Page 1

Het Open Groene

[basisschool]

nieuwsbrief Infomoment 30 augustus 17-19uur

1 september is in zicht!

editie

12


Vakantiegroetjes MILAN Vele vakantiegroetjes uit De Haan (Milan Decloedt, Vlinders)

MARTHE Ik verlang weer tot het school is! (Marthe Van Welden, 4de leerjaar)

Beste kinderen en ouders,

voorwoord

Geen vakantie zo lang of er komt een eind aan. Vakantie is inderdaad niet eeuwigdurend en voor vele kinderen (en ouders?) een opluchting om weer de schoolpoort binnen te stappen. Hopelijk zal het iedereen goed gedaan hebben om er eens tussenuit te knijpen. Hartelijk dank trouwens aan kinderen en ouders die vanuit dichte of verre oorden een kaartje opstuurden. Daar zijn we dus weer: uitgerust en welgemutst om het nieuwe schooljaar 2011-2012 aan te vatten. Het schoolteam staat paraat om de kinderen verder op weg te helpen in hun ontwikkeling. Leerkrachten en coördinators zijn enthousiast om van dit nieuwe schooljaar terug een succes te maken. Het Open Groene heeft een goede naam in het Kortrijkse onderwijslandschap en wij proberen die naam hoog te houden. Wij doen dit met uw hulp, want zoals uit een onderzoek aan de KU Leuven bleek, scoren kinderen waarvan hun ouders hen op een positieve manier ondersteunen, beter. De betrokkenheid van de ouders is even belangrijk voor de studiemotivatie als de sociaal-economische achtergrond. Om al een eerste richting te geven, nodigen wij u samen met de kinderen uit op de kennismakingsavond van dinsdag 30 augustus (van 17 tot 19 uur). Een eerste praatje met de juf kan al enkele kleine zorgen uit de weg ruimen. Een gezellige rondleiding door de klas, wat uitleg over de vaste activiteiten, inkijken van boeken en schriften (mogen al meegenomen worden naar huis) en ander materiaal... is de bedoeling van deze avond. Ook de opstapuren van de bus worden dan meegedeeld. Verdere kennismaking met andere ouders en leerlingen kan in de refter, waar de ouderraad een bar openhoudt. Op 30 augustus en op 1 september bent u dus hartelijk welkom, maar ook nadien staan wij elke dag tot uw dienst. In naam van het schoolteam, C. Dedeurwaerder directeur

Lessen Engels en Frans kunnen voortaan vanaf het derde leerjaar

VITAL Ik heb een fijne vakantie aan zee. (Vital Van Welden, 6de leerjaar) MELANIE EN ELODY Vele groetjes vanuit Spanje (Melanie & Elody Berteyn, oud-leerlingen)

2 Nieuwsbrief Het Open Groene

Onderwijsminister Pascal Smet plaatst Engels en Frans in zijn talennota op gelijke hoogte. Beide vreemde talen kunnen voortaan vanaf het derde leerjaar gegeven worden. Het Frans krijgt geen degradatie, het Engels krijgt een promotie. Beide talen krijgen ‘een absolute en evenwaardige prioriteit’. Elke Vlaamse lagere school kan er voortaan voor kiezen om beide talen al vanaf het derde leerjaar te onderwijzen. “Een Vlaming moet niet twee-, maar drietalig zijn”, schrijft hij in zijn talennota, die hij door de Vlaamse ministerraad sluisde. “Hoe vroeger je een vreemde taal leert, hoe makkelijker het gaat. Onderzoek toont dat onomstotelijk aan.” “De meerwaarde van meertalig onderwijs situeert zich op verschillende vlakken”, zegt Piet Van De Craen van de Vrije Universiteit Brussel. Uiteraard verbetert de talenkennis van de leerlingen, maar ook de moedertaal gaat erop vooruit omdat de leerlingen constant twee talen vergelijken. Uit onderzoeken met de scanner blijkt voorts dat het brein van deze kinderen anders georganiseerd is en dat zij meer prikkels kunnen verwerken. Maar Van De Craen waarschuwt: “Als Engels kan worden gegeven in het lager onderwijs, dan moeten de leerkrachten daar ook de competentie voor hebben.” (uit De Morgen, 22/08/2011) Dus is het nog even wachten alvorens Het Open Groene deze stap zal zetten.


De hobby van de maand! Jordy Vanweeghaeghe uit het tweede leerjaar heeft wel een heel speciale hobby: namelijk karting!

infomoment

Een klein interview met deze mobiele jongen:

Dinsdag 30 augustus Van 17 tot 19 uur

1.Waarom heb je voor deze hobby gekozen? Mijn opa en mama en papa hebben mij een beetje geholpen met de keuze. Ik vind het super leuk.

INFOMOMENT

2.Wat vind je speciaal aan karting? Dat je heel rap kunt rijden. Je moet goed kunnen sturen. Met die helm is dat zeer cool. 3.Wanneer doe je dit? Meestal de woensdag en soms de zaterdag.

• Kennismaking met juf en klasgenootjes; • Kijk op de nieuwe klas; • Inkijken en meenemen van boeken en schriften; • Een babbel met andere ouders in de bar;

4.Hoe oud was je toen je dit voor de eerste keer deed? Ik was pas 6 jaar. 5.Heb je hiervoor speciale kledij nodig? Goeie schoenen en een goede rug - , nek - en buikbescherming. 6.Kost het veel geld? Kan jij dat allemaal betalen? Ja, tussen de 300 en 600 euro per jaar. Natuurlijk betaal ik dat niet. Papa en mama doen dat voor mij. 7.Doe je ook mee aan wedstrijden? Nee, maar ik zou wel graag aan wedstrijden willen meedoen. Dat zal zeker nog komen.

Nieuwsbrief Het Open Groene 3


Kom op tegen kanker Voor de 17de maal is er het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Vorig jaar kon Kortrijk 46080 euro overmaken aan de stichting door de verkoop van 7680 azalea’s. Ook nu doet onze school mee. Voor € 6 krijgt u op vrijdag 16 september een mooie azalea. [Een infobriefje volgt nog]

Om alles vlot te laten verlopen maken wij best enkele goede afspraken: Opgelet met ziekenbriefjes De regelgeving geldt alleen voor leerplichtige kleuters (ouder dan 6 jaar) en voor leerlingen lagere afdeling. Ieder kind heeft recht op 4 ziekenbriefjes gemaakt door de ouders en verspreid over het hele schooljaar. Elk ziekenbriefje geldt voor maximum 3 opeenvolgende schooldagen. Vanaf de 4de dag is er een doktersattest vereist. Een doktersattest kan niet met een eigen ziekenbriefje verlengd worden (wel andersom). Het gaat hier wel degelijk om kalenderdagen. Bijvoorbeeld: op vrijdag een ziekenbriefje binnenbrengen, dan is dit de maandag daaropvolgend niet meer geldig (3 dagen) en is er een doktersattest nodig. Schoolrekeningen Maandelijks ontvangen de ouders een afrekening voor maaltijden, drankjes, uitstappen,... enz. Deze afrekening is de kostprijs van de werkelijk gemaakte kosten in de school. Ouders ontvangen hiervoor vanuit de scholengroep een factuur. De betaling kan op twee manieren gebeuren: per overschrijving of per domiciliëring. Achterstallige betalingen zal de scholengroep via rechtswege opeisen. Gezinnen die de kosten van het vorige schooljaar nog niet betaald hebben, kunnen er niet van uitgaan dat hun kind vanaf 1 september maaltijden en drankjes kan krijgen en mee op uitstap kan (inclusief zwemmen).

Allemaal nieuwe stoelen en tafels! Vanaf 1 september kunnen alle kleuters ‘genieten’ van nieuwe tafels en stoelen. Groene, rode en blauwe . Elke klas koos een kleur dat paste bij het ‘interieur’.

Het schoolreglement De school stelt het schoolreglement elektronisch via de website ter beschikking. Ouders die het schoolreglement op papier willen ontvangen, dienen dit aan te vragen. De ouders moeten zich akkoord verklaren met het schoolreglement. Doen zij dit niet, dan wordt de leerling op het einde van het schooljaar uitgeschreven. Voorrangsregeling voor broers en zussen Broers en zussen van al ingeschreven leerlingen hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. Naschoolse opvang Kin-

Bettbeurs Juffen Euresa en Isabelle trokken vorig schooljaar naar de grootste elektronische beurs in Londen (de BETTbeurs) om het project (QR-codes zie pagina 5) voor te bereiden.

4 Nieuwsbrief Het Open Groene

deren die na 16u15 in de opvang blijven, krijgen een vieruurtje (boterham met confituur of choco) aangeboden. Leerlingen lagere die in de opvang blijven, gaan altijd eerst naar de huiswerkklas, waar ze hulp krijgen bij het afwerken van hun taken. Daarna kunnen ze verder spelen in de opvang en krijgen ook zij een vieruurtje.

Mag jouw kind naar het eerste leerjaar? Als je kind regelmatig naar school kwam en minstens 220 halve dagen aanwezig geweest is in de kleuterklas, dan kan het naar het eerste leerjaar. Zo niet, dan moet het een taaltoets afleggen. Zo kan het bewijzen dat het voldoende Nederlands kent om met succes in het eerste leerjaar te starten. Moeten we alles bewaren? Moeten we de schriften van onze kinderen bijhouden op het einde van elk schooljaar? In het basisonderwijs ben je niet verplicht schriften te bewaren. Zelfs rapporten mag je weggooien. Als je kind naar het secundair onderwijs overgaat, moet je wel zorgvuldig het getuigschrift basisonderwijs bewaren. In het secundair onderwijs spreekt de school per studierichting drie leerlingen aan. Zij moeten dan tot het einde van het schooljaar daarop hun schriften, huistaken en werkstukken bijhouden. Die zijn voor de inspectie bedoeld. Ofwel bewaart de school die schriften, of ze spreekt met de leerlingen af dat ze die thuis bewaren.


Vandalen aan het werk Scholen gesloten wegens vakantie, maar inbrekers werken gewoon door. Dit was de titel van een artikel in een krant tijdens de maand juli. Gelukkig niet van toepassing op onze school. Hoewel er al heel wat baldadigheden gebeurd zijn in Het Open Groene: buitenmuur stuk gemaakt, mazout leeggezogen uit de schoolbus, plassen tegen de deuren, allerlei rommel op speelplaats en speelpark, is er nog nooit ingebroken geweest tijdens de laatste tien jaar. Ook in deze vakantie hebben vandalen weer huis gehouden. Het tuinhuisje van de ouderraad werd overhoop gehaald en de nieuwe voetbaldoelen kapot gemaakt. Blijkbaar weten deze individuen dat er een niet te onderschatten alarmcentrale geplaatst is in de school. Deze is weliswaar zeer duur, maar weegt niet op tegen eventuele schade. Wie het waagt om de lokalen te betreden, krijgt gegarandeerd een oorverdovende sirene in de oren, waarbij onmiddellijk alarmcentrale en politie ingeschakeld worden. Wij schakelen ook camera’s en webcams in om onze eigendommen te beschermen. Daarnaast is er de sociale controle van onze buren, - waarvoor hartelijk dank - en die al vaak heel efficiënt gebleken is.

Werken met QR - codes Wat is een QR-code? Zag u het al op de website? Een QR-code, afkorting voor Quick Response (‘snelle reactie’). De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn. QR-codes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen, maar worden inmiddels ook gebruikt in tijdschriften, op bushaltes, op visitekaartjes, posters, kleding, websites... Een nieuw project met QR-codes We gaan met 5de en 6de leerjaar op zoek naar interessante, leuke en bruikbare manieren om QR-codes zinvol te gebruiken op school. De leerlingen maken de inhoud die moet verschijnen bij de codes, maken de codes zelf en testen het hele proces uit. Hiervoor worden ze uitgerust met een aantal smartphones en PC-tablets. De toepassingen die ze maken moeten uitvoerbaar zijn door de andere klassen (ook kleuterklassen). Voorbeeld van een toepassing: QR-codes op verschillende plaatsen in de klas of op school -waardoor je meer info krijgt over die plaats; -waar een opdracht verschijnt, die daar moet uitgevoerd worden. Half december moet het project afgewerkt zijn. Samen met de andere innovatorschool (’t Villegastje uit Strombeek-Bever) wordt het door de kinderen voorgesteld in Technopolis in Mechelen.

De laatste nacht

Donderdag 30 juni kwam het einde van de lagere schoolbaan in zicht voor 21 kinderen. Wie wou kon het ultieme moment vieren met een laatste nacht in de school. Dank zij juffrouwen Sharon, Euresa en meester Kobe werd het een superleuke avond. Een gezellige maaltijd, een nachtbosspel en een swingende fuif zorgden voor onvergetelijke ogenblikken. Achteraf was het prettig toeven in dromenland. ’s Anderendaags zorgde juf Sandra in naam van de ouderraad voor een pittig ontbijt, waarna elke leerling van het 6de leerjaar definitief de deur van Het Open Groene achter zich toetrok. We hopen dat het hen allemaal goed zal gaan!

Nieuwsbrief Het Open Groene 5


HET OPEN GROENE HEEFT ‘SMOELENBOEK’ OVER DE PAUVRE LEUTE AF. Het Open Groene liet leerlingen van 4de tot 6de leerjaar het voorbije schooljaar kennismaken met de wijk ‘De Pauvre Leute’, de wijk in Marke waarin de school zich bevindt. Dit initiatief is er gekomen in het kader van Brede School en na het verhaal van oma Annie en opa Joël Vandenbogaerde die in de naoorlogse jaren opgroeiden op De Pauvre Leute. De stad Kortrijk en het Ministerie van Onderwijs steunden dit initiatief. De school trok met de kinderen door de straten van de wijk, waar vroeger arme mensen woonden die minachtend bekeken werden in het dorp. In de jaren 1970 werd onze school er gebouwd en werden we buren. Intussen is er op De Pauvre Leute veel veranderd; de naam dekt de lading al lang niet meer. In het project pluisden de kinderen de geschiedenis uit, namen

ze interviews af en deden ze workshops met enkele zelfstandige handelaars en met Bea, plaatselijke kunstenares. Apotheose was de voorstelling op zaterdag 25 juni van een ‘smoelenboek’, waarin De Pauvre Leute wordt beschreven en informatie staat over de buurtbewoners. Op de voorstelling werden alle bewoners uitgenodigd. Velen onder hen stonden zeer positief over een verdere samenwerking wijk en school. Met de hernieuwde steun van de stad Kortrijk, willen wij de buren nog nauwer betrekken bij de werking van de school. Komen voorlezen op school, vertellen over zijn/haar hobby, begeleiden van de kleuters naar het zwembad,... zijn maar enkele initiatieven die in de pijplijn zitten. Hiernaast ziet u enkele sfeerbeelden van de receptie.

6 Nieuwsbrief Het Open Groene


Surftips voor kids

De computer is niet meer weg te denken in het leven van kinderen en jongeren. Twee op de drie kinderen zijn dagelijks meer dan een uur online. In het weekend ligt dit aantal nog hoger. Internet heeft heel wat voordelen voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Ga samen met een kleuter eens achter de computer zitten en speel een leuk spelletje met een figuur dat de kleuter kent, zoals Samson. Beperk echter deze momenten, zodat er ruim tijd overblijft om buiten te spelen, met vriendjes om te gaan en eventueel huiswerk te maken. Vanaf 9 jaar (zelfs al jonger) kunnen kinderen alleen aan de slag gaan op het internet. Afspraken maken en toezicht houden blijft wel zeer belangrijk. Veilig internetten Internet gaat gepaard met een aantal risico’s voor kinderen en jongeren. Weet dat deze risico’s bestaan en maak duidelijke afspraken. De volgende tips kunnen daarbij helpen. • Praat met het kind over het computergebruik. Waarvoor mag de computer gebruikt worden, waarvoor niet; • Plaats de computer op een zichtbare plaats; • Maak afspraken over het computergebruik. Wanneer en hoe lang mag het kind de computer gebruiken; • Toon interesse. Vraag naar de favoriete websites van het kind. Als je vragen stelt, toon je dat je betrokken bent en dat vindt elk kind zeker fijn; • Leg het kind uit dat niet alle informatie op het internet waar en betrouwbaar is en dat je altijd kritisch moet blijven. Maak duidelijk dat het kind met een vraag of een probleem altijd naar de begeleider mag komen; • Het is belangrijk om respect te hebben voor anderen op het internet. Leg het kind uit wat wel en niet kan. Beleefdheidsregels gelden ook online. Maak steeds de vergelijking met het dagelijkse echte leven; • Installeer software die sites met een volwassen inhoud en ook bepaalde zoekwoorden blokkeert.

4 op 10 ouders maken zich zorgen voor de eerste schooldag. 60 procent heeft moeite met afscheid nemen, al is een derde van alle ouders vooral blij dat ze eindelijk meer tijd voor zichzelf hebben. Volgens een Nederlands onderzoek van het blad Bobo maken ouders zich heel wat zorgen over de aandacht die het kind van de leerkracht krijgt en of het kind wel mee kan. Pesten, voeding en de zelfredzaamheid op de wc baren weinig zorgen. Zelfstandig Uit de rondvraag blijkt dat kinderen vrij snel zelfstandig naar school trekken. Vanaf 7 jaar fietst 1 op 10 zelfstandig naar school in een dorp, in de stad is dat 1 op 30. Vanaf 8 jaar neemt dat aantal drastisch toe: 68 procent van de stadskinderen gaat dan zelfstandig naar school, in de dorpen is dat 45 procent van de kinderen.

Nieuwsbrief Het Open Groene 7


SchoolMopjes Jantje gaat naar school en vraagt: Juffrouw word je gestraft voor iets wat je niet gedaan hebt? De juffrouw zegt:nee,waarom vraag je dat? Omdat ik mijn huiswerk niet gemaakt heb.

Wat is het verschil tussen een leraar en een tandarts? antw:De leraar zegt mond toe en de tandarts zegt mond open

Kalender September Donderdag 1 september: Eerste schooldag. Instap nieuwe kleuters; Zondag 4 september: Septemberkermis in Blommeghempark (namiddag); Maandag 5 september: Zwemmen voor Kabouters en Sterren, voor L1 & L2; Maandag 12 september: Zwemmen voor Vissen en Vlinders; Maandag 19 september: Zwemmen voor Kabouters en Sterren, voor L1 & L2; Dinsdag 20 september: Algemene Vergadering Ouderraad (20 uur); Woensdag 21 september: Werelddag voor de Vrede; Maandag 26 september: Zwemmen voor Vissen en Vlinders.

Speelhoekje

juf Lena vraagt aan Sien : Als ik 10 snoepjesheb en ik eet er 4 op . Hoeveel heb ik er dan nog ? Waarop Annabelle roept : Niets juf want ik eet de rest op

Als je weet wat ik ben dan ben ik het niet meer antwoord: een raadsel

De juf vraagt aan jantje: Hoeveel is 100 plus 100? Jantje antwoordt: ‘Broem-broem!!! En de juf zegt: Als ge dat nog èèn keer doet dan krijgt ge 5 bladen straf mee naar huis!!! De juf vraagt opnieuw: Hoeveel is 100 plus 100? Jantje antwoordt weer: Broem-broem! Nu is de juf heel boos en zegt: Nog ene keer en ge vliegt naar de directeur!!! De juf vraagt opnieuw: hoeveel is 100 plus 100? En Jantje antwoordt opnieuw: Broembroem! De juf roept heel boos: Naar de directeur!!! Jantje zegt: Dat gaat niet want mijn “naft” is op!!!!!!!!!!!!

Welk dier kan er hoger springen dan de Eifeltoren? De Eifeltoren kan niet springen!

“Als je zeven en zeven hebt wat heb je dan” Antwoord: “Heel fijn zand”. LACHEN IS GEZOND ;-)

8 Nieuwsbrief Het Open Groene

Colofon

Deze vernieuwde nieuwsbrief in kleur werd mogelijk gemaakt dankzij een hele redactieraad bestaande uit leerkrachten, kinderen en ouders. Heeft u soms nieuws, een tip voor andere ouders, een oude kinderfiets die u wenst te verkopen of het ideale recept voor een lekkere kindertaart? U kan dit altijd melden aan info@ hetopengroene.be en wie weet krijgt het een plaatsje in onze volgende nieuwsbrief. Of u wenst uw bedrijf, zaak of diensten als zelfstandige in de kijker te stellen. Mits een kleine bijdrage steunt u onze school en maken wij voor u een publireportage. Neem hiervoor contact op met jeroen.ribbens@telenet.be V.U. : Carlos Dedeurwaerder • Ontwerp : www.deuxpiece.be Basisschool Het Open Groene • Kalvariestraat 70, 8510 Marke • www.hetopengroene.be

vakantienieuwsbrief  
vakantienieuwsbrief  

vakantienieuwsbrief

Advertisement