Page 34

UPPHANDLING OFFENTLIG IT | i praktiken

Förläng livet med vardagsmo

Så kan stillasittandet [Text och foto: Bo Höglander]

Sverige är Europas mest stillasittande folk, trots att vi är Europas mest motionerande folk. Låter det motsägelsefullt? Det är det inte, det är ren fakta.

Vardagsmotion – som att gå eller cykla – är hälsobefrämjande. Det är Tomas Gustafson, OS-olympier, och Mai-Lis Hellenius, hälsoprofessor KI, överens om.

Konstaterandet kommer från Mai-Lis Hellenius,

Tomas Gustafson tar avstamp i sina erfaren-

professor och överläkare vid Karolinska institutet

heter som olympier, men också i egenskap av

i Solna. Hon hänvisar till den så kallade Euro-

partner i ett företag som erbjuder ergonomi och

barometern, som tar tempen på europeernas

kontorsinredning som främjar rörelse, hälsa och

vanor. Tomas Gustafson, den svenska OS-med-

välbefinnande. Han menar att arbetsplatsen kan

aljören på skridskor fyller i:

anpassas så att rörelse och vardagsmotion un-

– Vardagsmotionen är livsviktig, man kan mer än

derlättas. Höj- och sänkbara skrivbord, gåband

fördubbla energiåtgången i kroppen bara genom

och skrivbordscyklar är några exempel. Mai-Lis

att ställa sig upp vid skrivbordet. För egen del

instämmer och tycks gilla idén om mera rörliga

har cykling blivit en del av vardagen, säger

arbetsplatser.

Tomas, men tillägger att den bästa upplevelsen får han av att dra på sig ryggsäcken och vandra

– Även om man tränar flera gånger i veckan

i fjällen.

riskerar man sin hälsa om man inte får fart på vardagsmotionen, förklarar hon. Och det behöHan är med sina tre olympiska

ver inte vara några avancerade övningar. Det kan

guld, ett olympiskt silver och två

handla om att göra någonting som bryter av stil-

EM-guld Sveriges mest fram-

lasittandet en gång i halvtimmen, säger Mai-Lis.

gångsrike skridskoåkare. Mai-Lis är expert på hälsa och livsstil och

Inga konstigheter

har publicerat ett antal artiklar

Hon syftar på enkla saker som att bara ställa

inom området, efter många år

sig upp, hämta en utskrift i skrivarrummet, ta en

av forskning. Jogga och springa

frukt, en kopp kaffe, en promenad runt kvar-

lopp har varit hennes grej vad

teret… Inga konstigheter, utan saker som vem

gäller motion, nu är gång och

som helst kan göra. Det handlar bara om att få

vardagsmotion allt viktigare.

in vanan, och då är det en fördel om arbetsplatsen är anpassad.

Cafésamtal

34

Jag träffar båda på ett känt

Kosten är också viktig, understryker Mai-Lis.

café vid Torsplan nära KI för ett

Hon har skrivit om att fett från fisk och grönsaker

samtal om hälsa, stillasittande

ökar livslängden. Men att minska stillasittandet

och vardagsmotion. Båda syss-

är prio ett. Motion i vardagen ökar livslängden för

lar med frågorna, om än utifrån

60-plussare, har svensk forskning slagit fast. En

olika utgångspunkter. Mai-Lis

stunds hemmagympa eller trädgårdsarbete varje

Hellenius har penetrerat frågorna

dag kan markant minska risken för hjärtinfarkt/

medicinskt och vetenskapligt.

stroke och tidig död för personer över 60 år. O f f e n t l i g a A f f ä r e r 3 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se

Offentliga Affärer nr3  
Offentliga Affärer nr3  
Advertisement