Page 1

NAAL t

tt

JOUR

N WOOHelp, ik erf een huis!

nu zeker aris – speelt de not arkt in bij huizenm advies ezadeld kundig slechte den opg k te Win des erven? De ze wor moeilij ten als ig par ing die Een huis n in de men dan een won van schulde rding erfgena en van sprake aanvaa de last gelijk r iaire mo met efic er ag ove n is. Is eg ben u gra rmeert verkope ap? Overwe aris info sch nalaten Uw not eden. iddeld erfenis. ogelijkh een gem van de en onm dat aan men nog een t den blijk jkhe ena dat mogeli erzoek van erfg velend, om nt ond komt rece it Ver van n Uit bez ft. in het o klee schulde 000 eur ogen ook de rente moet huis dat er van 64. alve verm ekent dat schuld ssing. men beh Dat bet in het erfgena ene erven. ook aflo – en dat is elijks schien rled r is t indelijk a dag . En mis de ove – kom oopbaa als uite is bijn ering betaald k verk n. ond eilij arkt den de en en. Slim mo uitz gm wor ap zitte nin Over verwerp el dan en gev . tensch woning kijken. De wo er reg nis ook bericht elijk een spreken de nala Als een hoek n eerd u nam it aan nden t een erfe ulden in atieve om de ste jare nieuws. or noo U kun gzoeke of sch e betaalt l neg aan, ook dat bleem de laat daarvo bij u wonin ra de ekent kopen dat er meesta Z-waard een pro eel nen u De blijkt meteen nis bet ren en lost zod is paar ze het de WO er nóg eventu r inge t niet Maar isers kun geigena rdoor een erfe van een en een arde van dt wee us klop mt is tellen. Schulde wonin akt’. en van oel waa wel binn overwa doet r nee g uits eek wor De fisc r gev ten ‘gep verwerp id om rgaans ting. wonin hierove hypoth afstand kan doo jkhe elas u Het e en De onzeke een nd e . t. geli erfb t geld och itiev otheek ng die aan twe voorha betalen en van de mo dt verk eist het l pos aris raad e hyp beslissi dt dan u op de ook verkop maar ing wor U wor arkt er vee nstaand Een not zijn van n. De ? ben af van op. e won ope cht oge ngm heb en. n zijn tag de oni te r verm eficiair weiger dit tere ien maande percen lijk. enamen te ove koopw bewust jaren nis ben ap te en zich ief gez erroepe dige ap nst een goed aalt ren u Erfg tensch u de erfe aantal erfenis altijd Object tensch de hui U bet stingdie n onh Wist zijn is dat een nala de nala n aan van een neer er gee de Bela t een aan zich jkheid advies. lingen rdt u ittingen draagt factore g me uenties mogeli enamen van een prijsda aanvaa er wan en met de bez igheid kelijker derde conseq arde. gelijkin t u forse geval gevolg – erfg u help ren, zek aanwez rde van nciële aantrek overwa n. Laa In dat in ver Door de – Een en als kelijke informe gelijke de fina stuk de waa de schulde r aris kan is 4% eden vaardt. . bele last aantrek laten neer us . Voo de mo familiel Uw not ld dat dub lasting n aan geleden gprijzen een edig te over de fisc – fiscaal notaris nd wan waarde van sbe ook . ulde voll de de de g taat cht r luite en bee in sch bij laag nin u uits de lang n – r ze als u eid bes bijvoor ten doo een verklarin overdra orisch de wo t u dat e jaar is dan iële Mense plaats zekerh is hist wannee maken voorlich en, de st? Wis nis twe hoger potent der eerste ulden. kunt rente koop goed namelijk r erfe bela de sch te de min eek is de r geword ting ig. s ove g jk in oth van mee elas voo een ook rdin kan worden nk nod mogeli zich hier de hyp de erfb nt dat er niet aanvaa schap box 3 ook nog tot één rdoor l aanbod rechtba lager, beteke lopen Bij een ken nden nalaten koper r tegen eficiaire bij de er vee En daa Dat e de ban maa is am. t? ben waa Een am ft . ard rd. bez vaa u drie g vind erfgena ap is het Verder erfgena ken. De 8 rbij hee hebben voorwa t u dat te hoo den aan s 200 te ma van de en sch naar de en daa en op deze er wor keuze ten? Wis kunt krijg uizen overlijd nalaten is al sind kopers zuiv bela verh een de het van dat g te ar n in n mee ssen iseert n. de tijd llijk na hoeft betalin nger ma schulde n adv ruim schulde ijk aflo vaarde tel van onmidde gevalle en van licht stre het geleidel ieso niet nlijke er te aan jaar uits vrijwel mige zijn wel vermoed ig om zuiv is ijn sow e gezame uitstel In som al. En and or er op term de komend dat het om een raagd? onverst het gev eekschuld men waardo aangev zullen rprijzen erfgena oth nemen wordt kunnen Daarbij de huu voor ing te de hyp aris de ting te nnen de won een not iseren? erfbelas inetspla en wordt het te adv eek op om de een de kab hypoth omen open door kelijker n vrijk jaren snel opl aantrek middele ijnlijk

! 13 IN EF 20 POSITI

JLAGE

I MET B

BOMMELERWAARD

waarsch ekenden nog ook gzo zijn er wonin en. te aard g te kop melerw De gemeen wonin de Bom j en

er en erkop

uis zijn h WOENSDAG 30 JANUARI 2013 JAARGANG 7 NO. 5 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

Een v

Het regionieuws op zak met de gratis app van Het Kontakt App Store voor iPhone iOS

gemeente nieuws

SCAN DE QR-CODE EN JE HEBT ‘M

‘Like’ het nieuws uit jouw gemeente www.facebook.com/hetkontakt

Volg het nieuws uit jouw gemeente

Google Play voor Android

www.twitter.com/hetkontakt

zie pagina 7

Zie onze advertentie in deze krant

ZZZDFWLRQHX

Huis Info Bommelerwaard ‘Alles wat u wilt weten over de woningmarkt in de Bommelerwaard’ www.hib-online.nl

17-jarige op stap met een boksbeugel ķĞĩığĬĪĪĢĩš De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 17-jarige jongen uit Kerkwijk in het centrum van Zaltbommel aangehouden. Hij was in het bezit van een boksbeugel. De uitsmijter van een café aan de Markt, waar op dat moment een ruzie was, zag dat de jongen een boksbeugel had. Hij pikte de 17-jarige er uit en belde de politie. De jongen heeft een nachtje op het politiebureau doorgebracht, nadat zijn ouders waren geïnformeerd.

Uitstapje voor gasten Zonnebloem ĪĞĞİġįĦĢĩš Gasten van De Zonnebloem ‘Oud-Maasdriel’ kunnen op maandag 8 april mee op een boottochtje op De Eureka I. Gasten uit Kerkdriel en Hoenzadriel die mee willen, kunnen zich aanmelden bij Gerrie Pennings: 632332, mensen uit Alem kunnen bellen naar Riek Hanegraaf: 661567 en de Zonnebloemgasten uit Velddriel kunnen terecht bij Truus Peters: 632326. Na aanmelding komen vrijwilligers langs met een inschrijfformulier en meer informatie.

Lisa Gorsels 200ste klant zwemschool ķĞĩığĬĪĪĢĩš De bijna 5-jarige Lisa Gorsels uit Zaltbommel is de 2000ste zwemklant van zwemschool Ad van Trigt. Van Trigt verraste haar ouders met een gratis cursus zwemdiploma A en had voor Lisa zelf een grote doos Lego om thuis mee te spelen. Zaterdag kwamen 44 nieuwe zwemlesklanten naar het Apollo Hotel Zaltbommel om hun leskaart te halen. Daar werd bekend gemaakt dat Lisa de 2000ste zwemklant is.

™9ZGVVYkVc:aaj[]ZZ[ikdg^\ZlZZ``ÉcVggZciVVgi_Zh\ZWV``ZcW^_7V``Zg^_?VX`YZL^i^c6bbZgodYZc#

Frits van der Schans ‘Incident Bruchem wacht rustig af was diep triest’ Het bestuur van D66 Bommelerwaard heeft het vertrouwen in fractievoorzitter Frits van der Schans opgezegd en hem gevraagd zijn zetel in de gemeenteraad op te geven. Maar volgens het regiobestuur van D66 Gelderland heeft het plaatselijke bestuur daarbij niet de juiste procedures doorlopen. Frits van der Schans wacht de onwtikkelingen ondertussen rustig af. “Ik heb met niemand binnen D66 Bommelerwaard een probleem”, zegt hij.

nieuws

3

De gebeurtenissen tijdens Oud & Nieuw in Bruchem zijn ‘diep triest en onacceptabel’. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad naar aanleiding van de evaluatie van het verloop van de jaarwisseling. In Bruchem werd een caravan in de fik gestoken op de hoek van de Akkerstraat met de Boerenzwaluw. In de caravan stond een olievat gevuld met olie. Omstanders gooiden met glas, stenen en vuurwerk naar de brandweerlieden.

nieuws

5

Bommelaar aangehouden voor beroving en gijzeling in Arnhem 6GC=:B™9Zeda^i^Z]ZZ[iZZc''"_Vg^\ZbVcj^iOVaiWdbbZaZcZZc(%"_Vg^\ZbVc odcYZgkVhiZlddc"d[kZgWa^_[eaVVihVVc\Z]djYZc^c]ZidcYZgodZ`cVVgYZWZgd" k^c\Zc\^_oZa^c\kVcZZc6gc]ZbhZk^YZdi]ZZ`]djYZgZ^cY_ja^kdg^\_VVg#9g^ZVc" YZgZkZgYVX]iZco^iiZcVaZZci^_Y_ZkVhi0ZZc',"_Vg^\Z:YZcVVg!ZZc'&"_Vg^\ZbVc j^i=jglZcZcZcZZc()"_Vg^\ZbVcj^i6gc]Zb#=ZihaVX]id[[ZglZgY^co^_coVV` dkZgkVaaZcYddgk^ZgbVccZc!Y^Z\ZaYZ^hiZc#IdZcZg\ZZc\ZaY^cYZoVV`WaZZ`iZ o^_c! lZgY YZ bVc dcYZg YlVc\ bZZ\ZcdbZc cVVg o^_c ]j^h ^c =dghhZc# 9VVg bVV`iZcYZYVYZghdcYZgbZZg\ZaYZch^ZgVYZcWj^ij^iZZc`aj^h#6aaZkZgYVX]iZc o^iiZckddgade^\cd\kVhi#9Z7dbbZaVVgldgYicd\YZoZlZZ`kddg\ZaZ^YVVcYZ gZX]iZg"Xdbb^hhVg^h#9ZoVV`^hkdg^\_VVgVVcYZdgYZ\ZlZZhi^c]Ziegd\gVbbV Dehedg^c\KZgodX]i#BZYZYVc`o^_YZj^ioZcY^c\ZcVVckjaaZcYheZjglZg``lV" bZcYZkZgYVX]iZc^cWZZaY#

FOTO: LYA CATTEL - PERSFOTO.NU

‘Een cursus in wonderen’

Jan Grauss schaatst op de Weissensee

Arna Vliegen-Verschure is leraar in ‘Een cursus in wonderen’. “God heeft de hemel geschapen, maar niet de aarde”, zegt ze. “Wij mensen hebben ooit het dwaze idee gehad, dat we op aarde beter af zouden zijn. Sindsdien zijn we bezig onze weg terug naar de hemel te vinden. Je kunt bruggen slaan tussen de dualiteit in de wereld en de eenheid van de hemel. Iedere keer als dat lukt, is dat een wonder.” Een nieuwe cursus start op 11 februari.

Marathonschaatser Jan Grauss uit Brakel schaatste voor de tiende keer op de Weissensee in Oostenrijk. De eerste dagen waren de weergoden aan de Weissensee de schaatsers niet zo goed gezind. Regen teisterde het ijs en het kwik ging flink boven nul. Gelukkig kwam ‘de winter’ terug in Karinthië. Dus kon ook Jan Grauss toch nog een marathon afwerken. Hoewel hij diverse malen voorin te vinden was, is hij niet erg tevreden over zijn optreden, vertelt hij.

accent

13

sport

17

K O P P E LAA R & L I N S S E N AD V O CAT E N Voor al uw zaken op het gebied van: t1FSTPOFOFOGBNJMJFSFDIU t"SCFJETSFDIU t#PVXSFDIU

4UFFOXFHE8BBSEFOCVSHr5FMFGPPOm www.koppelaarlinssen.nl

Actueel nieuws op www.hetkontakt.nl


publicaties

Woensdag 30 januari 2013

Restaurants i n Naam restaurant: Keuken: Prijsindicatie: Bestaat sinds: Gastvrouw: Chefkok:

d e

o m g e v i n g

Lounge restaurant Jeszebels Zaltbommel ‘Voorgerechten’ gerechten vis/vlees en vegetarisch Ă la carte van â‚Ź 3.75 tot â‚Ź 9.75, Jeszebels parade 4 gerechtjes â‚Ź 14.50 p.p. juli 2010 Kai van Kooy Ruben Bos Restaurant Jeszebels ligt in ĂŠĂŠn van de gezelligste straten van het mooie historische centrum van Zaltbommel.

Je kunt bij ons terecht voor een goed glas wijn (meer dan 18 soorten per glas te bestellen), een bijzonder bier, huisgemaakte cocktails, ruime keuze whisky, maar ook heerlijke Mocca d’Or koffie of Biologische thee met huisgemaakte taart of onze reeds bekende chocoladefondue. De gerechten uit onze keuken zijn wellicht anders dan je gewend bent. Ze zijn verfijnd qua smaak, sommige met Oosterse invloeden en qua grootte opgemaakt als een voorgerecht. Dit geeft je de kans om meerdere gerechten tegelijk te bestellen en uit te proberen. Er is voor ieder wat wils, duurzame vis, Biologisch vlees, maar ook veel vegetarische gerechten. Ook ouders met kinderen komen graag, dit in verband met de ongedwongen sfeer. Kun je geen keuze maken, kies dan voor de Jeszebels parade  à EU14.50 p.p. : 4 gerechtjes Ă  la Jeszebels (koud of warm), keuze van de Chef. Kijk voor de huidige menukaart op www.jeszebels.nl Er is heel veel mogelijk bij Jeszebels! Wat dacht je van een verjaardagsborrel met Fingerfoodhapjes, een geboortefeest met o.a. heerlijke Petit fours, een bruiloft tot wel 100 personen met of zonder livemuziek, personeelsfeest of receptie met ‘walking dinner’ ,informeel vergaderen met aansluitend een borrel of diner. Denk ook eens aan de vrijdagmiddagborrel met je collega’s, nog even nakletsen en het weekend goed inluiden. Wij zien er naar uit jullie te mogen ontvangen/ontmoeten! De inrichting van Jeszebels is modern met vrolijke kleuren en diverse moderne kunst, maar toch een gezellige sfeer. Je kunt genieten in de lage loungezitjes maar ook aan onze hoge designtafels, met op de achtergrond relaxed hippe “loungeâ€? muziek. Er staat een piano ter beschikking voor diegene die zich geroepen voelt om een deuntje te spelen, altijd welkom!

Pannenkoekenhuis de Waterpoort www.pannenkoekenhuis dewaterpoort.nl

Waterstraat 35-37 Zaltbommel 0418-514392

Restaurant La Folie www.restaurantlafolie.nl

Gamerschestraat 45 Zaltbommel 0418-684626

Restaurant Den Tol www.den-tol.nl

Rijksstraatweg 80 Meteren 0345-569327

Restaurant De Ruif www.partycentrumderuif.nl

Kon. Wilhelminastraat 2 Hedel 073-5991611

Restaurant De Gouden Molen www.goudenmolen.nl

Waaldijk 5 Rossum 0418-661306

Restaurant Dukdalf www.restaurantdukdalf.nl

Zandstraat 9 Kerkdriel 0418-674195

Brasserie ’t Stadshuis www.stadscafe-stadshuis.nl

Waterstraat 3 Zaltbommel 0418-510939

Restaurant de Eetgelegenheid www.de-eetgelegenheid.nl

Waterstraat 31 Zaltbommel 0418-515018

Prince Heerlijk Restaurant-Feestzaal www.princeheerlijk.nl

Maasbandijk 1-c Kerkdriel 0418-632131

Restaurant Jeszebels www.jeszebels.nl

Waterstraat 28 Zaltbommel 0418-514742

Gasterij Den Dijk www.gasterijdendijk.nl

Waalbandijk 30 Gameren 0418-561228

‘t Wellse Veerhuis www.hetveerhuis.nl

Wellsedijk 29 Well 073-5993321

Bistro In Petto www.bistroinpetto.nl

Waaldijk 1 Rossum 0418-664221

Gasterij Den Dijk www.gasterijdendijk.nl

Waalbandijk 30 Gameren 0418-561228

Openingstijden keuken: Â 16.00 tot 23.00 uur. Zondag van 13.00 tot 21.00 uur Dinsdag en woensdag gesloten.(in overleg open voor gezelschappen) Zomers gezellig terras aan de voorzijde van het restaurant.

Lounge restaurant Jeszebels Zaltbommel Waterstraat 28 â– tel.0418-514742 â–  email: info@jeszebels.nl SOCIAL MEDIA: www.facebook.com/Jeszebels #twitter@jeszebels.nl

Wilt u ook op deze pagina adverteren? Bel 06-53916498

POWERED BY HET KONTAKT EDITIES

Superstunt !!!

3 halen = 1 betalen (u betaalt alleen het duurste artikel)

ERHOEK DAMESMODE

(BTUIVJTTUSBBUt$";BMUCPNNFM 5FMt'BY

2


Woensdag 30 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

nieuws

Ummels: ‘Ik ga geen stommerdje spelen’

Crisis binnen D66

ķĞĩığĬĪĪĢĩšD66-raadslid Frits van der Schans en zijn fractiegenoot Thom Ummels zaten donderdag opvallend genoeg gewoon naast elkaar in de gemeenteraad van Zaltbommel. Ummels wil geen nadere mededelingen doen over het hoog opgelopen artijconflict, maar laat wel weten achter het besluit van het afdelingsbestuur te staan. “Ik ga geen stommerdje spelen, er zijn problemen.” Van der Schans houdt zich op de vlakte over sfeer waarin hij donderdag moest samenwerken met Ummels. Hij noemt de raadsvergadering ‘anders dan anders.’ Over Ummels’ standpunt zegt hij slechts: “Waarvan akte.”

‘Ik heb met niemand binnen D66 Bommelerwaard een probleem’

Reactie landelijk bestuur D66 ķĞĩığĬĪĪĢĩš Het landelijk bestuur van D66 roept partijgenoten in de Bommelerwaard op zich ‘waardig’ te gedragen en de vuile was niet op straat te gooien. Voorzitter Ingrid van Engelshoven zegt dat het landelijk bestuur geen oordeel heeft over het functioneren van D66-gemeenteraadsleden in Zaltbommel, maar constateert wel dat de gekozen weg van het afdelingsbestuur niet correct is. Het regiobestuur heeft het bestuur van de afdeling Bommelerwaard tijdelijk overgenomen.

3

Frits van der Schans wacht rustig af Het bestuur van D66 Bommelerwaard heeft Frits van der Schans gevraagd zijn raadszetel in te leveren. Dat is hij echter niet van plan. ķĞĩığĬĪĪĢĩš D66-raadslid Frits van der Schans wordt uitgekotst door zijn fractiegenoot en afdelingsvoorzitter, maar gelooft heilig in een goede afloop van de partijcrisis. “Ik ga gewoon door.” Van der Schans kreeg vrijdag 18 januari een telefoontje van afdelingsvoorzitter Peter Smits waarin laatstgenoemde verklaarde dat “er dingen aan zaten te komen.” Wat volgde was een mail van twee kantjes waarin Smits zei het vertrouwen in Van der Schans op te zeggen. Ook riep Smits de fractieleider op zijn zetel in de Zaltbommelse gemeenteraad op te geven. Beiden waren op gespannen voet met elkaar na de voorbije jaarwisseling. In Bruchem, woonplaats van Van der Schans, kwam het toen tot ongeregeldheden toen jongeren de brandweer bekogelden met stenen en flessen. Van der Schans zond toen vijf

tweets de wereld in waarin hij het gedrag van de jongeren volgens het D66afdelingsbestuur bagatelliseerde en suggereerde dat ook de brandweer schuld had aan de rellen. Van der Schans en de jaarwisseling zijn al jaren voer voor discussie. In 2009 werd Van der Schans opgepakt voor vermeende vernielingen. Daarvan werd hij vrijgesproken, sterker: volgens het raadslid is er nooit een concrete beschuldiging in zijn richting geuit. In 2010 vertoonde hij zich niet op straat. Een jaar later werd zijn auto in brand gestoken, maar onthield hij zich van commentaar. In 2012 raakte zijn huis beschadigd door gericht vuurwerk en vatte de papierkliko vlam. Ook toen besloot hij te zwijgen. Dit jaar ging hij wel de straat op en twitterde hij over de opstootjes. “Kennelijk waren ze multi-interpretabel en heb ik de brandweer gekwetst. Ik heb daarvoor mijn verontschuldigingen

aangeboden. Wat ik gepoogd heb te doen is dit: info die ik op straat krijg delen met anderen.In de hoop dat het risico op escalatie vermindert en de verhoudingen tussen dorpsbewoners en brandweer weer normaliseren. Sommige mensen hebben het anders gelezen. Ik heb ook, in kapitalen nog wel, getwitterd dat het ontoelaatbaar was om mensen van de brandweer te bekogelen.” Begin januari werd Van der Schans door afdelingsvoorzitter Smits ontboden. Daarbij zat ook Van der Schans’ (enige) fractiegenoot Thom Ummels. Het gesprek was onaf, waarop medio januari een tweede onderhoud volgde. Dat ging volgens het omstreden raadslid de goede richting op, reden waarom hij compleet verrast was door het telefoontje van 18 januari en de mail die daarop volgde. Intussen is het afdelingbestuur door het regiobestuur teruggefloten. Het

bestuur van D66 Gelderland laat namelijk weten dat het afdelingsbestuur niet de middelen had om het vertrouwen in Van der Schans op te zeggen. Procedures zijn onjuist doorlopen, omdat het recent aangetreden afdelingbestuur formeel nog niet is gekozen, zegt secretaris Michiel Uitdehaag. Smits volgde afgelopen najaar Cees van Domselaar als voorzitter op. Uitdehaag schrijft binnenkort een algemene ledenvergadering uit om de crisis binnen de partij te bezweren. Volgens Van der Schans gaat het allemaal goedkomen. “De mail van Smits heeft me verrast, vooral omdat ons gesprek niet was afgelopen.In de gesprekken met hem zijn wat irritaties besproken die binnenskamers hadden moeten blijven. Ik ga nu gewoon door. Ik heb met niemand binnen D66 Bommelerwaard een probleem.” André van der Vlerk

Sportclubs weigeren huurverhoging Gemeente moet zich bemoeien met glasvezel ĪĞĞİġįĦĢĩ š De gemeente Maasdriel moet proberen partijen te verbinden die ervoor kunnen zorgen dat overal in de gemeente glasvezel wordt aangelegd. Dat heeft de gemeenteraad het college opgedragen. Het CDA diende tijdens de raadsvergadering van donderdag een motie in met als uiteindelijk doel dat ook de kleinere kernen en de buitengebieden van Maasdriel snel internet krijgen. Liberaal Maasdriel en de VVD hadden de motie ondertekend. Wethouder René Smits ontraadde de motie in eerste instantie. Hij hikte aan tegen de coördinerende rol die de gemeente volgens de indieners van de motie op zich moest nemen. “Daar hebben we geen mankracht en expertise voor. En er is geen geld om er mensen voor in te huren”. Hij voegde eraan toe dat marktpartijen niet zitten te wachten op bemoeienis van de gemeente. “De bedrijven die glasvezel aanleggen, maken alleen een commerciële afweging”, zei Smits. Hij verwees naar de aanleg van glasvezel op

Ingezonden: ‘Twee l’Ummels’

Frits van Hintum (Gameren)

Dat schrijven ze in een gezamenlijke brief aan het college van burgemees-

™KK=jglZcZc^cVXi^ZiZ\ZcG@KH8#

Janneke Boogaard

ter en wethouders. “De overeenkomst voorziet in een huurverhoging van tussen grofweg 75% en 165% ingaande per 1 januari 2014 met betrekking tot de jaarlijkse huursom”, zo schrijven de ‘Verenigde Verenigingen’. “In onze ogen is dat een buitenproportionele verhoging die niet beargumenteerd

ARCHIEFFOTO: BRUIS DE KOCK

is.” De verenigingen zouden een reguliere verhoging op basis van indexering zoals bijvoorbeeld de consumenteprijsindex voor alle huishoudens wel een acceptabele oplossing vinden. “Omdat wij als verenigingen ook begrip hebben voor de financiële positie van de gemeente Maasdriel.” Eerder deze week heeft Liberaal Maasdriel ook aandacht gevraagd voor het probleem. Fractievoorzitter Frits van Endhoven begrijpt het protest van de verenigingen. Maar hij vindt het minder vanzelfsprekend dat sommige politieke partijen het eerder genomen raadsbesluit willen terugdraaien. “Het besluit tot verhoging van de huur van een veld is door de gemeenteraad genomen tijdens de vergadering van 10 november 2011”, schrijft hij in een verklaring. Volgens Van Endhoven schiet het een gat in de begroting als de politiek nu tegen de huurverhoging zou zijn. “En dat zal mogelijk verhoging van lokale belastingen bijvoorbeeld de OZB tot gevolg hebben”, vreest hij. De brief van de verenigingen en de verklaring van Liberaal Maasdriel staan op:

q WWW.HETKONTAKT.NL

Ruimte genoeg voor een avondvullend programma BYÅS tv-meubel Hoogglans wit van 129.- voor

89.-*

Max. 6 stuks p.p. en op=op * Exclusief TV en inhoud

Alleen geldig op: DI

WO

DO

29 30 31 JAN

JAN

JAN

© Inter IKEA Systems B.V. 2013

De Dichter en de Hoed Die hadden beiden Moed Maar als je Kwats staat te verkopen Is het snel met je afgelopen. De eerlijke naam van de partij Die zette Schans opzij. Je zou iets anders willen wensen Maar dan met meer reëlere mensen. In een raadsvergadering gaf bij vaak “blijk” Maar had niet altijd ongelijk. Zijn zender stond ook vaak op storen En zijn boodschap was dan slecht te horen Toch jammer van het talent Je bent zoals je bent. De dichter speelt ook een vreemde rol Bij D’66 is hij de grote mol. Hij kan souffleren als geen een En als het misloopt gaat hij heen. Gaan ze door of slaan ze af… Of slaan ze door en gaan ze af….

bedrijventerrein De Kampen in Hedel. Daar had de gemeente na een motie een rapport laten opstellen en kosten gemaakt voor het aanleggen van mantelbuizen, maar het bedrijf dat de glasvezel aanbood, schoof al die voorbereidingen terzijde. Gijsbert Smit (GroenLinks) stelde voor het woord ‘coördinerend’ te veranderen in ‘verbindend’. De hele raad ging toen akkoord met de motie. De wethouder gaat dus wél zoveel mogelijk in gesprek - iets wat hij nu ook al doet -, maar komt niet met een compleet technisch rapport over mogelijke oplossingen. Wel zal hij de gemeenteraad laten weten welke scenario’s het meest waarschijnlijk zijn voor de toekomst van glasvezel in Maasdriel. Vier van de elf dorpen van Maasdriel zijn de afgelopen maanden, onder leiding van een commerciële exploitant, voorzien van glasvezel. Voor de andere kernen en de buitengebieden is er volgens het CDA geen zicht op snelle aanleg van de voorziening.

ĪĞĞİġįĦĢĩ š De negen voetbalclubs en de korfbalvereniging in Maasdriel zijn niet van plan de door de gemeente opgelegde huurverhoging van de velden te betalen.


Familieberichten

Woensdag 30 januari 2013

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad. '(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS

Afhaalmenu februari 2 Ă 3 personen t#BCJQBOHBOH t4BUFBKBNTU t,JQGJMFUNFUHSPFOUFO JOLFUKBQTBVT t'PFZPOHIBJ t.JOJMPFNQJBTU t,SPFQPFL voor

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur Tel 0-019 www.vrijemarktwamel.nl Fax: 0487-501155 info@vrijemarktwamel.nl Industriestraat 4 6659 AL Wamel

ZONdag 03 FEBRUARI OPEN van 10.00 - 16.30 UUR

â‚Ź 16,95

8PLLFOPPLUJKEFOTDBSOBWBM JODMESJOLFOQQ

4

Restaurant ma t/m wo vanaf 17.00 uur

A la Carte en 4-gangenmenu â‚Ź 18,50 p.p. vanaf 2 personen Do t/m zondag en feestdagen

Wokken All-in /V extra uitgebreid met koud buffet, drankenassortiment en verse sappen

Nu voor â‚Ź 23,95 p.p. kinderen t/m 12 jaar 1/2 prijs (max 2,5 uur)

CATERINGSERVICE Voor â‚Ź 7,50 p.p.

Steenweg 2 te Zaltbommel Tel. 0418-516109

(min. 15 pers.) een compleet Chinees warm buffet.

EN ATIS RESERVER

HOLLYWOUD Programma van do. 31-01-2013 GR

A

L

M

K E R K tot en met wo. 06-02-2013 VALENTIJNSACTIE: KUSJE IS 2 VOOR 14 OP 14-02 Kijk voor meer informatie op onze website www.hollywoud.nl

LADIES NIGHT: 19 FEBRUARI 2013 MET SILVER LININGS PLAYBOOK. Kijk voor meer informatie op onze website www.hollywoud.nl LIKE ONS OP FACEBOOK EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS! Om uw bezoek nog aangenamer te maken is ons gebouw voorzien van klimaatbehandeling. Daardoor is het bij ons nooit te warm of te koud. VERLIEFD OP IBIZA – PREMIĂˆRE Do. 31-01 13.45/18.15/20.45, Vr. 01-02 18.15/20.55, Za. 02-02 16.15/18.35/20.55, Zo. 03-02 16.15/18.35/20.50, Ma. 04-02 13.45/18.15/21.00, Di. 05-02 13.45/18.15/20.45, Wo. 06-02 18.15/21.00 NIJNTJE DE FILM Do. 31-01 11.00/12.45/14.15/15.45, Vr. 01-02 11.00/12.30/14.00, Za. 02-02 10.45/12.15/14.45, Zo. 03-02 10.45/12.15/14.45, Ma. 04-02 11.00/12.45/14.15/15.45, Di. 05-02 11.00/12.45/14.15/15.45, Wo. 06-02 11.00/12.30/14.00 THE IMPOSSIBLE Do. 31-01 11.00/14.0018.30/20.30, Vr. 01-02 11.00/20.30, Za. 03-02 20.45, Zo. 04-02 15.30/18.30/20.45, Ma. 05-02 11.00/14.00/18.30/20.45, Di. 06-02 11.00/14.00/18.30/20.30, Wo. 07-02 11.00/18.45 DJANGO UNCHAINED Do. 31-01 21.15, Vr. 01-02 21.15, Za. 02-02 21.15, Zo. 03-02 21.15, Ma. 04-02 21.15, Di. 05-02 21.15, Wo. 06-02 21.15 GANGSTER SQUAD Do. 31-01 21.00, Vr. 01-02 21.45, Za. 02-02 21.45, Zo. 03-02 21.00, Di. 05-02 21.00, Wo. 06-02 18.00 FINDING NEMO 3D NL Do. 31-01 16.05, Vr. 01-02 14.00/16.00, Za. 02-02 10.45/13.45/16.00, Zo. 03-02 10.45/13.45/16.00, Ma. 04-02 16.05, Di. 05-02 16.05, Wo. 06-02 14.00/16.00 LIFE OF PI 3D Do. 31-01 11.00/13.30/18.45, Vr. 01-02 11.00/18.45, Za. 02-02 18.45, Zo. 03-02 18.45, Ma. 04-02 11.00/13.30/18.45, Di. 05-02 11.00/13.30/18.45, Wo. 06-02 11.00/20.15 THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY 3D Vr. 01-02 18.30, Za. 02-02 18.30 WRECK-IT RALPH 3D 3D NL Vr. 01-02 13.35, Za. 02-02 13.15, Zo. 03-02 13.15, Wo. 06-02 13.35 GROETEN! VAN MIKE Do. 31-01 16.00, Vr. 01-02 13.45/15.45, Za. 02-02 11.00/12.45/14.00/15.30, Zo. 03-02 11.00/12.45/14.00/, Ma. 04-02 16.00, Di. 05-02 16.00, Wo. 06-02 13.45/15.45 K3 BENGELTJES Do. 31-01 16.15, Vr. 01-02 16.15, Za. 02-02 10.45/12.25, Zo. 03-02 10.45/12.25, Ma. 04-02 16.15, Di. 05-02 16.15, Wo. 06-02 16.15 KONING VAN KATOREN Vr. 01-02 15.30, Wo. 06-02 15.30 ALLES IS FAMILIE Do. 31-01 11.00/18.20, Vr. 01-02 11.00/18.20, Za. 02-02 18.20, Zo. 03-02 18.20, Ma. 04-02 11.00/18.20, Di. 05-02 11.00/18.20, Wo. 06-02 11.00/18.20 SKYFALL Za. 02-02 15.45, Zo. 03-02 15.45 SNEAK PREVIEW Ma. 04-02 20.30 BOULEVARD: FAUST Wo. 06-02 20.30

Ons programma kunt u ook vinden op onze website www.hollywoud.nl

Neem voor informatie contact met ons op. Van VHS video naar DVD â‚Ź15,- per band. Meer dan 5 VHS video banden â‚Ź10,- per stuk incl. omdoos en hoes. Ophaal- en thuisbrengservice bij meer dan 10 VHS banden.

ZaMaa 0654758212

Delkant 8 | 5311 CJ Gameren Tel. 0418 - 56 21 74 www.begrafenisondernemingdekloe.nl :LMYHU]RUJHQJHHQFUHPDWLHV

Volg ons op Facebook, Twitter en Pinterest!

*Deze actie is niet geldig in de webshop.

DOORNSEWEG TE ALMKERK (BOUWTERREIN), (GRATIS) RESERVEREN 0183-307286

Heeft u nog films en video’s en wilt u deze graag weer kunnen afspelen of bewaren zonder kwaliteitsverlies, maak dan nu gebruik van de service van ZaMaa en geniet opnieuw van al uw mooie en bijzondere momenten!

H E T H U I S VA N D E M O D E

Tolstraat 17-19, 4231 BB Meerkerk, telefoon 0183-351401 tegenover de winkel (Tolstraat)


Woensdag 30 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

5

Talentenjacht voor kinderen

‘Incident Bruchem diep triest en onacceptabel’

ļĢĥĢĊš Stichting Jeugdwerk De Molshoop houdt zaterdagmiddag 9 maart weer een talentenjacht voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen kunnen playbacken, maar ook soundmixen. Deelname is gratis. Wel moeten de kinderen 2 euro inschrijfgeld betalen, die ze terug krijgen als ze daadwerkelijk hebben opgetreden. Inschrijven voor deelname kan op woensdag 6 februari tussen 14:00 en 14:30 uur voor leden en tussen 14:30 en 15:00 uur voor niet-leden. Iedere artiest moet zijn eigen optreden aanmelden. Ook kinderen van buiten Hedel kunnen meedoen. Er is plaats voor dertig optredens.

Ä&#x;ÄŻÄ˛Ä ÄĽÄ˘ÄŞš De gebeurtenissen tijdens Oud & Nieuw in Bruchem zijn ‘diep triest en onacceptabel’. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad naar aanleiding van de evaluatie van het verloop van de jaarwisseling. Terwijl het in heel Zaltbommel gezellig en relatief rustig was, sloeg in Bruchem de vlam weer in de pan. Rond twee uur ‘s nachts kreeg de brandweer de melding van een caravanbrand op de hoek van de Akkerstraat met de Boerenzwaluw. De politie was al aanwezig toen de brandweer arriveerde. Een groep van ongeveer vijftig mensen

stond naar de brandende caravan te kijken en gooide er zwaar vuurwerk in. “De bevelvoerder van de brandweer vermoedde dat er ĂŠĂŠn of meerdere gasessen midden in het vuur stonden, vanwege het zien van een ‘horizontale vlam’ en horen van sissend geluidâ€?, zo staat te lezen in de evaluatie. “Later bleek dit een olievat gevuld met olie, waar meerdere gaten in gemaakt waren. Dit geeft hetzelfde effect als een gases.â€? De situatie werd steeds risicovoller voor de hulpverleners en voor de bewoners van een woning vlakbij. Het gezin dat woont in het huis dat het

dichtst bij het vuur lag, heeft de kinderen uit bed gehaald en ze naar een huis verderop gebracht. Brandweer en politie besloten samen om het vuur te bestrijden met een waterwerper. Tijdens het plaatsen en opbouwen van het waterkanon gooiden verschillende mensen uit de groep glazen essen en stukken van straatstenen naar de brandweermensen. “Het is een geluk dat deze voorwerpen de brandweermensen niet hebben geraakâ€?, zo staat in het evaluatierapport. “Daarop is besloten de ME in te zetten, om de mensen terug de Boerenzwaluw in te drijven.â€?

“Geweld tegen hulpverleners is diep triest en onacceptabel�, concludeert het college. “Het is onbegrijpelijk dat hulpverleners bewust in gevaar worden gebracht. Geen enkel motief of reden rechtvaardigt dit gedrag.� Het college roept de gemeenteraad en de inwoners van Bruchem op om mee te denken over wat er is gebeurd en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. “Ook hopen wij dat mensen zich melden als zij iets hebben gezien of betrokken waren bij het incident.� Britta Alink

Trots op de optocht in Mispelgat

Lassen, plakken en schilderen

ġĞĊĹÄ&#x;ďĪĪĢĊš Zaterdag 9 februari trekt er weer een bonte stoet door Zaltbommel. Twee wagenbouwploegen zijn dit jaar voor de elfde keer van de partij: De Keinderkupkes en de Dikkuh Moatjes.

“Stress? Nee, dat valt bij ons wel mee�, zegt Patrick Giltjes (Dikkuh Moatjes) ruim twee weken voor de optocht. “Maar de laatste weken zijn we wel drie, vier avonden en het hele weekend bezig met de wagen.� Dikkuh Moatjes bouwt in de Mispelhal aan de Veilingweg. De bouwsels staan er hutje bij mutje, maar het is er elke avond oergezellig. Er wordt gelast, geplakt, geschilderd en aan de techniek gewerkt. Natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis. “Dit jaar hebben we vrij veel pech�, vindt Leon School (De Keinderkupkes). Zelf kwam hij met zijn vinger klem te zitten tussen twee delen van de wagen. Hij haalt zijn schouders op. “We hebben weleens gehad dat het complete aggregaat onder de wagen uit viel tijdens de tocht. Dan valt alles stil. Met echt teamwork hebben we het aggregaat toen op de wagen gezet en dan rijd je weer.� Vanwege het elfjarig jubileum hebben De Keinderkupkes dit jaar een compleet nieuw onderstel aangeschaft, een maatje groter dan het vorige. Het belooft een indrukwekkend geheel te worden. En na de optocht? “Dan gaat alles plat. We beginnen elk jaar helemaal opnieuw. In september starten we rustig op met brainstormen.�

Beide carnavalsverenigingen zijn ontstaan uit vriendengroepen. Patrick

Giltjes bewaart warme herinneringen aan het eerste jaar dat Dikkuh Moatjes een wagen bouwde. “Dat deden we bij de ouders van ĂŠĂŠn van de leden voor de deur, gewoon in de wijk. We stonden in weer en wind buiten.â€? Saamhorigheid is een belangrijke reden om een wagen te bouwen. Leon

School van De Keinderkupkes: “Op de dag van de optocht eten we met z’n allen bij de moeder van ĂŠĂŠn van ons.â€? Carnavalszaterdag is voor alle bouwers natuurlijk een hoogtepunt. “Een geweldig moment is als we op zaterdagochtend de wagen gaan halen. Dan zie je pas hoe het echt is gewor-

™9Z9^``j]BdVi_ZhldccZckdg^\_VVgYZZZghiZeg^_h#

Op zoek naar de Vrouw van het Jaar ġĞĊĹÄ&#x;ďĪĪĢĊš Voor de zevende keer vindt in de Bommelerwaard de verkiezing van de Vrouw van het Jaar Bommelerwaard plaats. Met deze verkiezing wil de Werkgroep Internationale Vrouwendag 8 maart een bijzondere vrouw in de schijnwerpers zetten. Inwoners van de Bommelerwaard kunnen tot dinsdag 26 februari vrouwen voordragen voor de titel. De Vrouw van het Jaar moet in de Bommelerwaard wonen en/of werken. De Vrouw van het Jaar is actief op maatschappelijk, sociaal, cultureel of politiek gebied, dichtbij of wereldwijd, op verschillende manieren initiatiefrijk en stimulerend voor andere vrouwen, een voorbeeldvrouw voor jong en oud. Uit de voorgedragen vrouwen worden er drie genomineerd. De jury, die bestaat uit de vrouwen van het jaar 2007 tot 2012, kiest de vrouw van het jaar 2013. Vrouwen voordragen kan via het e-mailadres: multicultureel.zaltb@chello.nl

Werk aan de Gasthuistoren ġĞĊĹÄ&#x;ďĪĪĢĊš Met behulp van een hoogwerker wordt donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari onderhoud gepleegd aan de Gasthuistoren. De Oude Vischmarkt is op deze twee dagen vanwege de veiligheid afgesloten voor het verkeer.

Janneke Boogaard

SP wil minder kassen in West-Bommelerwaard ġĞĊĹÄ&#x;ďĪĪĢĊ š De Socialistische Partij Bommelerwaard gaat actie voeren tegen de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard. Tijdens de inloopavonden van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard zullen SP-leden yers uitdelen aan de bezoekers van die avonden. “Het gebied tussen Zaltbommel en Brakel wordt grotendeels kassengebiedâ€?, zo staat te lezen in de yer. “Daar liggen de dorpen tussen in geklemd. Dit leidt volgens de SP tot verloedering van de streek. De kernvraag die behoort te worden gesteld luidt dan ook: moeten er nog meer kassen in de West-Bommelerwaard worden gebouwd? Het antwoord hierop van de SP is duidelijk: Het zijn er al genoeg.â€? Inloopavonden De eerste inloopavond is vorige week donderdag al gehouden in De Poorterij in Zaltbommel. Donderdag 31 januari vindt een inloopavond plaats in Huis Brakel in Brakel, Volgende week donderdag 7 februari is er een avond in multifunctioneel centrum De Kreek in Kerkdriel. Beide avonden duren van 19:00 tot 21:00 uur. Tijdens de avonden zijn deskundigen aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

den, want in de hal waar we bouwen kunnen we nog niet alles in elkaar zetten�, vertelt Leon. En dan is het zover: de stoet zet zich in beweging, de muziek gaat aan, het publiek langs de kant juicht en klapt. “Door elk jaar ons best te doen op onze wagen willen we laten zien dat de optocht in Zaltbommel leeft, ook al is die niet zo groot. We vinden het belangrijk dat dit blijft bestaan�, zegt Patrick. Ook De Keinderkupkes zijn trots op de Mispelgatse optocht. “De reacties van het publiek vinden wij het belangrijkste. Als mensen zeggen dat de wagen weer beter is dan vorig jaar, dan kan daar geen prijs tegenop�, stelt Leon. Toch is het natuurlijk leuk als jouw wagen wordt uitgeroepen tot de mooiste. Zowel De Keinderkupkes als de Dikkuh Moatjes viel die eer meerdere keren te beurt. “Het is wel de kers op de taart. Maar we gunnen het elkaar�, zegt Leon. Hoe de wagens er dit jaar uitzien, blijft tot het laatst in nevelen gehuld. Patrick wil wel prijsgeven dat de wagen van Dikkuh Moatjes dit jaar ‘heel Hollands’ zal zijn. Bij De Keinderkupkes staat het elfjarig jubileum centraal, waarbij de keinder een centrale rol hebben.

Het voorontwerp inpassingsplan voor de herstructurering van de glastuinbouw en de paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard ligt ter inzage. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van het Rijk of een provincie, in dit geval van de provincie Gelderland. In het plan wordt het gebruik en het bebouwen van de gronden geregeld. Bestaande bedrijven, woningen en functies zijn er in bestemd. Daarnaast biedt het ruimte voor uitbreiding en nieuwvestiging van tuinbedrijven in intensiveringsgebieden en magneetlocaties. Dat kan alleen als vaststaat dat er voldoende ruimte voor waterberging is opgenomen en dat de afvoer van het afvalwater is geregeld. De Bommelerwaard is een soort badkuip tussen de Waal en de Maas. Het aspect water is volgens het projectbureau dan ook van groot belang voor het grondgebruik. Volgens de SP zorgen de plannen voor herstructureren van de glastuinbouw voor uitbreiding van het aantal megakassen in de Bommelerwaard. “Kassen van soms meer dan twintig voetbalvelden grootâ€?, zo stelt de partij in de yer. “De SP wil dat de bevolking van de West-Bommelerwaard de gelegenheid krijgt haar mening te geven over de plannen om de glastuinbouw te herstructureren.â€?

96@(33,,9+(4*9@:;(3 -,30*0;,,9;65A,26505.05

6YHUQL]HHZQL )LH[YP_ =HUHM QHU\HYP ]LYRYPQNIHHY

Ă  VWSHNL L_ :WLJPHSL6YHUQLYVUKSLPKPUNLUVWQHU\HYPLUMLIY\HYP

9V`HS3LLYKHT*Y`Z[HSÂś2YPZ[HS^PURLS 6WLUPUNZ[PQKLUKPUZKHN[TaH[LYKHN]HU\\Y 9VUKSLPKPUNLU]HUHM\\Y]VVYHMYLZLY]LYLU 3PUNLKPQRÂś3+3LLYKHTÂś;LS PUMV'YV`HSSLLYKHTJY`Z[HSUSÂś^^^YV`HSSLLYKHTJY`Z[HSUS


Lifestylemagazine voor de Bommelerwaard:

Olivier In de eerste week van de lente zet Het Kontakt Edities bv een nieuw papieren kindje op de wereld: Olivier. Een luxe magazine voor de Bommelse ondernemers.

Olivier

Voorjaar 2013

Eerste uitgave: voorjaar 2013. Mooier

dan mooi Karakter uit eikenhout Zwezerik in duo met artisjok

Met het ter wereld brengen van Olivier komt uitgever Het Kontakt Edities bv

Lopen op 18 cm HOOGTE

tegemoet aan ondernemers die speuren naar een meer op de zakelijkere markt

Het mooiste van de Bommelerwaard

NIE UW !

gericht podium. De eerste uitgave belandt in week 12 van 2013 dan ook gratis op de matten van alle ondernemers in de Bommelerwaard.

Olivier is een uitgave van HetKontakt Edities

Olivier is eigenzinnig, soms brutaal. Maar vooral ambitieus. Het magazine moet zich ontpoppen tot het lijfblad van de Bommelerwaard. Want Olivier is fier op zijn bakermat, dat eiland ingeklemd tussen twee rivieren, met de Sint MaartensTAFEL TAFELEN INAAN DE REGIO

BINNENSTEBUITEN

toren, de Zaltbommelse binnenstad en pittoreske dorpskernen. Een beetje

Uit eten bij BISTRO

eSedi blab iunt, illest eum qui officipsapis excest ut incilluptas vollaturi volorem. Nam nihit volum ut exernation reic testem inus, sentur fa fdsf fdsaf fsad audae

DE LEKKERNIJ

Gelderland, maar stiekem ook een beetje Brabant. Maar beter nog: ĂŠcht Bommels.

dem delici simaxim adipient, oluptur molessimet iumqui volorem laborer aeribea qui ut fugias sam, quianih

Eigenaar:

iliquatet ut odit qui recatib erchill uptatistrum volupta-

Piet en Nel Eetlust

tinum nimagnata que vellandeliat ommodig nienda conseque velit, con cuptae provid eai. Rore siminul-

Sinds:

Bistro

1968

labo. Bis re sollanditia. qui ut fugias sam, quianih iliquatet ut odit qui recatib erchill uptatistrum voluptatinum

Specialiteit:

nimagnata que vellandeliat ommodig nienda Voluptae

Broodje beenham met mosterd-dille dressing

cturehe nduciae laccument pliciasi comnihi tibusda non nem nos nima di sumquis et volupic te cores que vellessit officia eptaspis id mo offici doluptatis molup

De redactie van Olivier schrijft over thema’s als wonen, mode, uitgaan Ên ondernemen. Zo krijgen de jonge honden in het bedrijfsleven een platform aangereikt,

cilluptas vollaturi volorem. Nam nihit volum ut exernation reic testem inus, sentur fa fdsf fdsaf fsad audae

We willen hier nooit meer weg!

qui volorem laborer aeribea qui ut fugias sam, quianih

Adrie Molenaar

tinum nimagnata que vellandeliat ommodig nienda conseque velit, con cuptae provid eai. Rore siminul-

Sinds: 1938

labo. Bis re sollanditia. qui ut fugias sam, quianih iliquatet ut odit qui recatib erchill uptatistrum voluptatinum

Restaurant

Wildpecialiteit:

nimagnata que vellandeliat ommodig nienda Voluptae

sam expelib erissit atecea sit occaeped quamenisse eatur, serio.

Tamme eendenfilet

cturehe nduciae laccument pliciasi comnihi tibusda non nem nos nima di sumquis et volupic te cores que

Nes est omnisquiae corepra temquam rerepel lesequo mossima

vellessit officia eptaspis id mo offici doluptatis molup

ximperum quo quam fugitatectur assum re nobis ut enihita dipiciusa verataqui id mod minimi, officiliqui que dolo vellent ut et aut quiaspitam, nim fuga. Itaepel eic tem fuga. Edis modis conseque re plandit as aut aturestium quod quas re quaerferum venia volor ad ut ex eossequi

BINNEN STE BUITEN

conse magnam quae pores quossinus ut volo eation praerum non eum, autatemos doluptatur sum cupis que plis exceatiur? Quia voluptatume corenis eumquis endi volum sit utemposuia voluptatume corenis eumquis endi volum sit utempos nonsequam

schuift bij hen aan de keukentafel om ze aan de tand te voelen over hun onder-

Eigenaar:

iliquatet ut odit qui recatib erchill uptatistrum volupta-

Occumquatur, iurio totatem volorerum aut vendit est, videllabo.

heeft verdiend in de regionale, landelijke of zelfs internationale markt. Olivier

EETLUST

dem delici simaxim adipient, oluptur molessimet ium-

Nobitam aut vollorpor audisquam re pla ex ea sum, te voluptam,

maar er is ook ruimte voor de ondernemer die op een unieke manier zijn sporen

Uit eten bij RESTAURANT

eSedi blab iunt, illest eum qui officipsapis excest ut in-

Uit eten bij EETCAFÉ

eSedi blab iunt, illest eum qui officipsapis excest ut incilluptas vollaturi volorem. Nam nihit volum ut exernation reic testem inus, sentur fa fdsf fdsaf fsad audae

DE RONDING

dem delici simaxim adipient, oluptur molessimet iumqui volorem laborer aeribea qui ut fugias sam, quianih

Eigenaar:

iliquatet ut odit qui recatib erchill uptatistrum volupta-

Piet en Nel Eetlust

tinum nimagnata que vellandeliat ommodig nienda

sunt, aut faces moluptatiis eiunto qui omnis ma ium fuga. Tiis ali-

Sinds:

conseque velit, con cuptae provid eai. Rore siminul-

gentus restia si omnimagnit eatinum enimus sim laccum accum

1968

labo. Bis re sollanditia. qui ut fugias sam, quianih iliqua-

as issi duciisquam recuptur sum aliate volor sintorio

EetcafĂŠ

Specialiteit:

Dolore, ut quid quae qui alibus et, i nonsequam sunt, aut faces

nimagnata que vellandeliat ommodig nienda Voluptae

Broodje beenham met mosterd-dille dressing

moluptatiis eiunto qui omnis ma ium fuga. Tiis aligentus restia si

tet ut odit qui recatib erchill uptatistrum voluptatinum

cturehe nduciae laccument pliciasi comnihi tibusda non nem nos nima di sumquis et volupic te cores que

omnimagnit eatinum enimus sim laccum accum as issi duciis-

vellessit officia eptaspis id mo offici doluptatis molup

quam recuptur sum aliate volor sintorio Dolore, ut quid quae qui alibus et, invenduci re que nos. rerepel 05 | OLIVIER

nemersdrift en hun band met het Bommelse land.

Omdat ondernemers van lekker eten houden en altijd zoek zijn naar sfeervolle

AAN TAFEL

Lekker eten met chefkok Ad Jansen van restaurant Bellevue

locaties voor een lunchmeeting, vergadering of netwerkborrel, werpt Olivier

BROODPUDDING MET SAUS VAN CHOCOLA EN BIER

zich op als gewillige tester van de culinaire hoogstandjes van de vele chef-koks

OLIVIER | 13

mĔĔi

DIT IS HET

ZO MOOI

Blub verumquae. Ipideri tatessum fuga. Ipiciaspe voluptat et ratentias dendus ipsa sequatet, qui.

Waar:

Igentur Tis si debitio im dolum qui ducium que, www.lupta.nl

BEREIDING Broodpudding is een van die klassieke Engelse recepten waar echt iedereen dol op is. Door de marmelade op het brood te smeren wordt het heerlijk krokant, met een bitterzurig sinaasappelsmaakje dat de hele hap

niet te gaar wilt laten worden, omdat het de bedoeling is dat de smeuĂŻgheid vanbinnen optimaal contrasteert met de krokante toplaag.

Verwarm de oven voor op 180 ÂşC of stand 4. Maak eerst de geparfumeerde boter, door de boter en de nootmuskaat, kaneel en sinaasappelschil door elkaar te roeren. Gebruik een klein beetje om een middelgrote,

koks zelf. De modezaken uit de regio kunnen hun nieuwste kledingstukken

ovenvaste schaal mee in te vetten.

Besmeer de sneden brood met de geparfumeerde boter en snijd ze diago-

INGREDIĂ‹NTEN

vervolgens showen in de modereportage van Olivier, zodat tiptop verschijnen

Voor  personen Voor de geparfumeerde boter tHCPUFS [BDIUHFSPFSE tFFOGMJOLFTOVGOPPUNVTLBBU tFFOGMJOLFTOVGLBOFFM

op zo’n zakelijke meeting ook geen kunst meer is.

naal doormidden. Leg de halve sneetjes in de beboterde schaal. Splits nu de eieren, bewaar alle 9 dooiers, maar slechts 1 eiwit. Klop de dooiers en het eiwit met de suiker door elkaar en warm de melk en room samen met het vanillestokje en het merg langzaam op. Schenk

het

warme

Â?‘’eÂ? mƒÂ?eÂ? de mƒÂ? LedĂşb verumquae. Ipideri tatessum fuga. Ipiciaspe voluptat et ratentias dendus ipsa sequatet, qui.

Waar:

Igentur Tis si debitio im dolum qui ducium que, www.lupta.nl

Broodpudding: een klassiek Engels recept waar iedereen dol op is.

mengsel al roerend bij

tEFHFSBTQUFTDIJMWBOTJOBBTBQQFM

de eieren. Vis het vanillestokje eruit, giet het mengsel op het brood en laat

tTOFEFOCSPPEWBOHPFEFLXBMJUFJUWBODNEJL

veel water in dat het tot halverwege de schaal komt. Zet de braadslee met

tHSPUFCJPMPHJTDIFPGTDIBSSFMFJFSFO

schaal ongeveer 45 minuten in de oven, tot de custard net gestold is.

tHTVJLFS

Warm intussen de marmelade op in een pannetje. Haal de schaal uit de

tEMWPMMFNFML

oven en kwast de bovenkant van de sneden brood in met de hete jam. Zet

t EMTMBHSPPN

de schaal nog 5 of 10 minuten terug in de oven. Laat de broodpudding

Kurkentrekker vn verumquae. Ipideri tatessum fuga. Ipiciaspe voluptat et ratentias dendus ipsa sequatet, qui.

PROBEER HET RECEPT BIJ:

Waar: Igentur Tis si debitio im dolum qui ducium que www.lupta.nl

Boomstraat 37 | 3311 TC Dordrecht | tel. (078) 633 25 00 Eepudande moluptatio dolorposam volo volore OLIVIER | 11

Eiffinger verumquae. Ipideri tatessum fuga. Ipiciaspe voluptat et ratentias dendus ipsa sequatet, qui.

Waar:

Igentur Tis si debitio im dolum

Twisted

het 20 minuten intrekken. Zet de schaal in een braadslee en giet daar zo-

voor het serveren even afkoelen en een beetje opstijven.

Oftewel: Olivier loopt over van al het goede dat de Bommelerwaard te bieden

muurbloempje

echt helemaal perfect maakt. Dit is ook weer een dessert dat je absoluut

die de streek rijk is. Van reportages in stomende keukens tot recepten van de

fax (010) 506 16 27 | info@bellevuegroothoofd.nl

mĔĔĎ ĘĈÄ?ÄŠÄ—Ä•

De Nikon 1 verumquae. Ipideri tatessum fuga. Ipiciaspe voluptat et ratentias dendus ipsa sequatet, qui.

Waar:

Igentur Tis si debitio im dolum qui ducium que, www.lupta.nl

OLIVIER | 13

heeft. Een gloednieuw visitekaartje voor de streek. Adverteren in Olivier? Dat kan door contact op te nemen met Melanie van Hemert via 06-53 91 64 98 of m.vanhemert@hetkontakt.nl

Olivier Over wonen, mode, uitgaan, ondernemen in de Bommelerwaard


Gemeentenieuws

week

05

2I¿FLsOH informatiepagina 30 januari 2013

Geef het vrijheidsvuur door!

Aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

Dit jaar wordt de 68 jarige bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Het thema dat dit jaar centraal staat is: ‘Vrijheid spreek je af!’. Het Comité 4 en 5 mei Wageningen organiseert ter gelegenheid hiervan de Bevrijdingsvuurestafette 2013. Uw vereniging of organisatie kan deelnemen aan de estafettegroep. Tot 15 februari aanstaande kan uw vereniging of stichting zich hiervoor aanmelden.

De aanslag gemeentelijke belastingen met de WOZ-beschikking voor het jaar 2013 wordt op 31 januari 2013 weer verzonden aan eigenaren van een woning en eigenaren en gebruikers van bedrijven in de gemeente Zaltbommel.

Geef het vuur door Het vrijheidsvuur is een symbool voor leven in vrede en vrijheid. De organisaties van de deelnemende gemeenten worden in de nacht van vier op vijf mei in Wageningen verwacht om het bevrijdingsvuur op te halen. Vanaf daar vertrekt de estafettegroep richting onze eigen gemeente.

Informatie Kijk voor meer informatie op de website www.zaltbommel.nl/nieuwsberichten. Heeft u vragen over uw aanslag, stuur dan een e-mail naar belastingen@zaltbommel.nl. U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van het team Belastingen van de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 14 0418.

Aanmelden (Sport)verenigingen en sportgroepen die deel willen nemen aan de Bevrijdingsvuurestafette, kunnen dit tot 15 februari aanstaande kenbaar maken aan het kabinet van de burgemeester via telefoonnummer 14 0418. De gemeente verzorgt vervolgens de gezamenlijke aanmelding bij het Comité 4 en 5 mei Wageningen. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de estafette op www.4en5meiwageningen.nl/Bevrijdingsvuurestafette.

Agenda Carrousel op 7 februari 2013

Vergaderingen Welstandscommissie

Raadzaal 21.30 uur Ŷ Realisering sportcomplex Middelsteeg

Plaats: Stadhuis aan de Markt Datum: donderdag 7 februari 2012 Tijdstip: 20.00 – 23.00 uur Trouwzaal 20.00 uur Ŷ Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel Ŷ Presentatie Ieder1Gelijk Raadzaal 20.00 uur Ŷ Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Tuinbouw (PIP) Ŷ Opinienota Parkeren binnenstad Pauze 21.15 – 21.30 uur Trouwzaal 21.30 uur Ŷ Visie Sociaal Domein

VRAGEN AAN DE GEMEENTE?

Meespreken? Wilt u meespreken? U bent van harte welkom. U kunt dan uiterlijk 24 uur van tevoren FRQWDFWRSQHPHQPHWGHJULI¿HYLDHPDLO JULI¿H#]DOWERPPHOQO RI YLD WHOHIRRQQXP mer 14 0418 Inzage stukken De stukken liggen ter inzage in het gemeentekantoor en in de openbare bibliotheken Courtine 2a in Zaltbommel en Donkerstraat 19 in Aalst. U kunt de voorstellen ook vinden op onze website www.zaltbommel.nl/ gemeenteraad of via de app Notubox 2 en de app Politiek Archief.

Bouwplannen waar een omgevingsvergunning voor nodig is, worden voor goedkeuring voorgelegd aan de welstandscommissie. De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie van het Gelders Genootschap. Hier vindt u een overzicht van de komende vergaderingen. Kleine welstandscommissie met rayonarchitect De komende vergaderingen van de kleine welstandscommissie op het gemeentekantoor in Zaltbommel zijn: Ŷ dinsdag 5 februari , 09.30 uur; Ŷ dinsdag 19 februari, 09.30 uur; Ŷ dinsdag 5 maart, 09.30 uur.

Avri test nieuwe ondergrondse glasbak

Zaltbommel heeft Antwoord©

Afsluiting Oude Vischmarkt te Zaltbommel

Avri test in de periode van 28 januari tot en met 28 februari een nieuw type glasbak nabij de Harrie van de Laakstraat in Zaltbommel. Avri wil in de toekomst steeds meer ondergrondse bakken plaatsen om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Voor vragen kunt u contact opnemen met Avri op telefoonnummer (0345) -585353. Kijk voor meer informatie op www.zaltbommel.nl/nieuwsberichten

Ga voor de bekendmakingen naar www.zaltbommel.nl Bezoekadres: Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel Telefoon: 14 0418 Fax: (0418) 681 645 E-mail: info@zaltbommel.nl

Grote welstandcommissie De komende vergadering van de grote welstandcommissie zijn op het gemeentekantoor van: Ŷ Geldermalsen, maandag 4 februari 2013, 09.00 uur; Ŷ Maasdriel, maandag 25 februari 2013, 09.00 uur. Voor meer en actuele informatie kijkt u op: http://www.geldersgenootschap.nl/gemeenten/zaltbommel.

Meer storingen aan straatverlichting door winters weer Door de koude en natte weersomstandigheden zijn er meer storingen aan het verlichtingsnet dan gebruikelijk. Bovengrondse storingen, als bijvoorbeeld 1 lantaarnpaal niet werkt, worden door de gemeente opgelost. Ondergrondse storingen, bijvoorbeeld wanneer de hele straatverlichting is uitgevallen, worden doorgegeven aan het servicecentrum van netbeheerder Liander. Zij zijn verantwoordelijk voor het verlichtingsnet en zorgen voor het herstel van de verlichting. De meeste storingen worden snel verholpen, maar door de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden vertraging oplopen. Bovendien krijgen urgente meldingen voorrang, waardoor minder urgente verlichtingsstoringen doorschuiven.

Bel 14 0418

De Oude Vischmarkt in Zaltbommel is op donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari tussen 7.00 uur en 17.00 uur afgesloten voor verkeer. De aansluiting op de Kerkstraat is wel open voor verkeer. Op 31 januari en 1 februari wordt er een hoogwerker voor werkzaamheden aan de Gasthuistoren geplaatst. De straat wordt dan afgesloten vanwege veiligheidsvoorzieningen. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk en kunnen vanwege slechte weersomstandigheden uitgesteld worden. Kijk ook op www.zaltbommel.nl bij wegwerkzaamheden.

De stukken voor de vergadering moeten uiterlijk een week voor de vergadering op dinsdag om 12.00 bij de afdeling Bestuur, Vergunning en Handhaving zijn ingediend.

Postadres: Postbus 10002, 5300 DA Zaltbommel

Redactie: Gemeente Zaltbommel Fotografie: Gemeente Zaltbommel

Storing doorgeven Een storing aan de straatverlichting kunt u doorgeven aan de gemeente door het algemene telefoonnummer 14 0418 te bellen. De gemeente geeft zo nodig de meldingen door aan Liander.U kunt een melding ook doorgeven via onze website www.zaltbommel.nl via de digitale balie.

Openingstijden: – Op maandag van 08.30 - 17.00 uur. – Op maandag van 17.00 19.30 uur is alleen Burgerzaken geopend voor paspoorten,

rijbewijzen, identiteitsbewijzen, uittreksels en verklaringen. – Op dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.


publicaties

Woensdag 30 januari 2013

’n Baby op komst?

VRIJWILLIGERSVACATURE

Geïnteresseerd? Ga dan voor meer informatie naar de digitale vacaturebank op www. Steunpuntwelzijnbommelerwaard.nl of bel met 0418-634231 en vraag naar de afdeling Vrijwilligerswerk (maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 11.30 uur). Steunpunt Welzijn Bommelerwaard en Heerewaarden Bernhardstraat 4, 5331 TA Kerkdriel Boschstraat 90, 5301 AG Zaltbommel Bezoektijden: ma. t/m do. 09.00-11.30 uur Bezoektijden: di. 09.00-11.30 uur T 0418-634231 E info@steunpuntwelzijnbommelerwaard.nl

20 verschillende collecties met geboortekaartjes vindt u bij De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

TE KOOP AANGEBODEN

Gevonden: portemonnee m. inh. in Woudrichem. Tel. 0183-301336. T.k. aanhangwgn L1.40B1.20 + res. band €85,, disselslot €10,-; omafiets zw 28" g.s. €85,-; kruisbld corpus 60cm kruis 1.20; Suskus + Wiskes €1,- p.s., Dick Bos; Ned. postzegels; schilderstukken. Tel. 0622360589.

GAMMA Zaltbommel in

! e i t c a k u handzaag vo van de juiste bij het maken AMMA welke iaal geschikt is. Maar ook assortiment.G het mer mater binnen ons bij on in de badka Niet alleen welke lichtbr ook veel meer. helpt u graag. kt is en nog uw klus, maar keuze geschi uitvoeren van van de juiste bij het maken

helpt u gra

g

lleen bij het

uitvoeren van

een grote Een nieuw huis, bedankje voor of als verbouwing geholpen die hebben A de ‘handjes’ n: de GAMM tijdens het klussehandigste cadeau h t

LEEGVERKOOP TUINMEUBELEN

80% KORTING

TOT

Piet Versteegt Homburg 38 - Beesd

VRIJDAG 1 FEB. & ZATERDAG 2 FEB. van 9.00 - 17.00 uur

Tapijt duur? Niet bij de Bossche tapijtschuur!!! Merktapijten

met grote kortingen.

uw

komt u graag. Niet uw GAMMA helpt en uitvoeren van van hebben geholp A alleen bij het het maken ‘handjes’ die n: de GAMM maar ook bij tijdens het klussehandigste cadeau klus, binnen ons het de juiste keuze Cadeaupas, ‘die hebben ment. land.. assorti Neder de van het klussen: geholpen tijdensupas, het Cadea l d GAMMA

MAGAZIJN VERKOOP VAN OVERJARIGE EN B-KEUS

VPTZ zoekt nachtwachten Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Bommelerwaard is dringend op zoek naar medewerkers die ‘s nachts willen waken bij mensen die te horen hebben gekregen dat het einde nabij is. Zij bieden hulp bij de verzorging van de zieke en zorgen ervoor dat de partner en/of familie even op adem kan komen. De hulp is er ter ondersteuning van de mantelzorg en de zieke. ‘VPTZ sinds 1999 met en voor elkaar in de Bommelerwaard’.

8

bouwin zowel de t geven wij aan volle klus begint markt als op onze site bij Want een succes u kunnen helpen materiaal. wanneer wij met het juiste rbeeld welke l van dit service uw keuze. Bijvoo welke klus, of Door midde de is voor wij in zowel tang handig welk vignet geven site aan handzaag voor als op onze ook welke arkt bij Maar bouwm kt is. u kunnen helpen materiaal geschi in de badkamer wanneer wij on rbeeld welke lichtbr Bijvoo . uw keuze klus, of welke kt is en nog veel meer. is voor welke geschi tang handig welk d ag voor

Frisé tapijt Bonaparte van €159,-

nu voor € 59,00 p/mtr.

400 breed

Hoogpolig tapijt Bonaparte van € 229,-

nu voor € 69,00 p/mtr.

400 breed

Hoogpolig tapijt Desso Chic van € 149,-

nu voor € 69,00 p/mtr.

400 breed

Hoogpolig tapijt Belakos Hype van €107,nu voor € 59,00 p/mtr. 400 breed Vinyl van Uni en tegel motief

nu vanaf € 29,00 p/mtr. 400 breed Vinyl Hout Tequilla wood van € 69,-

nu voor € 39,00 p/mtr.

400 breed

Quick step laminaat

vanaf € 24,95 m2 inclusief leggen,ondervloer, plakplinten Trap leggen inclusief tapijt

nu vanaf € 230,-

Velours gordijn van € 34,95

nu voor € 14,95 p/mtr.

gratis gemaakt

Taft/glans stoffen van € 26,95

nu voor € 13,95 p/mtr.

gratis gemaakt

Uni en drukstoffen van € 32,95

nu voor € 12,95 p/mtr.

gratis gemaakt

Inbetween van € 29,95

nu voor € 12,95 p/mtr. Vitrage vanaf € 9,95 p/mtr. van Heemstraweg Oost 10 | (0418) 51 20 21 | www.gamma.nl

gratis gemaakt gratis gemaakt

Toppoint Treviracs brandvertragende gordijnstoffen nu 25% korting gratis gemaakt Zonnelux binnenzonwering

nu 21% btw korting

7a^_[c^ZigdcYadeZc bZijlkgV\ZcdkZg`Vc`Zg

met gratis montage

Al onze vloeren worden gratis gelegd bij u thuis (met uitzondering van trappen, laminaat en pvc vloeren) Al onze gordijnen en binnenzonwering worden gratis gemeten, gemaakt en gehangen bij u thuis. Voor meer aanbiedingen zie www.debosschetapijtschuur.nl

7ZaYZ @L;@Vc`Zg>c[da^_c/ %-%%"%''++''\gVi^h


Woensdag 30 januari 2013

Dierenasiel

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

Nivo Sparta in 2015 naar nieuw sportcomplex ķĞĩığĬĪĪĢĩ š Voetbalvereniging Nivo Sparta kan vanaf 2015 spelen op de velden van het nieuw aan te leggen sportcomplex Middelweide. De aanleg van het sportpark start in 2014.

ELMO Elmo (5 jaar) is samen met ‘zijn’ teefje en vijf pups in het asiel gekomen, omdat zij met teveel hondjes in een te klein huis woonden. Elmo is een kruising Pincher. Hij vond de kennel in het asiel wel erg spannend en mag nu in de kantine en het kantoor van het asiel wonen. Hij blijkt een lief sociaal hondje, dat enorm van aandacht, knuffelen én wandelen houdt. Hij is niet gewend aan alleen zijn. 0418-643129.

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

9

Dat heeft sportwethouder Han Looijen dinsdag bekend gemaakt. Al jaren wil de gemeente de sportverenigingen verhuizen naar De Middelweide, vlakbij de grote Watertoren. Voetbalvereniging Nivo Sparta en hockeyvereniging MHC Bommelerwaard zijn nu nog gevestigd aan de Hogeweg, maar hebben beiden chronisch ruimtege-

brek. Nivo Sparta maakt op dit moment gebruik van vijf velden. Op het nieuwe complex worden dat er zeven. Hiermee zou de voetbalvereniging ook kunnen starten met vrouwenvoetbal en voetbal voor mensen met een beperking. De hockeyclub heeft nu twee hockeyvelden en zou na verhuizing drie velden kunnen gebruiken. Verhuizing van Nivo Sparta is het dringends, omdat de KNVB de huidige accommodatie dreigt af te keuren. “Het college heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat de sportverenigingen hun accommodaties op het nieuwe

sportpark zelf moeten betalen”, licht Han Looijen toe. “Vorig jaar bleek dat ze dat niet kunnen opbrengen. Tegelijkertijd sprak de gemeenteraad tijdens de kerntakendiscussie af dat de gemeente er voor moet zorgen dat er gesport kan worden. Daarom hebben we gezegd dat wij de regie gingen nemen.” Als het nieuwe sportpark af is, kunnen de verenigingen er accommodaties huren of in eigendom overnemen. Op dit moment is de noodzaak voor de hockeyvereniging om te verhuizen niet echt aanwezig. Wethouder Looijen hoopt echter dat de hockey-

club toch meteen meegaat naar de Middelweide. Op het nieuwe complex is ook ruimte vrij voor de Zaltbommelse Tennis Vereniging (ZTV). “ZTV heeft de huidige banen vorig jaar helemaal opgeknapt”, zegt Looijen. “De club heeft nu dus geen geld meer voor een verhuizing. Maar ik hoop dat het later wel een keer gaat gebeuren.” De gemeenteraad bespreekt de nieuwste plannen in februari. Britta Alink

Op de laatste ijsdag was het dubbel genieten in Kerkwijk. Jong en oud schaatste de gewone baantjes en vermaakte zich met het Priksleekampioenschap. FOTO: LYA CATTEL -- PERSFOTO.NU

WWW.DIERENASIEL-BOMMELERWAARD.NL

Filmpje op Zamaa.nl įĬİİIJĪš Cameraman André Versteeg heeft een filmpje gemaakt van de schaatspret op de vijver in Rossum. Alle filmpjes uit de Bommelerwaard zijn te zien op de website van Het Kontakt, in het dossier: ‘Bommelerwaard Journaal’ (www.hetkontakt.nl) en natuurlijk op www.zamaa.nl

Amivedi Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

VERMIST Kat, cypers/bruin/witte sokjes, blauwe halsband + adreskoker, 7mnd. Pr. Margrietstraat, Gameren. Kat, cypers/grijs/wit, dik, 2 jr. Prins Bernhardweg Zaltbommel. Poes, zwart, witte pootjes/bef/vlekjes op rug, 8 mnd. Pastoor A.J.P. de Bondtstraat, Hedel. Poes, wit, groene ogen, 5jr. Julianastraat, Aalst.

GEVONDEN Kat, rood/wit, 8mnd, Ammerzoden. Poes, lapje, veel wit, Aalst. Poes, schildpadkleur, Zaltbommel

Hennepkwekerijen ontmanteld

Avonden over accommodatiebeleid

Boeket voor mantelzorger

ĪĞĞİġįĦĢĩš De politie heeft vorige week twee hennepkwekerijen gevonden en geruimd. In de Voorstraat in Hedel werden 150 tot 200 planten aangetroffen en is één aanhouding verricht. In Ammerzode werden op een locatie aan de Gaardenweg 150 moederplanten en 3800 stekjes gevonden. In beide gevallen werd illegaal stroom afgetapt. De politie kwam beide kwekerijen op het spoor dankzij tips. Wie ook een melding wil doen kan bellen naar: 0800-7000.

ĪĞĞİġįĦĢĩ š Gemeente Maasdriel houdt op woensdag 27 en donderdag 28 februari informatieavonden over het te ontwikkelen accommodatiebeleid in de gemeente.

ğĬĪĪĢĩĢįĴĞĞįġš Steunpunt Welzijn Bommelerwaard geeft elke maand een bos bloemen weg aan een mantelzorger in Zaltbommel of Maasdriel. Inwoners van deze gemeenten die iemand kennen, die een mooi boeket verdient omdat hij of zij voor langere tijd zorgt voor iemand met een beperking of ziekte kunnen bellen naar: 0418-634231 (tussen 9:00 en 11:30 uur). Het Steunpunt is gevestigd in De Leyenstein. Een e-mail sturen kan ook: scornelissen@swbh.nu

In elk dorp hebben de school, het voetbalveld, het dorpshuis een belangrijke plek binnen de gemeenschap. Verschillende accommodaties staan echter onder druk. Om het voorzieninAlgemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken bij de Kamers van Koophandel.

Editie Bommelerwaard Oplage: 21.720 exemplaren Verspreidingsgebied Aalst, Alem, Ammerzoden, Bern, Brakel, Bruchem, Delwijnen, Gameren, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Kerkwijk, Nederhemert (Noord en Zuid), Nieuwaal, Poederoijen, Rossum, Velddriel, Well, Wellseind, Zaltbommel en Zuilichem.

Uitgever/directie Het Kontakt Edities BV, Goudriaan Floor de Groot Kantooradres Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 Postadres redactie Postbus 1 | 2977 ZG Goudriaan

genniveau te bepalen en in de toekomst te behouden per kern, wil de gemeente een integraal accommodatiebeleid opstellen. “Dit kan de gemeente niet alleen”, zo laat de gemeente weten. “Elke kern heeft zo haar eigen vraagstukken en knelpunten. De inwoners weten als geen ander welke dit zijn binnen hun gemeenschap.” Inwoners worden dan ook uitgenodigd om tijdens een eerste informatieavond te komen en mee te denken Advertentieafdeling Tel (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 advertentie.bommelerwaard@hetkontakt.nl Advertenties Melanie van Hemert (06) 53 91 64 98 m.vanhemert@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Tel. (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 85 52 redactie.bommelerwaard@hetkontakt.nl Redactie Britta Alink (06) 51 54 35 90 b.alink@hetkontakt.nl

over het toekomstige voorzieningenniveau per kern. De eerste avond is op woensdag 27 februari om 20:00 uur in partycentrum De Weesboom in Ammerzoden. De tweede informatieavond is op donderdag 28 februari in multifunctioneel centrum De Kreek in Kerdriel. Beide locaties zijn een half uur voor aanvang geopend.

q WWW.MAASDRIEL.NL Janneke Boogaard (06) 10 82 10 01 j.boogaard@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,56 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Land van Heusden en Altena, Leerdam, Alblasserwaard, Vianen, Lek en IJssel Oost en West en Klaroen.nl. Inzendtermijn Advertenties tot dinsdag 08.30 uur Persberichten tot maandag 15.00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg

Verspreiding Van de Meer / Gorinchem(0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


publicaties

10

Trouwen

Woensdag 30 januari 2013

Foto: Fotolux

Broer, zus, vriend of vriendin getrouwd? Laat het ons weten en wij plaatsen de foto in de krant. Elke maand plaatsen wij ĂŠĂŠn foto van een bruidspaar, dit bruidspaar ontvangt een waardebon ter waarde van â‚Ź 20,-, te besteden bij ĂŠĂŠn van de adverteerders op dezelfde pagina. De inzendingen kunnen gemaild worden naar: c.vandervenne@hetkontakt.nl Onder vermelding van Bruidspaar van de maand. Vermeld duidelijk de namen en de woonplaats van het bruidspaar. Staan jullie deze maand op de Trouwpagina, bel dan naar 0183-58 32 00.

Gertjan & Marlieke

ALLES VOOR FEESTEN EN PARTIJEN!

+XLV%UDNHO (HQXQLHNHORNDWLH PHWHHQUXVWLHNHDPELDQFH

Wilt u maandelijks op deze pagina adverteren?

‡5RPDQWLVFK7URXZHQ‡&XOLQDLU'LQHU%XIIHW‡ ‡6IHHUYROOH)HHVWDYRQG‡

Bel: 0183 - 58 32 00

:DWLVGDDURSXZDQWZRRUG" 'ZDUVVWHHJ_%&%UDNHO_7HOHIRRQ_ZZZKXLVEUDNHOQO

LUXE TENTEN UNIEK AANBOD PARTYMEUBILAIR RUIM CULINAIR AANBOD OOK COMPLEET VERZORGDE FEESTEN

Slijkwellsestraat 6A - 5325 KB Well www.jebe.nl TEL 073-5991111

TE KOOP AANGEBODEN

Gevr. lampjes v. kerstverlichting, 8 v, 1,5 w. Tel. 0183302639.

Een kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus Veel Nederlanders hebben een slechtpassend of verouderd kunstgebit. Dit gaat vaak samen met pijn en ongemak. Een bezoek aan een tandprotheticus kan dan de oplossing brengen. Met nieuwe technieken en materialen zorgt de tandprotheticus dat uw kunstgebit beter past. Ziektekostenverzekeraars hebben de kosten van een tandprotheticus in hun pakket opgenomen. Uw tandprotheticus kan u er alles over vertellen en u gratis adviseren.

Tandprothetische Praktijk A. de Jongh Tandprothetische Praktijk A. de Jongh Petersland 19 Petersland 19 4175 BK Haaften 4175 BK Haaften Tel. 0418-591404 www.dejonghkunstgebitten.nl Tel. 0418-591404 Organisatie van Behandeling volgens volgens afspraak Nederlandse Tandprothetici Behandeling afspraak

T.k. 3-zitsbank m. 2 fauteuils bord.rood leer â‚Ź150,-. Tel. 0416-352521. T.k. Dru gashaard schouwmod. antr.grijs; verchroomde haardketel; kop. bak m. hengsel. Tel. 0345-651711.

T.k. Fiat Marea bj. 02-1999, apk tot 04-2012 vr.pr. â‚Ź1500,; wasdroger Constructa â‚Ź30,; schaatsen slijpmach. â‚Ź50,-. Tel. 0183-401451. T.k. gaskookpl Bosch â‚Ź15,-; wasmachine Zanussi â‚Ź45,-; Ford Ka 38.000 km, antr.grijs, 4 jr oud â‚Ź3500,-. Tel. 06-13407144. T.k. houtkachel Sun Etna 1098 â‚Ź130,-. Tel. 0620668120.

Dick Bruna geboortekaartjes ook verkrijgbaar bij:

verhuur van bjecten opblaasbare o abraham â—? sara ns â—? springkusse â—? voetbalarena

â—?

â—?

ooievaar

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311 www.degrootfamiliedruk.nl

Springtijd Verhuur Achterdijk 1, 4243 TM Nieuwland (ZH) Tel. 0345-599832 Email: info@springtijd.nl kijk snel op onze website: www.springtijd.nl


Woensdag 30 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

11 business nieuws

Gratis gebitscontrole bij de dierenarts ğĬĪĪĢĩĢįĴĞĞįġ š Het is even wennen, maar als je begint aan het poetsen van de tanden van je huisdier, kun je veel problemen voorkomen. Dat is de boodschap die dierenarts Wilko Kampschoer van Dierenartsenpraktijk Zaltbommel in de maand februari extra wil benadrukken. Die maand is uitgeroepen tot ‘Maand van de Gebitscontrole’. In de maand februari kunnen eigenaren van honden,

katten en konijnen gratis het gebit van hun huisdier laten controleren bij de dierenarts. “Veel honden stinken uit hun bek”, zegt Kampschoer. “Hun baasjes vinden dat vaak normaal, maar dat is het echt niet. Huisdieren kunnen last krijgen van tandsteen of hebben tandvleesontsteking. Baasjes zeggen dat ze het wel merken aan hun dier, omdat hij wel gaat piepen of slecht gaat eten. Maar dat is vaak niet het geval. Het is vaak heel moeilijk aan

het gedrag te zien of een hond of kat gebitsproblemen heeft of niet. En door goede verzorging, kun je de meeste problemen voorkomen.” Konijnen hebben heel andere problemen. Zij wisselen niet van gebit en hun tanden en kiezen groeien het hele leven door. De dierenarts kan de tanden vaak gewoon een stukje vijlen, waardoor grote problemen voorkomen worden.

Wie de tanden van zijn hond of kat wil poetsen, kan daarvoor een speciaal soort vingerhoed met daaraan een borsteltje of een ‘vingerwashandje’ aanschaffen. Dierenarts Kampschoer geeft de voorkeur aan het washandje. “Kijk”, zegt hij terwijl hij het mini-washandje over zijn vinger schuift. “Zo eenvoudig is het. Je moet er geen mensentandpasta op smeren, want we kunnen honden veel leren, maar helaas niet hoe ze de fluoride moeten uitspugen. Dus je smeert een beetje speciale tandpasta op het washandje en wrijft daarmee over de tanden van je hond of kat.” Korting Vooral bij honden is het poetsen van de tanden meestal geen probleem. Katten willen nog wel eens een beetje moeilijk doen. Tijdens de gratis controle in de maand van het gebit, kunnen huisdiereigenaren een instructie krijgen over de beste manier van poetsen. En als tijdens de controle blijkt dat een behandeling nodig is, dan krijgt de eigenaar tien procent korting op die behandeling. Wie gebruik wil maken van de gratis gebitscontrole in de maand februari, moet wel even een afspraak maken. Voor dierenartspraktijk Zaltbommel kan dat via: 0418-512009 en voor dierenartspraktijk Bommelerwaard-Zuid in Hedel via: 073-5994001.

™9^ZgZcVgihL^a`d@VbehX]dZgXdcigdaZZgi]Zi\ZW^ikVcÈ7ZZgÉ#

FOTO: ARIE MASTENBROEK - PERSFOTO.NU

Opleidingscentrum Moeilijke voeten Marktzicht wint Bouw houdt open dag @:G@9G>:A™ Jonker Speciaal Schoeisel v.o.f. reclamecampagne <:A9:GB6AH:C™

Opleidingscentrum Bouw Rivierengebied houdt dinsdag 5 februari van 15:00 tot 21:00 uur open dag op de opleidingen Bouw & Infra en Afbouw, hout en onderhoud. Tijdens de open dag zijn er doorlopend workshops op het gebied van schilderen/glas/industrie, timmeren/metselen/tegelzetten en bouw & infra. De open dag vindt plaats op de locatie Poppenbouwing 3 in Geldermalsen.

q WWW.BOUWRIVIERENGEBIED.NL

uit Wadenoijen is maandag 4 februari van 10:00 tot 12:00 uur in woonzorgcentrum De Leyenstein. De verkoopochtend is speciaal bedoeld voor mensen met ‘moeilijke voeten’. Jonker levert schoenen en pantoffels voor dames en heren in veel verschillende lengte- en wijdtematen. Het is de oplossing voor mensen met gevoelige of gezwollen voeten of enkels, steunkousen, likdoorns, knobbels, hamertenen, reumatische aandoeningen en andere problemen. De toegang is gratis.

Woningen te huur in Waluwe Woonlinie biedt de eerste zeven van in totaal 38 huurwoningen in De Waluwe II aan op 28 februari via Wonen Bommelerwaard.

O6AI7DBB:A™

Als de bouw voorspoedig verloopt, worden de eerste woningen opgeleverd in het tweede kwartaal van 2013 en kunnen de nieuwe bewoners er in. De 38 huurwoningen hebben dezelfde uitgangspunten in architectuur. Maar door het toevoegen van erkers, dwarskappen en uitbouwen krijgen de woningen toch een eigen uitstraling. Ook de plattegronden zijn verschillend. Ongeveer de helft van de woningen heeft een gesloten keuken. Bij sommige woningen ligt de keuken aan de straatzijde, bij anderen aan de tuinzijde. De woningen zijn zeer energiezuinig. Alle woningzoekenden van Wonen Bommelerwaard kunnen reageren op de woningen. Er zijn wel een paar spelregels, die staan in de verhuurbrochure op de site:

q WWW.WOONLINIE.NL/WALUWE

™9ZZZghiZldc^c\Zco^_ckddgYZodbZg`aVVg#

O6AI7DBB:A™ Cafetaria Marktzicht van

Ahai en Shi-Jin Lin heeft een reclamecampagne gewonnen, die door de campagne Verantwoord Frituren is verloot. Dat is vorige week bekend gemaakt in het weekblad ‘Snackkoerier’ voor horeca-ondernemers. Samen met het reclameburea van het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën wordt een reclamecampagne ter waarde van 2000 euro gelanceerd. Op de gevel komt een spandoek, er is geld voor advertenties en er wordt een kleurwedstrijd georganiseerd.

Workshop ‘Spirituele Lifestyle Ontwikkeling’ @:G@9G>:A™ Spirituele welzijnspraktijk

‘Ariadne Healing’ start op 21 februari en 23 februari een tweedaagse workshop Spirituele Lifestyle Ontwikkeling. De aanvang op beide dagen is tussen 9:30 en 10:00 uur. Deelname kost 87,50 euro. De naam Ariadne Healing is gekozen dankzij de uitdrukking ‘De draad van Ariadne’ die uit de Griekse Mythologie komt en staat voor ‘jezelf redden uit een netelige situatie’. In het logo van de praktijk staat ‘de draad van Ariadne’ verwerkt; verder zijn er twee vogels en een vlinder in verwerkt, die staan voor de ervaring van vrijheid en ontwikkeling. De visie van het bedrijf is om mensen bewust te laten worden van hun persoonlijke ontwikkeling en groei door middel van spirituele en natuurlijke consulten. Naast die consulten houdt het bedrijf zich bezig met voeding. “Onze clienten worden zich bewuster van het feit dat zij goed voor hun lichaam mogen zorgen om zo ook de ontwikkeling op geestelijk en ziele niveau te kunnen laten opbloeien”, aldus Ariadne Healing. Het bedrijf bestaat nu een jaar en is sinds oktober gevestigd in Kerkdriel. De eigenaresse heeft verschillende opleidingen gevolgd waaronder die van voedingsdeskundige en spiritueel coach. Voor meer informatie of aanmelden voor de workshops kan men bellen naar telefoonnummer: 06 - 28 52 07 40.

q WWW.ARIADNEHEALING.NL

q WWW.DAPZALTBOMMEL.NL q WWW.DAPBOMMELERWAARD.NL Muzikale vorming 6BB:GOD9:C™ Fanfare St. Caecilia start binnenkort samen met basisschool De Schakel weer lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV). De cursus duurt van februari tot mei, steeds op dinsdag van 15:30 tot 16:15 uur in de vernieuwde brede basisschool. Na afloop kunnen de kinderen starten met muziekles op een instrument. De AMV-cursus is bedoeld voor kinderen van 7 tot 9 jaar oud. Meer informatie is verkrijgbaar bij Yvonne Potjes: 073-5991447 of

secretariaat@stcaecilia-ammerzoden.nl

Opleiding tot natuurgids IVN IVN-afdeling Maas en Waal start in oktober met een opleiding voor natuurgids. De opleiding bestaat uit circa 35 lesavonden en 18 excursies. De cursusavonden zijn om de veertien dagen op de dinsdagavond in kulturhus d’n Dulper in Boven-Leeuwen. De excursies zijn een keer per maand op zaterdagochtend. Deelname kost 300 euro. Na succesvolle afronding krijgen de deelnemers het landelijk erkende diploma van IVN-Natuurgids. Een informatiebijeenkomst over de opleiding vindt plaats op dinsdag 28 mei in BovenLeeuwen, aanvang 19:30 uur. Meer informatie bij Bob Louwerse: 0612885951 of Theo de Vries: 0641668487.

9GJI:C ™

Vogelbeurs O6AI7DBB:A™ Vogelvereniging De Edele Zangers houdt zaterdag 2 februari van 10:00 tot 12:30 uur weer een vogelbeurs in het clubgebouw aan de Steenweg 10 (hoek Beersteeg). Alle leden van de regioverenigingen kunnen meedoen. Leden kunnen tijdens de beurs hun overtollige of reserve kweekvogels te koop aanbieden. Daarnaast kan men overtollig materiaal aanbieden. Voor beginnende vogelliefhebbers is dit een goede gelegenheid om in het bezit te komen van betere vogels en materialen. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Bestuursleden zijn aanwezig om informatie te geven over deze hobby. Meer informatie is verkrijgbaar bij voorzitter G. van Geffen: 0418-513879.

Langer en veiliger wonen in eigen woning @:G@9G>:A™ Woningstichting Maasdriel,

BrabantZorg, ouderenbond KBO uit Maasdriel en Steunpunt Welzijn Bommelerwaard en Heerewaarden houden donderdag 31 januari vnaaf 14:00 uur een informatiemiddag over het zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen woning. Er is onder meer informatie over de WMO en over ‘domotica’ (automatisering in huis’. De toegang is gratis. Meer informatie is verkrijgbaar bij ouderenadviseur Jacomien de Bruin van het Steunpunt: 0418-634231.

Win een

N J I T N E VAL diner

voor twee!! Wil jij je Valentijn verrassen, romantisch dineren om je liefde te veroveren, of gewoon eens iemand die je lief vindt op een etentje trakteren? Pak dan nu je kans! Laat het ons weten waarom jij nou kans maakt op dat geweldige diner voor twee bij

lezer actie s !

Kijk ook op www.hetkontakt.nl

‘t Wellse Veerhuis Wellsedijk 29 - 5325 XN Well www.hetveerhuis.nl Voor reserveringen of inlichtingen: Tel. 073-5993321

Vertel het ons via het prikbord van facebook op www.facebook.nl/ hetkontakt, Twitter naar @MelanievHemert, mail naar m.vanhemert@hetkontakt.nl of stuur het ons per post naar Zuidzijde 131, 2977 XE in Goudriaan t.a.v. Melanie van Hemert. Maar laat het ons weten! De winnaar wordt op de Valentijnspagina bekendgemaakt in de krant van 6 februari 2013.

Jouw krant heel dichtbij op www.hetkontakt.nl


Kijk dagelijks op action.nl voor

DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN DAMES/HEREN

TRENDY

ECHEVERIA

maten S-XXL

- 59x45 cm, 12 foto's - 82x30 cm, 12 foto's - hartvorm 49x54 cm, 11 foto's

kleuren 28 cm

COLLAGE FOTOLIJST keuze uit 3 soorten:

dames/heren THERMO SHIRT maten S-XXL

2.99

2.49

UITZOE K E N

SPORTIEVE

glitter uitvoeringen veilig en makkelijk uitwasbaar 125 ml

maten 37-40

HAAR SPRAY diverse kleuren en

Fun Time SCHMINK SET op waterbasis

3.19

MICROVEZEL

0.89

STOFZUIGER ZAKKEN voor alle bekende merken

1.99

HOUTEN

DECO WOORD voor aan de wand

1.32

diverse trendy woorden in diverse kleuren

Elders 3.98 4.98

AMMERZODEN Â&#x2021; Haarstraat a ARKEL Â&#x2021; Vlietskade 00E BO;TEL Â&#x2021; Van Hornstraat 1 BREDA Â&#x2021; TraPsingel 

SNOW BOOTS rood of blauw

Elders 12.95 14.95

PARTY TIME

4.49 7.99

CARNAVALS PRUIK diverse elegante

Party Time CARNAVALS ATTRIBUTEN glitterhoedjes partybrillen of konijnenoren

0.79

TECHNO FASHION

2.49

SMARTPHONE ARMBAND geschikt voor alle smartphones, extra brede verstelbare band shock- en zweetbestendig met handig opbergvakje voor een sleutel

2.49 DEN BOSCH I Â&#x2021; WC Het WielseP DEN BOSCH II Â&#x2021; Mgr. Van RoosPalenplein 1 HELVOIRT Â&#x2021; Vincent van GogKplein KAATSHEUVEL Â&#x2021; HooIdstraat 

yucca FOAM BLOEM set/2

0.82

EENDENVEREN

HOOFD KUSSEN katoenen tijk

1.42

1200 gram 60x70 cm

uitvoeringen om uw outfit compleet te maken

KS B OX 5 S T U universeel ZUIG MOND of 6-delig ZUIGMONDEN SET

!

Elders 7.95 9.95

PARTY ASSORTIMENT

FOAM BLOEM diverse trendy

1.99

Elders 7.99 8.99

ACRYL GEBREID

DAMES VEST diverse kleuren

4.99

met ceintuur maten S-XL

dames BASEBALL VEST diverse kleuren maten S-XL

6.95 -

CULI BAKE

5.99

MACARONS BAKMIX aardbei of chocolade voor het maken van 12 macarons 315 gram

Elders 2.29 2.49

OOSTERHOUT Â&#x2021; ArendsKoI SCHI-NDEL Â&#x2021; BoscKZeg a SINT OEDENRODE Â&#x2021; Hertog Hendrikstraat 1 TILBURG I Â&#x2021; TroXZlaan 1

1.59 TILBURG II Â&#x2021; D.-. -ittastraat WAALWI-K Â&#x2021; Irenestraat a ZALTBOMMEL Â&#x2021; Klipperstraat 11

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 27-01-2013 t/m za. 02-02-2013 in Nederlandse filialen.

THERMO BROEK zwart of wit


Woensdag 30 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

13 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Interview

‘Ben je boos? Laat het even bewust toe en laat het daarna los’

Op weg terug naar de hemel UITagenda Weten wat er in jouw regio te doen is? Ga voor de actuele UITtips naar: www.hetkontakt.nl.

vrijdag 1 februari CABARET

Zaltbommel, Poorterij Jasper van Kuijk met ‘t Kan Nie Op

Nieuws DEZE WEEK OP WWW.HETKONTAKT.NL

> Het laaste nieuws uit de Bommelerwaard

Sportnieuws KOMEND WEEKEND OP WWW.HETKONTAKT.NL

> Het sportnieuws uit Maasdriel en Zaltbommel

Vacaturebank Check de laatste vacatures op www.hetkontakt.nl

Diverse functie op de Rotonde in Enspijk Veerschipper in Lekkerkerk

Mijn nieuws Altijd zelf redacteur willen worden? Plaats je eigen nieuws op onze site en deel het op social media als Facebook en Twitter.

Arna Vliegen-Verschure is leraar in ‘Een cursus in wonderen’. Dat vraagt om een toelichting. “Vergeving is een vorm van een wonder.” īĢĢįĦħīĢī š Het naambordje van de familie Vliegen heeft de vorm van een appel. Met daaronder drie appeltjes die niet ver van de boom vielen. Vanuit de woonkamer kijk je over een weiland de boomgaard in. Niet vreemd, want Arna is de dochter van een fruitteler en werkt zelf ook in die sector. Ze staat met beide voeten in de Betuwse klei. Dat lijkt een contrast met het stukgelezen boek dat op de bank ligt: ‘Een cursus in wonderen’. Arna lacht: “Dat klinkt vaag hè? Vond ik zelf ook. Zeker zo’n idee dat uit Amerika is overgewaaid, dacht ik.” Intussen piekerde ze wel op jonge leeftijd al over geloof en zingeving. Als God de wereld heeft geschapen, waarom is al die ellende er dan? Het antwoord vond ze in het gedachtegoed van ‘Een cursus in wonderen’: “God heeft de hemel geschapen, maar niet de aarde. Wij mensen hebben ooit het dwaze idee gehad dat we op aarde beter af zouden zijn. Sindsdien zijn we bezig onze weg terug naar de hemel te vinden. Je kunt bruggen slaan tussen de dualiteit in de wereld en de eenheid van de hemel. Iedere keer als dat lukt, is dat een wonder.” Ze vervolgt: “Vergeving is een vorm van een wonder. En dan niet vergeven op een arrogante manier, zo van: ‘vooruit, ik zal het je vergeven, maar eigenlijk vind ik het nog steeds niet kunnen wat je hebt gedaan’. Nee, echt aan alles voorbijzien wat er is gebeurd, jezelf opnieuw verbinden met die ander. Of met jezelf. Want het grootste werk zit vaak híer”, zegt Arna terwijl ze op haar hart wijst. “Als dat lukt, kan de liefde van God weer stromen. Bij jezelf en bij degene die je vergeeft.” Wat er dan kan gebeuren, heeft Arna zelf ook vaak verbaasd. Een gezwel op haar wang dat spontaan genas, een conflict waaruit zich plotseling een uitweg aandiende, eczeem die verdween als sneeuw voor de zon. Maar hoe weet je nu met wie of wat je

™6gcVKa^Z\Zc/Æ9ZlZgZaY^hZZclZg`eaVVih^cldcYZgZc#Ç

in het reine moet komen als je bijvoorbeeld lichamelijke klachten hebt? “Het advies van de cursus is om jezelf twee keer per dag in verbinding te stellen met je innerlijk. Dan kun je vragen stellen over dingen waar je mee zit. Zelf heb ik dat beter geleerd tijdens een journey, een innerlijke reis. Dan doe je je ogen dicht en begeleidt een journey-therapeut je naar een diepe ontspanning. Dan kun je bij je onderbewuste brein komen en een vraag stellen. Bijna altijd komt er dan spontaan een beeld, geluid of gevoel bij je op. Het is soms even zoeken wat dat te maken heeft met het probleem waar je mee zit, maar uiteindelijk is er altijd een link.” Een oplossing afdwingen kan echter niet: het is een oefening in vertrouwen en overgave. “Ik zie de wereld als een werkplaats in

wonderen. Als je de boodschap begrepen hebt, wordt het leven er lichter door. Niet dat ik nooit meer stress heb of boos ben. Maar je leert dat elke emotie een energie is die voorbijgaat. Je kunt ervoor kiezen om boosheid los te laten. Dat doe je gek genoeg door hem even heel bewust toe te laten. Als je het gevoel wegduwt, blijft het zitten en komt het op een andere manier tot uiting. Laat je het los, dan kun je ook veel helderder nadenken over een oplossing.” Zelf is ze door deze denkwijze een ander mens geworden. Dat was voor haar omgeving wel even wennen. “Mijn man vond het maar niets, hij was bang dat we uit elkaar zouden groeien. Totdat hij zelf een keer een journey deed, omdat ik dat graag wilde. Sindsdien heeft hij het nog een paar keer gedaan

FOTO: JANNEKE BOOGAARD

en merkt ook hij het effect.” Het gevolg is dat het medicijnkastje van de familie Vliegen vrijwel leeg is. “Ik ben er inmiddels van overtuigd dat achter elke kwaal iets dwars zit dat moet worden opgelost.” Arna deed zelf ‘Een cursus in wonderen’ en is nu geregistreerd leraar. Haar nieuwe studiegroep komt op 11 februari bij elkaar. Zowel mensen die er al mee bekend zijn als degenen die ermee willen kennismaken, kunnen meedoen. Deelname kost 45,- euro voor zes avonden tot de zomer. Info en opgave: 06-57344665 of arna@service2be1.com. Janneke Boogaard

q WWW.SERVICE2BE1.COM

Ontbijten en voorlezen

Wessel slaapt in een iglo

ķĞĩığĬĪĪĢĩ š De kinderen van peuterspeelzaal ‘t Sprongetje, Cello, Catalpa en de Fonkelsteen kwamen vorige week woensdag in pyama naar school.

mooie prentenboeken voorlezen. Bij de peuters van Catalpa was opa Jan Groenendijk te gast. Hij las ook een mooi verhaal voor.

ĥĢġĢĩ š De 13-jarige Wessel van Uijtert uit Hedel heeft zaterdagnacht geslapen in zijn zelfgebouwde iglo in de achtertuin.

dan in mocht slapen. Ze was er van overtuigd dat het niet zou lukken. Maar Wessel hield vol en zaterdagavond was zijn iglo helemaal af.

Het leuke voorleeshoekje is nog de hele week goed van pas gekomen. Vaders en moeders kwamen er ook voorlezen voor de kinderen van basisschool De Walsprong. De Nationale Voorleesdagen hebben als doel het voorlezen aan kleine kinderen te bevorderen.

Hij begon op 15 januari na de eerste sneeuwval met de bouw van zijn iglo. Toen het begon te vriezen kon hij niet verder bouwen, maar zodra de tweede sneeuwval kwam, ging hij verder met zijn project. Zijn moeder heeft toen geroepen dat als hij hem helemaal af zou bouwen met alleen sneeuw, hij er

Warm ingepakt met skikleding, muts, handschoenen en alle dekens die hij te pakken kon krijgen, installeerde hij zich in zijn eigen sneeuwhut. “Zijn wens is werkelijkheid geworden’, laat zijn moeder weten. “De ultieme survival in Hedel. Wie had dat kunnen denken.”

Op die dag gingen de Nationale Voorleesdagen van start. De kinderen gingen in kleine groepjes naar het gezellige voorleeshoekje in het culturele café van Brede School De Waluwe. Daar kwamen de grote kinderen van vernieuwingsschool De Vonkelsteen

VOLG ONS OP TWITTER: @RVoetbal

POWERED BY HET KONTAKT EDITIES

™6cc^`VZcH]Vc^fjVaZoZcYZ`aZ^ci_Zhkddg#

™AZ``ZglVgb^c\ZeV`i^cYZoZa[\ZWdjlYZ^\ad#


Woensdag 30 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

AALST Herst. Herv. Gem. 11.00 en 18.30 uur ds. J.L. Schreuders. Herv. Gem. 09.30 uur ds. H.L. Versluis, 18.30 uur ds. K.E. Schonewille.

KERKWIJK Herv. Gem. PKN Kerkwijk/Delwijnen 09.30 uur ds. W.C. Meeuse, 18.30 uur ds. G. Mulder.

POEDEROIJEN Herv. Gem. Poederoijen en LoeALEM H. Hubertus 09.30 uur Eucharistie- vestein 09.30 uur ds. W.P. v.d. Aa, 18.30 uur ds. P.L. Tolhoek. viering, past. B. Bus. AMMERZODEN Verpleeghuis de Lindeboom 16.00 uur Eucharistieviering, Marten Tel (vrijdag 1 februari). Verpleeghuis Het Zonnelied 14.30 uur Oecumenische viering, M. Tel (vrijdag 1 februari). 14.30 uur protestantse viering.

ROSSUM Prot. Gem. Rossum-Hurwenen 10.00 uur ds. J. van Drie.

BRUCHEM Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. D.C. Floor, 18.30 uur kand. P. Vroegindeweij.

WELL Ned. Herv. Gem. te Well/Ammerzoden 10.00 uur ds. G.J. van Beek, 19.00 uur ds. L.M. Aangeenbrug.

WWW.HETKONTAKT.NL

service

Kerkdiensten Bommelerwaard

VELDDRIEL Parochie H. Martinus 09.30 uur Eucharistieviering, pr. B. v. Bronkhorst.

ZALTBOMMEL Evang. Gem. Bommelerwaard (Toermalijn, Wielkamp 1) 10.00 uur Joop Koens. Evangelisatie Herst. Ned. Herv. Kerk 14.30 uur ds. M. van Sligtenhorst. Geref. Kerk Vrijgem. 10.00 uur ds. R. Sietsma, 16.30 uur ds. K. Harmanny. Herv. GELDERMALSEN Gem. Sint-Maarten PKN 10.00 Remonstrantse Werkgroep West-Betuwe ism Doopsgezinde uur ds. B. Stichter. PKN Het Anker Broederschap 09.30 uur dr. J.H. 10.00 uur ds. A. Boezewinkel. R.K. Siebrand. Vrije Evang. Gem. de St. Martinus Parochie 19.00 uur Ark (MBO Helicon) 10.00 uur ds. E. Eucharistieviering, past. B. Bus (zaBrinkman. terdag 2 februari). Volle Evangelie Gem. De Kandelaar (sportcomplex HEDEL Cambium, Courtine 4) 10.00 uur br. Jaap Kooy. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. J.J. Mulder. R.K. Kerk H. WillibrorZUILICHEM dus 11.00 uur Eucharistieviering, past. B. Bus. Geref. Kerk Gameren/Zuillichem 09.30 uur ds. H.J. Paas, 18.30 uur HEEREWAARDEN ds. A.W.W. de Ruiter. Herv. Gem. Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.H. 09.30 uur ds. B. van Werven, 18.30 Kerssen. uur ds. A.L. van Zwet. GAMEREN Herst. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. A.C. Rijken (Gambora). Herv. Gem. 09.30 uur ds. H. Roseboom, 18.30 uur ds. G. Wassinkmaat.

KERKDRIEL Alemzaal Leijenstein 17.30 uur Eucharistieviering, past. S. Schevers (zaterdag 2 februari). St. Martinus Parochie 08.00 uur Eucharistieviering (vrijdag 1 februari). 11.00 uur ds. M. Baan en past. S. Schevers (bed. H. Doop).

vrijdag

1 februari

1 februari

‘t Kan nie op met Jasper van Kuijk

Speelgoed, planten, kraamcadeautjes...

In ‘t Kan nie op verkent cabaretier Jasper van Kuijk wat het met je doet als je de wereld alleen bekijkt via je televisiescherm. De winnaar van Cameretten 2010 is te zien in De Poorterij.

Van 17:00-21:30 wordt in het dorpshuis van Poederoijen de wintermarkt van de hersteld hervormde gemeente gehouden. Speelgoed, planten, bloemen, decoraties en kraamcadeautjes. Nieuw dit jaar jaar: een mooie (gezins) foto laten maken. Direct klaar, 13 x 18 cm. Ook klassieke modeaccessoires. Diverse spellen, koffie met wat lekkers, patatjes en snacks. Vanaf 21:00 uur verkoop per opbod van de restanten.

DONDERDAG 31 JANUARI

Aanpassingen woning 13:30, Kerkdriel, Leyenstein. Voorlichting over domotica: aanpassingen in woningen voor gemak en veiligheid. De huidige woningen en eventuele verbeteringen worden besproken. Er zijn ook kraampjes met informatie. De midag is bedoeld voor mensen uit Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem. Gezond verstand-avond 19:30, Hurwenen, Hurns kerkje, Dorpsplein 14. Harm Valentijn spreekt over de therapie van Hulda Clark, die veel weet van geneesmiddelen voor kwaaltjes en ziekten die je gewoon zelf thuis kunt toepassen. Entree 10,- euro. Aanmelden via niels@sneyders.nl of 0418-662815/0654973001. gezondverstandavonden.nl

Wintermarkt 17:00-21:30, Poederoijen, dorpshuis Podarwic.

Liefde voor het leven bloeit op bij tangoconcert

Het repertoire bestaat voornamelijk uit liederen van de Argentijnse componist Astor Piazzolla. Tussendoor wordt in het Nederlands het verhaal van de liederen verteld. Zij zijn gebaseerd op de poëzie

vrijdag

VRIJDAG 1 FEBRUARI

meer service online op www.hetkontakt.nl

īĢĢįĦħīĢīš In het Neerijnense Stroomhuis vindt op zaterdag 2 februari een bijzonder tangoconcert plaats. Sopraan Michelle Reiche neemt in ‘Un Viaje (por la Vida con el Tango)’ de luisteraar mee ‘op reis door het leven’.

van de dichter Horacio Ferrer. De verhalen verbinden de liederen met elkaar. Het wordt een concert vol verstilling, emoties en opzwepende momenten. Het publiek gaat met een hernieuwde liefde voor het leven naar huis. Mirella Reiche wordt op de piano begeleid door Ellen Verhagen. Het Stroomhuis is te vinden aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen. Kaarten kosten 12,50 euro; reserveren aanbevolen.

q WWW.STROOMHUISNEERIJNEN.NL

14 vrije tijd

Hotel Transylvania 18:15, Zaltbommel, Apollo Hotel. Komische animatiefilm: Hotel Transylvania: hotel vol monsters NL/3D. Dracula, de trotse eigenaar van hotel Transylvania, bereidt zich voor op de achttiende verjaardag van zijn dochter Mavis. Alles gaat volgens plan en alle VIP-monsters zijn uitgenodigd. Nouja, dat dacht hij. Jonathan, een tiener en bovenal een mens, zet voet in zijn hotel en valt als een blok voor Mavis. Maar dit laat Dracula niet zomaar gebeuren! Entree 8,50 euro. Vanaf 6 jaar. Reserveren: 0418575025. Lampionnenoptocht 18:30, Poederoijen, vertrek vanaf de schuur van Jan en Hans Bok, Dorpsweg 14. Lampionnenoptocht ter ere van de 75e verjaardag van koningin Beatrix. Kinderen kunnen hun eigen lampion meenemen of er gratis één afhalen vanaf 18:15 bij het startpunt. De route wordt op de dag zelf bepaald, afhankelijk van het weer. Ook de kleinste kinderen kunnen meedoen; kinderen tot acht jaar moeten wel een volwassen begeleider hebben. Drum- en Streetband Zuilichem zorgt voor muzikale begeleiding. Na afloop is er warme chocolademelk. Sirkelslag Young 19:30-21:30, Kerkdriel, protestantse kerk, Teisterbandstraat 1. Spel voor jongeren

in kerken in heel Nederland die online met elkaar in verbinding staan. www.sirkelslag.nl Van Alles Wa 20:00, Rossum, dorpshuis De Parel. Toneelgroep Van Alles Wa uit Rossum viert het 5-jarig bestaan met twee eenakters, die lijnrecht tegenover elkaar staan. In de eenakter ‘Kip met friet’ vinden we de deftige familie De Ruiter in een restaurant waar de inrichting en bediening zeer te wensen over laat. Als er dan ook nog twee Hells Angels aanschuiven is het feest’ compleet. Na de pauze staat de eenakter ‘Lang zal die leven’ op het programma. De jarige Gerrit besluit het er eens van te nemen en neemt zijn familie en de buurvrouw mee naar een sjiek restaurant. De familie is echter niet bepaald het slag mensen dat gewend is om in dergelijke gelegenheden te vertoeven, wat hilarische taferelen oplevert. Vanaf 14 januari zijn de kaartjes á 6,50 euro te koop bij de servicebalie van Coop Den Boer in Rossum en bij Ricardo van Luin: 0418663008. Ook kan men elke maandag van 19:00 tot 20:00 uur een kaartje kopen in Dorpshuis De Parel. www.vanalleswa.com Die Jahreszeiten 20:00, Gorinchem, Grote Kerk. Christelijke Oratoriumvereniging Gorkum voert

‘Die Jahreszeiten’ van Joseph Haydn uit. Toegangskaarten kosten in de voorverkoop 27,50 euro en aan de deur 30,- euro, inclusief consumptie in de pauze. www.covgorkum.nl

Inzamelen ‘rommel’ 9:00-12:00, Well, Slijkwellsestraat 8. Spullen inleveren voor de jaarlijkse rommelmarkt van het onderhoudsfonds van de hervormde gemeente Well/Ammerzoden.

Life of Pi (3D) 20:15, Zaltbommel, Apollo Hotel. Life Of Pi, van Oscarwinnaar Ang Lee, is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Yann Martel en vertelt het verhaal van de onwaarschijnlijke overlevingstocht van de jonge Pi (Suraj Sharma) op zee. Entree 9,euro. Vanaf 12 jaar. Reserveren: 0418-575025.

Kinderbeurs 9:00-15:00, Brakel, Molenkampseweg 16. Nieuwe kleding, tweedehandskleding, speelgoed, tassen, popkleding, sieraden, haarspeldjes en nog veel meer leuke dingen. Voor de kinderen een springkussen. Een koffiehoek met was lekkers. Wil nog iets wil verkopen, kan een tafel huren bij Xandra van Tuijl: 0418-671112 of 0610339942.

Jasper van Kuijk 20:15, Zaltbommel, De Poorterij. www.poorterij.nl ZATERDAG 2 FEBRUARI

Rommelmarktactie 9:00-11:00, Bruchem, Middelstraat 2. Maandelijkse verkoop en inzameling door de activiteitencommissie van hervormde gemeente Bruchem. Vanwege een sterfgeval duurt de rommelmarktactie dit keer maar tot 11:00 uur. Grote wandmeubels, elektronische orgels en tv’s worden niet aangenomen. De speciale ophaalservice is tot vrijdagavond bereikbaar via Gera (0418562078) of Gerard (06-15695428).

Vogelbeurs 10:00-12:30, Zaltbommel, clubgebouw Edele Zangers, hoek Steenweg/Beersteeg. Leden van vogelverenigingen in de regio kunnen kweekvogels en materiaal aanbieden en kopen. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Bestuursleden van De Edele Zangers geven graag informatie. Wie meer wil weten kan bellen naar voorzitter G. van Geffen, Vergtweg 19 in Zaltbommel (0418-513879). Spullen inzamelen 14:00-16:00, Kerkdriel, Nijverheidsstraat 9. Smartlappenkoor Gère Weg is voornemens op 27 oktober een rommelmarkt te organiseren om de kas aan te vullen. Wie

ZATERDAG 2 FEBRUARI

Peter Scheij komt met Zwanendance =:9:A™ Zaterdag 2 februari wordt in herberg De Zwaan in Hedel de eerste editie gehouden van Zwanendance. Het feest is voornamelijk gericht op jongeren die van dance-muziek houden. De muziek wordt verzorgd door dj’s uit Hedel en omstreken. Peter Scheij is de bedenker van het concept. Onder de naam DJ SO RYAN L draait hij zaterdag de hele avond. De naam van de dj is de afkorting van Smooth Operator Rocks You All Night Long. De eerste editie staat in het teken van verrassende samenwerkingen en heet DJ SO RYAN L & Friends. De ‘friends’ zijn Loren Nine Geerts, Jan van Hekezen en Roy Boeijmeer. Zij komen elk een half uurtje langs. Zwanendance begint om 21:30. Meer informatie is te vinden via Facebook.


Woensdag 30 januari 2013

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

vrijdag vrij- en zaterdag dinsdag

1 februari

1 en 2 februari

5 februari

(Apollo) Hotel vol monsters

Lampionnen voor de koningin

Moderne Faust over geld dat corrumpeert

Cinema Zaltbommel vertoont voor het eerst de komische animatiefilm ‘Hotel Transylvania: hotel vol monsters’ in het Apollo Hotel. Nederlands gesproken en in 3D-versie.

Ter ere van de 75e verjaardag van koningin Beatrix wordt vrijdag om 18:30 uur een lampionoptocht gehouden in Poederoijen. Zaterdag om 19:00 uur is er een optocht in Bruchem.

Filmtheater Cinemaarten vertoont de film Faust, een moderne interpretatie van het aloude verhaal van Goethe. Niet de ziel en de duivel staan centraal, maar het geld dat iedereen corrumpeert.

verkoopbare goederen wil afstaan, is iedere eerste zaterdag van de maand welkom. Meubels en elektrische apparaten zoals televisies, computers en koelkasten kan het koor niet in ontvangst nemen. Film: Amour 15:15, Zaltbommel, Apollo Hotel. De twee gepensioneerde muziekleraren Georges en Anne wonen in Parijs. Hun dochter, ook een musicus, woont met haar gezin in het buitenland. Op een dag krijgt Anne een herseninfarct en raakt ze aan één kant van haar lichaam verlamd. Dit stelt de relatie tussen Georges, Anne en hun dochter behoorlijk op de proef. Met dit drama won de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes in 2012. Entree 8,- euro. Vanaf 12 jaar. Met o.a. Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert. Het Bombardement 18:00, Zaltbommel, Apollo Hotel. Kort voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt raakt de jonge bokser Vincent verliefd op Eva. Als op 14 mei 1940 het centrum van Rotterdam door de Duitsers gebombardeerd wordt, verliezen de jonge geliefden elkaar uit het oog. Met Jan Smit. Entree 7,- euro. Vanaf 12 jaar. Reserveren: 0418575025.

Hotel Transylvania 18:15, Zaltbommel, Apollo Hotel. Meer info: zie vrijdag. Lampionoptocht 19:00, Bruchem, Wamazo. Georganiseerd door Oranjevereniging Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen voor kinderen met ouders uit de drie dorpen. Start vanaf de glashal van Wamazo. Korte route door de sfeervol verlichte straten van Bruchem. M.m.v.blaaskapel Spuugzat uit Zaltbommel. Na afloop warme chocolademelk, glüwein en oliebollen. Toneel Podium 20:00, Aalst, dorpshuis ‘t Gement. Podium speelt de komedie ‘Man in de aanbieding’. De entreeprijs is 6,euro voor volwassenen en 3,- euro voor kingeren tot 12 jaar. Van Alles Wa 20:00, Rossum, dorpshuis De Parel. Twee eenakters door Toneelgroep Van Alles Wa. Kaarten zijn vanaf 14 januari á 6,50 euro te koop aan de servicebalie van Coop Den Boer in Rossum en bij Ricardo van Luin: 0418663008. www.vanalleswa.com Kouwe kak en tatoeage 20:00, Nederhemert, dorpshuis De Gaarde. Toneeluitvoering van toneelvereniging Uit Vriendschap, op uitnodiging van de oranjevereniging.

De entree voor leden bedraagt 4,- euro en voor nietleden 6,- euro. Kinderen tot en met dertien jaar betalen 2,- euro. Meer informatie: M.A. Verwijs (06-11008119). www.oranjeverenigingnederhemert.nl Tangoconcert ‘Un Viaje’ 20:00, Neerijnen, Stroomhuis, Van Pallandtweg 1. www.stroomhuisneerijnen.nl Life of Pi (3D) 20:15, zondag 15:15, Zaltbommel, Apollo Hotel. Meer info: zie vrijdag. Alderliefste 20:15, Zaltbommel, De Poorterij. Alderliefste www.poorterij.nl Emmy Verhey 20:15, Deil, kerk, Deilsedijk. Topvioliste Emmy Verhey speelt triosonates van J.S. Bach en andere meesterwerken uit de Baroktijd, samen met Aart Bergwerff (clavecimbel/orgel) en Douw Fonda (cello) in de sfeervolle kerk van Deil. www.muziekopdedijk.nl Zwanendance 21:30, hedel, herberg De Zwaan. Feest voornamelijk voor jongeren waarbij de dancemuziek centraal staat Pre-carnaval party 21:30, Rossum, De Pub. Feest om alvast in carnavalsstemming te komen met

Krak Oe Noot, een twintigkoppige band die leuke en eigentijdse muziek maakt. Wie is de best verklede feestganger? ZONDAG 3 FEBRUARI

Jeugdkerk 9:30, Zuilichem, gereformeerde kerk, Zijlstraat 1. De jeugdkerk is tijdens de ochtenddienst in de nevenruimte van de kerk. Het thema is deze keer: ‘Nooit meer alleen’. De jeugdkerk is speciaal voor de jeugd van 12 tot 18 jaar, maar natuurlijk is iedereen welkom. Singelcross 10:30, Zaltbommel, start in de Kindertuin. Crossloop over een parcours van 3,2 km dat naar keuze één, twee of drie keer gelopen kan worden. Inschrijven vanaf 9:30, kosten 5,- euro. Meer informatie via Pieter Elias: 0615080231 of 0418-540101 of de website: www.singelcross.nl Jeu de boules 13:00, Ammerzoden, jeu de boulesclub. L’Ammerzo houdt een inlooptoernooi voor alle belangstellenden. Extra boules zijn aanwezig. Inschrijven vanaf 12:00 uur; leden betalen 1,50 euro en niet-leden 2,50 euro. www.l-ammerzo.nl Hotel Transylvania 13:15, Zaltbommel, Apollo

Hotel. Meer informatie: zie vrijdag. Krantenbal 15:11, Kerkdriel, café De Kroon. ‘s Morgens valt op deze dag de Teskesdurper Krant bij iedereen in de bus en ‘s middags wordt het eerste exemplaar aan de burgemeester uitgereikt waarna het Krantenbal zal losbarsten. www.peuteblekers.nl Life of Pi (3D) 15:15, Zaltbommel, Apollo Hotel. Meer informatie: zie vrijdag. Den Haag Piano Quintet 16:00, Zaltbommel, Gasthuiskapel. engelenbakzaltbommel.nl Het Bombardement 18:00, Zaltbommel, Apollo Hotel. Meer info: zie zaterdag. Film: Jagten 20:15, Zaltbommel, Apollo Hotel. Wanneer kleuterleider Lucas door de 5-jarige Klara ten onrechte wordt beschuldigd van misbruik, verandert zijn leven van het ene op het andere moment in een nachtmerrie. Het nieuws verspreidt zich snel en de inwoners van het dorp beginnen zich tegen hem te keren. De eens zo hechte lokale gemeenschap valt uit elkaar, terwijl Lucas tot doelwit is verklaard. Met Mads Mikkel-

sen. Entree 7,- euro. Vanaf 12 jaar. Reserveren: 0418575025. MAANDAG 4 FEBRUARI

Probleemvoeten 10:00-12:00, Kerkdriel, Leyenstein. Verkoopochtend van Jonker Speciaal Schoeisel uit Wadenoijen.

uitgaan

vanaf

LEES ONS

15 vrije tijd

festival in Venetië. Entree € 6,50. Reserveren: cinemaarten@planet.nl. WOENSDAG 6 FEBRUARI

Afrikaans leiderschap 20:00-22:00, Zaltbommel, Gasthuiskapel. Lezing met schrijfster Leontine van Hooft. www.leontinevanhooft.nl

DINSDAG 5 FEBRUARI DONDERDAG 7 FEBRUARI

Seniorenmiddag 14:00, Nederhemert, dorpshuis De Gaarde. Het seniorencomité heeft Trees Hoogbergen Blom uit Nederhemert uitgenodigd. Zij zal een voordracht houden over Nederhemert ten tijde van de middeleeuwen. Bij vervoersproblemen of andere vragen kan gebeld worden met Gerrit van Diggelen (0418552131) of Judith Groeneveld (0418-552312). Accordeonavond 19:30, Hedel, seniorenhof De Munt, Dreef 3. Muziekavond voor senioren, met medewerking van accordeonvereniging Vita Nova. Entree en koffie gratis. Film: Faust 20:15, Zaltbommel, De Poorterij. De Russische regisseur Sokoerov heeft het aloude verhaal van Goethe over Faust opnieuw vormgegeven in een vrije interpretatie. Met zijn film won hij in 2011 de Gouden Leeuw op het Film-

Inloopavond tuinbouw 19:00-21:00, Kerkdriel, MFC De Kreek. Inloopavond over het voorontwerp inpassingsplan voor de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard. www.ruimtelijkeplannen.nl VRIJDAG 8 FEBRUARI

Verkoping Maria-Martha 14:30-20:30, Aalst, dorpshuis ‘t Gement. Vrouwenvereniging Maria-Martha verkoopt onder andere cadeau-artikelen, boeken, allerlei lekkers, bloemen en speelgoed. Voor de kinderen is er een grabbelton en een knikkerbak. De opbrengst is voor de hersteld hervormde gemeente te Aalst. De carnavalsprogramma’s vindt u volgende week in de krant en nu al online: www.hetkontakt.nl/bommelerwaard/uitagenda

Alderliefste met ‘Carte blanche’

Emmy Verhey speelt in Deil

Den Haag Piano Quintet

ķĞĩığĬĪĪĢĩ š Het innemende muziektrio Alderliefste zorgt zaterdag 2 februari voor een hartverwarmende avond in De Poorterij. Het optreden begint om 20:15 uur.

ġĢĦĩš Zaterdag 2 februari om20:15 uur treedt de Zaltbommelse topvioliste Emmy Verhey op bij Muziek op de Dijk. Met organist Aart Bergwerff en cellist Douw Fonda verzorgt ze een kamermuziekconcert met triosonates van J.S. Bach en andere meesterwerken uit de Barok. De voorstelling is in de kerk aan de Deilsedijk. Entree: volwassenen 15,- euro en kinderen tot 12 jaar en CJP-ers 7,50 euro.

ķĞĩığĬĪĪĢĩš In de Gasthuiskapel speelt zondag 3 februari om 16:00 uur het Den Haag Piano Quintet. Het bestaat uit zeer talentvolle musici. Kae Ogawa bespeelt normaal de fortepiano maar neemt dit keer plaats achter de bijzondere Erardvleugel van de kapel. Daarnaast bestaat het kwintet uit Tomoe Mihara, viool, Sonoko Asabuki, viool, Toru Yamato, cello en Tomoki Sumiya, contrabas. Het kwintet werd in 2009 opgericht, toen alle leden studeerden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Vorig jaar wonnen ze het zestiende Internationale Van Wassenaer Festival & Concours in Amsterdam. Ze spelen in Zaltbommel werken van Hummel en Franz Peter Schubert. De musici staan erom bekend dit op geheel eigen wijze te doen, waardoor ze een frisse wind laten waaien in oude muziek. De toegangsprijs is 18,- euro (jeugd tot 18 jaar gratis). Informatie en reserveringen: Tjallien van Loonde Jong (06-14255605, engelenbak@ gmail.com).

Alderliefste toert weer door het land. Nu met hun compleet nieuwe show

‘Carte blanche’. Het was al bekend dat dit innemende trio, bestaande uit Luc de Bruin (drums, zang), Robert Kramers (bas, toetsen, zang) en Gerard Alderliefste (leadzang, gitaar, piano) het Franse lied een warm hart toedragen. Maar dan in een ‘poppie’ jasje, iets wat zich laat omschrijven als het

™6aYZga^Z[hiZ]djYiZZckddga^Z[YZkddg]Zi;gVchZX]Vchdc#

FOTO: HILMANDI

‘powerchanson.’ In hun derde show borduren ze verder op het schier onuitputtelijke repertoire dat de hausse van de jaren zeventig aan Franse chansons voortbracht: opnieuw de favorieten Michel Fugain en Julien Clerc met resp. het tijdloze ‘Une belle histoire’ en het prachtige ‘Ma préférence,’ met Luc verrassend op een extra instrument. Aznavour, die in ‘De Franse slag’ en ‘T3OIS’ ontbrak, wordt er nu twee keer bij gehaald met heerlijke krachtige Parijse liefde. Ook een viertal eigen stukken komt voorbij in gemengd Frans/ Nederlands en de show wordt opgeluisterd door een bijzonder gastoptreden, geprojecteerd op het doek. Voor beelden werd het talent Dawood Hilmandi gestrikt en de regie is van Bart Oomen. Het wordt zonder twijfel een warme, muzikale en nostalgische avond met, zoals trouwe bezoekers van de heren gewend zijn, een swingend slot. Na Alderliefste is De Poorterij een dikke week gesloten voor theaterpubliek: van 6 tot en met 15 februari is de Mispelpoort het domein van de carnavalsvierders.

q WWW.MUZIEKOPDEDIJK.NL

Afrikaans denken ķĞĩığĬĪĪĢĩš Leontine van Hooft spreekt woensdag 6 februari om 20:00 uur in de Gasthuiskapel in Zaltbommel over haar boek ‘De kracht van Afrikaans denken’. Van Hooft toont overtuigend aan dat ubuntu (je kunt als mens alleen functioneren als je deel uitmaakt van een groter geheel) een antwoord is op de westerse vraagstukken van deze tijd. Kaartjes kosten 5,euro en zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek, bij boekhandel Kaasjager en beperkt aan de zaal. Aanmelden kan ook per mail: jokeverkuijlen@chello.nl.

q WWW.DENHAAGPIANOQUINTET.COM q WWW.ENGELENBAKZALTBOMMEL.NL


Het Kontakt is erbij Kampioenschap - Ongeval Paardenmarkt - Havendagen Evenementen - Avondvierdaagse... Vul zelf maar aan. Het Kontakt is erbij! Je leest en ziet méér op www.hetkontakt.nl

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS


Woensdag 30 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

17 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Paardensport ĞĪĪĢįķĬġĢīĊĤĞĪĢįĢīš Cora Verlouw van paardensportvereniging Gelderse Boys uit Ammerzoden heeft een vijfde prijs gewonnen bij de regiokampioenschappen van Brabant. Ze kwam met Ardent uit in de klasse ZZL. In de klasse Z2 haalde Sanne Vos met Amazone een zesde prijs. Zij mogen allebei door naar de Nederlandse kampioenschappen en Indoor Brabant. In Vught haalde Jonieke van den Oord een tweede en derde prijs bij een springwedstrijd, met Cassanova (cat. D klasse L). Britt den Ouden mocht twee derde prijzen in ontvangst nemen met Udetia (cat. E klasse B). Bij een dressuurwedstrijd voor pony’s in Ammerzoden haalde Sabrina Verlouw een eerste en tweede prijs met Richter’s Prince (cat. AB klasse B). In deze klasse was er een tweede en derde prijs voor Francien Vereecken met Golden Girl. Jill Bogers haalde twee keer een vierde prijs met Prins Alex (cat. AB klasse L1). Er deden ook leden van paarensportvereniging De Bommelerwaard uit Gameren mee. Romee Vervoorn werd met haar pony Prins Casper in de klasse M2 twee keer eerste. Tess van Dalen haalde met Pablo in de klasse B een tweede en derde plaats.

Boonstoppel en De Jong naar Roda Boys ĞĞĩİıš Elroy Boonstoppel en Hans de Jong spelen volgend seizoen voor zaterdageersteklasser Roda Boys Bommelerwaard. Elroy Boonstoppel (28) was zes jaar lang een vaste waarde voor Kozakken Boys. Daarna speelde hij voor Ter Leede, DESK en Madese Boys. Werkendammer Hans de Jong (27) kwam uit voor Kozakken Boys, Stedoco en - momenteel - Schelluinen. Vorig jaar blies hij een overgang naar Rijswijkse Boys af. “We zijn er van overtuigd dat we met deze twee versterkingen weer een goede stap hebben gemaakt naar een mooie selectie voor volgend seizoen”, zegt Arjen Borsje, de technische man van Roda Boys. “De gesprekken met de huidige selectiespelers verlopen positief en we zijn ook nog bezig met enkele versterkingen vanuit de regio.”

Inlooptoernooi ĞĪĪĢįķĬġĢīš Jeu de boulesvereniging L’Ammerzo in Ammerzoden houdt zondag 3 februari een inlooptoernooi. Iedereen is welkom. Er zijn extra boules aanwezig. Inschrijven kan vanaf 12:00 uur en kost 1,50 euro voor leden en 2,50 euro voor niet-leden. Het toernooi start om 13:00 uur.

™?Vc<gVjhhVVcYZLZ^hhZchZZ#

Schaatsen

Ook de gezelligheid trekt oprichter skeelerclub naar Oostenrijk

‘Hier moet ik elk jaar heen’ Marathonschaatser Jan Grauss uit Brakel schaatst voor de tiende keer op de Weissensee in Oostenrijk. ĴĢĦİİĢīİĢĢ š Pas donderdag heeft Jan Grauss (45) voor het eerst een wedstrijd kunnen rijden. De eerste dagen waren de weergoden aan de Weissensee de schaatsers niet zo goed gezind. Regen teisterde het ijs en het kwik ging flink boven nul. Gelukkig kwam ‘de winter’ terug in Karinthië. Dus kon ook Jan Grauss toch nog een marathon afwerken. Kwakkelseizoen Hoewel hij donderdag diverse malen voorin te vinden was, is hij niet erg tevreden over zijn optreden, vertelt hij de volgende ochtend aan de boorden van het magische Oostenrijks ijs. “Ik ben nog niet in goeden doen. Vorig jaar heb ik een ongeluk gehad op de fiets. Een half jaar er uit gelegen. En ik

had het onverwacht ook druk op mijn werk. Het trainingsritme is door dat alles verstoord geweest. Dan is het moeilijk om je niveau te halen. Dit is voor mij echt een soort kwakkelseizoen.” In zijn agenda staat het jaarlijkse uitstapje naar de Weissensee bij Grauss altijd met rood omcirkeld. Hij is al tien jaar lang besmet met het Weissenseevirus. “Hier moet ik elk jaar per se naar toe. Het zijn niet alleen de wedstrijden maar het is ook een beetje vakantie en vooral ook de gezelligheid.” Jan Grauss woont als geboren Rotterdammer sinds zijn vijfde in Brakel. Zijn sportcarrière startte bij voetbalclub Brakel. Hij haalde het eerste elf-

tal. “Op mijn 22e kreeg ik het advies te stoppen vanwege problemen met mijn knie.” Grauss deed na zijn abrupt gestopte voetbalcarrière een poos niets. “Tot aan mijn 34e heb ik aan mijn ‘werkcarrière’ gewerkt. Dat was ook heel belangrijk. Vervolgens heb ik het schaatsen weer opgepikt. In eerste instantie niet wedstrijdgericht maar al snel rolde ik toch het wedstrijdcircuit in. Ik kreeg er steeds meer lol in.” De IJsvrienden Grauss, die op zijn zestiende ook al aan schaatswedstrijden in de omgeving meedeed, meldde zich aan als lid van De IJsvrienden in Wijk en Aalburg. Vanaf die tijd was hij niet meer van de ijsbanen weg te slaan. Hij kreeg ook

veel plezier in het skeeleren en richtte de skeelerclub Brakel, waar hij ook al jaren skeelertrainer is, op. Het skeeleren legde Grauss geen windeieren. Hij won diverse klassiekers. “En ik ben een keer tweede geworden op het ONK Masters.” Skeeleren en schaatsen vormen al jaren de sportieve hoofdmoot van de verkoopadviseur bij Bakker in Sliedrecht. Vorig jaar genoot hij vooral van de natuurijsklassiekers. Zijn schaatshoogtepunt? “Dat was twee jaar geleden. Toen werd ik op de Plansee Open Oostenrijks kampioen.” Het komend seizoen zal het zelf schaatsen verrassend op een lager pitje staan, geeft hij ten slotte prijs. “In april word ik voor de tweede keer vader en we hebben een ander huis gekocht waar veel aan gedaan moet worden.” Zoon Daarnaast gaat hij nog voor een andere uitdaging. “En ik wil mijn zoon Luuk (5), als hij wil, klaar gaan stomen voor het schaatsen. Hij moet in de toekomst maar de hoofdprijzen gaan pakken. Die van mij waren tot nu toe alleen maar troostprijzen”, besluit hij lachend.

Regioscheidsrechter pleit voor dragen Veel voorinschrijvingen van armband met daarop ‘Respect’ voor Singelcross įĢĤĦĬš Als het aan regioscheidsrechter Teunis Klop ligt, dragen alle scheidsrechters in de regio voortaan een armband met het woord ‘respect’. De dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen van SC Buitenboys uit Almere heeft een flinke discussie teweeg gebracht. Zeker in het voetballoze weekend na de trieste zondagochtend 2 december. Regioscheidsrechter Teunis Klop had, nog voordat scheidsrechter Gözübüyük de armband toonde aan FC Groningen-trainer Robert Maaskant, zijn actie al bedacht. “Uiteraard vind ik het zeer terecht dat er grote aandacht was voor het tragische gebeuren. Maar op de site van de Gorinchemse Scheidsrechters Vereniging (GSV) heb ik wel mijn vrees uitgesproken dat alles weer van tijdelijke

aard kan zijn. Zoals met talloze stille tochten, na de zoveelste zinloze moord. Ik wil blijvend respect. Met de hoop dat de dood van Richard, hoe gek het ook klinkt, niet voor niets is geweest”, aldus de 57-jarige Klop, zelf dit seizoen twintig jaar actief als scheidsrechter. Klop kreeg -persoonlijke- bijval van zijn voorzitter Ron Collé en ging aan de slag. “Begin dit jaar speelden we ons jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi en daar ontmoette ik scheidsrechters van andere verenigingen. De voorzitter van de Eindhovense COVS-club was het meest enthousiast. Hij heeft, in navolging van mij, mijn idee aangekaart bij de KNVB. Veel gehoord heb ik nog niet vanuit de bond, hooguit dat ze in maart ergens mee zullen komen.” Maar daar wil Klop niet op

wachten. “Ik ben dan ook benieuwd hoe ze gaan reageren op het dragen van deze armbandjes. Via onze kledingleverancier Mari Venderbos van Rolisport heb ik een concept-armband laten maken en probeer ik onze leden, maar ook sponsors warm te krijgen. Waarschijnlijk wordt het een rode of gele band, met zilveren opdruk. Het moet natuurlijk niet de uitstraling van een rouwband hebben.” Klop wil ook actief clubbesturen benaderen. “Scheidsrechters en spelers hebben elkaar nodig”, besluit Klop. Voor info: teunisklop@hotmail.com of 06-21564240. Theo Sprong

q WWW.COVS-GORINCHEM.NL

ķĞĩığĬĪĪĢĩš Ruim 150 deelnemers hebben gebruik gemaakt van de voorinschrijving voor de Singelcross op zondag 3 februari. Dat zijn er beduidend meer dan bij de eerste editie. De organisatie rekent dan ook op minimaal dezelfde opkomst als vorig jaar, toen 270 lopers over de Zaltbommelse stadswallen renden. Dit jaar is er ook een tijdregistratie, wat mogelijk meer fanatieke lopers aantrekt. Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op vierhonderd. Afgelopen zaterdagochtend was er de mogelijkheid om het parcours van te voren te verkennen. De afstand van 3,2 km werd in rustig tempo voorgelopen door de Zalbommel DutchRunners, wat prima te doen was over de mooie witte Singelwallen. Zondag zal

naar alle waarschijnlijkheid de sneeuw verdwenen zijn. Wat het weerbeeld ook zal zijn, de 25 vrijwilligers, die samen de organisatie vormen, staan er weer klaar voor. Voorafgaand aan de crossloop zal er in de Kindertuin centraal een warming up gegeven worden en tijdens de loop worden de renners muziekaal bijgestaan door de Bommelse fanfareband De Mispelkrakers. Na afloop krijgt elke deelnemer gratis een consumptie. Inschrijven op de dag van de Singelcross kost 5,- euro en kan tussen 9:30 en 10:20 uur. De start is om 10:30 uur. Deelnemers lopen naar keuze één, twee of drie keer de afstand van 3,2 kilometer.

q WWW.SINGELCROSS.NL


DE NIEUWE FORD B-MAX De nieuwe Ford B-MAX met z’n slimme Easy Access Door System®. Spring er in. U rijdt de B-MAX vanaf 18.895,-.

1,5m

20% bijtelling Bedrag in euro’s. Prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 15,6-25,0; liter/100 km: 4,0-6,4; CO2 g/km: 104-149.

Hendriks

M.C.Gerritse

Hendriks

Oss 0412 - 69 90 99

Tiel 0344 - 62 08 02

Zaltbommel 0418 - 57 50 00

www.autobedrijf-hendriks.nl

www.ford-gerritse.nl

www.autobedrijf-hendriks.nl


Woensdag 30 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

19 team sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Medailles voor Donna en Nadine ĞĪĢįİģĬĬįı š Diverse turnsters van Hamarithi plaatsten zich zaterdag voor het districtskampioenschap tweede of derde divisie of voor de kwart- en halve finalese van het NK. In de eerste wedstrijd turnden Quinty Vos en Donna van Wijgerden van Hamarithi. Donna begon zenuwachtig

op de vloer omdat de muziekinstallatie haperde. Toch turnde zij een goede oefening. Op balk moest zij het toestel één keer verlaten. Donna is een ster in sprong en behaalde daar mooie punten. Ze werd knap vierde en kreeg een medaille. Omdat zij de vorige keer regiokampioen is geworden, is zij verzekerd van een startbewijs voor het dis-

™9dccVkVcL^_\ZgYZca^c`hZ^cY^\YZdeYZk^ZgYZeaVVih#

trictskampioenschap in Amsterdam op 9 of 10 februari en voor de halve finale van het NK in Nederweert. Quinty Vos turnde een stuk netter. Zij werd elfde door een laag cijfer op vloer, een vreemde en teleurstellende uitslag voor trainster en turnster. Wellicht komt er een correctie op dit cijfer. Het is nog even spannend of Quinty geplaatst is voor het kampioenschap in Amsterdam. In wedstrijd 2 turnden Inez van Engelen en Nadine Vervoorn een goede wedstrijd. Inez werd dertiende. Nadine turnde de sterren van de hemel, en dat terwijl ze van divisie 5 naar divisie 3 is gegaan. Ook zij mocht voor de vierde plaats een medaille in ontvangst nemen. Diede Everaars turnde in divisie 2, pupil 1, 7. Ze was een beetje ziek maar turnde toch een mooie wedstrijd en plaatste zich voor de kwartfinale NK in de tweede divisie. Superknap, aangezien het haar eerste jaar is in deze divisie. Wie er verder doorstroomt naar de landelijke wedstrijden is gisteren of vandaag bekendgemaakt. Het is te lezen op de site:

q WWW.HAMARITHI.NL

Phoenix verspeelt winst

Minioren zwemmen in Culemborg

ķĞĩığĬĪĪĢĩš De dames van het eerste team van volleybalvereniging Phoenix speelden zaterdag tegen Triade-VCT uit Tilburg. De eerdere uitwedstrijd werd verloren en ook nu was Triade, zij het nipt, de sterkste ploeg.

ĨĢįĨġįĦĢĩš Acht zwemmers van ZV Kerkdriel deden zaterdag mee aan het derde deel van de miniorenwedstrijd in Culemborg. Amanda Salters en Bram Tuppe werden allebei vierde op de 50m vrij, Amanda in een nieuw persoonlijk record. Eric van Velsen zwom de eerste keer de 200m wisselslag en werd knap vierde. Joop Tuppe werd eerste op de 100m wissel en op de 400m vrije slag, op beide afstanden zwom hij een pr en op de 400m vrij finishte hij met meer dan een minuut voorsprong op de nummer 2. Ook Kimberley Gerritsen werd twee keer eerste en wel op de 200m wissel en de 200m vrij, allebei de afstanden werden gezwommen in een pr. Pijke Daalder werd twee keer derde op de 200m vrij (in pr) en de 200m wissel. Bram van Gent sloot de wedstrijd af met twee tweede plaatsen en twee pr’s op de 200m vrij en de 200m wisselslag.

Al na vijf minuten wedstrijd was het duidelijk dat er flink gevochten zou worden om de winst. Beide ploegen waren scherp en de spanning zat er al snel in. Om en om pakten beide teams een puntje voorsprong, Phoenix pakte aan het einde van de set de beslissende; 26-24. In de tweede set was Triade minder goed bij de les, vooral in de veelvoorkomende lange rally’s. Phoenix kon ook nu aan het einde van de set gas geven en won met 25-22. Rollen omgedraaid In de derde set waren de rollen omgekeerd. Phoenix had met name de ser-

vicepass totaal niet meer onder controle. Triade profiteerde hiervan en won met 18-25. In de vierde set herpakte Phoenix zich. Met 24-20 op het scorebord was de winst in de wedstrijd erg dichtbij. Triade gaf zich echter niet zomaar gewonnen en vocht zich terug in de wedstrijd. Zij wonnen de set alsnog met 24-26. In de beslissende vijfde set nam Triade al snel een voorsprong. Dit keer was het Phoenix dat zich terug knokte en zorgde voor een spannend einde in deze wedstrijd, maar de dames uit Tilburg lieten zich niet gek maken en wonnen met 13-15. De dames van Phoenix hielden twee punten over aan deze wedstrijd, maar het gevoel dat er meer in had gezeten overheerste na afloop. Zaterdag spelen de dames in Reusel tegen Pegasus.

Onderlinge dressuur

Crosswedstrijden

ĨĢįĨĴĦħĨš Ondanks het slechte weer was het zaterdag gezellig druk in het Hippisch Centrum Bommelerwaard in Kerkwijk tijdens de onderlinge dressuurwedstrijd. Julian Soer uit Zuilichem won de proef 7 t/m 11 met Nicky; ze haalden 224 punten. In de categorie 4 t/m 6 was Hanne van Oudheusden uit Waardhuizen de beste. Ze verdiende met Easy 227 punten. Bij de senioren en privécombinaties won Gertjan van Voorden uit Zaltbommel met Nicky (229 punten), gevolgd door Marloes de Witte uit Zaltbommel met Negrid (223 punten) en Jaco van Bommel uit Brakel met Abel (220 punten).

ğįĞĨĢĩš WTC Maaswaal organiseert weer twee crosswedstrijden voor veldrijders en MTB-ers, op 9 en 16 februari. Ook niet-leden kunnen meedoen. Er zijn twee categorieën inclusief jeugd, met allebei een klassement over twee wedstrijden. De route is uitgezet op en rond het parcours aan de Langerakseweg 4 in Brakel. De inschrijfgelden (3,- euro) komen volledig ten goede aan het World Food Programme. Omkleden en fiets schoonspuiten kan ter plekke. De wedstrijden beginnen om 14:30 uur. Info: Martin van der Meijden (06-30644690) of Willem van Gameren (0418-514864).

Hamarithi-recreanten in de prijzen 66AHI ™ Turnvereniging Hamarithi uit Aalst/Nederhemert organiseerde zaterdag samen met Sportvereniging Beesd, WHV Asperen en Spirit Leerdam een onderlinge wedstrijd voor jongens en meisjes. In totaal deden er 124 kinderen mee. Bij instap nivo 12/11 werd Sanne van Utrecht van Hamarithi derde. Bij pre-instap nivo R2 waren de bovenste twee podiumplaatsen voor de club uit Aalst. Fenne Hoff werd tweede en Daphne Karbet eerste. In de categorie pupil 1/pupil 2 nivo R1 was er een vierde plaats voor Nienke Huisman, terwijl Anna de Graaf het zilver in ontvangst mocht nemen. Bij pupil 2 nivo 10 werd Emma Burhout eerste.

De jongens lieten ook van zich horen. Bij pre-instap nivo R2 werd Mike van den Broek eerste. Rik Muilwijk haalde ook goud, in de categorie pupil 1 nivo 1.

Podarwic komt een eind mee met Mikro-electro ĞĞĩİı š Winst zat er niet in tegen Mikro-electro, maar de volleybalsters van Podarwic sleepten er wel een vijfsetter uit. Mikro-electro 2 staat op de tweede plaats van de poule. De dames van Podarwic niet compleet door ziekte, vakantie en bevalling. De eerste set liep het gelijk op tussen Podarwic en het Roosendaalse Mikroelectro. Dankzij Elise Konings en Romy van de Laar wisten de dames uit Aalst de set binnen te halen met 25-23. Voor de tweede set kwamen ze lekker uit de startblokken. Nadjezjda Vos wist drie dames van Mikro-electro achter elkaar af te blokken in één rally. Maar op het eind zakte Podarwic een beetje weg en verloor net met 24-26. De gevreesde derde set brak aan. Bij

de stand 10-20 nam coach Henk Bijl nog een time out om de dames te motiveren. Aan die motivatie lag het niet, maar Mikro-electro won de set met 19-25. De vierde set bood de laatste kans om de wedstrijd nog naar de hand van Podarwic te gaan draaien. Die kans grepen de dames, gesteund door gezang vanaf de tribune. Esmee van de Laar zorgde met een mooie serviceserie voor een voorsprong. Het werd 25-23. De vijfde set was beslissend. Maar helaas voor de club uit Aalst wisten de dames van Mikro-electro de set naar hun hand te zetten en te winnen met 15-12. Volgende week speelt Podarwic weer een thuiswedstrijd, om 16:15 uur tegen Zuvo.

KAMPIOENEN

Roda Boys ME1

KBC jongens U15

Het verhaal: Het meisjesteam Roda Boys Bommelerwaard ME1 is kampioen geworden in hun najaarscompetitie.

Het verhaal: Het jongensteam tot vijftien jaar van de Kerkdrielse Badmintonclub won alle wedstrijden en werd dus overtuigend kampioen.


Vacatures

Woensdag 30 januari 2013

20

Autobedrijf de Poort, gewoon zoals het hoort!

www.depoortautos.nl TE KOOP AANGEBODEN

T.k. keerwand aard. L25mH3m Tolsma. Tel. 0630540523. T.k. lg noren viking mt 41-37; skischoenen mt 42-38; salopette d.bl mt XL + M. Tel. 0347-351356.

Royal Van Voorden Castings BV te Zaltbommel, onderdeel van Andus Group BV, produceert hoogwaardig industrieel gietwerk. Denk hierbij aan pomphuizen, dubbelwandige pijpleidingen, waaiers, slijtvaste delen en scheepsschroeven. Van Voorden bestaat 100 jaar en is een echt Hollands maakbedrijf met een internationale klantenkring en een uitstekende naam binnen de baggerindustrie en de maritieme sector. Het gevarieerde productprogramma wordt met trots geproduceerd door een team van circa 70 ervaren vakmensen. Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functies van:

CONVENTIONEEL/CNC-DRAAIERS (2 ploegen)

T.k. mass. d.eiken tafel z.g.a.n. 175-90-75 â&#x201A;Ź1`75,-. Tel. 0345-619975. T.k. Mercedes C230 atuom. 1997, 220.000 km, dealer onderh., lrn bekl. enz. â&#x201A;Ź1800,-. Tel. 06-48281729. T.k. gevr.: zilveren gld. en rijksdaalders van Juliana, ook buitenlandse munten. Wie heeft nog vingerhoedjes, speldjes, kapotte sieraden, ansichtkaarten, bijbeltjes m. slot en koperen gewichten. Tel. 0345-615800.

â&#x20AC;&#x2122;n Tweeling?

Functie-eisen: â&#x20AC;˘ LTS en vakopleiding of MTS (werktuigbouw) â&#x20AC;˘ Conventionele/CNC-verspaningservaring â&#x20AC;˘ Ervaring met kotterbank of portaalfrees is een pre â&#x20AC;˘ Je bent een aanpakker, goed gemotiveerd en leergierig

ONDERHOUDSMONTEUR (mechanisch) Functie-eisen: â&#x20AC;˘ LTS en vakopleiding of MTS (werktuigbouw) â&#x20AC;˘ Ervaring in onderhoudswerkzaamheden in een productieomgeving â&#x20AC;˘ Ervaring met las- en/of constructiewerk â&#x20AC;˘ Ervaring of opleiding hydraulica / pneumatiek is gewenst â&#x20AC;˘ Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken â&#x20AC;˘ Geen hoogtevrees Kijk op www.vanvoorden.nl voor de uitgebreide functieprofielen.

Onze tweelingkaartencollectie is uitgebreid en vernieuwd

Wat bieden wij? â&#x20AC;˘ Interessante banen bij een echt Hollands maakbedrijf â&#x20AC;˘ Vakmanschap, kwaliteit en collegialiteit â&#x20AC;˘ Bij gebleken geschiktheid kans op een vaste baan â&#x20AC;˘ Doorgroeimogelijkheden en prima arbeidsvoorwaarden Interesse om te werken bij Van Voorden? Kijk voor meer informatie op onze website: www.vanvoorden.nl of neem contact op met Tineke de Bruin, tel. 0418 - 571200. Je sollicitatie (brief plus cv) kun je per e-mail sturen naar: personeelszaken@vanvoorden.nl of per post naar Royal Van Voorden Castings BV, t.a.v. mevr. T. de Bruin, Postbus 67, 5300 AB Zaltbommel.

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gezocht technische medewerker(s) in de Telecom/CAI branche Defas is op zoek naar nieuwe technische medewerkers om ons team te versterken. Maar ook gemotiveerde mensen zonder technische opleiding kunnen solliciteren. Wat bieden wij: -      Een fulltime functie per direct, met wisselende werktijden. -      Werken in een hecht team, dat gaat voor het beste resultaat. -      Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen. -      Marktconform salaris -      Goede primaire en secundaire arbeidsovereenkomsten -      Doorgroeimogelijkheden tot leidinggevende. Gevraagd -      Minimaal MBO of MTS werk- en denkniveau. -      Je hebt technisch inzicht. -      Je bent resultaat gericht. -      Je bent flexibel en hebt doorzettingsvermogen. -      Beschikking over VCA of bereid tot het volgen van deze cursus. -      Uitstekende beheersing Nederlandse taal. -      In bezit van rijbewijs B. -      Ervaring in CAI of glasvezel is niet noodzakelijk. -      En je hebt een enthousiaste instelling. Lijkt dit de perfecte baan voor jou? Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar: Defas T.a.v. Dhr. J. de Fijter Doeverensestraat 45-d 4265 JM Genderen E-mail: info@defas.nl

  

 â&#x153;&#x201A;

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl Steenfabriek De Rijswaard BV levert al sinds begin vorige eeuw bakstenen voor grote en kleine bouwwerken en is in de loop der tijd uitgegroeid tot een moderne fabriek met een productiecapaciteit van ruim 148 miljoen stenen per jaar.

Gratis adverteren is mogelijk in Het Kontakt.

Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden:

De Rijswaard is een toonaangevende baksteenfabriek en een innovatieve onderneming die voortdurend op zoek is naar nieuwe technisch geavanceerde productiemethoden. Kijk voor meer informatie op www.rijswaard.nl. Leaufort is namens Steenfabriek De Rijswaard op zoek naar een:

1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van â&#x201A;Ź 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk. Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Mijn tekst luidt:

(OHNWURWHFKQLFXV 3URILHO YDQ GH IXQFWLH Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de volledige elektrische installatie volgens gestelde normen (NEN 1010, NEN 3140, etc.) met als doel de steenfabriek veilig en efficiĂŤnt te laten functioneren. Je analyseert en verhelpt (spoed)storingen op elektrotechnisch gebied, neemt SUHYHQWLHYH PDDWUHJHOHQ ZHUNW HOHNWULVFKH VFKHPDÂśV ELM QD IXQFWLRQHOH ZLM]LJLQJHQ HQ PRQLWRUW KHW energieverbruik. 7ot slot behoort het inkoop en voorraadbeheer van elektrotechnische materialen tot je takenpakket.

Kontaktjes Bommelerwaard Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

â&#x153;&#x201A;

3URILHO YDQ GH NDQGLGDDW Je hebt bij voorkeur een +B2 opleiding Elektrotechniek afgerond en enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare omgeving. Kennis van S is een vereiste. Je bent in staat zelfstandig te werken, weet van aanpakken, staat stevig in je schoenen en bent stressbestendig. 7ot slot woon je ma[imaal 30 minuten reizen van De Rijswaard en ben je bereid om consignatiediensten te draaien. $DQERG De Rijswaard is een sterke, solide onderneming en biedt een afwisselende en zelfstandige functie (fulltime in dagdienst). Er wordt een goed salaris geboden en De Rijswaard kent aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Interesse? Leaufort voert namens De Rijswaard de werving en selectieprocedure voor deze functie uit. Je sollicitatie en CV kun je zo spoedig mogelijk sturen naar sollicitatie@leaufort.nl. Bel voor meer informatie naar Leaufort, Marlies Keinemans, tel. nr. 0418-573650.


WOON JOURNAAL

ttt

Help, ik erf een huis!

POSITIEF 2013 IN! De woningmarkt is bijna dagelijks in het nieuws. De meestal negatieve berichten geven woningeigenaren en woningzoekenden een onzeker gevoel waardoor ze het kopen of verkopen van een woning uitstellen. Maar is dit terecht? Objectief gezien zijn er veel positieve factoren aan de huidige koopwoningmarkt in vergelijking met een aantal jaren geleden. Door de forse prijsdalingen zijn de woningprijzen een stuk aantrekkelijker geworden, de overdrachtsbelasting is 4% lager, de hypotheekrente is historisch laag. Verder is er veel aanbod voor de potentiële kopers en daarbij heeft de koper ook nog eens ruim de tijd een keuze te maken. De banken zijn wellicht strenger maar dat is al sinds 2008 het geval. En is het geleidelijk aflossen van de hypotheekschuld op termijn sowieso niet te adviseren? Daarbij zullen de komende jaren door de kabinetsplannen de huurprijzen waarschijnlijk snel oplopen en wordt het voor woningzoekenden nog aantrekkelijker een woning te kopen. Lokaal in de Bommelerwaard zijn er ook veel positieve berichten. De gemeente Zaltbommel is de afgelopen jaren blijven groeien en recentelijk heette burgemeester Van den Bosch zelfs de 27.000ste inwoner welkom. En recent onderzoek heeft aangetoond dat inwoners van Zaltbommel de stad aantrekkelijk vinden om in te wonen en ze voelen zich er thuis. Ook de bedrijfsterreinen in de directe omgeving zijn door hun centrale ligging zeer in trek. Al met al genoeg redenen om het jaar 2013 positief tegemoet te treden. Tenslotte ben ik sowieso positief ingesteld anders was het mij niet gelukt sinds 2008, het begin van de crisis, succesvol een nieuw makelaarskantoor te starten! Tot ziens bij aan- of verkoop van uw woning.

Win deskundig advies in bij de notaris – zeker nu Een huis erven? De slechte huizenmarkt speelt erfgenamen danig parten als ze worden opgezadeld met de lasten van een woning die moeilijk te verkopen is. Is er mogelijk sprake van schulden in de nalatenschap? Overweeg beneficiaire aanvaarding van de erfenis. Uw notaris informeert u graag over mogelijkheden en onmogelijkheden. Uit recent onderzoek blijkt dat aan een gemiddeld huis dat in het bezit komt van erfgenamen nog een schuld van 64.000 euro kleeft. Vervelend, omdat erfgenamen behalve vermogen ook de schulden van de overledene erven. Dat betekent dat er rente moet worden betaald. En misschien ook aflossing. Als een woning moeilijk verkoopbaar is – en dat is de laatste jaren eerder regel dan uitzondering – komt er nóg een probleem om de hoek kijken. Over de overwaarde van de WOZ-waarde betaalt u namelijk erfbelasting. De fiscus klopt niet meteen bij u aan, maar eist het geld doorgaans wel binnen een paar maanden op. U wordt dan aan twee kanten ‘gepakt’. U betaalt rente over de openstaande hypotheek en draagt de Belastingdienst een percentage af van de overwaarde. Uw notaris kan u helpen met advies. Wist u bijvoorbeeld dat dubbele lasten als gevolg van een erfenis twee jaar lang in de – fiscaal aantrekkelijke – box 3 worden belast? Wist u dat u bij de de fiscus bezwaar tegen de erfbelasting kunt maken als u deze te hoog vindt? En daardoor mogelijk minder hoeft te belaten? Wist u dat u drie maanden tot één jaar uitstel van betaling kunt krijgen op voorwaarde dat het uitstel vrijwel onmiddellijk na het overlijden wordt aangevraagd? In sommige gevallen adviseert een notaris de erfgenamen om een gezamenlijke hypotheek op de woning te nemen waardoor er middelen vrijkomen om de erfbelasting te kunnen

betalen. De hypotheek wordt weer ingelost zodra de woning wordt verkocht. Erfgenamen hebben ook de mogelijkheid om een nalatenschap te weigeren. Een notaris raadt erfgenamen aan zich altijd goed bewust te zijn van de financiële consequenties van een erfenis en zich volledig te laten informeren, zeker wanneer er geen zekerheid bestaat over de mogelijke aanwezigheid van schulden. Mensen – en ook familieleden – lopen er niet mee te koop wanneer ze schulden hebben. Een nalatenschap kan in de eerste plaats zuiver worden aanvaard. Dat betekent dat ook de schulden meeverhuizen naar de erfgenaam. Bij een vermoeden van schulden in de nalatenschap is het onverstandig om zuiver te aanvaarden.

U kunt een erfenis ook verwerpen. Slim als uiteindelijk blijkt dat er schulden in de nalatenschap zitten. Schuldeisers kunnen u daarvoor nooit aanspreken. Het verwerpen van een erfenis betekent ook dat u op voorhand afstand doet van een eventueel vermogen. De beslissing die u hierover neemt is onherroepelijk. Een derde mogelijkheid is dat u de erfenis beneficiair aanvaardt. In dat geval aanvaardt u de nalatenschap uitsluitend wanneer de waarde van de bezittingen hoger is dan de waarde van de schulden. Laat u zich hierover goed voorlichten door de notaris. Voor beneficiaire aanvaarding is namelijk een verklaring van de erfgenaam bij de rechtbank nodig.

Een verkoper en zijn huis

-Marijke Beer MARIJ MAKELAARDIJ Zaltbommel www.marijmakelaardij.nl

‘Het is dat wij naar Noorwegen emigreren, anders zouden we hier niet meer weggaan,’ zegt Luc Veeger, eigenaar van de Aart Robberstraat 12 te Zaltbommel. Veeger werd jaren geleden aangetrokken door de prettige eigenschappen van het huis: heerlijk rustig wonen, geen directe buren, de straat heeft weinig verkeer en de mensen zijn erg vriendelijk.  Het huis staat op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel met alle basisvoorzieningen en gezellige terrasjes, een aantal cafés en de Bourgondische sfeer met veel restaurants. De lonkende natuur van de uiterwaarden, de polder

en de stadswallen verleiden de trotse eigenaar dagelijks tot een gezonde wandeling. Voor zijn werk reist Veeger graag per trein. Het station is lopend of fietsend gemakkelijk bereikbaar en er zijn goede treinverbindingen met Brabant en Utrecht en vandaar verder het land in. Maar ook de A2 is nabij. Bij mooi weer is het heerlijk in de  achtertuin met zicht op de karakteristieke Sint Maartenstoren. Het eerste deel van Veegers huis dateert van voor 1900 en is later in verschillende fasen naar achteren en naar boven uitgebouwd tot wat het nu

is. Nadat hij de woning gekocht heeft is het huis grondig gerenoveerd en verbouwd, waarbij het oorspronkelijk karakter van de woning is gerespecteerd. Er is meer licht in de woning gebracht via lichtkoepels op de overloop en de badkamer. Tegelijkertijd is de badkamer vergroot en uitgebreid. Het schoorsteenkanaal is vernieuwd, zodat er veilig een vuurtje kan worden gestookt in de houtkachel. Beneden is een hardstenen verwarmende vloer gelegd en zijn er openslaande terrasdeuren naar de achtertuin gemaakt. En de gehele elektrische installatie is vernieuwd. Tenslotte is de keuken van achter naar voren verhuisd en ruimer opgezet. Het huis aan de Aart Robberstraat 12 beschikt over een eigen karakter met modern wooncomfort op een authentieke locatie. Rustig maar niet afgelegen. ‘Het beste van twee werelden.’ aldus de eigenaar. Wie de effecten van de verbouwing, de ligging en de sfeer zelf wil zien en ervaren kan met Van der Wal makelaars o.g. in Zaltbommel bellen voor een bezichtiging. De presentatie is ook te zien op www.vanderwal.nl.


PRACHTIG WONEN IN ZALTBOMMEL, DAT KAN IN WESTENDORP.

START VERKO O 2 FEBR P, UARI

START VERKOOP 2 FEBRUARI Locatie:

5XLPZRQHQPHWDOOHYRRUGHOHQYDQQLHXZERXZWHJHQHHQ]HHUVFKHUSHSULMVNDQRRNLQGH

)LHS:HVWHQGRUSODDQÇŠ=DOWERPPHO

Waluwe II'H]HUXLPRSJH]HWWHNDPHUZRQLQJHQPHWHHQZRRQRSSHUYODNYDQFD100 m² VWDUWHQPHWHHQYDQDISULMVYDQ â&#x201A;Ź

164.950,-KHEEHQHHQUXLPHHQ]RQQLJHWXLQHQ

Tijd & datum:

]LMQGRRUPLGGHOYDQGLYHUVHRSWLHVDDQWHSDVVHQQDDUDOOHSHUVRRQOLMNHZHQVHQ3UDFKWLJ

IHEUXDULYDQWRWXXU

ZRQHQLQ=DOWERPPHOGDWNDQLQWestendorp.

MEER INFORMATIE:

!

WWW.WONENINDEWALUWE2.NL

9RRUGHYHUNRRSYDQGLWQLHXZERXZSURMHFWLVKHWǤ1LHXZEHOHLGXLWJLIWHYDQERXZNDYHOVWEYZRQLQJERXZǼYDQGHJHPHHQWH=DOWERPPHOYDQWRHSDVVLQJ2PYRRUHHQZRQLQJLQDDQPHUNLQJWHNRPHQLV LQVFKULMYLQJRSGHDOJHPHQHZDFKWOLMVWYDQGHJHPHHQWH=DOWERPPHOHHQYHUHLVWH.LMNYRRUGHYRRUZDDUGHQRSZZZZRQHQLQGHZDOXZHQORIQHHPFRQWDFWRSPHWGHJHPHHQWH=DOWERPPHORS

Kijk voor meer inspiratie op www.diepeveen.nl

WESTENDORP DE WALUWE FASE II

Nijverheidstraat 7 4261 TK Wijk & Aalburg T 0416 - 69 51 94 E info@diepeveen.nl I www.diepeveen.nl

actie! Nu ook showroomkeukens tegen scherpe prijzen.

Maatwerk keukens van modern en modern klassiek tot nostalgisch


WOON JOURNAAL

ttt

38 woningen in de Waluwe Zaltbommel binnenkort te huur De wijk Waluwe II in Zaltbommel is volop in ontwikkeling. Woonlinie bouwt er 38 nieuwe huurwoningen. Samen met de al gerealiseerde eerste fase van de Waluwe, waar winkelcentrum Portage ook bij hoort, ontstaat komende jaren een compleet nieuwe woonwijk. De eerste 7 woningen worden 28 februari 2013 te huur aangeboden via Wonen Bommelerwaard. Eerste 7 woningen Woonlinie bouwt in De Waluwe in Zaltbommel 38 nieuwe huurwoningen. De huurwoningen die Woonlinie bouwt, maken onderdeel uit van de nieuwe ontwikkelingen in de Waluwe II. Samen met de al gerealiseerde eerste fase van de Waluwe, ontstaat komende jaren een compleet nieuwe woonwijk. De eerste 7 woningen worden 28 februari 2013 te huur aangeboden. Wanneer de bouw voorspoedig loopt, worden de eerste zeven woningen in het tweede kwartaal van 2013 opgeleverd en aan de toekomstige bewoners overgedragen. Eigen uitstraling & energiezuinig De 38 huurwoningen hebben dezelfde basis

uitgangspunten in architectuur. Echter door het toevoegen van erkers, dwarskappen en uitbouwen krijgen de woningen toch een eigen uitstraling. Ook de plattegronden zijn verschillend. Ongeveer de helft van de woningen heeft een gesloten keuken. Bij sommige woningen ligt de keuken aan de straatzijde, bij anderen aan de tuinzijde. De woningen zijn zeer energiezuinig en hebben een A of A+ label. Dit betekent dat de woningen standaard zijn voorzien van elementen die de kwaliteit en duurzaamheid verbeteren. Er wordt onder meer extra isolerende hoog rendement beglazing (HR++) aangebracht in alle ramen en buitendeuren. Deze isolatie zorgt voor lagere energiekosten; en dat is te merken in de portemonnee. In aanmerking komen In aanmerking komen voor de woningen kan via Wonen Bommelerwaard, het woonruimteverdeelsysteem van de drie corporaties in de Bommelerwaard. De eerste 7 woningen worden daar vanaf 28 februari te huur aangeboden. Alle woningzoekenden van Wonen Bommelerwaard mogen reageren op deze woningen. Er zijn echter wel een aantal spelregels. Deze zijn na te lezen in de

verhuurbrochure, samen met meer informatie over de woningen en energiezuinigheid.

De brochure staat op www.woonlinie.nl/waluwe.

Moeilijkheden met kiezen zijn nu voorgoed voorbij We kennen het allemaal wel, de woonkamer wordt eens flink aangepakt en we willen eens iets heel anders na al die jaren. Maar dan moet de keuze gemaakt worden en is het wikken en wegen en wordt het steeds moeilijker. De mensen uit uw omgeving hebben allemaal hun mening en de één zegt donker de ander zegt licht en iedereen lijkt het beter te weten. Maar het is uw huis en het is dan ook de bedoeling dat u zich helemaal thuis zult voelen en nog vele jaren van uw keuze kunt genieten. Bij Woninginrichting Totaal in de Kerkstraat

hebben ze daar iets op gevonden. U kunt daar een enorme collectie vloeren bekijken en een aantal favorieten uitzoeken. Vervolgens levert u een foto aan van de ruimte die het betreft en een paar dagen later ziet u uw eigen woonkamer met verschillende vloeren zodat u in één oogopslag kunt zien wat de mooiste vloer voor uw woonkamer is en waarin uw meubels het allermooist uitkomen. Voor informatie: Woninginrichting Totaal Kerkstraat 17 Zaltbommel


AMMERZODEN, WORDRAGENSESTRAAT 44

SCHERPE VRAAGPIJS

WOON

JOURNAAL ttt

WONEN EN WERKEN, DE IDEALE COMBINATIE! Deze karakteristieke woonboerderij is gelegen op 2000 m2 grond, en kan u dit bieden. Dit markante object is gelegen aan de rand van Ammerzoden, vrij gelegen, maar toch met alle voorzieningen dichtbij! De woning is omstreeks 1950 traditioneel gebouwd, opgetrokken in spouw en het dak is met pannen gedekt. Globale indeling: U betreed de woning aan de zijkant. Hal met bijkeuken en badkamer. De badkamer is voorzien van een douche en wastafel. Woonkeuken met een eikenhouten inbouwkeuken. Woonkamer met gaskachel. Hal met trapopgang naar 1e verdieping. Via de keuken is een achterhal met aangrenzend aparte werkruimte en schuur. Op de 1e verdieping grenzen aan de overloop 3 slaapkamers, vaste kast en bergruimte. In het achterhuis is een opgang naar de ruime achterzolder, deze is geheel open en kan naar eigen inzicht ingedeeld worden. De tuin bevindt zich voornamelijk aan de zij- en voorkant van de woning. De tuin is ingericht als siertuin en heeft een diversiteit aan beplanting en een gazon. Naast de woning ligt een professionele paardenbak met verlichting (20 x 40 meter). De ruime schuur meet circa 300 m2!!! Deze ruimte is onderverdeeld in een 4-tal segmenten. Helemaal achterin de schuur vindt u nog eens een ruimte met 5 paardenstallen. DEZE WONING IS EVENTUEEL OOK TE KOOP OP EEN PERCEEL VAN 13.120 M2. INFORMEER BIJ VP â&#x201A;Ź 415.000,- k.k. ONS VOOR VERDERE INFORMATIE.

BRAKEL.. ELFTSTRAAT 5 Industrie terrein De Wilde man Doornep ol 1a 5301 LV Z altbomm el 0418 - 51 60 06

VAKMANSCHAP & KENNIS VĂŠbĂŠ Bedrijven biedt u alle voorzieningen van een bouwbedrijf en een keukenverkooppunt onder ĂŠĂŠn dak.

Deze vrijstaande bungalow met vrijstaande garage is gelegen in een doodlopende straat en kindvriendelijke buurt. De woning ligt centraal in het dorp Brakel en op loopafstand van alle voorzieningen. De inhoud van de woning is circa 375 m3, perceeloppervlakte 560 m2, en het bouwjaar is 1966. Indeling: Ruime centrale hal met trapopgang naar de verdieping en toegang tot alle vertrekken van de woning. Doorzon woonkamer, hobbykamer en slaapkamer met vaste kasten op de begane grond. De keuken is een rechte opstelling en heeft een eenvoudig keukenblok. De bijkeuken is voorzien van apart toilet, badkamer en de witgoedaansluiting. Op de 1e verdieping grenzen aan een ruime overloop 2 ruime slaapkamers. Rond de woning ligt een keurig onderhouden tuin, die nu voornamelijk in gebruik is als moestuin. De voortuin is voorzien van sierbeplanting. De garage is voorzien van elektra.

VP â&#x201A;Ź 249.000,- k.k.

BRAKEL, ELZENSTRAAT 47

STARTERS OPGELET! Is deze verrassend betaalbare 2/1 kapwoning met garage precies wat u wilt??? De woning is omstreeks 1975 traditioneel gebouwd, opgetrokken in spouw, het dak is met pannen gedekt. Het dak van de garage is gedekt met bitumineuze dakbedekking. De woning is gelegen in een kindvriendelijke en doodlopende woonstraat, intern vereist de woning wat modernisatie. Woonoppervlakte circa 110 m2. Perceel 298 m2, inhoud circa 360 m3. Globale indeling: Hal met meterkast, toilet en trapopgang naar de 1e verdieping. Woonkamer met vaste kast. Keuken met aangepaste inbouwkeuken voorzien van enige apparatuur. Op de 1e verdieping grenzen aan de overloop 3 ruime slaapkamers en een badkamer. De badkamer is voorzien van een douche, een ligbad, een toilet en een wastafel. Op de 2e verdieping vind u een voorzolder met witgoedaansluitingen en een 4e slaapkamer. De achtertuin biedt voldoende privacy en is voornamelijk voorzien van bestrating, een gazon en plantenborders. De stenen garage is voorzien van elektra en een elektrische roldeur. VP â&#x201A;Ź 215.000,- k.k.

In- en verkoop onroerend goed - Professionele bemiddeling - Taxaties - Projectontwikkeling twww.weteringvastgoed.nl

Openingstijden showroom: Ma. Gesloten

Di.-Do. 9.00 - 17.30 Vr. 9.00 - 20.30

Za. 9.30 - 16.00

www.vebebedrijven.nl


WOON JOURNAAL Ook in 2013 actief en gedreven voor u aan de slag!

ttt

DĂŠ Makelaar voor Woning en Bedrijfsonroerendgoed Bij verkoop van uw woning Voor aankoopbegeleiding van uw droomhuis Taxaties Woningen en Bedrijfsonroerendgoed Vastgoedadvies, Verkoopstyling Gratis Waardebepaling

U krijgt wat u vraagt en betaalt alleen voor wat u krijgt!

www.makelaardijbommelerwaard.nl Makelaardij Bommelerwaard Blankensteijn 2 A 5321 GN Hedel Tel. 073- 6315680

info@makelaardijbommelerwaard.nl

Woninginrichting Totaal Enorme collectie pvc stroken Kerkstraat

17 Zaltbommel

Kiezen voor vakmanschap wordt rijkelijk beloond www.marijmakelaardij.nl Tel: 0418 517277

Marijke de Beer Makelaar

06-10014994

www.woninginrichtingtotaal.nl

nieuwbouw van 32 eengezinswoningen Start bouw 1 fase februari 2013 e

Prijzen vanaf

â&#x201A;Ź 142.500,-von

Hypotheek adviseur aanwezig op de verkoopmanifestatie voor gratis en vrijblijvend advies

Verkoopmanifestatie zat. 2 feb van 10 tot 16 uur bij Moolenaar Makelaardij - Start bouw 1e kwartaal 2013 - Bouwtijd 6 maanden - 77 m2 tot 125 m2 woonoppervlak - Centraal gelegen en dicht bij uitvalswegen - Diepe tuinen vanaf ca. 12m1 - Gunstige aankoop mogelijkheden!

Kijk voor meer informatie op:

www.dijkzichtzuid.nl

makelaar

telefoon 0418 - 577 540 www.moolenaarmakelaardij.nl

ontwikkeling & realisatie

www.thunnissen.nl


OPRUIMWEKEN BIJ VERBRUGGEN SLAAPKAMERS VLIJMEN

VEEL SENIOREN VOORDEEL!

DEKBED PRESTON BRONZE SYNTHETISCH 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 240/200 240/220

van van van van van

â&#x201A;Ź 135,â&#x201A;Ź 149,â&#x201A;Ź 179,â&#x201A;Ź 209,â&#x201A;Ź 225,-

voor voor voor voor voor

â&#x201A;Ź 89,â&#x201A;Ź 99,â&#x201A;Ź 119,â&#x201A;Ź 139,â&#x201A;Ź 149,-

van 135,-

deelbare bedden, senioren ledikanten, nachtkastjes en matrassen

89,Nu bij aankoop van senioren ledikant met nachtkast en matrasâ&#x20AC;Ś.. â&#x20AC;Ś..een elektrisch verstelbare lattenbodem GRATIS!!!!

DEKBED PRESTON BRONZE WOL / 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 200/220 240/200 240/220

van van van van van van

â&#x201A;Ź 149,â&#x201A;Ź 195,â&#x201A;Ź 239,â&#x201A;Ź 259,â&#x201A;Ź 299,â&#x201A;Ź 329,-

voor voor voor voor voor voor

â&#x201A;Ź 99,â&#x201A;Ź 129,â&#x201A;Ź 159,â&#x201A;Ź 179,â&#x201A;Ź 199,â&#x201A;Ź 219,-

van 149,-

99,-

Schuifdeurkast Hamburg

DEKBED KATOEN 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 200/220 240/200 240/220

van van van van van van

â&#x201A;Ź 135,â&#x201A;Ź 152,â&#x201A;Ź 180,â&#x201A;Ź 195,â&#x201A;Ź 217,â&#x201A;Ź 245,-

voor voor voor voor voor voor

â&#x201A;Ź 99,â&#x201A;Ź 129,â&#x201A;Ź 159,â&#x201A;Ź 169,â&#x201A;Ź 199,â&#x201A;Ź 219,-

van â&#x201A;Ź 195,van â&#x201A;Ź 239,van â&#x201A;Ź 279,van â&#x201A;Ź 400,van â&#x201A;Ź 450,-

voor voor voor voor voor

Prijzen bij 197 cm hoogte: 150 cm van 493,voor 180 cm van 568,voor 201 cm van 658,voor 225 cm van 734voor 250 cm van 809,voor 

van 135,-

Ook leverbaar in de maten 280, 300, 320 en 350 cm breed en 223 en 235 cm hoog. In 7 actuele kleuren leverbaar

99,-

DEKBED PRESTON SILVER DONS / 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 240/200 240/220

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

â&#x201A;Ź 129,95 â&#x201A;Ź 159,95 â&#x201A;Ź 249,95 â&#x201A;Ź 269,95 â&#x201A;Ź 299,95

meerprijs voor de spiegeldeur en kranslijst, exclusief accessoires

Schuifdeurkast Sinfonie van 195,-

129,95

van 493,-

349,-

Prijzen bij 200 cm hoogte vanaf: 113 cm van 675,- voor 150 cm van 822,- voor 188 cm van 830,- voor 200 cm van 851,voor 225 cm van 885voor 249 cm van 1074,- voor 

van 675,Ook leverbaar in de maten : 167,280,298,336,373,400cm breed en 222 en 240cm hoog. In 8 actuele kleuren leverbaar. Meerprijs voor spiegel en glaskleuren.

TEMPUR DEAL

PRESTON COLLECTION hoofdbord genopt of vlak / complete set hocker p.st. â&#x201A;Ź 89,- / leverbaar in 4 actuele kleuren â&#x201A;Ź 795,â&#x201A;Ź 895,â&#x201A;Ź 995,-

R

140/200 van â&#x201A;Ź 1195,- voor 160/200 van â&#x201A;Ź 1358,- voor 180/200 van â&#x201A;Ź 1498,- voor ook in 210 en 220 leverbaar

T PE METOP NUTIS A

GR

PRESTON BOXSPRING vlakke uitvoering

473,-

PRESTON BOXSPRING elektrische uitvoering complete set leverbaar in 4 actuele kleuren

Een greep uit de merken die wij in onze collectie hebben: Tempur o PolYpreen o Norma o Ubica o Pullman o Mahoton o Arte-M o Nolte o Zondagls meubelen o Velda o Recor bedding o Beletto o HML bedding o Bedding concepts o Van Houdt meubelen o De linde meubelen o waterbedden van ESP o Rauch o Slizing o Sensoflex o Staud MĂ&#x192;bel o Diamant o Welle mĂ&#x192;bel o Helder o &emira van Es home o Beddinghouse o Deltex,v an DYck o HnL bedlinnen o Texwool o Jonker textile o Cevilit o T extap o Damai o &AN o DuckY dons o Avek

9HUEUXJJHQ W W W. V E R B R U G G E N S L A A P K A M E R S V L I J M E N . N L

Vraag in de winkel naar de voorwaarden

VODDSNDPHUV PDWUDVVHQ EHGWH[WLHO

De Akker 24 Vlijmen telefoon: 073-5130267 OPEN: ma t/m do 9.00-18.00u. vr 9.00-21.00u. za 9.00-17.00u.

3

GRATIS

VOOR DE ZAAK

GHVLJQ\SSPHGLDQO

140/200 van â&#x201A;Ź 2095,- voor â&#x201A;Ź 1495,160/200 van â&#x201A;Ź 2450,- voor â&#x201A;Ź 1695,180/200 van â&#x201A;Ź 2695,- voor â&#x201A;Ź 1895,ook in 210 leverbaar


WOON JOURNAAL

ttt

Vraag en aanbod tijdelijke verhuur neemt toe Afgelopen jaar is de verhuur van particuliere woningen enorm toegenomen. Vanwege de huidige malaise op de woningmarkt duurt het gemiddeld langer voordat een woning wordt verkocht. Als de woning leeg staat, kan het voor de verkoper interessant zijn om hem in de tussentijd te verhuren. Dat gebeurt steeds vaker, merken ze ook bij Van der Wal makelaars in Zaltbommel. Bij verhuur hoeft de eigenaar de kosten voor gas en elektra niet meer voor zijn rekening te nemen en wordt hij in de dubbele woonlasten gecompenseerd. Het huis wordt bewoond, wat het risico op vandalisme en kraak tegengaat. Een te koop staande woning kan het best tijdelijk

verhuurd worden op basis van de Leegstandwet. ‘Voor verhuur volgens de Leegstandwet geldt namelijk niet de uitgebreide huurbescherming die bij normale verhuur geldt, waardoor het voor de verhuurder gemakkelijker is om de huurder weer uit de woning te krijgen wanneer die wordt verkocht’, aldus Joor Oskam, kandidaat-makelaar bij Van der Wal makelaars. Voordat een woning volgens de Leegstandwet verhuurd kan worden, moet er wel een aantal zaken geregeld worden, legt Oskam uit. Er moet een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd en de bank of geldverstrekker moet

toestemming geven om de woning tijdelijk te verhuren. Daarnaast is het verstandig dat de eigenaar van het pand de fiscale gevolgen even nagaat. Een woning die tijdelijk verhuurd wordt, valt voor de Belastingdienst niet meer in box 1 (inkomen uit werk en eigen woning), maar in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat betekent dat er vanaf dat moment geen aftrek van de hypotheekrente meer mogelijk is. Verder is het raadzaam om contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij, om achteraf niet voor verrassingen te komen staan. Niet alleen het aanbod van particuliere huurwoningen neemt toe, er is ook steeds meer vraag naar. Dit

komt enerzijds doordat banken koopwoningen voor mensen zonder een vast arbeidscontract niet makkelijk financieren, anderzijds doordat er lange wachtlijsten zijn bij woningbouwverenigingen. Tijdelijk een te koop staande woning huren kan dan een oplossing zijn. Er komt meer kijken bij verhuur van een woning dan de meeste mensen denken. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u zich laten inlichten en adviseren door een van de medewerkers van Van der Wal makelaars o.g. De contactgegevens, het actuele (huur)aanbod en veel meer is te vinden op de website van het kantoor, www.vanderwal.nl.

Sfeervol wonen in een levendig dorp

Binnenkort wordt nieuwbouwplan De Ham lll uitgebreid. In fase 3 worden 8 huurwoningen gerealiseerd. Centraal wonen in een prachtige omgeving tussen de dijken en het polderlandschap, dichtbij de steden Den Bosch en Utrecht. Dat is wonen in Aalst, een levendig dorp dat bruist van de mogelijkheden. De eengezinswoningen Een authentieke uistraling, maar wel van

alle moderne gemakken voorzien. Dit is het uitgangspunt van het plan De Ham lll. Fase 3 bestaat uit twee verschillende typen eengezinswoningen, een kopwoning en een tussen- of eindwoning. In totaal 8 huurwoningen aan de Waterlelie en Waterviolier. Woningen met 3 slaapkamers, een bruto inhoud vanaf 327 m2 en een perceeloppervlakte vanaf 108 m2. De oplevering staat gepland in het vierde kwartaal 2013.

Sleutelservice Een extra sleutel komt altijd van pas. Terwijl u wacht of winkelt, wordt bij Op ’t Hof Nederhemert uw huissleutel razend snel bijgemaakt. Vakkundig en voordelig! Ook vervaardigden wij overigens hele sleutelsystemen. Alle sloten in uw huis en garage of schuur toegankelijk met 1 sleutel. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden. Hang- en sluitwerk is de basis van een goede beveiliging van uw huis. Het zorgt ervoor dat ongewenste bezoekers uw huis niet kunnen binnendringen, zodat u zichzelf veilig kunt voelen in uw huis. Wij leveren enkel hang- en sluitwerk van de hoogste

kwaliteit dat voldoet aan de strengste eisen. Bij ons heeft u de keuze over een ruim assortiment aan hang- en sluitwerk, in elke soort en maat. Als u er zelf niet uitkomt, geven wij u graag advies over welk hangen sluitwerk het beste bij uw situatie past. De hele maand februari geven wij u tegen vertoon van dit krantenartikel 10% extra korting op al uw hang- en sluitwerk. De specialist in uw regio, de koffie staat klaar! Op ’t Hof Nederhemert, Ambachtshof 2, 5317NN, Nederhemert, Tel. 0418-553410


WOUDRICHEM B. vd Lelystraat 16a tel. 0183 30 70 40 WIJK EN AALBURG Bergstraat 49 tel. 0416 69 69 66 SPRANG-CAPELLE Raadhuisplein 37 tel. 0416 54 02 25

Nieuwendijk NB Singel 25

Brakel Wilhelminalaan 1

Gameren Waalbandijk 7

Midden in de kern van het dorpje Nieuwendijk NB ligt deze zeer royale vrijstaande woning met garage. Om het woonhuis heen ligt een omsloten tuin die op de zonzijde is gericht. Praktisch ingedeeld en met ca. 550 m3 inhoud heerlijk ruim van opzet.

Prachtig gesitueerd op een prominente hoeklocatie ligt deze half vrijstaande woning met dubbele garage en grote tuin. Een paar jaar geleden is deze woning nieuw gebouwd en vervolgens perfect afgewerkt.

Unieke woon/werk combinatie! Aan een rustige dijk in Gameren (nabij Zaltbommel) vindt men deze fraaie vrijstaande dijkwoning. Het geheel is ruim opgezet en goed afgewerkt waarbij oude en moderne elementen sfeervol zijn gecombineerd. De woning is voorzien van 3 slaapkamers, ruime woonkamer en een woonkeuken met toegang tot het zonneterras. Het bijgebouw is volledig geïsoleerd en ingedeeld als garage. Hierboven is een grote zolder gesitueerd voorzien van dakkapellen. Een multifunctionele ruimte te gebruiken voor hobby’s of eventueel als kantoor.

Begane grond: ontvangsthal met garderobe nis, toilet met duoblok en fontein, super mooie en ruime woonkamer met diverse raampartijen en aansluiting kachel, keuken ingedeeld met U-opstelling voorzien van inbouwapparatuur en een praktische bijkeuken. Verdieping: overloop, 4 grote slaapkamers, CV-ruimte en een badkamer ingedeeld met ligbad, douchecabine, dubbele wastafel en 2e toilet. Zolderetage: voorzolder en twee royale slaap/werkkamers voorzien van een dakraam. Naast het woonhuis staat de garage voorzien van een stalen kanteldeur. De tuin is gevarieerd ingericht. Voor de garage een eigen oprit met voldoende parkeermogelijkheid. Het geheel is gelegen op een perceel van 332 m2 grond.

Vraagprijs € 298.000,00 k.k.

Begane grond: entree, woonkamer met trapkast, schitterende woonkeuken met hoekopstelling, separate kastenwand en aansluiting gaskachel, portaal, bijkeuken en een modern toilet. Verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers en een complete badkamer met ligbad, inloopdouche, wastafelmeubel en zwevend closet. Zolderetage: voorzolder met washoek en vaste kastruimte en slaap/ werkkamer met twee Velux dakramen. De dubbele garage is voorzien van elektrische sectionaal deuren. De gehele begane grondvloer van de woning is voorzien van vloerverwarming. Schitterende omsloten tuin. Het geheel is gelegen op een perceel van 455 m2 en heeft een totale inhoud van ca. 700 m3.

Vraagprijs € 339.000,00 k.k.

Souterrain: buitenom bereikbaar en ingedeeld als berging c.q. CV-ruimte. Begane grond: entree/hal, excentrieke maar fraaie badkamer ingedeeld met douche, wastafel met granieten blad, vaste kastenwand en een toilet, ruime woonkamer met toegang tot de wijnkelder en een woonkeuken met complete opstelling. Verdieping: overloop en 3 ruime slaapkamers. Rond de woning ligt een tuin die ingedeeld is met gazon en sierbestrating.Vanaf de dijk is het bijgebouw te bereiken middels een oprit. Het pand heeft een inhoud van ca. 895 m3 inclusief bijgebouw en is gelegen op een perceel van ca. 1151 m2. Vanuit het dorp zijn verschillende uitvalswegen eenvoudig te bereiken. De woning ligt op korte afstand van Zaltbommel en de A2. Dit zorgt voor een goede verbinding met o.a. Den Bosch en Utrecht.

Vraagprijs € 325.000,00 k.k.

Verkoopplannen? Bel ons voor een kosteloze waardebepaling.Telefoon 0183 30 70 40

Woudrichem Goudenregenhof 14

Oud-Heusden Adrianus Loeffstraat 17

Giessen Reygerboslaan 6

Midden in het centrum van het stadje Woudrichem op loopafstand van alle dagelijkse voorzieningen ligt deze ruime woning met garage. Parkeren kan aan de voorzijde op eigen terrein en op een royale openbare parkeerplaats aan de achterzijde.

Een mooie plek en instapklaar! Door de recente ontwikkeling in deze straat ligt deze woning sinds een jaar op een prachtige plek met uitzicht over een brede straat! Daarnaast is deze woning aan de achterzijde uitgebouwd en ook nog eens keurig afgewerkt en grotendeels voorzien van vloerverwarming! Het geheel is gesitueerd op een perceel van 136 m2 en de inhoud bedraagt ca. 360 m3.

Een complete metamorfose! De huidige eigenaren hebben deze woning van binnen prachtig verbouwd en gerestyled en veranderd in een heerlijke goed afgewerkte woning! De woning is o.a. voorzien van een geweldige woonkamer met aansluitend de tuinkamer met openslaande tuindeuren. In de woonkeuken bevindt zich een fraaie recente keukenopstelling welke perfect past bij het geheel. Al met al een prachtige woning met een inhoud van ca. 375 m3.

Begane grond: ontvangsthal en de garage verdeeld in een berging en multifunctionele ruimte. Verdieping: overloop, toilet met zwevend closet en fontein, keuken ingedeeld met hoekopstelling voorzien van inbouwapparatuur en een heerlijke ruime woonkamer met schuifpui naar de loggia. Zolderetage: overloop met dubbele vaste kastruimte, badkamer ingedeeld met ligbad voorzien van scherm en wastafelmeubel en 2 slaapkamers (voorheen 3) waaronder één ‘master bedroom’ met toegang tot de loggia. De garage is aan de voorzijde voorzien van een sectionaaldeur. Het pand is royaal van opzet en heeft een inhoud van ca. 375 m3. Gebouwd in 1998 en gesitueerd op een perceel van 87 m2.

Vraagprijs € 179.000,00 k.k.

Begane grond: hal/entree, toilet, ruime L-vormige woonkamer met openslaande tuindeuren en een riant uitzicht, bijkeuken en een keuken met keurige U-opstelling voorzien van inbouwapparatuur. Verdieping: overloop, badkamer en 3 slaapkamers. Zolderetage: bergzolder bereikbaar via vlizotrap. Achter de woning ligt een fraaie en diepe tuin ingedeeld met bestrating en plantenborders. Achter op het perceel staat een berging over de volle breedte! Lekker ruim en toegankelijk via de brandgang. Parkeren kan men voor de deur op de aanwezige parkeervakken.

Vraagprijs € 169.000,00 k.k.

Begane grond: entree, woonkeuken met fraaie hoogglans opstelling voorzien van inbouwapparatuur, sfeervolle woonkamer met aansluitend de zonnige tuinkamer met openslaande tuindeuren, royale en praktische bijkeuken, moderne badkamer en het toilet. Verdieping: overloop met vaste kastruimte, 3 slaapkamers en een 2e toilet. De ramen zijn voorzien van rolluiken. Zolderetage: royale bergzolder bereikbaar middels een vlizotrap. Achter de woning ligt een prachtige tuin met voldoende ruimte. Rust en privacy zijn hier gewaarborgd! De tuin is verder ingedeeld met gazon, plantenborders en sierbestrating. In de hoek bevindt zich een fraai verhoogd en overdekt zonneterras van Bankirai hardhout. Verder bevindt zich aan de voorzijde eveneens een siertuin en de oprit. In de omgeving zijn alle dagelijkse voorzieningen te vinden. Giessen is goed bereikbaar via de A27.

Vraagprijs € 298.000,00 k.k.

www.demakelaarsvanaltena.nl

05 Editie Bommelerwaard 2013  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement