Page 1

]

Het Open Groene Basisschool Het Open Groene • Nieuwsbrief nr 15 • 23 april 2010

NIEUWSBRIEF

IN DEZE EDITIE:

15

» Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot ...» Uitbreiding » Snoezelen » Musical SOS » Een ongeval? » Creatief schrijven » Perspectief


Het Open Groene breidt uit Basisschool Het Open Groene krijgt een extra vleugel. De bouw ervan, die na de zomervakantie begint, is een noodzaak om het nijpende plaatsgebrek aan te pakken. De school huist al bijna veertig jaar in drie gebouwen in de Kalvariestraat, maar zit propvol. Peuters hebben een klasje in een containerlokaal, lessen godsdienst en zedenleer worden vaak in de refter gegeven. Verder is een deel van de overdekte speelplaats ingericht als zevende klas voor de lagere afdeling. Dat is vervelend als het regent. Turnen kan ook niet in de school. Hiervoor moeten de kinderen naar de sporthal. De nieuwbouw is dus hoognodig. Plannen zijn er al heel lang. Maar deze keer is het menens.

Er gebeurden al sonderingen om na te gaan of de ondergrond stevig genoeg is. Het definitieve ontwerp wordt na de paasvakantie verwacht, gevolgd door de start van de bouw na de zomervakantie. Deze vierde schoolvleugel moet in september 2011 instapklaar zijn en zal een sportzaal, kleedkamers en administratieve lokalen omvatten. De nieuwbouw die vlakbij de lagere afdeling komt zal een deel van het bos van Het Open Groene en de speelplaats van het lager onderwijs inpalmen. Het leercomfort voor leerlingen en leerkrachten zal echter gevoelig verhogen en dat is het belangrijkste. We kijken er al naar uit.

Niet op tijd terug Zondagavond 18 april kwam er een berichtje van juf Sharon van op de luchthaven van Peking. Door de vulkaanuitbarsting op IJsland werden alle vluchten naar Europa stopgezet. De eerstvolgende vlucht voor Sharon is er op 3 mei. Zij hoopt ten laatste op 5 mei terug aan de slag te gaan in haar 4de leerjaar. Ondertussen werd zij vervangen door juf Hilde, onze zorgcoรถrdinator. Bij de leerlingen ontbreekt Rune, 3de leerjaar, die met haar ouders op reis was naar Egypte. Nu het luchtruim terug open is, verwachten we haar vlug terug.

2


Snoezelen Op dinsdag 23 maart trokken alle kleuters naar Stella Maris te Kortrijk. Onder leiding van 2 stagiairs kleuterleidster mochten ze kennis maken met de snoezelruimte. Voor het binnengaan moesten alle schoentjes uit. Een gezellige knusse ruimte trok meteen de aandacht van alle kleuters. Van overal kregen ze uitdagende prikkels. Enthousiast gingen ze op verkenning‌‌..gingen ze snoezelen. Door een combinatie van muziek, lichteffecten, trillingen, geuren en tastmaterialen worden de verschillende zintuigen gestimuleerd. Al deze prikkels worden aangeboden in een veilige, warme en rustige omgeving. Dat ontspannen centraal staat werd al gauw duidelijk. Op een groot waterbed, dat lekker warm aanvoelde konden de kleu-

ters genieten van de rustige muziek. Anderen zaten dan weer liever in het knusse warme vogelnest of lieten zich lekker heen en weer wiegen in de schommel. Daarna konden ze naar de ruimte waar het voelen centraal stond. Ervaringen werden onderling gewisseld om zo de communicatie te bevorderen. Grappig soms hoe moeilijk het is om iets correct te kunnen verwoorden. Door de verschillende lichteffecten en de zachte muziek op de achtergrond heerste er een ontspannen sfeer. De kinderen kwamen tot rust en daar kan je als juf alleen maar van genieten !!!!! Isabel, groep visjes

3


Ouders bouwen boot In de paasvakantie sloegen enkele actieve ouders van de ouderraad de handen in elkaar om een nieuw speeltoestel voor de

kleuters te bouwen. De keuze viel op een boot. Vrijdag 09/04 startten de grote graafwerken en werd onder vakkundige leiding van Koen Huyghelier, zelfstandig tuinarchitect en papa van Jarne en Mathis, een put gegraven waar we de boot in plaatsten. Met de laser werd deze mooi waterpas, 30 cm diep gegraven. Om te voldoen aan de veiligheidsnormen moeten we een voldoende ruime valzone voorzien met 30 cm schors zodat onvoorzichtige kleuters toch nog zacht neerkomen... Onder de schors bevindt zich ook een drainagebuis die zorgt voor de afvoer van overtol-

4

lig regenwater. Terwijl Koen ook nog een veilige poort mét kinderslot installeerde werd, kwam de boot in de 2de week van de paasvakantie aan. Ook de schors werd geleverd. De 14 kubiek was achteraf gezien wat te ruim berekend, maar Stefaan de werkman weet hiermee wel raad ... ;-) De laatste zaterdag, de voorziene doe-dag kwam eraan. Het was 8u30 ‘s morgens en al heel mooi weer toen Koen, Jeroen Hernaert en ikzelf onze school binnenreden, gewapend met het nodige materiaal, schoppen en kruiwagens. We openden de paketten en namen het plan erbij ... Amai, dat was wat anders dan één of ander IKEA meubeltje in elkaar steken! Een groot plan met veel kleine lettertjes en afmetingen, stukken die ontbraken, schroeven die niet waren meegeleverd, onderdelen die niet genummerd waren ontvouwden zich voor


ons. Het was een hele beproeving. Ik had gedacht : “Open doen en effe rechtzetten.” Maar het was toch meer werk dan voorzien. Een hele dag zweten en zwoegen hadden

Koen, Jeroen en ik er voor over om onze kindjes gelukkig te zien. Tegen de middag kwamen onze vrouwen en kinderen ons vergezellen met lekkere broodjes. Het jonge grut bleef lekker spelen en ook Manja, de vrouw van Koen, kwam helpen de put vullen met de schors. Rond 18u ‘s avonds, na 225 schroeven, 188 planken, 3 bleinen, veel gezucht maar zeker ook veel plezier, 1 bak bier, 2 keer de eenden moeten wegjagen toen die onze lunch kwamen stelen ... was de boot eindelijk

klaar! We ruimden op en waren blij dat we huiswaarts konden keren naar moeder de vrouw die na een dagje thuis zonder papa ook best bekaf was. Bedankt lieve vrouwen, dat jullie zoveel geduld hadden met ons ;-)! Toen maandag 19/04 dan de peuters drup-

pelsgewijs binnenstroomden in de opvang hingen ze als brilvissen tegen het raam geplakt. Wauw, wat was dat zeg ... ! Toen werden ze ‘losgelaten’ en vlogen ze op de boot af ... ze klommen, kropen, klauterden en speelden als nooit tevoren. Ik keek toe en voelde eindelijk

waarvoor we bloed, zweet en tranen gewerkt hadden ... kindergeluk! Naast de noeste handenarbeid draagt dit hele project ook een prijskaartje van zo’n 4000 euro. Volledig gefinancierd door de ouderraad. Zo weet u, dat als u ook een volgende keer naar een activiteit van de ouderraad komt, we elke euro terug investeren in het welzijn van onze kinderen.

Daarom rekenen we op uw steun als ouders, die het beste voorhebben met onze kinderen, om steeds deel te nemen aan de leuke activiteiten die de ouderraad organiseert.... Jeroen Ribbens, voorzitter ouderraad

5


Musical ‘School op stelten’ De verkoop van kaarten voor de musical, nu zondag 25 april om 15 uur, is gestopt. Iets meer dan 400 kaarten gingen de deur uit, wat niemand verwacht had. Iedereen kijkt uit naar wat een grandioze muzikale namiddag moet worden. Hierbij nog even de praktische info voor de kinderen en ouders: - Zondagmorgen om 11 uur oefenen we voor de allerlaatste keer (generale repetitie). Alle kinderen – met uitzondering van kabouters en vissen – die deelnemen aan de musical worden stipt om 10u30 verwacht in het OC Marke, Hellestraat 6. - Zij brengen hun lunchpakket mee en één of twee extra drankjes voor in de namiddag

- Kabouterklas en vissenklas worden verwacht om 14 uur. Zij moeten geen extra drankje meebrengen, de school zal hiervoor kijken; - De meisjes treden op in een witte blouse of polo en blauwe rok, de jongens in een wit hemd of polo en een gewone jeans. Er worden dus geen verknipte jeans meegebracht. - Enkel de dansers brengen nog extra kledij mee (werden op de hoogte gebracht door de juf ). De T-shirts van Fred & Ginger zullen maandag aan de kinderen meegegeven worden.

Nieuwe kindjes Na de paasvakantie verwelkomden we weer enkele nieuwe gezichten bij peuters en kleuters. Op de foto zien we (van links naar rechts) : Valentino, Kayle,, Ouwke en Axana. Welkom op onze school!

6


Wat te doen bij een schoolongeval? - de ouder krijgt/vraagt een formulier schoolongeval Ethias in de school; - de geneesheer vult blz. 4 in bij het eerste onderzoek, de leerkracht(en) of toezichthouder(s)/getuige(n) vullen gegevens van het ongeval in; - het formulier wordt terug aan de school bezorgd; - de school doet on-line aangifte en deelt het dossiernummer mee aan de ouders. Zij krijgen ook 2 documenten die zij ingevuld en vergezeld van het origineel doktersattest dienen op te sturen aan Ethias; - de ouder bewaart alle onkostennota’s van dokter, ziekenhuis, apotheker tot het kind - genezen is; - Met deze onkostennota’s gaat de ouder naar het ziekenfonds en vraagt een bewijs (kwijting) waarop staat wat het ziekenfonds heeft terugbetaald en hoeveel de ouder niet terugbetaald krijgt van het ziekenfonds; - Dit bewijs bezorgt de ouder aan Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, tel.: 011 29 21 11 (vermeld altijd het dossiernummer); - Het bedrag dat de ouder zelf moet bijleggen wordt door Ethias terugbetaald ongeveer één maand na het opsturen ervan. - bij schade aan bril: -glazen volledig terugbetaald; -montuur tot een maximum van 45 euro - tanden zijn slechts voor een beperkt bedrag verzekerd. - van en naar huis/school telt slechts de kortste en/of veiligste weg.

Creatief schrijven in het eerste leerjaar Ook in het eerste leerjaar zijn we creatief met taal! Hier zien we hoe Maaike een vervolg verzint op een verhaal!

7


Kalender

» Zaterdag 24 april: vormsel (12-jarigen) in de parochiekerken

» Zondag 25 april: musical, gebracht door alle kinderen van de school in OC Marke

» Maandag 26 april: zwemmen voor Kabouters, Sterren, L1 en L2

» Ouderraad : ouders met een hart voor de school zijn welkom in de refter om 20u

» Donderdag 29 april: gericht consult door medisch tema CLB voor 5de leerjaar (10 leerlingen) in CLB, De Bethunelaan, Kortrijk » Maandag 3 mei: zwemmen voor Vissen en Vlinders » Woensdag 5 mei: bestellingen vlijtige liesjes moeten door gegeven zijn aan de juf » Vrijdag 7 mei: ouderfeest vanaf 13u30, vlijtige liesjes staan klaar » Vrijdag 7 mei: toneelvoorstelling ‘Mevrouw Drupjes’ voor L2 en L3 in OC Bissegem » Vrijdag 7 mei: spaarrekeningen voor de stadsklassen worden afgesloten » Zaterdag 8 mei: opendeur van 14 uur tot 17 uur

Vogelperspectief – kikvorsperspectief Tijdens de WO les in het eerste leerjaar leerden we foto’s op verschillende manieren bekijken! Zo zijn er foto’s die je ziet alsof je een vogel bent en alsof je een kikker bent! Na het bestuderen van deze foto’s gingen we zelf op pad om ook zo’n foto’s te nemen! De kinderen namen zelf de foto’s vanuit de verschillende oogpunten, daarna bespraken we ze in de klas! Hierbij zie je een foto van een doos in kikvors-perspectief (genomen door Celine) en uit vogelperspectief (genomen door Jens)!

BS Het Open Groene presenteert moderne musical:

S.O.S. l op stelten o o h Sc

Regie: Mout Uyttersprot Muziek & dirigent: Tim Devolder

Zondag 25 april om 15 uur

Ontmoetingscentrum van Marke Hellestraat 6

Volwassenen: € e 10 • Kleuters: gratis Tickets & info: 056 /21 93 54

Colofon Redactie: leerlingen en leerkrachten Het Open Groene. Eindredactie en v.u.: Carlos Dedeurwaerder. Ontwerp: www.deuxpiece.be Adverteren? info@hetopengroene.be

8

nieuwsbrief 15  
nieuwsbrief 15  

nieuwsbrief 15

Advertisement