__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


Tuotteet...........................................6 Lattia.................................................8 Seinä...............................................12 Katto...............................................16 Myynti........................................... 20

Perheyhtiöt yhdistivät voimansa: jo

päärooleissa EPS-rakennustuoteval-

tistä paremmin talvirakentamisen ja

pitkään tiiviisti yhteistyössä toimineet

mistuksessa ja mm. seinärakenteem-

mm. vesikattovalmiit talotoimitukset

EPS-rakennustuotteita

valmistava

me kosteustekninen toimivuus oli

onnistuvat nyt ripeästi ja yhden sopi-

FinnEPS Oy, sekä FinnEPS-rakennus-

ensimmäisiä VTT:llä teetettyjä tutki-

muksen taktiikalla.

tuotteista kattavia kivitalokokonai-

muksia. Asiakaskunnastamme löytyy-

Yritystemme kehitystyön ytimessä

suuksia jalostava HEVI kivitalot ovat

kin useita kosteustekniikan ja home-

on aina poikkeuksetta asiakas. Käyt-

sulauttaneet rakennustuote- ja pal-

tutkimuksen asiantuntijoita, jotka ovat

täjälähtöisyys on toimintamme kul-

velukonseptinsa yhteen. Asiakaspal-

vakuuttuneita materiaalimme tekni-

tainen lanka. Asiakkaitamme, sekä

velun, tuotemyynnin ja teknisen tuen

sestä toimivuudesta ja luottaneet sen

kehittämiemme tuotteiden käyttäjiä

ammattilaiset ovat nyt entistäkin pa-

myös oman kotinsa rakennemateriaa-

kuunnellen, olemme luoneet tulevai-

remmin asiakkaidemme käytettävissä

liksi. Kivitalojemme runkoratkaisu on-

suuden kivitalon rakennusmenetel-

ja pystymme tarjoamaan niin ammat-

kin tutkitusti kosteusteknisesti toimi-

mät ja tavan, joka hakee vertaistaan.

ti- kuin yksityispuolen rakentajille en-

vin kivirunkoratkaisu.

Johtavia arvoja toiminnassamme ovat

siluokkaista palvelua sekä huippuluo-

Sen lisäksi, että FinnEPS-rakennus-

rehellisyys, avoimuus ja laatu, jot-

kan tuotevalikoiman.

tuoteperhe on kasvanut ja kehittynyt

ka kaikki pystymme vilpittömästi al-

Juuremme ovat syvällä suomalai-

entisestään, kattaen nyt myös lattia-

lekirjoittamaan. Viimeisimpinä tun-

sessa rakennusteollisuudessa. Olem-

ja kattoelementtituotteet, olemme

nustuksina niin HEVI kivitaloille kuin

me toimineet jo 20 vuotta pioneerina

myös tuoneet markkinoille kokonaan

FinnEPS:n

eristeharkkorakentamistekniikan alal-

uuden tavan rakentaa: HEVI seinäele-

myönnetty Design from Finland- ja

la Suomessa. Valmistava EPS-tehdas

mentti on omalla tehtaallamme val-

Avainlippu-tunnukset. Nämä tunnuk-

FinnEPS Oy käynnisti rohkeasti be-

mistettu suurelementti. Seinäelemen-

set kertovat, että olemme investoi-

tonivalettavien eristeharkkojen tuo-

tit ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan ja

neet suomalaiseen osaamiseen, työ-

tannon ensimmäisenä toimijana Suo-

laadultaan samaa huipputasoa kuin

hön ja muotoiluun.

messa. Tuotekehitys ja –tutkimustyö

muutkin

ovat

HEVI seinäelementti mahdollistaa en-

2

alkumetreiltä

lähtien

olleet

EPS-rakennustuotteemme.

rakennustuotteille

on


3


4


FinnEPS450/31-INS-harkko

Finneps-yläpohjaelementti

FinnEPS -kaariharkko

er äk Yl

er ak Al

ta

ta

EPS-paaluhattu (tarvittaessa)

i

all

t to Au

Paalu (tarvittaessa)

So

ra M ur sk e M

taer

Rou

sk e

us

a lä tuv

e

n Ko

Laminaatti, parketti, betonipinta, laatoitus tms.

EPS-anturaperustus

ur

Pe r

iste

0

li 2

let

uu

ti t

es

is ell

ala

,y

hja

po

in mm

°C

m

aa

Betoni

Vesikiertoinen lattialämmitys

Pohjarappaus

Palkkiraudoitus

Teräsverkko

Rappausverkko Pohjarappaus Sävytetty pinta / pohjuste

FinnEPS-ala- ja välipohjaelementti

Pintarappaus

Viimeisimpinä tunnustuksina niin FinnEPS:n rakennustuotteille kuin HEVI kivitaloille on myönnetty Design from Finland- ja Avainlippu-tunnukset. Nämä tunnukset kertovat, että olemme investoineet suomalaiseen osaamiseen, työhön ja muotoiluun.

5


•• ULKOMITAT (LEVEYS X PITUUS X KORKEUS) 450 x 1200 x 300 mm ERISTE- JA BETONIVAHVUUS EPS-eriste 23O + 8O mm, betoniosa 140 mm PAINO n. 4,4 kg

ERISTE- JA BETONIVAHVUUS EPS-eriste 15O + 15O mm, betoniosa 150 mm PAINO n. 4,1 kg

ULKOMITAT (LEVEYS X PITUUS X KORKEUS) 350 x 1200 x 300 mm ERISTE- JA BETONIVAHVUUS EPS-eriste 13O + 8O mm, betoniosa 140 mm PAINO n. 3,1 kg

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN (U-ARVO) Valkoinen 0,10 W/m2K, Harmaa (GF) 0,09 W/m2K

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN (U-ARVO) Valkoinen 0,10 W/m2K Harmaa (GF) 0,09 W/m2K

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN (U-ARVO) Valkoinen 0,14 W/m2K Harmaa (GF) 0,13 W/m2K

HARKON MENEKKI 2,78 kpl/m2

HARKON MENEKKI 2,78 kpl/m2

HARKON MENEKKI 2,78 kpl/m2

SEINÄN PALOLUOKKA REI60

BETONIN MENEKKI n. 140 l/m2

PAKKAUSKOKO 900 x 1200 x 600 mm, 4 kpl/pkt, 1,44 m2/pkt

SEINÄN PALOLUOKKA REI60

BETONIN MENEKKI n. 150 l/m2

PAKKAUSKOKO 900 x 1200 x 600 mm, 4 kpl/pkt, 1,44 m2/pkt

SEINÄN PALOLUOKKA REI60

BETONIN MENEKKI n. 140 l/m2

PAKKAUSKOKO 700 x 1200 x 900 mm, 6 kpl/pkt, 2,16 m2/pkt

FinnEPS450 GF AA

FinnEPS350 GF AA

FinnEPS200 GF AA

ULKOMITAT (LEVEYS X PITUUS X KORKEUS) 450 x 1200 x 300 mm

ULKOMITAT (LEVEYS X PITUUS X KORKEUS) 350 x 1200 x 300 mm

ULKOMITAT (LEVEYS X PITUUS X KORKEUS) 200 x 1200 x 300 mm

ERISTE- JA BETONIVAHVUUS EPS-eriste 15O + 15O mm, betoniosa 150 mm PAINO n. 3,5 kg

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN (U-ARVO) Valkoinen 0,09 W/m2K Harmaa (GF) 0,08 W/m2K HARKON MENEKKI 2,78 kpl/m2

BETONIN MENEKKI n. 140 l/m2

ERISTE- JA BETONIVAHVUUS EPS 13O + 8O mm, betoniosa 140 mm PAINO n. 2,5 kg

ERISTE- JA BETONIVAHVUUS EPS-eriste 50 + 50 mm, betoniosa 100 mm PAINO n. 1,5 kg

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN (U-ARVO) Valkoinen 0,13 W/m2K Harmaa (GF) 0,12 W/m2K

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN (U-ARVO) Valkoinen 0,25 W/m2K, Harmaa (GF) 0,24 W/m2K

BETONIN MENEKKI n. 130 l/m2

BETONIN MENEKKI n. 80 l/m2

HARKON MENEKKI 2,78 kpl/m2

HARKON MENEKKI 2,78 kpl/m2

PAKKAUSKOKO 900 x 1200 x 600 mm, 4 kpl/pkt, 1,44 m2/pkt

PAKKAUSKOKO 700 x 1200 x 900 mm, 6 kpl/pkt, 2,16 m2/pkt

PAKKAUSKOKO 800 x 1200 x 900 mm, 12 kpl/pkt, 4,32 m2/pkt

FINNEPS-ANTURA

FINNEPS-VALUSUOJA

FINNEPS-MASKIHARKKO

ULKOMITAT (LEVEYS X PITUUS X KORKEUS) 670 x 1200 x 340 mm

ULKOMITAT (LEVEYS X PITUUS X KORKEUS) 450 x 1200 x 50 mm

ULKOMITAT (LEVEYS X PITUUS X KORKEUS) 150 x 1200 x 300 mm

VALUSUOJAN MENEKKI 1 kpl = 1,2 m

PAINO n. 1,5 kg

ERISTE- JA BETONIVAHVUUS EPS-eriste 80/105+80/105 mm, betoniosa ylhäältä 460 mm/ alhaalta 510 mm PAINO n. 4,2 kg

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN (U-ARVO) Valkoinen 0,16 W/m2K Harmaa (GF) 0,15 W/m2K ANTURAN MENEKKI 1 kpl = 1,2 m BETONIN MENEKKI n. 135 l/m2

PAKKAUSKOKO 1340 x 1200 x 680 mm, 4 kpl/pkt, 4,8 m/pkt

6

ULKOMITAT (LEVEYS X PITUUS X KORKEUS) 450 x 1200 x 300 mm

PAINO n. 0,5 kg

PAKKAUSKOKO 450 x 1200 x 1000 mm, 20 kpl/pkt, 24 m/pkt

ERISTE- JA BETONIVAHVUUS EPS-eriste 150 mm

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN (U-ARVO) Valkoinen 0,21 W/m2K Harmaa (GF) 0,20 W/m2K MASKIHARKON MENEKKI 1 kpl = 1,2 m ja 0,36 m2

PAKKAUSKOKO 600 x 1200 x 900 mm, 8 kpl/pkt, 2,88 m2/pkt


FinnEPS-rakennustuotteet ovat CE-hyväksyttyjä ja

FINNEPS-KAARIHARKKO

M1 päästöluokiteltuja. FinnEPS:n valmistamilla tuotteilla rakennetaan paloturvallisia, kosteusteknisesti toimivia ja sisäilmaltaan puhtaita rakennuksia. Betonivalettavat

Kaikista harkkomalleista saatavana myös kulma- ja päätyharkko

EPS-harkkorakenteet

suunni-

tellaan teräsbetonirakenteena eikä monimuotoisuudesta suunnittelussa tarvitse tinkiä: helpon työstettävyytensä ansiosta myös kaarevat muodot toteutetaan vaivattomasti. Yksilölliset ratkaisut ovat mahdollisia myös julkisivu- ja pintamateriaaleissa. Kevyt rakennusmateriaali on helposti käsiteltävä ja tekniset ominaisuudet vähentävät työvaiheita rakentamisessa. FinnEPS-rakennustuotteilla rakentaminen on nopeaa ja kevyttä – jopa 50% nopeampi rakentaminen verrattuna perinteiseen muurattavaan harkkoon FinnEPS-rakennustuotevalikoima on markkinoiden kattavin, sisältäen kaikki tarvittavat rakennusosat perustuksista ja seinärakenteista aina ala-, välija yläpohjarakenteisiin.

Kaikki harkkomallit saatavana valkoisena tai harmaana!

FinnEPS-rakennustuotteet tarjoavat arkkitehdille erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa yksilöllisiä ratkaisuja.

7


8


9


Lattiaelementti on Z-teräsprofiililla vahvistettu EPS-elementti, joka yhdessä raudoituksen kanssa muodostaa betonoitavan pohjarakenteen.

Energiatehokas •• Tuulettuvan EPS-alapohjarakenteen U-arvo on jopa 0,09 •• Ei tarvetta lisäeristämiseen

Kustannustehokas •• Kevyt, nopea ja turvallinen asentaa, paino vain 8 kg/m •• Lattiarakenne tehdään yhdellä valukerralla •• Maksimoi huonekorkeuden

Erinomainen äänenvaimennus, askeläänieristettä ei tarvita Muotoiltavuus •• Aukkojen ja läpivientien toteutus erittäin helppoa työmaalla.

Kosteusteknisesti erittäin turvallinen rakenne Paloturvallinen Puhdas ja terveellinen sisäilma, M1 päästöluokitus Nopea toimitusaika Toimitetaan määrämittaisina

Alapohja

10

Välipohja


Tuulettuva alapohja nauha-anturalla

Tuulettuva alapohja paaluperustuksella

Elementin korkeus

220 mm

Elementin leveys

570 mm

Paino

8 kg/jm

Teräsprofiilin vahvuus

1,5 mm

Lämmönläpäisykerroin (U-arvo)

0,20-0,00 W/m2K

Välipohja

11


12


13


Seinäelementti on paikallevalettava suurelementti

Yksilölliset ja monimuotoiset rakenteet •• Kaarevat muodot kustannustehokkaasti •• Ikkuna- ja ovisijoittelun arkkitehtoninen vapaus •• Kulmien eri astekulmat edullisesti toteuttavissa

Erinomaiset akustiset ominaisuudet •• Parempi huoneakustiikka betonipintaisiin seinärakenteisiin nähden •• Erinomainen seinärakenteen ääneneristyskyky

Yhtenäinen saumaton betonirakenne •• Tiivis, terveellinen ja turvallinen rakenne •• Liitoskohdat täysin tiiviitä ja saumattomia •• Energiatehokas, valmiin seinärakenteen U-arvo on jopa 0,09

Kustannustehokas •• Pinnoitusvalmis heti •• Asentaminen mahdollista kaikkina vuodenaikoina

Nopeus •• Nopea tilaus-toimitusaika •• Asennusnopeus

Laadukkuus •• Seinäelementit valmistetaan tehtaalla valvotuissa olosuhteissa •• Tasainen, pinnoitusvalmis seinäpinta

Turvallisuus •• Rakennusaikainen kosteudenhallinta •• Kosteusteknisesti erittäin turvallinen rakenne •• Puhdas ja terveellinen sisäilma, M1 päästöluokitus •• Paloturvallisuus, betonirunko ei pala

Seinärunkoon on helppo ja turvallinen kiinnittää raskaatkin kalusteet ja osat

14


Rakenteen kosteustekninen ylivoimaisuus •• Erinomainen lämpö- ja kosteuskäyttäytyminen eri vuodenaikoina •• Varma kosteustekninen toimivuus takaa homevapaan, puhtaan ja terveellisen sisäilman

Elementin vahvuus

350 mm

450 mm

Seinärakenne (EPS/teräsbetoni/EPS)

130+140+80 mm

230+140+80 mm

Lämmönläpäisykerroin

0,13-0,14 W/m2K

0,09-0,10 W/m2K

Max seinäkorkeus

2800 mm

2800 mm

15


16


17


Kattoelementti on Z-teräsprofiililla vahvistettu EPS-elementti, joka itsessään muodostaa kantavan kattorakenteen.

Energiatehokas •• U-arvo jopa 0,09 •• Katon pitkäaikaisen eristävyyden säilyminen on huippuluokkaa vrt. esim. villaeristeen painumiseen vuosien aikana

Kustannustehokas •• Kevyt, nopea ja turvallinen asentaa, paino noin 15 kg/m •• Rakennus säältä suojassa heti elementtien asennuksen jälkeen •• Korvaa yhdellä elementillä perinteinen kattorakenne •• Kattorakenne ohut verrattuna perinteiseen, maksimoi huonekorkeuden

Puhdas ja terveellinen sisäilma, M1 päästöluokitus Kosteusteknisesti erittäin turvallinen rakenne, ei homeriskiä Monipuolinen •• Soveltuu kaikille kattomateriaaleille •• Soveltuu kaikille seinärungoille

Nopea toimitusaika

ALL IN ONE korvaa yhdellä elementillä

•• Kattoristikot ja niiden asennussekä nostotyöt •• Puhallusvilla ja sen puhallustyö •• Höyrynsulku ja sen asennustyö, sekä tiivistäminen •• Ristikoiden tuennat •• Tuulenohjaimet •• Koteloinnit •• Tuulensuojalevytykset

18


Alaräystäsleikkaus

Harjaleikkaus

FinnEPS-elementin orren ylemmän laipan alapinnan lämpötilan ja suhteellisen kosteuden vaihtelut 9 vuoden tarkastelussa. EPS ja teräs ovat erittäin epäsuosiollisia kasvualustoja mikrobeille ja FinnEPS Kattoelementillä rakenteen kosteus pysyy koko ajan turvallisella alueella.

Elementin korkeus

330 mm

Elementin leveys

600 mm

Elementin hyötyleveys

520 mm

Paino

12 kg/jm

Teräsprofiilin vahvuus

1,5 mm

Lämmönläpäisykerroin (U-arvo)

≤ 0,09 W/m2K

19


B TO B MYYNTI

PASI HIRVINIEMI

ARTO Laakkonen

PETRI AUNOLA

PERTTI PÄIVINEN

pasi.hirviniemi@finneps.fi

arto.laakkonen@hevikivitalot.fi

petri.aunola@hevikivitalot.fi

paivinen@hevikivitalot.fi

0500 723 234

050 367 4692

044 555 2070

040 543 0305

MYYNTI

PAULIINA HIRVINIEMI

PERTTI PÄIVINEN

HELI PÄIVINEN

CHRISTER ASPFORS

pauliina.hirviniemi@hevikivitalot.fi

paivinen@hevikivitalot.fi

paivinen@hevikivitalot.fi

uniflex@hevikivitalot.fi

050 566 0920

040 543 0305

040 849 4191

06 724 8292

BÖRJE SUNDQVIST

ARTO Laakkonen

PETRI AUNOLA

PASI HIRVINIEMI

uniflex@hevikivitalot.fi

arto.laakkonen@hevikivitalot.fi

petri.aunola@hevikivitalot.fi

pasi.hirviniemi@finneps.fi

06 724 8292

050 367 4692

044 555 2070

0500 723 234

YHDYSTIE 1 B 32810 KOKEMÄKI hevikivitalot.fi finneps.fi

Profile for HEVI kivitalot

Elementit  

Tutustu uusimpiin Suomessa valmistettaviin rakennustuoteinnovaatioihin: LATTIA-, SEINÄ- JA KATTOELEMENTIT. Manufactured by FinnEPS - distri...

Elementit  

Tutustu uusimpiin Suomessa valmistettaviin rakennustuoteinnovaatioihin: LATTIA-, SEINÄ- JA KATTOELEMENTIT. Manufactured by FinnEPS - distri...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded