Page 38

FOKUS:LEDARSKAP

Tryggare chef efter utbildningen Utbudet av olika typer av chefsoch ledarskapsutbildningar är mycket stort och där finns många olika inriktningar. Hur hittar man rätt och hur kvalitetssäkrar man utbildningen? Många går på andras rekommendationer.

H Gör en god inventering inför utbildningen Innan du beställer utvecklingsprogram för cheferna i organisationen finns det ett antal frågor man bör ställa sig. Vilka behov finns? Är det något som inte fungerar tillfredsställande i ledarskapet? Fokusera på behoven istället för lösningarna. Vems behov är det du ska tillmötesgå? Individer, grupper eller kanske en hel organisation? Vad är mest lämpligt, en utbildning internt eller öppna program med deltagare från olika verksamheter? Vad vill vi uppnå? Hur vill vi att det ska se ut efter utbildningsinsatserna? Beskriv gärna de önskade effekterna på både kort och lång sikt. Hur följer vi upp utbildningen? Hur ska de nya kunskaperna integreras i verksamheten? Källa: Ledarna

38

ar din organisation inte redan ett avtal med en leverantör av chefsutvecklingsprogram finns det förmedlare att anlita. Många går också på andras rekommendationer. Vi har pratat med fyra deltagare på tre olika utbildningar för att ta del av deras erfarenheter. Ta också del av tipsrutan för att garantera mesta möjliga från utbildningen. Att sätta cheferna i utbildning kostar givetvis pengar och kostnaden för programmet är bara en del, lägg där till chefernas avsatta tid. Med sådana utgifter gäller det att få avkastning på investeringen! Ökad förståelse

Vad är då man får med sig från utbildningen? Svaret varierar naturligtvis beroende på vem man frågar, men en gemensam nämnare tycks vara en ökad förståelse. – Jag har fått en fördjupad förståelse för mitt personliga ledarskap, säger en personalchef på en kommun, som deltagit i ledarskapsutvecklingsprogrammet Framtidens ledare – toppledare, som PwC arrangerar. Men förståelse är inget som kommer per automatik utan förutsätter ett aktivt deltagande. – Att man är öppen för att titta in i sig själv, ta del av andras erfarenheter samtidigt som man delar med sig av sina egna. Erfarenheterna delas under djupdiskussioner kring komplexa ledarskapssituationer.

– Man behöver också ge sig själv utrymme att reflektera och omsätta erfarenheterna till sin egen verklighet så att det inte enbart handlar om teori och akademiska diskussioner, säger personalchefen. Även konkreta verktyg

Deltagarna berättar att de även har fått med sig konkreta verktyg för olika situationer. – Jag har fått vissa insikter som har förändrat mitt sätt att hantera olika situationer. Om jag ska vara mer konkret så har jag haft god nytta av en coachingmetodik som vi tränade på i utbildningen, säger en näringslivschef i en annan kommun. Även hon deltog i PwCs program Framtidens ledare – toppchefer. Utbildningen är uppbyggd med fem utbildningstillfällen om två dagar vardera, under en längre period. Där samlas deltagare från hela landet och därmed får man ett värdefullt nätverk på köpet. – Genom utbildningen har jag fått ett nätverk av andra ledare i liknande roller, som jag kan vända mig till och bolla frågor med, säger näringslivschefen. Många utbildningsarrangörer, inte bara de stora, uppmuntrar deltagarna att bilda sådana nätverk. Det är ett mycket bra stöd för fortsatt utveckling när man är tillbaka på arbetsplatsen – och inte minst kostnadseffektiv rådgivning. Svårigheten är att hålla liv i kontakterna. – Jag har haft en del stöd i de kontakter jag knöt i samband med utbildningen. Vi rådgör med varandra när svåra situationer uppstår, säger en avdelningschef i en kommun i norra Sverige. Han gick utbildningen Ny som chef i höstas, arrangerad av Sipu. – Chefsutbildning kan ge en viss trygghet säger han, även om han hade chefserfarenhet sedan tidigare. Han var dock ny i kommunen när han anmälde sig till utbildningen, och han har ett omfattande personalansvar, närmare 50 medarbetare. Till skillnad från PwC-utbildningen är

Offentliga Affärer 1-2 2013 | www.offentligaaffarer.se

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement