Page 91

Het kinderwetje De overheid grijpt in

Eind negentiende eeuw doet de overheid een poging de sociale misstanden in te perken. Er komen wetten op het gebied van ongevallen, veiligheid, woonomstandigheden en arbeidstijdverkorting. De meest bekende wet uit die tijd is ‘Het Kinderwetje van Van Houten’ dat in 1874 bepaalt dat kinderen onder de twaalf jaar niet meer in de fabrieken mogen werken. Ondanks wettelijke bescherming blijft het werken in de fabriek zwaar. Knecht of recht

Van kerkelijke liefdadigheid naar arbeidsrecht

Mannen werken in de suikerfabrieken en in de ijzer- en metaalgieterijen. Vrouwen en kinderen vinden werk in de textielen tabaksfabrieken of de wasserijen. Zes dagen per week, twaalf tot zestien uur per dag.

Profile for Het Markiezenhof

Bladerboek Industriezaal  

Bladerboeken 1-5 behorende bij de Industriezaal van het Markiezenhof met informatie over het industriële verleden van Bergen op Zoom en omge...

Bladerboek Industriezaal  

Bladerboeken 1-5 behorende bij de Industriezaal van het Markiezenhof met informatie over het industriële verleden van Bergen op Zoom en omge...

Advertisement