Page 62

KONFERENSGUIDEN LANDET

RUNT

Götene: Längtar efter vårsolen

I december blev Götene kommuns första solcellsanläggning klar. Den är monterad på Fornängsskolans sydöstra fasad och delvis på skolans tak. De fasadmonterade solcellerna fungerar också som solavskärmning för fönstren så att det inte blir för varmt inomhus, vilket länge har varit ett problem på skolan. Anläggningen beräknas producera drygt 20 000 kWh el per år vilket motsvarar ungefär vad fyra normala villor drar i hushållsel per år. För kommunen innebär det ungefär 20 tusen kronor lägre elkostnad per år. Dessutom minskar behovet av kyla inne i lokalerna vilket ger ytterligare besparing. För en del av anläggningens kostnader fick kommunen ett statligt bidrag. Detta förbättrade ekonomin i projektet ytterligare.

Gnesta: Skänkte marken till kommunen

Gabriella von Eckerman äger 30 000 kvm mark på Jagbacken där Gnesta scoutkår har en scoutstuga. Familjen von Eckerman har tidigare varit ägare av Södertuna slott och markägaren bor numera i Skåne. Scouterna äger stugan men har haft ett avtal med markägaren om att få nyttja marken för sin verksamhet. Nu har markägaren genom ett gåvobrev överlämnat marken till Gnesta kommun. Kommunen har i sin tur upplåtit marken till scouterna på samma villkor som tidigare. Nu kan scouterna vara kvar så länge som de önskar.

Uddevalla: Flerspråkiga förskolor fick pris

Sex stycken förskolor i Uddevalla kommun har tilldelats utmärkelsen European Label, en europeisk kvalitetsutmärkelse i språkundervisning. Flerspråksprojektet handlar om att ta tillvara på kunskap kring interkultur och flerspråkighet samt öka det vardagliga samarbetet mellan modersmålslärare och personal i förskolan. Utmärkelsen delas ut varje år av Skolverket till projekt som bidrar till utveckling och nytänkande i samband med språkinlärning.

Uppsala: Förslag till cykelpolicy

Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till policy och handlingsplan för att fler invånare ska använda sig av cykeln som transportmedel. Policyn ska, efter antagande, användas inom både planeringen, byggnation, drift och underhåll. Under arbetets gång har Herbert Tiemens, en av världens ledande experter på cykelvänlig stads- och trafikplanering, tillika Nederländernas officiella cykelambassadör varit inbjuden att tala.

62

Offentliga Affärer 1-2 2013 | www.offentligaaffarer.se

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement