Page 39

Ny som chef en kort och intensiv utbildning under tre sammanhängande dagar. Uppfyllde den dina förväntningar? – Ja, det har varit mycket bra träning även om en kort utbildning förstås inte kan inkludera alla aspekter av ledarskapet – där många olika ansvarsområden ingår, säger avdelningschefen. Han skulle gärna följa upp utbildningen efter att ha fått arbeta i verksamheten en tid. – Att man är väl insatt i verksamheten ger förstås goda förutsättningar för ledarutveckling, säger han. Vilka konkreta kunskaper har du med dig? – Att till exempel ta tag i eventuella problem så fort som möjligt. Det är något jag har försökt ta till mig, jag är något benägen att tänka att det löser sig, men ju fortare man tar tag i problemen desto bättre. – Jag känner mig också säkrare i svåra samtal nu när jag har fått träna. Vi övade med rollspel och då får man tillfälle att fundera kring vad man kan säga och vad man inte bör säga, berättar avdelningschefen. Den praktiska träningen framhålls som viktig även av andra deltagare.

– Att träna praktiskt på olika saker kan det inte bli för mycket av, även om en del moment är rätt ansträngande och jobbiga, säger personalchefen. Svårigheten att vara sig själv

På utbildningen Tuff ledarskapsträning är den uttalade utmaningen att vara sig själv. – Jag har fått värdefulla insikter om att det är jag och ingen annan som bestämmer vem jag vill vara och på vilket sätt jag vill agera och kommunicera, det vill säga att alltid vara vuxen och autentisk, säger en senior rådgivare på ett universitetssjukhus som har gått utbildningsstegen 1-3. Varje steg består av fyra utbildningsdagar, uppdelat på två tillfällen med någon månads mellanrum. En svårighet för arrangören är att anpassa tempot på utbildningarna så att det passar alla deltagare, med sina olika bakgrunder och erfarenheter. – Jag hade önskat mig en snabbfil förbi steg 1 och högre ribba på steg 2 och med möjlighet att förlänga och fördjupa steg 3, säger den seniora rådgivaren.

Mer analys, fördjupning, diskussioner och reflektioner alltså. Har du tillämpat några nya kunskaper när du återvände till verksamheten? – Jag hoppas, det är i alla fall min ambition, att jag utvecklat min förmåga att lyssna på andra istället för att sälja in det jag anser vara bäst. Jag jobbar på att förbättra min kommunikation och att vara autentisk och framföra mitt budskap rakt, proffsigt och vuxet. Jag har också tränat mycket på att facilitera fram frågor genom att ställa frågor om vad man i gruppen ser som mest angeläget att lösa, säger hon. Avslutningsvis vill vi förstås ta del av tips från deltagarna. – Sätt av tid för för- och efterarbete så att de nya kunskaperna kan implementeras i det dagliga arbetet, säger näringslivschefen. – Man måste släppa ”nån-annan-ismen” och ha ett stort mått av självinsikt och prestigelöshet för att kunna utvecklas som chef och ledare, säger personalchefen. Malin Ulfvarson

personalchefen senior rådgivare

näringslivschefen avdelningschefen

Träffa personalchefen, näringslivschefen, avdelningschefen och en senior rådgivare som alla deltagit i någon form av ledarskapsutveckling.

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement