Page 1

Direct ? n e d l e m n a a Kijk op de achterzijde

WELKOM IN ONZE VAKANTIEWEKEN VRIJWILLIGER


Als u zich een week lang belangeloos wilt

Helpt u ons?

inzetten door aandacht te geven, maakt

We hebben daarom het hele jaar door, in meerdere

u onze vakantiegasten enorm dankbaar. En ons ook. Want samen met u kunnen

vakantiehotels, mensen nodig met diverse capaci­ teiten. Als u het hart op de juiste plek heeft zitten, een luisterend oor kunt bieden en wilt begeleiden of

wij dan onze vakantiebelofte ‘Vakanties

verzorgen, bent u van harte welkom! Daarnaast kunt

met Aandacht’ waarmaken. Wij heten

u ook met de vakantiegasten fietsen, wandelen,

u graag welkom als vrijwilliger!

winkelen, knutselen of puzzelen, of helpt u mee als gastvrouw, of in het keukenteam. U hoeft dus niet perse een zorgachtergrond te hebben.

Hetvakantiebureau.nl organiseert meer dan 70 vakantie­ weken per jaar in Nederland voor verschillende doel­

Vrijwilligersfuncties

groepen, zoals senioren met en zonder zorgbehoefte

Aandacht geven kan in verschillende functies binnen

(ook tot 65 jaar), mantelzorgers en hun partners met

het vrijwilligersteam:

dementie en voor mensen met een visuele beperking

• als lid van het ‘kernteam’ (het ‘leidinggevende’ team)

of een licht verstandelijke beperking.

• als lid van de ‘huishoudgroep’

D ir e c t aanmelden? Kijk op de achterzijde

(o.a. voedingsassistent, assistent keukenteam) Waar doen we het voor?

• als lid van de ‘verzorgingsgroep’ (verpleegkundigen

Een vakantie is voor deze doelgroepen vaak niet

met/zonder BIG en verzorgenden IG, verzorgenden

vanzelfsprekend. Omdat men er tegenop ziet om

niveau 3/2, nachtvrijwilliger of algemeen verzorger).

zelfstandig te gaan of omdat men dagelijks zorg nodig heeft. Terwijl men er wel behoefte aan heeft om eens

Wat kunt u verwachten?

uit hun huis, of van hun kamer, te komen en andere

Er zijn verschillen tussen de diverse doelgroepvakanties

mensen te ontmoeten.

en de benodigde zorg en aandacht voor de gasten. Inlevingsvermogen en flexibiliteit is dus een must!

Identiteit

Van harte welkom!

Het plezier en de zorgeloosheid van onze vakantie­

De vakantie duurt een volle week (za-za). In de vakantie

Onze vakantieweken hebben een open-christelijk

Bent u enthousiast geworden? Vraag naar ons vrijwilligers­­

gasten staan centraal in onze vakantieweken. We

vindt een aantal activiteiten, uitstapjes en voorstellingen

karakter. Er is een pastor aanwezig die de viering

aanmeldformulier en meldt u aan! Na uw aanmelding

willen hen een fijne omgeving bieden waarin zij alle

plaats. Maar ook momenten van rust of zelfvermaak voor

op zondag verzorgt. En vakantiegasten kunnen

volgt een telefonisch gesprek om samen met u te

aandacht, begeleiding en verzorging krijgen die zij

de vakantiegasten. U bent als vrijwilliger van ’s ochtends

bij de pastor ‘op de koffie’ om hun eventuele

ontdekken waar uw kwaliteiten en wensen liggen en

wensen zodat zij optimaal kunnen genieten van hun

vroeg tot ’s avonds laat actief voor de vakantiegasten.

zorgen te bespreken. Iedereen (vakantiegast en

zo een passende vrijwilligersfunctie voor u te bepalen.

vakantie. Wij zijn blij met de 1.400 vrijwilligers die zich

Uiteraard zijn er tussendoor, bijvoorbeeld na de lunch,

vrijwilliger), met welke achtergrond dan ook, is

Daarna hoort u met welke vakantie, van uw voorkeur,

hier jaarlijks voor inzetten. Voor ons zijn zij onmisbaar.

ook ontspannende momenten voor de vrijwilligers.

van harte welkom!

u mee kunt als vrijwilliger.

Feiten

Wat bieden we?

Wat vragen we?

• Meer dan 70 vakantieweken per jaar

• Een bijzondere ervaring die veel voldoening geeft

• Centraal stellen van wensen van vakantiegasten

• Circa 2.500 vakantiegasten

• Veel waardering van de vakantiegasten

• Inlevingsvermogen en luisterend oor

• Circa 1.400 vrijwilligers

• Leuke contacten met vakantiegasten, vrijwilligers

• Enthousiasme en gezelligheid

• 3 eigen (aangepaste) hotelaccommodaties

en medewerkers van de hotels

• Flexibele instelling

en een aantal gehuurde (aangepaste)

• Gratis verblijf in mooie omgeving

• Vermogen om samen te werken met collega-vrijwilligers

accommodaties

• Verzekering wettelijke aansprakelijkheid

• Respect voor open-christelijk karakter

• Vergoeding van reiskosten

• Vanaf 18 jaar tot circa 70 jaar

• De mogelijkheid om te leren, soms door workshops

• Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid

of bijscholing • BIG-geregistreerd? Uw uren in de vakantieweek tellen mee!

“Ik kon de zorg zomaar een week aan anderen overlaten. Ik denk vaak aan de letters ALZ, die meestal voor mijn mans soort dementie staan. Maar deze week stonden ze voor: Aandacht, Liefde en Zorg.” citaat van een gast


“Het is goed om te ervaren dat je iemand zo blij kunt maken met een gesprekje, een ontbijtje op bed of een ritje naar het dorp’.” citaat van een vrijwilliger

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE? Bel voor een aanmeldformulier of voor meer informatie naar (0318) 48 66 10 of mail naar info@hetvakantiebureau.nl Kijk ook eens op www.hetvakantiebureau.nl

Hetvakantiebureau.nl

Telefoon: (0318) 48 66 10

Postbus 6

info@hetvakantiebureau.nl

6740 AA Lunteren

www.hetvakantiebureau.nl

Welkom als vrijwilliger  

In deze folder lees je in hoofdlijnen wat vrijwilligerswerk bij Hetvakantiebureau.nl inhoudt.

Welkom als vrijwilliger  

In deze folder lees je in hoofdlijnen wat vrijwilligerswerk bij Hetvakantiebureau.nl inhoudt.

Advertisement