Page 33

Peder Blomberg, fd senior rådgivare i offentlig upphandling vid OECD, föreslår att en ministerpost inrättas, med offentlig upphandling som enda ansvarsområde, för att tydliggöra såväl ansvar som den politiska tyngd som offentlig upphandling borde ha med tanke på de stora samhällsvärden som står på spel.

Konsten att ställa krav

Med tanke på de stora ekonomiska värdena och den väldigt viktiga funktion som offentlig upphandling har, så är det konstigt att området är och har varit så styvmoderligt behandlat. Politiker på alla nivåer vill gärna genomdriva politiska mål med offentlig upphandling som ett instrument, på gott och ont. Med en ministerpost för upphandling så skulle frågorna lyftas upp på dagordningen på ett annat sätt än idag och det vore sannolikt bra. Att synliggöra upphandlingens möjligheter tycker jag viktigt, men också att lyfta fram dess begränsningar.

Det finns många sätt att lyfta vikten av offentlig upphandling, varav ett kan vara att införa en särskild ministerpost. Alla förslag som kan bidra till att stärka den offentliga upphandlingens strategiska betydelse är välkomna.

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 1-2 2013

– från behov till kravspecifikation Upphandlingsstödets vårkonferens på Nalen tisdagen den 21 maj

expertpanelen SVARAR – ställ DIN fråga till brev@hexanova.se

Det är min uppfattning att regeringen kan tydliggöra upphandlingsreglernas stora statsfinansiella betydelse tillräckligt väl genom att återföra enheten för offentlig upphandling till Finansdepartementet med finansministern eller biträdande finansministern som ansvarig minister. Den enheten låg tidigare under Finansdepartementet men har under den senaste mandatperioden kommit att utgöra en enhet under Socialdepartementet. Enheten för offentlig upphandling bör dessutom förstärkas personellt så att den har förutsättningar att följa den upphandlingsrättsliga debatten och känna till de frågor och problem som de olika aktörerna inom upphandlingsområdet ställs inför. En sådan förstärkning är nödvändig även för att kunna ta hand om de många regeländringar som löpande behöver ske inom det området. Med de ändringar jag har föreslagit behöver inte någon särskild ministerpost inrättas.

En lyckad upphandling bygger på ett gediget förarbete med både en kart-­ läggning av de egna behoven och en genomlysning av marknadens utbud. Kom och låt dig inspireras av vårens matnyttiga ämnen:

Metodik för effektiv planering av

och strategi inför en upphandling

Konsten att ställa ändamåls-­ enliga krav

Att öppna för morgondagens

lösningar för dagens behov – erfarenheter från Norge

Håll ute oseriösa aktörer från offentlig upphandling – vilka krav biter?

Läs mer och anmäl dig idag på upphandlingsstöd.se.

www.upphandlingsstöd.se

33

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement