Page 1

van Voordenpark 9b Zaltbommel tel. 0418 - 54 00 84

BOMMELERWAARD

Huis Info Bommelerwaard

WOENSDAG 23 JANUARI 2013 JAARGANG 7 NO. 4 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

Het regionieuws op zak met de gratis app van Het Kontakt App Store voor iPhone iOS

‘Alles wat u wilt weten over de woningmarkt in de Bommelerwaard’

SCAN DE QR-CODE EN JE HEBT ‘M

www.wenwparket.nl ‘Like’ het nieuws uit jouw gemeente www.facebook.com/hetkontakt

Volg het nieuws uit jouw gemeente

Google Play voor Android

www.twitter.com/hetkontakt

www.hib-online.nl

gemeente nieuws zie pagina 7

Daan Pruijsen is de 27.000ste inwoner ķĞĩığĬĪĪĢĩš Burgemeester Albert van den Bosch heeft dinsdag de 27.000ste inwoner van zijn gemeente welkom geheten. Daan Pruijsen is op 20 januari om 15.50 uur in Zaltbommel geboren. Hij is het vierde kind in het gezin. Zijn vader kwam hem dinsdag aangeven en werd verrast met een bos bloemen en felicitaties van de burgemeester. Binnenkort gaat de burgervader op kraamvisite, zodat hij de 27.000ste inwoner zelf kan bewonderen.

Zie onze advertentie in deze krant

™DeYZ^_hWVVc^c@Zg`Yg^Za^h]Zi\ZoZaa^\Ygj`#@^_`kddgVcYZgZ^_hWVcZcdeYZhX]VVih`VaZcYZglll#]Zi`dciV`i#ca

ZZZDFWLRQHX Winnaars Mammoetpuzzel ğĬĪĪĢĩĢįĴĞĞįġš Gerda van den Heuvel uit Hedel heeft de eerste prijs (100 euro) gewonnen met de Mammoetpuzzel die rond Kerst in Het Kontakt heeft gestaan. De tweede prijs (75 euro) is voor Jennie Rooijens uit Well, de derde prijs (50 euro) voor Marian Leerintveld uit Alem en de vierde prijs (25 euro) voor R. Bakelaar uit Zaltbommel. De uitslag was: ‘Een sfeervolle witte kerst is een wens van velen. Gezellig naar buiten en samen in de sneeuw spelen.’

Politiek steunt afspraken Sachem

‘Beslis op basis van een visie’

KBO biedt vele voordelen

Frank Grondman trainer bij GDC

Politiek Zaltbommel staat achter de overeenkomst die gemeente en provincie hebben gesloten met chemische fabriek Sachem. Dat bleek donderdag tijdens de carrouselvergadering. De raadsleden hadden er maar een uurtje voor nodig om het met elkaar eens te zijn. Alleen D66 is niet echt tevreden. Volgens fractievoorzitter Frits van der Schans is er niet serieus genoeg gekeken naar verplaatsing van de fabriek.

De gemeente en de woningcorporatie zitten krap bij kas. Gevolg: er is geen geld voor het beloofde multifunctionele centrum in Heerewaarden. De dorpsraad laat het er niet bij zitten. Tijdens een fietsronde overtuigden ze raadsleden en de burgemeester ervan dat er een oplossing voor de lange termijn moet komen voor diverse voorzieningen, zoals het dorpshuis en de school. “Kies niet voor oplappen, maar beslis op basis van een visie”, drukte de schooldirecteur de raad op het hart.

“Je bent gek als je geen lid wordt van KBO Maasdriel.” Dat vinden voorzitter Nico Laheij en secretaris Henk Vissers. Vorig jaar hebben sommige leden honderden euro’s kunnen besparen, omdat ze mee zijn gaan doen in de collectieve ziektekostenverzekering. Maar niet alleen financieel is er veel voordeel te halen bij lidmaatschap. KBO organiseert allerlei activiteiten, adviseert op divers gebied en kan helpen bij belasting- en andere formulieren.

Frank Grondman uit Zaltbommel is de nieuwe trainer van GDC in Eethen (Land van Heusden & Altena). Hiervoor was hij trainer van IJFC (IJsselstein). En daarvoor trainde hij onder andere Nivo Sparta, RKDVC en LRC. “Iedereen die ik over de club spreek, schetst een buitengewoon positief beeld”, zegt hij. “Het is een club met een streekfunctie. Er hangt een gemoedelijke sfeer en de bestuursleden voelen elkaar goed aan. Dan weet je dat het goed zit.”

nieuws

3

nieuws

5

ǁǁǁ͘ĐĂƌĂǀĂŶƐĞƌǀŝĐĞǀĂŶůŝƚ͘Ŷů ǁǁǁ͘ǀĂŶůŝƚĂĂŶŚĂŶŐǁĂŐĞŶƐ͘Ŷů ϬϰϭϴͲϱϲϰϬϳϱ'DZE

accent

Politie lost waarschuwingsschot O6AI7DBB:A™9Zeda^i^Z]ZZ[i^cYZkgdZ\ZbVVcYV\dX]iZcYZZchX]di\ZadhideFOTO: LYA CATTEL - PERSFOTO.NU

ZZckajX]iZcYZVjid!Y^ZWZigd``ZclVhW^_ZZcY^Z[hiVaed\^c\kVcZZcVVc]Vc\Zg# 7^_]Zi^cX^YZcigVV`iZc^ZbVcY\ZldcY#9ZkZgYVX]iZkVcYZY^Z[hiVa^hcd\kddgi" kajX]i^\#:Zc\Zij^\ZlVVghX]jlYZgdcY`lVgidkZgk^_[^cYZdX]iZcYYZeda^i^Z! cVYVi]^_\Zo^ZcZc\Z]ddgY]VYYVideYZ=j\dYZ<gddihigVVicVW^_YZ?#kVcDa" YZcWVgcZkZaYihigVViZZcdcWZ`ZcYZbVcegdWZZgYZZgbZiZZcVVc]Vc\ZgkVc" YddgiZ\VVc#7^_VVc`dbhioV\ZcV\ZciZcZZcbVc^cZZcWZhiZaWjhhiVeeZc#IdZc oZ ]Zb l^aYZc VVchegZ`Zc gZZY ]^_ lZ\# :Zc kVc YZ V\ZciZc YgZ^\YZ YVVgW^_ iZ ldgYZc`aZb\ZgZYZcZcbdZhilZ\heg^c\Zc#9VVgW^_WdihiZYZWZhiZalV\ZciZ" \Zc ZZc VcYZg kdZgij^\# 9Z \Zij^\Z egdWZZgYZ YZ WZhijjgYZg k^V ]Zi \ZdeZcYZ edgi^ZgVVcYZVcYZgZ`VciiZ\ZciZ]djYZcZclZgYYVVgW^_Zc`ZaZbZiZghbZZ" \ZhaZjgY#:ZckVcYZV\ZciZchX]ddideYZlZ\g^_YZcYZWZhiZaVjid!bVVgYZbVc \^c\ZgidX]kVcYddg#9Zeda^i^ZodZ`i\Zij^\Zc/%.%%"--))

er

13

sport

21

advies & partners administratie en belastingadviseurs Steeds op zoek naar uw belang... Kortestraat 20, Wijk en Aalburg - vertiadvies.nl

Jij onze cameraman? Zet je video of foto op www.hetkontakt.nl


=,,3A01+0. *64-69;(),3

Á 

LUHJO[RHZ[QL NYH[PZ

=HUHM

Ledikant Salland %JUJTPO[FNFFTUDPNQMFUFTMBBQLBNFSTFSJF6LVOULJF[FOVJU WFSTDIJMMFOEFUZQFOMFEJLBOUFO"MMFNBBMMFWFSCBBSJOPGDN CSFFEVJUWPFSJOHJTPPLMFWFSCBBSBMTQFSTPPOTMFEJLBOU.FU FFOCJKQBTTFOEFMBEFODPNNPEF TQJFHFMPGMBLBDDFOUFOLVOUVFFO HFIFFMFJHFOWBSJBUJFHFWFOBBOEF[FTMBBQLBNFS/BDIULBTUKFT[JKO MFWFSCBBSJOWFSTDIJMMFOEFVJUWPFSJOHFO WBOBGé 6JUFSBBSEJT FSPPLFFODPNQMFFUQSPHSBNNBMJOOFOLBTUFOMFWFSCBBSWPPSEF[F TMBBQLBNFST BMWBOBGé 

STEL ZELF UW BOXSPRING SAMEN!

Á 160 x 200 cm

Complete set: r-VYFHFTUPGGFFSEIPPGECPSE LFV[FVJUNFFSEBOTUVLT r(FTUPGGFFSEF[POFNBUSBTTFO BGHFTUFNEPQMJHDPNGPSU r[POFCPYTQSJOH WPPS[JFOWBOQPDLFUWFSJOH r'SBBJFQPUFOTFU OBBSLFV[F r*ODMVTJFGDPNGPSUBCFMUPQEFLNBUSBT rFMFLUSJTDIWFSTUFMCBBSWBOBGé 

Van € 1.145,- voor

€ 995,Ledikant uitrijdbaar %JUDPNGPSUBCFMFMFEJLBOUJTVJUSJKECBBSFOEFFMCBBS%PPS[JKOVJU WPFSJOHJTEJUMFEJLBOUVJUFSNBUFHFTDIJLUWPPSTFOJPSFO0PLEFJO TUBQIPPHUFJTWFSTUFMCBBSFOEBBSEPPSQSFDJFTOBBSVXXFOTFOBBO UFQBTTFO-FWFSCBBSJOEJWFSTFNBUFOFOLMFVSFOYDNOV WBOé WPPSé 6JUFSBBSEXPSEUEJUMFEJLBOUHSBUJTCF [PSHEFOHFNPOUFFSE  

2HYLS+VVYTHUZ[YHH[ .2/LSSV\^[\ZZLU.VYPUJOLTLU.LSKLYTHSZLU ; ,PUMV'OHRRLY[^VULUUS ^^^OHRRLY[^VULUUS


Woensdag 23 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

3

Politiek steunt overeenkomst met Sachem

Dierenasiel

ķĞĩığĬĪĪĢĩ š Politiek Zaltbommel steunt de overeenkomst die de gemeente en provincie hebben gesloten met chemische fabriek Sachem.

tijen onder meer afgesproken dat de gemeente zes woningen gaat slopen en dat Sachem haar geurcirkels gaat aanpassen.

“Een mijlpaal”, zei wethouder Adrie Bragt donderdagavond tijdens de behandeling van het onderwerp in de carrouselvergadering. “Het is jarenlang een zwaar dossier geweest.” Sachem heeft jarenlang woningbouwplannen in de Waluwe tegengehouden en lag vaak overhoop met de gemeente over het bestemmingsplan Van Voordenpark. Nu hebben de par-

De maatregelen kosten de gemeente 2,4 miljoen euro. Ook de provincie draag 2,4 miljoen euro bij. Verplaatsing van het bedrijf is een grote wens van D66, maar dat zou volgens de openbare stukken ruim 40 miljoen euro kosten. In vertrouwelijke stukken echter staan volgens fractievoorzitter Frits van der Schans heel andere cijfers.

Maar volgens wethouder Adrie Bragt kloppen de cijfers. “Verplaatsen kost een dikke 40 miljoen euro. Dat is gemeenschapsgeld en dat kan ik niet uitleggen aan de belastingbetaler. De 2,4 miljoen die we nu kwijt zijn, is hetwaard. We hebben nu de weg gebaand voor een gezonde ontwikkeling van de Waluwe en het Van Voordenpark. Het is één keer slikken en we weten precies waar we aan toe zijn. En die 2,4 miljoen is echt het maximum dat wij moeten betalen.” Volgens Van der Schans is verplaatsing van de fabriek nooit serieus be-

sproken. “Maar het is best een optie”, vindt hij. “In het vertrouwelijke rapport verklaart een adviseur dat er muziek zit in verplaatsing. Wat belet het college om die notitie openbaar te maken. Ik wil daar graag de discussie over voeren.” De overige fracties voelen niets voor die discussie en steunen de overeenkomst. “Dit is de enige oplossing die Zaltbommel aan kan”, aldus woordvoerder Sjaak Koolen van het CDA. Britta Alink

Op Brede School De Zandkampen is maandag het project ‘Politie, Ambulance en Brandweer gestart. De voertuigen waren erbij voor een luidruchtige start. FOTO: ARIE MASTENBROEK - PERSFOTO.NU

LACI De knappe poes is als zwerfpoes bij het asiel binnengebracht. Ze wordt geschat op ongeveer twee jaar. Ze is lief en vindt het heerlijk om te knuffelen. Ze kan heel goed overweg met andere katten. Ze houdt ervan om lekker naar buiten te gaan, maar ligt ook graag bij de verwarming. Kleine kinderen zijn een beetje te druk voor haar. Maar informatie over Laci is verkrijgbaar via: 0418-643129. WWW.DIERENASIEL-BOMMELERWAARD.NL

Filmpjes op Zamaa.nl įĬİİIJĪš Cameraman André Versteegt ging vorige week met Johan Liebregt mee om sneeuw te schuiven. Ook filmde hij op de ijsbaan van de familie Van Doorn in Hurwenen en bij het TonproatGala in Ammerzoden. De filmpjes zijn te zien op www.zamaa.nl en op www.hetkontakt.nl

Amivedi Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren. www.amivedi.nl 0880063316 bommel@amivedi.com

VERMIST Kat, cypers/grijs/wit, dik, 2jr. Pr. Bernhardweg, Zaltbommel. Kat, cypers/ bruin, witte sokjes, blauwe halsband + koker, 7mnd. Pr. Margrietstraat, Gameren.

GEVONDEN Kat, zwart, witte pootjes/onder kopje, Bruchem. Poes, cypers/grijs/wit, Hurwenen. Poes, cypers/bruin/wit, Hoenzadriel. Poes, schildpadkleur, 9mnd. Kerkdriel. Alle meldingen staat ook op de website.

KBO slachtoffer van oplichting

Jeugd Edele Zangers scoort goed

ĪĞĞİġįĦĢĩ š KBO Maasdriel is in december slachtoffer geworden van oplichting. De vereniging werd benaderd door iemand die zich voordeed als medewerker van een grote bank. De persoon die zich uitgaf als bankmedewerker was een vrouw met een aangename jonge stem die goed Nederlands sprak. Zij vertelde de penningmeester dat ze een nieuwe randomreader voor internetbankieren zou krijgen via de post. Hiervoor moest inAlgemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken bij de Kamers van Koophandel.

Editie Bommelerwaard Oplage: 21.720 exemplaren Verspreidingsgebied Aalst, Alem, Ammerzoden, Bern, Brakel, Bruchem, Delwijnen, Gameren, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Kerkwijk, Nederhemert (Noord en Zuid), Nieuwaal, Poederoijen, Rossum, Velddriel, Well, Wellseind, Zaltbommel en Zuilichem.

Uitgever/directie Het Kontakt Edities BV, Goudriaan Floor de Groot Kantooradres Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 Postadres redactie Postbus 1 | 2977 ZG Goudriaan

gelogd worden op de website van de eigen bank en moest een aantal codes ingevoerd worden op de oude randomreader. De ‘bankmedewerker’ vroeg het slachtoffer de door de reader gegenereerde codes op te noemen. Korte tijd daarna ontdekte de penningmeester dat de rekening geplunderd was. De ‘bankmedewerker’ was goed op de hoogte van een aantal details van KBO Maasdriel zoals de namen van bestuursleden.

De politie heeft inmiddels een aantal verdachten op het oog, die ook een andere vereniging in Ooij (bij Nijmegen) zouden hebben opgelicht. In Den Haag is een auto in beslag genomen en in Rotterdam een aantal verdachten gehoord. De politie waarschuwt iedereen niet in te gaan op telefonische vragen die met internetbankieren of andere financiele- of bankzaken te maken hebben. Banken geven dit soort zaken altijd schriftelijk door, nooit telefonisch.

ķĞĩığĬĪĪĢĩš De jeugdleden Jarin van den Kaay en Joel Vos van vogelvereniging Edele Zangers in Zaltbommel hebben diverse prijzen gewonnen tijdens de Bondskampioenschappen in Apeldoorn. Jarin haalde goud met een Groenvleugel duif en in dezelfde groep zilver. Joel werd kampioen met een Rijstvogel en behaalde goud met een Rijstvogel wit en in dezelfde groep zilver. Bij de senioren haalde Jan Verkade zilver met een Splendid parkiet.

Advertentieafdeling Tel (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 advertentie.bommelerwaard@hetkontakt.nl

Janneke Boogaard (06) 10 82 10 01 j.boogaard@hetkontakt.nl

Verspreiding Van de Meer / Gorinchem(0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Advertenties Melanie van Hemert (06) 53 91 64 98 m.vanhemert@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Tel. (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 85 52 redactie.bommelerwaard@hetkontakt.nl Redactie Britta Alink (06) 51 54 35 90 b.alink@hetkontakt.nl

Website www.hetkontakt.nl Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,56 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Land van Heusden en Altena, Leerdam, Alblasserwaard, Vianen, Lek en IJssel Oost en West en Klaroen.nl. Inzendtermijn Advertenties tot dinsdag 08.30 uur Persberichten tot maandag 15.00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


Familieberichten

Woensdag 23 januari 2013

Toch nog onverwacht is na een werkzaam leven van ons heengegaan onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa

Geheel onverwacht werd uit ons midden weggenomen onze geliefde broer, zwager, oom en oudoom

Anne van Noord

Anne van Noord

sinds 4 januari 2007 weduwnaar van Anna Maria de Keijzer

in de leeftijd van 72 jaar.

Bewonderenswaardig was haar levenskracht. Groot was haar liefde voor haar dierbaren. Met veel verdriet nemen wij afscheid van onze lieve tante

 Willemien Leeuwenburg-Hekkers

in de leeftijd van 72 jaar echtgenoot van Anna Maria van Noord-de Keijzer â&#x20AC; 4 januari 2007

Zij had het leven zo lief.Â

Ria van Noord en Nico Nieuwendijk Anna

Wat zullen we haar missen.Â

B. van Noord H.A. van Noord â&#x20AC;&#x201C; Roza

Gea van Noord Hans van Noord en Marjolijn van Rijnsbergen

G.A. van Noord A. van Noord â&#x20AC;&#x201C; van Ballegooijen

18 januari 2013

Gelegenheid tot condoleren op woensdag 23 januari van 19.00 tot 20.30 uur in Hervormdcentrum â&#x20AC;?De Hoeveâ&#x20AC;?, Steenweg 4 te Haaften. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 24 januari omstreeks 11.30 uur op de begraafplaats aan de Bernhardstraat te Haaften. Vooraf zal er een rouwdienst worden gehouden in â&#x20AC;?De Hoeveâ&#x20AC;?, aanvang 10.30 uur.

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot dinsdagochtend 08.30 uur opgeven. E-mail: advertentie.bommelerwaard@ hetkontakt.nl

Namens de neven en nichten: Marie-Janne & Sipke Bart & Astrid Joop & Wilke Marjolein, Hein, Sjoerd Charon & Ryan Dionne & Edwin

Erik en Karin Roland

Correspondentie-adres: Marijkestraat 1 4175 LP Haaften.

Opgeven familieberichten

Ons medeleven gaat uit naar Joop, Johan-Peter & Joan, Lonneke & Jan-Hein, Jan-Willem & Astrid en de kleinkinderen.Â

Dirk Gerrit en Anita Elise en Amber

Danique

4

Haaften, 18 januari 2013

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad.

17 januari 2013

'(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Lieve

350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS

opa Anne Wanneer zie ik jou terug Mijn engel die over mij waakt Wanneer zie ik jou terug Een ster die naar me knipoogt En die me nooit verlaat Die elke avond aan de Hemel staat Dikke kus Danique

BUNGALOWPARK

LIBRA OMMEN TE R ;,/<<9UVNLUPNL UU 46+,95,)<5.(36>: H 

PUOL[OVVNZLPaVLUA^LTIHKLULU YLJY[LHTHHU^LaPNĂ WLY^LLRHSSPUL_JS [VLYPZ[LUILSHZ[PUNTPSPL\OLMMPUNĂ W^ TLPQ\UPZLW[VR[Ă W^ -VSKLYZ[LS 

â&#x2DC;&#x2026; â&#x2DC;&#x2026; â&#x2DC;&#x2026; â&#x2DC;&#x2026; â&#x2DC;&#x2026; 3 HALEN â&#x2DC;&#x2026; = â&#x2DC;&#x2026; * BETALEN â&#x2DC;&#x2026; â&#x2DC;&#x2026; â&#x2DC;&#x2026; â&#x2DC;&#x2026; Wintercollectie dames- en herenkleding

1

(*niet geldig met waardecheque) Aktie loopt t/m 2 februari

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur Tel 0-019 www.vrijemarktwamel.nl Fax: 0487-501155 info@vrijemarktwamel.nl Industriestraat 4 6659 AL Wamel

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

ZONdag 03 FEBRUARI OPEN van 10.00 - 16.30 UUR

Mega meubelopruiming

KORTINGEN tot 60% Bankstellen, eethoeken, wandmeubels, salontafels en ledikanten Ma Di t/m do Vrij. Zat.

gehele dag gesloten van 09.30 - 12.30 uur van 13.00 - 17.30 uur van 09.30 - 12.30 uur van 13.00 - 18.00 uur van 09.30 - 16.00 uur

%SFFGt

Noteer vast in uw agenda: Finale magazijnopruiming 6 en 7 februari a.s.


Woensdag 23 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

5

HEEREWAARDEN, WOENSDAG 23 JANUARI Leefbaarheid

Dorpsraad leidt volksvertegenwoordigers door Heerewaarden

Dorp snakt naar langetermijnplan Een fietstochtje voor raadsleden en de burgemeester door Heerewaarden op zaterdagochtend leverde de dorpsraad begrip en goodwill op. ĥĢĢįĢĴĞĞįġĢī š Tien jaar praten over een multifunctioneel centrum voor Heerewaarden en dan opeens de stekker eruit trekken wegens geldgebrek: dat prikte bij de dorpsraad. Daarom plofte begin november een boze brief op de digitale deurmat van de gemeenteraadsleden. Zaterdag was die frustratie grotendeels verdampt, constateerde Gijsbert Smit (GroenLinks) aan het eind van de ochtend. Dorpsraadvoorzitter Corné Duivenvoorden bevestigde dat. “We willen denken in mogelijkheden.” Alleen al om die kou uit de lucht te halen was de excursie een goede zet. Er woei weliswaar een ijzige wind over de Varikse driehoek, het voetbalveld, de camping en het schoolplein, maar de sfeer was goed. Bart de Leeuw (SSM) kreeg er een schoolreisjesgevoel van. “Dit kunnen we eigenlijk best vaker doen op zaterdagochtend”, vond hij. De sfeer was dan ook ontspannen, al konden de raadleden van GroenLinks en Liberaal Maasdriel het af en toe toch niet laten elkaar steken onder water te geven. De raadsleden kregen met eigen ogen te zien dat het er op de camping een stuk netter uitziet dan een paar jaar

geleden, maar ook hoe klein en gedateerd de huizen zijn in de zogenoemde Varikse driehoek. Ook het dorpshuis en de school kregen een bezoekje. Beide gebouwen ademen gezelligheid, maar dat neemt het achterstallige onderhoud niet weg. “Soms wapperen de tekeningen door de klas door de tocht”, vertelde juf Dorieke van Alphen het gezelschap, dat aan haar lippen hing. Schooldirecteur Deborah Snoeren wees de raadsleden op de ruiten die op meerdere plekken gescheurd zijn. “Ik heb het gemeld bij de gemeente, maar we zeiden tegen elkaar: als het multifunctionele centrum komt, is het zonde van het geld om dit nu te repareren.” Om dezelfde reden kijken de kleuters al jaren aan tegen een door vocht aangetaste vloer in het speellokaal. Op die locatie hield Snoeren een positieve maar indringende pitch. “Neem alsjeblieft een beslissing op basis van visie. Natuurlijk kun je dit gebouw oplappen, dan redden we het hier voorlopig weer. Maar ik zie in de vierenhalf jaar dat ik hier nu directeur ben al een leegloop uit Heerewaarden.” Daarnaast wees de schooldirecteur op de voordelen van samenwerking. “Ik baal van de hoge stookkosten in ons

Heerewaarden springlevend? In 2007 verscheen het rapport: ‘Heerewaarden, springlevend naar 2015’. Er stonden maatregelen in om de leefbaarheid te verbeteren. Belangrijk punt was de geplande sloop van zo’n veertig huurwoningen in de Varikse driehoek: het driehoekige stratenplan dat een paar honderd vierkante meter afbakent bij de entree van het dorp. Daar was ook het multifunctionele centrum (MFC) gedacht. De stuurgroep voor het MFC die twee jaar geleden werd opgetuigd, dacht na over de exacte locatie. Totdat zich in april 2012 een kentering begon af te tekenen: het werd door de crisis onzeker of woningcorporatie De Kernen wel geld had voor het plan. In november besloten De Kernen en de gemeente dat het centrum er niet kon komen. De dorpsraad is het daar vooralsnog niet mee eens, net als veel andere inwoners van Heerewaarden, zo bleek uit de verhitte discussie tijdens het kernenbezoek van het college in december.

™=Zi\ZoZahX]VeigdihZZgiYZ^_o^\Z`dj#A^c`hkddgVVcWjg\ZbZZhiZg<ZgYEg^X`#

gebouw. Voor het dorpshuis en het gebouw van de voetbal geldt hetzelfde.” De geesten in Heerewaarden zijn rijp voor een multifunctioneel centrum, concludeert de dorpsraad uit dergelijke opmerkingen. Leefbaarheid moet je breed aanpakken, merkte ook burgemeester Gerd Prick na afloop op. “De gedachte dat iedere club zijn eigen honk moet hebben, moeten we loslaten. Daar ligt voor ons als gemeente ook een taak, we moeten een duidelijk accommodatiebeleid voeren.” Al die constateringen veranderen niets aan het feit dat er door de crisis geen geld is voor een multifunctioneel centrum in Heerewaarden. “We hebben de pech dat alles samenkomt”, verzuchtte Prick. “Een tijdlang kon-

den gemeenten geld uit de grondexploitatie in dit soort projecten stoppen, maar die tijd is ook voorbij.” Voor de dorpsraad blijft een multifunctioneel centrum het ultieme doel. Op advies van GroenLinks is het platform op jacht gegaan naar provinciale investeringssubsidies. Duivenvoorden: “Misschien kan het exploitatietekort worden weggewerkt door een casco gebouw neer te zetten dat met vrijwilligers verder wordt afgebouwd. De bal ligt bij ons, samen met de wethouders Leijdekkers en Smits.” De excursie was in elk geval een goede zet: het begrip en de goodwill bij de volksvertegenwoordigers groeide zienderogen. Janneke Boogaard

FOTO: LYA CATTEL - PERSFOTO.NU

Zwarte of witte pet? Eén ding zal de deelnemers aan de excursie door Heerewaarden nog lang bijblijven: het petjessysteem op de Tweestromenschool. De basisschool werkt met een antipestplan waarbij kinderen die pesten een zwarte pet moeten dragen. Wie meeloopt met pestgedrag of een ander uitlacht, krijgt een rode pet. De witte petten zijn voorbestemd voor kinderen die het goede voorbeeld geven. De raadsleden zagen al helemaal voor zich hoe dit systeem zou werken in de Kerkdrielse raadszaal, die niet altijd een toonbeeld is van gewenst gedrag. “Zal ik nog een paar witte petten voor jullie uitprinten?” vroeg juf Dorieke van Alphen met een knipoog.

Van der Schans biedt excuses aan

Capreton gaat batterij Brakel beheren

Cursus voor beginnende imkers

ğįIJĠĥĢĪš Frits van der Schans heeft zijn excuses aangeboden aan de brandweer naar aanleiding van uitspraken die hij heeft gedaan over het geweld in de Nieuwjaarsnacht in Bruchem. Tijdens een bijeenkomst op de brandweerkazerne spraken raadsleden met brandweerlieden over die bewuste nacht. “Duidelijk werd mij dat naast het ontoelaatbare geweld van enkele mensen, ook uitlatingen van mijn kant u hebben geraakt. Dat betreur ik ten zeerste”, aldus Van der Schans.

ğįĞĨĢĩ š Agrarische Natuurvereniging De Capreton gaat dit jaar de cultuurhistorie, het landschap en de natuur rond batterij Brakel beheren en onderhouden.

ğĬĪĪĢĩĢįĴĞĞįġš Bijenteeltvereniging De Bommelerwaard en Omstreken start dinsdag 5 maart een cursus beginnend imker. Na de cursus zijn de deelnemers in staat om zelfstandig of met behulp van een mentor een bijenvolk te verzorgen. De cursus wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). De cursus bestaat uit vier theorielessen van twee uur en tien praktijklessen. De praktijklessen worden gegeven in de periode april tot september, steeds op zaterdag. Per twee cursisten is een bijenvolk beschikbaar. Ervaren imkers begeleiden de cursisten tijdens de praktijklessen. De bijenvolken staan onder een overkapping buiten opgesteld in Hedel. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets en als de cursist slaagt krijgt hij het NBV diploma. Deelname kost 150 euro exclusief het cursusboek (22,50 euro) en beschermende kleding (35 euro). Gedurende het cursusjaar krijgt de cursist een gratis lidmaatschap (60 euro) van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Meer informatie is verkrijgbaar bij Henri Boons: 0418-631436, 06-12367808 of henri.boons@bijenvolken.nl

De batterij is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hij ligt ten wes-

ten van Brakel, in de zogenoemde Boezem van Brakel, een natuurgebied dat hoogt scoort op een internationale lijst van reservaten. Een werkploeg van Capreton geeft de komende maand in overleg met Staatsbosbeheer het grasland en de struiken en bomen rond de batterij

Langer en veiliger wonen in eigen huis ĨĢįĨġįĦĢĩš Woningstichting Maasdriel, BrabantZorg, ouderenbond KBO Maasdriel en Steunpunt Welzijn Bommelerwaard en Heerewaarden houden donderdag 31 januari om 14:00 uur een informatiemiddag over het zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen woning. Er is onder meer informatie over WMO-voorzieningen en Domotica (automatisering in huis). De bijeenkomst vindt plaats in Kulturhus De Leyenstein. Deelname is gratis.

een opknapbeurt. Het Cambium College zet een project op met leerlingen uit de derde klas VWO Technasium. De Natuurwacht inventariseert de planten en de vogels in het rijke natuurgebied. Deskundigen maken de historische en landschappelijke kennis over de Waterlinie toegankelijk en gaan deze verspreiden. “Al deze acties samen zetten een verborgen schat op de kaart”, zo laat Capreton weten. Het projectbureau De Nieuwe Hollandse Waterlinie financiert het project, deel uit Europese middelen van het Interreg project SHARE. “Het vernieuwende element in dit project zit in de samenwerking van een aantal maatschappelijke groeperingen, zowel professionals als vrijwilligers”, aldus Capreton. “En dat bevordert op zijn beurt de toeristische aantrekkelijkheid van het westelijke deel van de Bommelerwaard waar de komende jaren heel veel gaat veranderen.” Meer informatie is verkrijgbaar bij voorzitter Piet Nienhuis van De Capreton: 0418-661013 of phnien@xs4all.nl

™9ZWViiZg^_7gV`Za^cVj\jhijh'%&'#

FOTO: PIET NIENHUIS

q WWW.CAPRETON.NL


publicaties

Woensdag 23 januari 2013

6

Juridische adviezen en procedures inzake:

#&4566343&$)5&-*+, t#PVXFOPGNJMJFWFSHVOOJOHFO "%7*&4#630 t#FTUFNNJOHTQMBOOFO t)BOEIBWJOHTCFTMVJUFO t1MBOTDIBEFFOOBEFFMDPNQFOTBUJF t"MHFNFFOCFTUVVSTSFDIU

Dr. A. Kuyperweg 36 - 4153 XB Beesd - Tel. 0345-683609 - Fax. 0345-681828

Heeft u nog films en videoâ&#x20AC;&#x2122;s en wilt u deze graag weer kunnen afspelen of bewaren zonder kwaliteitsverlies, maak dan nu gebruik van de service van ZaMaa en geniet opnieuw van al uw mooie en bijzondere momenten! Neem voor informatie contact met ons op.

Kinderopvang? Bel Kinderoase!

Van VHS video naar DVD â&#x201A;Ź15,- per band. Meer dan 5 VHS video banden â&#x201A;Ź10,- per stuk incl. omdoos en hoes. Ophaal- en thuisbrengservice bij meer dan 10 VHS banden.

Kinderen blij, (gast)ouders blij.

ZaMaa 0654758212

Alblasserwaard | Bommelerwaard | Breda Gorinchem e.o. | Land van Heusden en Altena Lek en IJssel | Oosterhout e.o. | Vianen e.o.

TE KOOP AANGEBODEN

Bel (0183) 61 02 00

T.k. zaagtafel â&#x201A;Ź20,- z.g.a.n. Tel. 0345-641682. T.k. gevr.: zilveren gld. en rijksd. van Juliana en Wilhelmina. Ook verzamelingen zijn welkom en vingerhoedjes, speldjes, bijbels met slotje, koperen gewichten en oude ansichtkaarten. Wie heeft plaatjes van de Plusmarkt. Ruilen voor noten. Tel. 0345615800.

info@kinderoase.nl www.kinderoase.nl

T.k. 4 pk bbmotor â&#x201A;Ź375,-; st roeiboot m. riemen â&#x201A;Ź375,-; pol.boot m. bb motor â&#x201A;Ź225,-. Tel. 0183-504013. T.k. 8 petten verst.b. nw baseball â&#x201A;Ź1,-; kruidenrek eiken B91D20H72cm; 3 schappen â&#x201A;Ź10,-; luchtvaartalbum jr 1955 â&#x201A;Ź8,-; openb.kunstbezit jr 1961 t.m 1970 â&#x201A;Ź1,50 p.s.; sigaren plank â&#x201A;Ź3,-; landkaart Drenthe linnen 80x75cm jr 1935. Tel. 0345-681623. T.k. bankschroef i.g.s. â&#x201A;Ź35,-. Tel. 0183-581635.

T.k. benz. bonnen (oliecrisis) â&#x201A;Ź10,-; jagermeisterset â&#x201A;Ź10,-; div. afb. schilderijen â&#x201A;Ź150,-; boek info artiesten jrn 1960 â&#x201A;Ź15,-; eiken salontafel â&#x201A;Ź65,-. Tel. 0183-623067. T.k. caravan Hobby classic bj 1993 incl. vloerkl. voort, zijtent, luifel, vast bed en wc, vr.pr. â&#x201A;Ź2250,-. Tel. 0183402815. T.k. div. raamhangers Tiffany en gl i lood; staande schemerlampen Tiffany. Tel. 06-53231312.

Nu bij Jeroen van den Akker Mode

STAPELDAGEN Hoe groter de stapel hoe groter de korting.

1 stuk

40%

2 stuks

3 stuks of meer

50%

De artikelen die gekocht

Molenstraat 26

Boschstraat 13

worden tijdens onze

5461 JR VEGHEL

5301 AA Zaltbommel

stapeldagen kunnen niet

0413- 366522

0418-540573

geretourneerd worden.

info@jeroenvandenakker.nl

www.jeroenvandenakker.nl

60%


Gemeentenieuws

week

04

OfÂżcisle informatiepagina MDQXDUL

Aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan Eigenaren van een woning en eigenaren en gebruikers van een bedrijf in de gemeente Zaltbommel ontvangen ieder jaar een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. De aanslag gemeentelijke belastingen met de WOZ-beschikking voor het jaar 2013 wordt op 31 januari 2013 weer verzonden.

rioolhefÂżng. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van hemel- en grondwater. Daarom ontvangen ook eigenaren van een pand die niet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering, maar wel direct of indirect afvalwater op de gemeentelijke riolering afvoeren, een aanslag rioolhefÂżng.

Woning- en pandeigenaren betalen de onroerendezaakbelasting en rioolhefÂżng eigendom. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van het pand vermeld. De aanslag is daarmee tegelijk de WOZ-beschikking. Hondeneigenaren betalen ook hondenbelasting.

,QIRUPDWLH Kijk voor meer informatie op de website www.zaltbommel.nl/nieuwsberichten. Heeft u vragen over uw aanslag, stuur dan een e-mail naar belastingen@zaltbommel.nl. U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van het team Belastingen van de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 14 0418.

5LRROKHIÂżQJ Alleen eigenaren van een pand ontvangen een aanslag

Zaltbommel zoekt sportkampioenen

Afsluiting Oude Vischmarkt te Zaltbommel.

Op 22 maart 2013 is de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen in de Bommelerwaard. Naast de sportkampioenen zetten we ook jeugdleden en â&#x20AC;&#x201C;teams van de sportverenigingen in het zonnetje. Sportkampioenen en verenigingen kunnen zich tot 31 januari 2013 aanmelden voor de huldiging.

De Oude Vischmarkt in Zaltbommel is op donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari tussen 7.00 uur en 17.00 uur afgesloten worden voor verkeer. De aansluiting op de Kerkstraat is wel open voor verkeer. De Oude Vischmarkt wordt afgesloten voor werkzaamheden aan de Gasthuistoren in Zaltbommel. Op 31 januari en 1 februari

6SRUWNDPSLRHQHQ Sporters uit de Bommelerwaard die tussen 1 januari 2012 tot 31 december 2012 de 1e, 2e of 3e prijs hebben gewonnen bij Europese of Wereldkampioenschappen kunnen zich tot 31 januari 2013 aanmelden bij de gemeente. Naast het huldigen van boven-

Agenda Raad

staande kampioenen zetten wij ook jeugdleden tot en met 12 jaar, die in 2012 kampioen zijn geworden in het zonnetje. Iedere vereniging mag hier voor uit haar midden ĂŠĂŠn kampioensteam of ĂŠĂŠn sportkampioen voordragen. $DQPHOGHQ Sportkampioenen en verenigingen kunnen zich aanmelden tot 31 januari 2013. Voor de aanmelding en informatie over de huldiging kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0418, of e-mailen naar info@zaltbommel.nl. De huldiging is op vrijdag 22 maart om 16.00 uur in het Apollo hotel aan de Hogeweg 75 in Zaltbommel.

VRAGEN AAN DE GEMEENTE?

Plaats: Stadhuis aan de Markt Datum: donderdag 24 januari 2013 Tijdstip: 20.00 uur

Zaltbommel heeft Antwoord Š

1. Opening 2. Vaststelling van de agenda 3. a. Ingekomen stukken en mededelingen b. Regionale samenwerking 4. Vragenhalfuur en andere rechten van raadsleden %HVOXLWYRUPLQJVWHPPLQJ 5. Vaststelling nieuwe verordening leerlingenvervoer 6. Vaststellen begroting openbaar onderwijs STROOMM 2013 7. Verzoek suppletie Gemeentefonds opsporen en ruimen conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog

%HO

Strooiwagens staan paraat bij gladheid Het kan in de winter glad worden op de weg. Met aanhoudende kou en sneeuwval staan onze strooiwagens klaar om de gladheid op de wegen te bestrijden. Kijk op onze website www.zaltbommel.nl onder het kopje verkeer en vervoer om te weten waar de gemeente wel en niet strooit. 6WURRLHQYDQWURWWRLUV Op de trottoirs wordt geen zout gestrooid. Wij doen hiervoor een dringend beroep op u om zelf de trottoirs begaanbaar te houden. Denk bij het strooien wel aan het milieu.

Strooiwagens op volle toeren in winters Zaltbommel

De winter is in volle gang. Met man en macht wordt gestrooid en geveegd om wegen in de gemeente Zaltbommel sneeuwvrij te maken. Met name de hoofdwegen en doorgaande wegen worden gestrooid. Wilt u weten waar wel en niet gestrooid wordt? U kunt ons gladheidbestrijdingsplan vinden op www.zaltbommel.nl onder het kopje Verkeer en vervoer.

Ga voor de bekendmakingen naar www.zaltbommel.nl Bezoekadres: Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel Telefoon: 14 0418 Fax: (0418) 681 645 E-mail: info@zaltbommel.nl

:HHVDOHUWELMZLQWHUVZHHU Deelnemen aan het verkeer tijdens gladheid brengt risicoâ&#x20AC;&#x2122;s met zich mee. Als er gestrooid is, betekent dit nog niet dat de wegen niet glad kunnen zijn. Wees dus bij extreem weer en kou extra alert! 9UDJHQ" Voor vragen over de gladheidbestrijding of voor meer informatie kunt u bellen met 14 0418 of kijkt u op onze website www.zaltbommel.nl onder het kopje Verkeer en vervoer.

Vraag over opvoeden? Heeft u vraag over het opvoeden van uw kinderen? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Binnen het CJG werken hulpverlenende instanties op het gebied van opvoeden en opgroeien nauw samen. Zij kunnen u helpen bij vragen over onder andere voeding, slapen, pesten, alcohol, schoolkeuze, relaties, seksualiteit en drugs.

'HEDW 8. Aanbesteding accountant 9. Begroting 2013 Omgevingsdienst Rivierenland 10. Vaststellen besluitenlijst vorige raadsvergadering 11. Sluiting. ,Q]DJHVWXNNHQ De stukken liggen ter inzage in het gemeentekantoor en in de openbare bibliotheken Courtine 2A in Zaltbommel en Donkerstraat 19 in Aalst. U kunt de voorstellen ook vinden op onze website www.zaltbommel.nl/gemeenteraad of via de app Notubox 2 en de app Politiek Archief.

wordt er een hoogwerker voor de Gasthuistoren geplaatst. De straat wordt dan afgesloten vanwege veiligheidsvoorzieningen. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk en kunnen vanwege slechte weersomstandigheden uitgesteld worden. Kijk ook op www.zaltbommel.nl bij wegwerkzaamheden.

Postadres: Postbus 10002, 5300 DA Zaltbommel

Redactie: Gemeente Zaltbommel Fotografie: Sherry van der Velden, Gemeente Zaltbommel

U kunt het CJG van achter uw computer bezoeken door naar de websites www.cjgzaltbommel.nl of www.zolosjehetop.nl te gaan. Deze laatste is speciaal bedoeld voor jongeren. Iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur is het CJG telefonisch bereikbaar op het nummer (088) 001 77 00. Het is ook mogelijk om vragen per e-mail te stellen. Stuur dan een e-mail naar info@cjgzaltbommel.nl.

Openingstijden: â&#x20AC;&#x201C; Op maandag van 08.30 - 17.00 uur. â&#x20AC;&#x201C; Op maandag van 17.00 19.30 uur is alleen Burgerzaken geopend voor paspoorten,

rijbewijzen, identiteitsbewijzen, uittreksels en verklaringen. â&#x20AC;&#x201C; Op dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.


publicaties

Woensdag 23 januari 2013

Giessen dĂŠ specialist in autoruiten

8

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio www.stichtingovo.nl

DIG O N T I U

ING

> Zaterdag 2 februari 2013 Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, Stichting OVO, bestaat uit scholen voor primair onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. Acht reguliere basisscholen,

Open Dag van 9.00 - 13.00 uur

een gymnasium en een brede scholengemeenschap

t Sterreparatie t Autoruitvervanging v.a. â&#x201A;Ź 0,- eigen risico (vraag naar uw eigen risico) t Autoglasfilm t Autoglasblindering t Airco service t Airco check Informeer vrijblijvend

vormen

samen Stichting OVO.

> Woensdag 13 februari 2013 Kennismakingslessen leerlingen groep 8 Aanvang: 14.30 uur

www.stichtingovo.nl

Vroedschapstraat 11 | 4204 AJ Gorinchem Telefoon 0183 622388 info@camphusianum.nl www.camphusianum.nl

www.vanwillegen-autoschade.nl 1SPEVDUJFTUSBBUt+.(JFTTFOt5FM

K L E I N S C H A L I G

O P

H O O G

N I V E A U

OPRUIMINGSFINALE T/M 26 JANUARI A.S.

31

nog

n e l habetalen*

3gen!

da

Ongekend VOORDEEL op het grootste gedeelte van de wintercollectie bij Ballegooyen Modes! Profiteer van vele TOP merken voor absolute BODEM prijzen!

10,29,- 5,1

n de SUPER Profiteer nog snel va

uks twee st

Molenkade 25 | 4271 AE Dussen | T 0416-391230 | www.ballegooyenmodes.com Geopend van dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ELKE TREND!

          

 

29,-

sale!

sale!

sale!

19,-

twee stuks

etage! KOOPJES op de

sale!

*U betaalt slechts het duurste artikel.

59,50,- 00,1 twee stuks

uks twee st


Woensdag 23 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

uit het

WWW.HETKONTAKT.NL

nieuws

9

DE WEEK IN BEELD

me[diZW]',`WdkWh_š Nadat het dinsdag van ‘s ochtends vroeg tot ‘s

me[diZW]',`WdkWh_š En weer was de ijsbaan in de achtertuin van André

avonds laat heeft gesneeuwd, ligt er woensdag een prachtig pak sneeuw in de Bommelerwaard. Veel kinderen worden dan ook op de slee naar school gebracht. (foto: Levin den Boer)

Versteeg in Rossum te zien op SBS6. “Het is de vijfde en de allerlaatste keer dat we het doen”, zegt hij. De kinderen uit de buurt maken er deze tijd nog dankbaar gebruik van. (foto: Arie Mastenbroek - Persfoto.Nu)

pWj[hZW]'/`WdkWh_š Voor de tiende keer houden de toneelgroepen van Erik en Saskia Geursen de sponsornacht ‘Nacht Van’. Dit keer niet onder de vlag van Orion, maar onder ‘Geursenproducties’. De Nacht Van vond plaats in dorpshuis De Kil in Hurwenen. (foto: Lya Cattel - Persfoto.Nu)

cWWdZW]('`WdkWh_š De nieuwe bibliotheek in brede school De Schakel

Piet van den Bogert erelid van OBK Well

Win een

IJN T N E L VA diner

voor twee!! Wil jij je Valentijn verrassen, romantisch dineren om je liefde te veroveren, of gewoon eens iemand die je lief vindt op een etentje trakteren? Pak dan nu je kans! Laat het ons weten waarom jij nou kans maakt op dat geweldige diner voor twee bij

is flitsend en eigentijds. De collectie wordt gepresenteerd in vijf beleefwerelden. Het is een multifunctionele ontmoetingsplek geworden. Meer informatie op www. bibliotheekrivierenland.nl (foto: Lya Cattel - Persfoto.Nu)

lezer actie s !

Kijk ook op www.hetkontakt.nl

‘t Wellse Veerhuis Wellsedijk 29 - 5325 XN Well www.hetveerhuis.nl Voor reserveringen of inlichtingen: Tel. 073-5993321

Vertel het ons via het prikbord van facebook op www.facebook.nl/ hetkontakt, Twitter naar @MelanievHemert, mail naar m.vanhemert@hetkontakt.nl of stuur het ons per post naar Zuidzijde 131, 2977 XE in Goudriaan t.a.v. Melanie van Hemert. Maar laat het ons weten! De winnaar wordt op de Valentijnspagina bekendgemaakt in de krant van 6 februari 2013.

ĴĢĩĩš Piet van den Bogert is zaterdag na afloop van het nieuwjaarsconcert door voorzitter Huib Wijburg uitgeroepen tot erelid, omdat hij al 67 jaar lid is van Oefening Baart Kunst in Well. Ben Sleeman kreeg een jubileumspeld van de KNFM voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Aart Groeneveld en Janco Hut zijn 50 jaar lid. Cor Oomen ontving voor zijn 60-jarig lidmaatschap de gouden KNFM speld en Wout Robbemondt werd gehuldigd voor 65 jaar lidmaatschap. In totaal zijn de vijf gehuldigde trouwe leden goed voor 265 jaar lidmaatschap van OBK.

Steunfractie ZVV ķĞĩığĬĪĪĢĩš ZVV (Zaltbommel Veranderen met Visie) houdt dinsdag 29 januari van 19:30 tot 20:00 uur een inloopspreekuur in het gemeentekantoor aan de Hogeweg. Inwoners zijn welkom om vragen te stellen aan ZVV-raadsleden en/of de wethouder. De steunfractievergadering begint daarna.

Weight Loss Challenge in Kerkdriel Een aantal welzijnscoaches in Kerkdriel start op 20 februari met de ‘Weight Loss Challenge’. De deelnemers krijgen in twaalf korte workshops veel informatie over afvallen, professionele begeleiding en ondersteuning. De groep komt één keer per week bij elkaar op een vast tijdstip, om te wegen en te meten. Tijdens de bijeenkomst wordt veel bruikbare informatie gegeven over diverse onderwerpen, die met afvallen te maken hebben. Deelname kost 60 euro. Veertig procent van het ingelegde geld van de deelnemers gaat in een pot en deze wordt uitgekeerd aan de drie beste afvallers. Meer informatie is verkrijgbaar via: 0628520740 of ariadnehealing@live.nl

@:G@9G>:A ™

Informatieavond streefbeeld Nieuwaal

Optocht Schumersdurp

īĦĢIJĴĞĞĩš Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard houdt maandag 28 januari van 19:00 tot 21:00 uur een informatieavond over het op te stellen streefbeeld voor het (glas)tuinbouwgebied tussen Nieuwaal en Gameren. Het streefbeeld is een door bewoners en tuinders opgestelde toekomstvisie. De bijeenkomst wordt gehouden bij tuinbedrijf ‘t Rozenbos aan de Hogeweg 8a. Meer informatie via: info@ tuinbouwbommelerwaard.nl

ijĢĩġġįĦĢĩš Oranje Verenigings Comité Velddriel organiseert de optocht in Schumersdurp op zaterdag 9 februari. De start is vanaf de Sellikstraat om 11 over half 3. Aanmelden kan door het inschrijfformulier te downloaden op de site en het te e-mailen naar: optocht @ovcvelddriel.nl Op woensdag 6 februari beoordeelt de technische jury de (grote) wagen en krijgen de bouwers het bekende kratje bier.

q WWW.OVCVELDDRIEL.NL


publicaties

Woensdag 23 januari 2013

10

SCHOENMODE DE ROOY RUIMT OP! Kinderschoenen en -laarzen

Dames korte en lange laarzen en booties

van o.a. Red Rag, Develab, Gattino, Freaks, Braqeez

nu HALVE PRIJS

nu halve prijs

Floris van Bommel herenschoenen nu 30% korting

Van Lier herenschoenen van 169,95 / 159,95 en 149,95 nu

8JMIFMNJOBTUSBBUt%VTTFO Tel. 0416 - 391282

Overige herenschoenen

â&#x201A;¬ 99,00

m.u.v. werkschoenen

Le Cop Sportif en Pantofola Dâ&#x20AC;&#x2122;Oro schoenen

van 139,95 / 129,95 en 119,95 nu

20% korting

Alle niet afgeprijsde damesschoenen

van o.a. Gabor, Helioform, Högl, Carmens, Xsensible

nu 20% korting

â&#x201A;¬ 79,00

2SHQLQJVWLMGHQ0DJHVORWHQ'L:R'RXXUÂ&#x2021;9UXXUÂ&#x2021;=DXXU

Is de oldtimer geregeld, maar jullie trouwkaart nog niet? Tuf dan naar één van de volgende adressen voor een uitgebreide collectie trouwkaarten De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183 - 583311 www.degrootfamiliedruk.nl

Chr. Boekhandel Nieuw-Lekkerland Kleyburgplein 27, Nieuw-Lekkerland

Kantoorboekhandel Groot-Ammers Voorstraat 5, Groot-Ammers, 0184 - 662495

Chr. Boekwinkel De Bouwsteen Burg. Viezeestraat 3, Bleskensgraaf

Startende ondernemers treffen weinig maatregelen voor arbeidsongeschiktheid (HQHLJHQ]DDNEHJLQQHQEHWHNHQWYRRUYHHOPHQVHQHHQGURRPGLHZHUNHOLMNKHLGZRUGW /HNNHUMHHLJHQWLMGLQGHOHQ=HOIEHSDOHQZDWMHPRHWGRHQ(LJHQEDDV]LMQKHHIWYHHO YRRUGHOHQPDDUHU]LMQRRNULVLFR¶VDDQYHUERQGHQ(QDOVKHWHYHQWHJHQ]LWLVHUPDDUppQ LHPDQGYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHJHYROJHQ :LHDOVVWDUWHQGHRQGHUQHPHU]LMQ]DDNMHVHFKW JRHGYRRUHONDDUZLOKHEEHQLVYRRUEHUHLGRSGH JHYROJHQYDQDUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG]LHNWHRI ]ZDQJHUVFKDS:DQWQLHWZHUNHQEHWHNHQWJHHQ LQNRPHQ2PKHWYRRUWEHVWDDQYDQKHWHLJHQ EHGULMIWHZDDUERUJHQ]LMQHUYRRUVWDUWHQGH RQGHUQHPHUVGLYHUVHPDQLHUHQRPYHUOLHVYDQ LQNRPHQWHFRPSHQVHUHQ 0DDWUHJHOHQRPYHUOLHVYDQLQNRPHQRSWH YDQJHQ =HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUV]LMQQLHWYHUSOLFKW]LFK WHYHU]HNHUHQWHJHQYHUOLHVYDQLQNRPHQ$OV]LM ]LFKQLHWYHU]HNHUHQKHEEHQ]HJHHQYDQJQHW YRRUZDQQHHU]HDUEHLGVRQJHVFKLNWRI]LHN]LMQ (HQPRJHOLMNKHLGRPYRRUEHKRXGYDQLQNRPHQ WH]RUJHQLVGRRUSDUWWLPHLQORRQGLHQVWWHEOLMYHQ ZHUNHQ6WDUWHQGHRQGHUQHPHUV]LMQGDQYHU]H NHUGYDQHHQEDVLVLQNRPHQ=HOIJHOGUHVHUYHUHQ LVRRNHHQRSWLH:LHJHHQUHVHUYHVRIDQGHUH PLGGHOHQKHHIWRPHHQSHULRGH]RQGHULQNRPVWHQ WHRYHUEUXJJHQNDQHHQSDUWLFXOLHUHFROOHFWLHYH RIYULMZLOOLJHDUEHLGVRQJHVFKLNWKHLGVYHU]HNHULQJ RYHUZHJHQ

9HUYDQJHQGLQNRPHQELMDUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG %LMHHQSDUWLFXOLHUHDUEHLGVRQJHVFKLNWKHLGV YHU]HNHULQJLVGHXLWNHULQJPHHVWDOJHEDVHHUG RSWDFKWLJSURFHQWYDQKHWLQNRPHQ ELMYROOHGLJH DUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG (HQDQGHUHPRJHOLMNKHLG LVHHQµLQGLYLGXHOHDUEHLGVRQJHVFKLNWKHLGVYHU ]HNHULQJWHJHQFROOHFWLHYHYRRUZDDUGHQ¶YLD GLYHUVHEUDQFKHHQEHURHSVRUJDQLVDWLHV2RN EHODQJHQYHUHQLJLQJHQYRRU]HOIVWDQGLJHQ]RDOV GHYHUHQLJLQJ3ODWIRUP=HOIVWDQGLJH2QGHUQHPHUV 3=2 &19=HOIVWDQGLJHQHQ)19=HOIVWDQGLJHQ ELHGHQKXQOHGHQGH]HPRJHOLMNKHLG:LHYDQXLW ORRQGLHQVWRIHHQXLWNHULQJNLHVWYRRUKHW]HOIVWDQ GLJRQGHUQHPHUVFKDSNDQHHQYULMZLOOLJH=LHNWH ZHWYHU]HNHULQJHQRI:,$YHU]HNHULQJDIVOXLWHQELM KHW8:9 ,QNRPHQVFRPSHQVDWLHELM]ZDQJHUVFKDS 9URXZHOLMNH]HOIVWDQGLJHQKHEEHQZHWWHOLMNUHFKW RSHHQ]ZDQJHUVFKDSVHQEHYDOOLQJVXLWNHULQJ YDQGHRYHUKHLG'HGXXUKLHUYDQEHGUDDJW ]HVWLHQZHNHQHQNRPWYRRUWXLWGH=HOIVWDQGLJ HQ=ZDQJHUUHJHOLQJ =(=UHJHOLQJ 'HXLWNHULQJ EHGUDDJWPD[LPDDOKHWZHWWHOLMNPLQLPXPORRQ

/HWRSGHXLWNHULQJPRHWXLWHUOLMNWZHHZHNHQYRRU GHJHZHQVWHVWDUWGDWXPZRUGHQDDQJHYUDDJGELM KHW8:9 .LMNYRRUXLWJHEUHLGHLQIRUPDWLHRYHULQNRPHQV FRPSHQVDWLHYRRU]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUVRS ZZZULMNVRYHUKHLGQO


Woensdag 23 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

11 business nieuws

Nieuw café in Bommel ‘Om de Hoek’ ķĞĩığĬĪĪĢĩ š Petra en Gerrie Smits openen donderdag 24 januari de deuren van hun nieuwe café ‘Om de Hoek’ op de hoek van de Omhoeken en de Boschstraat. Zes jaar lang was hier ‘t Hoekske gevestigd. “Wij wonen nu drie jaar in de binnenstad van Zaltbommel en wilden al een tijdje een café starten”, vertelt Petra. “Toen zagen op internet dat Anja Mooring haar café te koop had

staan. Dat is bij ons om de hoek! Vandaar ook de nieuwe naam. Pas later hoorden we dat de parkeerplaats hier achter ‘Omhoeken’ heet.” Gerrie komt oorspronkelijk uit Eindhoven en heeft jarenlang gewerkt bij de grote chipfabrikant ASML in Velddriel. In zijn vrije tijd werkte hij vaak achter de bar. Sinds hij met Petra, die oorspronkelijk uit Herwijnen komt, in Zaltbommel woont, heeft hij ook een

paar keer in de carnavalsfeesttent gewerkt. Vorig jaar rond deze tijd besloot de 36-jarige Gerrie dat hij graag een eigen horecabedrijf wilde beginnen. “In november was de verkoop van ‘t Hoekske rond en deze week gaan we al open”, lacht hij. Het café heeft een ware gedaantewisseling ondergaan met hulp van vele vrienden en familie. De muren zijn fris wit geschilderd, het rookhok is ge-

sloopt. Aan de muur hangen mooie foto’s van wereldberoemde artiesten zoals Tina Turner, Michael Jackson, The Beatles en Madonna. “De muziekkeuze zal ook heel gevarieerd zijn”, belooft Gerrie. De oude bar is volledig gerestaureerd en de tweede ingang aan de Boschstraat in ere hersteld. Het biljart is met een ingenieuze constructie in de vloer weggewerkt. “Als de biljartclub komt, halen we het voor ze omhoog, de rest van de week gewoon tafeltjes op”, vertelt Petra. Zij heeft een baan op een financiële administratie en blijft dat voorlopig ook doen. Gerrie richt zich met zijn nieuwe café op een brede doelgroep. “Op dinsdag ben ik vanaf 10:00 uur al open, zodat mensen die naar de markt gaan een lekker kopje koffie kunnen komen drinken”, zegt hij. Op woensdag en donderdag gaat het café om 16:00 uur open. Op vrijdag, zaterdag en zondag gaat Om de Hoek om 12:00 uur open. “Als het mooi weer is, wil ik vroeger open gaan”, zegt Gerrie. “Op donderdag, vrijdag en zaterdag schuiven we ‘s avonds de tafels aan de kant en gaat de muziek wat harder.” Carnaval Ook tijdens carnaval is café Om de Hoek open. En Gerrie introduceert meteen een nieuwe traditie in Zaltbommel: op Aswoensdag (13 februari) kunnen carnavalsvierders komen haring happen. Café Om de Hoek is actief op facebook en krijgt binnenkort een eigen website.

™<Zgg^ZZcEZigVHb^ih^c]jcc^ZjlZXV[‚deYZ]dZ`kVcYZ7dhX]higVViZcDb]dZ`Zc#

Voorleesfeest op De Toverfluit =:9:A™ De kinderen van kinderdagverblijf

De Toverfluit worden tijdens De Nationale Voorleesdagen van 23 januari tot en met 2 februari voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar ‘Nog 100 nachtjes slapen’. Bibliotheekmedewerkers komen het verhaal voorlezen en samen met de kinderen zingen zij het ‘Pak je Schaarlied’ en dansen ze erbij. Ook wordt er geknutseld. De bibliotheek werkt samen met het kinderdagverblijf en het consultatiebureau om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

Kinderbeurs in Brakel 7G6@:A™

Aan de Molenkampsweg 16 in Brakel wordt zaterdag 2 februari een Kinderbeurs gehouden. Er is van alles te koop zoals nieuwe kleding, tweedehands kleding, speelgoed, tassen, popkleding, sieraden, haarspeldjes en nog veel meer. Voor de kinderen staat er een springkussen. Er is ook een koffiehoek om iets lekkers te nuttigen. Mensen die zelf iets willen verkopen, kunnen nog een tafel huren. Meer informatie is verkrijgbaar bij Xandra van Tuijl via telefoonnummer: 0418-671112 of 0610339942.

‘Top’middag bij jarig MHC Hockeyclub MHC Bommelerwaard beleefde zaterdag een ‘top’middag tijdens de nieuwjaarsreceptie, die tevens het jubileumjaar inluidde. O6AI7DBB:A ™

Directeur Johan Wakkie was aanwezig en hield een toespraak. Ook kregen de leden voor het eerst het nieuwe shirt met de naam van sponsor Rabobank te zien. Met ingang van het nieuwe seizoen dragen alle spelers dit nieuwe shirt. Wakkie riep voorzitter Christiaan Sap van MHC en burgemeester Albert van het Bosch tijdens het ‘Hartverwarmend samenzijn’ op met elkaar in gesprek te gaan over het noodzakelijke derde veld. Volgens hem kunnen de velden en het clubgebouw ook voor andere sporten en doeleinden gebruikt worden. Aan het einde van zijn toespraak lichtte Wakkie nog kort het programma van de FIH Hockey Worldcup toe. De twaalf beste landen bij zowel de heren als de dames zullen 76 wedstrijden twee weken lang in het ADO Stadion van Den Haag hockey op topniveau laten zien.

™?d]VcLV``^ZZc8]g^hi^VVcHVe#

FOTO: ARIE MASTENBROEK - PERSFOTO.NU

q WWW.CAFEOMDEHOEK.COM

Kika-dag in ‘t Winckeltje De opbrengst van de Kika-dag van ‘t Winckeltje, op dinsdag 12 februari, is dit jaar voor Esmee. Bij dit meisje van 2 jaar is neuroblastoomkanker vastgesteld. Na alle chemotherapieën in Nederland moet zij nog een behandeling in Amerika ondergaan. Haar familie heeft een aantal verkoopacties georganiseerd om de extra kosten te kunnen dragen. ‘t Winckeltje levert een bijdrage door de verkoop van stroopwafels. 1 pakje kost 3 euro, 2 pakjes 5 euro en 15 pakjes 35 euro. Bestellen kan nu al via: verbeek@kliksafe.nl of 0418672530. Afhalen kan tijdens de Kikadag.

ED:9:GD>?:C ™

q WWW.PARELTJE-ESMEE.NL Hielbotscan O6AI7DBB:A™Centrum Fysiotherapie & Bewegen biedt woensdag 30 januari de mogelijkheid een professionele hielbotscan te laten maken. Hiermee kan osteoporose (botontkalking) worden opgespoord. Het onderzoek wordt aanbevolen voor iedereen boven de 40 jaar, maar vooral voor mensen die extra risico lopen door een tengere lichaamsbouw, osteoporose in de familie, weinig lichaamsbeweging, onvoldoende zonlicht, laag lichaamsgewicht, veel stress, roken, alcoholconsumptie, medicijngebruik en vrouwen in de menopauze. Het onderzoek kost 43,50 euro en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Aanmelden kan bij de praktijk aan de Nieuwe Tijningen 7: 0418-510492.

Maand van de gebits controle bij dieren

Gezond Verstand Avond Botmetingen

O6AI7DBB:A$=:9:A™ De dierenartsenprak-

tijken Zaltbommel en BommelerwaardZuid (Hedel) bieden in de maand februari weer gratis gebitscontroles aan voor honden, katten en konijnen. Ook geldt een korting van tien procent als gebitsbehandeling of gebitssanering noodzakelijk is. Eigenaren die hun huisdier willen laten controleren kunnen bellen voor een afspraak: 0418-512009 (Zaltbommel) of 073-5994001 (Hedel). Meer informatie: www.dapzaltbommel.nl of www.dapbommelerwaard.nl

derdag 31 januari een ‘Gezond Verstand Avond’. Hij spreekt over de therapie van Hulda Clark, volgens hem ‘een van de meest geniale wetenschapsters voor het genezen van kwaaltjes en ziekten die je gewoon thuis kunt toepassen’. “Hoe kan het dat haar ontdekkingen niet bij iedereen bekend zijn”, vraagt Harm Valentijn zich af. De avond vindt plaats in ‘t Hurns Kerkje, inloop vanaf 19:30 uur. De entree is 10 euro. Aanmelden kan bij niels@ sneyders of via telefoonnummer: 0418662815.

Inloopavonden over inpassing tuinbouw

HEMA opent in Kerkdriel

7DBB:A:GL66G9™ Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard houdt binnenkort drie inloopbijeenkomsten over het voorontwerp inpassingsplan. Op donderdag 24 januari in De Poorterij in Zaltbommel, donderdag 30 januari in Huis Brakel in Brakel en donderdag 7 februari in De Kreek in Kerkdriel. De avonden duren steeds van 19:00 tot 21:00 uur. Tijdens de avonden zijn deskundigen aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Het voorontwerp inpassingsplan voor de herstructurering van de glastuinbouw en de paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard ligt ter inzage. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van het Rijk of een provincie, in dit geval van de provincie Gelderland. In het plan wordt het gebruik en het bebouwen van de gronden geregeld. Bestaande bedrijven, woningen en functies zijn er in bestemd. Daarnaast biedt het ruimte voor uitbreiding en nieuwvestiging van tuinbedrijven in intensiveringsgebieden en magneetlocaties. Dat kan alleen als vaststaat dat er voldoende ruimte voor waterberging is opgenomen en dat de afvoer van het afvalwater is geregeld. De Bommelerwaard is een soort badkuip tussen de Waal en de Maas. Het aspect water is volgens het projectbureau dan ook van groot belang voor het grondgebruik.

q WWW.RUIMTELIJKEPLANNEN.NL

=JGL:C:C™ Harm Valentijn verzorgt don-

ĨĢįĨġįĦĢĩ š Met de opening van de nieuwe HEMA in Kerkdriel is de eerste bouwfase van het centrumplan afgerond. De opening afgelopen vrijdag was tegelijk het startsein voor de volgende fase. In fase twee wordt een aantal panden gesloopt, waaronder de oude locatie van de HEMA. Het centrumplan bestaat uit woningen, twee supermarkten, extra dagwinkels en landelijke ketens. “Het centrum wordt gerealiseerd met een volledig gesloten parkeerbalans”, zo laat de gemeente Maasdriel weten. “De kwaliteiten van het centrum worden verder versterkt door aan te sluiten bij de historische kwaliteiten van het Mgr. Zwijsenplein, zoals de histosrische uitstraling, de gematigde hoogte, de verspringende gevellijnen en individueel herkenbare panden.” De gemeente en Woningstichting Maasdriel werken nauw samen in dit project. “De praktijk wijst uit dat er een goed partnerschap is tussen alle betrokkenen”, aldus de gemeente. “Problemen, zoals door de financiële crisis, hebben geen verlammende werking gehad, maar zijn als uitdaging opgepakt. Het project is daardoor een aantal malen aangepast aan nieuwe omstandigheden.”

GDHHJB$O6AI7DBB:A™ Overgangsconsulente Jenny Nugteren van praktijk Sophia houdt op woensdag 6 februari in Zaltbommel en donderdag 7 februari in Rossum weer botmetingen. De meting wordt uitgevoerd met een veilig ultrasoon apparaat. De uitslag is direct bekend en Jenny geeft natuurgeneeskundig advies. Het consult duurt een half uur en kost 44 euro (wordt door veel verzekeraars vergoed). Reserveren is noodzakelijk en kan via: 0418-662827.

q WWW.PRAKTIJKSOPHIA.NL

Wethouder Jos Huizinga: “Goede samenwerking en vertrouwen in elkaar zijn de pijlers waarop dit project drijft. Ik hoop dat we dit ook de komende jaren weten vast te houden.” Lidl De bouwwerkzaamheden zijn gestart in februari vorig jaar. Inmiddels is op de locatie van het voormalige Frederik Hendrikcollege het nieuwe kantoor van de Woningstichting verschenen. Op de locatie waar voorheen de bibliotheek stond staat nu het nieuwe wooncomplex ‘t Klôsterhof met 21 woningen. Op de begane grond bevinden zich hier de Lidl, Rabobank, Havermans Makelaardij en Architectenbureau Sloven. Ook boven de HEMA zijn woningen gebouwd. Enkele panden in de Gasthuisstraat zijn gesloopt en daar is een parkeerterrein aangelegd. Na de sloop van enkele bestaande panden, gaat dit voorjaar de tweede bouwstroom aan het Mgr. Zwijsenplein van start. Er komen 32 huurwoningen en tien koopappartementen met daaronder een parkeergarage. Op de begane grond komt een supermarkt met dagwinkels. In 2015 wordt het centrumplan afgerond met de bouw van 21 grondgebonden woningen op de locatie aan de Julianastraat en de Graaf Ansfriedstraat.


Kijk dagelijks op action.nl voor

DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN MOLTON

PARTYMIX KINDER

HOES LAKEN 90x200 cm

VERKLEED SET top kwaliteit zeer gedetailleerd groot assortiment maten 116-140

S TIP!

6.49

LUCHT VERFRISSER assorti geur 150 gram

Elders 1.09 1.29

KOFFIE/THEE

ISOLEER KAN glazen binnenfles

ZEN

BODY SCRUB Beauty Secrets,

0.64

AMMERZODEN ‡ Haarstraat a ARKEL ‡ Vlietskade 00E BOXTEL ‡ Van Hornstraat 18 BREDA ‡ Tramsingel 4

140x200 cm

3.79

4.49 5.95

180x200 cm

RVS DELUXE

WATER KOKER 360º draaibaar

RBR A O O D S J I R P Elders 19.95 24.95

RONDE HALS

DAMES SHIRT katoen/elastan

3.29 1.09

Majestic ECO HALOGEEN LAMPEN groot assortiment in diverse uitvoeringen

0.79

5 DRAAGVARIANTEN

VOORGEVORMDE BEHA zwart of wit

AK!

12.95

Elders 4.95 5.95

Elders 5.95 7.95

FREESTYLE

en prints stereo XL

2.39

Elders 7.99 13.75

ROOKEE

puzzels en niveaus

of garnalen 65 gram

PUZZEL BOEKJE zeer groot assortiment

DEN BOSCH I ‡ WC Het Wielsem DEN BOSCH II ‡ Mgr. Van Roosmalenplein 1 HELVOIRT ‡ Vincent van Goghplein KAATSHEUVEL ‡ HooIdstraat 4

3.99

KOP TELEFOON diverse kleuren

SANDERS/DE DENKER

Elders 1.99 3.49

7.99

maten 75B-80D

diverse kleuren maten S-XL

Good Health, Happy Days of Paradise Pink 500 gram

Elders 3.95 5.95

10.95

inhoud 1.7 ltr

kunststof 1 ltr

Elders 5.99 6.99

hoogte 42 cm

0.99

2.99

CUP NOODLES kip, rundvlees

2 VO O R

Elders 2.95 3.95

OOSTERHOUT ‡ ArendshoI 4 SCHI-NDEL ‡ BoschZeg 62a SINT OEDENRODE ‡ Hertog Hendrikstraat 16 TILBURG I ‡ TroXZlaan 192

0.88 TILBURG II ‡ D.-. -ittastraat 8 WAALWI-K ‡ Irenestraat 2a ZALTBOMMEL ‡ Klipperstraat 911

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 20-01-2013 t/m za. 26-01-2013 in Nederlandse filialen.

BLOEM GEL

TAFEL LAMP incl. kap idem hoogte 60 cm

C A R N AVA L Elders 14.95 19.95

SILVER PLATED


Woensdag 23 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

13 accent

Katholieke Bond van Ouderen

Honderden euro’s besparen door collectieve zorgverzekering

‘Je bent gek als je geen lid wordt’ UITagenda Weten wat er in jouw regio te doen is? Ga voor de actuele UITtips naar: www.hetkontakt.nl.

dinsdag 29 januari Film om 20:15 uur

Poorterij, Cinemaarten, ‘Jagten’ van Thomas Vinterberg

Nieuws VRIJDAG OP WWW.HETKONTAKT.NL

> Nieuws uit gemeenteraad Zaltbommel

Sport nieuws DE HELE WEEK OP WWW.HETKONTAKT.NL

> Het laatste nieuws over de ijsbanen in de Bommelerwaard

Vacaturebank Check de laatste vacatures op www.hetkontakt.nl

Junior verkoopmedewerker Metaalvoorbewerker

Mijn nieuws Altijd zelf redacteur willen worden? Plaats je eigen nieuws op onze site en deel het op social media als Facebook en Twitter.

Voorzitter Nico Laheij en secretaris Henk Vissers praten over het succes van KBO Maasdriel, de bond die nu al 840 leden telt. ĨĢįĨġįĦĢĩš Zorg en Welzijn. Dat zijn naast de vele gezellige activiteiten voor ouderen, de belangrijkste speerpunten van KBO Maasdriel. En ze worden de komende jaren steeds belangrijker, zegt voorzitter Nico Laheij. Want nu steeds meer zorgtaken van het Rijk bij de gemeente terechtkomen, heeft de gemeente behoefte aan deskundigheid. KBO Maasdriel sluit dan ook binnenkort een convenant met de gemeente. Samen met Stichting Welzijn Ouderen en St. Jozef in Ammerzoden gaan ze een aantal taken voor de gemeente uitvoeren. “Onze vrijwillige ouderenadviseurs zijn bekend in ‘t veld”, vertelt secretaris Henk Vissers. “De Bezoekgroep legt achthonderd bezoeken per jaar af. Onze mensen gaan de wijken in, houden contact met de leden. We hebben een antennefunctie. Wij weten het wanneer een eenzame oudere in de problemen komt.” Belangrijke activiteit van de KBO is ook de adviesfunctie. Leden kunnen aankloppen voor hulp bij het invullen van belastingen of andere formulieren. En afgelopen jaar konden de KBO-leden gebruik maken van het aanbod om mee te doen in een collectieve zorgverzekering. “Ik kwam bij een man, die een dure aanvullende tandartsverzekering had”, vertelt Henk. “Maar hij had al twintig jaar een kunstgebit, dus hij had die verzekering helemaal niet nodig. Uiteindelijk kon zijn premie omlaag van 160 naar 100 euro. Dat scheelt hem 720 euro per jaar.” Volgens voorzitter Nico ben je dan ook ‘gek als je geen lid wordt’. Een jaarlijkse terugkerende activiteit is de herdenking van de leden die zijn overleden. Heel sfeervol, in het kerkje in Alem, krijgt ieder overleden lid even speciale aandacht. “Altijd bijzonder”, vinden de twee bestuursleden. “En na afloop halen we herinneringen op in

™Kddgo^iiZgC^XdAV]Z^_gZX]iZchZXgZiVg^h=Zc`K^hhZghkVc@7DBVVhYg^Za#

dorpshuis De Drie Linden. Dat is altijd heel gezellig.” Dat de bond nu een convenant met de gemeente sluit, maakt de onvrede over het opheffen van de ouderenraad er niet minder. “Wij hebben geen zetel in de nieuwe participatieraad”, vertelt Nico. “Wij betreuren het zeer dat we zo zijn weggeschoven. Juist wij staan met onze benen in de klei als het over ouderen gaat. Er verandert ontzettend veel in de WMO, ouderen moeten veel langer zelfstandig thuis wonen, de thuishulp wordt steeds minder. Je krijgt pas hulp als je echt niets meer zelf kunt.” Een grote wens van KBO Maasdriel is een eigen onderkomen. “De Kreek en De Leyenstein zijn voor ons niet geschikt”, vinden Nico en Henk. “Een

gewone doorzonwoning is goed genoeg. Als we er een man of dertig tegelijk in kunnen ontvangen is het goed. En een klein kamertje met een computer erin zou handig zijn. We zouden een paar uurtjes per week open willen zijn, zodat ouderen een praatje kunnen komen maken, een kaartje leggen. Het moet laagdrempelig zijn, een huiskameridee. Het zou echt een verrijking zijn voor Maasdriel. Een soort consultatie bureau voor ouderen.” De twee bestuursleden dromen hardop van de oude brandweerkazerne in Kerkdriel. “Dat is een ideale locatie voor ons.” Maar de gemeente Maasdriel voelt er niets voor om de KBO aan een eigen honk te helpen. “Een voetbalclub krijgt toch ook een veld en een clubhuis”, zegt Nico verontwaardigd. “Wij hebben ook meer dan achthon-

FOTO: LYA CATTEL - PERSFOTO.NU

derd leden. En we doen heel veel werk voor de gemeenschap. Wij zijn dik onderbedeeld als je het vergelijkt met andere verenigingen.” De eerstvolgende activiteit van KBO Maasdriel is op 31 januari om 13:30 uur in De Leyenstein. Diverse maatschappelijke organisaties geven dan informatie over ‘domotica’, aanpassingen in woningen, die het gemak en de veiligheid dienen. Het lidmaatschap kost 19 euro per jaar. Lid worden kan via de website of door te bellen naar Ria van Eeuwijk: 0418632840. Britta Alink

q WWW.KBOMAASDRIEL.NL

Schaatskalender Kontakt Benefietavond voor Slot ğĬĪĪĢĩĢįĴĞĞįġš Op de website van Het Kontakt staat sinds vorige week een schaatskalender. Hierop komen de berichten van ijsbanen in de Bommelerwaard, maar ook vanuit de andere verspreidingsgebieden van Het Kontakt. Zo kunnen de echte schaatsliefhebbers in de gaten houden of ze bijvoorbeeld een mooie tocht in de Alblasserwaard kunnen gaan maken of dat de Linge bij Leerdam dicht is. In de Bommelerwaard

kan momenteel vooral op de ijsbanen gereden worden. De ijsbaan in Kerkdriel ging zaterdag al open. De nieuwe baan in Gameren van IJsclub Joviaal is dinsdag open gegaan, woensdag volgt de officiële opening om 15:00 uur door wethouder Adrie Bragt en ook op ‘t Stikske in Zuilichem wordt geschaatst. De ijsbaan in Aalst is sinds maandagavond open. Ook in Bruchem en Ammerzoden wordt geschaatst.

q WWW.HETKONTAKT.NL

ĭĬĢġĢįĬĦħĢīš Remco Raessen en Peter Stax van Branie Theater uit Breda organiseren op vrijdag 22 februari een benefietavond voor Slot Loevestein. Bezoekers worden meegenomen in diverse tijdvakken uit de 650-jarige geschiedenis. Jannes de Goochelaar vermaakt het publiek met zijn middeleeuwse toverkunsten. Een troubadour bezingt de geschiedenis van de beroemdste bewoner van het Slot, Hugo de Groot. De heren van Branie Theater

VOLG ONS OP TWITTER: @RVoetbal

POWERED BY HET KONTAKT EDITIES

™HX]VVihZc^c9Zal^_cZc^c'%&%#

ARCHIEFFOTO: LEVIN DEN BOER

™7gVc^ZI]ZViZgigZZYiWZaVc\Zaddhde#

kruipen in de huid van de gebroeders Grimm en de dames van Theater Echt Waar houden het publiek als ‘warmhout-vrouwen’ warm met een lied en een verhaal. Alle deelnemers leveren geheel belangeloos hun bijdrage aan deze bijzondere avond. De voorstellingen zijn om 19:00 en 20:15 uur en duren ongeveer een uur. Kaarten kosten 9,50 euro per persoon en kunnen (uitsluitend) online worden besteld via:

q WWW.SLOTLOEVESTEIN.NL


OPRUIMWEKEN BIJ VERBRUGGEN SLAAPKAMERS VLIJMEN

VEEL SENIOREN VOORDEEL!

DEKBED PRESTON BRONZE SYNTHETISCH 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 240/200 240/220

van van van van van

â&#x201A;Ź 135,â&#x201A;Ź 149,â&#x201A;Ź 179,â&#x201A;Ź 209,â&#x201A;Ź 225,-

voor voor voor voor voor

â&#x201A;Ź 89,â&#x201A;Ź 99,â&#x201A;Ź 119,â&#x201A;Ź 139,â&#x201A;Ź 149,-

van 135,-

deelbare bedden, senioren ledikanten, nachtkastjes en matrassen

89,Nu bij aankoop van senioren ledikant met nachtkast en matrasâ&#x20AC;Ś.. â&#x20AC;Ś..een elektrisch verstelbare lattenbodem GRATIS!!!!

DEKBED PRESTON BRONZE WOL / 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 200/220 240/200 240/220

van van van van van van

â&#x201A;Ź 149,â&#x201A;Ź 195,â&#x201A;Ź 239,â&#x201A;Ź 259,â&#x201A;Ź 299,â&#x201A;Ź 329,-

voor voor voor voor voor voor

â&#x201A;Ź 99,â&#x201A;Ź 129,â&#x201A;Ź 159,â&#x201A;Ź 179,â&#x201A;Ź 199,â&#x201A;Ź 219,-

van 149,-

99,-

Schuifdeurkast Hamburg

DEKBED KATOEN 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 200/220 240/200 240/220

van van van van van van

â&#x201A;Ź 135,â&#x201A;Ź 152,â&#x201A;Ź 180,â&#x201A;Ź 195,â&#x201A;Ź 217,â&#x201A;Ź 245,-

voor voor voor voor voor voor

â&#x201A;Ź 99,â&#x201A;Ź 129,â&#x201A;Ź 159,â&#x201A;Ź 169,â&#x201A;Ź 199,â&#x201A;Ź 219,-

van â&#x201A;Ź 195,van â&#x201A;Ź 239,van â&#x201A;Ź 279,van â&#x201A;Ź 400,van â&#x201A;Ź 450,-

voor voor voor voor voor

Prijzen bij 197 cm hoogte: 150 cm van 493,voor 180 cm van 568,voor 201 cm van 658,voor 225 cm van 734voor 250 cm van 809,voor 

van 135,-

Ook leverbaar in de maten 280, 300, 320 en 350 cm breed en 223 en 235 cm hoog. In 7 actuele kleuren leverbaar

99,-

DEKBED PRESTON SILVER DONS / 4-SEIZOENEN 140/200 140/220 200/200 240/200 240/220

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

â&#x201A;Ź 129,95 â&#x201A;Ź 159,95 â&#x201A;Ź 249,95 â&#x201A;Ź 269,95 â&#x201A;Ź 299,95

meerprijs voor de spiegeldeur en kranslijst, exclusief accessoires

Schuifdeurkast Sinfonie van 195,-

129,95

van 493,-

349,-

Prijzen bij 200 cm hoogte vanaf: 113 cm van 675,- voor 150 cm van 822,- voor 188 cm van 830,- voor 200 cm van 851,voor 225 cm van 885voor 249 cm van 1074,- voor 

van 675,Ook leverbaar in de maten : 167,280,298,336,373,400cm breed en 222 en 240cm hoog. In 8 actuele kleuren leverbaar. Meerprijs voor spiegel en glaskleuren.

TEMPUR DEAL

PRESTON COLLECTION hoofdbord genopt of vlak / complete set hocker p.st. â&#x201A;Ź 89,- / leverbaar in 4 actuele kleuren â&#x201A;Ź 795,â&#x201A;Ź 895,â&#x201A;Ź 995,-

R

140/200 van â&#x201A;Ź 1195,- voor 160/200 van â&#x201A;Ź 1358,- voor 180/200 van â&#x201A;Ź 1498,- voor ook in 210 en 220 leverbaar

T PE METOP NUTIS A

GR

PRESTON BOXSPRING vlakke uitvoering

473,-

PRESTON BOXSPRING elektrische uitvoering complete set leverbaar in 4 actuele kleuren

Een greep uit de merken die wij in onze collectie hebben: 4EMPURÄ oÄ 0OLYPREENÄ oÄ .ORMAÄ oÄ 5BICAÄ oÄ 0ULLMANÄ oÄ -AHOTONÄ oÄ  !RTE -Ä oÄ .OLTEÄ oÄ :ONDAGlSÄ MEUBELENÄ oÄ 6ELDAÄ oÄ 2ECORÄ BEDDINGÄ  oÄ "ELETTOÄ oÄ (-,Ä BEDDINGÄ oÄ "EDDINGÄ CONCEPTSÄ oÄ 6ANÄ (OUDTÄ  MEUBELENÄ oÄ $EÄ LINDEÄ MEUBELENÄ oÄ WATERBEDDENÄ VANÄ %30Ä oÄ  2AUCHÄ oÄ 3LIZINGÄ oÄ 3ENSOFLEXÄ oÄ 3TAUDÄ -Ă&#x192;BELÄ oÄ $IAMANTÄ oÄ 7ELLEÄ  MĂ&#x192;BELÄ oÄ (ELDERÄ oÄ &EMIRAÄ VANÄ %SÄ HOMEÄ oÄ "EDDINGHOUSEÄ oÄ  $ELTEX VÄ ANÄ $YCKÄ oÄ (N,Ä BEDLINNENÄ oÄ 4EXWOOLÄ oÄ *ONKERÄ TEXTILEÄ oÄ  #EVILITÄ oÄ 4Ä EXTAPÄ oÄ $AMAIÄ oÄ &!.Ä oÄ $UCKYÄ DONSÄ oÄ !VEK

9HUEUXJJHQ W W W. V E R B R U G G E N S L A A P K A M E R S V L I J M E N . N L

Vraag in de winkel naar de voorwaarden

VODDSNDPHUV PDWUDVVHQ EHGWH[WLHO

De Akker 24 Vlijmen telefoon: 073-5130267 OPEN: ma t/m do 9.00-18.00u. vr 9.00-21.00u. za 9.00-17.00u.

3

GRATIS

VOOR DE ZAAK

GHVLJQ\SSPHGLDQO

140/200 van â&#x201A;Ź 2095,- voor â&#x201A;Ź 1495,160/200 van â&#x201A;Ź 2450,- voor â&#x201A;Ź 1695,180/200 van â&#x201A;Ź 2695,- voor â&#x201A;Ź 1895,ook in 210 leverbaar


w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

QUICK tSTEP VLOEREN. ®

ONTDEK EEN WERELD WAARIN JE WILT WONEN.

QUICK STEP LARGO VAN €35,65 p/m2 VOOR €29,95 p/m2 Quick Step Largo is verkrijgbaar in 14 trendy decoren

N U:

€29,95 p/m

2

Deze actie is geldig van 14 januari 2013 t/m 31 maart 2013 Na 31 maart 2013 geldt de nieuwe prijs van € 32,95 p/m

SALE

w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

Wij hebben zin in dit nieuwe jaar en starten daarom voortvarend met een flinke (verbouwings)opruiming. Zodat we u in 2013 nog beter de allernieuwste trends op woongebied kunnen laten zien. Profiteer dus nu van kortingen tot wel 60 %!


Woensdag 23 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

vrijdag

vrijdag

25 januari

25 januari

Oorlog met Droog Brood

Kassa 13 speelt in De Pub

WAARDENBURG Herst. Herv. Gem. (Kerkstraat 17a) 09.30 uur ds. M. v. Sligtenhorst, 14.30 uur ds. A. Vlietstra. Herv. Gem. Waardenburg-Neerijnen PKN 10.00 uur ds. K.E. Schonewille, 18.30 uur ds. H.O. Molenaar.

De lachengelen dalen neer uit de humorhemel. De heren van Droog Brood willen niet veel kwijt over ‘Dat wordt oorlog’, maar lachen wordt het zeker in De Poorterij. foto: Bob Bronshoff

De Bommelerwaardse band Kassa 13 is sinds drie jaar actief met muziek van onder meer The Dandy Warhols, Adele en U2. Ze zijn te bewonderen vanaf 22:00 uur in De Pub in Rossum.

WELL Ned. Herv. Gem. te Well/Ammerzoden 10.00 uur ds. J. Verdijk.

DONDERDAG 24 JANUARI

zondag 27 januari

TUIL - Ned. Herv. Gem. 09.30 uur ds. F.W. van IJsseldijk, (H.A.).

AALST Herst. Herv. Gem. 11.00 en 16.30 uur ds. J.L. Schreuders. Herv. Gem. 09.30 uur ds. P.H. van Trigt (bed. H. Doop), 18.30 uur ds. D.J. Cuperus.

VARIK - R.K. Kerk 09.30 uur dhr. V. v.d. Helm.

AMMERZODEN Verpleeghuis Het Zonnelied 14.30 uur ds. H.J. Paas. BRUCHEM Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. W.C. Meeuse, 18.30 uur ds. C.H. Bijl. EST Herv. Gem. 10.00 en 18.30 uur ds. W. Altena. GAMEREN Herst. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. A.C. Rijken (Gambora). Herv. Gem. 09.30 uur ds. G. Wassinkmaat, 18.30 uur ds. M. van Ruitenbeek.

WWW.HETKONTAKT.NL

service

Kerkdiensten Bommelerwaard

VELDDRIEL Parochie H. Martinus 19.00 uur Gezinsviering pr. S. Schevers (zaterdag 26 januari).

ZALTBOMMEL Evang. Gem. Bommelerwaard (Toermalijn, Wielkamp 1) 10.00 uur Aart Haverkamp. Evangelisatie Herst. Ned. Herv. Kerk 14.30 uur ds. J.G. Blom. Geref. Kerk Vrijgem. GELDERMALSEN Vrije Evang. Gem. de Ark (MBO He- 10.00 uur ds. R. Sietsma, 16.30 licon) 10.00 uur ds. A. den Hartog. uur ds. K. Harmanny. Herv. Gem. Sint-Maarten PKN 11.00 uur ds. A. Boezewinkel en past. B. Bus. PKN HAAFTEN Het Anker 11.00 uur ds. A. BoezeEvang. Gem. Haaften e.o. (Dorpshuis, Dorpshuisstraat 2) 10.00 uur winkel en past. B. Bus (Martinuskerk, Oliestraat). R.K. St. Martinus Piet/Johanna Hagen. Herv. Gem. Parochie 11.00 uur Oecumenische PKN 09.30 uur ds. A.C. de Kruijf, viering, ds. A. Boezewinkel en past. 18.30 uur ds. G. Wassinkmaat. B. Bus. Volle Evangelie Gem. De Kandelaar (sportcomplex CamHEDEL bium, Courtine 4) 10.00 uur ieder Herv. Gem. 09.30 uur ds. J.J. Mulheeft iets dienst. der, 18.30 uur dhr. T.R. Rietveld. R.K. Kerk H. Willibrordus 11.00 ZUILICHEM uur Woord- en Communieviering, Geref. Kerk Gameren/Zuillichem J. Vriesema. 09.30 en 18.30 uur ds. H.J. Paas. Herv. Gem. 09.30 uur ds. B. van HEEREWAARDEN Werven, 18.30 uur ds. L. van Rees. Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.H. Kerssen.

Medische diensten

HELLOUW Herv. Gem. 09.30 uur kand. G. van den Berg, 18.30 uur ds. G. Schaap. KERKDRIEL Alemzaal Leijenstein 17.30 uur Eucharistieviering, past. B. Bus (zaterdag 26 januari). Prot. Gem. 10.00 uur ds. M. Baan. St. Martinus Parochie 08.00 uur Eucharistieviering (vrijdag 25 januari). 11.00 uur Gezinsviering, past. S. Schevers. KERKWIJK Herv. Gem. PKN Kerkwijk/Delwijnen 09.30 uur ds. C.H. Bijl, 18.30 uur ds. P. Vernooij. OPIJNEN Herv. Gem. 11.00 uur ds. F.W. van IJsseldijk (bed. H.A.). POEDEROIJEN Herv. Gem. Poederoijen en Loevestein 09.30 uur ds. J. van Oostende, 18.30 uur ds. C. Hendriksen.

16 vrije tijd

HUISARTSENPOST 0900-8866. Voor spoedeisende medische hulp buiten de openingstijden van de eigen huisartsenpraktijk. Adres: Van Heemstraweg West 11, Zaltbommel. APOTHEKEN Buiten de openingstijden van de Bommelerwaardse apotheken is de Dienstapotheek in de hal van het JBZ bereikbaar (Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch, tel. 073-5535999). SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Den Bosch, 24 uur per dag bereikbaar voor mensen met levensvragen, zorgen, verdriet of iets fijns dat ze willen delen, tel. 0900-767 of 073-6140048. STEUNPUNT WELZIJN BOMMELERWAARD EN HEEREWAARDEN Bernhardstraat 4, 5331 TA Kerkdriel, 0418-634231

meer service online op www.hetkontakt.nl

Nieuw in Hedel: Zwanendance =:9:A™ Zaterdag 2 februari wordt in herberg De Zwaan in Hedel de eerste editie gehou-

den van Zwanendance. Het feest is voornamelijk gericht op jongeren die van dance-muziek houden. De muziek wordt verzorgd door dj’s uit Hedel en omstreken. De eerste editie staat in het teken van verrassende samenwerkingen en heet DJ SO RYAN L & Friends. De naam van de dj is de afkorting van Smooth Operator Rocks You All Night Long. De ‘friends’ zijn Loren Nine Geerts, Jan van Hekezen en Roy Boeijmeer. Zangeres Loren Nine was in 2011 één van de finalisten tijdens de Birdy Contest van Giel Beelen op 3FM. Ze zal in Hedel de vocals van een aantal tracks live vertolken. Jan van Hekezen is saxofonist en toerde jarenlang met de Louis Windzak Soulband door het land. Hij speelde veel soul, jazz en blues. Net als Loren Nine was hij te gast bij Giel Beelen en De Wereld Draait Door. Tegenwoordig doet hij het wat rustiger aan, maar de uitnodiging voor Zwanendance wilde hij graag aannemen. Voor Roy Boeijmeer is Hedel de laatste stop voordat hij op wereldreis gaat. Hij is de zanger van de Hedelse coverband The Fact en ook hij zal zijn stem laten horen tijdens een aantal housetracks. Zwanendance begint om 21:30. Meer informatie is te vinden via Facebook.

Kaarten in De Aak 19:30, Zaltbommel, De Aak. Klaverjassen en jokeren. Meedoen kost 2,50 euro, iedereen heeft prijs. Film: Bij de beesten af 20:00, Neerijnen, Het Stroomhuis, Van Pallandtweg 1. Beroemde Nederlandse natuurdocumentaire uit 1972, geregisseerd door Bert Haanstra. Entree 5,- euro. De voorstelling is alleen toegankelijk voor leden van het filmhuis van het Stroomhuis. Lid worden kan gratis aan de kassa. www.stroomhuisneerijnen.nl Biodanza 20:00, Woudrichem, De Veste. Kennismakingavond. Meer informatie: 0628163462 of www.wishare.nl VRIJDAG 25 JANUARI

Wintermarkt 19:00-21:00, zaterdag 9:0013:00, Bruchem, kerkelijk centrum Kosterijstraat. Markt in de sfeer van kunst en kitsch, met klein antiek, serviezen, zilver en brocante. Ook allerhande praktische spullen, boeken, kleding en speelgoed ontbreken niet. Wie trek krijgt, kan aanschuiven voor pannenkoeken of koffie met vers gemaakt gebak. Inlichtingen bij Gera van Tuijl: 06-15136646. Ook zaterdagochtend.

Hotel. Life of Pi, van Oscar winnaar Ang Lee, is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Yann Martel en vertelt het verhaal van de onwaarschijnlijke overlevingstocht van de jonge Pi (Suraj Sharma) op zee. Entree 9,00 euro. Vanaf 12 jaar. Reserveren: 0418-575025. Droog brood (cabaret) 20:15, Zaltbommel, De Poorterij. www.poorterij.nl Liederentafel 20:30, Alem, dorpshuis De Drie Linden. Lekker meezingen uit de bundel. Wie iets wil voordragen of zingen krijgt daar ook volop de kans voor. Gastkoor is ‘t Is niet te geleuve uit Den Bosch. De entree is gratis. Vergadering ijsclub 20:30, Hurwenen, eetcafé d’n Hoek. Algemene Ledenvergadering IJsclub Hurwenen. Het bestuur legt verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor 2013. Kassa 13 in De Pub 22:00, Rossum, De Pub. De toegang is gratis. ZATERDAG 26 JANUARI

Wintermarkt 9:00-13:00, Bruchem, kerkelijk centrum Kosterijstraat. Meer informatie: zie bij vrijdag.

Grote bingo 14:00, Zaltbommel, De Aak. Met mooie prijzen zoals levensmiddelen. Plankjes kosten 2,50 euro. Literaire film Menuet 14:30, Neerijnen, Stroomhuis, Van Pallandtweg 1. Extra filmvoorstelling ter ere van de regisseur, Lili Rademakers. Zij woont in Italië en komt voor deze film speciaal naar Neerijnen. Menuet is een roman van de Vlaamse schrijver Louis-Paul Boon (1955) Entree: 5,- euro. www.stroomhuisneerijnen.nl Nieuwjaarsconcert Juliana-Concordia 17:00, Gameren, Gambora. Nieuwjaarsconcert van fanfarecombinatie Prinses JulianaConcordia. Het opleidingsorkest Désibel treedt ook op. Het concert heeft een extra feestelijk tintje, vanwege de bekendmaking van de winnaar van de verkiezing Gamersche Goeierik en Hèmertse Held 2013. Het Bombardement 18:00, Zaltbommel, Apollo Hotel. Kort voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, raakt de jonge bokser Vincent verliefd op Eva. Als op 14 mei 1940 het centrum van Rotterdam door de Duitsers gebombardeerd wordt, verliezen de jonge geliefden elkaar uit het oog. Entree 7,euro. Vanaf 12 jaar. Reserveren: 0418-575025.

Nieuwjaar OBK Brakel 19:30, Brakel, Wilhelminahof. Nieuwjaarsconcert van fanfare Oefening Baart Kunst. Eerst speelt het B-orkest onder leiding van Carolina van Zanten. De fanfare zal onder leiding van Leon Vliex onder andere Gaelforce en Nessun Dorma spelen uit de opera turandot van Puccini. Na de pauze staat traditionele nieuwjaarsmuziek zoals Wien Bleibt Wien en de Radetzki Mars op het proramma. De toegang en koffie is gratis. www.obkbrakel.nl Uitvoering Podium 20:00, Aalst, dorpshuis ‘t Gement. Meer informatie: zie bij vrijdag. Er is ook een voorstelling op zaterdag 2 februari. Soep & Sounds 20:00-1:00, Alem, dorpshuis De Drie Linden. De toegang is gratis. Cantamigo Folklore 20:00, Neerijnen, Het Stroomhuis, Van Pallandtweg 1. Cantamigo Folklore speelt ritmes uit heel Latijns-Amerika. Toegang 10,- euro. Liefhebbers kunnen drie concerten met wereldmuziek bijwonen voor de prijs van twee. De andere concerten zijn op 16 maart en 24 mei. De aanbieding geldt alleen bij vooraf reserveren en betalen. www.stroomhuisneerijnen.nl

Verliefd?! Wat nu 19:30, Gameren, Elim, Delkant. Mevrouw A. Hoek-van Kooten geeft op de jongerenavond van NPV Bommelerwaard een inleiding over liefde, verkering en seksualiteit. Ds. G. Wassinkmaat neemt plaats in het forum. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting, met een drankje en een hapje. Uitvoering Podium 20:00, Aalst, dorpshuis ‘t Gement. Podium speelt de komedie ‘Man in de aanbieding’ door Jos Schepers. De entreeprijs is 6,- euro voor volwassenen en 3,- euro voor kingeren tot 12 jaar. Er zijn ook voorstellingen op zaterdag 26 januari en zaterdag 2 februari. Kienen in Well 20:00, Well, voetbalkantine. Opbrengst voor het onderhoudsfonds van de hervormde gemeente Well/Ammerzoden. Life of Pi (3D) 20:15, Zaltbommel, Apollo

ZONDAG 27 JANUARI

Een prins om apetrots op te zijn O6AI7DBB:A™ In het paleis wordt een prins geboren: Wildeman! Zijn papa en mama zijn zielsgelukkig met de troonopvolger, totdat blijkt dat er iets geks is met het kind. Hij is te druk, te wild. Is hij niet eigenlijk... een aap? Zijn vader stuurt hem weg uit het paleis en Wildeman zwerft tot het randje van de aarde. Als hij eindelijk zijn plek vindt, blijkt hij dichter bij huis dan iemand had kunnen denken. Hij is een held geworden. Zijn vader is trots. Apetrots. De familievoorstelling Wildeman (6+) van Theater Sonnevanck, de Nationale Reisopera en het Nederlands Symfonieorkest is zondag om 14:30 te zien in De Poorterij. foto: Jochem Jurgens


Woensdag 23 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

17 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

zondag

vrijdag

26 januari

27 januari

1 februari

Soepenfestival krijgt winterse tegenhanger

Vogels spotten in Hedelse Bovenwaard

Winnaar Cameretten 2010 in De Poorterij

De organisatoren van het jaarlijkse Soepenfestival Alem hebben besloten om in de stijl van de vroegere jeugdsoos ook eens een muzikaal evenement in de winter te organiseren. De Ammerzodense dj Joost (Wels) neemt zijn toehoorders mee op een muzikale tijdreis. De toegang is gratis tot het dorpshuis. Net voor sluitingstijd (1:00) kunnen de feestgangers voor 1, euro een heerlijke kop soep scoren.

Samen met de Natuurwacht Bommelerwaard op zoek naar (water)cvogels die in de Hedelse Bovenwaarden - de uiterwaarden van de Maas ten oosten van Hedel - een winterverblijfplaats hebben gezocht. Er is ook aandacht voor de geschiedenis van het landschap. Deelname is gratis. Verzamelen om 10:00 bij de parkeerplaats aan de Gementweg. Informatie bij Beppie Schothorst (06-20558388).

Jasper van Kuijk is ongetwijfeld een van de grootste cabarettalenten van dit moment. Hij won zowel de jury- als de publieksprijs tijdens Cameretten 2010. De jury roemde zijn prettige podiumpersoonlijkheid, maar bovenal zijn ijzersterke actuele thematiek. In zijn programma ‘t Kan Nie Op verkent Van Kuijk in De Poorterij wat het met je doet als je de wereld alleen bekijkt via je televisiescherm.

www.cantamigo.nl Kouwe kak en tatoeage 20:00, Nederhemert, dorpshuis De Gaarde. Toneeluitvoering van Uit Vriendschap, op uitnodiging van de oranjevereniging. De entree voor leden bedraagt 4,- euro en voor niet-leden 6,- euro. Kinderen tot en met dertien jaar betalen 2,- euro. Er is ook een voorstelling op 2 februari. Meer informatie: M.A. Verwijs (06-11008119). www.oranjeverenigingnederhemert.nl Life of Pi (3D) 20:15, Zaltbommel, Apollo Hotel. Meer informatie: zie bij vrijdag. Bouwersbal 20:30, Zaltbommel, Het Hof. Bouwersbal van carnavalsvereniging De Wallepikkers. Met een bijzonder welkom voor alle bouwers van de wagens voor de optocht, de loopgroepen en hun sponsoren. Ook alle andere Mispelgatters zijn welkom. M.m.v. DJ Daffie en Blaaskapel De Mispelkrakers. Carnavalskleding verplicht, toegang gratis. ZONDAG 27 JANUARI

Spinningmarathon 09:00, Ammerzoden, Uniek Fitness. Uniek Fitness houdt van 09.00 tot 13.15 uur een spinningmarathon voor een goed doel: Stichting Ambu-

lance Wens. Meer info: 0735947040. Winterwandeling 10:00-12:00, Hedel, parkeerplaats Gementweg. Samen met de Natuurwacht Bommelerwaard op zoek naar (water)vogels in de Hedelse Bovenwaarden. Informatie bij Beppie Schothorst (0620558388). Opwermen in Alem 11:11, Alem, De Drie Linden. De Bloas en Boem Band houdt vooruitlopend op het komende carnaval een ‘opwermer’. De band opent met de nieuwe carnavalsnummers, waarna de Alemse jeugdgroep Tuf Tuffers het overneemt. Ook De Stieffels uit Den Bosch treden op. De entree is gratis. Wreck-it Ralph (3D) 13:15, Zaltbommel, Apollo Hotel. Entree 8,50 euro. Vanaf 6 jaar. Reserveren: 0418-575025. Percussie 14:00, Zatlbommel, De Verdraagzaamheid. In De Verdraagzaamheid wordt een workshop Percussie gegeven door de West-Afrikaanse percussionist John T. Dakpo. Meer informatie: 0418512656. Kaartmiddag 14:00-17:00, Kerkdriel, Kulturhus Leyenstein. De buren van het Kulturhus organise-

ren de tweede kaartmiddag. De bezoekers stellen zelf groepjes van vier samen en bepalen welk spel ze willen doen. Deelname is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening. Voor kaarten wordt gezorgd. Koffiemiddag senioren 14:00-16:00, Hedel, seniorenhof De Munt, Dreef 3. Een praatje maken onder het genot van koffie of thee met iets lekkers. Entree en koffie gratis. Boek over Afrika 14:00, Zuilichem, Het Witte Huis, Meidijk 7. Lezing met boekpresentatie van Marianne van Bakel over haar verblijf in Zambia (1979-1982). In haar boek ‘Kloppend hart van Afrika’ beschrijft ze haar ervaringen. Die zijn nog actueel, merkte ze toen ze in 2009 terugging. Bezoekers kunnen een traditioneel Zambiaans gerecht proeven en voorwerpen uit Zambia kopen. Ook stelt Van Bakel enkele van haar schilderijen ten toon. De opbrengst is voor de vertaling van het boek in het Engels, zodat de Zambiaanse bevolking het ook kan lezen. Entree: 5euro. Inlichtingen en opgave: Ireen Thunnissen (0418672844 of ireen.th@planet. nl) of Birgit Verkleij (0418672192). Prinsverkiezing 14:11, Kerkdriel, café De

Kroon. Prinsverkiezing jeugdcaranavalsvereniging De Piepelenbergers. Wildeman 14:30, Zaltbommel, De Poorterij. Familievoorstelling (6+). www.poorterij.nl Het Bombardement 15:30, Zaltbommel, Apollo Hotel. Meer informatie: zie bij zaterdag. Gloriedienst 18:30, Zuilichem, gereformeerde kerk, Zijlstraat 1. Dienst met extra aandacht voor muziek. Imke Verwijs speelt op de harp en Judy Blank zingt terwijl ze zichzelf begeleidt op de piano. Vesperdienst 19:00, Culemborg, Grote of Barbarakerk. Cantate BWV 131: ‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir’ van J.S. Bach uitgevoerd door de Barbara Cantorij en Concerto da Fusignano. Het geheel staat onder leiding van Marijn Slappendel. www.barbaracantorij.nl Film: Amour 20:15, Zaltbommel, Apollo Hotel. Een gepensioneerde muzieklerares krijgt een herseninfarct. Dit stelt de relatie met haar man en haar dochter op de proef. Met dit drama won de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke (Das weisse Band) de Gou-

den Palm op het filmfestival van Cannes in 2012. Entree 8,- euro. Vanaf 12 jaar. Reserveren: 0418-575025. MAANDAG 28 JANUARI

Meditatie/mindfulness 20:00-22:00, Hurwenen, Hurns kerkje, Dorpsplein 14. Meditatiegroep Rivierenland houdt een instroomavond. Ervaring is niet nodig. Na de kennismaking kunnen belangstellenden de wekelijkse meditatieavonden bijwonen. Deze worden begeleid door ervaren beoefenaars uit de groep die bestaat sinds 1996. Dat kost 6,- euro per keer. Voor informatie en aanmelding: Rochelle Griffin (0418661646, graag voor 20:00, of sangharivierenland@chello. nl).

De kleuter Klara voelt zich afgewezen door crècheleider Lucas, de beste vriend van haar vader, en vertelt dat hij haar misbruikt heeft. “Ik ken mijn kleine meid, ze heeft nog nooit gelogen”, zegt Klara’s vader. Daarmee lijkt het oordeel definitief geveld: Lucas’ leven verandert in een nachtmerrie.

™@aVgVkZgiZaiYZhX]ddaY^gZXig^XZYVioZ^hb^hWgj^`i#

Vogelcursus 19:30, Heerewaarden, Bezoekerscentrum De Grote Rivieren. Eerste avond van Vogelcursus door IVN Maas en Waal. Aanmelden kan bij Gerard van Doremaele: 0418633631 of gvandoremale@ gmail.com of via het Bezoekerscentrum: 0418-572831. Vergadering ZVV 19:30, Zaltbommel, gemeentekantoor, Hogeweg 11. Maandelijkse steunfractievergadering van Zaltbommel Veranderen met Visie. Dit keer zijn vooral de inwoners

Hij ziet zijn leven, dat hij kort na zijn scheiding net weer op de rit had staan, in scherven vallen. Voor zijn vriendengroep staat vast dat Klara de waarheid vertelt. Lucas probeert iedereen wel uit te leggen dat er niets gebeurd is, maar niemand wil nog luisteren. Vinterberg laat geen twijfel bestaan dat zijn sympathie ligt bij de kwetsbare Lucas en dat de aantijging niet waar is. Hij laat de kijker zien en voelen hoe dwingend en vergaand collectieve woede gaat. Die kijker krijgt vooral de sociale terreur mee en wat minder de details van de rechtsgang. Met deze slimme keuze overtreft de maker volgens een recensie in De Volkskrant zijn kaskraker Festen. De rol van Lucas wordt magistraal gespeeld door Mads Mikkelsen, onlangs nog te zien bij Cinemaarten, als verlichte arts, in A Royal Affair. Mikkelsen won zeer terecht de acteursprijs in Cannes. De film is te zien op dinsdag 29 januari om 20:15 uur in De Poorterij. De entree bedraagt 6,50 euro. Reserveren aanbevolen: cinemaarten@planet.nl.

q WWW.CINEMAARTEN.NL

Passage Gameren 19:45, Gameren, Gambora. Hans Flamman uit Zaltbommel vertelt de vrouwen van Passage over zijn tocht naar Santiago de Compostela. Gasten zijn welkom. Geestelijke groei 20:00, Kerkwijk, dorpshuis. Interkerkelijke toerustingsavond van de werkgroep Geestelijke Groei Bommelerwaard. Ds. Maarten Ezinga gaat in op het thema ‘De vervulling met de Heilige Geest’. Na de pauze is er volop gelegenheid om te reageren op het thema. Toegang, koffie en thee zijn gratis, wel is er een collecte aan de uitgang. www.geestelijkegroeibommelerwaard.nl

DINSDAG 29 JANUARI

Hoe een kleuter een leven verwoest ķĞĩığĬĪĪĢĩšFilmtheater Cinemaarten vertoont Jagten van Thomas Vinterberg. Vinterberg, met name bekend van het zeer succesvolle Festen, heeft met Jagten opnieuw een film gemaakt over (vermeend) misbruik van een kind en met name de gevolgen voor de naaste omgeving.

van de kern Zaltbommel welkom met vragen.

Film: Jagten 20:15, Zaltbommel, De Poorterij. WOENSDAG 30 JANUARI

Samen eten Hedel 12:00, Hedel, Gelre’s End. De kosten voor de gezamenlijke maaltijd bedragen 8,50 euro per persoon, inclusief één consumptie en koffie of thee na afloop. De zaal gaat om 11:30 open. Aanmelden kan tot 28 januari bij Marianne Lagarde (073-5994508) of Adrie Quik (073-5993098). Vervoer kan geregeld worden.

uitgaan

zaterdag

DONDERDAG 31 JANUARI

Aanpassing in woning 13:30, Kerkdriel, Leyenstein. Voorlichting over domotica: aanpassingen in woningen voor gemak en veiligheid. Er zijn ook kraampjes met informatie. Gezond verstand-avond 19:30, Hurwenen, Hurns kerkje, Dorpsplein 14. Harm Valentijn spreekt over de therapie van Hulda Clark, die veel weet van kwaaltjes en ziekten die je gewoon zelf thuis kunt genezen. Entree 10,- euro. Aanmelden via niels@sneyders.nl of 0418662815/06-54973001. gezondverstandavonden.nl VRIJDAG 1 FEBRUARI

Jasper van Kuijk 20:15, Zaltbommel, De Poorterij. Cabaret. www.poorterij.nl Lampionnenoptocht 18:30, Poederoijen, vertrek vanaf de schuur van Jan en Hans Bok, Dorpsweg 14. Sirkelslag Young 19:30-21:30, Kerkdriel, protestantse kerk, Teisterbandstraat 1. Spel voor jongeren in kerken in heel Nederland die online met elkaar in verbinding staan. Deelname is gratis, aanmelden kan tot maandag 28 januari via petra-oldenhuis@live.nl. www.sirkelslag.nl

Vogelcursus

Vijf jaar Van Alles Wa

ĥĢĢįĢĴĞĞįġĢīš IVN Maas en Waal organiseert in bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden een cursus over vogels en hun biotopen. De cursus bestaat uit zeven cursusavonden op dinsdag en zeven excursies op zondagochtend, verdeeld over het jaar. Op 29 januari om 19:30 uur is de eerste cursusavond. De kosten bedragen 50,- euro. Opgeven of meer informatie kan via Gerard van Doremaele (0418-633631, gvandoremaele @gmail.com) of met het bezoekerscentrum (0418-572831).

įĬİİIJĪš Toneelgroep Van Alles Wa uit Rossum bestaat vijf jaar. Dat jubileum gaat niet onopgemerkt voorbij. Op 1 en 2 februari staat de toneelgroep op de planken met twee eenakters. De twee stukken van Carl Slotboom staan lijnrecht tegenover elkaar. ‘Kip met friet’ gaat over een deftige familie in een restaurant waar de inrichting, bediening en medegasten zeer te wensen over laten. Na de pauze speelt Van Alles Wa ‘Lang zal die leven’. De jarige Gerrit besluit het er eens van te nemen en neemt zijn familie en de buurvrouw mee naar een sjiek restaurant. Het gezelschap is echter niet bepaald het slag mensen dat gewend is om in dergelijke gelegenheden te vertoeven. Kaartjes kosten 6,50 euro en zijn te koop bij de servicebalie van Coop Den Boer in Rossum, via Ricardo van Luijn (0418-663008) en elke maandag van 19:00-20:00 uur in dorpshuis De Parel.

Lampionnen voor jarige koningin ĭĬĢġĢįĬĦħĢīš Oranjevereniging Juliana organiseert vrijdag 1 februari een lampionnenoptocht ter ere van de 75e verjaardag van koningin Beatrix. De optocht vertrekt om 18:30 uur vanaf de schuur van Jan en Hans Bok aan de Dorpsweg 14. De tocht zal niet zo lang duren, zodat ook de allerkleinsten het volhouden. Drum & Streetband Zuilichem zorgt voor muzikale begeleiding. Wie geen lampion heeft, mag er bij het startpunt één ophalen. Na afloop is er warme chocolademelk.

In het najaar viert Van Alles Wa het tweede deel van het jubileum. Dan haalt de toneelgroep de bekende familie Bruinsma weer naar het Rossumse toneel.

q WWW.VANALLESWA.COM


onroerend goed

Woensdag 23 januari 2013

GRUTAKKER Unieke nieuwe woningtypen Deze woningen brengen het allerbeste samen in woongenot, leefcomfort en kostenbesparing. Het woongenot uit zich in de prachtige architectuur en de hoogwaardige afwerking. Met zeer scherpe verkoopprijzen bieden deze woningen aanmerkelijk gunstige lasten voor de ruimte en het comfort. Dit in combinatie met de lagere energieverbruik door de toepassing van zonnecollectoren, maakt deze woningen uniek in prijs ĂŠn kwaliteit.

19

H E D E L

Informatiedag op de bouwlocatie

Zaterdag 26 januari a.s. van 11 tot 13 uur

van

M af â&#x201A;Ź et Bij 237 Zond .600 erP ,- in lan: c

K

l. 21

J

%B

TW

Ve r k o o p Met de afbouw van fase 3 en de voorbereiding van fase 4 vordert de realisatie van deze prachtige wijk. In fase 4 worden nieuwe woningtypen aangeboden voor zeer aantrekkelijke prijzen. Dit zijn 10 vrijstaande woningen aan het water en 6 charmante tweekappers. Mocht u interesse gewekt zijn, kijk dan op www.grutakker.nl voor de laatste stand van zaken of laat u informeren door de makelaar tijdens de informatiedag. K

Vrijstaande waterwoningen Prijs vanaf: â&#x201A;Ź 339.750,- v.o.n. incl. 21% BTW

Charmante tweekappers

Deze woningen worden u ook aangeboden

Ontwikkeling

vanaf â&#x201A;Ź 237.600,-

met

De Waal 2 5684 PH Best www.berlaere.nl

tBGUSFLCBSFSFOUF PPLJO t(SPOECBOLBMTBnPTTJOHTWSJKEFFM t7FJMJHUFmOBODJFSFONFU/)( t-BHFSFJOLPNFOTFJTIZQPUIFFLUPFUTJOH t-BHFSFNBBOEMBTUEPPSSFOUFWPPSEFMFO

Informatie Waterstraat 23 5301 AH Zaltbommel Tel. 0418 - 68 03 00 www.vankesselsmit.nl

De BijZonderPlan adviseur is aanwezig op de informatiedag, kom langs en informeer naar uw mogelijkheden!

www.grutakker.nl PRACHTIG WONEN IN ZALTBOMMEL, DAT KAN IN WESTENDORP.

START VERKOOP 2 FEBRUARI

START VERKO O 2 FEBR P, UARI

Locatie:

5XLPZRQHQPHWDOOHYRRUGHOHQYDQQLHXZERXZWHJHQHHQ]HHUVFKHUSHSULMVNDQRRNLQGH

)LHS:HVWHQGRUSODDQÇŠ=DOWERPPHO

Waluwe II'H]HUXLPRSJH]HWWHNDPHUZRQLQJHQPHWHHQZRRQRSSHUYODNYDQFD100 m² VWDUWHQPHWHHQYDQDISULMVYDQ â&#x201A;Ź

164.950,-KHEEHQHHQUXLPHHQ]RQQLJHWXLQHQ

Tijd & datum:

]LMQGRRUPLGGHOYDQGLYHUVHRSWLHVDDQWHSDVVHQQDDUDOOHSHUVRRQOLMNHZHQVHQ3UDFKWLJ

IHEUXDULYDQWRWXXU

ZRQHQLQ=DOWERPPHOGDWNDQLQWestendorp.

MEER INFORMATIE:

!

WWW.WONENINDEWALUWE2.NL

9RRUGHYHUNRRSYDQGLWQLHXZERXZSURMHFWLVKHWǤ1LHXZEHOHLGXLWJLIWHYDQERXZNDYHOVWEYZRQLQJERXZǼYDQGHJHPHHQWH=DOWERPPHOYDQWRHSDVVLQJ2PYRRUHHQZRQLQJLQDDQPHUNLQJWHNRPHQLV LQVFKULMYLQJRSGHDOJHPHQHZDFKWOLMVWYDQGHJHPHHQWH=DOWERPPHOHHQYHUHLVWH.LMNYRRUGHYRRUZDDUGHQRSZZZZRQHQLQGHZDOXZHQORIQHHPFRQWDFWRSPHWGHJHPHHQWH=DOWERPPHORS

WESTENDORP DE WALUWE FASE II


Autobedrijf van Tuyl is gevestigd in Herwijnen en is al sinds 1968 actief in de handel van nieuwe en gebruikte autoâ&#x20AC;&#x2122;s en is gespecialiseerd in lichte bedrijfswagens en compacte campers. Wij hebben ons pand zo volledig mogelijk ingericht om u volledig van dienst te kunnen zijn. Wij nodigen u van harte uit om in onze showroom een kijkje te nemen.

In onze werkplaats hebben we op korte termijn ruimte voor een:

el...? h c a k f o t u o h t Warm me outklovers!

ls en h Kettingzagen, kache

Allround monteur Wij vragen: Flexibele werkinstelling Kunnen werken in een team Goede omgangsvormen In bezit van APK is een prĂŠ

Wij bieden: Prima salaris Goede secundaire arbeidsvoorwaarden Informele werksfeer

GeĂŻnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie voor vrijdag 1 februari aanstaande met CV naar:

Ook VERHUUR WBOBMMFSMFJNBDIJOFT .FSUTUSBBUr5&;VJMJDIFN 5FMr'BY

www.teeuwentuinmachines.nl

ZUIDERZEEMUSEUM ENKHUIZEN

A

L M K E R K tot en met wo. 30-01-2013 Op 27 januari 2013 is er weer een gezellige kleuterbioscoop voor de allerkleinsten. Aanvang om 11.00 en 11.45 uur. Deze keer met Nijntje De Film!

Op 29 januari 2013 om 20.00, 20.30 en 21.00 uur is er weer een Ladies Night. Deze keer met de romantische komedie â&#x20AC;&#x153;Verliefd op Ibizaâ&#x20AC;?. Inloop vanaf 19.30 uur.

Het leukste uitje

Autobedrijf van Tuyl t.a.v. Henry van Tuyl Nieuwesteeg 48 4171 CW Herwijnen

EREN

GRATIS RESERV

HOLLYWOUD Programma van do. 24-01-2013

Meer informatie over deze speciale voorstellingen vindt u op onze website www.hollywoud.nl

van Noord-Holland 2011 Bron: ANWB

LIKE ONS OP FACEBOOK EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS! Om uw bezoek nog aangenamer te maken is ons gebouw voorzien van klimaatbehandeling. Daardoor is het bij ons nooit te warm of te koud.

www.van-tuyl.nl

POWERED BY HET KONTAKT EDITIES

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. 2 zware deurdrangers â&#x201A;Ź25,-; bankschroef kl â&#x201A;Ź15,-; 2 schoorsteen cott kappel, v. elk rookkanaal â&#x201A;Ź30,-. Tel. 073-5991532. T.k. 2,5 zitsbank m. 2 st klass. P.n.o.t.k. Tel. 0683025577 na 18.00 u.

NIJNTJE DE FILM â&#x20AC;&#x201C; PREMIĂ&#x2C6;RE Zo. 27-01 11.00/11.45 kleuterbioscoop, Wo. 30-01 11.00/13.00/14.45 THE IMPOSSIBLE Do. 24-01 11.00/13.35/19.00, Vr. 25-01 11.00/19.00, Za. 26-01 19.00, Zo. 27-01 15.45/19.00, Ma. 28-01 11.00/13.35/19.00, Di. 29-01 11.00/13.35/18.25, Wo. 30-01 11.00/19.00 DJANGO UNCHAINED Do. 24-01 21.15, Vr. 25-01 21.15, Za. 26-01 21.15, Zo. 27-01 21.15, Ma. 28-01 21.15, Di. 29-01 20.40, Wo. 30-01 21.15 GANGSTER SQUAD Do. 24-01 21.00, Vr. 25-01 20.30, Za. 26-01 20.30, Zo. 27-01 20.30, Ma. 28-01 21.00, Di. 29-01 18.30, Wo. 30-01 21.00 AMOUR Ma. 28-01 18.35, Di. 29-01 13.45 FINDING NEMO 3D 3D NL Do. 24-01 16.05, Vr. 25-01 14.00/16.15, Za. 26-01 11.00/13.30/16.15, Zo. 27-01 11.00/13.30/16.15, Ma. 28-01 16.05, Di. 29-01 16.05, Wo. 30-01 13.30/16.15 HET BOMBARDEMENT Do. 24-01 11.00/18.30, Vr. 25-01 11.00/18.25, Za. 26-01 18.25, Zo. 27-01 18.25, Ma. 28-01 11.00/18.30, Di. 29-01 11.00, Wo. 30-01 11.00/18.25 LIFE OF PI 3D Do. 24-01 13.45/18.25, Vr. 25-01 18.35, Za. 26-01 18.30, Zo. 27-01 18.30, Ma. 28-01 13.45, Wo. 30-01 18.25 THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY 3D Do. 24-01 20.40 , Vr. 25-01 21.00, Za. 26-01 21.00, Zo. 27-01 21.00 WRECK-IT RALPH 3D NL Vr. 25-01 16.00, Za. 26-01 11.00/13.10/15.30, Zo. 27-01 13.10, Wo. 30-01 15.30 GROETEN! VAN MIKE Do. 24-01 11.00/14.10/16.15, Vr. 25-01 11.00/14.10/15.45, Za. 26-01 10.45/ 14.10/15.45, Zo. 27-01 14.10, Ma. 28-01 11.00/14.10/16.15, Di. 29-01 11.00/14.10/16.15, Wo. 30-01 14.10/15.45 K3 BENGELTJES Do. 24-01 16.30, Vr. 25-01 13.00/14.35, Za. 26-01 10.45/12.25/14.35, Zo. 27-01 10.45/12.25/14.35, Ma. 28-01 16.30, Di. 29-01 16.30, Wo. 30-01 13.45 3D NL Vr. 25-01 13.45, Za. 26-01 12.45 HOTEL TRANSYLVANIĂ&#x2039;: HOTEL VOL MONSTERS 3D KONING VAN KATOREN Do. 24-01 16.10, Vr. 25-01 16.10, Za. 26-01 16.10, Zo. 27-01 16.10, Ma. 28-01 16.10, Di. 29-01 16.10, Wo. 30-01 16.10 ALLES IS FAMILIE Do. 24-01 18.20, Za. 26-01 18.20, Zo. 27-01 18.20, Ma. 28-01 18.20, Wo. 30-01 18.20 SKYFALL Ma. 25-01 18.00, Za. 26-01 22.45 SNEAK PREVIEW Ma. 28-01 20.30 BOULEVARD: JAGTEN Wo. 30-01 20.30

Ons programma kunt u ook vinden op onze website www.hollywoud.nl DOORNSEWEG TE ALMKERK (BOUWTERREIN), (GRATIS) RESERVEREN 0183-307286

Vacature

APOTHEKERSASSISTENT te Nederhemert

Functie omschrijving: Voor de apotheekhoudende huisartsenpraktijk zijn wij op zoek naar een ervaren apothekersassistent. Het enthousiaste team zoekt een collega voor het apothekers- en doktersassistenten werk. Ervaring met Mira is een pre.  Functie eisen: t+FCFOUøLVOEJH BDDVSBBU øGMFYJCFM DPMMFHJBBMFOQSPGFTTJPOFFM t%JQMPNBBQPUIFLFSTBTTJTUFOU BBOWVMMFOEEJQMPNB EPLUFSTBTTJTUFOUFJTFFOQSFø t#FSFJEUPUIFUOBWPMHFOWBOOBTDIPMJOHø t)FUCFUSFGUFFOGVODUJFWPPSEBHFOJOEFXFFL WBOBGBQSJMø *OEJFOVCFMBOHTUFMMJOHIFFGUWPPSEFGVODUJFHSBBHFFOHFNPUJWFFSEFCSJFGFO$7QFSQPTUWFSTUVSFOOBBSø)VJTBSUTFOQSBLUJKLWBO EFO%PPM #PUFSCMPFNTUSBBU /)ø/FEFSIFNFSU 7PPSøNFFSJOGPLVOUVCFMMFOOBBSUFMø

Ruim 83 jaar zijn wij actief in het voorbehandelen en conserveren van staalconstructies. De werkzaamheden worden ondermeer uitgevoerd aan bruggen, sluizen en technische installaties op raffinaderijen. Van der Ende behoort met 150 medewerkers en een grote en moderne vloot eigen equipment tot een van de grootste bedrijven binnen de staalconserveringsmarkt. Wij zoeken

ASSISTENT UITVOERDERS Voor meer informatie zie de link; vacatures op onze website www.vanderende.nl


Woensdag 23 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

21 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Zwemmedailles įĢĤĦĬš Startgemeenschap Bommelerwaard deed zaterdag mee aan het derde deel van de landelijke EONcompetitie. Er werden veel medailles gehaald en records gevestigd. De heren haalden bij de estafette 4x100m wisselslag een derde plaats. De dames wisten de eersteplaats te pakken op de 4x100m vrije slag. De jongens minioren 4 en later deden goede zaken. Zowel bij de 25m vlinder als bij de 50m rug werd het podium in beslag genomen door Jelle in ’t Veld, Bram Tuppe en Berend Meijers. Bij de dames junioren wist Kimberley Gerritsen twee keer de eerste plaats te bemachtigen op de 50m school en de 100m rug, haar zus Mandy deed hetzelfde op de 50m vrij en de 200m rug. Gerben den Breejen zwom zich naar de tweede plaats op de 100m rug, broer Marco werd tweede op de 200m wisselslag en eerste op de 100m rug. Joop Tuppe werd ook twee keer eerste, namelijk op de 50m school en de 100m rug, Ward in ’t Veld werd op de 50m school tweede. Kim van Krieken werd derde op de 50m vrij en Bregje in ’t Veld werd hierop tweede, net als op de 50m vlinder. Damian van Hemert werd derdeop de 50m vlinder en Jeroen Meesters deed dit op de 50m vrij. Bij de dames jeugd 2 en later werden op de 100m rug en 200m wisselslag Sophie v.d. Broek eerste, Isa Willemsen tweede en Laura van Hemert derde. Stijn v.d. Wetering werd derde op de 100m rug en op de 200m wissel en Thomas Koers werd knap tweede op diezelfde 100m rug. Pijke Daalder pakte ook twee podiumplaatsen, brons op de 50 vrij en goud op de 200m rug. De 200m schoolslag was ook weer een onderonsje van SG Bommelerwaard; Bram van Gent pakte de eerste plaats, Christian van Genderen de tweede en Adriaan Overheul de derde. Ook de dames deden op deze afstand goede zaken, Deborah Sonneveld-Stout werd tweede en Erica Verhoeks werd derde. In totaal werden er 44 nieuwe persoonlijke records gezwommen waarvan een aantal meer dan tien seconden.

Nieuwe spelers Roda Boys ĞĞĩİıš Elroy Boonstoppel en Hans de Jong spelen volgend seizoen voor zaterdageersteklasser Roda Boys Bommelerwaard. Elroy Boonstoppel (28) was zes jaar lang een vaste waarde voor Kozakken Boys. Daarna speelde hij voor Ter Leede, DESK en Madese Boys. Werkendammer Hans de Jong (27) kwam uit voor Kozakken Boys, Stedoco en -momenteel- Schelluinen.

™;gVch<gdcYbVc/È>`addec^Zikddgde^cYZedadcV^hZ!]ddg#Ç

Voetbal

Zaltbommelse trainer na de zomer aan het roer bij GDC

‘De tweede klasse is reëel’ Frans Grondman stapt volgend seizoen blanco in bij GDC. “Ik ben benieuwd naar het spelersmateriaal dat ik tot mijn beschikking heb.” ķĞĩığĬĪĪĢĩš De overstap naar GDC bracht bij zijn huidige club IJFC de nodige verbazing teweeg. Spelers van de IJsselsteinse tweedeklasser hadden nog nooit van Eethen gehoord, maar Frans Grondman had zich goed laten voorlichten. Onder meer door zijn schoonzoons Davey Brothwell en Frenk Schaap, beiden spelers van hoofdklasser Nivo Sparta uit Zaltbommel, de woonplaats van de trainer. “Iedereen die ik sprak schetste een buitengewoon positief beeld van GDC. Het is een club met een streekfunctie. Toen ik op de clubsite zag dat de accommodatie aanzienlijk verbeterd is en dat GDC tegenwoordig een kunsgrasveld heeft, heb ik besloten om te solliciteren.” De klik met voorzitter Henk van der Stelt en de rest van het

GDC-bestuur was er vrijwel meteen. “Ik merkte dat er een gemoedelijke sfeer hing en dat de bestuursleden elkaar goed aanvoelen. Dan weet je dat het goed zit.” Ook Van der Stelt was positief over het gesprek met Grondman en beschreef de Bommelaar eerder deze maand als iemand die vanuit zijn werk jonge spelers goed aanvoelt. “Natuurlijk weet ik wat er binnen die leeftijdsgroep speelt. Ik werk iedere dag met jongeren tussen de 12 en 18 jaar”, vertelt Grondman, die gymleraar is op het Heerenlanden College in Leerdam. “Tegen de leerlingen zeg ik wel eens dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan sport. Voor hen ben ik meer een soort begeleider. Op het

voetbalveld kan ik juist als sportman mijn ei kwijt. Dan is er niks erger dan een gemiste penalty.” Grondman kijkt uit naar zijn overgang naar de Eethense club. Hij is klaar om nieuwe mensen te ontmoeten en bij GDC ‘hopelijk iets moois neer te zetten’. “Omdat je in december zo’n keuze maakt heb ik nog geen wedstrijd van het eerste kunnen zien. Ik ben erg benieuwd naar het spelersmateriaal dat ik tot mijn beschikking heb.” Daarom kan de voormalig trainer van Nivo Sparta, RKDVC en LRC nog niet teveel zeggen over zijn speelwijze. Wel wil hij kwijt dat hij zijn spelers niet iedere zaterdag in een andere formatie laat aantreden. “Ik hanteer één huisstijl en die wil ik samen met

de jongens perfectioneren. Als zij mee gaan denken en mee gaan praten over de tactiek, dan ben ik in m’n element.” Wat de doelstelling betreft is Grondman helder. “Mocht GDC volgend seizoen weer in de tweede klasse spelen, dan gaan we er alles aan doen om daar in te blijven. Mocht de ploeg degraderen, dan wil ik zo snel mogelijk weer terug. De tweede klasse is een reëel streven, zeker gezien hoe GDC het nu doet.” In Eethen krijgt Grondman na de zomer te maken met de erfenis van Michel de Raad en misschien nog wel meer met die van diens voorganger Jan van Grinsven. “Ik ben een makkelijk toegankelijk persoon”, zegt de oefenmeester. “Ik hou wel van dollen en gek doen en ik blijf na de wedstrijd altijd voor een biertje. Mocht de club omhoog zitten met een scheidsrechter dan wil ik wel een wedstrijdje fluiten, leuk zelfs, en voor de jeugd wil ik ook best een keer Sinterklaas spelen of een demotraininkje geven. Maar ik loop niet voorop in de polonaise, hoor.” Tom Oostra

Phoenix trekt aan het langste eind; Podarwic verliest van Redkey Goirle

Frenk Schaap naar topklasser JVC Cuijk

įĢĤĦĬš De volleybalsters van Phoenix wonnen met 3-2. Bij de dames van Podarwic was de uitslag net andersom.

ķĞĩığĬĪĪĢĩ š Frenk Schaap speelt volgend seizoen voor topklasser JVC Cuijk. De speler van Nivo Sparta en de club die wordt getraind door Hans Kraaij jr. kwamen vorige week maandagavond met elkaar tot een akkoord.

Phoenix speelde zaterdag in Middelbeers tegen ODI. ODI staat in de ranglijst één plek boven Phoenix. De eerste twee sets kenden een ongeveer gelijk verloop. De score ging steeds gelijk op en dit resulteerde in beide gevallen in een spannende strijd om de setwinst, waarin vooral Stefanie Hokken zorgde voor de directe punten. Phoenix won de eerste set, ODI de tweede. In de derde set was er geen sprake van spanning. ODI was op alle vlakken de sterkste ploeg en kon gemakkelijk scoren. Het werd 25-16. Om toch nog kans op winst in de wedstrijd te maken moest Phoenix voor een ommekeer zorgen. Dit deden de

dames in de vierde set. Door harde aanvallen af te wisselen met slimme prikballen zorgde Phoenix al vroeg in de set voor een voorsprong. Pauline Koeman bracht Phoenix in een comfortabele positie door een sterke serviceserie neer te zetten. ODI scoorde nog een paar punten, maar Phoenix gaf de inmiddels ruime voorsprong niet meer uit handen; 15-25. In de vijfde set was het in eerste instantie ODI dat het spel maakte. Met 8-5 in het voordeel van ODI werd er van speelhelft gewisseld. Phoenix nam gelijk het initiatief over en haalde de achterstand in. Geholpen door een reeks slechte passes aan Middelbeerse kant won Phoenix de vijfde en beslissende set; 10-15 en daarmee de wedstrijd. Aankomende zaterdag spelen de da-

mes om 16:00 uur in Zaltbommel tegen Triade-VCT uit Tilburg. Podarwic De dames van Podarwic speelden in Goirle tegen Redkey. De vorige keer had Aalst van deze ploeg gewonnen. Maar dit keer ging de eerste set al niet lekker. Podarwic maakte veel fouten met het serveren en de pass kwam niet lekker. Wisselen hielp ook niet en de set ging naar Goirle met 25-16. In de tweede set zette Podarwic mooie aanvallen op, maar de service verbeterde niet. Goirle won met 25-18. Podarwic was zich ervan bewust dat het de derde set moest winnen voor winst, maar dat lukte niet (25-12). Zelfs het laaste puntje bleef achter in Goirle 25-20. Komende zaterdag speelt Podarwic thuis tegen Mikro-Electro.

De transfer werd vorige week woensdag bekend via de website van Regiovoetbal.nl. JVC Cuijk maakte de overstap die dag ook op zijn clubwebsite bekend. Schaap sprak vorige week dinsdagavond nog met sponsors uit de plaats onder de rook van Nijmegen. De aanvallende middenvelder zegt niet blind voor de topklasse te zijn gegaan, maar heeft vooral het goede gevoel over het gesprek met Kraaij jr. in zijn beslissing meegewogen. “Hij wilde me heel graag hebben. Niet voor de breedte,

maar voor de nummer 10-positie.” De blonde ‘sterspeler’ van Nivo Sparta laat weten erg blij te zijn. De speler, zoon van Roda Boys-trainer Gerrie Schaap, is vrijwel wekelijks uitblinker van Nivo Sparta maar is in zijn eentje niet bij machte om dreigende degradatie af te wenden. Schaap speelde enkele jaren geleden nog in de jeugd van PSV en is nog steeds op zoek naar zijn plafond. Vorige week nog schermde hij met de belangstelling van een handvol hoofdklassers en een topklasser. Die laatste blijkt nu dus JVC Cuijk te zijn. Deze club staat momenteel achtste in de topklasse en speelt in een poule met roemruchte amateurclubs als FC Lienden, WKE, De Treffers en Achilles’29.


Vacatures

Woensdag 23 januari 2013 Obama wil gas uit Ottoland Actueel nieuws op www.hetkontakt.nl

Ruim 83 jaar zijn wij actief in het voorbehandelen en conserveren van staalconstructies. De werkzaamheden worden ondermeer uitgevoerd aan bruggen, sluizen en technische installaties op raffinaderijen. Van der Ende behoort met 150 medewerkers en een grote en moderne vloot eigen equipment tot een van de grootste bedrijven binnen de staalconserveringsmarkt. Wij zoeken

VOORLIEDEN Voor meer informatie zie de link; vacatures op onze website www.vanderende.nl

Vraag een gratis proefexemplaar aan van ons natuurmagazine. Bel nú 088 006 44 55.

Help mee en word ook Beschermer van Landschap Noord-Holland, www.landschapnoordholland.nl

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. boormachine op stand. €30,-; 2 kachelpijpbochten 90gr 110mm €2,-. Tel. 0615306772. T.k. kinderwgn Koelstra + wandelwgn, rood + meerijplankje en toebeh. T.e.a.b. Tel. 073-5991532. T.k. lage noren m. schoen mt 42. Tel. 0345-612300.

T.k. kndr hockeyschaatsen Nijdam mt 36, z.g.a.n. €7,50. Tel. 06-44450969. T.k. Geh. gereviseerde en verrijdbare compressor, inh. tank 25 ltr, compl. m. 8,5 mtr slang, spuitje en bandenpomp, autom. afslag. Tel. 0648297324. T.k. schaatsen: hockey mt 42, kunst.dms mt 39 en 41, hrn mt 42; noren laag mt 40, 42 43 €5,- p.p. Tel. 0643133200.

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

Gratis adverteren is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Alleen voor particulieren zonder winstoogmerk. Geen koop/verkoop of huur/verhuur van onroerende goederen. Geen koop/verkoop van dieren. Geen personeel gevraagd of aangeboden. Geen familieberichten. Geen partijverkoop.

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van € 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk. Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Bommelerwaard Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

Mijn tekst luidt:

Kontaktjes

T.k. kiepbak palletdrager, pz strela; groot konijnenhok v. bi; konijnenren gr op wln; werkplaats stoel op wln. Tel. 06-53893678. T.k. diepvrieskist i.z.g.s. Ignis €30,-; comp. bureau m. rolbord €20,- nw. Tel. 0345614105. T.k. rotan kamerset wit, 2zits + 2 st incl. ksns €150,-. Tel. 0183-561335. T.k. gevr.: zilveren gld. en rijksd. van Juliana en Wilhelmina, ook buitenlandse munten. Wie heeft speldjes-sleutelringen en zegeltjes van MCD v.d. koekenpannen. Tel. 0345-615800.

Ruim 83 jaar zijn wij actief in het voorbehandelen en conserveren van staalconstructies. De werkzaamheden worden ondermeer uitgevoerd aan bruggen, sluizen en technische installaties op raffinaderijen. Van der Ende behoort met 150 medewerkers en een grote en moderne vloot eigen equipment tot een van de grootste bedrijven binnen de staalconserveringsmarkt. Wij zoeken

CONSTRUCTIESCHILDERS EN GRITSTRALERS (ervaring en certificaat “Basisveiligheid VCA” vereist). Tevens gevraagd

LEERLING-CONSTRUCTIESCHILDERS tot 21 jaar, die binnen ons bedrijf het vak willen leren (certificaat “Basisveiligheid VCA” niet vereist). Telefonische sollicitatie: 010-4721188. Postbus 476, 2990 AL Barendrecht Voor meer informatie zie de link; vacatures op onze website www.vanderende.nl

Helpt u ons?

Ransuilen verdienen een plek in NoordHolland. Net als vele andere dieren en planten. Er is geld nodig om de gebieden waarin zij leven goed te beschermen. Landschap Noord-Holland zet zich hier volledig voor in.

T.k. winterbanden m. LMvelg v. Opel Antara of Chevrolet Captiva mt 215/70e16 100 t, profiel 6mm €330,-. Tel. 06-25377926.

22


23 team sport NIEUWE JASSEN EN TASSEN - KAMPIOENEN Woensdag 23 januari 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

L’Ammerzo 4

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

(foto: Marianne Jans)

GVV’63 F2

(foto: Gijs van Tuijl)

Het verhaal: Jeu de boulesteam L’Ammerzo 4 heeft, met zelfs nog drie wedstrijden te spelen, zijn koppositie nu al zeker gesteld.

Wat: nieuw tenue Sponsor: pannenkoekenbakker De Waterpoort en Johan Nijhoff Montage

Phoenix Mix 1

Hedel MC1

Wat: nieuwe shirts Sponsor: Woninginrichting Totaal uit Zaltbommel

Wat: nieuwe tenues Sponsor: Van der Ven rijopleidingen uit Hedel

Winst voor dames en heren van Ardito ķĞĩığĬĪĪĢĩ š De basketbaldames van Ardito speelden afgelopen weekend voor het eerst dit seizoen tegen Attacus uit Veghel. Dit team had tot nog toe pas twee wedstrijden verloren en is dus een van de concurrenten in de race om het kampioenschap in de eerste klasse.

maar de zege kwam voor Ardito niet meer in gevaar. Eindstand 70-59. Topscorers: Sanne van Beekveld (20 punten), Iweta Posiadalo (17 punten) en Inge van Hoessel (16 punten). De dames hebben nu drie weken geen wedstrijd en moeten pas na de carnaval weer aantreden tegen Jinck uit Cuijk.

Ardito startte in sporthal De Ring voortvarend en Attacus greep in de tweede minuut al naar een time-out. Toch lieten de Bommelse dames Attacus in het spel komen, wat aan het einde van het eerste kwart een gelijke stand van 18-18 opleverde. In het tweede kwart nam Ardito het heft in handen en speelden de Bommelse vrouwen bij vlagen goed. Attacus kwam moeilijk onder de druk uit en de ruststand van 40-26 was een feit.

Heren De heren van Ardito beleefden zaterdagavond een spannende thuiswedstrijd tegen Tenderfeet uit HeeswijkDinther. Vrijwel de hele wedstrijd waren beide partijen aan elkaar gewaagd en ging de stand gelijk op. Vlak voor de rust kon Ardito uitlopen naar een 48-37 voorsprong. Maar in het derde kwart kwam Tenderfeet weer langszij en ook in het vierde kwart bleven de verschillen klein. De laatste minuten verliepen wat rommelig, met veel fouten en time-outs, maar uiteindelijk wist de Zaltbommelse mannen met 86-82 te winnen.

In het derde kwart ging Ardito door met scoren en met druk zetten. In het vierde kwart kwam Attacus terug,

Selectie regionaal kampioenschap ĤĞĪĢįĢīš Dit weekend zijn twee ruiters van De Bommelerwaard geselecteerd voor regiokampioenschappen. Jacco van Steenbergen behaalde een derde plaats in de klasse B springen en mag naar de Brabantse Kampioenschappen. Corstiaan van Steenbergen heeft een eerste plaats behaald in de klasse Z springen in Maren-Kessel. In Kapel Avezaath is Romee Vervoorn gehuldigd als kringkampioen klasse M pony’s en is geselecteerd voor de Gelderse Kampioenschappen. In Ammerzoden heeft Cristina van Alphen een tweede en derde plaats behaald in de klasse Z1.

Janus is erelid ğįĞĨĢĩš Voetbalvereniging Brakel heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie Janus van Dalen benoemd tot erelid. Van Dalen is sinds de oprichtingsdatum, 29 april 1946 lid van de club. Verder vierden achttien leden een jubileum van 25 jaar of langer lidmaatschap.

(foto: Frank van Engelen)

Sporters krijgen Powerhouse-award 7DBB:A:GL66G9™ Verschillende sporters uit de Bommelerwaard zijn in de prijzen gevallen bij de verkiezing van de sportmannen, -vrouwen en ploegen van het jaar door Powerhouse. Fietscrosser Brian van Eeuwijk uit Zaltbommel werd vierde in de categorie ‘junior sportman’. Viviana van Hees, ook fietscrosser uit Zaltbommel, werd tweede als ‘junior sportvrouw’, gevolgd door skater Elsemieke van Maaren uit Zuilichem. Bij de dames senioren kreeg amazone Marlies van Baalen uit Brakel de tweede plaats toegewezen. De Powerhouse Sport Awards worden jaarlijks georganiseerd door Jetty Duister voor de Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en Langstraat.

Marlies van Baalen elfde bij worldcup

Succes voor acrogymnasten

ğįĞĨĢĩĊĞĪİıĢįġĞĪš Amazone Marlies van Baalen uit Brakel is zaterdag elfde geworden bij de zesde kwalificatiewedstrijd voor de wereldbeker voor dressuurruiters. Van Baalen haalde met haar paard BMC Miciano 71.275 %. De Duitse Helen Langehanenberg won met een score van 86.025 %, vóór de gedoodverfde favoriet Adelinde Cornelissen, die op 85.425 % bleef steken. Haar paard Jerich Parzival kreeg gedurende de kur last van spanning. De grand prix won het duo afgetekend.

įĢĤĦĬš Kaya Honders uit Kerkdriel heeft afgelopen weekend met haar duopartner een zilveren medaille gehaald tijdens de internationale acrogymcompetitie Zeestern Trails 2013 in De Panne (Belgie). Laura Ruijsch uit Zaltbommel maakt deel uit van een jeugdtrio dat vijfde werd. Beiden zijn lid van het topsportteam van Flik Flak in Den Bosch. Vooral bij de jeugdtrio’s was de concurrentie bijzonder zwaar. Met name in België zijn veel sterke teams actief.


WOUDRICHEM B. vd Lelystraat 16a tel. 0183 30 70 40 WIJK EN AALBURG Bergstraat 49 tel. 0416 69 69 66 SPRANG-CAPELLE Raadhuisplein 37 tel. 0416 54 02 25

Poederoijen A. van Zeestraat 5

Rijswijk NB Jagerspad 21

Veen Bagijnhof 12

Deze halfvrijstaande woning met berging bevindt zich in een rustig dorpje aan rivier de Maas. Heerlijk landelijk wonen maar toch op vrij korte afstand van bijvoorbeeld Zaltbommel en verschillende uitvalswegen. De woning is eenvoudig qua afwerking, een echte uitdaging!

Tussen de dorpen Giessen en Rijswijk NB is deze royale halfvrijstaande woning met garage en diepe achtertuin gesitueerd. Aan de zijkant van de woning is er een royale oprit aanwezig met voldoende parkeermogelijkheid voor meerdere auto’s. Gelegen op korte afstand van het winkelhart van het dorp.

Ruime 2/1 kapwoning met bijkeuken, berging, groot tuinhuis en carport. Traditioneel gebouwd omstreeks 1975 en daarna netjes onderhouden. In 2005 zijn diverse vernieuwingen doorgevoerd waaronder de keuken.

Begane grond: entree, toilet, lichte woonkamer met aansluiting voor b.v. een allesbrander, keuken ingedeeld met eenvoudige keukenopstelling, kelderruimte, bijkeuken en een berging. Verdieping: overloop, 3 keurige slaapkamers en een badkamer ingericht met een inloopdouche en een wastafel met spiegel en planchet. Zolderetage: bergzolder.

Begane grond: entree met garderobe nis en vaste kastruimte, modern toilet ingedeeld met zwevend closet en fontein, fijne “lichte” woonkamer, woonkeuken ingedeeld met een rechte opstelling voorzien van inbouwapparatuur en de praktische bijkeuken. Verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers waarvan één met balkon en de badkamer ingedeeld met een douchecabine, zwevend closet en wastafelmeubel. Zolderetage: voorzolder en een ruime slaap/werkkamer met bergruimte achter knieschotten.

Naast de woning bevindt zich een eigen oprit. Het woonhuis is gebouwd in 1961, heeft een inhoud van ca. 245 m3 en is gelegen op een perceel van ca. 288 m2. Eventueel direct aanvaardbaar.

Diepe achtertuin ingedeeld met bestrating, plantenborders, zonneterras en een vijverpartij. De garage is verdeeld in twee separate gedeelten. Het voorste gedeelte is geïsoleerd. Het geheel is gelegen op een perceel van 291 m2 grond en het woonhuis heeft een inhoud van ca. 400 m3.

Vraagprijs € 145.000,00 k.k.

Begane grond: hal met garderobe en hardhouten trap, royale woonkamer met gemetselde schouw voorzien van een inbouwhaard, woonkeuken met een keukenopstelling die o.a. is voorzien van een 6-pits Boretti fornuis met brede oven (90 cm), achterportaal met buitendeur en aansluitend een bijkeuken met ruimte voor de wasmachine, droger e.d. Verdieping: overloop, 3 grote slaapkamers, inpandig balkon en een badkamer met douchecabine, closet en wastafelmeubel. Zolderetage: voorzolder en 4e slaapkamer. De inhoud van het woonhuis bedraagt ca. 450 m3. Achter op het perceel staat een houten tuinhuis met stroomaansluiting en verlichting. De carport biedt ruimte voor 2 auto’s. De grootte van het perceel bedraagt 290 m2. Het is een praktisch en ruim geheel gelegen op een gezellige en bedrijvige locatie in Veen.

Vraagprijs € 205.000,00 k.k.

Vraagprijs € 209.000,00 k.k.

Verkoopplannen? Bel ons voor een kosteloze waardebepaling.Telefoon 0183 30 70 40 Woudrichem B. vd Lelystraat 16a tel. 0183 30 70 40 www.demakelaarsvanaltena.nl

Elshout zal binnenkort worden verrijkt met het project Mansarde. Aan de rand van de jongste woonwijk en midden in Elshout worden aan de Graaf Albrechtstraat negen schitterende energiezuinige woningen gebouwd. Een unieke locatie in het landelijke en groene dorp Elshout.

MANSARDE ELSHOUT r 9 Schitterende energiezuinige woningen

r 2 Hoek- en 7 tussenwoningen r Prachtige architectuur uit de jaren dertig

r Ruime Posten r Traditionele bouw met exclusieve en duurzame materialen r Woningborg Garantie en Waarborg Koopprijzen: Hoekwoning nr. 1 € 259.000,00 v.o.n. Kavel ruim 400 m2, mogelijkheden voor praktijk aan huis of berging/slaapkamer op begane grond. Hoekwoning

nr. 9 € 229.000,00 v.o.n.

Tussenwoning nr. 2 € 182.000,00 v.o.n. De brochure is verkrijgbaar op onze kantoren in Wijk en Aalburg en Woudrichem, Tussenwoning nr. 3-8 € 179.000,00 v.o.n. maar ook te downloaden van onze site www.demakelaarsvanaltena.nl Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

TANKENS PROJECTONTWIKKELING B.V.

www.demakelaarsvanaltena.nl

04 Editie Bommelerwaard 2013  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement