Page 15

NYHETER

Malmös starke man tackar för sig Efter 19 år som kommunstyrelseordförande i Malmö stad lämnar Ilmar Reepalu posten till sommaren. 69-årige socialdemokraten Reepalu har synts ofta i medier, emellanåt med uttalanden som han sedan har tvingats ta tillbaka. Han har även varit mycket aktiv i uttalanden kring nationella politiska frågor. Enligt en kartläggning från tidningen Dagens Samhälle är han Sveriges i särklass mest omskrivna kommunpolitiker. Alternativ finansiering

Nyligen tipsade han kollegorna i Göteborgs stad om finansieringsalternativ till trängselskatt. Göteborgs stad har fått viss kritik för att man väljer att införa trängselskatt för att finansiera infrastruktursatsningar. – Sälj era kommunala bolag istället, sa Ilmar Reepalu. Det var så Malmö stad finansierade sin Citytunnel. Pengarna räckte enligt uppgift även till att göra staden skuldfri och till att köpa mark för att

bygga en ny högskola. Beslutet i Malmö togs i nära samförstånd med moderaterna och under sina 19 år på tronen i Malmö har Ilmar Reepalu kommit väl överens med oppositionspartier. Anja Sonesson som är kommunalråd i Malmö för moderaterna sedan 2006 säger i en intervju med P4 Malmöhus: – Han har varit väldigt osocialdemokratisk och där har vi tillsammans kunnat samarbeta för att utveckla Malmö som en näringslivsvänlig stad. I andra frågor har han varit mycket med socialdemokratisk och där finns det mycket mer att opponera mot. Efterträdaren

Malmös skolkommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh föreslås bli Ilmar Reepalus efterträdare. Hon har bland annat drivit frågan om vinstförbud i privata välfärdsföretag. Formellt utses Reepalus efterträdare på representantskapsmötet den 23 mars. Foto: Malmö stad/Atelje Brorson

De pratar om utredningen berg (MP), gruppledare i Stockholms stad. – Upphandlingsutredningens förslag om en kompetenshöjning genom en akademisk utbildning för upphandlare är bra. Men lika viktigt är att ge upphandlare tid och förutsättningar att genomföra kvalitetsuppfölj– Förslaget att reducera antalet förvaltningar av upphandlingarna, säger Annika ningsrätter från nuvarande tolv stycken Strandhäll, förbundsordförande i Vision. till tre, samt endast en kammarrätt för – Upphandlingsutredningen kommer upphandlingsmål är också mycket bra även fram till samma slutsats som Almega gör. om vi hade önskat en särskild upphandDet är inte möjligt att positiv särbehandla lingsdomstol, skriver Sveriges Kommuner företag utan vinstsyfte eftersom detta strider och Landsting. mot likabehandlingsprincipen, skriver – Utredningen har haft i uppgift att Stefan Holm på Almega. utreda om det finns några rättsliga hinder – Offentliga inköpare behöver ingen lag för Sverige att ratificera ILO-konvention som talar om för dem hur de effektivt ska 94. Det har man inte hittat. Ändå uttrycker köpa in varor till våra offentliga verksamutredningen tveksamheter. Det är märkligt, heter, säger Christina Ramberg, professor skriver LO. i civilrätt vid Stockholms universitet till – Vi instämmer i utredningens kritik av Svenska Dagbladet. den bristande uppföljningen av upp – För att den offentliga affären ska uthandlingar som görs idag. Uppföljning vecklas i den positiva riktning utredningen är avgörande, dels för att säkra kvaliteten lägger en grund för krävs att beslutsfattare i stadens verksamheter men också för att träder fram och visar på den offentliga synliggöra de mervärden som bland annat affärens centrala betydelse för verksamheden idéburna sektorn och en mångfald av ten. Även om det finns goda exempel, är driftsformer tillför staden, säger Åsa Jernvår bild tyvärr att beslutsfattare inte riktigt Här är ett axplock av kommentarer efter publiceringen av Upphandlingsutredningens slutbetänkande. Majoriteten var mycket positiva, men inte utan kritik kring detaljer.

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 1-2 2013

vågat träda fram och sätta den offentliga affären på kartan, skriver Lisbeth Johnson, ordförande SOI. – Det har varit och är för mycket fokus på juridiken inom upphandlingsområdet och jag hoppas att lagen lättas upp. Jag ser också positivt på att öka gränsbeloppet till 600 000 kr för att snabbare komma i mål med mindre upphandlingar, säger Leif Ekström, upphandlingschef i Örebro till Svenska Dagbladet. – Redan idag är 73 procent av de upphandlingar som görs direktupphandlingar och det är av stor betydelse för många små företag att få reda på vilka affärsmöjligheter som existerar på den offentliga marknaden, skriver Företagarnas Ulrica Dyrke och önskar en mer måttlig höjning av beloppsgränserna för direktupphandling. – Möjligheterna för stat, kommun och landsting att kunna ställa krav på kollektivavtalsenliga löner och villkor och meddelarskydd borde tydligare ha slagits fast av utredaren säger TCOs seniorjurist Ingemar Hamskär.

15

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement