Catalogus In Love With Beauty 2016

Page 1

TENTOONSTELLING & VEILING 8-17 april'16 TRANSFO zwevegem

IN LOV E WITH BEAUTY

BEAUTY

/1

IN LOVE WITH


IN LOVE WITH

BEAUTY TENTOONSTELLING & VEILING 8-17 april'16 TRANSFO zwevegem

info: ART-TRANSFO.be

IN LOV E WITH BEAUTY

/2

Adres: Transfostraat, Zwevegem

ZWEVEGEM


Schoonheid is een kwaliteit of beleving die het ervaren van genoegen, bevestiging, betekenis of goedheid veroorzaakt. Dit leidt tot gevoelens van aantrekking en emotioneel welzijn. In zijn diepgaandste zin zou schoonheid een ervaring van positieve weerspiegeling over de betekenis van het eigen bestaan kunnen veroorzaken. Schoonheid is een noodzakelijk iets om te kunnen leven.

Beauty is a characteristic that provides a perceptual experience of pleasure or satisfaction. The experience of ‘beauty’ often involves an interpretation of some entity as being in balance and harmony with nature, which may lead to feelings of attraction and emotional well-being. Because this can be a subjective experience, it is often said that

/3 IN LOV E WITH BEAUTY

COVER: MIRJAN VAN DER MEER

‘beauty is in the eye of the beholder’. Beauty is a necessity in life.


In love with beauty ‘IN LOVE WITH BEAUTY’: Durven we deze titel wel voeren voor een tentoonstelling van hedendaagse kunst? In ons dagelijks leven moet alles mooi zijn, bepalen schoonheid en de norm daarvoor, wie we zijn en waar we staan in het leven. Een mooiere profielfoto op Facebook vergroot je kansen bij het solliciteren, …? Reclame bepaalt hoe we kijken naar dingen en legt regels voor schoonheid op. Kunstenaars durven deze regels in vraag te stellen. Ze confronteren de buitenwereld met hun kunst en met hun manier om schoonheid opnieuw te definiëren. Maar … laat ons niet naïef zijn, de kans dat je scheef bekeken wordt als je de woorden kunst en schoonheid in één zin durft gebruiken, is heel groot. Vanitas. Een vloek! Schoonheid! IJdele geschenkverpakking voor lege dozen. Ik ben de mening toegedaan dat het in kunst bijna altijd om schoonheid gaat, zelfs al is dit bij een groot deel van hedendaagse kunst minder herkenbaar. Het vraagt een grotere inspanning bij de toeschouwer om schoonheid te ontdekken in wat de kunstenaar aanbiedt. Angst om iets wat je in vervoering brengt, schoonheid te noemen, is volgens mij niet meer van deze tijd. Het opzet van een kunstenaar is om via zijn werk aandacht te vragen voor zijn onderwerp. Niet zelden gebruikt hij daarvoor de blik van een estheet. Alleen is de definitie van esthetiek in kunst de laatste jaren veranderd. De manier waarop kunstenaars kijken is anders dan de blik van jan modaal. Schoonheid in kunst is niét langer volmaakt. Kunstenaars beloven je de hemel niet meer, zoals ze eeuwenlang wel deden. Een kunstenaar dwingt de toeschouwer om te kijken. Hij raakt je (soms midscheeps). Hij legt je een taal op. Voor deze taal stel je je open of niet. Een kunstenaar maakt geen compromis. Zijn werk is het einddoel. De kunstenaar eist dat je naar zijn werk kijkt en open staat voor wat hij je presenteert, je oplegt. Door zijn werk te presenteren als kunst, definieert een kunstenaar zijn norm van esthetiek. Schoonheid wordt vandaag gezien als iets wat normbepalend is. Het is echter de opdracht van de kunstenaar om normen te omzeilen, te veranderen, te negeren, … Op deze manier opent hij vele deuren en even dikwijls vele polemieken, maar laat dat in

IN LOV E WITH BEAUTY

/4

het laatste geval zijn zorg zijn. Hedendaagse kunst moet de façade van schoonheid neerhalen en tegelijk terug opbouwen. Vandaar de titel van Art Transfo 16: ‘IN LOVE WITH BEAUTY’


Meerdere curatoren en grote kunstinstellingen wereldwijd stelden de voorbije jaren dat het moed vraagt om schoonheid te durven tonen. Zelf ben ik ervan overtuigd dat we op zijn minst het gevoel van het ervaren van schoonheid nodig hebben. Schoonheid ervaren, hoe subjectief dit ook mag zijn, creëert harmonie. Durven zeggen dat we schoonheid hoog in het vaandel van deze show dragen, is een belangrijke keuze. Het getuigt van lef dat de Lions Club Zwevegem kiest om mij op dit pad te volgen. ‘In Love with … Beauty’, Liefde en Schoonheid in één titel, schoonheid verhoudt zich tegenover beleving, zoals liefde zich verhoudt tot gevoel. Wij die hier rondlopen, kijken en ondergaan, wij die hier iets voelen. Dat ‘iets voelen’ is iets wat we allemaal herkennen en daarbij moeten erkennen dat het ons nog nooit onberoerd gelaten heeft. Schoonheid vraagt om erkenning, om openstaan voor iets en daarna om toe-eigening! Eenmaal je die stappen genomen hebt, bevind je je in een nieuwe wereld, een wereld die je emotioneert. Schoonheid maakt je gevoelig en tegelijk weerbaar! En dat is wat IN LOVE WITH BEAUTY moet doen: niemand onberoerd laten, mensen weerbaar maken en schoonheid op de agenda plaatsen. Kunst kan namelijk niet in eenzaamheid bestaan, kunst heeft nood aan interactie en dialoog, anders zou het geen kunst zijn, zelfs al is dit de meest eigen vorm van zelfexpressie. Ik koos de titel ‘IN LOVE WITH BEAUTY’ als boutade, maar evengoed als baken en als vraagteken. De expo dwingt enerzijds te kijken naar wat deze groep kunstenaars beschouwt als schoonheid, anderzijds stelt de tentoonstelling de vraag wat is schoonheid? Ik trek in deze show heel bewust de kaart om te spreken over de makers en niet over hun discipline. Ik wil de makers en hun werk en de manier waarop ze zich bewegen in hun discipline prioriteit geven tegenover de stijlkenmerken van hun kunstvorm. Ik baken geen disciplines af, maar geef de kunstenaars en hun werk de vrijheid die ze vereisen. De vrijheid om over de site van Transfo te zwerven en hun ding

curator IN LOVE WITH BEAUTY

IN LOV E WITH BEAUTY

Klaus Verscheure

/5

te doen.


we serve ART TRANSFO / IN LOVE WITH BEAUTY stelt zich tot doel om een kwalitatieve tentoonstelling op te bouwen die niet alleen de bezoeker laat genieten van kunst, maar die deze kunst ook veilt onder auspiciën van Sotheby’s. Wie weet doe je er als toekomstige collectioneur uw allereerste aankoop of verbazen onderlegde verzamelaars zich over de kwaliteit van de werken en besluiten ze hun collectie hier verder uit te bouwen. De tentoonstelling en veiling worden volledig ten voordele van het Fonds Oncologie Kortrijk en de vzw School & Welzijn georganiseerd. Dit is enkel mogelijk danzij de steun van heel veel mensen, bedrijven en organisaties. Van harte dank voor uw steun!

IN LOV E WITH BEAUTY

/6

Leden Lions Club Zwevegem: Patrick Albers

Michel Gysens

Luc Amez

Stefaan Haspeslagh

Xavier Bouckaert

Hendrik Houtsaeger

Henri Buysschaert

Luc Jongbloet

Mike Byttebier

Koen Maes

Xavier Claes

Matthias Malfrere

Guy Crombé

Dominique Notteboom

Frank Delobelle

Hendrik Parmentier

Johan Deneve

Frank Remmerie

Piet Dermaux

Pol Sileghem

Jan Despriet

Bernard Tilleman

Patrick Despriet

Christophe Van Hees

Emmanuel Dewulf

Yves Vanhaverbeke

Xavier Foulon

Philippe Vergauwe

Mathias Goos

Patrick Werbrouck


FONDS ONCOLOGIE KORTRIJK De 2 hoofddoelstellingen van het Fonds Oncologie Kortrijk zijn enerzijds ondersteuning van niet-commercieel wetenschappelijk onderzoek met aandacht voor de levenskwaliteit van de patiënten en anderzijds ondersteuning van projecten die de levenskwaliteit van de patiënten rechtstreeks ten goede komen. Veel kanker patiënten ervaren haarverlies als één van de meest ingrijpende bijwerkingen van chemotherapie. Bij bepaalde chemotherapiebehandelingen kan een hoofdhuidkoeler haaruitval verminderen of zelfs voorkomen door de hoofdhuid voor, tijdens en na de chemotherapie te koelen. De hoofdhuidkoeler “bevriest” als het ware de hoofdhuid waardoor de chemo er minder vat op krijgt. Ons afdelingsbeleid focust op de zorg voor patiënten om hen zo comfortabel mogelijk door de chemokuren te loodsen, niet enkel medisch maar ook psychosociaal. En daar past het voorkomen van haarverlies perfect in. Dat patiënten hun haar kunnen behouden, geeft hen een stuk zelfwaarde terug.

SCHOOL & ZIEKZIJN VZW Onderwijs is voor elk mensenkind een humanitair recht. Dat geldt ook voor langdurig zieke leerlingen in (West-)Vlaanderen. In de dagelijkse realiteit blijft het een uitdaging. Dat niet aan alle zieke leerlingen een oplossing geboden wordt, vervult elke rechtgeaarde mens met een gevoel van onmacht en ongenoegen. En dan kan je twee kanten op: stilletjes zitten wachten tot Godot langskomt of in de tussentijd zelf hulp organiseren. S&Z weet wat te kiezen! De doelgroep is duidelijk, het middel authentiek, het objectief essentieel. Vzw S&Z, West-Vlaanderen springt in de bres voor langdurig zieke leerlingen. Vrijwilligers zetten

l 2016 i r p a 7 1 Veiling om 15 uur w

via: h tickets aktisc .be/pr o f s n a -tr ww.art

IN LOV E WITH BEAUTY

/7

tijd, kunde en kennis in.


IN LOV E WITH BEAUTY

/8


Steven Baelen

11

Amie Bolissian (GB)

12

Mathias Casaer

13

Ward Denys

14

Peter De Meyer

16

Peter Depelchin

17

Stief Desmet

18

Lucas Devriendt

19

Sarah Eechaut

20

Nick Ervinck

21

Filip Gilissen

22

Rohan Graeffly

23

Richard Hart (SA)

24

Kool Koor (US)

26

Stanislas Lahaut

26

Medhi-Georges Lahlou (FR)

28

Renato Nicolodi

30

Tinka Pittoors

31

Robbert&Frank/Frank&Robbert

32

Kelly Schacht

34

Jura Shust

35

Greet Van Autgaerden

36

Mirjan van der Meer (NL)

38

Marilou Van Lierop (NL)

40

Jan Van Oost

41

Maarten Vanden Eynde

42

Stephan Vanfleteren

44

Jonas Vansteenkiste

45

Ria Verhaeghe

46

Klaus Verscheure

47

Vadim Vosters

48

Cindy Wright

50

/9

10

IN LOV E WITH BEAUTY

MichaĂŤl Aerts


Michaël Aerts

°1979 www.michaelaerts.com

_SPACE AND PLACE (BOUILLON) 87,5 x 59,4 cm metal leaf and ink on military map

_SPACE AND PLACE (ARLON) 87,5 x 59,4 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 10

metal leaf and ink on military map

_SPACE AND PLACE (SAINT VITH) 94 x 73,5 cm metal leaf and ink on military map


째1981 www.stevenbaelen.hi-ka-sk.be

_TEKENING 56 x 76 cm, kader potlood op papier

/11

_NOTITIEBOEKJE 20 x 32 cm, kader gemengde techniek

_TEKENING 56 x 76 cm, kader potlood op papier

IN LOV E WITH BEAUTY

Steven Baelen


Amie Bolissian

GB 째1971 amiebolissian.com

_

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 12

51 x 61 cm (10x) schilderij olie op doek _ 270 x 150 cm (2x) schilderij olie op doek


Mathias Casaer

째1980 www.mcasaer.reproduced.be

_LINESCAPE 1024, N째21 147 x 197cm olie en acryl op doek

_LINESCAPE 86 x 56 cm

_LINESCAPE 73 x 55 cm print

IN LOV E WITH BEAUTY

/13

inkt op papier


IN LOV E WITH BEAUTY

_ROCKY 02

gips en grenen

/ 14


째1975 www.warddenys.be

_MOUNTAIN 24 tin en grenen

_MOUNTAIN 28 tin en grenen

_MOUNTAIN 29

/15

tin en grenen

IN LOV E WITH BEAUTY

Ward Denys


Peter De Meyer

°1981 www.peterdemeyer.com

_’A SCULPTURE A DAY’

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 16

110 h x 40 b x 40 d cm


Peter Depelchin

째1985 www.peterdepelchin.org _THE TRANSFORMATION (HORTUS CONCLUSUS IX), 2014 70 x 100 cm potlood op Fabriano papier

_THE FRENCHMAN (HORTUS CONCLUSUS III), 2014 70 x 100 cm

_COLUMBINA (HORTUS CONCLUSUS VII), 2014 70 x 100 cm potlood op Fabriano papier

IN LOV E WITH BEAUTY

/17

potlood op Fabriano papier


Stief Desmet

°1973 www.stiefdesmet.com

_LAST ONE FADING 155 x 120 x 40 cm brons, inox, bladgoud en cortenstaal

_THE SECOND COMING 37 x 32 x 65 cm gips, porselein, potlood, verf

_NYMPHÉAS #2 200 x 200 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 18

acryl, olie op doek


Lucas Devriendt

째1955 www.galerievandeweghe.be

_LAURE 100 x 100 cm

_STINE 100 x 100 cm olie op doek _CHARLOTTE 100 x 100 cm olie op doek

IN LOV E WITH BEAUTY

/19

olie op doek


Sarah Eechaut

째1983 www.saraheechaut.com

_Z.N-8 100 x 67 cm ed 1/3

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 20

foto


_EZORNILA ed 6 + AP 20 x 25 x 26

째1981 nickervinck.com

_ENOPIH ed 8 + AP 27 x 17 x 13 cm

_BOLBEMIT ed 5 + AP 75 x 200 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/21

Nick Ervinck


Filip Gilissen

°1980 www.meessendeclercq.be

_IT’S JUST FOR YOU, IT’S ONLY FOR YOU, 2014 93 x 36 x 156 cm Brass polished frame and shoes

_AS GOOD AS IT GETS, 2014 130 x 47 x 65 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 22

ed 1/3 Brass polished legswing


ROHAN GRAEFFLY

째1975 www.rohangraeffly.be

_OSTEODYSTROPHIA DEFORMANS, 2013 20 x 14 x 4 cm

_MELANCHOLIA, 2014 40 x 50 x 30 cm

45 x 15 x 4 cm _SUICIADAL TENDENCIES, 2014 _BURN-OUT III, 2015 78 x 7 x 7 cm

600gr, 18 x 18 x 2 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/23

_DEPRESSED, 2014


Richard Hart

SA 째1968 www.richard-hart-studio.com

_CRAVING MIRACLES, 2012 57 x 95 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 24

olie op paneel


_THE SEERS, 2013 120 x 140 cm olie op paneel

_WE MOVE TOGETHER, 2014 120 x 100 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/25

olie op paneel


Kool Koor

US 째1963 koolkoor.wix.com

_MOVEMENTS TO VENUS 200 x 340 cm stift op doek

_THE EARTH AND THE WIND 250 x 700 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 26

spraycan op paneel + cd doosjes


Stanislas Lahaut

°1979 sofievandevelde.be

_UNTITLED (HOLD ON, I’M COMING), 2016 60 x 15 x 15 cm ed 3 + 2AP

_UNTITLED (WHEN NOT TO), 2016 110 x 11 x 3,5 cm ed 3 + AP geblazen glas

IN LOV E WITH BEAUTY

/27

brons


MEHDI-GEORGES LAHLOU

_TAJINE, 2012 160 x 67 x 11 cm ed 4 + 2AP

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 28

print op dibond

FR-MA 째1983 www.mehdigeorgeslahlou.com


_EQUILIBRE AU VASE, 2013

mixed media

IN LOV E WITH BEAUTY

ed 3

/29

230 x 20 x 50 cm


Renato Nicolodi

°1980 www.renatonicolodi.com

_OBSERVATORIUM I, 2012 – 2015 59,5 x 55 x 121,5 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 30

ed 2/7 + AP beton en eik


/31

째1977 www.tinkapittoors.com

_INSTALLATIE (6) afmetingen variabel

IN LOV E WITH BEAUTY

TINKA PITTOORS


_BUREAU

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 32


ROBBERT&FRANK/FRANK&ROBBERT www.robbertenfrank.com

_GUNS 900 x 400 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/33

_LAVABO


KELLY SCHACHT

°1983 kellyschacht.be, www.meessendeclercq.be

_ POUR LA BEAUTÉ DU GESTE 90 x60 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 34

marmer en inkt


JURA SHUST

BY 째1983 jurashust.com

_ MONOCRYSTALLINE 56 x 11 cm (8)

210 x 70 x 30 cm (2) helmets, blue stone, broken bottles, egg cups

IN LOV E WITH BEAUTY

_ EXO OBLIVION

/35

inkjet op dibond


째1974 greetvanautgaerden.wix.com

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 36

GREET VAN AUTGAERDEN

_ POINT OF RETURN #3 200 X 500 cm olie en acryl op doek


_ OBJECT 170 x 245 cm olie en acryl op doek

_ TO WATCH #2 200 x 160 cm olie en acryl op doek

_ CULTURAL CONSTRUCTIONS #15 30 x 50 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/37

olie en acryl op doek


MIRJAN VAN DER MEER

NL °1987 mirjanrooze.com

_ ÖRVAR 120 x 80 cm fotoprint op Hahnemuhle, kader

_STORMÜR 120 x 180 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 38

fotoprint op Hahnemuhle, kader

_ SOLLITUDE 120 x 80 cm fotoprint op Hahnemuhle, kader


_UNTITLED 120 x 80 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/39

fotoprint op Hahnemuhle, kader


MARILOU VAN LIEROP _UNTITLED 21 x 30 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 40

olie op papier

NL 째1957 users.telenet.be/marilouvanlierop


jan van oost

°1961

_SALOMÉ 33 x 20 x 25 cm ed 3/3

IN LOV E WITH BEAUTY

/41

carara


maarten van den eynde

째1977 www.maartenvandeneynde.com

_PALEONTOLOGIC PLASTIC V, 2015 70 x 60 x 19 cm

/ 42

_AT FIRST SIGHT, 2016

IN LOV E WITH BEAUTY

mixed media

54 x 30 x 22 cm mixed media

_ OIL BUBBLE, 2012 afmetingen brons en verf


_CONTINETAL DRIFT III, 2015

IN LOV E WITH BEAUTY

mixed media

/43

32 x 32 x 60 cm


STEPHAN VANFLETEREN

_WOLKMEDIUM 80 x 100 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 44

foto op fotopaper

째1969 www.stephanvanfleteren.com


째1984 jonasvansteenkiste.blogspot.be

_THE WAY YOU ONCE LEFT ME

_A HOUSE IS NOT A HOME, 2015 installatie

/45

installatie

IN LOV E WITH BEAUTY

jonas vansteenkiste


RIA VERHAEGHE

째1950 riaverhaeghe.be

_MORE LIGHT formaat variabel

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 46

olie op paneel


klaus verscheure

째1968 www.klausverscheure.com

_OBERSALZBERG #2-3-4, 2015 40 x 40 cm

_TREES #2, 2011 150 x 185 cm gouache op papier, kader

IN LOV E WITH BEAUTY

/47

gouache op doek (triptych)


VADIM VOSTERS

FR °1979 vadimvosters.be

_PAPER BOY 70 x 90 cm olie op doek

_INTERIEUR ‘WALVIS 280 x 260 cm olie op doek

_INTERIEUR ‘ILEGAS’

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 48

110 X 140 cm acryl op doek


_SYBILLE 150 x 210 cm

IN LOV E WITH BEAUTY

/49

mixed media


IN LOV E WITH BEAUTY

/ 50

CINDY WRIGHT

째1972 www.cindywright.org

_THE MOON WAS TO BRIGHT 95 x 140 cm olie op doek


IN LOV E WITH BEAUTY

/51


IN LOV E WITH BEAUTY

/ 52


IN MEMORIAM Toon Vancauwenberghe (1960-2015) Toon was de bezieler en grondlegger van Art Transfo. ‘Toon, uw schoonheid zal ons eeuwig bijblijven als een warme herinnering. Dank voor alles’

IN LOV E WITH BEAUTY

/53

Namens de ganse Lions familie


16

ril 20 p a 7 1 Veiling om 15 uur

via: tickets tisch e/prak b . o f s -tran ww.art

w

COLOFON Deze catalogus werd gedrukt naar aanleiding van de tentoonstelling ‘In Love With Beauty, Art Transfo 2016’ V.U. Patrick Despriet voor Lions Club Zwevegem, Doornikserijksweg 203, 8510 Kortrijk Organisatie: Lions CLub Zwevegem Curator: Klaus Verscheure Grafisch ontwerp: Matthias Malfrere Druk: Drukkerij Jo Vandenbulcke Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze weergave mag worden verveelvuldigd, opgesloagen in een geautomatiseeerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten. Vermelde afmetingen zijn bij benadering.

IN LOV E WITH BEAUTY

/ 54

Met bijzondere dank aan de leden van het adviescomité, de curator, de kunstenaars en uiteraard dank aan alle sponsors!


ZWEVEGEM

IN LOV E WITH BEAUTY

/55


Dumolinlaan 7 8500 Kortrijk T 056 21 01 07 jo@drukkerij-vandenbulcke.be www.drukkerij-vandenbulcke.be