Page 66

INTERVJU – Då har ofta politiker och tjänstemän tillsammans bestämt sig för att stärka ledarskapet, med tydlig koppling till vision och framtidsbild. Man har definierat ett antal mål, till exempel att förbättra näringslivsklimatet, skapa nya arbetstillfällen, locka dit nya kommuninvånare. Det är ett strategiskt arbete men mot mycket verksamhetsnära mål. Majoriteten av uppdragen kommer från kommuner eller kommunala bolag. Uppdragen kommer från hela landet – från norr till söder. Han reser mycket, minst 150 resdagar per år och 70-80 hotellnätter. – Det är fantastiskt roligt och väldigt konkret, vi tittar på kommunernas styrkor, vad som behöver utvecklas, kommunens värden. Framförallt värdesätter han sina möten med människor. – Samtidigt som jag försöker förmedla kunskap och bidra, så lär jag mig saker hela tiden. Lång erfarenhet i sig är inga garantier för framgång. Man måste reflektera mycket. Jag har ett ständigt lärande i arbetet och överväger alltid hur jag kan göra något bättre. En annan återkommande uppgift för PO Gunnarsson är ledningsgruppsutveckling. Hans erfarenhet är att ledningsgrupperna ofta har utmaningar att arbeta med. – Inte sällan behöver man arbeta igenom syftet och agendan med ledningsgruppen. Det är ett återkommande uppdrag för mig.

Han blir även ombedd att bidra vid utarbetande av affärsplaner i kommunala bolag. – Det anknyter till de övriga uppgifterna. Affärsplaner måste utvecklas utifrån den omvärld som hela tiden förändras och i nära samverkan med verksamheten och dess företrädare.

Det är en av de viktiga frågorna som tas upp under de ledarutvecklingsprogram som han ansvarar för, som vänder sig till kommundirektörer, toppchefer, förvaltningschefer och politiska ledare från hela landet. PwC anordnar tre nationella program som är uppbyggda med fem utbildningstillfällen om två dagar. – Vi har lagt upp utbildningarna som träningsläger, det är viktigt att öva, pröva och träna sina färdigheter. Bland annat får deltagarna lista vilka uppgifter de anser vara viktiga i det strategiska ledarskap de utför, en idealbild. Därefter går man hem och för dagbok i ett antal veckor, för att sedan analysera om det är så de arbetar. – Ofta lägger man mindre tid än man tror på det stödjande och coachande ledarskapet. Orsaken är att det administrativa arbetet och möten slukar mycket tid. Lösningen blir att se över arbetsuppgifterna och försöka hitta sådant som går att delegera, som går att utföra smartare eller som man helt kan avvara.

Utmaningar för den offentliga ledaren

Öva på sitt uttryck

PO Gunnarsson känner sig hemma när han besöker kunder i kommunerna.

Vilka är de konkreta utmaningarna för chefer i kommunerna? – Hur man använder sin tid, förmågan att prioritera och ägna sig åt rätt saker. Det finns många ambitiösa chefer som lägger oerhört många arbetstimmar varje vecka, men risken är att man som chef arbetar med fel saker.

PO Gunnarsson, om att byta sida Under början av 80-talet skrev PO Gunnarsson in sig på doktorandutbildningen i Lund och planen var att doktorera. Men det blev jobb i en kommun istället och sedan rullade det på snabbt, den första chefstjänsten fick han, 28 år gammal – 1986 var PO en av Sveriges yngsta socialchefer. 1990 blev hans stadsdelschef i Helsingborgs stad och mellan 1995-2002 var han stadsdirektör. – Så jag känner mig rätt hemma när jag besöker kunder i kommunerna. Hur kommer det sig att du bytte sida? – Under våren 2001-2002 gick jag själv PWC:s kommundirektörsprogram och träffade där Jan Sturesson. Det var han som lockade mig att börja på PWC och samtidigt visste jag att den nya politiska majoriteten ville välja ”sin” nya stadsdirektör. Det var nog rätt på alla sätt efter sju år på posten. Jag hade dittills bytt jobb ungefär var femte år och längtade efter något nytt. Det var ändå ett stort steg, förklarar han, att börja arbeta som konsult. – Visst blir man utvärderad och bedömd även i offentlig sektor, men som konsult blir man det i ännu större grad. Kunden vill känna direkt att man fått något av värde. På det sättet får man en mycket snabb återkoppling. – Det är roligt, omväxlande och spännande. Och väldigt mycket resande, säger han.

PO Gunnarsson ser att en människas personliga egenskaper och viljan att utvecklas är avgörande för vilken typ av ledare man blir men också förmågan att kommunicera begripligt och övertygande. – Man bör ha klart för sig vilken känsla man vill förmedla innan man kliver upp på en scen. . Deltagarna på utbildningen får möjlighet att träna tillsammans med proffs. – Det är kompetenta chefer som deltar, men det finns alltid möjlighet att utvecklas. Till utbildningarna anmäler sig både enstaka chefer, liksom grupper av chefer från samma organisation. Idag är det inte enkelt att rekrytera chefer och ledare till kommuner. – Chefskapet lockar inte dagens 25 - 30 -åringar lika mycket som förr. Jag tror man ska ta det på allvar och inse att det även är en viktig fråga för att rekrytera kompetens generellt. – Det hänger ihop, ett bra ledarskap drar till sig bra medarbetare. Det är roligare att jobba i en sådan organisation, säger PO Gunnarsson. Malin Ulfvarson

Nästa nummer av Offentliga Affärer kommer den 27 maj Missa inget – prenumerera. Gå in på www.offentligaaffarer.se och teckna en helårsprenumeration för 595 kronor. 66

Offentliga Affärer 1-2 2013 | www.offentligaaffarer.se

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement