Professionaliseringsworkshops voor leerkrachten

Page 1

Professionaliseringsworkshops voor leerkrachten door Claire Van Trimpont - expert diversiteit en inclusief taalgebruik

1. Inclusief taalgebruik in het onderwijs -> Voor leerkrachten secundair onderwijs en studenten educatieve bachelor of master. Wie voor de klas staat, werd waarschijnlijk al geconfronteerd met de huidige ‘woke’ generatie die je als leerkracht aanspreekt op je binaire taalgebruik of ‘witte’ leeslijsten. Hoe ga je daar als leerkracht mee om? En hoe kan je stevig in je schoenen staan wanneer een leerling je op een stereotype uitspraak wijst? Een inspirerende workshop voor iedereen die genderbewuster voor de klas wil staan en op zoek is naar tools en woordenschat tot inclusief taalgebruik. Aanpak: - Oefening rond bewustmaking - Theorie: wat is inclusief taalgebruik? Waarom is het belangrijk? Hoe en in welke mate pas je het toe? Hoe gaan we om met mondige leerlingen? - Oefening: rollenspel aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Dat kunnen ook echt gebeurde ervaringen van de leerkrachten zelf zijn. Duur: 2 uur (kan ook uitgewerkt worden tot een opleiding van een halve of volledige dag) Aantal personen: max 20 Prijs: €400 excl BTW

2. Diversiteit en genderbewustheid in het basisonderwijs -> Voor leerkrachten basisonderwijs en studenten educatieve bachelor lager onderwijs Is het belangrijk om in het lager onderwijs rond gender te werken? Hoe maak je kinderen genderbewust? Wat met de verschillende culturen in de klas, waarbij de één kerst viert en de ander suikerfeest? En kan je met al die verschillende gezinssamenstellingen wel nog moederdag vieren? Allemaal vragen die je je als leerkracht lager onderwijs wel eens stelt. In deze workshop krijg je tools aangereikt om inclusief aan de slag te gaan rond deze topics en zowel kinderen als ouders op een juiste manier aan te spreken. Ook leer je hoe je kinderen zelf genderbewust maakt en toleranter voor verschillende wereldbeelden.


Aanpak: - Vragenronde om te polsen naar ervaringen en vragen. Deze worden verder onderzocht tijdens de oefening - Theorie: Wat is genderneutraal taalgebruik? Hoe hou je rekening met verschillende gezinssamenstellingen? Hoe vermijd je stereotypen in de klas? En waarom is dat belangrijk? - Oefening in groepen: elke groep werkt rond een bepaald thema enkele voorstellen uit. We presenteren dit aan elkaar en geven feedback. vb. voorstel rond een inclusieve moederdag vb. hoe reageer je wanneer een jongen uitgelachen wordt omdat hij nagellak draagt (deze vragen worden samen gekozen op basis van persoonlijke ervaringen)

Duur: 2 uur (kan ook uitgewerkt worden tot een opleiding van een halve of volledige dag) Aantal personen: max 20 Prijs: €400 excl BTW

Lesgever: Claire Van Trimpont Veertien jaar lang deed ik ervaring op in marketing en communicatie. Dit verzilverde ik vooral in de social profit, onder meer als Hoofd Marketing en Communicatie bij Handelsbeurs Concertzaal. Ik coördineerde er de communicatie en werkte er het diversiteitsbeleid uit. Na aanvullende studies uit de master Gender en Diversiteit, ging ik aan de slag in de socio-culturele sector. Voor mijn opleiding 'Disability Studies' werkte ik rond communicatie en publiekswerking voor mensen met een beperking. Als beleidsmedewerker bij Symfoon zette ik mee mijn schouders onder meer inclusie voor blinde en slechtziende personen. Deze combinatie van opleidingen en ervaring maakt mij een expert in communicatie en diversiteit. Als communicatiecoach sta ik dan ook voor een inclusief communicatiebeleid, gespecialiseerd in inclusief taalgebruik. Naast lezingen en opleidingen werk ik als ‘sensitivity reader’; ik herschrijf teksten in een helder en inclusief woordgebruik.

Contact en meer info: claire@hetconnectief.be 0485 70 48 19 Claire Van Trimpont | LinkedIn Inclusief communiceren | Het Connectief Gent


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.