Page 34

AKTUELLT

Folkpensionen fyller 100 år Pensionsåldersutredningens slutbetänkande publiceras i april, men utredaren Ingemar Eriksson har redan aviserat förslag kring höjda åldersgränser i pensionssystemet. Förslagen presenteras lagom till 100-årsjubileet av den svenska folkpensionen. Tre styrande åldersgränser har utredningen tittat på, 61-årsgränsen som är lägsta åldern när man idag får ta ut pension, 65 år är åldersgränsen för garantipension och LAS-gränsen för när arbetsgivare utan särskild motivering kan säga upp en medarbetare. Höjd pensionsålder ses som en lösning på situationen med ett ökande antal äldre i förhållande till antalet förvärvsaktiva. Betänkandet väntas även innehålla förslag kring arbetsmiljöfrågor – för att underlätta för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden. Fredrik Reinfeldt har sedan längre pratat om kravet att arbeta längre, men hänvisning till att vi lever allt längre idag. I Pensionsmyn-

dighetens orange kuvert kan man numera läsa en prognos över hur mycket vi får i pension om vi skulle jobba längre än till 65 år. Blir vi 200 år?

Medellivslängden i Sverige har ökat nästan oavbrutet sedan 1860-talet och utvecklingen bara fortsätter. När folkpensionen infördes 1913 låg medellivslängden för både män och kvinnor på under 60 år. År 2011 var medellivslängden knappt 84 år för kvinnor och nära 80 år för män. Och hälften av dem som föds idag kan uppnå 92 års ålder, enligt SCB. Forskarna ser inte längre något tydligt tak för hur gamla vi kan bli. Den världsberömde demografen James Vaupel vid Max Planck-institutet i Rostock spår att den första personen som kommer att leva till 200 år nog redan är född. Men det förutsätter stora genombrott inom forskningen. Pensionsåldersutredningen presenteras den 1 april.

Ett säkert arrangemang Den 13-18 maj hålls Eurovision Song Contest 2013 i Malmö Arena. Malmö stad är värd för tillställningen tillsammans med SVT, Region Skåne och Malmö arena.

Arrangörerna satsar på att göra evenemanget unikt. ”Hela Malmö ska vara en spelplats för Eurovision. Ambitionen är att bygga upp

festplatser runt om i hela Malmö. Torg, hotell, restauranger och butiker ska alla engageras i årets största fest”, skriver Malmö stad i ett pressmeddelande. Finalen följs av cirka 125 miljoner tv-tittare runtom i hela Europa och staden hoppas inbringa cirka 150-200 miljoner kronor i intäkter från besökarna som väntas bli bortåt 100 000. Utöver det kommer mellan 2 000-3 000 journalister och bara artisterna och deras följen uppgår till 1 260 personer. Arrangörerna efterfrågar volontärer – minst 400 personer kommer att behövas. Polisförstärkning

Hos Skånepolisen pågår underrättelsearbetet inför evenemanget. Polisen har också begärt extra resursförstärkning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Liknande förstärkning har tidigare kallats in i samband EU-toppmöten, klimatmötet i Köpenhamn och kronprinsessan Victorias bröllop, tillfällen när det kan finnas en hotbild. Dessutom har man flyttat en fotbollsmatch, Skånederbyt mellan Malmö och Helsingborg skjuts fram en dryg vecka. Mer om hur Malmö stad arbetar för att garantera säkerheten kring arrangemanget får man veta på konferensen OffSÄK den 11-12 april i Malmö.

Temat för OffSÄKs vårkonferens är evenemangssäkerhet och krishantering.

34

Offentliga Affärer 1-2 2013 | www.offentligaaffarer.se

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement