Page 57

härnösand

57

www.svenskleverantorstidning.se

Västernorrlands håltagningsspecialist

Bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland har i Härnösandsföretaget LEEAB en stadig aktör på borrning och sågning i betong och tegel. Genom åren har bolaget legat bakom en mängd stora projekt, inte minst kring rivningsuppdrag som är en av LEEAB:s specialiteter.

LEEAB – eller L Erlandsson Entreprenad AB som är företagets fullständiga namn – utför alla typer av borrnings- och sågningsarbeten i betong och tegel, men även övriga rivningsarbeten. Detta utgör grundpelarna i verksamheten som dessutom innefattar bygg- och projektledning inom byggoch anläggningsbranschen. – Mixen vi har är en av våra styrkor. I rollen som byggkonsult är jag ofta beställarens representant i projekten. I kombination med att vi genomför rivning och håltagning gör det att LEEAB är en tydlig och delaktig part för framdriften i de projekt vi deltar i, säger Leif Erlandsson, VD och ägare av LEEAB. LEEAB grundandes redan 1984 och Leif tog över företaget i mars 2016. Han har ett långt förflutet inom bygg- och anläggningsbranschen på några av de större rikstäckande företagen där han arbetat i ledande positioner, vilket har gett honom erfarenhet av bland annat bygg- och projektledning, projekteringsledning, kalkylering, anbudsutvärdering, anbudslämning, organisationsfrågor, ekonomi, förhandlingar och personansvarsfrågor. Han är affärsmässig, lösningsorienterad och har ett tydligt driv i sitt företagande, vilket har

bidragit till en stark tillväxt i bolaget sedan han tog över. Framhåller medarbetarna LEEAB utgår från Härnösand och det är Västernorrland som utgör bolagets huvudsakliga upptagningsområde. – Vårt koncept är väl inarbetat i Västernorrland. Våra kunder uppskattar att vi är enkla att

ha att göra med. Jag jobbar med byggledning och konsultuppdrag medan mina medarbetare sköter betonghåltagning och rivning, säger Leif som gärna framhåller de anställda lite extra. – Killarna gör ett otroligt bra jobb, de är guld värda och är vårt ansikte utåt varje dag. Vi ser oss själva som pålitliga, det är viktigt för oss att våra kunder är nöjda med det vi levererar. Ett trevligt och professionellt bemötande samt hög kvalitet är faktorer vi lägger mycket stor vikt vid, understryker Leif Erlandsson. Stabilitet främst Leif spår att LEEAB kommer att fortsätta utvecklas och växa.

Korsmässvägen 15, 871 65 Härnösand, Sverige Tel 0611-245 97 Epost: leif@leeab.nu

– För mig är det viktigt att vara en stark och pålitlig aktör och att växa tillsammans med våra kunder. Det medför stabilitet, en trygg tillvaro för personalen och även för mig själv som företagare, avslutar Leif Erlandsson.

www.leeab.nu

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-6 2017  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-6 2017  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement