Page 43

UPPHANDLING

Passar du som chef? Funderar du Üver om du skulle passa som chef? Ställ nügra grundläggande frügor till dig själv, var ärlig, och lüt tankarna mogna. 1. VarfÜr vill du bli chef? 2. Vad ser du fÜr fÜrdelar och nackdelar? 3. Vad är det som krävs av en ledare? 4. Hur är din ledarstil? 5. Hur tycker dina närmaste att din ledarstil är? 6. Vilka goda rüd ger du till andra? 7. Vad behÜver du lära dig? 8. Hur kan du fÜrverkliga dina planer? 9. Vad gÜr du om 10 ür?

Framtidens ledare

Kommuner är i regel inte är fÜrstahandsvalet när studenter listar tänkbara arbetsgivare. FÜr att ta vara pü de befintliga medarbetare som har intresse av och fÜrutsättningar fÜr ett chefsuppdrag arbetar münga kommuner idag systematiskt och strukturerat med att identifiera blivande chefer och att genom ett orienteringsprogram fÜrbereda dem pü vad chefsrollen innebär. Mot bakgrund av den utveckling som sker i samhället, kommunernas verksamhets- och organisationsutveckling samt personalens üldersstruktur är arbetet med ledarfÜrsÜrjning ett viktigt, lüngsiktigt, mülmedvetet och offensivt arbete.

Â

Kommers  är  lättare  

Ny lag gäller fÜr bemanningspersonal Sedan ürsskiftet finns en ny lag som rÜr uthyrning av arbetstagare är anställda av bemanningsfÜretag med syftet att hyras ut till kundfÜretag fÜr arbete under kundfÜretagets kontroll och ledning. Anställda i bemanningsfÜretag ska ha minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon anställts direkt av kundfÜretaget fÜr att utfÜra samma arbete. Vissa undantag frün kravet pü likabehandling kan gÜras genom kollektivavtal. Den nya lagen innehüller ocksü skyldigheter fÜr kundfÜretag gentemot bemanningsfÜretagets anställda som arbetar hos kundfÜretaget. De ska fü tillgüng till gemensamma anläggningar och inrättningar pü samma villkor som kundfÜretagets egna anställda samt fü information om lediga prov- och tillsvidareanställningar hos kundfÜretaget. Enligt EU:s bemanningsdirektiv som ligger till grund fÜr den nya uthyrningslagen utgÜr personalmatsalar, barnomsorg och transporter exempel pü südana gemensamma anläggningar och inrättningar.

Kommers  Standard   är   mer     

    professionella  inkÜpare   och   upphandlare.   Med   Kommers  i  allas  webbläsare  uppnüs  Üverblick  Üver   inkÜpsbehoven,   upphandlingsprojekten,   leveran-­ tÜrerna,  avtalen,  beställningarna  och  fakturorna.    

Kommers  eLite   är   en   nyckelfärdig   tjänst   fÜr           offentlig  upphandling  i  smü  organisationer.     Kommers   Annons   är   en   kostnadsfri   portal   där         leverantÜrer   hanterar   anbud,   avtal,   beställningar   och  fakturor.  

Källa: BemanningsfÜretagen

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 1-2 2013

www.primona.se  info@primona.se   08-­6123453  

43

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement