Page 66

66

danmark www.svenskleverantorstidning.se

En målmedveten samarbetspartner för svensk metallindustri Svensk industri, där man sedan finanskrisen haft en stadig utveckling, har under senare år allt oftare drabbats av produktionsproblem i form av bristande kapacitet. Finns lösningen på metallproducerande svenska företags kapacitetsbrist i Danmark? 2parts kan vara ett intressant alternativ.

Vi träffar Allan Falck, direktör, och kollegan Sanne Christina Schreiber, Global Businessingenjör, i Horsens på Jylland, varifrån verksamheten i 2parts utgår. – Vi fungerar som en länk mellan producerande företag som söker någon form av metallisk bearbetning, men som har svårt att finna någon som kan utföra jobbet. Vi har genom åren upprättat ett nät av samarbetande företag i Danmark, i övriga Europa och även i Kina. Den produktion som i Danmark tar månader att klara av kan vi i de flesta fall lösa inom 20 dagar, och det inkluderar även framtagande av prototyper och verktyg, berättar Allan Falck. Han påpekar att allt numera sker digitalt. När kunden skickar en ritning till 2parts sänder man den omedelbart vidare till det bolag som ska producera den aktuella produkten. När man sedan erhåller den färdiga lösningen kontrollerar man den noga innan den skickas till beställaren.

– Vi expanderar kraftigt och ser Sverige som en kommande intressant marknad. Det innebär att vi faktiskt kan tänka oss att vi redan kommande år kan ta våra nya och större lokaler i besittning. Inte bara lager- och kontrollenheter ska utvidgas, utan även vår stab av specialister, tillägger Allan Falck. Allan har i många år jobbat med kunder från såväl Danmark som Sverige, Norge och Finland. Han pratar mer eller mindre felfri svenska, vilket han ser som en stor fördel i kontakterna med svenska kunder. – Det underlättar förstås eftersom vi vänder oss till företag i hela Sverige med dess många olika dialekter. Även om mycket av kommunikationen idag sker digitalt behöver man förstås kunna tala med varandra, inte minst i inledningsfasen av en kontakt då vi diskuterar lämpligt material, kvalitetskrav, bearbetningsmetoder och så vidare. I kombination med min utbildning inom både smidesteknik och maskinteknologi gör att vi tillsammans med civilingenjör som finns i huset alltid kan ta fram en optimal och kostnadseffektiv lösning, säger Allan Falck.

goda och kvalitetsmedvetna samarbetspartners. – Oavsett var i världen de befinner sig besöker vi dem för att förvissa oss om att de besitter både kunskaper och maskinell kapacitet, samtidigt som vi klargör vikten av full spårbarhet och komplett dokumentation. I samband med större produktioner arbetar vi med dual sourcing för att säkerställa att vi kan upprätthålla både kvantitet och kvalitet, samt att vi kan leverera i tid, säger Sanne. Liksom Allan uppmanar hon svenska företag i behov av maskinell bearbetning, härdning, verktygsframställning, gjutna produkter eller liknande att höra av sig till 2parts.

– Vi har lösningen kring all typ av metallbearbetning och åker gärna till Sverige för att kartlägga behovet hos framtida kunder.

Noggranna kontroller Sanne Christina Schreiber betonar vikten av

Expanderar Trots att 2parts bara är fyra man starkt och bildades för fem år sedan har man vuxit kraftigt och verkar nu i nya, fräscha lokaler i Horsens. – Här har vi all nödvändig kompetens under ett tak, men också ett stort lager som fungerar som buffertlager för våra kunder. Vi tecknar avtal med beställarna och producerar efter en förutbestämd mall, kunden behöver bara avropa det man behöver. Detta innebär att det endast vid första tillfället finns en ställtid på cirka 20 dagar, därefter kan det bli just in time berättar Sanne Christina Schreiber.

2parts ApS works with global sourcing. Global sourcing means searching for and procuring prod-

PRESSING & PUNCHING

SHEET METAL WORK

ucts all over the world. This is the best possible way to improve the competitiveness of our customers. 2parts is constantly investigating the market to find

Vrøndingvej 2 DK-8700 Horsens

the best qualified factories and processes, wherev-

info@2parts.dk www.2parts.dk

er they may be.

+45 70 30 24 25

Our main strengths are flexibility and ability to deliver a broad range of high quality products in small – medium and large quantities.

TUBE LASER CUTTING

MACHINING

We supply components to a broad range of customer segments, among those can be mentioned customers from pumps and valves-, furniture-, agricultural- and food and beverage industries.

LASER CUTTING

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-6 2018  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-6 2018  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement