__MAIN_TEXT__

Page 4

Familieberichten

Donderdag 13 november 2014

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons gegeven heeft, delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze vader, schoonvader en opa

Teunis Prins Teus sinds 8 december 2004 weduwnaar van Lena Prins - Vink

21 januari 1929

6 november 2014 Marga Prins Lenette Prins Jan Prins Marinka Remijnse

Correspondentieadres: Acaciastraat 59 3261 RB Oud-Beijerland De begrafenis heeft dinsdag 11 november plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Hoornaar.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van ons oud (bestuurs)lid

Teus Prins Jarenlang heeft hij zich als vrijwilliger ingespannen voor onze vereniging.

De Heere is mijn herder. Psalm 23 : 1

Bedroefd, maar dankbaar voor wie zij was, geven wij u kennis dat na een periode van afnemende krachten de Heere op Zijn tijd uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde en zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Neeltje Aleida Hendrika de Jong - Slob sinds 23 september 2006 weduwe van Teunis de Jong

Rien en Ellie Teus en Yvette Jenine

Nellie en Ben

Margriet Maas-Baars Margaretha Maria 26 maart 1946

8 november 2014

Kees Maas Mirjam en Wim van Beuzekom-Maas Eva (in liefdevolle herinnering) Sven Amy Annelore en Taco van der Spoel-Maas Tessa Luuk

Amandelhof 15 2971 CB Bleskensgraaf Op zaterdag 15 november 2014 zal er een rouwdienst gehouden worden in het Dorpshuis, Stadhoudersplein 8 te Ottoland. Aanvang om 10.30 uur. Aansluitend zal de begrafenisplechtigheid om ongeveer 11.30 uur plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Ottoland. Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het genoemde Dorpshuis. Geen bloemen.

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 13 november van 19.00 uur tot 20.30 uur in uitvaartcentrum Linquenda, Groene Singel 14 te Schoonhoven. De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 14 november om 11.00 uur in de Parochiekerk H. Bartholomeus, Wal 63 te Schoonhoven. Aansluitend vindt de begrafenis plaats omstreeks 12.00 uur op de begraafplaats bij de kerk. Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in Het Bastion te Schoonhoven, gelegen op loopafstand van de kerk.

op de leeftijd van 96 jaar.

Brenda en Auke Liz en Martijn, Edgar Thon en Christa Matthijs, Marith, Cathelijne Marianne en Peter Koen, Bas Céline en Jean Marc Thomas, Laura, Emma Julie en Antoine Angus Mélanie en Erik

en verdere familie Bleskensgraaf, 6 november 2014 Woonzorgcentrum Graafzicht, Appartement 117 Correspondentieadres: H. van Zessen Middelweg 179 2957 TE Nieuw-Lekkerland De begrafenis heeft dinsdag 11 november in Nieuw-Lekkerland plaatsgevonden.

Vrees niet Ik help u

Intens bedroefd, maar met blijde herinneringen aan de geweldige tijd die wij met elkaar gehad hebben, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Hendrikus Stam Driekus Dubbeldam, 12 december 1923

Wijngaarden, 10 november 2014 Alie Stam – in ’t Veld Nel en Hans Jolanda en Thijs Menno, Lars Rudi en Esther Robin

Arjo en Mieke Esther en Hans Erica, Imke Minke en Cor Koen, Bram

Hans en Ella Ronald en Esther Marco en Mandy Tygo

Spoorstraat 49 2871 TV Schoonhoven

sinds 19 oktober 1986 weduwe van Bastiaan van Zessen

Henk van Zessen

10 november 2014

Bestuur EHBO, afd. Noordeloos e.o.

Met verdriet in ons hart, maar dankbaar voor wat wij met elkaar hebben beleefd, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en creatieve oma

Bertha Aafje van Zessen Swijnenburg

Bedroefd geven wij u kennis dat, voor ons toch nog onverwacht, van ons is heengegaan mijn zus en onze tante

Meinsje Jantje Middelkoop van Ooijen ~Mien ~ 1 november 1920

Oosteinde 17a, 3366 BE Wijngaarden Gelegenheid tot condoleren maandag 17 november van 10.00 tot 10.45 uur in De Rank van Kerkgebouw De Wijnstok Dubbelsteynlaan West 70, Dordrecht – Dubbeldam. Om 11.00 uur zal de Dienst van Woord en Gebed worden gehouden in de eerder genoemde Wijnstok. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden Geen bloemen.

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen én regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor ú.

7 november 2014

sinds 1980 weduwe van Antonie Middelkoop

in de leeftijd van 94 jaar

Bea van Houwelingen - van Zessen Gert-Jan van Houwelingen

in de leeftijd van 88 jaar.

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

God heeft gegeven, liefde in het leven, moed in het lijden, troost in het scheiden.

Met verdriet om haar overlijden, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat door de Heere uit ons midden is weggenomen onze lieve moeder, oma, overgrootmoeder, zus en schoonzus

Riet Groen - van Ooijen Henri en Diana Mathijs Eveliene Correspondentieadres: Dhr. H.A. Groen Lijsterbeslaan 78 4128 SL Lexmond Donderdag 13 november is er van 13.00 tot 13.20 uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen in rouwcentrum Rehoboth, Tiendweg 118 te Leerdam. De plechtigheid zal om om 13.30 uur plaatsvinden in bovengenoemd rouwcentrum. Aansluitend zal zij begraven worden op de Algemene Begraafplaats aan de Heukelumseweg 1 te Asperen. Na de begrafenis is er in Rehoboth gelegenheid tot samenzijn en condoleren.

Voor alle blijken van hartelijk medeleven die wij van u hebben ontvangen na het overlijden van onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

Wijntje van den Dool Het leven is als een vaartocht. Soms tref je een kalme zee met zon en een weldadige wind. Dan weer word je geconfronteerd met storm, regen en woeste baren. Onze lieve Rien heeft zijn levenstocht dapper afgelegd. Tot ons verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

betuigen wij u onze welgemeende dank. Uw betrokkenheid die wij mochten ervaren, zowel persoonlijk als schrif- telijk, heeft ons gesterkt en goed gedaan. Namens de hele familie: W. van der Meijden-van den Dool Langerak, november 2014

Ciska Oskam

Anne Marinus Vlot in de leeftijd van 65 jaar. Jannie Vlot Angeline en Paul Renzo, Jarmo, Fennah

Mirjam en Wilber Dirk

Wij danken iedereen voor de brieven en kaarten die we mochten ontvangen na het overlijden van Ciska. De uitvaart heeft op uitdrukkelijke wens van Ciska in besloten kring plaatsgevonden. Onze speciale dank gaat uit naar huisartsenpraktijk de Vries, Arkel, dokter Hurts, Leerdam en de dames van de Rivas voor de liefdevolle zorg.

10 november 2014 Korte Tiendweg 4 2965 AP Nieuwpoort

Arie en Ada Marcel en Petra Oma Oskam-Muis

Rien is thuis, bezoek in overleg. Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op vrijdag 14 november van 19.00 tot 19.45 uur in het Hervormd Centrum, Bij de Kerk 10a te Nieuwpoort. De herdenkingsdienst wordt gehouden op zaterdag 15 november om 10.00 uur in bovengenoemd centrum. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats, eveneens te Nieuwpoort. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Hervormd Centrum.

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen Uitvaartcentrum Rehoboth www.lbv-uitvaarten.nl

Dag en nacht: 0345 619833

4141 MR Leerdam, november 2014 Onega 39

Plattel & Van Gils Zorg voor uw uitvaart

Mijn avond gaat vallen, ’t wordt kil om me heen. Straks moet ik vallen en laat jullie alleen. De tranen in mijn ogen doen niet zo zeer, als jullie me troosten voor de laatste keer.

4

0184 600404 info@plattelvangils.nl www.plattelvangils.nl dag en nacht bereikbaar

Profile for Kontakt Mediapartners

46 alblas 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

46 alblas 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement