Page 1

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT – JAARGANG 3 – NUMMER 9 – AUG-SEPT-OKT 2011

75,0(675,((/7,-'6&+5,)7

!"


FOTOGRAFIE: Marc Schoeters


WELKOMWOORD AA N LEZE RS EN DENKE RS

D

Er komen, hoe dan ook, andere tijden

e wijze waarop we ons bestaan beleven, hangt sterk af van onze situatie, maar ook van de zelfgekozen focus, die door die situatie niet volledig hoeft bepaald te zijn. We kunnen mensen beschouwen als futiele wezens, ergens in de kosmos, eerder aan de rand dan in het centrum, die zich gedurende enige tijd trachten te oriënteren en tot elkaar te verhouden, maar voor wie het daarna ophoudt. Meteen zien we de einder van alles. We kunnen ons laten beïnvloeden door alle ramptijdingen die ons via de media bereiken. De stroom van berichtgeving over de situatie en levenskwaliteit van onze planeet roept complexe vragen en angsten op, zelfs over het algemene voortbestaan. De meest welvarende naties schijnen actueel de controle te verliezen, ook over hun eigen economieën en de gangmakers ervan. De nieuwe technologieën zorgen mede voor verwarring en overkill. Misschien moeten we onszelf verplichten om – ten minste op welgekozen ogenblikken – aan de algemene druk te ontsnappen. Misschien moeten we zorgzaam op zoek gaan naar alternatieve levenswijzen die aan elkeen meer kwaliteit kunnen bieden. Wereldwijd zijn denkers, practici en dwarse kunstenaars nog altijd actief om nieuwe modellen te ontwikkelen. Kijk naar dat ene, vanuit ons perspectief meteen al onmetelijke land, dat Brazilië is. Enige decennia terug nog onder dictatoriale knoet, nu in volle beweging, resoluut modern en naar de toekomst gericht. Ook recalcitrante individuen reflecteren daar mee over een nieuw soort samenleving, waarin plaats kan zijn voor een mozaïek van culturen: van de erfgenamen van de kolonialen tot de indianen van het Amazonegebied, van de AfroBrazilianen – afstammelingen van de slaven – tot de vele inwijkelingen: Japanners, Libanezen, Italianen, Duitsers... Onze situatie en de beleving ervan is voor een deel nog altijd een keuze – persoonlijk en ook collectief. In zover we gezond zijn, komt het aan op de individuele beslissing, elke dag opnieuw, om te bepalen aan welke ontwikkelingen we onze bijdrage willen leveren. Wijs die mogelijkheid niet meteen van de hand als naïef, onrealistisch of al te miniem. Juist in het schemer kunnen we, als we waarlijk aandachtig zijn, nieuwe vonkjes ontdekken. Laat ons ten minste proberen zo’n vonkje niet te missen als het ergens verschijnt. Al is het maar voor ons tijdelijke welbehagen. Eddy Strauven Gastheer en coördinator

Voor meer informatie: www.hetzoekendhert.be


BOB DYLAN BIJ BENADERING

Er was eens een Belgische denker die zijn eerste publicatie aldus beëindigde: “Het grootste gevaar voor een filosoof zijn zijn volgelingen. Maar dat geldt niet enkel voor de filosoof”. De Amerikaanse singer-songwriter Bob Dylan liet een soortgelijke antiautoritaire basisgedachte in zijn eigen idioom weerklinken: “Don’t follow leaders - Watch the parkin’ meters”. Ook bij zijn zeventigste verjaardag hield good old Bob zich verwijderd van alle mogelijke fans, freaks en followers. Was het dan wel een respectvol idee om de verjaardag van His Bobness ongevraagd te vieren, ergens in een kleinschalig filosofiehuis? Bob Dylan is natuurlijk niet zomaar een zanger met wat meningen. Deze dichter-componist is en blijft een inspirerend individu, en dan kan elke gelegenheid een dankbare uitvlucht zijn om zich nog eens aan de bron te laven. In zijn autobiografie Chronicles vertelt Dylan hoe hij opgroeide in de donkere, demonische bossen van Minnesota. Geboren in 1941, werd hij na de oorlog opgevoed met angst voor ‘de vijand’. De kinderen van het havenstadje Dulluth leerden hoe ze zich onder de schoolbanken moesten versteken als het luchtalarm ging. De liedjes van zijn muzikale leermeesters brachten de jonge Robert Zimmerman gelukkig een ander werkelijkheidsbesef bij. Maar het waren toch vooral de denkers van de Verlichting die hem wapenden. “Ik had die dingen gelezen”, vertelt hij in zijn Chronicles: “Rousseau, John Locke, Montesquieu, Martin Luther – zieners, revolutionairen ... het was alsof ik die gasten kende, as if they lived in my backyard.” Het zoekend hert kreeg een dylanoloog in het forum. Over zijn publicatie – Bob Dylan in de studio - titelde HUMO: “Het beste Dylan-boek is geschreven door een Belg”. De auteur, Patrick Roefflaer, bracht een resem controversiële anekdotes die zijn basisstelling vermochten te ondersteunen: “Rare meneer, die Bob Dylan”. De pientere toehoorder vatte hopelijk toch de contouren van een authentieke kunstenaar met diep gevoel voor essenties. Bob Dylan heeft altijd benadrukt dat hij in een traditie staat. Welbewust roept hij oude melodieën van eenzaamheid en genegenheid op. Het geloof in menselijke kwaliteiten, ook bij anderen, blijkt uit zijn betrachting om die anderen een forum te geven, in zijn Never Ending Tour, maar ook in het schitterende radioprogramma Theme Time Radio Hour, dat een legendarische format is geworden. Daar en elders brengt deze romantische ziel niet enkel hulde aan vergeten inspiratoren, hij laat ook jong talent mee in the picture komen. De viering van zijn verjaardag in Het zoekend hert verliep in die geest. Enkele jongelingen hielpen een hele dag mee aan de voorbereiding. Tijdens elke adempauze grepen ze naar gitaar, mondharmonica of drum. Met een diepgewortelde bezetenheid plaatsten de jonge muzikanten van New Rising Sun een orgelpunt. Tot in de wijde buurt weerklonk een zinderende versie van het lied dat de meester wellicht het meest representeert – nog altijd:

How does it feel? / How does it feel? / To be on your own / With no direction home / Like a complete unknown / Like a rolling stone?


LEZING: Patrick Roefflaer • MUZIEK: New Rising Sun • VERSLAG: Eddy Strauven • FOTO’S: Marc Schoeters


HET ZOEKEND HERT PRESENTEERT: FILOSOFISCH KAMERTHEATER 2.0

SARTRE ZEGT SORRY

«La vie, c'est une panique dans un théatre en feu.» «On ne fait pas ce qu'on veut et cependant on est responsable de ce qu'on est. »

«Etre mort, c'est être en proie aux vivants.» Jean-Paul Sartre (1905-1980) Sommige meisjes vallen op de verkeerde mannen, Laura van Dolron valt op de verkeerde filosofen. Een keer per jaar komt de beroemde filosoof Jean-Paul Sartre (1905-1980) Laura opzoeken om haar te verblijden met gedachten over vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar deze keer loopt het anders. Sartre staat niet op uit zijn graf om Laura streng toe te spreken, maar om zijn excuses aan te bieden. De meester-denker moet iets rechtzetten. Wat volgt, is een brainwash en een onhandige maar oprechte poging tot engagement. In Sartre zegt sorry doet stand up philosopher Laura van Dolron waar ze bijzonder in is. Ze snijdt op lichtvoetige wijze grote thema’s aan waarbij ze zichzelf en het publiek niet spaart. Mensen die komen om te denken, brengt zij aan het lachen en mensen die willen lachen, zet zij aan het denken. Steve Aernouts, haar mannelijke muze en de meest eigenwijze acteur die ze kent, werd Jean-Paul Sartre. Sartre zegt sorry werd zowel geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival 2011 als voor het Theaterfestival Vlaanderen. De vakjury’s van beide festivals verkozen de tien hoogtepunten van het recente theaterseizoen, die liefst niemand mag missen. Vrijdag 09 september 2011, om 20 uur. In Het zoekend hert ° The searching deer, Koninklijkelaan 43, Berchem-Antwerpen. Inkom: €12 (€9 voor studenten). Deuren open vanaf 19 uur. Verplicht reserveren: hetzoekendhert@gmail.com of + 32 473 68 66 65.


TEKSTEN: Agnès Van Emelen en Eddy Strauven • FOTOGRAFIE: Marc Schoeters

Streven naar het ware leven

H

et streven naar het ware leven. Dat is het, wat de jongste tijd weer zovele mensen in ons filosofiehuis samenbracht. De stille hoop dat het ons morgen beter zal gaan - dat we op een dag zelfs een optimaal bestaan kunnen realiseren. Lezing na lezing werd evenwel diets gemaakt hoe hachelijk zo’n totaalstreven – bijna een zuiverheidsideaal – wel is. In de inleiding tot Prof. Joep Dohmen verwezen wij zelf naar J.W. von Goethe: “Er irrt der Mensch, solang er strebt”. Bij de lezing van de vierde spreker in de rij citeerden wij van de Duitse dichter een veel bekender parool: “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”. Filosoof Coen Simon hield vervolgens een pleidooi voor een bewust soort beperking, aansluitend bij zijn essay Pleidooi voor oppervlakkigheid. Deze filosoof werd ooit omschreven als “een nieuwe ster aan het filosofenfirmament”. Zo’n ereteken vanuit de populaire media stoot natuurlijk op scepsis. Maar nog altijd wordt Coen Simon bewonderd om zijn authenticiteit en “gevoeligheid voor details”. Via een genuanceerd schrijven reveleert hij de relativiteit van het ware - en van alle onwrikbare normen en waarden. Komt er een dag dat we alles weten en ons ongeluk kunnen ontwijken? Natuurlijk niet. Ons verlangen is echter zo pulserend dat we vergeten dat ook waarheid mensenwerk is – “even oppervlakkig als het leven zelf”.

FILOSOFISCHE LEZINGENCYCLUS OVER ACTIEVE LEVENSKUNST


4 - COEN SIMON – WAAROM WE ONS ‘ECHTE’ ZELF ZOEKEN, MAAR NIET VINDEN

Misschien moeten we weer wat oppervlakkiger durven kijken? “Laten we ophouden met het verstikkende zoeken naar ons diepste zelf!” Filosoof Coen Simon hield in Het Zoekend Hert een fervent pleidooi voor oppervlakkigheid, een houding die niet mag worden verward met ondoordachtheid of onverschilligheid – maar die ons misschien wel uit een bepaalde beklemming kan helpen. We zijn het verleerd op een oppervlakkige wijze tegen de wereld aan te kijken. Die oppervlakkige blik, zegt Coen Simon, ligt nochtans in het verlengde van de wijze waarop we in de wereld staan: met het bewustzijn van de menselijke tekortkoming dat we moeten handelen en beslissen zonder al de gevolgen hiervan te kunnen overzien, zonder te kunnen ontkomen aan het eigen perspectief in tijd en ruimte, zonder ooit alles te kunnen weten of kennen, zeker ons zelf niet. Filosoof en essayist Coen Simon fileert de welig tierende zelfhulpindustrie zonder veel genade. Zogenaamde hulpverleners spelen in op de idee dat er in iedere mens een definitieve kern zit, die ook nog eens kan worden opgespoord met behulp van allerlei lijstjes of trainingen, al dan niet op oosterse leest geschoeid. Ons zelf kunnen we niet vinden, stelt Coen Simon, omdat we altijd aan ons eigen gezichtsveld ontsnappen: we kunnen onmogelijk tegelijk object en subject van onze zoektocht zijn. De ontwikkelingen in de neurowetenschappen helpen ons evenmin vooruit in die zelfqueeste, want het wetenschappelijke blootleggen van het brein betekent niet het blootleggen van iemands persoonlijkheid. Hoewel wetenschappen ongekende en ontelbare mogelijkheden hebben opgeleverd, plaatst Coen Simon vraagtekens bij het belang dat vaak aan verworven resultaten wordt gehecht. Neurowetenschappers houden de liefde pas voor echt als ze er een plek in de hersenen voor kunnen aanwijzen, alsof wat geliefden voelen niet echt zou zijn. Sociologen meten onze geluksgraad met grootschalige statistische onderzoeken, terwijl geluk een moeilijk te becijferen persoonlijke ervaring is. ‘Meten is weten’ is het adagium dat wetenschappers ons blijven inpeperen, met als gevolg dat we de ‘echte’ kennis aan experts uitlenen en niet meer vertrouwen op de kennis die we zelf uit onze oppervlakkige ervaringen kunnen puren. En toch werken ook die deskundigen vanuit een oppervlakkigheid. De neurowetenschapper die een scan interpreteert, doet dit vanuit de toevallige omstandigheden waarin hij leeft en werkt. De socioloog die objectief wil bewijzen hoe een mens denkt en voelt, kan dit alleen als hij zijn eigen subjectieve gedachten en gevoelens aan de kant zet, maar dan kan hij ook niet waarlijk meer denken – en dus geen objectief oordeel vellen. Elkaar tegensprekende wetenschappelijke artikels wijzen er voortdurend op hoe voorlopig elke kennis is. Het is aanmatigend te geloven dat men als mens in staat is boven zijn eigen toevalligheid uit te stijgen om vanuit dat vogelperspectief een onwrikbare waarheid te vatten. “Waarachtige oppervlakkigheid”, stelt Coen Simon, “is een oefening in geduld, in kijken en ten slotte ook in handelen.” Zulke houding nemen we aan in het voorlopige geheel dat ons leven nu eenmaal is. Ze wordt mee bepaald door het bewustzijn dat wat we nu weten, straks anders geweten kan en meestal zal worden. En vooral dat er nooit een dag zal komen dat we alles weten.


Streven naar het ware leven – Overzicht van een totaalprogramma 1 – HET LEVEN ALS KUNSTWERK, DOOR DE TIJD HEEN – Prof. Joep Dohmen | Zondag 03-04-2011 | 11:00 | 2 – VERSLAAFD AAN LIEFDE – OVER HET ZOEKEN NAAR ZELFAANVAARDING – Jan Geurtz | Zondag 17-04-2011 | 11:00 | 3 – OP ZOEK NAAR ‘ECHTE’ VRIENDEN – Dr. Stine Jensen | Zondag 15-05-2011 | 11:00 | 4 – WAAROM WE ONS ‘ECHTE’ ZELF ZOEKEN, MAAR NIET VINDEN – Coen Simon | Zondag 19-06-2011 | 11:00 | 5 – WERKEN AAN ONS ‘EIGEN’ VREEMDE LICHAAM – Dr. Jenny Slatman | Zondag 25-09-2011 | 11:00 | Onze cultuur staat in het teken van het perfectioneren. Filosofe en fysiotherapeute Dr. Jenny Slatman gaat in op het ‘vreemde’ in ons ‘eigen’ lichaam. Ze wijst erop dat vele mensen hun lichaam laten perfectioneren door technologisch ingrijpen. Maar kan het individu zich met dàt vreemde identificeren?

6 – HET ZOMPIGE MOERAS VAN MOEDERLIJKE GEVOELENS – Judith Uyterlinde | Zondag 16-10-2011 | 11:00 | Voortdurend wordt de enkeling gedreven door verlangens. Schrijfster Judith Uyterlinde verhaalt over het sterke verlangen van een kinderwens en andere, soms generatieoverschrijdende ‘triggers’ die een individu kunnen meeslepen en domineren. Hoe is het vandaag gesteld met de vrouw die ooit ‘alles’ wilde?

7 – HET WARE LEVEN IS NIET VOOR BANGE MENSEN – Sebastien Valkenberg | Zondag 20-11-2011 | 11:00 | Ons leven is doordesemd met risico's. Maar haast automatisch deinzen we ervoor terug. Voor filosoof Sebastien Valkenberg is roekeloosheid geen deugd. Het gaat echter te ver om elk risico af te wijzen. Bij het ware leven hoort dat het individu hoog inzet. Maar waarom en waartoe? En op welke wijze?

8 – DE ZOEKTOCHT NAAR EEN EXCUUS OM TE FALEN – David Mulder | Zondag 18-12-2011 | 11:00 | Schrijver-dichter David Mulder publiceert romans en ontregelende poëzie. Hij probeert ook van zijn dagelijkse bestaan een avontuurlijke speurtocht te maken, met hachelijke doelen en valkuilen. Soms legt hij de lat nog wat hoger voor zichzelf. Maar zoeken wij niet allemaal een excuus om te falen?

9 – HET WARE LEVEN, TUSSEN UTOPIE EN REALITEIT – Prof. Hans Achterhuis | Zondag 22-01-2012 | 11:00 | Prof. Hans Achterhuis beschouwt ‘het streven naar het ware leven’ als een utopische betrachting en onderwerpt het wezen van utopieën aan een nauwgezet onderzoek. Deze toonaangevende filosoof vertrekt vanuit verschillende perspectieven en refereert aan vele denkers om nieuwe inzichten te ontvouwen. Prijs per lezing: €7 - Verplicht reserveren: hetzoekendhert@gmail.com - Voor meer informatie: www.hetzoekendhert.be

Streven naar het ware leven IS EEN PROJECT VAN HET Z0EKEND HERT HET VLAAMS-NEDERLANDS HUIS deBUREN www.deburen.eu

THE SEARCHING DEER


HET Z0EKEND HERT PRESENTEERT

– PROUDLY

THE SEARCHING DEER PRESENTS – PRESENTE

FREE SPIRITS FROM BRAZIL Close
encounters
with
Veronica
Stigger
‐
Daniel
Galera
‐
Alice
Ruiz
‐
Leonardo
Boff
 


Brazilië, het land van de Heilige Geest en vele vormen van spiritisme, maar ook van koning voetbal, architectuur en vertelcultuur, vormt de focus van het nieuwe Europalia festival, dat op 4 oktober 2011 van start gaat. Hoofdthema wordt ‘diversidada’. Het zoekend hert ° The searching deer presenteert een zeer apart tweeluik over Free Spirits from Brazil, met de focus op literatuur en filosofie, en een vleugje muziek. Free spirits from Brazil I wordt ingeleid door H. Ter-Nedden, alias de Belgische journalist Marcel Grauls, literatuurkenner en auteur van de studie Uit de bek van de hel. Schrijvers in Latijns-Amerika (Kritak, 1980). Het hoofdprogramma van de avond bestaat uit sfeervolle presentaties van de Braziliaanse auteurs Veronica Stigger, Daniel Galera en Alice Ruiz. Met speelse voordrachten en muziek rond ‘vrijheid en diversiteit’. Daniel Galera (32) and Veronica Stigger (38) are writers from the new guard currently reshaping the Brazilian literary landscape. Together with Alice Ruiz (65), a beautiful icon of the underground poetry from the 1970’s, they will map out the more subversive side of the Brazilian literature.

In Free spirits from Brazil II pleit filosoof en theoloog Leonardo Boff voor een nieuw economisch model dat ecologische rechtvaardigheid voorop plaatst. “Want als wij zo verder gaan, zal de aarde verder gaan zonder ons.” Leonardo Boff (75) is worldwide recognized as one of the most outspoken and influential proponents of liberation theology.


FREE SPIRITS FROM BRAZIL – I | ZA TERDAG 15 OKTOBER 2011 | 19:30–22:30 |

Close encounters with Veronica Stigger, Daniel Galera & Alice Ruiz 19.30 TERUG NAAR DE BEK VAN DE HEL – H. Ter-Nedden (Marcel Grauls) Midden jaren zeventig veroverden Latijns-Amerikaanse auteurs en dichters plots het West-Europese lezerspubliek. Wat veroorzaakte die geweldige doorbraak met talloze vertalingen, ook naar het Nederlands? Wat trok al die lezers aan? Was deze literaire revolutie een spirituele, filosofische of zelfs politieke gebeurtenis? Hoe ontwikkelde de oorspronkelijke hype zich tot vandaag? In welke opzichten verschillen Latijns-Amerikaanse schrijvers van andere auteurs in de wereld? Hebben de oude namen het overleefd? Zijn er nieuwe tendensen die de Europese lezers zouden kunnen boeien? Voor Het Zoekend Hert onderneemt Marcel Grauls een zoektocht naar de oude en nieuwe generatie Latijns-Amerikaanse auteurs. Marcel Grauls (Nieuwerkerken, 1946) is germanist en letterkundige. Hij studeerde aan de Universiteit Gent en de Friedrich Alexander Univesität in Erlangen-Nürnberg. Eerst werkte hij als leraar, vervolgens als redacteur buitenlandse politiek voor het persagentschap Belga. Van 1980 tot 2011 was hij in dienst bij Het Belang van Limburg, onder meer als hoofdredacteur. Onder het pseudoniem H. Ter-Nedden publiceerde Marcel Grauls in 1980 Uit de bek van de hel, de eerste Nederlandstalige studie over Latijns-Amerikaanse literatuur, waarvoor hij de Literatuurprijs van de Provincie Limburg ontving. Later publiceerde hij o.m. Bintje en Kalasjnikov (1991), Uitvinders van het dagelijks leven (1993), De kroon op het merk (1996), Weet wat je eet (1999), Mijn naam is haas (2001), Het paard van Ferrari (2003), Made in Japan (2006) en Gewoon Geniaal! (2009). Naast zijn journalistieke werk schreef hij wekelijkse columns over uitvinders voor het radioprogramma Jongens & Wetenschap van Radio 1. Sinds 2000 is hij columnist voor De Ingenieur en schrijft hij eponiemische reportages voor ADMagazine, de weekendbijlage van het Algemeen Dagblad.

20:30 EROS IN THE AIR – Close encounters with Veronica Stigger Veronica Stigger (Porte Alegre, 1973) is doctor in de kunstgeschiedenis, kunstcritica en universiteitsprofessor. In haar doctoraal proefschrift onderzocht ze de relatie tussen kunst, mythe en moderniteit op basis van werken van Marcel Duchamps, Piet Mondriaan en Kasimir Malevitsj. Tegelijk was ze ook literair bedrijvig. Ze publiceerde O trágico e outras comédias (2003), Cabaret demenzial (2007) en Os anões (2010). Haar werk is provocerend door de mix van gewelddadige scenes, de quasi eschatologische erotiek en haar eigen corrosieve humor. Sommige van haar verhalen zijn in het Spaans, Catalaans, Frans en Italiaans vertaald. Veronica Stigger was born in Porto Alegre in 1973 and has been living in São Paulo since 2001. She is a writer, journalist and art critic. Some of her stories were translated into Spanish, French and Italian. She created a literary exhibition in the prestigious SESC Pompéia in São Paulo, but due to their very explicit nature, some of the texts were censored and could not be exhibited.


21:00 READ OUT OF MY HA ND S – Self-portraits from Daniel Galera Daniel Galera (São Paulo, 1979) is schrijver, vertaler, uitgever en muzikant. Critici beschouwen hem als een van de meest invloedrijke nieuwe Braziliaanse auteurs. Hij is medestichter van Livros do Mal, die in 2003 tot dé Braziliaanse uitgeverij van het jaar werd uitgeroepen. Sommige van zijn werken zijn verfilmd en tot toneelstukken bewerkt. Voor zijn roman Cordillera ontving hij in 2008 de Machado de Assis prijs. Hij werkte ook mee aan het literaire webzine Kallicháos over underground literatuur en kunst. In 2010 publiceerde hij samen met illustrator Rafael Coutinho de striproman Cachalote. Zijn werken zijn onder meer in het Spaans, Italiaans en Frans vertaald. Paluche, bijvoorbeeld, verscheen vorig jaar bij de vermaarde Franse uitgeverij Gallimard. Daniel Galera was born in São Paulo in 1979 and is currently living in Porto Alegre. Author of three novels, he is already considered as one of the major Brazilian authors of his generation. He is also the founder of the publishing house Livros do Mal, and has collaborated in many anthologies.

21:30 PR OESIAS IN A NUTSHELL – Salada de frutas from Alice Ruiz Alice Ruiz (Curitiba, 1946) is schrijfster en componiste. Voor haar eerste boek Navalhanaliga in 1980 uitkwam, had ze al feministische teksten en scenario’s in tijdschriften gepubliceerd. Toen ze erop werd gewezen dat ze onbewust haiku’s schreef, ging ze in de jaren tachtig die dichtvorm grondig bestuderen en bracht ze vier bundels met vertalingen van Japanse auteurs uit. Ze heeft nu negentien boeken op haar actief, met zowel proza als poëzie. Voor de bundel Vice verso ontving ze in 1989 de Jabuti de Poesia, de belangrijkste literaire prijs in Brazilië. Diezelfde eer viel haar te beurt in 2009 voor Dois em mum. Inmiddels componeerde ze vele songs voor vermaarde Braziliaanse vertolkers. In 2005 bracht ze haar eerst cd uit: Paralelas. Together with her husband, the famous poet Paulo Leminski, with whom she lived for twenty years, Alice Ruiz is a leading figure of the poesia marginal, a very influential underground movement in the 1970’s. She got fascinated by Japanese haikus and specializes in them. During the 1980’s, she translated Japanese poetry anthologies into Portuguese. She wrote many song lyrics, some of which are now part of the MPB heritage.

22:00 MUSICA & POESIA – Paralelas for three voices Veronica Stigger, Daniel Galera en Alice Ruiz brengen een speels slotrecital met muziek en poëzie. Samen met u hopen we op een amusant en – wie weet – onvergetelijk experiment. Zaterdag 15/10/2011, van 19:30 tot 22:30 uur. Inkom: €12 (€9 voor studenten). Verplicht reserveren: hetzoekendhert@gmail.com of 0032 473 68 66 65. Voor meer informatie: www.hetzoekendhert.be of www.europalia.be.


FREE SPIRITS FROM BRAZIL – II | ZONDAG 13 NOVEMBER 2011 | 11:00–13:00 |

Harmony in variety – Close encounters with Leonardo Boff Lezing door de Braziliaanse bevrijdingstheoloog en filosoof Leonardo Boff. Over Harmony in variety / Harmonie en diversité / Harmonie in verscheidenheid. Voertalen zijn Frans en Engels, met vleugjes Portugees en Nederlands. Professor Rik Pinxten, hoogleraar in de Culturele antropologie aan de Universiteit Gent, verzorgt de inleiding.

Het aantal armen op aarde blijft met de economische crisis exponentieel stijgen. De opwarming van onze planeet plaatst de mensheid voor kolossale problemen. Onze levenswijze op aarde is absoluut onverantwoord, zegt Leonardo Boff. Ze schaadt ons eigen bestaan en compromitteert dat van toekomstige generaties. Leonardo Boff publiceerde mee The letter of the Earth (2000) waarin ethische principes werden ontwikkeld voor een rechtvaardige en duurzame samenleving in de 21ste eeuw. Leonardo Boff houdt een pleidooi voor een nieuw vreedzaam model dat alle kennis valoriseert, met inbegrip van spirituele kennis, intuïtie en vriendelijkheid. We moeten tot een bevrijdend denken komen dat ons kan helpen een vorm van globalisering te creëren waarin naar harmonie in verscheidenheid wordt gezocht, niet enkel in de economische, politieke en culturele sfeer, maar ook in de spirituele. Leonardo Boff (Concórdia, 1938) is theoloog, filosoof, schrijver en ecologist. Hij uitte voortdurend zijn verontwaardiging over de ellende en het marginaliseren van bevolkingsgroepen. Zijn geloofspreken lagen mee aan de oorsprong van de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Leonardo Boff zette zich vurig in voor mensenrechten en formuleerde een nieuw Latijns-Amerikaans perspectief in zijn standaardwerk Rechten voor Leven en de middelen om dat waardig te houden. Hij bekritiseerde de onderdrukkende rol van de rooms-katholieke kerk in de structuren van de gemeenschappen waarin ze aanwezig was. In 1985 werd hem door de Congregatie voor de Geloofsleer, geleid door de toenmalige kardinaal en huidige paus Joseph Ratzinger, voor een jaar het zwijgen opgelegd vanwege zijn boek Kerk: Charisma en Macht. Toen Rome in 1992 opnieuw met zwijgplicht dreigde om te voorkomen dat hij deel zou nemen aan Eco-92 in Rio de Janeiro, besloot Boff het priesterschap vaarwel te zeggen. Het grootste deel van zijn leven was hij actief als professor theologie, ethiek en filosofie in Brazilië en als spreker in vele universiteiten in de wereld. Hij schreef meer dan 60 boeken, die zijn vertaald in de belangrijkste wereldtalen. Voor zijn actieve steun aan armen en uitgeslotenen ontving hij prijzen en eredoctoraten. In 2001 werd hij in Zweden geëerd met de Right Livelihood Award, de alternatieve Nobelprijs. Hij leeft nu in Jardim Araras, een ecologische regio in Petrópolis, Rio de Janeiro. Leonardo Boff (Concórdia – SC) is a Brazilian theologist, philosopher and writer, famous for his active fight for the rights of the poor and the excluded. He is one of the founders of the liberation theology, together with Gustavo Gutierrez. In 1997, the Swedish Parliament awarded him the Alternative Nobel Prize. Leonardo Boff est théologien, philosophe et écrivain brésilien, mondialement connu pour son combat active pour les droits des pauvres et des exclus. Il est avec Gustavo Gutierrez un des fondateurs de la théologie de la libération. En 1997, le parlement suédois lui décerna le prix Nobel alternatif.

Zondag 13/11/2011, van 11:00 tot 13:00 uur. Inkom: €12 (€9 voor studenten). Verplicht reserveren: hetzoekendhert@gmail.com of 0032 473 68 66 65. Informatie: www.hetzoekendhert.be of www.europalia.be.


HET ZOEKEND HERT – en het mysterie HET CONCEPT

Het zoekend hert ° The searching deer bevindt zich in een premodernistisch pand uit 1924, met art-deco-elementen en halfronde erkerkamers. Tijdens een doordachte modernisering werd het pand omgebouwd tot een kleinschalig filosofiehuis met bescheiden ruimtes voor lezingen en dialoog, en ook met een bijzondere gastenkamer. HET STREVEN

Het zoekend hert besteedt kwaliteitsvolle aandacht aan belangrijke tradities en nieuwe ontwikkelingen in de filosofische levenshouding, maar ook aan de grensgebieden tussen filosofie en meer artistieke disciplines. Het gaat hier vooral om aspecten van filosofie die elders onderbelicht blijven en die baat hebben bij een indringende dialoog. Nogal wat mensen jagen kennis na voor the fun of the hunt, om het plezier van de jacht. In Het zoekend hert komen enkelingen samen voor een verademend denken, onderzoeken en overleggen. In een huiselijke en beschuttende omgeving. Het is hier toegelaten oude waarheden en zekerheden in vraag te stellen. Ook om bepaalde hersenkronkels gaandeweg te ontwarren. Daarbij mag er ruimte blijven voor raadsels, twijfels, of een vleugje ironie. Het mysterie achter de dingen zal er wel niet door geschaad worden. Het zoekend hert heeft geenszins de bedoeling de wereld te verbeteren – maar een bescheiden, inspirerend en ietwat feestelijk universum te creëren. Aarzelend. Maar vastbesloten – met een stevig gewei op het hoofd. COÖRDINATOREN

De verdere ontwikkeling van Het zoekend hert wordt gestuurd door geëngageerde coördinatoren: Eddy Strauven, filosoof en redacteur, verzorgt de inhoudelijke en promotionele coördinatie. Christel Kersemans, historica en cultuurmanager, verzorgt de zakelijke coördinatie en projectcoördinatie. Agnès Van Emelen, germaniste en literatuurkenner, redigeert teksten en adviseert. Hella van den Elshout, filosoof, auteur en socratisch trainer, bewaakt de algemene kwaliteit.

______________________________________________________________________________________ | IN DE RAND | ‘Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler.’ – Ingeborg Bachmann (1926-1973) ______________________________________________________________________________________


Al gem ene r edac ti e + v era n tw o ord eli j ke uitg ever : Eddy S tr auv en, G em eentes traa t 237, B-3 010 K ess el- Lo | Tel ef oon: + 32 ( 0)4 73 68 66 65 | Ma ilad res: hetzoekend her t@ gm ail .c om | Websi te : www . h et zo e ke nd h er t.b e |

P910603

REDACTIE & bereikbaarheid

BC 31257

Het zoekend hert ° The searching deer is het tijdschrift van het gelijknamige filosofiehuis, waar denkende enkelingen welkom zijn voor zingevende ontmoetingen. Samen met Europalia.Brasil organiseert ons filosofiehuis het originele dubbelevenement Free spirits from Brasil, met in het eerste deel drie sprankelende auteurs – Veronica Stigger, Daniel Galera en Alice Ruiz – en in het tweede deel filosoof, bevrijdingstheoloog en ecologist Leonardo Boff. Zie ook: www.hetzoekendhert.be.

HET Z0EKEND HERT

THE SEARCHING DEER

Philosophy & overnight sensations – Koninklijkelaan 43, B-2600 Berchem (Antwerp)

Het zoekend hert ° The searching deer - Trimestrieel tijdschrift - Jaargang 3 - Nr 9  

Trimestrieel tijdschrift van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, Berchem-Antwerpen (Belgium). Jaargang 3 - Nr 9.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you