Page 17

NYHETER

i utredningen. I ett särskilt yttrande till utredningen så är näringslivets organisationer kritiska till uppfattningen I no att den offentliga upphandlingen public vember ska spela denna vidare roll som Blomb erade Pede instrument för att bedriva mer r e generell samhällspolitik. uppha rg ett PM om Det är viktigt att ”samhällsstiftni ndlingslag nyttoaspekternas” uppenbara nge framväxt inom offentlig uppi sin h n. Läs den elhet p www.o handling och dess konsekvenser å ffentli gaaffa ingående diskuteras och analyserer.se ras. Det finns annars en betydande risk att offentlig upphandling politiseras. Mindre företag missgynnas inte – en myt mindre

Utredningen konstaterar att små och medelstora företag på basis av tillgänglig statistik inte missgynnas utan är väl representerade, till och med på de stora centrala ramavtalen. Regelverket är besvärligt men det gäller för alla företag oavsett storlek. Därför är det förvånande att utredningen så oförbehållsamt och utan analys uttrycker sin uppskattning av de nya bestämmelserna för mindre och medelstora företag som föreslås i de nya EU-direktiven. Varför reglera när det uppenbarligen inte behövs? Till sist – jakten på den goda affären fortsätter

Utredningen stora svaghet är inte så mycket innehållet utan vad den avstått från att behandla. Det kanske beror på mandatet men det finns hur som helst här ett stort tomrum vad gäller analys av den bakomliggande problematiken inom regelverket och överprövningssystemet. Desto märkligare då att utredningen genomgående intar en uppskattande inställning till flera av bestämmelserna i förslaget till nya EU - direktiv utan någon bakomliggande analys. Utredningen har med perspektivförskjutningen lagt ut en bra kompassriktning för den framtida offentliga upphandlingen och mycket kan definitivt bli bättre om dess föreslagna åtgärder genomförs. Men det grundläggande problemet för en effektiv offentlig upphandling kvarstår: ett komplext, mytbelagt och illa fungerande europeiskt och svenskt regelverk. Det är nog tyvärr så att jakten på den goda affären kommer att fortsätta ett bra tag till. Peder Blomberg

Även Advokatfirman Lindahl kommenterar slutbetänkandet från Upphandlingsutredningen i detta nummer av Offentliga Affärer. Artiklarna kompletterar varandra genom att de tar upp olika frågor. Läs mer på sidan 30-31.

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 1-2 2013

Det finns bara ett original.

17

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement