Page 56

fordon

Renault Megane var mest sålda miljöbil i januari 2013, före Volvo V40 och Ford Focus, alla i snåldieselutförande. Därefter följde Toyota Yaris hybrid och gasdrivna Volkswagen Passat Ecofuel. Bäst säljande supermiljöbil var Toyota Prius Plug-in, nästan lika många som konventionella Prius.

2013 gyllene år för grön bilism 2012 slogs nya miljöbilsrekord och 2013 blir ett gyllene år för grön bilism, enligt Gröna Bilister.

F

örra året registrerades 279 500 bilar, vilket var 9 500 mer än branschorganet Bil Sweden prognostiserat. Den huvudsakliga orsaken var den rusch i slutet av året att registrera bilar som klarar den gamla miljöbilsdefinitionen, men inte den nya. 2012 slogs miljöbilsrekord, med 126 703 nya miljöbilar, motsvarande 45 procent av totalmarknaden mot 40 procent år 2011. Miljöbilsmixen blev dock ytterligare något sämre, med en sjunkande andel bilar som går på förnybara drivmedel – el, etanol eller gas. Istället slog dieselbilarna nytt rekord; två av tre nya miljöbilar går på diesel. För 2013 förutspår Gröna Bilister en totalmarknad på 250 000 bilar, alltså en klar nedgång jämfört med 2012. – Allt fler marknader närmar sig ”peak car”, även Sverige. Intresset att spendera en årslön på att köpa ny bil minskar, och 56

många som ska ta ut ny förmånsbil kommer att avvakta de nya regler som börjar gälla nästa år men som rimligen ska påskynda omställningen till miljöbilar. Istället får vi nya rekord för bilpooler och kollektivtrafik, säger Mattias Goldmann som gjort Gröna Bilisters analys. Färre men bättre miljöbilar

Miljöbilsandelen bedöms hamna på 12 procent av bilmarknaden, det vill säga 30 000 miljöbilar. Av dessa förväntas dieslar stå för 35 procent, gasbilar för 20 procent, etanol för 20 procent, elbilar och laddhybrider för 15 procent och bensin för 10 procent. Flertalet ”snåldieslar” slängs ut i och med nya definitionen, medan det kommer en rad nya gasbilar och elbilar och laddhybrider börjar synas i trafiken. – Volvos nya laddhybrid är redan helt slutsåld för 2013, vilket visar vilket intresse det

finns för att köra avgasfritt, kommenterar Mattias Goldmann. Bättre bränslen – och sämre

Under året bedömer Gröna Bilister att både biobränslen och vanlig bensin och diesel blir bättre ur klimat- och miljösynpunkt. Redan i mitten av januari höjde Preem andelen förnybar råvara i sin diesel till 30 procent. Även andra bränslebolag är på väg att förbättra sin diesel, och en statlig utredning ska under våren peka ut hur andelen biodiesel i diesel och etanol i bensin kan höjas till sju respektive tio procent. Till hösten ska en statlig utredning också besvara hur Sverige kan nå en fossilbränslefri fordonsflotta till år 2030. Dessutom redovisar alla bränslebolag nu sina biodrivmedels faktiska klimatpåverkan till Energimyndigheten, vilket ökar pres�sen för ytterligare förbättringar. Biodiesel

Offentliga Affärer 1-2 2013 | www.offentligaaffarer.se

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement