskt 8 mm i diameter.

HEXATRONIC.COM

89


Patch cords, fibersvansar (pigtails) och fan-outs – Singelmod G657A2 En serie högpresterande patch cords, fibersvansar och fan-outs för krävande telekommunikationstillämpningar med höga krav på låga förluster och stabilitet. Produkterna är tillverkade av mycket böjtålig G657A2-fibrer för att minimera installationsfel och möjliggöra hög packningstäthet i installationer. Alla patch cords är klassade enligt UL 1666 och finns i blått eller gult.

konstruktion:

Patch cords, fibersvansar och fan-outs typ: G657A2, böjtålig mått : Kabel Ø 2 mm, fibersvans Ø 0,9 mm kontaktdonsalternativ: SC, SC/APC, LC, LC/APC prestanda: IL*≤0,30, RL (PC)≥50, RL (APC)≥60 standardlängd: 1, 2, 3, 5, 7, 10 m *Dämpning gentemot referenskontaktdon enligt IEC 61300-3-4 metod B

Serie Blå, G657A2 E-nummer

Produktnummer

Serie Blå, G657A2 Benämning

Produktnummer

Benämning

fortsättning Patch Cords, Singlemode, Duplex (2-fiber SM)

5068928

HTSR3952024/1000

SM, SC - SC, G657A2, Blå, 1 m

5068898

HTSR3953012/1000

2xSM, LC - LC, G657A2, Blå, 1 m

5068930

HTSR3952024/2000

SM, SC - SC, G657A2, Blå, 2 m

5068899

HTSR3953012/2000

2xSM, LC - LC, G657A2, Blå, 2 m

5071195

HTSR3952024/3000

SM, SC - SC, G657A2, Blå, 3 m

5068900

HTSR3953012/3000

2xSM, LC - LC, G657A2, Blå, 3 m

5068931

HTSR3952024/5000

SM, SC - SC, G657A2, Blå, 5 m

5068901

HTSR3953012/5000

2xSM, LC - LC, G657A2, Blå, 5 m

5069139

HTSR3952024/7000

SM, SC - SC, G657A2, Blå, 7 m

5068902

HTSR3953012/7000

2xSM, LC - LC, G657A2, Blå, 7 m

5068932

HTSR3952024/10M

SM, SC - SC, G657A2, Blå, 10 m

5068903

HTSR3953012/10M

2xSM, LC - LC, G657A2, Blå, 10 m

5068940

HTSR3952027/1000

SM, SC/APC - SC/APC, G657A2, Blå, 1 m

5068869

HTSR3953015/1000

2xSM, LC - SC, G657A2, Blå, 1 m

5068941

HTSR3952027/2000

SM, SC/APC - SC/APC, G657A2, Blå, 2 m

5068870

HTSR3953015/2000

2xSM, LC - SC, G657A2, Blå, 2 m

5068942

HTSR3952027/3000

SM, SC/APC - SC/APC, G657A2, Blå, 3 m

5068871

HTSR3953015/3000

2xSM, LC - SC, G657A2, Blå, 3 m

5068943

HTSR3952027/5000

SM, SC/APC - SC/APC, G657A2, Blå, 5 m

5068872

HTSR3953015/5000

2xSM, LC - SC, G657A2, Blå, 5 m

5069143

HTSR3952027/7000

SM, SC/APC - SC/APC, G657A2, Blå, 7 m

5068873

HTSR3953015/7000

2xSM, LC - SC, G657A2, Blå, 7 m

5068944

HTSR3952027/10M

SM, SC/APC - SC/APC, G657A2, Blå, 10 m

5068874

HTSR3953015/10M

2xSM, LC - SC, G657A2, Blå, 10 m

5068844

HTSR3952012/1000

SM, LC - LC, G657A2, Blå, 1 m

HTSR3953044/1000

2xSM, SC/APC - LC/APC, G657A2, Blå, 1 m

5068845

HTSR3952012/2000

SM, LC - LC, G657A2, Blå, 2 m

HTSR3953044/2000

2xSM, SC/APC - LC/APC, G657A2, Blå, 2 m

5068846

HTSR3952012/3000

SM, LC - LC, G657A2, Blå, 3 m

HTSR3953044/3000

2xSM, SC/APC - LC/APC, G657A2, Blå, 3 m

5068847

HTSR3952012/5000

SM, LC - LC, G657A2, Blå, 5 m

HTSR3953044/5000

2xSM, SC/APC - LC/APC, G657A2, Blå, 5 m

5069147

HTSR3952012/7000

SM, LC - LC, G657A2, Blå, 7 m

HTSR3953044/7000

2xSM, SC/APC - LC/APC, G657A2, Blå, 7 m

5069149

HTSR3952012/10M

SM, LC - LC, G657A2, Blå, 10 m

HTSR3953044/10M

2xSM, SC/APC - LC/APC, G657A2, Blå, 10 m

HTSR3952034/1000

SM, LC/APC - LC/APC, G657A2, Blå 1 m

HTSR3952034/2000

SM, LC/APC - LC/APC, G657A2, Blå, 2 m

HTSR3952034/3000

SM, LC/APC - LC/APC, G657A2, Blå, 3 m

HTSR3952034/5000

SM, LC/APC - LC/APC, G657A2, Blå, 5 m

HTSR3952034/7000

SM, LC/APC - LC/APC, G657A2, Blå, 7 m

HTSR3952034/10M

SM, LC/APC - LC/APC, G657A2, Blå, 10 m

5068820

HTSR3952015/1000

SM, LC - SC, G657A2, Blå, 1 m

5068840

HTSR3952015/2000

SM, LC - SC, G657A2, Blå, 2 m

5068841

HTSR3952015/3000

SM, LC - SC, G657A2, Blå, 3 m

5068842

HTSR3952015/5000

SM, LC - SC, G657A2, Blå, 5 m

5068843

HTSR3952015/7000

SM, LC - SC, G657A2, Blå, 7 m

5069152

HTSR3952015/10M

SM, LC - SC, G657A2, Blå, 10 m

Patch Cords, Singlemode, Duplex (2-fiber SM), Blå

90

E-nummer

Patch Cords, Singlemode, Simplex (1-fiber SM)

5068855

HTSR3953024/1000

2xSM, SC - SC, G657A2, Blå, 1 m

5068856

HTSR3953024/2000

2xSM, SC - SC, G657A2, Blå, 2 m

5068857

HTSR3953024/3000

2xSM, SC - SC, G657A2, Blå, 3 m

5068858

HTSR3953024/5000

2xSM, SC - SC, G657A2, Blå, 5 m

5068859

HTSR3953024/7000

2xSM, SC - SC, G657A2, Blå, 7 m

5068860

HTSR3953024/10M

2xSM, SC - SC, G657A2, Blå, 10 m

5068883

HTSR3953027/1000

2xSM, SC/APC - SC/APC, Blå, 1 m

5068884

HTSR3953027/2000

2xSM, SC/APC - SC/APC, Blå, 2 m

5068885

HTSR3953027/3000

2xSM, SC/APC - SC/APC, Blå, 3 m

5068886

HTSR3953027/5000

2xSM, SC/APC - SC/APC, Blå, 5 m

5068887

HTSR3953027/7000

2xSM, SC/APC - SC/APC, Blå, 7 m

5068888

HTSR3953027/10M

2xSM, SC/APC - SC/APC, Blå, 10 m

HEXATRONIC.COM

Pigtails (fibersvansar), Singlemode

5071194

HTSR3950423/2000

SM (0.9 mm), SC - open end, G657A2, 2 m

HTSR3950426/2000

SM (0.9 mm), SC/APC - open end, G657A2, 2 m

HTSR3950414/2000

SM (0.9 mm), LC - open end, G657A2, 2 m

HTSR3950433/2000

SM (0.9 mm), LC/APC - open end, G657A2, 2 m


Serie Gul, G657A2 E-nummer

Produktnummer

Serie Gul, G657A2 Benämning

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Patch Cords, Singlemode, Simplex (1-fiber SM)

fortsättning Patch Cords, Singlemode, Duplex (2-fiber SM)

5035100

TSR3950124/1000

SM, SC - SC, G657A2, Gul, 1 m

5035120

TSR3950215/1000

2xSM, LC - SC, G657A2, Gul, 1 m

5035101

TSR3950124/2000

SM, SC - SC, G657A2, Gul, 2 m

5035121

TSR3950215/2000

2xSM, LC - SC, G657A2, Gul, 2 m

5035102

TSR3950124/3000

SM, SC - SC, G657A2, Gul, 3 m

5035122

TSR3950215/3000

2xSM, LC - SC, G657A2, Gul, 3 m

5035103

TSR3950124/5000

SM, SC - SC, G657A2, Gul, 5 m

5035123

TSR3950215/5000

2xSM, LC - SC, G657A2, Gul, 5 m

5035104

TSR3950124/10M

SM, SC - SC, G657A2, Gul, 10 m

5035124

TSR3950215/10M

2xSM, LC - SC, G657A2, Gul, 10 m

5035110

TSR3950127/1000

SM, SC/APC - SC/APC, G657A2, Gul, 1 m

5035170

TSR3950237/1000

2xSM, SC - SC/APC, G657A2, Gul, 1 m

5035111

TSR3950127/2000

SM, SC/APC - SC/APC, G657A2, Gul, 2 m

5035171

TSR3950237/2000

2xSM, SC - SC/APC, G657A2, Gul, 2 m

5035112

TSR3950127/3000

SM, SC/APC - SC/APC, G657A2, Gul, 3 m

5035172

TSR3950237/3000

2xSM, SC - SC/APC, G657A2, Gul, 3 m

5035113

TSR3950127/5000

SM, SC/APC - SC/APC, G657A2, Gul, 5 m

5035173

TSR3950237/5000

2xSM, SC - 2SC/APC, G657A2, Gul, 5 m

5035114

TSR3950127/10M

SM, SC/APC - SC/APC, G657A2, Gul, 10 m

TSR3950237/10M

2xSM, SC - 2SC/APC, G657A2, Gul, 10 m

5035105

TSR3950112/1000

SM, LC - LC, G657A2, Gul, 1 m

5035175

TSR3950243/1000

2xSM, SC - LC/APC, G657A2, Gul, 1 m

5035106

TSR3950112/2000

SM, LC - LC, G657A2, Gul, 2 m

5035176

TSR3950243/2000

2xSM, SC - LC/APC, G657A2, Gul, 2 m

5035107

TSR3950112/3000

SM, LC - LC, G657A2, Gul, 3 m

5035177

TSR3950243/3000

2xSM, SC - LC/APC, G657A2, Gul, 3 m

5035108

TSR3950112/5000

SM, LC - LC, G657A2, Gul, 5 m

5035103

TSR3950124/5000

2xSM, SC - LC/APC, G657A2, Gul, 5 m

5035109

TSR3950112/10M

SM, LC - LC, G657A2, Gul, 10 m

5035179

TSR3950243/10M

2xSM, SC - LC/APC, G657A2, Gul, 10 m

5035135

TSR3950134/1000

SM, LC/APC - LC/APC, G657A2, Gul1 m

5035180

TSR3950240/1000

2xSM, SC/APC - LC, G657A2, Gul, 1 m

5035136

TSR3950134/2000

SM, LC/APC - LC/APC, G657A2, Gul, 2 m

5035181

TSR3950240/2000

2xSM, SC/APC - LC, G657A2, Gul, 2 m

5035137

TSR3950134/3000

SM, LC/APC - LC/APC, G657A2, Gul, 3 m

5035182

TSR3950240/3000

2xSM, SC/APC - LC, G657A2, Gul, 3 m

5035139

TSR3950134/5000

SM, LC/APC - LC/APC, G657A2, Gul, 5 m

5035183

TSR3950240/5000

2xSM, SC/APC - LC, G657A2, Gul, 5 m

5035140

TSR3950134/10M

SM, LC/APC - LC/APC, G657A2, Gul, 10 m

5035184

TSR3950240/10M

2xSM, SC/APC - LC, G657A2, Gul, 10 m

Patch Cords, Singlemode, Duplex (2-fiber SM)

TSR3950115/1000

2xSM, LC - SC, G657A, Gul, 1 m

5035115

TSR3950224/1000

2xSM, SC - SC, G657A2, Gul, 1 m

TSR3950115/2000

2xSM, LC - SC, G657A, Gul, 2 m

5035116

TSR3950224/2000

2xSM, SC - SC, G657A2, Gul, 2 m

TSR3950115/3000

2xSM, LC - SC, G657A, Gul, 3 m

5035117

TSR3950224/3000

2xSM, SC - SC, G657A2, Gul, 3 m

TSR3950115/5000

2xSM, LC - SC, G657A, Gul, 5 m

5035118

TSR3950224/5000

2xSM, SC - SC, G657A2, Gul, 5 m

TSR3950115/10M

2xSM, LC - SC, G657A, Gul, 10 m

5035119

TSR3950224/10M

2xSM, SC - SC, G657A2, Gul, 10 m

Pigtails (fibersvansar), Singlemode

5035130

TSR3950227/1000

2xSM, SC/APC - SC/APC, Gul, 1 m

5035148

TSR3950423/2000

SM (0.9 mm), SC - open end, G657A2, 2 m

5035131

TSR3950227/2000

2xSM, SC/APC - SC/APC, Gul, 2 m

5075685

TSR3950426/2000

SM (0.9 mm), SC/APC - open end, G657A2, 2 m

5035132

TSR3950227/3000

2xSM, SC/APC - SC/APC, Gul, 3 m

5035149

TSR3950414/2000

SM (0.9 mm), LC - open end, G657A2, 2 m

5035133

TSR3950227/5000

2xSM, SC/APC - SC/APC, Gul, 5 m

5075686

TSR3950433/2000

SM (0.9 mm), LC/APC - open end, G657A2, 2 m

5035134

TSR3950227/10M

2xSM, SC/APC - SC/APC, Gul, 10 m

Fanouts, Singlemode

5035125

TSR3950212/1000

2xSM, LC - LC, G657A2, Gul, 1 m

5035145

TSR3950623/2800

SM, 4 SC, G657A2, 2.8 m

5035126

TSR3950212/2000

2xSM, LC - LC, G657A2, Gul, 2 m

5075687

TSR3950626/2800

SM, 4 SC/APC, G657A2, 2.8 m

5035127

TSR3950212/3000

2xSM, LC - LC, G657A2, Gul, 3 m

5035146

TSR3950614/2800

SM, 4 LC, G657A2, 2.8 m

5035128

TSR3950212/5000

2xSM, LC - LC, G657A2, Gul, 5 m

TSR3950633/2800

SM, 4 LC/APC, G657A2, 2.8 m

5035129

TSR3950212/10M

2xSM, LC - LC, G657A2, Gul, 10 m

5069224

HTSR3950723/2800

SM, 8 SC , G657A2, 2.8 m

5068805

TSR3950234/1000

2xSM, LC/APC-LC/APC, G657A2, Gul, 1 m

5069223

HTSR3950726/2800

SM, 8 SC/APC, G657A2, 2.8 m

5068807

TSR3950234/2000

2xSM, LC/APC-LC/APC, G657A2, Gul, 2 m

5068808

TSR3950234/3000

2xSM, LC/APC-LC/APC, G657A2, Gul, 3 m

5068809

TSR3950234/5000

2xSM, LC/APC-LC/APC, G657A2, Gul, 5 m

5068806

TSR3950234/10M

2xSM, LC/APC-LC/APC, G657A2, Gul, 10 m

HEXATRONIC.COM

91


Patch cords och fibersvansar – Multimod OM3 och OM4 Multimod patch cords, fibersvansar och fan-outs för varierande tillämpningar, som telekommunikationsutrustning och datakommunikationsnätverk. Alla multimod patch cords och fibersvansar är tillverkade av högkvalitativ 50 µm OM3- eller OM4-fiber. konstruktion:

Patch cords, fibersvansar

typ:

MM OM3 eller OM4 Kabel Ø 2 mm, fibersvans Ø 0,9 mm kontaktdonsalternativ: SC, LC prestanda: IL Max*≤ 0,3, RL ≥ 30 standardlängd: 1, 2, 3, 5, 7, 10 m mått :

*Dämpning gentemot referenskontaktdon enligt IEC 61300-3-4 metod B

och fan-outs

Serie Turkos, 50µm OM3 E-nummer

Produktnummer

Serie Violett, 50µm OM4 Benämning

Patch Cords, Multimod, Simplex (1-fiber MM OM3)

Produktnummer

Benämning

Patch Cords, Multimod, Simplex (1-fiber MM OM4)

HTSR3940512/1000

MM 1x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos, 1m

HTSR3940712/1000

MM 1x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett, 1m

HTSR3940512/2000

MM 1x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos, 2m

HTSR3940712/2000

MM 1x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett, 2m

HTSR3940512/3000

MM 1x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos, 3m

HTSR3940712/3000

MM 1x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett, 3m

HTSR3940512/5000

MM 1x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos, 5m

HTSR3940712/5000

MM 1x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett, 5m

HTSR3940512/7000

MM 1x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos, 7m

HTSR3940712/7000

MM 1x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett, 7m

HTSR3940512/10M

MM 1x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos, 10m

HTSR3940712/10M

MM 1x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett, 10m

HTSR3940524/1000

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos, 1m

HTSR3940812/1000

MM 2x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett, 1m

HTSR3940524/2000

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos, 2m

HTSR3940812/2000

MM 2x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett, 2m

HTSR3940524/3000

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos, 3m

HTSR3940812/3000

MM 2x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett, 3m

HTSR3940524/5000

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos, 5m

HTSR3940812/5000

MM 2x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett, 5m

HTSR3940524/7000

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos, 7m

HTSR3940812/7000

MM 2x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett, 7m

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos, 10m

HTSR3940812/10M

MM 2x50/125 OM4 LC/PC-LC/PC, Violett,10m

HTSR3940524/10M

HTSR3940724/1000

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett, 1m

HTSR3940515/1000

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 1m

HTSR3940724/2000

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett, 2m

HTSR3940515/2000

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 2m

HTSR3940724/3000

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett, 3m

HTSR3940515/3000

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 3m

HTSR3940724/5000

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett, 5m

HTSR3940515/5000

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 5m

HTSR3940724/7000

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett, 7m

HTSR3940515/7000

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 7m

HTSR3940724/10M

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett,10m

HTSR3940515/10M

MM 1x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 10m

Patch Cords, Multimod, Duplex (2-fiber MM OM3) 5068921

HTSR3940612/1000

MM 2x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos, 1m

5068922

HTSR3940612/2000

MM 2x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos, 2m

HTSR3940612/3000

MM 2x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos, 3m

HTSR3940612/5000

MM 2x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos, 5m

5068924

HTSR3940612/7000

MM 2x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos, 7m

5068926

HTSR3940612/10M

MM 2x50/125 OM3 LC/PC-LC/PC, Turkos,10m

5068910

HTSR3940624/1000

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos, 1m

5068911

HTSR3940624/2000

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos, 2m

5068912

HTSR3940624/3000

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos, 3m

5068913

HTSR3940624/5000

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos, 5m

HTSR3940624/7000

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos, 7m

HTSR3940624/10M

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-SC/PC, Turkos,10m

HTSR3940615/1000

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 1m

5068914

HTSR3940615/2000

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 2m

5068915

HTSR3940615/3000

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 3m

5068916

HTSR3940615/5000

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 5m

5068917

HTSR3940615/7000

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 7m

5068918

HTSR3940615/10M

MM 2x50/125 OM3 SC/PC-LC/PC, Turkos, 10m

Pigtails (fibersvansar), Multimod, Simplex (1-fiber MM OM3)

92

E-nummer

HTSR3941114/2000

MM 1x50/125 OM3 LC/PC, Turkos, 2m

HTSR3941123/2000

MM 1x50/125 OM3 SC/PC, Turkos, 2m

HEXATRONIC.COM

Patch Cords, Multimod, Duplex (2-fiber MM OM4) HTSR3940824/1000

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett, 1m

HTSR3940824/2000

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett, 2m

HTSR3940824/3000

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett, 3m

HTSR3940824/5000

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett, 5m

HTSR3940824/7000

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett, 7m

HTSR3940824/10M

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-SC/PC, Violett,10m

HTSR3940715/1000

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett, 1m

HTSR3940715/2000

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett, 2m

HTSR3940715/3000

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett, 3m

HTSR3940715/5000

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett, 5m

HTSR3940715/7000

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett, 7m

HTSR3940715/10M

MM 1x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett,10m

HTSR3940815/1000

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett, 1m

HTSR3940815/2000

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett, 2m

HTSR3940815/3000

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett, 3m

HTSR3940815/5000

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett, 5m

HTSR3940815/7000

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett, 7m

HTSR3940815/10M

MM 2x50/125 OM4 SC/PC-LC/PC, Violett,10m

Pigtails (fibersvansar), Multimod, Simplex (1-fiber MM OM4) HTSR3941223/2000

MM 1x50/125 OM4 SC/PC, Violett, 2m

HTSR3941214/2000

MM 1x50/125 OM4 LC/PC, Violett, 2m


Robusta patch cords, "Villapatch" – Singelmod G657A2 Dessa patch cords är utformade för att vara extremt robusta och är därför det bästa alternativet för anslutningar i kundfastigheter. Produkterna är tillverkade av mycket böjtålig G657A2-fibrer för att minimera driftfel. Dessa patch cords har extra stor motståndskraft mot tryck och slag och är vita för att passa in i en hemmiljö.

konstruktion:

Patch cords G657A2, böjtålig, robust mått : Kabel Ø 4 mm kontaktdonsalternativ: SC, LC prestanda: IL*≤0,30, RL (PC)≥50 standardlängd: 0,5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 m typ:

*Dämpning gentemot referenskontaktdon enligt IEC 61300-3-4 metod B.

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Patch Cords, Singelmod, Simplex (1-fiber SM) 5071166

HTSR3954024/500

Patchcord 4mm G657A2 SC/UPC-SC/UPC 0.5m

5071167

HTSR3954024/1000

Patchcord 4mm G657A2 SC/UPC-SC/UPC 1m

5071168

HTSR3954024/2000

Patchcord 4mm G657A2 SC/UPC-SC/UPC 2m

5071169

HTSR3954024/3000

Patchcord 4mm G657A2 SC/UPC-SC/UPC 3m

5071170

HTSR3954024/5000

Patchcord 4mm G657A2 SC/UPC-SC/UPC 5m

5071171

HTSR3954024/7000

Patchcord 4mm G657A2 SC/UPC-SC/UPC 7m

5071172

HTSR3954024/10M

Patchcord 4mm G657A2 SC/UPC-SC/UPC 10m

5071173

HTSR3954024/15M

Patchcord 4mm G657A2 SC/UPC-SC/UPC 15m

5071174

HTSR3954024/20M

Patchcord 4mm G657A2 SC/UPC-SC/UPC 20m

5071154

HTSR3954015/500

Patchcord 4mm G657A2 LC/UPC-SC/UPC .5m

5071158

HTSR3954015/1000

Patchcord 4mm G657A2 LC/UPC-SC/UPC 1m

5071159

HTSR3954015/2000

Patchcord 4mm G657A2 LC/UPC-SC/UPC 2m

5071160

HTSR3954015/3000

Patchcord 4mm G657A2 LC/UPC-SC/UPC 3m

5071161

HTSR3954015/5000

Patchcord 4mm G657A2 LC/UPC-SC/UPC 5m

5071162

HTSR3954015/7000

Patchcord 4mm G657A2 LC/UPC-SC/UPC 7m

5071163

HTSR3954015/10M

Patchcord 4mm G657A2 LC/UPC-SC/UPC 10m

5071164

HTSR3954015/15M

Patchcord 4mm G657A2 LC/UPC-SC/UPC 15m

5071165

HTSR3954015/20M

Patchcord 4mm G657A2 LC/UPC-SC/UPC 20m

HEXATRONIC.COM

93


Multifiberkablage Multifiberkablage underlättar sammankoppling mellan stativ, eftersom de ersätter stora mängder patch cords. Dessa multifiber-patchkablar tillverkas av extra smala flamskyddade mikrokablar. konstruktion:

Multifiberkablage G657A2, böjtålig mått : Kabel Ø 8,3–8,6 mm kontaktdonsalternativ: 24 eller 48 x SC, SC/ APC,LC, LC/APC typ:

IL*≤0,30, RL (PC)≥50, RL (APC)≥60 standardlängd: 10, 15, 20, 30 m, svanslängd 1500/700 mm *Dämpning gentemot referenskontaktdon enligt IEC 61300-3-4 metod B

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5069770

RPM2530769/10M

Multifiberkablage 24f SC-SC SM 10 m (1500/700)

5069771

RPM2530769/15M

Multifiberkablage 24f SC-SC SM 15 m (1500/700)

5069772

RPM2530769/20M

Multifiberkablage 24f SC-SC SM 20 m (1500/700)

RPM2530769/30M

Multifiberkablage 24f SC-SC SM 30 m (1500/700)

RPM2533069/10M

Multifiberkablage 24f LC-LC SM 10 m (1500/700)

RPM2533069/15M

Multifiberkablage 24f LC-LC SM 15 m (1500/700)

RPM2533069/20M

Multifiberkablage 24f LC-LC SM 20 m (1500/700)

RPM2533069/30M

Multifiberkablage 24f LC-LC SM 30 m (1500/700)

RPM253509/10M

Multifiberkablage 48f SC-SC SM 10 m (1500/700)

RPM253509/15M

Multifiberkablage 48f SC-SC SM 15 m (1500/700)

RPM253509/20M

Multifiberkablage 48f SC-SC SM 20 m (1500/700)

RPM253509/30M

Multifiberkablage 48f SC-SC SM 30 m (1500/700)

RPM253519/10M

Multifiberkablage 48f LC-LC SM 10 m (1500/700)

RPM253519/15M

Multifiberkablage 48f LC-LC SM 15 m (1500/700)

RPM253519/20M

Multifiberkablage 48f LC-LC SM 20 m (1500/700)

RPM253519/30M

Multifiberkablage 48f LC-LC SM 30 m (1500/700)

RPM253506/10M

Multifiberkablage 48f SC/APC-LC SM 10 m (1500/700)

RPM253506/15M

Multifiberkablage 48f SC/APC-LC SM 15 m (1500/700)

RPM253506/20M

Multifiberkablage 48f SC/APC-LC SM 20 m (1500/700)

RPM253506/30M

Multifiberkablage 48f SC/APC-LC SM 30 m (1500/700)

RPM253507/10M

Multifiberkablage 48f SC/APC-LC/APC SM 10 m (1500/700)

RPM253507/15M

Multifiberkablage 48f SC/APC-LC/APC SM 105m (1500/700)

RPM253507/20M

Multifiberkablage 48f SC/APC-LC/APC SM 20 m (1500/700)

RPM253507/30M

Multifiberkablage 48f SC/APC-LC/APC SM 30 m (1500/700)

5068769

94

prestanda:

HEXATRONIC.COM


SPLITTERS OCH ANDRA PASSIVA OPTISKA KOMPONENTER Fiberoptiska splitters eller kopplare medger uppdelning av den optiska effekten från en eller två ingångsportar till flera utgångsportar. Symmetriska optiska effektsplitters används för fiberoptiska kommunikationssystem som PON FFTx-nätverk.

Fiberoptisk splitterenhet, stativmontering Splitterenhet för 19-tums stativmontering med förinstallerade fiberoptiska splitters. Enheterna finns i olika konfigurationer med delningsförhållanden från 1 × 2 till 1 × 64. Standard kontaktdonsalternativ är SC/APC. E-nummer

konstruktion:

Splitterenhet 19-tums-montering, 1U, PLC mått : 410 x 195 x 44 mm kapacitet : 1 x 2 till 2 x 64 SC/APC typ:

Produktnummer

Benämning

NCD5200022/10

Splitter shelf 19" 1x16 SC/APC

NCD5200023/10

Splitter shelf 19" 1x32 SC/APC

NCD5200024/10

Splitter shelf 19" 8x(1x4 ) SC/APC

NCD5200025/10

Splitter shelf 19” 4x( 1x4 ) SC/APC

NCD5200026/10

Splitter shelf 19" 16x(1x2) SC/APC

NCD5200027/10

Splitter shelf 19" 8x(1x2) SC/APC

NCD5200028/10

Splitter shelf 19” 4x(1x8) SC/APC

NCD5200029/10

Splitter shelf 19” 1x64 SC/APC

NCD5200042/10

Splitter shelf 19” 2x16 SC/APC

NCD5200043/10

Splitter shelf 19” 2x32 SC/APC

NCD5200044/10

Splitter shelf 19” 8x(2x4 ) SC/APC

NCD5200045/10

Splitter shelf 19" 4x(2x4 ) SC/APC

NCD5200046/10

Splitter shelf 19" 16x(2x2) SC/APC

NCD5200047/10

Splitter shelf 19" 8x(2x2) SC/APC

NCD5200048/10

Splitter shelf 19” 4x(2x8) SC/APC

NCD5200049/10

Splitter shelf 19” 1x(2x64) SC/APC

Splitterramar Splitterramarna är utformade för kompakt montering av RDJ 901-serien av splittermoduler. Den vanligaste användningen är för telestationstillämpningar eller större, distribuerade PON-noder. Två ramhöjder finns.

E-nummer

konstruktion:

Splitterram 19-tums-montering, (04) splitterram 1U, (05) splitterram 4U kapacitet : 1U, upp till 9 moduler, 4U, upp till 35 moduler typ:

Produktnummer

Benämning

NBA30104

Splitter Frame 1U (9 positions)

NBA30105

Splitter Frame 4U (35 positions)

För passande splittermoduler, se nästa sida.

HEXATRONIC.COM

95


Splittermoduler Splitters för användning i telestationstillämpningar eller i olika fiberdistributionshubbar. Dessa splitters är förkontakterade med förstärkta, kontakterade fan-outs.

96

konstruktion:

Splittermoduler PLC-splitter i plastkassett, G657A1 mått : Lång svans: 900/1500 mm, kort svans: 180/730 mm kapacitet : 1 x 2 till 2 x 64 SC, SC/APC, LC, LC/APC typ:

Splitters, lång svans (900/1500 mm) Lämpliga för 2/NBD116200 FDH fiberskarvskåp och NBA301 Splitterramar

Splitters, kort svans (180/730 mm) Lämpliga för NCD507500 FDH Skarvbox, 3/NBD116200 Inomhus FDH fiberskarvskåp och NBA301 Splitterramar

E-nummer

E-nummer

HEXATRONIC.COM

Produktnummer

Benämning

Produktnummer

Benämning

RDJ901200/85

SPLM 1:2, SC/APC, 900/1500

RDJ901200/81

1:2 splitter, SC/APC

RDJ901200/86

1:2 splitter, SC

RDJ901200/82

1:2 splitter, SC

RDJ901200/87

1:2 splitter, LC/APC

RDJ901200/83

1:2 splitter, LC/APC

RDJ901200/88

1:2 splitter, LC/AP

RDJ901200/84

1:2 splitter, LC

RDJ901200/1

1:4 splitter, SC/APC

RDJ901200/5

1:8 splitter, SC/APC

RDJ901200/2

1:4 splitter, SC

RDJ901200/6

1:8 splitter, SC

RDJ901200/3

1:4 splitter, LC/APC

RDJ901200/7

1:8 splitter, LC/APC

RDJ901200/4

1:4 splitter, LC

RDJ901200/8

1:8 splitter, LC

RDJ901200/9

1:8 splitter, SC/APC

RDJ901200/13

1:8 splitter, LC

RDJ901200/10

1:8 splitter, SC

RDJ901200/14

1:16 splitter, SC/APC

RDJ901200/11

1:8 splitter, LC/APC

RDJ901200/15

1:16 splitter, SC

RDJ901200/12

1:8 splitter, LC

RDJ901200/16

1:16 splitter, LC/APC

RDJ901200/17

1:16 splitter, SC/APC

RDJ901200/21

1:24 splitter, SC/APC

RDJ901200/18

1:16 splitter, SC

RDJ901200/22

1:24 splitter, SC

RDJ901200/19

1:16 splitter, LC/APC

RDJ901200/23

1:24 splitter, LC/APC

RDJ901200/20

1:16 splitter, LC

RDJ901200/24

1:24 splitter, LC

RDJ901200/25

1:24 splitter, SC/APC

RDJ901200/29

1:32 splitter, SC/APC

RDJ901200/26

1:24 splitter, SC

RDJ901200/30

1:32 splitter, SC

RDJ901200/27

1:24 splitter, LC/APC

RDJ901200/31

1:32 splitter, LC/APC

RDJ901200/28

1:24 splitter, LC

RDJ901200/32

1:32 splitter, LC

RDJ901200/33

1:32 splitter, SC/APC

RDJ901200/37

1:64 splitter, SC/APC

RDJ901200/34

1:32 splitter, SC

RDJ901200/38

1:64 splitter, SC

RDJ901200/35

1:32 splitter, LC/APC

RDJ901200/39

1:64 splitter, LC/APC

RDJ901200/36

1:32 splitter, LC

RDJ901200/40

1:64 splitter, LC

RDJ901200/41

1:64 splitter, SC/APC

RDJ901200/89

2:2 splitter, SC/APC

RDJ901200/42

1:64 splitter, SC

RDJ901200/90

2:2 splitter, SC

RDJ901200/43

1:64 splitter, LC/APC

RDJ901200/91

2:2 splitter, LC/APC

RDJ901200/44

1:64 splitter, LC

RDJ901200/92

2:2 splitter, LC

RDJ901200/93

2:2 splitter, SC/APC

RDJ901200/49

2:8 splitter, SC/APC

RDJ901200/94

2:2 splitter, SC

RDJ901200/50

2:8 splitter, SC

RDJ901200/95

2:2 splitter, LC/APC

RDJ901200/51

2:8 splitter, LC/APC

RDJ901200/96

2:2 splitter, LC

RDJ901200/52

2:8 splitter, LC

RDJ901200/45

2:4 splitter, SC/APC

RDJ901200/57

2:16 splitter, SC/APC

RDJ901200/46

2:4 splitter, SC

RDJ901200/58

2:16 splitter, SC

RDJ901200/47

2:4 splitter, LC/APC

RDJ901200/59

2:16 splitter, LC/APC

RDJ901200/48

2:4 splitter, LC

RDJ901200/60

2:16 splitter, LC

RDJ901200/53

2:8 splitter, SC/APC

RDJ901200/65

2:32 splitter, SC/APC

RDJ901200/54

2:8 splitter, SC

RDJ901200/66

2:32 splitter, SC

RDJ901200/55

2:8 splitter, LC/APC

RDJ901200/67

2:32 splitter, LC/APC

RDJ901200/56

2:8 splitter, LC

RDJ901200/68

2:32 splitter, LC

RDJ901200/61

2:16 splitter, SC/APC

RDJ901200/73

2:64 splitter, SC/APC

RDJ901200/62

2:16 splitter, SC

RDJ901200/74

2:64 splitter, SC

RDJ901200/63

2:16 splitter, LC/APC

RDJ901200/75

2:64 splitter, LC/APC

RDJ901200/64

2:16 splitter, LC

RDJ901200/76

2:64 splitter, LC

RDJ901200/69

2:32 splitter, SC/APC

RDJ901200/70

2:32 splitter, SC

RDJ901200/71

2:32 splitter, LC/APC

RDJ901200/72

2:32 splitter, LC

RDJ901200/77

2:64 splitter, SC/APC

RDJ901200/78

2:64 splitter, SC

RDJ901200/79

2:64 splitter, LC/APC

RDJ901200/80

2:64 splitter, LC


FIBEROPTISKA TILLBEHÖR Typiska tillbehör för fiberoptiska sammankopplings- och skarvningsapplikationer omfattar olika produkter som fiberoptiska adaptrar för termi­neringspaneler (ODF), skarvhylsor och kontaktdonsrengörare.

Adaptrar Fiberoptiska adaptrar för ODF:er och termineringsenheter, samtliga av högsta klass för att passa alla slags tillämpningar. Simplex-, duplex- och quadruplex-kontaktdonsalternativ. Adaptrar med skyddsluckor erbjuder en säker mekanism som hindrar att laserstrålning skadar ögonen.

konstruktion: typ:

Fiberoptiska kontaktdonsadaptrar SC, SC/APC, SC/MM LC, LC/APC, FC

SC-D

SC-D/MM SC-D/APC

LC-Quad/APC

E-nummer

Produktnummer

Benämning

5064014

RNT99210/12

Adapter SC simplex, fläns, Blå

5040286

RNT99211/12

Adapter SC duplex, fläns, Blå

5063104

RNT99211/13

Adapter SC duplex, utan fläns, Blå

5063105

RNT99211/23

Adapter SC duplex, utan fläns, Grön

5064015

RNT99210/22

Adapter SC/APC simplex, fläns, Grön

5040287

RNT99211/22

Adapter SC/APC duplex, fläns, Grön

5040288

RNT99215/11

Adapter SC duplex, fläns, Beige

5064024

RNT99210/13

Adapter SC simplex, utan fläns, Blå

5064025

RNT99210/23

Adapter SC/APC simplex, utan fläns, Grön

5064026

RNT99210/14

Adapter SC simplex, med skyddslucka, utan fläns, Blå

5064027

RNT99210/24

Adapter SC/APC simplex, med skyddslucka, utan fläns, Grön

5064019

RNT99222/13

Adapter LC/APC duplex, utan fläns, Grön, (SC-simplex hålbild)

5063106

RNT99222/15

Adapter LC quadruplex, utan fläns, Blå, (SC-duplex hålbild)

5063107

RNT99222/16

Adapter LC/APC quadruplex, utan fläns, Grön, (SC-duplex hålbild)

5064012

RNT99222/2

Adapter LC duplex, utan fläns, Blå, (SC-simplex hålbild)

5075692

RNT99222/4

Adapter LC duplex (Square Profile), Blå

5064013

RNT99222/5

Adapter LC quadruplex, fläns, Blå, (SC-duplex hålbild)

5064021

RNT99222/9

Adapter LC/APC quadruplex, fläns, Grön (SC-duplex hålbild)

5064022

RNT99222/14

Adapter LC duplex, med skyddslucka, utan fläns (SC-simplex hålbild)

5064023

RNT99222/12

Adapter LC/APC duplex, med skyddslucka, utan fläns (SC-simplex hålbild)

5064060

RNT99220/2

Adapter MU duplex, Brun, (SC-simplex hålbild)

RNT99290/1

Adapter ST

5064063

RNT99201/1

Adapter FC (D-form hålbild)

5064064

RNT99201/2

Adapter FC/APC, (D-form hålbild)

LC-Quad FC

Ändpluggar Ändpluggar används för att täcka oanvända uttag i ODF-paneler.

E-nummer

uttagsalternativ:

SC, SC-duplex,

FC, ST hålbild

Produktnummer

Benämning

NDM501901

6 x pluggar för SC hålbild

NDM501902

6 x pluggar för SCD hålbild

NDM501903

6 x pluggar för FC, ST hålbild

HEXATRONIC.COM

97


Skarvhylsor för fibersvetsning Skarvhylsor för sfibersvetsning finns för singelfiber och för fiberribbon.

konstruktion:

Fiberoptiska skarvskyddshylsor Singelfiber 40 mm eller 60 mm, ribbonfiber 40 mm, ribbon 2–12 fibrer typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

Pack kvantitet

5084197

NTA16212/2

Skarvhylsa 1f, l=60 mm

100

5084198

NTA16212/4

Skarvhylsa 2-8f, l=40 mm

50

5084199

NTA16212/7

Skarvhylsa 1f, l=40 mm

100

NTA16212/8

Splice Sleeve 2f ABF

100

Rengöringsstift Luddfria, högrengörande stift speciellt utvecklade för att minimera risken för att bomullsludd fastnar i kontaktdonen vid rengöring. Stiften passar för adaptertyp 2,5 mm eller 1,25 mm. Stiften levereras i paket med 200 styck.

konstruktion:

Rengöringsstift för kontaktdon Högrengörande, luddfria, för rengöring av kontaktdon och adaptrar SC, FC, ST, E2000 LC, MU typ:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1649696

LFS150101

200xCleaning stick 2,5 mm för SC, FC or ST connectors

LFS150102

200xCleaning stick 1,25 mm för LC, E200 or MU connectors

Kontaktdonsrengörare Detta behändiga verktyg innehåller en dammborttagande tejp för snabb och enkel rengöring av kontaktdonsspetsar. För varje rengöringscykel matas en ny tejpsektion fram. Påfyllningstejp finns som tillbehör.

98

tillämpning:

Rengöring av kontaktdonsspetsar Kontaktdonsrengörare typ: Högkvalitativ, luddfri tejp konstruktion:

E-nummer

Produktnummer

Benämning

1649693

LTT179001

Kontaktdonsrengörare

1649694

1/LTT179001

6x Refill för LTT179001

HEXATRONIC.COM


Produkter för trådlös infrastruktur HYBRIDKABLAGE FIBER/KRAFT Hybridkablage fiber/kraft Ett robust och kompakt hybridfiberkablage för sammankoppling av kraft och optiska länkar mellan huvud- och fjärrenheter, för radiobasstationer inom- och utomhus. Det är förkontakterat med utomhusklassade RDC kontaktdon. Dessa kan utvidgas med fiberoptiska anslutningskablar till önskad längd.

konstruktion:

Hybridkablage fiber/kraft Stolp- och tornmontering för RRU kapacitet : 12 fibrer/koppartrådar fibertyp: MM OM4, böjtålig mått : Ø 23,7–31,5 mm längder: På begäran, typiskt 20–90 m typ:

Hybridkablage E-nummer

Antal fiber och kraftpar

Kraftkabel area

Dimension Kabel

Längd

Produktnummer

Benämning

Antal

mm2

ø (mm)

m

1/HRPM254100/20M

Hybrid 6+6 4 mm2, MM OM4, 20 m

6x6

4

23.7

20

1/HRPM254100/30M

Hybrid 6+6 4 mm2, MM OM4, 30 m

6x6

4

23.7

30

1/HRPM254100/40M

Hybrid 6+6 4 mm2, MM OM4, 40 m

6x6

4

23.7

40

1/HRPM254100/50M

Hybrid 6+6 4 mm2, MM OM4, 50 m

6x6

4

23.7

50

1/HRPM254100/60M

Hybrid 6+6 4 mm2, MM OM4, 60 m

6x6

4

23.7

60

1/HRPM254100/70M

Hybrid 6+6 4 mm2, MM OM4, 70 m

6x6

4

23.7

70

1/HRPM254100/80M

Hybrid 6+6 4 mm2, MM OM4, 80 m

6x6

4

23.7

80

1/HRPM254100/90M

Hybrid 6+6 4 mm2, MM OM4, 90 m

6x6

4

23.7

90

2/HRPM254100/20M

Hybrid 6+6 6 mm2, MM OM4, 20 m

6x6

6

26.0

20

2/HRPM254100/30M

Hybrid 6+6 6 mm2, MM OM4, 30 m

6x6

6

26.0

30

2/HRPM254100/40M

Hybrid 6+6 6 mm2, MM OM4, 40 m

6x6

6

26.0

40

2/HRPM254100/50M

Hybrid 6+6 6 mm2, MM OM4, 50 m

6x6

6

26.0

50

2/HRPM254100/60M

Hybrid 6+6 6 mm2, MM OM4, 60 m

6x6

6

26.0

60

2/HRPM254100/70M

Hybrid 6+6 6 mm2, MM OM4, 70 m

6x6

6

26.0

70

2/HRPM254100/80M

Hybrid 6+6 6 mm2, MM OM4, 80 m

6x6

6

26.0

80

2/HRPM254100/90M

Hybrid 6+6 6 mm2, MM OM4, 90 m

6x6

6

26.0

90

3/HRPM254100/20M

Hybrid 6+6 10 mm2, MM OM4, 20 m

6x6

10

31.5

20

3/HRPM254100/30M

Hybrid 6+6 10 mm2, MM OM4, 30 m

6x6

10

31.5

30

3/HRPM254100/40M

Hybrid 6+6 10 mm2, MM OM4, 40 m

6x6

10

31.5

40

3/HRPM254100/50M

Hybrid 6+6 10 mm2, MM OM4, 50 m

6x6

10

31.5

50

3/HRPM254100/60M

Hybrid 6+6 10 mm2, MM OM4, 60 m

6x6

10

31.5

60

3/HRPM254100/70M

Hybrid 6+6 10 mm2, MM OM4, 70 m

6x6

10

31.5

70

3/HRPM254100/80M

Hybrid 6+6 10 mm2, MM OM4, 80 m

6x6

10

31.5

80

3/HRPM254100/90M

Hybrid 6+6 10 mm2, MM OM4, 90 m

6x6

10

31.5

90

Fiberoptiska anslutningskablar E-nummer

Fiber

Längd

Produktnummer

Benämning

Antal

m

HRPM254102/1000

Fiberoptiska anslutningskabel RDC(m) - LC Duplex, MM OM4, 1 m

2

1

HRPM254102/2000

Fiberoptiska anslutningskabel RDC(m) - LC Duplex, MM OM4, 2 m

2

2

HRPM254102/3000

Fiberoptiska anslutningskabel RDC(m) - LC Duplex, MM OM4, 3 m

2

3

HRPM254102/4000

Fiberoptiska anslutningskabel RDC(m) - LC Duplex, MM OM4, 4 m

2

4

HRPM254102/5000

Fiberoptiska anslutningskabel RDC(m) - LC Duplex, MM OM4, 5 m

2

5

HRPM254102/6000

Fiberoptiska anslutningskabel RDC(m) - LC Duplex, MM OM4, 6 m

2

6

HRPM254102/7000

Fiberoptiska anslutningskabel RDC(m) - LC Duplex, MM OM4, 7 m

2

7

HRPM254102/8000

Fiberoptiska anslutningskabel RDC(m) - LC Duplex, MM OM4, 8 m

2

8

HRPM254102/10M

Fiberoptiska anslutningskabel RDC(m) - LC Duplex, MM OM4, 10 m

2

10

HEXATRONIC.COM

99


Tillbehör för Hybrid Fiber/Kraf tkablage E-nummer

Produktnummer

Benämning

HSXA136104/11

Fäste för 6xRDC kontaktdon

HSXA136100/11

Fäste för fan-out förslutning

FIBERMATARKABLAGE Fiberkablage Fibermatarkablaget baseras på en tunn mikrokabel, förkontakterad i en termineringsbox klassad för utomhusanvändning och som är mycket UV-resistent. Kablaget används för fiber till antennen-tillämpningar (FTTA), mera specifikt för fiberoptisk sammankoppling mellan radiofjärrenheter (RRU) och radiobasstationer (RBS).

konstruktion:

Fiberkablage, termineringsbox Stolp- och tornmontering för RRU, IP54 kapacitet : 24 fibrer fibertyp: G657A2, böjtålig mått : Box: 300 x 240 x 110, kabel Ø 5,7 mm längder: På begäran, typiskt 20–90 m typ:

No of Fibers E-nummer

100

HEXATRONIC.COM

Diameter Cable

Längd

Produktnummer

Benämning

No

NTM5041136/50M

FTTA Matning, 2x12 (24f), LC, 50 m

24

5.7

m 50

NTM5041136/65M

FTTA Matning, 2x12 (24f), LC, 650 m

24

5.7

65

NTM5041136/80M

FTTA Matning, 2x12 (24f), LC, 80 m

24

5.7

80

NTM5041136/95M

FTTA Matning, 2x12 (24f), LC, 95 m

24

5.7

95

NTM5041136/130M

FTTA Matning, 2x12 (24f), LC, 130 m

24

5.7

130


Fiberoptisk utbildning UTBILDNING OCH CERTIFIERING Tillsammans med våra utbildningsleverantörer Iftac och ICT Education erbjuder vi ett brett utbud av utbildning och certifiering för FTTx. Vårt erbjudande omfattar generell såväl som kundanpassad utbildning och certifiering inom projektledning, projektering, installation och underhåll av bredbandsnät för aktörer inom FTTx. Våra kurser kombinerar teori med en stor andel praktiska övningar och är utformade i enhetlighet med marknadens förutsättningar och regelverk. Vi lär ut strukturerade och effektiva arbetsmetoder som uppfyller gällande krav och höjer kvaliteten på näten. Utbildningsområden: • Projektering och dokumentation • Projektledning • Anläggningsarbete och förläggning • Installation • Underhåll och felsökning Utvalda kurser: • Projektledning för FTTx, 10 dagar • Projektering, 10 dagar • Fibertekniker grundkurs, 7 dagar • Kundinstallation, 2 dagar • Fördjupad mätteknik med OTDR, stabiliserad ljuskälla och effektmätare, 3 dagar

HEXATRONIC CERTIFIERING Som certifierad installatör finns möjligheten att erhålla en systemgaranti på 20 år när installationer utförs med Hexatronics produkter. Efter genomförd och godkänd kurs tilldelas deltagaren ett certifikat för respektive produkt­ område. Följande utbildningar ingår i certifieringsprogrammet:

Hexatronic blåsfiber och nanokabel – Certifierad installatör, 2 dagar Denna tvådagarskurs ger fördjupade kunskaper i Hexatronics blåsfiberoch nanokabelsystem.

Hexatronic mikrokabel – Certifierad installatör, 2 dagar Denna tvådagarskurs ger fördjupade kunskaper i Hexatronics mikrokabelsystem.

Hexatronic blåsfiber – Certifierad installatör, 1 dag Kursen fokuserar på duktinstallation av blåsfiber i luftlinjenät.

HEXATRONIC.COM

101


Användbar information FÄRGKODSYSTEM FÖR FIBEROPTISKA KABLAR Fibrer, rör och ribbon i fiberoptiska kablar är märkta med olika färger och streckkoder för att underlätta identifiering. Hexatronic erbjuder kablar med färgkodningssystem i enlighet med alla nationella och internationella standarder och för alla typer av fiberoptiska kablar. Kundanpassade färgkodningssystem kan fås på begäran. Nedan finns scheman för de vanligaste färgkodningsStandarderna för fiberoptiska kablar.

ska särskiljas upprepas vanligen färgsekvensen, men med ringmarkeringar eller streck på de färgade fibrerna och rören. Vissa system, som Standard Typ E, använder bara ett fåtal rörfärger och röret identifieras istället genom sin position i kabeln. Räkningsriktning

Alla system kännetecknas av att man använder 12 olika färger för att identifiera fibrer som grupperats tillsammans i en gemensam bunt, som ett rör, ribbon, garnlindad bunt eller någon annan typ av sammanslagning. I schemana betecknas alla typer av buntar som ”rör”. Om fler än 12 fibrer eller rör

59

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Blå

Orange

Grön

Brun

Grå

Vit

Röd

Svart

Gul

Violett

Rosa

Turkos

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Blå —

Orange —

Grön —

Brun —

Grå —

Vit —

Röd —

Ofärgad —

Gul —

Violett —

Rosa —

Turkos —

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Röd

Blå

Vit

Grön

Gul

Grå

Brun

Svart

Violett

Orange

Turkos

Rosa

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Röd —

Blå —

Vit —

Grön —

Gul —

Grå —

Brun —

Ofärgad —

Violett —

Orange —

Turkos —

Rosa —

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Röd

Blå

Vit

Grön

Gul

Grå

Brun

Svart

Orange

Violett

Rosa

Turkos

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Röd —

Blå —

Vit —

Grön —

Gul —

Grå —

Brun —

Ofärgad —

Orange —

Violett —

Rosa —

Turkos —

Standard

1

2

3-6

7

8-16

Type E - rör

Röd

Blå

Vit

Blå

Vit

TIA-598 Fiber och rör

S12 Fiber och rör

Standard Type E - fiber

Schemat ovan är en snabbreferensguide för identifiering av fibrer och rör i de vanligaste kabelutformningarna. För detaljerad information om färgkodningssystemen ber vi dig kontakta Hexatronic.

Unik ribbonmärkning Fiberribbon i ribbonkablar är märkta med ränder. Den här unika och pålitliga metoden gör det enkelt att på några sekunder identifiera ribbon i spårkkärnekablar. De enskilda fibrerna i ribbonen särskiljs av färgkodningssystemen som visas ovan. För mer detaljerad information om färgkodningssystem i ribbonkablar ber vi dig kontakta Hexatronic.

102

HEXATRONIC.COM

S1

FIN201


TABELLER FÖR KABELTRUMMOR K = typ av trumma a = flänsdiameter, exkl. beslag, [mm] b = trummans diameter, [mm] d = total brädd inklusive kapslar, [mm] e = trumbrädd, [mm] f = spindelhålsdiameter, [mm] v = vikt, exkl. beslag, [kg] F = beräknat tomt utrymme under beslag, [mm] T = Standardtjocklek på beslag, [mm] V = vikt, inklusive beslag, [kg] L = transportutrymme (rektangulära mått), (m3) Trummans mått i mm. Trummans vikt i kg. Transportutrymme i m3. K5

K6

K7

K8

K9

K10

K12

K14

K16

K18

K20

K22

K24

K26

K28

K30

a

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

b

200

250

325

375

425

500

675

800

950

1100

1300

1400

1400

1500

1500

1500

d

364

464

576

576

626

710

982

982

1016

1016

1190

1190

1204

1452

1654

1804

e

300

400

500

500

550

600

850

850

850

850

1000

1000

1000

1200

1350

1500

f

75

75

75

75

75

106

106

106

106

132

132

132

132

132

132

132

v

9.5

12

20

25

34

46

90

115

195

230

340

410

450

900

1180

1500

F

30

30

55

55

55

55

55

60

60

70

70

80

90

100

110

110

T

19

19

19

19

19

22

22

22

22

22

22

22

22

34

34

34

V

16

21

45

58

64

79

136

169

259

302

460

543

595

1162

1548

1921

L

0.105

0.189

0.314

0.404

0.551

0.783

1.53

2.06

2.77

3.48

5.13

6.16

7.38

10.4

13.7

17.1

VÅRT ENGAGEMANG FÖR KVALITET OCH MILJÖN Hexatronic har som målsättning att bidra till en hållbar utveckling, inte bara vad gäller våra produkter utan också i hur vi gör affärer. En av våra grundläggande värderingar är att förbättra miljön och samhällena där vi är verksamma. Hexatronic är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Vi har också en ansvarig för miljö, hälsa och säkerhet som säkerställer att dessa värderingar alltid implementeras i allt vad vi gör. Alla produkter är utformade för att minimera miljöpåverkan, från tillverkningsskedet och genom produkternas hela livscykel. Fullständig RoHS-efterlevnad och halogenfria material är genom­ gående egenskaper i hela vårt produktsortiment. Förpacknings­ material minimeras eller är helt återvinningsbara. Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB är certifierat enligt Intertek. Certificate of Registration

Certificate of Registration This is to certify that the environmental management system of

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB Kabelvägen 1, SE-824 82 Hudiksvall, Sweden has been assessed and registered by Intertek as conforming to the requirements of

SS-EN ISO 14001:2004 The environmental management system is applicable to: Development, production and sales of telecommunication cables, cable assemblies and network systems.

Certificate of Registration

This is to certify that the occupational health and safety management system of

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB Kabelvägen 1, SE-824 82 Hudiksvall, Sweden has been assessed and registered by Intertek Certification AB as conforming to the requirements of

OHSAS 18001:2007

This is to certify that the quality management system of

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB

The Occupational Health and Safety Management System is applicable to the management of occupational health and safety risks associated with: Certificate Number: Initial Certification Date: Certificate Issue Date: Certificate Expiry Date:

1430434 12 December 1997 14 May 2014 29 June 2017

Kabelvägen 1, SE-824 82 Hudiksvall, Sweden

Development, production and sales of telecommunication cables, cable assemblies and network systems.

has been assessed and registered by Intertek as conforming to the requirements of

Translation from a Swedish original

SS-EN ISO 9001:2008 Magnus Molin, CEO Intertek Certification AB P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.

Certificate Number: Initial Certification Date: Certificate Issue Date: Certificate Expiry Date:

1605504 8 January 2013 14 May 2014 29 June 2017

The quality management system is applicable to Development, production and sales of telecommunication cables, cable assemblies and network systems.

Translation from a Swedish original

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

Magnus Molin, CEO Intertek Certification AB P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.

Certificate Number: Initial Certification Date: Certificate Issue Date: Certificate Expiry Date:

50984 28 December 1993 14 May 2014 29 June 2017

Translation from a Swedish original The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

Magnus Molin, CEO Intertek Certification AB P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.


Industriledande systemlösningar för fiberoptisk kommunikation Hexatronic Cables & Interconnect Systems utvecklar, tillverkar, marknadsför och tillhandahåller lösningar inom fiberoptiska nätverk för telekommunikationsföretag, installationsföretag och nätverksägare. Hexatronic Cables & Interconnect Systems tillverkar fiberoptiska kablar, rör, kopparkablar och nätverksprodukter. Våra produkter har utvecklats av svenska specialister med många års erfarenhet och unik expertkunskap inom fiberoptik, med fokus på att ge våra kunder den bästa möjliga ägandekostnaden

En del av Hexatronic Group Hexatronic Group specialiserar sig främst på produkter och systemlösningar inom fiberkommunikation. Koncernen erbjuder ett brett sortiment av produkter och systemlösningar med fokus på infrastruktur för passiv fiberoptik. Hexatronic har den stabilitet och de resurser som finns i en stor koncern, i kombination med flexibiliteten och snabbheten hos ett litet företag. Hexatronic har sitt säte i Sverige, men är aktivt på en global marknad. Våra kunder är företag i telekommunikationsbranschen som telekommunikationsoperatörer, nätverksägare, distributörer och systemintegratörer. Koncernens huvudkontor finns i Sverige, med försäljningskontor och dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Kina, Storbritannien, Nya Zeeloch och USA. Hexatronic-aktien är listad på Nasdaq Stockholm. För mer information om Hexatronic Group: www.hexatronicgroup.com

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, Kabelvägen 1, 824 82 Hudiksvall, Sweden Tel +46 (0)10 453 02 00 info@hexatronic.com www.hexatronic.com

linkedin.com/company/hexatronic

facebook.com/hexatronic

instagram.com/hexatronic

twitter.com/hexatronic

youtube.com/user/hexatronicpartners

issuu.com/hexatronic

Fiberlösningar för access- och transportnät | HCI  

Denna katalog ger en översikt över vårt utbud för passiv fiberinfrastruktur. Katalogen beskriver följande huvuddelar: fiberaccessnät, transp...

Fiberlösningar för access- och transportnät | HCI  

Denna katalog ger en översikt över vårt utbud för passiv fiberinfrastruktur. Katalogen beskriver följande huvuddelar: fiberaccessnät, transp...