Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis

Den Haag, Netherlands

Het Oranje Kruis is dé autoriteit op het gebied van de Eerste Hulp in Nederland.

Het Oranje Kruis heeft als missie het stimuleren, faciliteren, coördineren van en richting geven aan de Eerste Hulp door leken/EHBO in Nederland om daarmee gezondheidsschaden te beperken.

www.ehbo.nl