Page 1

Möjligheternas Hus – där möjligheter skapas Möjligheternas Hus bedriver verksamhet inom flera områden, såsom arbetsmarknad, second hand, återvinning samt industri som tillverkar pallar och pallkragar. Härutöver har Vissefjärda Pall i uppdrag att ta emot personer och erbjuda sysselsättning inom ramen för LSS.

Läs mer på sidan 23.

Företagarfokus när Skellefteå växer och utvecklas På Näringslivskontoret i Skellefteå brukar man säga att man har ena foten i kommunhuset och den andra i näringslivet. Det är en beskrivning som näringslivschefen Bengt Ivansson gärna skriver under på. Läs mer på sidan 14.

Nr7 December 2018 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Jönköping

blir nav för säkra

vintervägar med rullande

väderstationer Läs mer på sidan 8.

DANMARK

En ledande expert på ytbehandling av aluminium Familjeföretaget HAI Horsens är en av de aktörer som ligger bakom bygget av Operahuset i Oslo där man bidragit med fasadbeklädnader. Bolaget med mer än hundra år gamla familjetraditioner har genom två världskrig och flera finanskriser vuxit till att bli en av världens ledande företag inom ytbehandling av aluminium. Läs mer på sidan 56.

BURLÖV

Attraktiva förpackningar ökar försäljningen

BREDA FRAMTIDSSATSNINGAR I BURLÖVS KOMMUN

FrontPac är Skandinaviens ledande producent av offsettryckta förpackningar och displayer i papp. I FrontPac utgår man alltid från kundens önskemål och behov, och tar utifrån dessa fram en skräddarsydd och kostnadseffektiv lösning, vare sig det rör sig om en färdig förpackning eller iögonfallande display.

Läs mer på sidan 42.

Läs mer på sidan 45.

7 U TG ÅVO R PE R Å R - S VE R I GE S BREDASTE TID NING FÖR LE VER AN TÖRER Skruvvägen 5 361 94 Eriksmåla Ring oss gärna: 0471-412 33 www.skrubo.se

TRANSPORT

Komplett servicekoncept för tunga fordon

www.dannesbyggservice.se

www.netgate.se

LS Lastbilar är en trygg och stabil partner när det gäller inköp, service och reparationer av kommersiella fordon. Här jobbar man mycket kostnadsmedvetet med ett ständigt öga på en transportbransch i snabb utveckling, vilket ger kunderna såväl tids- som kostnadseffektiva konkurrensfördelar. Läs mer på sidan 13.


KO M P E T E N S U T V E C K L I N G S O M F Ö R Ä N D R A R! KURSER

Hos oss får du kunskapen du behöver för att utvecklas, och gnistan att förvalta den. Vi engagerar oss i ditt lärande på riktigt!

TALARFÖRMEDLING

Söker du experter, inspiratörer, moderatorer eller underhållare till dina evenemang & möten? Vi hjälper dig genom hela resan - från rådgivning till genomförande.

FÖRELÄSNINGAR

Utvecklande halvdagar som ger dig och dina kollegor en härlig energiinjektion och den vassaste kunskapen!

ALLA VÅRA UTBILDNINGAR KAN ÄVEN UTFÖRAS PÅ PLATS HOS ER! KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING & FÖRSLAG.

ERBJUDANDE!

Ange rabattkod ”SLT19” när du bokar föreläsning eller kurs och få 20 % rabatt! Gäller fram till 2019-01-31

031-733 33 30 / 08-796 60 30 WWW.LARAFORLIVET.SE WWW.HEXANOVAACADEMY.SE HE X

A NOV

A

AC A D E M Y


Ulricehamn

55-57 2

Årjäng

ledaren

58-59

www.svenskleverantorstidning.se

Ledaren Företagarna har ordet Infrastruktur

ledaren Industri

3

Bygg

Vad kommer innehåll innehåll ledaren Svenskarnas skuldbördor växer miljardsatsningarna – trots högkonjunkturen att innebära? innehåll Energi

IT/Säkerhet

2

www.svenskleverantorstidning.se Följande innehåll hit Maskin

Leverantörstidning n

Danmark

ÅlandLedaren

Under tiden Sverige fortsätter vänta på sin nästa förstå den plötsliga ökningen, även om den var regering löper vardagen på som vanligt för gemene uppseendeväckande markant. Vad som däremot inte man. En vardag som för många tycks alltden mer omdebatär lika lättförståeligt är varför antalet indrivningsmål Här i Göteborg undrar vibli om Vår i luften. Visst är det härligt? Jag problematisk beträffande ekonomin. Vi ser ett länge låg kvar på samma nivåer, långt efter att terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi växande skuldberg i Sverige sedan flera år tillbaka, lågkonjunkturens effekter ebbat ut. Efter en kort tids men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när www.svenskleverantorstidning.se och det tycks vara en utveckling som inte går att minskning ökar dock antalet indrivningskrav igen i höst då göteborgarna ska rösta om huruvidaochvitenderar nu till att åter igen nå, och till och med stoppa. det börjar grönska och man har hela behålla trängselskatten eller inte. Västlänken Vetska vi ens vad den beror på? överstiga, de nivåer som gällde under finanskrisen. den härliga sommaren framför sig. jusvaret till stor delfrågan finansieras via just biltullarna. Attska finna på den känns synnerligen Och detta när vi länge befunnit oss i en stark Arbetslusten och glädjen ökar och det angeläget. högkonjunktur. När infrastrukturminister Catharina Elmsäterär härligt när den andan smittar av sig Svärd presenterade regeringens mångmiljard-Varför? Det var när jag Peterinfrastruktur Kadhammars betonade hon Det är, som man säger, the million dollar question. bland människor runtomkring. satsningar påläste svensk utmärkta text i Aftonbladet som jag fick de att man kommer att satsa på sådant som leder uppseendeväckande siffrorna klara för mig. Häng till jobb och främjar konkurrenskraften. Det ärMiljondollarssvaret tycks dock ingen ha. Däremot Frågan är om även svensk infrastruktur går med här, för summorna som nämns är minst sagt går det att spekulera och finna ett antal faktorer en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt mot en ny vår? Det känns onekligen så efter anmärkningsvärda. som tillsammans ger en bild av en befolkning som i näringsliv. Den här typen av satsningar -svenskt Drygt 8 miljarder kronor är summan av de mångt och mycket lever över sina tillgångar och inte regeringens besked om att satsa 522 miljarder gå ofta hand med just konkurrenskraft somhand ligger ihos Kronofogdemyndigheten styr över den egna ekonomin på ett helt ansvarsfullt kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. skulder och arbetstillfällen, och är sannolikt en av vilket är en ökning meddet en och en halv sätt, något jag belyst i en tidigare ledartext. En viss 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka i Sverige, kronor påsom ett år.Sveriges Byggindustrier beaktar bekräftelse på det får man mot bakgrund av att de aspekter till en hel del när det handlar om att både stärka miljard -när 273de 000kallar personer harnationella ärenden hosinfrastrukturplanen samma en tredjedel(!) av Kronofogdens indrivningskrav den som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om myndighet, enbästa ökning med tio procent påbetonar ett år. dockgäller belopp under 500 kronor. Det är förstås för ”den någonsin”. Man det här i Svensk Leverantörstidning och det är högst anmärkningsvärt att det finns så många det ökande behovet av satsningar Härdylika i Göteborg undraroch vi om den omdebatVårdet i luften. Visst är det härligt? Jag något intressant att konstatera att inte enbart För att finna som liknar en början av den människor, uppskattningsvis flera hundratusen efterlyser större mod och ansvarstagande från terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter fylls av energi handlar om att bygga ut och byggamig nytt,till de som dystra trenden får vi gå tillbaka till den globala personer, i Sverige som inte har ekonomisk men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet berörda parter så att en modern och väl när vårsolen gassar som mest, när utan också om att bevara det som redan finanskrisen 2008 då antalet indrivningsmål förmåga att betala en så pass låg skuld. Samtidigt i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi fungerande såtillsmåningom grönska och man hela talat, infrastruktur ökade,har bokstavligt över en enda natt formas i sammanhanget en ganska dyster bild av finns och fungerar. Drift det och börjar underhåll ska trängselskatten eller inte. Västlänken lämnas tillbehålla framtida generationer. härliga sommaren framför sig. 1,2 miljoner, efter attöver tidigare ha legat stadigt utsatthet och ensamhet. Uppenbarligen finns inga ska i hög grad prioriteras,den vilket avspeglas ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. kring halvmiljonersstrecket. Medvitanke närstående personer som kan – eller vill – rycka in att ska på ta att lärdom av Danökar ochMan det tycker När i det faktum att nära nog Arbetslusten halva mil- och glädjen infrastrukturminister Catharina Elmsätervi upplevde för ettoch tiotalanvända år sedan av många med några hundralappar och förhindra att personen oss av den statsgaär härligt smittar av mark sig jardregnet ska falla över just detta. när den andandet Svärd presenterade regeringens mångmiljardbeskrivs som denrantimodell djupaste finanskris som världen i fråga hamnar hos Kronofogden och riskerar blandav människor runtomkring. manpå själva arbetat efter. satsningar svensk infrastruktur betonade hon Resten ska gå till utveckling upplevt sedan 1930-talet lättare betalningsanmärkningar. Ni kan blir läsadetvad LarsattRedtzer, ansvarig

2 ledaren Företagarna har ordet

Bornholm Företagarna har ord

4

Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur Mora/Leksand Leverantörstidning nummer 3 2014

Industri 5-6

Industri Västmanland

Ledaren innehåll

Bygg 2 Göteborg Energi Företagarna har ordet 3 Marks kommun IT/Säkerhet Infrastruktur 8 Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur 4-6 Småland Leverantörstidning nummer 3 2014 Maskin Industri 7-10 Borås Danmark Energi 9-11 Bygg 11-13 Ledaren 2 Ulricehamn Åland Energi 14 IT 12 Företagarna har ordet 3 ÅrjängBornholm IT/Säkerhet 15 Infrastruktur 4-6 Mora/Leksand Transport 13 Maskin 16-17 Industri 7-10 Västmanland Danmark 18-29 Bygg 11-13 Skellefteå 14-21 Göteborg Åland 30 att man kommer att satsa på sådant som leder Energi 14 infrastrukturen och det handlar i Marks kommun i Frågan Göteborg undrar om den omdebat- går för infrastruktur Vår i luften. Visst är det härligt? Jag mycket omHär till jobb ochpå främjar konkurrenskraften. Det är Sveriges Byggär om ävenvisvensk infrastruktur mångt och rälsbunBornholm 31-36 Det ligger annars nära till hands att se det terademot Västlänken verkligen kommer att bli av, Småland 22-25 en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt ansluter mig till de som fylls av energi tycker i sitt inlägg längre en ny vår? Det känns onekligen så efter industrier, IT/Säkerhet 15lättillgängliga SMS-lån den trafik, närmare men bestämt kontantlösa samhället, och mer klarhet ibesked frågan om lär vi få efter Småland näringsliv. Den här typen av satsningar när vårsolen gassar som mest, när regeringens attväl satsa 522 valet miljarder fram isvenskt tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt internetköp mot faktura som bidragande orsaker till Mora/Leksand 37-40 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. det börjar grönska och man har hela Tills nästa gång önskar jag allasannolikt negativa och sannolikt kan flera i linje med satsningar andra skai behålla trängselskatten ochMaskin arbetstillfällen, och det ärden enutvecklingen, av 16-17 Borås 522 miljarder kronor eller – detinte. bör Västlänken onekligen räckamånga den härliga sommaren framför sig. sköna timmar i vårsolen! av Kronofogdemyndighetens indrivningsärenden Dalsland 26-33 till stor del finansieras via just biltullarna. länder världen över ska ochjulär i de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar 41-42 Västmanland till en hel del när det handlar om att både stärka Arbetslusten och glädjen ökar och det härröras hit. Det är förstås lättare att spendera När infrastrukturminister Catharina ElmsäternärDanmark de kallar den nationella infrastrukturplanen18-29 förlängningen innebära kortare som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Ulricehamn URBAN NILSSON är härligt när den andan smittar av sig mandock inte ser, sedlar och mynt som man aldrig Svärd det presenterade regeringens mångmiljardför ”den bästaANSVARIG någonsin”. Manpengar betonar restider, inte minst mellan landets här i Svensk Leverantörstidning och det är Göteborg 43-44 UTGIVARE bland människor runtomkring. har i sin egen hand eller plånbok. Här är sannolikt satsningar på svensk infrastruktur betonade hon det ökande behovet av dylika satsningar och Åland 30 intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. Emmaboda 34-37 Årjäng yngre personerfrån överrepresenterade, men samtidigt att man kommer att på sådant som leder efterlyser större mod och ansvarstagande handlar om att satsa bygga ochomdebatbygga nytt, Marks kommun 45-47 Här i Göteborg undrar vi omutden Vår i Frågan luften.ärVisst är det härligt? Jag lyfter Andrea Gleerup, chef för Kronofogdens till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är berörda parter så att en modern och väl 31-36 om även svensk infrastruktur går utan också om att bevara det som redan Bornholm terade Västlänken verkligen kommer bliettav,stärkt för betalningsförelägganden, fram en annan ansluter tillDet de känns som fylls av energi en klok strategi som på sikt borgaratt för fungerande infrastrukturenhet så småningom mot en mig ny vår? onekligen så efter ochi frågan fungerar. Drift underhåll mensvenskt mer finns klarhet lärhär vi typen väl och få efter valet grupp som också tenderar att få allt svårare att få Småland 48-53 näringsliv. Den av satsningar när vårsolen gassar som mest, när lämnas över till framtida generationer. regeringens besked om att satsa 522 miljarder ska i hög gradska prioriteras, vilket avspeglas Tingsryd 38 Mora/Leksand 37-40 i höst rösta om huruvida vi vardagsekonomin. Landstingen har mer än gå då oftaigöteborgarna hand i handattmed just konkurrenskraft Man tycker att vi skaihop ta lärdom av Dandetkronor börjar och man har hela pågrönska infrastruktursatsningar fram till 2025. det faktum nära nog halva milska och behålla trängselskatten ellerärinte. Västlänken fördubblat antalet indrivningskrav via Kronofogden arbetstillfällen, sannolikt mark och använda oss av den statsgaBorås 54 v onekligen 522 miljarder kronor – det bör den härliga sommaren framför sig. räcka jardregnet skaoch falladet över just detta. en av aa ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. N aNN Västmanland 41-42 E c och det är våra äldre som i många fall har problem de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar s v rantimodell man själva arbetat efter. Äom att uglädjen till en hel del och när det handlar både stärka h Resten ska gå till utveckling av d Arbetslusten ökar och det c N a När Catharina ElmsäterLL o när infrastrukturminister deinfrastrukturen kallar den nationella infrastrukturplanen med att betala sina sjukvårdsräkningar. Nu k svensk Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig dIN Karlshamn 39-41 NTIinfrastruktur. utveckla Du och detmångmiljardhandlar i Ulricehamn 55-57 är som härligt när den avläser sig om Svärd N Ismittar EN I andan presenterade regeringens kod NgE I för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock R för infrastruktur på Sveriges Bygg- 43-44 N Göteborg d Q ! det här i Svensk och det är ILeverantörstidning E mångt och mycket om rälsbunT N o bland människor runtomkring. a h Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p satsningar på svensk infrastruktur betonade hon LÄs T R det ökande behovet av dylika satsningar och Efter en brinnande valrörelse där partierna industrier, tycker i sitt inlägg längre Vad en QR-kod intressant att konstatera att det inte enbart sma den trafik, bestämtsomär Årjäng 58-59 att man kommer attnärmare satsa på sådant leder Nilsson Urban efterlyser större mod och ansvarstagande från tävlade om att ösa pengar över unga och de äldre är fram i tidningen. handlar om att bygga ut och bygga nytt, höghastighetståg. Det ligger heltDet är Marks kommun 45-47 till jobb och främjar Burlöv 42-48 parterkonkurrenskraften. så att och en modern vad och väl används den Frågan är om även svensk infrastruktur går det, som Peter Kadhammar korrekt påpekar, tydligt Tills nästatill? gång önskar jag alla Tidningen utges av:berörda

Bygg 7

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? redaktion

utan också om att bevara det som redan i linje med i andra Prenumerera: en klok strategi som satsningar på sikt borgar ett stärkt fungerande infrastruktur såför småningom motfinns en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar vårsolen! att deti är just dessa samhällsgrupper som tycks ha fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB världen länder övertypen och lär isatsningar prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Den här av En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som innehålla betyd- att gå ihop. lämnas över till framtida generationer. regeringens om att satsa 522avspeglas miljarder detkan svårast att få ekonomin ska i högbesked grad prioriteras, vilket förlängningen innebära kortare Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg gå ofta handMan i hand medatt just konkurrenskraft ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom textÄroch olika tecken. och handlar det när allt URBAN NILSSON tycker vi ska ta lärdom av Dankronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. det samhällets fel,I eller i det faktum att nära nog halva milinte mellan landets ANSVARIG har UTGIVARE Telefon 00restider, med attav många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas och05 arbetstillfällen, ochminst det är sannolikt en statsgaav mark och använda oss den 522jardregnet miljarder ska kronor det bör räcka031-719 Redaktionsledning: kommer till kritan om eget ansvar? falla–över just onekligen detta. storstadsregioner. användningsområden kan bland annat hittas på de29 aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 rantimodell man själva arbetat efter. ökat. Koderna till en Resten hel del ska när gå dettill handlar om att stärka 05 utveckling av både Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in Det är en annan miljondollarfråga att söka svar på. reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den nationella infrastrukturplanen Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig sominfrastrukturen utveckla svenskoch infrastruktur. Du läser om det handlar i en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se för ”den bästa någonsin”. Man betonar dockByggför infrastruktur på Sveriges det mångt här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna och mycket om rälsbun- och Besök på nätet: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur det ökande behovet av dylika satsningar och längre ÖRJAN PERSSON industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se REDAKTÖR efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, Pressgrannar a av så attnästa en modern och väl N parter Tills gång önskar jag alla aNNberörda utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan E c s v andra Ä u h aN d ILL ocfungerande infrastruktur så småningom Den enda du behöver N många sköna timmar i vårsolen! finns och fungerar. Drift och Nu k mediepartnern T länder världen över och lärunderhåll i I dI N IN Adress-/namnändring: gEN lämnas över till framtida generationer. odE k N I R ska förlängningen i hög grad prioriteras, avspeglas dN Q ! ej för insänt, ej Tidningen ansvarar I E innebäravilket kortare T N o Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i detrestider, faktuminte att nära nog halva mils minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text UTGIVARE Urban Nilsson mark och använda oss avANSVARIG den statsgajardregnet ska falla över just detta. storstadsregioner. och bilder förbjudet, om inte särskild Tidningen utgessjälva av: arbetat Ekonomi: rantimodell man efter. Prenumerera: Resten ska gå till utveckling av Hexanova Group ABLina överenskommelse med Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se Adress-/namnändring: Nr 7 - 2018infrastrukturen och det handlar i Ansvarig utgivare: träffats Tidningsstatistik A QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydFiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. adressandring.slt@hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och mångt och mycket om rälsbunJoakim Nyholm www.hexanova.se Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas trafik, Tidningen den utges av: närmare bestämt joakim.nyholm@hexanova.seindustrier, Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på Ekonomi: fram i tidningen. Fax 031-719 05 29 MÄR höghastighetståg. Det ligger helt PR & MoreaScandinavia AB Stefan 031-719där 05läsaren 17ANENkan KE v reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, scanna in N a ekonomi@hexanova.se V Tills nästa gång önskar jag alla N N a i linje med i andra sc ÄvE 2, en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Fiskhamnsgatan 414satsningar 58 Göteborg Redaktör: N du och a k L L många sköna timmar i vårsolen! N världen över och lär i Besök oss gärna på nätet: Nu ISS med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur länder NTI 031-719 I dI 05 Telefon 00 EN I Örjan Persson 031-719 05 21 gEN kod du kan använda NIN QR! Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se innebära kortare TId031-719 oNEförlängningen a h Fax 05 29 s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä URBAN NILSSON L orjan.persson@hexanova.se RT sma Pressgrannar restider, inte minst mellan landets ANSVARIG UTGIVARE Urban Nilsson storstadsregioner. Den enda mediepartnern du behöver Besök oss gärna på nätet:

Danmark 49-71

redaktion

redaktion

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

ISSN 11

Vad är en QR-kod och vad används den till? T

S

redaktion

Vad är en QR-kod vad används den till? Layout: och Prenumerera: Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen utges av: Trycksak Adress-/namnändring: 3041 0174 www.svenskleverantorstidning.se Hexanova Media Group AB Michaela Jönssonprenumeration@hexanova.se adressandring.slt@hexanova.se En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av text Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och michaela.jonsson@hexanova.se och bilder förbjudet, om inte särskild Den enda mediepartnern du behöver Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har Ekonomi: kodernas Redaktionsledning: överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se Tidningen ansvarar ej031-719 för insänt, ej Fax 05 29 Tryck: Stefan Carewall 031-719 05 17 v a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se a N aNN material. beställt Eftertryck av text ÄvE u sc en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Pressgrannar aN d ILL och N I Nu k T och bilder förbjudet, om inte särskild d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur I EN I gEN kod NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRträffats med Tryck: www.svenskleverantorstidning.se TIdöverenskommelse NE! o a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p LÄ aRT smredaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar En del av Hexanova Media Group Urban Nilsson Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av textEn QR-kodprenumeration@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

& mor

& more

& more

& mo

more

Vad är en QR-kod och vad används den till?

& more

PR PR PR PR P P P P P & more

redaktion

Tidningssta


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

Är man stor ska man vara snäll – nu måste fler storföretag ta ansvar för snabbare betalningar Sena betalningar och långa betaltider har under en längre tid varit ett allvarligt och växande problem för Sveriges företag. Betaltider för fakturor mellan företag i Sverige ökar, till skillnad från i majoriteten av våra konkurrentländer inom EU. Det som är glädjande är att de större företagen nu har en reell möjlighet att vända den negativa trenden.

Föreningen för effektiva affärstransaktioner har startats av bland andra Företagarna, med målet att ta fram en kod för att korta betaltiderna inom näringslivet. Forskning visar att kortare betaltider främjar både tillväxt, jobbskapande och konkurrenskraft genom att företag, i regel leverantörer, får en bättre likviditet i företaget. Koden är nu framtagen och 34 av Sveriges storföretag har redan anslutit sig till koden – men vi vill se fler.

– Det här är ett tillfälle att på ett konkret sätt verka för goda affärsrelationer och en sundare ekonomi som genomsyras av schyssta villkor – för både stora och små...

Enkelt uttryckt så tvingas många, i regel mindre företag, acceptera betaltider långt över 30 dagar – i många fall två, tre eller fyra gånger så lång tid. Många företag vittnar om att den negativa utvecklingen har accelererat de senaste åren. Det har nu blivit så allvarligt att många företags överlevnad hotas, därmed hotas också vår lokala tillväxt och arbetsmarknad. Många företagare vittnar om att storföretag pressar sina leverantörer till att acceptera väldigt långa betalningstider, eller betalar för sent, för att förbättra det egna kassaflödet. Företag med en dominerande roll på marknaden använder helt enkelt småföretagen som ”bank” genom att förlänga betaltiderna, ofta upp till mer än 120 dagar. Mindre och växande företag har av naturliga skäl mycket sämre möjligheter att ligga ute med pengar. Det är både dyrare och svårare för de mindre företagen att finansiera krediter för att säkra att det finns pengar i kassan. Vi vet samtidigt att 4 av 5 jobb skapas i småföretag vilket gör dem till de riktiga jobbskaparna på svensk arbetsmarknad. Faktum är att småföretagen själva uppger att de skulle kunna anställa fler om de fick betalt snabbare. Enligt Intrums årliga rapport European Payment Report handlar det om i storleksordningen 60 000 nya jobb som skulle kunna skapas i Sverige om betaltiderna kortades. Det är alltså en tillväxt- och jobbfråga av stora mått. Det gör frågan om sena betalningar till ett reellt samhällsproblem – och inte bara en utmaning för enskilda entreprenörer. Kortare betalningstider skulle med all sannolikhet ha en stor effekt på arbetslösheten. För att komma tillrätta med den här problematiken och ge alla småföretag schysstare villkor och möjligheter till ett gott kassaflöde uppmanar vi därför alla företag att ansluta sig till den kod för kortare betalningstid som har tagits fram på initiativ av 13 svenska storföretag. Genom att ansluta sig till koden kan såväl storföretag som småföretag verka för kortare betalningstider genom att betala i tid och inte kräva längre betalningstider än 30 dagar av sina leverantörer. Samtidigt vill vi be alla våra små och medelstora företag att levandegöra diskussionen med sina storföretag; att uppmuntra och uppmärksamma de större företagen på att koden nu finns och få fler av företagen lokalt och regionalt att ansluta sig. Det här är ett tillfälle att på ett konkret sätt verka för goda affärsrelationer och en sundare ekonomi som genomsyras av schyssta villkor – för både stora och små. Ta chansen! Ta upp frågan till diskussion i ert företag och anslut er till initiativet. Sprid ordet och visa offentligt att ni ställer upp på kortare betaltider och att ni prioriterar välmående affärsrelationer, det gynnar oss alla. DANIEL WIBERG Chefsekonom Företagarna FOTO: Lars Clason


industri

5

www.svenskleverantorstidning.se

Fullskalig CCS-anläggning minskar CO2-utsläppen med en tredjedel

En fullskalig CCS-anläggning vid Preems raffinaderi i Lysekil skulle minska koldioxidutsläppen med en tredjedel. En fullskalig CCS-anläggning vid Preems raffinaderi i Lysekil skulle minska koldioxidutsläppen med en tredjedel. Nu siktar företaget på att uppföra en fullskalig anläggning till 2025.

Preem har tillsammans med Chalmers och norska forskningsinstitutet SINTEF genomfört en förstudie om hur Preems raffinaderi i Lysekil skulle kunna använda sig av CCS, Carbon Capture and Storage, det vill säga att fånga in och lagra koldioxid. Själva CCS-tekniken går ut på att avskilja koldioxid från rökgaserna innan de släpps ut i atmosfären. – Med förstudien har vi kunnat definiera de hinder och möjligheter som finns i Preems fall. En avgörande fråga är hur man ska kunna lagra koldioxiden. Tekniken, kunskapen och anläggningarna finns i Norge, och bäst vore det att transportera koldioxiden dit, säger Kristin Jordal, seniorforskare på SINTEF.

Norge visar vägen För att kunna frakta koldioxid från Sverige till Norge krävs ett bilateralt avtal mellan länderna, eftersom det enligt London-konventionen är förbjudet att skeppa avfall mellan länder. – Norge satsar pengar på CCS och har föregått med gott exempel. Vi vill ta dem i hand och utnyttja infrastrukturen de planerar att skapa, säger Mattias Backmark, chef för affärsutveckling på Preem. Sedan 1996 har Norge fångat in koldioxid från oljeplattformen Sleipner och lagrat den under havets botten utanför landets kust. Den norska staten öppnar även för att ta emot infångad koldioxid för lagring från andra länder, bland annat vid offshore-området Smeaheia utanför Stavanger där en ny lagringsanläggning ska stå klar 2023. Rejäl minskning av koldioxidutsläppen FN:s klimatpanel uppskattar att CCS har potential att bidra till 15–55 procent av den nödvändiga minskningen av de globala koldioxidutsläppen under detta århundrade.

Redan i dag är Preems raffinaderier cirka 20 procent mer miljöeffektiva än genomsnittet i Europa. Införandet av CCS på vätgasproduktionsanläggningen i Lysekil skulle kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 500 000 ton per år, av den totala mängden på 1,6 miljoner ton. Minskningen motsvarar utsläppen från cirka 125 000 Thailandsresor per år. 800 meters djup Genom CCS-tekniken förvätskas koldioxiden för att kunna transporteras via båt eller rörledningar till lagringsplatser på minst 800 meters djup. Där är nämligen trycket tillräckligt högt för att koldioxiden ska hållas i flytande form. Själva lagringen görs i sedimentär berggrund, såsom sandsten eller kalksten - något som finns i stora mängder utanför Norges kust. Sedimentär berggrund är porös och genomtränglig vilket gör att den passar bra för att lagra flytande koldioxid. Nästa steg för Preem är att genomföra ett demonstrationsprojekt i Lysekil för att ta fram

underlag för att kunna designa en fullskalig CCS-anläggning. Studien är planerad att starta under 2019 och löpa på till 2021. Källa: Preem

Mattias Backmark, chef för affärsutveckling på Preem.


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

Unionens konjunkturprognos: Fordonsindustrin växlar ner fordonsklubbar signalerar nu ett skifte i stämningsläget. Tillväxten i orderingången har bromsat in markant och försäljningsutsikterna har skruvats ner. Under tre års tid har fordonsbranschen räknat med fortsatt jobbtillväxt, men klubbarna tror nu att antalet anställda inte kommer öka under det närmsta halvåret. Ökad konjunkturoro på världens tillväxtmarknader och ett eskalerande handelskrig är dåliga nyheter för fordonsindustrin. Den ekonomiska rutvecklingen i Kina är enligt fordonsklubbarna den viktigaste faktorn för hur det går med utlandsförsäljningen det kommande året. – Samtidigt sker stora teknikskiften inom fordonsbranschen och det kommer vara en utmaning för företagen att klara av omställning av både teknik och affärsmodeller, säger Katarina Lundahl.

Det går fortsatt bra för svensk ekonomi, men den ekonomiska tillväxten mattas av betydligt under nästa år, visar Unionens senaste konjunkturprognos. – Det beror främst på att bostadsbyggandet minskar. Vi ser även att tillväxten i fordonsindustrin bromsar in, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Svensk ekonomi går på högvarv och optimismen på landets företag är fortsatt god, visar Unionens konjunkturprognos som nyligen presenterades. Prognosen bygger bland annat på enkätsvar från Unionens fackklubbar på landets företag och de vittnar om investeringar på rekordnivåer samtidigt som sysselsättningstillväxten är fortsatt god. Samtidigt växlar stämningsläget inom industrin ner jämfört med vårens undersökning. Däremot har de kunskapsintensiva tjänstebranscherna skruvat upp sina förväntningar om utvecklingen den närmsta tiden. Allt tyder även på att bostadsbyggandet kommer minska betydligt under nästa år, som en följd av prisfall och kreditåtstramningar. Unionen bedömer att bostadsbyggandet minskar med 15 procent jämfört med i år. Om konjunkturen i omvärlden dessutom försvagas mer än väntat finns det en risk att det minskade byggandet drar ner Sverige in i en lågkonjunktur. – Det är en tydlig risk inför nästa år, även

Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. om det inte är huvudscenariot. Byggsektorn är en viktig hemmamarknad för industrin. Om efterfrågan från omvärlden viker samtidigt som byggandet i Sverige minskar kraftigt så utsätts delar av svensk industri för en tuff situation,

säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl. Motigt för fordonsindustrin Konjunkturrapporten innehåller även en specialstudie av fordonsindustrin. Unionens

”Stora utmaningar” Unionen bedömer att Riksbanken höjer reporäntan redan i december. Samtidigt saktar jobbtillväxten in, vilket leder till att arbetslösheten stiger något under nästa år till i snitt 6,6 procent. – Svensk ekonomi står inför stora utmaningar. Nästa regering måste genomföra reformer för att snabba på inträdet på arbetsmarknaden och minska kompetensbristen. Den behöver också reformera bostadsmarknaden så att det går att flytta dit jobben finns, avslutar Katarina Lundahl. Källa: Unionen

Rekordleverans av gasbussar till Bogotá Scania ska leverera 481 Euro 6-gasbussar – de renaste och tystaste bussarna på marknaden – för förnyelsen av Bogotás bussystem TransMilenio. Det här blir bolagets största beställning av gasbussar någonsin.

Bogotá ska ersätta sina tidigare Euro 2- och Euro 3-bussar med den senaste i lågemissionsteknik. Scanias Euro 6-gasbussar innebär ett stort steg mot renare utsläpp jämfört med de tidigare bussarna men också i förhållande till den senare emissionsklassen Euro 5. I drift med de nya Scaniabussarna sänks CO2utsläppen med upp till 20 procent samtidigt som partikelutsläppen blir två till tre gånger lägre. Utsläppen av kväveoxid är fyra till fem gånger lägre jämfört med Euro 5. – Vi är oerhört nöjda med utgången eftersom detta innebär en betydande minskning av föroreningarna i Bogotá, säger Juan Carlos Ocampo, VD för Scania Colombia. De minskade utsläppen av partiklar, kväveoxid samt minskat buller bidrar till en högre livskvalitet för de boende i Bogotá. Hundratals bussar Bussystemet, som skapades i början av 1990talet, omfattar 12 linjer på totalt 112 kilometer med 1,7 miljoner resenärer dagligen. Den offentliga upphandlingen för förnyelsen har omfattat sex linjer. Efter avslutad upphandling kommer buss-operatören SI18 att trafikera tre av dessa linjer – Suba, Calle 80 och Norte – med de 481 Scaniabussarna. De tas i drift första halvåret 2019. Leveransen omfattar 179 Scania ledbussar, K320 IA 6x/2 (320 hk) med kapacitet för 160 passagerare. Samtidigt levereras 302 dubbelledade bussar, Scania F340 HA 8x2 (340 hk) med kapacitet för 250 resenärer. Alla bussar kommer att karosseras av Busscar. Källa: Scania

Scania ska leverera 481 Euro 6-gasbussar – de renaste och tystaste bussarna på marknaden – för förnyelsen av Bogotás bussystem.


bygg

7

www.svenskleverantorstidning.se

Klimatkrav i upphandlingarna viktigt för minskade utsläpp från byggsektorn

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, är en av de som vill ställa tydliga miljökrav på framtidens offentliga upphandlingar. Fotograf: Fredrik Hjerling Nu måste politiken på såväl nationell som regional och lokal nivå säkerställa att offentliga upphandlingar styr mot målet om ett klimatneutralt Sverige år 2045. Det skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige tillsammans med Catharina ElmsäterSvärd, vd Sveriges Byggindustrier, Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna och Gunnar Hagman, VD Skanska i en gemensam debattartikel i NyTeknik.

Oavsett vilka som bildar regering den här mandatperioden måste de ta tag i två stora utmaningar. Det behövs hundratusentals nya bostäder och ny infrastruktur samtidigt som de måste hantera klimatutmaningen. Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lämnades Färdplanen för en fossilfri och

konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor över till regeringen i våras. Skanska ledde projektarbetet med att ta fram färdplanen som har skrivits på av cirka 70 företag och organisationer. Sveriges Byggindustrier tar nu ansvaret för att samordna implementeringen av färdplanen i hela värdekedjan. Målet är att halvera utsläppen redan 2030. Fem konkreta krav För att det ska lyckas anser artikelförfattarna att det är nödvändigt att de 600 - 700 miljarder som den offentliga upphandlingen omfattar användas på ett sätt som styr mot de klimatmål som riksdagen beslutat om. De lämnar fem konkreta förslag till politikerna i såväl riksdag som regioner och kommuner: - Den offentliga upphandlingen av alla byggnader bör minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan inom bygg- och anläggningssektorn med 50 procent till 2030. - Offentligt upphandlade byggnader bör ha

upphandlingskrav som sedan följs upp. Ett sätt att göra detta är att certifiera byggnaderna och ha med klimatkraven där. Seriösa företag ska inte utkonkurreras av de som fuskar. - Politikerna måste ge tydliga direktiv till såväl offentlig verksamhet som till offentligt ägda bolag om att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. - Utveckla upphandlingskriterier kring

klimatneutrala och klimatpositiva byggnader och anläggningar i dialog med marknaden. - Ta beslut om en öppen databas med generiska klimatdata som är livscykelbaserade, kvalitetssäkrade och representativa för byggoch anläggningssektorn i Sverige, så att det går att jämföra olika anbud. Det skapar rätt konkurrenssituation. Källa: Regeringskansliet

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.


8

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Jönköping blir nav för säkra vintervägar med rullande väderstationer Vintern är på väg och snart kommer dagliga varningar för plötslig ishalka och rapporter om olyckor. Under vintermånaderna minskar trafiksäkerheten våldsamt och det blir rent ut sagt livsfarligt att röra sig på vissa vägar. Nu kommer teknik som med hjälp av uppkopplade bilar möjliggör bättre information om väghalka till både trafikanter och de företag som bekämpar väghalka. I vinter ska bilförare i Jönköping bidra med data och samtidigt utvärdera tekniken.

Under vintern 2018/2019 kommer privatpersoners bilar utrustas med teknik som möjliggör insamling av friktionsdata på våra vintervägar. Därigenom skapas bättre förutsättningar för att ge säkrare vintervägprognoser som kan användas av både bilister och vägentreprenörer. Information om vägens friktion ligger till grund för skapandet av funktioner som på sikt kan rädda liv. Informationen hjälper till att förutse halka och kan i sin tur ge exempelvis entreprenörer möjligheter att planera sin vinterväghållning på ett mycket bättre sätt – vilket leder till miljövänligare, hållbarare och säkrare vägar. Anonym information Uppstarten av projektet gick av stapeln den 15 november då NIRA Dynamics och Klimator informerade om syftet med projektet

Under vintern kommer privatpersoners bilar utrustas med teknik som möjliggör insamling av friktionsdata på våra vintervägar. och OBD-enheter som samlar in data delades ut till de privatpersoner som anmält intresse. För projektet har även en webbapplikation skapats för användare som är med och samlar in data. Applikationen innehåller detaljerade vägväderprognoser samt halkvarningar. Detta är ett första steg i att visa på vad information om vägunderlaget kan göra för allmänheten – skapa bättre förutsättningar för säkrare och miljövänligare vägar. Applikation kommer även göras tillgänglig för medier i utvärderingssyfte.

– Informationen som hämtas från personbilarna är helt anonymiserad, information om vilken bil som skickar vilken data finns inte. Det har under utvecklingen av produkten varit en oerhört viktig aspekt att ta hänsyn till då integriteten hos privatpersoner är av yttersta vikt. Lika viktigt har det varit att bilen inte påverkas negativt på något sätt, säger Björn Zachrisson, projektledare Road Perception på NIRA Dynamics.

Visar vägen Projektets huvudsyfte är att samla in data som i sin tur kan användas för att skapa säkrare och miljövänliga vintervägar – där Jönköping nu visar vägen framåt. – Vi är stolta över att vi tillsammans med Nybergs Bil, HV71 och alla inblandade privatpersoner kan jobba för säkrare vintervägar under den kommande vintern, säger Johan Hägg, marknads- och kommunikationschef på NIRA Dynamics. Källa: NIRA Dynamics

Undersökning visar: Så många bryter mot trafikreglerna Trafikreglerna är utformade för att skydda alla trafikanter och skapa en säkrare tillvaro på våra vägar. Trots det bryter många mot lagen. Det visar en ny undersökning som Goodyear genomfört i samband med initiativet Vägens hjälte. Så många som sju av tio uppger att de bryter mot regler i trafiken.

reglerna, motsvarande siffra för män är enbart 20 procent. – I trafiken bör säkerhet alltid komma på första plats. Vi tror att vårt initiativ Vägens hjälte kan hjälpa svenskar att bli bättre medtrafikanter till varandra. Genom att lyfta personer som bidragit till en säkrare trafik vill vi inspirera fler till att göra goda gärningar. Vi hoppas nu få in mängder med bidrag där personer gjort våra vägar till en bättre plats, säger Sofia Koski, nordisk marknadschef på Goodyear. Hur ofta bryter du mot olika trafikregler när du befinner dig i trafiken?

I samband med initiativet Vägens hjälte som syftar till att främja goda gärningar i trafiken har Goodyear undersökt svenskarnas ovana att bryta mot trafikreglerna. Något som tyvärr är frekvent förekommande. Siffror från undersökningen som gjort av YouGov där 1 018 svenskar deltagit visar nämligen att så många som sju av tio uppger att de bryter mot trafiklagar. En av tio svarar dessutom att de ofta begår lagöverträdelser i trafiken. Män bryter oftare mot reglerna än kvinnor Även om en stor majoritet erkänner sig skyldiga är resultatet en minskning med fyra procent jämfört med föregående år. De största skillnaderna finns dock mellan män och kvinnor. Dubbelt så många män som kvinnor svarar att de ofta bryter mot trafikreglerna. Nästan var tredje kvinna i undersökningen bryter aldrig mot

Riks

Bryter alltid mot reglerna

2 %

Kvinnor Män 1 %

Bryter ofta mot reglerna

8 %

5 %

10 %

Det händer, men sällan

62 %

61 %

62 %

Aldrig

25 %

30 %

20 %

Vill ej svara

3 %

2 %

4%

3%

Om undersökningen Undersökningen är genomförd av opinionsoch marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 5–6 juni 2018 har sammanlagt 1 018 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. Källa: Goodyear En ny undersökning som Goodyear genomfört i samband med initiativet Vägens hjälte visar att sju av tio bryter mot regler i trafiken.


energi

9

www.svenskleverantorstidning.se

Ökat fokus på hållbarhet och ny teknik i byggbranschen:

Sveriges största plusenergihus har invigts

Kvarteret Neptun i Västerås. Innovativ teknik och en ambition att driva byggbranschen framåt har varit grunden när man uppfört ett av Sveriges största plusenergihus, Neptun, som nyligen invigdes. Och ambitionsnivån är fortsatt hög, i nästa steg, byggandet av Hydran i Västerås, handlar det för Sveafastigheter Bostad om att skala upp tekniken ytterligare och bygga plusenergihus tillsammans med fjärrvärme.

Precis som flera andra branscher behöver byggbranschen göra mer för att minska sin miljöpåverkan. Fossilfritt Sverige har till exempel lagt fram en färdplan för hur sektorn ska vara klimatneutral fram till 2045. När nu Neptun i Västerås invigts är det ett av Sveriges största och första plusenergihus uppfört som flerbostadshus där man genom smart teknik och innovativa lösningar har byggt hus som producerar mer energi än de förbrukar på årsbasis. Det är också det första som blivit certifierat som Miljöbyggnad Guld, den högsta miljöbyggnadsnivån. Det innebär högt ställda miljökrav på alltifrån energianvändning, byggteknik och materialval till boendekvalitet. Modern teknik Både Mälardalens Högskola och KTH har varit involverade i projektet som är fullt med modern teknik och består av en kombination av olika lösningar för att kunna både skapa och återvinna så mycket energi som möjligt. Energi från 1208 kvadratmeter högeffektiva solceller, bergvärmepump vars effekt maximeras med låga temperaturer genom golvvärme, tillvaratagande av den frånluftsvärme och ett 3e-flowsystem som minskar energiförlusterna i varmvattencirkulationen är några av förutsättningarna. Fastigheten är uppbyggd med ett internt elnät så att hyresgästerna också kan ta del av den el som produceras på deras egna tak. Tekniken kring plusenergihus är fortfarande under utveckling och när det nu efter färdigställandet av Neptun är dags för nästa

projekt, finns det en viktig skillnad. Hydran, även det i Öster Mälarstrand, byggs som plusenergihus tillsammans med stadens fjärrvärme. – Hållbarhet i alla former är ett viktigt fokusområde för oss och genom de projekt vi gör testar vi därför formerna för nya typer av byggande som tar hänsyn till omställningen till ett mer ansvarsfullt samhälle. Vi är otroligt stolta över att ha byggt ett av de största plusenergihusen i landet och att i nästa steg bidra till att utveckla den tekniken ytterligare, säger Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad. Långsiktiga miljömässiga fördelar Kvarteret Neptun och Hydran ligger i den nya profilstadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås, ett område där fokus ligger på att hitta lösningar som främjar hållbarhet. Förutom den teknik som finns inbyggd kan de boende också bidra till sin egen miljöpåverkan genom till exempel att övervaka sin egen förbrukning av el och varmvatten. Man har också tillgång till elbil, bilpool och cykelpool. Källa: Svea Fastigheter


10

energi www.svenskleverantorstidning.se

En elexpert i branschens framkant ABR Elinstallationer är elföretaget som verkar i branschens framkant. Här kombineras traditionella elinstallationer med insatser kring moderna, energi- och kostnadsbesparande lösningar, såsom LEDbelysning och smarta hem med styrning via mobilen.

Man får en tydlig känsla av ett ungt och dynamiskt företag när man besöker ABR Elinstallationer i Ängelholm. Rickard Lindman Lejon, VD och ägare, har skapat det optimala teamet tillsammans med kollegorna Nicklas och Andreas. – Vi tittar på saker på samma sätt. Vi är självtänkande, noggranna och inte minst nyfikna, säger Rickard och framhåller ambitionen att fortsätta satsa på såväl traditionella elinstallationer som lösningar för smarta hem under många år framöver. – Därför fokuserar vi på kvalitet och hållbara lösningar. Det är av största vikt att vi alltid levererar rätt produkt till rätt pris och i tid, understryker han. ABR Elinstallationer AB:s kundkrets består av både privatpersoner och företag, såsom industriföretag, kontor och butiker. Det brukar bli en hel del nyinstallationer i bostäder, men nyligen har man till exempel arbetat med installationer och belysning i en maskinhall, Lexus bilhall och Ängelholms Bowlinghall med

VD och ägare Rickard Lindman Lejon

Andreas

Niklas

tillhörande restaurang. Härutöver åtar man sig också nätverksinstallationer.

situation eller produkt. Erfarna entreprenörer har länge varit medvetna om värdet av rätt belysning för olika syften, och ABR Elinstallationer får många förfrågningar från butiker, restauranger och företag som vill skapa den rätta atmosfären och de bästa förutsättningarna för till exempel presentation av produkter eller arbetsvillkor för sina anställda. – Numera är det också många privata husägare som efterfrågar optimal och inte minst dekorativ belysning. Många spenderar idag en hel del pengar på att inreda sina hem, och här kan i många fall just belysningen vara avgörande för hela upplevelsen, påpekar Rickard. Han menar att många idag inte är medvetna om de stora besparingar som kan uppnås genom att växla till "smart" LED-belysning. Han nämner flera exempel där man har minskat kundens energiförbrukning avsevärt. – Vi ser detta som en av våra viktigaste uppgifter, att hjälpa våra kunder att spara energi med ny teknik. Vi vill mer än gärna träffa nya kunder och prata om möjligheterna till besparingar, avslutar Rickard Lindman Lejon.

Smart el Ett annat växande område är så kallad smart el. Här finns, enligt Rickard Lindman Lejon, enorma utvecklingsmöjligheter inom ett område som redan har massor att erbjuda. – Vi upplever att det råder en mycket hög efterfrågan på smart teknik. Många vill till exempel kunna reglera, stänga av och sätta igång elektriska installationer med mera via sin smartphone, ofta motiverade av önskemål om komfort, säkerhet och ekonomi. Vi har alltid en diskussion med våra kunder om alla de möjligheter som finns. De är i det närmaste oändliga, och utmaningen är att hitta rätt lösning för varje enskild kund. LED-belysning sparar pengar Ljus påverkar humör, välbefinnande och inte minst din arbetsförmåga hemma och på jobbet. Men ljuset påverkar också hur du upplever verkligheten. Exempelvis ljusets färg kan göra väldigt stor skillnad i hur vi upplever en viss

RING OSS PÅ:

+46 72 3088 717 • ELINSTALLATIONER • SMARTA HEM • LED- OCH BELYSNING Majsgatan 83, 26253 Ängelholm, Sverige E-mail: info@abrel.se • Hemsida: www.abrel.se

Vi finns på Facebook!


energi 11 www.svenskleverantorstidning.se

Övergång till förnyelsebara bränslen bidrog till 35 procent lägre koldioxidutsläpp i NCC NCC har minskat sina koldioxidutsläpp med 35 procent på två och ett halvt år. Detta till stor del tack vare att NCC har omvandlat merparten av sina svenska asfaltverk till att drivas med förnybara bränslen.

– Vi är först med att systematiskt miljöanpassa våra asfaltverk till klimatsmarta bränslen, och är dessutom branschledande. Vi minskar våra koldioxidutsläpp kraftigt genom att 50 procent av den asfaltmassa NCC tillverkar i Sverige produceras med förnybara bränslen. Detta är dock bara början. Vi räknar med att nå 80 procent inom kort. Vi kan bidra till att nå vårt koldioxidmål i hela NCC-koncernen samtidigt som vi bidrar till att våra kunder når sina mål när de köper våra produkter, säger Jyri Salonen, affärsområdeschef för NCC Industry. Ekonomiskt möjligt NCC har konverterat två tredjedelar av asfaltverken i Sverige från att, i första hand, använda eldningsolja till att istället nyttja träpellets som bränsle. Eftersom NCC:s koldioxidavtryck till största delen påverkas av de bränslen som köps får detta en avgörande effekt på koldioxidutsläppen från företagets egen verksamhet. Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick NCC:s koldioxidutsläpp till 5,9 ton per miljon omsatt krona. Vid halvårsskiftet 2018 hade utsläppen minskat med 35 procent till 3,8 ton per miljon omsatt krona. – I Sverige har energi- och koldioxidskatterna på fossila bränslen medfört att det är ekonomiskt möjligt att investera i en omställning till förnybara bränslen. Det finns vissa tecken

NCC har konverterat två tredjedelar av asfaltverken i Sverige från att, i första hand, använda eldningsolja till att istället nyttja träpellets som bränsle. på att liknande förutsättningar kan komma att gälla i Norge. För Danmark och Finland finns få sådana tecken i dagsläget. Detta kan dock komma att förändras snabbt, säger Kent Andersson, bränsleansvarig på NCC. Ökar takten Målet för NCC-koncernen är att halvera sina koldioxidutsläpp, under perioden 2016 till 2020, till 2,9 ton per miljon omsatt krona. – Tack vare ett tydligt mätbart klimatmål samt kontroll över vad som händer på bränslemarknaden har vi ökat takten i vårt arbete mot minskat fossilberoende. Med liknande gynnsamma förutsättningar i våra grannländer är jag övertygad om att vi kan skynda på omställningstakten även där, säger Christina Lindbäck NCC:s hållbarhetschef. Källa: NCC Christina Lindback, NCC:s hållbarhetschef.


12

it www.svenskleverantorstidning.se

Projektet för 3D-printning har påbörjats Första arbetsmötet för projektet där Ecorub tillsammans med Sveaskog, BLB Industries, NEFAB och Swerea Sicomp beviljats 4,1 miljoner kronor från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D-printing har genomförts. Projektet löper över tre år och leds av Swerea Sicomp.

Projektet går ut på att i första hand skapa 3D-printade specialemballage av ett material baserat på trämjöl från grot, det vill säga kvistar, toppar med mera från skogsavverkningar och plaster. Det rör sig om en ny typ av 3D-printar som kan skriva ut stora produkter snabbt. Emballagen ska säkra transporten av känsligt gods och snabbt kunna skapa komplicerade former i ett stycke. På arbetsmötet visade sig intresset vara mycket stort för de produkter som kan komma fram. En rad arbetsuppgifter fördelades mellan deltagarna. EcoRubs del i projektet är att tillsammans med Swerea Sicomp utveckla materialblandningarna och EcoRubs ska med sin laboratorie- och produktionspelleteringsutrustning ta fram material som fungerar i BLB Industriers 3D-printar. – För EcoRub är det intressant för vi har

en maskinpark för att tillverka pellets för formsprutning som är särskilt lämpligt för detta projekt. Dessutom hoppas vi kunna introducera blandningar med återvunnet gummi, som gör att vi får ett material som är väldigt slagsegt just genom att plast förstärks med träfibrer och gummikorn, säger EcoRubs vd Åke Paulsson. Vill utveckla biobaserade granulat De plastgranulat som idag används för 3D-printing är fossilbaserade. Tanken är att projektet ska utveckla biobaserade granulat för 3D-printing av specialemballage. EcoRub håller på att installera utrustning från kinesiska leverantörer för detta. Så fort den utrustningen är i funktion kommer de första testleveranserna att ske. En rad intressenter finns också för produkter baserade på återvunnen plast, grotmjöl och återvunnet gummi för andra ändamål än specialemballage. Dessa projekt kommer att hanteras parallellt med specialemballageprojektet av deltagarna. Bland annat ett fantasieggande projekt med återvunnen plast från havsstränder som ska bli en byggnad i form av en kiosk åt ett museum på västkusten. Källa: EcoRub AB

Projektet går ut på att i första hand skapa 3D-printade specialemballage av ett material baserat på trämjöl från grot.

Electrolux och Karma introducerar smart kylskåp för att minska matsvinn

Electrolux introducerar ett uppkopplat kylskåp för matbutiker tillsammans med startupbolaget Karma. Minskat matsvinn är ambitionen. Electrolux introducerar ett uppkopplat kylskåp för matbutiker tillsammans med startupbolaget Karma. Kylskåpet som nyligen betalanserades, är integrerat med Karmas app och ska bidra till minskat matsvinn genom att göra det enklare att sälja osåld mat direkt till konsumenter.

Det var i augusti i år som Electrolux meddelade att man har gått in som investerare i Karma. De båda bolagen inledde samtidigt ett samarbete för att utforska nya innovativa lösningar för framtidens mat och för att gemensamt möjliggöra för både konsumenter och livsmedelsbranschen att ta ett större ansvar för att motverka matsvinn. Samarbetet kombinerar Electrolux expertis kring

livsmedelsförvaring med Karmas app och kunskap om matsvinn. – Att hitta innovativa lösningar som främjar ett bättre och mer hållbart sätt att äta är en del av vårt syfte som bolag. För Electrolux är samarbetet med en startup som Karma ett nytt och kraftfullt sätt för att skapa förändring. Genom att kombinera våra och Karmas unika egenskaper har vi snabbt kunnat skapa en kreativ lösning som gör det enklare för konsumenter och matleverantörer att rädda mat från att slängas, säger Tove Chevalley, chef för Digital Innovation på Electrolux. – Samarbetet med Electrolux gör att vår idé kan få extra fart, växa snabbare och dessutom kompletteras med kunskap och erfarenhet som vi som startup ännu inte har. Kylskåpet är ett första steg i vår gemensamma strävan efter att rädda mer mat och värna om miljön, säger Hjalmar

Hjalmar Ståhlberg Nordegren, VD och medgrundare i Karma, och Tove Chevalley, chef för Digital Innovation på Electrolux.

Ståhlberg Nordegren, VD och medgrundare i Karma. Effektiviserar förvaring och upphämtning Kylskåpet effektiviserar förvaring och upphämtning av osålda matvaror som annars riskerar att slängas och gör det möjligt för matbutiker som inte har en naturlig upphämtningsplats att använda Karma. För butiker som redan använder Karma blir kylskåpet ett sätt att kunna sälja ut ännu mer osålda matvaror. Nyligen introducerades kylskåpet som en betaversion och finns på ICA Liljeholmen i Stockholm fram till och med den 31 december 2018. Så funkar det: - Karmas användare som gör ett köp hos ICA Kvantum Liljeholmen i Stockholm genom

Karma-appen kan hämta ut beställda varor direkt från det uppkopplade kylskåpet. - Användaren låser upp det uppkopplade kylskåpet, som är utrustat med ett smart lås, genom att uppvisa en QR-kod vid det smarta låset. - Den köpta produkten visas sedan upp i matbutikens kassa. Om Karma Med Karmas app kan privatpersoner köpa bra mat som blivit över från restauranger, caféer och matbutiker till ett billigare pris. Appen har idag 400 000 användare och fler än 1 500 anslutna restauranger, caféer och matbutiker. Sedan starten i november 2016 har Karma räddat över 580 000 matvaror från att slängas. Källa: Electrolux


transport

13

www.svenskleverantorstidning.se

Komplett servicekoncept för tunga fordon LS Lastbilar är en trygg och stabil partner när det gäller inköp, service och reparationer av kommersiella fordon. Här jobbar man mycket kostnadsmedvetet med ett ständigt öga på en transportbransch i snabb utveckling, vilket ger kunderna såväl tids- som kostnadseffektiva konkurrensfördelar.

Efter ett tiotal år på Scania i Nybro valde Gunnar Larsson att starta eget. 2014 etablerade han LS Lastbilar AB som sedan dess har haft en synnerligen god utveckling. – Det har bara rullat på, säger Gunnar som successivt har breddat företagets tjänsteutbud. Numera kan man till exempel erbjuda AC-service och dessutom är företaget en auktoriserad verkstad för lastbilstillverkaren DAF. Gunnar har fem anställda, men han ser gärna att de blir fler. – Problemet är att det är nästan omöjligt att få tag på kompetenta mekaniker, annars hade jag breddat personalstyrkan för längesedan, säger han. Breda tjänster LS Lastbilar fokuserar på service- och reparationsinsatser på tunga fordon, inte bara lastbilar som företagsnamnet antyder, utan också exempelvis skogsmaskiner och skördare. Jobben

VD Gunnar Larsson

är många och varje måndag har man drop-in, vilket brukar generera långa köer utanför verkstaden. – Vi åtar oss de flesta jobben. Beträffande lastbilar sysslar vi med allt från belysning till kopplingssatser. Kunderna kan teckna förmånliga service- och reparationsavtal med oss, men vi är förstås också tillgängliga för akuta åtgärder under dagtid. Härutöver reparerar vi

även släpvagnar, utför svetsning och tar oss an alla andra fel som kan uppstå i ett tungt fordon, säger Ryno Blomdahl, verkstadschef i LS Lastbilar, och tillägger att man har tillgång till modern diagnostikutrustning för att kunna åtgärda felkoder och släcka servicelampor. – Vi utför även programmeringar och kan, som vi brukar säga, trolla en hel del. Med det menar vi att man i många fall inte behöver uppsöka märkesverkstaden när ett problem uppstår. Ofta kan vi lösa problemet med hjälp av vår utrustning. Kunden i centrum Transportbranschen utvecklas i en rasande fart och det gäller för Gunnar och hans kollegor att hänga med beträffande miljölagstiftningar, trafiklagar och teknikutveckling. Därför utbildas alla i företaget kontinuerligt. Den höga kunskapsnivån är en konkurrensfördel, det stora tillgången till reservdelar en annan, men främst handlar det om att alltid sätta kunden i fokus. – Få i branschen engagerar oss som vi i våra kunder. Vi är noggranna, behöver ytterst sällan utföra så kallade back jobs och finns alltid tillgängliga alla dagar i veckan. Vi käkar inte lunch om vi inte är färdiga med ett jobb, säger Gunnar Larsson. Han ser framtiden an med tillförsikt och umgås med planer på att bredda verksamheten på däcksidan. – Tanken är att vi ska börja jobba med traktor- och skogsmaskinsdäck, och redan nu jobbar vi med axel- och hjulinställningar. Samtidigt ska vi fortsätta driva verksamheten i samma positiva anda. Vi börjar bli en aning trångbodda så möjligen kan det bli aktuellt att byta lokal framöver. Det kan kosta, men det är en naturlig följd när man vill växa, säger Gunnar Larsson.

Stenvägen 2 • 361 31 Emmaboda Tel 0471-137 12 • Mobil 070-143 11 44 www.lslastbilar.se

Reparation – Reservdelar – Service


14

skellefteå www.svenskleverantorstidning.se

Företagarfokus när Skellefteå växer och utvecklas

På Näringslivskontoret i Skellefteå brukar man säga att man har ena foten i kommunhuset och den andra i näringslivet. Det är en beskrivning som näringslivschefen Bengt Ivansson gärna skriver under på. – Vi vill vara lätt tillgängliga och utgöra en brygga mellan näringsliv, politiker och beslutsfattare – helt enkelt en väg in för företagen.

Bengt Ivansson är näringslivschef för en kommun under stark frammarsch. – Inte minst har Northvolts beslut att etablera sig här i Skellefteå skapat helt nya förutsättningar för regionens tillväxt, påpekar han och berättar att cirka 300 företag etableras i kommunen varje år. I skrivande stund är till exempel 25-30 nyetableringar på gång i kommunen som redan idag har cirka 6 000 aktiva företag. En stor del av den positiva utvecklingen tillskrivs Näringslivskontoret där man jobbar med såväl uppstart och etablering som utveckling av företag. – Man kan säga att vi, likt vårt hockeylag Skellefteå AIK, satsar på ortens egna talanger. Det gör vi redan i tidig ålder och lotsar dem därefter framåt i näringslivsdjungeln. Idérikedom och kreativitet kommer från de som är unga och utvecklingsbara, och på sikt bidrar de förstås till nyföretagandet och näringslivet i stort, säger Bengt Ivansson. Han berättar vidare att Näringslivskontoret har sammankopplat olika aktörer för att på bästa sätt kunna hjälpa till i samband med uppstart av nya företag. – Vi har ett ”Start up-hus” där vi ger råd kring nyföretagandet och starta eget-bidrag med mera, samtidigt som vi hjälper till med att knyta nya kontakter och få företagen att synas i olika sammanhang.

– Northvolt beslut att etablera sig i Skellefteå har skapat helt nya förutsättningar för Skellefteås tillväxt.

”Den nya industrins växtplats” I etableringsfrågor jobbar Näringslivskontoret med ambitionen att marknadsföra Skellefteå som en attraktiv ort för företagande. – Vår tradition är skog, malm och kraft. Vårt näringsliv ligger redan idag i framkant vad gäller omställningen till en hållbar framtid och Skellefteå ligger mitt i en region som driver innovation framåt. Vi jobbar enligt tesen ”Den nya industrins växtplats”, där vi försöker hitta företag som har goda möjligheter att etableras och utvecklas i Skellefteå. Här är till exempel gruvnäringen intressant, liksom skogsnäringen. Vi försöker locka aktörer som på något sätt jobbar med trä, träprodukter och tjänster kopplade till skogsindustrin, berättar Bengt. En annan framträdande bransch i regionen är dataspelsutveckling. I dagsläget finns ett 40-tal personer som arbetar aktivt med just detta. – Vi stöttar alla bolag i deras utvecklingsarbete, vi vill förstås att de expanderar och skapar fler nya arbetstillfällen. Vi strävar efter att vara en företagsvänlig kommun där vi möjliggör för de befintliga företagen att utvecklas genom att vara aktiva i våra kontakter med dem.

Näringslivschef Bengt Ivansson Anställda i kommunen går olika utbildningar som handlar just om att kunna bemöta företagen och hjälpa dem på bästa sätt. Klättrar i mätningar Skellefteå kommuns och näringslivskontorets ansträngningar har uppmärksammats på olika sätt och resultaten i de olika mätningarna talar sitt tydliga språk. Kommunen klättrade 47 steg på Svensk Näringslivs ranking, och i SKL:s mätning pekar också kurvan åt rätt håll. – Vi har en utmärkt geografisk placering mellan Luleå och Umeå, vilket gör oss attraktiva för företag som vill etablera sig i norr. Vi spår ett högt etableringstryck i framtiden och därför ska vi addera 60 miljarder kronor till befintliga investeringsplaner kring exempelvis skolor och vägar. Vår ambition är att vara 100 000 invånare

2050, och det målet är helt och hållet knutet till företagens utveckling, poängterar Bengt Ivansson.

fakta - 73 000 invånare

- 6 000 aktiva bolag - 300 nystartade bolag per år - 25 till 30 nyetableringar på gång - 6 anställda på näringslivskontoret


tingsryd

15

www.svenskleverantorstidning.se

Skellefteå växer När alla drar åt samma håll så häder det bra saker. Det är därför Skellefteå är en särskilt bra plats att leva på just nu. Vi är en plats med unika resurser och en gemensam kraft hos människorna, kommunen och näringslivet som skapar en miljö som driver på och utvecklar. Gemensamt bygger vi en hållbar framtid som människor ges möjlghet att växa i. Välkommen du med! www.skelleftea.se


16

skellefteå www.svenskleverantorstidning.se

Gammalt och nytt förenas i hundraårig fönstertillverkare – Varje uppdrag utförs utefter varje kunds unika önskemål. Snidex är fönstertillverkaren som i snart hundra år har försett svenska fastigheter med kvalitetsfönster. Här förenas form och funktion i en kombination av moderna lösningar och traditionella arbetsmetoder. Det är därför man i Snidex brukar säga att man är fönsterspecialisterna med respekt för ett hederligt hantverk.

– Vi producerar inte bara fönster, utan kompletta helhetslösningar, i ett nära samarbete med våra kunder. Det handlar om produkter som lever upp till mycket hårda krav beträffande säkerhet, brandsäkerhet och ljudisolering, säger Bengt-Åke Lundberg, VD för Snidex AB. Han delar in verksamheten i tre huvudområden: nyproduktion, ROT samt Renova, varav det sistnämnda innebär att man i samband med ett fönsterbyte där karmen inte kan avlägsnas i stället producerar endast båge och utvändig plåtbeklädnad. När det gäller nyproduktion jobbar Snidex med höga krav, ofta i större projekt, med stora objekt och omfattande volymer. Majoriteten av bolagets kunder är stora och medelstora byggföretag. – Ofta inleds samarbetet med arkitektbolagen redan tidigt i kommande projekt som planeras och börjar ta form. Ett stort projekt vi var delaktiga i rörde SEB:s huvudkontor i Stockholm där vi gjorde alla fönster. Utmaningen låg i att tillgodose kundens önskemål om format, storlek, låga u-värden och höga ljudisoleringskrav. Det handlade om flera tusen fönster på 28 000 kvadratmeter glasfasad, och hela projektet pågick i ett år, berättar BengtÅke Lundberg. Höga kvalitetskrav Beträffande renovering är Snidex kunder ytterst medvetna om vikten av bra kvalitet. Det råder ett växande kvalitetsfokus, samtidigt som man också måste tillmötesgå krav på miljö och ljudisolering.

VD Bengt-Åke Lundberg – Varje renoveringsuppdrag utförs utefter varje kunds unika önskemål, och vi tar oss gärna an gamla K-märkta byggnader där vi kan renovera fönster så att de ser exakt likadana ut som dagen de sattes in. Vi har i stort sett inga begränsningar så länge det inte påverkar säkerheten då just detta är ett högt prioriterat område för oss, understryker Bengt-Åke. Fyller hundra Snidex bildades 1918 och fyller således hundra år i år. Bolaget sysselsätter drygt hundra personer och ägs av Dovista. Kundkretsen sträcker sig över hela Sverige. – Våra kunder brukar framhålla att det är väldigt enkelt att jobba med oss eftersom vi har ledning, inköps- och marknadsavdelning samt produktion och beredning under ett tak. Annat som uppskattas är våra anställda som är vårt

ansikte utåt och nyckeln till våra framgångar. De har en förmåga att bry sig om såväl varandra som bolagets utveckling, framhåller Bengt-Åke Lundberg. Han anser också att företagets förmåga att alltid kunna ta fram en anpassad lösning för varje enskilt uppdrag är en annan viktig konkurrensfördel, liksom dess förmåga att kombinera moderna arbetsmetoder med ett traditionellt hantverk. Många av medarbetarna har varit branschen trogen i 20-30 år. Det har byggt en stabil verksamhet där man hela tiden blickar framåt. Nu utvecklar man till exempel avdelningarna för måleri och glasning, samtidigt som man investerar i nya fleroperationsmaskiner. – Vi har en klar bild av hur framtiden kommer att se ut för oss. Det handlar om att utveckla våra produktionsmetoder och fortsätta

Utgåva Renova

Skolgatan 1, 937 32 Burträsk Telefon 0914 – 438 00 info@snidex.se www.snidex.se

och fönsterdörrar

de, skötsel och underhåll

erbjuda marknaden högkvalitativa produkter med en tydlig miljöprägel, säger Bengt-Åke Lundberg.

fakta

- Bildades 1918 - Ägs av Dovista - 105 anställda - Kunder rikstäckande - Servar både privat och offentlig sektor - Innehavare av P-märkning


skellefteå

17

www.svenskleverantorstidning.se

En stark konsultpartner för svensk industri

VD Anders Edström Såväl lokala enmansföretag som internationella koncerner har i Komab Industriteknik AB en komplett teknikkonsult inom mekanik och automation. Komab tar ett helhetsansvar från idé till färdig lösning och kan ikläda sig ett flertal olika roller beroende på projekt, allt från kompetens- och resursförstärkning till projektadministratör.

Komab Industriteknik har sina rötter i 70-talet och drivs i nuvarande form sedan 2004. Bolaget är en del av Högkammenkoncernen och har specialiserat sig på kompletta teknikkonsulttjänster med egna eller samarbetande resurser i alla skeden från idé till leverans.

– Vi står för allt från idéutveckling till driftsatt produkt eller anläggning.

– Vårt fokusområde är att bidra med hög teknisk kompetens inom mekanik och automation via såväl resurskonsulting som helhetslösningar. Det förstnämnda innebär att vi till exempel hyr ut personal till företag inom mekanik och automation. Den delen av vår verksamhet är i huvudsak lokal med kunder företrädesvis i Västerbotten. Här blir vi anlitade att göra konstruktionsunderlag, ritningar med mera, och i många fall bistår vi också med

projektledning, upplyser Anders Edström, VD i Komab Industriteknik AB. Lokalt och internationellt Komab erbjuder kompletta helhetslösningar kring maskiner eller hela anläggningar, inte minst för stålindustrin. – Vi står för allt från idéutveckling till driftsatt produkt eller anläggning, men också för eftermarknaden med reservdelar, ombyggnationer och nödvändiga kompletteringar, säger Anders och tillägger att Komab servar allt från lokala enmansföretag till svenska och internationella koncerner. I Sverige har man många återkommande kunder, bland andra Alimak Hek, Boliden Mineral, Ursviken Technology, Renholmen AB, SSAB, Ovako och Uddeholm Tooling. Den starka bredden är, enligt Anders, en tydlig konkurrensfördel. – Vi kan arbeta lokalt som kompetens- och

resursförstärkning för bygdens företag, regionalt som projekt- och anläggningsleverantör, samt internationellt som projektadministratör och marknadsförare. Vi har lång erfarenhet av det vi gör och stor kompetens inom våra olika arbetsområden. Vi säljer kunskap i form av kompletta lösningar, det är ett vinnande koncept. God utveckling Anders Edström kan se tillbaka på många år då Komab haft en god utveckling, och enligt honom finns det inga tecken på någon avmattning i efterfrågan på bolagets lösningar. – Hela regionen utvecklas och liksom många andra ser vi etableringen av den nya batterifabriken som oerhört positiv. Den genererar nya förfrågningar hos leverantörer och entreprenörer, men också underleverantörer och underentreprenörer. I det avseendet är förstås tillgång till kompetent personal av yttersta vikt för både vår och hela regionens utveckling, avslutar Anders Edström.

fakta

S. Järnvägsgatan 50 • 931 32 Skellefteå • +46 (0)910 717 960 • order@komab.nu • www.komab.nu

- Anor sedan 70-talet - Drivs i nuvarande form sedan 2004 - Ägs av Jama Mining Machines AB och Anders Edström - En del av Högkammen-koncernen - 10 anställda - Omsatte 13,5 miljoner kronor 2017 - Kunder rikstäckande


18

skellefteå www.svenskleverantorstidning.se

Fortsatt framåt hos välkänd markentreprenör – Med våra fem decennier bakom oss i branschen är vi ett välkänt begrepp här i regionen. Bland västerbottningarna har Marklund & Son Schakt AB varit ett välkänt begrepp genom flera decennier beträffande professionella markentreprenader. Genom åren har bolaget servat ett flertal stora bygg- och anläggningsföretag med helhetsåtagande kring allt från enskilda avlopp till kompletta totalentreprenader.

Marklund & Son Schakt AB bildades 1964 och är idag ett familjeföretag i andra generationen. Även tredje generationen är på väg in i företaget. Bolaget har en stark bredd med fokus på allehanda markarbeten, såsom husdräneringar, schaktning, plattläggning, husgrunder och enskilda avlopp, men också kompletta totalentreprenader i olika sammanhang. Härutöver jobbar man med exempelvis grustransporter, husrivningar och målning av parkeringslinjer för exempelvis kommunen eller hyresgästföreningar. – Vi ser oss som en helhetsleverantör av olika lösningar inom de områden vi arbetar med och har genom åren skapat oss ett mycket gott rykte i branschen, säger Pär Marklund, VD och en av två delägare i Marklund & Son Schakt AB. God utveckling Vi träffade Pär för tre år sedan då han talade om sina ambitioner att öka såväl antalet anställda som företagets omsättningsnivåer. Mot bakgrund av att ett 20-tal anställda har blivit

30 och omsättningen har ökat med cirka tio miljoner kronor kan man konstatera att målen har uppnåtts. En förklaring är målmedvetna investeringar, bland annat i olika IT- och mätningslösningar. – Det har inneburit att vi på ett ännu bättre sätt har kunnat bygga profiler i datorn och sedan lägga in dem i vår maskinstyrning. Härigenom har vi kunnat åta oss större uppdrag. Tidigare tog vi betalt per timme, men tack vare utveckling av egna tjänster kan vi nu vara med och slåss om stora upphandlingar, berättar Pär. Gott renommé Marklund & Son Schakt AB verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Robertsfors kommun mot Skellefteå och vidare till Piteå. – Med våra fem decennier bakom oss i branschen är vi ett välkänt begrepp här i regionen, vilket också underlättat för oss när vi har byggt upp vårt starka kontaktnät, säger Pär och nämner kunder som Peab, Skellefteå kommun, Nordkust Bygg, Riksbyggen, Skanska, Trelleborg och Metso Pär framhåller i sammanhanget gärna sina trogna medarbetare och lyfter bland andra fram företagets andra delägare Johan Gustafsson med ett förflutet i bolaget sedan 2000. – Vår ambition är att bibehålla vår höga kompetens och härigenom utveckla såväl oss själva som våra tjänster. Vi har funnits länge och ska finnas kvar länge än, avslutar Pär Marklund.

fakta - Bildades 1964 - Ägs av Pär Marklund och Johan Gustafsson - 30-tal anställda - Omsatte 30 miljoner kronor 2017 - Servar både privat och offentlig sektor

VD och delägare Pär Marklund

Delägaren Johan Gustavsson


Vi utför: Snöröjning Husdräneringar Avloppsanläggningar Husgrundsarbeten Grävmaskinsarbeten Traktorarbeten Lastbilstransporter Vi finns i Skellefteå - Vi utför arbeten i hela Västerbotten!

Besök oss på:

www.marklundochson.se

Eller ring:

Johan Tomas Pär

070-549 37 88 070-549 37 57 070-549 37 55


20

skellefteå www.svenskleverantorstidning.se

Ett helhetskoncept kring Legosvets och Montage Ni designar, vi tillverkar. Så lyder devisen i Legosvets & Montage AB som erbjuder ett helhetskoncept för sågverksindustrin, byggsektorn och övrig industri. Här utgår man alltid från kundens behov och tar fram en anpassad lösning, vilken innefattar såväl tillverkning som montage.

Legosvets & Montage bildades 2000 och vänder sig till framför allt sågverksindustrin, byggsektorn och övrig industri i Sverige och övriga Norden. För den förstnämnda tillverkar man till exempel sorteringsutrustning med allt från transportörer och mottagningsutrustning till timmersortering med mera. – Just nu tillverkar vi bland annat en strömottagare till Renholmen AB, den är 25 meter lång, tre meter bred och tre meter hög, till ett projekt i Finland. Tillsammans med beställaren brukar vi även montera liknande på plats, berättar Ola Hällberg, VD för Legosvets & Montage AB. Beträffande uppdrag för byggsektorn var Legosvets & Montage först i Skellefteå kommun med EN1090-certifiering i branschen, Det har

resulterat i stor efterfrågan och bra återkoppling från olika aktörer inom byggbranschen. Företaget har till exempel ett gott och välutvecklat samarbete med bland andra NCC, Peab och Contractor. – Vi har bland annat levererat stålstommar till Skellefteå Kraft Arena, Moröbacke skola och ett antal hyreshus. Just nu arbetar vi med stålstommar och trappräcken till projekten Strömsör- och Viktoria Strand, upplyser Ola. Övriga uppdragsgivare finns företrädesvis inom process- och gruvindustrin där man bland annat levererar byggstommar till utrustning, maskiner och hanteringsutrustning till Boliden och liknande kunder i sammanhanget. Återkommande kunder Legosvets & Montage AB:s styrka är att man alltid utgår från kundens behov och utifrån detta tar fram en lämplig helhetslösning, vilken inkluderar både tillverkning och montage om så önskas. – Våra kunder brukar återkoppla kring den höga kompetens som våra duktiga montörer representerar. Vi har skapat oss ett gott renommé i branschen, vilket gett oss flera återkommande kunder. Nyligen valde till exempel ett företag inom träindustrin att anlita oss för tredje året

– Våra kunder brukar återkoppla kring den höga kompetens som våra duktiga montörer representerar.

VD Ola Hällberg i rad beträffande ett monteringsuppdrag i närheten av Göteborg. Våra kunder får valuta för sina pengar och trygghet på köpet tack vare vår långa erfarenhet, säger Ola Hällberg. Skellefteå utvecklas Företaget ser ljust på framtiden och söker mer kompetent, erfaren och arbetsvillig personal för att kunna möta branschens behov. – Det händer mycket i Skellefteå kommun just nu och vår ambition är förstås att utvecklas tillsammans med regionen. Samtidigt ska vi förstås fortsätta vara en attraktiv aktör över hela Sverige, men också för uppdragsgivare i resten av Norden, avrundar Ola Hällberg.

fakta

www.legosvets.com

0912-58 28 88

- Bildades 2000 - Ägs av Ola Hällberg, Tomas Forsman, Greger Markström och Anders Öqvist - 18 anställda - Omsatte 23 miljoner kronor 2017 - Kunder rikstäckande och i övriga Norden - Certifierat enligt EN1090 (upp till nivå EXC 3)


skellefteå

21

www.svenskleverantorstidning.se

Bred samarbetspartner för tvätterier och bostadsbolag

Delägaren Robert Olofsson Vitvarufixarn Norr AB är en framstående aktör när det kommer till fastighetsmaskiner, vitvaror, bokningssystem, leasing- och serviceavtal. Med ett samlat grepp kring såväl försäljning som service och eftermarknad blir Vitvarufixar’n en komplett helhetspartner för såväl lokala tvätterier som kommunala bostadsbolag.

Vitvarufixar’n Norr AB bildades 2012 och har ända sedan starten specialiserat sig på ett brett koncept kring vitvaror, fastighetsmaskiner, värmepumpar, bokningssystem med mera. – Eftersom vi jobbar med såväl produkter och tjänster som eftermarknad står vi för ett helhetskoncept inom vårt gebit, säger Robert Olofsson som är en av tre delägare i Vitvarufixar’n Norr. Bolaget säljer fastighetsmaskiner åt bland

– Vi har bred och djup kompetens inom våra arbetsområden, vilket skapar förtroende hos kunderna.

andra stora tvätterier och kommunala bostadsbolag, liksom värmepumpar från Mitsubishi. I Skellefteå förfogar man över ett omfattande lager, vilket möjliggör snabba leveranser. Vitvarufixar’n är också framstående beträffande boknings- och passagesystem där man erbjuder lösningar kring den senaste tekniken. Företaget är i sammanhanget auktoriserad serviceverkstad samt återförsäljare åt Electrolux Laundry System. Tjänster och eftermarknad I Vitvarufixarn’s breda tjänsteutbud ingår installation och programmering av maskiner och utrustning med hjälp av företagets egna tekniker. Leveranser sker med bolagets bilar. – För oss är det i regel mycket smidigt att samarbeta med bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, företag och offentlig sektor där tillgängligheten ofta är hög. Det blir lite annorlunda med privatpersoner då vi förstås måste anpassa oss efter när personen i fråga är hemma och tillgänglig, påpekar Robert Olofsson. Området Eftermarknad innefattar reparationer och serviceärenden. Vitvarufixar’n har certifierade tekniker för de märken man arbetar med och erbjuder garantiservice som ofta gäller i fem år. Självklart kan man också stå till tjänst även efter att garantitiden har gått ut. Kunden har dessutom möjlighet att förlänga service- och underhållsavtal med ytterligare en femårsperiod. Bred och djup kompetens Vitvarufixar’n jobbar över hela Västerbotten och har, trots sin relativt ringa ålder, lyckats etablera ett brett kontaktnät med nöjda och återkommande kunder, bland andra BRF Heden, HSB och Riksbyggen.

– Vi har bred och djup kompetens inom våra arbetsområden, vilket skapar förtroende hos kunderna. Våra anställda bildar en helhet, och dessutom jobbar vi uteslutande med välkända varumärken och företag som ställer höga krav på sina parters, säger Robert Olofsson. Han ser ett Skellefteå under stark utveckling, vilket förstås även påverkar framtidsplanerna för Vitvarufixar’n. – Vi vill förstås fortsätta utveckla verksamheten kring både tjänster och produkter, och redan efter årsskiftet ska vi påbörja arbetet med ISO-certifieringar för kvalitet och miljö.

fakta - Bildades 2012 - Ägs av Robert Olofsson, Fredrik Brännström och Adam Björk - 6 anställda - Omsatte 16 miljoner kronor 2017 - Täcker hela Västerbotten - Servar både privat och offentlig sektor

TVEKA INTE!

Ta kontakt med oss redan idag. Tel 070-601 00 85 info@vitvarufixarn.se www.vitvarufixarn.se Tvätt & Tork Värmepumpar Installation/Service 3D ritningar

VITVARUFIXAR´N NORR AB SVEDJEVÄGEN 5 | 931 36 SKELLEFTEÅ


22

småland

Nytt och traditionellt i bred elfirma Såväl såg- och verkstadsindustrin som privatpersoner har i Emmaboda Elteknik AB en erfaren och kompetent samarbetspartner kring allehanda elinstallationer. Här förenas traditionella insatser med installationer av larm, fiber, kameraövervakning med mera, ett koncept som attraherar en allt bredare kundkrets.

Bredden präglar Emmaboda Elteknik AB som vänder sig till såväl privatmarknaden som industrin, inte minst såg- och verkstadsindustrin. Traditionella elinstallationer kombineras med insatser kring bland annat larm, fiber- och passagesystem, och på senare tid har efterfrågan på övervakningssystem med kameraövervakning ökat. – Nu har vi också börjat jobba med solenergilösningar, något som bara blir större och större. Det är vårt nya ben i verksamheteten, vi har redan smygstartat men vi räknar med att vara i gång på allvar från och med nästa år, säger Axel Svensson, platschef i Emmaboda Elteknik. Gamla anor Emmaboda Elteknik är medlem i Elkedjan, Sveriges största och enda rikstäckande kedja för elinstallatörer. Elkedjan sysselsätter cirka 1 500 personer på sammanlagt 180 platser över hela landet, och servar både proffs- och privatkunder. I Emmaboda fanns tidigare två elfirmor som båda köptes upp av en annan. När de två ägarna gick skilda vägar bildades Emmaboda Elteknik som idag även finns representerat i Lessebo och Torsås. – Ett av de två ursprungliga företagen startades redan 1923 så i praktiken sträcker

sig vår verksamhet nästan hundra år tillbaka i tiden. Förändringarna har skett under de senaste tre åren så allt har gått väldigt fort. Idag är vi ett 40-tal anställda med ett arbetsområde som sträcker sig från Lessebo och Växjö till Karlskrona och Kalmar, upplyser Axel Svensson. Han berättar att företaget nyligen certifierades enligt FR 2000 som är ett kvalitetssystem för hela branschen. Numera måste också alla installationsföretag vara registrerade hos Säkerhetsverket. Mycket på gång Emmaboda Elteknik utför uppskattningsvis 95 procent av alla elinstallationer i Emmaboda kommun. – Konkurrensen finns, men vi tycker enbart att den är stimulerande. Det gör att vi ständigt måste prestera och utveckla oss själva för att kunna hänga med på en marknad som blir allt mer digitaliserad, säger Axel. Företaget samarbetar med en majoritet av alla byggföretag i både Emmaboda och Torsås och jobbar just nu med en större omorganisation på båda orterna. Det innebär bland annat att en helt ny hemsida för Elteknikkoncernen alldeles nyligen har lanserats. – I Torsås har vi dessutom köpt in en ny lokal som vi håller på att renovera, och här i Emmaboda ska vi montera solpaneler på taket. Det är en stor satsning och blir samtidigt en möjlighet för oss att visa våra kunder hur solpanelerna ser ut och vilka möjligheter som finns med den här tekniken, säger Axel Svensson.

Platschef Axel Svensson


småland

23

Möjligheternas Hus – där möjligheter skapas Möjligheternas Hus bedriver verksamhet inom flera områden, såsom arbetsmarknad, second hand, återvinning samt industri som tillverkar pallar och pallkragar. Härutöver har Vissefjärda Pall i uppdrag att ta emot personer och erbjuda sysselsättning inom ramen för LSS.

Möjligheternas Hus AB är ett kommunalt bolag som utför uppdrag åt Emmaboda kommun och Arbetsförmedlingen. Inom Arbetsmarknadscentrum erbjuds arbetsträning och praktikplatser. Det övergripande målet inom Arbetsmarknadscentrum är att vara vägledare och coach för de som befinner sig långt från den öppna arbetsmarknaden. – Vår verksamhet erbjuder arbetsträning och praktikplatser för personer mellan 18 och 65 år som våra uppdragsgivare presenterar för oss, berättar Fatima Sigurd, vd. Hon utvecklar: – Vår ambition är att genom struktur och stöd möjliggöra för dessa personer att prova olika arbetsuppgifter inom någon av våra verksamheter för att därefter komma vidare till den öppna arbetsmarknaden. Vi håller just nu på att arbeta fram metoder och strukturer för att underlätta för att personer som kommer till oss snabbare och mer effektivt ska komma i sysselsättning. Det är även viktigt att alla som arbetar inom Möjligheternas Hus har ett salutogent arbetssätt och att vi sätter deltagaren i ett positivt

sammanhang. En annan väsentlig del är att göra bedömningar av arbetsförmåga i de fall detta krävs. Det är inte minst samhällsekonomiskt viktigt att se en helhet för Emmaboda kommun och att vi arbetar tillsammans i alla led. Utbildar och handleder Inom Möjligheternas Hus stöttar man med kortare utbildningar och handledning. Man lär ut sociala koder och tar fram underlag till uppdragsgivare. Möjligheternas Hus sysselsätter ett 30-tal heltidsanställda med uppdrag att ta hand om cirka 50 personer med sikte på den öppna arbetsmarknaden. Man samarbetar bland annat med CSO, Centrum Sydost, som bland annat arrangerar företagsträffar och bistår med praktikplatser. Möjligheternas Hus driver dessutom projektet SLA, Samverkan Leder till Arbete som är ett samverkansprojekt inom Kalmar län, Ny Resurs 2.0 samt DUA. Andra verksamheter Möjligheternas Hus AB innefattar, utöver arbetsmarknadscentrum, tre andra verksamheter. Man driver en second hand-butik och en återvinningsanläggning som bland annat jobbar på uppdrag av Emmaboda Energi, och härutöver ingår också Vissefjärda Pall som har funnits i 50 år. – Återvinningsverksamheten är, liksom second hand-butiken och Vissefjärda Pall, många gånger en bra ingång för de som vi strävar efter att slussa ut i arbetslivet, förklarar Fatima.

– Ensam kan man göra lite men tillsammans kan vi göra stor skillnad. Vi vill få med oss fler människor i vårt sätt att tänka och förmå dem att förstå att små insatser faktiskt kan få stora effekter. Hon anser att processen från kommunen och Arbetsförmedlingen är mycket god men att det alltid går att förfina och förbättra samarbetet. – Målsättningen är att halvera arbetslösheten för Emmaboda kommun och då är det av stor vikt att vi gör detta strukturerat och metodiskt tillsammans. Just nu tittar vi också på en mer effektiv strukturering gällande validering och att möta företagens kompetensbehov. Företagen behöver personer med rätt kompetens och vi måste fortsätta tillgodose det behovet och slussa rätt person till rätt verksamhet. Individanpassning och kompetensförsörjning är nyckelord, säger Fatima Sigurd.

VD Fatima Sigurd

Tydligt miljöfokus Det tydliga miljötänket är något som präglar alla delar av Möjligheternas Hus AB:s verksamhet. Det ligger också Fatima personligen varmt om hjärtat och hon lyfter ständigt fram vikten av att utbilda kommuninvånarna i hur de

En möjlighet för framtiden! Öppettider Återvinningscentralen

Öppettider Secondhand-butiken

Måndag 09.00-18.00 Tisdag-torsdag 07.30-17.00 Fredag 07.30-15.00 Lördag 09.00-13.00

Tisdag-torsdag 10.00-18.00 Fredag 10.00-17.00 Lördag 10.00-13.00 Ej öppet vardag och lördag som är helgdag.

ska minska sitt avfall. – Genom att sätta upp gemensamma mål blir de lättare att uppnå, menar hon. – Ensam kan man göra lite men tillsammans kan vi göra stor skillnad. Vi vill få med oss fler människor i vårt sätt att tänka och förmå dem att förstå att små insatser faktiskt kan få stora effekter. Fatima är målmedveten när hon blickar framåt och jobbar med ambitionen att bidra till en halvering av kommunens arbetslöshet. Ett annat mål är att minska avfallsmängden per invånare i Emmaboda utifrån den avfallsplan som antogs 2018. Vidare ska man göra fortsatta utvecklingssatsningar för återvinningsverksamheten, samtidigt som man också planerar att förändra och förbättra second hand-butiken som ju är en del av arbetet kring återvinning och återbruk.

Möjligheternas Hus AB Miljöstation och Arbetsmarknadscentrum

Tegnérgatan 1 | 361 21 Emmaboda Växel tel 0471-24 98 51 miljostationen@emmaboda.se http://mojligheternashusab.se/


24

småland

Rent och brandsäkert i skorstenar och ventilation Skorstenar och ventilationskanaler behöver ses över kontinuerligt för bästa inomhusmiljö och för att motverka brandrisk. Här spelar Sotning & Ventilation i Kronoberg AB en viktig roll med sitt breda koncept kring besiktning, sotning, kontroller och rådgivning.

Sotning & Ventilation i Kronoberg AB arbetar med besiktning, kontroll och rådgivning kring värmepannor, lokaleldstäder, skorstenar, energi och ventilation i Torsås och Emmabodas kommuner. – Till största del sysslar vi med sotning, brandskydd och rengöring av ventilationskanaler och skorstenar, men det blir också en hel del besiktningar, inte minst i samband med nyinstallationer. Vi genomför också OVKbesiktningar, luftflödesinjusteringar och utför serviceinsatser, samt lägger stor vikt vid att alltid följa upp våra arbeten, säger Niklas Hanson som driver det han beskriver som det lilla och personliga företaget. Han har arbetat i branschen sedan 1991 då han började som sotarlärling i en lokal firma. Han arbetade som sotare i Växjö till och med 2004 och sedermera som lärare på Sotareskolan i Stockholm. Fem år senare startade han eget i form av en enskild firma. – Det var inte många som vågade ta det steget efter den kraftiga konjunkturnedgången, konstaterar Niklas som 2016 vann en upphandling kring sotningsuppdrag i

072-5005590 • info@sotochvent.se

Niklas Hansson

Emmaboda och Torsås kommuner. – Det har med andra ord hänt en hel del under de senaste två åren. Jag har fått mycket mer att göra, vilket förstås är enbart roligt och stimulerande.

med andra firmor beträffande kommunens upphandlingar. – Att vi arbetar på uppdrag åt kommunen blir samtidigt en konkurrensfördel, inte minst ur försäkringssynpunkt för kunden, påpekar han.

Konkurrensfördel Niklas berättar att man får ett bra underlag med fasta kunder när man arbetar på upphandling åt kommunen. Han bestämde sig tidigt för att anställa sotare som tidigare jobbat lokalt i till exempel Emmaboda och Torsås kommun, eller i dess närhet. Utöver dessa båda kommuner är man sedan tidigare verksamma i Jönköpings och Kronobergs län, vilket inneburit att företaget idag har ett tiotal anställda i ett upptagningsområde som sträcker sig ända upp till Jönköpings län. I och med det har arbetsnamnet kommit att bli Småland istället för Kronoberg. – Konkurrensen varierar, säger Niklas Hansson som företrädesvis konkurrerar

Satsar offensivt Sotning & Ventilation i Kronoberg samarbetar med RFET som står för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås. Kommunen är förstås en annan stor samarbetspartner, och härutöver jobbar Niklas också med ett flertal lokala hantverkare. Beträffande framtiden har Niklas flera år kvar på kontraktet med kommunen. – När vi fullföljt det är det dags för nya upphandlingar, men samtidigt vill vi också bredda verksamheten inom både ventilation och energi. Områdena brandskydd, energi och miljö kommer att förbli högaktuella ett bra tag framöver, så här lär vi satsa extra resurser, säger Niklas Hansson.


småland

25

En problemlösare för användare av tunga fordon

Ägare och användare av traktorer, entreprenadmaskiner, lastbilar och kranar har i Svets- & Maskinservice AB en trygg partner att vända sig till när fordon och utrustning går söder eller krånglar. Benny Karlsson och hans medarbetare tar sig an alla typer av problem, vilket har gett företaget ett mycket gott rykte i hela sydöstra Sverige.

Benny Karlsson har alltid haft ett brinnande intresse för att laga, skruva och lösa problem, och hade jobbat länge som reparatör av maskiner när han 2004 började fundera på att starta eget. Han köpte företaget Olssons Maskin och fokuserade till en början på skogsmaskiner. När efterfrågan ökade fick han lov att bredda verksamheten, som sedan dess har utvecklats till reparationer av både små och stora fordon, såsom traktorer, entreprenadmaskiner, truckar, lastbilar, husbilar, liftar och kranar. – Vi har vuxit konstant i snart 15 år, sysselsätter tio anställda och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över mer eller mindre hela sydöstra Sverige. Vi har dock servat kunder från Ystad i söder till Kiruna i norr, så i princip kan vi säga att vi vänder oss till kunder över hela Sverige, säger Benny. Han berättar att verksamheten även innefattar en hel de specialjobb kring exempelvis påbyggnader eller andra former av konstruktioner utifrån kundernas önskemål. – Tungkranar och liftar är något av specialområden för oss eftersom vi gillar höga höjder. Vi jobbar också mycket med stora entreprenaddäck som vi både reparerar och vulkar, vilket innebär att vi bland annat lägger på nytt gummi. Vi har reparerat däck på upp till sex ton, berättar Benny. Modern teknik och traditionella metoder Till sin hjälp har Benny och hans kollegor två fullt utrustade servicebilar med egna elverk och kompressorer, svetsar och alla nödvändiga verktyg. Benny brukar benämna företaget som en modern smedja, vilket innebär att man jobbar enligt såväl nya som gamla arbetssätt.

– Vi har datorer och modern felsökningsutrustning, men kan fortfarande reparera och tillverka sådant som många andra verkstäder inte längre gör, säger Benny och lyfter i sammanhanget fram sin personal. – Det gäller att hela tiden ha duktigt folk på rätt plats, och att vi hela tiden utvecklas och lär oss nya saker. Personalen är det viktigaste ett företag har. Jag leder arbetet men det är ju de som gör jobbet, det enda jag gör att är att tilldela rätt uppgift till rätt person. Mina medarbetare har varit mig trogen i 10-14 år, vilket blir en trygghet för både mig och våra kunder. Flexibilitet I Svets- & Maskinservice AB jobbar man med korta ledtider och ofta med stora projekt. – Vi är flexibla, vilket uppskattas av alla våra kunder. När det rör sig om akuta fall, då en maskin står still, vill vi lösa det så fort som möjligt, och vi ger oss aldrig innan vi har funnit felet, även om vi måste montera ner hela maskinen. Vi är snabba, kan till exempel byta en koppling eller en växellåda under en förmiddag, och i de fall någon del saknas kan vi i många fall tillverka den själva. Det skyndar på arbetet när vi saknar delen på våra hyllor, säger Benny Karlsson.

VD Benny Karlsson Han berättar vidare att man nyligen investerat i en ny, modern värmeanläggning som värmer såväl företagets lokaler som grannfastigheten som man också äger. Det rör sig om en såväl ekonomisk som miljömässig satsning som slagit väl ut. – Vi planerar att öppna en butik och tvätthall för större fordon i grannfastigheten. Vi kommer att investera i nya portar med mera och det är ett led i våra framtidssatsningar. Vi blickar framåt med spänning, avslutar Benny Karlsson.

Emmaboda 0471-122 50, 0733-90 70 38 info@svetsomaskinservice.se www.svetsomaskinservice.se


26

dalsland www.svenskleverantorstidning.se

Målmedvetna tillväxtsatsningar på flera områden i Melleruds kommun I Melleruds kommun jobbar man framåtdrivande och målmedvetet i syfte att utveckla allt från näringsliv till boende och besöksnäring. Mycket är på gång i kommunen, bland annat ett nytt köpcentrum, innovativa byggnationer och digitaliserings- och miljösatsningar.

Melleruds kommun, med sina cirka 9 500 invånare, representerar ett blandat näringsliv med små och medelstora företag, företrädesvis med fokus på tillverkning och den areella näringen, det vill säga jord, skog och turism. Vi träffar kommunchefen Sophia Vikström som kan berätta om ett flertal spännande tillväxtområden, vilka på olika sätt kommer att utveckla kommunen och öka dess attraktionskraft för såväl inflyttning och besöksnäring som företagsetablering. – Under 2019 kommer till exempel Västerråda Köpcenter att färdigställas. Det blir flera butiker, bland andra Coop och Dollarstore, som tillsammans kommer att generera till ett stort antal nya arbetstillfällen, säger Sophia som också förutser ett flertal nyetableringar av företag på Västerrådaområdet i spåren av köpcenterbygget. – Vi har märkt en ökad efterfrågan kring just det här området och därför tar vi nu fram en ny detaljplan för den norra delen av Västerråda utmed Riksväg 45, som kommer att bli klar

under vintern. En betydande utveckling som även bidrar till en ökad Centrumhandel, upplyser hon. Stor investering En av Mellerud kommuns största investeringar någonsin är nybyggnationen av Ängenäs. Det rör sig om ett särskilt äldreboende som kommer att bli ett av Sveriges modernaste. – Bygget pågår för fullt och det rör sig om en investering, med tillhörande infrastruktur, på cirka 157 miljoner kronor, berättar Sophia Vikström. Innovationer och miljösatsningar Fler innovativa satsningar görs av drivande entreprenörer och för att möta framtida digitaliseringsbehov ligger även kommunen i framkant i digitaliseringsutvecklingen. Ett annat uppmärksammat arbete står en av ortens stora entreprenör för. Det rör sig om ett stort exploateringsprojekt kring sommarhus och året runt-boenden i Sundserud, där dessa kommer att byggas samman och integreras med växthus. – Det här är ett projekt med en tydlig miljöprägel som många har fått upp ögonen för. Den första etappen omfattar 16 ekologiska och energisnåla fritidshus i korsträlim i ett otroligt vackert läge, säger Sophia Vikström. Hon berättar att det tydliga miljötänket är något som i mångt och mycket präglar alla delar av kommunens arbete. Bra exempel i

sammanhanget är kommunens biogasanläggning som hanterar avfall från produktionen på lokala gårdar i kommunen, samt det faktum att kommunen befinner sig i en fas när man byter ut alla sina bilar mot gasbilar. Ökad turism och besöksnäring – Turismen är framträdande i kommunen, vi brukar ha cirka 250 000 besökare per år där

Dalsland Center i Håverud med akvedukten drar cirka 150 000 av dem. Här gör vi nu en året runt-satsning med fler evenemang. I år firar även Dalslands Kanal 150-årsjubileum, vilket förstås har uppmärksammats en hel del, säger Sophia Vikström som avslutningsvis också framhåller att besöksnäringen är en viktig del i kommunens totala verksamhet.

I höst öppnar Dalslands nya köpcentrum I Västerråda i Mellerud byggs det för fullt. Ortens nya köpcentrum ska stå klart till hösten 2019. I Melleruds Handel kommer uppemot 20 butiker att samlas under ett tak, vilket blir ett lyft för såväl handeln som näringslivet när ett 60-tal personer ska nyanställas.

COOP Väst bestämde sig för att sätta spaden i marken. – Hela köpcentret kommer att omfatta sammanlagt cirka 12 000 kvadratmeter och vi hoppas att allt är klart under senhösten 2019, säger Ingmar Johansson som ansvarar för uthyrningen av lokalerna.

Det är Orvelin Group och COOP Väst som tillsammans ligger bakom satsningen på Dalslands nya köpcentrum, Melleruds Handel. De två bolagen äger 50 procent var och redan 2006 började Orvelin Group köpa upp marken på Västerråda Handelsområde. Det skulle dröja till våren 2018 innan man tillsammans med

Främjar näringsliv och sysselsättning Det är Skanska som bygger Melleruds Handel tillsammans med ett flertal lokala entreprenörer och leverantörer. Utöver själva handelsplatsen bygger man också en övergång för gångtrafik över E 45:an. Själva köpcentret blir en galleria där 15-20

butiker samlas under ett tak. Det blir en bra mix av butiker och service i form av bland annat Coop, Dollarstore, restaurang, frisör, snabbmatsställe med mera, och Ingmar Johansson spår att hela satsningen blir ett rejält lyft för hela regionen. – Det blir förstås fråga om ett stort antal nyanställningar när centret öppnar. Vi räknar med ett 60-tal nya arbetstillfällen utöver de som allt kringjobb genererar. Det blir ett lyft för inte minst de unga i Mellerud eftersom det finns anledning att tro att många väljer att satsa på yngre personal, resonerar Ingmar och konstaterar att ungdomsarbetslösheten i Mellerud, som för närvarande uppgår till cirka tio procent, mycket väl kan sjunka tack vare bygget av Melleruds Handel. Villor och sjöbodar Orvelin Group och COOP Väst blir två stabila ägare vilket ger en trygghet för framtiden. Orvelin Group har dock fler färger i sin palett. 2005 köpte bolaget Sunnanå Hamn där man byggde ett stort antal sjöbodar, vilka i dagsläget uppgår till 127 stycken, varav 48 är flytande sjöbodar. Under hösten har man dessutom uppfört sex en och en halvplansvillor på 135 kvadratmeter styck med vacker utsikt över Vänern. I området finns totalt ett 80-tal tomter att bebygga och det är efterfrågan som avgör byggtakten. Orvelin Group erbjuder även både sjöbodar och tomter för omgående försäljning.

– Det blir förstås fråga om ett stort antal nyanställningar när centret öppnar.

Melleruds Handel 0530-180 00

www.mellerud.se

Uthyrningsansvarig: Ingmar Johansson ingmar.johansson@orvelin.se • Tel 070-228 91 28

Melleruds


dalsland

27

www.svenskleverantorstidning.se

Näringslivet i fokus när Åmål utvecklas Åmåls kommun växer och mycket beror på det hårda arbete som Tillväxtenheten ligger bakom. Genom att stötta befintliga företag, serva nyföretagare och främja nyetableringar bäddar man för ett rikt näringsliv med goda utvecklingsmöjligheter.

Vackra Åmål vid Vänerns strand hyser cirka 12 000 invånare och ett näringsliv som domineras av industri, service och handel. Inte minst den sistnämnda är en bransch som genom åren i mångt och mycket kännetecknat orten, och även kommunen i stort. Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson håller med.

– Åmål är av tradition en stark handelsstad där vi hela tiden jobbar med att utveckla vår stadskärna. Vi vill förstås åstadkomma ett så levande centrum som möjligt, säger hon. Tre näringslivsföreningar Det råder över huvud taget ett klart och tydligt näringslivsfokus i kommunen som hyser tre näringslivsföreningar som man har en nära samverkan med: Åmåls Industriförening, Åmål Handel och Företagarna Åmål. Alla tre är med i kommunens näringslivsråd med syfte att åstadkomma informationsutbyte och lyhördhet för ett så bra näringslivsklimat som möjligt. Tillsammans med övriga kommuner i Dalsland har man i dagarna kartlagt rekryteringsbehovet hos näringslivet. – Ett gott exempel var när ett företag här i Åmål behövde svetsare. Vuxenutbildningen tog fram en utbildning anpassad efter företagens behov. Tio personer gick utbildningen och alla fick jobb, berättar Marianne Carlsson. Utflyttade dalslänningar lockas tillbaka I år firar Åmål 375 år. Olika arrangemang har präglat staden hela året, bland annat den uppskattade och välbesökta Fucking Åmålveckan som lämpligt nog arrangerades 20 år efter det att filmen lanserades. Fucking Åmål-veckan fick stort genomslag och fick bland annat besök av gäster från andra länder som kommit till orten enbart för detta.

– Åmål är av tradition en stark handelsstad där vi hela tiden jobbar med att utveckla vår stadskärna. Redan i början av 2019 genomförs ett annat evenemang tillsammans med andra Dalslandskommuner. Den 20 januari samlas man på Junibacken i Stockholm för ”Dalsland kommer på besök”. – Genom åren är det många dalslänningar som valt att flytta från Dalsland. Arrangemanget i Stockholm syftar till att locka tillbaka dem och därför har vi bjudit in alla utflyttade dalslänningar. Budskapet är att vi saknar dem och att både arbetstillfällen och bostäder finns för de som är intresserade av att återvända. Cirka 4 900 inbjudningar har gått ut och det ska bli väldigt spännande att se vilket genomslag detta får. Det är första gången vi gör något sådant, avrundar Marianne Carlsson.

En helhetsleverantör av kvalificerade stålkonstruktioner Åmåls Stålkonstruktioner är en helhetsleverantör av kvalificerade stålkonstruktioner, vare sig det rör sig om ett trappräcke eller bärande balkar till stora byggnader. Med sin långa erfarenhet och breda kompetens kan man ta sig an alla arbetsmoment i den egna anläggningen och leverera professionella lösningar till kunder i ett flertal olika branscher.

Åmåls Stålkonstruktioner, eller ÅSAB som man kort och gott säger, startades redan 1968 och ingår i Nilsson-Gruppen tillsammans med systerföretagen Nilssons Plåtindustri AB och Euro Svets Säffle AB.

– Tack vare våra systerbolag får våra kunder dessutom tillgång till flera flexibla verkstäder...

– Vi tillverkar plåt- och stålkonstruktioner samt lösningar i smide i form av allt från trappräcken till bärande konstruktioner. Det handlar om kontraktstillverkning för kunds räkning, och härutöver kan vi ta oss an legotillverkning, oftast av mindre detaljer i kortare serier, berättar Christer Lundqvist, VD i Åmåls Stålkonstruktioner.

vare köpet av Åmåls Stålkonstruktioner fick vi en komplett verkstad med kompetent personal. Det lade grunden till att vi under bara två år har mer än fördubblat såväl antalet anställda som omsättningen, säger Christer. Han berättar avslutningsvis att Åmåls Stålkonstruktioner bland annat har tillverkat

prefabricerade plåtkonstruktioner på upp till 35 meter, vilka levereras målade och förberedda för bland annat el- och ventilationsinstallationer. – Det är bara ett av många exempel på vår höga kapacitet och stora flexibilitet, avrunder han.

Alla arbetsmoment I den egna verkstaden jobbar man med laserskärning, kantpressning, kapning, borrning, rundvalsning, fräsning, svetsning med mera. Man har dessutom möjlighet till egen våtlackering, och i närområdet finns tillgång till pulverlackering, varmförzinkning och elförzinkning. Verksamheten innefattar dessutom en komplett reparationsavdelning, samt industriservice i form av exempelvis ombyggnad, tillbyggnad, reparationsarbeten och maskinflyttning. – Tack vare våra systerbolag får våra kunder dessutom tillgång till flera flexibla verkstäder med en stor personalstyrka för snabba insatser och en omfattande produktionskapacitet, tillägger Christer Lundqvist som köpte Åmåls Stålkonstruktioner för drygt två år sedan efter att tidigare varit delägare i Nilssons Plåtindustri AB i Säffle. God utveckling – Vi behövde utöka verksamheten i Säffle med uppskattningsvis hundra kvadratmeter, men tack

Servicegrop

Forsbrogatan 1 662 34 Åmål 0532-123 60 info@asab.nu www.asab.nu E-post: kommun@amal.se

• Tel växel: 0532-170 00


28

dalsland www.svenskleverantorstidning.se

I framkant kring modern pulverlackering Kort framförhållning och snabba leveranser är idag vardag för Åmåls Industrilackering. Snabba ryck måste dessutom kombineras med högkvalitativa insatser, vilket möjliggörs tack vare modern utrustning och erfarna medarbetare. I Åmåls Industrilackering pulverlackeras både små och stora objekt.

Vi träffar Christer Taserud som startade Åmåls Industrilackering 2006 och som idag driver företaget med sina fem anställda, samtliga med såväl gedigen kunskap som lång erfarenhet av branschen. – Man kan säga att vi är ett traditionellt pulverlackeringsföretag med en mycket hög kapacitet. Vi ka ta oss an allt från riktigt små detaljer till objekt som är sex meter långa, 80 centimeter breda och en och en halv meter höga, berättar Christer. Plascoat Sedan ett par år tillbaka ingår även en ny nisch, plascoat, i Åmåls Industrilackerings breda koncept. Tekniken är den samma som

för pulverlackering, den appliceras med electrostatsprutning och ger ett utmärkt bra korrosionsskydd. Den är godkänd för dricksvattenledningar och livsmedelsindustrin, samt lämpar sig väl för objekt i olika utomhusmiljöer. – Det här är en teknik som efterfrågas allt mer, konstaterar Christer. Ännu bättre ytbehandling Åmåls Industrilackerings kunder finns företrädesvis i närområdet och består av aktörer inom framför allt verkstads-, bygg-, logistik- och metallindustrin. – Vi lägger stort vikt vid snabba leveranser, vilket våra kunder tycker är oerhört viktigt idag. Det kräver att vi hela tiden jobbar med kort framförhållning, samtidigt som vi aldrig tummar på hög kvalitet och ett bra pris. Denna kombination gör oss till ett mycket attraktivt val på marknaden, säger Christer. Han berättar att man under 2019 planerar att förbättra ytbehandlingen med ytterligare ett steg, en betningsprocess som gör att detaljerna blir oerhört rena. Redan idag tvättas och avfettas alla objekt, men med den nya betningsprocessen åstadkoms ett ännu bättre skydd mot korrosion.

Assemblin visar vägen mot smart klimatstyrning Allt fler inser behovet och de många fördelarna med fungerande teknik när det gäller el, VS, ventilation och klimatstyrning. Det är liktydigt med Assemblins expertområden när man i rollen som en komplett installations- och servicepartner tar sig an såväl privata bostäder som kontor och industrier.

Assemblin utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation. Företaget är verksamt i Sverige, Norge och Finland och sysselsätter totalt fler än 5 000 anställda på drygt hundra orter i Norden. Med lokal närvaro och storföretagets resurser i ryggen blir Assemblin en komplett installations- och servicepartner. Arbetsinsatserna sträcker sig över allt från bostäder till kontor, shoppingcenter, idrottsarenor och industrier.

Stora projekt Vi besöker Assemblins kontor i Säffle där Eric Axelsson är filialchef. Han berättar att enheterna i Säffle och Mellerud tillsammans sysselsätter cirka 25 montörer med fokus på el, tele, data och säkerhet. – Beträffande el handlar det i mångt och mycket om traditionella installationer och en hel del serviceinsatser för fasta kunder, men även projektering i olika sammanhang, såsom för den

nya filteranläggningen på Rexell i Skåpafors. Kring årsskiftet startar bygget av köpcentret i Mellerud och där kommer vi att stå för el-, tele- och datainstallationer på sammanlagt cirka 12 000 kvadratmeter. Redan nästa höst/vinter beräknas allt vara klart, berättar Eric Axelsson. Ett annat projekt rör Säffle Sjukhus där man i samarbete med Skanska bidrar till bygget av en ny förskola. Ytterligare ett handlar om invändig renovering av Tegnérhallen i Säffle i samarbete med NCC. Längre fram kommer Assemblin att vara med vid bytet av en sodapanna på Munksjö Papper i Billingsfors. Helhetsgrepp Beträffande arbeten kring el servar Assemblin både företag och privatpersoner, medan det mestadels rör sig om företagskunder när det gäller arbeten kring fiber- och datanät. Detsamma gäller för områdena säkerhet, brandlarm, passersystem och inbrottslarm. – Våra kunder uppskattar vår starka bredd, att vi kan ta ett helhetsgrepp kring hela dylika projekt. Vi har kapacitet att åta oss de riktigt stora uppdragen, samtidigt som vi jobbar med en stark lokal förankring, och i regel kan rycka in i samband med akuta problem, säger Eric Axelsson som tack vare den ökande efterfrågan nu behöver anställa ännu fler medarbetare. – I princip söker vi efter elektriker hela tiden, konstaterar han.

Västerråda köpcenter Mellerud

Trygga och smarta lösningar inom el, tele, data och säkerhet. Assemblin El, Bengtsfors tel 010-472 42 95 www.assemblin.se

Strömbergsgatan 4 • 662 34 Åmål • 0532-60 81 00 info@industrilackering.se • www.industrilackering.se


dalsland

29

www.svenskleverantorstidning.se

Effektiva centraldammsugare för hem och fastighet Maskintillverkare och importörer av centraldammsugare och professionell städutrusning har i EMS VacParts AB den perfekta samarbetspartnern. Med ett koncept som kännetecknas av lång erfarenhet, hög kvalitet och snabba leveranser har företaget byggt upp en stark kundkrets bland allt från privata hem till industrier och sjukhus.

EMS VacParts AB tillverkar, utvecklar och säljer system för centraldammsugare samt system för professionell städning. Bröderna Stefan och Willy Schullström tog över företaget 2005 efter sin far som startade detsamma. – Vi riktar oss främst till maskintillverkare och importörer. Våra kunder finns i Norden, Tyskland, Polen med flera länder. Vi levererar allt utom själva centralenheten och servar våra kunder vid installationer i bland annat hotell, industrier och äldreboenden. Oftast levererar vi i samband med nybyggnation, men vi kan förstås även leverera till befintliga fastigheter, säger Stefan Schullström och berättar att cirka 50 procent går på export till den nordiska marknaden.

Kvalitetsprodukter För ett tiotal år sedan köpte Willy och Stefan in sig i företaget Norcare. Norcare importerar Husky centraldammsugare, ett kanadensiskt kvalitetsmärke som funnits i 50 år. – Vi är generalagent för Huskys lösningar, vilka vi uteslutande säljer i Sverige. Det är en av landets mest sålda centraldammsugare och vi kan i vissa fall även stå för själva installationen, upplyser Stefan. Norcare tillhandahåller enheter på mellan 1400 W och 15 kW. De kraftigare enheterna är avsedda för professionella verksamheter som hotell, industrier, äldreboenden etc. Stefan ser flera fördelar med centraldammsugare, utöver det uppenbara att man slipper släpa runt på själva dammsugarenheten. – En vanlig dammsugare suger upp det mesta dammet, men långt ifrån allt. Mycket virvlar alltjämt runt i luften, vilket en centraldammsugare tar hand om då utblåsluften leds ut ur huset, informerar Stefan. Starkt koncept EMS VacParts och Norcare representerar ett mycket starkt koncept. – Vår styrka ligger i vår samlade erfarenhet, vi vet vad som krävs för att åstadkomma effektiva lösningar. Vi jobbar med kvalitetsprodukter till bra priser, står för snabba leveranser och förfogar över ett omfattande lager. Det gör att vi kan erbjuda färdiga koncept, såsom färdiga paket som vi kan leverera direkt till slutkunden, berättar Stefan Schullström. Han avslutar med att tipsa om webbutiken dammsugarproffsen.se som erbjuder det bredaste sortimentet på marknaden beträffande centraldammsugare.

Installationanvisning

3 fas maskin med föravskiljare

Från idé till färdig lösning

Din leverantör av rörsystem och städutrustningar.

Leverantör av centraldammsugarsystem för industri, lantbruk & kommun.


30

dalsland www.svenskleverantorstidning.se

Stort intresse för Bengtsforshus nya höghus – Det rör sig om totalt 17 lägenheter i form av två- och trerummare, varav de högst upp i byggnaden blir lite mer exklusiva.

I kommunala bostadsbolaget Bengtsforshus ligger man inte på latsidan i arbetet med att hela tiden kunna erbjuda regionens invånare attraktiva bostäder. Nu planeras för ett sju våningar högt hus i centrala Bengtsfors med butiker och service på de nedre planen och en fantastiskt utsikt från lägenheterna högst upp. Redan om ett år kan det första spadtaget tas.

– Man kan säga att vi i Bengtsforshus i allra högsta grad bidrar till att sätta Bengtsfors på kartan, säger Pär Nilsson, VD i det kommunala bostadsbolaget. Han berättar engagerat om de långt framskridna byggplanerna på sjuvåningshuset mitt i de centrala delarna av Bengtsfors där lägenheterna på de övre planen kommer att ha en strålande utsikt över området, medan de tre nedre planen kommer att rymma allt från butiker till kontor och Folktandvården. – Det rör sig om totalt 17 lägenheter i form av två- och trerummare, varav de högst upp i byggnaden blir lite mer exklusiva. Boende högst upp kommer dessutom att ha tillgång till gemensam uteplats och vinterträdgård, berättar Pär. Om allt följer planen kan byggstarten ske redan om ett år med inflyttning året därpå. – Det här projektet har mött ett stort intresse från kommuninvånarna. I samband med byggnationen kommer vi också att utlysa en tävling kring namnförslag på huset, upplyser Pär Nilsson. Varierande bostadsutbud Bengtsforshus förfogar över totalt 900 lägenheter plus 120 särskilda boenden i

Bengtsfors, Billingsfors och Dalslånged. Det rör dig om en stor variation av bostäder i såväl nyare som äldre fastigheter, varav många med egen uteplats. Pär Nilsson ser dock ett problem i att bygga i glesbygdsområden. – Många gånger händer det att byggkostnaderna inte motsvarar värdet av huset man bygger. Det blir förstås bekymmersamt i längden och drabbar ju hyresgästerna på sikt. Vår ambition är dock att hela tiden förnya vårt bostadsbestånd. Vår senaste byggnation stod klar för två år sedan och omfattade 16 toppmoderna lägenheter.

Vad våra hyresgäster gör när du klipper gräset...

Aktiviteter för hyresgästerna Bengtsforshus har ett gott rykte bland hyresgästerna, och det gäller såväl verksamheten och bostadsbeståndet som företagets relation till sina hyresgäster. – Varje sommar genomför vi olika aktiviteter tillsammans med hyresgästerna. Det kan handla om allt från ett cirkusbesök till en travdag eller en tur till Ullared. Senast arrangerade vi en kryssning på Dalslands kanal. Vi försöker variera vårt utbud av aktiviteter så att det passar alla våra hyresgäster från gång till gång, säger Pär Nilsson.

Trevlig sommar! Vill du också bo bekymmerslöst? www.bengtsforshus.se 0531-52 68 60


dalsland

31

www.svenskleverantorstidning.se

Ökad lönsamhet med moderna IT-miljöer Många företag arbetar enligt affärsmodeller som inte är tidsenliga utifrån de tekniska lösningar som idag finns att tillgå. Det anser man åtminstone i Netgate AB där man med moderna och kvalificerade lösningar effektiviserar sina kunders IT-miljöer. Molntjänster och IT-drift av affärskritiska funktioner är bolagets specialiteter, ett koncept man gärna levererar i form av långsiktiga partnerskap med sina kunder.

Det är Fredrik Sjöberg och Anderas Berg som driver Netgate AB, ett företag de etablerade 2015. – Vi jobbade båda för samma arbetsgivare i en likartad bransch. Drivkraften och engagemanget för att starta eget har dock alltid funnits där och för tre år sedan kändes det som om tidpunkten var rätt. Vi har hela tiden sett stor potential i att effektivisera företags IT-funktioner, säger Fredrik och Andreas.

Framtidssäkrad drift Netgate är specialiserat kring molntjänster och IT-drift av affärskritiska funktioner. Det handlar om att effektivisera kundernas, framför allt små och medelstora företags, IT-miljöer, genom ett ansvarstagande, strategiskt och långsiktigt partnerskap. – Våra kunder ska helt enkelt kunna fokusera på sina kärnverksamheter och låta oss ta hand om deras IT-vardag med moderna molntjänster. Vi erbjuder en framtidssäkrad, modern och flexibel drift av kundens IT-miljö, vi sköter och servar den samt erbjuder backup. Åt ett flertal av våra uppdragsgivare fungerar vi som deras externa IT-avdelning eller som stöd vid genomförande av större IT-projekt, upplyser Fredrik Sjöberg. Han förklarar att Netgate erbjuder en mängd olika tjänster och att man samarbetar med Telias Datacenter i Karlstad, vilket gör att man kan skräddarsy unika lösningar för var och en av sina kunder. Man jobbar dessutom helt oberoende från leverantörer och kan därmed alltid ta fram den bästa möjliga lösningen för varje enskilt tillfälle. Kunskap och erfarenhet Netagtes kundkrets består till största del av företag med mellan 5 och 50 anställda. Merparten är industriföretag, varav de flesta finns i Dalsland och södra Värmland. I Åmål täcker man cirka 90 procent av företagen.

– Våra kunder uppskattar vår långa erfarenhet av branschen och vår höga kunskapsnivå. Vi ligger hela tiden i framkant kring ny teknik och fokuserar på våra nischade områden i stället för att spreta åt olika håll. Våra ledord är kunskap, engagemang, förtroende och närhet, och det är utifrån dessa som vi bygger långsiktiga och strategiska samarbeten med våra kunder. Vi växer tillsammans med dem och kommer framöver att behöva rekrytera mer personal, säger Fredrik Sjöberg och Andreas Berg.

fakta - År 1: 1,6 miljoner - År 2: 3,1 miljoner - År 3: 4,1 miljoner

Etableringsmöjligheter i Åmål: Kontors- och industrilokaler i utmärkta lägen Industriföretagen i och kring Åmål har i Industrisupport i Åmål AB en hjälpande hand kring ett flertal olika tjänster av verksamheten. ISAB erbjuder lagerhållning och logistik, hyr ut entreprenadmaskiner och personal, men kan också erbjuda kontors- och industrilokaler för företag som vill etablera sig i optimala lägen.

företag med ambitioner att verka från Åmåls bästa lägen. – Just nu bygger vi om 1200 kvadratmeter kontorslokaler utmed järnvägen. Det kommer att bli Åmåls modernaste kontorslokaler med ett centralt läge mitt emot centralstationen och med bästa skyltläge. Alla ska vara inflyttningsklara i början av april, informerar Janne Karlsson som leder verksamheten i Industrisupport i Åmål AB, eller ISAB som man kort och gott säger.

Industrisupport i Åmål AB startades 2006 då man köpte Nilfisks gamla lokaler på Strömbergsgatan i Åmål. Här förvaltar man idag 18 000 kvadratmeter industrilokaler och 2 000 kvadratmeter kontorslokaler, vilka hyrs ut till

Brett koncept ISAB är dock så mycket mer än uthyrning av lokaler. Som företagsnamnet antyder är Industrisupport en mångfacetterad samarbetspartner för regionens företag, som via ett samarbete med Janne Karlsson och hans kollegor kan erhålla ett flertal olika tjänster som underlättar den dagliga driften av verksamheten. – Vi bedriver lagerhållning och står för logistiken för ett flertal lokala företag. Vi hyr ut entreprenadmaskiner, såsom hjullastare, inklusive förare, och kan även erbjuda lastning och lossning av lastbilar. Vi står även för personaluthyrning, vi har en kille i företaget som är väldigt mångkunnig, inte minst inom fastighetsskötsel, och kan rycka in och avlasta vid en mängd olika behov, upplyser Janne Karlsson.

– Det här kommer att bli regionens största solcellsanläggning.

i Åmål. Företagets koncept attraherar allt fler och utvecklingsplanerna är många. Det gäller inte minst framtidsplanerna kring en solcellsanläggning som man kommer att montera på taket till den egna fastigheten. Första etappen omfattar sammanlagt 721 solpaneler på totalt 216 kW. – Det här kommer att bli regionens största

solcellsanläggning. Vi räknar med att kunna täcka cirka 20 procent av energibehovet i vårt 20 000 kvadratmeter stora fastighetsbestånd. Det här är en satsning som ligger helt rätt i tiden med vårt utvecklingstänk, samtidigt som det kommer att generera såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar för både oss och vår omgivning, avslutar Janne Karlsson.

Satsar på solceller Industrisupport jobbar företrädesvis lokalt

Industrisupport i Åmål AB Strömsbergsgatan 4 • 662 34 Åmål Janne Karlsson Tel 0532-60 70 30 • Mobil 0702-33 88 98 Janne@isabamal.se

Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se


32

dalsland www.svenskleverantorstidning.se

Bredden är styrkan i Peters Plåtslageri

I Mellerud finner vi en sann expert när det gäller kvalificerade plåtarbeten. Bredden är påtaglig i Peters Plåtslageri där man är lika framträdande på skorstenshuvar som kompletta takbyten. Här finns den lokala närvaron för de mindre jobben, liksom kapaciteten för riktigt stora uppdrag.

Peter Svensson startade Peters Plåtslageri 2000 och har sedan dess utvecklat företaget väsentligt. Idag sysselsätter verksamheten sju anställda som dagligen servar en bred kundkrets i hela Dalsland, företrädesvis i och kring hemorten Mellerud. – Vi gör allt inom plåtslageri och vänder oss till både privatpersoner och företag, säger Peter och berättar att man till exempel rycker in i samband med både renoveringar och nybyggnationer. En stor del av arbetsinsatserna handlar om kompletta takbyten på villor, lägenhetshus med mera. Här har man lång erfarenhet av bandtäckningar, vilket är ett riktigt bra alternativ för låglutande tak. I företaget finns också kompetens kring andra typer av plåtarbeten, såsom tillverkning av skorstenshuvar och ränndalar, liksom olika typer av plåtkonstruktioner. Det innefattar allt från garage och olika tillbyggnader till montering av stora plåthallar. Små och stora insatser Bredden är med andra ord påtaglig i Peters Plåtslageri, något som Peter gärna skriver under på. – Vi utför projektering av ventilationsinsatser samt montage och service av ventilationsanläggningar, främst i villor. Härutöver kan vi även hjälpa till med rördragning i olika typer av lokaler eller lägenhetshus, upplyser han. Peter berättar att det i företaget också finns en person som gör konstnärliga utsmyckningar i både plåt och smide. Inte minst under vår- och sommarhalvåret brukar det bli en hel del jobb för privatpersoner. – Just denna bredd är vår styrka. Vi kan stå för allt från tillverkning av enstaka artiklar till att utföra kompletta takbyten. Med den storlek vi har kan vi ta oss an riktigt stora jobb, säger Peter Svensson.

Takarbeten & Plåtkonstruktioner

Personlig service Peters Plåtslageri är medlem i PLR, Plåtslageriernas Riksförbund, vilket utgör en kvalitetsgaranti för bolagets kunder som vet att de har att göra med en seriös aktör. Verksamheten utgår sedan fyra år tillbaka från lokalerna på Sapphultsgatan i Mellerud där man förfogar över en komplett, 700 kvadratmeter stor, plåtverkstad. I år har man kompletterat maskinparken med en ny kantbockningsmaskin i syfte att åstadkomma ett ännu bättre flyt i verksamheten. – Det gäller att hänga med i utvecklingen kring alla tekniska lösningar, konstaterar Peter. Inte minst under morgnarna är det full fart i verkstaden då många kunder brukar kika in och göra beställningar som de sedan erhåller redan samma dag. – På en liten ort som denna är personlig service A och O. Det ser vi också som en av våra främsta styrkor, avrundar Peter Svensson.

Ventilation

Beslag & Tillbehör

Vi är ett komplett byggnadsplåtslageri som utför små som stora arbeten åt både privatpersoner och företag.

Sapphultsgatan 14 | 464 34 Mellerud Tel 0530-417 34 | Mobil 070-794 01 70 info@petersplat.se | www.petersplat.se


dalsland

33

www.svenskleverantorstidning.se

Bostäder och lokaler i Åmål för alla smaker och inriktningar

I Åmål finns boendealternativen för alla smaker. Vare sig du vill bo centralt med närhet till butiker, restauranger och service, eller utanför tätorten nära naturen kan Åmåls Kommunfastigheter stå till tjänst. Med ett rikt utbud av lägenheter och lokaler har man goda möjligheter att tillmötesgå alla behov.

bland annat utsikt över Vänern. Vi finns i alla kommunens tätorter och har dessutom cirka 200 servicebostäder, berättar Magnus Dalsbo, VD för ÅKAB. Han berättar vidare att nyproduktioner pågår, bland annat planeras för 15–25 nya lägenheter i form av påbyggnader på befintliga två- och trevåningshus i Kvarteret Adolfsberg. Detaljplanen beräknas vara klar kring årsskiftet.

Kommunala fastighetsbolaget Åmåls Kommunfastigheter AB, eller ÅKAB som man allmänt säger, är kommunens största bostadsaktör med ett tusental bostäder i varierande form. – Vi har en bra mix med både nya, moderna och äldre bostäder, varav flera har fina lägen med

Kommersiella lokaler Åmåls Kommunfastigheter erbjuder också kommersiella lokaler, företrädesvis industrifastigheter, på totalt 57 000 kvadratmeter i varierande storlekar. En ny kontorsfastighet kommer att bli ledig inom en snar framtid. Även förvaltningsfastigheter för vård, skola

www.amalskommunfastigheter.se

och omsorg ingår i ÅKAB:s koncept. – Här finns planer på en ny F3-skola, en förskola och en lågstadieskola i Rörparksområdet. Vi jobbar med underhållsplaner på både kort och lång sikt för

www.stadsnatamal.se

att vara så attraktiva som möjligt, säger Magnus Dalsbo. Fiber till alla När efterfrågan på fiber i kommunens bostäder ökade fick Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda behovet. Kommunen beslutade att bilda ett kommunalt stadsnät med uppgift att i olika etapper förse medborgare och företag med fiber. Den första var klar 2015 och därefter har uppdraget utökats i takt med den stora efterfrågan. – Under bara två och ett halvt år har vi grävt ner fiber till samtliga fastigheter i Åmåls tätort, vilket innebär att alla erbjöds anslutning till fibernätet kring årsskiftet 2017–18. Det har varit en fantastiskt rolig resa och har resulterat i att vi tillsammans med sju andra kommuner har gått samman och bildat det gemensamma bolaget Mittnät. Härigenom kan vi erbjuda ett mycket vasst utbud av tjänster från bland andra Telia och ComHem. Vi har en mycket hög anslutningsgrad, konstaterar Magnus Dalsbo avslutningsvis.


34

emmaboda www.svenskleverantorstidning.se

En allbilverkstad i framkant

– Jag föredrar att driva den i mindre skala för att få en mer personlig prägel på arbetet och kontakten med kunderna.

Boende och företagare i och kring Emmaboda har i Bäcks Bilservice en komplett allbilverkstad att vända sig till när bilen krånglar. Magnus Bäck och hans kollegor tar sig an alla märken och årsmodeller, och erbjuder härutöver full däckservice inklusive däckförvaring.

Magnus Bäck jobbade tidigare på Franssons Bilservice, en firma han fick möjlighet att ta över 2007 och som han sedan ändrade namnet på till Bäcks Bilservice Emmaboda AB. Sedan dess har omsättningen fyrdubblats och antalet anställda uppgår idag till tre. – Vi har varit dubbelt så många men då kände jag att jag inte riktigt hade samma tydliga kontroll på verksamheten. Jag föredrar att driva den i mindre skala för att få en mer personlig prägel på arbetet och kontakten med kunderna. De uppskattar att det är samma personer som tar sig an deras bilar från en gång till en annan, säger Magnus. Upptagningsområdet sträcker sig över Emmaboda, Nybro, Lessebo och Tingsryd, eller i en sjumilsradie från hemorten. – Visst händer det att vi tar emot kunder från till exempel Malmö eller Stockholm. Många före detta Emmabodabor finns numera i Stockholm, och när de åker hit passar en del av dem på att serva bilen hos oss, berättar Magnus. Modern utrustning Bäcks Bilservice ingår i den rikstäckande

Magnus Bäck kedjan Autoexperten och reparerar och servar bilar av alla märken och årsmodeller. Företaget erbjuder också full däckservice, inklusive balansering, hjulinställningar och däckförvaring. Man säljer däck och hyr ut släpvagnar, samt säljer och reparerar Volkswagen-bilar via ett samarbete med Bilkompaniet. Beträffande reparationer förfogar Magnus över all den moderna diagnostikutrustning som krävs för allehanda insatser. – En bil skickar ut 20 000 meddelanden per sekund och får lika många svar tillbaka. Det säger en del om varför det ibland kan köra ihop sig i moderna bilar, säger Magnus.

Han berättar att han, tillsammans med sina medarbetare, kontinuerligt utbildar sig för att kunna hänga med kring allt som händer i branschen. – Allt är så dagsfärskt numera, vilket innebär att man måste utbilda sig för varje ny sak som dyker upp, säger Magnus som har lärt sig en hel del om bilars konstruktion och funktion via sitt stora rallyintresse. – Bättre utbildning än så går inte att få, säger han lite skämtsamt. Hård konkurrens Magnus berättar att konkurrensen är hård,

men att det trots allt finns jobb så att det räcker till alla. Han ser snarare de andra aktörerna som samarbetspartners, och många gånger hjälper man varandra när problem eller arbetstoppar uppstår. Stor hjälp finns förstås att få via Autoexperten varifrån Magnus köper de flesta reservdelarna. Bilkompainet i Kalmar är, som nämnts, en annan bra samarbetspartner för Magnus som har ambitionen att fortsätta driva verkstaden i samma positiva anda. – Samtidigt gäller det att upprätthålla såväl kunskaper som utrustning. Det, tillsammans med våra personliga kundkontakter, är det vi fokuserar på, avslutar Magnus Bäck.

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Mail: backsbilservice@telia.com • Telefon: 0703-26 21 05

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)


emmaboda

35

www.svenskleverantorstidning.se

Armaturtillverkarnas självklara samarbetspartner

Emmlight är el- och belysningsexperten som erbjuder det lilla extra. Med en personlig prägel på alla kundkontakter, korta beslutsvägar, hög kompetens och en vilja att aldrig rygga tillbaka för allehanda utmaningar har man byggt en välrenommerad verksamhet i branschens framkant. Det här är företaget som förenklar verksamheten för de som arbetar med armaturer.

Emmlight har sina rötter i 2002 då företagets tidigare ägare, Lennart Sandberg, köpte ut agenturen Arditi från AMB Industri AB. För fem år sedan sålde han företaget till KB18 Företagsförädling AB där Emmlight idag ingår. Därmed lades också allt större fokus på belysningslösningar, en satsning som visat sig lyckad med tanke på bolagets starka utveckling. Verksamheten utgår från Emmaboda, sysselsätter fyra anställda och servar idag en kundkrets som helt saknar geografiska begränsningar. – Vi jobbar rikstäckande men har kunder även i övriga Norden, på kontinenten och även i Kina och Indien, säger Anders Linnér som leder Emmlight och som funnits med i företaget ända sedan starten i början av 2000-talet. 2 000 produkter i lager Emmlights affärsidé är att företrädesvis underlätta verksamheten för aktörer med fokus på armaturer. Med 2 000 produkter i lager och egna ingångar till Europas ledande tillverkare kan man minimera ledtiden mellan idé och färdig produkt. Emmlight levererar snabbt, i tid och med alla nödvändiga certifieringar.

Ledmoduler och drivers Anders Linnér lyfter fram tre huvudområden: så kallade pinpacks, det vill säga färdiga konsumentförpackningar, vilka levereras till bland andra Clas Ohlson och Biltema, grossistverksamheten med kunder som Ahlsell, Rexel och Solar, samt LED-segmentet för tillverkare av armaturer, såsom Fagerhults Belysning och Belid AB. Komplett leverantör Enligt Anders Linnér är Emmlight tämligen ensamt i Norden om att vara en så pass komplett leverantör. – Mig veterligen finns ingen som kan matcha vårt breda sortiment, säger han. – Vi försöker samla allt under ett tak och håller oss med ett stort lager just för att kunna erbjuda våra kunder snabb och bra service. Det är det vi lever på, liksom våra snabba leveranser. Vår ambition är att skicka produkten samma dag vi erhåller ordern. Det går inte alltid, men med 2 000 artiklar i lager går det nästan alltid snabbt.

Vi förverkligar ljusa idéer

Anders Linnér Anders berättar att man har ett flertal samarbetspartners och agenturer, i huvudsak italienska. Nämnda Arditi samt Roveli är två som är värda att lyfta fram. Anders och hans kollegor står i ständig kontakt med sina samarbetspartners och utbildas ständigt av dessa kring nyheter i branschen. – Vi reser till Italien med jämna mellanrum, men ibland kommer de till oss och utbildar på plats, säger Anders.

Han berättar att Emmlight levererar till ett flertal spännande projekt just nu, framför allt beträffande LED-belysning som blir allt mer efterfrågad, inte minst eftersom dessa sänker kostnaderna i samband med husbyggnation. Den ökande efterfrågan gör att Anders räknar med att Emmlight kommer att expandera. – Vår ambition är att ta fler och större marknadsandelar, inte minst på de norska, finska och baltiska marknaderna.

Utvägen 6 | 361 31 Emmaboda Tel 0471-138 90 sales@emmlight.se www.emmlight.se


36

emmaboda www.svenskleverantorstidning.se

Stort och smått i Dannes byggfirma Renovering, ombyggnad och tillbyggnad – i Dannes Byggservice AB i Emmaboda finns både bredd och kapacitet för allehanda uppdrag. I en nära dialog med kunden tar man fram en skräddarsydd lösning för varje enskilt projekt, vare sig det rör sig om en stor eller mindre arbetsinsats.

– Vår ambition har alltid varit att göra allt inom bygg. Om man, som vi gör, erbjuder helhetslösningar gäller det att ha en bra samordning av alla inblandade aktörer, till exempel markentreprenörer, rörläggare, elektriker, plåtslagare, plattsättare och golvläggare, säger Dan och berättar att det även brukar bli en hel del uppdrag kring fönsterbyten, fasadrenovering, takbyten, köksinstallationer och köksrenovering.

Dannes Byggservice AB i Emmaboda erbjuder skräddarsydda totallösningar inom framför allt renovering, ombyggnad och tillbyggnad i form av såväl små som stora uppdrag. Dan Stenqvist driver verksamheten med åtskilliga år bakom sig i byggbranschen.

Konkurrerar med de stora Dan arbetade tidigare som anställd i en annan byggfirma, och när han efter konjunkturnedgången ställdes inför valet att söka sig till en annan firma eller starta eget valde han det sistnämnda. Det har han aldrig ångrat. 2012 startade han Dannes Byggservice som han idag driver med fem anställda med fullt upp att göra. – I maj i år fick vi ramavtalet med Bostadsbolaget. Det ger oss många uppdrag eftersom vi ligger som nummer ett på deras Dan Stenqvist lista och således prioriteras före de andra. Visst råder det hård konkurrens i branschen men jag tycker absolut att vi kan fajtas väl med de större bolagen, anser Dan Stenqvist. Större delen av kundkretsen består av privatpersoner, men det brukar också bli en hel del uppdrag för regionens företag. Dannes Byggservice jobbar i ett upptagningsområde som sträcker sig över bland annat Kalmar, Växjö och Karlskrona. Vill växa Sedan starten har Dan och hans kollegor jobbat med ett flertal varierande projekt. Till Emmaboda pastorat byggde man till

exempel en personaldel och en maskinhall i Långasjö. Härnäst väntar bland annat ett antal fönsterbyten för kunder i Broakulla och Vissefjärda. – Våra kunder uppskattar att vi är flexibla och jobbar både på löpande räkning samt att vi kan erbjuda offerter på jobben, säger Dan Stenqvist som tack vare den ökande orderingången kommer att behöva anställa mer personal. – Målet är att expandera. För min egen del betyder det dessvärre fler timmar på kontoret, vilket jag egentligen inte gillar eftersom jag föredrar att vara ute på fältet. Vi får se hur vi löser det, men hur som helst lär vi växa framöver.

Snabba ryck i SKRUBO Mekaniska SKRUBO Mekaniska AB är verkstadsföretaget där man åtar sig både stort och smått. Verksamheten kretsar kring allt från CNC-svarvning och stansning till kantpressning och verktygstillverkning, ett brett koncept som attraherat uppdragsgivare från ett flertal olika branscher.

SKRUBO Mekaniska startades 1994 och drivs idag av bröderna Pontus och Magnus Gustafsson. Deras far var en av de som etablerade företaget för snart 25 år sedan och idag ägs det även av AD-Trä i Växjö som är en av Sveriges tre största tillverkare av pallkragar. AD-Trä är en av SKRUBO Mekaniskas främsta kunder, för vilken SKRUBO tillverkar beslag till pallkragarna. Företagets koncept är dock betydligt bredare än så. – Man kan säga att vi är en mekanisk verkstad som tillverkar i princip allt i metall, säger Pontus

Gustafsson och nämner bland annat standard-, special- och hörnbeslag, brickor, nitar, och svarvade detaljer. Nyfikna och flexibla I den ändamålsenliga maskinparken jobbar man med CNC-svarvning, stansning, automatpressning, excenterpressning, kantpressning, tumling, fräsning med mera. – Vi jobbar även med verktygstillverkning, framför allt för egen räkning. Det är en utmaning vi gillar, att ta fram de bästa verktygen för att kunna producera en så kvalitativ produkt som möjligt, säger Pontus. Magnus lyfter fram företagets starka kvalitetsfokus som en av dess främsta konkurrensfördelar, liksom den höga flexibiliteten som gör att man alltid kan rycka in med kort varsel. – Vi är väldigt nyfikna och tar oss många gånger an uppdrag kring produkter som vi aldrig tidigare tillverkat. Det är spännande och vi gillar att ta fram och bolla med nya idéer. Vi ger oss aldrig, är intresserade av nya

Huvudägarna Magnus Gustafsson och Pontus Gustafsson

tillverkningsprocesser och har en förmåga att alltid lösa kundens problem. En annan konkurrensfördel är vår förmåga att kunna åta oss uppdrag kring små volymer. Det är vi idag faktiskt ganska ensamma om i branschen, konstaterar Magnus Gustafsson. Korta ledtider SKRUBO Mekaniskas upptagningsområde sträcker sig över hela Sverige, och härutöver servar man även kunder i bland annat Finland och Italien, och till och med i Singapore. Kunderna uppskattar företagets korta ledtider. – I den här branschen är det vanligt att kunden själv inte vet från dag till dag hur många artiklar denne behöver. Det blir korta varsel och snabba ryck, så det gäller att vi är på tårna. Ibland händer det att kunden ringer på kvällen och vill ha sina produkter redan morgonen

därpå. I det avseendet har vi nytta av vårt omfattande lager, vi brukar på något sätt alltid kunna lösa kundens problem, säger Pontus. SKRUBO Mekaniska har fem anställda och pappa Arne är alltjämt behjälplig då och då. Dessutom hjälps företagen i trakten åt i samband med problem och arbetstoppar. Det råder, som Pontus uttrycker det, en slags Gnosjö-anda i området. – Vår ambition är att fortsätta jobba i samma anda som vi alltid har gjort och som faktiskt gjort oss framgångsrika. Det hänger även ihop med smarta maskininvesteringar. En bra sådan kan leda till nya verksamhetsben, det gäller att hela tiden vara öppen för utveckling, avslutar Pontus och Magnus Gustafsson.


emmaboda

37

www.svenskleverantorstidning.se

Xylem vill lösa världens vattenproblem Klimatförändringar, urbanisering och krav på energieffektivisering står alltmer i globalt fokus. Här står Xylem för ett ledande koncept kring smarta och innovativa tekniklösningar som i slutändan syftar till att minska vattenförbrukningen och ge fler människor i världen tillgång till rent vatten. Xylem levererar helt enkelt innovativa lösningar genom hela vattnets livscykel.

Xylem Water Solutions Manufacturing AB är en ledande aktör inom vattenteknik med representation i cirka 150 länder världen över. Bolagets största produktionsanläggning ligger i Emmaboda där grunden till dagens verksamhet lades redan 1901, då den etablerades med tillverkning av verktyg och utrustning för den småländska glasindustrin. Redan 1929 började man tillverka pumpar och företaget var först i världen med att tillverka så kallade dränkbara pumpar redan 1947. Det föll sig med andra ord naturligt när bolaget så småningom blev en del av den internationella Xylem-koncernen med fokus på framtagning av innovativa och smarta tekniklösningar som uppfyller världens behov inom vatten, avloppsvatten och energi. Thomas Haage är VD och platschef i Xylem i Emmaboda. – Vår övergripande affärsidé är att lösa vattenfrågan i världen genom att skapa produkter

som transporterar, analyserar och renar vatten. I en värld med ständigt växande utmaningar som klimatförändringar, urbanisering och krav på energieffektivisering vill vi bidra till minskad vattenförbrukning och att fler människor får tillgång till rent vatten, säger Thomas. Hållbarhet i fokus Xylem besitter ett stort tekniskt kunnande och lång erfarenhet kring vattnets kretslopp – från insamling och distribution till återanvändning och återförande av vatten till naturen. Bolagets produkter och applikationslösningar medför inte bara lägre energiförbrukning utan främjar dessutom hållbarheten globalt. – Hela vårt koncept bygger på begreppet hållbarhet. Det känns oerhört stimulerande att få verka i en koncern där just hållbarhetsfrågan utgör kärnan i hela affären, säger Thomas Haage. Produkterna som tillverkas i Emmaboda lanseras företrädesvis via varumärket Flygt. Det handlar bland annat om professionella avloppspumpar och mixrar, det vill säga lösningar som transporterar, analyserar och återför vattnet till naturen. I Emmaboda sysselsätts cirka 1 200 personer, vilka bland annat har tillgång till ett av världens i sammanhanget effektivaste gjuterier. Här jobbar man även med avancerad bearbetning, montering och elmotortillverkning, och härutöver driver man ett distributionscenter med global täckning. Xylem är idag ensamt om att kunna erbjuda lösningar kring hela vattenkretsloppet för bland

VD Thomas Haage annat kommuner, städer och industrier. Man driver också sin egen industriskola i syfte att säkerställa branschens kompetens. – Det rör sig om en treårig gymnasieskola för ett 20-tal elever varje år i samarbete med Emmaboda kommun. Vi har ett mycket gott rykte och har haft stora framgångar i bland annat Yrkes-VM, vilket förstås är ett mycket gott betyg åt såväl skolan som våra lärare, framhåller Thomas Haage. Tydliga framtidsvisioner Xylem är ett företag med tydliga framtidsvisioner, vilket återspeglas i bolagets produkter och lösningar som hela tiden utvecklas. – Vi utvecklar produkter för framtidens smarta städer, kommuner, industrier med flera, som tack vare våra lösningar kan reducera vattenförbrukningen radikalt via optimerade system och processer, säger Thomas. Han berättar vidare att man i Emmaboda genomför stora satsningar inom 3D-teknik, samt gör omfattande investeringar inom automatisering och Industri 4.0-lösningar. Han är dock noga med att poängtera att bolagets främsta tillgång alltid kommer att vara dess personal. – Därför fortsätter vi också att satsa på våra talangutvecklingsprogram och utbildningar i syfte att höja personalens kompetens, avslutar Thomas Haage.


38

tingsryd www.svenskleverantorstidning.se

Rivning och sanering av både stort och smått I Väckelsång finner vi en sann expert på allt som rör rivning, sanering och industriservice. Med miljövänliga och kostnadseffektiva metoder tar man sig an allt från mindre saneringsuppdrag till kompletta rivningsentreprenader av industrier och offentliga byggnader. Inget uppdrag är vare sig för litet eller för stort för Sweden Demolition i Väckelsång AB.

med olika myndigheter för att kunna driva en effektiv verksamhet i rivningsbranschen. En annan viktig faktor är ändamålsenliga maskiner. Sweden Demolition förfogar över två grävare för rivning av betong med mera, två servicebilar samt stålsaxar som klarar av tjocka stålbalkar. – Härutöver har vi tillgång till ett brett kontaktnät av underleverantörer som vid behov

bistår med bland annat sugbilar. Vår breda kompetens och höga kapacitet gör att vi kan åta oss projekt som många av våra kollegor tvingas tacka nej till. Det gör oss i många fall unika i Sverige, säger Andreas. Miljöfokus Anderas och hans kollegor sorterar alltid

Sweden Demolition i Väckelsång AB har specialiserat sig på rivning, sanering och industriservice. Man tar sig an allt från små saneringsuppdrag till kompletta rivningar av exempelvis industrier och offentliga byggnader. Eller som företagets ägare, Andreas Norell, uttrycker det: – Vi river allt från oljetankar i villor till hela fabriker. Utöver nämnda tjänster jobbar vi också med rengöring och underhåll av maskiner på bland annat sågverk där vi kan ta oss an exempelvis pannor och flisfickor. Livsmedelsindustrin är en annan bransch vi servar, säger Andreas som redan innan han startade företaget 2016 hade åtskilliga år bakom sig i rivnings- och saneringsbranschen.

allt material noggrant. Efter att allt farligt avfall sanerats och tagits omhand återvinns allt återvinningsbart material. – Vi utför alla arbeten på ett både miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Idag ställs hårda miljökrav, vilket kan drabba kunden. Vi håller full koll på lagar och regler, samt innehar alla de tillstånd som krävs för varje specifikt uppdrag. Allt ska dokumenteras och det blir i sin tur en klar konkurrensfördel för oss, menar Anderas Norell. Han spår en fortsatt god utveckling i företaget men ser ett problem i att finna kompetent personal för att kunna utvidga verksamheten. – Om vi hittar rätt person anställer vi honom eller henne på direkten.

Hög kapacitet Sweden Demolition i Väckelsång AB, som utsågs till Årets Nystartsföretag 2018, jobbar över hela Sverige, ofta via offentliga upphandlingar. – Idag finns det inte så många aktörer på marknaden, vilket innebär att det nästan alltid är samma företag som figurerar i alla upphandlingar. Nyligen avslutade vi en rivning av en linbana i Trollhättan och framöver har vi ett stort projekt på gång i Åkersberga som vi räknar med kommer att ta cirka fyra månader, berättar Andreas Norell. Han betonar vikten av stor kännedom om sanering av miljöfarligt avfall och goda kontakter

Möckleryd Norrregård 20 362 50 Väckelsång, Sweden +46(0)70-6563111 andreas@swedendemolition.com

RIVNING • SANERING • INDUSTRISERVICE • ÅTERVINNING

www.swedendemolition.com


karlshamn

39

www.svenskleverantorstidning.se

En mobil pipeline för Europas livsmedelsindustrier I FoodTankers AB har Europas livsmedelsindustrier en stark och gedigen samarbetspartner. FoodTankers står för ett helhetskoncept kring transport och logistik av flytande livsmedelsprodukter och har genom åren byggt upp ett starkt renommé i en kundkrets som sträcker sig över hela Europa.

FoodTankers AB har sina rötter i Evert Olssons Åkeri som startades redan 1955. Redan tidigt låg fokus på tanktransporter. 1998 fick bolaget sitt nuvarande namn och sedan ett tiotal år tillbaka ägs det av IMPERIAL Logistics med säte i Tyskland och Sydafrika. Idag sysselsätter FoodTankers 140 personer via huvudkontoret i Karlshamn och dotterbolag i Polen, Ungern och Nederländerna. På anläggningen i Karlshamn, vilken även rymmer verkstad samt utvändig tvättanläggning, träffar vi Rebecca Ericsson, CFO och Sara Nilsson, HR Manager, som beskriver FoodTankers som en mobil pipeline som förbinder Europas livsmedelsindustrier. – Vi är Nordens ledande logistikföretag för transport av flytande livsmedel i tank. Hela Europa är vår marknad där ungefär hälften av omsättningen står för verksamhet här i Norden, säger Rebecca Ericsson som menar att bolaget vilar stadigt på sex verksamhetsben: trafik i Norden och på kontinenten, distribution av gasol där FoodTankers bland annat har ett avtal med E.ON, invändig disk av tankar, utvändig tvätt av fordon samt yrkesutbildningar för YKB.

på tårna. Vi konkurrerar med service och kvalitet och har genom åren nästan skämt bort kunderna med mycket korta ledtider, säger Sara. Kontinuerliga satsningar FoodTankers samarbetar tätt med bland annat gymnasieskolorna i syfte att främja rekryteringen av framtida arbetskraft i branschen. Det är ett led i bolagets ständiga framtidssatsningar, vilka också innefattar investeringar i fordon och utrustning. – Det gäller att hela tiden ersätta gammalt med nytt för att kunna hänga med i den här branschen. Just nu befinner vi oss i en process där vi har ambitionen att köpa in nya trailers, men våra investeringar handlar också om att satsa på personalen, säger Rebecca Ericsson. Hon betonar också vikten av att upprätthålla ett modernt och ändamålsenligt IT-system för att hela tiden kunna jobba så effektivt som möjligt. – Vi ligger i framkant, vi kan inte springa snabbare än vad vi gör just nu. Samtidigt gäller det att arbeta så effektivt som möjligt med de medel man har, konstaterar Rebecca.

Sara Nilsson och Rebecca Ericsson

Hållbarhetsfokus FoodTankers vill vara det goda företaget, respekterat av dess anställda, kunder, leverantörer, samhället och dess invånare. Företaget stöder FN:s agenda 2030 och de hållbara utvecklingsmålen. Hållbarhetsfrågor är därför viktiga för FoodTankers och företaget arbetar med miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor enligt hållbarhetsstandarden ISO 26000. Sedan 2015 publiceras årligen en hållbarhetsrapport enligt GRI-standard. FoodTankers är AAA-klassat samt kvalitets-, miljö- och livsmedelscertifierat enligt ISOstandarden. – Vi jobbar mycket med våra chaufförer eftersom vi ser dem som vårt ansikte utåt. De är viktigt att våra medarbetare alltid är hela och rena och representerar företaget på ett positivt sätt. Det är något vi sätter stort värde på när vi nyrekryterar, vi söker och anställer inte "bara" en chaufför, utan en fullvärdig livsmedelsarbetare med en förmåga att ta ett stort eget ansvar. Där är våra internutbildningar en viktig del, påpekar Sara Nilsson. Liksom Rebecca noterar hon att konkurrensen i branschen hårdnar, inte minst från utländska aktörer. – I grund och botten är det positivt med konkurrens, det gör att vi hela tiden måste vara

Nordens ledande logistikföretag för transporter av flytande livsmedel

Knutsbergsvägen 1 374 93 Karlshamn Tel 0454-375 00 info@foodtankers.com www.foodtankers.com


40

karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

Snart fem decennier i byggbranschen Med snart fem decennier bakom sig i byggbranschen har Nybygg i Mörrum AB byggt upp ett mycket gott renommé i densamma. Hög kvalitet och en lika hög servicenivå, i kombination med bolagets starka bredd, har lagt grunden för ett företag som nämns med respekt. Allt från köksrenoveringar till kompletta nybyggnadsentreprenader ingår i det starka konceptet.

Vi träffar Krister "Nore" Noreman som driver Nybygg i Mörrum AB, ett företag som hans far startade för snart 50 år sedan och som Krister började verka i redan vid elva års ålder. – I början av 2000-talet började jag bli alltmer aktiv i bolaget för att så småningom kunna ta över efter pappa. Jag har successivt vuxit in i verksamheten och känner idag att jag driver ett stabilt bolag, säger Krister som i dagsläget har fem anställda. I regel har man också en lärling från traktens gymnasieskolor som är aktiv i företaget, vilket verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Karlshamns kommun. – Vi kan, om uppdraget så kräver, resa längre än så. Vi har till exempel utfört jobb i både Kristianstad och Karlskrona, berättar "Nore". Stort och smått Nybygg i Mörrum utför allt från tak- och

Krister "Nore" Noreman köksbyten, altanbyggen och renoveringar till om-, till- och nybyggnation i kompletta totalentreprenader. Företaget fungerar också som kontrollansvarig i olika byggprojekt då man för kundens räkning säkerställer att en annan byggfirmas jobb har utförts på ett korrekt sätt. Kundkretsen består av många nöjda och återkommande kunder som kan konstatera att Krister och hans kollegor alltid håller utsatta tidsramar och ser till att fakturan inte överstiger offerten. – Vi har bland annat utfört en tillbyggnad för CS AB, men merparten av våra uppdrag sker för privatpersoner, säger Krister Noreman och tillägger att företaget har högsta kreditvärdighet, AAA. Krister framhåller också företagets samarbetspartner, vilka gör det möjligt för Nybygg i Mörrum att erbjuda helhetslösningar. Markentreprenörer, plåtslagare, el-, VVS- och målerifirmor är några exempel på företag man samarbetar med. Hård konkurrens Krister Noreman konstaterar att konkurrensen i byggbranschen ökar för varje år som går, inte minst via utländsk arbetskraft som bidrar till att dumpa priserna. – Det blir allt vanligare, Olofströms kommun ska till exempel ta hjälp av en polsk aktör kring ett lägenhetsprojekt. Det blir allt tuffare för oss andra, och nu talar man allmänt om att det ska bli ännu lättare för utländska aktörer att slå sig in på den svenska marknaden i syfte att minska kostnaderna för olika byggprojekt. Det oroar

förstås, men samtidigt gäller det att svara upp mot den ökande konkurrensen genom att hålla en hög servicenivå och, framför allt, erbjuda arbetsinsatser av högsta kvalitet, säger Krister. Han ser trots allt framtiden an med tillförsikt och tillstår att han inte har några visioner om att företaget ska växa sig större. – Jag trivs med att driva verksamheten i mindre skala och fortsätta arbeta med en pålitlig personalstyrka och trygga leverantörer. Vi vill fortsätta verka i samma anda som vi gjort sedan 1971, det finns förstås en anledning till varför vi har funnits i snart 50 år, avslutar Krister "Nore" Noreman.

Mobil: 0709-685078 Mail: nybyggab@live.se Facebook: https://www.facebook.com/Nybygg-i-Mörrum-AB


karlshamn

41

www.svenskleverantorstidning.se

Höga kvalitetskrav i Daniels entreprenadfirma TMA-körningar, schakt- och grustransporter samt diverse gräventreprenader. Verksamheten i D. Andersson i Blekinge AB blir allt bredare, men noggrannheten är något man aldrig tummar på. – Antingen gör man rätt från början, eller så gör man det inte alls, det är vårt måtto, säger Daniel Andersson som leder verksamheten.

Daniel startade eget 2011 då han drev Anderssons Entreprenad som enskild firma. När företaget ombildades till aktiebolag fyra år senare kretsade verksamheten i huvudsak kring bemanningstjänster inom grävning och transporter, men i takt med att efterfrågan på företagets tjänster ökade kunde Daniel köpa in egna bilar. Idag står företaget för ett brett koncept kring TMA-körningar, där TMA står för Truck Mounted Attenuator, vilket är ett påkörningsskydd som används i samband med vägarbeten. D. Andersson i Blekinge AB utför också transporter av grus och schaktmassor samt maskiner, och åtar sig dessutom diverse gräventreprenader. – I dagsläget förfogar vi över två lastbilar och en grävmaskin, vilket gör att vi kan åta oss allehanda arbetsinsatser, upplyser Daniel som i dagsläget har två anställda, men som gärna skulle vilja anställa fler. – Behovet finns, konstaterar han. Hård konkurrens D. Andersson i Blekinge AB är auktoriserat

Daniel Andersson för arbete på väg och jobbar också med höga krav kring skyltning och varselklädsel i samband med TMA-relaterade uppdrag. Bland företagets samarbetspartners märks till exempel Kranlyft i Karlshamn som är en välrenommerad uthyrare av maskiner. – Vi har ett bra samarbete som gynnar båda parter, säger Daniel som rör sig i ett upptagningsområde som sträcker sig över Skåne, Blekinge, hela Kronobergs län och vidare mot Kalmar. Genom åren har man även utfört transporter och körningar till exempelvis Stockholmstrakten och vidare upp till Norrland. Konkurrensen i branschen är hård och priserna pressas allt mer. – Det är ju så det fungerar, om vi är flera som erbjuder samma tjänster vill den ene alltid göra det billigare än den andre, och då faller förstås priserna. Vi konkurrerar genom att erbjuda högsta möjliga kvalitet på allt vi gör, det är något vi aldrig tummar på. Ibland väljer vi till och med att tacka nej om kunden föreslår en billigare, och mindre kvalitativ, lösning. Vi har ett måtto som vi hela tiden jobbar efter: Antingen gör man rätt från början, eller så gör man det inte alls, fastslår Daniel Andersson.

D. Andersson I Blekinge AB

På rätt väg Trots ökad konkurrens ser han positivt på framtiden för D. Andersson i Blekinge AB. Han tar – som han uttrycker det – en dag i taget med den stående ambitionen att företaget ska växa och utvecklas. – Då kan vi också investera i fler fordon och åta oss ännu fler jobb. Vi känner redan att vi har slagit in på rätt väg, avslutar Daniel Andersson.

D. Andersson 072-350 56 54 I Blekinge AB Elleholmsvägen 211-20 • 375 91, Mörrum • d.anderssoniblekinge@outlook.com


42

burlöv www.svenskleverantorstidning.se

Breda framtidssatsningar i Burlövs kommun Sveriges till ytan näst minsta kommun blickar framåt med tillförsikt. I Burlövs kommun, som redan idag har ett positivt näringslivsklimat, genomförs och planeras för omfattande satsningar under kommande år. Det rör sig om investeringar i såväl näringsliv som infrastruktur och bostadsbyggande, något som tillsammans kommer att främja såväl boende som företagande i kommunen.

Burlövs kommun, strax norr om Malmö, är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Det menar Anna Nilsson, näringslivssamordnare, och Kerstin Torseke Hulthén, kommunens planchef på Medborgarhuset i Arlöv. De företräder Sveriges till ytan näst minsta kommun med sina drygt 18 000 invånare och 1 200 registrerade företag. – Faktum är att vi har många som pendlar till vår kommun, vilket är positivt ur sysselsättningssynpunkt, påpekar Anna Nilsson. Utbyggnaden sammanfaller med den stora infrastruktursatsning som sker i kommunen just nu. Trafikverket bygger ut stambanan från två till fyra spår och Burlöv station ska byggas om till en pendeltågstation där Pågatåg och Öresundståg ska stanna betydligt oftare i syfte att öka turtätheten mot hela Skåne, Köpenhamn och även norr mot Göteborg. Vidare planeras för Kronotorpsstaden cirka 5 000 nya bostäder kommer att byggas. – Redan idag bygger Kronotorp Park AB och Brf Allé är inflyttad. Det ska bli oerhört intressant att se ett framtidsboende växa fram, men med de gamla miljöernas charm

och själ bevarade. Den stora utmaningen för kommunen blir att hålla jämn takt beträffande skolor, förskolor, hemtjänst och äldreomsorg, för att upprätthålla den service vi lovar till våra invånare, konstaterar Kerstin Torseke Hulthén.

Burlövs Center blir en ännu mer levande mötesplats Beträffande Burlövs Center, som funnits sedan 1971, sker det stora förändringar nu och fram till 2024 när stora delar av kommunens strategiska ombyggnader ska vara klara för invigning. – Burlövs Center ska bli en ännu mer levande mötesplats där alla besökares behov av handel, service, kultur- och matupplevelser både tillfredsställs och överträffas, säger Kerstin Torseke Hulthén. Här har ägarna Grosvenor, som även äger köpcentra i Väsby, Bålsta, Haninge, Lidingö och Skärholmen i Sverige, en stor roll att fylla i arbetet med att skapa en levande mötesplats. Planen är att tågen ska rulla och att cirka 300 lägenheter är på gång, liksom butiker och upplevelser i byggnader på upp till sex våningar. – Då räknar vi med att cirka 6 000 resenärer kommer passera stationen varje dag, säger Kerstin. Vision 2030 Vision 2030 anger färdriktningen för Burlövs kommun. – Det är hit vill vi nå, så här vi vill att det ska bli, förklarar Anna Nilsson och berättar att det rör sig om kreativa mötesplatser för boende, näringsliv, utveckling och kultur. – Alla som bor och arbetar i kommunen ska känna sig välkomna och trygga här. Vi ska vara en hållbar kommun med grönska

Axonometri Burlöv Centrum och rekreationsområden, och alla som bor i kommunen ska ha möjlighet till ett gott liv. Våra skolor ska vara bland de bästa i Skåne vad gäller både studieresultat och trivsel, säger Anna Nordic Sugar, med anor från mitten av 1800-talet, planerar att flytta sin verksamhet till Örtofta inom några år, vilket i sin tur skapar en stor centralt belägen yta med möjligheter att utveckla nya spännande verksamheter på. – Vi har idag fler än 1 200 registrerade företag i kommunen, och vi har förfrågningar från fler,

berättar Anna och nämner att Bauhaus nyligen öppnade sin butik på Stora Bernstorp och att Svensk Cater etablerade sig i kommunen under hösten.2018. – Det finns ett flertal logistikföretag i det här området och vi ser dessutom om- och tillbyggnader hos redan etablerade företag. Det är med andra ord med stor spänning som vi ser in i framtiden för Burlövs kommun, säger Anna Nilsson och Kerstin Torseke Hulthén


burlöv

43

www.svenskleverantorstidning.se

Allt fler upptäcker kolfiberns möjligheter Fordonsindustrin, medicin- och telekombranschen är bara några av de som drar nytta av Carbonia Composite AB:s starka kompetens. Carbonia utvecklar och tillverkar avancerade produkter i kolfiber och glasfiber och tar ett helhetsansvar från idé till färdig lösning.

Carbonia Composites AB är en serietillverkare och utvecklingspartner av avancerade kolfiberoch glasfiberkomponenter. Här kombineras hög teknisk kompetens med lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning av högkvalitativa kompositprodukter för ett flertal olika branscher. Vi träffar Tobias Blomberg, ägare och grundare av Carbonia Composites AB, i företagets växande lokaler på Staffanstorpsvägen i Arlöv. – Ni får ha överseende med trafiken och parkeringsmöjligheterna runt oss just nu när vi bygger till, säger Tobias. – Vi expanderar och mer än fördubblar vår yta för att anpassa kostymen till den starka tillväxt vi upplever just nu. Allt ska vara klart till påsk 2019 och då har vi ytterligare 3 000 kvadratmeter till vårt förfogande. Idag är vi 30 anställda men vi kommer också att utöka vår personalstyrka. Tobias berättar att grunden till företaget

– Vi har fram till idag tillverkat fler än 4 500 antenner, så de flesta har med stor sannolikhet sett något idrottsevenemang i världen där sändningen gått genom våra antenner. lades 2010 efter att Tobias hade arbetat med kompositprodukter under hela sitt yrkesverksamma liv. Ursprungstanken var att jobba mot bilindustrin i det långa perspektivet, och vägen dit har gått via ett företag i Kiruna som tillverkade satellitnavigeringssystem, för vilka Carbonia konstruerade och tillverkade mobila antenner i kolfiber. – Vi har fram till idag tillverkat fler än 4 500 antenner, så de flesta har med stor sannolikhet sett något idrottsevenemang i världen där sändningen gått genom våra antenner, säger Tobias. Från ax till limpa Carbonia Composites AB har arbetat mot

bilindustrin i många år och levererar idag till bland andra Audi, BMW, Volvo och AMG, för vilka man tillverkar olika produkter i serier från 500 till 10 000 artiklar – allt från emblem till hela fronter. – Tack vare att vi får vara med från början kan vi reducera kostnaden upp till 70 procent, givetvis beroende på hur stora serier som ska produceras. Det är därför vi kan konkurrera med kinesiska tillverkare, uppfyller man bara kvalitetskraven kan man vara med och kriga om anbuden, konstaterar Tobias Blomberg. Andra marknader som visar ett allt större intresse för kolfiber och dess möjligheter är marinen, medicinteknik, industri och telekom. Även lastbilsindustrin har fått upp ögonen för

detta material, där styrkan och vikten bidrar till lägre bränsleförbrukning och hållbar utveckling. – Faktum är att vi är ensamma i världen om det vi gör här. Vi konstruerar allt själva, har egna underleverantörer och fokuserar på serieproduktion av innovativa kolfiber- och glasfiberkomponenter. Vi hjälper våra kunder med utveckling av nya produkter från ax till limpa, men kan också bistå med anpassning av existerande produkter. Vi tar fram idéer snabbt och därefter tar vår fantastiska personal över och ser till att dessa sedan hamnar på färdiga konstruktionsritningar, säger Tobias. Han tillägger att man i Carbonia Composites AB arbetar hårt med kvalitetsstyrning enligt TS/16949, vilket är en standard för kvalitetsledningssystem för leverantörer inom bilbranschen. Söker personal Tobias Blomberg anser att framtiden ser ljus ut för Carbonia Composites. – Vi arbetar bara med stora, industriella och serieproducerade produkter. Efterfrågan ökar och därför behöver vi mer personal till våra nya lokaler. Industriell bakgrund är en merit, men vi kan också lära upp rätt person på plats här i vår anläggning. På tjänstemannasidan söker vi produktionsingenjörer och produktionstekniker. Vi hoppas finna personer med stort intresse av att vara med på den spännande resa vi gör, avslutar Tobias Blomberg.

Morneons fasadarbeten är goda investeringar En fasadrenovering utförd av professionella yrkesmän är en synnerligen god och långsiktig investering. Det är man väl medvetna om i Morneon Fasad AB som är en totalentreprenör kring allt från omfogning och balkongrenoveringar till kompletta fasadentreprenader. Här förenas moderna arbetsmetoder med det klassiska hantverket.

Morneon Fasad AB är en totalentreprenör och ett modernt specialföretag i byggbranschen med över 46 års erfarenhet av det man kallar för skalet på landets huskroppar, såsom fasader, balkonger, fönster, plåt och tak. – Vi jobbar med allt från fasad- och takrenoveringar till omfogning, puts- och betonglagning samt tak- och tegelrenoveringar. Man ska komma ihåg att en väl utförd fasadrenovering är en god investering som förbättrar fastighetens ekonomi långsiktigt, säger Roland Larsson Edberg, VD och ägare i Morneon Fasad AB. Vi träffar honom på Santessons väg i Arlöv där företaget huserat sedan 2004. Lokalerna byggdes samma år av moderbolaget Morneon AB och Roland med kollegor fick möjlighet att överta ägandet 2010. – Inte minst geografiskt sett var det en stor fördel för oss med placering mitt i vårt upptagningsområde och med god infrastruktur omkring oss. Sydvästra Skåne är vårt huvudsakliga upptagningsområde, framför allt Malmö och Lund men också Trelleborg, Landskrona och Helsingborg, berättar Roland. Framhåller medarbetarna Verksamheten sysselsätter idag ett 30-tal murare. Morneon Fasad ikläder sig nästan

uteslutande rollen som totalentreprenör. I de sällsynta fall då projekten kräver andra kunskaper löser man detta med goda samarbetspartners. – Genom åren har ju gubbarna på fältet lärt sig att lösa de problem som uppstår, och eftersom vi arbetar med renoveringar vet man aldrig vad som dyker upp när man börjar riva i gamla fastigheter. Då gäller det att hitta lösningar och det är mina anställda väldigt duktiga på, framhåller Roland Larsson Edberg. Han berättar att personalomsättningen är synnerligen låg, trots att man på grund av vädret ibland behöver varsla på vintern. Under våren är man dock åter i full styrka. – Utan bra personal är det svårt att driva företag och jag måste verkligen framhålla den personal jag har, de är fantastiska i, bokstavligt talat, alla väder, säger Roland med stort eftertryck. Kundkretsen består av bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare till flerfamiljshus, allmännyttan och församlingar. Företagets långa erfarenhet av branschen, liksom den höga kvaliteten och fokus på ett genuint hantverk har attraherat många återkommande kunder. Gedigen historia Morneon Fasad AB har en lång och gedigen historia bakom sig, vilken tar sin början redan under 1930-talet då den kände belysningsingenjören Ruben Morne startade egen firma under namnet Morneon. Bolaget utvecklades till ett av landets ledande företag avseende ljusskyltar och i slutet av 60-talet såg Rubens son, Thomas Morne, en affärsmöjlighet med att serva neonskyltar i Stockholm. Han kom i sammanhanget i kontakt med högtryckstvättar och började sedermera tvätta fasader i Gamla Stan. Morneon Bygg bildades och 1972 etablerades även Morneon Fasad AB med fokus på fasadtvätt. I samband med arbetsinsatserna

Staffanstorpsvägen 121 232 61 Arlöv 040-29 56 60 info@carbonia.se www.carbonia.se

insåg man behovet av fasadrenovering och därmed hade företaget slagit in på nuvarande väg. – När min föregångare Kai gick i pension 2007 tog jag över företaget, men jag har varit involverad i verksamheten sedan 1995. Jag började som kalkylator, projekt- och arbetsledare och när Kai valde att pensionera sig kändes det rätt att prova vingarna som egen företagare. Det är inget jag har behövt ångra, säger Roland som ser ljust på Morneon Fasad AB:s framtid. – Vi ska behålla våra framskjutande positioner, fortsätta utvecklas och på så sätt vara väl förberedda när konjunkturen svänger.

Santessons väg 7 • DK-232 61 Arlöv • Telefon: 040 – 611 00 35 E-post: info@morneonfasad.se


44

burlöv www.svenskleverantorstidning.se

En specialist på modern flödesteknik

Lyma Kemiteknik har genom decennier arbetat med extrema industriapplikationer. Företaget levererar allt från pumpar och rörsystem till ventiler och tankar, och står därmed för kostnadseffektiva helhetslösningar kring modern flödesteknik, även i de mest utsatta industrimiljöerna.

Lyma Kemiteknik är ett specialistföretag inom området flödesteknik och har sitt säte på Virvelvägen i Arlöv. Sedan starten 1979 har bolaget vuxit till att bli en av de ledande leverantörerna av flödesteknik till korrosiva och svårhanterliga applikationer, främst inom processindustrin. Lyma levererar ett omfattande sortiment av pumpar, rörsystem, ventiler och tankar samt alla relaterade tillbehör. – Vi tillhandahåller helt enkelt det kompletta flödet som klarar de allra tuffaste applikationerna i de mest aggressiva industrimiljöerna, berättar Thomas Jensen, försäljningschef på Lyma Kemiteknik. Han fortsätter: – Vår kompetens säkerhetsställs genom personalens långa erfarenhet inom området samt vår kunskap om de problem och krav våra kunder har. Vi är dessutom medlemmar i Kimab (Korrosionsinstitutet) där det finns ett

Box 130 232 22 Arlöv Tel 040-43 88 00 order@lyma.com www.lyma.com

engagemang som ger oss den tätposition vi har när det gäller materialkunskap inom korrosiv flödesteknik. Bred målgrupp Lyma Kemitekniks ägare, Indutrade, marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster inom utvalda specialområden med högt teknikinnehåll. Lyma ingår i affärsområdet FlowTechnology, som är ett av koncernens fyra affärsområden. – Vi är aktiva inom kem- och pappersindustri, stål- och gruvindustri samt även inom energisektorn. Vår expertis med över hundra års erfarenhet gör oss till experter för transport av kemiska och andra frätande, korrosiva medel som våra kunder använder i sina processer, säger Thomas. Namnet Lyma är hämtat från företagets grundare, Björn Lyden och Jonas Martin, som redan från början hade fokus mot den kemiska industrin. Idag sysselsätts ett 20-tal anställda i verksamheten som i huvudsak riktas mot de svenska, norska och danska marknaderna. Huvudkontor, verkstad och lager ligger i Arlöv, men bolaget finns även representerat i Gävle och Luleå, samt i både Norge och Danmark. SSAB, Stora, Kemira, Boliden samt de flesta pappersbruken i bolagets upptagningsområde ingår i den breda kundkretsen.

Höga kvalitetskrav I en verksamhet som omfattas av så pass höga kvalitetskrav som i Lyma Kemiteknik gäller det förstås att använda sig av tillförlitliga produkter. Därför företräder man bara de tillverkare som är ledande inom sina respektive områden, och som uppfyller de höga krav som Lyma ställer, vilket innebär leverantörer från Japan, Tyskland, USA och Baltikum. – Det är vi som är idésprutan när det kommer till att ta fram nya lösningar inom vårt gebit. Miljökraven höjs, dokumentationen blir allt viktigare och vi vill ju lämna en hållbar värld till våra efterlevande, säger Thomas som själv har mer än 30 år bakom sig i branschen och ett förflutet som säljansvarig på Lyma sedan nio år tillbaka.

Just nu verkar Lyma Kemiteknik inom sopförbränning där företagets produkter förbättrar rensning/tvättning av röken så att utsläppen i stort sett blir noll. Thomas Jensen spår också att sjöfartsnäringen i allt högre utsträckning kommer att tvingas se över sina utsläpp och i många fall reducera dessa med Lymas lösningar. – Vår ambition är att hela tiden höja vår kunskapsnivå, utnyttja den kompetens vi har och på så sätt säkerställa en konstant hög kvalitet på det vi levererar. Det skapar i sin tur en bredd som gör att vi alltid är redo att ta oss an nya utmaningar.

Vi levererar ett omfattande sortiment av pumpar, rörsystem, ventiler, tankar samt alla tillbehör som kan komma i fråga.


burlöv

45

www.svenskleverantorstidning.se

Attraktiva förpackningar ökar försäljningen FrontPac är Skandinaviens ledande producent av offsettryckta förpackningar och displayer i papp. I FrontPac utgår man alltid från kundens önskemål och behov, och tar utifrån dessa fram en skräddarsydd och kostnadseffektiv lösning, vare sig det rör sig om en färdig förpackning eller iögonfallande display.

Vi träffar Martin Enocson, VD på FrontPac AB, i deras lokaler på Företagsvägen i Arlöv. – Grunden lades 1982, bara hundra meter härifrån, under namnet SydPac med representation i både Sverige och Danmark. 1997 blev vi uppköpta av Esswell, ett familjeägt bolag som står som ägare än idag, berättar Martin. Han har innehaft VD-rollen i bolaget i 15 år och har med andra ord fått vara med om den uppseendeväckande resa med stora investeringar som har gjort FrontPac till Skandinaviens ledande tillverkare av förpackningar och displayer i offsettryckt kascherad wellpapp. – Sedan 2010, då vi tog hem all produktion till Arlöv, har vi investerat mer än 100 miljoner kronor i verksamheten, berättar Martin. En ny tryckpress installerades, en ny CTP, en ny stans och även en stor kascheringsmaskin av högsta klass installerades för tre år sedan. Den senare drivs av gas som återvins och värmer lokalerna. – Vårt miljö- och hållbarhetstänk är av största vikt i allt vi gör. Vi kan garantera spårbarhet på allt vi gör innanför dessa väggar, vi eldar pannan med biobränsle och alla i ledningsgruppen kör el- eller hybridbilar, för att nämna en del av denna process. Vidare är vi FSC-certifierade och även ISO-certifierade, upplyser Martin Enocson.

Från idé till färdig produkt FrontPac arbetar från idé till färdig produkt. Ju tidigare man får kontakt med sina kunder, desto bättre och mer ekonomiska blir slutprodukterna. – Man måste förstå kundens behov av att sälja, och vi hjälper helt enkelt kunden att sälja mer. Butikernas kunder är mycket påverkbara, cirka 70 procent av inköpsbesluten fattas på plats. Förpackningarna framkallar en känsla, en köpsignal som kunderna känner förtroende med, förklarar Martin. Verksamheten sysselsätter idag cirka 120 anställda. Tack vare personalen och all dess unika kompetens ser man till att utveckla kostnadseffektiva lösningar baserade på kundernas behov. Hela denna process sker sedan 2015 helt in-house genom företagets kreativa och lyhörda säljare och designers, via dess produktions- och logistikpersonal till de platser där produkterna ska exponeras. Kunderna, vilka är allt från småföretagare till stora, välkända bolag, finns företrädesvis i norra Europa. Cirka 50 procent av produktionen går på export till sammanlagt 22 länder. Bilindustrin, kosmetikoch leksaksbranschen är bara några exempel på branscher som anlitar FrontPac.

info@frontpac.se | www.frontpac.se Företagsvägen 28 | 232 37 Arlöv | 040-691 40 00

– Vår allra första kund var en stor glasproducent som alltjämt anlitar oss, berättar Martin Enocson. Design och kvalitet En attraktiv förpackning för exempelvis mat eller dryck blir allt mer viktig för producenterna, eftersom den bevisligen säljer mer än andra produkter på hyllan.

– Kundens förpackning ska framhålla och berätta om produkten, samtidigt som den förstås ska skydda innehållet så att produkten kommer fram i perfekt skick. Vi har till och med spelat fotboll med våra förpackningar för att försäkra oss om att de håller vad vi lovar, och att kunden kan vara hundra procent säker på att produkten är hel vid leverans, säger Martin Enocson.

Vi ser till att din förpackning säljer


46

burlöv www.svenskleverantorstidning.se

Sydsveriges lösning på al Stopp i avloppet är ett alltför välbekant problem i de svenska hushållen, och det är inte alltid vare sig enkelt eller roligt att ta sig an det. Lösningen stavas Allpipe, ett företag med lång erfarenhet inom allt som gäller avlopp och högtrycksspolning.

Allpipe AB i Arlöv är ett relativt nystartat bolag inom VVS-branschen, som har specialiserat sig på att lösa alla tänkbara problem, stora som små, som kan uppstå i våra avlopp. I det breda konceptet ingår avloppsspolning, avloppsrensning, slamsugning och TV-inspektioner men också grävning, tak-, fasad- och plattvätt samt relining. Vi träffar VD:n och grundaren Kenny Mirheden och driftschef Fredrik Göransson på kontoret vid Tullstorpsvägen, som de delar med Henda Byggservice. – Vi har känt varandra länge genom våra sambos och har verkat i branschen ett tag. Innan jag drog igång här var det ombytta roller. Då var Fredrik min chef i många år i ett liknande företag, berättar Kenny. Allpipes upptagningsområde utgörs idag av hela Skåne där man även erbjuder 24-timmarsjour beträffande avloppsproblem. På senare tid har man även fått uppdrag i Karlskrona och Ronneby kommun gällande TV-inspektion och relining av vissa kommunala avlopp. – Dessa uppdrag har vi fått via referenser så vi måste göra ett bra jobb därute, poängterar Fredrik. Företagets kunder är i huvudsak bostadsrättsföreningar, men på senare tid har uppdragen för kommunerna blivit allt fler. – Ryktet sprider sig så vi går en spännande framtid tillmötes, säger Fredrik och får medhåll av Kenny.

Relining Det goda ryktet kommer inte minst från de boende där Allpipe arbetar. – De älskar alla våra anställda, säger Fredrik. – Vi håller upp dörrar, torkar och städar, pratar väl om folk, och just för att vi arbetar i deras hemmiljöer är de mycket tacksamma för att vi lägger tid på städning. Allt ska vara rent och snyggt när vårt uppdrag är utfört. Allpipe investerar kontinuerligt i nya bilar. Näst på tur är ännu en spolbil, men redan idag förfogar man över fordon som är utrustade med det senaste gällande spolning och rensning, TV-inspektion, sond och fräsning. – Sond letar vi rör med och fräsning är något vi gör vid varje relining, eller när man har rötter i avloppet. Vi är idag ett av de företag i branschen som är auktoriserade för film, spol, fräs och relining av fastighet och gata, berättar Fredrik Göransson. I dagsläget förfogar Allpipe över fyra spolbilar och en lastbil. Allpipe har även fyra stycken reliningsbussar som är fullt utrustade för små som stora reliningsjobb, vilket innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att man byter ut hela rören. Här talar man om två olika tekniker: sprayrelining, då man belägger rören invändigt med ett plastmaterial, och Infodring med foder då man skjuter in en strumpa indränkt iett liknande material med det gamla röret som gjutmall.

– Vår vision är att vi ska kunna skjuta strumpor i alla uppdrag kring Sveriges avloppsnät.


burlöv

47

www.svenskleverantorstidning.se

llehanda avloppsproblem – Idag kan vi skjuta upp till hundra meter och allt härdar normalt inom 6-12 timmar, berättar Fredrik. Just gällande relining har Allpipe erhållit många uppdrag genom olika konsulter i branschen. Fredrik och Kenny noterar att efterfrågan på relining ökar. – Kärnan i vår verksamhet är spolbilarna. Relining är fortfarande ett komplement. I de fall rören går att byta ska vi förstås göra det om det är ekonomiskt försvarbart, men i många fall relinar vi genom väggar eller liknande där det är i stort sett omöjligt att byta ut rören. Här har vi utökat vårt arbete med bland andra Bravida, Assemblin, Rikshem och Riksbyggen, säger Kenny Mirheden. God utveckling Kenny och Fredrik kan se tillbaka på en framgångsrik tid för Allpipe Sverige AB ända sedan företaget bildades. – Första året gick över förväntan och år två fördubblade vi omsättningen, vilket vi med råge kommer att göra även 2018. Vi är idag 15 på lönelistan och växer med uppgiften. Här har alla lång branscherfarenhet och vi har en så bra teamkänsla att vår personal till och med åker på semester tillsammans. Det är väl ett bra betyg om något, säger Kenny med stort eftertryck. Liksom Fredrik tycker han att framtiden ser ljus ut. – Om vi fortsätter utveckla verksamheten i den här takten kommer vi att vara bra med när alla avlopp runt om i landet behöver besiktigas och repareras. Vår vision är att vi ska kunna skjuta strumpor i alla uppdrag kring Sveriges avloppsnät, avslutar Kenny Mirheden och Fredrik Göransson.

VÄLKOMMEN TILL ALLPIPE AB Vi har personal med hög kompetens och lång erfarenhet inom allt gällande Våra tjänster

avlopp & högtrycksspolning samt högtryckstvättning. Med en gnutta

Avloppsspolning TV-inspektion Grävning Taktvätt/Fasadtvätt Relining

sunt förnuft, yrkesstolthet och noggrannhet utför vi våra arbeten så som vi själva skulle vilja ha dom – för oss är alla uppdrag lika viktiga!

Service & Jour

Tullstorpsvägen 108 232 91 Arlöv Tel 040-6267050

info@allpipe.se www.allpipe.se


48

burlöv www.svenskleverantorstidning.se

Inga lyft är omöjliga för RM Kranar RM Kranar gillar utmaningar. Företaget är expert på att lyfta allt från pianon till hela hus. Lång erfarenhet, hög kompetens och fantastisk personal i kombination med rätt utrustning och ett brett samarbetsnät gör detta möjligt. RM Kranar etablerades redan på 80-talet och har trots sin långa historia ännu inte behövt tacka nej till ett enda uppdrag.

RM Kranar lyfter allt från maskiner och kassaskåp till hus och verkstäder, och kan även bistå med montage av hus och byggnader. I kundkretsen finns såväl byggföretag, ventilationsfirmor och industrier som privatkunder. – Under senare tid är det just ventilationsfirmor som dominerat uppdragen. Det renoveras en hel del och idag står ju de stora ventilationsaggregaten allt som oftast på taken, säger Patrik Mårtensson som leder verksamheten i RM Kranar. Han berättar vidare att man jobbar en hel del på uppdrag av UBA, Uno Borgstrand AB, som är en av de större aktörerna i regionen gällande glaskonstruktioner. Och samarbetet uppstod på ett minst sagt lite ovanligt sätt. – Det var faktiskt så att deras ägare stannade bredvid oss vid ett rödljus. Det var där och då som den första kontakten togs och idag är de en av våra större kunder, berättar Patrik. Rejäla resurser RM Kranar är familjeföretaget som har funnits sedan tidigt 80-tal. Patrik Mårtensson tog över 2012 och sedan dess har omsättningen mer än femdubblats. – Det har varit en fantastisk utveckling, konstaterar Patrik som spår att företaget kommer att fortsätta växa de närmaste åren. Maskinparken består i dagsläget av sex kranbilar, en mobilkran och en mobil tornkran. – Den sistnämnda var vi först med i Malmö, den kan vi ha lyftklar på bara en timme och den når då över ett niovåningshus och 52 meter in på taket eller gården, upplyser Patrik. Han ser företagets långa erfarenhet och den breda kompetens som hans anställda besitter som dess främsta styrkor. Det har genererat många återkommande kunder. – De vet vad de får när de anlitar oss. Vi jobbar aktivt för att få folk att trivas, personalen är det viktigaste man har, utan den finns inte företaget, påpekar Patrik. Tack vare ett brett nät av samarbetspartner kan RM Kranar stå för 24-timmarsjour för akuta situationer. Man lagerhåller även en hel del produkter åt kunden, vilka lossas och transporteras till kunden i rätt tid för det aktuella projektet. Nya lokaler RM Kranar har funnits på Hammarvägen i

– De vet vad de får när de anlitar oss. Vi jobbar aktivt för att få folk att trivas... Arlöv sedan 2011. Nästa år flyttar man dock till nya, fräscha lokaler med egen tvätthall och mer plats för framtida maskiner i Oxie/Kristineberg. Det främjar inte minst lagerhållningen som Patrik ser ökar för varje år som går. Det råder över huvud taget positiva tongångar i verksamheten, men Patrik är noga med att inte låta den växa sig för stor, för att härigenom riskera att göra avkall på företagets personliga prägel. – Vi kanske investerar i ett par maskiner till. Samtidigt jobbar vi kontinuerligt med att digitalisera verksamheten till ett för företaget anpassat system. På så sätt har vi full kontroll på debet och kredit, avslutar Patrik Mårtensson.

RM Kranar − Lyfter allt överallt! Högt upp, långt in, smalt och trångt? Låter som en vanlig dag på jobbet. Vi lyfter, transporterar och flyttar allt. Inget är för litet eller för stort.

Ring oss dygnet runt för bokning, offert eller kundbesök 0707-717 717 Pssst... Testa vår MK100, Malmös första snabbresande tornkran

Kontakt Patrik Mårtensson 0707-717 717 patrik@rmkranar.se


Danmark

Kronborgs Slott. Källa: www.helsingor.dk

63

Modern teknik och klassiskt hantverk förenas i danska designmöbler

56

En ledande expert på ytbehandling av aluminium

59

Kundanpassade bänkskivor för alla kök

66

Unik vårdsäng reducerar kostnader för följdskador

71

Dansk uppfinning håller kylan borta

52

Effektivare och miljövänligare produktion i nordiska bagerier


50

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Utvecklingsbolag med grönt fokus

Prototypdesign, strömförsörjning, LED och digital förstärkare. Vår högsprecisions-CNC-maskin för tillverkning av prototyper. Qutron A/S är utvecklingsföretaget som gärna åtar sig utmaningar kring komplexa tekniska problem. Fordonsindustrin och detaljhandeln är bara två exempel på branscher som sedan länge upptäckt de såväl miljömässiga som ekonomiska fördelarna med ett samarbete med Qutron. – Det är de tekniska utmaningarna som driver oss, säger Ole Mangleby som leder verksamheten.

– Jag har alltid varit lite av en UppfinnarJocke, inleder Ole Magleby Gudmand-Høyer, VD för Qutron A/S, med ett leende när vi frågar hur allt började. Han fortsätter: – Jag har ju växt upp på landet och kört traktor ända sedan jag var stor nog att kunna kliva över växellådan. Sedan dess har jag blivit intresserad av allt som rör bilar, motorers elektronik och mjukvaruutveckling. Den lilla pojken på traktorn har idag 25 års erfarenhet som ingenjör med fokus på utveckling och design. Han har tagit flertalet patent och startat flera företag som han sålt efter god utveckling, innan han intog VD-rollen i Qutron A/S för tio år sedan. Utveckling med nya ögon Qutron är ett utvecklingsföretag som gärna åtar sig utmaningar kring komplexa tekniska problem. – Det är dessa tekniska utmaningar som driver oss. Därför blir vi ofta en sparringspartner kring teknik och kunskap för ett antal stora och välrenommerade internationella företag, men även mindre kända och nyligen uppstartade bolag finns bland våra kunder. Det är inte

Qutron prototypdesigntest. storleken som är avgörande för oss, utan den tekniska utmaningen, säger Ole Magleby. Han förklarar att många av Qutrons kunder kontaktar företaget när de behöver lösa ett tekniskt problem eller är i behov av en konsult i egna utvecklingsprojekt. Här kan Qutron bidra med nya ingångar, öppna ögon och aktivera hjärnor när man tillsammans med kunden jobbar med en utvecklingsuppgift. – Många kommer till oss eftersom vi tidigare har samarbetat med dem, men vi får ofta förfrågningar från företag som har hört talas om oss och de uppgifter vi har löst åt andra bolag, säger Ole. En av företagets partner, Per Sponholtz, tillägger: – Utöver vår fackliga insikt bidrar vår pragmatiska inställning till utveckling, samt vår förmåga att göra tekniken förståelig och hanterlig, till att vi alltid etablerar goda relationer med våra kunder. Kunden måste förstå problemet så att denne vet vad denne betalar för, samt hur och varför det i slutändan ger positiva resultat. Detta ger våra kunder en stor trygghet.

Test- och designutvärdering på en kundprodukt. Grön ingång till bilindustrin och detaljhandeln Qutron A/S har jobbat med bilindustrin i flera år och agerar ofta som sparringpartner, problemlösare och felsökare. Eftersom bilar blir allt mer kontrollerade av mjukvara samt mer elektrifierade, är företaget numera också en del av idéfasen. Det har medfört att Qutron är fast konsult åt BMW som idé- och sparringpartner i utvecklingen av elbilar och design av befintliga komponenter. Man bistår Volvo i rollen som idéskapare för ett antal utvecklingsprojekt, och härutöver bidrar man med råd och utveckling till Scania. – Vi hjälper både industrin och detaljhandeln med energibesparingar, vilket avspeglas i resultat. Det är ett stort nöje för oss och vi anser det också vara en viktig uppgift att ge företagen råd gällande energibesparingar som gynnar miljön och samtidigt genererar betydande besparingar

i verksamheten. Bland annat agerar vi som konsult för Coop som siktar mot att minska energiförbrukningen med 20 procent 2020, berättar Ole Magleby. I det sammanhanget har Qutron bidragit med rådgivning och kontroll av leverantörer vid implementering av LED-lampor i Coops butiker. Man har också utvecklat komponenter för LEDlampor, till exempel färdiga drivers, som kan styra LED utan användning av transformatorer. – Låt oss ta ett mycket bra exempel, säger Ole. – I en butik på Nordjylland har vi tillsammans med Coop minskat energiförbrukningen med över 60 procent. Det var ett stort projekt där toppledningen hade ett tydligt fokus på att projektet gick enligt plan och budget. Så även om vi tycker att det är spännande att utveckla och komma med nya och bättre produkter, tar vi också ansvar för att projekten blir färdiga och uppfyllda, avslutar Ole Magleby.

INNOVATION INNOVATION WWW.QUTRON.DK • PHONE +45 44 25 39 39 • MAIL: OMGH@QUTRON.DK


danmark

51

www.svenskleverantorstidning.se

Inget lämnas åt slumpen i Hougaard & Koefoed Aktörer inom bland annat livsmedelselektronik- och försvarsindustrin har i Hougaard & Koefoed en högst kvalitetsfokuserad samarbetspartner kring modern plåt- och metallbearbetning. Modern teknisk utrustning i kombination med ett stort kunnande och lång erfarenhet har placerat bolaget i branschens absoluta framkant. Hougaard & Koefoed A/S är företaget där ingenting lämnas åt slumpen.

Under en pratstund med Mads Grunnet, direktör för Hougaard & Koefoed A/S, framträder bilden av en man som vet hur man gör skillnad. Han tar oss med på en resa genom företagets historia och nutid och berättar om orderhantering, kvalitetskontroller med mera. Det blir tydligt att han förvaltar stolta traditioner som fört företaget framåt i många år. Maskiner och processer skvallrar om ett extremt modernt företag med den allra bästa utrustningen för ändamålen. – Vi levererar metallösningar och plåtbearbetning där uppgifterna är extra krävande och hantverksmässiga. Det kräver att vi har de bästa medarbetarna och de bästa maskinerna, men det är också viktigt att vi är hundra procent fokuserade på hantering, registrering, dokumentation och kvalitetskontroller, samt att vi kontinuerligt fokuserar på utveckling, certifieringar och nödvändiga godkännanden, säger Mads Grunnet. När Mads detaljerat visar produkter, beskriver utmaningar och presenterar speciella lösningar, utvecklade i samarbete med kunder, råder det ingen tvekan om att inget i företaget lämnas åt slumpen. – Här arbetar vi med tydligt definierade och realistiska krav på oss själva. Det innebär bland annat att vi måste leverera minst 95 procent av

varje beställning i tid och att högst en procent av intäkterna måste gå till att åtgärda fel och förbättra. Modern utrustning Att styra och ha kontroll är en tradition som präglat Hougaard & Koefoed sedan lång tid tillbaka, vilket blir tydligt när man läser om företagets historia. Bolaget var bland annat det första smidesföretaget att bli ISO 9000-certifierat i Danmark för mer än 30 år sedan. – Attraktiva och moderna maskiner gör att vi kan ta oss uppgifter som andra måste tacka nej till. Plåtbearbetning har varit vår specialitet sedan 1948 och ända sedan dess har vi arbetat med den senaste tekniken, säger Mads Grunnet. I den ändamålsenliga verkstaden finns bland annat de senaste tekniska lösningarna för automatiserad kantpressning med helautomatisk verktygsuppställning och automatisk vinkelkorrigering. Moderna lasersvetsrobotar ger ytterligare fördelar. Tekniken är extremt

snabb och minimal värmeförsörjning möjliggör svetsning nästan helt utan att ämnet deformeras eller spänns. Samtidigt är det en extremt ekonomisk teknik eftersom efterbehandling kan minskas väsentligt tack vare en mycket smal och kontrollerad uppvärmningszon. – Eftersom vi jobbar med lasersvetsteknik kan vi svetsa i nästan alla metaller, såsom aluminium, koppar, mässing och titansilver. Dessutom tillåter tekniken svetsning i komplicerade och tidigare omöjliga konstruktioner, upplyser Mads. Höga kvalitetskrav Hougaard & Koefoeds inställning till kvalitet och förvaltning möter stor respekt i bland annat medicinbranschen, livsmedelsoch elektronikindustrin, men även i försvarsindustrin. – Vår förmåga att producera och leverera inom gällande standarder och krav innebär att vi levererar mycket till dessa kundsegment. Vi erbjuder att delta tidigt i utvecklingsfasen

med förslag på design och konstruktion, samt rådgivning angående produktivitet när det rör sig om process och ekonomi. Vi bistår även kunden med ytbehandlingsråd, där vi kan dra nytta av ett högt specialiserat nätverk av underleverantörer för, till exempel, galvaniska ytor, våt- och pulverbeläggning och silketryck, avslutar Mads Grunnet.

Svetsat och slipat med ett rostfritt omslag.

Senaste inköpet – en kombi stans och fiberlaser.

Koppar-combiners (filter till radiokommunikation) redo för lasersvetsning.

Lasersvetsning

Lasersvetsning • Plåtbearbetning • Design & Konstruktion • Ytbehandling www.h-k.dk • Tlf: +45 4396 2880 • E-mail: h-k@h-k.dk

ISO 9001:2015


52

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Effektivare och miljövänligare produktion i nordiska bagerier Prægel & Co levererar råd, produkter och utrustning för rationell och effektiv produktion i bagerier och konditorier i hela Norden. Med bolagets innovativa lösningar har åtskilliga bagerier, inte minst i Sverige, blivit både effektivare och mer miljövänliga.

För Erik Hedeman Andersen, direktör för Prægel & Co, har det alltid handlat om bakverk. Han är själv bagare och livsmedelsteknolog, och under intervjun blir det tydligt att han har ett stort hjärta för bageriindustrin. Han konstaterar att efterfrågan på kvalitetsbröd ständigt ökar, något som förstås samtidigt innebär en ökad efterfrågan även på Prægel & Co:s produkter. – Vi levererar maskiner och utrustning till många bagare i Sverige och är stolta över att flera av våra kunder har fått utmärkelser och erkännanden för sina bakverk, säger Erik och nämner Södervidingebagaren, ett mycket populärt svenskt bageri, känt för innovation och kvalitet. – Under flera år har bageriet tillhört våra bästa kunder på den svenska marknaden.

Miljöfrämjande lösningar Ökad efterfrågan kräver effektiv drift och i Prægel & Co har man kontinuerligt deltagit i utvecklingen av Södervidingebagaren med råd, leverans och implementering av maskiner, ugnar med mera. Man har bland annat levererat ugnar som använder termoolja som värmekälla, vilket är energibesparande då brödet kan bakas vid lägre temperaturer. Detta medför också att brödet behåller fuktighet och fräschhet. – Södervidingebagaren ligger också i framkant beträffande miljöfrågor, både vad gäller arbetsmiljö och energiförbrukning. På så vis har vi bland annat hjälpt till att säkerställa att ingen värme slösas bort i bageriet. Vi har till exempel

implementerat ett värmeåtervinningssystem som förbinder rökgas och ångavgaser. Dessutom har vi implementerat ett logistiksystem som effektiviserar och underlättar arbetet med förpackning och leverans, berättar Erik Hedeman Andersen. Servicefokus Bra service och kvalitetsprodukter är oerhört viktiga normer för en bagare. – Ett bageri får inte stå stilla, för då får vi inget bröd på bordet. Har du någonsin träffat en trött bagare som har kämpat med maskinerna hela natten vill du inte att det ska hända igen, säger Erik med glimten i ögat innan han fortsätter: – Därför fokuserar vi mycket på service i de geografiska områden vi levererar till. I Sverige har vi tre serviceföretag som betjänar bagerierna, såväl våra produkter som leverantörer är noggrant utvalda och kvalitetsprövade under många år, påpekar Erik. Prægel & Co tillhandahåller bagerimaskiner från bland annat Tyskland, Italien, England och Frankrike, som alla är länder med stolta

bakverkstraditioner. Tradition kan dock inte på egen hand säkerställa kvaliteten. – Därför håller vi oss ständigt uppdaterade kring utvecklingen och trenderna inom bageriindustrin, och härigenom kan vi också erbjuda up-to-date-service och rådgivning till våra kunder beträffande nya produkter som kan optimera både drift och kvalitet. Rådgivning och kunskap Prægel & Co levererar inte bara till de traditionella bagerierna. Idag vill många matproducenter, kaféer, stormarknader, kantiner, storkök med flera producera eget bröd eller egna kakor. Företaget har i sammanhanget levererat utrustning till bland andra Espresso House’s eget bageri i Malmö. – Vid köp av utrustning bistår vi alltid våra kunder med kompetent rådgivning om både process och utrustning. Vi arrangerar också produktutvecklingsseminarier för att säkerställa optimal användning av utrustningen. Dessutom kan vi hjälpa våra kunder med kalkylering av en planerad investering, avslutar Erik Hedeman Andersen.

Optimera bageriet Besök vår hemsida!

www.praegel.dk

Tlf: +45 43 96 28 80 Mail: erik@praegel.dk

PRÆGEL & CO A/S - BØGESKOVVEJ 6 - 3490 KVISTGÅRD - DANMARK


danmark

53

www.svenskleverantorstidning.se

Unik spetskompetens hos dansk ytbehandlare I Uldum, strax utanför jylländska Horsens, finner vi företaget som specialiserat sig på ytbehandlingar av elektronikprodukter för industrin. Chem-Tec Plating A/S har med egna laboratorium och egna utvecklings- och forskningsavdelningar all den kompetens som branschen och bolagets kunder kräver.

– Vi började faktiskt en gång i tiden med att ytbehandla kretskort för den elektroniska industrin. Vi belade dessa med antingen silver eller guld för att öka ledningsförmågan för elektrisk spänning. Detta gör vi fortfarande men det handlar idag också om att ändra produkten eller metallens egenskaper för att kunna öka tillförlitligheten i samband med lödning, slitage, friktion, hårdhet eller oxidering, berättar Bo

Hvid Mikkelsen som är företagets direktör och ägare. Chem-Tecs kunder finns, förutom inom elektronikindustrin, även i livsmedels- och medicinbranschen, och det handlar ofta om helt kundanpassade lösningar. – Kunden kontaktar oss med ett problem och gemensamt diskuterar vi oss fram till vilken typ av ytbehandling som fungerar bäst. Vi har exempelvis en kund som behöver ytbehandla ytterst små fjädrar, säger Thorkild A. Mikkelsen som är försäljnings- och utvecklingschef, samtidigt som han håller upp en påse som, trots att den ryms i hans hand, innehåller inte mindre än 400 000 fjädrar. Hög kunskapsnivå Chem-Tec Plating med sina 35 anställda startade för 35 år sedan då kretskorten gjorde sitt intåg i elektronikindustrin. Under dessa år har företaget varit med och lett utvecklingen kring ytbehandling i hela Norden. Bolaget förfogar över en modern maskinpark med hög automatiserad drift, och via egen kemiingenjör och eget laboratorium kan Chem-Tec Plating ta fram den optimala lösningen för varje enskild förfrågan. Bolaget är till exempel godkänt för att leverera till Natos militära produkter. – Vi har lång erfarenhet och har utvecklat goda kunskaper i hur man kan ytbehandla eller ändra materialets egenskaper för att leda ström. Med egna laboratorium och egna utvecklings- och forskningsavdelningar har vi all den kompetens som branschen och våra kunder kräver. Härigenom kan vi också konkurrera med lågprisländerna, säger Bo Hvid Mikkelsen. Forskar och utvecklar Han berättar att företaget har ett mycket tätt samarbete med universiteten och har flera pågående forskningsprojekt som man driver tillsammans i sin strävan efter att hela tiden bli bättre. Det har lett till att man under sina år i branschen har servat många av Skandinaviens stora företag. i Chem-Tec Plating är man dock inte nöjda och lutar sig tillbaka. – Vi forskar vidare hela tiden och arbetar

Bo Hvid Mikkelsen och Thorkild A. Mikkelsen visar några exempel på de 400 000 fjädrar som ryms i påsen.

med alla typer av material för att se hur vi kan ändra, förbättra eller påverka deras egenskaper. Ambitionen är att växa och då ser vi Sverige och övriga Norden som en marknad för oss. Vi vet att det i Sydsverige växer upp företag som kommer att ha nytta av vår kompetens, avslutar Bo Hvid Mikkelsen.

Chem-Tec Plating A/S utför funktionell metallisk ytbehandling.

Flexibilitet och kvalitet är nyckelord for Chem-Tec Plating A/S. För mer information, besök: www.chemtec.dk


54

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Smarta uppfinningen NAPAN förhindrar översvämningar – Det hela blir ytterst

kostnadsbesparande avseende både tid och pengar.

I princip varje år för oväder med sig översvämningar av betydande omfattning, inte minst på grund av underdimensionerade avlopps- och dagvattenledningar. I många fall hade skadorna kunnat begränsas med en backventil på ledningarna, något som Sejma Industries tagit fasta på. Företaget ligger bakom NAPAN, en minst sagt sinnrik lösning för enkel och smidig montering av backventiler på rör och ledningar i olika dimensioner.

Sejma Industries utgår från anläggningen i Kjellerup på Jylland. Här finns en historia av uppfinningsrikedom, vilket präglar bolagets produktutbud. Flemming Lau Jörgensen, expert på aquaskydd, berättar hur lösningen NAPAN kom till: – Vi satte oss helt enkelt ned och funderade på hur vi skulle göra för att undvika att gräva upp kopplingsbrunnar för att kunna montera eller demontera en backventil. Eftersom det finns sex-sju olika brunnsleverantörer, med olika mått och standarder på sina produkter, krävdes det mycket experimenterande, men till sist lyckades vi knäcka problemet med utveckling av Type 1MK-serien, vilken omfattar fyra varianter. Flemming förklarar att man har försett backventilen med en tätning som egentligen används inom hydraulik. Den är mjukare och därmed mer följsam än traditionella gummipackningar, men uppnår samma och till och med högre täthet. – Med själva monteringsverktyget kan man montera från marknivå ned till flera meters djup, och med ett enkelt handgrepp kan Type 1MK-backventilen monteras och demonteras på befintlig ledning utan att man behöver gräva. Det hela blir ytterst kostnadsbesparande avseende både tid och pengar. Sortiment Utöver den nya Type 1MK-produkten i 100 och 160 millimeter innefattar sortimentet även klaffluckor i 90–500 millimeter, Type 0 backvattenskydd på 90–500 millimeter, Type 1 backvattenskydd på 90–500 millimeter samt den motordrivna Type 3 på 110 millimeter. Sammanlagt rör det sig om cirka

90 produkter för olika rördimensioner och monteringsförhållanden. Härutöver kan alla produkter inom Type 0, Type 1 och Type 1MK monteras med alarm, som aktiveras vid backflöde. Lansering inom kort Hör gör man då för att kunna ta del av Sejma Industries produkter? – Vi handlar med och säljer till alla via grossister här i Danmark och i viss mån även i Tyskland och Frankrike. I november uppnådde vi normgodkända testresultat från Dansk Teknologisk Institut for Type 1 och Type 1MK, som kommer at lanseras i i Danmark nu i december. Med det nya kompletta sortimentet blir vi ännu mer interessanta på nya marknader, exempelvis i Sverige, Norge och Finland, avslutar Flemming Lau Jörgensen.

Sejma Industries

Bommen 22, DK-8620 Kjellerup, Thorning +45 9754 8599 • +45 40627343 sejma@mail.dk • www.napan.dk


danmark

55

www.svenskleverantorstidning.se

Dansk spetskompetens kring lösningar för automatiserad livsmedelsproduktion INOXPA anses vara världsledande när det gäller tillverkning och försäljning av utrustning för flytande livsmedel. Med sin breda kompetens och stora innovationsförmåga har man genom åren tagit fram skräddarsydda lösningar till beställare över i princip hela världen.

FOR ALL YOUR HYGIENIC PROCESS REQUIREMENTS Valves and Pumps Mixers and Agitators Process Solutions

Vi träffar Jörgen M. Laursen som leder verksamheten i INOXPA, men som också är en välkänd person för sina kunskaper inom tillverkning av processutrustning för livsmedelsindustrin. – När det gäller livsmedel i flytande form har vi konstruerat, utvecklat och producerat anläggningar för slutbrukare över hela Europa, ja faktiskt i princip över hela världen, inleder Laursen och berättar vidare att allt började för många år sedan då INOXPA började tillverka pumpar. Efterhand kom ökande krav på pumpar i rostfritt stål, och just denna del med pumpar, rörledningar, kopplingar med mera utgör idag i mångt och mycket INOXPAs specialitet. En titt på företagets hemsida ger intrycket av att INOXPA tar fram lösningar i miljonklassen, vilket man också gör, men bredden i verksamheten resulterar också i betydligt mindre avancerade lösningar än så. – Många kunder kontaktar oss med en fråga om en enkel anordning och vi tillmötesgår dem gärna. Vi sätter inga lägsta orderpriser, för ofta visar det sig att det man kanske kallar en ”liten” kund ofta kommer tillbaka med en order till ett betydligt högre värde, poängterar Jörgen M. Laursen. Skräddarsydda lösningar Jörgen visar bland annat upp en mobil tvättanläggning, en idealisk lösning i en anläggning där föremål på flera olika avdelningar behöver rengöras. Med hjälp av enhetens smarta funktioner går den lätt att flytta mellan olika maskiner, och den är inte större än att den med lätthet kan passera genom en vanlig dörr. – Vi har visserligen ett standardsortiment som vi erbjuder men allt anpassas helt efter kundens önskemål, säger Jörgen. INOXPA anses vara världsledande när det gäller tillverkning och försäljning av utrustning

INDUSTRIES Dairy Food Beverage Pharmaceutical Jörgen M. Laursen demonstrerar en mobil ”tvättmaskin”. Cosmetic

för flytande livsmedel. Särskild kompetens har man inom lösningar för pastörisering. – Vi har en stabil marknadsposition här i Danmark, samtidigt som vi ser en stadigt växande marknad i Sverige. Vi har byggt omrörare för mjölkproduktion vid stora svenska mejerier, pastöriseringsutrustning för tillverkning av grädde samt maskiner för produktion av såser, krämer, majonnäs, marmelad med mera, berättar Jörgen som ser Sverige som en kommande stormarknad. Redan idag har INOXPA ett kontor i Partille utanför Göteborg och en anställd säljare som besöker kunder över hela Sverige. – Ofta följer vi upp ett kundbesök med att jag möter den presumtiva kunden, varpå denne får möjlighet att presentera vad han eller hon önskar att maskinen ska kunna göra. Om det är ett mindre projekt tar våra ingenjörer i Danmark hand om detta, och då sker också tillverkningen i Danmark. Om det däremot handlar om en större lösning som behöver transporteras med lastbil eller container sker konstruktions- och produktionsprocessen på plats i vår fabrik i norra Spanien. Allt provkörs på plats innan vi demonterar anläggningen och transporterar den till kunden där den monteras och testkörs. Hela denna procedur, från idé och skiss till konstruktions-, produktions- och monteringsfas, sker på tre-fyra månader, berättar Laursen.

INOXPA Skandinavien A/S

personal kört till Stora Bältbron där vår svenske Flexibilitet Langballe 2, DK-8700 Horsens representant har mött upp och transporterat Liksom alla andra mekaniska lösningar sker den vidare. I regel har det inte tagit mer slitage även på INOXPAs maskiner. Därför Tel. +45 7628 6900 än fem timmar för kunden att få sin vara förfogar man över ett omfattande reservdelslager levererad. Vi sätter en stor ära i att vara flexibla i Horsens. Om en beställning sker senast klockan inoxpa.dk@inoxpa.com - www.inoxpa.com och kostnadseffektiva utan att göra avkall på tolv erhåller kunden sin reservdel redan dagen kvaliteten, avslutar Jörgen M. Laursen. efter. – Det har hänt att en kund har behövt en reservdel snabbare än så, och då har vår

FOR ALL YOUR HYGIENIC PROCESS REQUIREMENTS

FOR ALL YOUR HYGIENIC PROCESS REQUIREMENTS

INOXPA Skandinavien A/S · DK-8700 Horsens · +45 7628 6900 · inoxpa.dk@inoxpa.com · www.inoxpa.com


danmark

56

www.svenskleverantorstidning.se

En ledande expert på ytbehandling av aluminium

Familjeföretaget HAI Horsens är en av de aktörer som ligger bakom bygget av Operahuset i Oslo där man bidragit med fasadbeklädnader. Bolaget med mer än hundra år gamla familjetraditioner har genom två världskrig och flera finanskriser vuxit till att bli en av världens ledande företag inom ytbehandling av aluminium.

Vi träffar Jan Rohdemejer som är fjärde generationen bakom framgångsrika HAI Horsens. – Aluminium är ett miljöriktigt alternativ eftersom det kan återvinnas till hundra procent. Allt fler byggherrar väljer att använda aluminium i olika miljöer, och genom att ytbehandla materialet gör man det tåligt mot mekaniskt slitage och andra skador som till exempel kan uppstå i samband med hård vind och saltvattenstänk, säger Jan Rohdemejer. Tekniken man använder kallas anodisering, vilken är den starkaste ytbehandling som finns för aluminiumprofiler. Den innefattar en elektrolytisk process som bygger upp ett ytskikt, vilket motstår mekaniskt slitage, UV-ljus och påverkan från aggressiva miljöer. Behandlingen gör att metallens struktur behålls och ytskiktet får den färg man önskar och blir en del av materialet. Tjockleken på oxidskiftet varierar mellan 5 och 20 my.

Små och stora projekt HAI Horsens har flera prestigeprojekt på sitt CV. Ett av de mest kända är operahusbygget i Oslo som försetts med ytmaterial från Horsens. Jan Rohdemejer betonar dock att HAI Horsens jobbar med betydligt mer än bara stora prestigeprojekt. – Vi har tre olika produktionslokaler med sammanlagt 25 000 kvadratmeter under tak och där anodiserar vi till exempel kikarsikten för försvaret, vilka förses med egenskaper som gör att materialet inte bländar skytten, men även produkter som används under, på eller i vatten inom offshoreindustrin. – Det är egentligen bara kundens behov som sätter våra gränser. Givetvis blir beklädnaden av Operahuset i Oslo ett adelsmärke för oss, men vi befinner oss i en fortlöpande process och har genom fyra generationer upparbetat en kompetens som få i världen kan matcha. Våra metoder är användbara i stort sett överallt, säger Jan och berättar att man just nu arbetar med anodisering av chassin till fordonsindustrin – ett

nytt affärsområde som man satsar mycket på. Kravet på att fordon ska bli lättare viktmässigt men samtidigt säkra och robusta ökar också kraven på ytbehandling. Här jobbar HAI Horsens enligt kvalitetsledningssystemet TS 16969 som även bygger på ISO 9001-normen. Härutöver följer man även kraven för miljöcertifieringen ISO 14001. Ny produktionslinje HAI Horsens arbetar direkt tillsammans med konstruktörer och arkitekter. Bolaget har varit branschledande i generationer, men hur ser då framtiden ut för denna ytbehandlingsspecialist? – Vi blickar framåt med tillförsikt, säger Jan Rohdemejer. – Idag är vi 160 anställda och utvecklas ständigt. I februari 2019 inviger vi en ny

produktionslinje som blir en lackeringsavdelning med bland annat anti-IR-lack. Vi ska helt enkelt bli en ”one-stop-shop". Oavsett om det handlar om ett litet vapensikte, utrustning för rymdindustrin, fasadskivor eller produkter för exempelvis offshoreverksamhet, ska våra anodiseringskunskaper var det naturliga valet.

ANODIZINGSurfacetreatment FOR ALL PURPOSES of aluminum News 2019 #HAIcolours • Anodizing / hardanodizing Robotic wet paint Thin-film ceramic coating • • • • • •

Anti-bacterial + Ph-resistance + Dry film lubricate + Reduced IR visual signatur + Soft touch grip + Anti grafitti +

• • • •

Glassblasting Grinding / brushing / polishing Outdoor and indoor colouring SurTec 650 TCP

www.hai.dk

Sverigesvej 9

DK- 8700 Horsens

hai@hai.dk

“We are known for improving quality and innovative advising. At HAI, we think out of the box to find our way to individual solutions” +45 7562 2288


danmark

57

www.svenskleverantorstidning.se

Lasergravering – för att synas eller för att märka

Lars Jörgensen och dotter June visar ett graverat ämne. Många produktionsföretag har behov av att på olika sätt kunna identifiera en produkt. Det kan till exempel handla om att förse en vara med en logotype eller ett identifikationsnummer. Det lilla Jyllandsbaserade företaget LJ Lasergravering har 20 års erfarenhet av att på olika sätt märka och identifiera olika objekt.

Lars Jörgensen, ägare och grundare av LJ Lasergravering i danska Horsens på Jylland, demonstrerar utrustningen man använder i det dagliga arbetet.

Lars Jörgensen visar en produkt som man märker med lasergravyrteknik.

– Lasermärkningstekniken är så konstruerad att lasern tillför en stor mängd energi, som genom starka och korta impulser brännmärker ytan utan att värma upp resterande del av materialet. På så sätt kan vi förse objektet med exempelvis siffror, bokstäver eller logotyper, förklarar Lars. Precisionsarbete LJ Lasergravering är ett orderproducerande företag som med hjälp av lasergravyr åstadkommer exakt det mönster som kunden önskar. – Vi arbetar med både små och medelstora leveranser, men gemensamt för alla våra uppdrag är att vi gör en testmärkning som vi sedan skickar till kunden för godkännande, innan själva produktionen sätter igång, upplyser Lars Jörgensen. I regel erhåller Lars en orderförfrågan och ett förslag som man utgår från när man skickar ett prisförslag till kunden. I samband med att denne skickar sina produkter till LJ Lasergravering förbereds all programmering, alla fixturer och annat som behövs vid graveringen. – Med denna arbetsgång kan vi från en kundförfrågan klara att leverera inom en vecka, men tiden baseras på hur stort antal produkter det rör sig om. Vi kan arbeta med allt från styckproduktion till serier på något tusental enheter och ta oss an objekt som är 120 gånger 120 millimeter. Med en våglängd på 1064

LJ Lasergravering har inriktat sig på små och medelstora serier. nm kan vi göra märkningar ned till någon tiondels millimeter, men normalt sett graverar vi sådant som är läsbart för blotta ögat, säger Lars Jörgensen. Vill växa LJ Lasergravering arbetar med gravyr i alla metalliska material och plaster. I företaget arbetar förutom Lars Jörgensen även dottern June Riedel, men vid behov finns ytterligare resurser att tillgå. Huvuddelen av uppdragen kommer från närområdet och Jylland men planer finns på expansion.

LJ Lasergravering har ett starkt renommé och en rad företag på Jylland anlitar firman. Modern utrustning och ändamålsenliga lokaler i Horsens har bidragit till att bolaget står väl rustat för en expansion. – Vi har fram till idag inte arbetat med att aktivt söka kunder utanför närområdet, de hittar oss ändå, men vi är försiktigt optimistiska och arbetar för att expandera så att detta blir fulltidssysselsättning för mig och min dotter. Givetvis är vi intresserade av att möta nya kunder även i Sverige, avslutar Lars Jörgensen.

Adress: Fuglevangsvej 48 DK-8700 Horsens Mail: mail@ljlasergravering.dk Telefon: +45 518 85 592


58

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Danskt stål biter i den nordiska skogen NHS Maskinfabrik är ett sedan länge välkänt begrepp i Norge bland företag och personer i behov av professionella flistuggsmaskiner. Nu satsar bolaget även på den svenska marknden med ett brett och högklvaitativt koncept för alla behov.

NHS Maskinfabrik startades som en traditionell smidesverksamhet med fokus på hästskor men utvecklades sedermera till en framstående tillverkare av vedklyvningsmaskiner. Den första enkla modellen krävde handkraft men så småningom utvecklades sortimentet med en rad maskindrivna modeller. Erfarenheter från att på olika sätta bearbeta skogsprodukter ledde så småningom till utvecklandet av en serie flistuggsmaskiner som rönt stor uppmärksamhet, inte minst i Norge. Vi träffar Ejner Husted, Senior Sales Manager, som nu driver de stolta traditionerna vidare tillsammans med sin syster och en kusin.

– Vi har under generationer utvecklat en komplett produktionsanläggning, vilket gör att vi kan både konstruera, producera och montera allt i vår egen fabrik. Det blir hundra procent daskproducerat, säger Ejner. NHS Maskinfabrik bygger inte hydraulpumparna själva, men tillverkar däremot alla rörliga delar. Företaget har därför ett omfattande reservdelslager med komponenter för alla bolagets maskiner, från och med den allra första som nådde marknaden redan 1980. Tre modeller De tre olika makinprogrammen som NHS

Maskinfabrik tillverkar är Easyline som tillhör det mindre segmentet, Standard Line som är det vanligaste modellprogrammet, samt Forest Line som används av exempelvis bioenergiverk, och som tuggar grövre material i dimensioner på upp till 450 millimeter i diameter. – Alla våra modeller bygger på i princip samma funktion med två valsar som drar in det material som ska tuggas, knivar som hugger och en nödstoppanläggning. Alla modeller kan vid behov anpassas enligt kundens önskemål, berättar Ejner Husted. Både Standard Line 220 och 300 samt Forest Line 220c- och 300c-modellerna finns också med 90 procents sidlastning för enklare hantering vid rengöring längs vägar och leder. NHS Easy Line 150 kan även fås i trailermodell med tillhörande dieselmotor, ett populärt val bland kommuer eftersom den är försedd med en 50 millimeters kulhandske som passar till exempelvis personbilar eller mindre pickuper. Standard- och Forest-programmet är försedda med spinesaxel för drift via traktorns kraftuttag. Modellerna finns att få med egen hydraulpump eller, vilket är vanligast, i form av att man använder traktorns eget hydraulsystem. Modellprogrammet Forest Line konstrueras så att traktorns kran/griplastare kan manövreras direkt inifrån traktorns förarhytt. – Konstruktionerna ska vara både användarvänliga och säkra, samtidigt som de ska vara effektiva. Därför pågår hela tiden ett fortlöpande arbete kring produktutveckling, berättar Ejner Husted. Satsar i Sverige Hur ser man då på framtiden i NHS Maskinfabrik?

NO. 1 IN SCANDINAVIA: NHS 220 Standard Line

NHS Maskinfabrik er et 100% familieejet foretagende med et virke, der rækker tilbage til 1941. Siden 1980 har vi produceret flishuggere til den professionelle bruger. Den løbende udvikling har gjort, at vi i dag har et komplet program med en flishugger til ethvert behov. Vi producerer i dag på 3 fabrikker med et samlet areal på mere end 5500 m², og har omkring 35 medarbejdere beskæftiget.

– Vi har mycket starka band med den norska marknaden med ett väl samordnat nät av återförsäljare. I Sverige satsar vi för fullt just nu. Vi deltar på mässor och genomför gärna personliga besök eller produktdemonstrationer här i Danmark eller någon annanstans. De som är intresserade av våra prdukter, antingen som köpare eller agent, kan med fördel ta del av vår produktpresentation här i Silkeborg den 24-25 januari, säger Ejner Husted med en hälsning till Sverige.

Innovation through generations NHS Maskinfabrik A/S Bergsøesvej 6 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 8720 6500 www.nhs-flishugger.dk


danmark

59

www.svenskleverantorstidning.se

Kundanpassade bänkskivor för alla kök

I Kjellerup på Mittjylland ligger företaget PFP som i mer än sextio år dominerat marknaden för bänkskivor i Norden. I PFP jobbar man med helt kundanpassade produkter, vilket gör att man alltid kan ta fram snygga och funktionella kökslösningar för alla smaker.

Peter Damkjaer, direktör och en av fyra ägare i PFP, berättar att företagsnamnet är en förkortning av Post Forming Production. Bolaget verkar uteslutande på B2B-marknaden där man vänder sig till kunder som köksföretag, byggvaruhandlare och lageraktörer. – Faktum är att vi uppfann metoden att formpressa laminat som lade grunden för produktion av laminatbänkskivor. Idag har vi givetvis fortfarande kvar laminatbänkskivor i sortimentet men vi erbjuder härutöver ett brett sortiment av skräddarsydda och måttanpassade bänkskivor i alla material, såsom sten och massivt trä, för att ta några exempel. PFP arbetar via återförsäljare i form av kökstillverkare, byggmarknader med flera, och i de större städerna i Sverige och Norge finns montörer som kommer hem till kunden och tar

sker ofta här i Kjellerup, innan vi skickar den färdiga lösningen till kunden, berättar Peter Damkjaer. Peter Damkjaer mått. PFP representerar också ett brett utbud av olika typer av vaskar som man också monterar samman med bänkskivan. – Det brukar bara ta mellan to och tre veckor för oss att leverera vask och bänkskiva till kunden, oavsett var i Norden denne bor, upplyser Peter Damkjaer. Kundanpassade produkter Förutom bänkskivor till kök erbjuder PFP också formpressade corianbänkskivor för exempelvis badrum och tvättstugor. Företaget är flexibelt så tillvida att alla produkter helt kundanpassas. Förutom att vasken monteras görs

uttag för exempelvis elementrör och armaturer, och om kunden så önskar går det också att få raskanter i samma material. I anläggningen i Kjellerup jobbar 50 anställda med bänkskivor baserade på massivt trä, laminat, linolium, kompatktlaminat, Corian og FormaCor. – All tillverkning av bänkskivor i granit, kompositsten och keramik sker i vår fabrik i Polen, men den slutliga monteringen av vasken

När stil ska vara praktiskt

Tydliga ambitioner Hur ser då Peter Damkjaer på framtiden? – Inte minst i Sverige är det vanligt med köksrenoveringar och där passar våra produkter väl in eftersom de är helt och hållet skräddarsydda. Vi har också många köksproducenter på kundlistan och det samma gäller i Norge. Dessa marknader vill vi bli ännu starkare på, målet är att bli det naturliga valet när det gäller bänkskivor oavsett material och mått. Även i Finland har vi kunder men inte något direkt återförsäljarnät. Ambitionen är dock att satsa även på den marknaden framöver, avslutar Peter Damkjaer.

PFP A/S Astrupvej 1 DK-8620 Kjellerup Tel +45 86 88 14 88 pfp@pfp.dk www.pfp.dk


60

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydda emballagelösningar för alla behov I den lilla byn Kjellerup mitt på Jylland finns en rad välkända företag. Ett av dem är PT Constructions som specialiserat sig på kundanpassade emballageprodukter. Oavsett storlek och omfång kan PT Constructions ta fram en optimal emballagelösning för varje enskilt uppdrag.

Thomas B. Jensen är produktionschef i PT Constructions. Han inleder med att framhålla vikten av att maskiner och maskindelar fraktas på ett tryggt och säkert sätt. Han visar upp en pall som är försedd med åtta reglar, vilka spikats samman under en ram med utrymme för truckgafflar. – Denna pall är specialgjord för att tåla höga vikter och i det här fallet är det tunga motordelar till vindkraftverk som ska fraktas. Ofta kombinerar vi med speciell krympplast och ibland även armerade presenningar för att maskindelen ska hållas fri från fukt under transport, berättar Thomas B. Jensen och tillägger att alla träemballage är värmebehandlade enligt ISPM15 KD56 för export. Små och stora objekt Kim Thorsen, ägare och grundare till företaget, fyller i: – Vissa känsliga maskiner och instrument packas in i luft- och fukttäta aluminiumpåsar som vi tillverkar för varje enskild produkt. När det handlar om större produkter eller maskiner specialbeställer vi dessa påsar från Tyskland,

varpå maskindelen, eller vad det nu kan röra sig om, packas i påsen som vi sedan svetsar samman. Allt placeras därefter på specialbyggda pallar som förses med hela sidor och lock. De är dessutom dimensionerade så att de kan lyftas direkt på fartyget eller lastbilen, förklarar Kim. På PT Constructions meritlista finns specialtransportlådor för allt från känsliga instrument till hela industrienheter. – När det gäller större och mer komplicerade emballage åker vi ut till kunden, tar mått och upprättar ritningar. Därefter åker vi tillbaka till Kjellerup där vi tillverkar emballaget, innan vi åker tillbaka till kunden och emballerar på plats, berättar Thomas B. Jensen och tillägger: – Vi har jobbat med detta i 25 år och har under dessa år förpackat allt möjligt som sedan skickats över hela världen. Inget är för stort, för litet eller omöjligt för oss. Blickar mot Sverige PT Constructions levererar helt kundanpassade emballage. En kund kan beställa i stort sett vilka format som helst, varpå dessa levereras till kunden som platta paket. Tillverkare av maskiner för livsmedelsindustrin och vindkraftsproducenter är de största kunderna. Hur ser då företaget på den nordiska marknaden? – Till dags dato har vi haft uppdrag för svenska företag som varit verksamma i Danmark, men vi tar gärna emot uppdrag direkt från kunder i exempelvis södra Sverige. Ring, maila eller besök oss för en oförpliktigande diskussion, avslutar Kim Thorsen.

Specialist i trä och plast emballage i ISPM15 värmebehandlat trä Vandværksvej 25B, DK-8620 Kjellerup Tel +45 87828212, Mobil 30266225 mail@ptconstructions.dk Facebook. PT CONSTRUCTIONS http://ptconstructions.dk


danmark

61

www.svenskleverantorstidning.se

Fjädertillverkning med höga krav I Silkeborg finner vi Lambaeks Fjederfabrik som i snart 70 år har producerat drag-, tryck- och vridfjädrar i alla material och storlekar. Här jobbar man med hög kapacitet och kan ta emot förfrågningar från både små och stora aktörer.

Vi träffar ägaren till Lambaeks Fjederfabrik, tillika fjäderexperten, Frode Davidsen i fabriken på Jylland. Han beskriver verksamheten som en kombination mellan maskinell kraft och ett gediget hantverk. – Till en början var de flesta fjädrarna dragna för hand, sedan kom svarven och numera finns det specialmaskiner för nästan alla typer av fjädrar. Ibland måste man dock låta erfarenheten

tala och arbeta med gamla beprövade metoder. Det händer att kunder kontaktar oss med en avbruten fjäder eller en ritning med tillhörande kravspecifikation. Då tar vi fram det material som är bäst lämpat varpå vi tillverkar enligt kundens önskemål, berättar Frode. Specialfjädrar Lambaeks Fjederfabrik förfogar över en ren och synnerligen välskött anläggning. Här tillverkar man allt från enstaka fjädrar till serier med åtskilliga produkter och i olika dimensioner.

Frode Davidsen visar några fjädrar man tillverkat.

Fjädrarna som tillverkas varierar i storlek och går att få i alla typer av stål, helt enligt kundernas önskemål. Företagets fjädrar finns överallt. Många barn är bekanta med den lilla leksaksgubben Hopptimisten som består av fjädrar från Lambaeks Fjederfabrik. Detta skvallrar om bolagets starka bredd med tanke på att man också servar industrikunder med mycket höga krav på kvaltiet och precision, bland andra danska Danfoss och Grundfoss samt svenska TetraPac. – Vi levererar också ett stort antal specialfjädrar till den norska offshoremarknaden. Dessa ska klara speciellt krävande miljöer med höga tryck och höga temperaturer. Det visar att vi kan leverera fjädrar för alla typer av verksamheter, säger Frode Davidsen.

At Lambaeks we do our best to keep up with technology and have some of the most advanced CNC spring coilers at our plant. Our combination of machines and very experienced staff ensures that we produce high precision springs.

Hög kapacitet – Vi är i och för sig en ganska liten fabrik med åtta anställda i produktionen och tre, inklusive mig själv, på konoret, men det räcker gott för både den svenska och danska marknaden. Vi har alla möjligheter att mycket snabbt mobilisera våra krafter och klara av en större order med kort framförhållning, upplyser Frode Davidsen. För några år sedan köpte Lambaeks Fjederfabrik det norska företaget Norfjaer. Från deras fabrik servas den norska marknaden, men här kan man vid behov även bidra med produktion för exempelvis svenska kunder. Lambaeks Fjederfabrik erbjuder också ytbehandling av varierande art. Pulverlackering utför man i den egna fabriken, medan eloxering och andra former av ytbehandlingar utförs av utvalda specialister. – Vi är välkända bland de som behöver våra produkter och jobbar därför inte med någon uppsökande verksamhet. Vi har hög kapacitet och har alla möjligheter att ta emot fler förfrågnignar, inte minst från Sverige, avslutar Frode Davidsen.

Thrigesvej 3 | DK-8600 Silkeborg

Tel +45 86 82 33 55

info@lambaeks.dk | www.lambaeks.dk

Datterselskab: Norfjær AS | Vaterlandsveien 39 D | N-3470 Slemmestad | Post@norfjer.no | www.norfjer.no


62

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Ester & Erik sprider ljus i det nordiska vintermörkret Jul- och nyårshelgen innebär många tända ljus i nordiska hem, men dessvärre också ett flertal bränder som följd. Brinnande ljus kan snabbt bli en dödsfälla om man glömmer att släcka dem, ett problem som dock företaget Ester & Erik i danska Silkeborg har löst.

Sören Möller, som driver ljustillverkaren Ester & Erik utvecklar: – Våra ljus är självsläckande. Standardmodellen, som är 32 centimeter hög, brinner i åtta timmar och, liksom alla våra modeller, släcks automatiskt. Det finns ingen risk för att parafinet kan smälta, sprida lågan och antända exempelvis bordsdukar eller gardiner, säger Sören och berättar att man uteslutande väljer den allra bästa råvaran för sin ljustillverkning. – Det är ett medvetet val, våra ljus är inga budgetljus som du köper på snabbköpet. De kostar lite mer men både brinntid och säkerhet står i en klass för sig. Trådautomaten

Färdiga ljus målas på hantverksmässigt sätt.

Mycket sker för hand Ester & Erik är ett rakt igenom familjedrivet företag. Sörens mor Ester berättar: – Det var egentligen min man Erik som hade en idé om att stöpa ljus. Min roll var att helt enkelt hjälpa till med färgningen och här står jag fortfarande 30 år senare, skrattar hon och rör om i ett av färgkaren för att få upp pigmentet till ytan. Två miljoner ljus produceras årligen och trots den stora mängden är en viktig del av produktionen manuell. – Vi har en maskin som lägger veken på en ställning, vilken sedan placeras i ett stöpkar. Här finns ett råmaterial som är vitt till färgen. Där upphör sedan all automatik. Själva färgprocessen med 80 olika färger sköts manuellt och så även förpackningen av de färdiga ljusen, berättar Sören Möller. De så hett efterfrågade ljusen finns att finna i design- och blomsterbutiker över hela Norden. Återförsäljare och agenter finns i Sverige och Norge. En ny produkt är doftljus men det som gör Ester & Erik så unikt är att de anställt en parafymör från Frankrike som blandar de olika parfymdofterna, så att ljusen sprider väldoft på en nivå som inte är besvärande. Blickar framåt Ester & Erik samarbetar med ett brett nät av leverantörer över hela Norden, men även företag, kommuner och större organisationer kan beställa

Sören och mamma Ester Möller. exemeplvis företagsgåvor direkt från fabriken i Silkeborg. – Om det bland beställarna finns någon som till exempel vill ha en egen ljusmodell och egen färg har vi alla möjligheter att tillmötesgå sådana önsemål, men det bör förstås handla om en viss volym för att det ska vara genomförbart, upplyser Sören. Han ser positivt på företagets framtid och

konstaterar att det alltid finns en marknad för ljus. Det är en produkt som aldrig blir omodern. – Vi vet att våra ljus håller högsta klass. Vi har upplevt en stadig tillväxt och ökad efterfrågan under senare år. Nu blickar vi även mot den kinesiska marknaden som fäxer snabbt. Vi kommer också att satsa ännu hårdare på doftljusen framöver, säger Sören Möller.

Bergsøesvej 23 DK-8600 Silkeborg Tel +45 86 81 62 11 Fax +45 86 81 60 55 info@ester-erik.dk www.ester-erik.dk


danmark

63

www.svenskleverantorstidning.se

Modern teknik och klassiskt hantverk förenas i danska designmöbler

Finn Bruun visar infattningarna till ett bordsben.

Snedkergaarden Them i den lilla byn Them på Jylland har under decennier gjort danska design- och hantverkstraditioner vida kända över världen. Den välkända möbeltillverkaren står för ett koncept som, såväl kvalitets- som designmässigt, håller i generationer.

Vi träffar Finn Bruun och hans kollega Erik Skovgaard som tillsammans driver företaget Snedkergaarden. – Vi samarbetar mycket med både danska och internationella designers och arkitekter för att ta fram helt kundanpassade lösningar, säger de och nämner ett hotell i Köpenhamn för vilket man tagit fram ett vägghängt bord som klarar en belastning på 110 kilo i sju dygn. Härutöver har Snedkergaarden, i samarbete med en lackleverantör, utvecklat ett helt unikt lackkoncept som är motståndsjkraftigt mot både kaffe, te, spritfläckar och rengöringsmedel. – Vi garanterar att lacken står emot ringbildning i 24 timmar, vilket är den normala tiden mellan incheckning och rengöring av hotellrum, fortsätter han.

Inget utrymme för misstag Finn och Erik visar runt i de moderna lokalerna där hantverkstraditioner kombineras med modern maskinkraft. En kollega står och oljar in materialet med träolja, något man alltid gör med företagets produkter. Efter avslutad tillverkning i maskinerna görs dessutom alltid en sista kontroll och översyn manuellt. I Snedkergaarden finns inget utrymme för misstag. Rundvandringen går vidare till Veronica Hvarre som jobbar med fräsen för att ta fram detaljer till ett bord. I Snedkergaarden jobbar man med en egen variant kring fästpunkter som döljs av materialet och som stärker upp infästningarna. Det metalliska materialet fixeras med locktite för att skapa största möjliga hållfasthet. Håller i generationer I företagets broschyr visas en orgie av möbler som skapats av kända danska designers och som tillverkats hos Finn Bruun och Erik Skovgaard. Cirka 60 procent av produktionen är möbler som beställts av framför allt företag och hotell, men också av såväl det norska statsministerkansliet som Brad Pitt, hotellkungen Petter Stordalen och Dalai Lama. Resternade 40 procent av produktionen utgörs av

Knudlundvej 21 • DK-8653 Them • Telefon: +45 8684 7799 E-mail: snedkergaarden@snedkergaarden.com Hemsida: www.snedkergaarden.com

egendesignade möbler som säljs via återförsäljare i Norden. – Våra möbler ligger både prismässigt och kvalitetsmässigt i det övre segmentet men det är å andra sidan inga dussinvaror som byts ut efter tre år. Våra möbler ska hålla i generationer och inte bara vara sittvänliga och ha en flott design, utan också vara en del av exempelvis ett företags identitet. Vi skapar egna produkter men samarbetar gärna med designers för att ta fram ett speciellt företagskoncept. Vi tummar dock aldrig på kvaliteten, fastslår Erik Skovgaard. Liksom sin kollega ser han ljust på Snedkergaardens framtid, inte minst på den nordiska marknaden. – Vi har återförsäljare i både Sverige och Norge men det finns plats för fler, avslutar Finn Bruun och Erik Skovgaard.

Erik Skovgaard vid CNC-fräsen.


64

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Från kälkar till pedagogiska uteleksaker – Winther servar nordiska förskolor och lekplatser

Direktör Anders Winther och marknadschefen Thomas Rydahl Simonsen. Åtskilliga nordiska barn har kommit i kontakt med danska företaget Winthers produkter via förskolor och lekplatser. Företaget tillverkar lekutrustning för utomhusbruk och anses allmänt vara en av Europas ledande aktörer inom sitt gebit.

Anders Winther är ägare och tredje generationens producent av utomhusleksaker i företaget som bär hans efternamn med tillägget och slogan Learning by Moving. – Vi började faktiskt för snart hundra år sedan med att tillverka kälkar, men under senare tid har vi specialicerat oss på uteleksaker i form av cyklar, kärror och andra slitstarka produkter, säger Anders som vi möter i fabriken utanför Silkeborg på Jylland, närmare bestämt i den lilla byn Them. Åtskilliga nordiska barn har kommit i kontakt med Winthers produkter via förskolor och lekplatser. Företaget har konsekvent och målmedvetet forskat och utvecklat produkterna som är designade och tillverkade i Danmark. Företagets kvalitetsfokus är tydligt. – Vår företagsidé är att våra redskap ska omfattas av tio års reservdelsgaranti. Även om våra produkter är hållbara så slits de förstås hårt. Tänk dig en förskola med 20-30 barn som i timmar dagligen kör på våra berömda Vikingcyklar. Självklart uppstår slitage, men det är bara att kontakta våra återförsäljare så finns reservdelen på plats inom ett par dagar, upplyser Thomas Rydahl Simonsen som är bolagets marknadschef. Samarbete i rörelse Hur gör man då om man vill köpa företagets produkter? – Vi har ingen direktförsäljning utan arbetar med ett återförsäljarnät i alla nordiska länder. Dessa hyser ett lager av våra produkter men också reservdelar. De kan själva beställa en produkt som efterfrågas, varpå vi levererar den inom en kort tidsperiod, säger Simonsen. En titt i företagets broschyr gör gällande att Winther erbjuder ”Trikes, Bikes and More” och det är onekligen en beskrivande formulering. Allt som behövs för att sysselsätta pigga barn finns i sortimentet och under senare år har man

utvecklat ett flertal produkter som är tänkta att medverka till att barn lär sigsamarbeta under tiden de håller sig i rörelse. – Vi har även tagit fram en rullstol med syftet att barn genom leken ska få förståelse för hur en rullstolsbunden person upplever sin vardag, berättar Thomas. Tydliga ambitioner Thomas Rydahl Simonsen framhåller i sammanhanget också gärna en vagn med säte för upp till sex barn som försetts med eller utan en elektrisk hjälpmotor. Med denna kan förskolans personal på ett tryggt sätt ta med barnen på exempelvis utflykter. En annan nyhet är att Winther nyligen förvärvat ett koncept

med namnet Gonge för inomhuslekredskap med allt från stepstones till balansbommar. Som med allt annat Winther tagit fram är det barnens rörelse, motorik och leklust som varit det centrala då produkterna utvecklats. Det är i mångt och mycket företagets förmåga att hela tiden tänka i nya banor som bidragit till dess starka utveckling.

Svenska återförsäljare: www.a-winther.com

www.lekolar.se

T: 0479-19900 • E: kundtjanst@lekolar.se

– Vår ambition är att förbli en ledande aktör i Europa inom vårt gebit. Vi ska fortsätta satsa på produkter med hög kvalitet och som uppfyller alla krav från myndigheter, men räknar också med att våra återförsäljare ytterligare ska stärka greppet om den nordiska marknaden med våra nya inomhusprodukter, avslutar Thomas Rydahl Simonsen.

www.tress.se

T: 042-490 93 30 • E: info@tress.se


danmark

65

www.svenskleverantorstidning.se

Anrik producent av skräddarsydda pumplösningar I snart hundra år har anrika B. Christensens Maskinfabrik tillverkat pumpar för alla behov. Här utgår man alltid från kundens önskemål och tar fram en skräddarsydd lösning för varje enskild uppdrag.

Thomas Mörch, ägare och direktör i anrika B.Christensens Maskinfabrik, som i snart hundra år har tillverkat pumpar för alla typer av behov, tar emot i danska Silkeborg. Han inleder med att visa upp en av bolagets många pumpenheter. – Just denna pump, som faktiskt är nästan hundra år gammal, har varit förbunden med en åtta meter lång axel mellan pumpen och motorn. Vi har totalrenoverat den och försett den med coating på insidan för att ytterligare förlänga driftstiden och göra den ännu mer effektiv, berättar Thomas. Pumpen han presenterar är ett gott exempel på den flexibilitet och kreativitet som på många sätt präglar verksamheten i B. Christensens Maskinfabrik. Företagets eget pumpmärke TRIUM är välkänt över hela världen, inte minst inom den marina sektorn, offshoreindustrin och vattenverk. – Vi jobbar med samma affärsidé som när företaget grundades då vi började tillverka de första stångpumparna med ventilpaket och komplicerade tekniska lösningar. Vi har alltid stått för kundanpassade produkter, säger Thomas Mörch.

Thomas Mörch visar en modern kraftfull pump – klar för leverans.

Pumpar för alla behov Till såväl de gamla stångpumparna som de moderna lösningarna har B. Chrsitensens Maskinfabrik ett komplett lager av reservdelar som kan levereras vart som helst i världen med mycket kort varsel. – Det kan vara ett fartyg som går i land och omedelbart måste repareras, eller ett vattenverk med en havererad pump. I sådana fall måste vi, i stort sett utan framförhållning, antingen

kunna leverera reserveldar eller reparera på plats, poängterar Thomas. Det marina konceptet kompletteras nu med landbaserade pumpar. Kunden kan inkomma med en kravspecifikation varpå Thomas och hans kollegor tar fram en skräddarsydd lösning. – Det kan röra sig om pumpar som ska säkras för statisk elektricitet och användas i miljöer med exempelvis explosiva risker. Det kan vara pumpar som ska pressa upp vatten i höghus för släckning av eldsvådor, eller pumpar för avsaltningsanläggningar för havsvatten. Inget problem är för stort eller för litet – vi löser dem, framhåller Thomas Mörch. De marina pumparna säljs antingen direkt till ett rederi, till en offshoreplattform eller till en aktör som sköter underhåll och reparationer på dessa enheter. Danskproducerat Thomas menar att en av B. Christensens Maskinparks främsta styrkor är att bolagets kunder kan behålla sina gamla system varpå man anpassar pumpen efter behov och konstruerar den nya pumplösningen så att den passar på plats. Samtidigt har bolaget kontroll över hela produktionsledet från den egna konstruktionsavdelningen till gjuteriet. Även själva slutfinishen utför man själva innan leverans. B. Christensens Maskinfabrik och pumpmärket TRIUM tillverkas i sin helhet i Danmark och all maskinell bearbetning sker via den egna moderna, CNC-styrda, maskinparken. – Egentligen är det bara själva

gjutningsprocessen som vi lägger ut men den sker här på orten, vilket gör att vi kan hålla korta leveranstider och hög bredskap för reservdelar, säger Thomas Mörch. Han konstaterar att kraven växer på att exempelvis höghus ska ha egna pumpanläggningar, vilket förstås påverkar efterfrågan på bolagets lösningar. – Detta är något av vårt spetskompetensområde. Tala om hur högt huset är, vilket tryck som ska gälla på stigarrörets översta del och hur många kopplingar stigardelen ska ha, så konstruerar och bygger vi pumpen enligt uppsatta krav. Den kan fås både med och utan elektrisk drift eller med en kombination av el- och dieselmotor, varav den sistnämnda startar om strömmen går. Ingenting är omöjligt, avslutar Thomas Mörch.

Trium Pumper B. Christensens Maskinfabrik Tlf.: +45 86280400 - www.trium.dk


66

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Unik vårdsäng reducerar kostnader för följdskador Följdskador inom vården är både kostsamma, tidsödande och ibland mer vårdkrävande än symptomet som patienten sökte hjälp för. Danska Agitek har utvecklat en helt unik säng som avsevärt minskar vårdkostnader och ofta förebygger följdverkningar.

Jean–Paul Bergmann, direktör vid Agitek, och senior adviser Poul Erik Aagaard, tar emot i Agiteks anläggning. De berättar att det i Danmark årligen avsätts statliga medel för utveckling av nya produkter inom sjulvården. Detta kallas för Innovativt Privat-Offentligt Projekt, IPO. Av Region Huvudstaden och Region Midtjylland fick Agitek i uppdrag att utveckla en säng som i princip ska förebygga

vårdskador. Detta är inte minst viktigt inom psykiatrin där patienterna ofta är både våldsamma och svårt sjuka, och inte sällan använder alla till buds stående medel för att antingen skada sig själva eller personalen. – I det avseendet är sängens utformning oerhört viktig eftersom den i regel har många vassa kanter, metalldelar och kablar som möjliggör för patienten att skada både sig själv och andra. Vårt uppdrag var att konstruera en ny, säkrare säng, berättar Poul Erik Aagaard. Uppdraget baserades på ett 140 sidor långt dokument där allt från läkare och sjuksköterskor till rengöringspersonal och vaktmästare fick sammanställa en lista med krav på sängens funktion. Med hjälp av tre danska industridesigner drog Agitek 2014 igång med utvecklingsarbetet. Kravet, förutom att uppfylla brukarnas kravspecifikation, var att det skulle finnas en färdig prototyp att testa inom ett år.

i sig väger 250 kilo och kan därför varken användas som ”vapen” eller blockering av dörrar. När hjulen är uppfällda täcks dessa av en konstruktion som gör sängen oflyttbar. Sängbottnen är tillverkad i högtryckslaminat och madrassen i ett antibakteriellt material som minimerar behovet av rengöring och desinfektion. – Vi klarade detta och nu levererar vi cirka tusen sängar per år till den nordiska marknaden, säjer Jean-Paul Bergman och visar ett demoexemplar.

Jean-Paul Bergmann och Poul Erik Aagaard demonstrerar den unika Mental Health Bed.

Unik konstruktion Sängen som kallas för Mental Health Bed är en smått revolutionerande uppfinning. Inga skarpa kanter eller kablar finns. Tekniken är placerad i ett särskilt apparatutrymme som bara kan öppnas av personal med ett speciellt nyckelkort. Åtta motorer som drivs av ett 24-voltsbatteri sköter inte bara höjning och sänkning av liggytan utan också vinkeln på huvudänden. Hela batteriracken kan med ett enkelt handgrepp flyttas till en separat laddningsstation i ett låsbart rum. Sängen

Ökad efterfrågan Mental Health Bed har testats noggrant och redan har flera tusen sängar gått ut till sjukoch psykvården i hela Norden. Resultaten är överväldigande – inget slitage eller behov av reservdelar, tillsammans med att vårdskador helt har upphört, har medfört stora besparingar för berörda vårdsektorer. – Vår säng är inte bara funktionsmässigt en framgång, även prisbilden konkurrerar med vanliga vårdsängar. Detta har medfört att det inte bara är psykiatrin som upptäckt nyttan med våra sängar, vi ser också en ökad efterfrågan från andra vårdinrättningar. Allt fler ser fördelarna med vår lösning och vi tror att den ökande efterfrågan kommer att hålla i sej, spår Jean-Paul Bergmann och Poul Erik Aagaard.

www.agitek.dk

The new bed for psychiatric wards Developed by specialists and engineers in cooperation with the psychiatric sector GATE Rehab Development AB Box 2, 333 75 Reftele • Tel 0371-31800 info@gaterd.se • www.gaterd.se

Gammelstrupvej 10 DK-8740 Brædstrup +45 75 75 27 55 • info@agitek.dk


danmark

67

www.svenskleverantorstidning.se

Danskt sängkoncept med stolta familjetraditioner Danskarna är sedan länge kända för både design och kvalitet beträffande kök och möbler. Ett flertal välrenommerade aktörer i branschen för de stolta traditionerna vidare, varav ett är familjeföretaget Kaagaard Möbelfabrik.

– Idag är det jag och min bror Lars som driver företaget, men det var vår pappa Jens som startade det redan 1960, inleder Gert Kaagaard samtidigt som han visar runt i de ljusa lokalerna i Kjellerup. Han berättar att deras far startade firman som ett enmansföretag men att det ganska snart växte ur sina lokaler. När den fastighet man verkar i idag blev till salu slog man till och här tillverkar man idag alla företagets sängar. – Det enda vi inte tillverkar själva är ställdonen och fjärrkontrollen till våra elektriskt inställbara sängar, berättar Gert. Flexibel produktion Kaagaard Möbelfabrik, som idag sysselsätter sex anställda, är högt automatiserat. Modern produktionsutrustning och CNC-styrda maskiner gör att produktionstakten kan upprätthållas.

– Oavsett om det gäller våra sängar, garderober, kommoder eller byråar så är alla modeller inprogrammerade i våra system. Det krävs således inte mycket arbete för att snabbt ställa om produktionen, förklarar Gert Kaagaard. Han berättar att man till exempel just tagit fram en speciell säng med gasfjäderupphängning av bäddelen som redan ligger i systemet. Sängen kan enkelt lyftas upp och utrymmet under sängen blir ett utmärkt förvaringsutrymme. Här kan kunden till exempel förvara vintertäcket under sommaren.

Gert Kaagaard demonstrerar den senaste modellen med förvaringsutrymme under madrassen.

Miljövänlig produktion Företagets samlade sortiment kan fås i antingen bok eller ek, alternativt målade i vitt eller svart. För kunder och återförsäljare kan

man ta fram andra färgalternativ. Allt målas med vattenbaserad färg, även skyddslacken är vattenbaserad och hela ytbehandlingsarbetet sker i fabriken. När det gäller sängarna levereras dem komplett med madrass. Madrassen har bland annat fem olika komfortzoner och sju års formstabilitetsgaranti. – Vi arbetar med ett miljövänligt koncept. Allt material vi använder är återvinningsbart och det gäller även madrasserna. Alla färger och lacker är vattenbaserade och således inte skadliga för miljön, påpekar Gert Kaagaard. För kunder i Norge finns en särskild webbutik men svenska kunder kan beställa direkt från Kaagaard Möbelfabrik. För de som vill ta del av företagets produkter finns ett brett återförsäljarnät i bland annat Köpenhamn. Företaget tillverkar och levererar inom en till två veckor.

Kaagaards Möbelfabrik A/S Nörregade 50 DK-8620 Kjellerup post@kaagaard.eu www.kaagaard.eu


68

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Stor innovationsförmåga kring anpassade automationslösningar

Solomatic är det innovativa företaget som levererar komplicerade automatiseringslösningar till medicin-, livsmedels- och tillverkningsindustrin över hela världen. Med hög kompetens, stort kunnande och tydlig flexibilitet tar man fram en skräddarsydd lösning för varje enskilt behov.

Jörgen A. D. Pedersen, Solomatics ägare och grundare, tar emot och redan vid entrén slås besökaren av hur välorganiserat allt verkar vara. Från receptionen till produktionsavdelningar råder ordning och reda i alla aspekter, vilket krävs för att verksamheten ska fungera på ett friktionsfritt sätt. – Vi är ju en allt igenom orderproducerande verksamhet. Kunden kommer till oss med en skiss och en kravspecifikation, och med den som grund tar våra ingenjörer fram både offertunderlag, konstruktionsritningar och produktionshandlingar. Inom 6–8 månader levererar vi sedan allt från enklare produktionslinjer till komplicerade automatiserings- och robotlösningar, berättar Pedersen och fortsätter: – Vi flyttar hela tiden gränserna för vad som är produktionsmässigt möjligt. Stor flexibilitet Solomatic förfogar i sammanhanget över en specialmaskin som med ytterst små enheter kan mäta oerhört små mängder av utströmmande gas. Med denna mätteknik har man sedan

konstruerat en ventil som efter 1,1 miljoner slag fortfarande håller tätt, en utrustning som idag används inom medicinteknikområdet. En kort titt på företagets CV avslöjar att Solomatic servar ett flertal av Danmarks mest kända företag – kunder som alla ställer mycket höga krav på exempelvis kvalitet och miljö. – Våra kunder uppskattar vår stora flexibilitet. Vi har hela vårt konstruktionsteam här i huset, men härutöver har vi också ett flertal samarbetspartners inom allt från elektroniktillverkning och metallbearbetning till robotteknik. Tillsammans med kunden, våra konstruktörer och ingenjörer kan vi alltid ta fram en helt unik, kundanpassad produktionslinje. Vi förser till exempel både medicin- och livsmedelsindustrin med hela produktionsanläggningar, berättar Jörgen A. D. Pedersen. Med hjälp av konstruktioner i 3D ges kunden möjlighet att se den färdiga konstruktionen innan det fysiska produktionsarbetet tar vid. Från Solomatic har komplicerade lasergraverings-, ultraljudssvets- och

läckagetestutrustningar producerats tillsammans med en rad kundspecifika maskiner för bland annat visionsinspektion och foliepåläggning. Kompetens och kapacitet Som tidigare nämnts råder ordning och reda genom hela utvecklings- och produktionsprocessen, vilken har full spårbarhet från materialet som levereras till hela tillverkningsarbetet med alla dess faser. Kunden erhåller full dokumentation. – Vi har alla certifikat för att få leverera till

exempelvis livsmedels-, och läkemedelsindustrin. I samband med leverans överlämnas hela dokumentationspärmen både fysiskt och digitalt, upplyser Jörgen A. D. Pedersen. Han ser framtiden an med tillförsikt och spår en fortsatt god utveckling för Solomatic på den nordiska marknaden. – Vi är öppna för både uppdrag och samarbeten från företag och organisationer över hela Norden. Vi har både kompetens och kapacitet för fortsatt utveckling.

Innovative solutions to industrial manufacturing companies We are a highly specialized company producing automated control equipment for production machinery. Our force is custom design of equipment for all types of production facilities. Priorsvej 21, DK-8600 Silkeborg Tel +45 7022 2276 info@solomatic.dk www.solomatic.dk


danmark

69

www.svenskleverantorstidning.se

Expert på rostfritt expanderar i Norden – satsar på nya kundsegment

Lars Lauridsen I danska Silkeborg ligger ett litet högspecialiserat företag som rönt stora framgångar genom sitt arbete för livsmedels- och läkemedelsindustrin i Norden. Wila tillverkar rostfria lösningar för allehanda tillämpningar och jobbar med höga krav på kvalitet och snäva toleranser.

Det var Lars Lauridsen och hustrun Jette som startade Wila för 20 år sedan, efter att den förstnämnde arbetat i många år med olika typer av arbeten kring rostfria material, företrädesvis inom livsmedelsindustrin. I samband med att det företag han arbetade för omorganiserades valde han att starta eget. – Det var från början bara jag och Jette i vårt eget garage men sedan dess har utvecklingen varit oerhört stark. Idag är vi 75 anställda och ambitionen är att öka med ytterligare ett antal medarbetare, berättar Lars Laurudsen. Wilas maskinella utrustning är i toppklass. Fullautomatiserade produktionslinjer med svetsrobotar gör att företaget kan åstadkomma svetslösningar av yppersta klass. I svetsverkstaden har man också utarbetat en egen teknik för att dra ut falsar ur rör. Lauridsen förklarar: – Inom exempelvis livsmedelsindustrin kan det kanske räcka med en vanlig skarvmuff av rostfritt stål medan kraven i läkemedelsbranschen är högre. Här finns bland annat krav på skarvfria övergångar och detta klarar vi med vår teknik. Ändamålsenlig maskinpark En titt i versktaden avslöjar att maskinparken är omfattande men också speciellt lämpad för produktion där kraven på finnish och små toleransnivåer är extra hög.

– Vi har en egen manuell avdelning där vi kan klara av att göra prototyper eller styckserier och här börjar också våra lärlingar innan de är färdiga CNC-operatörer, säger Lars. Wila har tre egna ingenjörer anställda som åtar sig allt konstruktionsarbete och produktionsplanering. Cirka 30 procent av omsättningen baseras på uppdrag som underleverantör och lika mycket på projekt där kunden kommer med ett förslag, utifrån vilket Wila sedan tar fram både ritningar, offertunderlag och full dokumentation. – Vi har utvecklat helt egna produkter och automatiseringslösningar för olika verksamhetsområden. Detta segment svarar idag för 40 procent av vår omsättning men målet är att öka denna del, säger Lars Lauridsen och tillägger att svenska Alfa Laval och Tetra Pac tillhör kundkretsen.

Intressanta framtidsmarknader Hur ser då Lars Lauridsen på framtiden för Wila mot bakgrund av exempelvis den ökande fiskförädlingen i Norge och ett växande behov av produktionsanläggningar i Sverige? – Vi är redan verksamma inom fiskeribranschen, men här i Danmark. Vi har till exempel byggt skeppsbaserade renseri- och filleteringsanläggningar så kunskapen har vi. Om norska fiskare vill diskutera ett samarbete ser vi absolut Norge som en intressant marknad. Vad gäller Sverige ligger ju odlingsdistrikten bara några få timmar från oss, så givetvis kan vi medverka med livsmedelsproducerande tillverkningslinjer även här, avslutar Lars Lauridsen.

Mads Clausensvej 14 • DK- 8600 Silkeborg • Phone +45 8680 0844 • Mobil +45 2345 4564 E-mail Lars@wila.dk • Web-site www.wila.dk


70

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Dansk pulverlackerare satsar på Norden

Dancolor är Danmarks största företag inom pulverlackering. I fabriken i Them, en knapp kvart från Silkeborg, ligger företaget som blivit en gigant inom sitt gebit. Med innovativa arbetsmetoder i branschens framkant servar man en växande kundkrets över hela Norden.

Vi träffar Ulrik Paastrup som tillsammans med gode vännen Michael Samsö driver verksamheten i Dancolor. Bolaget etablerades för 30 år sedan och har genom åren långsamt och målinriktat byggt upp verksamheten kring tre olika verksamhetsområden. Det ena är avgradning och tvätt av materialet, det andra är pulverlackering av stål och det sista pulverlackering av aluminium. Det sistnämnda omfattar idag cirka 85 procent av omsättningen. – Allt mer av det vi gör idag är baserat på aluminium. Kunden levererar profilerna till oss och vi tvättar dem och sprutlackerar dem enligt dennes önskemål. Aluminium passar helt perfekt i vår miljöpolicy eftersom det är hundra procent återvinningsbart, och dessutom arbetar vi enligt miljöcertifieringen ISO 14001 sedan 15 år tillbaka, berättar Ulrik Paastrup. Snabba leveranser Dancolor samarbetar tätt med Dansk Teknologisk Universitet (DTU) där man deltar i olika forskningsprojekt i syfte att hitta optimala färger och sprutlackeringsmetoder. Företaget,

Ulrik Paastrup visar exempel på de nya produkterna. som i alla tider varit familjeägt, har nyligen invigt fyra ultramoderna produktionsanläggningar, och som ett av få företag i Norden är två av Dancolors produktionslinjer vertikala, vilket ger stora produktionsfördelar. Tillsammans med de två nya horisontella produktionsanläggningarna kan man erbjuda kunderna en produktionstid på ned till fem arbetsdagar. – Många kunder tecknar avtal med oss och levererar profilerna till oss, vi lagerför dessa, sprutlackerar och levererar dem till kunden inom

fem arbetsdagar. Det spelar egentligen ingen roll om det är aluminiumprofiler för fasader, fönster eller inredningar – vi klarar alla typer, längder och profiler. Vid speciella tillfällen kan vi enligt specialavtal med kunden till och med pressa leveranstiden om detta behövs. Ingen order är vare sig för liten eller för stor för oss, säger Paastrup. Nytt koncept Dancolor anses som ledande i Norden inom sitt gebit och till våren presenteras en revolutionerande nyhet. Samarbete med pulvertillverkare, leverantör av

aluminiumprofiler och Dancolor har gjort att ett helt nytt koncept och en helt ny prdouktionsmetod utarbetats, vilken är klar under våren 2019. – Vi har tillsammans med DTU arbetat med teknikutveckling och miljöarbete och därifrån har erfarenheterna använts för att, tillsammans med tillverkare av pulver och aluminiumprofiler, utarbeta en produkt som, utan att priset ökar, kortar ner produktionstiden. Allt fler kunder inom exempelvis byggindustrin arbetar med snävare produktionstider, och då måste vi följa efter med hög automatisationsgrad och robotteknik för att både hålla produktionstakten uppe och fortsatt bibehålla högsta kvalitet, säger Ulrik Paastrup. Han ser positivt på framtiden för Dancolor på den nordiska marknaden. – Våra kunder har produkter som finns över hela världen och med våra nya produktionslinjer är vi givetvis öppna för fler kunder, inte minst från Sverige, avslutar Ulrik Paastrup.

Salten Skovvej 8 • DK-8653 Them • Tlf.: +45 86 84 81 00 • E-mail: order@dancolor.dk


danmark

71

www.svenskleverantorstidning.se

Dansk uppfinning håller kylan borta Förskolor, skolor och institutioner erhåller centralt tillverkad mat som många gånger ska transporteras i särskilda energikrävande värmeskåp eller lastbilar. Det är både kostsamt och inte särskilt miljövänligt. Företaget Combitherm står i sammanhanget för ett intressant alternativ.

Torben Hallstrup och Morten Spangtoft Hansen

Vi träffar Torben Hallstrup, direktör för Combitherm A/S, och dennes kollega Morten Spangtoft Hansen. Duon berättar att företaget, med fokus på lösningar för värmehållning i olika sammanhang, har tagit fram det man kallar för passiva isoleringslösningar. – En av dessa är det vi kallar för ”pallhätter”, ett slags överdrag som, likt en påse, träs över hela containern eller den aktuella fraktlösningen. Isoleringsmaterialet vi valt som standard är 150 g/kvm men går att få upp till 1 000 g/kvm för de som eftersträvar optimal isoleringseffekt, förklarar Torben Hallstrup. Överdraget kan erhållas i vilket utförande som helst. Det kan vara med fraktsedelfickor, slitsar i sidorna eller försedda med en kommuns logotype och så vidare. – Produkterna tillverkas helt enligt kundens önskemål. Får vi bara mått och en kravspecifikation levererar vi det kunden önskar, säger Morten Spangtoft Hansen. Högsta kvalitet Överdraget är gjort för att återanvändas. Genom att välja hög kvalitet på väven fodralet är sytt av har Combitherm tagit fram en produkt som håller under lång tid och är tålig för skavning och rivning. Helt klart något för Sveriges kommuner som har behov av att exempelvis lösa värmehållningen av mat till förskolor, skolor och institutioner.

– Lite enkelt uttryckt kan man säga att våra produkter består av tre olika användningsområden. Det livsmedelstekniska, det medicintekniska och det industriella behovet. Inom medicinteknikområdet kan det handla om att känslig medicinsk utrustning som transporteras inte ska utsättas för skador eller temperatursvängningar, säger Torben Hallstrup och berättar att Combitechs produkter även används inom bland annat bygg- och offshorebranschen. Det isloerande materialet är både svetsat och kemiskt sammanfogat med omgivande material, vilket gör det helt fixerat. Isoleringen kan inte ta åt sig väta men om det kommer in vatten eller kondens finns det särskilda dräneringskanaler så att vattnet kan rinna ut. Ökad efterfrågan Combitherms produkter är unika och användningsområdena är både många och ofta komplicerade. Efterfrågan ökar, vilket får Torben Hallstrup och Morten Spangtoft Hansen att se ljust på företagets framtid. – Vi befinner oss i en period av stark tillväxt. Kapaciteten i fabriken och här på konstruktionsavdelningen har utökats betydligt och vi är förstås öppna för alla diskussioner med nya kunder, samarbetsparners eller återförsäljare. Vi skapar en produkt helt enligt kundens behov, och kunden kan även erhålla lösningen i form av ett private label-koncept, tipsar Torben och Morten avslutningsvis.


& more

& more

& more

En del av Hexanova Media Group:

& m or e

&m

or

& mo re

& more

posttidning

& more

& more

& more

& more

PR PR PR PR PR P P PR PR R R Skellefteå växer PR PR PR PR e

När alla drar åt samma håll så häder det bra saker. Det är därför Skellefteå är en särskilt bra plats att leva på just nu.

& more

Vi är en plats med unika resurser och en gemensam kraft hos människorna, kommunen och näringslivet som skapar en miljö som driver på och utvecklar. Gemensamt bygger vi en hållbar framtid som människor ges möjlghet att växa i. Välkommen du med! www.skelleftea.se

& more

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-7 2018  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-7 2018  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement