Page 1

het open groene

Nieuwsbrief basisschool te marke • www.hetopengroene.be • MAART 2013

antipestweek

interview meester kobe

het open groene got talent

Sportklassen

verwenweek


Inspectie op bezoek: de doorlichting De eerste week na de kerstvakantie kwamen twee inspecteurs naar school. Zij hadden een belangrijke opdracht, nl. de school doorlichten. Tijdens de doorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de school voldoet aan haar maatschappelijke opdracht, of ze haar eigen kwaliteit systematisch bewaakt en of ze zelfstandig eventuele tekorten kan bijsturen. Zo stonden in het kleuteronderwijs lichamelijke opvoeding en muzische vorming in de focus en in het lager onderwijs lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende eindtermen informatie- en communicatietechnologie (ICT). Bovendien waren evaluatiepraktijk, leerbegeleiding, algemeen beleid, regelgeving en het welzijnsbeleid eveneens voorwerp van onderzoek. Zowel voor lichamelijke opvoeding als voor muzische vorming doet het kleuteronderwijs voldoende inspaningen om de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het lagere schoolteam voldoet voor het leergebied muzische en voor ICT. Voor lichamelijke opvoeding moet de school ervoor zorgen dat kinderen die na het 2de leerjaar nog niet kunnen zwemmen, ook deze eindtermen kunnen behalen. Niettegenstaande deze laatste opmerking, waarbij de school dus een bijsturing dient uit te voeren, brengt de inspectie een gunstig advies uit. Het volledige verslag van deze doorlichting kan u lezen op de website van de school of op de website van het departement onderwijs.

Afscheid van de schoolraad. Welkom aan de nieuwe schoolraad. Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruime omgeving van de school. De schoolraad wordt verkozen voor 4 jaar. De huidige raad ging in 2009 van start, dus eindigen haar werkzaamheden dit schooljaar. De raad kwam nog een laatste keer bijeen op 26 maart. Dank aan alle leden voor hun bijdrage in die 4 jaar. De nieuwe schoolraad treedt in werking op 1 april 2013. In de volgende nieuwsbrief stellen we de nieuwe raad aan u voor. De schoolraad heeft het recht om advies te geven aan de school, discussies te voeren en informatie te vragen aan de directie. Als de schoolraad een schriftelijk advies geeft (aan directie of inrichtende macht van de school), dan moeten die mensen daar binnen de 30 dagen een antwoord op geven met uitleg. Een school kan een advies dus niet zomaar naast zich neer leggen. De schoolraad moet verplicht haar achterban (dus de andere leerlingen of ouders of …) informeren over de beslissingen. Over deze thema’s moet de directie verplicht advies vragen aan de schoolraad (dus dit mogen ze niet zomaar zelf beslissen): a. Nieuwe studierichtingen die ze willen aanbieden b. Het beleid over nieuwe projecten op school (bv. over gezondheid…) c. De opstapplaatsen en de busbegeleiding van schoolbussen d. Het beleid over nascholingen die leerkrachten volgen e. Samenwerking met andere scholen of organisaties “Hello, bonjour, goeiedag, we zingen met f. Het profiel van de directeur een lach” op zondag 24 april in het OC Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er Marke gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur bij elke vergadering een stand van zaken geven.

zang!

GEBOORTEN

2


vissen & kabouters PROJECT : Ik maak me mooi… Jules en Puk stonden op en keken in de spiegel. Ze zagen er helemaal anders uit: hun haren in de war, scheve mutsen, wallen onder de ogen,… Wat schrokken ze zich een bult. Gelukkig had Jules een idee… Ze konden zich mooi maken. Samen met hun vrienden uit de visjesklas en de kabouterklas werkten ze het hele project uit. We lieten ons de eerste week al verwennen met een gezichtsmassage door ouders, grootouders, … uit de buurt. Een beetje rustgevende muziek en komkommers op de ogen en genieten konden we. De tweede week namen we de haren van Jules en Puk onder handen. Daarvoor trokken we naar de kapper. We wasten de haren en werden mooi gemaakt. De jongens kregen gel in de haren en de meisjes een vlecht of staartje. Daarna werden de nagels gelakt en kregen ze ‘blush’ op hun wangen. In de klas deden we ook nog schrijfdans. Daarbij tekenden we op muziek de haren in shampoo. De derde week maakte we een juwelendoosje en bijpassende juwelen. Ook daarbij kregen we hulp van ouders en grootouders. Jules en Puk werden voor het project ook in het nieuw gestopt. Met dank aan mama Cindy. Nog eens bedankt aan alle helpende handen!

DE BOER OP

Kleuters bezoeken melkboerderij Bostyn

de kevertjes

Twee kleuterklasjes, de kevertjes en de vlinders, namen een kijkje achter de schermen. En leerden hoe het er op de boerderij aan toe gaat. Want waar de melk die ze ‘s morgens drinken vandaan komt, is voor veel kinderen niet helemaal duidelijk. De boerin nam de kleuters op sleeptouw en liet hen kennismaken met het beroep van melkveehouder. Om hoe laat staat de melkboer op ? Hoe worden koeien gemolken ? Waarvoor wordt deze melk allemaal gebruikt ? Op deze en tal van andere vragen kregen de kinderen een tof antwoord. Ze mochten ook de kalfjes aaien en zelf hun handen uit de mouwen steken bij het voederen van de dieren. Als afsluiter kregen de kinderen nog een glas lekkere verse melk.

zedenleer Dino’s op school! In het 2de leerjaar leerden we over de evolutie. Heel verrassend vonden we dat mensen en dino’s elkaar nooit gezien zouden hebben. De dino’s waren al uitgestorven toen de mens ontstond. En toch hebben we er enkele gespot in Het Open Groene!

3


aap me na! Spelen en leren in de kleuterklas (ontdekdozen rond techniek) Twee of drie kinderen zitten bij mekaar in de zaal met stift en papier. Een van de kleuters begint een tekening te maken. Het andere kind probeert precies hetzelfde na te tekenen. Daarna wordt er gewisseld. Een stap verder kan in de klas worden gegeven: 2 kleuters zitten tegenover mekaar aan de tafel met in het midden een scherm. Ze kunnen elkaar wel zien, maar toch kunnen ze niet op elkaars blad kijken. Eén kind vertelt met welke kleurstift ze gaat tekenen en wat zij/hij op het blad gaat tekenen. Het andere kind tekent precies hetzelfde. Dan vertelt deze laatste wat het waar gaat tekenen en het eerste kind doet dit na. Zo wisselen ze elkaar af tot er een mooie tekening op hun blad staat. Achteraf leggen de kinderen de 2 papieren naast elkaar en kijken of het resultaat hetzelfde is. Wat hebben ze nu geleerd? … De kinderen kunnen … ..iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm of grootte.(spreken) …handelend de begrippen in, op, onder, naast, voor, achter, eerste, tussen,…in hun juiste betekenis gebruiken.(wiskundige initiatie) …duidelijke vormen van communicatie herkennen. (taalbeschouwing)

vlinders Letters leren met Pier de boekenworm Hij is me er eentje, Pier de boekenworm ! Hij kwam ons uitgebreid vertellen wat hij allemaal weet over letters en boeken. Het was ook grappig hoe hij aankondigde waar hij woont. Hij en zijn vriend Simon wonen allebei in een boek, tussen bladzijden, tekeningen, letters en middenin een boeiend verhaal. Naar aanleiding van het verhaal maakten de kleuters zelf een sokpop. We knutselden onze eigen boekenworm Pier of Simon en fantaseerden onze eigen verhaaltjes over letters, zinnen en boeken. Pier en Simon kwamen tot leven in onze winkel, die voor één maal dienst deed als poppenkast. De kleuters uit de vlinderklas.

talentenjacht “Het Open Groene got talent” Op 25/02/2013 begon de talentenjacht op onze school. Die werd georganiseerd door de leerlingenraad. Iedereen werd uitgenodigd zijn talent te tonen. Elke middag kwamen er drie groepjes aan bod. De talenten waren heel uiteenlopend: dansen, zingen, moppen, breakdance, enz. … De jury, bestaande uit Maithé, Lobke, Louise, Rune, Eva en een juf, selecteerden telkens één groepje! In de finale streden de geselecteerde groepjes. En de uiteindelijke winnaars waren: (tromgeroffel) … Anouk en Ellis uit L3 Maar!!!! Een dikke proficiat aan alle deelnemers!!! De redactieraad 4


L1

Het “witte goud” in L1A In onze klas hebben we witloof gekweekt! We moesten de wortels in een emmer water plaatsen! Af en toe wat voedingsstoffen toevoegen, en dan was het wachten geblazen! De emmer moest de hele tijd afgesloten zijn van het licht, anders wordt het witloof groen! Na enkele weken konden we proeven! En met veel suiker was het best lekker!

sportklassen In onze klas hebben we witloof gekweekt! We moesten de wortels in een emmer water plaatsen! Af en toe wat voedingsstoffen toevoegen, en dan was het wachten geblazen! De emmer moest de hele tijd afgesloten zijn van het licht, anders wordt het witloof groen! Na enkele weken konden we proeven! En met veel suiker was het best lekker!

Zwerfvuilactie

Anti-pestweek.

Wij houden van een nette buurt en daarom hielden we op donderdag 21 februari 2013 een zwerfvuilactie in de buurt van onze school.

Tijdens de week van 4 tot en met 8 februari werkten wij rond pesten. We deden verschillende opdrachten zoals in groep een kameleon bekleven. Zo ondervonden we dat als we samenwerken ons werk sneller klaar is en dat dat leuker is dan alleen werken. Ook deden we een memory. Met dit spel leerden we welke handelingen goed of fout zijn. (bv.schoppen is niet leuk, iemand een schouderklopje geven is wel goed,…) Na een weekje kenden we goed het verschil tussen plagen en pesten en hebben we beloofd om niet te pesten en indien nodig elkaar te helpen. Als beloning kregen we allemaal een pin van Leon de kameleon. Groetjes uit het tweede leerjaar.

L2

Uitnodiging voor een boeiende avond “Prettig en gezond aan tafel met kinderen u kan het ook.” Op woensdag 24 april is er om 20.00 uur op school een infoavond over voeding voor kinderen. Een goeie gezondheid en een gezonde voeding gaan hand in hand. Gezond tafelen is waardevol en boeiend voor iedereen omdat het ons uitnodigt om nieuwe experimenten te wagen, nieuwe smaken te ervaren. Voor het hele gezin is goed eten net zo belangrijk als een goeie hygiëne. Niet voor niets zit er in ‘opvoeden’ een deel van voeding. Door onze kinderen een juiste voedingsgewoonte aan te leren, zorg je er nu al voor dat ze minder risico lopen op gezondheidsklachten op volwassen leeftijd. We gunnen onze kinderen het beste, dus hebben ze daar recht op. U komt te weten welk effect voeding heeft op uw lichaam en hoe, indien nodig, duurzame aanpassingen kunnen gemaakt worden. We zetten u op weg om creatief aan de slag te gaan, zodat gezond tafelen prettig, haalbaar en vooral ook lekker blijft. Prettig aan tafel met kinderen speelt ook in op de ontwikkeling van uw zoon of dochter. We leggen de link naar omgaan met : leren proeven, voorkeuren, bereidingen, bijsturen van voedingsgewoontes. Er is ruimte voor vragen en we proeven ook van de hapjes die de kinderen klaarmaakten. Lesgeefster is diëtiste Annemie Dufromont uit Kortrijk.

5


nieuws Dit schooljaar doen we terug mee aan DE GOUDEN KAMELEON , een wedstrijd creatief schrijven .We hebben prachtige gedichtjes geschreven rond het thema muziek.We wachten nu af of onze klas zal genomineerd zijn. Vorig jaar was het 3de leerjaar genomineerd en kreeg iedereen een boek vol met gedichten waaronder een aantal gedichten van kinderen die nu in het 4de leerjaar zitten. Je kunt alles volgen op www. goudenkameleon.be ,daar komen afleveringen op met nieuws over de ingezonden gedichten. Dit jaar zullen er ook 10 gedichten gekozen worden die de publieksprijs kunnen winnen. Nu maar duimen dat er eentje van ons tussen zit. Groetjes uit L3 DE MUZIKALE SPIN DE MUZIKALE SPIN Tingel, tingel , tangel Hoor ik een triangel? Nee het is iets anders… Een instrument van het bos Gemaakt van takjes, web en mos. Aanick Decoene, L3

L4

FRITS, DE MUIS Tingel, tingel , tangelKABOUTER WOUTER Er is iets niet pluis Kabouter Wouter komt in het bos Hoor ik een triangel? met Frits de muis. Met 2 stokjes in zijn hand. Hij is een echte kunstenaar. Hij begint met de stokjes te slaan. Nee het is iets anders… Nee, geen schilder of tekenaar, Dan komt er een andere kabouter aan. Een instrument van het bos hij speelt muziek. Die zegt : stop! Houdt het meest van klassiek. Gemaakt van takjes,Kabouter web en mos.Wouter zegt dan : hou je kop! Wat Frits doet is niet zo evident, Anouk Warszawski , L3 Aanick Decoene 3de leerjaar Het Open Groene want hij speelt zonder instrument. Hij gebruikt zijn staart als viool. Hij leerde dit op zijn basisschool. Frits volgt les in het Open Groene. Het zit er vol met kampioenen ! Mathis Huygelier, L3

nieuws Zwerfvuilactie

Frits, de muis

We zijn in twee groepen papiertjes en andere dingen gaan rapen. Dat was wel leuk. Maar één ding Er isheel iets niet pluisWe hebben ook een wiel gevonden. Er niet: er zat braaksel in een lege zak chips, dat was vies. waren ook veel blikjes jupiler, maar ook van cola. Yarno Desmet,L4 met Frits de muis.

Harlem Shake

Hij is een echte kunstenaar.

Op 11 maart hebben we de Harlem Shake gedaan. Het was mega, er was wel veel lawaai maar het was heel leuk. We Nee, geen schilder of tekenaar, hebben ons laten gaan en ons ook Gek verkleed. Je moet het echt ook eens doen! Kijk maar op de facebookpagina van hij speelt muziek. het Vierde Leerjaar. Camille Saey, L4

Franse woordjes

Houdt het meest van klassiek.

Wat Frits doet is nietWie zo evident, Mijn tekstje gaat over Frans. We hebben een heleboel Franse woorden bijgeleerd. een woord juist heeft, krijgt een punt. Dat was heel tof, maar niet zo tof als wiskunde. Maar het was toch Er waren veel dingen wantleuk. hij speelt zonder instrument. bij: meloen, zeep, spiegel, hand, neus, t-shirt, citroen en dat was het niet helemaal maar ik ga er wel Hij gebruikt zijn staart als viool. mee stoppen. Seppe Dupont, L4

Lentewandeling

Hij leerde dit op zijn basisschool.

Frits volgt les voor in het Open Groene. We hebben een lentewandeling gedaan, we moesten op zoek naar denappels de vlindertuin. Het was leuk. Wij hebben over de natuur geleerd: over dieren, planten, Juf heeft! alles Hetmos, zit er volwater. met kampioenen aan ons uitgelegd. Het was ook mooi weer. Margaux Ameye, L4

6

Mathis Huygelier 3de leerjaar (Het Open Groene)


-OnderwijsvakmansrouteNaar de bakkerij! Op dinsdag 26 februari 2013 is het vijfde leerjaar naar bakkerij Soete geweest. Toen we aankwamen stond de bakker direct voor ons klaar. Hij nam ons mee naar de keuken waar hij ons wat informatie over brood bakken gaf. We mochten zelfs eens gist proeven. Ik kan je zeggen dat het niet lekker smaakt. Na alle uitleg mochten we zelf met gist een melkbrood maken. We mochten zelf onze figuurtjes kiezen. Sommige kinderen maakten een schildpadje, anderen een eend en nog anderen een konijn. Ikzelf nam een snoepje als model, dat je kunt zien op de foto. Het was heel tof en om 14uur kwam Karolien, de bakkerin, met ons melkbrood. Ze kwam met nog een klein melkbroodje en we hebben ook gezien hoe de kleine melkbroodjes werden gemaakt. Het ging zo, gist werd op een plaat gelegd en door de machine werden ze rond gemaakt. Ziezo, dat was het dan met Largo Vandevoorde!

L5

nieuws van

L6

De oriEntatieloop Op vrijdag 1 maart gingen we richting Kluisbergen, waar we een oriëntatieloop gedaan hebben. Eerst moesten we een grote steile berg beklimmen. We waren al uitgeput toen we boven kwamen en we moesten eigenlijk nog beginnen. We werden in 7 groepen verdeeld. Vooraleer we konden beginnen, kregen we uitleg over de werking van het spel. We kregen telkens een topografische kaart met daarop een aangeduide weg die we moesten volgen. Elk punt stond voor een symbool. Dit kon je vinden op een rood-wit gekleurd lint. We hadden 1u en 15 min de tijd om zoveel mogelijk symbolen te verzamelen. De symbolen die het verst lagen, zorgden voor het meeste punten. De punten gingen van 1 tot 4. De symbolen werden op het invulblaadje ingevuld. Wanneer het fluitsignaal ging, moesten we terugkeren en werden de punten opgeteld. Groep 6 (Luna, Nova, Julie, Xander en Lore) waren de verdiende winnaars. Maar natuurlijk heeft iedereen zijn uiterste best gedaan. Yelia en Ketura (L6)

MEESTER KOBE Hoelang werk je hier al op onze school? Ongeveer 3 jaar. Eerst mocht ik hier enkele maanden kleuterturnen geven. Het schooljaar nadien kreeg ik de kans turnmeester van de kleuters te worden. Later werd mijn job uitgebreider. Ik geef nu ook Nederlands aan de Anderstalige Nieuwkomers, ik begeleid de leerlingen van de Kangoeroeklas en enkele uurtjes in de week help ik in de lagere afdeling. Wat vond je het leukst de Kangoeroeklas of turnen geven? Oei, dat is een moeilijke vraag. Allebei. Van opleiding ben ik regent Lichamelijke Opvoeding dus turnen geven, sporten, bewegen, … ik vind het super om te doen. De Kangoeroeklas vind ik een hele uitdaging samen met de leerlingen van alles uitzoeken, berekenen, ontdekken… elke keer weer megaplezant. Waarom ga je weg van deze school? Zoals jullie weten werk ik niet alleen hier op deze school maar ook nog in Aalbeke. Daar is een collega afwezig en die ga ik vervangen. Daardoor is het niet meer mogelijk om te combineren. Die job die ik daar krijg is voor een langere tijd. Zal je ons missen? JA, natuurlijk. Op deze school ken ik alle leerlingen van de kleinsten, de peuters van 2 jaar en een half tot en met de stoere jongens en flinke meisjes in het zesde leerjaar. Ook met de collega’s en de directeur kon ik goed opschieten. Ik heb hier met jullie allemaal heel veel serieuze en ernstige momenten beleefd maar ook gigantisch veel kunnen lachen en plezier beleven. Naar welke school ga je? Naar de basisschool Sint – Jozef in Aalbeke. Wanneer ga je weg? Mijn laatste werkdag hier in Het Open Groene was vrijdag 15 maart 2013.

7


GODSDIENST Beste ouders, Wij genieten van de voorbereiding van onze eerste communie. Geniet je met ons mee? We knutselden prachtige theelichtjes die we aansteken tijdens de instapvieringen, in de klas en natuurlijk op de feesttafel van onze eerste communie. Tijdens de 2deinstapviering zongen we enthousiast o.a. het lied van “Daniël uit Oeganda”mee. We mochten van alles meebeleven en sommigen mochten zelfs een hak dragen. Onze gebedsrugzakjes beleven spannende tijden van gezin naar gezin. Wil je ons zien schitteren? Welkom op onze eerste communie op 9 mei om 10 u 15 in de Sint-Brixiuskerk. Vriendelijke groeten, juf Loukie

Het kangoeroegedicht. Iedere donderdagochtend zitten we in de kangoeroeklas maar ik wou dat ik er iedere dag was. We doen er verschillende dingen: we maken spreekbeurten, doen denkspelletjes en maken pretparktekeningen. In onze groep is het altijd leuk een grapje hier, een grapje daar, we lachen ons een deuk. Maar jammer genoeg gaat meester Kobe binnenkort weg zo zie je, soms hebben we ook eens pech. Maar zo nemen we volgend jaar een nieuwe start We zullen jullie missen met heel ons hart! Louise, 6de leerjaar - Ouderraad Het Open Groene presenteert -

1 mei

2013

kangoeroeklas In de kangoeroeklas is het heel tof. We doen veel verschillende dingen zoals: Smartgames op de Ipad presidenten denkspelletjes spreekopdrachten pretpark ontwerpen extra uitdagende wiskunde oefeningen gezelschapspellen ……… Xander, L6

verwenweek

Vrije n a start v t 8u to 0 3 u 0 1

Op 1 maart was het complimentendag! Maar op onze school werd het een verwenweek! Iedere leerkracht kreeg de naam van een collega en werd gevraagd hem/haar een hele week anoniem te verwennen! We zorgden voor kleine presentjes, gedichtjes, knuffels van leerlingen, leuke attenties, … Pas op vrijdag kwamen we te weten wie onze mysterieuze verwenner was! Die week was werken in Het Open Groene nog leuker!!!! Bedankt aan de initiatiefnemers.

Ontbijt SuperDeluxe® Waar? In Het Open Groene (Kalvariestraat 70, Marke) Wat? Een super royaal en uitgebreid hotelbuffet, rijkelijke aangevuld met koude en warme specialiteiten om zowel de jongsten als de oudsten te verlekkeren. Als ware V.I.P.gast kan u à volonté van ons SuperDeluxe® ontbijtbuffet genieten ... Kom naar onze school om te ontbijten, en het zal je zeker niet spijten!

Prijs? Volwassenen : e 7 » kinderen e 4  INSCHRIJFSTROOKJE Familie ......................................................van (naam kind)............................................... komt lekker exclusief ontbijten met ....................... volwassenen x e 7 = e ............ komt lekker exclusief ontbijten met ....................... kinderen x e 4 = e ............ TOTAAL = e .............. Gelieve dit strookje samen met gepast geld af te geven aan de juf of op het secretariaat ten laatste vrijdag 27 april 2013!

8

Info, vragen, suggesties, sponseren? Mail dan naar info@hetopengroene.be • ontwerp : www.kidee.be

nieuwsbrief 05 maart 2013  

nieuwsbrief 05 maart 2013