Page 27

Tema: VERKSAMHETSSTYRNING

Intelligent dator föreslår behandlingsalternativ Det finns ännu inte många stora tillämpningar av beslutsstöd som drar nytta av Big data i Sverige, men framförallt inom sjukvården verkar teknikens potential intressera.

I

februari i år lanserade IBM en kommersiell IT-lösning för att hantera mycket stora mängder data i sjukvårdens tillämpningar. Produkten har varit omtalad – kallad Watson, en intelligent maskin som för två år sedan testades i programmet Jeopardy. IBM har under ett års tid vidareutvecklat lösningen på ett amerikanskt cancerbehandlingscenter, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Syftet är att förbättra både kvalitet och effektivitet i verksamheten genom att tillhandahålla intelligent beslutsstöd. Tack vare kapaciteten att hantera enorma mängder data öppnas till exempel möjligheten att kartlägga samtliga tidigare cancerfall och dra lärdomar från materialet. Den amerikanska branschorganisationen Cancer Society bedömer att cirka 1,6 miljoner nya cancerfall kommer att diagnosticeras i USA bara i år. Samtidigt visar studier att komplexiteten i sjukvårdens diagnoser orsakar stora felmarginaler – cirka en av fem patienter får fel eller ofullständig diagnos.

Ett års övning

Det årslånga projektet på Memorial SloanKettering, har framförallt handlat om att öva upp datorns förmåga att analysera det specifika området. Läkare och specialister

Mark Kris från Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (till vänster) och Manoj Saxena, IBM, studerar den första Watson-baserade lösningen för onkologiavdelningen. Foto: Jon Simon/Feature Photo Service.

har ägnat mycket tid åt att lära systemet hur det bäst behandlar, analyserar och tolkar informationen. I dagsläget har systemet matats med över 600 000 medicinska bevis, två miljoner textsidor från totalt 42 medicinska tidskrifter samt kliniska studier på området. Systemet har kapacitet att söka igenom 1,5 miljoner patientjournaler, vilket representerar tiotals år av resultat från cancerbehandlingar och sedan erbjuda läkare ett väl underbyggt underlag för beslut om behandling – allt inom loppet av några sekunder. – Det kan ta år för de senaste upptäckterna inom onkologi att nå ut till praktikerna. Kombinationen av omdanande teknologi som den Watson erbjuder, med vår canceranalys och beslutsprocess har potential att

revolutionera tillgängligheten av information för behandling av cancer i samhällen över hela landet och runt om i världen, säger Craig B.Thompson, VD för Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. I samarbete med det amerikanska vårdförsäkringsföretaget Wellpoint kommer systemet att lanseras på marknaden senare i år, vilket gör det möjligt för andra kliniker och forskningsinstitut att koppla upp sig mot informationen. – I slutänden räknar vi med att denna omfattande, evidensbaserade metod i grunden förbättrar cancervården genom att påskynda spridningen av förändrad praxis i forskning i en aldrig tidigare skådad takt, säger Craig B.Thompson. i g ntli konom e f f E O g r på ntli tne & Offe r a P ef Ch

ekan.com

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 1-2 2013

27

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement