Page 10

Veranderingen Jeugdhulp, Maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen De Rijksoverheid heeft besloten dat ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, jeugd en maatschappelijke ondersteuning in 2015 een taak van gemeenten wordt. In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden doen wij dit gezamenlijk met zes gemeenten, de Regionale Sociale Dienst en de Avelingen Groep. Zo werken wij onder andere aan een betere samenhang tussen deze drie gebieden.

Gemeente Zederik Prinses Marijkeweg 1 4231 BP Meerkerk Postbus 1, 4230 BA Meerkerk T (0183) 35 65 00 (24 uur per dag bereikbaar) E postbus1@zederik.nl www.zederik.nl www.twitter.com/GemZederik U kunt alleen op afspraak terecht bij de balie op: maandag 9.00 uur – 20.00 uur dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

Verkiezingsdebat

Afhalen van rijbewijzen en reisdocumenten kan zonder afspraak op: maandag 09.00 – 20.00 uur dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.

6 lijsttrekkers

Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer (ambulance, brandweer, politie) 112 Geen spoed, wel politie (0900) 88 44 Meld Misdaad Anoniem (0800) 7000 Hulpdienst (dag en nacht) (0900) 0767 Rampenzender Radio Rijnmond 93.4 FM of 96.1 FM (kabel)

o.l.v. Victor Deconinck*

MAANDAG 10 MAART 2014 DORPSHUIS DE LINDE, MEERKERK

Praktische telefoonnummers UPC, kabel tv en radio (0900) 15 80 Nationaal storingsnummer, elektriciteit en gas (0800) 90 09 Oasen, drinkwaterleiding (0182) 59 35 30 Waardlanden (0183) 68 11 11 Storingen straatverlichting/riolering (0183) 35 65 00 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (078) 770 85 85 Milieuklachtenlijn (0888) 333 555 Regionale Sociale Dienst (RSD) (0183) 65 02 00, www.rsdaov.nl

19.30 uur 20.00 - 22.15 uur

Ontvangst Debat (pauze om 21.00 uur)

* Victor Deconinck is een vaardig gespreksleider en onder andere bekend van de televisieprogramma’s Studio Sport, NOVA en Twee Vandaag.

Info ‘alcohol en drugs’ Bouman GGZ in Rotterdam (088) 230 30 00 www.boumanggz.nl De Hoop in Dordrecht (078) 611 11 11 www.dehoop.org Stichting Voorkom in Utrecht (030) 637 31 44 www.voorkom.nl Advies bij discriminatie Radar Z-Holland Zuid (078) 639 04 29 www.radar.nl

Vacatures vrijwilligers (0345) 63 73 63. Ook voor vragen kunt u bellen of kijken op www.vrijwilligersinformatiepunt.nl.

Activiteitenvrijwilliger m/v Maatjes Het Vrijwilligers Informatie Punt zoekt vrijwilligers die een maatje willen zijn voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Is dit iets voor u of spreekt één van onderstaande vacatures u aan? We horen het graag via telefoon

Aanvraag reisdocumenten 6 en 7 maart 2014 niet mogelijk

Oud papier Hei- en Boeicop donderdag 27 februari Leerbroek donderdag 27 februari

Op 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen die 18 jaar en ouder zijn, verlengd van vijf naar tien jaar. Door deze maatregel is het een aantal dagen voorafgaand aan de invoeringsdatum niet mogelijk een reisdocument aan te vragen. Dit betekent dat op donderdag 6 maart en op vrijdag 7 maart 2014 geen

Voor een zorginstelling in Meerkerk zoekt het VIP vrijwilligers die met de inwoners (met beperkingen) van alles willen ondernemen. Samen fietsen op een tandem, koken, wandelen, zwemmen of gewoon een gesprekje of een spelletje. De uren zijn in overleg.

reisdocumenten aangevraagd kunnen worden. Afhalen van eerder aangevraagde documenten is wel mogelijk.

Spreekuur VROM Op donderdag 27 februari 2014 wordt geen spreekuur VROM gehouden. Belangstellenden kunnen eventueel alvast aangeven gebruik te willen maken van een volgend spreekuur. Dit kan, met opgave van het te bespreken onderwerp, bij het bestuurs-

Beheerder kledingdepot m/v Een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, noodhulp en wederopbouw zoekt een Beheerder van een kledingdepot. Heeft u ruimte over (4 m2) en wilt u die beschikbaar stellen voor het aannemen en de opslag van kleding? Als beheerder neemt u kleding aan, kunt u goed luisteren en staat u de gever te woord. U bepaalt zelf uw openingstijden.

secretariaat, telefoon (0183) 35 65 26.

Gemeenteraadsvergadering De gemeenteraad vergadert op maandag 24 februari 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast de reguliere punten staat er het volgende op de agenda: Bespreekstukken ?$6689:,3 :6: <(9:9:,3305. <(5 +, onderzoeksopdracht voor het Rekenkameronderzoek voor de jaren 2013 en 2014.

Om u op de hoogte te kunnen houden van alle ontwikkelingen is er een website ontwikkeld: www.samensterkinderegio.nl. In de komende maanden vindt u hier steeds meer informatie over de veranderingen en wat die concreet voor u betekenen. Heeft u vragen over de veranderingen op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen? Neem dan contact op met Dianne Welling, telefoon (0183) 35 65 08 of Odette Remmers, telefoon (0183) 35 65 12. ?$6689:,36405/,:2(+,8<(5+,+80, decentralisaties binnen het sociaal domein tot vaststelling over te gaan van de volgende beleidsplannen: 1. beleidsplan Jeugdhulp; 2. beleidsplan WMO/AWBZ; 3. beleidsuitgangspunten Participatiewet; 4. beleidsplan De Verbinding. ?$6689:,3:6:<(9:9:,3305.<(5+,,,8 ste wijziging van de Legesverordening 2014. ?$6689:,3 :6: <(9:9:,3305. <(5 /,: ‘Afvalbeleidsplan Waardlanden 2014 en verder’ van Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden. ?$6689:,3 :6: ),9*/02)((89:,3305. van een krediet benodigd voor de reconstructie van de Zijlkade alsmede aanleg fietsvoorzieningen in Nieuwland. Raadsinformatie ?"((+905-684(:0,)80,- 6<,8 +, 780 vatisering van sportvelden. Schorsing voor fractieberaad ?,93;0:<68405.4,:),:8,2205.:6: voorgaande agendapunten. Hamerstukken ?Bespreking van het eindverslag van de Rekenkamercontrole naar de doelmatigheid van de samenwerking tussen Giessenlanden, Leerdam en Zederik op vier onderwerpen. ?$6689:,3 :6: <(9:9:,3305. <(5 /,: bestemmingsplan Zijlkade 20 A en Zouwendijk 7, Zederik. ?,.86:05.9=01>0.05.,5 Burgers kunnen gebruik maken van spreekrecht over geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient dit tijdig te melden voor de aanvang van de openbare raadsvergadering bij de griffier, telefoon (0183) 35 65 17. De raadstukken liggen ter inzage op de leestafel in de hal van het gemeentehuis. De vergadering kunt u online volgen via www.zederik.nl.

08 alblas 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement