Page 9

Donderdag 20 februari 2014

Dorpsberaad wil 10.000 euro extra voor speelveld İĠĥĢĩĩIJĦīĢīš Dorpsberaad Schelluinen heeft de financiering van een multifunctioneel speelveld nog niet helemaal rond en doet een beroep op de gemeenteraad om 10.000 euro extra beschikbaar te stellen. Het plan voor het sportveld aan de Kerkboomstraat is door het Dorpsberaad uitgewerkt. Het huidige terrein zal worden gerenoveerd. Op een deel ervan moet een sportveld met kunstgras komen, geschikt voor voetbal, basketbal, volleybal en badminton. Het Dorpsberaad gaat het onderhoud voor haar rekening nemen. Voor de aanleg is 55.000 euro nodig. De gemeente beloofde een bijdrage van 15.000 euro, het Dorpsberaad trekt vanuit haar eigen budget zelf de knip en sponsors hoesten 16.500 euro op. Er resteert nog een tekort van een kleine 10.000 euro. B&W is niet van plan dat gat te dekken, zei wethouder Akkerman. “Wij zullen niet verder gaan. Dat laten we aan de raad over.” Aart Schalk (CU) kondigde al aan die 10.000 euro er voor over te hebben. Bert Snoek (VVD) zinspeelde net als Schalk op een amendement. Wordt dus vervolgd in de raadsvergadering van donderdag 27 februari.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

9

Noorderhuis

Bewoners A. Uittenbogaardstraat boos over communicatie

School haakt toch aan bij Noorderhuis De School met de Bijbel in Noordeloos wil toch deelnemen aan het project Noorderhuis, het realiseren van een nieuw dorpshuis in Noordeloos. īĬĬįġĢĩĬĬİš In een eerder stadium besloot de school niet aan het project te willen deelnemen. Het schoolbestuur is echter, na intensief beraad, tot de conclusie gekomen dat school, inwoners en gemeente gebaat zijn bij deelname van de school. Het college van b&w van de gemeente Giessenlanden heeft besloten om de haalbaarheid van participatie van de school te onderzoeken. Conclusie De afgelopen periode hebben het bestuur en de directie van de christelijke basisschool intensief nagedacht over de kansen en bedreigingen die op de basisschool en het dorp afkomen. Hieruit hebben zij de conclusie getrokken dat zowel de basisschool, de inwoners van Noordeloos als de ge-

meente gebaat zijn bij een integratie van de school in het project Noorderhuis. Hiermee wijkt het schoolbestuur van SMDB af van hun eerder gekozen standpunt om niet in het project Noorderhuis te participeren. Afweging Aangezien de uitgangspunten voor het project Noorderhuis in januari al door de gemeenteraad zijn vastgesteld, moest het college van b&w een afweging maken: doorgaan met het project aan de hand van de huidige uitgangspunten of de haalbaarheid van participatie van de school alsnog onderzoeken. Aangezien de basisschool een belangrijke functie heeft in de leefbaarheid van het dorp biedt het participeren van de basisschool in het Noorderhuis in potentie veel kansen

voor het Noorderhuis en de leefbaarheid in Noordeloos. Het college heeft dan ook besloten om de haalbaarheid van participatie van de school te onderzoeken. Onderzoek Wethouder Elisabeth van Leeuwen: “Het project Noorderhuis heeft onder andere als doel om de voorzieningen in het dorp toekomstbestendig te maken. Hoe meer functies we kunnen combineren hoe meer ze elkaar kunnen versterken en hoe groter de kansen dat voorzieningen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor het dorp. Als college hebben we daarom besloten om de participatie van de school eerst op haalbaarheid te onderzoeken voordat we verder gaan met het project.”

Sybrand Buma komt naar Noordeloos

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden medio april/mei aan de gemeenteraad voorgelegd. De bewoners van de nabijgelegen A. Uittenbogaardstraat zijn niet blij met deze nieuwe ontwikkeling. “Het zou een enorme impact hebben als ook de school in onze straat komt”, reageert één van hen. “En wederom vonden gemeente en platform het niet nodig de bewoners eerder in te lichten of hun meningen te polsen. Op donderdag is er namens de gemeente een persbericht uitgegaan. Diezelfde middag heeft de school alle ouders gemaild. De volgende dag pas heeft de gemeente een kopie van het persbericht, en niets meer dan dat, aan de bewoners in onze straat gestuurd. Dit is echt mosterd na de maaltijd.”

ZZP-er? Maak nu gebruik van het podium Regio-deal.nl

īĬĬįġĢĩĬĬİš CDA-partijleider Sybrand Buma is vrijdag 28 februari te gast bij de jaarlijkse manifestatie van CDA-regio De Waarden. Buma spreekt die avond over de zeven principes van het CDA, toegespitst op de gemeentepolitiek; in het bijzonder over de C van het CDA, de Wmo en het onderscheidend vermogen van de partij.

Gratis online en vanaf slechts € 4 incl. BTW in de krant

Ook presenteren de vijf CDA-lijsttrekkers uit de regio zich aan de zaal. De manifestatie vindt plaats in het Dorpshuis in Noordeloos (Van Hobokenstraat 15b) en begint om 20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur open.

Twitter-vragenuren CDA Zederik

ChristenUnie houdt bandavond

ķĢġĢįĦĨš CDA afdeling Zederik gaat via Twitter in gesprek met de Zederikse inwoners. Dat gebeurt in de vorm van twee Twitter-vragenuren, op donderdag 27 februari en dinsdag 11 maart van 20.00 tot 21.00 uur. Via Twitter kunnen vragen of wensen gedeeld worden met de kandidaatraadsleden. Reageren kan via @CDAZederik of #middentussendemensen. Degenen die niet in het bezit zijn van een Twitter-account kunnen reageren via Facebook, e-mail of per telefoon. Kijk voor meer informatie op

O:9:G>@ ™ ChristenUnie Giessenlanden en Zederik houden op zaterdag 8 maart in Noordeloos een avond met drie bands. De jonge kandidaatraadsleden laten op deze manier zien dat politiek ook iets voor jongeren is. De meewerkende bands zijn: All in One, My Daily Tea en One Man Audience. Mirjam Kollenstaart, voorganger in Ottoland en bekend van onder andere GrootNieuwsRadio, houdt een toespraak. Verder kunnen bezoekers kennismaken met de mensen van ChristenUnie. Een van hen is de negentienjarige Dico Baars uit Meerkerk. Hij vertelt: “In Zederik maken we ons sterk voor een duurzame gemeente. Niet alleen de groene omgeving staat centraal: we maken ons ook sterk voor een duurzame toekomst voor jong en oud door te gaan voor zorg met een hart en voldoende starterswoningen.” Maartje Harrewijn (30) uit Giessenburg: “In Giessenlanden willen we investeren in de toekomst.” De avond in het dorpshuis begint om 20.00 uur.

q WWW.CDAZEDERIK.NL

Schoorsteenbrand īĬĬįġĢĩĬĬİš De bewoners van een woning in de de Veder van Hobokenstraat in Noordeloos werden vrijdagavond getroffen door een schoorsteenbrand. Voor een effectieve bestrijding kwam een hoogwerker ter plaatse. Na enige tijd wist de brandweer het vuur te blussen.

™9ZBVgd``VVchZYZaZ\Vi^ZZc]jc\Vhi]ZgZcW^_‚‚ckVcYZlV\ZchkVcGZ^c^\^c\hY^ZchiLVVgYaVcYZc#

Marokkaans bezoek aan reinigingsdienst įĢĤĦĬš De burgemeester en loco-burgemeester van de Marokkaanse havenstad Moulay Abdellah brachten onlngs een bezoek aan de regionale Reinigingdienst Waardlanden. De twee bestuurders lieten zich hier informeren over de wijze waarop gemeenten in de Alblasserwaard de strijd tegen het afval aanpakken. Ahmed Bouzariat, medewerker van Waardlanden, wierp zich voor de gelegenheid op als tolk en liet zien hoe de regionale reinigingsdienst met gescheiden inzameling in boven- en ondergrondse containers de afvalstromen verwerkt. Maar Waardlanden blijft ook op an-

dere terrein maatschappelijk betrokken. Zo is er een samenwerking ontstaan met het Gorcums Museum. Daar opent zaterdag 1 maart de tentoonstelling ‘Te mooi om weg te gooien’. Tot en met 1 juni is werk te zien van hedendaagse kunstenaars die hergebruik in hun werk toepassen. Eén van de exposanten is Jan Eric Visser (Leeuwarden 1962), die zijn ecologische voetafdruk reduceert door zijn eigen dagelijkse afvalstroom te transformeren en te recyclen tot iets van nieuwe waarde. Hij vermaalt kranten en folders tot papierpulp en omkleedt hiermee nieuwe vormen samengesteld uit

zijn anorganisch huisvuil. Om hergebruik te stimuleren is er een bijzondere samenwerking ontstaan tussen de Reinigingsdienst Waardlanden, de kunstenaar en het Gorcums Museum. Lever dit artikel uit Het Kontakt in, met daarop de adresgegevens en lever het in aan de balie van het museum. Deelnemers dingen mee naar een gratis kunstwerk van Jan Eric Visser. Hij verwerkt de ingeleverde krantenberichten in een uniek kunstwerk. Directeur Ton Versteeg van de Reinigingsdienst Waardlanden zal in de laatste week van de tentoonstelling onder de retourzenders een gelukkige winnaar trekken.

08 alblas 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement