Page 1

van Voordenpark 9b Zaltbommel tel. 0418 - 54 00 84

BOMMELERWAARD

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2013 JAARGANG 7 NO. 34 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

www.wenwparket.nl Na de vacatures nu ook de familieberichten online. Kijk op: www.hetkontakt.nl/ familieberichten

Huis Info Bommelerwaard

Aflossen zonder belasting te betalen? Kijk op: www.hib-online.nl

gemeente nieuws zie pagina 7 & 8

Avondspreekuur op afspraak Kennismakingsgesprek zonder kosten Kerkstraat 20 - 5331 CE Kerkdriel T. 0418-631992 - www.herwacc.nl

Speelzaal Aalst onder Bommels bestuur ĞĞĩİıš Peuterspeelzaal Olleke Bolleke in Aalst valt sinds de start van dit schooljaar onder de Stichting Zaltbommelse Peuterspeelzalen. Voorheen werd Olleke Bolleke bestuurd door vrijwilligers, maar er wordt steeds meer deskundigheid gevraagd voor deze taken. Stichting Zaltbommelse Peuterspeelzalen wordt bestuurd door schooldirecties. De ouders in Aalst blijven betrokken door extra activiteiten te organiseren.

Zie onze advertentie in deze krant

™@^cYZgZch_ZZhYZcoViZgYV\^c=jglZcZcYZY^_`W^_YZ9dgehhigVViV[de]jcoZa[^cZa`VVg\Z`cjihZaYZkdZgij^\#9ZoZZe`^hiZcgVXZigd`kZZaWZ`^_`h#

Mazelenepidemie woedt voort

Stroomkabel vier meter onder Waal

Wethouder maakt Andere training zich hard voor Kenia voor A- en B-jeugd

Ook in de zomervakantie zet het aantal mazelengevallen door. Volgens GGD Gelderland-Zuid zijn er tot medio augustus weer enkele nieuwe gevallen bij gekomen. Gemeente Zaltbommel spant met 80 zieke kinderen de kroon. In Maasdriel kwamen zeven nieuwe meldingen binnen. Het gaat om geregistreerde kinderen, benadrukt GGD Gelderland-Zuid; in werkelijkheid liggen de cijfers hoger. Rekening wordt gehouden met een verdere toename.

Netbeheerder Liander heeft vier meter onder de Waal, 23 meter onder het maaiveld en over een lengte van bijna 700 meter een stroomverbinding aangelegd tussen Vuren en Zuilichem. De kabel is nodig om tuinders in de Bommelerwaard te voorzien van extra stroomcapaciteit. Daarmee moeten toestanden als in 2009, toen de regio door een helikoptercrash zonder stroom kwam te zitten, in de toekomst worden voorkomen. Van de Beek uit Neerijnen voerde de klus uit.

Een recreatiecentrum middenin het Keniaanse hooggebergte en vlakbij de uitgestrekte wildlife gebieden in het Oost-Afrikaanse land. Met dat toeristische project maakt stichting Open Uw Hart van voorzitter Jos Huizinga, in het dagelijks leven ook wethouder van Maasdriel, de exploitatie mogelijk van twee kindertehuizen in de sloppenwijken van Nairobi. Daarmee worden 350 straatkinderen, volgens Huizinga, de ‘aandeelhouders’ van het project, geholpen.

nieuws

ZZZDFWLRQHX

3

nieuws

5

Geld voor pétanque en kruidentuin G:<>D™Lddchi^X]i^c\9Z@ZgcZc]ZZ[icZ\ZckVcYZk^_[i^ZcVVckgV\Zckddg]Zi

 ǁǁǁ͘ĐĂƌĂǀĂŶƐĞƌǀŝĐĞǀĂŶůŝƚ͘Ŷů ǁǁǁ͘ǀĂŶůŝƚĂĂŶŚĂŶŐǁĂŐĞŶƐ͘Ŷů ϬϰϭϴͲϱϲϰϬϳϱ'DZE

FOTO: LEVIN DEN BOER

aZZ[WVVg]Z^Yh[dcYh\Z]dcdgZZgY#9ZidiVaZ[^cVcX^…aZW^_YgV\ZkddgYZoZVVckgV" \Zc^h)'#,&&Zjgd#E‚iVcfjZkZgZc^\^c\=ZYZa`g^_\iZZcW^_YgV\ZkddgYZc^ZjlZ VXXdbbdYVi^Z#9ZHadih]d[^c<VbZgZckgdZ\Zc`gZZ\\ZaYkddgYZVVc`aZY^c\ kVc YZ ij^c bZi dcYZg VcYZgZ ZZc `gj^YZcij^c Zc WVc`_Zh# 9^i `dbi YZ hdX^VaZ XdciVXiZc Zc YZ hVVb]dg^\]Z^Y iZc \dZYZ kddg bZchZc Y^Z odg\WZ]dZkZcYZg o^_c#9ZdjYZgkZgZc^\^c\kVc9ZHX]V`Za^c@Zg`l^_``VcYVc`o^_9Z@ZgcZcYZXdg" hij``Zckddg]Zii]ZViZgkVcYZhX]ddaVVchX]V[[Zc#=^ZgYddgo^_cZgbZZgbd\Z" a^_`]ZYZc kddg kddghiZaa^c\Zc# 9Z deigZYZch WgZc\Zc _dc\ Zc djY W^_ Za`VVg# 9Z aVVihiZ\Z]dcdgZZgYZ7dbbZaZglVVgYhZVVckgVV\^hkVcYdgeh]j^h9ZKg^_]Z^Y^c =ZZgZlVVgYZc kddg VVchX]V[ kVc ZZc WZVbZg! aVeide! hX]Zgb Zc egd_ZXi^ZiV[Za# Idi&_jc^'%&)`jccZclZZgc^ZjlZVVckgV\Zc^c\ZY^ZcYldgYZc#>c[dgbVi^Z^hiZ k^cYZcdeYZlZWh^iZkVc9Z@ZgcZc#

accent

9

De talentenschool van Nivo Sparta gaat in september voor het tweede jaar van start. Jeugdige voetballertjes krijgen buiten hun reguliere training om op tien vrijdagavonden voetballes. Die vlieger gaat niet op voor de A- en B-jeugd. Velen van hen lieten vorig seizoen verstek gaan, vermoedelijk omdat ze het te druk hadden met hun bijbaan. Om ze toch vaker aan het voetballen te krijgen, organiseert Nivo Sparta speciaal voor hen meer oefenduels.

19

sport

Zomerfotowedstrijd 2013 Het Kontakt Edities bv en Klaroen.nl houden een zomer(vakantie)fotowedstrijd

e me e n o i D w en o ie o m jzen pr i Ga snel naar: http://fotowedstrijden.hetkontakt.nl Een uitgave van

Edities bv en Koninklijke BDU Uitgevers bv


Woensdag 21 augustus 2013

Dierenasiel

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

GGD’s melden nog steeds nieuwe mazelengevallen įĢĤĦĬ š “Er zijn in de regio van de GGD West-Brabant acht gevallen van mazelen bij gekomen”, zegt een woordvoerder. Nu deze week de scholen weer beginnen, wordt gerekend op een verdere toename.

ARI Ari is een kruising en 9 maanden jong, gecastreerd. Hij is erg sociaal naar andere honden en vindt mensen erg leuk. Ari is dol op spelen. We zijn voor Ari op zoek naar mensen die genoeg tijd hebben om Ari het hond zijn bij te brengen. Daarnaast zou het erg fijn zijn als er een andere hond aanwezig is waar hij heerlijk mee kan spelen. Wie heeft tijd, liefde en plaats voor deze lieve mooie sociale reu?

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

3

De laatste cijfers van de GGD betreffen de periode tot en met dinsdag 13 augustus en gaan alleen over de gediagnosticeerde gevallen. “In werkelijkheid zijn het er over het algemeen meer.” De meeste gevallen van mazelen zijn te vinden in de gemeente Aalburg: 75. “In Werkendam zijn het er

22, in Woudrichem 2. Negen scholen en een internaat hebben meldingen gedaan. Van de kinderen met mazelen is twee procent opgenomen geweest in het ziekenhuis.” Minder gevallen De GGD Gelderland-Zuid, vestiging Rivierenland, meldt dat er in de afgelopen week tot en met 13 augustus in Maasdriel 7 meldingen van mazelen zijn gedaan, in Zaltbommel 80 en in Neerijnen 32. Van de aan de GGD gemelde patiënten was het meerendeel niet gevaccineerd. René Koene, arts

bij de GGD Gelderland-Zuid: “Er was de afgelopen weken een duidelijke afname van nieuwe meldingen. We weten niet of het aantal zal toenemen nu de scholen weer begonnen zijn. Veel scholen hebben het al achter de rug.” De openbare basisschool De Wilgenhoek in Hank begon vorige week al en kon melden dat er geen gevallen van mazelen waren. Op De Hoeksteen in wijk en Aalburg, die deze week weer begon, waren dinsdag ook geen leerlingen besmet met de mazelen. Adjunct-directeur Michel Duijster: “Vóór

de vakantie waren er bij ons een stuk of tien gevallen. De GGD vroeg ons de ouders te bellen en te vragen of hun naam doorgegeven mocht worden, zodat de GGD hen kon benaderen. Ik weet niet wat de uitkomst van die besprekken is geweest, maar als ouders niet inenten is dat vaak een principiele keuze.” De GGD biedt vervroegde inentingen aan voor baby’s tussen de zes en veertien maanden, in gemeenten met een lage vaccinatiegraad. Mazelen is besmettelijk 4 dagen vóór tot 4 dagen na het ontstaan van de vlekjes.

Lurkend aan een pakje drinken en gezeten op de schouders van z’n pa, geniet dit joch van Buitenhofpop. Enkele honderden toeschouwers kwamen zondag af op het muziekspektakel aan de Waal. FOTO: LEVIN DEN BOER

q DIERENASIEL-BOMMELERWAARD.NL

Zeepkistenrace ĥIJįĴĢīĢīš Cameraman André Versteeg heeft zaterdag een reportage gemaakt van de zeepkistenrace in Hurwenen. De video is te bekijken via:

q WWW.HETKONTAKT.NL q WWW.ZAMAA.NL Amivedi Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

VERMIST - hond; reu; kruising; zwartbruin; blauwe halsband; zeven jaar oud; Slotselaan Rossum; - poes; witte poten; zwarte rug en staart, twee jaar oud; Paterstraat Kerkdriel - hangoorkonijn; groot; lichtgrijze vlekken op de rug; donkergrijze oren; Jan Oomsstraat Ammerzoden

GEVONDEN - reu; zwartwit; Zalmstraat Brakel - cypers/grijswitte kat; A2 Zaltbommel

Lokaal vervoer voor Kras en Lion Cars

‘Hef geheimhouding bedrijfsplan op’

Korenmolen krijgt nieuwe verflaag

ķĞĩığĬĪĪĢĩš Lion Cars en Kras touringcars gaan zich naast buitenlandse reizen meer richten op lokaal vervoer. Lion Cars mag dit schooljaar het gymvervoer van de basisscholen uit de dorpen Nieuwaal en Kerkwijk verzorgen. Kras Touringcars heeft het gymvervoer van de school uit Ammerzoden gegund gekregen.

ĥĢġĢĩ š GroenLinks vraagt burgemeester Prick van de gemeente Maasdriel om de geheimhouding op het bedrijfsplan van de ponyfokkerij aan de Veldweg in Hedel op te heffen.

Net als vorig jaar hebben de bedrijven de beste offertes voor de gemeentelijke aanbestedingen uitgebracht.

GroenLinks doet dit met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Doel van de partij is om ervoor te zorgen dat over de volwaardigheid van het bedrijf kan worden gesproken in de commissie Ruimte. ‘De opgelegde geheimhouding belet dit en dat Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken bij de Kamers van Koophandel.

Editie Bommelerwaard Oplage: 21.720 exemplaren Verspreidingsgebied Aalst, Alem, Ammerzoden, Bern, Brakel, Bruchem, Delwijnen, Gameren, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Kerkwijk, Nederhemert (Noord en Zuid), Nieuwaal, Poederoijen, Rossum, Velddriel, Well, Wellseind, Zaltbommel en Zuilichem.

Uitgever/directie Het Kontakt Edities BV, Goudriaan Floor de Groot Kantooradres Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 Postadres redactie Postbus 1 | 2977 ZG Goudriaan

hoort niet zo’ schrijft GroenLinks. In de commissie Ruimte komt het B&W voorstel aan de orde om het bestemmingsplan te wijzigen voor de ponyfokkerij van Verlouw uit Ammerzoden. Volwaardigheid van een bedrijf is een normaal toestingscriterium bij elke aanvraag voor een nieuw agrarisch bouwperceel in het buitengebied. In de optieovereenkomst die het vorige college met Verlouw sloot, is dat ook expliciet opgeschreven. Daar nu van

afwijken, geen onafhankelijke deskundigenbeoordeling vragen en discussie erover door geheimhouding beletten, is volgens GroenLinks niet de goede manier van werken. ‘De gemeenteraad hoort open en helder besluiten te nemen, waarbij de schijn van bevoordeling vermeden wordt. Door de regels tijdens het spel te veranderen en daarbij de commissieleden geheimhouding op te leggen, wordt die schijn, al of niet terecht, gewekt.’

īĢġĢįĥĢĪĢįıš De korenmolen van de gebroeders Remmerde aan de Maasdijk in Nederhemert krijgt een grondige verfbeurt. Medewerkers van Molenmakers Coppens BV uit Bergharen zijn al enkele weken bezig om de molen van een nieuwe verflaag te voorzien. De molen stond vorige week overdag overigens niet in de rouwstand.Vanwege de werkzaamheden was dat niet nogelijk. ‘s Avonds werd de molen wel in rouwstand gezet, in verband met de dood van prins Friso.

Advertentieafdeling Tel (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 advertentie.bommelerwaard@hetkontakt.nl

Janneke Boogaard (06) 10 82 10 01 j.boogaard@hetkontakt.nl

Verspreiding Van de Meer / Gorinchem(0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Advertenties Melanie van Hemert (06) 53 91 64 98 m.vanhemert@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Tel. (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 85 52 redactie.bommelerwaard@hetkontakt.nl Redactie Britta Alink (06) 51 54 35 90 b.alink@hetkontakt.nl

Website www.hetkontakt.nl Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,56 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Land van Heusden en Altena, Leerdam, Alblasserwaard, Vianen, Lek en IJssel Oost en West en Klaroen.nl. Inzendtermijn Advertenties tot dinsdag 08.30 uur Persberichten tot maandag 15.00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


Familieberichten

Woensdag 21 augustus 2013

Na de vacatures nu ook de familieberichten online. Kijk op: www.hetkontakt.nl/familieberichten GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad. '(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Wij maken voor u een waterpuls ø 63, 8 meter diep â&#x201A;Ź 230,p/m meer â&#x201A;Ź 16,ook voor al uw waterpompen B.H.O. 0345-682429

Samen verder en trouwplannen

Opgeven familieberichten

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot dinsdagochtend 08.30 uur opgeven.

Cursus Positieve Psychologie voor Vrouwen

â&#x20AC;&#x2122;Een cadeau voor jezelf!â&#x20AC;&#x2122;

E-mail: advertentie.bommelerwaard@ hetkontakt.nl

Op maandagochtend 9 september start drs. Maja Jeffkins in Gorinchem een geheel nieuwe cursus Positieve Praktische Psychologie voor Vrouwen! Deze cursus van acht bijeenkomsten is speciaal bedoeld voor vrouwen die geĂŻnteresseerd zijn in allerlei onderwerpen uit de hedendaagse psychologie en daar graag mĂŠĂŠr van willen weten. Deze psychologiecursus is een positieve cursus, waarin je aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen!

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

Maja Jeffkins: â&#x20AC;&#x2DC;Het is een gezellige cursus waarin je veel inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen.â&#x20AC;&#x2122;

Onderwerpen

Een gevarieerde collectie trouwkaarten hebben wij in huis jullie zijn van harte welkom.

Tijdens deze cursus krijg je antwoord op de vraag, waarom mensen zich gedragen zoals zij dat doen in verschillende situaties en hoe je daar het beste op kunt reageren. Allerlei tips en handvatten worden gegeven om positief om te kunnen gaan met allerlei lastige situaties. Het ontdekken van je verborgen talenten, â&#x20AC;&#x2122;empowermentâ&#x20AC;&#x2122; en communicatie op de werkvloer en in relaties en het verschil in communicatie tussen mannen en vrouwen zullen o.a. besproken worden. Maar er zullen natuurlijk nog andere nieuwe en boeiende onderwerpen aan de orde komen! Wij doen geen rollenspel en een specifieke vooropleiding is niet nodig.

STEUNPUNT VOEDSELBANK GORINCHEM

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en kost â&#x201A;Ź 220,- incl. materiaal en certificaat als bewijs van deelname. Alle deelneemsters ontvangen als welkomstgeschenk een leuke verrassing.

Data: 9/9, 23/9, 7/10, 4/11, 18/11, 2/12, 6/1, 20/1 Locatie: Zalencentrum De Heul, Nieuwehoven 141, Gorinchem Tijd: maandagochtend, 9.30 tot 11.30 uur Schrijf je snel in, want er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om deel te nemen aan deze unieke cursus!

Bel vrijblijvend voor meer informatie of een folder Tel. 010-234 45 54 of zie www.praktischepsychologie.nl EREN

GRATIS RESERV

HOLLYWOUD Programma van do. 22-08-2013 A

L

M

K

E

R

K

tot en met wo. 28-08-2013

Kom met je klas naar SPIJT! De verfilming van het gelijknamige boek van Carry Slee over een jongen die wordt gepest in de klas. 30 augustus a.s. een Horror Night in Hollywoud. Durf jij het aan! Reserveer dan snel. 10 september 2013 Ladies Night met de Nederlandse romantische komedie SMOORVERLIEFD en een modeshow van CHESS Oosterhout. Om uw bezoek nog aangenamer te maken is ons gebouw voorzien van klimaatbehandeling. Terwijl het buiten voorlopig nog warm blijft, is het in Hollywoud lekker koel! Overigens kunt u bij ons ook gratis parkeren.

350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur Tel 0-019 www.vrijemarktwamel.nl Fax: 0487-501155 info@vrijemarktwamel.nl Industriestraat 4 6659 AL Wamel

E: info@voedselbankgorinchem.nl W: www.voedselbankgorinchem.nl

Helicon Opleidingen MBO Geldermalsen

Donderdag 29 augustus

Info- en inschrijfmiddag

MORTAL INSTRUMENTS: CITY OF BONES - PREMIĂ&#x2C6;RE Do. 22-08 16.00/20.30, Vr. 23-08 16.00/20.30, Za. 24-08 16.00/20.30, Zo. 25-08 16.00/20.30, Ma. 26-08 16.00/20.30, Di. 27-08 16.00/20.30, Wo. 28-08 21.15 KICK-ASS 2 (16+) - PREMIĂ&#x2C6;RE Do. 22-08 21.00, Vr. 23-08 21.00, Za. 24-08 21.00, Zo. 25-08 21.00, Ma. 26-08 21.00, Di. 27-08 21.00, Wo. 28-08 21.00 ONE DIRECTION 3D DAG - VOORPREMIĂ&#x2C6;RE Wo. 28-08 13.30/15.30/18.30 BORGMAN (16+) - VOORPREMIĂ&#x2C6;RE Wo. 28-08 20.45 THE LONE RANGER Do. 22-08 20.45, Vr. 23-08 20.45, Za. 24-08 20.45, Zo. 25-08 20.45, Ma. 26-08 20.45, Di. 27-08 20.45, Wo. 28-08 20.30 PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS 3D Do. 22-08 19.00, Vr. 23-08 19.00, Za. 24-08 19.00, Zo. 25-08 19.00, Ma. 26-08 19.00, Di. 27-08 19.00 Wo. 28-08 19.00 DE SMURFEN 2 3D NL Do. 22-08 11.00/13.30/15.15/16.15/18.25, Vr. 23-08 11.00/13.30/ 15.15/16.15/18.25, Za. 24-08 11.00/13.30/15.15/16.15/18.25, Zo. 25-08 11.00/13.30/ 15.15/16.15/18.25, Ma. 26-08 11.00/13.30/15.15/16.15/18.25, Di. 27-08 11.00/ 13.30/15.15/16.15/18.25, Wo. 28-08 11.00/14.00/16.15/18.40 THE WOLVERINE 3D Do. 22-08 21.15, Vr. 23-08 21.15, Za. 24-08 21.15, Zo. 25-08 21.15, Ma. 26-08 21.15, Di. 27-08 21.15 RED 2 Do. 22-08 18.50, Za. 24-08 18.50, Ma. 26-08 18.50, Wo. 28-08 18.50, GROWN UPS 2 Vr. 23-08 18.50, Zo. 25-08 18.50, Di. 27-08 18.50 MONSTERS UNIVERSITY NL (nu in 2D ) Do. 22-08 11.00/13.00, Vr. 23-08 11.00/13.00, Za. 24-08 11.00/13.00, Zo. 25-08 11.00/13.00, Ma. 26-08 11.00/13.00, Di. 27-08 11.00/13.00, Wo. 28-08 11.00/13.00, NOW YOU SEE ME Do. 22-08 18.30, Vr. 23-08 18.30, Za. 24-08 18.30, Zo. 25-08 18.30, Ma. 26-08 18.30, Di. 27-08 18.30, VERSCHRIKKELIJKE IKKE 3D NL Do. 22-08 11.00/14.00/15.45, Vr. 23-08 11.00/14.00/15.45, Za. 24-08 11.00/14.00/15.45, Zo. 25-08 11.00/14.00/15.45, Ma. 26-08 11.00/14.00/15.45, Di. 27-08 11.00/14.00/15.45, Wo. 28-08 11.00/13.45/15.45, SPIJT! Do. 22-08 11.00/13.45, Vr. 23-08 11.00/13.45, Za. 24-08 11.00/13.45, Zo. 25-08 11.00/13.45, Ma. 26-08 11.00/13.45, Di. 27-08 11.00/13.45, Wo. 28-08 11.00/16.00,

Ons programma kunt u ook vinden op onze website www.hollywoud.nl SPORTLAAN 59 TE ALMKERK, (GRATIS) RESERVEREN 0183-307286

16.00 - 18.00 uur

$Dier, Gedrag & Welzijn $Logistiek & Transport $Teelt & Techniek $Activiteitenbegeleider Natuur & Welzijn Eco & Wildlife Studies $ Outdoor & Adventure $Toegepaste Biologie $ mbogeldermalsen.nl

Burg. Roozeveld v/d Venlaan 7, Geldermalsen (vlakbij station)

4

VOLG ONS OP TWITTER: @RVoetbal

POWERED BY HET KONTAKT EDITIES


Woensdag 21 augustus 2013

Kijken, graven en maliënkolders ĞĪĪĢįķĬġĢīš De museumzolder van Kasteel Ammersoyen is opnieuw ingericht. Niet alleen is er een rijke verzameling archeologische vondsten te zien, ook is nu de bewoningsgeschiedenis tot leven gewekt. Jonge bezoekers vinden er nu ook leuke doe activiteiten. Zo kunnen ze een miniatuurversie van het kasteel nabouwen of als echte archeologen schatten opgraven.

q WWW.GLK.NL/AMMERSOYEN

Nederlandse les ķĞĩığĬĪĪĢĩš Stichting Kompas zoekt vrijwilligers, vrouwen en mannen, die Nederlandse les willen geven. Het gaat dan met name om NT2 docenten, mensen met ervaring in het onderwijs en helpers voor verschillende taalgroepen op woensdag- en vrijdagochtend, dinsdagmiddag, dinsdag- en donderdagavond. Meer informatie of aanmelden: Joke Verkuijlen, 0418-512656 of jokeverkuijlen@chello.nl.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

nieuws

5

Trekken van kabels onder de Waal door vereist precisiewerk

Extra stroom voor Bommelerwaard Netbeheerder Liander heeft in augustus nieuwe elektriciteitskabels aan laten leggen tussen Herwijnen en Zuilichem. Onder de Waal door. ĥĢįĴĦħīĢīĊķIJĦĩĦĠĥĢĪ š De totale lengte die tussen beide uiterwaarden moest worden overbrugd bedraagt ongeveer 670 meter. De kabel ligt op een diepte van 23 meter onder het maaiveld en op circa vier meter onder de rivierbodem. De nieuwe elektriciteitskabel loopt van het verdeelstation in Vuren naar het station in Zuilichem. Naast de kruising onder de Waal door, zal er ook een kilometerlange gleuf worden gegraven door de uiterwaarden aan de Vurense en Herwijnense kant van de Waal. Het complete project wordt uitgevoerd door firma Van de Beek uit Neerijnen. De extra kabels maken deel

uit van het middenspanningsnetwerk van Liander en zijn volgens de netbeheerder nodig om de elektriciteitsvoorziening in de Bommelerwaard robuuster te maken. Tijdens de helicoptercrash in 2007 werd duidelijk hoe kwetsbaar het gebied van de Bommelerwaard is. Vooral de tuinbouw is een grote afnemer, maar ook een grote leverancier van de regionale stroomvoorziening. De afgelopen periode is al een versnelling ingezet om de capaciteit van de Bommelerwaardse elektriciteitsnetwerken te verhogen. Liander is bezig om de netten geschikter te maken voor het ontvangen en het leveren van

lokaal opgewekte stroom. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor een netaanpassing van 10.000 naar 20.000 Volt. Begin augustus is op het kruispunt Nieuwstraat/Dijkzichtstraat in Zuilichem een grote boorstelling geplaatst. Deze week zullen de werkzaamheden worden afgerond. De aanleg van kabels onder de bodem van de rivier is een ingewikkelde klus. Het boren is precisiewerk, waarbij gebruik wordt van de modernste meettechnieken. Herman van de Beek: “Op plekken waar we rivieren, dijken en spoorwegen moeten kruisen, wordt tegenwoordig standaard geboord. Bij de

doorkruising van de Waal, hoeft het scheepvaartverkeer niet te worden gestoord en ook Rijkswaterstaat heeft bij de werkzaamheden ‘Ruimte voor de Rivier’ geen hinder van de kabels.” Tijdens het boorproces koppelt de boormeester telkens boorstangen aan elkaar en stuurt de boorkop al duwend en roterend naar de overzijde. De losgeboorde grond spoelt als een kleiachtige substantie terug en wordt gerecycled voor hergebruik. Als de overzijde bereikt is, wordt er een ruimere boor teruggetrokken om de diameter van het boorgat groter te maken. Daarna worden er mantelbuizen ingetrokken en ten slotte daarin de kabels getrokken.”

q WWW.KOMPASBOMMELERWAARD.NL

HHG moet nieuwe vergunning vragen ĞĞĩİıš De rechtbank heeft de verbouwing van een pand aan de Dorpsstraat in Aalst stilgelegd. De hersteld hervormde gemeente wil er een kerkelijk centrum maken en had wel een vergunning aangevraagd voor de gewijzigde functie, maar niet voor het aanpassen van de gevel. Omwonenden kaartten dit met succes aan bij de rechter. De kerkelijke gemeenschap moet nu opnieuw een vergunning aanvragen. De HHG gebruikt nu het ijsclubgebouw als kerkelijk centrum, maar dat is niet beschikbaar bij vorst en het is niet goed geïsoleerd. De gelovigen zijn ook aan het sparen voor een nieuwe kerk in De Ham IV.

Meditative yoga ķĞĩığĬĪĪĢĩš Sinds juli is Praktijk Hermine Schoneveld gevestigd aan de Nieuwstraat 4 in Zaltbommel, boven de bibliotheek. Vanaf 4 september biedt Schoneveld in haar praktijk meditatieve yoga aan, geschikt voor iedereen die ruimte en rust wil ervaren. Meer informatie: 0418-795025.

™>cYZj^iZglVVgYZcW^_=Zgl^_cZc`dbZcYZWj^oZclZZgWdkZcYZ\gdcY#

Zaltbommel ruimt gasgrond op ķĞĩığĬĪĪĢĩš Zaltbommel is vrijdag begonnen met de sanering van de grond waar tot 1959 de gasfabriek stond. De werkzaamheden duren tot 1 november. Het gaat om twee locaties. De bodem in de hoek van de De Virieusingel en

Waalbandijk is eigendom van Alliander en kan na de schoonmaakbeurt opnieuw ontwikkeld worden. Op deze plek stond vroeger de gasfabriek en de bijbehorende directeurswoning en dienstwoning. De andere plek is het voormalige vatenterrein van de gasfabriek ten noorden van de Waalban-

™=ZiiZggZ^cdcYZgYZkddgbVa^\Z\Vh[VWg^Z`ldgYihX]ddc\ZbVV`i#

FOTO: LEVIN DEN BOER

dijk. Dit terrein blijft na de sanering een groene bestemming houden. Anderhalf miljoen De Zaltbommelse wethouder Ton van Balken, gedeputeerde Annemieke Traag en manager facilities van Alliander Ton Bernts gaven vrijdag het startsein voor de sanering. De kosten worden begroot op ruim anderhalf miljoen euro. Hiervan wordt het overgrote deel opgehoest door de provincie. De gemeenteraad stemde in september 2011 met het krediet in, alleen op voorwaarde dat partijen de bodemsanering uiterlijk medio 2013 zouden aanpakken. Ter voorbereiding op de werkzaamheden zijn eerder dit jaar het kantoorpand van Alliander, enkele opslagruimten en de woning De Virieusingel 34 gesloopt. Op het fabrieksterrein is tussen 1877 en 1958 gas geproduceerd. De gasfabriek is in 1959 gesloopt. Op het terrein vond tussen 1958 en 1965 nog wel levering van propaangas plaats. In 1965 is hier vervolgens een aardgasontvangststation gebouwd. Als gevolg van de productie en opslag van gas raakte de bodem verontreinigd met onder andere metalen.

FOTO: ADRI VAN KUILENBURG

Meedenken en -praten over beleid GDHHJB™ Inwoners van Rossum en Hurwenen zijn woensdag 4 september welkom in dorpshuis De Parel in Rossum om mee te praten en te denken over de maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid in Rossum en Hurwenen. De avond begint om 19.30 uur met een inleiding over het nut en de noodzaak van integraal accommodatiebeleid. Daarna volgt een interactief deel. Tijdens verschillende workshops kunnen inwoners meedenken en met hun ideeën een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun kern. Vragen die onder andere aan de orde komen zijn ‘welke activiteiten kunnen elkaar versterken’ en ‘waar kunnen we samenwerken’.

q WWW.MAASDRIEL.NL

Wordt Torentuin Icoonproject?

Lange adem nodig voor antenne

ķĞĩığĬĪĪĢĩš Na bijna vijf maanden hard werken, met inzet van veel vrijwilligers, doet Stichting De Torentuin een serieuze poging om ‘Icoonproject Gelderland 2014 Groen Dichterbij’ te worden. Op 23 november maakt de jury van het Oranjefonds bekend welke projecten genomineerd worden. De wedstrijd is vooral bedoeld voor projecten die ‘hun waarde ruimschoots hebben bewezen’. De Torentuin bestaat eigenlijk nog maar kort, maar wil laten zien wat in korte tijd allemaal bereikt kan worden.

īĢġĢįĥĢĪĢįıĉķIJĦġš Het architectenbureau in het kasteel op het eiland Nederhemert moet nog langer wachten op een snelle internetverbinding. Voor snel internet is een straalverbinding met een antenne nodig, maar eilandbewoners hebben bezwaar tegen zo’n prikmast. De gemeente gaat nu een andere procedure volgen om de mast alsnog mogelijk te maken. “Zonder snel internet gaat het bedrijf waarschijnlijk weg. Dat kost werkgelegenheid”, aldus de gemeente. Omwonenden worden betrokken bij het traject.


publicaties

Woensdag 21 augustus 2013

6 *Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten.

Spaar voor

50% KORTING op Ballarini pannen.

www.facebook.com/AHZaltbommel

@ahzaltbommel

www.ah-zaltbommel.nl

ÊÊÊÊ7œÀ`

Üi˜ÃÛiÀÛՏiÀ i˜Ê“i`ʍiÊ>>˜Ê>ÃÊ`œ˜>ÌiÕÀ

ŽˆŽÊœ«ÊÜÜÜ°`œiii˜Üi˜Ã°˜

TE KOOP AANGEBODEN

SHOWMODELLEN

TUINMEUBELEN

MET VEEL KORTING

40% 50% T/M

60%

Piet Versteegt

de tuinmeubel specialist

ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 21.00 uur vrijdag zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

Parkweg 43 - Beesd - www.pietversteegt.nl - tel: 0345 681625

Heeft u nog films en video’s en wilt u deze graag weer kunnen afspelen of bewaren zonder kwaliteitsverlies, maak dan nu gebruik van de service van ZaMaa en geniet opnieuw van al uw mooie en bijzondere momenten!

Gevr.: zilv. gld en rijksd. van Juliana, ook verzamelingen van munten en speldjes - bijbeltjes m. slotje - zeeuwse knoppen en zeeuwse sieraden. Wie heeft postzegels postfris. Tel. 0345-615800. LP's uit de jrn 50-60-70-80 en 90, jrn t.k. p. 100st v.a. €39,- (of minder). Tel. 0621265391. T.k. 2 duims benz. waterpomp zuigslang €200,-; rugspuit 15L nw €25,-; stationsfiets €50,-; centrifuge €20,-; zw zaagtafel 380v €150,-; omafiets zwart €80,-; waterpomp 220v €75,-. Tel. 0620997135. T.k. bagagerek/hondenrek v. Suzuki SX 4 1.6 5-drs Shogun €75,-; v. VW passaat type 3B6131 €75,-. Tel. 0623117546.

Neem voor informatie contact met ons op.

T.k. Batavus Intermezzo dmsfiets, lage instap, 57H, 8 versn., tr.rmn, voorv. en zadelpen geveerd, naafdynamo, a.nw; autoped kndrfiets. Tel. 06-10156502 n.o.z.

- U hebt een loszittend kunstgebit en/of u wilt een nieuw kunstgebit - U wilt meer weten over een implantaatgedragen prothese (klikgebit) - Reparaties terwijl u wacht, na telefonische afspraak - Opvulling van uw prothese binnen 3 en 4 uur - Voor bovengenoemde behandeling (op afspraak) heeft u geen verwijsbrief nodig van uw tandarts - Alle tandprothetische behandelingen van A tot Z onder één dak

T.k. PZ Strela hooischudder, bandensleep, Mercedes 250dsl 1986, bel.vrij, apk 157-2014. Tel. 06-29534064. T.k. twinnyload fietsendrager v. 2 fietsen. Tel. 0627210285. T.k. gaskookplaat 5-p €15,-; elek. kookplaat 2-p €15,-; hrnfiets m. versn. €65,-; ponykar p.n.o.t.k. Goed tehuis gez. v. hangoorkonijn. Tel. 06-49787536. T.k. zw stereo cass.deck jvc td-x502 €30,-; dig. fotocamera Canon powershot a85 €25,-; steengrill en rookpan m. acc. €45,-; elek. grill 28x46 €25, , elektr. pan Ø 40 nw. Tel. 0345-614865.

Van VHS video naar DVD €15,- per band. Meer dan 5 VHS video banden €10,- per stuk incl. omdoos en hoes. Ophaal- en thuisbrengservice bij meer dan 10 VHS banden.

ZaMaa 0654758212

BEL VOOR GRATIS DESKUNDIG ADVIES 0416-320452 Tandprothetische Praktijk Zembowicz BV Hertog Janstraat 1a, 5141 KJ Waalwijk * Lid Organisatie Nederlandse Tandprothetici


Gemeentenieuws

week

34

2I¿FLsOH informatiepagina 21 augustus 2013

100% Bob 0% op Bij het uitgaan maken al veel mensen de Bobafspraak. Bij bezoek aan vrienden voor een feestje, een festival of het strand is dat minder vanzelfsprekend. Vaak wordt dan alcohol geschonken. Het is daarom belangrijk dat je op tijd een duidelijke afspraak maakt wie terug rijdt om zo veilig thuis te komen. Liefst vóór het feestje, maar in ieder geval voordat er alcohol geschonken wordt. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Vrijwel iedere Nederlander weet dat alcohol en verkeer niet samengaan. Daarom spreken we met z'n allen af wie

de Bob is, voordat we met de auto ergens heen gaan waar alcohol geschonken wordt. Een Bob drinkt helemaal geen alcohol. Want als je eenmaal begint, wordt het steeds lastiger om 'nee' te zeggen. Dat komt niet alleen door de gezellige sfeer op dat moment, want uit onderzoek blijkt dat één drankje genoeg is om je trek te geven in het volgende. En dat gebeurt razendsnel, omdat alcohol al in ongeveer 10 minuten je hersenen bereikt. Wist je dat je lever ongeveer 1 à 1,5 uur doet over de afbraak van een standaardglas alcohol. Bij 8 glazen is dat dus 8 tot 12 uur. Dit betekent dat je na een avondje stevig drinken 's ochtends nog steeds alcohol in je bloed kunt hebben.

Parkeerterrein Beersteeg is tijdelijk afgesloten

Vraag tijdig subsidie voor 2014 aan

Het parkeerterrein Beersteeg aan de rand van de binnenstad is vanwege werkzaamheden afgesloten van maandag 12 augustus tot half oktober. Er is vervangende parkeerruimte op de Kindertuin.

De gemeente Zaltbommel verstrekt jaarlijks subsidie aan organisaties. Aan het verstrekken van subsidies zijn voorwaarden verbonden. Of u in aanmerking komt voor een subsidie, leest u in de beleidsregels en algemene subsidieverordening. Deze zijn te raadplegen via www.zaltbommel.nl. Voor subsidiejaar 2014 kunt u subsidie aanvragen. Wij vragen u dan vóór 15 september aanstaande een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier vindt u in de Digitale Balie op onze website.

Het parkeerterrein Beersteeg wordt uitgebreid met extra parkeerplaatsen. De voormalige gemeentewerf aan de Beersteeg wordt omgetoverd tot een groen parkeerterrein dat ruimte biedt aan 135 auto’s. Ook kunnen straks drie touringcars op het terrein parkeren. Aannemer Verhoeven Infra BV is al gestart met de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto parkeren op de Kindertuin naast restaurant La Provence aan de Gamerschestraat 81.

Wilt u voor uw organisatie voor het jaar 2014 subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 15 september. Een subsidie aanvragen na deze datum is niet mogelijk.

Nieuw subsidiebeleid vanaf 2014 Vanaf 2014 kent de gemeente Zaltbommel een nieuw subsidiebeleid. Het belangrijkste kenmerk van dit nieuwe beleid is dat de subsidie - meer dan voorheen - gekoppeld wordt aan activiteiten en prestaties die bijdragen aan bepaalde gemeentelijke doelstellingen. Deze doelen hebben betrekking op de onderwerpen als jeugd, participatie en cultuur. Meer informatie? Voor vragen of hulp bij het aanvragen van subsidie kunt u terecht bij het subsidieloket van de afdeling Samenleving & Ontwikkeling. U kunt het subsidieloket bereiken via subsidies@zaltbommel.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0418.

Straatverlichting binnenstad vervangen en opgeknapt

KIJK VOOR INFORMATIE OVER VERGUNNINGEN, BESLUITEN, PROJECTEN EN BESTEMMINGSPLANNEN OP

Op donderdag 10 oktober 2013 van 18.30 uur tot 21.30 uur organiseren wij een energiemarkt in wijkontmoetingscentrum De Grote Aak in Zaltbommel. Op de markt staan energiespecialisten van een twintigtal bedrijven die u graag advies en informatie geven over energiebesparing in en rond uw huis. Iedereen kan energie besparen in en rond de eigen woning. Op de markt kunt u informatie krijgen over energiebesparende maatregelen in en om het huis, energiezuinige apparaten en hoe u thuis bewuster kunt omgaan met energie. Als u minder energie verbruikt, is dat niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee! Kom op 10 oktober langs op de energiemarkt en laat u informeren. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Mobiel parkeren in Zaltbommel Vanaf 12 augustus 2013 kan iedereen met een mobiele telefoon ‘mobiel parkeren’ in de binnenstad van Zaltbommel. Met mobiel parkeren kunt u parkeergeld betalen via een mobiele telefoon in plaats van muntgeld of betaalkaart. U hoeft geen parkeerkaartje meer te kopen en u betaalt achteraf voor de tijd die u geparkeerd heeft. Om te parkeren is geen kleingeld of opgeladen chipknip meer nodig.

www.zaltbommel.nl

Informatieavond sportcomplex Middelsteeg Op 22 augustus organiseren wij een inspraak- en informatieavond waarbij we de plannen voor het nieuwe sportcomplex aan de Middelsteeg presenteren. De avond begint om 19.30 uur op het gemeentekantoor aan de Hogeweg in Zaltbommel. Tijdens deze krijgt u de kans om vragen te stellen en uw reactie op de plannen te geven. De avond duurt tot ongeveer 21.00 uur. Geïnteresseerden en omwonenden zijn van harte welkom bij de informatieavond op 22 augustus. Aanmelden is niet nodig.

Mobiel parkeren kan met elk type mobiele telefoon en is een snelle, veilige en makkelijke manier om parkeergeld te betalen. Meer informatie over mobiel parkeren vindt u op www.zaltbommel.nl/nieuwsberichten.

Deze zomer wordt de straatverlichting op de Markt, Gamerschestraat, Waterstraat en de Tolstraten vervangen of opgeknapt. De vervangingswerkzaamheden zijn al gestart en duren nog tot eind augustus. De nieuwe armaturen zijn voorzien van een moderne energiezuinige lichttechniek met een dimEare /(D module en spiegelreÀector. Meer info: www.zaltbommel.nl/nieuwsberichten.

Ga voor de bekendmakingen naar www.zaltbommel.nl Bezoekadres: Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel Telefoon: 14 0418 Fax: (0418) 681 645 E-mail: info@zaltbommel.nl

10 oktober energiemarkt

Postadres: Postbus 10002, 5300 DA Zaltbommel

Redactie: Gemeente Zaltbommel Fotografie: Sherry van der Velden, Gemeente Zaltbommel

TWITTER VOLG HET LAATSTE NIEUWS VIA:

Openingstijden: – Op maandag van 07.30 - 17.00 uur. – Op maandag van 17.00 20.00 uur is alleen Burgerzaken geopend voor paspoorten,

gem_zaltbommel rijbewijzen, identiteitsbewijzen, uittreksels en verklaringen. – Op dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.


algemeen

Woensdag 21 augustus 2013

8

Salt Boemel Wilt u ook op deze pagina adverteren!! Neem dan contact op met Melanie van Hemert 06-53916498 of m.vanhemert@hetkontakt.nl

Bloemsierkunst

PIMPERNEL

!!!!!!!!!! NAZOMEREN !!!!!!!!!!

10 ZONNEBLOEMEN 5,00 5 LAVENDELS 5,00 Een heerlijke nazomer met haar mooie kleuren vindt u wel bij de Pimpernel Bloemsierkunst de Pimpernel al 20 jaar een bloeiend bedrijf.

ollens

Maarten van Rossumstraat 2, 5328 CT Rossum, Tel. 0418 - 662888 Fiep Westendorpplein 4, 5302 TA Zaltbommel, Tel. 0418 - 512747 De Haar 38, 5324 DB Ammerzoden , Tel. 073 - 6113629

DAMES MODE

SCHERP AFGEPRIJZDE KLEDING!!

Tops €7,50 per artikel Shirts en rokken €10,00 per artikel Broeken, bloues, tunieken, jurken, blazers, vesten en truien €15,00 per artikel Jeans broeken en rokken €15,00 per artikel Kleding verkrijgbaar in de maten: 36 t/m 56. Prijzen gelden voor de verkoop op zaterdag aan huis. Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur Adres: Spellewaardsestraat 57, Zaltbommel

www.collens-damesmode.nl

:?8E;I8G8C(( L@K@E;@8;F<K N<<ID<<%B@AB?F<LBLEK

D <<;F<E%EC ^iXk`jgcXXkj`e^ =fkf1DfiX[9flZ_Xbfli


Woensdag 21 augustus 2013

Dropactie van De Moasmeerminnen ĥĢĢįĢĴĞĞįġĢīš Carnavalsvereniging De Moasmeerminnen houdt de jaarlijkse dropverkoop in het dorp. Donderdag 29 augustus komen De Moasmeerminnen langs de deuren tussen 18.00 en 20.00 uur. De opbrengst is voor carnaval 2014. CV De Moasmeerminnen is een groep vrouwen die in 2003 het carnaval in ‘Poalingdurp’ weer nieuw leven wist in te blazen.

q WWW.DEMOASMEERMINNEN.NL

Volwassentheater Geursenproducties ķĞĩığĬĪĪĢĩš Het nieuwe theaterseizoen van Geursenproducties gaat maandag 2 september van start. Maar wel met wat nieuwe dingen. Ten eerste is Geursenproducties een stichting geworden, met vijf bestuursleden. Daarnaast wordt er een groep voor volwassenen gestart. Theater Opmaat repeteert op dinsdag vanaf 20.00 uur in de Nieuwstraat, boven de oude bibliotheek. Ook bestaande groepen beginnen weer te draaien. Er zijn lessen in het scoutinggebouw en in dorpshuis De Kil in Hurwenen. Kijk op:

q

WWW.GEURSENPRODUCTIES.NL

Echtpaar Van Veen in het zonnetje ķĞĩığĬĪĪĢĩš Arie en Magda van Veen uit Zaltbommel zijn donderdag in het zonnetje gezet. Arie was ruim tien jaar, onbetaald, beheerder van de Oude Aak en zijn vrouw hielp hem die periode. Daarnaast verricht zij al twintg jaar vrijwilligerswerk in diverse sectoren. Daarnaast is het echtpaar de drijvende kracht in de Nieuwe Aak waar zij diverse activiteiten vrijwillig organiseren en begeleiden. Omdat hun inzet zeer wordt gewaardeerd heeft wethouder Ton van Balken tijdens de klaverjasavond in de Nieuwe Aak een bloemetje overhandigd aan het duo, namens de gemeente Zaltbommel.

Stadsmuur verder zichtbaar gemaakt

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

accent

WWW.HETKONTAKT.NL

9

Mariënwaerdt

Vrienden helpen landgoed in stand te houden met geld en inzet

‘Dit geeft voldoening en ontspanning’ De wandelpaden op landgoed Mariënwaerdt in Beesd moeten opgeknapt worden. Adri Hopma uit Zaltbommel zet zich er graag voor in. ķĞĩığĬĪĪĢĩš Hopma is altijd al liefhebber geweest van cultuur. Zo was ze ooit beheerder van het Stadskasteel in Zaltbommel. Ook als ze op landgoed Mariënwaerdt in Beesd rondloopt, snuift ze graag de eeuwenoude geschiedenis op. “Het is heel bijzonder dat het landgoed al meer dan 250 jaar in zijn geheel in handen is van één familie. Doordat het zo groot is, is het ook kostbaar. Dat zijn de redenen dat in 2002 de Vrienden van Mariënwaerdt in het leven zijn geroepen”, vertelt Hopma. Zij kent het landgoed al uit haar jeugd; een klasgenoot woonde er. Toen ze hoorde over de vrienden besloot ze al snel zich daarvoor in te zetten. “We willen het behouden voor de toekomst. Wij zijn er voor de finishing touch: de zaken waar de familie Van Verschuer niet aan toekomt, maar die

wel een meerwaarde geven voor bezoekers van het landgoed. We hebben er allemaal voordeel bij dat er zo’n uniek gebied vlak om de hoek ligt.” En zo denken meer mensen erover: het ledental van de Vrienden van Mariënwaerdt schommelt rond de zeshonderd, waarvan heel wat in de Bommelerwaard. Ieder betaalt 15,00 euro per jaar. “Dat wordt vooral gebruikt om materialen aan te schaffen. Daarnaast stoppen we onze tijd en inzet in het landgoed.” De vrienden hebben een streepje voor bij Mariënwaerdt; ze krijgen onder andere korting op de entree voor de fairs. Maar bovenal vinden ze het leuk de handen uit de mouwen te steken. “Het geeft ontspanning en voldoening.” De leden van de vereniging krijgen met elkaar heel wat voor elkaar, maar soms lopen ook zij tegen grenzen aan. Bijvoorbeeld nu ze de wandelpaden

op het landgoed willen aanpakken. “We willen een deel van de paden verharden. Alleen: dat kost al gauw dertig of veertig euro per meter.” Tijdens de landgoedfair, die vandaag begint en tot en met zondag duurt, proberen de vrienden via crowdfunding geld op te halen. “En wie weet spreken we wel ondernemers die een bijdrage in natura willen leveren”, hoopt Hopma. De vrienden laten op de fair in het klein zien wat ze in het groot willen realiseren. Bovendien is in de stand van de vrienden voor 7,50 euro een stappenteller te koop. Bezoekers kunnen vooraf schatten hoeveel stappen zij gaan zetten op de fair. Iedere fairdag worden onder de deelnemers met de beste schatting prijzen verloot. Behalve het opknappen van de paden, is een wens om de paden te verdelen

in routes voor wandelaars, MTB-ers en ruiters. Er is maar één ruiterpad en geen enkele officiële mountainbikeroute, waardoor fietsers en ruiters nu soms de wandelpaden gebruiken. Ook wil de vereniging wandelaars graag informeren over het landgoed. “We denken er bijvoorbeeld over om voor kinderen iets te doen met de speciale ladders die voor de kersenpluk gebruikt worden.” Volwassenen kunnen ook nog wel ‘bijgespijkerd’ worden, vindt Hopma. Daarom willen de vrienden de bierkelder aan de Biersteeg opknappen en inrichten met een bescheiden permanente presentatie. “Hoe precies? Dat is nog toekomstmuziek.” Janneke Boogaard

q WWW.VRIENDENVANMARIENWAERDT.NL

‘Straatkinderen zijn onze aandeelhouders’ ĪĞĞİġįĦĢĩ š Met een recreatiecentrum voor sportievelingen en toeristen uit het rijke westen steunt de Bergambachtse Stichting Open Uw Hart zo’n 350 straatkinderen uit Nairobi (Kenia). ,,Dat lijkt wat paradoxaal”, geeft voorzitter Jos Huizinga toe. ,,Maar met de opbrengsten uit het resort kunnen we in de sloppenwijken twee kindertehuizen runnen. Met dit concept zijn we veel minder afhankelijk van fondsen.” De wethouder van Maasdriel noemt de straatkinderen daarom ‘aandeelhouders’ van het project. Huizinga (58) is net teruggekeerd van een negendaagse reis door ‘donker’ Afrika en is zeer tevreden over de ontwikkeling van het moderne verblijfcentrum, dat dertig kilometer buiten Nairobi is opgetrokken. ,,Het ziet er pico bello uit.

Het is nog niet helemaal af, maar inmiddels geschikt voor overnachtingen en vergaderingen. Ons wensenlijstje wordt steeds korter. Niettemin willen we het het logeergedeelte uitbreiden tot veertig personen en het restaurant opknappen.” De Stichting Imani (‘Open Uw Hart’) houdt de vinger aan de pols. Huizinga reist tweemaal per jaar op eigen kosten naar Kenia om te zien of alles naar wens verloopt. Medebestuurslid Joop Vink, voormalig directeur van het gelijknamige bouwbedrijf uit Moordrecht, richt zich intussen op de bouwtechnische ontwikkeling. Hun aanspreekpunt in Afrika is Faith Wanjuri, die twintig jaar geleden haar loopbaan als modeontwerpster opgaf om straatkinderen een beter leven te gunnen. ,,Een onvoorstelbare opoffering”, meent Huizinga. ,,Ze was een topta-

lent in haar vak, maar ontfermde zich over baby’s die te vondeling werden gelegd en dakloze kinderen, die voortdurend op zoek waren naar voedsel. Vanaf 1991 heeft ze in haar opvangcentrum honderden straatkinderen in huis genomen. Veel Nederlandse stichtingen hebben haar sindsdien van fondsen voorzien, maar het was altijd weer spannend om financieel in de pas te blijven lopen. Dat vrat energie en slokte veel tijd op. Daarom hebben we in overleg met Faith een nieuw concept bedacht waarin we met te grote donorafhankelijkheid wilden afrekenen. Je zou het ontwikkelingshulp op commerciële basis kunnen noemen, maar daar is in onze ogen niets op tegen. We kunnen op deze manier het werk in de kindertehuizen financieel voor langere tijd veilig stellen. Je moet je strategie aanpassen om

inkomsten te genereren. Ik noem dat ‘de derde weg’. Het recreatiecentrum Oloolua is volgens Huizinga een perfecte uitvalsbasis voor de omringende wildparken en hoogtestages. ,,Liefhebbers van Afrika komen maximaal aan hun trekken. Als voormalig directeur van een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking ben ik verliefd geraakt op dat continent. Het resort ligt op een hoogte van 1800 meter en is voor sportievelingen een prima locatie om prachtige wandelingen te maken of je voor te bereiden op atletiekevenementen. Daarnaast willen we lokale bedrijven interesseren voor congressen en vergaderingen op het complex. En nogmaals, de winst verdwijnt niet in onze zakken, maar wordt linea recta overgemaakt naar de bankrekening van de kindertehuizen.”

ķĞĩığĬĪĪĢĩš Aannemer Nico de Bont start binnenkort met werkzaamheden aan de oude stadsmuur ter hoogte van de Torentuin en de Heksenwal in Zaltbommel. Restanten van de muur werden gevonden tijdens de bouw van nieuwe huizen in de Agnietentuin. Ze hebben een jaar toegedekt gelegen totdat de gemeente van de provincie geld kreeg voor ‘visualisatie’. Een deel van de muur wordt zichtbaar gemaakt in een moderne vorm, bijvoorbeeld met korven van draadstaal gevuld met keien. Daarvoor is gekozen omdat niet bekend is hoe de muur er vroeger precies uitzag. Historiserend herstel kan daarom niet.

Tour de France-spel H;=?Eš Het Tour de France-spel van Het Kontakt Edities is gewonnen door C.J. van Vliet uit Arkel. De hoofdprijs is een racefiets Eddy Merckx AMX 3, beschikbaar gesteld door Plieger Sport Meerkerk. De overige prijswinnaars zijn: T. van der Hoogt, NieuwLekkerland (compleet verzorgde reis naar etappe Tour de France 2014), R.H. den Boer, Schoonhoven (wielertenue), Erik Heijstek, Nieuwendijk (fietshelm), Jan van Bruchem, Meerkerk (fietshelm), Jan Swijnenburg, Krimpen a/d IJssel (draagbare radio), H. van Boxtel, Heusden (fietszonnebril), Marianne Vlot, Oud-Alblas (fietscomputer) en Ben Klieverik, Giessenburg (hogedrukpomp).

™?dh=j^o^c\V^c@Zc^V/Æ=Zi\ZaYldgYia^cZVgZXiVdkZg\ZbVV`icVVgYZWVc`gZ`Zc^c\kVcYZ`^cYZgiZ]j^oZc#Ç

FOTO: PR


OP

S R E KAM

KIJK OP ACTION.NL V VOOR DE FOLDER!!

ZWEVENDE

KATOEN

MAXI

60x20x3,8 cm incl. bevestigingsmateriaal ook in 20x20 cm verkrijgbaar

140x200 cm

9 branduren vanille, red berries of black orchid

DEKBED OVERTREKSET diverse kleuren en dessins

WAND PLANK MDF

IRWR[FP

of love/home

IRWR[FP 

1.19

DAMES/HEREN

BAD JAS coral fleece

3.99

diverse kleuren dames: maten S-XL heren: maten S-XXL

Elders 14.95 17.99

OFFICE ESSENTIALS

COLLEGE BLOK 80 vel

0.75

DECO TIME

8.99 0.65

prachtige wenskaarten o.a. everyday, kerst

0.79

MICROVEZEL

STOFZUIGER ZAKKEN voor alle bekende merken

universeel ZUIGMOND of 6-delige ZUIGMONDEN SET

1.99

TRENDY

1.32

DAMES BALLERINA'S uni of dierprint maten 36-41

3D BOEK of STANSBLOK voor het zelf maken van

voorgestanste GLITTER 3D VELLEN SET/10

7.99

KS B OX 5 S T U

lijn of ruit geschikt voor 2-, 4of 23-rings mappen

multi color BUREAU ACCESSOIRES punaises, paperclips en klemmen

8.99 11.99 240x200 cm 13.99 240x220 cm 14.99 200x200 cm

1.69

jersey TRENDY SJAAL 200x40 cm

1.29

3.99

aromatic flavours GEURKAARS IN GLAS 30 branduren

0.92

LAMINEER APPARAAT zeer korte opwarmtijd ideaal voor thuis of op kantoor

glossy LAMINEER HOEZEN 20 stuks A6

0.39 1.29

20 stuks A4

PANTENE

200 ml of 250 ml

Elders 2.99 3.59

afbeeldingen 58x58 cm

stapelbaar 58x38x31 cm

9.99

9.99

SHAMPOO of CONDITIONER diverse soorten

VERRIJDBAAR

Elders 19.95 24.95

1.42

EXTRA COMPACT A4

HANDGESCHILDERD

WAND DECORATIE diverse

8 STUK S

OPBERG BOX met klemdeksel

Elders 7.95 8.95

1.29 4.79

.LMNYRRUZLQNHODGUHVVHQHQRYHULJHLQIRUPDWLHRSRQ]HZHEVLWHZZZDFWLRQQO

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 18-08-2013 t/m za. 24-08-2013 in Nederlandse filialen.

houten FOTOLIJST met hartjes

140x220 cm

GEUR THEELICHT extra groot formaat


Woensdag 21 augustus 2013

Bridgeles beginners ķĞĩığĬĪĪĢĩš De Zaltbommelse Bridge Club (ZBC) start bij voldoende belangstelling met bridgeles voor beginners. Bridgers met weinig ervaring krijgen daarnaast de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een beginnersgroep. Voor meer info kan men bellen met Marijke Hijzen (0418-514416).

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

11 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Gastouders

Jan en Jolanda vangen elke zomer Oekraïense kinderen op

‘Het gaat om liefde en aandacht’ ‘Dat doe je toch gewoon’, dacht Jolanda toen ze in 2004 de oproep voor vakantieopvang van kinderen uit Oekraïne zag. Ze geeft hen vooral liefde.

Funkey Hockey ķĞĩığĬĪĪĢĩš MHC Bommelerwaard wil in het nieuwe seizoen kinderen uit de groepen 1 en 2 op een speelse en uitdagende wijze aan het bewegen krijgen. Daarvoor is de kreet ‘Funkey’ bedacht: fun is the key. Verspreid over het jaar krijgen de kinderen drie blokken van elk tien trainingen. Het eerste blok gaat woensdag 28 augustus tussen 16.00 en 17.00 uur van start op de velden aan de Hogeweg. Deelname kost 30 euro per blok. Voor meer informatie: Nelleke Spronk via funkey@ mhc-bommelerwaard.nl.

Zwemvierdaagse ĨĢįĨġįĦĢĩš Zwemvereniging Kerkdriel en MFC de Kreek tekenen voor het tweede achtereenvolgende jaar voor de organisatie van de Zwemvierdaagse. Het evenement gaat maandag 26 augustus om 19.00 uur van start. Daarna verschijnen zwemmers op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag aan de start. Om aanspraak te maken op een medaille moet er op vier van de vijf dagen 250 of 500 meter worden gezwommen. De zaterdag wordt feestelijk afgesloten met een disco. Inschrijven: www.zvkerkdriel.nl.

Cursus Body-Fit ķĞĩığĬĪĪĢĩš Sportvereniging Dancesation gaat maandag 26 augustus van start met de cursus Body-Fit, een combinatie van aerobic, tae-bo, zumba fitness, figuurverbetering en conditietraining. Tieners en volwassenen zijn allebei welkom. De lessen worden zowel overdag als ‘s avonds gegeven op verschillende locaties in de Bommelerwaard. Hiervoor kan men de website www.bodyfitbommelerwaard.nl raadplegen. Alle cursussen staan onder leiding van een bevoegde en kundige docent. Deelnemers krijgen reductie op de prijs bij meer uren per week reductie. Inhalen van lessen is altijd mogelijk. Meer info: 0418-564056.

ĭĬĢġĢįĬĦħĢī š Het is niet de luxe die weeskinderen uit het veel armere Oekraïne noemen als hen gevraagd wordt waarnaar ze terugverlangen na drie maanden Nederland. Allemaal noemen ze de alledaagse dingen: samen spelletjes doen, bezoekjes aan opa en oma die hen snoepjes geven, fietsen met het gezin of kunnen uitslapen, want dat mogen de kinderen in het internaat niet. Jolanda en Jan de Bruin uit Poederoijen stelden in 2004 voor het eerst hun huis open voor een jongen uit Oekraine. “Er zat een A4’tje van de Stichting CHOE bij de schoolkrant”, herinnert Jolanda zich. “Ik dacht meteen: oe, dat ben ik. Ja, zonder aarzelen. Dat doe je toch gewoon? Leuk, kinderen.” Jan: “Jolanda wilde gelijk twee gastkinderen. Ik zei: nou, doe dat nou maar niet.” Van juni tot en met augustus kwam de dertienjarige Zhenya naar Poederoijen. Jolanda: “Ik realiseerde me wel: het gaat om getraumatiseerde kinderen, je kunt niet verwachten dat het gelijk goed gaat. Hij was in 2003 ook al in Nederland geweest, toen gaf hij moeilijkheden. Maar dat was bij een alleenstaande man. Bij ons kwam Zhenya in een gezin met kinderen. Onze oudste zoon was toen net zo oud als Zhenya. We hebben een dochter van inmiddels 25, onze jongens zijn nu 23 en 21. ” Beschadigd Ook Zhenya bleek een beschadigd kind; zijn moeder is alcoholiste, zijn vader is onbekend. Jan: “Hij bleef het liefst in zijn eigen coconnetje, achter de computer.” Jolanda: “Hij sloot zich af, had geen vertrouwen in mensen. Heel begrijpelijk.” Jan had moeite met het gedrag van Zhenya. Jolanda: “Na de eerste keer vroeg hij: moeten we dit nog wel vaker doen? Ik zei: ja, natuurlijk. We konden echt wat betekenen: liefde geven en onverdeelde aandacht. Het zit in heel kleine, eenvoudige dingen: speciaal voor Zhenya een appel schillen, samen fietsen. We spraken steeds Ne-

Vijf

Petanque kriskras door het dorpje Well ĴĢĩĩš Petanquevereniging Vualli uit Well verwelkomt zaterdag 7 september topspelers tijdens het het bijzondere ‘3 Slottoernooi’. Onder meer regerend Nederlands kampioen junioren Mario Blom uit Zaltbommel en de meervoudig Nederlands kampioenen Dino Naso en Edwin Bosch maken hun opwachting in Well. Bij het ‘3 Slottoernooi’ spelen een kleine honderd teams die zijn samengesteld uit twee personen het dorp het jeu de boulesspel op locaties kriskras verspreid over Well. De wedstrijden worden gespeeld op de grindopritten van de bewoners, het wandelparkje langs ‘t Heust en ‘t Singeltje rondom het historische Slot Well. Galerie en kunst- en ontmoetingscentrum De Jacobshoeve geldt als het kloppende hart van het ‘3 Slottoernooi’. Momenteel hebben zich al 83 teams ingeschreven. Verwacht wordt dat uiteindelijk zich zo’n 95 zullen aanmelden. Het toernooi wordt volgens het Belgische systeem gespeeld waarbij de winnaars tegen andere winnaars spelen. Hierdoor blijft uiteindelijk slechts een handjevol teams over.

Dominee Henk Veltkamp van de Sint Maarten praat met bewoners van de Bommelerwaard over zingeving. Hij vat het gesprek samen in vijf korte vragen. Deze week: Ben van Werven.

Nikoletta (links) en Natasha genieten van een potje ‘Mens erger je niet’, met hun Hollandse gastouders.

derlands met hem, kinderen pikken dat heel snel op. En Zhenya is heel intelligent. We hebben nog steeds contact met hem, onder andere per e-mail. Het is opvoeden op afstand. Kinderen die in Nederland geweest zijn, hebben meer glans in hun ogen, de lege blik is eruit. Hun schoolprestaties zijn beter, en ze verzorgen zichzelf beter.” Waaraan merkten Jan en Jolanda dat hun inzet iets betekende voor Zhenya? Jan: “Hij vond zijn eigenwaarde wat terug. Hij ging steeds meer aan onze jongste vertellen.” Jolanda: “Hij zegt tegen mij: jij bent mijn moeder. Afgelopen maart ben ik in Oekraïne geweest en heb ik een uur met hem gewandeld. Hij zei niks, terwijl ik het prettig vind als iemand verhalen vertelt. Maar het gaat niet om mijn eigen behoefte. Ik vroeg hem: wat betekent

dit nou voor jou? Hij zei: ‘Ik word hier rustig van.” Jan: “Ik denk wel dat jij een natuurtalent bent in het contact met kinderen. Jij voelt hen goed aan.” Zhenya kwam in 2005 opnieuw. In volgende zomers kwamen andere kinderen. Jolanda: “We hebben hier tien verschillende kinderen gehad. We zien ze allemaal nog.” Het is steeds moeilijk om hen na drie maanden weer te laten gaan. Jan: “Maar in het internaat ontbreekt het hen aan niets; met Nederlandse hulp is het daar goed geregeld. De kinderen missen alleen ouderliefde.” Skeeleren Deze zomer zijn Nikoletta (12) en Natasha (10) drie maanden bij Jan en Jolanda in huis. Ze dartelen er rond alsof ze thuis zijn. “Ze zijn hier vorig jaar

FOTO: ANNE MARIE HOEKSTRA

ook geweest”, zegt Jolanda. “Natasha vond zichzelf slecht als iets haar niet meteen lukte. Ik probeer haar uit te leggen dat ze rustig moet blijven. Doordat ze veel hebben meegemaakt zijn ze vaak druk, want als je stil en rustig bent, voel je de pijn. Maar dit jaar gaat het beter. Ze heeft zelfs leren skeeleren. Nu komt het afscheid dichterbij en worden de meisjes stiller.” De dochter van Jan en Jolanda rijdt het pad op. Nikoletta en Natasha rennen naar haar auto en begroeten haar uitbundig. Lachend vertelt Jolanda: “Zo gaat dat iedere keer, ook als wij thuiskomen.” De dochter is hoogzwanger. De Oekraïense meisjes hopen dat de baby nog vóór hun vertrek wordt geboren.

q WWW.CHOE.NL/VAKANTIEPLAN

Predikant hervormde gemeente Zuilichem

1

Wat is uw geloofs- of levensovertuiging?

Met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen geloof ik in God: Vader, Zoon en Heilige Geest. God heeft de wereld geschapen en zal deze wereld nieuw maken. Voor mij is heel belangrijk dat wij van het leven mogen houden omdat God het ook liefheeft. En ik geloof dat God goed is. Anders zou Hij Zijn Zoon Jezus niet gestuurd hebben naar de aarde om voor mensen te sterven èn op te staan.

2Wat zijn uw inspiratiebronnen? De Bijbel. Dat zijn heus niet alleen maar woorden! Want in en door dat Woord werkt Gods Geest. Dat maakt de Bijbel voor mij echt een dagelijkse inspiratiebron. Ook de natuur inspireert mij. Kijk, dat is onze moestuin. Met de kinderen hebben we dit voorjaar gezaaid en gepoot. Courgettes bijvoorbeeld. Kijk eens hoe groot die planten zijn geworden! Daar zit een kracht achter, onvoorstelbaar! En wat doen wij eraan, behalve wieden en water geven? Niks! Wat een wonder! Zo leren we onze kinderen ook: niets is gewoon.

3Welke ervaring heeft een belangrijke rol in uw leven gespeeld? Toen ik in 5-VWO zat wilde ik plantkunde gaan studeren in Wageningen. In die tijd hoorde ik een preek die bij mij echt aankwam. Het ging over Elia en Elisa, twee profeten uit het Oude Testament. Elisa krijgt van God de boodschap dat hij de opvolger van Elia zal worden. Zo ben ik mij gaandeweg geroepen gaan voelen om theologie te gaan studeren, en dus geen plantkunde. Nee, dat was geen rechtstreekse stem van God, maar wel een in mij groeiende overtuiging: dit is mijn weg.

4Wat heeft onze samenleving op het ogenblik vooral nodig? Vergeving door Jezus Christus. Wat kunnen mensen soms last hebben van oud zeer, ooit begraven maar nooit vergeven.

5Waar kunt u zich boos over maken? Als mensen niet met elkaar willen praten. Ook al lost een gesprek niet altijd alles op, je moet er wel toe bereid zijn.


publicaties

Woensdag 21 augustus 2013

WOMEN ONLY

WOMEN ONLY

WOMEN ONLY

WOMEN ONLY

HELFT V/D HELFT

50% KORTING {OP GESELECTEERDE ARTIKELEN}

Volg ons op Facebook, Twitter en Pinterest!

{OP GESEL ECT E E R D E A RT I K E LE N }

*Actie is geldig zolang de voorraad strekt (ook in de webshop).

12

H E T H U I S VA N D E M O D E

Energieweg 27, 4231 DJ Meerkerk, telefoon 0183-351401 | Bezoek ook onze webshop: www.zwijnenburgmode.nl

De eerste landgoedmarkt in Nederhemert wordt gehouden op vrijdag 23 augustus a.s. van 13.00 uur tot 21.00 uur # # !   

KLEDINGCOLLECTIE GROOT GEDEELTE 75% KORTING NIEUWPRIJS HOEDEN | TASSEN | ACCESSOIRES | EDELSMID KARIN VAN SANTEN | SCHILDERES KAARSENMAKERIJ KRAS | HOUTPRODUKTEN | BROCANTE ARTIKELEN GLASWERK | BLOEMEN | FRUIT | STREEKPRODUKTEN | HIGH TEA FOTOKAARTEN | BOEKEN | PLATEN | LEUKE TERRASJES MET HAPJES EN DRANKJE KOMT HET ZIEN!

EEN BEZOEK IS DE MOEITE WAARD EN STEUN DAARMEE TEVENS EEN GOED DOEL

EXPOSITIE VAN BUITENHUISJES MET TOEPASSING VAN ZONNEPALEN Plaats: Op het erf van familie HOBO aan de Molenstraat 69 in Nederhemert Noord Toegang: Gratis EEN MARKT DIE JE NIET MAG MISSEN. De Stichting Samaritaan beoogt te komen tot het realiseren van een hospice in de Bommelerwaard. Wat is een hospice? $#!#" #!!# " $ " "# ! #! $ # $ ! " $ !  ! !


Wonen en leven in het rustieke Nederhemert Ormeling III

gd rlaa e v s rij

In p

Nieuwbouw aan de Boterbloemstraat

6 stuks grondgebonden 3-onder-1 kap woningen k naar

? woning e w u e i een n

nd o v a e i t a t/m Informproject BoterbloemNstoraoardt .32a

Op zoe

trhemer uwbouw over nie (fase 2) in Nede its 38 ntre Sm

Ce iration raat 18 p s n I j i B eidst Nijverh ederhemert LN r. 1.00 uu 5317 N .00 tot 2

van 19 gustus u een a 3 2 te voor im Vrijdag u r r e eningen avond is van tek n e inloop z ie e z d in s t n he g tot uw Tijde esprek, etrekkin g b t d e n e m jv en eden. vrijbli van vrag che mogelijkh n e ll e t s echnis en het en / of t en rond wensen id om ev

Karakteristieke woningen met een ambachtelijke uitstraling, met kavels tot een diepte van 25 meter. Verkoop gestart / bouw 2e helft 2013! - Woningen van 345 m3 tot 360 m3 inhoud. - Totaal kaveloppervlak van 164 m2 tot 206 m2. - Afbouw inclusief berging, tegels en sanitair. - Tussenwoningen: Casco € 164.000,- (v.o.n.) Afbouw € 182.000,- (v.o.n.) - Hoekwoningen: Casco € 189.500,- (v.o.n.) Afbouw € 207.500,- (v.o.n.) Artist Impression

legenhe en op te do it ook ge d t d ie b spiratie k ij in rl r e u e tu m Na ’. tueel & Living en even ‘Lifestyle n te kijken a v d ie eb op het g .com w.smits w w k o Zie o

Het ontwerp, vermelde prijzen, opties en data zijn onder voorbehoud van goedkeuring van bouwplannen.

Nederhemert-Noord, een prachtig dorp gelegen aan de afgedamde Maas in de rustieke Bommelerwaard. In samenwerking met Gemeente Zaltbommel en Gerard Vos Makelaardij heeft Bouwbedrijf Hobo een tweetal projecten in ontwikkeling in Nederhemert: - Nieuwbouwproject “Ormeling III” - Bouwkavels “Het Boveneind” De kavels / koopwoningen van beide projecten bevinden zich in de vrije verkoop. Inschrijving op een lijst is niet noodzakelijk. Informeer bij de verkoopmakelaar naar de beschikbaarheid van de resterende kavel(s) of woning(en). Voor nadere informatie / tekeningen / omschrijvingen kunt u zich wenden tot de verkoopmakelaar op deze projecten.

Het Boveneind

op

Bouwgrond aan de Kapelstraat

Nog één bouwrijpe bouwkavel beschikbaar à 550 m2 Op planlocatie ‘Het Boveneind’, gesitueerd aan Kapelstraat 1, is alleen nog bouwkavel B voor verkoop beschikbaar. Deze fraaie kavel heeft een uitweg aan de Kapelstraat en een totaal oppervlakte van circa 550 m². Prijs op aanvraag. Artist Impression

Meer informatie: Gerard Vos Makelaardij en Funda.nl

Verkoop:

No

ko n te é é g

Er is een definitief ontwerp voor eventuele woningen beschikbaar dat zonder meerprijs bijgeleverd wordt.

Zonne-energie

PV-installaties voor groot en klein

Gerard Vos Makelaardij Maasdijk 2a, 5317 KR Nederhemert Tel: 0418 - 551 992 Fax: 0418 - 551 909 www.gerardvosmakelaardij.nl

Aannemer:

D. Hobo & zn. Bouwwerken BV Molenstraat 24, 5317 JG Nederhemert Tel: 0418 - 552 253 - Fax: 0418 - 552 875 www.hobonederhemert.nl

Duurzame en betaalbare energie binnen handbereik Met zonne-energie is het ook al zonder gebruik van subsidie mogelijk om op energiekosten te besparen! Dak of geen dak, hoge of lage kosten, een ongunstige oriëntatie of schaduw van omringende objecten? Hobo denkt mee in opties en oplossingen.


WAKKER WORDEN! VERBRUGGEN SLAAPKAMERS VLIJMEN

VEEL SENIOREN VOORDEEL!

DEKBED PRESTON BRONZE SYNTHETISCH 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 240/200 240/220

van van van van van

€ 135,€ 149,€ 179,€ 209,€ 225,-

voor voor voor voor voor

€ 89,€ 99,€ 119,€ 139,€ 149,-

van 135,-

deelbare bedden, senioren ledikanten, nachtkastjes en matrassen

89,-

DEKBED PRESTON BRONZE WOL / 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 200/220 240/200 240/220

van van van van van van

€ 149,€ 195,€ 239,€ 259,€ 299,€ 329,-

voor voor voor voor voor voor

€ 99,€ 129,€ 159,€ 179,€ 199,€ 219,-

van van van van van van

€ 135,€ 152,€ 180,€ 195,€ 217,€ 245,-

voor voor voor voor voor voor

99,-

€ 99,€ 129,€ 159,€ 169,€ 199,€ 219,-

van € 195,van € 239,van € 279,van € 400,van € 450,-

voor voor voor voor voor

Schuifdeurkast Hamburg Prijzen bij 197 cm hoogte: 150 cm van 493,voor 349,180 cm van 568,voor 409,201 cm van 658,voor 469,225 cm van 734voor 529,250 cm van 809,voor 589,-

van 135,-

99,-

DEKBED PRESTON SILVER DONS / 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 240/200 240/220

Nu bij aankoop van senioren ledikant met nachtkast en matras….. …..een elektrisch verstelbare lattenbodem GRATIS!!!!

van 149,-

DEKBED KATOEN 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 200/220 240/200 240/220

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

van 493,-

Ook leverbaar in de maten 280, 300, 320 en 350 cm breed en 223 en 235 cm hoog. In 7 actuele kleuren leverbaar

349,-

meerprijs voor de spiegeldeur en kranslijst, exclusief accessoires

€ 129,95 € 159,95 € 249,95 € 269,95 € 299,95

van 195,-

129,95

MODEL 4500

Schuifdeurkast Sinfonie

met elektrisch verstelbare boxspring 160/200 cm

Prijzen bij 200 cm hoogte vanaf: 113 cm van 675,- voor 473,150 cm van 822,- voor 576,188 cm van 830,- voor 581,200 cm van 851,- voor 596,225 cm van 885- voor 620,249 cm van 1074,- voor 752,-

€ 1695,€ 1795,-

voor

180/200 cm voor

ook in 210 en 220 cm leverbaar

MODEL 4600 met elektrisch verstelbare boxspring met pull-back systeem

van 675,Ook leverbaar in de maten : 167,280,298,336,373,400cm breed en 222 en 240cm hoog. In 8 actuele kleuren leverbaar. Meerprijs voor spiegel en glaskleuren.

160/200 cm

473,-

voor

180/200 cm voor

€ 1995,€ 2095,-

ook in 210 en 220 cm leverbaar

EXTRA SUMMERSALE MOON300

* Bij aankoop van 2 bedbodems en 2 matrassen NU de 2e bedbodem GRATIS.

Summer Informeer naar de voorwaarden.

SALE

Een greep uit de merken die wij in onze collectie hebben: 4EMPURĠoĠ0OLYPREENĠoĠ.ORMAĠoĠ5BICAĠoĠ0ULLMANĠoĠ-AHOTONĠoĠ !RTE -ĠoĠ.OLTEĠoĠ:ONDAGlSĠMEUBELENĠoĠ6ELDAĠoĠ2ECORĠBEDDINGĠ oĠ"ELETTOĠoĠ(-,ĠBEDDINGĠoĠ"EDDINGĠCONCEPTSĠoĠ6ANĠ(OUDTĠ MEUBELENĠoĠ$EĠLINDEĠMEUBELENĠoĠWATERBEDDENĠVANĠ%30ĠoĠ 2AUCHĠoĠ3LIZINGĠoĠ3ENSOFLEXĠoĠ3TAUDĠ-ÃBELĠoĠ$IAMANTĠoĠ7ELLEĠ MÃBELĠoĠ(ELDERĠoĠ&EMIRAĠVANĠ%SĠHOMEĠoĠ"EDDINGHOUSEĠoĠ $ELTEX VĠANĠ$YCKĠoĠ(N,ĠBEDLINNENĠoĠ4EXWOOLĠoĠ*ONKERĠTEXTILEĠoĠ #EVILITĠoĠ4ĠEXTAPĠoĠ$AMAIĠoĠ&!.ĠoĠ$UCKYĠDONSĠoĠ!VEK

140/200 cm voor 160/200 cm voor 180/200 cm voor Ook in 210cm en 220cm leverbaar Tevens elektrisch verstelbaar verkrijgbaar

Verbruggen W W W. V E R B R U G G E N S L A A P K A M E R S V L I J M E N . N L

slaapkamers matrassen bedtextiel

De Akker 24 Vlijmen telefoon: 073-5130267 OPEN: ma t/m do 9.00-18.00u. vr 9.00-21.00u. za 9.00-17.00u.

€ 795,€ 895,€ 995,-

P

GRATIS

VOOR DE ZAAK


15 vrije tijd RIVIERENLAND, 23 T/M 25 AUGUSTUS 2013 Woensdag 21 augustus 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

Evenement

Historische locaties pakken uit met muziek, exposities en andere activiteiten

Forten verbinden heden en verleden Het laatste weekend van augustus is het weekend van de forten. Tegelijk met het Fortenfestival van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn ook de Vesting3hoekdagen. Kortom: van alles te doen bij de forten! įĦijĦĢįĢīĩĞīġš De Vesting3hoek Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren houdt op 23 en 24 augustus voor de derde keer de Vesting3hoekdagen. Op diverse locaties zijn leuke activiteiten. De verbindende factor tussen de locaties is nog steeds het water van de drie rivieren Maas, Waal en Merwede. Bezoekers kunnen dan ook met Veerdienst Gorinchem heen en weer varen tussen de plaatsen. Niet alleen de vestingen worden weer met elkaar verbonden, maar ook het verleden en het heden. Visserijdagen In Woudrichem bruist het vanwege de Visserijdagen. “De Visserijdagen zijn een zelfstandig en gratis evenement voor iedereen”, benadrukt Arend Groeneveld, voorzitter van Stichting De Oude Vissershaven. “Bezoekers hoeven dus niks te betalen, anders dan wat de flyer van de Vesting3hoekdagen doet geloven.” Op vrijdag 23 augustus kan men genieten van een 3-rivierenconcert in de haven van Woudrichem. Visserskoren en popkoren zullen elkaar afwisselen en hun zangkunsten ten gehore brengen. Wie liever naar sport kijkt, kan de roeiwedstrijden in de vestinggracht bijwonen. Twintig teams nemen het tegen elkaar op, waaronder de burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem. Zaterdag 24 augustus vinden de visserijdagen in Woudrichem plaats. Een dag vol ambachten en vermaak. Zo wordt er onder meer vis gebakken, paling gerookt, gesmeed, geklonken, hout bewerkt en netten geboet. Rond de haven zijn visdemonstraties en Oudhollandse spelen. Het visserijmuseum is open en in het stadje klinkt gezellige muziek. De toren is tussen 13:00 en 15:30 uur open. In deze uren lopen de gidsen af en aan om de bezoekers te vertellen over Woudrichem en de toren. Melden bij de toren aan de Kerkstraat 35, entree: 1,00 euro per persoon. De Martinuskerk aan de Kerkstraat is geopend van 12:00 tot 16:00 uur. In de kerk worden orgelconcerten gegeven.

™OdbZgb^YYV\W^_;dgiKjgZc/\Zc^ZiZckVcYZdb\Zk^c\!a^kZbjo^Z`ZcZZc\dZY\aVhl^_cd[W^Zg#

Activiteiten in Gorinchem In Gorinchem is op 23 en 24 augustus: de tentoonstelling Boulevard d’amour te bekijken. Een openlucht foto-expositie Buiten de Waterpoort met foto’s van bruidsparen. Met de QR-code kunnen toeschouwers het bijbehorende verhaal beluisteren. Muziek uit de goot Zaterdag 24 augustus staat in het teken van ‘Muziek uit de goot’. Meer dan vijftig straatmuzikanten (verdeeld over dertien bandjes) spelen vanaf 13:00 uur akoestische live-muziek in

KunstFort Asperen vertoont films 6HE:G:C™ De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn tijdens het Fortenfestival het decor voor films met karakter. Fort Asperen is één van de forten waar de films La Vita e Bella (zondag 25 augustus) en Les Intouchables (zaterdag 24 augustus) getoond worden. Als om 21:15 uur de zon is ondergegaan, zakt het publiek onderuit in het gras of zitzak met een hapje en drankje voor een bijzondere film met het fort als decor. Entree: 7,50 euro per persoon.

Op vrijdag 23 augustus 20:00 uur speelt Minetti met Hans Hoes in de taveerne. Het stuk gaat over de oude, beroemde acteur Minetti. Hij heeft de grootste rollen gespeeld uit de wereldliteratuur. Tot hij zich dertig jaar geleden terugtrok in de provincie – om precies te zijn in Wormerveer. En nu heeft hij een afspraak met een theaterdirecteur om nog een keer de mooiste rol van zijn leven te spelen: Shakespeare’s Koning Lear. Hij wacht, het publiek wacht met hem en wordt direct aangesproken bij zijn soms hilarische, soms tragische en soms woedende bespiegelingen. En steeds weer is het de vraag: komt de theaterdirecteur opdagen? Entree: 17,50 euro per persoon. Voorafgaand aan het theaterstuk of de film kunnen bezoekers in de taveerne of buiten op het terras genieten van een afternoon wine & beer voor 15,50 euro per persoon. Reserveren voor de films, het theater en het afternoon arrangement kan via info@kunstfortasperen.nl of 06-29090783.

q WWW.KUNSTFORTASPEREN.NL

het centrum op de Grote Markt, Groenmarkt, Varkenmarkt, Lingehaven en op het Wiarda Beckmanplein, op de pont en bij Fort Vuren. Hier spelen de muzikanten op het terras. Fortbezoekers kunnen heerlijk genieten van een versnapering, met verrassende muziek. Het is ook mogelijk om een rondleiding door het fort te krijgen, mits dit vooraf is aangegeven. Om 17:00 uur verzamelen alle Muziek uit de goot bands op de Grote Markt in Gorinchem voor de afsluiting. Het is ook mogelijk om de Grote Toren van Gorinchem samen met een gids te beklimmen. Reserveren en kaartverkoop bij de VVV, Grote Markt 17, 2,50 euro entree, klimmen van 12:00 tot 14:00 uur. Tevens is de Grote Kerk aan de Groenmarkt geopend van 11:00 tot 16:30 uur. Bezoekers kunnen de gerestaureerde Statenbijbels bekijken, evenals de tentoonstelling ‘Een verhaal in staal’, van de Vries Robbé, van 1881 tot 1976 de grootste werkgever van Gorinchem. Activiteiten op Slot Loevestein Slot Loevestein pakt deze zomer uit met wekelijks vele activiteiten op jong en oud. Ook tijdens de Vesting3hoekdagen is er van alles te doen. Op 23 augustus kunnen kinderen een maliënkolder maken. Of nou ja: een stoere armband van de ringetjes waarmee vroeger een maliënkolder werd gemaakt. De workshop wordt gegeven in het kasteel en is gratis bij aankoop van een entreebewijs. Er zijn twee workshops per dag, er kunnen maximaal acht kinderen per keer deelnemen.

over de vesting3hoek ™ 9ZKZhi^c\(]dZ`WZhiVVij^i<d" rinchem, Woudrichem, Vuren en Slot Loevestein. ™ 9ZoZadXVi^ZhbV`ZcdcYZgYZZa uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. ™ 9^i^hZZc\gdiZhZg^Z[dgiZcY^Z Nederland tussen 1815 en 1940 moesten beschermen.

Tijdens de Vesting3hoekdagen op 23 en 24 augustus komen in Slot Loevestein historische figuren tot leven tijdens spannende ridderverhalen in het kasteel. Zo vertelt een middeleeuwse schildknaap hoe het is om onder ridder Dirc Loef te dienen en hoe lang het wel niet duurt voor hij eindelijk een echte ridder wordt. Ondertussen schuurt hij zijn maliënkolder, dit is een beschermend vest dat door ridders werd gedragen. Zijn verhaal is als een live riddercursus in de notendop.

FOTO: MARIJKE VERHOEF

1001 bommen en granaten Slot Loevestein is meer dan een kasteel. Het is een vesting in de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als ‘sluitstuk’ van de Hollandse Waterlinie speelde de vesting eeuwenlang een belangrijke rol in deze verdedigingslinies. Met haar aarden wallen, dubbele grachten, bastions, arsenaal, bomvrij onderkomen en het straatje met soldatenhuisjes ademt de vesting nog steeds de sfeer van een 18e eeuws soldatendorp. Dit verhaal vertelt Slot Loevestein nu met de knallende presentatie ‘1001 bommen & granaten’. Op verschillende plaatsen in de vesting, bijgebouwen en kasteel zijn interactieve presentaties te vinden met ridders, gevangenen en soldaten in de hoofdrol: samen brengen ze de explosieve geschiedenis van de vesting en haar bewoners.

q WWW.VESTING3HOEK.NL

Spannend speuren bij GeoFort =:GL>?C:C ™ Het GeoFort in Herwijnen biedt de hele zomer dagelijks een groot aantal activiteiten, voor iedereen die de wereld van kaarten en navigatie op een spannende manier wil ontdekken. Bezoekers van het forteiland gaan zowel binnen als buiten het experiment aan met diverse geo-technieken. Ze raken gedesoriënteerd in de donkere ondergrondse gang, worden uitgedaagd in het doolhof en raken gefascineerd door kaarten in de Kazerne. Kinderen kunnen speuren in de Vleermuisspeurtuin van Staatsbosbeheer. Na een dagje GeoFort weten bezoekers hoe een zalm de weg vindt, waarom de noordpool verschuift, hoe een iPhone weet waar je bent, hoe kaarten kunnen liegen en nog veel meer. Het fort en het 3D café zijn tot en met 1 september dagelijks geopend van 11:00 tot 17:00 uur.

q WWW.GEOFORT.NL


algemeen

Woensdag 21 augustus 2013

Zomerfotowedstrijd

2013

Het Kontakt Edities bv en Klaroen.nl houden een zomer(vakantie)fotowedstrijd.

TE KOOP AANGEBODEN

Gratis wagen wiellamp (hang) v. 4 kapjes, zwaar eikenstoel m. lrn kuip, onderd. v. bureaustoel. Tel. 0649787536.

Guard zoekt mannen en vrouwen met initiatief voor de beveiliging Het succes van Guard Academy is de unieke combinatie van theorie en praktijk

T.k. 167 bovenbeugels isobouw, gebr. breedte bekisting B-400 ijzer â&#x201A;Ź0,50 p.s. smn â&#x201A;Ź83,50. Tel. 0645209301. T.k. 2 dmsfietsen Gazelle Swing a.nw â&#x201A;Ź225,- p.s. Tel. 0162-402716. T.k. 2,5 ltr Farrow & Ball verf, nr 17 l.gray â&#x201A;Ź50,-. Tel. 0645767338.

e me e n o i D w en o ie o m zen: j pr i

T.k. box i.z.g.s. m. kleed en speelgoed â&#x201A;Ź20,-. Tel. 0617023224. T.k. comp. scanner â&#x201A;Ź50,-; oude lampenradio sbr535a uit 1934 i.g.s. â&#x201A;Ź275,-. Tel. 0416692366. T.k. diepvr. kist â&#x201A;Ź35,-; elektr. fig.zaag machine â&#x201A;Ź50,-; ijzer.gieth.punter inboord motor def. â&#x201A;Ź200,-; 800 plantpotten 9x9x10cm zwart â&#x201A;Ź25,-. Tel. 0183-500112. T.k. dms + hrnfiets i.g.s. a â&#x201A;Ź50,-, 3 versn.; hoogslaper wit mdf 90x200 + lattenbod. incl. kastje en uitsch.bureau â&#x201A;Ź150,-. Tel. 0418-513493. T.k. gevr. oude ansichtkaarten en foto's van dorps- en stadsgezichten. Tel. 0345514446. T.k. grootm.tijd spullen o.a. Olivetti typemach. 1960, figuurzeepjes, eiken eetstoelen, buffetkast, bureau, eettafel, 2-dez. wandlampen enz. Tel. 0344-652330.

Ga snel naar: http://fotowedstrijden.hetkontakt.nl Een uitgave van

16

T.k. laptop tas â&#x201A;Ź5,-; sm.film viewer â&#x201A;Ź10,-; keyboard casio â&#x201A;Ź40,-; st. toren â&#x201A;Ź30,-; dvdspeler â&#x201A;Ź5,-; cd-speler â&#x201A;Ź5,-. Tel. 06-47157124.

Edities bv en Koninklijke BDU Uitgevers bv

Guard Academy houdt op zaterdag 31 augustus een speciale selectie- en adviesdag voor de opleiding MBO beveiliger 2 op haar vestigingen te Deventer, Nijmegen, Amsterdam en Dordrecht. Diegene die de opleiding met succes afronden zijn kort daarna vrijwel zeker van een baan in de beveiliging. Ruim 80% van de cursisten heeft na het behalen van het beveiligingsdiploma binnen 2 Ă 3 maanden een baan in de beveiliging gevonden. Ondanks de crisis is de vraag naar beveiligers namelijk nog steeds groot. Beveiligingsbedrijven vragen nog steeds goed opgeleid personeel. Dit komt onder meer door de steeds strenger wordende veiligheidseisen. Niet alleen bij luchthavens, maar ook bij scholen, ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen, industrieterreinen en evenementen. Bovendien neemt nog steeds de criminaliteit in omvang toe. Guard heeft in de loop der jaren honderden beveiligers opgeleid. De opleiding is intensief en duurt een half jaar. Bijna alle toegelaten cursisten slagen en vinden zeer snel werk in de beveiliging. Nog steeds wordt bij beveiligers gedacht aan grote sterke mannen. Niets is minder waar. Ook aan vrouwen in de beveiliging is steeds meer behoefte net als aan 45 plussers. We moeten hier bij denken aan werkzaamheden zoals telefoniste, receptioniste en conciĂŤrge functies op scholen, baliewerkzaamheden in overheidsgebouwen, maar ook front- en backstage activiteiten bij vele soorten evenementen en winkelbeveiliging. Om te mogen werken in de beveiliging is een MBO niveau 2 diploma vereist. Dat geslaagden van de Guard opleiding met dat diploma snel een baan vinden komt doordat de opleiding tot de meest complete en beste in Nederland mag worden gerekend. Guard biedt dan ook vele extra vakken zoals zelfverdediging, AED, parkeerregelaar en EHBO. Uniek is dat Guard de theorie opleiding combineert met een zeer gevarieerd praktijkgedeelte. Zo kunnen cursisten brede werkervaring opdoen en in de volle breedte kennismaken met het vakgebied. Ook kan de stage worden ingericht rondom de persoonlijke situatie van de stagiair en kan er tevens op veel momenten in de week stage worden gelopen. Ook in de weekenden. Een stage bijna op maat dus en aangepast aan de persoonlijke situatie. Guard kent eigenlijk geen uitvallers. Dit komt door de uitgebreide selectie vooraf. Zo wil de opleiding teleurstellingen voorkomen bij de cursist. Guard screent dan ook altijd vooraf. EEN TOEKOMST IN DE BEVEILIGING DIE WERKT EN LOONT Studeren kost helaas geld. Veel mensen die graag bij Guard de opleiding willen volgen hebben dat geld bij de start van de opleiding niet. Helaas is ook de overheid sinds enige tijd niet meer bereid om scholing te vergoeden. Guard merkt dan ook dat veel mensen niet meer willen en kunnen wachten op een bijdrage vanuit bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente. Ze tonen zelf initiatief, investeren zelf en nemen zo hun eigen toekomst in handen. Een belangrijke reden voor Guard om te starten met een eigen studieďŹ nancieringfonds waardoor voor iedereen met initiatief de opleiding toegankelijk en betaalbaar blijft. Voor inschrijving aan de opleiding is deelname aan de selectie- en adviesdag verplicht. Verder mag een cursist geen strafblad hebben. Inschrijven voor de selectie- en adviesdag kan via de website van Guard Academy, www.guardgroup.nl

<ZZ[db `^cYZgZc

â&#x153;&#x201A;

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

Gratis adverteren is mogelijk in Het Kontakt.

Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden:

INRUIL ANDER ONROEREND GOED BESPREEKBAAR

1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

ZALTBOMMEL - DE SCHANS 52

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van â&#x201A;Ź 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk. Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Mijn tekst luidt:

Banen voor het aanklikken

www.redeenkind.nl    

BINNENKORT OOK BESCHIKBAAR ALS APP

VEEL VOOR WEINING!!!! Deze ruime maisonnette woning is gelegen op de 1e verdieping van het appartementencomplex, boven het kleinschalige winkelcentrum â&#x20AC;&#x153;de Schansâ&#x20AC;? met een diversiteit aan winkels en een ruim parkeerterrein/plein voor de deur! Het appartementencomplex is omstreeks 1993 traditioneel gebouwd, opgetrokken in spouw en het dak is met pannen gedekt. Het complex is voorzien van betonnen vloeren. De maisonnette is gelegen op een hoek van de 1e etage, zodat u een prachtig vrij uitzicht naar 3 zijden heeft! Oppervlakte circa 90 m2. Globale indeling: Hal met meterkast, toilet en trapopgang naar de 1e verdieping. Woonkamer met open keuken en schuifpui naar het terras. De keuken is voorzien van een moderne inbouwkeuken met apparatuur. Op de verdieping grenzen aan de overloop 3 slaapkamers en een badkamer. De badkamer is voorzien van een ligbad, een toilet, een wastafel en de witgoedaansluitingen.

KOOPSOM â&#x201A;Ź 169.999,- kk

Kontaktjes Bommelerwaard

â&#x153;&#x201A;

VOLG ONS OP TWITTER: @RVoetbal

maar ook de laatste uitslagen, standen, programmaâ&#x20AC;&#x2122;s etc. vind je op het vernieuwde www.regio-voetbal.nl. Onmisbaar voor de voetballiefhebber in de regio.

Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur. In -en verkoop onroerend goed - Professionele bemiddeling - Taxaties -Projectontwikkeling

  @<<<<+9+7/4-;'89-5+*42

POWERED BY HET KONTAKT EDITIES


Woensdag 21 augustus 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

17 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

zaterdag

zaterdag

24 augustus

31 augustus

31 augustus

Concert voor orgel en fluit in Bommel

Feestelijke open dag in De Kloostertuin

Nacht zonder dak op terrein De Schutse

Willem Tank en Martijn Alsters geven een concert voor orgel en fluit in de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt 8 euro. Het programma bestaat uit zeven comnposities van Johann Sebastian Bach en de negen Flötenuhrstücke uit 1792 van Joseph Haydn. Deze eigentijdse stukken zijn makkelijk toegankelijk voor toehoorders.

Volkstuinvereniging De Kloostertuin viert haar 30-jarig bestaan op het complex aan de Gamerense Dijk. Er zijn vanaf 10.00 uur diverse activiteiten en kraampjes voor jong en oud.

Het terrein van De Schutse aan de voet van de Sint Maartenskerk wordt omgetoverd tot krottenwijk. Jongeren brengen hier de nacht door. Aanvang: 14.00.

DONDERDAG 22 AUGUSTUS

Open avond 19:30 Hellouw, Bloematelier Yogastudio Van Nature houdt een open avond. Laura van der Pol zal dan de nieuwe yogacursussen en workshops toelichten. www.byvannature.nl

rie Slee verfilming van ‘Spijt’ blijft op het programma van Cinema Zaltbommel staan. Entree: 7 euro.

Depp is nogmaals in Cinema Zaltbommel te zien. Entree: 8 euro. ZONDAG 25 AUGUSTUS

Wolverine 20:00 Zaltbommel, In Cinema Zaltbommel draait eenmalig ‘Wolverine 3D’. Entree: 9 euro.

VRIJDAG 23 AUGUSTUS

Verschrikkelijke Ikke 13:30 Zaltbommel, Cinema Zaltbommel vertoont ‘Verschrikkelijke Ikke 2’. Entree: 8,50 euro.

ZATERDAG 24 AUGUSTUS

16.00 tot 17.00 uur, donderdag van 17.00 tot 19.00 uur. Zaterdag wordt de vierdaagse afgesloten dan kan er gezwommen worden van 16.00 tot 17.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur is er disco. Deelname is 7,50 euro en deelnemers moeten in ieder geval zwemdiploma A in hun bezit hebben. www.zvkerkdriel.nl

MAANDAG 26 AUGUSTUS

Joffers 11:00 Nederhemert-Zuid, Acht ‘Joffers’ die elkaar elke twee maanden ontmoeten, exposeren hun werk aan de Kerklaan 12. De expositie bestaat uit schilderijen, tassen, illustraties, tekeningen en quilts en is 24 en 25 augustus nog te zien. Landgoedmarkt 13:00 Nederhemert, De opbrengst van de landgoedmarkt op het erf van de familie Hobo aan de Molenstraat 69B komt ten goede aan Stichting Hospice De Samaritaan in de Bommelerwaard. Voor inlichtingen: 0418-642545, 0418-640238 en 06-10436222. Verschrikkelijke Ikke 13:30 Zaltbommel, Cinema Zaltbommel vertoont ‘Verschrikkelijke Ikke 2’. Entree: 8,50 euro. Smurfen 15:30 Zaltbommel, In Cinema Zaltbommel draait ‘De Smurfen 2’. Entree: 8,50 euro. Spijt 18:00 Zaltbommel, CDe Car-

Boerenerfdag 10:00 Andel, De jaarlijkse boerenerfdag van de ZLTO Altena-Biesbosch wordt dit keer gehouden bij geitenhouderij en ijsboerderij ‘t Buitenhof aan de Middenweg in Andel. Smurfen 15:30 Zaltbommel, In Cinema Zaltbommel draait ‘De Smurfen 2’. Entree: 8,50 euro. Spijt 18:00 Zaltbommel, De Carrie Slee verfilming van ‘Spijt’ blijft op het programma van Cinema Zaltbommel staan. Entree: 7 euro. Orgel en fluit 20:00 Zaltbommel, Willem Tanke en Martijn Alsters geven een concert voor orgel en fluit in de Sint Maartenskerk. Het programma bestaat onder andere uit zeven composities van Johann Sebastian Bach. www.muziekkringbommelerwaard.nl The Lone Ranger 20:00 Zaltbommel, ‘The Lone Ranger’ met Johnny

Inschrijven driedaagse 19:00 Heerewaarden, Inschrijven voor de wandeldriedaagse in Heerewaarden bij dorpshuis De Vrijheid. De driedaagse wordt gehouden op 4, 5 en 6 september. Meer informatie: 0487572425, jongheerewaarden@hotmail.com of facebook. Body fit 18:30 Zaltbommel, Sportvereniging Dancesation start in het Cambium aan de Courtine de cursus Body-Fit, Meer informatie of aanmelden: 0418-564056 of op: www.bodyfitbommelerwaard.nl Zwemvierdaagse 19:00 Kerkdriel, MFC De Kreek houdt samen met zwemvereniging Kerkdriel voor de tweede keer de nationale zwemvierdaagse. Kinderen tot en met 10 jaar moeten vier dagen lang 10 banen zwemmen, vanaf 11 jaar moeten er vier dagen 20 banen gezwommen worden. Maandag zween van 19.0021.00 uur, dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, woensdag van

Inloopspreekuur 19:30 Aalst, In ‘t Gement kunnen Aalstenaren hun plannen en grieven betreffende de leefbaarheid in hun dorp aan het vijfkoppige gemeentelijke adviesorgaan voorleggen en toelichten.

denken hoe dit jubileum gevierd kan worden. DINSDAG 27 AUGUSTUS

Body-Fit 19:10 Aalst, Sportvereniging Dancesation start in sporthal De Maayenbogerd de cursus Body-Fit, een combinatiecursus bestaande uit Aerobic, Tae-Bo, Zumba Fitness, figuurverbetering conditietraining. De lessen zijn voor zowel tieners als volwassenen. Meer informatie of aanmelden: 0418-564056 of kijk op: www.bodyfitbommelerwaard.nl WOENSDAG 28 AUGUSTUS

Inlooprepetitie 19:45 Aalst, Zangvereniging Togido bestaat 80 jaar. Nieuwe leden zijn echter natuurlijk nog steeds welkom. Daarom wordt er een inlooprepetitie gehouden in het Dorpshuis. Body-Fit 20:00 Hedel, Sportvereniging Dancesation start in sportzaal De Hooge Wal de cursus Body-Fit. Meer informatie of aanmelden: 0418564056 of kijk op: www.bodyfitbommelerwaard.nl

Samen eten 12:00 Hedel, De maandelijkse eettafel in Hedel start weer op woensdag 28 augustus in ’t Gelre’s End. De zaal gaat open om 11.30 uur en de maaltijd begint om 12.00 uur. De kosten bedragen 8,50 euro per persoon inclusief een consumptie. Deelnemers kunnen zich tot 26 augustus opgeven bij Marianne Lagarde, 0735994508 en Adrie Quik, 073-5993098. Wie vervoer nodig heeft kan ook naar deze nummers bellen.

Aalst 1200 jaar 20:15 Aalst, In 2014 is het 1200 jaar geleden dat Aalst voor het eerst werd genoemd, Aalst heette toen Halosta. Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan wordt er een bijeenkomst gehouden om na te

Verschrikkelijke Ikke 13:30 Zaltbommel, Cinema Zaltbommel vertoont ‘Verschrikkelijke Ikke 2’. Gru keert terug in een nieuw avontuur: hij wordt door de Anti-Villain League gevraagd om een nieuwe supercrimineel tegen te houden. Alle

bekende personages uit de eerste film keren terug in deze nieuwe film. Entree: 8,50 euro. Struinen voor ukkies 14:00 Poederoijen, In de uiterwaarden nabij Slot Loevestein wordt een spannende Staatsbosbeheer excursie gehouden voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. Spelenderwijs de natuur ontdekken en genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft. Verzamelen bij het toegangshek van de grote parkeerplaats van Slot Loevestein. Deelname kost 3 euro voor kinderen tot en met 12 jaar, volwassenen betalen 5 euro. Meer informatie: Roel Weterings, 06-50964211. Smurfen 15:30 Zaltbommel, In Cinema Zaltbommel draait ‘De Smurfen 2’. De boze tovenaar Gargamel creëert een paar ondeugende Smurfachtige wezens genaamd de Stouterds. Daarmee hoopt hij de almachtige, magische Smurfessentie te kunnen benutten. Maar wanneer hij ontdekt dat alleen een echte Smurf hem kan geven wat hij wil, en alleen Smurfin een geheime spreuk weet die de Stouterds kan omtoveren tot echte Smurfen, ontvoert Gargamel de Smurfin en brengt haar naar Parijs. In Parijs verwerft Gargamel de aanbidding van miljoenen als ‘s werelds grootste tovenaar. Het is aan Grote Smurf, Klungel Smurf, Moppers-

uitgaan

zaterdag

murf en Hippe Smurf om terug te keren naar onze wereld, zich te herenigen met hun menselijke vrienden Patrick en Grace Winslow om Smurfin te redden. Entree: 8,50 euro. Eigenwijs 16:30 Zuilichem, In de gereformeerde kerk start kinderkoor ‘Eigenwijs’ weer met de repetities. Kinderen die mee willen zingen of graag een keertje willen komen kijken zijn welkom. Informatie: kinderkooreigenwijs@hotmail. com. Body-Fit 19:00 Zaltbommel, Sportvereniging Dancesation start in het Cambium aan de Courtine de cursus Body-Fit, een combinatiecursus bestaande uit Aerobic, Tae-Bo, Zumba Fitness, figuurverbetering conditietraining. De lessen zijn voor zowel tieners als volwassenen. Meer informatie of aanmelden: 0418-564056 of kijk op: www.bodyfitbommelerwaard.nl DONDERDAG 29 AUGUSTUS

Open les 15:30 Zaltbommel, Jeugdtheaterschool De tuin van Kees houdt open lessen voor iedereen die eens een keer wil komen kijken of meedoen. Vanaf donderdag 12 september wordt begonnen met de reguliere theaterlessen. www.detuinvankees.nl

Zondag 25 augustus

uur ds. C.H. Bijl.

AALST Herst. Herv. Gem. 11.00 uur ds. M. van Sligtenhorst, 18.30 uur ds. J.L. Schreuders. Herv. Gem. 09.30 uur ds. K. Groenendijk (voorber. H.A.), 18.30 uur ds. K.E. Schonewille.

GAMEREN Herst. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. A.C. Rijken. Herv. Gem. 09.30 uur kand. G.M. van Meijeren, 18.30 uur ds. G. Wassinkmaat.

ALEM H. Hubertus 09.30 uur Eucharistieviering. AMMERZODEN Verpleeghuis Het Zonnelied 14.30 uur A.C. Rijken, Protestantse viering.

GELDERMALSEN Vrije Evang. Gem. de Ark (MBO Helicon) 10.00 uur Johan Schep. HEDEL Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. J.J. Mulder.

HEEREWAARDEN Herv. Gem. 10.00 uur dhr. v.d. BRAKEL Stoel. Herv. Gem. a.h. Marktplein 09.30 uur ds. B.A. Belder, 18.30 KERKDRIEL uur kand. A. de Wit. Alemzaal Leijenstein 17.30 uur Eucharistieviering, past. B. Bus BRUCHEM Herv. Gem. PKN 09.30 en 18.30 (zaterdag 24 augustus). Prot.

Gem. 10.00 uur ds. L. Verseput. Ned. Herv. Gem. te Well/AmSt. Martinus Parochie 11.00 uur merzoden 10.00 uur ds. B. van Woord- en Communieviering, ‘t Veld. J. Vriesema. ZALTBOMMEL KERKWIJK Evang. Gem. Bommelerwaard Herv. Gem. PKN Kerkwijk/Del- (Toermalijn, Wielkamp 1) wijnen/Nederhemert 09.30 en 10.00 uur Gert Visscher. 18.30 uur ds. L. van Rees. Evangelisatie Herst. Ned. Herv. Kerk 14.00 uur ds. A. van Wijk. Geref. Kerk Vrijgem. 10.00 uur POEDEROIJEN ds. R. Sietsma, 16.30 uur ds. Herv. Gem. Poederoijen en U. v.d. Meer. Herv. Gem. SintLoevestein 09.30 uur ds. S. Maarten PKN 10.00 uur ds. J. Jumelet, 18.30 uur ds. G.H. Kronenburg. PKN Het Anker Koppelman. 10.00 uur ds. A. Boezewinkel. R.K. St. Martinuskerk in de ROSSUM Prot. Gem. Rossum-Hurwenen Franciscus-parochie 11.00 uur Eucharistieviering, past. B. 10.00 uur ds. L. Davidse. Bus. Volle Evangelie Gem. De Kandelaar (sportcomplex CamVELDDRIEL Parochie H. Martinus 19.00 uur bium, Courtine 4) 10.00 uur br. Johan Seepma. gezinsviering pr. J. Verhoeven (zaterdag 24 augustus). ZUILICHEM Geref. Kerk Gameren/ZuilWELL lichem 09.30 uur ds. H.J. Paas

(bed. H.A.), 18.30 uur ds. H.J. Homestart Steun aan gezinnen Paas. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 met jonge kinderen tot 6 jaar, uur ds. B. van Werven. Mariska van den Heuvel, tel. 06-35115437, email bommelerAPOTHEKEN waard@home-start.nl. Buiten de openingstijden van de Bommelerwaardse apothe- SOS TELEFONISCHE HULPDIENST ken is de Dienstapotheek in Den Bosch, 24 uur per dag de hal van het JBZ bereikbaar bereikbaar voor mensen met (Henri Dunantstraat 1, 5223 levensvragen, zorgen, verdriet GZ ’s-Hertogenbosch, tel. 073- of iets fijns dat ze willen delen, 5535999). tel. 0900-0767 of 073-6140048. HUMANITAS BOMMELERWAARD Thuisadministratie Steun aan mensen die achterop zijn geraakt met hun (financiële) administratie, Erica Eykema, tel. 06-12200119, email t.a.bommelerwaard@ hotmail.com. Steuntje in de rug Rouwverwerking door overlijden, maar ook rouw door verlies van gezondheid, werk of door scheiding, Heleen Post, tel. 06-23536651, email steun. humanitas@hotmail.com.

meer service online op www.hetkontakt.nl

STEUNPUNT WELZIJN BOMMELERWAARD EN HEEREWAARDEN Bernhardstraat 4, 5331 TA Kerkdriel, 0418-634231 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 11.30 uur. Op afspraak op dinsdagochtend in Zaltbommel. E info@steunpuntwelzijnbommelerwaard. I www.steunpuntwelzijnbommelerwaard.nl

service

Kerkdiensten Bommelerwaard


auto`s

Woensdag 21 augustus 2013

18

powered by Ford EcoBoost TopGear.nl:

“Uitzonderlijk

fijne auto” Ford Mondeo Platinum Gebaseerd op de riant uitgeruste Titanium-uitvoering, inclusief onder andere de volgende opties: • Premium 7-inch Touchscreen navigatiesysteem • Bluetooth® • USB • Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak • Alcantara lederen bekleding • Xenon verlichting met statische bocht verlichting • Keyless Entry • Parkeersensoren voor en achter • Elektrisch inklapbare buitenspiegels • 17-inch 15-spaaks lichtmetalen velgen Normaal vanaf 40.695,Voordeel

8.500,-

Nu

32.195,-

De Ford Mondeo Platinum uitvoering. Een krachtige én zuinige 1.6 EcoBoost of 1.6 TDCi motor.

Meer technologie. Meer uitrusting. Minder

bijtelling.

Koopt u? Dan profiteert u nu tijdelijk ook nog eens

.

*

van een aantrekkelijke inruilpremie van 2.000,-

Ook leverbaar als Platinum ECOnetic Lease met

20% bijtelling

Via Ford Lease vanaf 685,- per maand. Netto bijtelling vanaf 228,- per maand.

*De inruilpremie geldt niet op Platinum ECOnetic Lease. Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 23,3-13,0; liter/100 km: 4,3-7,7; CO2 g/km: 112-179.

Hendriks

M.C.Gerritse

Hendriks

Oss 0412 - 69 90 99

Tiel 0344 - 62 08 02

Zaltbommel 0418 - 57 50 00

www.autobedrijf-hendriks.nl

www.ford-gerritse.nl

www.autobedrijf-hendriks.nl

Daar krijg je nou een kleur van!

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. hooiruif nw gegalv.; munten van alles wat; fietsenplaatjes versch. jrn; koperen gew. in blokje; ijzeren gew. ds m. spullen; speldjes; postzegels van alles. Tel. 03444602038 T.k. linnen schilderijen, 1x boerderij m. landschap en huifkar €7,50, 1x molen, landschap en koeien €3,50, 1x zeilschepen bew. weer €10,, zndr lijst. Tel. 06-49787536. T.k. luchtbndn wagen v. tractor-paard; Etna potkachel; rijzadel + hoofdstellen. Tel. 0620668120.

Fullcolour adverteren, verrassend lage tarieven

T.k. oma kinderfiets 20" rose €50,-; Loeki kndrfiets rose €50,-; omafiets 28"zwart €50,-; ktv 60cm €25,-; waterpomp 220v, zuigslang + voetklep €60,-; rugspuit 15L €35,. Tel. 0418-662143. T.k. pol boot m 5 pk Johnson bb motor €525,-. Tel. 0416693809.

T.k. oude fotocamera Yashia 1:35 €5,-; 3x mini-radio €4,-; elek.mes Moulinex €3,-; sneeuwketting €12,-; elektr. dkn €6,-; 9 pr legersokken €7,-; bloeddruk mtr €5,-; 9 olielampen €33,-; 5 gew. v. 1kg en 1v. 2kg €10,-; oude klok m. 2 beelden €45,-; 50 romans €12,-; 50 kndrbkn €12,-; 100 stenen beeldjes €28,-; 3z stoof €6,-. Tel. 0612449914.

Actie voor vlinders is nodig. NU!

T.k. toercaravan Avento Master 350TLK + voort. + luifel vr.pr. €1050-,-. Tel. 0634394878. T.k. tractor Ferguson tef bj. 1955 m. kar en kooiwln, eggen en weidesleep €2000,-. Tel. 073-5991626. T.k. twinnyload €30,-; 2 hordrn m. alum. kozijn en deurdrangers 226,5x100221,5x94,5 €100,-; 2 schoorsteen coltkappen v. elk rookkanaal €30,-; kl bankschroef €15,-. Tel. 0735991532.

www.tienvoor12.nu


Woensdag 21 augustus 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

19 sport

Tess van Dalen twee keer eerste

De A en B van Nivo Sparta gaan meer oefenen

ĤĞĪĢįĢīš Drie jeugdruiters van Paardensportvereniging De Bommelerwaard hebben zich afgelopen weekend in de kijker gespeeld. In Elst was Tess van Dalen in de L2-klasse dressuur voor pony’s goed voor twee eerste plaatsen. In Sprang-Capelle reikte Niels Kiep eveneens tot een eerste plaats in de klasse B springen. Hanneke Kiep luisterde haar debuut in de L-klasse op met een tweede plek. De amazone van Gamerense club reed twee foutloze parcoursen.

ķĞĩığĬĪĪĢĩš In plaats van een training op vrijdagavond spelen de A- en B-jeugd van Nivo Sparta vaker oefenduels.

Jeugdtoernooi KBC ĨĢįĨġįĦĢĩš Badmintonclub KBC is op zoek naar jeugdbadmintonners die komend najaar mee willen doen aan het derde jeugdtoernooi op rij. Het evenement gaat alleen bij voldoende aanmeldingen door. KBC neemt in de week van 13 tot 20 september deel aan de Week van de Badminton. De week gaat vrijdag 13 september van start met een oudledenavond waarvoor intussen bijna 400 oud-leden zijn aangeschreven. De avond wordt geopend door de Bommelerwaardse topbadmintonster Lotte Jonathans. KBC hoopt binnenkort door de grens van honderd leden te breken. Intussen spelen alweer vijf teams mee in de competitie.

Dat blijven ze doen in het kader van de vorig jaar opgezette talentenschool, laat technisch eindverantwoordelijke Bert Ruijsch weten. De C-, D-, E- en Fjeugd krijgen net als vorig jaar op tien vrijdagavonden een extra training aangeboden. Bijbaantje Nivo Sparta besloot het roer voor de A-

en B-jeugd om te gooien vanwege de matige opkomst op vrijdagavond. Volgens Ruijsch heeft dat te maken met het drukke programma van scholieren die twee keer in de week trainen en op vrijdag vaak een bijbaantje hebben. Door ze op een andere dag een oefenwedstrijd aan te bieden, denkt Ruijsch toch invulling te kunnen geven aan de gedachte van de talentenschool. “We proberen toe te werken naar drie trainingen per week, omdat twee trainingen aan de magere kant is.” Op de talentenschool schaven jonge

voetballers gedurende het seizoen op tien vrijdagavonden aan hun techniek en tactiek. De talentenschool staat open voor de C-, D-, E- en F-jeugd. Ook niet-selectiespelers worden door de Zaltbommelse eersteklasser nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. Zij kunnen zich tot 28 augustus inschrijven door een mail te sturen naar Jan Wigmans (j.wigmans1@kpnplanet. nl). Selectiespelers betalen een bijdrage van 50 euro per seizoen. In dit bedrag is deelname aan de talentenschool inbegrepen. Niet-selectiespelers betalen

voor aanvang van de eerste training eenmalig 30 euro. Dit is voor tien trainingen. Spelers worden de volgende vrijdagavonden voor de trainingen verwacht: 6 september, 20 september, 25 oktober, 1 november, 8 november, 14 maart, 28 maart, 11 april,, 9 mei en 16 mei. De trainingen zijn van 18.45 tot 19.45 uur. Deelnemers zijn tijdens de trainingen verplicht om het uniforme zwarte kledingpakket van Nivo Sparta te dragen. Ouders zijn van harte welkom om de trainingen van hun zoon bij te wonen.

De zwemverenigingen Zaltbommel en Kerkdriel zijn het seizoen gestart met een tienkamp in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Daarna was het vrijzwemmen in De Tongelreep. FOTO: PR

Gelderse Boys tweemaal naar NK ĞĪĪĢįķĬġĢīš Twee afvaardigingen van paardensportvereniging Gelderse Boys komen binnenkort in actie op de Nederlandse kampioenschappen. Zowel in de klasse M (viertal) als de klasse L (zestal) liet de vereniging zich afgelopen weekend tijdens de NoordBrabantse kampioenschappen in Wouw kronen tot kampioen. In de klasse M was Gelderse Boys goed voor 170,5 punten (65,8 procent). De score liep in de klasse L op tot 177,5 punten (71 procent).

Lopersclinic įĢĤĦĬš Belangstellenden uit de Bommelerwaard kunnen zich aanmelden voor een lopersclinic onder leiding van een ervaren hardlooptrainer. Bedoeling is om binnen zes weken de fijne kneepjes van de sport onder de knie te krijgen. Meer informatie: w.vandegriendt@home.nl.

Satter en Scherff denderen door

Strijd om Peer Donkersloot Trofee

Altena Biesbosch toertocht

ğĬĪĪĢĩĢįĴĞĞįġš Wielrenners Erik Satter en Jan Arie Scherff hebben hun leidinggevende poisties in de zomeravondcompetitie van WTC Maaswaal verder uitgebouwd.

ĞĩĪĨĢįĨš Bedrijventeams uit de regio binden vrijdag 30 augustus op en rond het terrein van golfpark Almkreek in Almkerk de strijd met elkaar aan om de Peer Donkersloot Trofee. De loco-burgemeester van Woudrichem lost om 14.00 uur het startschot van het tweedaagse wielerevenement dat is vernoemd naar de veel te vroeg overleden wielrenner die in de jaren vijftig de eerste editie van de Lus van Almkerk won. Deelnemende teams met minimaal drie en maximaal zes wielrenners leggen vanaf 16.00 uur een afstand van 45 kilometer af. Om 18.00 uur staat de vijftien kilometer lange tijdrit op het programma. Deelname is niet toegankelijk voor wielrenners met een KNWU-licentie. Het tijdritonderdeel van de Trofee Peer Donkersloot telt overigens mee voor de regio-recreantencompetitie Land van Heusden en Altena. Opgeven voor de bedrijvenrit kan via mail@obisk.nl. Inschrijven voor de tijdrit gaat via de website www.regiorecreanten.nl. Om 14.00 uur zijn er drie routes voor recreatieve fietsers. Minder valide mensen rijden om 15.00 uur onder begeleiding een aangepaste tocht.

ĞĩĪĨĢįĨš Golfpark De Almkreek is zaterdag 31 augustus startlocatie van de jaarlijkse Altena Biesbosch toertocht. Fietsers kiezen uit de volgende afstanden: 30, 60, 90 of 150 kilometer. Onderweg komen fietsers diverse verzorgingsposten tegen waar vers fruit of bijvoorbeeld mueslirepen verkrijgbaar zijn. De tocht is volledig uitgepijld. Deelnemers starten tussen 8.00 en 12.00 uur. Na afloop is er voldoende douchegelegenheid. Meer informatie: mail@obisk.nl.

Zonder zelf te winnen liep Satter bij de A-renners uit op de concurrentie. De

koploper moest twee ronden voor het einde de uiteindelijke ritwinnaar Robin Slosser uit Zaltbommel laten gaan, maar kwam zelf keurig als derde over de eindstreep. André van Tilborg en Wim van Tuijl, met een straatlengte achterstand Satters naaste concurrenten in de tussenstand, moesten genoe-

™=ZiiZbedaV\W^_YZ6"gZccZghbddgYZcY]dd\#

ARCHIEFFOTO: HET KONTAKT

gen nemen met een zesde en negende plek. De lijstaanvoerder uit Gameren heeft intussen al 88 punten voorsprong op achtervolger Van Tilburg. De wedstrijd in de A-categorie trok vanwege de vakantie slechts elf renners. Het tempo lag met een constante snelheid van 45 kilometer per uur moordend hoog. B-categorie In de B-categorie leken de meeste renners goed en wel terug van vakantie. Koploper in het tussenklassement Jan Arie Scherff uit Waardhuizen won afgetekend de massasprint. Het viel strijdlustige renners niet mee om weg te komen uit de greep van het peloton. Sommige durfals pakten hooguit honderd meter, waarna ze werden opgeslokt door de meute. Met zijn zege vergrootte Scherff zijn voorsprong op Guido van Tuijl (Nieuwaal) naar 32 punten. Van Tuijl kwam als vierde over de streep, achter Johan Hooijmans (Kerkdriel) en Teus de Jong (Sleeuwijk). In het algemeen klassement bezet Teus van Heukelum (Andel) de derde plaats. In de laatste rit moest hij genoegen nemen met een achtste positie.

Schaakvereniging ZZC in startblokken ķĞĩığĬĪĪĢĩš Schaakvereniging Zaltbommel Zuilichem Combinatie (ZZC) trapt het nieuwe seizoen maandag 26 augustus af met een ledenvergadering. De interne competitie start maandag 2 september in dorpshuis Den Ham in Zuilichem. In oktober barst de strijd om de Bommelerwaardcup los. Met twee achttallen en twee viertallen doet ZZC ook mee in de externe competitie bij de regionale schaakbond SGS. Meer info: Will Thelen (0418-512203).


WOUDRICHEM B. vd Lelystraat 16a tel. 0183 30 70 40 WIJK EN AALBURG Bergstraat 49 tel. 0416 69 69 66 SPRANG-CAPELLE Raadhuisplein 37 tel. 0416 54 02 25

Agrarisch Sleeuwijk De Roef

Veen Burg. van Dijkstraat 27

Hank St. Elisabethstraat 37

Stijlvol! In een rustige omgeving staat deze smaakvolle halfvrijstaande herenwoning met garage. Het interieur kenmerkt zich door hoge plafonds, sierlijk plint- en lijstwerk, paneeldeuren e.d. Het woonhuis is in 2005 gebouwd, keurig onderhouden en in stijl afgewerkt. Het geheel staat op een ruim perceel van 236 m2 en de inhoud bedraagt ca. 500 m3.

Op een mooie zichtlocatie in Hank staat deze twee-onder-één-kapwoning, gelegen op een fraai perceel van 469 m2.

Goed gelegen perceel landbouwgrond, groot 44545 m2. Tegen het geplande nieuwbouwproject ‘Nieuwe Banne’ vindt men dit strategisch gelegen perceel landbouwgrond. Gezien de ligging is op langere termijn stedelijke ontwikkeling niet uit te sluiten. De huidige bestemming is agrarisch en het perceel is voorzien van drainage. Ook in gedeelten te koop!

Begane grond: entree, toilet, L-vormige woonkamer over de volle breedte voorzien van een forse raampartij en aansluitend de woonkeuken met luxe hoekopstelling voorzien van diverse inbouwapparatuur. Verdieping: overloop, trapopgang naar de zolderetage, 3 ruime slaapkamers waarvan 1 is voorzien van vaste kastruimte en de badkamer ingedeeld met ligbad, douchecabine, wastafelmeubel en toilet. Zolderetage: ruime zolder met wasmachine/droger aansluiting. Eventueel slaap/werkkamer mogelijk.

Begane grond: entree, kelderkast, woonkamer, keuken met rechte opstelling met houten werkblad en inbouwapparatuur, achterportaal, toilet en bijkeuken met wasmachine/drogeraansluiting. Verdieping: overloop, 3 slaapkamers en een moderne badkamer met hoekligbad, inloopdouche, wastafelmeubel, toilet en mechanische ventilatie. Zolderetage: bergzolder bereikbaar door middel van een vlizotrap vanaf de overloop. Achter de woning staat een houten berging. Het pand heeft een inhoud van ca. 370 m3.

De ruime achtertuin is gevarieerd ingedeeld met sierbestrating, gazon en plantenborders. Men heeft de beschikking over een riante garage. De tuin aan de voorzijde is ingericht als siertuin. In de directe omgeving zijn alle dagelijkse voorzieningen zoals winkels en scholen aanwezig. Er is voldoende openbare parkeergelegenheid aanwezig en zowel de rijksweg A27 als A59 is met enkele autominuten bereikbaar.

Vraagprijs € 300.000,00 k.k.

Dringend gezocht: akkerbouwbedrijf met 20 tot 60 hectare grond

Vraagprijs: Op aanvraag

Zie ook onze site voor meerdere agrarische percelen grond die wij aanbieden.

Vraagprijs € 192.500,00 k.k.

Ook stille verkoop hebben wij in portefeuille

Zuilichem Zijlstraat 26

Nieuwendijk NB Singel 27

Oud-Heusden Van Deelenstraat 19

Op een prachtige landelijke locatie met een heerlijk vergezicht aan de achterzijde staat deze eenvoudig afgewerkte vrijstaande woning met ruime garage. Bij het geheel behoort 910 m2 grond waarvan 500 m2 aan de overzijde van de straat is gesitueerd. Volop ruimte dus voor de tuinliefhebber. Ook het houden van klein vee behoort zeker tot de mogelijkheden.

Midden in het dorp staat deze royale en goed onderhouden half vrijstaande woning met garage en uitbouw gelegen op een perceel van 264 m2. Praktisch ingedeeld met 5 ruime slaapkamers en een heerlijke lichte en ruime woonkamer. Rustig wonen en toch dichtbij alle dagelijkse voorzieningen.

Aan de rand van het dorp onder de rook van het vestingstadje Heusden ligt deze goed onderhouden hoekwoning met ruime tuin. Ingedeeld met 4 slaapkamers en een keurige badkamer. De begane grondvloer is voorzien van vloerverwarming.

Begane grond: hal met garderobe, woonkeuken, toilet, doucheruimte, woonkamer met schouw, slaapkamer met inloopkast, bijkeuken, wasruimte en aansluitend de garage met bergzolder. Verdieping: toegankelijk van uit de woonkamer en is ingedeeld met 2 slaapkamers. Het woonhuis heeft een inhoud van ca. 235 m3. De garage heeft een oppervlak van 5.4 x 4.6 meter exclusief de inpandige bijkeuken en wasruimte. De woning is deels geïsoleerd en op het platte dak ligt een kunststof dakbedekking. Op het extra perceel grond zijn bomen aanwezig en een hobbykasje. Het is een mooi compleet geheel gelegen in een karakteristieke buurtschap.

Vraagprijs € 219.000,00 k.k.

Begane grond: ontvangsthal, modern toilet met zwevend closet en fontein, woonkamer met diverse raampartijen, nostalgische keuken ingedeeld met hoekopstelling voorzien van inbouwapparatuur en een praktische bijkeuken met washoek en toegang tot de garage. Verdieping: overloop, 3 grote slaapkamers en een badkamer ingedeeld met hoekbad voorzien van thermostaat kraan en scherm, wastafelmeubel en closetcombinatie. Zolderetage: voorzolder met extra bergruimte en 2 slaapkamers waarvan één voorzien van knieschotten. De achtertuin is sfeervol ingedeeld met sierbestrating en rijk begroeide plantenborders. Naast de woning staat de garage voorzien van kanteldeur. Aan de voorzijde een eigen oprit met voldoende parkeermogelijkheid. Het woonhuis met garage heeft een inhoud van ca. 463 m3.

Vraagprijs € 259.000,00 k.k.

Begane grond: entree, modern toilet, speels ingerichte woonkamer met trapkast en openslaande tuindeuren, keuken ingedeeld met hoekopstelling en een praktische bijkeuken. Verdieping: overloop, 3 mooie slaapkamers en een badkamer ingedeeld met inloopdouche, zwevend closet en wastafelmeubel. Zolderetage: voorzolder met washoek en een royale slaap/werkkamer voorzien van een dakraam en extra bergruimte. De achtertuin is onderhoudsvriendelijk ingedeeld met sierbestrating en een groot zonneterras. Achter op het perceel bevindt zich een houten tuinhuis. De tuin aan de voorzijde is ingericht als siertuin. Het pand heeft een inhoud van ca. 375 m3 en is gelegen op een perceel van 198 m2.

Vraagprijs € 179.000,00 k.k.

www.demakelaarsvanaltena.nl

34 bommel 13 epaper  
34 bommel 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement