Page 1

AUGUSTUS 2013 N U MME R 4

JA A R G A N G 1

arbeidsongevallen

Ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk De rol van het onderwijs

Ongevallen op het werk Jij bent de eerste Hulp

Helpen: vroeg geleerd is...

Special

De meerwaarde van de eerstehulpverlener

Eerste Hulp van groot belang


van de redactie

Jij bent de eerste hulp…

J

ij bent de eerste hulp als je ziet dat je buurvrouw met een te zware tas sjouwt. En ook als je collega een beker koffie omstoot en zijn toetsenbord onder de koffie zit. Maar ben jij ook de eerste hulp als er iemand in je buurt flauwvalt, struikelt en een lelijke wond aan zijn been heeft? Als je toch al vaker de ‘eerste hulp’ bent, kun je ook helpen als er iets acuut met iemand gebeurt. Oog hebben voor elkaar is niet meer dan normaal. Helpen zit in de mens. Je hoeft niet bang te zijn iets te doen. Zeker niet als je de juiste kennis hebt. Gelukkig zie je volop om je heen dat dit ook gebeurt. Zoals die buurjongen in mijn straat die voor z’n 94-jarige buurvrouw elke dag even haar planten verzorgt en vraagt of hij nog iets voor haar kan doen. Maar ook de passagier in de tram die Eerste Hulp verleent aan het kind dat struikelde bij het uitstappen en een schaafwond heeft. En de leerkracht die meteen de verbanddoos pakt en als een kind bij op het speelplein uit het klimrek is gevallen. Iedereen kan een pleister plakken, een warme deken geven of iemand geruststellen. Als jij weet wat je moet doen bij kleine of grote ongelukken kun jij een slachtoffer helpen. In de eerste minuten voordat de hulpdiensten aanwezig zijn en jij bent toevallig aanwezig, dan kun jij helpen! Thuis ben jij degene die je kind opvangt na een val. Net zo belangrijk is het om te kunnen inschatten wat je het beste kunt doen als jou zelf iets overkomt. Zelfredzaamheid, hulp aan kinderen en algemene eerstehulpverlening zijn onderwerpen die een goede basis vormen om de veiligheid van jou en de mensen om je heen te vergroten. Van een schaafwond behandelen tot iemand beademen, iedereen kan helpen! In het magazine worden verschillende onderwerpen over deze hulpverlening belicht. Jeugd EHBO-les op school, hoe belangrijk is het onderwijs voor de ontwikkeling van een kind, twee jonge helden die twee kinderen hebben gered, maar ook welke ontwikkelingen er zijn bij het vrijwilligerswerk, de vrijwilligers bij de Vierdaagse en bij organisaties zoals het Buddynetwerk. Niet in de laatste plaats aandacht voor de meerwaarde van de eerstehulpverlener, gezien vanuit de

2

ambulancezorg. Ook hoe het er aan toe gaat op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis, het aantal arbeidsongevallen in Nederland en waarom wel of geen lessen volgen via e-learning. Het Oranje Kruis brengt EHBO extra onder de aandacht van een groot publiek. Let op of je een poster over Eerste Hulp ziet op het perron. Of de radiospot hoort op Sky Radio of Classic FM. Misschien zie je de boot met een billboard varen door de grachten van Amsterdam tijdens de Uitmarkt eind augustus of zelfs al eerder tijdens het Amsterdams Grachtenfestival. Mail een foto naar communicatie@ehbo.nl. Misschien ben jij degene die de eerste foto naar Het Oranje Kruis stuurt!

Annet de Voogd Hoofdredacteur

AU G U STU S 2 0 1 3 NU MME R 4, JAAR G A N G 1

Colofon Hoofdredacteur A.N. de Voogd Eindredacteur B.A.J. Jongejan Redactie N. Rang-Muijs, E. van der Steen, M. van der Tang Drukker DeltaHage Vormgever C. van Dijk, R. Schouten, Rooduijn Communicatie & Design Aan dit nummer werkten mee: C. Breederveld, K. Colman, N. van Dijk, J. Gankema, M. Hallmann, J. Krouwels, M. Ligtvoet/VeiligheidNL, A Maniram, V. Mast, D. Mekić, Prof. Dr. L. Meijs, M. Muijs, W. van Polanen, R. Potkamp, B. Revis, M.J. Roeleveld, A.P. Rozendal, P. de Ruijter, J. Tengbergen, W. ten Wolde Redactieadres Scheveningseweg 44 2517 KV Den Haag Postbus 16462 2500 BL Den Haag Tel: 070-338 32 33 redactie@ehbo.nl EHBO.NL/magazine Abonnementsprijs 2013 (6 nummers) €14.95,EHBO.NL/magazine Nieuwe abonnementen Tel: 070-338 32 35 EHBO.NL/magazine

Volgend nummer:

Grote ongevallen en rampen

Magazine niet ontvangen Tel: 070-338 32 35 redactie@ehbo.nl Opzeggen Abonnementen dienen schriftelijk of via de website te worden opgezegd. Overname artikelen en foto’s Artikelen uit EHBO.NL mogen – mét bronvermelding – in het algemeen worden opgenomen wanneer echter een auteur is vermeld. Deze dient apart toestemming te geven. In beginsel is er copyright verschuldigd. Dat geldt ook voor het overnemen van foto’s bij artikelen. Twee maandelijkse magazine van de Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis. Artikelen in EHBO.NL behoeven niet bij voorbaat de opvattingen van Het Oranje Kruis weer te geven. Zij kunnen bijvoorbeeld bedoeld zijn opvattingen van anderen te toetsen of een discussie over een onderwerp op gang te brengen.

redactie@ehbo.nl

Gedrukt op FSC gecertificeerd paPier


inhoud

6

Laat je uitdagen!

Jeugd en onderwijs

De rol van het onderwijs

Helpen: vroeg geleerd is... Vrijwilligers

Jij bent de eerste Hulp Special Ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk

10

Scouting is voor jong en oud

20

16

Een kijkje in de keuken van het Rode Kruis

Vrijwilligerswerk

De Nijmeegse Vierdaagse

Hulp­ verlening

en verder... 4 Kort nieuws / Familie Zorgzaam

24

De meerwaarde van de eerstehulpverlener

helden

9 Redders in nood jeugd en EHBO

Eerste Hulp van groot belang

12 The making of het nieuwe Jeugdboek jeugd en Eerste Hulp

14 Jeugd leert EHBO op school Van Aids Projecten Buro tot Buddy Netwerk

18 Jij maakt (g)een verschil

Van hulpverlening tijdens evenementen tot rampen

Werk en veiligheid

19 Vrijwillig bij het Rode Kruis Vitalis

22 Dank je wel voor de leuke dag!

33

26 Ervaring met hulpverlening

arbeidsongevallen

Een dag op de Spoedeisende Hulp met Nadine van Dijk

Ongevallen op het werk

33 E-LEARNING:

28 Met spoed geholpen‌ column Roy Potkamp

31 Ook de politie zorgt het oranje kruis

34 Het bedrijf

Slim leren!

E-learning:

39 Wel zo wijs N U MME R 4

AUG U S T U S 2 0 13

3


kort nieuws

Internationale Vrijwilligersdag

S

taatssecretaris van VWS reikt op Internationale Vrijwilligersdag - 7 december 2013 - voor de derde keer de ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen uit. De vier winnende projecten ontvangen dan elk € 5.000,-. Het thema van 2013 is het betrekken en werven van vrijwilligers. Inschrijven voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013 kan tot 1 oktober 2013. Kijk voor meer informatie: www.vrijwilligerswerk.nl/

Jeugd EHBO doe je zo O

p maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober 2013 vindt het evenement “Jeugd EHBO doe je zo” in DierenPark Amersfoort. In groepjes volgen de kinderen een uitgestippelde route door het dierenpark. Onderweg komen ze een aantal EHBO “ongevalsituaties” tegen waarbij ze opdrachten uitvoeren. Doet u school ook mee? www.jeugdehbodoejezo.nl/event-info

Zorgverzekeraars en EHBO Bent u al ingeschreven?

E

en brandwond, verslikking of bloedneus. Hoe behandel ik zoiets? Bij de meeste opleiders start de cursus Eerste Hulp twee keer per jaar. In september en januari. Kijk in de cursuskiezer voor een cursus bij u in de buurt www.ehbo.nl/cursuskiezer

4

E

r zijn veel zorgverzekeraars die EHBO-cursussen in de aanvullende verzekeringen vergoeden. Lees ook altijd uw polisvoorwaarden om te zien of u daadwerkelijk recht heeft op de vergoeding. Bij twijfel neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u ‘m al gehoord?

H

et Oranje Kruis heeft een nieuwe radiospot. De spot is te horen op Sky Radio en Classic FM in de periode van 23 tot en met 29 augustus a.s. Deze is ook via de website te beluisteren www.ehbo.nl


JiJ bent de eerste hulp

4 p e o r g n a v n e r e d n i k e d s n e al l e s t u n k n e r e l nu Maar weet je ook wat je moet doen als een leerlinge nu een snijwond in haar vinger heeft? Ga naar ehbo.nl


JIJ BENT DE EERSTE HULP

t e h n a a u n e j s al t n e b n winkele eder o m e j t me Maar weet je ook wat je moet doen als zij nu valt en haar been bezeert? Ga naar EHBO.NL

EHBO.NL  

Magazine van Het Oranje Kruis, nummer 4, augustus 2013

Advertisement