Page 1

Jaargang 54 Jaargang 54

nr. 06/week 06 nr. 06/week 06

7 februari 2018 07 februari 2018

Oplage 2600 Oplage 2600

Prins Frank 1e & Prinses DaniĂŤlle CV. De Waterratte


Algemeen Politie/Brandweer/Ambulance Politie en Wijkagent Heugem/Randwyck Brandweer - kantoor GGD - Ambulance Gemeente M’tricht - algemeen Ziggo - Storing TV/ Internet Enexis - Storingen (Elektra/ Gas) Enexis - Klantenservice Gasgarde - storingen 24/7 Drugsoverlast meldpunt Milieuklachtenlijn Provincie Medisch Huisartsenpraktijk Heugem Tandartsen Heugem Kies 22A Apotheek Heugem (BENU) Fysio/Manuele therapie Boyens AZM AZM - Huisartsenpost AZM - SEH 24/7 AZM - Apotheek 24/7 La Valence Envida Service Envida Dierenkliniek Kusters Heugem Dierenambulance AA (anonieme alcoholisten) Onderwijs Kindcentrum Anne Frank Basisschool de Spiegel RK Kerkloket (do. 11.00-11.30 uur) Priesterwachtdienst Services en Diensten Servatius Wonen & Vastgoed Riolering verstoppingen (RRS) Glasschade (Felix) Maasvallei woningcorporatie Woonpunt woningbouwver. Buurtbeheerbedrijf Maastricht

112

09008844 0884507450 0468506666 14043 09001884 08009009 09007808700 3616262 3505111 3617070 3614646 3618111 3615622 3613170 3876543 3877777 3876700 3871750 6316100 3690610 09002233440 3560555 09000245 0851045390 3612916 3614472 3613177 3690670 3284300 0475311311 3633470 3683737 088050607 3430886

Stichting Contactblad Heugem-Randwyck

Redactie en aanlevering digitale kopij:

redactie@baorebinder.nl Aan het Heugemerwater 25a, 6229 XG Maastricht.  3610090 Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur voorafgaande aan plaatsing Secretariaat en bezorgklachten: de Distele 23B, 6229 AX Maastricht,  06-28563812 jefmthoma@home.nl NL05RABO 011.75.97.236 KvK 14079289

VERANTWOORDING

De Baorebinder is niet aansprakelijk voor teksten van derden en behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten, reclame-uitingen en advertenties zonder opgave van reden te weigeren “Geringe afwijking in opmaak / maatgeving van advertenties is mogelijk. Dit is niet van invloed op tarieven en andere afspraken”

Vervolg Services en Diensten Servaassleutel Huurdersver. Bewonerskrachten Heugem vragenbkheugem@gmail.com Bewoners Commissie Heugem info@bcheugem@ziggo.nl Storing CV - installaties 24/7 Spoed reparatie NA werktijd

3261663

0888455000 3284545

De wekelijkse Baorebinder is ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 2


3


Loer , dao kump de cortèsj vaan CV. de Waterratte !! Op Carnavalszoondag 11 fibberwarie um 11 oor start veur Heugem de Vastelaovend mèt `n mès en nao aofloup ‘t optrèkke vaan d`n Häöfdabber. Meh daan…… Op maondag 12 fibberwarie um 14.11 oor vertrèk vaanaof de parkeerplaots “ de klaekeburg” de cortèsj vaan 2018.

De rót vaan de cortèsj: Opstèlle parkeerplaots Klaekeburg aon de kant

vaan de tennisclub riechting • Groonsvelderweeg. • Langs de Klaekeburg nao de • Kapittellaon, •De Beente, • Heugemerstraot, •Aw Maosstraot en bij •de Klaekeburg weurt de cortèsj oontboonde. Dao weurt nao aofloup de preiskes vaan ’t sjoenste verseerde hoes, sjoenste wagel, einzelgänger en/of gróp bekind gemaak. Geer komp toch ouch loere? Steek de veendel oet en verseer eur raome, want d’n cortèsj kump d’r aon, `t hoegtepunt veur de Waterratte mèt hunne Prins Frank 1e en Prinses Daniëlle Wèlt geer met `ne wagel mètgoon daan kint geer uuch heiveur opgeve via optocht@dewaterratte.nl of via ’t formulier op de website vaan CV. de Waterratte. Veer winse uuch ‘ne sjieke, propele en plezerege vastelaovend.

Nationale voorleesdag Ter ere van de Nationale Voorleesdag op 24 januari jl. heeft onze gouverneur Theo Bovens de peuters en kleuters van kindcentrum Anne Frank voorgelezen uit het prentenboek van het Jaar 2018: “Ssst! De tijger slaapt”, geschreven en geïllustreerd door Britta Teckentrup. Na de voorleessessie zongen de leerlingen enthousiast enkele liedjes en werden ze getrakteerd op tijgerbrood met tijgervlokken! We danken onze “buurman” de gouverneur hartelijk voor zijn bijdrage! 4


Oude Harmoniezaal Heugem KAFFEE OPE :

FRITUUR OPE :

Zoondag 11 fibberwarie 15:00 - …? Maondag 12 fibberwarie 13:00 - …? Dinsdag 13 fibberwarie 15:00 -… ?

Goonsdag 14 &

16.30 – …? oor 16.30 – …? oor 16.30 – …? oor

GESLOTE

donderdag 15 fibberwarie

Vrijdag 16 fibberwarie HIERINGBIETE 19.00 - ...?oor

Snacktaria St. Michel & Oude Harmoniezaal Heugem WINSE UUCH `ne SJIEKE en PLEZEREGE “VASTELAOVEND“

Jos, Christa en personeel

5


Maastricht, 30 januari 2018

JONGEREN VAN DE STRAAT Hoe maak je jongeren bewust van de gevaren van zwerfgedrag? Welzijnsorganisatie Trajekt ging aan de slag met een innovatieve escaperoom, die de jeugd laat ervaren hoe het voelt om een kwetsbare jongere te zijn. Deze EduEsc@peroom is de eerste en enige educatieve escaperoom in Nederland. Hij is gevestigd in buurtcentrum Maris Stella in de Maastrichtse wijk Wittevrouwenveld en wordt in februari geopend. In Nederland leven ruim 12.400 jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats. En dat aantal stijgt, zeker in de grote steden. Ook in Maastricht is deze groep groeiende. De EduEsc@peroom is een onderdeel van het project Adres Hoppers, dat is gericht op het voorkomen van zwerfgedrag van jongeren in de leeftijdsgroep 16 jaar en ouder. De ruimte is zo ingericht dat het nauw aansluit op de leefwereld van de jeugd. De deelnemers bezoeken de escaperoom in groepen van maximaal zes deelnemers, samen met een begeleider. De hoofddoelgroep is jongeren, maar ook ouders, beleidsmedewerkers, leraren en andere professionals die met jongeren werken zijn welkom bij deze activiteit. Spellen en zoekopdrachten De EduEsc@peroom laat de deelnemers ervaren hoe het is om (zwerf)jongere te zijn, wat de gevaren zijn en welke consequenties hun keuzes kunnen hebben. Dat gebeurt aan de hand van spellen en zoekopdrachten, die de deelnemers samen moeten uitvoeren om uiteindelijk de sleutel tot de uitgang van de kamer te traceren. Educatie Na afloop is er een uitgebreide evaluatie met aandacht voor nieuwe ervaringen, nieuw verkregen inzichten en de te nemen vervolgstappen. De jongerenwerker is op de achtergrond aanwezig en zorgt voor ondersteuning, samen met zeven vrijwilligers, die de rol van gastheer/gastvrouw vervullen. Behoefte aan meer informatie over de Edu@scaperoom? Neem dan contact op met jeugdopbouwwerker Vincent Frenken, T 06 – 556 952 58 / E vincent.frenken@trajekt.nl Persbericht Maastricht, 1 februari 2018 6


PLUS

GROENTE EN FRUIT

Junami handappels

BROOD / BANKET

Zak 1.5 kilo

FIJN VOLKOREN Korenlanders vloerbrood PER STUK: HET Maïs,extra donker of tijger 2 stuks

Mini ciabatta 4 stuks

Witte bollen Zak 10 stuks

Ronde tomaten Net 500 gram

3.19

Pruimen 500 gram

1.00

Broccoli 500 gram

1.00

Mandarijnen

VERS VLEES

Culinaire filetrollade Kilo

Varkenssaucijzen of verse worst 500 gram

Hamburgers 5 stuks

Net 1 kilo

2.49 0.99 1.49 0.79 1.89

VLEESWAREN

6.99

Puur van Smaak

Gekookte Gelderse of Ardenner boterhamworst 150 gram 1.49

2.49

Kipfilet 2.99 Naturel of tuinkruiden 120 gram

PLUS STARREN

Winkelcentrum de Beente De Beente 86, Heugem – Maastricht Tel : 043 – 3612090 Prijswijziging, zet-/drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. AKTIES ZIJN GELDIG VAN ZONDAG T/M ZATERDAG 7

1.49


Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties. Termileslaan 140, 6229 VS Maastricht tel: 043-3618446 - gsm: 06-25071787 www.Becksinstallatietechniek.nl

8


Gronsvelderweg 142 Heugem – Randwyck  043-3612230 / 06-20497847 www.deklaekeburg.nl

Zoondag 11 fibberwarie: vaanaof 13.11 oor Maondag 12 fibberwarie: vaanaof 13.11 oor

m.m.v. Dj. DIMITRI MÈT OPTREJJE VAAN….May De Einegste Echte

dinsdag 13 & goonsdag 14 fibberwarie geslote

Ouch Carla en Harold vaan “DE KLAEKEBURG” stoon achter…

9

.


P ar oc hi e H. M ich aë l

Kerkloket: H. Pastoorsstraat 15. 6229 AG (Sacristie-ingang kerk) Geopend: donderdag 11.00 -11.30 u.  043-3613177 info@parochieheugem.nl www.parochieheugem.nl Priester wachtdienst  043-3690670. Rabo: NL42RABO0117502286 SNS: NL88SNSB0858029146 t.n.v. H. Michaël Maastricht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C---------------------------------------------------------------------------

Carnaval, kerk en humor De zevende zondag voorafgaande aan Paaszondag is carnavalszondag. Het feest begint in Nederland doorgaans op de zaterdag daarvoor en eindigt op de letterlijke Vastenavond ('vastelaovend'), de dinsdagavond vóór Aswoensdag. Het woord carnaval zou komen van het Latijnse carne vale, dat ‘vlees vaarwel’ betekent. Meest waarschijnlijk is dat het woord is afgeleid van carne(m) levare, ofwel ‘verwijderen van vlees’. Paus Johannes XXIII ging een keer op bezoek in het door kloosterzusters geleide ziekenhuis ‘De Heilige Geest’ in Rome. De overste stelde zich aan de paus voor met de woorden: “Heilige Vader, ik ben de overste van de Heilige Geest.” Waarop de paus zei; “Dan heeft u geluk. Ik ben maar de plaatsvervanger van Christus.” Johannes XXIII stond bekend om zijn humor. Het was zijn manier om de harten van mensen te winnen. Ook Johannes Paulus II maakte regelmatig grappen en het schijnt dat ook Benedictus XVI heel geestig uit de hoek kan komen. Het geloof kan mensen ook veel vreugde brengen. Christus preekt immers een Blijde Boodschap. Geloof en humor kunnen wel degelijk goed samen door één deur. Anders is dat met sarcasme of platvloerse grappen, waarmee mensen onderuit worden gehaald. Lachen om een grappige situatie of een woordspeling is iets heel anders dan iemand uitlachen, of nog erger: belachelijk maken. Humor als middel om te relativeren, kan heel heilzaam werken. Katholieken staan erom bekend om zichzelf te kunnen lachen. Het is niet voor niets dat carnaval zich juist in katholieke gebieden heeft kunnen ontwikkelen. In dat verband past ook de volgende anekdote over Johannes XXIII. Ooit klaagde een pasgewijde bisschop tegenover deze paus dat het ambt zo zwaar op hem drukte, dat hij er niet van kon slapen. Daarop antwoordde de paus: “Dat had ik ook, totdat ik mijn engelbewaarder hoorde fluisteren: Johannes, neem jezelf toch niet zo ernstig.” Kapelaan Slaven Brajković Zondag

11 februari

Intenties: Maandag Woensdag Zaterdag Maandag Zaterdag Maandag Zaterdag

12 februari 14 februari 17 februari 19 februari 24 februari 26 februari 03 maart

11.00 uur Vastelaovendsmès m.m.v Michaëlskoor & `ne Rampensemble. Leden & Overleden leden van CV. de Waterratte; Ouders Starren – Bessems & dochter. 09.00 uur H. Mis. 19.00 uur H. Mis Aswoensdag m.m.v. Gezinskoor. 19.00 uur H. Mis 1e zond. v/d vasten-Volkszang. 09.00 uur H. Mis. 19.00 uur H. Mis gezinsviering .m.m.v. Gezinskoor. 09.00 uur H. Mis. 19.00 uur H. Mis presentatieviering EHC. 10


Maandag Zaterdag Maandag Zaterdag Maandag Zondag Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

05 maart 10 maart 12 maart 17 maart 19 maart 25 maart 26 maart 27 maart 29 maart 30 maart 31 maart 01 april

09.00 uur H. Mis. 19.00 uur H. Mis m.m.v. Volkszang. 09.00 uur H. Mis. 19.00 uur H. Mis m.m.v. St. Michaëlskoor. 09.00 uur H. Mis. 10.00 uur H. Mis Palmpasen Gezinskoor/-viering. 09.00 uur H. Mis. Koffie/thee 19.00 uur Boeteviering m.m.v. Gezinskoor. 19.00 uur H. Mis m.m.v. Collegium Gregorianum. 15.00 uur Kruisweg m.m.v. Gezins/Michaëlskoor. 21.30 uur H. Mis Paaswaken m.m.v.St. Michaëlskoor 10.00 uur H. Mis m.m.v.Gezinskoor.

Roed , Geel , en Greun Bij ’t zien vaan die drei prachtege kleure Begint ziech de carnavallis weer te reure. Zie vörme ’n drei-einheid mèt dees daog De kleure ,die veur eve alle zörg verjaog. Sjariteit, lol , plezeer , hosse en e ‘drenkske’ Tèddevo, zoer vleis , vès,weurs en e kiesplenkske Ouch zie helpe mèt ,dao geweldege daog vaan te make. En de,cortège mèt meziek mèt gooj en valse klaanke Vastelaovendspekskes en huu kunsteg inein gefisternöld Same mèt vrun maonde laangk en mèt väöl gedöld . De kins ’t zoe gek neet make en alles moot kinne De kleure neet mer ’t model mooste wel eder jaor verzinne. Ouch natuurleke kleure Roed Geel en Greun stoon väörop Daag ein ; geine sjmink ,mer vaan allegatie ‘ne vuurROEIE kop Daag twie; ’s mörgens vreug is ‘r liech GEEL oetgeslage. Daag drei ; noe mooste GREUN e paar daog mèt d’ch drage Mèt e pèlske - en haangend bove de moond, hieringbiete Zal dat greun kleurke op die geziech vaanzellevers sliete… Desnoets nump d’n echte vierder e tönneke mèt nao ’t werk Daonao veult heer/zie en de collega’s z’ch weer ‘fris’ en ‘sterk.’ Goejt uuch dedoor en vergeet ’t ‘zwart’ asselekruiske neet. Dao is Vastelaovend vaan aajdsher mèt geëindeg….. Opa Jam

17

11


OP ZOEK NAAR EEN HERDER! Tuinzicht Lichtenberg zou graag in contact komen met een "hobby herder" die zijn/haar schapen incidenteel het land wil laten begrazen. Ben jij zo'n herder of ken je er wellicht een? Neem dan contact met ons op: info@tuinzichtlichtenberg.nl

SLIJTERIJ S.H. LOYSON Oude Maasstraat 74

Aanbieding geldig 07 tot 10 februari 2018

Tel. 043-3116578

Zet- en drukfouten voorbehouden

Jonge Jenever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vanaf 9.95 per liter Whiskey Johnnie Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.95 per liter Amaretto di Saronno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.95 per fles Wijnen van Rotschild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vanaf 6.95 per fles Coca Cola (1,5 liter ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.39 per fles Brand’s Pils (24 x 30cl ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.95 per krat Nieuws van de redactie Geachte lezers. In verband met Carnaval komt De Baorebinder in week 07 niet uit op woensdag 14 februari maar op donderdag 15 februari. Veer winse uuch ‘ne gooie vastenaovend. Redactie De Baorebinder 12


8

Veer winse uuch ‘ne sjoene en oonvergeteleke Heugemer vastelaovend! Naomens de Gemeinteraodsfractie vaan CDA Mestreech 13


Secretariaat RKHSV Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht  06-12141452 kantine.  043-3672213 secretaris@rkhsv.nl www.rkhsv.nl

Hoofdsponsor

Vaan harte perfisia Prins Milan 1e & Prinses Lucinda. RKHSV wins uuch unne super sjoene vastelaovend!!!

----------------------------------------------------------------------------------------Nieuw clubgebouw RKHSV/DBSV …. op zoek naar oude foto’s Voor de aankleding ons nieuwe clubgebouw zijn wij op zoek naar leuke/mooie/speciale oude FOTO’S van RKHSV/DBSV en/of van oud Heugem. Indien u in het bezit bent van dergelijke foto’s, neem dan a.u.b. contact op met Lilian van Thiel / lilianvanthiel@gmail.com / 06-48642536. Alvast onze hartelijke dank!

14


VASTELAOVENDSAOFTRAP ANNE FRANKSJAOL Leef Vastelaovendsvrun, Mörge, 8 fibberwarie,is`t weer zoewiet “Vastelaovendsaoftrap” vaan de Anne Franksjaol. Um 17.00 oor weurt in d`n Awwe Hermeniezaol ut startsein gegeve vaan ut groet Prinsebal ter iere vaan ut Prinseköppelke vaan Kindcentrum Anne Frank. Prins JEU d`n 1e & Prinses Femke C.V. de Waterratte mèt Prins Frank 1e en prinses Daniëlle, zjus wie C.V.De Kikkers mèt Prins Milan 1e en Prinses Lucinda in hun midde zalle dit Prinsebal opluustere. Netuurlek zien alle keender van de Anne Franksjaol, awwers, opa`s, oma`s, tante`s en nookes ouch genuujd veur ut bijwoenen vaan de modeshow. Ut ind vaan dit Prinsebal is veurzeen umtrint 20.00 oor. Vriedag 9 fibberwarie geit ut fies wijer mèt de Groete Boetegewoene Binnezitting ouch in de Awwe Hermeniezaol. Prins Frank 1e en Prinses Daniëlle, Prins Milan 1e en Prinses Lucinda, alle twie mèt hun gevolg, zalle eveneins heibij aonwezeg zien. Ut is vaan zelfsprekend dat dees Groete Boetegewoene Binnezitting allein bestump is veur de keender vaan Kindcentrum Anne Frank. Heiaon vaoraofgaond zal d`r in de groete hal vaan de sjaol un opening plaots vinde door ‘ne zier gewiechtege Vastelaovends persoen, boe veer zier gruuts op zien, mèt `n optrejje vaan.. lek vinger lek doum. Netuurlek is `n eederein, joonk en/of aajd, veur dees opening genuujd! Anne Franksjaol `n sjaol die wel vaan e fieske hèlt    HEUGEMSE HOEGLÖSTEGHEDE 2018    Frank 1e & Daniëlle Prins Jeu d`n 1e & Milan 1e & Lucinda Prinses Femke CV. de Waterratte Kindcentrum CV. De Kikkers Anne Frank

15


Maastricht, februari 2018

Beter Nederlands leren door het volgen van taallessen in De Heeg Sinds ongeveer een jaar is er in buurtcentrum De Boeckel in De Heeg een Taalcafé. Iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren spreken is welkom. Deelname is gratis. Dit Taalcafé wordt door vrijwilligers gerund en door Trajekt gefaciliteerd. Het is bedoeld voor iedereen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken. Maar ook voor inburgeraars die op specifieke onderdelen wat extra ondersteuning wensen, zijn er voldoende mogelijkheden. Zoals oefenen in leesvaardigheid. Het Taalcafé is geopend op maandag- en dinsdagochtend van 09.30 tot 11.00 uur. De onderwerpen die besproken worden komen vaak uit de koker van de deelnemers. Hierdoor is zowel de betrokkenheid als de leergierigheid groot. De sfeer is ontspannen, er wordt gelachen. En ook serieuze gesprekken worden niet uit de weg gegaan. Hieruit volgen vaak mooie nieuwe sociale contacten. Heb je interesse en wil je de Nederlandse taal graag beter leren spreken, of ken je iemand voor wie dit nuttig zou zijn, kom dan vrijblijvend kennismaken op maandagochtend of dinsdagochtend om 09.30 uur in De Boeckel, Roserije 410 in De Heeg in Maastricht. Je kunt je ook via de mail of telefoon aanmelden: E jaqueline.houben@trajekt.nl / T 06 218 249 69 of bij Annelies Heijnen: T 06 104 915 94. Je bent van harte welkom!

Ophalen Huisvuil carnavalsweek

In verband met carnaval 11-12 en 13 februari wordt het ophalen van het huisvuil verplaatst van dinsdag 13 februari naar zaterdag 17 februari 16


Whitney’s Beautysalon Gezichtsbehandelingen,Losse behandelingen, Brow Treatment, Gelish nagels, Lash Lifting, Sieraden en Cadeaubonnen. Voor jong en oud. Mannen en vrouwen. Even ontspannen info@whitneysbeautysalon.nl www.whitneysbeautysalon.nl Heugemerstraat 74 C – Alleen op afspraak – 06- 21 90 10 48 Facebook Whitney’s Beautysalon Instagram whitneys_beautysalon

17


De winterschilders van Buurt Beheer Bedrijven staan weer in de steigers. Heeft u schilderwerkzaamheden in en rond uw huis neem dan contact op met Buurt Beheer Bedrijven 043 382 44 50

Ziekenvervoer nodig ? Wij rijden voor ALLE ZORGVERZEKERAARS

TAXI NELISSEN

Tel. 043 - 407 13 43 Ook als U een machtiging voor taxivervoer heeft ontvangen waarop staat vermeld dat DVG één van de vervoerders in de regio is, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Taxi Nelissen (wij zijn aangesloten bij DVG) Bel gerust voor informatie. Ook voor ROLSTOELVERVOER.

t*;"t*;;t6OJW¹t7(;t5SJBTt"FWJUBFt'#50 Uw onderhoudsprobleem is onze uitdaging t"W¹SPt0)3"t.FO[JTt%FMUB-MPZEt"HJT De aanpakkers van Buurt Beheer Bedrijven bereikt u via: 06 26 242 097 18


Sjouwerklöpke 2018 voor Ben de Graaf. Zaterdag jl. werd tijdens het Aw Wieverbal van Cv de Waterratte het jaarlijkse Sjouwerklöpke uitgereikt.

De inzet van Ben de Graaf als vrijwilliger kwam en komt nog steeds op bijzondere wijze tot uitdrukking bij diverse verenigingen in HeugemRandwyck. Diverse verenigingen kunnen al vele jaren op zijn vrijwillige hulp rekenen. Wekelijks is hij in de weer bij zijn grote “liefde” Voetbalclub RKHSV, verder ook wekelijks actief bij het contactblad de Baorebinder als coördinator van de bezorgers en daarnaast zelf ook bezorger van dit blad. Algemene erkenning en waardering voor zijn inzet als vrijwilliger. Het “sjouwerklöpke” werd uitgereikt door Prins Frank I van Cv de Waterratte.

Ben, dank je wel, chapeau en proficiat.

Alaaf, Alaaf, Alaaf 19


20

Baorebinder2018 nr06 website  
Baorebinder2018 nr06 website  
Advertisement