Page 1

Het WOP Sprang-Capelle / Landgoed Driessen Spooremplacement Kaatsheuvel-Capelle Dit voormalige spoorwegemplacement aan de Hogevaart was de halte Kaatsheuvel-Capelle op de lijn tussen Lage Zwaluwe en ’s-Hertogenbosch, in de volksmond ook wel de Halve Zolenlijn genoemd. Het emplacement werd, samen met het gedeelte van de spoorlijn Lage Zwaluwe- Waalwijk, op 1 november 1886 in gebruik

GEZOCHT: MENSEN MET EEN HART VOOR DE WIJK!

genomen.

Een ander helpen met een klein klusje in huis, een boodschap doen voor de overburen, een computercursus voor senioren organiseren of de jeugddisco in goede banen leiden. Door elkaar te helpen met kleine dingen kunnen buurtbewoners veel voor elkaar betekenen. Want fijn leven in je eigen buurt doe je tenslotte met én voor elkaar.

Protest redt halte In 1891 dreigde er al weer een einde te komen aan het bestaan van deze halte. De Staatsspoorwegen hadden plannen om de stopplaats Capelle-Nieuwevaart, die op twee kilometer afstand lag, op te waarderen

Actieve buurtbewoners gezocht

van het dorp Kaatsheuvel en de gemeente Vrijhoeve-Capelle voorkwam

Voor een prettig leefbare wijk zijn actieve bewoners nodig. Naast bewoners die elkaar soms een handje helpen, zijn er ook mensen nodig die weten wat er in een buurt speelt en leeft. Mensen die graag contact maken met bewoners uit hun eigen straat of wijk, die oprecht betrokken zijn bij het welzijn van hun buurtgenoten en die daar ook actie op ondernemen. Kortom: mensen met een hart voor hun wijk. Deze buurtbewoners vormen de spil in de wijk. Hierbij sta je overigens niet alleen. Je werkt namelijk vaak samen met het Startpunt Waalwijk, de gemeente en Casade. Bovendien heb je veel contact met andere actieve buurtbewoners. Je krijgt ondersteuning om je rol als actieve wijkbewoner goed uit te kunnen voeren.

december 2009

en de halte Kaatsheuvel-Capelle te sluiten. Een gezamenlijk protest

dit. De halte Kaatsheuvel-Capelle werd volledig voor goederenvervoer ingericht en kreeg de bestempeling station. In 1938 wijzigde de naam van het station in Capelle-Vrijhoeve.

Concurrentie Vooral na de Tweede Wereldoorlog kreeg de spoorlijn grote concurrentie

NIEUWSBULLETIN

van de vrachtwagen en autobus. Ondanks hevige protesten besloot de Nederlandse Spoorwegen in 1950 het personenvervoer te staken. Het goederenvervoer bleef bestaan tot in de jaren 60 van de twintigste eeuw. Op 28 mei 1972 werd het deel van de spoorlijn - dat tussen ‘s-Hertogenbosch en Raamsdonk liep - gesloten. Dit betekende ook de sluiting en uiteindelijk sloop van dit spoorwegemplacement.

De frisse flexwerk spelregels

EREN I RK

N

PA

2007-08

OPER!!

In dit nummer: -

Van het college WOP-organisatie bereiken Het WOP Sprang-Capelle / Landgoed Driessen in vogelvlucht

-

WOP-organisatie, even voorstellen

-

WOP -achterbanbijeenkomst Zidewinde

-

WOP-advies doorsteken Landgoed Driessen

-

Toekomstige inrichting Raadhuisplein

Prettig leven in je eigen buurt doe je met én voor elkaar www.waalwijk.nl/hartvoordewijk

1

2

Kies je werkplek

Wees flexibel

GOEDK

A LW I

J

3

4

Wees vindbaar en bereikbaar

Werk cleandesk

K

WA

5

PARKEREN IN WAALWIJK

Hou rekening met elkaar

Al vanaf € 0,70 per uur en € 4,20 per dag!

6 Tarieven parkeerzones 2011 U betaalt vanaf 10 eurocent. Taxandriaweg, Heulstraat, Wandelpark................ € 0,70 per uur Dagkaart ...................................... € 4,20 per dag

Spreek elkaar aan op gedrag

De Els maandag t/m donderdag ............................................ €

1,00 vrijdag, zaterdag, koopzondag ..................................... € 1,50 Unnaplein, St. Janspoort en Vredesplein maandag t/m donderdag ............................................ € 1,00 vrijdag, zaterdag, koopzondag ..................................... € 1,40 Zone 5 Kern I ............................................ € 1,95 Zone 6 Kern II ........................................... € 1,75

per uur per uur per uur per uur per uur per uur

8 Werk papierarm en digitaal

01-2011

www.waalwijk.nl/parkeren

7 Maak gebruik van de voordelen van het flexconcept

Uitgave gemeente Waalwijk 2011. Wijzigingen voorbehouden.

EET SMAKELIJK!

www.waalwijk.nl/startpunt

Inwonerjaarverslag 2009

“Ik krijg binnenkort een baby en ben alvast op zoek naar kinderopvang. Waar kan ik dit regelen?” “Waar start ik mijn zoektocht naar een diëtiste in de buurt?” “Ik kan niet meer voor mezelf koken. Waar kan ik terecht voor een maaltijdvoorziening?” “Ik ben eenzaam en wil graag in contact komen met mensen uit mijn buurt. Hoe pak ik dit aan?” “Waar vind ik meer informatie over sporten in verenigingsverband?” “Ik zorg voor mijn dementerende moeder. Kan ik ergens terecht voor ondersteuning hierbij?”

Voorwoord Om Griekse toestanden te voorkomen moet Nederland de broekriem aanhalen. Welk kabinet er na 9 juni ook komt, aan forse bezuinigingen door het Rijk valt niet te ontkomen. Waalwijk ontvangt hierdoor minder middelen zodat ook wij de dans van bezuinigingen niet kunnen ontspringen. De nieuwe coalitie van LokaalBelang, VVD, CDA en ChristenUnie wil de eerstkomende jaren bijna 7 miljoen euro bezuinigen. Dat is zoveel geld dat het voor de gemeente noodzakelijk is om aan te geven wat wel en wat niet kan. Dat kan niet alleen met financiële argumenten. Eigen verantwoordelijkheid Er is altijd wel iets, of van alles, dat ons niet zint. Langzamerhand zijn we eraan gewend geraakt om vooral de overheid hierop aan te spreken. Meer dan eens is dat ook terecht. Je mag verwachten dat verkeerslichten werken en plantsoenen worden onderhouden. Maar je kunt van de gemeente niet verwachten dat een achteloos in een plantsoen weggegooid stuk plastic wordt opgeruimd, terwijl hetzelfde plantsoen een dag eerder nog een grote beurt heeft gekregen. Evenmin is het reëel van de gemeente te verwachten dat elke vierkante meter straat ’s winters sneeuwvrij is gemaakt. Irreële verwachtingen in de richting van de gemeente leiden tot teleurstellingen waar niemand iets aan heeft. Met kritiek alleen lossen ze zich niet op. Het is hoog

Inwonerjaarverslag_2009_DEF.indd1 1

Voor veel mensen zijn dit herkenbare vragen. Vragen op het gebied van onderwijs, sport, zorg, welzijn, inkomen, wonen, opvoeden en opgroeien. Waar kunt u nu terecht met dit soort vragen? Op www.waalwijk.nl/startpunt vindt u snel en overzichtelijk betrouwbare informatie over deze onderwerpen.

tijd om duidelijk te zijn over de taken van de gemeente en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Met grote bezuinigingen op komst, is zo’n debat meer dan ooit nodig. De bezuinigingen komen namelijk niet alleen hard aan bij de mensen en instellingen, maar hebben ook gevolgen voor het aantal mensen dat bij de gemeente werkt.

AFVALKALENDER 2011

het begin van een antwoord op uw vragen over wonen, zorg en welzijn. U vindt snel wat u zoekt!

Het is hoog tijd voor een debat ‘Wie is hier verantwoordelijk?’ Dit zou een item kunnen zijn voor onze gemeenteraad om mee aan de slag te gaan.

Drs. A.M.P. Kleijngeld Burgemeester

De website maakt u wegwijs in het grote aanbod en is de kortste weg naar de juiste organisatie of instelling.

• leven en wonen • onderwijs • gezinsleven • gezondheid • • zorg en hulp • specialistische zorg • werk en inkomen • • regels en wetten • uw situatie • organisaties •

Algemene regels ‘Gescheiden plastic is fantastic’ groot succes “We doen het goed, maar het kan nog beter!”

Met de slogan ‘Gescheiden plastic is fantastic’ is de gemeente Waalwijk op 7 december 2009 gestart met de inzameling van kunststof verpakkingsafval. Onlangs zijn de inzamelresultaten geëvalueerd en die zijn erg positief. Wethouder Van Groos: “Heel veel Waalwijkers bieden het plastic verpakkingsafval apart van hun restafval aan”. Omgerekend naar een heel jaar leveren de inwoners van Waalwijkers momenteel 21 kilogram plastic per huishouden gescheiden aan, terwijl er gemiddeld in vergelijkbare gemeenten in Nederland 15 kg wordt ingezameld. Maar volgens onderzoek van het bureau Milieu&Werk zijn scores van 35 kg per huishouden mogelijk. “Op basis van landelijke resultaten doet Waalwijk het goed, maar het kan dus nog beter”, aldus Van Groos. Het scheiden van plastic verpakkingsmateriaal levert een financieel voordeel op, want uitgaande van het gemiddelde van 21 kilogram en de veronderstelling dat hierdoor de grijze container per jaar vier keer minder aan straat hoeft te worden gezet, is de besparing per huishouden €10,22. Daarbij valt de aanschaf van de speciale afvalzakken in het niet. • 21 kilogram minder restafval : 21 x €0,22 = € 4,62 • Op jaarbasis vier minder aanbiedingen container : 4 x €1,40 = € 5,60 Totaal vordeel van € 10,22

Ondanks het succes blijven er in Waalwijk ook nog een aantal verbeterpunten mogelijk. Wethouder Van Groos: “De voordelen van het inzamelen spreken mensen aan, want de gemeente haalt gemiddeld 3200 kilo plastic per inzamelronde op. Een indrukwekkend aantal voor plastic dat nauwelijks iets weegt. Wel zijn er nog steeds signalen dat inwoners aan het systeem moet wennen.”

‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’ De gemeente erkent dat Waalwijkse inwoners mans genoeg zijn. De gemiddelde Waalwijker is immers goed opgeleid en heeft zijn privézaken op orde. Daar past een gemeente bij die ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’ verkondigt. De gemeente die een vergunning voor een buurtfeest in eerste instantie weigert omdat de Besoijensestraat een doorgaande route is, voldoet hier niet aan. Ook een ondernemer die twee vaandels aan zijn winkel wil bevestigen en daar twee jaar met de gemeente over moet bakkeleien, heeft gelijk als hij de gemeente stroef noemt.

De spelregels

1) De doorzichtige Nedvang zakken horen - dichtgeknoopt met het lint dat in de zakken zit - aangeboden te worden op de containerverzamelplaats, waar u ook uw groene en grijze container neerzet. Bij hoogbouw kan dit op de begane grond in de buurt van de hoofdingang. 2) De inzameldagen zijn op maandag of op vrijdag. De inzamelgebieden zijn dezelfde als die van de huisvuilinzameling. De data vindt u voor op deze afvalkalender. 3) De Nedvang zakken horen om 07.30 uur op de containerverzamelplaatsen te staan. De ervaring leert dat mensen het afval vaak later aan straat zetten, omdat ze denken dat het plastic op dezelfde tijd wordt opgehaald als de groene en grijze container. Dit is niet het geval. De tijden voor het ophalen van het plastic verpakkingsafval verschillen van deze routes! 4) In de zakken mag alleen plastic verpakkingsafval. Geen chipszakken of bijvoorbeeld tempexschaaltjes van vlees(waren). Op www.waalwijk.nl/afval en op de achterkant van deze afvalkalender vindt u een lijst met wat wel en wat niet in de zakken mag. Het is niet toegestaan om andere zakken te gebruiken, dan de doorzichtige Nedvang afvalzakken. Deze afvalzakken kunt u - tijdens openingstijden - voor 0,70 eurocent per rol van tien bij de balie van de afdeling Publiekszaken in het Waalwijkse gemeentehuis, de Waalwijkse milieustraat of de gemeentewerf in Waalwijk aanschaffen. De zakken zijn ook verkrijgbaar in een aantal supermarkten in de gemeente Waalwijk. Dit zijn de Plus in Waalwijk, de Plus in Waspik, de Plus in Sprang-Capelle, de EM-TE in Sprang-Capelle, de EM-TE in Waalwijk en de JUMBO in Waalwijk.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Waalwijk, tel. 0416683456.

GOED

Samen hebben we een dubbele moraal ontwikkeld. We zijn het erover eens dat er te veel regels zijn. Maar wanneer zich een calamiteit voordoet, zijn we even verontwaardigd ‘dat dit in een modern land als Nederland kan’. Ook een overvloed aan regelgeving voorkomt niet alles. Elk nieuw verkeerslicht verhoogt de verkeersveiligheid. Maar het heeft ook als effect dat een brandweerman die een brand moet blussen later de kazerne bereikt.

FOUT

Plastic verpakkinsafval inzamelen en aanbieden Let op: Juiste zak, plaats, tijd en inhoud Wie?

U

Wat?

Alleen plastic verpakkingsmateriaal

Waar?

Op containerverzamelplaatsen

Waarom?

Goed voor uw portemonnee en het milieu

Wanneer?

Op inzameldagen voor 07.30 uur

Hoe?

Alleen in doorzichtige Nedvang afvalzakken

Meer informatie?

Kijk op www.waalwijk.nl/afval of bel naar 0416-683456

Op deze afvalkaart staat op welke dag u een bepaalde afvalcomponent kunt aanbieden. Afval dat niet op de voorgeschreven manier wordt aangeboden, wordt niet meegenomen. De containers moeten op de containerverzamelplaats met het handvat naar de straat staan. Containers zwaarder dan 60 kg of te volle containers, waarvan het deksel openstaat, kunnen niet geleegd worden. Tussentijdse wijzigingen worden vermeld op de gemeentepagina van de Maasroute Let op: dagen die vet en onderstreept zijn, zijn verschoven ophaaldagen.

Route 1A : Besoyen GRIJZE CONTAINER

Maandag even week, uitgezonderd vrijdag 10 juni en 23 december 2011. Zet de containers op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur buiten en weer voor 18.00 uur binnen. Deze data gelden niet voor bewoners, die gebruik maken van een gemeenschappelijke container.

DEC ‘10

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC ‘11

13 27

10 24

7 21

7 21

4 18

2 16 30

10 27

11 25

8 22

5 19

3 17

14 28

12 23

31

GROENE CONTAINER

Maandag oneven week, uitgezonderd vrijdag 22 april. Zet de containers op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur buiten en weer voor 18.00 uur binnen.

DEC ‘10

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC ‘11

6 20

3 17 31

14 28

14 28

11 22

9 23

6 20

4 18

1 15 29

12 26

10 24

7 21

5 19

PLASTIC VERPAKKKINGEN

Vrijdag eenmaal per vier weken. Zet de plastic afvalzakken op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur buiten op de verzamelplaats van de containers.

DEC ‘10

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

10

7

4

4

1 29

27

24

22

19

16

14

11

9

GROF VUIL

DEC ‘11

Vrijdag eenmaal per vier weken, op afroep tel. 683456

DEC ‘10

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC ‘11

17

14

11

11

8

6

3

1

26

23

21

18

16

KLEIN CHEMISCH AFVAL PAPIER Inzameling dagelijks bij de milieustraat (openingstijden z.o.z.).

Wordt eenmaal per maand opgehaald door verenigingen, zie website gemeente Waalwijk. Voor meer informatie zie ook ommezijde.

De straten van deze route in alfabetische volgorde: Andelstraat van Assendelftstraat van Berckenrodelaan van Besoyensestraat Blaeulaan Joan Brokkenstraat Burg. Dalleustraat Burg. Deventerstraat Jacob van Dijkstraat Doelenstraat Duvenvoordestraat van

Elzenweg Floris V laan Forestierlaan Frederik Hendrikhof Frisiusstraat Gemma Gedempte Haven Gradenboog Grootstraat Hugo de Grotenhuisstraat Burg. van Grotestraat 1 t/m 121 Hammenstraat van der

Hoffweg Prof. van ‘t Hollandsestraat Janpark Hertog Jansoniushof Kasteellaan Kesselhof Pastoor van Krayenhofflaan Leefdaelhof Liefrinckstraat Lieshoutlaan A.B. van Loondonk

Maylaan Mercatorlaan Molenstraat Moonenlaan 11 t/m 21 Noordstraat Orteliuslaan Schuerenstraat Burg. v.d. Sprangseweg Tempelierstraat Tirionplein Isaac Tolstraat

Verheesstraat Hendrik Verleghstraat Burg. Verwielstraat Burg. Westeinde Wijnenstraat Burg. Wilgenweg Wittenhorstlaan Zeine Nieuwe Zomerdijksestoep

w w w. h e t b u r e a u v o o r r e c l a m e . n l 18-05-2010 15:25:37


OPEN DAG ZWEMBAD OLYMPIA! Zaterdag 3 juli van 13.00 tot 16.15 uur

Op zaterdag 3 juli opent het gemeentebestuur officieel de deuren van het spiksplinternieuwe zwembad Olympia en dit vieren we graag samen met u!

Programma:

Het team van zwembad Olympia biedt u deze dag een spetterend programma aan. Zo kunt u een begeleide rondleiding krijgen door machinekamer van het zwembad. Is er voor de kinderen een speurtocht, een springkussen, popcorn etc. en zijn er voor jong en oud gratis zwemlessen georganiseerd. Voor deze lessen geldt een maximum aantal deelnemers, dus vol = vol. U kunt zich op de dag zelf bij de receptie van het zwembad aanmelden voor een inlooples. Op zaterdag 3 juli is het niet mogelijk om vrij te zwemmen in het bad.

EEN SPETTERENDE BELEVENIS! Maak nu GRATIS kennis met het nieuwe zwembad Olympia.

GRATIS TOEGANGSBEWIJS

WELKOM

Kijk voor de actievoorwaarden op de achterzijde. Dit aanbod is geldig van 6 september t/m 31 oktober 2010. www.sporteninwaalwijk.nl

De gratis inlooplessen voor u op een rijtje: 13.15 uur

Recreatiebad

Ouder en kindzwemmen (0-2 jaar).

Doelgroepenbad Aquazumba (dansworkout). Wedstrijdbad 14.00 uur Recreatiebad

Aquasportief (spelvormen voor kinderen van 7-12 jaar). Fifty fit (55 jaar en ouder).

Doelgroepenbad Aquakids (dans en spel op muziek voor kinderen van 7-12 jaar).

14.45 uur

Wedstrijdbad

Trimzwemmen (conditietraining voor volwassenen).

Recreatiebad

Warm water workout voor chronische klachten (aanmelden niet mogelijk).

Doelgroepenbad Spelcircuit (speelsgewijs watervrij worden voor 5/6 jarigen).

Ontwerp HET bureau voor reclame

15.30 uur

Wedstrijdbad

Maak een introductieduik met ervaren duikers. (vanaf 10 jaar).

Recreatiebad

Ouder en kindzwemmen 0-2 jaar.

Doelgroepenbad Aquafitness (combinatieles van verschillende workouts).

<- WAALWIJK

Wedstrijdbad

DRUNEN ->

DRUNENSEWEG

Maak een introductieduik met ervaren duikers (vanaf 10 jaar).

VERGEET UW ZWEMKLEDING NIET MEE TE NEMEN!

PARKEREN AUTO’S

OPENINGSACTIVITEITEN Startpunt vrije looproute

ZWEMBAD OLYMPIA

Startpunt begeleide rondleidingen Een kijkje achter de schermen! Onder begeleiding van een medewerker van de gemeente krijgt u een rondleiding door het gebouw. Deze start vanuit het horecagedeelte, vanaf 13.30 uur om het half uur. Tijdens de rondleiding krijgt u op diverse punten uitleg.

WEDSTRIJDBAD

KLEEDRUIMTEN

Popcornkraam (buiten)

DOELGROEPEN BAD

INFORMATIE BALIE

INGANG

Springkussen (buiten) www.sporteninwaalwijk.nl

PARKEREN FIETSEN

Informatiepost bedieningspaneel Tussen het recreatiebad en het doelgroepenbad staat tegen de wand een bedieningspaneel, waar uitleg wordt gegeven over o.a. onderwatercamera’s, speelelementen, etc.

HORECA RECREATIEBAD

Informatiekramen

PEUTERBAD BUITEN

WELKOM IN ZWEMBAD OLYMPIA!

Presentaties van diverse zwem- en duikverenigingen.

Wij wensen u een leuke dag! Zwembad Olympia Drunenseweg 11, 5143 NE WAALWIJK Tel. (0416) 683 555 infozwembaden@waalwijk.nl www.sporteninwaalwijk.nl

EEN SPETTERENDE BELEVENIS!

EEN SPETTERENDE BELEVENIS! Geopend v.a. 19 juni

Verrassend veelzijdig zwemplezier! <- WAALWIJK

Zwemmen en bewegen in water is leuk. Zwembad Olympia biedt voor iedereen verrassend veelzijdig zwemplezier. Kijkt u maar:

Zwembad Olympia heeft vijfendertig indi- Deze bevinden zich in het hart van het Individuele, groepsaangepaste kleedkamers viduele kleedkamers, vieren groepskleedkagebouw. De vijfhonderd lockers moeten mers en vijf gezinskleedkamers in huis. er voor zorgen dat onze bezoekers hun Zwembad Olympia heeftkunnen vijfendertig individuele kleedkamers, groepskleedkamers Mindervalide bezoekers zich omkleding en anderevier kostbaarheden veilig en vijf in gezinskleedkamers in huis. Mindervalide bezoekers kunnen kleden één van de twee extra ruime en kunnen opbergen tijdenszich hunomkleden sportievein één van de twee extra ruime en goed verzorgde invalidenkleedkamers. Deze bevingoed verzorgde invalidenkleedkamers. bezigheden. den zich in het hart van het gebouw. De vijfhonderd lockers zorgen ervoor dat onze bezoekers hun kleding en andere kostbaarheden veilig kunnen opbergen tijdens hun sportieve bezigheden.

DRUNEN ->

DRUNENSEWEG

PARKEREN AUTO’S

ZWEMBAD OLYMPIA

WEDSTRIJDBAD PARKEREN FIETSEN

Verrassend veelzijdig verenigingsleven

INGANG

KLEEDRUIMTEN

DOELGROEPEN BAD

Individuele, groeps- en aangepaste kleedkamers.

EEN SPETTERENDE BELEVENIS!

Baby- en peuterzwemmen Waterwennen ABC-zwemmen Aquakidsclub Oefenzwemmen Zwemles volwassenen Aqua-aerobics Aquafit Aquajogging Aquazumba Fiftyfit Snorkelen Trimzwemmen Dameszwemmen Wedstrijdzwemmen Zwangerschapszwemmen

INFORMATIE BALIE

• • • • • • • • • • • • • • • •

Maar liefst elf verenigingen vinden in het nieuwe zwembad Olympia een sportief onderkomen voor hun speciale wateractiviteiten. En er is ruimte voor meer sportieve clubs!

HORECA RECREATIEBAD PEUTERBAD BUITEN

Ontwerp HET bureau voor reclame, 0810

Kijk op www.sporteninwaalwijk.nl voor het actuele aanbod en de tarieven. Zwembad Zidewinde Wilt u niet binnen, maar lekker buiten, in het zonnetje zwemmen? Dan kunt u ieder jaar vanaf het voorjaar terecht in Zwembad Zidewinde, Julianalaan 3a in Sprang-Capelle. Zidewinde is hét openluchtzwembad voor Sprang-Capelle en haar directe omgeving. Wilt u banen zwemmen, uw kinderen laten leren zwemmen in de buitenlucht of gewoon een frisse duik nemen? Dan bent u bij Zidewinde aan het juiste adres! Kijk op www.sporteninwaalwijk.nl voor de openingstijden en tarieven van dit zwembad.

Zwembad Olympia Drunenseweg 11, 5143 NE WAALWIJK Tel. (0416) 683 555 infozwembaden@waalwijk.nl www.sporteninwaalwijk.nl

Of uw leden er nu in willen duiken, waterpoloën, wedstrijdzwemmen of zich met een handicap door het water moeten bewegen, het grote wedstrijdbad is zo uitgerust dat ieder voor zich er de ultieme waterprestatie neer kan zetten. Zo is er een luie trap en een speciale personenlift om mindervaliden te water te helpen. Daarnaast zijn er zes wedstrijdbanen met startblokken en natuurlijk een wedstrijdklok om alles tot op de seconde nauwkeurig vast te leggen. Terwijl de strijd zich in het water afspeelt vormt de jury zich een kundig oordeel in de speciale juryruimte. En het publiek? Dat geniet vanaf de nieuwe publiekstribune aan de zijkant van het wedstrijdbad! Kijk voor het huidige verenigingsleven in zwembad Olympia op www.sporteninwaalwijk.nl. Bel voor meer informatie over het huren van het zwembad met het Sportbedrijf van de gemeente Waalwijk: 0416 – 683 555.

Wijzigingen voorbehouden.

www.sporteninwaalwijk.nl

10-05-2010 15:00:1

VERANTWOORD AAN DE SLAG MET OLYMPIA FIT&GEZOND!

De taxi stopt voor de deur, de bus bij de halte aan de Drunenseweg. Er is een helling voor rolstoelen, een lift, gratis parkeergelegenheid voor 100 auto’s en een fietsenstalling waar zo’n 150 bezoekers hun fietsen in zogeheten fietsbeugels kunnen stallen. Permanent cameratoezicht moet er vervolgens voor zorgen dat uw eigendom hier tijdens uw sportieve afwezigheid veilig kan blijven staan. Binnen treft u vijfendertig individuele kleedkamers, vier groepskleedkamers, vijf gezinskleedkamers en twee extra ruime invalidenkleedkamers <- WAALWIJK met alle bijbehorende voorzieningen. Daar vindt DRUNEN -> DRUNENSEWEG u ook de lockers waar u de sleutels, samen met uw kleding en andere spullen, veilig kunt opberPARKEREN AUTO’S gen. Eenmaal omgekleed kan niets uw zwemplezier nog drukken. Het is tijd om aan uw conditie te gaan werken! ZWEMBAD OLYMPIA

WEDSTRIJDBAD

KLEEDRUIMTEN

DOELGROEPEN BAD

INGANG INFORMATIE BALIE

PARKEREN FIETSEN

HORECA RECREATIEBAD

Zwembad Olympia. U bent er zo!

Is het tijd voor Fit&gezond? Pak uw tas en u bent er zo! Zwembad Olympia is gelegen aan de Drunenseweg 11 in Waalwijk en daarom goed bereikbaar. Speciale voorzieningen ter plaatse maken het zwembad ook voor mensen met een beperking goed toegankelijk.

Zin om een baantje te trekken? Pak uw tas en u bent er zo! Zwembad Olympia is gelegen aan de Drunenseweg 11 in Waalwijk en goed bereikbaar. Speciale voorzieningen ter plaatse maken het zwembad ook voor mensen met een beperking goed toegankelijk.

Zwembad Olympia. U bent er zo!

Zwemmen en bewegen in water is niet alleen gezond en nuttig, maar vooral pure fun. Of u nu jong bent of oud, goed van lijf en leden of met een beperking te kampen hebt, in het water van zwembad Olympia kunt u altijd uit de voeten! Is het niet met een onderdeel uit het verrassend veelzijdige Olympia Fit&gezond programma, dan kunt u altijd nog naar het Baby- en peuterzwemmen, Waterwennen, A-B-C zwemmen, de Aquakidsclub, Snorkelen, Oefenzwemmen, Zwemles voor volwassenen en het Wedstrijdzwemmen. Natuurlijk kunt u ook naar het gezellige vrijzwemmen komen en in uw eigen tempo baantjes trekken in ons mooie recreatie- of doelgroepenbad. Kijk voor meer actuele informatie over het zwemplezier in zwembad Olympia, de horeca- en zonnevoorzieningen, de prijzen en openingstijden op www.sporteninwaalwijk.nl. Bellen (0416 683 555) of mailen (infozwembaden@waalwijk.nl) met de receptie mag natuurlijk ook. Wij staan u graag te woord.

ZWEMBAD OLYMPIA. EEN SPETTERENDE BELEVENIS!

1

Zwembad Olympia. Verrassend veelzijdig zwemplezier!

De taxi stopt voor de deur en de bus bij de halte aan de Drunenseweg. Er is gratis parkeergelegenheid voor honderd auto’s en een fietsenstalling waar zo’n honderdvijftig bezoekers hun fietsen in zogeheten fietsbeugels kunnen stallen. Permanent cameratoezicht moet er vervolgens voor zorgen dat uw eigendom hier tijdens uw sportieve afwezigheid veilig kan blijven staan. Eenmaal binnen bergt u de sleutels, samen met uw kleding en andere spullen, veilig op in een van de vijfhonderd lockers. Niets kan de zwempret dan nog drukken!

ympia_lanyardkaart_DEF.indd 1

PEUTERBAD BUITEN

Zwembad Olympia Drunenseweg 11, 5143 NE WAALWIJK Tel. (0416) 683 555 infozwembaden@waalwijk.nl

www.sporteninwaalwijk.nl

Olympia_21x21_6pag_FIT&GEZ_DEF.i1 1

Olympia_Corperate_22x22_DEF.indd1 1

Wijzigingen voorbehouden.

www.sporteninwaalwijk.nl 05-08-2010 13:28:53

w w w. h e t b u r e a u v o o r r e c l a m e . n l

05-08-2010 13:21:34


BOEKEN

T A S W W W. U N I E BOE K . N L

w w w. h e t b u r e a u v o o r r e c l a m e . n l


G -1008

CATALOGUS Grepen Tirants RVS (INOX)

RVS ONDERSTELLEN

UNIEK CONCEPT

Maatwerk is standaard! Dimensions sur mesure sont standard!

TAFELBLADEN Glazen tafelbladen

Ansa biedt sinds kort de mogelijkheid om zelf uw persoonlijke RVS-designtafel samen te stellen via de website ansadesigntafel.nl U kunt kiezen uit meerdere RVS-onderstellen en een uitgebreid assortiment tafelbladen vervaardigd uit hoogwaardige materialen.

Uitgespaard of opliggend tafelblad?

Houten tafelbladen

Deze tafels worden voor u op maat gemaakt en wij bieden u maar liefst 10 jaar garantie op deze tafels.

W ansadesigntafel.nl

GC -1004

ver_ANSAE_VZ.indd 1

DEURBESLAG RVS (INOX) DIN W.-Nr.1.4301

30-07-2010 15:30:4

ANSA opent de deur naar kwaliteit En dat is meer dan een commerciële slagzin, reclameleus of verkoopkreet. ANSA levert kwaliteit en wel op drie fronten: product, proces en prijs. Onze producten zijn getest en gecertificeerd volgens de laatste en hoogste Europese normen. ANSA-kwaliteit is onafhankelijk getest, onderzocht en objectief vastgesteld. Dat maakt onze producten buitengewoon betrouwbaar en bedrijfszeker. ANSA garandeert haar producten dan ook voor een termijn van tien jaar. Voor meer informatie stellen wij u graag onze productcertificaten ter beschikking. Kwaliteit is geen toeval maar het resultaat van een zorgvuldig gestuurd en begeleid productieproces. ANSA ontwikkelt concepten in eigen beheer en werkt continu aan de optimalisatie van bestaande en nieuwe producten. Kennis, expertise en een hightech productieapparaat staan ter beschikking voor de realisatie van klantspecifieke wensen.

Ansae B.V. Denariusstraat 25, 4903 RC Oosterhout telefoon 0162 490090 fax 0162 490606 e-mail info@ansadesign.nl web www.ansadesign.nl Uitsluitend leverbaar via de vakhandel

• RENOVATIE • NIEUWBOUW • UTILITEITSBOUW

1,5 mm

w w w. h e t b u r e a u v o o r r e c l a m e . n l


SUCCESVOLLE OMZETVERHOGERS!

CULINAIRE SLAGERIJ WAPENAAR, VLAARDINGEN

Made by Techna Koude International, Helvoirt

Bel ons voor een verrassen d ontwerp!

Tel. (0411) 641978

www.technakoudeint.com

WIELEN VAN HEEREN...

VAN START TOT FINISH! BELLINI SPIN 15-16-17 inch

LF-303 17-18 inch

Verkrijgbaar in: - 16” - 18” - 19” - 20” - 22” - 23” Lombartho Lx-light, Hyper Silver

Lombartho Lx-Black, Black Polished

BELLINI STRADA 19 inch

LF-578 20 inch

17”-18” 09. Elite Poseidon, matt black polished

17”-18”19”

17”-18”-19”

13. Carmani 3 Curve, antraciet polished

17. Carmani 2 Twilight, antraciet polished

14”-15”-16”-17”

19. LF-10 Endurance, silver

14”-15”-16”

21. LF-04 Saturn, silver

15”-16”-17”

46. Inovit Rapid, silver

LF-RX LFF-R 18-19 18 8-1 inch

ROHWE 18-19 inch h

15”-16”-17”

48. Inovit Rapid, matt black red rim

LF-530 20 inch

Gelderstraat 89-A NL-5081 AB HILVARENBEEK The Netherlands Tel. +31(0)13 505 3374 Fax +31(0)13 505 4570 www.heeren.nl

Importeur van o.a.: Elite Racing, Devino, Bellini, Zillion, RVS, Sato Lombartho, Carmani, Bonito, Inovite, LF-works.

Tel. (013) 505 3374 www.heeren.nl

w w w. h e t b u r e a u v o o r r e c l a m e . n l

Bekijk HET!  

Een kort overzicht van diverse producties. Wilt u meer zien? Maak dan vrijblijvend een afspraak met ons!