Page 35

AKTUELLT

Gatan som arena för demokrati Vi blir alltfler medborgare som använder gatan som arena för att protestera och påverka samhället, skrev sociologen och forskaren Magnus Wennerhag i en artikel förra året. Enligt den internationella attityd- och beteendeundersökningen World Values Survey (WVS) som Magnus Wennerhag refererar till, är Sverige ett av de länder där andelen som har demonstrerat någon gång, ökar mest sedan 1980-talets början. Vi demonstrerar dock inte lika mycket som varken fransmän, italienare eller spanjorer, men i nivå med tyskarna och mer än britterna. En populär demonstration

Tittar man närmare på statistiken ser man dock att svenskarna inte är lika benägna att gå regelbundet i demonstrationer. Andelen svenskar som uppger att de har demonstrerat ett givet år är lägre än i dessa länder. Mellan 5-8 procent av svenskarna svarade att de hade demonstrerat minst någon gång under det gångna året (European Social Surveys befolkningsundersökningar 2002–2010).

Det finns andra demonstrationer än första maj som lockar ut svenskarna på gatorna. De omfattande demonstrationer som till exempel hölls år 2003 mot Irakkriget, beräknades ha 150 000 deltagare i Sverige. Men enligt SOM-institutets undersökning 2011 deltog 3,2 procent av svenskarna, alltså cirka 300 000 personer, i förstamajdemonstrationen det året. Genom att studera

den deltagarstatistik som finns till hands drar Magnus Wennerhag slutsatsen att det är just förstamajtågen som ligger bakom den allmänna uppgången i svenskt demonstrationsdeltagande på senare år. ”Även om förstamajtågen under senare årtionden har blivit glesare än de var under 1970- och 80-talet, visar den nya statistiken att arbetarrörelsens traditionella manifestationer på första maj fortfarande har en särställning bland svenska demonstrationer”, skriver Magnus Wennerhag. Idag anordnar även organisationer utanför den traditionella arbetarrörelsen egna första maj-manifestationer, både Moderaterna och Kristdemokraterna tågar på vissa orter. Sverigedemokraterna däremot har motionerat om att avskaffa första maj som allmän helgdag. De skulle hellre se kungens födelsedag som allmän helgdag. Den 1 maj deltar cirka 300 000 svenskar demonstrationer runt om i landet. Magnus Wennerhags artikel var publicerad i den Socialdemokratiska tidskriften Tiden. www.tidensmagasin.se

Ta chansen att fortbilda dig! Konferenser och kurser 2013

K A L E N DA R I U M

• • • •

Avancerad nyckeltalsanalys för controller i offentlig sektor – 14-15 maj Prissättning av tjänster – 17-18 september Time management – 17-18 april och 15-16 oktober Lean på ekonomiavdelningen – 13-14 november

För mer information – se hemsidan www.conductive.se

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 1-2 2013

35

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement