Page 32

OFFENTLIG IT HÄLSA

Kungsbacka kommun satsar på personalen

Återhämtning viktigt i stressi I somras slöt Kungsbacka kommun avtal med Ergoff om ”återhämtningskoncept och aktivitetsband”. – Vi har utvärderat mjuka kriterier som återhämtningseffekter. Arbetsmiljön i dag är ofta stressig och de som lägger ner mycket energi måste få en chans att återhämta sig, säger Pehr Helsing, verksamhetschef Inköp i Kungsbacka kommun.

koncept som ska innehålla både pro-

[Text Bo Höglander]

Gustafson, den svenska OS-medaljören

Kungbackas tanke med den nu aktuella

Enligt kontraktet ska Ergoff tillgodose

upphandlingen är minskat antal sjuk-

kommunens ”behov av återhämtningskon-

skrivningar, ökad rörelse och förbättrad

cept/massagefåtöljer och/eller aktivitets-

hälsa. Det innefattar produkter som

band/promenadband.” Leverantören

främjar aktivitet och återhämtning i

ska tillhandahålla produkter och tjänster

kombination med kunskap- och

som främjar kommunens hälsofrämjande

motivationsfrämjande insatser.

arbete. Kommunen efterfrågar ett helhets-

dukter och tjänster, såsom utbildningar och mentala träningsprogram. Allt enligt avtalet. Vinnande leverantör blev Ergoff Miljö AB, ett företag som vi berättat om tidigare i OFFENTLIGA AFFÄRER. Mai-Lis Hellenius, professor och överläkare vid Karolinska institutet i Solna, samt Tomas på skridskor, var intervjuade. Bägge varnade för ensidigt stillasittande och berömde aktörer som erbjuder hjälpmedel som gör att man lätt kan aktivera sig på kontoret. Mer om detta följer.

Företagen kan bidra Pehr Helsing i Kungsbacka kommun är på väg att pensionera sig och lämna över till yngre krafter. Intresset för hälsa och sociala frågor gör att han ändå kommer att jobba vidare med hur man kan styra företag så att de kan bidra till att sänka kostnader för samhället. – Det finns mycket intressanta tankar inom området, understryker han och berättar om hur man kan ”effektupphandla”. Det innebär bland annat att vara ute tidigt och förebygga problem så att samhället slipper dryga kostnader längre fram. Det kan handla om anorexi, problem i skolan eller andra saker. Eller personalens hälsa.

Incitament för leverantören Problem och strul kostar pengar, liksom 32

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se

Oa4 lag  
Oa4 lag  
Advertisement