Page 14

nyheter UR NYHETSFLÖDET FRÅN OFFENTLIGAAFFARER.SE Kundval ökar kvaliteten i välfärdstjänster – Inom ett kundvalssystem är det möjligt för individerna att väga in kvalitativa egenskaper på ett sätt som den offentliga upphandlaren inte kan göra, menar professor Mats Bergman vid Södertörns högskola.

Upphandlingspolicy får bakläxa Konkurrensverket har invändningar mot Kalmar kommuns upphandlingspolicy som kräver att leverantörer inte får ha någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis. Diskriminerande, anser Konkurrensverket.

Flera goda idéer i läkemedelsutredning

Foto: Wikipedia/Michiel1972

SKL ställer sig bakom många av förslagen i Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande, men önskar att utredningen hade lagt förslag som tydligare stödjer att landstingen kan förhandla med läkemedelsföretagen om bland annat rabatter på öppenvårdssystemet.

Vill se statsstöd för äldrebostäder De kommuner som ser sin befolkning bli allt färre och allt äldre har en svår ekvation: Hur upprätthålla god välfärd och bostadsförsörjning? Bransch- och intresseorganisationen SABO uppmanar regeringen att titta närmare på orter med svaga bostadsmarknader.

Innovativ robotteknik för äldre Sverige deltar i en EU-gemensam upphandling av robotiktjänster till äldre. Projektet genomförs som en förkommersiell upphandling där innovativa företag får betalt för att utveckla sina lösningar. Budgeten är satt till 2 150 000 euro.

7 miljoner i böter inte nog Falu kommuns böter på 7 miljoner kronor för överträdelse av lagen om offentlig upphandling är för låg. Summan bör vara 10 miljoner, med tanke på det aktuella avtalets värde. Det anser Konkurrensverket som tar ärendet vidare till Kammarrätten.

Är det låga anbudet seriöst? Emellanåt får upphandlare in anbud som ligger anmärkningsvärt lågt i pris i förhållande till marknaden. Upphandlingsbolaget i Göteborg förkastade nyligen ett anbud enligt bedömningen att de erbjudna priserna var onormalt låga. Ärendet prövas nu i rätten, och Konkurrensverket skriver i ett yttrande att anbudsgivaren bör bevisa att ett lågt anbud är seriöst.

14

Storaffärer på tapeten i februari 2013:

Kritik mot Vattenfall

Vattenfalls förvärv av det holländska energibolaget Nuon är Sveriges dyraste kontantaffär någonsin. Nyligen beslutade bolaget att säga upp 2 500 personer, men man skyller inte neddragningarna på Nuonaffären.

I juli 2009 köpte statliga Vattenfall det holländska energibolaget Nuon. Prislappen var drygt 97 miljarder kronor. Affären innebar att bolagets skulder ökade kraftigt samtidigt som el-marknaden pressades kraftigt. Vattenfall tappade i kreditvärdighet och Vattenfall har skrivit ner värdet på Nuon med drygt 15 miljarder kronor. Slutbetalning av köpet är dock ännu inte gjord. Idag äger Vattenfall 64 procent av Nuon. Ytterligare två delbetalningar är planerade, 10 miljarder kronor i år och 18 miljarder 2015. Avskedar 2 500

Ett par veckor efter den värsta kritikstormen informerar Vattenfall om att man minskar personalstyrkan med 2 500 anställda. I ett press-

meddelande försvarar Ingrid Bonde, finanschef och ställföreträdande koncernchef, beslutet och menar att det inte finn någon koppling mellan besparingarna och köpet av Nuon. – Jag kan förstå att man kan göra en sådan koppling. Men vi i företagsledningen fattar inte beslut om framtidens personalstyrka på grund av nedskrivningar av genomförda investeringar, även om nedskrivningarna i Nuon är höga. Löpande och framtida kostnader, som personalen, måste betalas med löpande och framtida intäkter. Det är dem vi anpassar oss till. Miljarder till staten

Vattenfall är statens mest lönsamma bolag. Den föreslagna utdelningen för 2012 är 6,8 miljarder kronor. Summerar man utdelningen till staten från de senaste 15 åren landar siffran på över 65 miljarder kronor.

Offentliga Affärer 1-2 2013 | www.offentligaaffarer.se

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement