Page 1

Jaargang 2018-2019/no.01 vrijdag 7 september 2018

SCHOOLJAAR 2018-2019 De eerste nieuwbrief van het schooljaar. Het was een gezellige start op maandagochtend met de koffiekar die de Oudervereniging had geregeld. Even een kort momentje om niet enkel “goedemorgen” te zeggen, maar elkaar weer te kunnen begroeten. Het welkom thuis gevoel was waarneembaar! Het schooljaar is gestart en we mogen ons als school gelukkig prijzen dat alle groepen een leerkracht (of leerkrachten) hebben. Het is niet alleen in Amsterdam een enorme klus om dit voor elkaar te krijgen. Door het vertrek van een aantal en de komst van nieuwe collega’s is op dit moment nog niet duidelijk welke financiële ruimte er is voor het aantrekken van mogelijke collega’s. Naast deze vraag bestaat ook de vraag: “Zijn die er wel?” U hoort hier meer over.

IN DEZE NIEUWSBRIEF 

SCHOOLJAAR 2018-2019

WEBSITE

INTERNE BEGELEIDING

TER HERINNERING

AFSPRAAK MOB.TELEFOON

TER INFO

UIT DE MR

AMSTERDAM (VER-)BOUWT

DIRECTEUR EN HET ALARM

WEBSITE EN INFORMATIE Het bijwerken van de website heeft een tijdje stilgelegen. Het meest belangrijke is bijgewerkt, maar er valt nog een en ander te doen. Vanaf vandaag kunt u in ieder geval alle Nieuwsbrieven die verschijnen terugvinden op de website van de school. Dat gaat in eerste instantie nog als pdf, maar we zijn aan het kijken om deze ook “lees– en doorbladerbaar” weer te gaan geven. De kalender is bijgewerkt. De jaarplanning is terug te vinden en de komende periode gaan we alle andere pagina’s ook bijwerken, opschonen en waar gewenst voorzien van nieuwe foto’s en/of afbeeldingen.

INTERNE BEGELEIDING DIT SCHOOLJAAR Dit schooljaar gaan we de zorg op Het Winterkoninkje anders organiseren. Door het vertrek van Anne Berghaus en de terugkeer van Nikie Steffers ziet dit er tot de zomervakantie van 2019 als volgt uit: Intern begeleider bovenbouw is June Schram, voor de middenbouw is dit Lieke Vegter. Lieke neemt de eerste maanden ook een deel van de onderbouw voor haar rekening in overleg met Nikie. Nikie Steffers is de intern begeleider voor de onderbouw.

BELANGRIJKE DATA  5 oktober Nieuwsbrief 2  2 oktober Ouderavond  22 oktober t/m 26 oktober HERFSTVAKANTIE  29 oktober STUDIE-/ WERKDAG, de kinderen zijn die dag vrij  8 November OPEN UURTJE


TER HERINNERING…. Soms is het fijn als berichten makkelijk terug te vinden zijn. Dus daarom nog een keer het overzicht van de vakanties, vrije dagen en de schooltijden voor 20182019

Een Ode…

De schooltijden voor het schooljaar 2018-2019 Maandag 8:30 –15:00 uur Dinsdag 8:30 –15:00 uur Woensdag 8:30 –12:00 uur Donderdag 8:30 –15:00 uur Vrijdag 8:30 –15:00 uur Voor de onderbouw blijft de afspraak om de kinderen 10 minuten eerder op te halen (puur uit veiligheidsoverwegingen) gelden.

AFSPRAKEN MOB.TELEFOONS ONDER SCHOOLTIJD In toenemende mate merken wij dat kinderen een mobiele telefoon meenemen naar school. Dit heeft voor het onderwijs op onze school geen toegevoegde waarde. Geregeld worden telefoons gebruikt voor zaken waar wij als school niet achterstaan en waar wij ook geen verantwoordelijkheid voor willen en kunnen nemen. Daarnaast merken en horen wij dat mobiele telefoons een vorm van groepsdruk geven. Dit vinden wij niet wenselijk. Wij willen u daarom vragen om na te denken of het wel wenselijk en/of noodzakelijk is dat uw kind een mobiele telefoon meeneemt naar school. Wanneer u als ouder om een dringende reden vindt dat uw kind een mobiele telefoon mee naar school moet nemen, dient de telefoon, wanneer uw kind de school binnenkomt, uit te staan en niet meer gebruikt te worden. De school (ook het schoolplein) is dus gevrijwaard van telefoons tijdens de schooldagen van 08:30 tot 15:00!


TER INFORMATIE IN HET ALGEMEEN... Misschien heeft u het al gehoord of gemerkt, maar de komende weken is Flora (nog) niet op school. Zij zorgt deze tijd voor haar net geboren kleindochters en de familie in Israël. Joke is tot de terugkomst van Flora in klas N en neemt ook de plus-klas voor haar rekening.

De eerste vergadering staat gepland op maandag 17 juli. Aanvang 19:30 uur, teamkamer van het hoofdgebouw. Als u interesse heeft en deze of een komende vergadering bij wilt wonen (als toehoorder), neem dan contact op via MR@winterkoninkje.nl

AMSTERDAM (VER-)BOUWT…. Het kan u niet ontgaan zijn dat Amsterdam druk aan het bouwen en renoveren is. Het renovatieproject op (onder andere) de Hasebroekstraat is in een fase waarin veel materialen aangeleverd worden in de strook tussen de beide gebouwen. De aannemer probeert in de planning optimaal rekening te houden met de start– en eindtijden van de school, maar heeft weinig invloed op de situatie rondom het project. Hierdoor komen leveranciers eerder of later, staan vrachtwagens op moeilijke plekken en zijn er soms vervelende situaties. Wij proberen als, samen met de aannemer, zoveel als mogelijk zichtbaar en aanwezig te zijn om de kinderen veilig de school in en uit te krijgen. Aan u de vraag om rekening te houden met het feit dat we met deze situatie te maken hebben. Pas vertrektijden aan, neem de tijd om (ook in minder overzichtelijke momenten) uw kind veilig op school te krijgen.

SCHOOLLEIDERS IN ALARMFASE…. Ja, onze schoolleider is het er mee eens dat de scheiding die er bij het vaststellen van de nieuwe cao tussen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel gemaakt is niet goed is. Het primair onderwijs heeft, als we voor goed onderwijs willen blijven zorgen, een enorme financiële verbeterslag te maken. Maar onze schoolleider gaat geen gehoor geven aan de oproep van de vakbond om op woensdag 12 september het ontruimingssignaal af te laten gaan als teken van “alarm slaan”. Daar is het ontruimingssignaal niet voor en heeft het primair onderwijs geen enkel belang bij. Hij doet wel een leuk T-shirt aan ;)

FIJN SCHOOLJAAR & WEEKEINDE…. De eerste week van het schooljaar zit er zo al weer op. Met nieuwe indrukken, oude bekenden en mooie uitdagingen gaan we er weer vol tegen aan. We wensen iedereen een goed en mooi schooljaar en natuurlijk voor nu vast een fijn weekeinde!

De volgende nieuwsbrief komt op 5 oktober 2018.

nieuwsbrief 1  
nieuwsbrief 1  
Advertisement