Page 50

UPPHANDLING

Upphandlingsdagarna 2013 Vi vill tacka samtliga för er medverkan i årets Upphandlingsdagar och bjuder här på ett axplock från våra två fullspäckade dagar i januari.

Maten – en het potatis En paneldebatt om livsmedelsupphandling på Upphandlingsdagarnas första dag visade att mat och upphandling är en het potatis. Skivbolagsdirektören och entreprenören Bert Carlssons kategorisering av svensk livsmedelsupphandling var skoningslös.

– En katastrof, kallade han med ett ord hanteringen ute i kommunerna och landstingen, på skolor, äldreboenden och andra platser där upphandlad mat serveras. Den skickliga och från tv kända debattledaren Carin Hjulström fick använda all sin moderatorkompetens och vana från direktsändningar för att hålla ordning i klassen. Konkurrensverket anklagades av Bert Carlsson för byråkratisering och fyrkantighet men dess företrädare Carin Carlsson försvarade transparens och konkurrens väl. – Sverige har accepterat EU-direktiv och infört lagar som ska värna om grundläggande principer, bland annat för att förhindra korruption och ”svågerpolitik” i samband med offentliga inköp och upphandlingar, förklarade hon. Peter Nohrstedt, verksamhetsansvarig för området offentlig upphandling på Miljöstyrningsrådet påpekade att det inte är självklart att närproducerat är bättre för miljön. Att avstå från kött en dag i veckan kan vara bättre ur strikt miljösynpunkt, menade han. En annan uppfattning hade Jill Hartwig, kostrådgivare, som utifrån sitt perspektiv hyllade det närproducerade. Hon varnade för att ”fuska med maten” och klargjorde att närodlade råvaror innehåller ett högre näringsvärde än processade och långväga transporterade. 50

Följ upp, följ upp

Mathias Sylwan, förbundsjurist, SKL, gav närvarande upphandlare ett gott råd, nämligen att det är fullt möjligt och egentligen inte så komplicerat att ställa krav. – Ni får ställa krav, men följ upp att ni får det ni beställt, uppmanade han de församlade. Vikten av uppföljning påtalades dock av flera av talarna i panelen. Även Helena Jonsson, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, slog ett slag för att ställa krav på maten. Hon menade att det finns en framkomlig väg för att både kunna få närodlade råvaror till skolor och äldreboenden, samtidigt som man till fullo respekterar LOU.

– Dela upp upphandlingarna i färre kategorier, köp svenskt och höj gränsbeloppet för direktupphandling, var hennes universallösning. LRF:s uppfattning är att varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler. Helena Jonsson hänvisade här till Miljöstyrningsrådets kriterier för bland annat kött och mjölk. I privat sektor finns redan erfarenhet från kravställande som inbegriper djurskydd, även på importerade livsmedel. Bo Höglander

Trångt på scenen under livsmedelsdebatten. Foto: Bo Höglander. Offentliga Affärer 1-2 2013 | www.offentligaaffarer.se

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement