Page 1


Dit boek draag ik op aan Sanne. Dank je wel voor je toewijding, liefde en geduld

5


Dank je wel voor het aanschaffen van dit boek! Bij dit boek is een gratis videotraining beschikbaar en aanvullende werkbladen. Deze werkbladen en video’s zijn gratis te downloaden op:

WWW.FLUITENDVERANDEREN.NL

ISBN 9789490085513 Druk

Eerste druk, 2014

Auteur

Bart van den Belt

Eindredactie

Pauline Slot, paulineslot.nl

Boekproductie

Maarten Beernink, Het Boekenschap

Vormgeving

Gerdien Keijser, Lijnenspel.nl

Tekeningen

Jan Hortius, art-unit.nl

Druk Grafistar


Inhoudsopgave

Voorwoord

8

1

De veranderdriehoek 11

1.1

Waar je nu bent is een wonder

13

1.2

Fluitend veranderen begint hier

16

2 Bewustwording 23 2.1

Hoe sta je ervoor?

25

2.2

Waarom is kiezen belangrijk

30

2.3

Hoe creĂŤer je een toekomstvisie?

35

2.4

Hoe stel je haalbare doelen?

48

3 Actie 61 3.1

Hoe begin ik?

63

3.2

Hoe neem ik drempels?

71

3.3

Hoe herken ik oude patronen?

75

3.4

Hoe doorbreek ik oude patronen?

88

4 Reflectie 99 4.1

Waarom is reflectie belangrijk?

101

4.2

Hoe bouw je reflectie in?

104

5

Mijn eigen verhaal 109

6

Fluitend veranderen in teams 119

Inspiratie

124

Dankwoord

126


VOORWOORD Alles is continu in verandering. De hele wereld verandert. Ons werk verandert. Onze relaties veranderen. Wij veranderen. En dat kan eng zijn. Of inspirerend. Dit boek gaat over zelf verandering in gang brengen op een manier waarop je ervan kunt genieten. Het is een aanmoediging om even stil te staan bij waar je leven nu echt om draait. Daarnaast biedt het je concrete handvatten om beter om te gaan met veranderingen die op je pad komen ĂŠn helpt het je om in beweging te komen. Hoewel de inhoud van dit boek grotendeels wetenschappelijk is onderbouwd, heb ik er bewust voor gekozen om je niet om de oren te slaan met onderzoeken, modellen en cijfers. In plaats daarvan heb ik een boek willen schrijven dat inspirerend, positief en vooral praktisch is. Tijdens het lezen van dit boek wil ik je uitdagen om niet zomaar alles aan te nemen. In plaats daarvan wil ik je vragen om de inzichten, technieken en verhalen te overdenken en te plaatsen in een kader waarmee jij bekend bent. Het kan daarbij handig zijn om aantekeningen te maken. Schrijf vooral ook ideeĂŤn op die bij je opkomen als je aan het lezen bent. Wellicht haal je daar nog meer uit dan uit de voorbeelden en verhalen die ik je vertel.

8


Ik hoop dat je na afloop van dit boek aan de slag kan om kleine ĂŠn grote veranderingen aan te brengen in je leven. Niet allemaal tegelijk. Succes is pas duurzaam als je het over langere termijn kunt volhouden. In plaats van heel snel van alles te willen veranderen is het handig om dit stap voor stap te doen. Dat is volgens mij de weg naar persoonlijk succes. Dat is fluitend veranderen.

9


1 DE VERANDERDRIEHOEK

11


12


3.1 HOE BEGIN IK? Leef niet in het verleden Je hebt nagedacht over een visie voor jouw leven in de komende jaren. Vervolgens heb je deze visie concreet gemaakt door doelen te stellen. Op papier ziet het er allemaal mooi uit, en het kan voelen alsof je er zo al bijna bent. Maar we weten allemaal dat werkelijk stappen zetten de grootste uitdaging is. De eerste actievraag is dan ook: hoe begin ik? Dat vergt een besluit: het besluit dat je ervoor gaat en dat je bereid bent om de prijs ervoor te betalen. Tussen waar je nu bent en de realisatie van je doelen gaapt een kloof die je moet overbruggen. Je zult tijd, energie en/of geld moeten investeren om te realiseren wat je wilt bereiken. Daar valt niet aan te ontsnappen. Niemand anders kan het voor je doen. Jij bent de enige persoon die in actie kan komen om je eigen leven te veranderen. Dat betekent ook dat je je energie niet moeten steken in je beklagen over je omstandigheden, of over het verleden. De enige plek waar wat achter je ligt nog bestaat is tussen je oren, in je herinneringen. Uiteraard heb je nog te maken met de effecten van dat verleden. Maar hoe je ook kijkt naar de reis die je tot nu toe achter de rug hebt, feit is dat je er geen invloed meer op hebt. Het is gebeurd.

ACTIE < FLUITEND VERANDEREN

63 ACTIE


Toch zijn we als mensen vaak geneigd om met ons verleden bezig te blijven, alsof we zo de kans krijgen om wat er fout is gegaan alsnog goed te maken, gewoon, door er steeds maar weer aan te denken. Dan zitten we vast in wat ons vroeger is aangedaan of wat er vroeger allemaal beter was. En intussen vult ons heden zich met spijt, niet met positieve actie. Ben jij ook geneigd om veel aan het verleden te denken? Stop daar dan mee. Het lijken onschadelijke gedachten, maar intussen beletten ze je wel om te genieten van de plek waar je nu bent, met alles wat deze biedt. Je bent minder gelukkig, en een minder prettig mens om mee om te gaan. Bovendien verhinderen de gedachten over het verleden dat je de veranderingen die je gepland hebt ook doorvoert. Je focus is immers bij wat er niet is, maar bij wat er voor jouw gevoel had moeten zijn. Grote kans dat de toekomst daardoor een herhaling wordt van je verleden. Dan heb je straks weer iets om spijt van te hebben.

Opdracht: als je over het verleden denkt, naar welke plekken probeer je dan terug te gaan, en waarom? wat is de impact hiervan op je leven, denk je?

Je kunt je verleden niet meer veranderen. Het is wat het is. Je kunt wel vandaag veranderen. En wanneer je vandaag

64


een nieuwe keuze maakt, heeft dat gevolgen voor je toekomst. Neem verantwoordelijkheid Wanneer is de beste tijd om een appelboom te planten? Het antwoord is… tien jaar geleden. Als je 10 jaar geleden een appelboom had geplant, had je daar nu de vruchten van kunnen plukken. Wat is het op één na beste moment? Juist: dat is nu, op dit moment. Het moment dat je een keuze maakt en besluit om er volledig voor te gaan is het moment dat je leven verandert. Dan heb je over tien jaar die appelboom om vruchten van te plukken. Daar is wel inzet voor nodig. Het is gemakkelijk om door te gaan met de oude manier van leven. Het vereist moed om jezelf te vernieuwen: om op een nieuwe manier te kijken naar wie je bent en wie je wilt zijn. Om de uitdagingen van iedere dag aan te gaan in het licht van je doelen en je toekomstvisie. Het betekent dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Verantwoordelijkheid nemen betekent: geen uitvluchten verzinnen, maar doen wat je je hebt voorgenomen. Je zoekt niet naar redenen waarom je toch niet aan de bak hoeft. Je zegt niet dat je het nu eenmaal te druk hebt om iets te veranderen, of dat de economie niet meewerkt en het daarom allemaal toch geen zin heeft. De uitdaging is om, wat je omstandigheden ook zijn en hoe die ook zijn ontstaan, een nieuwe keuze te maken. Om

ACTIE < FLUITEND VERANDEREN

65 ACTIE


ervoor te kiezen om verstandig met je geld om te gaan. Om net iets harder te werken dan je collega’s. Om ‘nee’ te zeggen tegen mensen waar je al jaren ‘ja’ tegen zegt. Om te gaan sporten en een nieuw voedselpatroon aan te leren. Om boeken te lezen en opleidingen te doen. Als je na het lezen van dit hele boek alles zou vergeten en slechts één besluit neemt, namelijk om honderd procent verantwoordelijkheid te nemen voor je leven, dan zou dat alleen je leven transformeren.

cirkel van betrokkenheid

cirkel van invloed

cirkel van verantwoordelijkheid

66


110


6 EXTRA FLUITEND VERANDEREN IN TEAMS

119


VERANDEREN MET JE TEAM Fluitend veranderen in teams Dit hoofdstuk is een vreemde eend in de bijt. Dit boek is namelijk bedoeld om je op weg te helpen met persoonlijke veranderingen die je zelf in gang wilt zetten. Het kan echter ook zijn dat je door veranderingen in je omgeving gedwongen wordt om zelf te veranderen. Vanuit mijn ervaring als trainer weet ik dat er enorm veel verandert in organisaties. En dat heeft zijn weerslag op teams. Daarom leek het me handig om hierbij een extra stukje toe te voegen over hoe je dit boek zou kunnen gebruiken binnen je team. Door het bespreken van de inhoud van dit boek en wat het effect op iedereen is, creëer je een sfeer van openheid en verbinding. Wanneer ieder teamlid dit boek voor zichzelf doorleest geeft het voldoende stof om met elkaar over te praten. De kwaliteit van je team is afhankelijk van de kwaliteit en inzet van ieder individu. Als eenieder goed in z’n vel zit, gaat het team daar ook beter door functioneren. Op de pagina hiernaast heb ik een verzameling vragen gemaakt die je binnen je team met elkaar kunt bespreken. Je zou hier drie verschillende sessies voor kunnen plannen volgens de veranderdriehoek. Eén sessie om na te denken over waar je naartoe wilt als team, over bewustwording en te kijken

120


hoe jullie ervoor staan. Eén sessie om met elkaar te praten over acties die genomen dienen te worden. En één sessie om met elkaar te reflecteren over wat je met elkaar hebt bereikt. Op deze manier hoop ik je een aantal handvatten te geven om ook als team fluitend te veranderen.

Bewustwording Vul, ieder voor zich, het bewustwordingskompas in. •

Hoe staat iedereen er voor zichzelf voor?

Wat voor invloed heeft het feit hoe jij er nu voor staat op het functioneren in ons team?

Wat zijn je persoonlijke doelen voor de komende periode?

Hoe kunnen we elkaar stimuleren om persoonlijk te groeien?

Wat zouden we ideaal gezien willen bereiken met dit team als alles zou kunnen? En binnen welke periode?

Wat gaat het ons als team opleveren als we dit bereiken?

Wat gaat het onze organisatie opleveren als we dit bereiken?

Welke vier impactdoelen kunnen wij met elkaar formuleren om dit te realiseren?

Welke nieuwe kennis of kunde heeft ieder van ons nodig om dit te realiseren?

Wat zou er binnen ons team moeten veranderen om dit te realiseren?

121


Actie •

Wat zou ieder van ons moeten loslaten om meer plezier te hebben in ons werk?

Wat zouden wij als team moeten loslaten om effectiever te functioneren?

Voor de uitvoering van welke taken is ieder van ons verantwoordelijk?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet over elkaars grenzen gaan?

Focussen wij in ons team op falen of op leren? Wat is het effect daarvan op onze resultaten?

Welk gedrag is niet handig voor het bereiken van werkplezier? En voor het bereiken van resultaten?

Wanneer is ieder van ons geneigd om dit gedrag te vertonen?

Welke overtuigingen spelen er in ons team die ons beperken om onze doelen te bereiken?

Welke helpende overtuiging zouden we hier tegenover kunnen zetten?

Wat zouden wij in onze omgeving kunnen veranderen om ons te helpen herinneren aan wat we met elkaar willen bereiken?

122


DANKWOORD Het schrijven van dit boek was een reis op zich. Ik ben dankbaar dat ik die reis niet alleen heb hoeven afleggen. Allereerst speciale dank aan mijn Schepper. Het ervaren van Zijn Onvoorwaardelijke Liefde maakt dat ik stappen durf te zetten. Er zijn vele mensen die me op mijn levenspad hebben geholpen om te worden wie ik ben. Speciale dank aan mijn vrouw Sanne. Dankzij jou heb ik De Liefde en Het Leven beter leren begrijpen. Dank voor je onvoorwaardelijke steun en toewijding. Mam, bedankt voor het aanleren en bijbrengen van doorzettingsvermogen, wat er ook gebeurt. Pa, bedankt voor het stimuleren van mijn creativiteit. Dank ook aan mijn zussen voor hun onvoorwaardelijke steun. Speciale dank aan het pleeggezin in Harderwijk waar ik in twee cruciale jaren van mijn leven heb mogen wonen. Gert en Lydia; dank voor wat jullie me hebben bijgebracht in mijn opvoeding. Dank ook aan Ruben, Jasper en Sander voor die dingen die ze voor mij hebben opgegeven in die jaren. Wil, dank je wel voor dat wat je in me gezien hebt toen ik het zelf nog niet zag. De projecten die ik met Stichting Art for All heb mogen doen hebben mijn leven voorgoed veranderd. Dit boek is er niet vanzelf gekomen. Er zijn een aantal mensen die ik speciaal wil bedanken voor hun bijdrage aan de realisatie van dit boek. Dank aan Pauline Slot voor het aan-

124


brengen van focus in het boek, het schrappen van de helft van alles wat ik had geschreven en het herschrijven van dat wat ik vervolgens heb herschreven. Zoals je in de vorige zin kunt teruglezen was dat hard nodig. Dank aan Gerdien Keijser van Lijnenspel voor de prachtige vormgeving. Dank aan Maarten Beernink van Het Boekenschap voor het begeleiden van de productie van het boek: zonder jou was het resultaat lang niet zo mooi geworden. Ook zijn er vele mensen die mij hebben geĂŻnspireerd om dit boek te schrijven. Hoewel ik ze nooit in real-life heb gesproken, had ik zonder hun ideeĂŤn en inzichten dit boek nooit kunnen realiseren. Mensen die ik wil bedanken voor hun inspiratie zijn: Stephen Covey, Jim Rohn, Henri Nouwen, Albert Einstein, Robert Benninga, Dale Carnegie, Napoleon Hill, Joyce Meyer en Brendon Burchard.

125


Mocht je gewacht hebben op een teken om te starten:

DIT IS HET TEKEN en nuâ&#x20AC;Ś actie!

128


Fluitend veranderen inkijkexemplaar  

Fluitend veranderen - ontspannen op weg naar persoonlijk succes. Als alles zou kunnen, wat zou je dan veranderen? Er is iedere dag zo veel t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you