Page 25

Tema: VERKSAMHETSSTYRNING

Fokusera på nyttan i upphandlingen I februari avbröt Ekonomistyrningsverket sin ramavtalsupphandling av beslutsstöd eftersom inte ett enda anbud inkom. Samtidigt påbörjades en dialog med leverantörerna om vad man borde förändra i upphandlingen. Johan Salenstedt, Nordenchef på Qliktech skrev strax efter en artikel i Computer Sweden där han menade att fokus för upphandlingen varit mer på det tekniska än på nyttan. Går det att upphandla ett ramavtal som ska täcka 70 myndigheters behov? – Ja, men man får ta en lite annorlunda utgångspunkt. En intressant upphandling att titta på är en aktuell sjukvårdsupphandling i USA där man har fokuserat på nyttan av verktygen genom att ta ett modernt grepp. Istället för att specificera en lång rad krav som ska uppfyllas, så har man gett leverantörerna tillgång till organisationens data under en intensiv och kort period på till exempel sex veckor för att sedan presentera lösningar för vilka olika data man kan få fram, säger Johan Salenstedt.

Det sätter verksamhetsnyttan i första hand, och de tekniska detaljerna i andra hand. Dessutom eliminerar det en risk med att verktyget ska förbli onyttjat i organisationen. – Visst, vissa tekniska krav behövs, men ännu viktigare är att välja rätt verktyg – de som kommer att användas. Väldigt många organisationer har den erfarenheten – det vill säga att beslutsstödet sedan inte används i verksamheten. En mer förankrad upphandling minskar risken för sådana kostnadsförluster. Flera leverantörer behövs

Han är dock kritisk till att en enda leverantör skulle erbjuda alla verktyg som kunderna efterfrågar. Det finns leverantörer på marknaden som beskriver sitt erbjudande som heltäckande, men Johan Salenstedt menar att alla verktyg har begränsningar. Det Qliktech erbjuder är till exempel funktioner för så kallad BI-selfservice (mer om det i artikeln intill). Därför anser han att kunden snarare behöver ett ramverk av BI-plattformar att välja på.

– Olika verktyg passar bra till olika saker. Istället för att försöka hitta ett verktyg som ska passa för organisationens samtliga behov bör man bygga ett ramverk av lösningar som är bra på olika saker. Kollegan David Bolton håller med. – Offentlig sektor har använt BI-lösningar sedan länge, men det finns fortfarande organisationer som inte har tagit steget från traditionell finansiell rapportering, ibland med ett kalkylprogram som enda stöd. Om det fungerar bra ser vi ingen anledning att ersätta det, utan erbjuder bara de delar som kunden efterfrågar, säger David Bolton. Ett ramverk av olika BI-plattformar riskerar dock att bli mycket dyrt. Johan Salenstedt framhärdar att kostnaden måste balanseras. – Visst, det blir en högre kostnad men till syvende och sist är det verksamhetsnyttan kunden vill åt. Framförallt bör man utgå från organisationens behov, och det finns även behov på längre sikt som man ännu inte ser idag.

Polisens beslutsstöd löser brott Skånepolisen löser brott betydligt snabbare med hjälp av sitt beslutsstöd. Tack vare IT-verktyget kan polisen genomsöka miljontals anmälningar på mindre än en sekund och även prognostisera brott utifrån mobiltrafik. Skånepolisen kan med hjälp av beslutsstödet QlikView prognostisera brott och hjälpa till att snabba upp och lösa pågående utredningar. Systemet användes bland annat vid fallet med seriemördaren i Malmö. Under sju års tid var Malmö drabbad av en seriemördare som besköt invånare med utländsk bakgrund. Polisens utredningsarbete var omfattande och tog mycket lång tid. Med hjälp av beslutsstödet analyserades alla anmälningar. – Det skulle egentligen ha tagit tre personer tre månader att läsa igenom alla miljontals anmälningar, säger Berth Simonsson, verksamhetsutvecklare vid Skånepolisen. – Med hjälp av QlikView kunde vi på mindre än tre minuter söka igenom alla anmälningar som gjorts sedan 1998. Till slut kom vi fram till 58 anmälningar som vi trodde att vi kunde ha en koppling till Mangs-fallet. Detta hjälpte utredningsarbetet. Förutsäger brott

Skånepolisen är först i världen med att bygga appar med hjälp av verktyget QlikView som analyserar kommunikationsbeteenden, via data från telefonmaster. Genom analys av brottsbeteenden har man sett att samtalsaktiviteten generellt sett är stor innan själva brottet begås och väldigt låg strax efter. Skånepolisen kan nu tack vare IT-stödet fokusera på själva analysen istället för att söka efter information. Ge-

nom att analysera brottsstatistik tillsammans med mängder av annan information, som till exempel väder, veckodag, löningsdag och stora evenemang har polisen skapat modeller för att förutsäga brott. Verktyget testades

Polisen i Skåne sökte igenom en halv miljon förhör på mindre än en sekund när flera bussar besköts i centrala Malmö. Insamlingen av bakgrundsfakta snabbades upp genom beslutsstödet. Sedan gjordes beräkningar som visade att skottlossningar skulle ske i ett visst område vid en viss tidpunkt. När skottlossningen sedan inträffade visade sig beräkningen korrekt vilket möjliggör för ett mer proaktivt arbete för polisen. Idag kan polisen i Skåne göra denna typ av prognoser på fyra sekunder istället för, som tidigare, fyra timmar. Genom att tydligt visualisera var och när olika typer av brott sker kan rätt typ av bemanning tillsättas vilket leder till en mer optimerad personalbemanning, målmedveten brottsreducering och ökad trygghet för medborgarna. Polismyndigheten i Skåne är Sveriges tredje största polismyndighet med 3 500 anställda, varav cirka 2 600 är poliser och cirka 900 är civilanställda. Beslutsstödet används inom både den operativa och administrativa verksamheten. Alla inom Skånepolisen har tillgång till QlikView – samma grundsystem – men använder verktyget till olika saker beroende på vilken typ av information som behövs. Källa: QlikTech

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 1-2 2013

25

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement