Page 1

2017

ingsd i e r e b r o o ­V den e l m a e t n r e dagen k vrijwilligers en nieuwe t & 8 april 25 maar 17 20

VAKANTIEWEKENOVERZICHT VOOR VRIJWILLIGERS


VAKANTIEWEKEN

8

18 feb - 25 feb

9

25 feb - 4 mrt

16

15 apr - 22 apr

18

29 apr - 6 mei

19

DE WERELT

NIEUW HYDEPARK

DENNENHEUL

DE HEERENHOF

IJSSELVLIEDT

DE IMMINKHOEVE

Fijn dat je (weer) overweegt om tijdens onze vakantieweken als vrijwilliger aan de slag te gaan! Alle weken staan in het overzicht. Maak hieruit je keuze wanneer je wilt meewerken en vul deze in op het aanmeldformulier. We hopen je in 2017 (weer) te mogen ontmoeten!

PRINS W. ALEXANDER

R0108

muziekweek

R0109

creatieve week

R0116

pasen

D0518

Voorbereidingsdagen 2017

6 mei - 13 mei

D0519

In het voorjaar van 2017 worden twee vrijwilligers­

21

20 mei - 27 mei

D0621

dagen georganiseerd. Dag 1 is alleen voor kernteam­

22

27 mei - 3 jun

D0622

23

3 jun - 10 jun

24

10 jun - 17 jun

25

17 jun - 24 jun

W0225 / W0325

26

24 jun - 1 jul

W0226 / W0326

27

1 jul - 8 jul

28

8 jul - 15 jul

W0227 / W0427 W0527 W0227 / W0328 W0428

29

15 jul - 22 jul

30

22 jul - 29 jul

W0230

31

29 jul - 5 aug

W0231

32

5 aug - 12 aug

W0532

33

12 aug - 19 aug

34

19 aug - 26 aug

35

26 aug - 2 sep

36

2 sep - 9 sep

37

9 sep - 16 sep

H0137

38

16 sep - 23 sep

H0538

39

23 sep - 30 sep

D0239

42

14 okt - 21 okt

D0542

dag is bedoeld als deskundigheidsbevordering om

Bijzonderheden bij het jaaroverzicht 2017

43

21 okt - 28 okt

D0543

zo de kwaliteit van onze vakanties voor mensen met

• Ook in 2017 zullen er in de zomerweken in

47

18 nov - 25 nov

R0147

48

25 nov - 2 dec

R0748

49

2 dec - 9 dec

R0149

52

20 dec - 27 dec kerst, woe-woe 27 dec - 2 jan **** oud & nieuw, woe-di 27 dec - 3 jan oud & nieuw, woe-woe

1 1

de werelt muziekweek

de werelt creatieve week

W0318

leden die beleidsoverleg hebben en voorbereidingen

H0122

doen voor hun week. Op dag 2 worden ook alle nieuwe

H0523 D0524 D0225

organisatie en, indien aanwezig, met het kernteam Y0125 Y0126

van hun vakantieweek. Alle kernteamleden en nieuwe vrijwilligers ontvangen circa 10 dagen voorafgaand

I0126

een uitnodiging en programma. D0628

W0229 / W0429 R0129 / RO529 W0529

W0234 / W0334

vrijwilligers uitgenodigd om kennis te maken met de

H0124

R0130 / R0530

Data

D0629

DAG 1 - ZA 25 MAART IN DE WERELT: deze dag is bedoeld

D0630

voor alle kernteamleden van de vakantieweken 18 t/m

D0531

P0131

R0132 / R0732

P0132

R0133/R0433

P0133

R0234

27 (alle locaties) en de weken 28 en 29 in De Werelt. DAG 2 - ZA 8 APRIL IN DE WERELT: deze dag is bedoeld

Deskundigheidsbevordering

voor alle kernteamleden van de vakantieweken

Om de kwaliteit en deskundigheid onder onze

28 t/m 43 (alle locaties, m.u.v. de vakantieweken

vrijwilligers te bewaken en te ontwikkelen, is ons

W0235 / W0335

D0535

28 en 29 in De Werelt) en voor alle nieuwe vrijwilligers

streven om in 2017 aan groepen vrijwilligers gerichte

W0336

D0236

(alle weken en locaties).

scholing aan te bieden.

Op zaterdag 22 april (van 10.00–16.00 uur) zal er een

Welke scholing is op dit moment nog niet bekend. Nade­

bijeenkomst plaatsvinden in Dennenheul voor alle

re informatie, ook over tijden en data, volgt te zijner tijd.

W0252 / W0352

R0152

W0201 / W0401 W0501

Y0139

(voorheen F.D. Roosevelthuis)

D = Dennenheul H = De Heerenhof P = Prins Willem Alexander (vaarvakantie) Y = IJsselvliedt I = Imminkhoeve

vrijwilligers van de mantelzorg/dementie weken. Deze

dementie en mantelzorgers nog verder te verbeteren.

Nieuw Hydepark weer twee groepen gasten,

We willen inspelen op de nieuwe inzichten en ontwik­

elk met een eigen team vrijwilligers, naast

kelingen omtrent hoe om te gaan met (mensen met)

elkaar vakantie vieren.

dementie. Houd deze dag dus vrij, mocht je in 2017 D0652

H0252

D0601 R0101

De codes in de tabel zijn als volgt opgebouwd: Voorbeeldcode W0225: W = accommodatie, 02 = doelgroep, 25 = weeknummer Accommodaties W = De Werelt R = Nieuw Hydepark

Y0138

Doelgroepen 01 = senioren zonder zorg en senioren met (intensieve) zorg 02 = senioren zonder zorg en met lichte zorg 03 = senioren met (intensieve) zorg 04 = mensen met licht verstandelijke beperking 05 = mantelzorgers en thuiswonende partner met dementie 06 = mensen met visuele beperking en senioren zonder zorg en met lichte zorg 07 = 30­-65 jarigen met zorg

Adoptieweken Deze vakantieweken zijn geadopteerd door een vrijwilligersteam uit een bepaalde plaats of regio. Voor die weken kunnen alleen verpleegkundigen, verzorgenden niveau 3 en vrijwilligers in de nachtzorg zich aanmelden die nodig kunnen zijn ter aanvulling op een adoptieteam. Adoptieteams zijn: Bolsward, Dieren, Ermelo, Hardenberg, Hoofddorp, Joure, Laren/Eemnes, Papendrecht, Raamsdonksveer, Rotterdam.

• In week 27 in De Werelt is er een week voor

mee gaan werken in deze weken. Mogelijk is er

mantelzorgers en mensen met dementie.

’s middags voor kernteamleden nog ruimte om

De ‘zorg’week van week 27 komt hiermee

de eigen vakantieweek voor te bereiden. Nadere

te vervallen.

informatie over het programma volgt te zijner tijd.

• Week 27 in De Werelt wordt een vakantieweek met een extra muzikaal programma (naast het

De kernteamleden van de najaarsweken, de Kerst /

‘gewone’ programma, vergelijkbaar met het extra

Oud & Nieuw weken, de Muziek- en Creatieve week en

creatief programma in week 35). De gasten uit de

de Paasweek (WEKEN 47 T/M 16) bereiden afzonderlijk

drie vakantieweken kunnen zich voorafgaand aan

hun vakantieweek binnen het eigen kernteam voor

de week aanmelden voor de muzikale activiteiten

(datum en plaats in overleg). Hetvakantiebureau.nl

en workshops die tijdens de week georganiseerd

zorgt tijdig voor de benodigde informatie.

worden.


Aanmelding

Plaatsing

Gasten melden zich steeds vaker wat later aan.

Na aanmelding beginnen we met het formeren van de

Sommige weken zijn daardoor pas op het laatst

basisteams per vakantieweek, bestaande uit kernteam­

volgeboekt. Dit vraagt om (meer) flexibiliteit bij

leden, verpleegkundigen en verzorgenden vanaf niveau 3,

de plaatsing van vrijwilligers.

nachtzorgvrijwilligers en één algemeen assistent.

In het kader van ons kwaliteitskeurmerk streven

Aanvulling van verzorgenden niveau 2, algemeen

wij naar een zo optimaal mogelijke kwaliteit van

­verzorgenden en leden van het keukenteam (en ­eventueel

vrijwilligers in onze vakantieweken. Bijvoorbeeld:

een extra algemeen assistent) vindt plaats op grond van

Bij plaatsing van zorgvrijwilligers geven wij daarom

de ontwikkelingen in de grootte en samen­stelling van de

voorrang aan verpleegkundigen met en zonder BIG,

gastengroep.

verzorgenden IG en verzorgenden niveau 3. De vakantieweken later in het jaar worden om Tijdens het vakantieseizoen melden zich gelukkig

­bovenstaande reden dan ook later in het jaar met

nog veel nieuwe vrijwilligers aan, waaronder

­vrijwilligers ingevuld.

­verpleegkundigen en gediplomeerd verzorgenden, maar ook studenten. Graag reserveren wij, i.v.m.

Toegang tot intranet

schaarste in bepaalde functies en leeftijdsgroepen,

Alle vrijwilligers kunnen op ons intranet

ruimte voor hen om in te kunnen stromen.

Mijnvakantiebureau.nl om zich daar voor te bereiden op de vakantieweek. Nieuwe vrijwilligers ontvangen na plaat­

Wij hanteren een richtleeftijd van 70 jaar voor onze

sing een bevestiging per mail (of per post) met een link

vrijwilligers. Dit is echter altijd afhankelijk van de

naar ons intranet. Daar kun je, nadat je zelf je wachtwoord

kwaliteit, vitaliteit en functie (en eventuele

hebt ingesteld, je voorbereiden op je vakantieweek.

schaarste hiervan) van de vrijwilliger. Graag tot ziens in onze vakantieweken!

Kom je ons helpen als vrijwilliger? Vul dan bijgaand aanmeldingsformulier in en stuur dit naar Hetvakantiebureau.nl, Postbus 6, 6740 AA Lunteren. Ook namens onze vakantiegasten alvast bedankt voor je hulp!

Hetvakantiebureau.nl

Telefoon: (0318) 48 66 10

Postbus 6

info@hetvakantiebureau.nl

6740 AA Lunteren

www.hetvakantiebureau.nl

Vakantiewekenoverzicht vrijwilligers  

Vrijwilligers kunnen uit meer dan 70 vakantieweken in 2017 kiezen om mee te werken. In dit overzicht kan men zien in welk hotel de vakantie...