Page 1

En trygg partner inom säkerhet och underhållsteknik

På Teknikhuset ser man digitaliseringens möjligheter

Säkerhet och underhållsteknik är expertområden för Granit Teknikbyrå AB. Företaget erbjuder tjänster och support inom framför allt systemsäkerhet, CE-märkning och ILS. Det är ett behov som bara växer bland Sveriges företag... Läs mer på sidan 30.

På Teknikhuset i Umeå AB ser man hela tiden digitaliseringens möjligheter. Företaget är en leverantör av digitala helhetslösningar i form av allt från webbutveckling och intranät till mobila appar och systemintegration. Läs mer på sidan 25.

Nr6 November 2018 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

BYGG

Liftlösningar med många fördelar Liftar av olika slag kan göra enormt stor nytta på olika byggarbetsplatser. 3D Hyrliftar står för ett mycket brett utbud av olika liftlösningar, men kan också erbjuda sina kunder en mängd ändamålsenliga tillbehör. Det gäller inte minst anläggningen i Lomma. Läs mer på sidan 10.

INDUSTRI

2 av 3

SVENSKA BILÄGARE

VILL BYTA TILL ELDRIVET Läs mer på sidan 8.

DANMARK: Helsingör utvecklas när staden satsade sig ur krisen Läs mer på sidan 63.

Ekonomiska och miljövänliga förpackningslösningar Företag i behov av kvalitativa förpackningslösningar har i Accon AB en framstående samarbetspartner. Företaget har många år bakom sig i branschen och har ända sedan starten fokuserat på skräddarsydda förpackningar i form av allt från säckar och plastbehållare till pallar. Läs mer på sidan 6.

IT

Kundanpassade IT-lösningar i digitaliseringens framkant Digitaliseringen blir mer och mer påtaglig i dagens företag och det kan vara svårt att hänga med i svängarna när utvecklingen går snabbare och snabbare. En axel att luta sig mot i sammanhanget är 24mind Technology som tar fram skräddarsydda IT-lösningar för målmedvetna företag.

7 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID NING FÖR LE V ER A N TÖR ER

www.aia.se rejlers.se

Läs mer på sidan 15.


KO M P E T E N S U T V E C K L I N G S O M F Ö R Ä N D R A R! KURSER

Hos oss får du kunskapen du behöver för att utvecklas, och gnistan att förvalta den. Vi engagerar oss i ditt lärande på riktigt!

TALARFÖRMEDLING

Söker du experter, inspiratörer, moderatorer eller underhållare till dina evenemang & möten? Vi hjälper dig genom hela resan - från rådgivning till genomförande.

FÖRELÄSNINGAR

Utvecklande halvdagar som ger dig och dina kollegor en härlig energiinjektion och den vassaste kunskapen!

ALLA VÅRA UTBILDNINGAR KAN ÄVEN UTFÖRAS PÅ PLATS HOS ER! KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING & FÖRSLAG.

ERBJUDANDE!

Ange rabattkod ”SLT” när du bokar föreläsning eller kurs och få 20 % rabatt! Gäller fram till 2018-12-09

031-733 33 30 / 08-796 60 30 WWW.LARAFORLIVET.SE WWW.HEXANOVAACADEMY.SE HE X

A NOV

A

AC A D E M Y


Ulricehamn

55-57

en

2

Årjäng

ledaren

58-59

www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

Ledaren Företagarna har ordet Infrastruktur

ledaren Industri

3

Bygg

innehåll Vad kommer innehåll innehåll ledaren Problem på sikt när hälften av småmiljardsatsningarna företagarna står utanför a-kassan att innebära? innehåll Energi

IT/Säkerhet

2

Följande innehåll hittar du i Svensk Leverantörstidning nummer 3 2014

www.svenskleverantorstidning.se Följande innehåll hit Maskin

Ledaren

2

Företagarna har ordet

3

ÅlandLedaren

Leverantörstidning n

Danmark

Bara drygt hälften av landets småföretagare är långsiktigt tänkande och gärna har en plan B om medlemmar i en a-kassa. Den uppgiften förvånar, allt inte går som det ska. Även små företag omsätter inte minst mot bakgrund av att företagare allmänt väsentliga belopp och att i det sammanhanget Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag anses som ansvarsfulla personer med tydliga spara in en hundralapp i månaden på bekostnad av terade Västlänken kommer ansluter mig till de som fylls av energi långsiktiga perspektiv på verkligen sitt företagande. Varföratt bli av, ekonomisk trygghet om företaget går i konkurs, eller men mer i frågan lärföretaget vi väl fåoch efter valet tycks detta hosklarhet många bara omfatta om man av olika anledningar tvingas sluta, förefaller när vårsolen gassar som mest, när www.svenskleverantorstidning.se då göteborgarna ska rösta om huruvidamärkligt. vi intei höst den egna personen? Inte minst mot bakgrund av att den som det börjar grönska och man har hela blir arbetslös och inte är medlem i en a-kassa kan ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken den härliga sommaren framför sig. Bland personer via är cirka få som mest 365 kronor om dagen, medan en ska juSveriges till storsysselsatta del finansieras just70biltullarna. Arbetslusten och glädjen ökar och det procent medlem i en a-kassa medan motsvarande a-kassaansluten person kan få upp till 910 kronor När infrastrukturminister Catharina Elmsäterför landets småföretagare bara är kring 50 är härligt när den andan smittar av sig siffra Svärd presenterade regeringens mångmiljard-per dag. procent. Siffrorna bygger på en undersökning från Skillnaden är således stor. bland människor runtomkring. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon Sifo och specialbeställd statistik från Inspektionen Johan Kreicbergs anger ett lägre förtroende att man kommer att satsa på sådant som leder för arbetslöshetsförsäkringen, och har analyserats för trygghetssystemen bland företagare än bland jobb och främjaroch konkurrenskraften. Detanställda är Frågan är om även svensk infrastruktur går av till bland andra Swedbanks sparbankernas som en möjlig orsak. En annan, menar en klok strategi som på siktHan borgar för företagarekonom Johan Kreicbergs. menar attett stärkt han, kan vara det faktum att det ställs hårdare krav mot en ny vår? Det känns onekligen så efter näringsliv. här typen av satsningar detsvenskt visserligen finns vissa Den svårigheter beträffande på företagare än på anställda för att kunna ta del regeringens besked om att satsa 522 miljarder a-kassamedlemskap hos småföretagare, men av arbetslöshetsförsäkringen. Företagare kan till gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. samtidigt att två tredjedelar av sannolikt avgiften exempel inte vara deltidsarbetslösa. och arbetstillfällen, och det är en av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka påpekar finansieras av arbetsgivaroch egenavgifter som de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka företagare redan betalar in. Därmed blir den när de kallar den nationella infrastrukturplanenEn annan aspekt i sammanhanget är att som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om egentliga kostnaden per månad för medlemskap i en företagare har svårare än anställda att få användning för ”den bästa någonsin”. Man betonar dockav en kompletterande inkomstförsäkring. De är, det den häromdebati Svensk Leverantörstidning och det är a-kassa bara mellan 100 och 150 kronor. Här i Göteborg undrar vi om det ökande behovet av satsningar Härdylika i Göteborg undraroch vi om denJohan omdebatVårdet i luften. Visst är det härligt? intressant att av, konstatera att inte enbart Mot denJag bakgrunden: varför väljer så många menar Kreicbergs, ofta oanvändbara för terade Västlänken verkligen kommer att bli mod och ansvarstagande från Västlänken verkligen kommer attsom bli av, ansluter fylls efterlyser av energi attstörre avstå? terade företagare när verksamheten går sämre hellre men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter handlar omvalet att bygga ut och byggamig nytt,till de som småföretagare mer i frågan väl få valet partermen så att enklarhet modern och lär välviväljer i höst då göteborgarna ska rösta omockså huruvida attefter sänka sin egen lön. Därmed blir den lön när utan om viatt bevara när det vårsolen som redangassar som mest,berörda i höst då göteborgarna ska rösta huruvida vi ska behålla trängselskatten eller inte.och Västlänken fungerande så småningom I min värld, som i och infrastruktur för sig inte inbegriper somom inkomstförsäkringen baseras på så låg att grönska och man har hela finns fungerar. Drift det och börjar underhåll ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken mer eller mindre saknar effekt. ska ju till stor del finansieras ska via just biltullarna. eget företagande, är personer som väljer att starta inkomstförsäkringen lämnas över till framtida generationer. härliga sommaren framför sig. i hög grad prioriteras,den vilket avspeglas ska ju tillförespråkar stor del finansieras viaEn just biltullarna. När infrastrukturminister Catharina Elmsätereget väldigt noga ekonomin, ett av Danföretagare som väljer att lägga ner sitt företag tycker att vi ska ta lärdom detmed i det faktum att nära nog Arbetslusten halva mil- och glädjen ökar ochMan När infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd presenterade regeringens mångmiljardriskerar dessutom att stängas av från a-kassan, använda oss av den statsgaär härligt när den andan smittar av mark sig ochSvärd jardregnet ska falla över just detta. presenterade regeringens mångmiljardsatsningar på svensk infrastruktur betonade hon vilket kan leda till att även ersättningen från bland människor runtomkring. rantimodell manpå själva arbetat efter. betonade hon satsningar svensk infrastruktur Resten att man kommer att satsa på sådant somska ledergå till utveckling av inkomstförsäkringen minskar eller försvinner helt.

2 ledaren Företagarna har ordet

4

Bornholm Företagarna har ord

Infrastruktur

4-6 Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur Mora/Leksand Leverantörstidning nummer 3 2014 Industri 7-10 Industri 5-9 Industri Västmanland Bygg 11-13 Bygg Göteborg Ledaren 2 Bygg 10-11 Energi 14 Energi 3 Marks kommun IT/Säkerhet 15 Företagarna har ordet IT/Säkerhet Infrastruktur 12 Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur 4-6 Småland Maskin 16-17 Leverantörstidning nummer 3 2014 Maskin Industri 7-10 Danmark 18-29 Borås Danmark Energi 13 Bygg 11-13 Åland 30Ledaren 2 Ulricehamn Åland Energi 14 det härligt? Jag IT 14-15 Bornholm 31-36 Företagarna har ordet 3 ÅrjängBornholm som fylls av energi som mest, när IT/Säkerhet 15 Mora/Leksand 37-40 Infrastruktur 4-6 och man har hela Mora/Leksand Norrland 16-33 en framför sig. Maskin 16-17 Västmanland 41-42 Industri 7-10 ädjen ökar och det Västmanland ndan smittar av sig Danmark 18-29 Umeå 16-28 Göteborg 43-44 Bygg 11-13 ntomkring. Göteborg Åland 30 Marks kommun 45-47 Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig att man kommer att satsa på sådant som leder Energi 14 infrastrukturen det handlar i till jobb och främjar Det äroch Östersund konkurrenskraften. 29-33 nsk infrastruktur går Marks kommun i Frågan Göteborg undrar om den omdebat- går för infrastruktur Vår i luften. Visst Jag till jobb ochpå främjar konkurrenskraften. är Sveriges Bygg- Det finns Det en klok strategi somär pådet sikt härligt? borgar ett mycket stärkt omHär är om ävenvisvensk infrastruktur mångtföroch rälsbunmed andra31-36 ord orsaker till många s onekligen så efter Bornholm terade Västlänken verkligen kommer att bli av, en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt ansluter mig till de som fylls av energi Småland 48-53 tycker i sitt inlägg längre svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar mot en ny vår? Det känns onekligen så efter industrier, IT/Säkerhet 15 att gå med i enSmåland småföretagares motvilja a-kassa, tt satsa 522 miljarder den trafik, närmare men bestämt mer klarhet ibesked frågan om lär vi få efter näringsliv. Den här typen av satsningar vårsolen gassar som när gå ofta hand i hand med just mest, konkurrenskraft regeringens attväl satsa 522 valet miljarder fram isvenskt tidningen. men samtigit blir en spontan tanke att 100-150 atsningar fram till 2025. när höghastighetståg. Det ligger helt Mora/Leksand 37-40 i höst kronor då göteborgarna ska rösta om huruvida vi 2025. gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft Sydsverige ochoch ochbörjar arbetstillfällen, det man är sannolikt en av 34-62 på infrastruktursatsningar fram till det grönska har hela Borås 54 kronor i månaden kan vara väl investerade pengar det bör onekligen räcka Tills nästa gång önskar jag alla i linje med satsningar andra skai behålla trängselskatten ochMaskin arbetstillfällen, och det är sannolikt en av 16-17 de aspekter Sveriges Byggindustrier 522 miljarder kronor eller – detinte. bör Västlänken onekligen räckamånga härligasom sommaren framför sig.beaktar för en person som trots allt jobbar medBorås betydligt ndlar om att både stärka den sköna timmar i vårsolen! ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. länder världen över och lär i de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar 41-42 Västmanland när de kallar den nationella infrastrukturplanen till en hel del när det handlar om att både stärka 55-57 astruktur. Du läser om Arbetslusten och glädjen ökar och det högre belopp än så i den dagliga verksamheten. Ulricehamn När infrastrukturminister Catharina ElmsäterÖland närnågonsin”. 34 närDanmark de kallar den nationella infrastrukturplanen18-29 förlängningen innebära kortare för ”den bästa Man betonarav dock som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Ulricehamn törstidning och det är Samtidigt kan man kanske dra en positiv slutsats: URBAN NILSSON är härligt den andan smittar sig Svärd det presenterade regeringens mångmiljardför ”den bästaANSVARIG någonsin”. Man betonar dock restider, inte minst mellan landets det ökande behovet av dylika satsningar och här i Svensk Leverantörstidning och det är Göteborg 43-44 UTGIVARE att det inte enbart Sveriges småföretagare kanske tror på sig själva och bland människor runtomkring. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon Årjäng 58-59 detÅland ökande behovet av dylika satsningar och 30 efterlyser större mod och ansvarstagande från intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. och bygga nytt, sin företagsidé så pass mycket att de inte tvivlar på Årjäng att man kommer att satsa på sådant som leder Ängelholm 35-39 efterlyser större mod och ansvarstagande från berörda parter så att en modern och väl handlar om att bygga ochomdebatbygga nytt, det som redan att de kommer att lyckas. Marks 45-47 Här i Göteborg undrar vi omutden Vår i Frågan luften.ärVisst är det härligt? Jag går till jobb ochockså främjar Det är berörda parterkommun så att en modern och väl 31-36 om även svensk infrastruktur fungerande infrastruktur så småningom utan om konkurrenskraften. att bevara detattsom redan Bornholm och underhåll terade Västlänken verkligen kommer bliett av,stärkt ansluter mig tillDet de känns som fylls avgenerationer. energi en klok strategi som på sikt borgar för fungerande infrastruktur så. småningom mot en ny vår? onekligen så efter lämnas över till framtida finns och fungerar. Drift och underhåll , vilket avspeglas mensvenskt mer klarhet i frågan lärhär vi typen väl få efter valet Småland 48-53 Tingsryd av satsningar närregeringens vårsolen gassar som mest, när lämnas över till framtida generationer. besked om attvisatsa 522 miljarder Man tycker att ska ta lärdom av Dan-40-44 skanäringsliv. i hög gradDen prioriteras, vilket avspeglas PERSSON g halva milMora/Leksand 37-40 ÖRJANREDAKTÖR i höst ska rösta om huruvida vi gå då oftaigöteborgarna hand i handatt med just konkurrenskraft Man tycker att vi ska ta lärdom av Dandet börjar grönska och man har hela kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. mark och använda oss av den statsgadet faktum nära nog halva milust detta. ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken och arbetstillfällen, är just sannolikt mark och använda oss av den statsga- 54 Borås v själva 522 miljarder kronor – det bör onekligen den härliga sommaren framför sig. rantimodell man arbetaträcka efter. skaoch falladet över detta. en av aa ckling av ju aspekter tilljardregnet stor del finansieras via just biltullarna. aNN Ronneby 45-47 Västmanland EN att både stärka ska chandlar de som Sveriges Byggindustrier beaktar släsa v rantimodell man själva arbetat efter.41-42 Ä uglädjen till en hel del när det om Ni kan vad Lars Redtzer, ansvarig h Resten ska gå till utveckling av d Arbetslusten och ökar och det c N handlar i a När Catharina ElmsäterLL o N när infrastrukturminister deinfrastrukturen kallar den nationella infrastrukturplanen Nu kför TIinfrastruktur. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig 55-57 dIpå N som utveckla svensk Du läser om I I infrastruktur Sveriges Byggoch det handlar i Ulricehamn är härligt när den smittar av sig älsbunEN andan Svärd regeringens mångmiljardgEN -kod Leverantörstidning förpresenterade ”den bästaoch någonsin”. Man betonar dock för infrastruktur på Sveriges Bygg- 43-44 NIN Göteborg QiRSvensk det här och det är Idruntomkring. industrier, tycker i sitt inlägg längre E! mångt mycket om rälsbunT N o mt bland människor a h Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg satsningar på svensk infrastruktur betonade hon Karlshamn 48-59 LÄs Tp det ökande behovet av dylika satsningar och industrier, tycker i sitt inlägg längre Vad är en QR-kod maR intressant att konstatera att det inte enbart fram i tidningen. s den trafik, närmare bestämt ger helt Årjäng 58-59 att man kommer att satsa sådant som leder Nilsson Urban efterlyser större modpå och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att bygga ut ochgång bygga nytt, jag alla Tills nästa önskar höghastighetståg. Det ligger helt Marks kommun 45-47 ndra till jobb och främjar Detväl är används den parterkonkurrenskraften. så att och en modern vad och Frågan är om även svensk infrastruktur går Tills nästatill? gång önskar jag alla Tidningen utges av:berörda

innehåll

kommer Vad kommer rdsatsningarna miljardsatsningarna nnebära? att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? redaktion

utan också ommånga att bevara dettimmar som redan sköna i vårsolen! i linje med i andra Prenumerera: en klok strategi som satsningar på sikt borgar ett stärkt Lomma 60-62 fungerande infrastruktur såför småningom motfinns en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen! fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB världen länder övertypen och lär isatsningar prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Den här av En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydlämnas över till framtida generationer. URBAN NILSSON regeringens om att satsa 522avspeglas miljarder ska i högbesked grad prioriteras, vilket förlängningen innebära kortare Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ANSVARIG UTGIVARE gå ofta handMan i hand medatt just konkurrenskraft information än en endimensionell streckkod, såsom text ochURBAN olika tecken. NILSSONI och tycker viligt skamer ta landets lärdom av Dankronor infrastruktursatsningar i detpå faktum att nära nog halvafram mil- till 2025. inte mellan ANSVARIG har UTGIVARE Telefon 00restider, med attav många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas och05 arbetstillfällen, ochminst det är sannolikt en statsgaav mark och använda oss den 522jardregnet miljarder ska kronor det bör räcka031-719 Redaktionsledning: falla–över just onekligen detta. storstadsregioner. användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på de29 aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 05 rantimodell man själva arbetat efter. till en Resten hel del ska när gå dettill handlar om att både stärka utveckling av Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den infrastrukturplanen Ninationella kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig sominfrastrukturen utveckla svenskoch infrastruktur. det handlarDu i läser om en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock på Sveriges Byggdet mångt här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna på nätet:för infrastruktur och mycket om rälsbun- och Besök med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, Pressgrannar a av parter Tills så attnästa en modern och väl NNberörda gång önskar jag alla utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan sca vEN andra ch Ä N du infrastruktur så småningom LL o fungerande Den enda du behöver N u ka mediepartnern I många sköna timmar i vårsolen! I finns och fungerar. Drift och underhåll N T d IN länder världen över och lär i I N N E E Adress-/namnändring: utgivare: lämnasinsänt, över tillejframtida generationer. kod Ng skaAnsvarig i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! Tidningen förlängningen innebäravilket kortare TIansvarar oNE ej för Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON Urban Nilsson ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i det faktum att nära nog halva mils restider, inte minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text ANSVARIG UTGIVARE Urban Nilsson mark och använda oss av den statsgajardregnet ska falla över just detta. Prenumerera: storstadsregioner. och bilder förbjudet, om inte särskild Tidningen utgessjälva av: arbetat Ekonomi: rantimodell man efter. up AB Prenumerera: ska gå tillärutveckling av prenumeration@hexanova.se En QR-kodResten (Quick Response) en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydHexanova Group ABLina överenskommelse träffats med Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se Adress-/namnändring: 14 58 Göteborg det handlarstreckkod, i Ansvarig Nr 6-2018 QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt merinfrastrukturen information än enoch endimensionell såsom utgivare: text och olika tecken. I och Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. www.hexanova.se adressandring.slt@hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och 0 med attmångt många och modernare och avkoda QR-koder har kodernas mycketmobiltelefoner om rälsbun-kan läsa Joakim Nyholm Redaktionsledning: Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många industrier, tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på den trafik, bestämt Tidningen utges av: närmare Redaktionsledning: Stefan 031-719 05läsaren 17 joakim.nyholm@hexanova.se användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, där kan scanna in Ekonomi: fram i tidningen. Fax 031-719 05 29 höghastighetståg. Det ligger helt PR &en More Scandinavia AB Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida avstefan.carewall@hexanova.se Tills nästa gångekonomi@hexanova.se önskar jag alla ISSN NNai linje N med satsningar i andra sca erbjudanden nätet: ÄvE 2, en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida 1102-9137 eller information. Kontakta oss om hur Fiskhamnsgatan 414 58mer Göteborg stefan.carewall@hexanova.se Redaktör: N dumed och a k L L många sköna timmar i vårsolen! IN världen Besök oss gärna på nätet: Nu TI kan länder dTryck: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur överi och lär i använda en QR-kod din annons! Ndu I orstidning.se Telefon 031-719 05 00 EN I Örjan Persson 031-719 05 21 gEN kod du kan använda NIN QR! Pressgrannar Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se innebära kortare TId031-719 oNEförlängningen a h Fax 05 29 s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä URBAN NILSSON L orjan.persson@hexanova.se RT sma Pressgrannar restider, inte minst mellan landets ANSVARIG UTGIVARE nern du behöver Urban Nilsson Adress-/namnändring: storstadsregioner. Den enda mediepartnern du behöver j för insänt, ejBesök oss gärna på nätet:

är i kortare n landets

Danmark 63-83

ion redaktion Vad är en QR-kod redaktion och vad används den till?

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

Vad är en QR-kod och vad används den till?

redaktion

Vad är en QR-kod vad används den till? Layout: och Prenumerera: Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen utges av: Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se rtryck av textwww.svenskleverantorstidning.se Hexanova Media Group AB Michaela Jönssonprenumeration@hexanova.se adressandring.slt@hexanova.se En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av text om inte särskild Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Ekonomi: ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och michaela.jonsson@hexanova.se och bilder förbjudet, om inte särskild Ekonomi: äffats med Den enda mediepartnern du behöver 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koderAB harTel. kodernas LinaTelefon Akyuz, 031-719 lina@hexanova.se Tidningsstatistik 08-507 924 00 Redaktionsledning: överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se exanova.se Tidningen ansvarar för insänt, Faxej031-719 05ej 29 Tryck: Stefan Carewall 031-719 05 17 v a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se a N aNN material. beställt Eftertryck av text ÄvE u sc en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Pressgrannar aN d ILL och N I Nu k T och bilder förbjudet, om inte särskild d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur I EN I gEN kod NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRträffats med Tryck: www.svenskleverantorstidning.se TIdöverenskommelse NE! o a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p LÄ aRT smredaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar En del av Hexanova Media Group Urban Nilsson Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av textEn QR-kodprenumeration@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

& mor

& more

& more

& mo

more

Vad är en QR-kod och vad används den till?

& more

PR PR PR PR P P P P P & more

redaktion

ISSN 11

Tidningsstatistik A

ISS

Tidningssta


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

Friska företagare – en god investering Hur mår Sveriges egenföretagare? 46 procent av Sveriges egenföretagare tränar en gång i månaden eller mindre, framgick i en nylig undersökning genomförd av Visma. Bara en dryg fjärdedel ägnar sig åt träning enligt WHO:s rekommendation, en timme ansträngande träning mer än en gång i veckan.

Att vissa soloföretagare kan få friskvårdsbidrag men inte andra är i grunden orättvist. Vi vill i grunden se en likabehandling från statens sida. Det gäller även mellan rehabilitering och förebyggande insatser. Idag kan en egenföretagare göra avdrag för rehabilitering av till exempel en förslitningsskada. Förebyggande friskvård skulle förhindra många skador, och därmed minska både kostnader och onödigt lidande.

Att så många företagare tränar för lite är oroväckande, eftersom regelbunden träning är en nyckel till att hålla sig frisk. Till viss del beror det kanske på att företagare arbetar mer och har mindre fritid. Företagare har 25 procent längre arbetsvecka än anställda och det är mer än fyra gånger så hög sannolikhet att företagare arbetar vid 68 års ålder jämfört med anställda, enligt en analys från Swedbank ifjol.

Dessutom är dagens regler kontraproduktiva. Syftet med att ha friskvård som en personalvårdsförmån för anställda är att det ska bidra till att skapa god psykisk och fysisk hälsa. Självklart gynnas arbetsgivaren av att de anställda håller sig i form. I förlängningen tjänar samhället på att människor blir friskare. Det gäller naturligtvis alldeles oavsett i vilket juridiskt fack bolaget placeras. Hela poängen med ett skattefritt friskvårdsbidrag är att uppmuntra till motion och hälsa. Varför skulle det vara mindre viktigt för egenföretagare?

Ett annat skäl har förstås med kostnader att göra. Anställda kan få skatte- och avgiftsfritt friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr om året, betalt av arbetsgivaren. Detsamma gäller egenföretagare med aktiebolag, som kan dra av kostnaden. Men det gäller inte för egenföretagare som bedriver sin verksamhet som enskild näringsidkare, vilket är den stora merparten av alla soloföretagare – omkring 600 000 personer enligt SCB.

Gör reglerna jämlika och investera i företagares hälsa – inför avdragsrätt för friskvård för alla! Frida Boklund Regionchef Östergötland, Företagarna

Foto: Företagarna

Låt inte läget leda till låsningar – här finns lösningar Läget i politiken är ansträngt och riskerar att leda till handlingsförlamning. För att undvika detta tänker Företagarna ta fram uppemot 15 näringspolitiska reformer som vi bedömer att det finns en bred acceptans för i nuvarande riksdag. Precis som med energiöverenskommelsen eller migrationsöverenskommelsen så finns det ett starkt behov av en näringspolitisk överenskommelse.

Villkoren för näringslivet och företagarna är av högsta vikt för skapandet av vårt samhälle. Varje skattekrona måste som bekant först skapas innan den kan fördelas. Efter valet finns nu ingen politisk majoritet med en klar reformagenda. Detta riskerar att leda till en reformfattighet under fyra år om inte någon tar på sig ledartröjan och driver på för ett blocköverskridande reformpaket. Där spelar Företagarna en möjlig nyckelroll. Vi kan inte ensamma se till att det händer, men vi kan vara en katalysator som kommer med genomförbara reformförslag. Sen blir det upp till en kommande näringsminister och finansminister att visa att man menar allvar genom att lyssna, och förhoppningsvis förverkliga förslagen. Men. Vi kommer även att vara ärliga och bara lägga fram förslag som vi tror kan backas av en majoritet i riksdagen. Här är några av de reformer som vi redan nu ser att en bred majoritet kan enas kring: Personaloptioner: Tanken med de så kallade kvalificerade personaloptionerna var att de skulle vara enkla att tillämpa och inte utlösa skattskyldighet innan de säljs, och att bolagen inte heller ska betala arbetsgivaravgift för dem. Det visade sig att det inte gick utan att

använda sig av rättsosäkra tilläggsavtal, vilket gjorde optionerna krångliga. Allianspartierna anger i sitt manifest att man avser att förbättra reglerna om personaloptioner. Utifrån att de rödgröna tog viktiga steg för att förbättra optionsbeskattningen bör en samsyn kunna nås här. Generationsskiften: Ägarskiften i fåmansföretag beskattas högre om försäljningen sker till en närstående än om den sker till en extern part. Det drabbar framförallt familjeföretag, där vi har närmare 47 000 företag där ägaren redan har passerat eller är nära pensionsåldern. De rödgröna har tagit fram ett förslag som är utrett och lagrådsremitterat, som har fått stöd av både Alliansen och SD. Förändringen bör kunna genomföras ganska snart. Socialförsäkringsskyddet: Företagare är den grupp som plockar ur minst ur socialförsäkringssystemet men är samtidigt en av de grupper som bidrar mest till inbetalningarna i systemet. Vår målsättning är ett socialförsäkringssystem som är anpassat för såväl soloföretagare som företagare med anställda. Ett grundkrav är att företagare ska ha samma möjlighet till trygghet som en anställd, oavsett i vilken form företaget bedrivs. Partierna borde kunna enas om att det rimligen bör finnas vissa väsentliga grundförmåner, även för företagare. Vår förhoppning med ett förslag till näringspolitisk överenskommelse är att uppmana fler företrädare för näringslivet och politiker att verka för en politisk långsiktighet. Det borde inte råda något motsatsförhållande gällande behovet av stärkta förutsättningar för företagandet blocken emellan. Günther Mårder VD, Företagarna

Foto: Företagarna


industri

5

www.svenskleverantorstidning.se

Anpassade automationslösningar för svensk industri

Svensk industri har i Spectrum Technology AB en framstående samarbetspartner när det gäller anpassade automationslösningar. Mekaniska konstruktioner eller robotlösningar – Spectrum Technology kan alltid ta fram en skräddarsydd lösning som optimerar produktionen hos var och en av sina uppdragsgivare.

Det är Jonas Lindholm som driver Spectrum Technology AB tillsammans med Marcus Englund. Duon var tidigare arbetskollegor på Evomatic AB och det var Jonas som för ett par år sedan bestämde sig för att driva företag i egen regi. Sedermera valde Marcus att ansluta sig till den nya firman. – Ursprungstanken var att saluföra specialanpassade automationslösningar. Jag fick en bra start och kunde bygga upp kapitalet under de två första åren innan Marcus kom in i bilden. Idag är vi fem anställda, varav tre kommer från Evomatic. Vi har ett gott samarbete med vår tidigare arbetsgivare, säger Jonas som arbetade

– Vår ambition är inte att bli störst utan snarare att vara så bra vi någonsin kan bli...

som robot- och visionsprogrammerare på Evomatic. Skräddarsydda lösningar Industriteknik är Spectrum Technology AB:s specialitet och det handlar i mångt och mycket om att ta fram specialanpassade automationslösningar. Man tar fram kompletta robotceller, anpassade efter kundens önskemål och har lång erfarenhet av bilindustrin när det

handlar om automotive. – Allt från limning, rullfalsning och nitning till kortbågsvets och punktsvets, säger Jonas Lindholm och tillägger att man även gör förbättringar och tillägg i befintliga automationsutrustningar. Engineering och Vision är två andra expertområden, där man inom det sistnämnda arbetar med varumärket Cognex kring allt från enklare kontroller till avancerade analyser. – Skräddarsydda lösningar är vår melodi, oavsett om det handlar om en mekanisk konstruktion eller en avancerad robotlösning. Vi jobbar också med industri- och hushållsel i form av skåpbyggnation, och har också börjat fokusera allt mer på det man kallar för deep learning machine vision som bygger på avancerad AI, berättar Marcus Englund. Servicefokus Spectrum Technology AB:s upptagningsområde sträcker sig över mer eller mindre hela Sverige. – Vi har jobbat åt Pågen i Malmö och Volvo Lastvagnar i Umeå, men de flesta av våra uppdragsgivare finns i södra och mellersta Sverige. Vi har till exempel jobbat en hel del på

uppdrag av Volvo i Torslanda, Göteborg, berättar Jonas Lindholm. Albany International, Samhall och EBP, det vill säga European Body Panels, är andra uppdragsgivare. – Våra kunder uppskattar vår höga servicenivå, att vi inte bara levererar och stänger dörren bakom oss. Vi engagerar oss såväl under som efter avslutat uppdrag, det är sådant som bygger goda rykten och som gör att fler väljer att anlita oss, samtidigt som befintliga kunder vill återkomma till oss. Vi tar oss tid för våra kunder och ser till att alltid vara tillgängliga, understryker Jonas. Han lyfter i sammanhanget fram samarbetspartners som ABB Robotics, TR Electronic samt finska Cajo Technologies som jobbar med lasermärkningsutrustning. – Vår ambition är inte att bli störst utan snarare att vara så bra vi någonsin kan bli. Vi värnar om trivsel på jobbet och arbetar mot visionen att dubblera antalet anställda inom några år. Den goda utvecklingen i företaget gör det fullt möjligt, konstaterar Jonas Lindholm och Marcus Englund.

Pilvägen 6D, 374 34 Karlshamn • Växel: +46(0)454 50333 • Mail: info@spectrumtechnology.se • www.spectrumtechnology.se


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

Ekonomiska och miljövänliga förpackningslösningar

Företag i behov av kvalitativa förpackningslösningar har i Accon AB en framstående samarbetspartner. Företaget har många år bakom sig i branschen och har ända sedan starten fokuserat på skräddarsydda förpackningar i form av allt från säckar och plastbehållare till pallar.

Accon AB levererar emballage i form av olika specialanpassade lösningar och i olika format, främst storsäck till kunder runt om i världen. – Vi har mer än 25 års erfarenhet av branschen och jobbar med allt från idé till färdig lösning, säger Micael Rahm, VD i Accon AB och berättar att storsäck är det man jobbar med till 90 procent. De branscher man servar mest är livsmedels-, läkemedels- och kemikalieindustrin där kunder som Akzo Nobel, Orkla, McNeil, Kemira och Perstorp AB märks. Härutöver erbjuder man även småsäck (20-25 kilo), plastbehållare, pallar, fiberfat och oktabiner, samt olika format för avfallshantering för framför allt avfalls- och byggnadsbranschen. Accon AB sysselsätter också ett kontor i Karlstad där fyra anställda företräder ett sortiment av batteriboxar, riskavfallsbehållare och storbox. Höga kvalitetskrav Accon har idag kontor i Sverige, Norge och Danmark samt tillverkning och viss försäljning i Finland och Estland. Företaget ingår i norska Accon Group A/S, och det var också i Norge som verksamheten etablerades 1990. Därefter har bolaget utvecklats över hela Norden. Micael Rahm drev tidigare Scandibag och träffade sina nuvarande kollegor på en mässa i Tyskland tillsammans med en koreansk storsäckstillverkare. Idag har företaget tre delägare och totalt ett hundratal anställda i hela Accon-gruppen, varav åtta i Lomma. Företagets producenter finns i Asien, framför allt i Indien, Kina och Vietnam. – Alla våra storsäckar sys för hand för att de ska kunna leva upp till våra kunders högt ställda kvalitetskrav. I alla tillverkande länder har vi egen personal anställd som säkerställer kvalitet och att våra leverantörer håller vad de lovar, berättar Micael. Storsäck, eller Big Bag som man också säger, är idag en av de mest kostnadseffektiva förpackningarna som finns för transport eller lagring av torrvaror. Polypropen – det vill säga väven som säckarna tillverkas av – finns i många olika varianter och valet av tätning i sömmarna styrs av vilken produkt de ska rymma. De kan vara antingen planvävda eller rundvävda, plastbelagda eller helt sakna beläggning. – Polypropen är en lätt och stryktålig produkt och helt ofarlig för miljön. De större säckarna som tar upp till 1,5 ton, och med en säkerhetsfaktor på 6:1 (7 ton), är väldigt säkra

och transportvänliga storsäckar, påpekar Micael Rahm. Tydligt miljöfokus Han framhåller också att säckarna har ett högt energivärde, vilket genererar höga temperaturer vid förbränning. Säckarna kan i många fall återanvändas åtta till tio gånger, vilket gör dem såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbara. Det miljövänliga materialet ligger helt i linje med Accons strävan efter att bidra till ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. – Vi väger alltid in olika miljöaspekter vid val av produkter och tjänster, och samma krav har vi på våra partner som är noga utvalda och ska arbeta efter en dokumenterad miljöpolicy. Vi följer regelbundet upp att de lever upp till våra krav, säger Micael Rahm och tillägger att Accon AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISOstandarden.


industri

Det spelar ingen roll vad som behöver förpackas eller transporteras. Vi är Accon. We can handle it.

www.svenskleverantorstidning.se

7


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

Fyra gånger större elbilsmässa visar boomen för laddbara bilar i Sverige Hela elbilsindustrin, politiker och nyfikna konsumenter samlas på eCar Expo i Göteborg den 30 november till 2 december. Nordens största elbilsmässa etablerar sig i år på Svenska Mässan och fyrdubblar därmed sin kapacitet som mötesplats för den snabbt expanderade industrin kring laddbara elbilar. Omställningen av våra transportsystem går nu in i en ny, snabbare fas, och på eCarExpo kommer vi att få se förhands- och premiärvisningar av en rad nya spännande eldrivna bilmodeller från tillverkare som tidigare inte har haft laddbara bilar på programmet.

Tillväxten för el- och laddbara bilar är rekordhög efter att de nya bonus-malusskattereglerna trädde i kraft vid halvårsskiftet. Registreringen av nya laddbara bilar ökade

i Sverige mer än 30 procent i augusti, och marknadsandelen har på ett år ökat med mer än 50 % till totalt 9,7 %. Branschorganisationen BilSweden räknar med att andelen laddbara bilar kommer att öka till 25 % de närmaste tre åren. – Vi ser nu hur bilbranschen går in i nästa fas när det gäller omställningen till eldrift i våra bilar, med ett 40-tal nya bilmodeller på väg ut på marknaden under de närmaste 18 månaderna. Vi behöver därför en större arena för att kunna erbjuda en riktigt stark och komplett mötesplats kring elfordon i Norden, säger Gunnar Dackevall, arrangör av eCar Expo. Hårt tryck Valet av Göteborg och Svenska mässan har inte varit svårt, med tanke på mässans centrala placering i stan, och närheten till Sveriges fordonskluster, där det pågår ett intensivt utvecklingsarbete med omställningen till el i våra fordon. Genom att samarbeta med Svenska Mässan Nordens största elbilsmässa arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg. Fotograf: Peter Gunnars, eCar Expo fyrdubblar eCar Expo sin utställningsyta till 15 000 kvadratmeter. Förutom utställningsmontrar för nya elfordon och batterioch laddningsföretagens produkter och tjänster, får man också plats med provkörningsdepåer för elbilarna, testbana för cyklar och skotrar samt banor för lekfordon. Trycket har varit hårt på utrymmena och större delen av mässytan är redan bokad, inte minst tack vare att nya aktörer som Audi och Volvo har valt att använda eCarExpo som lanseringsplats för sina nya spännande produkter.

– Vi konsumenter börjar bli rejält nyfikna på eldrift i bilar och tvåhjulingar, men vi har också en rad frågor om eldrift som måste besvaras innan vi tar klivet över till ny teknik, säger Gunnar Dackevall. – Vår ambition är att mässan ska kunna ge svar på alla frågor och ge en totalupplevelse för hela familjen och alla sinnen. Vår satsning på eDrive – där man bokstavligen kör bilarna ut ur montrarna på en provkörningsslinga – är helt unik i mässbranschen och ger eCarExpo en helt ny och aktiv profil.

Källa: eCarExpo

Foto: eCar Expo

Två av tre svenska bilägare vill byta till eldrivet Två tredjedelar av de svenska bilägarna skulle helst välja en elhybrid eller renodlad elbil om man skulle byta bil idag. Det framgår av en undersökning om elbilar och infrastrukturen för elbilsladdning som elbilsmässan eCarExpo låtit göra på 1 012 svenska bilägare. Jämfört med motsvarande tid förra året är det främst unga män som nu i högre utsträckning vill sadla om från fossilt till eldrivet.

eCarExpo, Skandinaviens enda elbilsmässa som arrangeras i slutet av november på Svenska Mässan i Göteborg, har under september månad låtit undersökningsföretaget Mejsel genomföra en kvantitativ undersökning på 1 012 svenska bilägare, hälften män och hälften kvinnor, om inställningen till laddning för el- och elhybridbilar. Undersökningen visade att 66 procent av de svarande helst vill att sin nästa bil drivs helt eller delvis av el. Andelen av de svarande som helst köper en bensinbil nästa gång är 20 procent, och intresset för dieselbränslet har sjunkit ner under tio procent. Resultatet visar också att intresset för gas och etanol i stort sett är utraderat i Sverige, med bara tre respektive två procent som säger sig vilja satsa på dessa alternativa fossilfria bränslen.

Tydlig trend Utvecklingen följer en tydlig trend som har synts under längre tid, men som ändå överraskade stort när förra årets undersökning publicerades. I år syns främst en attitydförändring hos yngre män (20-35 år), som kraftigt har ökat sitt intresse för elhybrider på bekostnad av främst bensinbilar. Men överlag

och i så gott som alla åldrar och kön ökar intresset för eldrivet. Adderar man dessutom både första- och andrahandsvalen hos de svarande är trenden extra tydlig, eftersom många börjar få upp ögonen för elektrifieringen, men ännu kanske inte vågar ta steget fullt ut. 73 procent av de svarande har elhybrider som första eller andra

val, och 49 procent elbilar. Det är mellan sju och tio procentenheter fler än i fjolårets undersökning. – Nu är det upp till biltillverkarna att leverera bilar som folk efterfrågar, säger Gunnar Dackevall, mässgeneral för elbilsmässan eCarExpo som arrangeras i Göteborg 30 november till 2 december. På mässan kommer en rad nyheter att presenteras för de svenska bilköparna, både i hybridform och som renodlade elbilar. Men trots att hela branschen nu ställer om till eldrift i stor skala är det skriande brist på alternativ som kan levereras med kort varsel. – Skatteomläggningen i somras utlöste inte oväntat ett enormt sug efter eldrivet, och det är långa ledtider på omställningar i bilindustrin, kommenterar Gunnar Dackevall. Undersökningen eCarExpos undersökning genomfördes av Mejsel den 17-27 september i år. Hela undersökningen om svenskars förhållande till elbilsmarknaden kommer att presenteras vid öppningen av elbilsmässan eCarExpo på Svenska Mässan i Göteborg den 30 november 2018.

Källa: eCarExpo En undersökning visar att två tredjedelar av de svenska bilägarna helst skulle välja en elhybrid eller renodlad elbil om man skulle byta bil idag. Foto: eCarExpo


industri

9

www.svenskleverantorstidning.se

Jättelångtradare transporterar fyra containrar med återvinningsmetall

Drygt 30 meter långa jättelångtradare som kan transportera upp till fyra containrar har fått dispens att köra på finska vägar. Foto: JuhoKuva Drygt 30 meter långa jättelångtradare som kan transportera upp till fyra containrar har fått dispens att köra på finska vägar.

Det officiella namnet på jättarna är HCTfordon, som står för High Capacity Transport. De har en transportkapacitet som är drygt 30 procent större än vanliga kombinationsfordon. Finska trafiksäkerhetsverket Trafi har på försök gett tiotals HCT-fordon dispens att trafikera förbestämda rutter. En av lastbilarna transporterar containrar mellan återvinningsföretaget Stena Recyclings regionala serviceenheter och krossanläggningen i Vetenskär, Björneborg. I detta transportsystem sorteras den återvunna metallen och lastas i VR Transpoints gröna återvinningscontainrar. Den nya 32,9 meter långa HCT-lastbilen med 12 axlar kan transportera fyra sådana specialtillverkade containrar åt gången. Positiva erfarenheter – HCT-trafiken har regelbundet rullat på rutten i över ett år nu. Erfarenheterna är uppmuntrande. Transporteffektiviteten blir bättre på många sätt när vi kan använda fyra istället för tre containrar, och tack vare Hardox® slitstål kan vi också öka containrarnas sidohöjd och längd. Det behövs färre körningar, eftersom vi kan transportera betydligt större laster åt gången. Det betyder också färre lastbilar på

berättar Matti Nummela, transportorganisatör hos Stena Recycling.

– Finland är ett ganska stort land och vi måste undersöka alla möjligheter att minska miljöpåverkan och de stigande logistikkostnaderna för återvinningsprodukter.

vägarna. Förbättrad säkerhet, miljövänlighet och effektivitet är bland de fördelar som uppnåtts, säger transportchef Juha-Pekka Kuusisto på VR Transpoint landsvägslogistik. – Finland är ett ganska stort land och vi måste undersöka alla möjligheter att minska miljöpåverkan och de stigande logistikkostnaderna för återvinningsprodukter,

Ferreus Oy tillverkar containrarna av Hardox® slitplåt Det är företaget Ferreus Oy i Lundo nära Åbo, som har tillverkat VR Transpoints gröna återvinningscontainrar av Hardox® slitstål från SSAB. Familjeföretaget Ferreus tillverkar stålflak och containrar och ägs av Mika och Petri Rauta. – Vi använder enbart certifierade produkter av hög kvalitet. De första transportcontainrarna av Hardox® slitstål levererandes till VR-koncernen redan 2009, och sedan dess har vi bara använt Hardox® i containrarnas konstruktioner – framför allt för att det är hållbart, lätt och sparar bränsle. Vi gick med i SSABs Hardox In My Body™-nätverket redan 2010 – och vi var faktiskt bland de första i Finland. Medlemskapet i nätverket ger konkurrensfördelar, berättar Ferreus Oy:s VD Mika Rauta. Hardox In My Body™-nätverket växer – Hardox® är det ledande varumärket inom slitstål och har funnits på marknaden i mer än 40 år. Hardox In My Body™-märkningen på produkten garanterar att den är tillverkad av äkta Hardox® slitplåt. För medlemmarna i Hardox In My Body™-nätverket betyder märket extra trovärdighet, det är en garanti för kvalitet och en av de bästa produkterna på marknaden, säger Jussi Joensuu, regional försäljningschef på SSAB Special Steels.

Nätverket har nu över 400 medlemmar i olika delar av världen, 18 av dessa finns i Finland. Medlemsföretagen tillverkar främst containrar, tippfordon, skopor, krossar och rivningsverktyg samt jordbruksmaskiner (t.ex. släpvagnar) och utrustning till skogsmaskiner (t.ex. avverkningsaggregat och skördarhuvuden). Miljöfördelar VR Transpoints avancerade containrar är ett bra exempel på minskning av koldioxidavtrycket, som är en central faktor i SSAB EcoUpgradedkoncept. Kortfattat medför konceptet dels fördelarna som höghållfast stål ger i form av lägre vikt, bättre bränsleekonomi och utökad livslängd, dels mindre behov av stål i slutprodukterna. Koldioxidutsläppen minskar alltså både i produktionsledet och i synnerhet under maskinernas livscykel. Genom att gå över till SSABs höghållfasta stål i sina produkter kan tillverkarna snabbt kompensera koldioxidutsläppen i stålproduktionen under maskinernas nyttjandeperiod. När den kritiska punkten väl har nåtts, fortsätter utsläppen minska i en omfattning som är mångdubbelt större än de ursprungliga utsläppen. Utsläppsminskningarna kan beräknas exakt för varje produkt.

Källa: SSAB


10

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Liftlösningar med många fördelar

Liftar av olika slag kan göra enormt stor nytta på olika byggarbetsplatser. 3D Hyrliftar står för ett mycket brett utbud av olika liftlösningar, men kan också erbjuda sina kunder en mängd ändamålsenliga tillbehör. Det gäller inte minst anläggningen i Lomma.

3D Hyrliftar hyr ut och säljer produktionshöjande och ergonomiskt väl anpassande mobila arbetsplattformar och minikranar till framför allt byggnadsoch installationsbranschen. Företaget är marknadsledande inom framför allt glaslyft och förfogar idag över 60 fönsterrobotar, 100 fönstermaskiner och cirka 100 3D-saxliftar, vilka man snabbt kan hyra ut och distribuera till behövande kunder. – Vår grundfilosofi bygger på en innovativ syn på samspelet mellan maskin, arbetsmiljö och människa. I kombination med smarta verktyg löser våra plattformar problem vid fönstersättning, gipssättning och övrig materialhantering. Ergonomi och ekonomi är nyckelord i sammanhanget, säger Katarina Cavala Andelic som är marknadsansvarig på 3D Hyrliftar AB. Vi möter henne på lokalkontoret i Lomma där hon berättar att verksamheten etablerades i slutet av 90-talet. Bolagets nuvarande VD, Anders Christensen, köpte företaget tillsammans med några investerare efter att Wallenberg, och övriga som hade investerat och hade patent på det 360 graders svängbara hjulet till saxliftar, bestämde sig för att marknadsföra det vidare.

VD Anders Christensen – Anders pappa var glasmästare, vilket gjorde att han hade sett alla problem med installationer gällande just tunga fönsterpartier. Han investerade i det danska företaget Smartlift som idag tillverkar enheter med en lyftkapacitet på upp till ett och ett halvt ton. Sedan 2014 har vi agenturen för Smartlift här i Sverige med ansvar för hela deras produktsortiment, inte minst deras vakuumliftar där Smartlift är marknadsledande. Idag utgör glasliftar 75-80 procent av vår totala omsättning, berättar Katarina. Jobbar rikstäckande 3D Hyrliftar jobbar rikstäckande med filialer från Piteå i norr till Katarina och hennes kollegor i Lomma. Huvudkontoret ligger i Båstad. Med hjälp av kontor i de tre storstadsregionerna och partner runt om i landet kan man tillgodose alla sina kunders behov.

– Vi har alltid en bra kontakt med våra kunder och kan i 99 fall av 100 leverera inom 24 timmar efter beställning, oavsett var i landet behovet finns, säger Katarina Cavala Andelic. 3D Hyrliftar arrangerar även utbildningar inom de enheter man har i sitt sortiment. Det rör sig till exempel om kurser inom lift och fallskydd, säkra lyft och fallskyddsbesiktning. Samtliga är certifierade enligt gällande EU-direktiv. I branschens framkant På 3D Hyrliftar jobbar man ständigt med ambitionen att bibehålla sin marknadsledande position, att fortsätta utvecklas och på så sätt

fortsätta verka i branschens framkant. Man erbjuder en maskinpark med det allra bästa och senaste som branschen har att erbjuda, sett ur ett såväl ergonomiskt som miljömässigt perspektiv. – Våra lösningar sparar tid, kropp och pengar, som Katarina Cavala Andelic uttrycker det. Hon har nyligen besökt en stor entreprenadmässa i Göteborg, närmare bestämt på Säve Flygplats där Serneke kommer att bli en av de större entreprenörerna kring de bygg- och utvecklingsprojekt som väntar där. – Här kommer vi att vara delaktiga och kunna bidra till enkel och smidig montering och installation genom hela projektet.


bygg 11 www.svenskleverantorstidning.se

Två förslag för resurseffektiv användning av byggmaterial Kommittén för modernare byggregler överlämnade nyligen sitt delbetänkande om resurseffektiv användning av byggmaterial till regeringen. – Målen för förslagen är att främja och driva på utvecklingen av en resurseffektiv byggmaterialanvändning under byggnadsverkens hela livscykel, genom att möjliggöra medvetna materialval och underlätta utveckling inom området, säger Kurt Eliasson och Anna Sander, utredare i kommittén.

Kommittén presenterar två förslag: 1. Innehållsförteckningar för byggprodukter Ett hinder för resurseffektiv användning av byggprodukter är brist på information om innehållet. Kommittén föreslår därför att krav på innehållsförteckningar införs i EU:s byggproduktförordning. Regeringen bör arbeta på europeisk nivå för att åstadkomma detta. Innehållsförteckningar för byggprodukter underlättar kravställande och möjliggör medvetna val av produkter och material. Det ökar förutsättningarna för återanvändning och återvinning och minskar risken för att miljö- och hälsorisker byggs in i nya byggnader. – Informa¬tionen från innehållsförteckningar tillsammans med information från den loggbok som Boverket nyligen har föreslagit, visar vilka byggprodukter som finns i ett byggnadsverk och vad de innehåller. Det underlättar inventering

Utredare Anna Sander och Kurt Eliasson. Fotograf: Kristian Phol

av produkter och material i samband med renovering, sanering eller rivning, säger Kurt Eliasson, utredare i kommittén för modernare byggregler. 2. Främjandepaket för resurseffektiva byggmaterialval i Sverige Val av byggmaterial är av central betydelse för att uppnå resurseffektiv byggmaterialanvändning, då det påverkar möjligheterna till återanvändning eller återvinning. Kommittén föreslår därför att regeringen ska uppdra åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att från och med 2019 och under tio år framåt: - Samla grupper av beställare för att möjliggöra resurseffektiva byggmaterialval och öka efterfrågan på byggprodukter som har potential att återanvändas och återvinnas. - Lämna bidrag till utvecklings- och forskningsstudier i syfte att åstadkomma näranollavfallsbyggnader. - Sprida information om erfarenheterna från beställargruppernas arbete och utvecklings- och forskningsstudier till andra beställare, arkitekter, tekniska konsulter och övriga relevanta mottagare. – Det pågår många lovvärda initiativ inom byggsektorn, men det krävs ytterligare drivkrafter, kunskap och sam¬verkan för att uppnå resurseffektiva byggmaterialval, säger Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Källa: modernabyggregler.se

NCC bygger säkerhetskultur för färre arbetsplatsolyckor Ökat säkerhetsfokus på NCC har bidragit till att minska antalet arbetsplatsolyckor. Den övergripande trenden över de senaste tio åren visar på en minskning av antalet olyckor. Nyligen diskuterades vikten av säkerhet på Awareness Day på alla NCC:s arbetsplatser.

kan hjälpa till att skapa en säkerhetskultur. – Vi gör så mycket rätt på NCC och de allra flesta av våra projekt genomförs utan allvarliga olyckor. Vi ska nu se till att skapa en kultur där det är självklart att använda alla de verktyg och hjälpmedel som finns, det tror jag leder oss närmare vår vision om noll olyckor varje dag, säger Lars-Gunnar Larsson arbetsmiljöchef på NCC.

– Antalet arbetsplatsolyckor har på sex år minskat med 39 procent. I höstas hade vi tyvärr en uppgång, där fallolyckor är dominerande. Men när vi ser tillbaka så ger vårt arbete resultat och vi ser att trenden visar på färre arbetsplatsolyckor över tid. Arbetet med obligatoriska dagliga säkerhetsgenomgångar, nya säkrare hjälmar i varsel med hakremmar, time out och ny modell för chefers arbetsmiljöuppföljning ger resultat, säger LarsGunnar Larsson arbetsmiljöchef på NCC.

Pilotprojekt med goda resultat Ett exempel på ett ledarskap som ställer tydliga förväntningar på ett säkert beteende som skapar en bra säkerhetskultur är NCC Stone Industry i Danmark som haft noll olyckor sedan juni 2017. Till exempel genomfördes ett pilotprojekt på ett av företagets fartyg där varje besättning skulle rapportera in ett antal observationer kring arbetsmiljön. Resultatet blev ett större engagemang och en medvetenhet om säkerhetsarbetet ombord. Pilotprojektet ledde till liknande initiativ på övriga fartyg. – En säker arbetsmiljö är inte bara en produkt av regler och aktiviteter. Det måste komma från hjärtat och vara en levande och naturlig del av vårt arbete. Detta kommer bara att hända om cheferna kan motivera anställda genom att involvera dem i arbetet, säger Helle Rømer, arbetsmiljöchef på NCC Industry i Danmark.

Vill skapa en kultur För åttonde året i rad genomfördes NCC Awareness Day och temat i år var att reflektera över vårt beteende och hur vi gör hälsa och säkerhet till en naturlig del av vår kultur. Arbetet avstannade klockan 09.00 på samtliga arbetsplatser på NCC:s alla marknader. En gemensam diskussion hölls på arbetsplatsen där alla gavs möjlighet att komma med tankar och idéer om hur den egna arbetsplatsen kan bli ännu säkrare och hur man som enskild individ

Källa: NCC

Ökat säkerhetsfokus på NCC har bidragit till att minska antalet arbetsplatsolyckor. Fotograf: NCC


12

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Skellefteå Airport blir första flygplatsen i Sverige att LED-konvertera sin landningsbana Caverion har tillsammans med Skellefteå Airport tagit fram ett elavtal för belysningen på landningsbanorna. När arbetet är klart blir Skellefteå Airport den första flygplatsen i Sverige att LEDkonvertera sina landningsbanor.

Avtalet omfattar belysningen på landningsbanan som idag är 2 100 meter lång, samt en förlängning på 420 meter. Det var en offentlig upphandling där Caverion vann en del av avtalet. När projektet blev framflyttat till 2019 valde Skellefteå att byta banljusanläggning som ett delprojekt under 2018 och lägga det arbetet på Caverion. – Jag har en fantastiskt bra relation till Caverion och har arbetat med dem i tio år, just därför valde vi att skriva ett separat avtal. Det

är bara positivt från min sida, säger Per-Erik Morén, projektansvarig Skellefteå Airport. ”Förtroende och tillit” De arbetade tillsammans för att komma fram till en alternativ lösning och det nya avtalet skrevs under i mars. Förutom att byta ut de armaturer som finns ska de även sätta in helt nya då landningsbanan 2019 ska förlängas. Avtalet sträcker sig till september 2019. – Att de var så nöjda med oss att de ville göra en ny upphandling känns väldigt roligt. Det är ett avtal som bygger på förtroende och tillit, säger Johan Wåård, servicechef Caverion. Eftersom det är den första landningsbanan i Sverige som konverterar till LED-ljus är Johan Wåårds förhoppning att det kommer sprida sig och bli något fler vill göra.

Källa: Caverion När arbetet är klart blir Skellefteå Airport den första flygplatsen i Sverige att LED-konvertera sina landningsbanor. Fotograf: Caverion

Diös utvecklar infrastruktur för elbilar Med start i höst samarbetar Diös med Vattenfall gällande utveckling av infrastruktur för elbilar i Diös tio prioriterade tillväxtstäder från Gävle till Luleå. Satsningen bygger på Vattenfalls lösning InCharge och innebär att cirka 700 laddplatser kommer att etableras på lättillgängliga platser under en period av tre år.

Med start i höst kommer Diös tillsammans med Vattenfall att samarbeta gällande utveckling av infrastruktur för elbilar i tio prioriterade tillväxtstäder från Gävle till Luleå.

Utvecklingen av laddplatser för elbilar ligger inom ramen för Diös hållbarhetsplan och strategi kring stadsutveckling. Laddstationerna kommer att vara förberedda för semisnabb laddning på 22 kW varav de flesta kommer att installeras vid kommersiella lokaler och kunna användas av anställda och besökare. Förutom satsningen på laddstationer kommer Diös, också med start under hösten, att byta ut hela bilparken för sina servicebilar till 100 procent elbilar. – Att bidra till fler möjligheter för laddning av elbilar är del av vår strategi kring hållbar stadsutveckling. Våra beteenden förändras och

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

utvecklingen av elbilar går snabbt, vilket leder till att efterfrågan på laddstationer har ökat snabbt bland både hyresgäster och medarbetare. Det skapar nya förutsättningar och ger oss nya möjligheter att utveckla våra städer. Vattenfall har en bred kompetens inom laddlösningar och vi har haft ett bra samarbete när det gäller de olika behov som vi och våra hyresgäster har, säger Kristina Grahn Persson, hållbarhetschef, Diös. ”Stolta” – Vi är otroligt stolta över samarbetet med Diös, som visar att våra produkter och tjänster och vår kompetens passar fastighetssegmentet bra. Att utbyggnaden dessutom sker i regioner som hittills inte kunnat erbjuda så mycket elbilsladdning känns extremt bra. Vi vill att hela Sverige ska kunna ladda enkelt och säkert, säger Susanna Hurtig, chef, Vattenfall E-mobility Norden.

Källa: Diös


energi 13 www.svenskleverantorstidning.se

Nytt samarbete för smartare användande av elnätet Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät startar samarbete i det gemensamma EU-projektet CoordiNet. Syftet är att finna lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det svenska elnätet.

Just nu växer efterfrågan på el fortare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Bakom denna förändring ligger nyindustrialisering, ett historiskt högt bostadsbyggande samt ökad elanvändning för en fossilfri transportsektor och industri. EU-projektet CoordiNet siktar på att använda dagens elnät smartare. Totalt omfattas tre länder och 23 aktörer med en budget på totalt 150 miljoner kronor. Mycket att vinna Redan i dag finns städer som passerat gränsen för att kunna ansluta nya industrier eller bostadsområden. Men att öka elnätets kapacitet tar tid – en ny kraftledning kan exempelvis ta tio år eller mer att få tillstånd för att bygga. Detta kan bli ett hot mot Sveriges konkurrenskraft. Dessutom kräver omställningen till förnybar och väderberoende elproduktion en större flexibilitet. Ibland kommer det att produceras mycket el, när det blåser och solen skiner - ibland mindre när förutsättningarna är de motsatta.

– Alla har mycket att vinna på om hushåll och industrier kan använda el mer flexibelt. CoordiNet syftar till att göra en sådan flexibilitet möjlig utan att kompromissa med kundens komfort eller elnätskostnad. Projektet ska ge insikter i en rad tekniska frågeställningar och undersöka vilka incitament som krävs för att hushåll och industrier ska bidra med flexibilitet. Vi vill också ta reda på hur koordineringen mellan de olika aktörerna i elnäten behöver förbättras och digitaliseras, berättar Annika Viklund, VD för Vattenfall Eldistribution AB. Viktig dellösning Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet kommer att genomföras på fyra områden i Sverige: Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län. Förutsättningarna och problemen på dessa platser är helt olika. – Det är kunder i dessa områden som kommer kunna delta i projektet. Det kan handla om en datahall eller snabbladdare som tidvis kan sänka sitt effektbehov. Det kan också handla om att låta värmepump och varmvattenberedare arbeta lite mer eller mindre under vissa kortare perioder, utan att påverka kundens komfort, kommenterar Johan Mörnstam, VD för E.ON Energidistribution AB. – Det här är inte hela lösningen på att det saknas kapacitet i elnäten, men det har potential att bli en viktig dellösning för att få ett smartare

elsystem, och där lösningen inte alltid behöver vara att bygga nya ledningar. Konceptet kan även vara ett sätt bidra till att minska den framtida utmaningen med den ökande risken för

effektbrist, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät.

Källa: Vattenfall

Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät samarbetar i det gemensamma EU-projektet CoordiNet med syftet att finna lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det svenska elnätet. Fotograf: Jennie Pettersson

Kan elanvändare bidra till framtidens balanshållning? Svenska kraftnät har tillsammans med Fortum genomfört ett pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager. Projektet undersökte om UPS-system, som har primär uppgift att förse elanvändare med nödkraft vid eventuella strömavbrott, skulle kunna användas till att också bidra till att hålla den viktiga balansen i kraftsystemet.

Idén med att använda UPS-systemet som en reserv är att vid frekvensfall koppla bort en del av den anslutna elförbrukningen från kraftsystemet och istället låta UPS-systemet med dess tillhörande energilager leverera effekten. I pilotprojektet styrdes ett UPS-system i en serverhall och resultatet visar att systemet kan bli en ny resurs som hjälper till att möta kraftsystemets utmaningar. – I framtiden kommer vi att behöva snabbare reserver än vi har i dagsläget som kan reglera inom några få sekunder och väldigt precist. Projektet visar att UPS-system har en väldigt snabb reaktionstid, att det reglerar enligt Svenska kraftnäts krav och har potential att vara en framtida resurs för att delta på reservmarknaden, säger Niclas Damsgaard, tf chef för Division System på Svenska kraftnät.

Lärorikt projekt Fortum lämnade bud om 0,1 MW på Svenska kraftnäts marknad för frekvensstyrd störningsreserv (FCR-D) för några timmar per dygn. Detta kan ses som en ganska liten volym på en marknad som omfattar omkring 1 200 MW i Norden, men volymen var tillräcklig för att testa en ny typ av resurs och på så sätt bidra till utvecklingen av reservmarknaden. Testerna genomfördes från mitten av mars till och med maj i år och data från testperioden har nu utvärderats. Projektet har varit lärorikt och både bekräftat vissa antaganden och bidragit med ny kunskap om utmaningar och möjligheter. Svenska kraftnät konstaterar att med nya typer av resurser och tekniska lösningar ökar betydelsen av att tydliggöra de funktionskrav som reserver måste uppfylla för att kunna delta på de olika reservmarknaderna. – En introduktion av nya typer av resurser på reservmarknaden, som exempelvis UPSsystem, skulle bidra till ökad konkurrens och att den totala reglerförmågan i kraftsystemet ökar. Möjligheten att tillföra flexibla resurser kommer att vara avgörande för att hantera de utmaningar som omställningen av kraftsystemet medför, säger Niclas Damsgaard.

Källa: Svenska Kraftnät

Idén med att använda UPS-systemet som en reserv är att vid frekvensfall koppla bort en del av den anslutna elförbrukningen från kraftsystemet och istället låta UPS-systemet med dess tillhörande energilager leverera effekten. Fotograf: Fortum


14

it www.svenskleverantorstidning.se

Avsaknad av https kan bli dyrköpt Förlorade kunder och sämre Googleplacering. Det är några konsekvenser av att meddelandet ”inte säker” kommer upp i en sajts adressfält. Få ägare av en webbutik skulle vilja att deras kunder möts av detta meddelande när de kommer in på sajten. Ändå är det precis vad som händer om webbägare inte har köpt ett TLS-certifikat*.

SSL/TLS är en teknik som används för att kryptera trafik mellan webbservern och användarens webbläsare. Nu har Google skruvat upp ”inte säker”-markeringen av http-sajter som inte har köpt TLS-certifikatet. I sak betyder det att om ett företag inte har investerat i kryptering och säkerhet kan det bli en dyr förlust av kunder och innebära en sämre placering vid sökningar på Google. Om man inte implementerat https-standarden utan ligger kvar på http kommer användarna bli oroliga över beskedet ”inte säker” och troligen snabbt lämna webbutiken eller sajten. Det

Jens Josefsson berättar om Umbracos Latchfunktion. Fotograf: Douglas Robar

skickar en stark signal till Google om att det innehåll personen sökte inte var tillgängligt. Det i sin tur resulterar i att sajten hamnar längre ner i sökmotorn eftersom Google därmed inte levererar det resultat som användarna förväntar sig. Inte minst för mindre webbutiker kommer https påverka placeringar och därmed inkommande trafik. Det kommer också påverka köpprocessen, där säkerhet och trygghet är helt avgörande för om kunder väljer att genomföra sina köp. Det kan med andra ord direkt påverka omsättningen. Latch Hos CMS-företaget Umbraco, som har drygt 500 000 livesajter i spel, strävar man efter att skydda de mindre webbutikerna och sajter och öka säkerheten på nätet. Därför är Umbraco först ut med att erbjuda https-standarden gratis i sin molnversion, som för närvarande används i drygt hundra länder. – Säkerhet ska inte vara ett tillval utan standard. Vi som webbyrå med kunder i en utsatt kategori är tacksamma för att Umbraco centralt väljer att lägga denna säkerhetsfunktion gratis som standard i sin molnversion. Med detta tillvägagångssätt, som kallas för Latch (spärr på svenska) garanterar vi att även mindre webbplatser och webbutiker blir säkra. Detta för att inte skapa onödig oro hos besökarna eller att de riskerar att förlora besökare och kunder, säger Jens Josefsson, VD på Göteborgsbaserade Webmind som är Guldpartnerbyrå till Umbraco. Går i spetsen Med Latch går Umbraco, som är den största open source-CMS-lösningen i världen baserat

på Microsofts .NET-miljö, i spetsen för online säkerhetsoptimering. Det är ett område som för närvarande saknar fokus, särskilt för de mindre företagen, men inte hos webbyråerna. Umbracos initiativ innebär att tusentals mindre webbutiker och organisationer nu slipper besväret med att uppdatera och köpa licenser för TLS-certifikat eftersom det uppdateras helt per automatik. – Offentliga organisationer och större företag är i regel välbekanta med problemet och lägger pengar och tid på att manuellt skaffa och förnya de certifikat som behövs. Men för mindre företag, webbshoppar och organisationer är det inte alltid lika självklart att göra det. Det kan vara ganska omständligt att bli uppgraderad till https”, säger Jens Josefsson.

* TLS står för Transport Layer Security och är ett protokoll som säkerställer en krypterad anslutning mellan server och webbläsare, så att obehöriga användare inte kan hämta den information som delas, t.ex. inloggnings- och identifieringsuppgifter och kreditkortsinformation. Källa: Umbraco

HiQ och Fortum bygger smartare hem HiQ hjälper Fortums kunder att se sin miljöpåverkan på ett lättbegripligt sätt genom lösningen SmartLiving. – Genom att skapa en vacker, intuitiv och avskalad design ville vi sänka tröskeln för användaren och därmed skapa förståelse på en övergripande nivå hur beteendet påverkar energikonsumtionen, säger Magnus Gudéhn, VD på HiQ Stockholm.

På en väggmonterad platta eller i mobilapp ser användaren sin energi- och vattenförbrukning i realtid samt kan styra belysning, larm och andra funktioner i hemmet. Det finns även säkerhetsfunktioner för flerbostadshus med

Fortum SmartLiving mobil app.

HiQ hjälper Fortums kunder att se sin miljöpåverkan på ett lättbegripligt sätt genom lösningen SmartLiving. push-notiser för exempelvis brand- och inbrottslarm. Lättförståelig och intuitiv design HiQ har skapat och levererat designkonceptet och användarupplevelsen för både mobil och väggplatta. – Användaren har i regel både lågt intresse och liten kunskap om sin energiförbrukning. Detta motiverade en lättförståelig och intuitiv design som hjälper användaren att förstå vilka faktorer och beteenden som påverkar förbrukningen, och samtidigt ger möjligheten att läsa av data i detaljerad vy. Eftersom den väggmonterade plattan ofta har en framträdande plats i hemmet

så var det även viktigt att designen är diskret och dekorativ, säger David Elander, Creative Lead på HiQ Stockholm. Ett av flera projekt HiQ har jobbat med Fortum en längre tid, bland annat med det hållbara stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Uppdraget för Fortum är en del av de projekt som HiQ är inblandad i för att göra Stockholm till världens smartaste stad 2040.

Källa: HiQ


it 15 www.svenskleverantorstidning.se

Kundanpassade IT-lösningar i digitaliseringens framkant Digitaliseringen blir mer och mer påtaglig i dagens företag och det kan vara svårt att hänga med i svängarna när utvecklingen går snabbare och snabbare. En axel att luta sig mot i sammanhanget är 24mind Technology som tar fram skräddarsydda IT-lösningar för målmedvetna företag. – Vi ser alltid möjligheter att förbättra våra kunders system för att göra dem mer effektiva och enklare att använda, säger Daniel Kvant och Daniel Slat som driver bolaget.

Såväl Daniel Kvant som namnen Slat har lång erfarenhet av konsultbranschen. Deras vägar korsades under ett uppdrag för en gemensam kund, och de konstaterade att de kompletterade varandra väl i fråga om kvalificerad IT-kunskap och förmågan att ta fram kundanpassade lösningar. – Vi tog till exempel fram en app på uppdrag av E.ON, vilken underlättade flödet kring orderhantering, samtidigt som den integrerades med befintliga system. Det är en applikation de använder sig av dagligen, berättar Daniel Kvant. De arbetade vidare ett tag i var sitt företag innan de beslutade sig för att slå sina påsar ihop. I 24mind Technology är man, som Daniel och Daniel uttrycker det, experter på det de gör och har genom åren tagit fram en rad olika IT-lösningar för kunder i varierande branscher. Telenor är en av uppdragsgivarna. – Just nu jobbar vi med en automatiseringslösning kring abonnemang för företagskunder som syftar till att underlätta deras försäljningsverksamhet. Det är ett pågående projekt som vi inte kan avslöja för många detaljer kring, säger Daniel Slat och berättar vidare att man nyligen har anställt en AI-expert för att kunna utveckla den biten av verksamheten ytterligare. – Han bygger neurala nätverk som tillämpas i våra kunders affärer, förklarar han. – Nätverken används sedan för att automatisera tidigare resurskrävande processer. AI är något många befintliga system kommer att ha hjälp av framöver. Exempel på system där vi tror AI kommer att fungera bra i är ansökningar, bildhantering, texthantering, förslag på bästa affär utifrån kunds användarmönster med mera. Samarbetar med kunden Daniel Kvant och Daniel Slat är tack vare sin långa erfarenhet duktiga på att sätta sig in i kundens vardag och förstå dennes behov. Man har en förmåga att se möjligheter att förbättra kundernas system för att göra dem mer effektiva och enklare att använda. – Det är tillsammans med kunden vi tar fram den rätta lösningen. Vi bollar idéer fram och tillbaka hela tiden och har en nära dialog med kunden. Bra lösningar måste få växa fram, det är inget man hämtar på hyllan. Man kan inte följa en beskrivning utifrån ett papper, utan det

handlar snarare om ett konstnärligt hantverk som kräver talang, menar Daniel Kvant. Duon konstaterar att hela landet befinner sig i en omfattande digital förändringsprocess med växande behov för företagen till effektivisering. – Vi brukar säga att IT inte ska vara krångligt, utan enkelt och lättarbetat för kunden. Vi följer den digitala utvecklingen noga, och våra kunder vet att de erhåller en kvalitativ helhetslösning när de anlitar oss. I ständig utveckling 24mind Technology verkar i en konkurrensutsatt bransch. Samtidigt är behovet av anpassade IT-lösningar stort, många företag vill hänga med i digitaliseringsprocessen, och Daniel och Daniel tror att behovet kommer att

öka ännu mer framöver. – Vi skrapar bara på ytan just nu, menar de. – Det är oerhört inspirerade att arbeta i en bransch som hela tiden förändras, vi älskar att pröva nya tekniker och bidra till att göra våra kunders affärer smartare. 24mind Technology arbetar redan idag

rikstäckande, men fokuserar på att expandera lokalt i Blekinge som är företagets huvudsakliga arbetsområde. Ambitionen är att växa, vilket också kräver rekrytering av nya förmågor. Just nu har Daniel Kvant & Daniel Slat behov av personer med kunskap inom .NET, Java, Python och AI.


16

umeå www.svenskleverantorstidning.se

Gemensamt hamnbolag främjar näringslivet i Umeå och Vasa – Vi finns till för att tjäna såväl industri och näringsliv som passagerarverksamhet mellan Umeå och Vasa.

VD Teijo Seppelin De sedan länge goda relationerna mellan Umeå och finska Vasa resulterade 2015 i det nya hamnbolaget Kvarkenhamnar AB. Kvarken Ports, som det internationella namnet lyder, främjar samverkan mellan de båda hamnstäderna, effektiviserar affärsutvecklingen och stärker transportstråken på båda sidor av Kvarken.

Den 1 januari 2015 bildades Kvarkenhamnar AB, ett gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa som ägs gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB. Verksamheten bedrivs

under det internationella namnet Kvarken Ports som hyr hamnanläggningarna, inklusive markområden med tillhörande byggnader, farleder, kajer, järnvägsanläggningar och kranar. Teijo Seppelin är VD för bolaget med fokus på att stärka de båda hamnarnas marknadsposition. – Tanken är att den utökade samverkan ska bidra till att effektivisera affärsutvecklingen för hamnarna och stärka transportstråken i regionen. Det leder i förlängningen till ökade volymer av både gods och passagerare över Kvarken. Vi utgår från våra kunders behov och jobbar mycket med klimatsmarta lösningar, säger Teijo och berättar att man förra året hanterade 3,6 miljoner ton gods totalt för Umeå och Vasa.

UMEÅ KONTOR Kvarken Ports Ltd Umeå hamn, 913 32 Holmsund +46 (0)90-16 32 80 +46 (0)90 243 06 www.kvarkenports.com

Kvarken Ports erbjuder kran- och lyfttjänster till fartygen, men också ett flertal andra relaterade tjänster i form av allt från administration till snöröjning och logistik. – Vi insåg i ett tidigt skede att vi behöver vara konkurrenskraftiga med bra kajer, förvaringsutrymmen och en stark speditör i ryggen. SCA Logistics fungerar som operatör i Umeå, de utför lastning och lossning i hamnen och vi känner oss trygga med dem. Vidare transporter från hamnen är också grunden för en bra verksamhet, hos oss är det AF Shipping som tar hand om klarering, spedition, internationella transporter och linjebokningari Umeå, upplyser Teijo Seppelin. Liksom miljöaspekten står säkerheten i fokus, bland annat genom kameraövervakning och patrullering av hamnområdena. Konkurrensfördelar Teijo Seppelin ser en stor och viktig utmaning i att vara förberedd och på så vis alltid stå väl rustat inför framtiden. – De investeringar vi gör ska vara till gagn för näringslivet i både Umeå och Vasa. Vi försöker hela tiden se olika indikationer och ta del av nyheter inom industrivärlden i syfte att alltid kunna agera snabbt vid behov, säger Teijo. I januari i år diskuterade man tillsammans med infrastrukturminister Thomas Eneroth hur man framöver skulle kunna nyttja hamnar i betydligt högre utsträckning och härigenom öka exporten till sjöss. Sjötransporter anses allmänt också, tillsammans med järnväg, vara ett av de mest miljövänliga transportalternativen. – Här i Umeå går järnvägen ända till hamnen, vilket förstås är en stark konkurrensfördel ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. En annan fördel är kranar med hög lyftkapacitet och färjan med dagliga avgångar mellan de båda städerna. Vi finns till för att tjäna såväl industri och näringsliv som passagerarverksamhet mellan

Umeå och Vasa, säger Teijo Seppelin som själv har en bakgrund som sjökapten och befälhavare på Silja Line. 2009 bestämde han sig för att gå i land då han började jobba som hamnchef i Vasa. Efter att ha arbetat med logistikutveckling i Vasa övertog han VD-rollen i Kvarkenhamnar AB för ungefär ett år sedan. Jobbar proaktivt I Kvarkenhamnar AB umgås man med omfattande utvecklingsplaner. SCA vill utöka sin kapacitet och kommer i början av nästa år att ge besked om framtida investeringsbehov. – Det gör att vi måste vara proaktiva och redan nu planera för ombyggnad av hamnen med större logistikytor och fler kajplatser. Samtidigt fokuserar vi förstås också på att öka trafiken mellan städerna, inte minst beträffande containertransporter. I framtiden vill vi gärna skapa en containerdepå här i Umeå, säger Teijo Seppelin.

fakta - Bildades 2015 - 31 anställda - Hanterade 3,6 miljoner ton gods 2017 (totalt för Umeå och Vasa) - Kontor i Umeå och Vasa - Ägs gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB


umeå

17

www.svenskleverantorstidning.se

En stark aktör kring ett hållbart samhällsbyggande fakta

- Kontoren i Umeå och Skellefteå har ett 30-tal anställda - Jobbar mot privat och offentlig sektor - Kunder rikstäckande - Omsatte cirka 35 miljoner kronor 2017 - Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001

Rejlers är en betydande aktör när det handlar om svensk samhällsbyggnad. Med professionella insatser inom bygg och fastighet, energi, industri, telekom och infrastruktur jobbar man brett på flera plan mot det övergripande målet att hela tiden verka för moderna, energieffektiva lösningar för ett hållbart samhälle.

Lennart Wikman, platsansvarig på Rejlers i Umeå, tillika gruppchef på Energy, har ett fyraårigt förflutet i Rejlers. Han beskriver Rejlers som ett konsultföretag som arbetar med långsiktiga lösningar för sina kunder, och som jobbar med ambitionen att förse kunder inom både privat och offentlig sektor med innovativa och energioptimala lösningar. Rejlers ska vara en långsiktig partner när det gäller att bygga ett hållbart samhälle över generationer. – Vi arbetar både lokalt och nationellt inom tre huvudsakliga affärsområden: Energy, Industry och Telecom, varav det förstnämnda handlar om allt från projektering och tekniskt stöd till konstruktion, idrifttagning och besiktningar. Energy utför även selektivplaner, kortslutningsberäkningar samt relä- och batteriprovning. Vi står med andra ord för ett helhetskoncept där vi arbetar i såväl våra egna lokaler som på plats hos kunderna, säger Lennart Wikman och nämner uppdragsgivare som Vattenfall, Skellefteå Kraft, SCA, och SSAB. Helhetskoncept Inom området Telecom jobbar Rejlers mycket med fiberplanering, besiktningar och projektledning. Telia och Umenet är två av uppdragsgivarna på Telecomsidan.

rejlers.se

Lennart Wikman, platschef – Med tanke på utvecklingen på fibersidan är telecom en växande bransch, inte minst på landsbygden där nätet byggs ut väsentligt, men också inne i städerna. Beträffande affärsområdet Industry servar Rejlers kunder inom inte minst pappersindustrin, bland andra SCA och Metsä Board. Andra viktiga kunder är Umeå Energi och Vakin. Industry jobbar även inom tillverkningsindustrin med mekaniska konstruktioner, för kunder som Scania Ferruform och BAE-system. Industry jobbar tätt ihop med Energy och tjänsteutbudet präglas även här av helhetslösningar, projektering, konstruktion, provning och idrifttagning. Stark lokal förankring Rejlers breda koncept gör att man servar kunder inom många olika branscher. Förutom nämnda bolag är Zitius, Boliden och Norrmejerier några andra exempel på kunder

– Våra kunder väljer oss tack vare vår starka lokala förankring, men också för vår breda kompetens och höga kapacitet med storföretagets alla resurser i ryggen. som valt att anlita Rejlers i olika sammanhang. – Man väljer oss tack vare vår starka lokala förankring, men också för vår breda kompetens och höga kapacitet med storföretagets alla resurser i ryggen. Vår långa erfarenhet är en annan faktor, menar Lennart som själv har verkat i konsult- och entreprenadbranschen sedan 30 år tillbaka.

Lennart spår att man inom en femårsperiod kommer att fördubbla antalet anställda i Umeå, och avslöjar också att man satsar på att få fler affärsområden till Umeå. – Planen är också att stärka samarbetet med högskolan och universitetet, samt attrahera nya uppdragsgivare. Här är till exempel Trafikverket intressant, avslutar Lennart Wikman.


18

umeå www.svenskleverantorstidning.se

Nytänkande och framtidsperspektiv i Umeå Energi

VD Göran Ernstson En enklare vardag för kunder och en hållbar framtid för regionen. Så lyder visionen i Umeå Energi AB. Med nytänkande och ett tydligt framtidsperspektiv levererar bolaget hållbara energi- och kommunikationslösningar.

Kommunalägda Umeå Energi bildades redan på 1800-talet. 400 anställda under ledning av VD Göran Ernstson servar cirka 60 000 kunder. – Vår stående ambition är att leverera samhällsnyttiga tjänster på ett hållbart sätt via ett helhetskoncept inom fem huvudsakliga områden, säger Göran och nämner områdena Elnät, Bredband, Kundnära tjänster, Eftermarknad samt lösningar kring värme och kyla, varav det sistnämnda utgör huvuddelen av verksamheten. 90 procent av allt tätbebyggt område i Umeå värms upp med fjärrvärme från Umeå Energi. – Vi noterar dock att konkurrensen från andra aktörer har ökat. Vi konkurrerar genom att bland annat kunna erbjuda en lokal, hundra procent ren, lösning. För vår del handlar det ofta om tjänster kring både värme och kyla, inte minst för företagen här i regionen, säger Göran Ernstson.

– Vår vision är att arbeta för en hållbar region och en enklare vardag för våra kunder.

Optimerade tjänster Bolagets enda monopolverksamhet är elnätet. I en växande stad med 127 000 invånare byggs nätet ut hela tiden. Avbrotten är ytterst få och i regel mycket korta, och härtill står Umeå Energi för de sjätte lägsta priserna i landet, enligt Nils Holgerssons undersökning. Även vad gäller bredband hamnar bolaget i topp i undersökningar som rör hastigheten. Göran berättar att drygt 90 procent av Sveriges befolkning har möjlighet att bli kunder hos Umeå Energi, mycket tack vare att bolaget har varit verksamt och investerat i

bredbandsinfrastruktur ända sedan 90-talet. Man kan erbjuda hastigheter på upp till 1 000 mbts/ sekund i ett nät med många tjänsteleverantörer, inklusive Telia. Området Kundnära tjänster är brett och kan handla om tjänster kring allt från bredband till belysning, larm eller tele. – Vi investerar också i solceller och elbilladdningslösningar. I Umeå har vi flera hundra laddstationer för elbilar, ofta beställda av exempelvis bostadsrättsföreningar, hotell och parkeringsbolag. Vi både säljer och hyr ut dylika lösningar, och detsamma gäller solceller, upplyser Göran Ernstson. Umeå Energi erbjuder också energioptimerande lösningar som minskar kundernas förbrukning av energi, kyla, värme, el med mera. Ofta föregås dessa av en energikartläggning med förbättringsförslag. Området Eftermarknad handlar för det mesta om serviceinsatser beträffande fjärrvärme och el. Ambitionen är att utveckla eftermarknaden med mycket mer service och övervakning. – Vår vision är att arbeta för en hållbar region och en enklare vardag för våra kunder. Alla våra verksamhetsområden formar en helhet, och härutöver driver vi egen elproduktion via våra två kraftvärmeverk där det eldas med biobränsle och avfall. Dessutom äger vi tio vindkraftverk och sköter ytterligare 15 åt andra ägare. Vi vill jobba med kundnära kontakter och skapa lösningar

som gynnar våra kunder och slutanvändare, säger Göran Ernstson. Tydliga ambitioner Bland Umeå Energi AB:s kunder finns bland andra Västerbottens Läns Landsting, Lerstenen, Baltic Gruppen, Akademiska Hus och HSB. – Inom de närmaste åren ska vi fortsätta vårt arbete med att strukturera om verksamheten och bli lite mer av ett tjänste- och serviceföretag. Vi kommer också att fortsätta satsa på vår personal och bredda vårt tjänsteutbud. Vår ambition är också att jobba mer med olika partnerskap kring IT-lösningar och service, avslutar Göran Ernstson.

fakta - Bildades på 1800-talet - 400 anställda - Kommunägt företag - ISO-certifierat kring miljö och arbetsmiljö - Servar cirka 60 000 kunder


umeå

19

www.svenskleverantorstidning.se

Tillsammans bygger vi framtidens hållbara samhälle

Umeå Energi har sen starten 1892 varit en möjliggörare för både utveckling och tillväxt i Umeå-regionen. Det är ett arv som vi tar på största allvar och en position som vi tänker behålla. Partnerskap är en viktig framgångsfaktor för att lyckas med framtidens affärer – det krävs helt enkelt mer av en vinnare imorgon än vad det gör idag. Tillsammans bygger vi framtidens hållbara samhälle.

umeaenergi.se


20

umeå www.svenskleverantorstidning.se

En helhetsleverantör inom ventilation, värme och sanitet – Våra kunder ser oss som en komplett problemlösare inom de områden vi arbetar.

Fastighetsägare, företag och institutioner i Umeå. När det kommer till professionella lösningar inom ventilation, värme och sanitet ser många Ventilationsförbättringar Umeå AB som ett tilltalande alternativ. VFB är i sammanhanget en både kunnig och pålitlig partner som alltid jobbar med ett klart och tydligt kundfokus.

Ventilation, värme och sanitet, vanligen benämnt som VVS, är företaget Ventilationsförbättringarar Umeå AB:s specialitet. Företaget etablerades för snart 20 år sedan och har sedan dess bistått fastighetsägare, företag och offentliga institutioner med en mängd professionella installationsinsatser. Även byggföretag anlitar regelbundet VFB, som företaget allmänt benämns. Inom området ventilation står Ventilationsförbättringarar Umeå för allt från konstruktion till installation. Man utför också service, underhåll och OVK-besiktningar. – Vi har tillgång till vårt eget ventilationsplåtslageri där vi arbetar med kanaltillverkning, vilket innebär att kunden alltid kan erhålla det denne efterfrågar från en och samma aktör. När det gäller värme och sanitet jobbar vi mycket med fastighetsägare och privatpersoner, varav de sistnämnda med fördel kan använda sig av ROT-avdraget. Här ikläder vi oss också gärna rollen som underleverantör till aktörer i byggsektorn, upplyser Pär Lindström, VD och ägare i Ventilationsförbättringarar Umeå AB. Bolaget jobbar också med eftermarknaden när man servar, underhåller, felsöker och reparerar exempelvis värmepumpar, värmeväxlare och radiatorer. – Vi utgår alltid från kundens behov och tidsperspektiv och ofta räcker det med ett handslag. Avtalet är inget värt om inte båda parter är nöjda, man måste kunna lita på varandra, säger Pär Lindström bestämt.

VD Pär Lidström Nära kundrelationer Ventilationsförbättringarar jobbar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Västerbotten. – Vår stående ambition är långsiktiga och bestående relationer med kunder som utvecklas med tiden, säger Pär och nämner i sammanhanget företag som CramoAdapteo,

HSB och Obos. – Man ser oss som en komplett problemlösare inom de områden vi arbetar. Vi jobbar med en stark lokal förankring och ser vår storlek som en av våra främsta styrkor. Kontakten med kunden blir personlig när denne alltid har ett bekant ansikte att vända sig till, menar Pär Lindström.

Utmaningar Pär ser dock flera utmaningar i branschen. – Marknaden förändras hela tiden och då måste man kunna anpassa sig snabbt. Konjunkturen styr också tillsammans med trender, och det är dessutom väldigt svårt att hitta kompetent personal. Det gäller alla aktörer i branschen, påpekar han. Pär tror trots allt att man kommer att lyckas bredda personalstyrkan under kommande år. Han räknar också med ökande omsättningsnivåer och spår således en fortsatt god utveckling för Ventilationsförbättringarar Umeå AB.

fakta

090-12 51 50

- Bildades 1999 - Ägs av Pär Lidström - 8 anställda - Omsatte 12 miljoner kronor 2017 - Täcker hela Västerbotten - Servar både privat och offentlig sektor


umeå

21

www.svenskleverantorstidning.se

Trygg revisionspartner för ökad lönsamhet I Umeå finns ett av världens största och ledande revisions- och konsultföretag representerat. Deloitte erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, consulting och outsourcing av ekonomifunktioner.

Deloitte är ett av Sveriges absolut största revisions- och konsultföretag med drygt 1 100 anställda över hela landet. Deloitte i Norrland representeras av kontor i Umeå, Östersund, Sundsvall och Luleå. Företaget verkar inom fem huvudsakliga affärsområden: revision, redovisning, skatt/moms, lön samt rådgivning, varav det förstnämnda handlar om lagstadgad revision för kunder inom en rad olika branscher. – Revision som tjänst handlar i grunden om att skapa och upprätthålla en tilltro till ekonomin och näringslivet, och är en kvalitetsstämpel som underlättar för företagen vid deras kontakter med andra aktörer. Här är revisorns roll unik eftersom vi agerar på mandat av bolagens ägare och är en helt oberoende part till bolagen, säger Anders Linné, kontorschef på Deloittes kontor i Umeå, vilket sysselsätter ett 30-tal av bolagets 1 300 anställda i Sverige. Beträffande Deloittes redovisningstjänster inkluderar dessa bland annat kvalificerade tjänster såsom bokföring, rådgivning vid olika typer av redovisningsfrågor, arbete med bokslut och årsredovisningar samt skattedeklarationer. Här blir Deloitte och den ansvarige redovisningskonsulten ett viktigt bollplank för företagen kring exempelvis redovisning av olika

transaktioner, vilket omfattas av ett regelverk som hela tiden förändras och vilka skatteeffekter dessa kan få. På Deloitte anser man alltjämt att det är viktigt att kunna erbjuda sina kunder såväl kvalificerade redovisnings- som revisionstjänster under samma tak. Breda tjänster Hjälp kring skatter och moms erbjuds exempelvis i samband med att en ny verksamhet införlivas i en befintlig organisation, i samband med avyttringar och bolagsdeklarationer, men även privatdeklarationer. – Vi på Deloitte har tillgång till den främsta momsexperten i Norrland, Lena Hallefors, som sitter på kontoret i Umeå. Hennes unika kompetens kan vara till synnerligen stor hjälp eftersom olika branscher har olika regler kring moms när det gäller exempelvis ny verksamhet, omstruktureringar, export/import, etableringar utomlands med mera, upplyser Anders. Deloitte erbjuder också via kontoret i Östersund outsourcad lönehantering för stora bolag där man sköter allt som rör löner, skatter, kontrolluppgifter till Skatteverket och dylikt. Beträffande rådgivning står Deloitte också för en mängd olika tjänster, såsom due diligence, rådgivning vid generationsskiften, avyttringar samt nyanskaffningar, upprättande av aktieägaravtal och i samband med uppstart av bolag.

stora organisationens muskler och globala kompetens, men vår kanske främsta egenskap är vår ständiga strävan efter att hela tiden fortsätta utvecklas och bli starkare på vår lokalmarknad. Vi skapar långsiktiga relationer och växer tillsammans med våra kunder. Umeå är alltjämt en stark tillväxtregion och det gäller även för vår verksamhet. Vi hjälper alla kunder, oavsett storlek och branschtillhörighet, informerar Anders Linné. Han lyfter i sammanhanget gärna fram personalen och betonar åter igen vikten av utveckling. Medarbetarna utbildas kontinuerligt såväl internt som externt och företaget har ett eget system där samtliga medarbetare coachas till att fortsätta sin personliga utveckling. En framgångsfaktor är bolagets förmåga att attrahera branschens bästa arbetskraft och dess förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare. Anders blickar framåt och konstaterar att digitaliseringen i allra högsta grad påverkar såväl Deloitte som hela branschen och näringslivet i stort i regionen.

– Därför kommer vi att lägga ännu mer kraft på att utveckla våra digitala lösningar. Hela bolaget genomför hela tiden stora investeringar kring detta. Det kommer att vara en av flera framgångsfaktorer framöver.

fakta - 1 300 anställda i Sverige - 30 anställda i Umeå - På plats i Umeå sedan 40-talet - Täcker hela Norrland - Servar både privat och offentlig sektor - Certifierat enligt ISO27001 (Information Security Management System)

I ständig utveckling Deloitte har funnits i Umeå sedan 40-talet. Verksamheten täcker hela Norrland där många ser bolaget som världens bästa revisionsbyrå. – Vi förenar stark lokal närvaro med den

Lokal närvaro med ett världsomfattande nätverk

– Vi skapar långsiktiga relationer och växer tillsammans med våra kunder.

Deloitte.se/Umeå Kontorschef Anders Linné


22

umeå www.svenskleverantorstidning.se

Optimala helhetslösningar för obemannad produktion – Tack vare mångårig erfarenhet av branschen kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar.

Svensk verkstadsindustri har i Robot Center Norr AB en partner som onekligen bidrar till att optimera verksamheten. Industriell automation är företagets specialitet, vilket gör att ett samarbete med RCN garanterar en flexibel obemannad produktion med lösningar i branschens framkant.

Robot Center Norr AB representerar ett helhetskoncept kring moderna automationslösningar. – Tack vare mångårig erfarenhet av branschen, vår breda kompetens inom el/mek-konstruktion, plc/robotprogrammering och våra erfarna installationstekniker kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar. När vi säger att vi står för ett helhetskoncept så menar vi det på riktigt, vilket innebär att vi är med från idé, layout, ritning, förslag och offert till monteringen av maskinen i vår egen montagehall, säger företagets VD, Sören Nygren. Robot Center Norrs ansvarstagande upphör dock inte där. Man testkör utrustningen och kunden ges således möjlighet att se den arbeta innan den tas i drift. Därefter transporteras den till kunden där den monteras på plats och driftsätts. – Det är först i detta skede som kunden tar över. Det är viktigt för oss att vi har kontroll över hela projektet från start till mål, säger Sören. Han berättar att ett projekt ofta inleds med att en kund inkommer med en förfrågan och att man därefter sätter sig ner med kunden och tillsammans tar fram en optimal lösning. Större aktörer brukar skicka ett förfrågningsunderlag, varpå Robot Center Norr tar fram ett förslag. I många fall erhåller kunden flera olika förslag att ta ställning till. Brett kontaktnät Robot Center Norr AB har ett brett samarbete

CompactARC

fakta VD Sören Nygren med ett flertal olika yrkesgrupper för att alltid kunna erhålla marknadsledande komponenter för alla projekt. Robot Center Norr AB designar och tillverkar också ett flertal egna produkter, såsom rullbanor, kedjebanor, lyftbord, vridbord och materialhissar. – De lösningar vi tar fram är alltid klara för driftsättning. Tack vare vårt breda kontaktnät i regionen kan vi stå för korta leveranstider, samtidigt2015 som vi har full kontroll över det material vi tar in. Vi lagerhåller dessutom vissa produkter så att vi snabbt kan rycka in vid brådskande tillfällen, säger Sören Nygren och tillägger att man även utför CE-märkning på såväl egna som kundens produkter. Stark kundkrets Absolicon är en av många kunder som Robot Center Norr har en mycket bra relation med. – Här ser vi att vårt samarbete kan utvecklas till nya nivåer de kommande åren. Vi bygger till exempel en linje för tillverkning av solfångare till deras verksamhet i Härnösand, och de säljer den vidare som en del av deras helhetskoncept. Förra året levererade vi en linje till Kina, berättar Sören Nygren. Han nämner även kunder som Volvo Lastvagnar, Umeå Energi, Zetterbergs, Lerocon och Norrmejerier, vilka uppskattar Robot Centers förmåga att ta ett helhetsansvar. Bolaget står för prisvärda lösningar av högsta kvalitet.

Compact welding, turn-key and easy to use

– Vår stående ambition är att fortsätta utveckla fler egna produkter, det ger oss i förlängningen fler ben att stå på, avslutar Sören Nygren.

- Bildades 2001 - Ägs av Christer Larsson - 17 anställda - Beräknad omsättning för 2018 är 45-50 miljoner kronor - Hemmamarknaden är norra Sverige, men bolaget har även levererat utomlands, främst till Asien. - Servar både privat och offentlig sektor

CompactARC ROBOT CENTER NORR AB - UMEÅ Maskingatan 8, 904 22 UMEÅ Tel: 090-13 70 00 Email: info@rcn.se Web: www.rcn.se


umeå

23

www.svenskleverantorstidning.se

Ett ledande elteknikföretag över hela Sverige Midroc Electro är Sveriges ledande elteknikföretag. Med ett koncept som spänner över allt från traditionella elinstallationer till fastighetsautomation och energibesparing servar bolagets 50 kontor kunder över hela Sverige.

Midroc Electro finns representerat på cirka 50 orter i Sverige, vilket gör att man alltid verkar nära sina kunder. Ett gott samarbete kontoren emellan bidrar till bolagets starka bredd kring service och entreprenad inom elinstallation, instrument, fastighetsautomation,

– Vi finns till för att tjäna såväl industri och näringsliv som passagerarverksamhet mellan Umeå och Vasa.

hissar, kransystem, kommunikation, security, energibesparing samt mekaniskt underhåll. Det gör Midroc Electro till Sveriges ledande elteknikföretag. Vi besöker Midroc Electro i Umeå, varifrån avdelningschef Magnus Wilderth och hans 20-tal medarbetare täcker hela Västerbotten. – Vi är ett företag på frammarsch med satsningar på bland annat yngre personal som leds av redan beprövade och erfarna kollegor. Här bygger vi framtidens entreprenadföretag, menar Magnus och lyfter fram arbetsområden som elservice, entreprenad, industriautomation och fastighetsautomation, varav det förstnämnda innefattar tjänster för större företag, mot ramavtalskunder och privatpersoner. Midroc Electro hyser en avdelning som heter Stora Projekt och där man opererar över hela landet. Det handlar om arbete med allt från säkerhetssystem till data- och elkraftsystem. Härutöver täcker man även eftermarknaden. Beträffande arbetsområdet Entreprenad jobbar

Midroc Electro främst med nybyggnationer där man står för alla former av elinstallationer – allt från ställverk till fiberanslutningar – i lägenheter, butiker, hus och kontorsbyggnader. Här verkar man i rollen som underentreprenörer åt byggsektorn för både små och riktigt stora aktörer. Helhetslösningar Industriautomation är ett brett begrepp som för Midroc Electros del innebär att man levererar styrsystem där operatörerna ser vad som händer i olika produktionsanläggningar. PLC (Program Logical Computer) är ett exempel. – Här gör vi bland annat kopplingar i en programvara som skickar signaler, vilka exempelvis får en motor att starta. Vi jobbar också med elkonstruktioner, vilket ofta utmynnar i ett samspel mellan konstruktör och installatör. Våra duktiga projektledare står för ett helhetskoncept kring allt som rör modern industriautomation, och vi kommer gärna in i

ett tidigt skede av ett projekt för att kunna bara en så bra problemlösare som möjligt. Vi finns således med från ritning till installerad lösning, säjer Magnus Wilderth. När det gäller fastighetsautomation handlar det bland annat om ventilations-, klimat- och energistyrning. – Vi tar fram energibesparande åtgärder där vi paketerar ihop olika åtgärder, såsom styrning av fläktar, värme och kyla. Vi kan i sammanhanget också installera brandlarm och kameraövervakning. Vi kopplar samman samtliga system, vilket skapar övergripande koll på fastigheten. I nio av tio fall gör vi en förstudie där vi berättar för kunden vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Vi hittar en unik lösning för varje specifik kund eftersom fastigheterna och dess utrustning skiljer sej åt, säjer Magnus Wilderth som har ett 20-årigt förflutet i elbranschen, bland annat som marknads- och inköpsansvarig på Delta och regionchef på Elektroskandia, innan han började på Midroc Electro i Umeå. Framtidsambitioner Midroc Electro i Umeå servar kunder i en mängd olika branscher. COOP, Folkets Hus i Umeå, Västerbottens Museum och Volvo är bara några av de som anlitat bolaget. – Vi är ett av Umeås mest kompletta elteknikföretag och det återspeglas i våra kontakter med kunderna. Vi har en förmåga att alltid kunna presentera lösningar som gör kundernas verksamheter både smidigare och mer lönsamma, säjer Magnus Wilderth som spår en fortsatt god utveckling i bolaget. – Vi vill etablera fler kontor i Norrland, samtidigt som vi fortsätter utveckla våra tjänster. Vår ambition är också att flytta fram våra positioner på industrisidan här i norr.

fakta - 20-tal anställda - Beräknad omsättning för 2018 är 23 miljoner kronor - Kunder inom privat och offentlig sektor - Täcker hela Västerbotten - Certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 18001 Avdelningschef Magnus Wilderth

Vi är med och utvecklar morgondagens samhälle och industri Elservice, hiss och security Midroc Electro är ett av Sveriges ledande elteknikföretag. Vi utför service och entreprenad inom bland annat elinstallation och fastighetsautomation. Vi är specialiserade på tjänster inom el, hiss och säkerhet. Vad kan vi hjälpa dig med? Läs mer och kontakta oss via www.midrocelectro.se eller ring oss på 010-470 75 00


24

umeå www.svenskleverantorstidning.se

En norrländsk inkörsport till attraktiva mötesplatser – Nolia ska vara för Norrland det Svenska Mässan är för Göteborgsregionen. Nolia AB är ett företag som har mångårig tradition av att arrangera mässor och konferenser i Norrland. Uppdraget är att skapa och utveckla attraktiva mötesplatser som ska ge tillväxt i Norrland.

Det hela började redan 1962 då Erik Hållander grundade det som senare blev Nolia AB och mässan Stora Nolia. De första mässorna var renodlade lantbruksmässor som alternerade från Boden i norr till Sundsvall i söder. Så småningom utökades mässorna med hantverk, industri och fritidsprodukter och blev permanenta i Piteå, Umeå och Sundsvall. 1976 förvärvades Nolia av kommunerna Umeå och Piteå och 2012 köpte även Skellefteå kommun in sig som delägare. Genom ett mässbolag blev det möjligt för de norrländska företagen att komma ut med sina produkter på marknaden. Idag är Nolia Norrlands största mässarrangör och arrangerar fack- och publikmässor i Piteå, Skellefteå, Umeå, Boden, Luleå, Östersund och Sundsvall. Konferensanläggningar finns i Piteå och Umeå. Mässor och konferenser Vi träffar Jonas Dahlberg, VD, som berättar att Nolia arrangerar ett 15-tal mässor i Norrland varje år, bland andra de egna Euromine Expo, Skogsnolia, Nolia Karriär, Stora Nolia, samt Load Up North som är en fack- och publikmässa för entreprenadmaskiner och transport, men också rekrytering. Ett annat populärt arrangemang är Nolia Beer som är Norrlands största ölmässa. – Beträffande Stora Nolia är det Sveriges största besöksmässa, senast hade den 90 000 besökare. Stora Nolia utvecklas mycket inför 2019 och här hoppas vi förmedla nyheter inom en mängd olika branscher, bland annat kring innovation, clean tech och smarta hem, berättar Jonas Dahlberg.

VD Jonas Dahlberg Nolia arrangerar också event och konferenser, både egenproducerade och externa, till exempel Skogs Nolia Konferens som ska syna den skogliga normen och göra skogssektorn mer inkluderande och jämställd, samt Nolia Ledarskap som fokuserar på utveckling av Norrlands chefer och andra personer i ledande positioner. Nolia jobbar härutöver med uthyrning av bord, stolar och dylikt till företag och privatpersoner, samt erbjuder konsulttjänster. – Vi är det enda mässhuset i norra Sverige med egen marknads-, kommunikations- och säljavdelning där vi har tillgång till spetskompetens, till exempel utställningsproducenter och projektledare. Om ett företag exempelvis ska ställa ut på en mässa eller bygga sitt eget showroom kan vi hjälpa till med vår expertis, upplyser Jonas Dahlberg. Främjar besöksnäringen Nolia har genom åren byggt upp ett mycket gott rykte i sin bransch. Målet är att företag och

organisationer kontaktar Nolia i syfte att skapa nya kontakter och nå ut med sin verksamhet. – Man kan se oss som en inkörsport till hela Norrland. Vi står för ett professionellt bemötande och erbjuder ingångar till det norrländska näringslivet. Nolia ska vara för Norrland det Svenska Mässan är för Göteborgsregionen, säger Jonas. Ambitionen är att öka besöksnäringen i Norrland genom att skapa fler attraktiva mötesplatser. – Vi vet att det ger effekt på regionen. En genomsnittlig kongressdelegat spenderar 3 500 kronor per dygn, och om det då rör sig om ett tusental delegater under tre dygn, ja, då kan man räkna ut vilka belopp det handlar om, påpekar Jonas. Det pågår ett kontinuerligt arbete i Nolia i syfte att utveckla nya evenemang med nya arenor och teman. – Med andra ord ser jag gärna att näringslivsrepresentanter sträcker upp handen och säger ”Välkommen till Norrland”, så tar

vi hand om resten. Vi siktar på att växa här i Norrland, för vi vet att när människor möts sker det bra saker.

fakta - Bildades 1962 - Ägs av Umeås, Piteås och Skellefteås kommuner - 35 anställda - Omsatte 63 miljoner kronor 2017 - Servar både privat och offentlig sektor - Täcker hela Norrland

Mässor och Event | Konferenser | Uthyrning | Projektledning

Vi skapar tillväxt i norra Sverige och framgång genom möten.

www.nolia.se www.nolia.se


umeå

25

www.svenskleverantorstidning.se

På Teknikhuset ser man digitaliseringens möjligheter På Teknikhuset i Umeå AB ser man hela tiden digitaliseringens möjligheter. Företaget är en leverantör av digitala helhetslösningar i form av allt från webbutveckling och intranät till mobila appar och systemintegration. Lösningar som sammantaget bidrar till att forma framtidens målmedvetna och lönsamma företag.

I Teknikhuset i Umeå har man över 20 års erfarenhet av digitala helhetslösningar. Företagets trettio medarbetare arbetar dagligen inom områden som verksamhetsutveckling, webbutveckling, intranät, e-learning, mobila applikationer och systemintegration för kunder över hela Sverige men med fokus på Norrland. – Med våra lösningar vill vi vara med och bygga smarta och framtidssäkra affärsmodeller. Det gör vi genom tre huvudsakliga affärsområden: beslutsstöd, verksamhetsutveckling och förändringsledning samt webb- och systemutveckling, berättar Susanne Österström Dahlqvist, VD för Teknikhuset i Umeå AB med ett gediget förflutet i IT-branschen. Inom området beslutsstöd bistår Teknikhuset organisationer i deras arbete med att bygga beslutsstödsapplikationer och datalager i syfte att tillhandhålla bra beslutsunderlag. Utmaningen är att säkerställa att kunden har tillgång till rätt data och samlar in den på rätt sätt. – Vi tillmötesgår alla kunder, oavsett branschtillhörighet, då vi tittar på data som är viktig för varje enskild kund och utgår från verksamhetens behov. Det är A och O för att kunna ta fram en optimal lösning, säger Susanne.

Susanne Österström Dahlqvist

Skräddarsydda lösningar Med tanke på digitaliseringen och att samhället förändras hela tiden finns ett ökande behov för företag att inom olika områden förflytta sig från punkt A till punkt B. Här blir Teknikhusets arbete kring verksamhetsutveckling och förändringsledning extra betydelsefullt. – Vi fångar upp behoven och de åtgärder som behöver vidtas för att förändras och förbättras på rätt sätt. Vi utgår alltid från kundens målbild och dess framtida planer, och vi har förändringsledare som hjälper företag genom de olika processerna. Vi får helt enkelt organisationer att röra sig i rätt riktning, förklarar Susanne Österström Dahlqvist. När det handlar om webb- och systemutveckling kartlägger Teknikhuset vilka system och lösningar kunden behöver för att optimera verksamheten. – Vi skapar webblösningar som gör det lättare för företagen att kommunicera och samarbeta med sina kunder och partners, säger Susanne. Teknikhuset utvecklar webbapplikationer, systemstöd, webbplatser och mobilapplikationer.

– Vi ser digitaliseringens möjligheter och skapar lösningar som driver oss och våra kunder till en smartare framtid – i stort och smått.

Just nu vidareutvecklar man en app till Branäsgruppen som ska göra det möjligt för användaren ladda liftkort på ett smidigt sätt samt att beställa mat som levereras direkt till stugan. På sikt ska man även kunna hyra sin skidutrustning via appen. – När vi utvecklar system utgår vi alltid från kundens krav- och behovsbild. Därefter analyserar vi olika möjligheter och skapar ett förslag som vi vet kommer att gynna verksamheten. Det blir en trygghet för kunden när vi tar ett helhetsansvar kring allt från kravinsamling och projektledning till arkitektur och systemutveckling. Personlig prägel Genom åren har Teknikhuset servat uppdragsgivare som Svenska Kyrkan, Brottsoffermyndigheten, Västerbottens läns landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Norra Skogsägarna och BRP. – Vi är bra på att fastställa var kunden befinner sig idag och hitta rätt vägar framåt kring det som är genomförbart och genomslagskraftigt. Vi sätter en personlig prägel på alla våra arbetsinsatser, det finns alltid ett namn, en kontakt, ett ansikte bakom varje projekt, vilket våra kunder uppskattar. Tack vare vår mångåriga erfarenhet har vi också insikt och förståelse för olika branscher, vilket förstås underlättar när vi ska ta fram en optimal lösning för varje enskild kund. De ser oss som en trygg partner som bygger hållbara relationer inför framtida utmaningar, säger Susanne. Hon spår en fortsatt god utveckling i Teknikhuset med en ökning av såväl omsättningsnivåer som antalet anställda. Även produktportföljen kommer att växa i takt med den digitala utvecklingen, samtidigt som det ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling. – Vi ser digitaliseringens möjligheter och skapar lösningar som driver oss och våra kunder till en smartare framtid – i stort och smått, avslutar Susanne Österström Dahlqvist.

fakta - Bildades 1998 - 30-tal medarbetare - Omsatte 28,2 miljoner kronor 2017 - Servar både privat och offentlig sektor - Kunder rikstäckande med fokus på Norrland - Partner och certifierad utvecklare för Microsoft, Office 365/SharePoint Online, Sitecore, Episerver och Umbraco


26

umeå www.svenskleverantorstidning.se

En betydande aktör kring svensk bredbandsutbyggnad

VD Robert Håland De senare årens omfattande bredbandsutbyggnad har fyllt orderböckerna för ett företag som Priotec AB. Priotec bygger bland annat processnät och Wlannät i allt från industri- till gruvanläggningar i hela Sverige.

Priotec fyller 15 år och har med andra ord varit med under hela den omfattande bredbandsutbyggnad som skett i landet sedan dess. Fem anställda under ledning av VD och ägare Robert Håland servar en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige. – Vi bygger processnätverk och systemnätverk, i huvudsak mot industrin, men arbetar även med ortsammanbindande nätverk. Under senare år har vi fokuserat mycket på vindkraftverk, industrianläggningar och gruvanläggningar, både ovan och under jord. Vi har till exempel byggt processnät och Wlannät i flera gruvor i Sverige, berättar Robert. Han konstaterar att man för några tiotal år sedan kommunicerade med walkie talkies i dylika sammanhang, men att man numera kan styra hela verksamheter från kontrollrum på långa avstånd. – Idag styr man till exempel lastmaskiner i en gruva från en kontorslokal ovan jord. Det sammanfattar väl det vi arbetar med – att bygga effektiva nätverk som fungerar för varje enskilt ändamål, framhåller Robert Håland. Bred verksamhet Priotec AB arbetar också med ortsammanbindande nätverk genom att till exempel blåsa fiberkabel och hänga kablar i kraftledningsstolpar, samt allt annat som för optisk fiber. Härutöver driver man en sidoverksamhet där man bygger skåp för

– En bra affär ska innefatta två viktiga saker: två nöjda parter. nätverk. Det handlar om rostfria lösningar för montering av nätverkskomponenter, framför allt i industrilokaler och andra krävande miljöer. Något annat man arbetar aktivt med är konsultverksamhet där Priotecs personal hyrs in som exempelvis projektledare eller montageledare i olika sammanhang.

Återkommande kunder Bland Priotecs många kunder märks bland andra Boliden Mineral, Vattenfall, Zinkgruvan i Askersund, Eitech och Lapplands Elnät. – Våra kunder värdesätter att vi alltid levererar det vi lovar eller något som överträffar deras förväntningar. Att vi har många återkommande kunder är ett kvitto på att vi utför bra arbeten. Vi försöker alltid skapa ett ömsesidigt förtroende där kunden alltid kan känna sig trygg i sina kontakter med oss. En bra affär ska innefatta två viktiga saker: två nöjda parter, slår Robert Håland fast. Han spår en fortsatt god utveckling i Priotec med växande omsättningsnivåer under kommande år. Enligt Robert kommer han inte att vara ensam i ledningen, fler personer kommer att ansvara för den dagliga verksamheten och kontakten med kunderna.

– Framtiden ser ljus ut, konstaterar Robert Håland.

fakta - Bildades 2003 - Ägs av Robert Håland - 5 anställda - Omsatte 7 miljoner kronor 2017 - Servar både privat och offentlig sektor - Kunder rikstäckande


umeå

27

www.svenskleverantorstidning.se

Otrolig tillväxt och utveckling på ÅF i Umeå

fakta

- Har ökat från 30 till 130 anställda på tre år i Umeå - En av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare - Verksamheten i regionen omsatte cirka 150 miljoner kronor 2017 - Kunder rikstäckande, företrädesvis i norra regionen - Arbetar tillsammans med privat och offentlig sektor

Ingenjörs- och designföretaget ÅF är en av Sveriges populäraste arbetsgivare och växer i rasande takt i Umeå.

ÅF grundades 1895, vilket gör bolaget till Sveriges äldsta konsultbolag med en unik erfarenhetsbank. ÅF sysselsätter cirka 10 000 anställda som skapar hållbara teknik- och designlösningar inom allt från samhällsplanering, infrastruktur, VA, El och VVS till energi, miljö, säkerhet och industri. ÅF är ledande inom sitt område med verksamhet och kunder över hela världen. På kontoret i Umeå träffar vi Folke Sandberg, regionchef Nord på Samhällsbyggnad, och Daniel Palmlöf, sektionschef COE Innovation, som berättar att man under de senaste tre åren har vuxit i Umeå från 30 till 130 anställda. Helhetslösningar ÅF i Umeå erbjuder rådgivning och helhetslösningar inom exempelvis en ny fabrik eller ett nytt exploateringsområde. Folke Sandberg utvecklar: – Vi kan teknik, vi förstår våra kunders krav och vi har förmågan att se helheten samt leverera den bästa lösningen. Vare sig det gäller planering och projektering av järnvägar och vägar eller installationsteknik för fastigheter, säger han. Ett växande område är också process- och verksamhetsutveckling, där ÅF bland annat arbetar tillsammans med industrisektorn i olika företags ledningsgrupper. – Just nu efterfrågar många företag och organisationer kunskap inom processorientering

Regionchef Norr Folke Sandberg och sektionschef industri Daniel Palmlöf av verksamheter, och där utbildar vi personer i ledande positioner. För närvarande har vi en aktör inom gruvindustrin som skickat alla sina chefer till oss för utbildning, berättar Daniel Palmlöf. Framtidens hållbara och smarta städer Globala trender och utmaningar påverkar i hög grad hur vi lokalt kommer leva och bo i framtiden. Genom att fokusera på och utgå från människorna i staden utvecklar ÅF attraktiva, hållbara och smarta städer där det ska vara enkelt för medborgarna att leva. För vår och kommande generationer. ÅF kallar det för Future Cities. Med ÅF:s samlade kompetens inom stadsutveckling, energi, vatten, avfall, industri, digitala lösningar, hållbara transporter och framtida mobilitet kan företaget skapa lösningar som spänner över flera fält, vilket är nyckeln i utvecklingen av framtidens städer. – En betydande del av Future Cities handlar om digitalisering och optimering av trafikflöden. Till exempel bistår vi just nu NUS med bygglogistik där vi kunnat minska

– Vi är ledande inom industri och infrastruktur i Umeåregionen och räknar med att fortsätta växa. transportkostnader med 15 procent, berättar Daniel Palmlöf. Genom digitala tvillingar, det vill säga kopior av olika produktionsenheter, kan vi simulera flöden, arbetssätt, utfall, takttider med mera. Stark lokal aktör ÅF i Umeå har kunder över hela landet, och ett starkt fäste i norra Sverige. Uppdragsgivarna kommer från såväl privat som offentlig sektor – bland andra Boliden, Volvo, Scania, Umeå

kommun, Ålö, Trafikverket och Västerbottens läns landsting. – Man vänder sig till oss eftersom vi är en stark lokal aktör med det stora företagets resurser i ryggen. Vi står för innovativa helhetslösningar som anpassas efter kundernas behov. Vi är ledande inom industri och infrastruktur i Umeåregionen och räknar med att fortsätta växa, avslutar Folke Sandberg.

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vi växer med rekordfart i Umeå och hela regionen och är på ständig jakt efter fler talanger till vårt team. Läs mer och kontakta oss på afconsult.com.


28

umeå www.svenskleverantorstidning.se

Rätt isolering blir en smart investering

– Eftersom våra insatser innebär att vi sänker kundens energiförbrukning blir det en lönsam investering. Allt fler inser värdet av effektiv isolering i olika sammanhang ur ett såväl ekonomiskt som säkerhets- och miljömässigt perspektiv. Bullmarks Isoleringsservice AB i Umeå utför alla typer av isoleringsmontage och står för professionella insatser till konkurrenskraftiga priser.

Bullmarks Isoleringsservice AB bildades 2005 och utför alla typer av isoleringsmontage för VVS, kylmedia, ventilation, brandtätning och plåtbeklädning. – Det kan handla om både värmepumpsisolering, undercentraler där vi isolerar tilluft och VVS-isolering så att luften kommer dit den ska, säger Erik Johansson, VD och en av delägarna i bolaget.

Han berättar vidare att det dock är brandisolering som utgör den främsta delen av verksamheten. Det handlar om att isolera olika kanaler i syfte att förebygga brandspridning. Isoleringens tjocklek varierar beroende på vilken typ av vägg det rör sig om, men också beroende på den tid det tar för personern i fastigheten att sätta sig i säkerhet vid en eventuell brand. Med andra ord, ju längre tid desto tjockare isolering. Hårda krav, stora utmaningar Just beträffande brandsäkerhet omfattas branschen av mycket hårda krav. För en aktör som Bullmarks Isoleringsservice är det en självklarhet att alltid leverera det som krävs och leva upp till de regelverk som finns. – En av branschens stora utmaningar är att vi ibland får för lite utrymme för isoleringsinsatser. Det har blivit sämre med åren, inte minst eftersom det numera krävs ännu mer omfattande isolering för att leva upp till olika energiklassningar. Jag efterlyser en större förståelse mellan branschens olika aktörer så att den som ritar fastigheten förstår vikten av

Ägarna Erik Johansson och Niklas Blomberg utrymme för olika isoleringsinsatser, säger Erik Johansson. Lång erfarenhet Bullmarks Isoleringsservice AB täcker hela Umeå med omnejd. Företaget har funnits i 13 år men erfarenheten i detsamma stäcker sig ett 30-tal år tillbaka i tiden. Genom åren har man servat åtskilliga uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor, varav några är Assemblin, Bravida, Grube Ventilation, Caverion, Umeå

kommun och Umeå Universitet. – Våra kunder värdesätter att vi står för en hög servicenivå och alltid kan rycka ut med kort varsel i samband med akuta situationer. Vi står för professionella jobb till rimliga priser, och eftersom våra insatser innebär att vi sänker kundens energiförbrukning blir det en lönsam investering, påpekar Erik Johansson. Han konstaterar att Bullmarks Isoleringsservice har många återkommande kunder och spår att den positiva utvecklingen i bolaget kommer att hålla i sig. Man har ett dotterbolag i Filipstad, Hedlund & Bis AB, som man kommer att satsa på ytterligare med ambitionen att attrahera fler kunder i framför allt Mälardalen.

fakta Kabelvägen 10, 901 33 Umeå, Sweden • Eric: 0705-52 27 34 • Niklas: 0705-52 27 35 Epost: info@bullmarksisoleringsservice.se • www.bullmarksisoleringsservice.se

- Bildades 2005 - Ägs av Erik Johansson och Niklas Blomberg - 14 anställda - Omsatte 15 miljoner kronor 2017 - Täcker Umeå med omnejd - Dotterbolag i Filipstad


östersund www.svenskleverantorstidning.se

ALLT FLER VILL BO OCH VERKA I ÖSTERSUNDS KOMMUN Östersund är Norrlands sjätte största kommun sett till folkmängden, vilken nyligen passerade 63 000 invånare. Därmed sattes ett nytt befolkningsrekord i kommunen som 2014 sjösatte en tillväxtplan fram till 2020. Halvvägs kan man konstatera att det sedan 1970-talet aldrig varit så populärt att flytta till Östersunds kommun som nu. Befolkningsökningen är konstant och kommunen svarar med ett omfattande bostadsbyggande. Fram till 2025 är planen att 4 000 nya bostäder i attraktiva lägen ska ha byggts. En viktig faktor i sammanhanget är förstås ett blomstrande näringsliv. Det går bra för företagen i Östersunds kommun som härigenom bidrar med skatteintäkter och arbetstillfällen, vilket i sin tur bidrar till den gemensamma välfärden. Det har lett till att antalet nya företag som startats i kommunen har ökat under den senaste femårsperioden, samtidigt som ungdomsarbetslösheten har sjunkit från 12 procent 2012 till 4,8 procent 2017.

Näringslivet spelar med andra ord en viktig roll i hela kommunens utveckling och tillväxt. På Näringslivskontoret arrangerar man regelbundna företagsträffar och gör återkommande företagsbesök i syfte att, tillsammans med företagen, utveckla företagsklimatet och stärka tillväxten i regionen. En annan viktig aktör är Företagslotsen som samordnar alla inblandade aktörer när ett företag vill etablera sig i kommunen. Företagslotsen informerar och fungerar även som ett bollplank kring råd och idéer för de som vill starta företag, flytta ett bolag till Östersunds kommun, eller utveckla en befintlig verksamhet. Man kan också bistå i frågor kring exempelvis olika tillstånd och bygglov, lediga verksamhetslokaler, olika stöd och bidrag samt markarrendering. I Företagslotsen finns lång erfarenhet av att stötta företag i arbetet med att förverkliga deras ambitioner.

Källor: Wikipedia och ostersund.se

29


30

östersund www.svenskleverantorstidning.se

En trygg partner inom säkerhet och underhållsteknik Säkerhet och underhållsteknik är expertområden för Granit Teknikbyrå AB. Företaget erbjuder tjänster och support inom framför allt systemsäkerhet, CE-märkning och ILS. Det är ett behov som bara växer bland Sveriges företag och som för Granit Teknikbyrå innebär en stadigt växande kundkrets.

bistod vi till exempel med CE-märkning, upplyser Lars. Han berättar vidare att man genom åren har hjälpt många olika aktörer från privat och offentlig sektor. FlexiHeater och Addseat är två andra exempel på uppdragsgivare. – Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet av branschen och vår förmåga att alltid leverera

Framtidsoptimism Han spår en fortsatt god utveckling för Granit Teknikbyrå och tror att såväl omsättningsnivåer

som antalet anställda kommer att fortsätta växa i samma takt som de gjort under de senaste fem åren. – Vi förutsätter att kundbasen kommer att breddas med nya uppdragsgivare inom framför allt kraftverksindustrin, men samtidigt är det förstås viktigt att vi fortsätter utveckla samarbetet med befintliga kunder. Vi ska alltid vara den lättillgängliga samarbetspartnern som levererar det lilla extra, avrundar Lars Larsson.

fakta

Granit Teknikbyrå bildades 2012 och erbjuder tjänster och support inom framför allt systemsäkerhet, CE-märkning och ILS. På kontoret i Östersund träffar vi bolagets VD, Lars Larsson, som berättar att 90 procent av verksamheten kretsar kring uppdrag för Försvarets Materielverk. – För FMV levererar vi systemsäkerhet och ILS, varav det förstnämnda handlar om riskanalyser kring huruvida olika material är skadliga för person, egendom eller miljö. Det kan röra sig om allt från soldaternas utrustning till fordon och containrar. ILS står för Integrated Logistic Support och innebär analyser i syfte att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt hålla material i drift, berättar Lars Larsson som varit teknisk officer vid Arméns Tekniska Skola i Östersund. Granit Teknikbyrå bistår även den civila marknaden med exempelvis CE-märkning av olika produkter. Man kan även hjälpa till i arbetet för en säker arbetsplats där man säkerställer att gällande lagar och förordningar efterföljs. Attraherar kraftverksindustrin Det har hänt en hel del i Granit Teknikbyrå under de fem år som gått sedan vi senast besökte Lars och hans kollegor. Antalet anställda har fördubblats, liksom omsättningen, och man har etablerat ett nytt kontor i Enköping för att komma närmare uppdragsgivare i Stockholm och Mälardalen. Expansionen är ett resultat av en ständigt ökande efterfrågan på bolagets tjänster. – Kraftverksindustrin är en bransch där vi bedömer att det finns mycket potential för oss att utvecklas. Vi har redan börjat jobba på uppdrag av bland andra Fortum och Jämtkraft. När Fortum byggde om ett av sina kraftverk

i tid. Vi är ytterst prisvärda tack vare låga overheadkostnader, jobbar flexibelt och är alltid snabba att återkoppla till kunden, framhåller Lars Larsson.

- Bildades 2012 - 5 delägare - 12 anställda - Beräknad omsättning för 2018 är 11 miljoner kronor - Täcker Jämtland, Stockholm och Mälardalen - Huvudkontor i Östersund och kontor i Enköping

Vattenkraft

– Vi ska alltid vara den lättillgängliga samarbetspartnern som levererar det lilla extra. VD Lars Larsson

För säkra långsiktiga tekniklösningar www.granitteknik.se Granit Teknikbyrå AB Kyrkgatan 53 831 34 Östersund telefon: 070-6993921


östersund

31

www.svenskleverantorstidning.se

Sanering och rivning i hela Jämtland/Västernorrland Försäkringsbolag, byggentreprenörer och fastighetsbolag. Det är bara några av de aktörer som regelbundet anlitar Sanerarna i Östersund AB. Företaget står för kvalificerade sanerings- och rivningsarbeten och är alltid snabbt på plats hos behövande kunder.

Sanerarna i Östersund AB har tio år på nacken och har ända sedan starten varit specialiserat kring sanerings- och rivningsarbeten åt bland annat försäkringsbolag, byggentreprenörer och fastighetsbolag. – Vi tar oss an både stort och smått, säger Fredrik Ryrland som är bolagets VD. – Det kan handla om allt från större industrisaneringar till mindre städuppdrag, fortsätter han och nämner skadesanering och skadehantering, då Sanerarna i Östersund rycker in i samband med exempelvis brand- eller vattenskador, eller vid problem med avlopp, mögel eller lukter. – Vi jobbar med både byggnad och lösöre så att kunden inte ska behöva vara drabbad längre tid än nödvändigt. Härutöver ombesörjer vi alla kontakter med försäkringsbolagen, upplyser Fredrik. I många fall innefattar denna typ av uppdrag även rivning och återuppbyggnad. Sanerarna tar här ett helhetsansvar och kan till exempel både riva ut och återskapa ett kök som blivit vattenskadat. Asbest- och klottersanerar Det hälsofarliga byggmaterialet asbest är alltjämt vanligt i byggnader resta fram till mitten av 70-talet, men landet över pågår det ett målmedvetet arbete för att eliminera materialet från våra fastigheter. Här kan Sanerarna i Östersund komma in i samband med rivning, ombyggnation eller renovering och avlägsna all asbest så att kommande arbetslag kan jobba på ett tryggt och säkert sätt. Sanerarna är i sammanhanget förstås godkänt av Arbetsmiljöverket för dylika arbetsinsatser. Ett annat arbetsområde är klottersanering och klotterskydd. Sanerarna håller fasader i Östersund med omnejd rena och fria från klotter och kan vid behov lägga på ett vax på fasaden som underlättar framtida sanering och förhindrar den från att ta skada. Här jobbar man med varmvatten via miljögodkända högtrycksaggregat. Härutöver kan bolaget också åta sig insatser kring grövre byggstäduppdrag.

– Det som kännetecknar oss är att vi återkopplar omgående, är snabbt på plats när kunden behöver oss, samt att vi alltid bemöter denne på ett trevligt och professionellt sätt.

– När ett byggprojekt är klart tar vi på oss att grovstäda hela arbetsplatsen. Vi källsorterar allt avfall och har tillstånd att transportera alla förekommande material, upplyser Fredrik Ryrland. Miljömedvetet och kostnadseffektivt Sanerarna i Östersund täcker ett område som sträcker sig över Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Länsförsäkringar, Peab samt Sollefteås, Östersunds och Krokoms kommuner är bara några av de som anlitat företaget sedan starten 2008. Att arbeta både miljömedvetet och kostnadseffektivt har varit ett framgångsrecept. – Det som kännetecknar oss är att vi återkopplar omgående, är snabbt på plats när kunden behöver oss, samt att vi alltid bemöter denne på ett trevligt och professionellt sätt, säger Fredrik.

VD Fredik Ryrland Han berättar att alla uppdragsgivare, även de som inte var på plats i samband med ett saneringsuppdrag, erhåller ett certifikat på utfört arbete, inklusive kontaktuppgifter till ansvarig person. På så sätt kan kunden snabbt få hjälp om något problem skulle uppstå. Fredrik Ryrland tror att Sanerarna i Östersund kommer att bredda tjänsteutbudet framöver, bland annat genom att anställa fler specialister inom olika grenar. – Det är också viktigt att vi fortsätter hålla oss uppdaterade kring allt som händer i branschen. Det gäller att vi är på tårna och hela tiden verkar i dess framkant.

fakta - Bildades 2008 - 10 anställda - Omsatte 14 miljoner kronor 2017 - Täcker Jämtland, Härjedalen och Västernorrland - Kunder inom både privat och offentlig sektor

SANERARNA I ÖSTERSUND Lövstavägen 1, 832 96 Frösön 063-589 98 50 info@sanerarna.se www.sanerarna.se


32

östersund www.svenskleverantorstidning.se

Finmekanisk tillverkning med stor precision

VD Christer Nilsson Medicintekniska aktörer tillhör en bransch där det ställs oerhört höga krav på precision, kvalitet och exakthet. Fullt naturligt med andra ord att branschen vänder sig till Östersundsbaserade Laser Nova AB, en specialist på mikrolaserbearbetning. Företaget tar ett helhetsansvar kring allt från förstudier till färdig produkt med fullständiga kvalitetskontroller.

Det har snart gått 20 år sedan Östersundsföretaget Laser Nova AB etablerades. Bolagets specialitet kretsar kring mikrolaserbearbetning, vilket är en process med många olika arbetsmoment, såsom skärning, håltagning, svetsning, märkning, ytstrukturering, härdning och tvättning.

– Det handlar om finmekanisk tillverkning, framför allt för kunder inom den medicintekniska branschen, men också för andra uppdragsgivare med högt ställda krav på precision, kvalitet och exakthet. Vi tar ett helhetsansvar som innefattar allt från förstudier till färdig produkt och är just nu i färd med att utveckla verksamheten mot den norska offshoreindustrin, berättar Christer Nilsson, VD, tillika en av tre delägare i bolaget. Brett koncept Laser Nova erbjuder konsulttjänster kring kundernas produktionslösningsproblematik. Kunderna kontaktar företaget med en förfrågan kring tillverkning av olika prototyper enligt deras egna ritningar. Med Laser Nova som partner kan de sedan göra utfallsprover och tester i syfte att komma vidare och utvärdera sin egen konstruktion. I den medicinsktekniska branschen handlar det om långa processer för att utvärdera säkerheten för olika produkter och

– Våra uppdragsgivare värdesätter att vi tar ett helhetsansvar, att vi alltid är klara och tydliga i våra kontakter samt att vi är öppna och kommunikativa i alla sammanhang.

tjänster. Beträffande produktion/tillverkning utför Laser Nova laserskärning, lasersvetsning och lasermärkning av produkter. Det kan handla om lösningar för medicin- eller fordonsbranschen, eller produkter för allt från finmekaniska verkstäder till offshoreindustrin. – Vår produktionsteknik passar in där annan teknik inte är möjlig att använda. Vi producerar produkter som kunden äger själv, antingen med vårt eget material eller genom att kunden skickar sin produkt som vi sedan förädlar, upplyser Christer Nilsson. Ett annat område kretsar kring kvalitetskontroller. – Vi märker allt tydligare hur viktigt det är med processkontroller och validering längs hela vägen, genom alla processteg. På så sätt kan vi alltid leverera samma produkt med samma kvalitetsstandard vid varje enskilt tillfälle, förklarar Christer. Goda framtidsutsikter Laser Nova har snart 20 år på nacken, men erfarenheten i företaget sträcker sig dock längre tillbaka än så. Man servar kunder över hela Sverige och även i andra delar av världen, varav några är Koenigsegg i Ängelholm, Westinghouse i Västerås, MAX 4 i Lund, samt Jude Medical i Costa Rica, Markem Imaje i Frankrike och Abbott Medical i USA. – Våra uppdragsgivare värdesätter att vi tar ett helhetsansvar, att vi alltid är klara och tydliga i våra kontakter samt att vi är öppna och kommunikativa i alla sammanhang. Vi försöker lära känna kundens behov utanför ritningarnas krav, vilket i sin tur skapar pålitlighet och ömsesidigt förtroende, säger Christer.

Han menar att framtiden för Laser Nova ser bättre ut än någonsin mot bakgrund av att företaget nu befinner sig i ett skede som man har planerat för sedan ett tiotal år tillbaka. – Framöver kommer vi att börja bearbeta nya marknader och starta tre nya bolag inom bland annat tillverkning. Vi räknar med ökade omsättningsnivåer och fler nyanställningar för att kunna klara de nya utmaningar som satsningarna medför.

fakta - Bildades i april 1999 - Ägs av Ove Sandelin, Rickard Olsson och Christer Nilsson - 8 anställda - Beräknad omsättning för 2018 är 12 miljoner kronor - Kunder rikstäckande och export world wide - Utvecklas mot offshoreindustrin i Norge - Certifierat enligt ISO9001 samt FDA-godkänt av amerikanska myndigheter - AAA-klassat


göteborg 33 www.svenskleverantorstidning.se

ƚͬ ŵͬ ŶŝŶŐ

ŬƚŝŽŶ

Laser Nova, ett världsklassföretag inom mikrolaserbearbetning – Varje dag!

&ŽƌƐŬŶŝŶŐΘ &ŽƌƐŬŶŝŶŐΘ hƚǀĞĐŬůŝŶŐ hƚǀĞĐŬůŝŶŐ dǀćƚƚͬ ƌĞŶƌƵŵͬ ƉĂĐŬŶŝŶŐ

sŝƐŝŽŶ

>ĂƐĞƌEŽǀĂ͕ĞƚƚǀćƌůĚƐŬůĂƐƐĨƂƌĞƚĂŐ ŝŶŽŵŵŝŬƌŽůĂƐĞƌďĞĂƌďĞƚŶŝŶŐ Ͳ ǀĂƌũĞ ĚĂŐ͊

sŝƐŝŽŶ

WůĂŶĞƌŝŶŐ

ĨĨćƌƐŝĚĠ >ĂƐĞƌEŽǀĂ͕ĞƚƚǀćƌůĚƐŬůĂƐƐĨƂƌĞƚĂŐ >ĂƐĞƌEŽǀĂƐŬĂůůŵĞĚƐŝŶ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŬŽŵƉĞƚĞŶƐŝŶŽŵ ŝŶŽŵŵŝŬƌŽůĂƐĞƌďĞĂƌďĞƚŶŝŶŐ Ͳ ǀĂƌũĞ ŵŝŬƌŽďĞĂƌďĞƚŶŝŶŐŵĞĚůĂƐĞƌ͕ ŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬĞƌƚŽĐŚĞĨĨĞŬƚŝǀƚŚũćůƉĂ ĚĂŐ͊ ŬƵŶĚĞƌ ĨƌĊŶƉƌŽƚŽƚLJƉƚŝůůƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘

WƌŽĚƵŬƚŝŽŶ

ĨĨćƌƐŝĚĠ

WůĂŶĞƌŝŶ

<ŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶ

WƌŽƚŽƚLJƉĞƌ

>ĂƐĞƌEŽǀĂƐŬĂůůŵĞĚƐŝŶ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŬŽŵƉĞƚĞŶƐŝŶŽŵ ŵŝŬƌŽďĞĂƌďĞƚŶŝŶŐŵĞĚůĂƐĞƌ͕ ŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬĞƌƚŽĐŚĞĨĨĞŬƚŝǀƚŚũćůƉĂ ŬƵŶĚĞƌ ĨƌĊŶƉƌŽƚŽƚLJƉƚŝůůƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘ +46 (0)63 18 08 80

ORDER@LASERNOVA.SE

www.lasernova.se Odenskogsvägen 1A 831 48 Östersund, Sweden

<ŽŶƐƚƌƵŬ


34

öland www.svenskleverantorstidning.se

Känd från SVT:s Mot alla odds:

Laurentsios livsöde sporrar och inspirerar Laurentsio Pettersson har blivit en inspirationskälla för många människor. Med en funktionsnedsättning som gör att han endast mäter 120 centimeter har han mot alla odds byggt ett fungerande liv, fyllt av glädje och inspiration som han via både föreläsningar och sin bok, kallad just Laurentsio: att lyckas mot alla odds, förmedlar till sina medmänniskor.

Laurentsio Pettersson föddes i Rumänien 1980 och placerades, på grund av sin funktionsnedsättning, på barnhem redan när han var mycket liten. När han var elva år adopterades

Laurentsio Pettersson

han av svenska föräldrar i Hofors och gick sedermera på idrottsgymnasiet i Bollnäs. Hans stora idrottsintresse ledde till att han sedermera fick möjlighet att delta i Special Olympics i USA där han vann tre guldmedaljer i rullstolsfriidrott. Laurentsio har med andra ord, trots att han bara är 120 centimeter lång, bevisat att det mesta är möjligt, även om det finns hinder i vägen. Det är också utgångspunkten i hans bok Laurentsio: att lyckas mot alla odds. – Det är en självbiografi om min resa genom livet – från fångenskapen i Rumänien till friheten i Sverige, men också om kampen om att kunna göra vardagliga ting. Det handlar också om min jakt på idrottsframgångar och filmroller, om en 150 mils vandring inför miljonpublik, samt, inte minst, om sökandet efter min biologiska familj, berättar Laurentsio Pettersson. Föreläsningar Han menar att alla människor har något de kan utföra mot alla odds. Boken började han skriva i samarbete med Torbjörn Vårsaga hösten 2014 och under sommaren året därpå lanserades den. Under de tre år som gått sedan dess har Laurentsio haft åtskilliga föreläsningar, vilka bygger på samma innehåll som hans bok. Här har han visat bilder och filmklipp, bland annat från hans tid på barnhemmet i Rumänien, från TV-serien ”Mot alla odds” som sändes i SVT 2012, filminspelningar och olika modelluppdrag. – Jag har genomfört väldigt många föreläsningar under de tre år som gått sedan boken blev klar. Jag vill inspirera och förmå människor att inse att ingenting är omöjligt. Laurentsio Pettersson har en förmåga att se möjligheter i stället för problem. Han betonar att det finns både för- och nackdelar med att vara kortväxt.

– Om jag tappar något behöver jag till exempel inte ens böja mig ner för att plocka upp det, säger han med glimten i ögat. Blickar framåt Laurentsio ser bara framåt och har många planer för framtiden. Han planerar till exempel för en fortsättning på boken, redan namngiven till ”Vad jag gör idag”. Planer finns också kring en lanseringsidé inom olika medier, men det

ligger än så länge på planeringsstadiet och är således något som Laurentsio inte kan prata högt om. – Samtidigt vill jag förstås fortsätta inspirera människor till en bättre tillvaro, det är något jag alltid lär vilja hålla på med. Så länge människor efterfrågar och uppskattar det jag vill förmedla kommer jag att fortsätta göra det, säger Laurentsio Pettersson.

En hjullastarförare ut i fingerspetsarna Lastning, lossning, schaktning och vägbyggnation. Arbetsuppgifterna är många för Jimmy Larsson som ensam driver Larssons Lastartjänst i Färjestaden. Med sitt breda koncept har han skaffat sig ett gott rykte i den öländska entreprenadbranschen.

Jimmy Larssons far startade företag i entreprenadbranschen 1979 och när denne gick bort 1991 tog Jimmy över det som då verkade under namnet Larssons Entreprenad i Färjestaden AB. Jimmy sålde sedermera företaget och arbetade i stället för Kalmar kommun, innan han i februari 2014 valde att starta upp sin egen verksamhet med namnet Larssons Lastartjänst. – Det har blivit många nya kontakter, inte minst med yngre förmågor som formar en ny generation i branschen. Själv är jag något av en ensamvarg och därför driver jag firman på egen hand, utan anställda, säger Jimmy. Brett koncept Larssons Lastartjänst står för ett brett koncept som bland annat innefattar lastning, lossning, planeringsuppdrag, vägbyggnation och schaktning. – Det gäller att bygga sina egna förutsättningar och utföra jobb som gör att

man blir ihågkommen. Det genererar i sig nya uppdrag. Som man sår får man skörda, är en filosofi jag brukar jobba efter, säger Jimmy Larsson. Han innehar ID06-certifikat som gör att han får verka på byggarbetsplatser, han går kontinuerliga kurser, såsom Arbete på Väg och innehar ADR-intyg för transporter av farligt gods. Även de maskiner han använder är besiktigade och kontrollerade för att uppfylla alla de krav som branschen ställer. Larssons Lastartjänst verkar i regionen kring Kalmar och Öland, men Jimmy kan även åta sig mer långväga uppdrag när uppdraget så kräver. Han är medlem i Öst-Schakt med god överblick av branschen och som också förmedlar en hel del jobb. – För närvarande jobbar jag på Länssjukhuset i Kalmar där man bygger en ny psykiatriavdelning. Tidigare har jag varit med i bygget av den nya sträckningen av E22, och därefter deltog jag i bygget av en återvinningscentral på uppdrag av Skanska, berättar Jimmy Larsson.

Ägare Jimmy Larsson

Ser framåt Uppdragen fortsätter med andra ord att strömma in till Larssons Lastartjänst och Jimmy ser flera anledningar till att många väljer att anlita hans firma. – Jag har ju trots allt jobbat med detta i

hela mitt yrkesverksamma liv, är det något jag verkligen kan så är det att köra hjullastare och allt annat som rör branschen. Jag är dessutom alltid noga med att uppdatera min utrustning, vilket inneburit att jag idag kör en mycket modern hjullastare. Det är viktigt att hänga

07 2-3 863314 • firm a.laurent sio @ o ut lo o k .co m w w w.laurentsio.co m

Mobil 072-573 19 61

med tekniken och dess utveckling, understryker Jimmy Larsson som ser positivt på framtiden. – Min ambition är att köra på i samma anda och eventuellt bredda mig framöver. Det gäller att alltid vara öppen för nya idéer.

Färjestaden


ängelholm 35 www.svenskleverantorstidning.se

En elexpert i branschens framkant ABR Elinstallationer är elföretaget som verkar i branschens framkant. Här kombineras traditionella elinstallationer med insatser kring solel, kylinstallationer och smarta hem.

Man får en tydlig känsla av ett ungt och dynamiskt företag när man besöker ABR Elinstallationer i Ängelholm. Rickard Lindman Lejon, VD och ägare, har skapat det optimala teamet tillsammans med kollegorna Nicklas och Andreas. – Vi tittar på saker på samma sätt. Vi är självtänkande, noggranna och inte minst nyfikna, säger Rickard och framhåller ambitionen att fortsätta satsa på solel, kylinstallationer och smarta hem under många år framöver. – Därför fokuserar vi på kvalitet och hållbara lösningar. Det är av största vikt att vi alltid levererar rätt produkt till rätt pris och i tid, understryker han. ABR Elinstallationer AB:s kundkrets består av både privatpersoner och företag, såsom industriföretag, kontor och butiker. Det brukar bli en hel del nyinstallationer i bostäder, men nyligen har man till exempel arbetat med installationer och belysning i en maskinhall, Lexus bilhall och Ängelholms Bowlinghall

VD och ägare Rickard Lindman Lejon

Andreas

Niklas

med tillhörande restaurang. Härutöver åtar man sig också nätverksinstallationer, kyl- och värmeinstallationer, inte minst i form av solel.

väldigt stor skillnad i hur vi upplever en viss situation eller produkt. Erfarna entreprenörer har länge varit medvetna om värdet av rätt belysning för olika syften, och ABR Elinstallationer får många förfrågningar från butiker, restauranger och företag som vill skapa den rätta atmosfären och de bästa förutsättningarna för till exempel presentation av produkter eller arbetsvillkor för sina anställda. – Numera är det också många privata husägare som efterfrågar optimal och inte minst dekorativ belysning. Många spenderar idag en hel del pengar på att inreda sina hem, och här kan i många fall just belysningen vara avgörande för hela upplevelsen, påpekar Rickard. Han menar att många idag inte är medvetna om de stora besparingar som kan uppnås genom att växla till "smart" LED-belysning. Han nämner flera exempel där man har minskat kundens energiförbrukning avsevärt. – Vi ser detta som en av våra viktigaste uppgifter, att hjälpa våra kunder att spara energi med ny teknik. Vi vill mer än gärna träffa nya kunder och prata om möjligheterna till besparingar, avslutar Rickard Lindman Lejon.

Smart el Ett annat växande område är så kallad smart el. Här finns, enligt Rickard Lindman Lejon, enorma utvecklingsmöjligheter inom ett område som redan har massor att erbjuda. – Vi upplever att det råder en mycket hög efterfrågan på smart teknik. Många vill till exempel kunna reglera, stänga av och sätta igång elektriska installationer med mera via sin smartphone, ofta motiverade av önskemål om komfort, säkerhet och ekonomi. Vi har alltid en diskussion med våra kunder om alla de möjligheter som finns. De är i det närmaste oändliga, och utmaningen är att hitta rätt lösning för varje enskild kund. LED-belysning sparar pengar Ljus påverkar humör, välbefinnande och inte minst din arbetsförmåga hemma och på jobbet. Men ljuset påverkar också hur du upplever verkligheten. Exempelvis ljusets färg kan göra

RING OSS PÅ:

+46 72 3088 717 • VÄRME INSTALLATIONER • SMART EL • KYL INSTALLATIONER Majsgatan 83, 26253 Ängelholm, Sverige E-mail: info@abrel.se • Hemsida: www.abrel.se


36

ängelholm www.svenskleverantorstidning.se

Läckra designprodukter för en vackrare vardag I Briscapo brukar man säga att man gör vardagen lite vackrare för sina kunder. Briscapo har ända sedan 40-talet försett butiker och restauranger med kristall och porslin från välkända tillverkare, och står numera för ett brett koncept av spännande och estetiskt tilltalande designprodukter för både köket och det privata hemmet.

Det är en både vacker och estetiskt tilltalande upplevelse att besöka Briscapo. Vi träffar bolagets VD, Ingmar Persson, som visar upp det mycket charmiga showroomet som ligger i en äldre, charmig fastighet strax utanför Ängelholm. Han berättar med stor inlevelse om Briscapos historia, vilket tar sin början redan 1945 då Captain Lundqvist startades som ett grossistföretag för engelsk och svensk kvalitet i kristall och porslin. – Kristall och porslin utgör fortfarande en stor del av vårt produktsortiment, vilket vi förmedlar

– Vi är generalagent, importör och distributör för en rad specifikt utvalda högkvalitativa produkter. till butiker och restauranger i hela Sverige. Numera kan vi erbjuda produkter även från länder som Tyskland och USA, säger Ingmar. Han presenterar produkter från välkända tillverkare som Denby, Spode och Portmeirion som producerar det finaste engelska porslinet, men också exempelvis mikrovågsugnar, diskmaskiner och frysar med lång hållbarhet och trygga garantier. Iögonfallande är också fantastiska kristallglas från klassiska tyska tillverkare som Nachtmann och Spiegelau. Kockarnas förstahandsval Även metallkonst har en mycket stor plats i Ingmar Perssons hjärta. Han visar stor entusiasm när han till exempel visar upp de många prisbelönta Robert Welch Signatureknivarna, vilka har utvecklats i samarbete med professionella kockar. Detsamma gäller en Nanopond-titanstekpanna från Hestan, vilken är många av världens bästa kockars förstahandsval när det kommer till matlagning med optimala köksredskap.

Under senare år har Briscapo även kompletterat sortimentet med möbler. I dag är företaget agent för den spanska möbeltillverkaren Koo International. Kvalitetsmedveten kundkrets Bilden blir allt tydligare under vårt besök: hos Briscapo finner man produkter av högsta kvalitet från välkända designers. – Det har för vår del inneburit att vi levererar till många butiker och restauranger i Sverige som jobbar med ett tydligt fokus på att leverera kompletta och optimala upplevelser för sina kunder och gäster. Vi är generalagent, importör och distributör för en rad specifikt utvalda högkvalitativa produkter. Dessa finns antingen hos oss eller några av våra många återförsäljare i hela Sverige, upplyser Ingmar Persson. Han avslutar med att tipsa om Briscapos överskådliga hemsida som inte minst är en mycket bra inspirationskälla för personer i jakt på spännande julklappar för såväl företagets personal som vänner och familj.

0431-445 880 • www.briscapo.se


ängelholm 37 www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetsprodukter för övning i skarpt läge

VD Villy Svensson Räddningstjänsten och Försvarsmakten, liksom privata aktörer, arbetar dagligen, året runt för medborgarnas säkerhet. Det kräver övning, vilket i sin tur förutsätter rätt utrustning. I det sammanhanget är Elji Sport AB en trygg leverantör av övningsoch skyddsutrustning – produkter med extremt höga krav på kvalitet och tålighet.

Ända sedan slutet av 80-talet har Elji Sport AB levererat utbildnings- och räddningsutrustning för framför allt MSB, Räddningstjänsten, företag, vårdsektorn, polis och Försvarsmakten. I huvudsak handlar det om tillverkning av dockor. – Vi tillverkar till exempel branddockor i flera olika storlekar, vilka används för träning av att släcka bränder i kläder. Vi tillverkar även speciella dockor för träning med rullstolar. I vårt utbud finns ett standardsortiment av räddningsdockor, men även mer eller mindre avancerade varianter, till exempel dockor med inbyggda värmekanaler för träning med värmesökande utrustning, berättar Villy Svensson, VD för Elji Sport AB. Överlägsen slitstyrka Nämnda användare av Elji Sports dockor måste kunna lita på att utrustningen levererar i skarpt läge, att de tål extremt tuff behandling i extrema miljöer. – Vi vet att våra dockor ofta utsätts för våldsam behandling vid träning och övning och därför ser vi det som extra viktigt att leverera god kvalitet och hållbarhet. Också materialvalet görs med utgångspunkt från användning och kundens krav, och det är en av anledningarna till att vi väljer att tillverka dockorna själva i vår

egen anläggning, något vi har gjort i 30 år, säger Villy Svensson. Elji Sports dockor är med andra ord synnerligen slitstarka och har i regel betydligt längre hållbarhet än måna andra varianter för samma ändamål. I de fall dockor trots allt går sönder kan Elji Sport åta sig att reparera dem på anläggningen i Munka Ljungby. Hälsa och arbetsmiljö Elji Sport har funnits ända sen 1989, Villy

Svensson köpte företaget 2003. Han deltar dagligen i produktion och utveckling av dockor och andra produkter för användning i brandoch räddningsövningar. Utvecklingen sker ofta i nära samarbete med kunden eftersom denne ofta kan ha många olika specifika önskemål, beroende på var och hur aktuella brand- och räddningsövningar kommer att äga rum. – Eftersom vi anser att hälsa och arbetsmiljö är prio ett är det en självklarhet för oss att leverera produkter som inte på något sätt är

skadliga för hälsan, understryker Villy och plockar samtidigt ner något från en hylla som ser ut som en vanlig filt. – Vi kan till exempel erbjuda en brandfilt som inte innehåller glasfiber och andra farliga ämnen, men som trots detta fungerar precis lika bra som mindre hälsosamma produkter, säger Villy och plockar avslutningsvis fram en tändare ut fickan och visar att filten inte kan brinna.

Svensktillverkad övningsutrustning av högsta kvalitet Slitstarka och värmetåliga räddningsdockor tillverkade i kvalitetsväv och skinn. Dockorna är förstärkta i leder och veck. Skinndockan har specialfästen för att kunna klä med stövlar. Denna docka specialtillverkas också i barnstorlek. Räddningsdocka (ÅG-dockan), art. nr. 140

Räddningsdocka i skinn, art. nr. 130-131 ELJI SPORT AB - Gesällgatan 1, 266 32 Munka Ljungby. Tel. +46 (0)431 - 43 13 20 Mobiltel. 070 - 672 85 24 E-post; info@eljisport.com

www.eljisport.com


38

ängelholm www.svenskleverantorstidning.se

Sågning och håltagning i extrema förhållanden Det finns de som kan göra ett hål, och så finns det de du kontaktar när det gäller håltagning i extrema förhållanden. Extrem Borr & Sågteknik är en sådan aktör. Med ett flertal olika tekniker och arbetsmetoder kan man alltid ta sig an de riktigt stora utmaningarna.

Extrem Borr & Sågteknik AB, vanligen benämnt som EBS, arbetar med vajer- och klingsågning, nibblerskärning, kompaktering, klippning, borrning och fräsning i extrema och känsliga miljöer. – Vi erbjuder totallösningar och trivs bäst med de riktigt stora utmaningarna. Det kräver också att vi ständigt är uppdaterade med modern teknik och de senaste arbetsmetoderna. Och om tekniken inte finns utvecklar vi nya maskiner och lösningar, säger Dorthe Sjöholm, vice VD och delägare i Extrem Borr & Sågteknik. Hon berättar att verksamheten tog fart när en kund frågade om man kunde såga under vatten i ett kärnkraftverk. Eftersom metoden inte existerade utvecklade EBS en ny såg och ett nytt arbetsätt tillsammans med det österrikiska företaget Braun.– Vi lyckades utveckla en metod som till exempel minskar skärningstiden från 20-24 timmar till 24 minuter. Det är med andra ord logiskt att det idag råder stor efterfrågan på

denna teknik, säger Dorthe Sjöholm och berättar att man numera arbetar för kärnkraftsindustrin i många delar av Europa. Kvalificerade medarbetare och ett stort nätverk Idag sysselsätter Extrem Borr & Sågteknik sex anställda i form av ett stabilt och högt kvalificerat team. Alla tekniker/operatörer är utbildade för att arbeta i en radiologisk miljö. – Samtidigt ska vi inte underskatta betydelsen av vårt stora nätverk och våra kompetenta partners, vilka också utgör viktiga anledningar till att vi alltid kan garantera hög kvalitet och säkra leveranser. Vi har till exempel ett nära samarbete med leverantörer och verkstäder i närområdet, berättar Dorthe Sjöholm.

men också länder som USA, Spanien och Frankrike finns representerade när vi talar om tidigare uppdrag. Nyligen fick man en förfrågan från italienska Genua där ju en bro kollapsade tidigare i höst. Extrem Borr & Sågteknik erbjuder även uthyrning och försäljning av maskiner och utrustning för uppdrag kring borrning, sågning och nedtagning, samt konsultation kring olika arbetsmetoder. – Med 30 års erfarenhet har vi samlat en expertis och maskinteknik som vi gärna delar med oss av, avslutar Dorthe Sjöholm.

Tillhör världseliten Extrem Borr & Sågteknik tillhör världseliten i sin bransch. En titt på företagets referenser gör det tydligt att detta nischade bolags tjänster är eftertraktade långt utanför Sveriges gränser. Det gäller inte minst Danmark och Finland,

Extrem Borr & Sågteknik AB

®

Nya Axtorpsvägen 332 266 91 Össjö Växel: +46 (0) 431 – 435 550 Mobil: +46 (0) 708 – 311 909 jan.sjoholm@ebsteknik.se www.ebsteknik.se


ängelholm 39 www.svenskleverantorstidning.se

Gediget hantverk och modern robotteknik hand i hand I RRS Smide AB går ett gott hantverk och modern robotteknik hand i hand. Det välrenommerade företaget producerar små och stora smideskonstruktioner av högsta kvalitet för byggföretag och industrin i nordvästra Skåne och södra Halland. Allt från trappräcken till stora balkar finns i RRS Smides breda koncept.

Tillverkning av stålkonstruktioner samt serviceuppdrag för industrin och byggsektorn i nordvästra Skåne och södra Halland är specialiteter i RRS Smide AB, där man är särskilt duktiga på tillverkning av bland annat räcken och trappor samt svetsning och reparationsarbeten. Bolagets VD, Thorbjörn Persson, visar exempel på flera lokala

byggnadskonstruktioner i stål, men vi får snart klart för oss att verksamheten präglas av betydligt mer än så. – Vi vill bygga långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer, liksom med våra kompetenta medarbetare. Därför fokuserar vi på dedikerad och välutbildad personal, samt en bra och hälsosam arbetsmiljö, säger Torbjörn och fortsätter. – Alla våra anställda har samma behörigheter och kan därför arbeta självständigt, utföra samma jobb och ta det nödvändiga ansvaret. Det innebär att det oftast är samma person som mäter hos kunden som också är ansvarig för själva smidesarbetet i verkstaden. Detta minimerar tydligt risken för fel och genererar i sin tur nöjda kunder som kommer tillbaka. Sätter prägel på Ängelholm På RRS Smide AB är man stolta över att företagets produkter kan ses i lokalområdet. – Vi vet att snabba leveranser, korta ledtider, kvalitet och säkerhet är viktiga anledningar till att man väljer oss här i närområdet. Vi har utvecklat ett väletablerat och gott samarbete med byggföretag och andra entreprenörer, vilket också utgör en del i vår framgång, påpekar Torbjörn Persson. Faktum är att RRS Smide ända sedan 70-talat har bidragit till att sätta sin prägel på Ängelholm. Redan vid ankomsten till Ängelholms flygplats möts man av den fina stålkonstruktion som formar entrén till flygplatsbyggnaden. – Ofta är vi med från allra första början i ett projekt, som när vi nyligen hjälpt till att skapa en ny fasad och entré för köpcentret Brännborn Center. Det var ett mycket lyckat byggprojekt där vi fick möjlighet att bidra med stora delar av vår professionella expertis, säger Torbjörn och tillägger att företaget är certifierat enligt EN 1090-3 och arbetar med CE-märkning.

Framtidstro Torbjörn ser ljust på framtiden, orderingången är stabil och han räknar med att den 18 man starka medarbetarskaran framöver kommer att växa. – Vi tror på en fortsatt god utveckling eftersom vi ser en ökande efterfrågan på lösningar präglade av kvalitet, säkerhet, dialog och kreativt dedikerad inmatning. Där kan vi göra en väsentlig insats för många olika uppdragsgivare, avrundar Torbjörn Persson.

Åkerlundsgatan 9 262 73 Ängelholm 0431 – 41 56 80 info@rrssmide.se www.rrssmide.se


40

tingsryd www.svenskleverantorstidning.se

Alltför många företag saknar effektivt brandskydd Brandskyddet är inte sällan eftersatt på svenska företag, något man sedan länge strävat efter att råda bot på i Blekinge Brandskydd AB. Företaget utbildar, tar fram utrymningssystem, erbjuder förstahandsbrandskydd och punktskydd – åtgärder som i förlängningen kan spara både liv och egendom.

Blekinge Brandskydd startades i Listerby i Blekinge och omfattar idag kontor i både Tingsryd och Ronneby. På det förstnämnda möter vi ägarna Patric Persson och Niklas Runbert som driver företaget sedan 2010. De berättar att verksamheten bland annat kretsar kring framtagning av förstahandsbrandskydd, det vill säga allt som gör att du som enskild person själv kan släcka och upptäcka en brand, till företag i Skåne, Blekinge och Småland. – Vi står för helhetslösningar från start till mål, inklusive uppföljning och efterkontroller. Vi tar till exempel fram utrymningssystem med skyltar, linjer, utrymningsplaner, lampor med mera som vi monterar själva, berättar Patric Persson som har många år bakom sig i branschen och besitter stor kunskap kring alla delar av effektiva brandskydd. Kollegan Niklas Runbert är brandman samt instruktör i D-HLR, HLR samt har behörighet för att utbilda i heta arbeten. Tillsammans kompletterar de varandra väl i arbetet med att kartlägga brandskyddsbehovet hos Sydsvenska företag. Många saknar punktskydd Man vänder sig till företag med allt från ett par anställda till stora börsnoterade bolag. Blekinge Brandskydd erbjuder professionella utbildningsinsatser, även på engelska, vilket blivit allt vanligare i takt med att företagen får fler anställda med utländsk bakgrund. – Företagen behöver, som i många andra sammanhang, inte sätta upp sig på en lista och vänta på att den blir fulltecknad innan vi dyker upp. Vi utbildar mer eller mindre omgående när en kund anmäler sitt intresse, upplyser Niklas Runbert. Han berättar att man även besitter spetskompetens inom punktskydd, det vill säga små släckningssystem, baserade på kolsyra, som monteras i bland annat el- och apparatskåp. Det är ett viktigt skydd som många företag dock saknar. – Vi blir lika förvånade varje gång vi besöker ett företag och noterar att punktskydd saknas. Företagen har stora robotar och avancerade maskiner med tillhörande elskåp, men inget skydd i skåpet. Blir det en kortslutning eller gnistbildning som resulterar i brand kan man räkna med två till tre veckors stillestånd, men med ett bra punktskydd handlar det om tvåtre dagar. Det gör en enorm skillnad ur ett ekonomiskt perspektiv, och faktum är att dessa

bränder är betydligt vanligare än vad många tycks tro, konstaterar Patric Persson och tillägger att även restaurangbranschen har behov av dessa släckningssystem. Vi är auktoriserade för montering och service av Ansulex släcksystem samt PrestoGuard punktskydd i apparatskåp och fordon. Eftersom nämnda bränder många gånger inträffar på grund av att gnagare har tagit sig in i skåpet har Blekinge Brandskydd behörighet att jobba även med detta. Företaget arbetar också med brandtätning. I en brandvägg får det inte finnas några håligheter och det blir det om man till exempel har dragit en kabel i väggen. Då kan Patric, Niklas och deras kollegor snabbt vara på plats och täta med brandfog som sväller i samband med värme och gör väggen hundra procent tät. Man arbetar med allt från mjukfog till Roxtec modulsystem. Brandgasventilation (rökluckor) är en viktig del av en fastighet som många gånger glöms bort i allt ifrån industrilokaler till trapphus i bostadshus. Det är viktigt att de fungerar så att brandgasen kan släppas ut om olyckan är framme.

Långvariga kundrelationer Blekinge Brandskydd AB är inte knuten till någon leverantör, vilket gör att man alltid kan erbjuda den allra bästa utrustningen för varje enskild kund. Man jobbar uteslutande med marknadsledande produkter, något som uppskattas av kunderna som fäster stor tillit till företaget. – Vi strävar efter att hela tiden ha en nära och personlig dialog med våra kunder. Ingen ska behöva känna sig obekväm med att ringa och fråga oss om något som rör brandskydd. Vi erbjuder alltid en genomgång av kundens fastighet och utför dessutom årliga kontroller

och underhållsinsatser. Kunden ska aldrig behöva ringa mer än ett nummer, säger Patric Persson. Det har gjort att bolaget skapat både starka och långvariga kundrelationer. Idag servar Blekinge Brandskydd cirka 700 avtalskunder. – Tveka inte att kontakta oss om ni vill bli en del av vår stora familj, uppmanar Patric Persson och Niklas Runbert.

KONTAKTUPPGIFTER:

Blekinge Brandskydd AB, Med bifirma Smålands Brandskydd Lokgatan 5 362 30 Tingsryd Andreas. 0706-970580 Niclas. 0706-970662 Patric. 0706-970669 Mail: info@blekingebrandskydd.se


tingsryd

41

www.svenskleverantorstidning.se

Murningsarbeten med trygghet och kvalitet Jörgen Hall jobbade som anställd i byggbranschen, men kände att han kunde göra mer i egen regi. Han startade JH Murningsarbeten AB med ett brett koncept kring allt från grunder och fasader till kakel och klinker. Trygghet för kunden är devisen Jörgen jobbar efter.

Jörgen arbetade i många år som anställd med olika byggprojekt när han bestämde sig för att stå på egna ben. – Jag kände att jag kunde erbjuda kunderna ännu bättre service om jag jobbade i egen regi, så jag bestämde mig för att ta steget. Bra kundkontakter är väldigt viktigt i den här branschen, säger Jörgen med stort eftertryck. Inom ramen för verksamheten i JH Murningsarbeten AB jobbar man med allt från grunder och fasader till mindre putsningsarbeten, vedspisar, braskaminer, skorstenar, skorstensrör, kakel, klinker och elvärmegolv. – Det vi jobbar mest med är renovering eller nybyggnation av badrum, kök och entréer, och därefter handlar det mycket om murning av och rördragning i skorstenar och kaminer, upplyser Jörgen som har en anställd. Fullt upp JH Murningsarbeten AB utgår från Tingsryd men verkar inom en radie på cirka fem mil från hemorten som bland annat sträcker sig till Växjö, där Jörgen och hans kollega har en hel del jobb. – Under hösten är det många privatpersoner som vill ha kök, badrum och skorstenar fixade innan jul. I mån av tid blir det en del jobb som inhyrd åt kollegor som behöver hjälp, så vi har med andra ord fullt upp. Vi tar ett helhetsansvar

och kommer gärna med förslag på olika lösningar, det är alltid bäst att lösa eventuella frågetecken tillsammans, innan till exempel ett badrumsprojekt startas, säger Jörgen Hall. Kvalitetsstämpel JH Murningsarbeten AB innehar högsta kreditvärdighet hos UC och har naturligtvis våtrumsbehörighet enligt branschorganisationen PER & BKR. – Vi är övertygade om att detta är en kvalitetsstämpel som ger kunden ökad trygghet i sina kontakter med oss, säger Jörgen. Företaget tar alltid fullt ansvar för alla sina arbetsinsatser, vilket bland annat innebär att kunden ibland tvingas lämna tillbaka produkter man köpt på förhand i de fall dessa inte uppfyller våra krav, för att vi ska kunna lämna garanti på utförande respektive slutprodukt. – Det är bara en av anledningarna till att kommunikation är A och O. Vi vill ju förstås inte att de ska lägga pengar och tid på produkter som inte håller måttet. Vi lämnar gärna offert i de fall det finns möjlighet så att kunden ska känna sig bekväm. Det ska alltid vara tryggt att anlita oss, avslutar Jörgen Hall.

Trygghet och kompetens hos lokal rörmokare Företag och privatpersoner i behov av kvalificerade tjänster kring rörarbeten, VVS och värmepumpar i Kronobergs län har en erfaren och kompetent samarbetspartner i TRS, det vill säga Tingdahls Rörservice AB. Här tar man sig an både små och stora projekt i allt ifrån befintliga fastigheter till nybyggnadsprojekt.

Johan Tingdahl

Det är Johan Tingdahl som driver TRS – Tingdahls Rörservice AB sedan fyra år tillbaka, efter att ha verkat i branschen i tolv år. TRS tar sig an både små och stora entreprenader i form av såväl nybyggnadsprojekt som ombyggnationer och renoveringsinsatser. Det handlar om kvalitativa jobb inom rörarbeten, VVS och värmepumpar i hela Kronobergs län, i synnerhet i Tingsryd och i en tio mils radie från orten.

Små och stora uppdrag – Vi ser oss själva som den lokala rörmokaren med helhetslösningar kring allt som handlar om förmontage, rördragningar och VVS. Vi besitter även svetskunskap och kan tack vare vår breda kompetens och långa erfarenhet utföra en mängd olika jobb. Det gör oss till en bra och pålitlig samarbetspartner, säger Johan Tingdahl. Han berättar att kundkretsen består av både företag och privatpersoner. TRS förmåga att ta sig an både små och stora uppdrag uppskattas mycket av kunderna. – För oss betyder service allt. Det medför att vi erhåller många jobb från andra firmor som ser oss som en kompetent samarbetspartner, säger Johan. Helhetslösningar Tingdahls Rörservice samarbetar i sin tur med ett flertal el- och byggfirmor i syfte att alltid kunna erbjuda sina kunder en helhetslösning kring exempelvis badrums- och köksrenoveringar. Johan och hans kollegor är förstås certifierade VVS-montörer. – För närvarande är det en hel del jobb kring vatten och värmepumpar, säger Johan som ser framtiden an med stor tillförsikt. – Förfrågningarna ökar och verksamheten växer. Inom kort kommer jag att behöva anställa mer personal.

Produkter som är levererade ovh installerade av Tingdahls Rörservice.


42

tingsryd www.svenskleverantorstidning.se

Starkt koncept kring modern legotillverkning Lång erfarenhet, kompetenta medarbetare och en modern maskinpark har gjort Jålek Plåt AB framgångsrikt. Företaget sysslar med plåt- och stållegotillverkning och kan ta sig an allt från prototyptillverkning till produktion av stora serier för kunder med höga krav på både kvalitet och toleransnivåer.

Jålek Plåt AB startades som ett familjeföretag 1989 och leds sedan ungefär 15 år tillbaka av Bjarne Jansson och Jörgen Johansson med dess 20-tal anställda. Metallbearbetning i form av exempelvis stansning, laserskärning, bockning, svetsning och montering är bolagets specialitet. – Vi står för helhetslösningar, vilka innefattar allt från prototyp till små och stora serier. Vi ser oss själva som en resurs i kundens utvecklingsarbete och bidrar gärna med vår kompetens om material och tillverkningsprocesser, säger Jörgen och visar upp den moderna maskinparken, bestående av två lasermaskiner, vilka skär i tjocklekar på upp till tio millimeter, två kombimaskiner och en stansmaskin. Med den egna borstmaskinen erhåller kunden en gradfri detalj med bra finish till en mycket låg kostnad. – Vi förfogar över en komplett maskinpark, vilket gör att vi kan åta oss de allra flesta typer av jobb. Vi jobbar med all slags plåt och vanligtvis med tjocklekar på upp till sex millimeter, men vi kan hantera plåtar på upp till tio millimeter om uppdraget så kräver, upplyser Jörgen Johansson.

– Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standarden, vilket är en styrka i branschen. Det vittnar om att vi gör saker och ting rätt och att allt fungerar i verksamheten. Sådant kan vara skillnaden mellan att få och inte få ett uppdrag, påpekar Jörgen, och tillägger att man också satsar mycket på sin personal. De erhåller fortlöpande internutbildningar, samtidigt som de hålls uppdaterade kring alla nya maskiner och programvaror. – Så som marknaden ser ut nu har vi fullt upp. Vi växer sakta men säkert och letar ständigt efter nya förmågor som platsar i vår verksamhet, avslutar Jörgen Johansson.

Beredning och leveranssäkerhet I de 3 000 kvadratmeter stora lokalerna producerar man mestadels låg- och mellanvolymer från tio artiklar och uppåt. Den automatiska laserlinjen lämpar sig väl för såväl enstaka prototyper som produktion av stora serier. Det brukar bli cirka 1 200 order varje månad. Stor vikt läggs vid beredning, vilket säkerställer att kunden erhåller rätt kvalitet till rätt pris. Man kan även erbjuda viss montering om kunden så önskar, vilket gör att denne erhåller en mer komplett produkt för slutmontering. – Vi fokuserar mycket på leveranssäkerhet. Grunden till det läggs genom att vi är både snabba och flexibla. Vi investerar dessutom regelbundet i maskinparken för att kunna upprätthålla en hög kapacitet och erbjuda konkurrenskraftiga priser, säger Jörgen Johansson. Kontinuerliga satsningar Merparten av Jålek Plåt AB:s kunder finns i Sverige, men faktum är att man exporterar plåtdetaljer till ett flertal europeiska länder, till exempel de baltiska staterna, Polen, Danmark och Norge, men även så långt som till Malaysia. I regel handlar det om svenska kunder som valt att flytta utomlands.

Saxagårdsvägen 2 362 51 Väckelsång Tel: 0470 - 72 48 60 E-post: info@jalek.se Hemsida: www.jalek.se


tingsryd

43

www.svenskleverantorstidning.se

Två serviceföretag för Sydsveriges industri Bröderna Henrik och Robert Lindskog satsar brett med två välrenommerade företag i två olika branscher. Urhults Werkstads AB och Tinglack AB jobbar med plåt- och rörbearbetning respektive våtlackering i en anda som präglas av hög kvalitet och ett tydligt kundfokus.

Tinglack AB är specialiserat på våtlackering av detaljer i plast, trä, plåt, glas med mera. I den automatiserade verkstaden lackerar man såväl små detaljer som stora serier, vilka ibland kräver manuella arbetsinsatser. – Vi lackerar alltid efter kundernas önskemål och står för kompletta helhetslösningar kring allt från förbehandling och slipning till kulöravstämning och leverans. I många fall verkar vi i rollen som legoleverantör till industrin, säger Henrik Lindskog som leder verksamheten i Tinglack AB tillsammans med Roger Abrahamsson. Water Print I Tinglack lackerar man exempelvis elartiklar, armaturer och detaljer till fordonsindustrin. För privatpersoner tar man sig bland annat an möbler, dörrar och köksluckor. – I grund och botten är vi ett måleriföretag, men vi har utvecklats kontinuerligt till att idag specialisera oss på våtlackering och water transfer printing, säger Henrik. Han förklarar kortfattat att water print i mångt och mycket går ut på att ett stort rispapper med bläck läggs i ett vattenbad, varav objekten sänks ned i behållaren och bläcket fäster på dem. – Metoden är tillämpbar på alla möjliga material, vilket gör att vi lackerar allt från enkla plåt- och plastdetaljer till motorcyklar, hjälmar och jaktgevär. Vi sätter kunden i centrum och jobbar alltid med ett klart och tydligt kvalitetsfokus, säger Henrik Lindskog och nämner kunder som Fresh och Fagerhult. Lösningar i rostfritt Henrik och Robert Lindskog äger, tillsammans med Kenny Kalebsson, dessutom företaget Urshults Werkstads AB, eller Uwab, som man allmänt säger. Trion förvärvade bolaget 2009 och basar därmed för ett tillverkande företag med fokus på plåt- och rörbearbetning för industrin. – Vi jobbar i plåt med tjocklekar på mellan

en och sex millimeter, och alltid i rostfritt stål, säger Henrik som vi träffar i fastigheten som man själva äger. Här hyr man även ut några av lokalerna till andra aktörer, bland andra kommunen. Modern maskinpark Henrik visar upp den moderna och ändamålsenliga verkstaden som bland annat innefattar kantpressar, stansningsmaskiner, rörbearbetningsmaskiner, pressar och svetsar. – Vi fokuserar på korta ledtider och helhetslösningar i hög kvalitet. Det har gjort oss synnerligen konkurrenskraftiga, även i tider då tillverkningsindustrin generellt sett har haft problem, säger Henrik. Urshults Werkstads AB verkar över hela Sverige, men framför allt i närområdet. Linder Aluminiumbåtar och Ryds Båtar är två av kunderna. Andra stora kunder är IV Produkt, Gigant och Scanbox. – Vi investerar för framtiden och just nu ser det riktigt bra ut. Vi genomför nyanställningar och anser allmänt att vi går en spännande framtid till mötes, avslutar Henrik Lindskog.

0477-559 90 www.uwab.com

0477-559 97 www.tinglack.com


44

tingsryd www.svenskleverantorstidning.se

En legotillverkare i branschens framkant

I lilla Konga, strax utanför småländska Tingsryd, finner vi en mekanisk verkstad med en imponerande bredd. Legotillverkning och montering är Stewes Servicefirma i Dångebo AB:s specialitet. Här jobbar man med allt från stansning och laserskärning till klippning och svetsning i ett flertal olika material.

Stewes Servicefirma AB etablerades 1986 och drivs sedan tre år tillbaka av Britt Johansson och sonen Jonas med ett 18-årigt förflutet i företaget. Från början inriktades verksamheten mot service- och underhållsinsatser för industrin, och sedan dess har bolaget utvecklats till en mekanisk verkstad med fokus på legotillverkning och montering. – Vi är ett tillverkande företag som står för allt från ritning till färdig produkt. Vi kan tillverka såväl enskilda komponenter som hela moduler utifrån kundens önskemål. Tillsammans med denne tar vi fram lösningar som är både tids- och kostnadseffektiva, säger Britt Johansson. Ändamålsenlig maskinpark Britt visar upp den ändamålsenliga maskinparken där man utför stansning, laserskärning, kombibearbetning, nibbling, kantpressning, klippning samt svetsning i material som stål, aluminium, rostfritt, Magnelis® och aluzink. Kantpressarna utför vinkelmätning med laser och Stewes Servicefirma var först i Skandinavien med en TruMatic 7000 kombimaskin med både stans och laser i samma

enhet. Maskinerna kommer från välkända Trumpf som står för marknadens bästa lösningar. – Vi är proffs i vår bransch och står för ett koncept som på ett effektivt sätt kombinerar stansning, laserskärning, bockning, gängning och omformning. Vi jobbar i tunnplåt och kan leverera allt från någon enstaka detalj till stora serier, upplyser Jonas Engberg. Det rör sig om såväl unika som återkommande produkter. I Stewes Servicefirma hanterar man tjocklekar på allt från 0,5 till 8 millimeter.

Jonas och Britt Johansson

Varierande uppdrag De flesta av Stewes Servicefirmas kunder finns i närområdet. Företaget har genom åren levererat lösningar till en mängd olika projekt, till exempel för obemannade flygledartorn i bland annat Linköping och Sundsvall. För Holtab tillverkar man transformatorstationer i olika storlekar, man har tagit fram lösningar för Nordic Eye som saluför hjälpmedel för synskadade, och man tillverkar skåp för hjärtstartare för HLR-Instruktören. Härutöver har Stewes Servicefirma tagit fram egna smarta och praktiska lösningar i form av exempelvis förvaringsskåp och arbetsbänkar. – Eftersom vi har all expertis, kunskap och teknik i huset kan vi alltid erbjuda korta ledtider och konkurrenskraftiga priser. Vi har en bred kundstock som vi vårdar och ser vårt goda rykte som den bästa reklam vi kan få. Företaget växer sakta men säkert, vilket gör att vi mer eller mindre ständigt söker efter mer personal, säger Britt Johansson.

Stewes Servicefirma i Dångebo AB Postvägen 10, 362 40 Konga Växel tel. 0477-549 80 info@stewesservice.se www.stewesservice.se


ronneby

45

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalificerade konsulttjänster för den marina industrin C Marine AB tillhandahåller tekniska tjänster för design och konstruktion av marina lättviktskonstruktioner. Bolaget står för ett brett koncept för redare, varv, designers och andra konsultbolag, som via ett samarbete med C Marine erhåller konkurrensfördelar som effektiviserar verksamheten och på sikt gör den mer lönsam.

C Marine AB är ett konsultföretag i fartygsbranschen med mer än 20 års erfarenhet av densamma. Fredrik Åkerman och Johan Edvardsson driver företaget som etablerades för fem år sedan och som sedan dess har fokuserat på konsulttjänster kring design, konstruktion och produktion av fartyg. Lättviktslösningar genomsyrar verksamheten där C Marine med sin breda kunskap och långa erfarenhet servar redare, varv, designers och andra konsultbolag som saknar C Marines spetskompetens.

– Vi inriktar oss på lättviktsfartyg, gärna i kompositmaterial, och system inom den kommersiella sjöfarten. Vi tar fram kompletta projekteringar av fartyg inklusive alla system ombord för våra uppdragsgivare. I ett senare skede kan uppdraget handla om att granska och kvalitetssäkra ritningar för det berörda varvet, berättar Fredrik Åkerman. C Marine ser under projektet till att regler och förordningar för marin verksamhet uppfylls parallellt med kundens tekniska och operativa krav. C Marine kan också bistå med projektledning och bidra med produktionsteknisk expertis under produktionsfasen. Ekonomisk förening De flesta av C Marines kunder finns i Skandinavien och norra Europa. Många uppdrag utförs för kunder på den svenska västkusten. – Vi har genom åren byggt en bred kundkrets med många återkommande kunder. Norge är

till exempel en av de främsta tillverkarna av passagerarkatamaraner i kolfiber i Norden. Här kan vi göra stora insatser. Det fartygsmässigt största projekt vi varit involverat i hittills rörde ett cirka 350 meter långt fartyg, men där var vi en av flera aktörer som jobbade med olika delar av projektet, berättar Fredrik. Så sent som i år startade C Marine tillsammans med några andra mindre konsultbolag en ekonomisk förening, Redarservice.se, där man erbjuder teknisk, operativ och administrativ kompetens till mindre rederier . – Många små rederier är familjeföretag och mäktar helt enkelt inte i detalj sätta sig in i alla nya regler som kommer, liksom alladministration som måste fyllas i för att kunna bedriva verksamheten. Vi erbjuder helt enkelt stöd i den dagliga driften i syfte att skapa ordning och reda i våra kunders verksamheter, förklarar Fredrik Åkerman.

Ökad efterfrågan Fredrik menar att C Marine är mer eller mindre unikt i sin bransch. Man samarbetar med ett flertal olika aktörer i syfte att åstadkomma ett så komplett erbjudande som möjligt. – I den här branschen försöker vi hjälpa varandra så gott det går, säger Fredrik och konstaterar att stora delar av den mindre svenska fartygsflottan med fartyg upp till 40 meter idag är i behov av att bytas ut. Det borgar för en fortsatt ökad efterfrågan på bolagets tjänster, vilket föranleder Fredrik Åkerman att fundera kring nyanställningar. – Just nu är vi två anställda men vi umgås förstås med tankar på att anställa fler. Det är dock inte en helt enkel process eftersom vi som kunskapsföretag ställer höga krav på kompetens och erfarenhet.

Pålitlig servicepartner för Sydsveriges skogsägare Sydsvenska skogsägare och skogsbolag har i JG Hydraulik AB en trygg partner att luta sig mot när skogsmaskinerna krånglar. Jonas Georgsson driver det välrenommerade Ronnebyföretaget med fokus på underhåll och reparationer på plats i skog och mark.

Jonas Georgsson driver den egna firman JG Hydraulikservice AB och har ända sedan starten satsat på service, reparationer och underhåll av skogsmaskiner för skogsentreprenörer och skogsbolag i en 20 mils radie från hemorten Ronneby. Vi möter honom i lokalerna på Lokgatan där han berättar att de i de allra flesta fall handlar om arbetsinsatser ute på fältet. – Merparten av kunderna vill att vi kommer ut till dem eftersom det sparar både tid och pengar för dem när deras utrustning kan åtgärdas på plats. Jag jobbar med detta året runt, så under vintern kan det ibland trots allt vara enklare att utföra vissa moment i vår egen verkstad. Det gäller inte minst oljebyten eftersom oljan kan bli trögflytande i allt för kalla temperaturer, berättar Jonas, som är den i företaget som jobbar ute på fältet. Till sin hjälp har han Percy Petersson som ansvarar för allt inomhusjobb. Franchiseavtal JG Hydraulik har tecknat franchiseavtal med Komatsu Forest som är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner. John Deere är ett annat välkänt märke man jobbar med och det gäller för Jonas och Percy att hela tiden hålla sig

uppdaterande kring vad som händer i branschen. – Idag måste man kunna så mycket mer än bara hydraulik. Alla maskiner är ju mer eller mindre en enda stor PC, de är mycket avancerade eftersom allt är datorstyrt, påpekar Jonas Georgsson. De kunder som har valt att teckna serviceavtal med skogsmaskinstillverkarna via JG Hydraulik meddelas av Jonas när det är dags att serva maskinerna, vilket brukar ske ungefär var 700:e arbetstimme. – Vi tar fullt ansvar för hela serviceinsatsen, vilket gör att kunden kan koncentrera sig fullt ut på kärnverksamheten. Han eller hon behöver inte hålla reda på när det är dags att serva maskinerna eftersom vi via våra system kan se exakt hur många timmar maskinerna har kört och var de har befunnit sig. Det gör att vi vet exakt vilka åtgärder som krävs och vilken

utrustning vi behöver ha med oss när vi åker ut till kunden. Snabb service I den egna slangverkstaden tillverkar man hydraulslangar, packar om cylindrar och utför reparationer av dessa. Även traktorer, entreprenadmaskiner och lastbilar repareras i mån av tid. – Vår bredd gör att vi kan serva ett flertal olika yrkeskategorier. I regel löser vi kundens problem på en gång så att denne kan åka tillbaka med en fungerande slang, upplyser Jonas. Han kan konstatera att företaget går bra,

efterfrågan på JG Hydrauliks tjänster ökar, vilket gör att Jonas är i behov av fler medarbetare och så småningom en större lokal. – Idag är det svårt att hitta båda, konstaterar Jonas. – Det är förhållandevis få som jobbar med fordonsreparationer på den tunga sidan, vilket gör det svårt att hitta en person som kan hoppa in och börja jobba direkt. Beträffande lokaler har vi särskilda behov som gör urvalet begränsat, men jag både tror och hoppas att båda dessa problem kommer att lösas inom en inte allt för avlägsen framtid.

C MARINE AB Your partner in mari me lightweight design www.cmarine.se

Lokvägen 3, 372 38 Ronneby • 0457-164 68 • jghydraulikab@gmail.com


46

ronneby www.svenskleverantorstidning.se

I Ron Plastic utnyttjas glasfiberplastens alla möjligheter

Glasfiber är Ronnebyföretaget Ron Plastic AB:s specialitet. Bolaget tillverkar allt från badtunnor och sandlådor till båtar och lyktstolpar och kan, tack vare att man arbetar utan återförsäljare, erbjuda riktigt bra priser.

Med ett bra läge utmed E22 ligger Ron Plastic vid avfarten till Ronneby. Företaget har verkat i nuvarande form sedan mitten av 90-talet och har sedan starten utvecklat ett koncept som kretsar kring tillverkning av en mängd olika produkter i glasfiber. Båtar, flaggstänger, pooler, sandlådor, designstolar samt får- och kalvigloor till lantbruket är bara några exempel ur det breda produktutbudet. Under senare år har produktionen av brunnslock i glasfiber ökat, liksom tillverkningen av lyktstolpar som levereras till Norge. – Glasfiberlyktstolpar är något som kommer mer och mer och här ligger Norge i framkant. Vi väntar med spänning på att det ska komma igång även i Sverige, säger Kjell Hedlund, VD och ägare av Ron Plastic AB. Båtar och badtunnor Alla Ron Plastics produkter är resultatet av ett handarbete. Man jobbar med ett flertal olika tillverkningsmetoder beroende på produkt, men till största del sprutas gelcoaten upp och laminatet handlamineras genom vätande rulle. Badtunnan Blekingetunnan med vedeldad kamin är en populär produkt, och kan monteras såväl ovan som under markytan. Denna säljs företrädesvis lokalt i Skåne, Blekinge och Småland för att hålla transportkostnaderna nere. De båtar man tillverkar är något kortare än fem meter och efterfrågas mest av privatpersoner. Härutöver tillverkar man räddningsbåtar som används av Sjöräddningen. Samtliga lådor man producerar är tillverkade i glasfiberarmerad polyester. Sandlådorna har en robust konstruktion samt runda hörn, vilket gör dem både säkra och hållbara.

VD och ägaren Kjell Hedlund

Mail: kjellhedlund1@tele2.se • offert@blekingetunnan.se • order@blekingetunnan.se Telefon: kontor 0457-16390 • mobil Kjell 0708-366557 • mobil Fredrik 0704-560779

Konkurrenskraftiga priser De flesta av Ron Plastic AB:s kunder är privatpersoner, men i kundkretsen finns också ett flertal idrottsföreningar. – Nu blir det även allt fler företag som får upp ögonen för oss, framför allt när det kommer till flaggstänger och sandlådor. De sistnämnda beställs av vägföreningar, fastighetsbolag och kommuner, berättar Kjell Hedlund som i dagsläget har tre anställda. Kjell berättar att man jobbar utan återförsäljare. Kunderna kontaktar Ron Plastic direkt, och härigenom kan man erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser på alla sina produkter. – Under senare tid har mycket av branschens plasttillverkning flyttat till Polen. Vi har dock valt att behålla produktionen här i vår egen anläggning. På så sätt behåller vi den lokala närvaron till våra kunder, avslutar Kjell Hedlund.


ronneby

47

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande leverantör av rörtekniska lösningar En av landets ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar är Sandbäckens Rör AB i Ronneby. Det handlar om kvalificerade insatser för såväl privat som offentlig sektor, ett koncept som innefattar allt från ritning och projektering till slutbesiktning.

Sandbäckens Rör finns representerat över hela Sverige och sysselsätter cirka 550 anställda via ett 20-tal dotterbolag på olika orter. Det gör bolaget till en av landets ledande leverantörer av installation och service av rörtekniska lösningar. En av orterna där företaget är etablerat är Ronneby där vi träffar Sonny Johansson. Han driver företaget sedan tre år tillbaka och har sedan dess utvecklat det väsentligt. Tre montörer har till exempel blivit 17.

– Vi är det lilla företaget med den stora koncernens resurser i ryggen. Det gör att vi besitter all nödvändig kunskap för allehanda insatser, och att det därför är väldigt få jobb som vi inte kan ta oss an, säger Sonny och tillägger att man även rycker ut i samband med akuta ärenden. Helhetskoncept Sandbäckens Rör står för kostnadseffektiva tjänster inom VVS, kyla, sprinkler, fjärrvärme, industriella processer och medicinska gaser. Det rör sig om kvalificerade rörinstallationer till professionella uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor. – Vi jobbar med såväl nybyggnationer som renoveringar och står för ett koncept som innefattar allt från ritningar och projektering till färdig installation och slutbesiktning. Beträffande kyla är vi förstås certifierade för den typen av installationer och det brukar även bli en hel del insatser kring fjärrvärme för industrin, säger Sonny Johansson. Han berättar att företaget har ett nära samarbete med ett flertal lokala aktörer som var och en är proffs inom sina respektive områden. Härigenom kan Sonny alltid kalla in rätt expertis för varje enskilt projekt. Sandbäckens Rör i Ronneby jobbar över hela Blekinge och södra Småland. Privatpersoner, entreprenörer, fastighetsägare, kommuner och Försvarsmakten ingår alla i kundkretsen, där företag som Tarkett och Volvo märks. – Många av våra kunder är återkommande, varje montör har direktkontakt med sina respektive kunder och sköter allt arbete med beställningar, uppföljningar med mera. Detta upplägg kring egenansvar tror vi är ett vinnande koncept, säger Sonny Johansson. Framhåller sina medarbetare I Sandbäckens Rör månar man om personalen som Sonny betraktar som företagets ryggrad. – Utan dessa grymt duktiga personer hade vi inte varit det vi är idag, säger Sonny med stort eftertryck, men konstaterar samtidigt att det idag är svårt att hitta rätt personer i samband med nyrekrytering. – Därför har vi alltid en stående annons i lokalmedia där vi söker folk. Vi har dessutom ett bra samarbete med skolorna och tar emot en lärling varje år. Vi försöker bidra så gott vi kan för att förbereda eleverna kring vad som krävs för att arbeta i vår bransch. Vi vill att de ska vara så förberedda som möjligt när de tar klivet från skolbänken till arbetslivet, avslutar Sonny Johansson.


48

karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

En aktiv logistikpartner för Sydsveriges näringsliv

Anders Karlsson Karlshamn, och framför allt stadens hamn, har i ABG Logistic en framstående samarbetspartner kring modernt logistikarbete. Med fullt fokus på tjänster inom bland annat tull, transport och spedition är ABG Logistic en viktig aktör för hela regionens import och export.

ABG Logistic startades 2007 och jobbar idag aktivt inom tre huvudsakliga områden: tull, transport och spedition. Beträffande det förstnämnda jobbar man till exempel med tulldeklarationer för såväl import som export, men också med det man kallar för fullservicetull, vilket innebär att ABG Logistic tar ett helhetsansvar kring allt tullrelaterat pappersarbete, och kan härigenom också säkerställa att kundens tullavgift blir den rätta. En annan tjänst är intrastatredovisning. Anders Carlsson, som leder verksamheten i ABG Logistic, utvecklar: – Alla som jobbar med handel inom EU är skyldiga att lämna statistik till SCB om de överskridit vissa uppsatta gränser för in- och utförsel av varor. Vi sammanställer och lämnar dessa rapporter elektroniskt via IDEP, förklarar Anders och tillägger att man inom tullområdet även utbildar personal som arbetar med tulldeklarationer och/eller intrastatredovisning. Man kan också kartlägga kundens system samt bistå med support och rådgivning kring olika frågor. Helhetsansvar Anders Karlsson lade grunden till ABG Logistic hemma i den egna källaren där

han började med att bistå företagen med transportlösningar, samtidigt som han verkade i rollen som tullombud. I takt med att kunderna blev fler växte såväl företaget som dess tjänsteutbud, vilket lett till dagens aktiva logistikpartner för Karlshamns näringsliv. Verksamheten utgår huvudsakligen från Karlshamns hamn som förstås är en stor samarbetspartner, och för vilken ABG Logistic hanterar bland annat tullagret. – Vårt arbetsfält sträcker sig ner till Malmö och ända upp till Jönköping. Mycket av vårt arbete kan göras från distans, inte minst tulltjänsterna. Samtidigt vill vi betona att vi är en stark lokal aktör här i regionen. Vi finns alltid nära till hands och kan ställa upp med mycket kort varsel, påpekar Anders Karlsson. När det gäller området Transport kan Anders och hans medarbetare göra en komplett kartläggning av ett företags transportsituation, där man belyser exempelvis transportörsval, avtal/offerter, leveransvillkor, routing, leveranssäkerhet och kostnader. Utifrån dessa kan man sedan föreslå förändringar och förbättringar som skapar en mer effektiv transportlösning för kunden. ABG Logistic kan även ta hand om kundens hela speditionsavdelning och därmed frigöra tid för kunden att fokusera på kärnverksamheten.

Det kan handla om att förhandla om priser och villkor med olika transportörer, tecknande av avtal och försäkringar, bokning av transporter och hantering av olika handlingar. I ständig utveckling Tullverket ställer höga krav på företag som ABG Logistic som därför ser till att vidareutbilda sig kontinuerligt för att alltid vara uppdaterade kring allt som händer i branschen. – Våra uppdragsgivare värdesätter den höga kompetensnivå vi besitter, liksom vår långa erfarenhet och det faktum att vi har en stark lokal förankring, är lättillgängliga och kan ställa upp med kort varsel, säger Anders Karlsson.

Schweizervägen 36 374 41 Karlshamn, Sweden +46 (0) 454 – 892 89 info@abglogistic.com www.abglogistic.com

Han betonar vikten av kontinuerlig utveckling av verksamheten och förmågan att marknadsföra densamma i syfte att attrahera fler kunder och större uppdrag. – Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter verka i samma positiva anda som tidigare. Vi utvecklas i snabb takt men har trots detta bibehållit vårt fokus på personliga kundrelationer och närheten till våra uppdragsgivare. Det ska vi fortsätta med, avrundar Anders Karlsson.


karlshamn

49

www.svenskleverantorstidning.se

Grossisten för hela Sveriges restaurangnäring Axfood Snabbgross är Sveriges ledande hämtgrossist för restaurang, café, fastfood och övrig företagsmarknad. Med cirka 13 000 artiklar i lager är man den snabbast växande aktören på den svenska marknaden och en livsviktig leverantör till landets restaurangägare.

Axfood Snabbgross är grossisten för hela Sveriges restaurangnäring. Restauranger, fastfoodställen, caféer, gatukök och pizzerior dominerar kundkretsen, vilken i dagsläget består av nästan 70 000 kunder inom den privata sektorn. – Vi har byggt ett starkt koncept kring högkvalitativa matvaror till konkurrenskraftiga priser och har alltid strävat efter att vara Sveriges både största och bästa snabbgrossist inom vårt gebit, säger Andreas Green som leder verksamheten i Axfood Snabbgross i Karlshamn. Han berättar att verksamheten startades redan på 50-talet då det första snabbgrosslagret etablerades i Varberg. Bolaget verkade tidigare under namnet Dagab Snabbgross men köptes i slutet av 80-talet av Axel Jonsson-koncernen. I samband med att företaget börsnoterades 2000 bildades Axfood. I Karlshamn har bolaget varit representerat sedan 1980. – Det har hänt oerhört mycket sedan jag började arbeta här. Omsättningsnivåerna har till exempel fördubblats, det märks att svenskarna i allt högre utsträckning väljer att äta ute eller köpa hem restaurangmat, säger Andreas Green som har ett 30-årigt förflutet i Axfood. 13 000 artiklar Axfood Snabbgross saluför i dagsläget cirka 13 000 artiklar, bestående av allt från färskvaror, grönsaker, bröd och bakverk till torrvaror, fastfood och drycker. – Vi jobbar alltid aktivt med att bredda och berika sortimentet ytterligare för att kunna tillgodose ännu fler kunder på en allt mer krävande marknad. Vi står för en hög servicenivå och bra priser, samt jobbar aktivt med att utveckla vår e-handel som vi ser som en mycket bra distributionskanal, berättar Andreas. Han framhåller att man på Axfood är noga med att kontinuerligt utbilda sina anställda,

Andreas Green inte minst via Axfood-Akademin där all internutbildning sker. Det brukar röra sig om ett 20-tal kurser per år. – Att utbilda kontinuerligt håller oss på tårna. Det har bidragit till att våra anställda är synnerligen kompetenta. De har en stor del i våra framgångar, anser Andreas. Utvecklingspotential Axfood Snabbgross finns på 24 orter runt om i Sverige, och planer finns på att etablera fler anläggningar inom kort. Totalt sysselsätts cirka 500 medarbetare, varav ett 30-tal på bolagets sälj- och supportkontor och sju i Karlshamn. – Faktum är att vi är den aktör som just nu tar flest marknadsandelar i jämförelse med våra konkurrenter, konstaterar Andreas Green som ser goda utvecklingsmöjligheter för såväl bolaget i stort som verksamheten i Karlshamn. – Vi hoppas kunna flytta till större lokaler så småningom. Ett bättre läge och mer yta skulle ge oss ytterligare möjligheter att nu ut till fler kunder. Om vi kan fortsätta utvecklas i den takt vi har gjort de senaste åren ser allt mycket positivt ut.

Välkommen till Axfood Snabbgross i Karlshamn! Sveriges mest tillgängliga restauranggrossist. Välkommen in på snabbgross.se


50

karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

En målmedveten konsultpartner för framåtsträvande företag Brick Warehouse Consulting är samarbetspartnern för målmedvetna företag. Med sitt starka och välkända koncept kring förändringsledning, projektledning och utbildningar hjälper man sina kunder att bygga starka och långsiktiga relationer med sina kunder. Därmed ökar man också kundens effektivitet och bidrar till bättre resultat.

Brick Warehouse Consulting startades i Eskilstuna 2003 då företaget verkade under namnet Brick Warehouse Consultants. Idag utgår verksamheten från Karlshamn där man verkat sedan ungefär tio år tillbaka. Bolaget erbjuder förändringsledning, projektledning och utbildningar med fokus på Management Consulting, operativt kvalitetsarbete samt komplexa investeringsprojekt. – Det handlar om professionella konsultuppdrag där vi hjälper organisationer framåt under en längre tid. Vår tanke är att bistå kunden under en begränsad period och göra ett så pass bra jobb att kunden själv kan ta vid när vi är klara. Då brukar slutresultatet bli som allra bäst, säger Ulf Oscarsson som leder verksamheten. Utveckling och lyhördhet Ulf förklarar att BWC:s koncept vilar på fyra

stadiga ben: Kvalitets- och Ledningssystem, Produktivitet och Problemlösning, Investeringsprojekt samt Organisation. – Våra samlade insatser gör oss till en idealisk partner, inte minst bland små och medelstora företag, som bidrar till att bygga starka och långvariga kundrelationer för våra uppdragsgivare. Samtidigt bidrar de till ökad effektivitet och bättre resultat, säger Ulf Oscarsson och påpekar att ingen kund är vare sig för liten eller för stor för BWC. BWC:s kunder finns inom allt från livmedelsindustrin till bland mekaniska verkstäder. Stockholmsområdet och resten av landet söderut är företagets huvudmarknad. Alla verksamma personer i bolaget har en lång bakgrund inom industrin, antingen som chefer eller genom andra höga befattningar. Man har därmed bra koll på verkligheten för dagens företag. Utveckling och lyhördhet är nyckelord i verksamheten där man kombinerar passion för affärsutveckling och ledarskap med ett stort intresse för både människor och nya utmaningar. – Vi inleder våra uppdrag genom att kartlägga kundens situation och orsakerna till densamma. Därefter tar vi vid behov fram en åtgärdsplan tillsammans med kunden med tydliga mål kring vad vi vill uppnå, förklarar Ulf. Spänner bågen Sverige befinner sig alltjämt i en högkonjunktur och för en aktör som Brick Warehouse Consulting innebär det att man har

Ulf Oscarsson händerna fulla. – Det gäller dock att vara vaksam, om vi ligger och sover springer konkurrenterna förbi oss, påpekar Ulf och berättar att man nyligen breddade personalstyrkan. Inom kort planerar man att anställa ytterligare en person.

– Vi tror på det vi gör och därför vågar vi satsa. Vi blir allt större här i södra Sverige, men vår ambition är att fortsätta växa och nå ännu fler marknader. Den kompetens vi har räcker längre än där vi står idag, avslutar Ulf Oscarsson.

En rör- och sprinklerexpert för alla behov Hultmark Sweden AB är installationsföretaget med två huvudsakliga inriktningar. Rördragningar och installationer av dimsprinkler är företagets specialiteter, vilket lett till uppdrag på så vitt skilda platser som ubåtar och vandrarhem.

Hultmark Sweden AB har en lite speciell historia. Jens Hultmark, som driver bolaget, arbetade för några år sedan på ett företag i Göteborg som tillverkar dimsprinkler och sprinkler för bland annat fastigheter och båtar. Han bestämde sig för att starta eget inom samma nisch och började serva de lokala båtägarna. – När jag vid ett tillfälle höll en utbildning fick jag en fråga om huruvida jag kunde rekrytera ett antal VVS:are för installationer på Sahlgrenska Sjukhuset. Eftersom jag hade ett förflutet på Kockums var det inget problem. Det visade sig att projektet krävde ytterligare arbetskraft och till sist var vi fem personer som jobbade på Sahlgrenska. Vi fick ett gott rykte och på den vägen är det, berättar Jens som numera driver verksamheten från Karlshamn, närmare bestämt Asarum där han har 15 fast anställda, en praktikant och en inhyrd person till sitt förfogande.

Två huvudområden Företagets förflutna har format dagens koncept som vilar stadigt på två stabila ben. Hultmark Sweden arbetar med rördragningar och rörinstallationer, företrädesvis för SAAB Kockums i Karlskrona där tolv av företagets anställda är stationerade. I dagsläget handlar det mestadels om arbete med ubåtar, vilket även innefattar viss mekanik. Härutöver jobbar man förstås också med alla slags installationer av dimsprinkler. – När det gäller dimsprinkler är vi helt enkelt bäst i branschen. Därför blir vi anlitade av företag över hela Sverige, för närvarande till exempel i Ronneby där vi installerar sprinklersystem på två vandrarhem. Tidigare har vi bland annat jobbat på F17 och Stenaterminalen i Karlskrona, berättar Jens Hultmark. Goda samarbeten Bland företagets samarbetspartner märks, förutom SAAB Kockums i Karlskrona,

dimsprinklertillverkaren Ultra Fog AB i Göteborg och Installationsbolaget i samma stad, för vilka man utför en hel del installationer. Genom åren har man jobbat med de flesta av landets stora byggbolag, men framöver kommer man också att arbeta mer med lokala företag. – Installationsuppdragen blir fler och fler så det gäller för oss att vara förberedda, påpekar Jens. När han blickar framåt vill han utveckla verksamheten kring sprinklerinstallationer ytterligare, samtidigt som man förstås upprätthåller fokus på uppdragen för SAAB Kockums, inte minst i samband med personalbortfall och produktionstoppar. – Det är viktigt att vi upprätthåller vårt goda rykte i branschen, avrundar Jens Hultmark.

Jens Hultmark


karlshamn

51

www.svenskleverantorstidning.se

Trygga installationer av el, IT, säkerhet och solceller Elcommunication Sweden AB, mer känt som ELCOM, är din partner när det gäller el, IT, säkerhet och solceller. Här står man för ett helhetskoncept kring allt från projektering till installation och service, vilket genom åren har bidragit till att kunder både sparar tid och pengar i sina projekt. ELCOM har genom åren levererat många projekt till kunder i en mängd olika branscher.

Elcommunication Sweden AB – eller ELCOM som man kort och gott säger – bildades när sex anställda på ABB Contracting, eller före detta Karl Hansons Elektriska AB som bolaget tidigare hette, bestämde sig för att bryta sig ut och starta ett eget bolag, ELCOM. Året var 2000 och sedan dess har företaget haft en mycket god utveckling. Sammanlagt 90 personer sysselsätter kontoren i Karlshamn och Kallinge. – I Kallinge investerar vi i en ny fastighet i Viggenområdet som blir Ronnebys nya handelsområde. Här kommer både ELCOM och MAPA få var sin byggnad. MAPA AB är ett annat bolag i ERNIMAkoncernen som sysslar med kyl- och värmepumpservice, upplyser bolagets VD Örjan Nilsson och berättar att ELCOM står stadigt på fyra stabila ben: El, IT, Säkerhet och Solceller. Beträffande det förstnämnda jobbar man med allt inom både låg- och högspänning, allt från den lilla sommarstugan till den stora industrin, alla typer av elinstallationer. – Vi rör oss i alla kundsegment – företag, myndigheter, privatpersoner, kommuner, landsting och lantbruk, ja alla är välkomna. Vi jobbar med alla typer av installationer, och inte minst effektivisering av elanläggningar. KNX-system, LED-belysningar, solceller och klimatsmarta lösningar är några exempel på vad vi jobbar med, liksom servicearbeten, säger Örjan. Brett koncept Beträffande området IT jobbar ELCOM med både nätverks- och serverlösningar. Man

Örjan Nilsson

erbjuder full support till sina kunder, vilket innebär att man övervakar deras system. På så sätt har ELCOM full koll på om något ligger nere eller om något håller på att gå sönder. Man jobbar också mycket med trådlösa system, WiFi. – I regel handlar det om helt kundanpassade lösningar. Vi löser allt, konstaterar Örjan Nilsson. Säkerhetslösningar omfattar bland annat brandlarm, inbrottslarm, kamerasystem och passersystem. Även här har kunden fullt stöd via förmånliga service- och underhållsavtal. – Vi har också lång erfarenhet av att integrera olika system till en plattform. Inte minst industrier, myndigheter och företag där operatörer på plats eller mobilt använder sig av detta för att övervaka sin anläggning och kan då snabbt åtgärda ett larm. Vi integrerar kamerasystem där avancerad teknik avgör om det är en människa eller ett föremål som rör sig, informerar Örjan. ELCOM tar ett helhetsansvar som sträcker sig över allt från en idé till nyckelfärdig lösning, vilket genom åren har bidragit till att spara både tid och pengar för kunder i en mängd olika branscher. Alla tjänster finns under ett tak och personalen håller sig hela tiden uppdaterad kring vad som händer i branschen. – Vi är engagerade, i den här branschen är det viktigt att vi ständigt är nyfikna på ny teknik, lösningar och utveckling. Det gäller att hänga med och ligga i framkant, understryker Örjan Nilsson.

Mycket på gång ELCOM:s arbetsområde sträcker sig över hela Sverige och Örjan betonar att man i princip inte har några geografiska begränsningar – man löser uppgiften. Företaget är även involverat i större bostadsprojekt i hela Sverige, där man bygger bostäder tillsammans med byggföretaget JSB Trygga Boendet. Bostadsprojekten sker i samarbete med andra kommunala fastighetsbolag över hela landet. ELCOM servar även specifika företag och kunder med olika geografisk spridning som använder sig av bolagets tjänster. Även industrin satsar och här är ELCOM med i de flesta projekten i Blekinge och till viss del även i Skåne. – Miljöaspekten är viktig för oss, därför investerar vi i solceller, effektiva värme- och kylsystem där MAPA AB blir en del av ELCOM i projekten, konstaterar Örjan Nilsson och berättar att man även är med i ett EU-projekt kring fossilfria transporter och bilar. Örjan Nilsson berättar att man för närvarande också är involverat i byggandet av ett helt nytt sjukhus i Karlskrona, vilket är det enskilt största uppdrag som ELCOM erhållit. Produktionstiden är cirka två år, vilket tryggar sysselsättningen ytterligare. Örjan ser en framtid där ELCOM kommer att fortsätta växa inom alla delar, inte bara genom flera anställningar utom även genom nya förvärv.

Strömmavägen 3 374 32 Karlshamn Tel 0454-56 63 00 www.elcom.se


52

karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

Insipio gör information tillgänglig för alla Kommuner, myndigheter, föreningar, organisationer och företag – överallt ställs hela tiden ökande krav på kundanpassning beträffande digital informationsspridning. Här har Insipio AB kommit att spela en väsentlig roll med sina innovativa internetbaserade läs- och skrivverktyg. På Insipio jobbar man alltid framåtskridande och med stor innovation i syfte att hela tiden utveckla tjänster som möter kraven hos dagens användare.

På Insipio AB insåg man tidigt vikten av fungerande internetbaserade läs- och skrivverktyg. Det handlar om moderna och innovativa lösningar för stavningskontroll, talsyntes och ordprediktion. – Vi sätter med andra ord tal på hemsidor och tar fram hjälpmedel för skolans elever med inlärningssvårigheter. Stavningskontrollen är en molntjänst som inte minst lämpar sig väl för dyslektiker, berättar Åsa Erdenvik som leder Insipio AB med utgångspunkt från Karlshamn. Hon lyfter fram företagets tre lösningar, SpeakIT, ReadIT och TextIT, varav de två förstnämnda ökar tillgängligheten till information på olika hemsidor. Med SpeakIT kan alla besökare få hemsidorna upplästa direkt i sin dator med hjälp av syntetiskt tal, och på ett flertal olika språk. TextIT är en unik molntjänst där användaren kan få en valfri text uppläst

– Vi erbjuder paket på olika nivåer som kunden själv kan beställa efter behov, upplyser Åsa Erdenvik och betonar vikten av att företaget hela tiden utvecklar såväl sig själva som produkterna. – Det måste vi med tanke på att digitaliseringen utvecklas oerhört snabbt. Det gäller att hänga med, det kommer till exempel nya versioner av webbläsare, och eftersom vi har stenkoll på detta kan man idag använda våra lösningar på alla plattformar. Många av våra konkurrenter har olika lösningar för olika plattformar, men för våra kunder ser det alltid likadant ut, oavsett om man till exempel använder Mac eller PC.

Lars Gagnesjö, Åsa Erdenvik och Luley Velev direkt i sin PC, Mac, Chrome Book, läs- eller surfplatta eller smartphone. TextIT finns i flera olika varianter och rymmer bland annat svensk och engelsk stavningskontroll, svensk ordförklaring och ordprediktion.

På tårna Åsa ser positivt på konkurrenssituationen i branschen. Det gör, menar hon, att man hela tiden drivs framåt, är på tårna och tar fram lösningar som ligger i framkant. – Den nya tekniken och kundernas allt större krav på kundanpassning möjliggör för nya tjänster att utvecklas. Vi är innovativa och känner att vi idag representerar de bästa talsyntestjänsterna som finns på marknaden. Vi står dessutom för mycket konkurrenskraftiga priser och för en ständig dialog med kunderna beträffande både teknik och design. Vi kontrollerar noga våra kunders hemsidor för att upptäcka eventuella fel som vi sedan åtgärdar, informerar Åsa Erdenvik. Hon berättar att kompetensnivån i Insipio har höjts ytterligare i och med anställningen

av duktiga systemutvecklare, hård- och mjukvaruingenjörer. I ständig utveckling Åsa Erdenvik ser framtiden an med stor tillförsikt. Efterfrågan på Insipios smarta lösningar ökar stadigt. – Vi har många idéer som vi hela tiden utvecklar. Om man besitter så pass hög kompetens som vi gör kan man hela tiden tänka i nya banor och i förlängningen ta fram nya lösningar. Sedan är det förstås viktigt att vi testar allt synnerligen noga innan vi laserar dem, säger hon. Hon menar att Insipio är en viktig aktör när det handlar om att göra viktig information tillgänglig för så många som mjöligt. – Vi har nya lösningar på gång som jag dessvärre inte kan avslöja just nu. Hos oss är det i princip bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan göra och utveckla.

Ett kvalitetskoncept i den konkurrensutsatta byggbranschen Byggbranschen blir allt mer konkurrensutsatt. Låga pris lockar många kunder, men notan kan bli hög när jobbet inte utförs enligt konstens alla regler. Lians Byggservice har lagt tonvikten på högkvalitativa arbetsinsatser, grundade i lång branscherfarenhet, till rättvisa priser. Det, menar man, lönar sig i längden.

Vi möter Burim Selmani som driver Lians Byggservice, eller Lians Bygg som många kort och gott väljer att kalla företaget. Verksamheten etablerades 2014 under namnet Karlshamns Byggservice och redan efter tre månader fick Burim lov att anställa sin första medarbetare. Idag är man sex heltidsanställda i firman där behovet av arbetskraft ökar hela tiden. – Jag behöver anställda ett par snickare till, men det är inte lätt att hitta rätt folk, säger Burim, men konstaterar samtidigt att bolaget växer och frodas. Renoveringar, tillbyggnation och nybyggnation är företagets specialiteter, varav de förstnämnda kan handla om allt från köks- och badrumsrenoveringar till arbete med tak. – Vi jobbar med allt – golv, väggar tak, kök, snickerier och målerier, och arbetar över hela Blekinge och nordöstra Skåne, upplyser Burim Selmani.

Konkurrerar med kvalitet Lians Byggservice verkar i en synnerligen konkurrensutsatt bransch där många aktörer lockar med låga priser. – Vi är vare sig dyrast eller billigast och har heller ingen ambition att konkurrera med just priset. Vi vill vara en erkänt bra, skicklig och erfaren byggare med fokus på högkvalitativa arbetsinsatser och god kundservice. I det perspektivet anser vi själva att vi står för mycket konkurrenskraftiga priser. Den offert vi lämnar speglar alltid slutpriset, inget kommer till under resans gång, det ska kunden kunna vara säker på, betonar Burim Selmani. Han lyfter i sammanhanget även fram samarbetspartner som Karlshamns Elinstallationer och Carlshamns VVS samt ett flertal underleverantörer, till exempel Beijers Bygg i Karlshamn. – Vi samarbetar också med Österport Colorama och MJ Grävare. Tack vare våra partner kan vi alltid erbjuda kompletta helhetslösningar kring varje byggprojekt.

Burim Selmani

Positiv feedback På Lians Byggservice är man just nu i färd med att certifiera verksamheten för Bas P och Bas U som står för byggjobb och planering. Burim är härutöver utbildad arbetsterapeut, vilket medför att han alltid har en bra och professionell kontakt med sina kunder, något

som uppdragsgivarna själva ofta påpekar. – Nyligen fick jag ett svar från en kund som fått en faktura där han tackade för ett väl utfört arbete, utförda av duktiga hantverkare och lett av en jordnära människa. Det är sådant som gör att man verkligen trivs med det här jobbet, säger Burim Selmani som ser ljust på företagets

Vi gör texten tillgänglig!

info@insipio.com

www.insipio.se

framtid. – Ambitionen är som sagt att hitta ytterligare ett par duktiga snickare. Målet är att vi ska vara 16-20 anställda så småningom, men vi är också noga med att inte växa för mycket. Vår personliga prägel tummar vi inte på.


karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetslösningar för rätt temperatur Rätt temperatur för människor, varor och maskiner. Så lyder devisen i LU-VE Sweden AB som under varumärket AIA erbjuder luftvärmeväxlare för en mängd olika sammanhang. AIA är synonymt med lösningar präglade av höga krav på prestanda, kvalitet, miljö och ekonomi.

LU-VE Sweden AB utvecklar, producerar och säljer luftvärmeväxlare under varumärket AIA, som är ett gammalt anrikt företag med utgångspunkt från Asarum i Blekinge. Verksamheten grundades redan 1960 och förvärvades för cirka sju år sedan av LU-VE Group som är en av världens största tillverkare av luftvärmeväxlare. Koncernen sysselsätter cirka 2 600 medarbetare, förfogar över produktionsanläggningar i åtta länder och säljer sina produkter till fler än hundra länder världen över. I Asarum ansvarar man för marknaderna i Norden och övriga delar av norra Europa under ledning av Paul Falck. – Vår ambition är att förenkla våra kunders vardag via våra produkter och skapa ett mervärde för våra uppdragsgivare. Härigenom tar vi fram lösningar för rätt temperatur för människor, varor och maskiner, säger Paul som tog över VD-rollen i bolaget den 1 juli i år.

installationer. Idrottshallar, hotell och kongresshallar är bara några exempel där AIA:s lösningar återfinns, liksom i telekombranschen. – Våra satsningar inom just industri- och telekombranschen har gjort att vi just nu befinner oss i en mycket expansiv fas, samt genererat många nya industriprojekt. Vi servar till exempel så vitt skilda verksamheter som ett data- och telekomcenter i Österrike och ett whiskydestilleri i Irland. Till E.ON Högbytorp har vi levererat en stor och komplex lösning till den nya kretsloppsanläggningen, vilket följer konceptet om ett kretsloppssystem som förvandlar det som ingen vill ha till något som alla behöver – energi. Under senare år har vi även levererat lösningar till fyra värmekraftverk i England, berättar Paul Falck. Nytt försäljningsrekord De nya satsningarna gör att Paul och

hans kollegor har all anledning att se ljust på företagets framtid. – Vår ambition är att förstärka vår projektkompetens och förmåga att hantera flera stora industriprojekt på en gång. Därför söker vi aktivt efter en projektledare i samarbete med ADECCO, men vi behöver också förstärka med en teknisk innesäljare och en marknadskommunikatör. Vi ser över huvud taget ett behov av att kontinuerligt tillsätta fler medarbetare för att kunna möta den ökande efterfrågan och samtidigt kompensera för framtida pensionsavgångar, säger Paul. Han konstaterar att LU-VE Sweden AB nyligen satte ett nytt försäljningsrekord och att den växande orderingången ser ut att hålla i sig. – Nyckeln för fortsatta framgångar är att bibehålla vår förmåga att serva våra baskunder, samtidigt som vi ökar vår kapacitet och arbetar i fler större industriprojekt, avslutar Paul Falck.

Paul Falck

Kvalitet, prestanda, miljö och ekonomi Varumärket AIA förknippas sedan länge med produkter av hög kvalitet, vilka motsvarar marknadens högt ställda krav även på prestanda, miljö och ekonomi. Produkterna är optimerade för kylning inom industriella och kraftproducerande applikationer samt inom luftkonditionering och kommersiella

AIA Levererar enorma 45MW kyla till E.ONs prestigefulla kretsloppsanläggning, Högbytorp

and

M

Våra produkter är optimerade för kylning inom industriella och kraftproducerande applikationer samt inom luftkonditionering och kommersiella installationer. S. Industrivägen 2-4, 374 50 Asarum, tel +46 454 334 00, www.aia.se

anu

ng

ign

edish Des Sw

fa ctur

i

53


54

karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

Hantverkskonditoriet vill fortsätta växa Ninas Konditori har en gedigen historia och är i mångt och mycket en verksamhet som förenar det klassiska hantverket med tydliga visioner och framåtanda. I Ninas Konditori bakar man allting själva utifrån själva råvaran och nu siktar man på att sprida konceptet via utökad catering till företag och restauranger.

Ninas Konditori har 30 år på nacken och drevs från början under namnet Centrumbageriet. När stjärnbagaren Nina Andersson tog över 2008 fick konditoriet sitt nuvarande namn. För två år sedan lade hon ut verksamheten till försäljning, vilket fick Pia Bengtsson och Thomas Bergqvist att nappa.

Den 1 augusti i år tog man över taktpinnen efter Nina, en person som båda håller mycket högt. – Nina sitter med i Sveriges Bagare & Konditorer och är en förebild i branschen för oss. Hon ligger själv bakom många av de bakverk som säljs i konditoriet och dessa kommer vi förstås att fortsätta erbjuda våra kunder. Hon är fortfarande anställd hos oss under en övergångsperiod. Det känns tryggt att ha henne vid vår sida under tiden vi växer in i verksamheten. Vår ambition är att fortsätta driva konditoriet i samma anda som hon har gjort, säger Thomas Bergqvist. Inga halvfabrikat Liksom kollegan Pia beskriver Thomas företaget som ett hantverkskonditori. – Det innebär att vi gör allt själva från grunden och det är faktiskt inte många som jobbar så idag i vår bransch. Vi köper inte in vare sig färdiga kakor eller halvfabrikat, som till exempel bensinstationer och caféer gör idag, vi bakar allt själva utifrån själva råvaran, säger Thomas. Ninas Konditori står för ett brett sortiment av nybakat bröd, bullar, bakelser, tårtor och andra bakverk. Man bakar bröllopstårtor på beställning och står också för ett brett koncept kring sallader, smörgåsar, smörgåstårtor med mera. – Vi kommer att satsa mer på att kunna erbjuda våra kunder, det vill säga företag och restauranger i området, lättare luncher, såsom bakad potatis eller fräscha sallader. Vi har låtit oss inspireras av Pizza Online och hoppas kunna implementera ett liknande koncept kring catering. På så sätt kommer vi kunna

leverera större kvantiteter framöver än vad vi gör idag. Vi tänker stort och tror på den här idén. Det kommer att göra oss ännu mer konkurrenskraftiga, tror Pia Bengtsson. Tydlig vision Pia kommer från den akademiska världen och har precis avslutat sin tjänst inom kommunen. Thomas är konsult och företagare. Nu arbetar de gemensamt med att driva och utveckla Ninas Konditori, som sysselsätter tio anställda och har ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Blekinge. – Vi tror på vårt koncept och hoppas kunna

sprida det vidare till fler kunder här i regionen. Idag står ungefär 20 procent av vår omsättning för leveranser till företag och restauranger, men i framtiden hoppas vi kunna utöka den delen av verksamheten väsentligt, avslutar Pia Bengtsson och Thomas Bergqvist.

Thomas Bergqvist och Pia Bengtsson

Erfaren expert på professionella fasadarbeten Ingen fasad är den andra lik. Det vet man sedan länge i företaget SydFasad AB som ända sedan 60-talet behandlat sydsvenska fasader. Genom åren har företaget byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, inte minst beträffande arbete på villafasader.

Det är Åke Nilsson som driver SydFasad AB, ett företag han lade grunden till redan 1966 efter att ha arbetat i en liknande firma i två år. Till en början verkade man under namnet Blekinge Fasad, ett företagsnamn som faktiskt lever vidare än idag genom att en av Åkes kollegor driver den verksamheten vidare i egen regi. – Vi delade på oss 1975 och i samma veva startade jag SydFasad. Idag finns vi i Karlshamn/ Asarum och jobbar i ett upptagningsområde som sträcker sig över Växjö, Karlskrona, Hässleholm och Kristianstad, men härutöver har vi även utfört en del jobb i Stockholmstrakten, berättar Åke som i dagsläget har tre anställda. – Jag trivs med att driva företaget i mindre skala. Då får vi en mer personlig kundkontakt, menar han. Gott renommé SydFasad tar sig an alla typer av fasader men jobbar företrädesvis med villor och fastigheter hos mindre bostadsrättsföreningar. – Under senare år har det blivit allt vanligare att man väljer att slamma tegelfasader, vilket betyder att man applicerar bruk på befintlig fasad. Det gäller inte minst villor byggda under 50-talet, säger Åke Nilsson.

Han berättar att företaget har fått ett mycket gott rykte i branschen, framför allt tack vare mun-till-mun-metoden, eller via djungeltelegrafen, som Åke uttrycker det. – Ibland har det blivit så att vi har gått från ett hus till grannen när denne har fått klart för sig vilka bra jobb vi utför. Vi jobbade till exempel för en man i Kristianstad som bara något år efter avslutat arbete kontankade oss igen och ville ha en ny färg på sin fasad. Det är ganska ovanligt att vi får göra två jobb för samma kund under så kort tid, inte minst eftersom en fasad som vi har renoverat i regel inte behöver åtgärdas på upp emot 20 år. Faktum är att vi jobbade med fasader redan på 70-talet som ser fina ut än idag, berättar Åke. Sonen tar över SydFasad har certifikat för arbete på upp till nio meters höjd. Man har genom åren utfört arbeten på åtskilliga fasader i varierande skick, inte minst i Växjö där man tagit sig an med villor från 20-talet i behov av upprustning. – Våra kunder uppskattar förstås att vi har 50 års erfarenhet av yrket, säger Åke och berättar i sammanhanget att hans son Patrik kommer att ta över firman framöver. – Han är oerhört kompetent, det han inte kan är inte värt att veta, slår Åke fast. Han ser en fortsatt ljus framtid för företaget med Patrik vid rodret. Ambitionen är förstås att bibehålla företagets goda rykte och upprätthålla den höga kvalitet man representerar. – Man kan säga att manegen är krattad för Patrik och på så sätt kan han fokusera på att utveckla företaget i sin egen takt, avslutar Åke Nilsson.

Parkvägen 43, 375 30, Mörrum Tel: 0454 - 50 440 morrum@ninaskonditori.se www.ninaskonditori.se

Telefon Växel: 0454 - 32 94 00 Åke Nilsson: 0705 - 12 94 07 Patrik Frobäck: 0705 - 12 94 05

Facebook: www.facebook.com/sydfasad/ Hemsida: www.sydfasad.com Mail: sydfasad@hotmail.com


karlshamn

55

www.svenskleverantorstidning.se

Flexibla transportlösningar över hela Europa Flexibla transporter med miljöklassade bilar. Så kan man sammanfatta verksamheten i Petersens Transport AB som transporterar allt från livsmedel till tankcontainrar till och från uppdragsgivare över hela Europa.

International och danska ICT Logistik. Härutöver finns förstås också ett stort antal mindre uppdragsgivare på företagets CV. – Vi samarbetar dessutom med ett antal åkerier här i regionen. Vi hjälps åt med olika körningar för både små och stora aktörer, berättar Johnny Petersen.

Det är Johnny Petersen som står bakom Petersens Transport AB, ett företag han nu drivit i 15 år. Hans erfarenhet av transporter sträcker sig dock betydligt längre tillbaka i tiden än så. Redan 1981 började han arbeta som chaufför och sedan dess har han kört över hela Europa, inte minst ADR-transporter, vilket innebär körningar av farligt gods. – När jag startade firman var jag helt själv. Idag har jag fem anställda som kör över hela Europa, berättar Johnny.

Hård konkurrens Petersens Transport verkar i en konkurrensutsatt bransch, inte minst tack vare de utländska aktörerna som ofta pressar ner priserna. – Vi konkurrerar med god service, duktiga chaufförer och miljöklassade bilar. Våra bilar har Euro 6-motorer och är godkända för körningar i alla de miljözoner som finns i Europas städer. Våra bilar är i toppskick, vilket ofta gör utländska förare en aning avundsjuka, säger Johnny och skrattar. Han är just i färd med att investera i ytterligare en ny trailer.

Stark bredd Till största del utför Johnny och hans kollegor tanktransporter och livsmedelstransporter. Härutöver kör man en hel del kapell-trailer och bud-körningar, men man transporterar också såväl sjöcontainrar som styckegods. Petersens Transport har tillstånd att köra farligt gods men innehar också ett flertal andra certifikat för de produkter man transporterar. – För närvarande strävar vi efter att erhålla lite fler containerkörningar, säger Johnny Petersen och nämner referenser som Haanpaa

– Det gäller att utöka antalet bilar hela tiden, då kommer fler körningar mer eller mindre av sig själva. Märkligt nog ökar antalet förfrågningar i takt med antalet bilar, så vi satsar med andra ord på att hela tiden utveckla och utöka vår fordonsflotta, avslutar Johnny Petersen.

info@petersens-transport.se Expressbud, Tank och Sjö containertransporter inom hela Sverige och Europa Även full ADR och lossningskompressor för lossning av tank.


56

karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

Österlens licenssvets siktar mot nya höjder Österlens Licenssvets AB spänner musklerna och siktar på både fler och större entreprenader framöver. Företaget står för ett helhetskoncept, inte minst för processindustrin och fastighetsbranschen, kring montage, rörinstallationer och licenssvets, och servar en krets av många återkommande kunder.

Det är Conny Persson som driver Österlens Licenssvets, ett företag han startade efter att ha arbetat i branschen sedan 1995. – Jag var i Stockholm 2012 på uppdrag av min dåvarande arbetsgivare, och kände i samma veva att jag började få nog av allt slarv och alla fel som begicks av företag i branschen. Jag ville göra skillnad och bestämde mig för att starta eget, berättar Conny. Redan året därpå såg Österlens Licenssvets AB dagens ljus. Conny utgår från Karlshamn och har idag ett tiotal anställda i ett upptagningsområde som i princip utgörs av hela Sverige. – Vi arbetar förstås var jobben finns, men faktum är att vi även har gjort en del jobb utomlands, i exempelvis Norge, Finland, Danmark och England. Vi kan med andra ord röra på oss när uppdraget så kräver, påpekar Conny Persson. Kompletta entreprenader Österlens Licenssvets åtar sig kompletta entreprenader kring exempelvis montage, rörinstallationer och licenssvets. Det är ett koncept som inte minst tilltalar processindustrin, men även fastighetsbranschen där Conny och hans kollegor kan utföra kvalificerade insatser kring exempelvis värme och kyla. Företaget innehar dessutom certifieringen 3834-2 och 1090 för arbete med bärande konstruktioner. – För närvarande jobbar vi med en totalrenovering och en utbyggnad av Klintehamns Reningsverk på Gotland. Vi bistår också på Kjellby Reningsverk i Lund och har nyligen jobbat på uppdrag av Sydvatten, berättar Conny. Han verkar i en konkurrensutsatt bransch där inte minst utländska aktörer tar allt större marknadsandelar, men för Connys del är det inget som direkt stör. – Vårt engagemang, den personliga kundkontakten och inte minst fackmannamässigt utförda jobb är konkurrensfördelar som våra kunder värdesätter högt. De vet vad de får av oss, och därför har vi många kunder som gärna återkommer till oss, säger Conny och lyfter i sammanhanget även fram samarbetspartners som Malmberg Water, N-Tech, Purac AB, Stjärnfeldts VVS, Rörläggaren AB i Malmö, Karlshamns Rörmontage AB, Gas & Oljeservice med flera.

Conny Persson Söker industrirörläggare Österlens Licenssvets innehar den näst högsta kreditvärdigheten, AA, och har nyligen erhållit ett intyg från Valuation Företagsvärderingar som visar på värde, stabilitet och lönsamhet i företaget under 2018. Det skvallrar om en stark och stabil utveckling i bolaget där Conny nu känner sig redo att ta nästa kliv och anta ännu större utmaningar. – Vi ska bli bättre på att marknadsföra oss själva så att vi kan ta hem de riktigt stora jobben, säger Conny som samtidigt ser ett behov av att anställa fler duktiga medarbetare. – Kompetenta industrirörläggare är svåra att finna, men jag hoppas trots allt kunna få in en del CV:n från industrirörläggare som vill jobba i ett stabilt företag med goda framtidsutsikter. De som känner sig träffade får gärna höra av sig, hälsar Conny Persson.

0702-999438 Möllers väg 2, 374 92 Asarum ol.ab.conny@gmail.com


karlshamn

57

www.svenskleverantorstidning.se

Företaget som förenklar din vardag I Tingströms Hemservice jobbar man med devisen att göra sina kunders vardag lite enklare. Man står för en räcka av kvalificerade hushållsnära tjänster, allt från städning och tvätt till trädgårdsarbete och barnpassning, i en anda som präglas av hög kvalitet och personliga relationer.

Det är Helene Tingström som driver det välrenommerade företaget Tingströms Hemservice AB. I samband med att RUTavdraget infördes 2007 startade hon sin egen

firma efter 30 år i vårdyrket. – Trots alla år inom vården kände jag mig inte trött på jobbet utan kände snarare att jag ville göra något mer. Jag halkade in på hushållsnära tjänster och det visade sig vara rätt med tanke på att jag fick massor att göra redan från början. Det kändes ibland som om jag jobbade dygnet runt, minns Helene som fick lov att börja anställa redan efter några månader. Först in blev hennes moster som också ville byta bransch. Trots att hon har uppnått pensionsåldern är hon alltjämt aktiv i bolaget, som förutom i Karlshamn idag även finns representerat i Asarum, Mörrum, Ronneby,

Tingsryd, Olofström och Sölvesborg. Sammanlagt sysselsätts 15 heltidsanställda. Brett koncept Tingströms Hemservice står för ett mycket brett koncept kring hushållsnära tjänster. Mycket handlar om städning för både privatpersoner och företag i form av bland annat flyttstäd, butiksstäd, veckostädning, trapp- och kontorsstädning. Många vill också ha hjälp med städning efter att ha hyrt en stuga på exempelvis en campingplats. Härtill kommer en mängd andra sysslor, såsom trädgårdsskötsel, ledsagning, inköp av varor, gräsklippning och snöskottning. Man jobbar också med viss fastighetsskötsel och har nyligen införlivat en ny del i verksamheten. – Det handlar om byggtjänster i form av exempelvis om- och tillbyggnation, renovering, takläggning och måleri. Vi tror på den här idén och kommer att testa den ett tag för att se om den slår väl ut, säger Helene Tingström.

höga kvalitetsnivå och det starka förtroende vi har hos våra kunder, poängterar Helene och passar i sammanhanget på att framhålla sin personal. Tingströms Hemservice har utvecklats så pass mycket att lokalerna nu har blivit för små. Inom kort kommer verksamheten att flyttas till nya lokaler på Tengränden i Karlshamn.

Nya lokaler Helene framhåller den höga servicenivån i bolaget som en stor konkurrensfördel. Samma personer utför tjänster för sina respektive kunder, vilket gör att det alltid är ett välbekant ansikte som kommer på besök. – Samtidigt är det ett mycket ansvarsfullt jobb eftersom vi har hand om hushållens nycklar och larmkoder. Allt sådant förvarar vi förstås inlåst, understryker Helene. Hon har ambitionen att låta företaget växa, inte minst med nya tjänster men också med fler samarbetspartners. – Samtidigt gäller det för oss att behålla vår

Helene Tingström

Hektisk sommar för flitig glassdistributör Sommarn 2018 innebar inga långa vilostunder för Roger Karlsson. Han driver företaget Roro Glass AB som distribuerar Engelholms Glass till handlare i hela Sydsverige. – Kunder som vi normalt kör ut glass till en gång i veckan fick vi transportera till mer eller mindre varje dag, säger Roger.

2005 sålde Roger Karlsson glass på den egna Glassbåten. Han fick en förfrågan från Engelholms Glass om att serva fler kunder i Karlshamn med omnejd. – Jag har jobbat i både bygg- och restaurangbranschen, så jag funderade ett tag på om jag skulle byta bana och börja med distribution. Jag valde att tacka ja och det har jag aldrig behövt ångra. Jag skrev ett bra avtal med Engelholms Glass och vi har haft ett mycket bra samarbete ända sedan dess, säger Roger. Året därpå körde han igång och därefter har verksamheten bara ökat. Roger betonar begreppet kundvård i sammanhanget och understryker att det är mer kostsamt att tappa en kund än att värva en ny. Därför vårdar han sin kundkrets noga, bland annat genom att besöka dem varje vecka då han tar en titt på kundens frysboxar. Semestertider hela sommaren Rogers kunder behöver inte köpa ett

visst antal kollin, de är fria att beställa vilka kvantiteter de föredrar. Roro Glass jobbar uteslutande med glassprodukter och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över Blekinge, Småland, Öland och nordöstra Skåne. Till största del distribuerar man från företagets egen depå i Karlshamn varifrån fyra bilar utgår. Kunden kontaktar Roro Glass med information om vad denne behöver fylla upp med, varpå Roger och hans kollegor i regel levererar redan dagen därpå. Sommarn som gått har, enligt Roger, varit något utöver det vanliga. – Ibland har vi fått leverera två gånger om dagen till en och samma kund. De annars så vanliga topparna och dalarna uteblev helt i år, det var semestertider hela tiden. Kunder som vi normalt kör ut glass till en gång i veckan fick vi transportera till mer eller mindre varje dag. De

Roger Karlsson ökade glassförsäljningen enormt mycket i år, konstaterar Roger. Många fördelar med mindre lastbilar Roro Glass jobbar med höga krav på sig från såväl Engelholms Glass som branschen i stort. Det finns livsmedelscertifikat att ta hänsyn till och bilarna måste vara rena och motsvara ställda miljökrav. – Vi jobbar med mindre lastbilar, vilket

ger oss många fördelar. Det är lättare att hitta chaufförer, försäkringar och bränsle är billigare, samtidigt som våra transporter blir mer miljövänliga, påpekar Roger Karlsson som redan har beställt en ny bil till nästa säsong för att kunna klara av den ökande efterfrågan. Han tror att den kommer att hålla i sig och hoppas samtidigt att även större butikskedjor som City Gross, ICA och COOP framöver ska börja erbjuda Engelholms Glass i sitt sortiment.

Tingströms Hemservice AB www.tingstromshemservice.se

0454-31105 • info@engelholmsglass.se • www.engelholmsglass.se


58

karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

Entreprenadarbeten till sjöss och på land Allt inom mark- och sjöentreprenader. Så lyder ambitionen i TärnöBolagen AB som tack vare en flexibel och rejäl fordonsoch fartygspark arbetar både till sjöss och på land. Med ett synnerligen brett koncept kring kvalificerade entreprenadarbeten servar man dagligen både företag och privatpersoner i södra Sverige.

TärnöBolagen AB är företaget som fokuserar på entreprenader till sjöss, i skärgård och

genom kvalificerade uppdrag på fastlandet. Det handlar om pråmtransporter, kabelnedläggning och VA-arbeten, men också om uppdrag kring byggnation, marin verksamhet, bryggor, kajförstärkningar och hamnarbeten. – Vi servar både företag och privatpersoner och har många års erfarenhet av varierande entreprenader, både på land och till sjöss i södra Sverige, säger ägaren Ola Karlsson. Ola har varit verksam inom TärnöBolagen i 30 år och driver idag verksamheten med ett tiotal anställda. Arbetsstyrkan varierar beroende på uppdrag och även om de flesta av dem sker i närområdet Blekinge så utför man även arbeten från Stockholm i norr till Trelleborg i söder. – Vår filosofi är att arbeta rikstäckande, något som möjliggörs tack vare en flexibel fordonsstyrka med allt från olika ytfartyg, tunglastande pråmar och entreprenadmaskiner, säger Ola

Stark bredd Olas ambition är att åta sig allt inom entreprenadarbeten och han har genom åren byggt upp en maskinpark med alla nödvändiga tillbehör just för det ändamålet. – Vi verkar mestadels i rollen som huvudentreprenör men också som inhyrd arbetskraft åt andra företag. Det kan handla om anläggningsarbeten för hamnar, till exempel förstärkning, pålning, betongarbeten och bryggor, eller komplicerade transporter och lyft i otillgängliga miljöer. – Vi utför även lednings- och avloppsdragning i känsliga vattenmiljöer. För privatkunder utför vi en mängd olika arbetsuppgifter, så som dräneringsarbeten, sprängning eller vibrationsfri spräckning, anläggning av bryggor, infarter eller parkeringsplatser, fortsätter Ola Karlsson. Konkurrensen stimulerar Stora resurser läggs på att hela tiden hålla personalen uppdaterad kunskapsmässigt. Det handlar i huvudsak om hantering och arbeten i känsliga miljöer där företaget har flera certifieringar. Den höga kunskapsnivån har bidragit till TärnöBolagens goda rykte i en bransch där konkurrensen är hård. Detta är dock inget som bekymrar Ola Karlsson. – Jag anser att konkurrens är något väldigt positivt och stimulerande, det hjälper oss att vara på tårna. Konkurrensen ställer krav på oss att utföra våra jobb på allra bästa sätt, och det är något som våra kunder märker. Vi är det lilla specialiserade företaget med de stora resurserna som alltid håller vad vi lovar, säger han. Just nu är man i färd med att lägga en elkabel i havet mellan Almö och Hasslö. Ett annat arbete kretsar kring VA-arbeten på skärgårdsön Bjärnö.

Ola Karlsson Peab, OneNordic, E.ON, Sjöfartsverket och Vattenfall är några av TärnöBolagens uppdragsgivare. – Vi anser att vi ligger på en bra nivå nu i verksamheten med lagom stor orderingång. Vi vill givetvis växa men är samtidigt noga med att bibehålla vår höga servicegrad och personliga prägel på kontakten med kunderna. Sådant bygger framgång på sikt, avslutar Ola Karlsson.

Laxrökning med stolta traditioner Laxen har en alldeles särskild plats i svenskarnas hjärtan. I Karlshamn finner vi Vägga Rökeri där man sedan länge anammat de gamla traditionerna kring laxrökning. Här jobbar man med gamla beprövade metoder, vilket resulterar i smakupplevelser utöver det vanliga.

Orten Mörrum klingar bekant i alla laxentusiasters öron, och det var också där som Ingemar Martinsson började röka fisk i mitten av 50-talet. När efterfrågan på lax ökade började han röka lax mer kommersiellt och därefter har utvecklingen bara fortsatt. 1975 flyttade han verksamheten till Karlshamn där Jeppe Antonsson och övrig personal idag för de stolta traditionerna vidare. – Idag är vi 35 anställda här i Karlshamn. Själv började jag här 2013 men fick min första lön av Ingemar när jag bara var i tioårsåldern. Jag har med andra ord varit delaktig i verksamheten och branschen länge, berättar Jeppe. Höga kvalitetskrav Lax utgör huvudprodukten i Vägga Rökeri där man både kallröker, varmröker, gravar och rimmar. Härutöver finns en del makrill i sortimentet.

Jeppe Antonsson – Vi jobbar uteslutande med riktig rök från flisat alträ, medan många av våra konkurrenter använder sig av rökvätskor. Vi är också en av få aktörer som filear laxen själva, medan många andra väljer att köpa färdig filé från Norge. Vår kunskap och långa erfarenhet borgar för kvalitet och våra kunder uppskattar att allt produceras här i Sverige, säger Jeppe Antonsson. I Vägga Rökeri jobbar man med mycket höga kvalitetskrav, vilka också kontrolleras av Livsmedelsverket. Verksamheten är certifierad

enligt IP-sigill som är framtagen av de svenska dagligvarukedjorna. Merparten av försäljningen sker till just dagligvaruhandeln men också till restauranggrossister. Konkurrensen är hög men inget som påverkar Jeppe i negativ riktning. – Konkurrens är bra, den gör att man hela tiden är på tårna och jobbar med nya idéer. Det gäller att uppdatera produktportföljen med jämna mellanrum, menar han. Jeppe nämner också att ägarna återinvesterar merparten av vinsten i företaget, vilket gör att man alltid kan hålla sig med en modern maskinpark. Även detta, menar han, är en stark konkurrensfördel, liksom att man levererar med egna bilar. Värnar traditionerna Jeppe Antonsson ser positivt på företagets framtid. Ambitionen är att fortsätta jobba i

samma anda och värna om de stolta traditioner som präglar verksamheten. – Vi växer för varje år, samtidigt som vi jobbar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och matsvinnet. Vi håller just nu på att ta fram en ny grupp av färdigprodukter som innehåller 95 procent rent laxkött och som ska göra detta arbete ännu mer effektivt, avslutar Jeppe Antonsson.Trensums Musteri var initialt en typisk kund för Maseco. När Marc Ljungström engagerade sig i familjeföretaget blev han med sitt stora teknikintresse alltmer involverad i olika teknikfrågor och hur dessa kunde lösas. Redan från slutet av 60-talet och framåtledde detta till samarbeten med bl.a. Alfa Laval och senare även Tetra Pak.

SJÖENTREPRENAD • Hamnanläggningar • VA-arbeten

MARKENTREPRENAD • Betongarbeten • Byggnation

vaggarokeri.se

www.tarnobolagen.se TarnoBolagen120x43.indd 1

2018-11-07 16:54


karlshamn

59

www.svenskleverantorstidning.se

Djuren i fokus i Törneryd Gård AB För Camilla Källström och hennes man John står intresset för djur i centrum när de driver det egna företaget Törneryd Gård AB. Utifrån denna passion har man format en verksamhet med ett flertal spännande tjänster och produkter, vilka riktas till både privatpersoner och näringsidkare.

Camilla Källström har, som hon uttrycker det, varit företagare i hela sitt yrkesverksamma liv. 2002 köpte hon tillsammans med sin man John Törneryd Gård som är den äldsta gården i bygden Trensum/Törneryd, och genast såg de möjligheter att utveckla den. – Min mans stora intresse för vilda djur ledde till att vi byggde några hägn och köpte in ett antal djur för djurhållning och köttproduktion, berättar Camilla Källström som gärna ser en miljöaspekt på denna del av verksamheten. – Det pratas mycket om djuruppfödningens miljöpåverkan, men faktum är att vilda djur har en ytterst liten negativ påverkan på miljön i jämförelse med tamboskap. Vi rekommenderas allmänt att äta mindre kött på grund av detta, men då är viltkött ett bra alternativ. Flera verksamheter Törneryd Gård AB:s verksamhet är dock

betydligt bredare än så. Företaget åtar sig entreprenaduppdrag och har genom åren varit delaktigt i en rad spännande projekt, bland annat den välkända safariparken i Kosta där en stor fastighetsbyggnation genomfördes. Området hägnades in för en rad vilda djur, såsom vildsvin, dovhjort, kronhjort, mufflon och vicenter. Det är John som ansvarar för bolagets entreprenadverksamhet med uppdrag över hela landet. Camilla fokuserar å sin sida på lådor, eller kistor, för döda husdjur, ett arbete hon inspirerades av när hon läste en artikel om en kvinna som arbetade med detta. – När jag läste reportaget förstod jag att hon snart tänkte gå i pension, så jag skrev ett brev på vinst och förlust och frågade om hon var intresserad att sälja verksamheten. Hon svarade redan samma dag och nu har jag drivit den vidare i samma anda i snart tio år, berättar Camilla. Det handlar om estetiskt tilltalande wellpappkartonger som säljs till både djursjukhus och enskilda veterinärer. Pappkistorna är biologiskt nedbrytbara och således bra även ur miljösynpunkt. Törneryd Gård driver härutöver två nystartade webbutiker varav en riktas till veterinärer och en till privatpersoner. Här säljer man bland annat en serie djurvårdsprodukter från Nederländerna, vilka är baserade på honung. Honung har den fina egenskapen att den kan hämma bakterier på grund av sitt låga PH-värde, samtidigt som den är också antifungal. I bolaget säljer man även en amerikansk produkt, kallad ClotIt. Det är ett pulver som appliceras på blödningar och sår, exempelvis efter kloklippningar som gått fel, i syfte att stoppa blödningen. ClotIt består enbart av två mineraler, mulitt och aluminiumsulfat, som båda är helt ofarliga. Startade dotterbolag Törneryd Gård, med sina olika verksamheter, har utvecklats väl ända sedan starten, inte minst efter att entreprenadverksamheten slogs samman med övriga sysslor, vilket underlättade det administrativa arbetet. Nyligen har John och Camilla dessutom startat ett dotterbolag. – Vi har köpt en industrifastighet där vi hyr ut verksamhetsytor till ett antal olika företag, berättar Camilla som ser goda utvecklingsmöjligheter i det nya dotterbolaget. Detsamma gäller övriga verksamheter i Törneryd Gård AB, men ambitionen är trots allt att, som Camilla uttrycker det, tagga ner lite. – Det kan ju låta lite motsägelsefullt med tanke på vår nyinköpta industrifastighet, men det nya bolaget är i sig ett sätt för oss att byta fokus en aning. Det ska bli jättekul och få lära känna våra hyresgäster, tillgodose deras behov och vara en bra hyresvärd.

Camilla Källström

__________________________________________________________________________ Törneryd Gård AB John & Camilla Källström RING OSS GÄRNA

camilla.tornerydgard@gmail.com

Camilla 0708-79 77 27

john.tornerydgard@gmail.com

John 0706-37 49 94

_______________________________________________________________________________________________________________________


60

lomma www.svenskleverantorstidning.se

Uppskattad specialist på el, tele, data och säkerhet El, tele, data och säkerhet – Elgruppen i Lomma AB har många strängar på sin lyra. Det välrenommerade företaget jobbar med projekt inom allt från entreprenad och service till privatkundsmarknaden, och står för ett koncept som präglas av stort engagemang och högkvalitativa produkter.

Elgruppen i Lomma AB startade 2007 och ägs och drivs idag av Peter Thuresson och hans fru Li Alterlo. Vi träffar Peter på kontoret som är beläget på Järngatan i Lomma där han berättar att företaget jobbar brett med el, tele, data och säkerhet. Man gör allt från att montera ett eluttag till fullskaliga entreprenader, värda flera miljoner kronor. – Vi står för allt från idé till färdig anläggning, upplyser Peter som i dagsläget har 21 anställda och verkar i ett upptagningsområde som utgörs av sydvästra Skåne, och inom en omkrets som sträcker sig mellan Trelleborg, Höör och Helsingborg. – På så sätt blir det korta avstånd för oss samtidigt som vi kan åta oss lite större entreprenader. Vår servicepersonal verkar uteslutande här i Lomma kommun eftersom vi vill kunna vara snabba och effektiva när akuta problem uppstår, säger Peter Thuresson. Grunden till företaget lades 2007 då Peter var anställd elektriker och projektledare på ett annat företag i branschen och kom i kontakt med Kjell Engman som vägledde honom in i företagsvärlden. De kompletterade varandra väl och efter bara några månader anställde de sin första elektriker, och sedan har det, som Peter uttrycker det, bara rullat på. – Jag och Kjell var överens från början om att jag skulle ta över företaget när tiden var inne, men det dröjde till 2014 innan vi kom till skott. Idag sköter min fru det mesta av pappersexercisen, säger Peter som i takt med att antalet anställda ökade fick tillbringa allt mer tid på kontoret. – Idag är det jag som kalkylerar, projekterar och räknar på jobb. Killarna ute på fältet får ta hand om bygg- och samordningsmöten med berörda parter, och i viss mån även ta mindre ekonomiska beslut utan att förankra allt med mig. Jag gillar och vill se än mer av att de tar eget ansvar och fattar egna beslut. Då blir vi mer effektiva, menar Peter Thuresson. Framhåller personalen Peter är oerhört stolt över sina medarbetare. Personalomsättningen är låg, i det närmaste obefintlig, vilket tyder på att personalpolitiken är rätt. – Vi är ett positivt gäng som är lätta att ha och göra med. Vi gillar det vi gör och ser till att alltid hålla hög kvalitet på såväl vårt arbete som vårt bemötande av våra kunder. Vi är lite bättre, lite snabbare, och det ska vara allas motto här på Elgruppen, säger Peter. Han framhåller vikten av att ha långsiktiga mål, utan att för den skull tumma på den höga servicenivån. Akuta små ärenden kan bli nog så stora i framtiden, betonar han, och den snabba servicen är mycket uppskattad över hela Lommas kommun. I regel är man på plats mer eller mindre på direkten när ett akut ärende uppstår.

Med stort engagemang för din säkerhet www.elgruppen.info • 0709-80 04 88 • peter@elgruppen.info

Stora projekt Elgruppen i Lomma har, utöver alla serviceärenden, förstås även ett flertal stora projekt i gång. – Det byggs till exempel 110 lägenheter här ut mot E6-området där vi är delaktiga, vi är med på Lerviks förskola och vi jobbar med en stor ombyggnad på Pilängsskolan här i Lomma, berättar Peter. Han framhåller i sammanhanget kommunens engagemang kring såväl företag som skolor och bostadsbyggande, vilket bidrar till Peters positiva bild av framtiden för Elgruppen i Lomma. – Vi tycker att arbetsstyrkans storlek och sättet vi arbetar på idag är alldeles lagom för vår del. Ambitionen är att hålla samma nivåer. Vi har skapat den struktur vi vill ha i företaget, avslutar Peter Thuresson.


lomma

61

www.svenskleverantorstidning.se

Vitvaror och tvättstugeutrustning med tydlig miljöprägel Fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och förvaltare, men även privatpersoner, har i EP Service Kyl & Maskin AB en komplett partner kring allt som rör vitvaror och tvättstugeutrustning. EP Service Kyl & Maskin AB kartlägger kundens behov och tar fram en anpassad och miljövänlig lösning för varje enskilt uppdrag.

EP Service Kyl & Maskin AB på Industrigatan i Lomma firade 50 år 2017. Idag är det den tredje generationen som driver företaget vidare. Vi träffar Emil Persson och Andreas Björkdahl som tillsammans med mammalediga Lina Persson är de som står för driften idag. – Det finns några personer till i släkten som är passiva ägare, så även grundaren Erik Persson, som får bistå som mentor när så behövs, säger Andreas. Han berättar att EP Service säljer, levererar och installerar vitvaror och professionell tvättstugeutrustning till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och förvaltningsbolag. Man utför även service på samtliga levererade produkter.

– Vi erbjuder unika helhetslösningar där vi tar fullt ansvar för hela processen, vilket i sin tur ger våra kunder nöjda hyresgäster och föreningsmedlemmar. Det handlar om att erbjuda snabb och kostnadseffektiv service, vilket vi uppnår genom att bland annat jobba utan mellanhänder och oberoende av fabrikat och leverantörer. Vi har god lokalkännedom, har lång erfarenhet av branschen och är duktiga på att kartlägga våra kunders behov, säger Andreas Björkdahl. Nya lokaler på gång EP Service Kyl & Maskin verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Trelleborg i söder till Helsingborg i norr och Höör i öster. MKB, Trelleborgshem, Helsingborgshem, Eslövsbostäder och Landskronahem är några exempel ur kundkretsen. – Sedan vi kom hit till Industrigatan för elva år sedan har vi i stort sett fördubblat omsättningen och utökat personalstyrkan till dagens 38 personer. Utan våra duktiga och

prestigelösa medarbetare som tillkommit under åren hade vi inte varit det vi är idag, framhåller Andreas. Emil, som varit med sedan 2007, ansvarar idag för tvättstugegruppen. Andreas håller i vitvarugruppen och den löpande driften, medan Lina ansvarar för alla materialinköp. För ungefär ett år sedan bestämde man sig för att utveckla verksamheten, vilket medfört att en helt ny lokal på 1 200 kvadratmeter kommer att stå klar på Ladugårdsgatan lagom till påsk. – Det ger oss ett ypperligt läge precis vid E6 här i Lomma, menar Emil Persson. – Här kommer vi att ha 400 kvadratmeter kontor och 800 kvadratmeter verkstad och lager, vilket kommer ge våra kunder ännu bättre förutsättningar. Vårt mål är inte att öka omsättningen hastigt, utan vi vill utvecklas organiskt och vara ett företag för framtiden, där vi kan växa tillsammans med våra kunder, utvecklar Andreas. Emil anser att tvättstugebranschens utveckling med dess gröna linje känns väldigt spännande. Här ligger SWATAB i framkant med sina tvättlösningar helt utan kemikalier. – SWATAB har inspirerat oss i vårt gröna tänk. Vår vision är till exempel att samtliga våra 22 fordon ska vara eldrivna, bara för att nämna ett exempel, berättar Emil. Stora miljövinster Just samarbetet med SWATAB, menar Emil och Andreas, gör framtiden för EP Service Kyl & Maskin AB extra spännande. Genom samarbetet kan företagets kunder driva sina tvättstugor helt utan kemikalier, vilket onekligen förstärker dess hållbarhetslinje. Tekniken går ut på att inkommande vatten passerar ett filtersystem och vidare till en avjoniseringsmatta där vattnet blir 99,9 procent rent, innan det leds vidare till en tank och in i

EP S E RV I C E KYL & MASKIN AB

Industrigatan 9, 234 35 Lomma 040-41 28 98, info@epservice.se www.epservice.se

tvättmaskinen. Det finns tre program att välja på, hårt, medel och lätt smutsat. All tvätt sker med kallt vatten vilket sparar än mer energi. Enligt all tillgänglig forskning blir tvätten lika ren som med kemikalier. Miljövinsten är påtaglig, enligt Emil och Andreas som ger ett exempel. – Om MKB i Malmö, med sina cirka 700 tvättstugor, går över till SWATAB:s system skulle Malmö stad klara sitt koldioxidmål till 2020 redan samma dag dessa tvättstugor blev kemikaliefria. Beträffande miljöaspekten går vi onekligen en spännande framtid tillmötes och här vill vi ligga i framkant och visa branschen att gamla mönster kan förändras, konstaterar Emil Persson och Andreas Björkdahl.


62

lomma www.svenskleverantorstidning.se

Bredd och specialkompetens i Kenneths byggfirma Bredden är kanske det som kännetecknar KNB Bygge med Kvalité AB allra bäst. Allt från måleri, köksrenoveringar och plattsättning till om- och nybyggnation ingår i det breda konceptet, vilket riktas mot både företag och privatpersoner.

KNB Bygge Med Kvalité AB är byggaren i Lomma med resurser för de lite mer komplicerade projekten, inte minst ombyggnationer av bostäder och mindre industribyggnader som man åtar sig i närområdet. – Vi har stort kvalitets- och miljötänkande, säger Kenneth Nilsson, ägare och grundare till företaget som varit aktivt sedan 1997. – Genom detta tänk i alla möjliga och omöjliga situationer ser vi till att utföra arbetet på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Vi tillhandahåller en totallösning och erbjuder allt från ny- och ombyggnader till köks- och badrumsrenoveringar, inredningsarbeten, målning – ja det mesta som faller under vårt gebit. Kenneth berättar vidare att man vänder sig till både privatpersoner och företag i ett upptagningsområde som sträcker sig från Lomma och söderut, inte minst Lund och Malmö, och ibland även ut till Skanör/Falsterbo.

Specialister på kök och badrum Kenneth Nilsson har, som han säjer, gått den långa vägen, från bygg- och anläggningslinjen på gymnasiet, via några år på Skanska och NE Magnusson Bygg. När ägaren till det sistnämnda gick i pension 1997 startade Kenneth KNB som enskild firma. Sedan 2004 är företaget ett aktiebolag. – Idag känns det som om man i ett större bolag blir mer av en montör, medan det i en mindre firma som KNB gäller att lösa problem på en helt annan nivå, anser Kenneth som i dagsläget har fyra anställda snickare och en VVS:are i företaget. – Då jag och en av snickarna mer eller mindre har specialiserat oss på kök, både renoveringar och nyproduktion, är det en stor fördel att ha en egen rörläggare som är certifierad enligt Byggkeramikrådet för vattentäta våtrum. Detta förenklar arbetet mycket när vi gör mindre

Vinstorpsvägen 31 234 37 LOMMA Tel. 0733-54 89 05 E-post: kenneth@knb.se Hemsida: www.knb.se

totalentreprenader för både kök och badrum, säjer Kenneth. Han berättar att KNB nyligen blivit rekommenderat av Kvänum Kök, vilket har resulterat i en hel del uppdrag kring köksmontering. – Just kök och badrum vill vi hunna ta ett helhetsgrepp om för att göra det tryggare för kunden. Vi ser till att kunden bara behöver ha kontakt med oss, medan vi sköter all kommunikation med övriga inblandande parter, såsom elektriker, plattsättare och målare. God sammanhållning De övriga snickarna i KNB tar sig gärna an större projekt. Just nu arbetar man på uppdrag av VVS-aktören Lundagrossisten med att bygga upp och inreda deras lokaler när de expanderar. – Jag gillar att vara ute på fältet och tycker att vi är ett gott gäng. Om vi skulle växa mer finns risken att jag hamnar bakom skrivbordet än mer än idag, och det är inte min melodi, säger Kenneth. Han lyfter fram den goda lagsammanhållningen i firman, vikten av att alla ställer upp för varandra och att man har en öppen dialog kring allt. Det ska vara roligt att gå till jobbet, betonar han, vilket förstås återspeglas i goda arbetsinsatser som gynnar kunden i slutändan. Inom kort kan dessutom en flytt vara på gång. – Vi har en egen ny lokal ute vid Bilbesiktningen, men den får vi vänta med att göra klar tills alla våra åtaganden vi har för tillfället är färdigställda, berättar Kenneth Nilsson avslutningsvis.


danmark

63

www.svenskleverantorstidning.se

Helsingör utvecklas när staden satsade sig ur krisen Helsingör har sedan lång tid tillbaka klingat varmt i svenskarnas öron med sin närhet till Helsingborg och sin sköna småstadscharm. När staden drabbades av den globala lågkonjunkturen, med nedläggning av varvet som en av följderna, valde man att satsa sig ur krisen. Det har visat sig vara ett lyckat drag eftersom Helsingör numera kan locka besökare med en mängd olika upplevelser.

Henrik Möller är tillförordnad borgmästare i Helsingör. Vi möter honom i det vackra kommunhuset som ligger i direkt anslutning till den populära Stengade, gågatan i Helsingörs centrum. Han berättar att kommunen idag hyser 62 000 invånare och att staden Helsingör i 450 år har varit en maritim ort, vilket den är än idag. Detta trots att varvet tvingades lägga ner i samband med den globala finanskrisen för ett tiotal år sedan. – I samband med krisen bildades en bred politiskt sammansatt grupp där vi beslutade oss för att satsa oss ur krisen. Det gamla varvet byggdes om till ett kulturvarv som blivit en mötesplats för all form av kultur. I en av torrdockorna placerade vi det nya sjöfartsmuseet som lockar besökare från när och fjärran, och i och med ombyggnationen kunde vi knyta samman Kronborgs slott med resten av staden. Hamlets Slott, som det också kallas, har blivit en magnet för besökare från hela världen. Den gångna sommaren fick vi besök av bland annat världens största kryssningsfartyg, berättar Henrik Möller. Den planerade tunneln binder samman Henrik Möller blickar gärna framåt och spår en fortsatt god utveckling för hela regionen, inte minst tack vare det planerade tunnelbygget mellan Helsingborg och Helsingör. – Det råder en klar enighet på båda sidor av sundet, båda vill ha en förbindelse för både bil- och tågtrafik. En sådan skulle fungera som en accelerator för näringslivet i nordvästra Skåne och nordöstra Själland, påpekar Henrik. Han spår att inte minst medicinföretagen i Helsingborg, Hilleröd och Lund skulle knytas samman på ett effektivt sätt genom att personal med spetskompetens enkelt skulle kunna pendla mellan dessa områden utan tågbyte och utan att belasta Öresundsbron. Henrik är dock noga med att påpeka att en tunnelförbindelse inte ska ses som ett alternativ till Öresundsbron, utan snarare som ett komplement som ytterligare utvecklar hela norra Själland och stora delar av Skåne, Halland och Småland. – Bra infrastruktur är A och O, understryker borgmästaren. Företagandet blomstrar Helsingör är inte bara en maritim ort. Tack vare kommunens målmedvetna satsningar har Helsingör utvecklats till en stad där det små och medelstora företagsetablerandet har resulterat i

att ett flertal bolag utnämnts till Gazellföretag för sin utveckling. – Under de tre senaste åren har kommunens företag erhållit 10, 19 respektive 19 Gazellutnämningar. Det vittnar om att vi har goda ramar och förutsättningar för att starta företag, och vi är mycket engagerade och fokuserade på de tjänster vi som kommun kan erbjuda näringslivet, berättar Stine Johansen som är Helsingörs kommundirektör. Hon berättar vidare att området hyser ett flertal teknikföretag med mer eller mindre världsunika produkter i sin portfölj, men lyfter också fram besöksnäringen som en allt mer betydande inkomstkälla för kommunen. En halv miljon gästövernattningar och 1,8 miljarder danska kronor i intäkter som följd gör besöksnäringen till kommunens största intäktskälla. Målet är att utveckla turismen till en året runt-verksamhet, som genom evenemang i bland annat de gamla varvslokalerna ska attrahera exempelvis utställningar, mässor och konferenser. One-Stop-Erhverv Hur arbetar då Helsingör kommun för att hjälpa aktörer som antingen vill etablera verksamhet eller komma i kontakt med samarbetspartners i Helsingör? Birgit Johns Nielsen som er chefkonsulent på Erhvervsavdelningen svarar: – Vi har det vi kallar för One-Stop-Erhverv som innebär att vi omedelbart bistår de som behöver hjälp med företagskontakter, etableringar eller juridiska frågor rörande samarbete. Varje kontakt vi får besvaras inom 24 timmar och alla som vänder sig till oss får en egen kontaktperson som bistår med hjälp hela vägen. Ingen ska tveka att kontakta oss, vi finns där för alla som behöver hjälp i de här frågorna.

Kommundirektör Stine Johnsen till vänster och erhvervskonsulent Birgit Johns Nielsen.

Etablera företag i Helsingör? Behov av samarbetspartners? Kontakt One Stop Erhverv, tel.: + 45 4928 2507, e-mail: onestop@helsingor.dk


64

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Enklare vardag för funktionshindrade med intelligenta batteriladdare

EPC Technology har under 20 års tid utvecklat helt unika och kundanpassade elektroniksystem för olika sammanhang. Bland dessa finner vi bland annat en intelligent batteriladdare som kan programmeras för att förlänga batteriernas livslängd och logga laddningsstatistik. Batteriladdarna används exempelvis för elektriska rullstolar, elmotorer och många industriella applikationer.

– I en värld med ökat fokus på stressen i vår miljö tror vi att detta är en klok väg att gå...

Lau Bendix Laursen driver EPC Techonlogy. Vi träffar honom på kontoret som just denna dag är fullt med olika artiklar. – Ursäkta röran men jag har precis kommit hem från en mässa i Tyskland och har inte haft tid att packa upp, säger Lau och berättar sedan att bolaget fokuserar på tre huvudsakliga affärsområden: lösningar för läckageövervakning för fjärrvärmeindustrin, specifika halvfabrikat för europeiska OEM-kunder samt intelligenta batteriladdare. Gemsamt för alla är att det handlar om teknikprodukter av mycket hög kvalitet. Lau Bendix Laursen säger angående det sistnämnda: – Vi levererar våra batteriladdare med skräddarsydd programmering som exakt passar batteriet i kundens applikation. Programmen utvecklas i nära samarbete med kunden och batteriproducenten, och bidrar till att förlänga batteriets livslängd och öka dess effektivitet, säger Lau och tillägger att samtliga EPC:s batteriladdare är konstruerade för att kunna programmeras och logga data. – I en värld med ökat fokus på stressen i vår miljö tror vi att detta är en klok väg att gå. Datainsamlingen används för att verifiera att programmeringen har önskad effekt, samt för att

överladdning och försedda med en lösing som gör att batteriet inte laddas ur om applikationen inte används under några månader. – På vår senaste batteriladdare, som vi kallar Powercharge NEO, sker omprogrammeringen via en app i din smartphone, vilket gör det här jobbet väldigt enkelt för serviceingenjören. Den här appen erbjuder fler alternativ för övervakning av laddaren, till exempel kan dataloggning laddas upp via appen. Du kan också se hur laddningen fortlöper och om batteriet är fulladdat.

dokumentera laddningsprocessen i samband med eventuella reklamationer. Smarta funktioner Vi får en demonstration av hur batteriladdaren fungerar. Samtliga modeller är, som nämnts, programmerade med EPC-teknik, men programmeringen är enkel att förändram om batteriet byts ut mot en annan variant. Alla laddare är dessutom skyddade mot

Presenterar och demonstrerar Hur kan man då få tillgång till EPC Technologys produkter? – Vi säljer våra produkter till kommunala organisationer, sjukhus och agenter eller till tillverkare av elektriska applikationer. Alla är förstås välkomna att kontakta oss för en produktpresentation eller ta en titt på vår hemsida där alla produkter presenteras. Om en region eller kommun önskar det, kommer vi gärna och gör en demonstration. Naturligtvis är alla också välkomna till oss här i Horsens, säger Lau Bendix Laursen med en hälsning till Sverige.

e p c t e c h n o l o g y a/s Islandsvej 6 DK-8700 Horsens Fax. +45 76 20 66 60

Tel. +45 76 20 66 66 info@epct.dk www.epct.dk

– way ahead in battery charging


danmark

65

www.svenskleverantorstidning.se

Acoplastic träder fram när andra ger upp Acoplastic A/S fokuserar på utveckling och produktion av specialkomponenter i PTFE och High Tech-plastmaterial. Utifrån kundernas specifika behov och önskemål tar man fram skräddarsydda lösningar med exakt de egenskaper som det aktuella uppdraget efterfrågar. Konceptet har format en kundkrets som sträcker sig över hela världen.

– Vi älskar utmaningar, säger Ejvind Nyholm Nielsen, VD för Acoplastic A/S, när vi träffar honom för en presentation av företaget. Han fortsätter: – Våra kunder kommer till oss från hela världen med specifika behov och utmaningar inom produktutveckling och produktionsprocesser. Varje dag arbetar Acoplastic med nya utmaningar där erfarenhet och specialkompetens inom bland annat PTFE är en del av

lösningen. Ejvind Nyholm Nielsen visar ett vitt pulverformigt material och berättar att PTFE är ett plastliknande material med unika egenskaper, såsom minimal friktion och hög kemisk resistens. Materialet har god glidförmåga, det är självsmörjande och bryts inte ned av UV-ljus. Det har dessutom en arbetstemperatur på mellan minus 100 och plus 260 grader Celsius. Förutom alla dessa egenskaper kännetecknas PTFE av dess förmåga att införliva särskilda "färdigheter" eftersom den speciella ytan kan absorbera tillsatserna. Acoplastic utvecklar unika recept för att den färdiga lösningen ska leva upp till kundernas specifika krav och önskemål. – Vi har genom åren utvecklat fler än 250 recept som tillgodoser våra kunders behov. Dessa recept utgör i sin tur grunden för ytterligare anpassning, förklarar Ejvind Nyholm Nielsen. Starka alternativa material – Valet av material är avgörande för slutresultatet, berättar Ejvind Nyholm Nielsen och nämner PEEK-materialet som är ett mycket formstabilt och högteknologiskt plastmaterial, med en arbetstemperatur på mellan minus 60 och plus 250 grader Celsius. Det har en extremt bra böj- och dragstyrka samt god dimensionsstabilitet, vilket uppfyller de striktaste kraven inom livsmedelsindustrin. Acoplastic arbetar också med material som PVDF, PSU och PPS, vilka tillgodoser andra krav på egenskaper

inom exempelvis elektronikindustrin, i miljöer där god kemisk resistans krävs eller där arbete i mycket höga temperaturer ska utföras. – Vi arbetar ofta i nära samarbete med kunden, säger Ejvind Nyholm Nielsen. – Våra mekanik- och kemiingenjörer utvecklar skräddarsydda lösningar i ett flertal olika plastmaterial, och på så sätt kan vi alltid säkerställa det optimala materialvalet, designen och processen. Det resulterar i rätt kvalitet till rätt pris, liksom minimerade utvecklings- och produktionskostnader vid såväl små som stora serier. Levererar till alla branscher På frågan om vilka slutkunder och marknader som Acoplastics produkter och lösningar hamnar hos slår Ejvind Nyholm Nielsen ut med händerna. – Jag tror inte att jag kan nämna en bransch eller en marknad som vi inte levererar till, men det blir förstås en hel del uppdrag för medicinoch livsmedelsindustrin. Här jobbar man ju ofta med extremt höga krav på materialets egenskaper och motstånd, men våra produkter finns också inom exempelvis varvsindustrin och i pumpar, elektroniska sensorer, industriarmaturer och ventiler. Vi är där utmaningarna finns, avslutar Ejvind Nyholm Nielsen.

Acoplastic A/S

Bjergvangen 2 DK-3060 Espergaerde Telefon +45 49 25 21 60 info@acoplastic.dk www.acoplastic.dk


66

danmark www.svenskleverantorstidning.se

En målmedveten samarbetspartner för svensk metallindustri Svensk industri, där man sedan finanskrisen haft en stadig utveckling, har under senare år allt oftare drabbats av produktionsproblem i form av bristande kapacitet. Finns lösningen på metallproducerande svenska företags kapacitetsbrist i Danmark? 2parts kan vara ett intressant alternativ.

Vi träffar Allan Falck, direktör, och kollegan Sanne Christina Schreiber, Global Businessingenjör, i Horsens på Jylland, varifrån verksamheten i 2parts utgår. – Vi fungerar som en länk mellan producerande företag som söker någon form av metallisk bearbetning, men som har svårt att finna någon som kan utföra jobbet. Vi har genom åren upprättat ett nät av samarbetande företag i Danmark, i övriga Europa och även i Kina. Den produktion som i Danmark tar månader att klara av kan vi i de flesta fall lösa inom 20 dagar, och det inkluderar även framtagande av prototyper och verktyg, berättar Allan Falck. Han påpekar att allt numera sker digitalt. När kunden skickar en ritning till 2parts sänder man den omedelbart vidare till det bolag som ska producera den aktuella produkten. När man sedan erhåller den färdiga lösningen kontrollerar man den noga innan den skickas till beställaren.

– Vi expanderar kraftigt och ser Sverige som en kommande intressant marknad. Det innebär att vi faktiskt kan tänka oss att vi redan kommande år kan ta våra nya och större lokaler i besittning. Inte bara lager- och kontrollenheter ska utvidgas, utan även vår stab av specialister, tillägger Allan Falck. Allan har i många år jobbat med kunder från såväl Danmark som Sverige, Norge och Finland. Han pratar mer eller mindre felfri svenska, vilket han ser som en stor fördel i kontakterna med svenska kunder. – Det underlättar förstås eftersom vi vänder oss till företag i hela Sverige med dess många olika dialekter. Även om mycket av kommunikationen idag sker digitalt behöver man förstås kunna tala med varandra, inte minst i inledningsfasen av en kontakt då vi diskuterar lämpligt material, kvalitetskrav, bearbetningsmetoder och så vidare. I kombination med min utbildning inom både smidesteknik och maskinteknologi gör att vi tillsammans med civilingenjör som finns i huset alltid kan ta fram en optimal och kostnadseffektiv lösning, säger Allan Falck.

goda och kvalitetsmedvetna samarbetspartners. – Oavsett var i världen de befinner sig besöker vi dem för att förvissa oss om att de besitter både kunskaper och maskinell kapacitet, samtidigt som vi klargör vikten av full spårbarhet och komplett dokumentation. I samband med större produktioner arbetar vi med dual sourcing för att säkerställa att vi kan upprätthålla både kvantitet och kvalitet, samt att vi kan leverera i tid, säger Sanne. Liksom Allan uppmanar hon svenska företag i behov av maskinell bearbetning, härdning, verktygsframställning, gjutna produkter eller liknande att höra av sig till 2parts.

– Vi har lösningen kring all typ av metallbearbetning och åker gärna till Sverige för att kartlägga behovet hos framtida kunder.

Noggranna kontroller Sanne Christina Schreiber betonar vikten av

Expanderar Trots att 2parts bara är fyra man starkt och bildades för fem år sedan har man vuxit kraftigt och verkar nu i nya, fräscha lokaler i Horsens. – Här har vi all nödvändig kompetens under ett tak, men också ett stort lager som fungerar som buffertlager för våra kunder. Vi tecknar avtal med beställarna och producerar efter en förutbestämd mall, kunden behöver bara avropa det man behöver. Detta innebär att det endast vid första tillfället finns en ställtid på cirka 20 dagar, därefter kan det bli just in time berättar Sanne Christina Schreiber.

2parts ApS works with global sourcing. Global sourcing means searching for and procuring prod-

PRESSING & PUNCHING

SHEET METAL WORK

ucts all over the world. This is the best possible way to improve the competitiveness of our customers. 2parts is constantly investigating the market to find

Vrøndingvej 2 DK-8700 Horsens

the best qualified factories and processes, wherev-

info@2parts.dk www.2parts.dk

er they may be.

+45 70 30 24 25

Our main strengths are flexibility and ability to deliver a broad range of high quality products in small – medium and large quantities.

TUBE LASER CUTTING

MACHINING

We supply components to a broad range of customer segments, among those can be mentioned customers from pumps and valves-, furniture-, agricultural- and food and beverage industries.

LASER CUTTING


danmark

67

www.svenskleverantorstidning.se

Ökad efterfrågan på alternativa läkemedel

Allt fler som genomgår olika traditionella medicinska behandlingar efterfrågar alternativ medicin. En av aktörerna som driver utvecklingen framåt är danska Allergica där man väljer att se människan som en helhet och utifrån den bilden ta fram naturliga läkemedel med påvisad god effekt.

Allergica anses av många vara något av en föregångare i Norden när det gäller alternativmedicin. – Vi är ett antroposofiskinspirerat homeopatiskt läkemedelsföretag som utifrån beprövad erfarenhet ser på den sjuka människan som helhet och inte bara på sjukdomens symptom, säger Jesper Schröder som är företagets VD. I Tyskland lärde sig bolagets grundare, Peer Bach Boesen, att det finns läkemedel utan kemiska preparat som verkar på ett för människokroppen milt sätt, men som ändå har mycket goda effekter. Det lade grunden till Allergica som i många avseenden är ett annorlunda företag i jämförelse med andra läkemedelsbolag. Allt överskott i verksamheten används till att utveckla dess produkter och till att stödja kulturella företeelser och antroposofisk medicinsk forskning. Antroposofin grundades av en grupp intellektuella människor med Rudolf Steiner i spetsen i början på 1900-talet. Läkemedlen från Allergica som är godkända i både Danmark och Sverige har under cirka 30 år visat uppseendeväckande resultat. Allergica saluför cirka 400 olika medicinska preparat, varav ett är Renes/Cantharis Organocomp, vilket visat sig särskilt effektivt för kvinnor med regelbundna

urinvägsbesvär. Man är nu i färd med att starta upp ett forskningsprojekt kring kliniska studier för att kunna dokumentera den läkande effekten. Allt sker manuellt Allergica kan beskrivas som ett ”hands-onföretag”. Jesper Schröder utvecklar: – Vi plockar alla örter, mjölkar honungsbin på deras gift, vi samlar in det mesta av ingredienserna som används och tillreder allt manuellt. Med detta menar vi hela processen, från utvinning och utspädning av extrakt till blandning av de olika recepten. Det enda vi inte gör manuellt är att fylla flaskorna eftersom detta sker i en maskin, förklarar Jesper som ser en positiv utveckling för Allergica på den nordiska marknaden. Företaget samarbetar med Norges Naturläkemedelscentral samt svenska Plantamed AB och Scanfarma AB som säljer deras läkemedel till kunder i Sverige och snart också i Norge. . Ett läkemedel som tål att nämnas är Triplex Organocomp som har påvisbar positiv effekt som stärkande av immunförsvaret. I harmoni med natur och människa Allergica har en alldeles speciell filosofi när det gäller att se på människan som helhet där läkemedlen som framställs ska vara i harmoni med natur och människa. Lång och beprövad erfarenhet i kombination med spetskompetens

kring produktionsmetoder har gjort företaget till en vägvisare för alternativmedicin i Norden. Man arbetar med Alma som är en intresseförening med uppgift att sprida kunskap om alternativmedicin, bland annat genom att arrangera seminarier och kurser för homeopater. – Våra läkemedel är notificerade, registrerade och godkända av det danska och svenska läkemedelsverket och vi planerar för registrering även i Norge under slutet

Allergica - Naturlige lægemidler med mennesket i centrum Allergica fremstiller homøopatiske lægemidler i Danmark med afsæt i antroposofien.

Allergicas lægemidler fremstilles ved håndkraft.

av 2019. Vi ser ett ökat intresse för våra produkter, inte bara hos homeopater utan också hos den breda allmänheten som vill få kunskap om homeopatiska läkemedel som alternativ till moderna läkemedel baserade på kemiska ingredienser. Vår ambition är att öka medvetenheten och sprida kunskap om alternativ medicin och våra läkemedel, avslutar Jesper Schröder.

www.allergica.dk

Allergicas lægemidler fremstilles med det hovedformål at gøre mennesker raske.


68

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Offentlig belysning med design och kvalitet Samhället står för allt större utmaningar när det gäller förhindrande av skadegörelse på offentliga byggnader. Det gäller inte minst belysning och här står Alumi Lightdesign för ett intressant koncept. Företagets belysningslösningar uppfyller inte bara de allra strängaste kvalitetskraven utan produceras dessutom i modern och tilltalande design.

Alumi Lightdesign producerar alla typer av lampor, allt från mindre fasadbelysning och positionsbelysning vid gångvägar till parkbelysning. Kasper Laursen, som är företagets försäljningschef, visar runt i produktionslokalerna i danska Horsens på Jylland. – Lamporna tas fram av danska toppdesigners, bland andra LINK arkitektur i Aarhus, varpå vi tillverkar alla lampans delar i vår egen anläggning, berättar Kasper och framhåller vikten av att offentlig belysning måste kunna stå emot skadegörelse. Han visar upp en lampa som är en förhållandevis vanlig syn på offentliga byggnaders fasader och berättar att den är

Kasper Laursen vid några av företagets produkter. försedd med plåt på fem millimeter i tjocklek. Alumi Lightdesigns produkter uppfyller kraven för IK10, vilket är den högsta klassificeringen för skydd mot skadegörelse. – Designen och materialvalet gör att dessa klarar i stort sett alla vandaliseringsförsök. Allt kan givetvis förstöras om man verkligen vill, men för att kunna göra åverkan på våra produkter krävs det att man använder sig av exempelvis spett eller slägga. Gemene man bär ju inte sådana verktyg på sig, och med tanke på att skadegörelse ofta är resultatet av spontana infall kan man konstatera att våra produkter står emot i princip alla försök till åverkan, säger Kasper Laursen.

Konkurrenskraftiga priser Polykarbonaten till lampornas skyddshuvar är det enda som Alumi Lightdesign inte producerar själva. Materialet köps in, men härutöver sker all produktutveckling tillsammans med en av Danmarks mest kända designers, varpå allt som behövs för att färdigställa lampan görs in house. Kunden kan till exempel bestämma längden på lampröret för att passa frostdjup och göra lampan ännu starkare och ännu mer motståndskraftig mot vandalism. Därmed kan den också användas som dragskydd. Detta är en av flera förklaringar till att bolagets belysningslösningar idag finns i hela Norden. Kasper visar upp ett urval av Alumi Lightdesigns många modeller. Dess design och starka kvalitetsprägel påverkar förstås produktionskostnaden, men Kasper betonar att priserna på Alumi Lightdesigns produkter trots allt är ytterst konkurrenskraftiga. – Ofta jobbar vi med arkitekter som ritar till kommunala fastigheter, kyrkor och andra offentliga byggnader, och det är där våra produkter finns. Vi jobbar ju utan agenter och mellanhänder, och genom att sälja direkt till kund sparas pengar, vilket förstås återspeglas i våra priser, förklarar Kasper. I ständig utveckling Hur ser då Kasper Laursen på framtiden för Alumi Lightdesign? – Vi är mycket positiva till utvecklingen. Vi har byggt upp ett grundsortiment som vi vet går hem hos våra kunder, men samtidigt utvecklar vi hela tiden nya produkter. Vårt CV växer kontinuerligt, ambitionen är att nå ut till hela den nordiska marknaden, avslutar Kasper Laursen.


danmark

69

www.svenskleverantorstidning.se

Unik spetskompetens hos dansk ytbehandlare I Uldum, strax utanför jylländska Horsens, finner vi företaget som specialiserat sig på ytbehandlingar av elektronikprodukter för industrin. Chem-Tec Plating A/S har med egna laboratorium och egna utvecklings- och forskningsavdelningar all den kompetens som branschen och bolagets kunder kräver.

– Vi började faktiskt en gång i tiden med att ytbehandla kretskort för den elektroniska industrin. Vi belade dessa med antingen silver eller guld för att öka ledningsförmågan för elektrisk spänning. Detta gör vi fortfarande men det handlar idag också om att ändra produkten eller metallens egenskaper för att kunna öka tillförlitligheten i samband med lödning, slitage, friktion, hårdhet eller oxidering, berättar Bo

Hvid Mikkelsen som är företagets direktör och ägare. Chem-Tecs kunder finns, förutom inom elektronikindustrin, även i livsmedels- och medicinbranschen, och det handlar ofta om helt kundanpassade lösningar. – Kunden kontaktar oss med ett problem och gemensamt diskuterar vi oss fram till vilken typ av ytbehandling som fungerar bäst. Vi har exempelvis en kund som behöver ytbehandla ytterst små fjädrar, säger Thorkild A. Mikkelsen som är försäljnings- och utvecklingschef, samtidigt som han håller upp en påse som, trots att den ryms i hans hand, innehåller inte mindre än 400 000 fjädrar. Hög kunskapsnivå Chem-Tec Plating med sina 35 anställda startade för 35 år sedan då kretskorten gjorde sitt intåg i elektronikindustrin. Under dessa år har företaget varit med och lett utvecklingen kring ytbehandling i hela Norden. Bolaget förfogar över en modern maskinpark med hög automatiserad drift, och via egen kemiingenjör och eget laboratorium kan Chem-Tec Plating ta fram den optimala lösningen för varje enskild förfrågan. Bolaget är till exempel godkänt för att leverera till Natos militära produkter. – Vi har lång erfarenhet och har utvecklat goda kunskaper i hur man kan ytbehandla eller ändra materialets egenskaper för att leda ström. Med egna laboratorium och egna utvecklings- och forskningsavdelningar har vi all den kompetens som branschen och våra kunder kräver. Härigenom kan vi också konkurrera med lågprisländerna, säger Bo Hvid Mikkelsen. Forskar och utvecklar Han berättar att företaget har ett mycket tätt samarbete med universiteten och har flera pågående forskningsprojekt som man driver tillsammans i sin strävan efter att hela tiden bli bättre. Det har lett till att man under sina år i branschen har servat många av Skandinaviens stora företag. i Chem-Tec Plating är man dock inte nöjda och lutar sig tillbaka. – Vi forskar vidare hela tiden och arbetar

Bo Hvid Mikkelsen och Thorkild A. Mikkelsen visar några exempel på de 400 000 fjädrar som ryms i påsen.

med alla typer av material för att se hur vi kan ändra, förbättra eller påverka deras egenskaper. Ambitionen är att växa och då ser vi Sverige och övriga Norden som en marknad för oss. Vi vet att det i Sydsverige växer upp företag som kommer att ha nytta av vår kompetens, avslutar Bo Hvid Mikkelsen.

Chem-Tec Plating A/S utför funktionell metallisk ytbehandling.

Flexibilitet och kvalitet är nyckelord for Chem-Tec Plating A/S.

För mer information, se www.chemtec.dk, eller träffa oss på Elmia Subcontractor 2018, monter B05:100.


70

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Unik spetskompetens hos dansk ytbehandlare Strax utanför Helsingör ligger bolaget som i decennier levererat kundanpassade tätningslösningar till en mängd olika branscher. Dana-Seals A/S förfogar över egen utvecklingsavdelning, laboratorium, testfaciliteter samt ingenjörer, vilka sammantaget formar ett koncept kring högkvalitativa tätningar för alla behov.

Dana-Seals A/S har som företag existerat i mer än 25 år efter att Per Gyllich och hustrun Christina beslutade sig för att starta egen produktion av effektiva tätningslösningar. Med hjälp av Pers spetskompetens och Christinas administrativa kunskaper växte företaget långsamt men stadigt. – Företaget har utvecklats parallellt med kundernas behov. De tätningar som Per arbetade med för femtio år sedan är inte

desamma som idag. Ofta handlar det om att våra PTFE-tätningar ska tåla exempelvis extremt högt tryck som uppstår då man utvinner olja och gas, eller värme som uppstår i kraftstationer, motorer, entreprenad- och gruvmaskiner. Med Pers erfarenhet som verktygsmakare, egen utvecklingsavdelning med kemi- och polymeringenjörer samt ett eget laboratorium och testfaciliteter kan vi ta fram produkter som passar alla våra kundens behov. Vi har även ett standardsortiment men mycket av det vi producerar är utvecklat i en tät dialog med kunden, säger Louise Gyllich, dotter till Per och Christina, som är den som idag driver företaget och för de stolta familjetraditionerna vidare. Hon tillägger: – Min far har jobbat med tätningar i 50 år och är alltjämt en ovärderlig tillgång för företaget, inte minst när det gäller utveckling av nya maskiner och produktionsmetoder. Hög kapacitet Louise och Per visar runt i de moderna industrilokalerna ett par kilometer från hamnen i Helsingör. Vi kommer till avdelningen där man blandar de olika materialen till diverse tätningsprodukter. – Vi har ett komplett sortiment av kompositstilar för ett stort antal möjliga tillämpningar. Det kan till exempel handla om lösningar för multifunktionella pressar, kryogengas, livsmedel och många andra användningsområden, förklarar Per. Han tillägger att Dana-Seals A/S klarar att tillverka tätning på upp till tre meter i diameter och har utvecklat metoder för tillverkning av helt unika produkter med mycket höga krav. – De minsta tätningarna vi tillverkar är bara tre millimeter i diameter. I en stor del av

Louise och Per Gyllich

våra lösningar ingår fjädrar av högkvalitativa metallegeringar. För att möta marknadens krav utvecklar och producerar vi våra egna fjädrar. Stark utveckling Dana-Seals A/S är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001. Allt från pulvret som ligger till grund för tillverkningen och hela blandningsprocessen till produktion och leverans dokumenteras med full spårbarhet. Decennier av lyckade uppdrag ligger till grund för bolagets starka utveckling och Louise har all anledning att se ljust på företagets framtid., – Vi har haft en fantastisk tillväxt, ökat antalet anställda till 20 och har idag några av Europas mest kända aktörer inom motortillverkning, offshore, maritim verksamhet, kraftverk med flera som kunder. Vår stående ambition är att växa och därför är förstås hela den nordiska marknaden mycket intressant, avslutar Louise Gyllich.

Dana-Seals A/S develops and manufactures

Dana-Seals A/S

state-of-the art sealing solutions to meet the challenges of today’s constantly evolving industries.

Let us help you find the right

Supporting industries like the marine, offshore,

sealing solution

food industries and more, Dana-Seals A/S provides a wide range of outstanding solutions

+45 49 22 44 00

to satisfy even the most demanding sealing

info@dana-seals.dk

requirements.

www.danaseals.com

HIGH PERFORMANCE PTFE SEALING SOLUTIONS FOR THE GENERAL HYDRAULIC INDUSTRY


danmark

71

www.svenskleverantorstidning.se

Patenterade LED-ljussystem förenklar installation och underhåll Mitt på den jylländska landsbygden finner vi företaget som onekligen verkar i framkant när det gäller moderna LEDljussystem. Daxtor har inte mindre än 22 olika patent och representerar ett brett produktutbud som rönt stor uppmärksamhet bland installatörer.

Vi träffar Torben Dahl, uppfinnare och den som startade Daxtor för 18 år sedan. – Det började egentligen när jag skulle inreda loftet på garaget och installera belysning som då var baserad på halogentekniken. Installationerna var både komplicerade och kostnadskrävande, vilket fick mig att börja titta på alternativa, egna lösningar, berättar Torben. Det lade grunden till Daxtor som idag, knappt 20 år senare, saluför ett stort antal produkter på marknaden. Daxtors produktportfölj baseras på en rad standardiserade inbyggnadsenheter av spot-modell, och det som gör Daxtors produkter så eftertraktade är enkelheten de är uppbyggda på. Man behöver exempelvis inte göra hål i fuktspärren, armaturen kan placeras i inbyggnadsväggen, och eftersom värmeavgivningen stannar vid 55 grader finns ingen risk för antändning av intilliggande material. – I regel behöver ju installatören demontera enheten och lägga den ifrån sig innan de olika delarna kan sättas samman. Mitt system baseras på att man endast behöver ett verktyg, en skruvmejsel, och sedan kan man klara hela monteringen utan att skifta vare sig verktyg eller arbetsställning, förklarar Torben Dahl.

Enkelhet Systemet baseras på en kombination av anslutningar och byglar som fixerar kabeln och gör att hela monteringen blir tidsmässigt mycket mer effektiv. Dessutom är hela enheten kapslad så att den går att montera även utomhus. Enkelhet är nyckelordet, enligt Torben Dahl. En annan fördel med Daxtors produkter är att de går att få i standardformat men med olika färgalternativ. En av storsäljarna är eloxerad aluminium som med fördel används utomhus. Var kan man då finna Daxtors produkter? – Vi arbetar via grossister, varav en är Solar som säljer våra produkter under eget varumärke. Men vi har också en webbutik där privatpersoner och installatörer kan handla. Vårt

grossist- och återförsäljarnät är ännu inte fullt uppbyggt så faktum är att vi just nu söker efter samarbetspartners i Sverige, Norge och Finland, upplyser Torben. Snabba leveranser Oavsett var man som kund befinner sig i Norden är ambitionen att företagets produkter ska vara hos kunden inom två dagar om beställningen görs före klockan 12. Produkterna tillverkas i Kina, men i Kjellerup på Jylland finns ett lager som klarar tre månaders försäljning enligt nuvarande kundflöde. – Utvecklingen och patenten ligger hos oss. Vi erbjuder också utveckling och produktion

av OEM-produkter för våra avtalskunder. Vår fabrik i Kina producerar helt enligt våra krav och enligt de normer som gäller inom EU. Vi genomför fortlöpande produktoch kvalitetskontroller. Under alla de år vi varit verksamma har vi bara haft ett fåtal reklamationer, berättar Torben Dahl. Med stor inlevelse demonstrerar Torben både Daxtors och konkurrenternas produkter. Det krävs inga specialkunskaper för att förstå de sinnrika lösningar som Daxtor representerar. – Vi kommer gärna till Sverige, Norge eller Finland och demonstrerar våra produkter, avrundar Torben Dahl.

– Mitt system baseras på att man endast behöver ett verktyg, en skruvmejsel, och sedan kan man klara hela monteringen utan att skifta vare sig verktyg eller arbetsställning.

Torben Dahl

PASSION FOR QUALITY

DAXTOR A/S

Fabriksvej 12

8620 Kjellerup

Denmark

www.daxtor.com

Tlf.: +45 86837644


72

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydda kökslösningar till konkurrenskraftiga priser

Allt fler väljer att renovera sina kök, något man tydligt märker i danska JKS Bordplade. Den innovativa köksexperten jobbar i ett flertal olika material och tar fram moderna, skräddarsydda kökslösningar, anpassade helt efter sina kunderns önskemål.

Vi träffar Jan Kjerulf och Sebastian Wasiolek som leder verksamheten i JKS Bordplade i Helsingör. De berättar att man jobbar med olika material och att företaget är mest känt för sin förmåga att utrusta sina kök med specialbyggda lösningar för bordskivor, köksöar eller liknande. – Vi arbetar mycket med rostfritt stål, sten och ett material som kallas för corian, vilket är ett kompositmaterial som till två tredjedelar består av naturliga mineraler och till en tredjedel av akryl och pigment. Detta material går att forma så att det till exempel följer bänkskivor ned i vasken. Eftersom materialet kan behandlas och formas helt efter eget önskemål behåller det formen och saknar skarvar. Det blir en helt och hållet homogen yta, säger Sebastian Wasiolek. Ökad efterfrågan Vi visas runt i produktionslokalerna i Helsingör och hamnar så småningom på avdelningen för rostfria lösningar. Jan Kjerulf visar upp en bordsskivslösning för ett kök i Köpenhamnsomrdået som just nu tillverkas. – Vi besökte kunden och tog noggranna mått med hjälp av laser, och på så vis kunde vi i vår laserskärare sedan skära ut konturen för vasken, ta hänsyn till en sned vägg, göra uttag för kanaler med mera – allt med en hundraprocentig passform, berättar han.

Tinvej 4, DK-3060 Espergærde +4560854579 info@jksbordplade.dk www.jksbordplade.dk

En titt på prisbilden avslöjar att den är lägre än bland många av konkurrenterna i Sverige. Det är en av anledningarna till att allt fler väljer att vända sig till JKS Bordplade. – Vi levererar givetvis en hel del till våra kunder i Danmark men vi har ett stadigt ökande antal kunder från både Sverige och Norge. Vare sig det gäller rostfritt stål, sten, corian eller massivt trä kan vi möta våra kunders krav och önskemål, oavsett var i Skandinavien de befinner sig, säger Sebastian och tillägger i sammanhanget att man gärna vill komma i kontakt med

Jan Kjerulf och Sebastian Wasiolek inredningsarkitekter och köksbyggare i både Sverige och Norge. – Vi har många kunder på Jylland men faktum är att det tar längre tid till att ta sig till dem än till beställare i södra Sverige, konstaterar han. Korta leveranstider En kund som anlitar JKS Bordplade kan få sin beställning levererad och monterad inom tre

veckor efter lagd order, vilket i sammanhanget är en mycket kort tid i jämförelse med många konkurrenter. – Det händer ibland att en kund monterar exempelvis ett IKEA-kök och sedan kontaktar oss, varpå vi mäter upp och levererar bänkskivor i exempelvis rostfritt stål. På så sätt kan man ge sitt budgetkök en lyxigare look till ett mycket konkurrenskraftigt pris, upplyser Jan Kjerulf och Sebastian Wasiolek.

JKS Bordplade


danmark

73

www.svenskleverantorstidning.se

Anrik leverantör av högkvalitativa stålkonstruktioner Anrika Linatech har länge varit en väl ansedd aktör när det gäller stålkonstruktioner för olika ändamål. Såväl vindkraftsproducenter som livsmedelsindustrin och vårdsektorn anlitar Linatech, som i ett nära samarbete med kunden alltid tar fram en optimal lösning.

Vi träffar Bjarne Hertz, exportchef i Linatech, som berättar att man i fabriken, som faktiskt firar hundra år, från början jobbade med traditionella smidesarbeten men därefter allt mer gått över till att satsa på kundanpassade lösningar. – Det finns många produkter som vi bygger och utvecklar tillsammans med våra kunder. Det kan vara stora sorteringsanläggningar som separerar exempelvis plast från organiskt material, men också speciallösningar för att flisa trä eller asfaltprodukter för återvinning, säger Bjarne. Linatech är inte bara ett företag med anor och traditioner, utan också ett bolag under ständig tillväxt. Materialavdelningen, lasersskärmaskinen och stansavdelningen samt tillhörande svetsavdelning bidrar till att företaget kan åta sig i princip vilka projekt som helst. – Vi är ISO 9001-certifierade men innehar också alla licenser och certifikat för

att kunna arbeta med stålkonstruktioner men även produkter som används inom livsmedelsindustrin. Här bygger vi till exempel specialanpassade dieseltankar som tillsammans med en generator ska kunna förse vindkraftverk med drivström i händelse av driftsavbrott, säger Hertz och pekar på konstruktionen. Bygger nästan allt själva Rundvandringen i de jättelika industrilokalerna går vidare via ytbehandlingsoch svetsavdelningen till monteringsavdelningen där ett montageteam sammanfogar de olika delarna, testar och monterar isär dem, innan man fraktar dem till kunden för slutligt montage och driftsättning.

Herz demonstrerar transportör för blodprov. Direktör Martin Arberg, fabrikschef Peter Bonde och exportchef Bjarne Hertz. – Vissa delar beställer vi av underleverantörer men det mesta tillverkar vi själva. Vi har en egen ingenjörs- och kosntruktionsavdelning som tillsammans med kunden arbetar fram en färdig produkt eller prototyp. I princip konstruerar och bygger vi allt själva här och det enda som sätter gränser är hur stora objekt man får lov att frakta på väg, säger Bjarne Hertz. Talar kundens språk Linatechs CV är välfyllt med order från vindkraftproducenter, livsmedels- och foderfabriker och aktörer inom sjukvården. Bjarne visar upp en transportör som med hjälp av tryckluft och ett särskilt magasin skickar provrör från provtagningsenheten till laboratoriet på ett sjukhus. Systemet klarar att frakta 1 500 meter. – Vi tillverkar inte de elektriska komponenterna, dessa köper vi in, men allt kosntruktionsarbete, montering och testkörning ombesörjer vi själva, medan en annan aktör sköter själva försäljningen, informerar Bjarne Hertz. Linatech har länge arbetat nära kunden via den egna ingenjörsavdelningen. – Vi talar kundens språk, efter alla våra år i branschen kan vi alltid leverera en optimal

Konstruktion som separerar organiskt avfall från exempelvis plast. produktionslösning, säger Bjarne av avrundar: – Inga projekt är vare sig för små eller för stora för oss. Våra orderböcker är välfyllda men vi åtar oss gärna fler projekt framöver, inte minst på uppdrag av svenska kunder.

Linatech A/S Rydhaugen 9, Vium 8620 Kjellerup Tlf.: +45 86 66 74 88 info@linatech.dk www.linatech.dk


74

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Svarvningsexpert med hundraåriga anor Svenskklingande Lund Maskinfabrik är ett danskt företag med mer än hundra år på nacken beträffande svarvade komponenter. Med välutbildad personal och en modern maskinpark kan man producera objekt i storlekar upp till 140 millimeter i diamter i både mindre och stora serier.

Hans Mathiesen som arbetar som försäljningschef vid Lund Maskinfabrik i Horsens på Jylland tar emot och visar runt i den moderna produktionsanläggningen. – Som du ser har vi satsat på moderna stångsvarvautomater som kan producera allt från mindre serier till riktigt stora. Många kunder har fast liggande avtal om att vi årligen ska producera en viss sort till ett visst antal, och inte sällan ligger dessa på 5 000–100 000 enheter, men vi kan även producera mindre antal än så, upplyser Hans. Lund Maskinfabrik har inget som helst gemensamt med studentstaden Lund, med undantag för att Lund ofta förknippas med långa traditioner. Sådana finns även i Lund Maskinfabrik som etablerades redan för 127 år sedan och fortfarande är i familjens ägo och drift.

Allt dokumenteras Rundvandringen fortsätter och Hans Mathisen presenterar Fredrik Clausen som kontrollmäter objekten innan produktionen fortsätter. I tvättmaskinen alldeles intill tvättas objekten med en kombination av en särskild vätska och ultraljud, varpå de rorkas med vakuum. Alla komponenter levereras fria från fett och spån. När det gäller icke rostfria varor vill vissa kunder att objekten inte tvättas helt rena, utan att man behåller ett visst korrossionsskydd innan de skickas till kunden. Såväl under som efter avslutad produktion kontrollmäts allt i företagets eget mätlaboratorium. – Vi kan dokumentera hela processen – från

Frederik Clausen kontrollmäter vid svarven. Sören Kristensen vid tvättmaskinen.

Hans Mathiesen i mätlaboratoriet.

råvaruleverantören, via produktionsprocessen till leverans. Så småningom kräver fler kunder processdokumentation för ett Cpk-värde och vissa vill ha PPAP etc. Vår produktion övervakas av SPC-statistisk processkontroll med Q-DASO-QIS / Procella-programvara. Q-DAS är den absoluta ledaren i SPC och huvudmålet är att optimera processhanteringen i företaget genom datainsamling och analys. Q-DAS är den föredragna mjukvaran inom bilindustrin och dess underleverantörer, säger Hans Mathiesen. Ett element i systemet är att det primära mätmedlet är elektroniskt anslutet till systemet, så att dataöverföring görs genom att aktivera en fotpedal. Detta minskar risken för felmatning av mätresultat. – Endast några av våra kunder kräver processdokumentation och för dem som inte behöver det indikerar den vår generellt höga kvalitetsnivå, säger Hans och fortsätter: – På Lund Maskinfabrik A/S arbetar vi med produktionsledningssystemet PJD. Systemet möjliggör kontroll över allt från order, tillverkningsparametrar och typvariationer till datainsamling och rapportering – alla papperslösa. Ritningar, layoutkort, kontrollanvisningar och så vidare är endast synliga på PC-skärmar. De enda pappren i produktionen är orderlistan efter varje order.

Detta säkerställer att vi alltid arbetar med den senaste ritversionen etc, säger Hans. Lund Maskinfabrik A/S har de mest krävande certifieringarna, inklusive ISO 9001: 2015 (Bureau Veritas), som kan laddas ner från företagets hemsida. – Via PJD-systemet kan vi vid varje förutbestämt tillfälle studera var i produktionen varan ligger, och kan då se var nästa moment ska utföras och när varan tvättats, går till packning och levereras, säger Hans Mathiesen. Små och stora serier Det mesta som Lund Maskinfabrik tillverkar baseras på rostfritt stål i runda och sexkantsprofiler. Hela syftet med stångautomater är att svarvarna kan laddas med färdiga ämnen med en diameter av 5 till 65 millimeter. En operatör kan övervaka flera maskiner och på så sätt kan Lund Maskinfabrik konkurrera med lågprisländer. – Hos oss kan man beställa allt från något få tusen enheter till hundra tusen. Kostnaden ligger vid ställtiden för maskinen så det är alltid mer lönande att beställa större serier, säger Hans Mathiesen som ser ljust på framtiden för Lund Maskinfabrik. – Vi servar redan idag en omfattande marknad, men vi ser att den kan bli ännu större.

Lundvej 20, DK- 8700 Horsens Tlf. +45 75 65 40 04 info@lund-maskinfabrik.com www.lund-maskinfabrik.com


danmark

75

www.svenskleverantorstidning.se

Nordens största livsmedelmässa intar Messecenter i november

FoodTech är Nordeuropas största fackmässa för livsmedelsteknologi och en mötesplats för hela livsmedelsindustrin. I år arrangeras den i Herning mellan den 13 och 15 november då den lockar utställare och besökare från hela norra Europa.

Projektledaren och mässgeneralen John Dørr Jensen tar emot med en knapp månad kvar till mässan FoodTechs öppnande. I år avhålls mässan den 13-15 november och John räknar med att förra gångens besöksantal på 9 000 personer kommer att överträffas i år. – Vi har idag 300 utställare på plats och använder hela 40 000 kvadratmeter för våra utställare. Bland dessa finns till exempel några av Sveriges största aktörer i branschen, berättar han. Nytt för i år är FoodTech Challenge och InnovateFood.dk som är en tävling för 50 studenter. Speciellt utvalda experter har inbjudits för att presentera hur idéer blir till verklighet. Sex målområden FoodTech som startade för 24 år sedan avhålls vartannat år och har utvecklats till en mötesplats för världens ledande expertis inom livsmedelsindustrin. Mässan har sex olika målområden: - Teknologiska lösningar i form av processteknologi, automatisering eller robotteknik, samt transport- och kyltekniska lösningar. - Logistiska lösningar i form av emballagelösningar, etiketteringar, fyllningsutrustningar med mera. - Laboratorieteknik med olika former av analysutrustningar, mätutrustningar och hygientekniska lösningar. - Hantering av vatten. Här förklarar bland andra Carlsberg hur man löst vattenfrågan och minimerat mängden spillvatten. - Olika säkerhetslösningar, såsom rengöring och hygien. - Resterande grupp benämns som ”övrigt” och här handlar det bland annat om utbildning och forskning.

Växande intresse Hur ser då John Dørr Jensen på det nordiska intresset för årets FoodTech-mässa? – Vi vet att intresset från våra nordiska grannländer har ökat. Det kommer fler och fler utställare från Sverige och Norge och det är MCH:s bestämda strategi att satsa på den nordiska marknaden. Messecenter Herning är och ska vara platsen för dig som vill synas eller ses, säger John Dørr Jensen. Lättillgängligt Hur gör man då för att anmäla sig som antingen utställare eller besökare till årets FoodTech? – Vi har några få lediga platser för utställare, utrymmet är begränsat men det finns förstås plats för fler besökare. Det är bara att gå in på vår hemsida och ladda ner sitt entrékort. Inträdet är fritt för fackfolk, upplyser John Dørr Jensen. Herning ligger strategiskt och lättillgängligt. Tåg går direkt från Köpenhamn eller Fredrikshavn för de som väljer den transportlösningen, men det går förstås även utmärkt att ta sig till mässan med bil. De som är i behov av hotellrum kan med fördel vända sig till Messecenter Herning som hittar en lösning. Om det inte finns plats i just Herning hittar man logi i närområdet.


76

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Prisvärda modullösningar för både skolor och bostäder I Fredericia på danska Jylland verkar Mobilhouse som gått från att tillverka manskapsbodar till modulbaserade permanenta lösningar. Här tar man fram allt från bostäder till förskolor och skolor, vilka anpassas helt efter behov och önskemål.

Mobilhouse är företaget som erbjuder olika mobila modullösningar. I bolagets fabriker produceras moduler med standardmåtten 4 gånger 10 meter och dessa sammanfogas sedan efter kundens önskemål. När en kund gjort sin beställning påbörjas produktionen i regel inom fyra månader. I Mobilhouse finns också en division som producerar manskaps- och materialbodar i glasfiber. Huvudverksamheten kretsar dock kring klassrum, förskolor och bostadsmoduler. – Många kommuner hör av sig till oss i samband med att en existerande skola ska renoveras eller nya bostadsområden har vuxit fram med ökat behov av exempelvis daghem och fritidshem som följd, berättar Benny Möller, direktör för Mobilhouse. Kunden kan via företagets hemsida göra en egen behovsritning, montera in lösningar med fönster, dörrar och hygienutrymmen,. Om kunden så önskar kan Mobilhouse rita och konstruera en lösning, samt lämna ett exakt pris. – Om kunden har önskemål som faller utanför våra ordinarie standardmått kan vi anpassa lösningen därefter. Det enda kravet från vår sida är att skolan, klassrummet eller vad det nu kan vara, ska hyras under minst tre år. Vi kan också bygga anläggningen som en permanent lösning, upplyser Möller.

Studentbostäder En rad danska kommuner har beställt olika typer av mer eller mindre permanenta lösningar från Mobilhouse. Nyligen lämnade företaget en offert på en skräddarsydd bostadslösning för studenter i Köpenhamn. – Vi har konstruerat en lösning som ligger på den gamla rangerbangården i Köpenhamn, endast sju minuters cykelväg från universitet och högskola. På ett markområde, vars användningsområde ännu inte har fastställts av Köpenhamns kommun, går det att lösa en stor del av alla stora utbildningsplatsers bostadsbehov, säger Benny Möller. Det spännande projektet, som baseras på en hjärtformad lösning där modulerna placeras i ytterkant och gemensamhetsutrymmen för

exempelvis tvätt med mera i dess mitt, finns också ytor för social samvaro. Varje enhet är 26 kvadratmeter och det är fullt möjligt att docka samman två moduler för att få en större enhet. Var och en av boenheterna innehåller en mindre kokvrå i anslutning till vardagsrummet. Ett litet separat sovrum finns också, liksom hygienutrymme i form av toalett och dusch. Elvärme finns men möbler och husgeråd får man ta dit själv. – Den modell vi skapat för Köpenhamn baseras på att den står på plats i tio år med möjlighet till förlängning med ytterligare tre år. Hela konceptet kan appliceras nästan var som helst så länge man håller sig inom de fastställda måtten, säger Benny Möller.

Estetiskt tilltalande I Fredericia finns en utställning där alla kan ta del av hur de olika modulerna kan se ut. De som föreställer sig modulerna som manskapsbodar eller garage misstar sig. Modulerna är estetiskt mycket tilltalande och exempel på dansk design när den är som bäst. De går dessutom att stapla ovanpå varandra, vilket blir både praktiskt och platseffektivt. – Allt i form av elektricitet, värme, vatten och avlopp är klart och det enda kunden behöver göra är att ansluta till det fasta VA- och elnätet. Efter hyrestiden kan modulerna flyttas till annan plats eller byggas upp permanent, upplsyer Benny Möller avslutningsvis.

10060

Toiletrum 14,1 m²

Børnetoiletter

Pusleborde med vaske

Storrum 53,1 m²

Børnevaske

24040

Garderobe 33,4 m²

Hcp-toilet 4,8 m²

Emhætte

Høj køl/frys

Teknik 3,2 m²

Kogepl. OPV

Gang 5,4 m²

Køkken 19 m²

Børnetoiletter

Pusleborde med vaske

Børnevaske

Toiletrum 14,1 m²

Storrum 53,1 m²

MODERN MODULLÖSNINGAR Skolor - Kontor - Bostäder

www.mobilhouse.dk

Uthyrning, produktion och försäljning av modullösningar


danmark

77

www.svenskleverantorstidning.se

Innovativa lösningar för funktionsnedsatta

För en person med funktionsnedsättning kan de enklaste hushållssysslor vara svåra och komplicerade. Det är något som Rika Plast vill råda bot på. Företaget utvecklar diverse olika hjälpmedel i form av smarta produkter som underlättar vardagen för de med rörelsehinder.

Vi träffar Claus Jensen i Hornbaek strax norr om Helsingör. Han driver företaget Rika Plast som har specialiserat sig på att utveckla hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. – Det kan vara ett handikapp i form av motoriska svårigheter eller exempelvis en neurologisk skada som gör att man inte klarar av vardagliga bestyr. Vi har utvecklat produkter som gör vardagen enklare för dessa personer, säger Claus när han sammanfattar Rika Plasts verksamhet. Som exempel visar han upp en unik lösning med ett självlåsande handtag som underlättar öppnandet av exempelvis en pet-flaska. En annan lösning är en blisterpenna som underlättar för exempelvis reumatiker att öppna medicinförpackningar. I stället för en pennspets finns en kniv som fälls ut någon millimeter och som sedan används för att skära upp förpackningen. – Blisterpennan uppskattas inte bara av handikappade personer, utan även av sjuksköterskor som kanske öppnar hundratals förpackningar dagligen, påpekar Claus Jensen. Godkända plastmaterial Många av Rika Plasts kunder är återförsäljare

av hjälpmedel. Sjukhus och regioners representanter kommer med en idé som man sedan utvecklar. Ett exempel är en speciell mugg som man kan dricka ur liggande. – Vi har själva tagit fram ritningar till verktyget. Därefter har vi låtit en specialfirma tillverka det, varpå vi använder det i produktionen, berättar Claus. Faktum är att många personer med funktionshinder någon gång har haft med Rika Plasts produkter att göra i sitt dagliga liv utan att veta om det. Men vad innehåller egentligen plasten? Claus Jensen igen: – Vi använder råvaror i form av granulat med full spårbarhet. Detta innebär att vi har dokumenterat hela innehållet från fabriken i tillverkningslandet till oss och genom hela produktionsledet till konsument. Härigenom kan vi säkerställa att allt vi tillverkar är godkänt av Livsmedelsverket. En snabb titt på företagets hemsidor avslöjar att man genom åren producerat en rad olika produkter. Just när det gäller hjälpmedel för hantering av drycker har man många olika lösningar. I ständig utveckling Företaget som startades av Claus Jensens far är fortfarande ett genuint familjeföretag. Hustrun Pia Hamerich sköter all marknadsföring, representerar vid mässor över hela världen och

Saunte bygade 12 DK-3100 Hornbæk

besöker vid behov också återförsäljare, sjukhus, regioner och andra kundgrupper. Rika Plast har åtta anställda och en fullt automatiserad och robotstyrd produktion. – Vi är specialiserade på plastprodukter på upp till 500 gram och vår ambition är att fortsätta utveckla plastprodukter som underlättar

funktionsnedsatta människors vardag. Trots att vi har funnits i många år utvecklar vi alltjämt såväl oss själva som våra produkter. Tyskland utgör än så länge vår största marknad, därefter kommer Danmark och övriga Norden, avslutar Claus Jensen.

Tl f. + 45 49 75 0 1 30

rika@rika.dk www.rika.dk


78

danmark www.svenskleverantorstidning.se

En helhetsleverantör av komplicerade plastkonstruktioner Anrika Rolf Schmidt Industri Plast i danska Kolding har under företagets 40-åriga existens specialiserat sig på att utifrån kundspecifika krav bearbeta termoplast med krav på hög kvalitet och snäva toleranser. – Vi fungerar som kundens sparringpartner och tar gemensamt med denne fram ett material som vi sedan bearbetar till det kunden vill ha, säger Flemming Andreassen, VD.

Flemming Andreassen, VD och delägare i Rolf Schmidt Industri Plast A/S, visar runt i de välfyllda produktionslokalerna i Kolding på danska Jylland. – Vi har sedan starten för 40 år sedan hela tiden expanderat och snart står våra nya produktionslokaler klara så att vi kan effektivisera vår produktion ytterligare. I denna byggnad har vi vårt materiallager med alla typer av plastråvaror som vi bearbetar genom antingen svarvning eller fräsning, helt enligt kundens krav, berättar Flemming. Helhetslösningar Rolf Schmidt Industri Plast har alltså specialiserat sig på att utifrån kundens skisser eller färdiga ritningar producera olika typer av plastämnen, vilka användes inom företrädesvis livsmedels- eller medicinindustrin. På företagets CV finns några av världens mest kända livsmedels- och bryggeriföretag. Med hjälp av bolagets tekniska expertis ges kunderna råd i valet av material och produktionsmetod. Råmaterialet är antingen i form av hela plastskivor, massiva rörformade ämnen eller profiler i olika format och längder. – Alla plastsorter har olika egenskaper och bearbetas på olika sätt. Vi fungerar som kundens sparringpartner och när vi fått klart för oss vad kunden önskar tar vi gemensamt fram ett material som vi sedan bearbetar. Det kan vara speciella snäckor eller glidskenor, men också produkter som används i exempelvis fyllningsmaskiner för drycker och andra livsmedel, berättar Flemming Andreassen. Allt man producerar ritas i CAD/Cam och alla material som används är fullt spårbara. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och godkänd av Livsmedelsverket. Växer och utvecklas Rolf Schmidt Industri Plast arbetar med såväl prototyper och små serier som fullt automatiserad produktion i volymformat. Hög kvalitet och leveranssäkerhet är faktorer som kännetecknar företaget, vars största

exportmarknader finns i Tyskland. I Norden är det den norska offshoreindustrin som dominerar. Hur ser då Flemming Andreassen på framtiden för Rolf Schmidt Industri Plast? – Vi har haft förmånen av att kunna växa och utvecklas kontinuerligt, och idag ser vi oss som specialister inom vårt verksamhetsområde. Vi har en stadig tillväxttakt och med en modern maskinpark, bestående av CNC-styrda maskiner understödda av modern robotteknologi, kan vi producera komplicerade produkter som lever upp till våra kunders högt ställda krav, säger Flemming Andreassen. Han berättar att ambitionen är att öka produktionstakten ytterligare. Företagets 55 anställda arbetar idag i tvåskift och ska enligt planen bli fler. En av målsättningarna är att växa även på den svenska marknaden.

A/S Rolf Schmidt Industri Plast Jernet 4H, DK-6000 Kolding Telefon: (+45) 75 53 41 66 Email: rsip@rsip.com Web: www.rsip.com


danmark

79

www.svenskleverantorstidning.se

Hög kapacitet i modern smidesverkstad I Danmark har hantverkstraditioner som exempelvis renodlad svets- och smideskunskap delvis gått tillbaka, men yrket har under senare år ökat i status väsentligt. Det är tydligt i Rådved Maskinfabrik, en modern smidesverkstad med en bred maskinpark och hög kompetens.

Lene Mönsted Jörgensen leder den elva man starka arbetsgruppen i Rådved Maskinfabrik. Lenes man startade verksamheten och byggde om den till en modern smidesverkstad där man idag åtar sig alla typer av svets- och smidesuppdrag. Hon börjar med att visa Plasmasskäraren som kan arbeta med ämnen som är två gånger sex meter stora. – Detta är en fantastisk maskin som vi använder för både legoarbeten och våra egna produkter. Många av våra kunder kontaktar oss med en ritning och därefter lägger vi in dessa i skärschemat för att minimera materialåtergången. Maskinen klarar upp till 70 millimeters tjocklek i svartstål och 20 millimeter i rostfritt, berättar Lene. Rundvandringen går vidare och Lene demonstrerar kant- och bockningsmaskinen som är en av få i sin klass i hela Norden. – Min man var förutseende och valde att köpa denna maskin som klarar att bocka med 400 tons kraft och bearbeta arbetsämnen som är upp till sex meter långa. Den är dessutom kopplad till lasermaskinen så att vi kan bearbeta produkterna på det sätt kunden önskar. Bred kompetens Rådved Maskinfabrik verkar som en renoldad underleverantör dit kunden kan skicka sitt material för önskad bearbetning, men också som en komplett tillverkare då man utgår från kundens egen ritning. Man kan även stå för själva monteringen om kunden så önskar. Rådved Maskinfabrik är annorlunda på många sätt. I denna normalt sett så mansdominerade värld har man en kvinnlig direktör och assistent i produktionsteamet. Förutom erfarna svetsare som kan arbeta i alla metalliska material finns också en egen konstruktör. Bolaget fungerar som en modern smidesverkstad som med maskinell utrustning kunnat profilera sig som en aktör i branschen med hög kapacitet och stor kompetens. Idag konstruerar och bygger man exempelvis borrutrustningar för de företag som gör markundersökningar. – Detta är en av våra stora produkter, konstaterar Lene Mönsted Jörgensen. – Vi köper in undervagnen och gör sedan resten av jobbet själva. Därutöver har vi egen produktion av slangrullar för slangkabel i olika

Martin vid plasmaskäraren. material och dimensioner, och många av dem skickar vi till Sverige. Tillverkar trappor Lene berättar vidare att ett av företagets stora arbetsområden är tillverkning av trappor för utrymning av skolor, fabriker eller liknande. Det händer också att man tillverkar och byter ut trappor i bostadshus och ersätter dessa med nya. Rådved Maskinfabrik tillverkar också olika typer av staket, fallskydd med mera, och kunder som vill ha sin lösning ytbehandlad kan erhålla den pulverlackerade, sprutmålade eller galvaniserade. Lene Mönsted Jörgensen ser gärna ett utökat samarbete med svenska aktörer, inte minst kommuner där Rådved Maskinfabrik kan jobba med kommunala byggnader. – Det kan handla om alla möjliga fastigheter i behov av diverse metallkonstruktioner. Vi tar mått, upprättar en ritning och skickar en offert. Är kunden nöjd med vårt förslag tillverkar vi hela lösningen och monterar på plats – allt inom två månader. Lene Mönsted Jörgensen vid den gigantiska bockmaskinen.

Rådvedvej 95 , Rådved DK- 8700 Horsens Telefon +45 75 68 99 66 raadved@mail.dk www.raadved-maskinfabrik.com


80

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Högteknologisk mätutrustning kvalitetssäkrar oljeindustrin Oljeindustrin är i stort behov av kvalificerad mätutrustning för olika ändamål. Här kan danska företaget Sam System spela en viktig roll. Bolaget har utvecklat flera olika system med koll på allt från mängd till innehåll.

Sam System utgår från Silkeborg där vi träffar bolagets grundare och ägare Peter Rødjaer. Han berättar att hela affärsidén bygger på att förse oljeindustrin med kvalificerad mätutrustning som inte bara säkerställer att rätt sort och mängd levereras i olika sammanhang. – Förr i tiden valde många tankbilsförare att fylla sina tankbilar på natten eller tidig morgon för att innehållet inte skulle dunsta eller förgasas under varma dagar, och således minska volymmässigt. Det hände att kunderna erhöll mindre än vad de hade beställt. Den risken undanröjer vi idag genom våra mätsystem som kontrollerar så att mängden är exakt den kunden har beställt. Det är till och med så att våra system exempelvis kan övervaka vilka adaptiver som ska tillsättas. Kundens kravspecifikation i kombination med vår elektroniskt styrda mätutrustning eliminerar risken för mänskliga fel, säger Peter Rødjaer. Jobbar brett Sam Systems lösningar håller med andra ord reda på de olika fyllningskamrarnas innehåll och exakt volym i var och en. Allt sköts automatiskt via ett internetbaserat system och det går helt enkelt inte att fylla fel sort eftersom systemet övervakar detta.

– Vi skräddarsyr utrustning för varje enskild kund genom att utgå från en baslösning och sedan bygga på med olika modullösningar.

SAM Stand Alone Electronic Pump Metering System Functional solution for tank trucks — All you need

Sam System har genom åren utvecklat en rad lösningar och en av storsäljarna är ett särskilt system som utarbetats för Nato. En titt på företagets CV avslöjar att Nordens största oljebolag också finns på kundlistan, men Peter är noga med att understryka att man inte på något sätt slår sig till ro i Sam System, trots framgångarna. – Vi vet till exempel att många fordon i Sverige behöver byggas om och moderniseras, så bara där ser vi en stor framtida marknad. Vi jobbar brett, har till exempel även mätutrustningar som väger hur mycket kol som produceras vid brytningsplatsen. Vi är också inne i slutfasen av att utveckla en unik så kallad lippstick-lösning för att på ett helautomatiserat sätt kunna mäta hur mycket som återstår i tankfordonets olika fack, berättar Peter Rødjaer. SAM Stand Alone För gemene man är företaget Sam System kanske inte så välkänt. Däremot är de flesta

tankbilschaufförer och andra aktörer som arbetar med petroleumprodukter välbekanta med företagets storsäljare SAM Stand Alone. Förutom att systemet levererar exakt rätt produkt och rätt mängd kommunicerar det via GPS direkt mellan bunkerstationen, förarhyrtten och manöverpanelen. Med SAM Stand Alone ges användaren total kontroll, samtidigt som risken för fel elimineras. – Vi skräddarsyr utrustning för varje enskild kund genom att utgå från en baslösning och sedan bygga på med olika modullösningar. Vår utrustning lämpar sig väl även för den petrokemiska industrin och vi satsar också på bioenergisidan där vi forksar kring mätning av fuktighet, densitet och volym. Idag levererar vi ungefär 400 enheter per år, men ambitionen är att växa, inte minst i Sverige, Norge och Finland som vi ser som kommande viktiga marknader, avslutar Peter Rødjaer.


danmark

81

www.svenskleverantorstidning.se

Danska tvättutrustningar erövrar Europa Företaget SEMI STAAL har en spännande historia bakom sig. Det familjeägda företaget som specialiserat sig på att tvätta och desinficera sjukhussängar och madrasser har fått ett mycket gott renommé, vilket gör att man numera markandsför sina lösningar till vårdinrättningar över hela Europa.

Vi träffar Nicolai Meyendorf som tillsammans med brodern Alexander driver SEMI STAAL. Han berättar att företaget har två separata verksamhetslinjer, varav den största kretsar kring tvätt- och desinficeringsutrustningar till sjukhussektorn. – Vi har flera stora sjukhus som kunder, bland andra Kungälvs Sjukhus, strax norr om Göteborg. I dagsläget har vi dessutom många levande offerter hos andra vårdinrättningar, och eftersom vi har levererat till sjukhus i hela Skandinavien har vi fått många goda referenser. Många har klart för sig hur mycket tid och pengar man kan spara genom att avnända sig av SEMI STAALs lösningar, säger Nicolai Meyendorf. Automatiserad lösning SEMI STAAL grundades av Nicolais farfar Holger 1973, och det var fadern Michael som utvecklade de tvättinstallationer som sönerna Nicolai och Alexander nu marknadsför över hela världen.

Under senare år har det förekommit en debatt i Sverige kring vårdskador som många gånger kostar patienter och samhälle både pengar och personligt lidande. Här kan SEMI STAALs produkter spela en väsentlig roll, men vad är det egentligen som är så revolutionerande med företagets uppfinning? Nicolai Meyendorf svarar: – Vi har väl alla sett hur sjukhuspersonal tvättar sjukhussängar med en trasa och en desinficeringsflaska, vilket är både tidsödande och inte sällan ger ett begränsat resultat, eftersom människor är olika noggranna. Vår uppfinning är framtagen i samarbete med universitetssjukhus och behandlar sängen i en fullt automatiserad tvättmaskin. Sängen förs in på den ena sidan och kommer ut tvättad, desinficerad och torr på den andra. Sängen och madrassen blir helt och hållet ren och fri från bakterier med hjälp av vatten, ultraljud och ånga, förklarar Nicolai. Han berättar att det finns tydliga renhetskrav på just sjukhussängar och att SEMI STAALs unika lösning gör att sängen och madrassen blir betydligt renare än med hjälp av mer traditionella metoder. – Med vår produkt konstar det cirka åtta danska kronor att tvätta en säng och madrass. Med tanke på hur många sängar som desinficeras på ett sjukhus tjänar sjukhusen in investeringskostnaden på mycket kort tid, konstaterar han.

Allt dokumenteras SEMI STAAL har en egen konstruktionsavdelning där tekniker och ingenjörer skapar kundanpassade lösningar. Ofta arbetar det aktuella sjukhusets eller vårdcentralens projektörer tillsammans med SEMI STAALs ingenjörer i syfte att ta fram en lösning just för dem. – Beorende på sjukhusets kapacitet och antal vårdplatser måste vår produkt anpassas efter dess behov. Ibland är våra anläggningar 20 meter långa, tre-fyra meter höga och kan kräva ombyggnation av befintliga lokaler. Det är ett exempel på våra större anläggningar men allt vi gör är kundanpassat och alla ritningar vi gör produceras även i 3D så att kunden på ett överskådligt sätt kan se hur den färdiga lösningen kommer att se ut. Allt dokumenteras, märks och är full spårbart, och det gäller både elektriska

och mekaniska komponenter, berättar Nicolai Meyendorf. Stora besparingar i både personal, ekonomi och förebyggande hygien gör, att SEMI STAALs utrustningar sprider sig till sjukhus över hela Norden. – Vi vill inte påstå att vi är världsledare men vi har tveklöst skaffat oss en ledande position i Europa, avslutar Nicolai Meyendorf.

Europas snabbaste helautomatiska säng- och madrass tvättsystem Fokusera på sjukhushygien, effektivitet och arbetsmiljö med automatiserade system

Nu kan hela rengöringsprocessen av både sängar och madrasser automatiseras såväl som hjälpmedel. SEMI-STAAL erbjuder det snabbaste och mest ekonomiska systemet på marknaden, vilket kommer att tvätta och torka sängar på bara 2½ minut. Desinfektion och torkning av madrasser utförs på bara 30 sek. utan användning av kemikalier - endast SonoSteam® ångadesinfektion.

• Snabb tvätt- och desinficeringsprocess • Helautomatiskt system minskar arbetstiden • Bättre användning av personalresurser • Samma resultat på alla sängar och madrasser • Alla sjukhusbakterier dödas • Bra arbetsmiljö, förbättrad ergonomi • Miljövänligt system, låg energi och vattenförbrukning • Låg driftskostnad Sängar och madrasser transporteras automatiskt genom en tunnel tvättmaskin fra oren till ren sida.

Semi-Staal A/S, DK-3000 Helsingør - www.semistaal.com Helle Bugge-Hansen mob. +45 61 43 58 34 hb@semistaal.dk


82

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Rätt skor på rätt fötter Ingen fot är den andra lik. Det har man sedan länge konstaterat i anrika företaget Senzone som genom fyra generationer tagit fram individanpassade skoinlägg och skor. – Har man skor som är anpassade efter sina egna fötter påverkar det hela kroppshållningen, påpekar Kasper Skaarup på Senzone.

– Vi har genom fyra generationer arbetat med allt från skoinlägg för personer med giktbesvär med påföljande anatomiska förändringar till specialinlägg för exempelvis diabetiker med sår på fötterna...

Hos familjen Skaarup i Silkeborg på Jylland har det i fyra generationer tillverkats skoinlägg och kundanpassade skolösningar. Vi träffar tredje generationens skotillverkare, Brian Skaarup, som driver de stolta traditionerna vidare. – Vi har genom fyra generationer arbetat med allt från skoinlägg för personer med giktbesvär med påföljande anatomiska förändringar till specialinlägg för exempelvis diabetiker med sår på fötterna, berättar Brian. Ett genuint hantverk Till en början utgick arbetet från avgjutningar och renodlat handarbete, men idag använder man en särskild skanningsutrustning som skannar fötterna i 3D genom att utgå från ett antal mätpunkter på fötterna. Utifrån dessa tillverkas sedan inlägget eller skon. Brians son, Kasper, visar upp ett exempel. – Just nu arbetar vi med att tillverka en sko som är helt hantverksmässigt uppbyggd från grunden. Jag använder mig av i princip samma metoder som vi alltid har gjort, men med moderna hjälpmedel som ett komplement, berättar Kasper som gått i lära hos både far och farfar. – Ingen fot är den andra lik, har man skor som är anpassade efter sina egna fötter påverkar det hela kroppshållningen, understryker han. Senzone vänder sig inte enbart till personer med fysiska besvär, även idrottsutövare och

Silkeborg

Herning

Nørreskov Bakke 14 DK-8600 Silkeborg +45 86 82 20 12

Fonnesbechsgade 6 DK-7400 Herning +45 96 82 20 12

personer i behov av speciallösningar vänder sig till Senzone. I Danmark är företaget och deras partners knutna till det nationella trygghetssystemet, vilket innebär att staten ger bidrag till inlägget eller skon. Söker samarbetspartners Senzone har idag representanter över hela Danmark. För den sydsvenska marknaden är det företagets samarbetspartners i Köpenhamn och på Bornholm som ligger närmast. Kunderna besöker någon av dem där deras fötter skannas, och redan inom tio dagar kan kunden hämta sina inlägg. En specialtillverkad sko tar man fram på cirka sex veckor. Det handlar med andra ord om snabba leveranser, något som lär bli allt mer efterfrågat både i och utanför Danmark. – Vi är öppna för att inleda en dialog och ett samarbete med fotterapeuter och sjukgymnaster i både Sverige, Norge och Finland. Vi kan hålla utbildning och seminarier, och utrustning finns att leasa via oss. Därefter kan själva grundarbetet göras i respektive land, medan vi, med teknikens hjälp, kan få in alla data som krävs för tillverkning. Leveranstiderna blir desamma som här i Danmark, säger Brian Skaarup och tillägger. – Det bör dock finnas någon aktör på den aktuella orten som kan göra de avslutande finjusteringarna på inläggen eller skorna. Sådana krävs ofta för att passformen ska bli helt optimal.

www.senzone.dk


danmark

83

www.svenskleverantorstidning.se

Ultramodern metallbearbetning utan begräsningar På Jylland alldeles utanför Horsens ligger VP Maskinfabrik. Här har man satsat målmedvetet på kompetent personal och en synnerligen modern maskinpark, satsningar som gjort VP Maskinfabrik till en efterfrågad aktör när det gäller modern metallbearbetning.

Redan innanför entrén till VP Maskinfabriks produktionsanläggning utanför Horsens upplever man att detta metallbearbetningsföretag är något utöver det vanliga. Inte minst den moderna maskinparken skvallrar om att VP Maskinfabrik verkar i branschens absoluta framkant. – För att kunna möta konkurrensen från lågprisländerna har vi satsat på en modern maskinpark, och för att få fram nya CNCoperatörer har vi ständigt fyra lärlingar anställda. De börjar på den manuella avdelningen, vilket är en medveten strategi från vår sida. För att fullt ut förstå vad som händer när man bearbetar olika metalliska material behöver man jobba manuellt innan man övergår till den CNC-styrda utrustningen, menar Claus Pedersen som äger och driver bolaget.

kemisktekniska och livsmedelstekniska företag kräver. Vid behov kan vi också härda materialet så att den färdiga produkten får exakt de egenskaper som kunden önskar, berättar Claus kollega Max Godsk. Liksom Claus betraktar han VP Maskinfabrik som ett högteknologiskt metallbearbetningsföretag där egentligen ingenting är omöjligt. – Vi tillverkar och bearbetar formar för både möbelindustrin och bilindustrin. Vi åtar oss hela uppdrag, inklusive montage med mera. Kunden kan beställa en produkt – vi tillverkar den, packar den i kundens emballage och skickar till rätt adressat, oavsett var i världen denne befinner sig. Alla intresserade är välkomna att kontakta oss för ett oförpliktigande samtal. Om intresse uppstår levererar vi inom fyra till sex veckor, säger Claus Pedersen.

Blickar mot Sverige Den cirka trettio man starka besättningen består av en mix av erfarna arbetare som jobbat med alla typer av svarvning och fräsning, samt nyutbildade CNC-operatörer. Företagets skicklighet är vida känt i både Danmark och Norge, medan man alltjämt väntar på liknande uppmärksamhet från den svenska marknaden. – Än så länge är vi inte så stora i Sverige, men vår ambition är förstås att expandera på den svenska marknaden. I dagsläget har vi kunder över hela Norge, i Tyskland och faktiskt även i USA, så givetvis tilltalar även Sverige, säger Claus Pedersen. I kundregistret finns dock ett välkänt svenskt företag, samt ett flertal norska bolag inom offshoreindustrin. På hemmaplan servar man till exempel den danska försvarsmakten. Moderna maskiner Claus visar upp avdelningen för inkommande material. Här är all uppsågning inte bara automatiserad utan också robotiserad, vilket innebär att produktionen kan pågå dygnet runt. Den kompletta maskinparken gör att alla kunder kan få precis de produkter man önskar. På VP Maskinfabrik bearbetar man alla metalliska preparat, inklusive svårarbetade ämnen som rostfritt, syrafast stål och titan. – Vår maskinpark ligger i framkant, vi kan till exempel svarva ämnen med en toleransklass på IT6, vilket till exempel offshoreverksamheter,

Exempel på robotdrift och hög automatisering.

V.P Maskinfabrik A/S Tilbyder automatiseret og avanceret spåntagning til alle brancher i industrien.

SCAN KODEN OG SE VIDOER AF VORES ROBOTTER

SCAN KODEN OG LÆS OM ALLE VORES SEJE MASKINER

SCAN KODEN OG SE HVAD VI GÅR OG LAVER

SCAN KODEN OG FØLG OS PÅ FACEBOOK

+45 75 65 33 99 Smedebakken 12, Hatting 8700 Horsens post@vpm-hatting.dk


& more

& more

& more

posttidning

&m

or

& m o re

PR PR PR & more

& more

& more

& more

PR PR PR PR P P R R Welcome PR to the future PR 13-15 November 2018 Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GĂ&#x2013;TEBORG

En del av Hexanova Media Group

& more

e

PR PR & more

The entire food industry meets at FoodTech, and you are invited. Come and join thousands of colleagues when more than 300 Danish and International exhibitors give you insight into the future food industry. Experience International Food Contest, where 1,500 food products are evaluated and displayed. Help focus on sustainability at IFC World Congress and experience the synergy between top students and experts at the FoodTech Challenge & InnovateFood.dk Read more and get your free ticket at uk.foodtech.dk

& more

PROCESSING & PACKAGING | 13 - 15 NOVEMBER 2018

& more

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-6 2018  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-6 2018  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement