Page 58

BOKTIPS Strategi för konkurrenskraft

Helhetsbild av rättsläget

Att vara bäst är inte längre lönsamt. Det gäller att vara unik, anser Michael Porter, en av världens främsta och mest citerade inom konkurrensstrategi. Boken är ett sammandrag av Porters arbete skriven av Joan Magritte som samarbetat med Porter i många år. Porter har även läst och kommenterat varje kapitel och där finns även en intervju där han bland annat svarar på frågan: Vilka är de största hindren för strategiarbete och vilka är de vanligaste misstagen företag gör? Boken är inte någon handledning utan snarare en bok om hur man ska tänka. För det gäller att se skillnad på en bra och dålig strategi.

Här redogörs utförligt för överprövningsreglerna i LOU och LUF, den allmänna förvaltningsprocessen och den bakomliggande EU-rätten på området. Bland annat behandlas olika problem och frågeställningar kring talerätt, avtalsspärr, tidsfrister, interimistiska beslut, ändring av talan, tredjemansinträde, sekretess och edition, åberops- och bevisbörda samt ogiltighet av avtal. Författarna går också igenom skadeståndsreglerna i LOU och LUF samt reglerna om upphandlingsskadeavgift. Boken innehåller redogörelser av rättspraxis från bland annat EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna och sätter in denna i sitt sammanhang.

Titel: I huvudet på Michael Porter Författare: Joan Magritte Förlag: Liber Utgivning: 2012 Antal sidor: 200 sidor Cirkapris: 252 kr exkl moms

Titel: Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF Författare: Anders Asplund, Magnus Ehn, Daniel Johansson, Erik Olsson Förlag: Jure Utgivning: 2012 Omfång: 500 sidor Cirkapris: 790 kr exkl moms

Årets HR-bok: Ny chef Boken ger praktisk och mental beredskap för nya chefer och ledare. Ny chef vänder sig till den som fått erbjudande att bli chef, till den som är ny i uppdraget eller till den som vill veta mer om vad chefs- och ledarskapsrollen innebär. Boken vänder sig också till ledare utan chefsmandat, exempelvis projektledare. I boken varvas teori med exempel från verkligheten. Boken innehåller också intervjuer med chefer, rekryterare och HR-proffs . Ny chef har utsetts till årets HR-bok av Sveriges HR-förening och tidningen Personal och Ledarskap med motiveringen: ”Att bli chef idag innebär idag ett stort ansvar och åtagande. Boken vänder sig till den som är ny som chef och tar på ett förtjänstfullt sätt upp viktiga områden som en just tillträdd chef bör lära om och reflektera kring för att på ett professionellt sätt hantera sin nya roll.” Titel: Ny chef Författare: Eva Norrman Brandt Förlag: Sanoma Utbildning Utgivning: 2012 Omfång: Cirkapris: 300 kr exkl moms

58

Att leda i blåsväder I krisdrabbade organisationer behöver chefer kunskap om hur man hanterar journalister och sociala media, hur man informerar omvärlden och hur man bemöter enskilda personer som drabbas i krisen. Boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder rustar läsaren för att möta de särskilda krav som ställs på ledares kommunikation när organisationen hamnar i kris. Detta är en guide till det kommunikationsarbete som kan förebygga eller lindra krisen. Boken är skriven för chefer och ledare, kommunikatörer och pressansvariga som vill lära sig om de speciella krav krissituationer ställer på yrkesrollen. Det är en praktisk bok, vars innehåll står stabilt förankrat i kompetens, erfarenheter och forskning på kriskommunikationsområdet. Titel: Kriskommunikation – att leda i blåsväder Författare: Sverre Sverredal, Maria Langen Förlag: Sanoma Utbildning Utgivning: 2012 Omfång: 216 sidor Cirkapris: 265 kr exkl moms

En introduktion till offentlig upphandling Offentlig upphandling från A till Ö är en bok för den som snabbt vill sätta sig in i enskilda begrepp eller i delar av/hela upphandlingsprocessen. Boken innehåller också mallar som kan användas vid exempelvis begäran om information, skrivelser, sekretessbegäran och överprövning. Offentlig upphandling från A till Ö kan användas som ett rent uppslagsverk eller som ett undervisningsmaterial. Den fungerar också som en introduktion för studenter och andra vetgiriga. En rad tematiska register möjliggör en samlad läsning kopplad till ett visst område, till exempel förfrågningsunderlag, anbudsskrivning och kontrakt. Relevanta lagtexter finns samlade på bokens hemsida Titel: Offentlig upphandling från A till Ö Författare: Per Werling Förlag: Liber Utgivning: 2012 Omfång: 354 sidor Cirkapris: 300 kr exkl moms

Mer struktur på jobbet Om vi får en bättre struktur i hur vi arbetar, får vi även mer tid över till det som är viktigt, för oss själva och för våra verksamheter. ”Klart! Bli superstrukturerad på 31 dagar” är ett träningsprogram för dig som vill skapa en smidigare vardag på jobbet. I korta kapitel med användbara råd och tips, blandade med konkreta övningar, lär struktören David Stiernholm dig hur du kan arbeta mer strukturerat genom att organisera, fokusera och automatisera. Boken ger dig olika verktyg, tankesätt, metoder och rutiner som gör dig effektivare, flexiblare och faktiskt lyckligare. Boken finns även som app till iPhone. Titel: Klart! Bli superstrukturerad på 31 dagar Författare: David Stiernholm Förlag: Roos & Tegner Utgivning: 2012 Antal sidor: 163 sidor Cirkapris: 225 kr exkl moms

Offentliga Affärer 1-2 2013 | www.offentligaaffarer.se

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement