Het Blaadje van maart 2021

Page 1

Het Blaadje Nummer 1

Jaargang 15

Uitgave van het Plaatselijk Belang Sellingen & Omstreken

Maart 2021

Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Sellingen dit jaar schriftelijk Foto’s : Johannes Velthuis

‘SCHEUVELN’

Aike Godlieb en Anita Plaatje met hun twee jongens Bram en Jarno.

Door een schaatsliefhebber

Het is altijd spannend als er een vorstperiode wordt afgekondigd… Zal het streng genoeg zijn en voor een langere periode? Het begon met een sneeuwstorm op 7 februari. Op sommige plekken best spectaculair.

een feestje om al schaatsend met iemand bij te kletsen.

Gelukkig heeft het bestuur van de ijsbaan De Poststruiken alles op alles gezet en op woensdag met man en macht een mooie baan voor ons kunnen realiseren.

Ook op zondag trokken we weer met zijn allen naar De Poststruiken voor nog een mooie middag!

De sneeuw eraf geschoven, zodat de strenge vorst nog een paar nachten goed zijn werk kon doen. Onder voorwaarden van de gemeente en de overheid kon de baan gelukkig op zaterdag open voor donateurs. Heerlijk, op de zaterdagmiddag met het zonnetje erbij en leuke medeschaatsers heel wat rondjes gemaakt en bijgekletst. Zoals ik met iemand sprak… “Iedereen die je ziet is blij en straalt erover”. In deze coronatijd was het

Dat de keet alleen maar open was voor toiletbezoek en de versnaperingen aan de baan gekocht konden worden, heb ik niet als storend ervaren.

Jammer genoeg zette op maandagochtend de dooi alweer in.. ik was er nog niet flauw van; ik had er gerust nog een weekje ijs aan vast willen plakken! Menigeen heeft door het schaatsen, sneeuw en ijs de accu weer iets kunnen opladen en Corona voor een paar dagen opzij kunnen zetten.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Vereniging Plaatselijk Belang Sellingen & Omstreken vindt dit jaar vanwege het coronavirus ‘schriftelijk' plaats. Dat betekent dat de leden in de tweede helft van april thuis bericht krijgen * met een terugblik op de bestuursactiviteiten in 2020, * met informatie over de financiële zaken in 2020, * gevraagd worden in te stemmen met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden, * en waarin staat hoe zij urgente zaken of vragen kunnen voorleggen aan het bestuur. Nog geen lid? Stuur een mailtje naar secretariaat@pbsellingen.nl en u hoort van ons.

Langs deze weg wil ik Iedereen die zich heeft ingezet om dit ijsweekend op de ijsbaan onder de geldende regels te kunnen laten slagen hartelijk bedanken!

Speelgoedactie groot succes Door Vincent Mahieu

Iedereen is de sportieve dominee Bram Verduijn van de Hervormde Gemeente te Sellingen wel eens tegengekomen, is het niet op de fiets dan is het wel tijdens een rondje hardlopen. Het idee van hem en zijn broer om een marathon te gaan lopen werd direct aangegrepen om geld in te zamelen voor de Speelgoedbank. Deze organisatie geeft speelgoed aan gezinnen die zelf niet de financiële middelen hebben. Dit geweldige initiatief bracht Jan Schuring uit Laude aan het denken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn in aanloop naar de Sinterklaas en Kerstperiode. Het idee werd samen met de kerken van Sellingen omgezet in een plan waarbij naast speelgoed ook

etenswaren ingezameld konden worden, voor de verdeling en distributie werd contact opgenomen met de Voedselbank Zuid-Oost Groningen. De actie werd in het dorp aangekondigd en ook de scholen deden mee en om alles op te slaan werd er een hoek van Jan zijn schuur vrijgemaakt waar ook gesorteerd kon worden. Al gauw bleek het een groot succes te worden, tassen vol speelgoed en etenswaren werden aangevoerd. Kinderen die hun eigen speelgoed hadden gesorteerd, de kanjers, en ouders die de tassen aanvulden met houdbare etenswaren. Het hoekje in de schuur was dan ook snel te klein en men ging verder

in de grote schuur. Het was een flinke klus maar met het doel in het achterhoofd en daarbij de gezelligheid sorteerden de ruim 6 vrijwilligers al het ingebrachte. Zo waren er alleen al 20 vuilniszakken met knuffels en ontelbare puzzels, allen in goede staat. Uiteindelijk kon men met 2 bussen en 2 auto’s, allen voorzien van een aanhanger, stampvol naar het verzamelpunt van de Voedselbank in Vlagtwedde waar alles in dank werd ontvangen. De organisatie is zo enthousiast dat er in 2021 zeker een vervolg aan zal worden gegeven. Er is ook een wens, graag zou men zien dat de Voedselbank een ruimere locatie ter beschikking krijgt.


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15

Maart 2021 Pagina 2

Vitality Challenge ‘Ommetj

Column: Leve Sellingen

Door Alma Meendering

“Sellingen, ik zou er nog niet dood willen liggen!” Zomaar komen de woorden van een vroegere kennis in mij op, toen hij een halve eeuw geleden mij bezocht in mijn nieuwe woonplaats. Zijn diskwalificatie van mijn domiciliekeuze maakte mij, nog verkerend in beginnende volwassenheid, heel onzeker. Ook zijn associatie met de dood, voor mij toen nog een bijna abstract begrip, greep mij aan. Zowel vrees voor kritiek als angst voor de dood staan hoog op de ladder van angstgevoelens. Er volgde een tijd waarin in ons land alle grafieken een stijgende lijn vertoonden, met een beter levensperspectief dan alle tijden daarvoor: vrede, veiligheid, goede basisvoorzieningen en luxe. Een tijd waarin veel veranderde en waarin ook tegenstellingen groeiden. En in dat relatief kleine tijdsbestek van een halve eeuw is ook het dorp Sellingen, zowel de nederzetting als de gemeenschap, aanzienlijk veranderd. De kleinschalige landbouw is verdwenen, er wordt nog amper dialect gesproken, het bebouwd oppervlak is verdubbeld, het landschap is veranderd, sociale structuren zijn gewijzigd, de mobiliteit is sterk toegenomen. Vult u maar aan. Opeens brengen levensbedreigende ziekteverwekkers ons bestaan helemaal in de war. En plotseling blijkt dan, meer dan ooit, dat veel mensen behoefte hebben om de natuur te voelen, te proeven, te beleven. Voldoende reden om goed voor ons dorp en omgeving te zorgen en daarbij de natuur een centrale rol te geven, zodat mijn uit het oog verloren kennis, mocht hij ooit nog eens langskomen, zal zeggen: “Sellingen, ik zou er het leven willen vieren!” Roofkast

Ons team is enthousiast. Door de corona maatregelen is het wandelen ook bij mij minder en de Vitality Challenge is een leuke manier om meer met wandelen bezig te zijn. Er wordt een WhatsApp groep aangemaakt, de Ommetjes app geïnstalleerd en we beginnen meteen met wandelen. Als we dan toch meedoen, dan ook actief! Om te motiveren posten we iedere dag een inspirerende (wandel) quote. Er worden foto’s gedeeld van onze ommetjes, wat we onderweg zien, tegenkomen en meemaken. We doen enthousiast mee aan de weekopdrachten. Na de eerste week dachten we wel ergens boven aan de tussenstand lijst te staan, maar dat viel even tegen. Er zijn nog meer enthousiaste wandelaars . We moesten onze strategie drastisch bijstellen. Ook in het weekend wordt nu de deur resoluut achter ons dichtgetrokken, wandelschoenen aan, familie mee, hond mee en wandelen. Wind, regen, sneeuw en

Eind 2020 verschenen er berichten in de krant dat de gemeente het plan had om het bestemmingsplan ten zuiden van het Ruiten Aa kanaal, nabij Laude aan te passen t.b.v. een natuurbegraafplaats. Momenteel zijn harversters bezig om het z.g. Boerenbos uit te dunnen en toegankelijk te maken. In de volgende editie van Het Blaadje zullen wij u verder informeren over de Natuurbegraafplaats Laude.

DÉ FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK BIJ U IN DE BUURT

Ter Apel: Hoofdstraat 79 Sellingen: Veltkeweg 2 Nieuw Weerdinge: Zetveld 111

www.trifysio.nl info@trifysio.nl 0599-582235

NIEUWE RUBRIEK

Natuurbegraafplaats Laude

Goudvink

Vogels van Sellingen e.o. Zou dat niet leuk zijn? Je bent aan de wandel en hoort een vogelgeluid dat je niet kent. Vaak zou je willen weten welke vogel dat was. Nou, dat kan vanaf heden: maak een opname met je mobiele telefoon. Stuur het door naar hetblaadje@dididresscher. nl met vermelding van naam, datum en ongeveer de plaats van de opname. Binnen een paar dagen vertelt onze plaatselijke vogelkenner Nico de Vries welke vogel bij dat geluid hoort! In het volgende Blaadje wordt een overzicht gegeven welke vogelgeluiden binnen zijn gekomen. Leuk om te weten wat voor vreemde vogels er allemaal in Sellingen e.o. rondvliegen!


Het Blaadje

metje lopen’ gladheid, niets houdt ons tegen. Alles wordt getrotseerd voor de punten. Uitslapers worden vroege vogels, we slaan geen lunchwandeling over, de bank wordt verruild voor een avondwandeling en we spammen familie en vrienden met de ommetje-app. Zelfs in de stromende regen wordt er gewandeld. De vele ommetjes worden beloond, het heeft ons na vijf weken al naar de derde plaats gebracht. En wat is het leuk! Ik geniet van het enthousiasme van ons team, de gedrevenheid, de prachtige foto’s die voorbijkomen, de verhalen. Ontzettend leuk om op deze manier als collega’s met elkaar bezig te zijn, je leert elkaar op een heel andere manier kennen. Wandelen is gezond, ontspannend, je wordt fitter en leert relativeren. Geluk zit in kleine dingen, er zijn oneindig veel mogelijkheden, er is zo veel moois te ontdekken in de wereld. Geniet van een stad, de natuur, van de stilte. Als je wandelt zie je zo veel meer. Ommetje-app zorgt voor motivatie Hersenonderzoeker Erik Scherder heeft in samenwerking met de Hersenstichting een app ontwikkeld genaamd Ommetje. Zo wordt een stukje wandelen een stuk leuker. Met deze app kun je namelijk een wandelcompetitie starten met vrienden en familie. Wanneer je een wandeling maakt met de Ommetje-app verdien je punten en maak je kans op medailles. Hoe vaker je loopt, hoe meer punten je krijgt. Op deze manier strijd je tegen je vrienden en familie. Je wilt niet helemaal onderaan staan, dus het zorgt ook nog eens voor wat extra motivatie. Aan het einde van je wandeling deelt Scherder een hersenfeitje met je in de app. Niet alleen leuk, het is nog leerzaam ook.

Nummer 1 Jaargang 15

Maart 2021 Pagina 3

Werkzaamheden in en langs het Ruiten-Aakanaal Door Didi Dresscher

Er kwamen een aantal vragen binnen over wat er allemaal gaande was in en langs het Ruiten-Aa-kanaal, met name aan de zuidkant van Sellingen. Hoewel bekend gemaakt was dat de werkzaamheden afgerond waren, ben ik toch gaan informeren. Bij Waterschap Hunze en Aa’s werd mij verteld dat ik dan het beste contact op kon nemen met Edwin de Gries, de projectleider baggerwerken van het Ruiten-Aa-kanaal. Dat heb ik gedaan, en tijdens een telefoongesprek met hem kreeg ik de volgende informatie. Projectleider Edwin de Gries vindt het erg jammer dat er onduidelijkheden zijn over de Foto Didi Dresscher: cutterkop of snijkopzuiger gebruikt bij het baggeren in het Ruiten Aa werkzaamheden. Het waterschap kanaal heeft op meerdere manieren over het project gecommuniceerd, via een natuurvriendelijke oevers. Deze zijn informatiebijeenkomst en in een later deels met de vrijgekomen baggerslib stadium via de verschillende media aangelegd”. (RTV Noord, Westerwolde actueel en Het baggerwerk betrof een enorme Dagblad van het Noorden). In april hoeveelheid baggerspecie. Er werden is men begonnen met baggeren. twee baggerdepots gerealiseerd, een De reden van het baggeren was grote bij Vlagtwedde en een kleinere dat het Ruiten-Aa-kanaal te ondiep bij Sellingen. De baggerspecie is geworden was. Door ophoping van duurzaam hergebruikt. Gedeeltelijk slib en modder was het niet meer diep om aangrenzend land op te hogen, genoeg voor de recreatievaart en ook een ander gedeelte werd gebruikt de doorvoer van water Wat is er eigenlijk voor de aanleg van 2 was onvoldoende x 2 kilometer natuurgeworden, daarom zou allemaal gebeurd? vriendelijke oevers. er over een afstand Met name aan de van 27 kilometer een laagje van de zuidkant van Sellingen, tussen de bodem geschraapt worden. Na de Hassebergerweg en Zuidveld. Onder werkzaamheden zou het waterschap water is een soort van beschoeiing daar weer 20 jaar mee vooruit geslagen waar ook de bagger weer kunnen. Er werd op twee manieren gebruikt is. Met palen, zodat de gebaggerd: met een drijvend schip beschoeiing en bagger niet weer weg met een “onderwaterstofzuiger” in de zou zakken. Voor de vaarrecreatie buurt van Vlagtwedde en in de buurt hebben ze om de zoveel meter een van Sellingen met een kraan op een paal boven water laten staan als ponton met gebruik van een pomp. waarschuwing. Er zijn richtlijnen voor Edwin: “Bijkomend punt is dat we de hellingshoek en de waterdiepte toe moeten werken naar een betere om een soort van “ondergedoken” waterkwaliteit. Dit konden we in dit waterplanten ruimte te geven, wat werk combineren met de aanleg van erg goed is voor de biodiversiteit in

plaats van alleen maar riet. Eigenlijk was het in de oude situatie op veel plekken vergelijkbaar met de nieuwe, ook gedeeltelijk ondiep, maar dan natuurlijk gevormd. Dat kon zo blijven en heeft een even grote ecologische waarde: “Wat goed is moet je zo laten.” Eind 2020 is het werk afgerond en in principe klaar, er kan alleen nog een beetje nawerk nodig zijn. Edwin de Gries: Het baggerwerk is met succes uitgevoerd, waarbij de baggerspecie volledig lokaal is hergebruikt!


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 4

De huisarts en corona Door Didi Dresscher

Eigenlijk had ik tegenover haar zullen zitten voor dit interview, maar helaas gooide corona deze keer bij mij roet in het eten. Een preventieve test waarvan te laat de uitslag kwam nekte de afspraak waar ik me zo op verheugd had. Gelukkig kon het interview wel telefonisch doorgaan! Esther Oelen, huisarts in Sellingen e.o. Gelukkig wist ze, ondanks de drukte, even tijd voor me vrij te maken. Na alle berichten in de media was ik me heel erg gaan afvragen wat voor gevolgen corona had voor onze eigen huisarts. Esther Oelen is geboren en opgegroeid in Coevorden, woont nu in de buurt van Slochteren, en is sinds 2006 huisarts. In 2012 heeft ze de praktijk aan de Veentuinen in Sellingen overgenomen van dokter Idsinga en werkt hier in Sellingen sinds die tijd tot volle tevredenheid, zoals ze zelf zegt. In 2017 heeft ze de Veentuinen verruild voor het voormalige gebouw van CBS het Gebint, nadat dit volledig gerenoveerd is, en heeft daar nu een bloeiende praktijk als apotheekhoudend huisarts. Ze werkt daar zeker niet alleen. Naast waarnemend huisarts dokter J. van Cleef bestaat het team uit praktijkassistentes, apothekersassistentes, een praktijkverpleegkundige en een praktijkondersteuner GGZ. Ook kun je er regelmatig een huisarts in opleiding tegenkomen. Daarnaast kun je in het gebouw terecht voor fysiotherapie en een diëtiste en zijn er 2 thuiszorgorganisaties aanwezig in het pand. Al met al voor de inwoners van Sellingen e.o. een geweldige voorziening waar je met veel van je problemen terecht kunt, laagdrempelig en dicht bij huis. Esther Oelen: “Het zijn heel verschillende patiëntengroepen, een bijzondere combinatie van allochtonen en autochtonen, jong en (heel) oud en die diversiteit maakt het ontzettend leuk: een fijne populatie. Wat ze ook leuk vindt is dat in dit relatief kleine dorp zoveel te doen is waar je je bij aan kunt sluiten als je wilt. Je hoeft niet, het mag wel. Corona Op mijn vraag wat de invloed van corona is op haar praktijk zegt ze: “We wisten echt niet wat ons overkwam. In maart kwam er een soort donderwolk op ons af. De beelden uit het zuiden van

Nederland en bijvoorbeeld Italië waren gruwelijk. Je wist niet wat er precies gaande was en we dachten: ‘wat staat ons in ‘s hemelsnaam te wachten’”. Na veel overleg met collega’s in de regio hebben ze besloten de boel ook hier zoveel mogelijk op slot te doen. Het werd een soort spookpraktijk. Er kwam bijna niemand meer langs, alleen het echt noodzakelijke na telefonische triage (het duidelijk krijgen van de hulpvraag) en overleg met de huisarts. Er werd geen bloed geprikt, alleen wat echt moest gebeuren werd gedaan, de spreekuren van de praktijkverpleegkundigen en assistentes werden stopgezet. Esther Oelen: “Het was een hele rare tijd, zorgelijk, je wist niet waar het heen ging. Voor ons in het Noorden is die eerste periode niet zo dramatisch geweest als in het zuiden van het land, op een paar ernstige gevallen in het dorp na”. Na de eerste golf gingen ze langzamerhand weer een beetje open. De praktijk werd aangepast op het coronabeleid met een ruimere en strakkere spreekurenplanning; één kwartier per patiënt. Je mocht niet uitlopen om te voorkomen dat de wachtkamer volloopt, dan moest je eventueel een tweede afspraak maken. In de wachtkamer werden plekken geblokkeerd zodat er maar 4 mensen konden zitten. Iedereen draagt mondkapjes. De assistentes bevragen vooraf de patiënten. Bestaat er enige twijfel; is er contact geweest met een corona patiënt of zijn er “verdachte“ klachten, dan moeten de mensen bij voorkeur zich eerst laten testen. Esther Oelen: “Dat kan nu gelukkig, vorig jaar mochten we nauwelijks testen en dat maakte het heel onzeker. Met een test achter de hand voelt het een stuk prettiger”. Als er enige verdenking is van corona zien ze mensen in volledige bescherming, in pak, op een apart spreekuur. Volgens de dokter zijn de mensen zeer welwillend, ze staan zonder morren tussen 16.00 en 17.00 uur buiten in de rij omdat er uit veiligheidsoverweging niet meer dan twee mensen in de apotheekhal mogen. Ook is er veel begrip voor het feit dat ze niet altijd meteen kunnen komen. Esther Oelen: “Ja, ik doe wel aan huisbezoek. Als iemand met verdachte klachten ziek thuis is gaan we ook helemaal in pak. Dat is wel een gedoe maar is wel te doen en sommige patiënten moet

je gewoon zien”. In tegenstelling tot berichten elders uit het land heeft Esther Oelen niet het idee dat hier problematisch uitgestelde diagnoses zijn, maar ze zegt wel: “Wacht niet, bel! Vaak is prima telefonisch te overleggen en door bijvoorbeeld een foto op te sturen van een plekje kun je ook bepalen of er reden is tot zorg. We blijven heel voorzichtig, dus je kunt veilig komen. Een zere knie kan misschien wachten, maar voor sommige klachten is uitstel echt geen goed idee, dus neem bij twijfel in ieder geval telefonisch contact met ons op. We hebben gewoon spreekuren in de praktijk, ook de assistentes.” Sinds eind februari is Esther Oelen zelf twee keer gevaccineerd maar van het personeel is het tijdstip van vaccineren op het moment van dit gesprek nog onbekend. In principe zouden zij, als ze in de praktijk de bevolking gaan vaccineren, mee gevaccineerd worden. Dat zou, zoals het nu lijkt, met het Astra Zenica vaccin gebeuren maar wanneer is nog helemaal niet bekend. Esther Oelen: “het beleid, dat weet iedereen, verandert continu. Alles hangt af van de beschikbaarheid van het vaccin.” Ze adviseert de website van de huisartsenpraktijk in de gaten te houden want zo gauw er nieuws is over het vaccineren komt het daar op te staan (https://huisartsenpraktijkoelen.praktijkinfo.nl). Ook algemene info over corona is daar te vinden. Je kunt er ook over bellen, maar dat kan ook naar de GGD (0800-9129, gratis). Esther Oelen benadrukt: “Corona maakt het ons soms lastig maar volgens mij redden we ons aardig. We willen de mensen nogmaals op het hart drukken om telefonisch contact op te nemen bij twijfel over klachten. Sommige dingen kunnen wachten maar andere dingen niet!


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 5

Al het goede komt in drieën

Hallo Egel

Door Tina Johannes

Bericht van Staatsbosbeheer

26 januari was het zover: “de drieling” van de familie Schuitema werd 12 jaar oud. Hoog tijd om eens langs te gaan om te kijken hoe het gaat. Het gaat goed met Paulien, Vera en Henk Jan. Ze zijn wel een beetje zat van corona. Dat geldt ook voor Margriet (de oudere zus van de drieling). Eigenlijk geldt het voor ons allemaal dat we “corona-moe” zijn. In de beginjaren was het voor mama best druk en verliep alles volgens schema. Papa had het ook wel druk, maar was/is toch vaak een aantal dagen per week op de vrachtwagen weg. Hierdoor was mama best vaak alleen thuis met de 4 kinderen. Hier is het gezin aan gewend, in het weekend is papa ook gezellig thuis. Gelukkig gedroegen ze zich als baby`s keurig en sliepen ze al vroeg door. Hoe ouder ze worden, hoe gemakkelijker dat allemaal gaat: ze worden steeds zelfstandiger. Ook oudere zus Margriet paste zich prima aan, al was ze nog maar 3 jaar bij de geboorte van de drieling. Vroeger werden ze direct herkend als drieling en waren ze best een bezienswaardigheid in de buggy. Nu Henk Jan groter is, denken mensen vaak dat er 2 oudere kinderen en een tweeling bij het gezin horen. Paulien en Vera zijn ook eeneiig en lijken veel op elkaar. Al snapt het gezin zelf niet waarom een buitenstaander ze lastig uit elkaar kan houden. Zij zien wel degelijk duidelijk verschil. Ondanks dat ze een drieling zijn en een hechte band hebben, zijn de kinderen duidelijk verschillend van karakter. Het zijn 3 individuen met ieder zijn/haar eigen smaak en interesses. Paulien en Vera gaan naar de basisschool Het Gebint in Sellingen. Henk Jan gaat naar de Baldakijn in Stadskanaal, daar krijgt hij op een voor hem passende manier les.

Alle 3 gaan ze met heel veel plezier naar school. Paulien en Vera gaan na de zomervakanties naar de RSG in ter Apel, gezellig op de fiets. Henk Jan weet nog niet precies wat hij wil, dat wordt nog besproken. Paulien en Vera turnen bij SSS, al ligt dat nu op zijn gat door het corona gebeuren. De meiden missen dit ook echt. Henk Jan voetbalt bij VV Sellingen en is daar al jaren lid. In de zomer zijn de kinderen ook lid van de zwemclub in het buitenbad. Ze zijn in de zomer sowieso dagelijks daar wel te vinden. Uit school, hup! direct het zwembad in. In de zomer genieten ze ook van de zomeravondmarkt, dat is gewoon gezellig en dan kom je iedereen tegen en kun je leuke dingen doen.

Tijdens deze leerzame boswandeling krijg je antwoord op vragen als: wat eet een egel? Waar zijn z’n stekels van gemaakt? En waar slapen egels eigenlijk in de winter? Aan de route en het boek zijn ook leuke opdrachten verbonden die gericht zijn op de natuur en de zintuigen. Het egelpad is een route van 2,5 km en start naast het gebouw De Noordmee aan de Dennenweg 1a te Sellingen. De bladzijden zullen tot 9 mei te vinden zijn langs het pad.

Ze komen graag bij oma en hebben een goede band met hun grootmoeder. Ze woont ook in het dorp en springt graag bij wanneer dat nodig is. Als Henk Jan wat heeft, dan vertelt hij het eerst altijd aan oma en dan pas aan de rest. Of dat nu leuke of minder leuke dingen zijn. Oma heeft een rouleerschema met betrekking tot de logeerpartijen, zo ontstaat er geen ruzie. Zo gaan ze ook om de beurt met papa mee op de vrachtwagen, al is grote zus Margriet de echte Scania fan binnen het gezin. We gaan over een paar jaar weer even bij ze langs!

Dagelijks bestuur PB Sellingen en Omstreken Voorzitter Secretariaat Penningmeester Ledenadministratie Rekeningnummer Ideeënbus

Biblionet Groningen en Staatsbosbeheer hebben de handen ineen geslagen en het egelpad dit voorjaar een andere invulling gegeven. Langs het pad kun je de bladzijden ontdekken van het prachtig geïllustreerde prentenboek ‘Hallo egel’ van Jane McGuinness.

Jan Heun (326740 Liesbeth van Dalen (322589 Vincent Mahieu (323288 Vincent Mahieu (323288 NL29RABO03586.56.354 Coop Supermarkt

A la carte restaurant 5 hotelkamers Huwelijkslocatie Voor uw lunch, diner, en feest warm- en koud buffet Dorpsstraat 37, Sellingen Tel 0599-322285 www.herbergsellingen.nl


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 6

De Eekhoorn (Sciurus vulgaris) Door Nico (De Hop)

Ik ben niet zo’n liefhebber van klassieke muziek maar naar gelang je wat ouder wordt begin ik het toch wat meer te waarderen. Luister eens naar het prachtige muziekstuk van David Lyon: Short Suite: Moto Perpetuo. Als u deze muziek hoort, lijkt het wel dat de componist geïnspireerd werd door een springende, racende en huppelende eekhoorn in de bomen in het bos. Want het is een ware acrobaat, de Rode of Gewone eekhoorn. Eekhoorns zijn mooie knaagdieren die door de mens als aaibaar worden omschreven. Ze zien er koddig, aardig en aandoenlijk uit. Rode vacht, witte buik, pluimpjes op de oren en een prachtige staart die, als hij in ruststand op een tak zit, zo mooi over zijn rug ligt. Bij ons in de tuin staat een walnoot. In de herfst liggen de noten op de grond en elk jaar komen de eekhoorns de noten ophalen om die te verbergen als wintervoorraad. Hij behoort tot de knaagdieren maar zijn voedselkeuze is veelzijdig. Veel plantaardig materiaal maar ook zijn ze gek op eieren en jonge vogels, wat ze natuurlijk weer niet zo populair maakt. Daarom werd vroeger de eekhoorn wel eens bejaagd, omdat men dacht dat hij of zij de broedvogelstand onder de zangvogels aantastte. Heden ten dage weten wij wel beter. Gelukkig zien we de eekhoorn weer wat meer in Westerwolde zelfs gewoon midden in ons mooie dorp, bijvoorbeeld in de tuin van de huisarts waar zelfs twee grote nesten te zien zijn. Inderdaad nesten, die maken ze vaak boven in de boom. In de winter maken ze gebruik van hun wintervoorraad en slapen ze veel in hun nest. Je ziet ze daarom dan wat minder dan in de andere maanden. De eekhoorn heeft drie grote vijanden: de Boommarter (die nog sneller in de bomen is dan de eekhoorn), de Havik en …………. het verkeer!! Ook katten (als ze de kans krijgen) pakken nog wel eens een eekhoorn, vooral de jonge exemplaren. Ook de eekhoorn heeft te maken gehad met een vervelende ziekte, Toxoplasmose. Deze ziekte heeft veel eekhoorns het leven gekost maar

gelukkig is dit weer voorbij. Nog even dit: een eekhoorn in huis is een ramp!! Wij woonden in de beginjaren 80 in het Kloosterbos in Ter Apel. Er kwamen toen veel eekhoorns voor in deze bossen en regelmatig hadden we ze op bezoek op de voederplaats. Op zekere dag kwam onze buurman bij ons en vroeg of er ook bij ons was ingebroken want het was een vreselijke bende in zijn huis. Gelijk maar even de plek des onheils bezocht en ik kwam al snel tot de conclusie dat dit eekhoornschade (veel uitwerpselen) was. Vermoedelijk twee eekhoorns waren via de schoorsteenpijp in het huis gekomen en hebben zich daar niet goed gedragen. Een chaos. Conclusie: dit was nutteloos vandalisme. Na deze actie zijn ze via een open staand raampje weer buiten gekomen. Ze hebben mogelijk heel veel lol gehad.

Foto: Nico de Vries

Dus geen inbreker maar eekhoornschade. Vertel dit verhaal maar eens aan je verzekering, zij zullen raar opkijken. Als ik een eekhoorn zie wordt hij of zij genoteerd en geef ik de waarneming door aan waarneming. nl. Het is een prachtig dier dat thuis hoort in onze bossen. Een waarneming van een eekhoorn is altijd mooi en doet je wat.

Nieuws van de Tennisclub Sellingen Bericht van het bestuur

Voorjaar 2020 schreven we in 't Blaadje dat we hoopten vanwege het coronavirus de tweede helft van het jaar weer actief te kunnen worden als tennisclub. Dat is dus maar deels gelukt en dat gold natuurlijk voor alle verenigingsleven eigenlijk. Een jaar verder en nog steeds wordt het leven beheerst door het CORONA-virus. Een korte periode gedurende de zomermaanden waarin we de baan op konden, maar vanaf september gold alweer een gedeeltelijke beperking en vanaf begin november is er een verdere aanscherping van regels geweest. Het is weliswaar mogelijk om single te spelen maar het dubbelen is nog steeds uitgesloten. En dat is toch wat de meeste leden doen. Op het moment van schrijven echter lijken de besmettingen weer af te nemen zodat we wellicht het komend voorjaar toch weer de baan op kunnen. We hadden gepland om in september van het vorig jaar een clubactiviteit te organiseren, vooral ook voor de nieuwe leden en een 'open' uitnodiging voor niet-leden om kennis

te maken met de vereniging en het tennis, maar zoals gezegd dat kon vanwege de beperkingen dus helaas niet doorgaan. We hopen dat we dit in mei of juni a.s. wel kunnen organiseren, Dat betekent dat er de laatste maanden rond het tenniscomplex eigenlijk volledige stilte heerste. Het onderhoud moet straks opgepakt worden, zoals het speelklaar maken van banen en van het complex. Op het moment van schrijven is het nog behoorlijk winter met behoorlijk wat sneeuw, maar als dat is verdwenen kunnen we aan de slag met inachtneming van de coronaregels. Dat brengt me tevens op een heikel aandachtspunt. Zoals ook in november aangegeven is onze onderhoudsman gestopt en zijn we nog steeds op zoek naar vervanging. Dus nogmaals: via deze weg proberen we in contact te komen met iemand die daar mogelijk interesse voor heeft. Voor toelichting en informatie kan er contact worden opgenomen met de voorzitter, Flip Heuving (f. heuving@gmail.com of te.nr. 06 261 383 91)


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 7

Een prachtig plan: de behaagweide! Door Didi Dresscher

Wie kent het niet, dat huis dat veel mensen in de omgeving “het kasteeltje” noemen. Het staat aan het eind van de Heidenslegerweg (of aan het begin, hangt ervan af van welke kant je komt) en het is van “de dokters”. De dokters zijn de huisarts Martin de Boer en zijn vrouw Gea, de physician assistant (PA), die een eigen uitgebreide en moderne praktijk hebben in Ter Apel. Hun patiënten kunnen voor bijna alles bij hen terecht. (Een PA is een medisch professional en zelfstandig bevoegd tot het stellen van medische diagnoses en behandelen van patiënten.) Regelmatig kom ik ze tegen met hun hond Noortje tijdens onze wandelingen en we maken dan vaak een praatje terwijl onze honden, die het goed met elkaar kunnen vinden, spelen. Op een dag kwamen ze met een bijzonder enthousiast en interessant plan. Aangezien ik ze gemist had voor de Nieuwe Oogst (helaas, zij woonden hier eerder dan ik) zag ik de kans schoon en we maakten een afspraak voor een interview over hen en hun plannen. Martin komt uit Hilversum en Gea uit Zuidbroek. Ze kennen elkaar sinds 2004 en zijn in 2007 getrouwd. Ze hebben samen 4 kinderen, een eerste kleinkind en een schat van de al genoemde hond, de Whippet Noortje. Hun ontmoeting noemen ze zelf “een echte doktersroman”: Zij was doktersassistente in Ter Apel en hij kwam solliciteren als waarnemer. Zo is hun roman begonnen……. Toen de kinderen in 2014 de deur uit waren vonden ze het tijd worden voor iets nieuws, zijn op zoek gegaan en hebben dit stuk grond gevonden met een klein oud boerderijtje er op. Hierin hebben ze drie maanden gewoond. Gea: “Ik vond het toen al prachtig”. Daarna is dat afgebroken en nu staat er hun droomhuis op hun droomplek. Naast dat ze bezielde huisartsen zijn, zijn ze op z’n minst zulke bezielde natuurliefhebbers en dat dragen ze uit, zowel met woorden als met daden. Op het moment dat ik bij Martin en Gea aanklop (jazeker een robuuste deurklopper heeft hun voordeur, passend bij het gebouw) hebben ze net contact gehad met de coördinatoren van het Westerwoldepad; Carin en Henk Oosterhuis. Zie ook pagina 11. Ze willen hun omgeving (en zelfs een gedeelte van hun eigen tuin!) graag delen met voorbijkomende wandelaars, fietsers en kanoërs. Ze hebben kort geleden een soort

“slagbomen” geplaatst over hun (hout)snipperpad dat op hun grond ligt om de auto’s te weren, maar anderen - niet gemotoriseerd - blijven van harte welkom. Dit willen ze graag duidelijk maken en daarom hebben ze met de mensen van het Westerwoldepad besproken hoe ze dat het beste kunnen doen. Het voorstel van Gea en Martin is om een extra lus langs het huis toe te voegen aan het Westerwoldepad nu de hermeandering van de Ruiten Aa en de herinrichting van de omgeving klaar is en daarop werd enthousiast gereageerd door Carin en Henk. Martin en Gea genieten zo van hun (vernieuwde) omgeving, graag willen ze anderen de kans geven daar ook van te genieten. Vandaar dat ze het snipperpad aangelegd hebben. Maar dat is nog lang niet alles, ze willen graag iets toevoegen aan de omgeving. Daarom hebben ze met Staatsbosbeheer afgesproken dat ze op het stuk grond van SBB, net over de Ruiten Aa, dat grenst aan hun tuin, een plek mogen inrichten voor voorbijgangers. Het is een prachtige plek achter een mooie grote oude eik. Hier creëren Gea en Marin een rustpunt, schitterend in de zon of lekker in de schaduw van de eik met een prachtig uitzicht op de Hankampsesch en Breedwisch. Er komt een grote picknickbank, twee eigengemaakte fietsenrekken van palen, twee appelbomen (appels voor onderweg), een notenboom (noten voor de eekhoorns), een klaphek en een ouderwets landhek, passend in de omgeving. Ze leggen een

HELMUT DOKTER

Foto: Didi Dresscher

meidoornhaag aan als begrenzing, die meteen een ideale rust- en schuilplaats is voor vogels. Door die haag zijn ze ook op hun naam “behaagweide” gekomen. Eigenlijk tweeledig dus: een haag om alles en iedereen te behagen! Het veldje wordt namelijk ingezaaid met wilde bloemen voor de vogels en de vlinders en andere insecten, misschien komt er ook nog een insectenhotel. Al met al, iedereen is welkom. Ze doen bijna alles zelf en veel is er al besteld. Ze willen graag dat het vóór de zomer klaar is, dat er dan iets gezelligs in het landschap is en ze verheugen zich stiekem op een leuke “officiële” opening in het voorjaar. Martin: “Er komen zoveel mensen langs. We willen iets terug doen voor en toevoegen aan de omgeving, we hebben zo’n mooie plek gevonden”. Er mist alleen nog één ding; ze zoeken een mooie korte Westerwoldse tekst voor op de picknickbank, bijvoorbeeld “vernuver joe”, maar ze vinden dat hun Gronings niet goed genoeg is. Dus bij deze meteen een oproep: weet je een leuke korte GroningsWesterwoldse tekst, geef hem door aan de redactie van “Het Blaadje” onder vermelding van “Behaagweide” en wie weet komt jouw tekst op de picknickbank!

Dorpsstraat 46, 9551 AG Sellingen, 06-27045673. e-mail: helmutdokter@gmail.com

VOOR AL UW BESTRATING EN KLUSSEN IN EN OM HET HUIS!


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 8

Mollen.... Door Didi Dresscher

Menigeen ziet in de winterperiode zijn prachtige grasmat vernield door mollen. Uit “Ode aan de mol” van Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp van 6 maart 2018: Overal vulkaanuitbarstingen van zwarte aarde. Onze zorgvuldig gecultiveerde gazonnetjes en weilanden, verwoest door deze gladde fluwelen monstertjes met hun gluiperige oogjes en hun duivelse fluwelige velletjes. Klemmen, mollenvangers, gif, bestrijden die handel! Wie op internet kijkt kan nog maar tot één conclusie komen: ‘dit zwartharige schepsel moet te vuur en te zwaard bestreden worden’. Maar overdrijven we niet een beetje?” Het is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Dit jaar heb ik een poging gedaan om mee te doen aan het mollentelweekend (wat door de strenge vorst een week werd) maar na 100 molshopen ben ik maar gestopt…… Natuurlijk is dat niet leuk, zeker niet wanner je (bijna) je enkel breekt in zo’n gat. In mijn onderzoek naar de zin en de onzin van mollen kwam ik veel interessante publicaties tegen. Onder andere berichten van Natuurpunt.be “Lees dit voor je mollen gaat mollen” en van de Zoogdiervereniging. Bij het zien van meerdere molshopen wordt vaak gesproken over een mollenplaag. Mollen zijn echter solitaire dieren die hun eigen territorium, het gangenstelsel, verdedigen (van een mannetje tot 3000 m2 en van een vrouwtje tot 2000 m2). Een gangenstelsel is, afhankelijk van de bodem- en voedselomstandigheden, een uitgebreid stelsel dat bestaat uit talrijke gangen die langs

verschillende kamers met elkaar in verbinding staan. Mollen hebben sterke graafpoten waarmee ze een kracht van 40 keer hun eigen lichaamsgewicht kunnen genereren – in mensentermen: dat zou betekenen dat je twee neushoorns vooruit kan duwen! De grond wordt helemaal omhoog gedrukt, totdat het op het oppervlak een molshoop wordt. De molshopen gebruikt de mol ook als in- en uitgang van zijn gangenstelsel. Een kleine tuin zal meestal maar plaats bieden aan één mol. Onder de grond heeft de mol geen natuurlijke vijanden behalve zijn eigen soortgenoten en die worden op agressieve wijze verjaagd. Boven de grond wordt de mol bejaagd door onder andere uil, buizerd, blauwe reiger, ooievaar, wezel, hermelijn en vos. Andere doodsoorzaken zijn honger door droogte en verdrinking door overstromingen. Ook vallen er regelmatig verkeerslachtoffers. De grootste bedreiging van de mol is de mens. Maar mollen vangen of doden is dweilen met de kraan open. Een territorium komt dan vrij. In plaats van één mol heb je kans op een heel leger, die allemaal het territorium op proberen te eisen. Klein beetje last, hoop nut Een mol in je terrein heeft zeker voordelen. Volgens de Zoogdiervereniging zorgen mollen door het graven van hun gangen dat de grond luchtig blijft. Daarmee ontstaat een beter bodemleven, een betere basis voor plantengroei en water kan goed wegstromen. De gangen dienen als val om slakken, wormen en insectenlarven

als engerlingen (keverlarven) en emelten (larven van langpootmug) te vangen. Zo draagt de mol juist bij aan het behoud van je grasmat. In de paartijd (februari-april) en als het weer sterk verandert graven mollen vaak nieuwe gangen en kunnen er tijdelijk meer molshopen ontstaan. Als je geduldig wacht tot een mol klaar is met het graven, is de kans groot dat het daarna rustiger wordt qua aantal molshopen. In de zomer zie je deze zelden. En die molshopen dan? Tja, die molshopen. Moet je nog een grasmat aanleggen in een kleine tuin? Dan kan je molshopen voorkomen door fijnmazig kippengaas of mollendoek onder de zoden te leggen. Ze kunnen op die plek dan niet naar boven komen. Ook zou je een mollennet rond je tuin kunnen plaatsen, maar dat is erg veel werk en duur. Je tuin kun je minder aantrekkelijk maken voor mollen door de aanwezigheid van veel bomen, de wortels bemoeilijken het graven. Ook kun je bepaalde planten (Stinkend nieskruid, Keizerskroon, Tuingloxinia, Kruisbladwolfsmelk, Wilde knoflook en Narcis) als afweermiddel gebruiken, dat staat ook nog leuk in je tuin. Heb je al mollen in je gazon dan is dichtstampen of terugspuiten van de gangen niet echt een optie; de beestjes gaan vrij snel opnieuw graven. Als je met een hark de molshopen lichtjes uitstrijkt over het gazon, zie je er al snel weinig meer van. Verbaas je er gelijk over hoe uit zo’n klein gaatje zo’n berg aarde gewurmd kan worden! Het kan natuurlijk ook nog anders. Wie kiest voor lang gras hoeft zich helemaal niet meer druk te maken over molshopen. Er zal een fikse mol nodig zijn om een hoop te maken die boven het gras uitsteekt. Bovendien doet een bloemrijk grasveld wonderen voor de biodiversiteit! En dan blijkt acceptatie een goede remedie!


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 9

Wat dut dizze man met Peter Smit Door Anjet Rotgers - Arkema

De Beetse De 33- jarige Peter Smit, woont samen met zijn vrouw, Angelique en zoon Bas (1,5) in de Beetse. Dit is sinds 2014 hun mooie eigen plekje onder de zon. Sinds dat ze in Sellingerbeetse zijn gaan wonen hebben ze niet stil gezeten, ze hebben de woning grondig aangepakt om er een fijn huis van te maken. Peter is handig en heeft zichzelf veel aangeleerd, deuren maken, traphekken enz. Het klussen en het zelf doen heeft hij van zijn vader. Net als Peter doet zijn vader ook het liefst de dingen zelf, ook al duurt het dan soms iets langer. Vele klussen hebben ze op deze manier al samen geklaard. Normaal gesproken is er meer te beleven in de Beetse, gezellige avonden, het Paasvuur en uitstapjes met de buurtvereniging. Helaas is dat er nu in deze tijd door corona allemaal niet. Even zo goed is het mooi wonen in de Beetse. Naast klussen geeft Peter in zijn vrije tijd tennisles bij de tennisclub in Sellingen. De meeste tijd brengt hij echter door als woonbegeleider op het AZC in Musselkanaal. Woonbegeleider AZC Ter Apel Nadat hij is gestopt met zijn werk als tennisleraar, kreeg hij via de gemeente de kans om aan het werk te gaan bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in Ter Apel. Met zijn opleiding “Sport en Bewegen” kreeg hij de mogelijkheid om met deze achtergrond te gaan onderzoeken of hij daar iets zou kunnen betekenen voor de mensen die daar worden opgevangen. Op deze manier is hij in 2011 begonnen als woonbegeleider op het asielcomplex in Ter Apel. Hier begint het voor het voor iedereen die asiel aanvraagt. Mensen die asiel aanvragen melden zich eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en worden vervolgens bij het COA opgevangen. Er zijn verschillende opvanglocaties op het complex in Ter Apel. Op de procesopvanglocatie (pol), de locatie waar Peter werkt, wachten mensen hun procedure bij de IND af en daar kunnen dan drie uitkomsten uitkomen. Terug naar het land van herkomst, een verlengde asielprocedure of ze krijgen een positieve beschikking en mogen dan in Nederland blijven. Het staat iedereen vrij om asiel aan te vragen. Dit maakt ook dat er van allerlei nationaliteiten binnen komen

en daarmee verschillende achtergronden hebben en hun redenen om te vluchten. Het is dan ook mede de taak van Peter en zijn collega’s om deze mensen met elkaar samen te laten leven op het centrum. In de tijd dat Peter begon, stonden er stacaravans waar de gezinnen in werden opgevangen in afwachting van hun (vertrek)procedure. Inmiddels verblijven de mensen in woningen die voorzien zijn Peter Smit rechts op deze foto. van een gezamenlijke keuken, band met bewoners. Door de jaren woonruimte en slaapkamers. Zijn rol heen heeft hij al duizenden mensen als woonbegeleider is dat hij zorg aan zich voorbij zien gaan, uit tal moet dragen voor de leefbaarheid, van verschillende landen met tal van beheersbaarheid en veiligheid. verschillende culturen en gebruiken. “Ik ben de contactpersoon voor Het is de kunst om bij de mensen de gezinnen of de alleenstaanden aan te sluiten en ze mee te nemen die op de locatie verblijven. De in het leven in Nederland. Tijdens woonbegeleiders zijn zeven dagen het sporten maak je op een andere in de week overdag en ’s avonds manier contact met mensen en beschikbaar voor de bewoners. komen er verhalen los over wat ze Als ze vragen hebben over de allemaal hebben meegemaakt in procedures enz., dan kunnen wij het land van herkomst en tijdens ze doorverwijzen naar de juiste de vlucht. Op deze manier biedt hij personen. Bijvoorbeeld bij vragen een luisterend oor en afleiding voor over hun proces, dan moeten ze eenieder die dat wil. De bewoners bij VluchtelingenWerk Nederland noemden hem inmiddels “mister zijn, die hen in het procedurele stuk Pingpong”. Sporten is niet het begeleidt”. Het COA vangt de mensen enige wat de bewoners doen. De op, zorgt voor een veilig en warm kinderen die in het AZC verblijven onderkomen. Wanneer mensen hier gaan naar de basisschool die zich op worden opgevangen, is het mede de het terrein bevindt, want ook deze taak van Peter om ze zich hier thuis kinderen zijn leerplichtig. Maar ook te laten voelen en te begeleiden bij voor de volwassenen zijn er tal van de vragen die ze hebben over de activiteiten, ze helpen bijvoorbeeld Nederlandse cultuur en gebruiken. bij het onderhouden van het terrein. Mensen die verblijven op het centrum ontvangen leefgeld. Maar waar kun Musselkanaal je boodschappen doen? En hoe werkt Na 9 jaar in Ter Apel te hebben een pinpas? Ook daarbij begeleiden gewerkt, werkt Peter sinds eind vorig Peter en zijn collega’s. jaar op het AZC in Musselkanaal. Hier verblijven de mensen die hun “Mister Pingpong” proces langer moeten afwachten Tijdens zijn dag- en avonddiensten of een grote kans hebben op een loopt Peter regelmatig met zijn verblijfsvergunning in Nederland. collega’s over het terrein om Ook hier is hij woonbegeleider en is zichtbaar te zijn voor de bewoners. het wederom zijn taak om mensen Peter kwam in Ter Apel voor de actief te laten deelnemen aan het sport en inmiddels was er door de leven op het AZC en in Nederland. nieuwbouw van het centrum een Peter wil niet boven hen staan, je fitness- en sportzaal gekomen, moet er voor ze zijn en met hen aan evenals een grote recreatiezaal de slag gaan. Peter wil ze helpen met een pingpong tafel. Verder en zorgen dat ze zich hier veilig en organiseerden de collega’s in de vertrouwd voelen. Ook hier gebruikt vakantie leuke sport- en spelactihij regelmatig de tafeltennistafel, viteiten voor de kinderen. Tijdens als centraal punt om in gesprek te het sporten en de wandelingen over raken en mensen verder te helpen. het terrein, maak je contact met Tijdens ons gesprek brengt zoon Bas de bewoners en leer je ze beter de tafeltennisbadjes uit de tas van kennen, geeft Peter aan. Door een papa bij ons aan tafel. Het bewijs uurtje per dag te tafeltennissen dat Peter de naam “Mister Pingpong” (of andere activiteit) krijg je een zeker mag dragen.


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 10

Informatie van Welzijn Westerwolde Correspondentie-Maatje Vindt u het leuk om brieven en kaarten te ontvangen en zelf te versturen? Mist u de persoonlijke contacten tijdens de coronacrisis, maar bent u niet erg handig op het digitale vlak om gesprekken via de computer te voeren? Dan is het wellicht iets voor u om met iemand te gaan schrijven. Heeft u leuke verhalen of gedichten, of lijkt het u leuk een briefwisseling te hebben met iemand anders? Meldt u zich dan aan bij Stichting Welzijn Westerwolde en laat weten waar uw interesses liggen! Wij zullen dan kijken of we iemand aan u kunnen koppelen die bij u past met dezelfde interesses, zodat er een leuk schrijfcontact kan ontstaan. U kunt contact opnemen met: Fenna Kip, M: 06-11902889 Email: f.kip@welzijnwesterwolde.nl Dina van der Straat, M: 06-86624243 E. d.vanderstraat@welzijnwesterwolde.nl Diana Rotman M: 06-82329342 E. d.rotman@welzijnwesterwolde.nl Alzheimercafé via de Radio Aagezien de coronacrisis langer duurt dan we in eerste instantie hadden gehoopt, hebben we een alternatief voor het Alzheimercafé bedacht. We hebben de samenwerking gezocht met de lokale radio: Radio Westerwolde en RTVGO. In december hebben we het eerste Alzheimercafé via de radio gehad. Dit vonden wij een succes! Om die reden hebben we besloten om voorlopig het Alzheimercafé via de radio voort te zetten. Vanaf februari vindt dit iedere derde donderdag van de maand plaats. Tijdens de uitzending is er voor u de mogelijkheid om in te bellen! Even in het kort: • Wanneer: Donderdagavond 18 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni • Tijd: 20.00 - 21.00 uur • Hoe? Via Radio Westerwolde, u moet voor uzelf de juiste frequentie zoeken. De volgende frequenties zijn mogelijk: frequentie 106.5 106.6 - 107.0 of 107.3. Ook kunt u meeluisteren via RTVGO via radiozender via FM 105.8 MHz en

Ziggo kabel 104.1 MHz. Ook kunt u meeluisteren via Radio DAB+kanaal 7. • Of via internet www.westerwoldeactueel.nl / https://www.rtvgo.nl/ live-radio. • Inbellen tijdens de uitzending kan via: 0599 313 579 De uitzending is ook terug te luisteren. Dit kan op de eerstvolgende dinsdagavond na de uitzending van 22.00 – 23.00 uur via Radio Westerwolde of via internet www.westerwoldeactueel.nl (uitzending gemist). Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Femke Wight van Stichting Welzijn Westerwolde. Dit kunt u doen door te bellen naar 06-82367596 / 0599-582460 of een mail te sturen naar f.wight@welzijnwesterwolde.nl. Wij zijn benieuwd naar uw ervaring met het Radio Alzheimercafé. Zou u ons nadien willen laten weten, wat u van het Radio Alzheimercafé vond? Is dit iets wat u vaker terug zou willen zien? Heeft u tips? Dit kunt u doorgeven via bovenstaande contactgegevens. Alzheimercafé Westerwolde/ Oldambt wordt georganiseerd in samenwerking met lokale organisaties onder coördinatie van Stichting Welzijn Westerwolde. Jong&Wilt! Is het nieuwe jongerenprogramma van het jongerenwerk van Stichting Welzijn Westerwolde. Elke zaterdagavond vanaf 18 uur nemen de presentatoren Joeri en Jan je twee uur lang mee in diverse items, gave muziek en verschillende onderwerpen die voor jou interessant

zijn. En jij hebt hier een stem in! Heb je een idee, wil je wat weten of mis je iets? Geef het ons aan (jongerenwerk@welzijnwesterwolde. nl) en we gaan ermee aan de slag! Daarnaast kun je elke week, door een poll, zelf beslissen welk onderwerp eruit wordt gelicht en dus welke gast er aan gaat schuiven in de uitzending. Ook volgt er na elke uitzending een Jong&Wilt! podcast waarin Joeri met de aangeschoven gast meer ruimte en tijd heeft om in te gaan op het gekozen onderwerp. Met dit leuke duo begint je zaterdagvond dus echt absoluut niet mild, dit is dan ook het nieuwe programma Jong&Wilt! volg ons op Insta via . . . https://instagram.com/jong_wilt?igshid=1psorhgekvtwj FM105.8 (OMG. WINSCHOTEN) FM106.5 (OMG. TER APEL) FM106.6 (OMG. BELLINGWOLDE) FM107.0 (OMG. VLAGTWEDDE) FM107.3 (OMG. PEKELA) FM104.1 ANALOOG/KABEL DIGITALE RADIO ZIGGO KANAAL 915&918 TV ZIGGO KANAAL 40 YOUTUBE VIA INTERNET & UITZENDING GEMIST


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 11

Westerwoldepad vernieuwd en uitgebreid Bericht van het bestuur van Stichting Wandelen in Westerwolde

Door de Stichting Wandelen in Westerwolde (WIW) werd in 2014 samen met de Stichting Promotie Westerwolde het Westerwoldepad geïnitieerd en gelanceerd: een wandelpad van ruim 40 kilometer van Wedderbergen via o.a. Smeerling en Sellingen naar Ter Apel. Dit pad was gebaseerd op een deel van het Noaberpad (een langeafstandswandelpad van Bad Nieuweschans naar Kleve) met daaraan gekoppeld diverse lussen op basis van bestaande WIW-wandelroutes. Vanwege het opnieuw laten meanderen van de Ruiten Aa en diverse andere aanpassingen in het landschap, was het nodig de route op meerdere plaatsen te herzien. Onder aanvoering van 2 nieuwe vrijwilligers in het bestuur van de Stichting WIW, Henk en Carin Oosterhuis, is hiermee begin 2020 een aanvang gemaakt. Inmiddels is het Westerwoldepad helemaal vernieuwd en heeft het een eigen gezicht gekregen doordat op zoveel mogelijk plaatsen is afgeweken van het Noaberpad. Zo loopt de nieuwe route nu bijvoorbeeld door Sellingen, o.a. langs het gemeentehuis en het kerkje, in plaats van alleen maar langs de Ruiten Aa. Ook is er een extra stuk aan het Westerwoldepad toegevoegd: via een geheel ander landschappelijk gebied, o.a. langs het Mussel-Aa-kanaal, de Mussel Aa en de Westerwoldse Aa, loopt de route terug van Ter Apel naar Wedderbergen. Hierdoor is het een (meerdaagse) rondwandeling geworden van in totaal een kleine 100 km, verdeeld over 9 etappes. Met behulp van een 10-tal nieuw geworven vrijwilligers uit het hele gebied is de route inmiddels volledig gemarkeerd (door middel van geel-blauwe stickers) en

Wat we nog even wilden laten weten … Bericht van het bestuur

zijn er GPX-tracks gemaakt. De GPX-tracks, alsmede routekaarten en -beschrijving zijn te vinden op www.westerwoldepad.nl. Ook zijn er op het Instagram-account van Westerwoldepad veel foto’s van diverse mooie plekjes langs de route te vinden. De route wordt al veel belopen en de Stichting ontvangt enthousiaste reacties van wandelaars uit heel Nederland die lovend zijn over het mooie Westerwolde. Niet voor niets is Westerwolde, samen met de gemeentes Berg en Dal en Winterswijk, vorig jaar uitgeroepen tot Wandelgemeente van het Jaar. Binnenkort is ook de beschrijving van de route in omgekeerde richting op de website beschikbaar. Daarnaast komt de Stichting Promotie Westerwolde met een herziene folder van het Westerwoldepad. De folder zal worden verspreid via de toeristische informatiepunten en horecaondernemingen in zowel Westerwolde als daarbuiten.

ZWEMABONNEMENTEN Het is weer mogelijk om tegen een gereduceert tarief, in de voorverkoop, zwemabonnementen te kopen. Dit is mogelijk tot 10 mei. Meer weten, kijk op https://www.westerwolde.nl/ voorverkoop-zwemabonnementen

Het bestuur van de Atelierroute bracht wel een heel vervelende boodschap vorig jaar, het afzeggen van de atelierroute. De enige troost was dat velen met ons in hetzelfde schuitje zaten. De grootste zorg was; als dit maar goed gaat. En hoe het uiteindelijk gegaan is weten we inmiddels allemaal. Maar nu…..het is 2021 en de pandemie is er nog, we hebben op dit moment van schrijven zelfs een avondklok. Dit wordt moeilijk. Om een goede atelierroute te organiseren zouden we nu onderhand moeten beginnen met de organisatie. Maar dat is nog lastig en ingewikkeld. Als bestuur hebben we digitaal overleg gehad, en zijn we begonnen met contact maken met locatiehouders en kunstenaars, ook alles per mail. We wilden peilen hoe iedereen erin staat. Of iedereen mee wil doen of kiest voor nog even afstand. Veiligheid staat immers nog steeds voorop. Ook willen we inventariseren of we het bij de gebruikelijke route de Beetse ter Borg kunnen houden zoals altijd, of dat we alternatieven gaan onderzoeken. We wachten nog op een paar reacties. We hopen dat er op 2 maart verruiming van de maatregelen aangekondigd gaat worden en dat het klaar is met de avondklok. Hoe dan ook, het bestuur van de atelierroute gaat toch beginnen met de organisatie, in de hoop dat er in de zomer weer wat meer kan en vooral in de hoop op een mooie route op 7 en 8 augustus.


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 12

‘Sellingen in coronatijd’ Bericht van de Filmclub

Zoals velen van jullie al hebben gemerkt is Film©lubSellingen tijdens de tweede lockdown begonnen met de videoserie ‘Sellingen in coronatijd’. Deze serie is door de filmclub bedacht omdat ze beseft dat er nu geschiedenis wordt geschreven. Een geschiedenis van een bijzondere en bizarre tijd, met een behoorlijke impact op iedereen. De afzonderlijk te bekijken afleveringen gaan over Sellingers en wat de coronaperiode met hen doet. Ieder deel gaat over een ander onderwerp. Zo zijn de horeca, sportverenigingen, scholen en kappers al aan bod gekomen en

zullen de komende tijd nog vele andere onderwerpen de revue passeren. Er verschijnt regelmatig een nieuwe aflevering op YouTube. De video’s zijn te vinden met de zoekterm ‘Sellingen in coronatijd’. Ook zullen de films worden gedeeld op de facebookpagina van Filmclub Sellingen. Dorpsfilm uit 2007 In 2007 is, ter gelegenheid van het 1150-jarig bestaan van Sellingen, een DVD uitgebracht door Film©lub Sellingen. De opnames voor deze

Joepie wij mogen weer naar Lutke Beudels! Eindelijk, dinsdag 9 februari mochten de kinderen weer spelen bij peuterspeelgroep de ‘Lutke Beudels.’ We zijn gestart met het thema Kleur. In het lokaal hadden we vijf hoeken in de kleuren blauw, geel, groen en rood en allerlei kleuren. We hebben veel geleerd over en gespeeld met de kleuren. Het boek “Pip en Posy en de grote ballon” hebben alle peuters mee naar huis gehad. Na twee weken spelen hebben we alweer vakantie, gelukkig maar één weekje en dan gaan we starten met het thema “Lente.” Het lokaal wordt omgetoverd in het voorjaar met jonge dieren, we gaan bolletjes poten, zaadjes zaaien en verzorgen, maar boven alles natuurlijk spelen! Vanaf 1 maart krijgen we er een nieuwe collega bij in de dinsdag/ donderdag groep, er zijn veel aanmeldingen. Wat fijn dat er zoveel kinderen bij ons willen spelen. Mocht u denken: ‘Graag zou ik mijn kind ook naar de peuterspeelgroep ‘Lutke Beudels’ brengen’, dan is het raadzaam om uw kind vanaf 1,5 jaar aan te melden. Dit kan via www. kinderopvangkiwi.nl. Momenteel is er een groep op dinsdag en donderdag en op woensdag en vrijdag. Op beide groepen kunnen maximaal 16 kinderen geplaatst worden. Als de lockdown voorbij is start ook de groene BSO ‘de Vossen.’ Dit is

voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 t/m 13 jaar. Onze BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 – 18.00 uur en de VSO wordt elke ochtend verzorgd vanaf 6.30 – 8.30 uur voordat de kinderen naar school gaan. Mocht u uw kind aan willen melden dan kan dit via: www.kinderopvangkiwi.nl. Hier zijn we erg trots op en denken dat ook de BSO een aanwinst is voor Sellingen. Dit was even in het kort het nieuws van peuterspeelgroep de ‘Lutke Beudels’ en BSO 'de Vossen'.

film, nu 15 jaar geleden, namen ruim een jaar in beslag. Het was de tijd dat Frits Folkers werd ingevlogen om beelden ‘van boven’ te maken, want van drones had de filmclub nog nooit gehoord. Ook beeldstabilisatie en 4K waren nog onbekende begrippen. Er werd gefilmd op bandjes, want dat was ‘handig’. Het was de tijd waarin ambtenaren op kantoor werkten, Piet zwart was en de paasbult nog in rook opging. Er werd gemonteerd op 3:4, want televisies waren ‘vierkant’. Interviews hadden dat authentieke ruisje, hetgeen kenmerkend is voor filmen zonder extern geluidsspoor. De leden van de filmclub hadden spierballen, want de camera’s waren groot en stoer… Nog maar 15 jaar geleden, en veel mensen zijn niet meer onder ons. Heel bijzonder dat ze dat toch weer zijn, zodra ze langs komen op beeld. Sommige kinderen uit de film hebben inmiddels zelf kinderen en zo schrijdt de tijd voort. Wat blijft is het dorpsgevoel, dat Sellingen kenmerkt, ook in moeilijke tijden. De filmclub heeft haar uiterste best gedaan om het dorp in al zijn facetten vast te leggen, zodat ook voor het nageslacht een boeiend stukje geschiedenis bewaard is gebleven. De film is te vinden op Youtube: ‘Sellingen 1150’. Film©lub Sellingen wenst iedereen veel kijkplezier tijdens deze lange, maar boeiende dorpsfilm. En uiteraard ook tijdens het volgen van de (nu al) historische reeks ‘Sellingen in coronatijd’.


Het Blaadje

Nummer 1

Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 13

Hotel Homanverhalen – De ratten van Hotel Homan Door Didi Dresscher

Na een bijzonder aangename middag in 2020 bij Jannette Homan, zijn we in het vorige Blaadje begonnen met deel I van een korte serie “Hotel Homanverhalen”. Jannette is de voormalige eigenaresse van Hotel Homan, nu de Hof van Sellingen. Deze keer deel IIA : “De ratten van Hotel Homan”. Bisamrat op gehad. Maar op een gegeven Van een rattenvanger die in Hotel spel zetten”. moment was er een chique hotel in Homan logeerde hoorde de familie Het probleem Den Haag dat er ook van gehoord Homan dat in België Bisamratten was dat bij wet had en Bisamrat op het menu wou gegeten werden. Dat leek Jannette vastgelegd was zetten maar dat mocht niet van ook wel leuk om eens te proberen. dat bisamratten vernietigd moesten Doude van Troostwijk, toenmalig Met haar koksschool-achtergrond worden en niet geconsumeerd. heeft ze zelf een recept gefantaseerd directeur van Faunabeheer. Dit hotel Jannette had hier geen idee van, ze vond het zo oneerlijk, zo’n klein en dat smaakte heerlijk, een beetje deed zulke dingen alleen voor de cafeetje mocht het wel serveren, konijnachtig. Jannette: “Sommige gein. Dus…….. “Je mag een Bisamrat waarom mocht het in Den Haag niet? niet opeten. Je mag het wel doen, mensen vinden het vies, maar je Toen de rattenvanger er problemen eet toch ook paling, dat is pas vies. als je er maar niet over praat!” mee kreeg is Jannette opgehouden Een Bisamrat kan je prima eten, In de volgende uitgave komt deel IIB haar succesgerecht te serveren: die leeft in schoon water en eet van de de rattten van Hotel Homan. “We gaan zijn beroep niet op het planten”. Ze vertelt dat er in die tijd altijd veel jongens van de pers bij De ratten van Hotel hen kwamen omdat ze tegenover Homan haalde de het gemeentehuis woonden en zo landelijke pers getuige kwam haar bijzondere recept in de een van de vele knipsels plaatselijke courant. Het gevolg was uit het plakboek van dat ze ontzettend veel bestellingen Jeannette Homan. Helaas kregen. Ze zegt: “Het was een leuke zonder datum. tijd maar het liep totaal uit de hand

en dat hadden we niet verwacht. Zelfs een pelzenverwerkingsbedrijf uit Duitsland belde omdat ze dachten dat we gigaveel van die dieren hadden”. Nadat de landelijke kranten het nieuws ook overnamen ging Nederland helemaal “los” en ze kreeg zelfs een telefoontje van de televisie, Sonja Barend. Jannette dacht: “Grapje natuurlijk hè” en zei: ”U moet maar terugbellen, ik moet eerst overleggen”. Maar ze werd werkelijk gevraagd voor het programma van Sonja Barend. Jannette: Willem Hofkamp (een toentertijd bekend figuur in het dorp die samen met zijn vrouw een kapsalon en een winkel met rookwaren en tijdschriften had naast elektricien Heeres) had in zijn etalage een heel groot plakkaat: “Jannette Wolf komt vanavond op tv!”. Dus iedereen wist het en ging kijken. Jannette toog naar de studio in Amsterdam waar allemaal vrouwen zaten die bisambontjassen aanhadden. Er werden Bisamratten klaargemaakt volgens het recept van Jannette, en dat lieten ze de mensen proeven. Sonja vroeg: “Wat vindt u?”. Het antwoord was “Heerlijk!” “Weet u wat u eet: Bisamrat”. Toen moest iedereen kokhalzen. Hotel Homan heeft er heel veel respons

Marktnieuws

Om te voorkomen dat u straks voor niets op dinsdagmiddag naar de weekmarkt van Sellingen gaat en het een week lang zonder uw vis, groente, fruit en kaas moet doen, hebben we voor u geïnventariseerd wanneer onze marktmensen, Marita’s Viskraam, Wijchers Groente en Fruit en Hollands Kaascentrum de komende periode niet aanwezig zijn. Het gaat om de volgende dagen: Dinsdag 6 april, de dag na Pasen Dinsdag 27 april, Koningsdag Dinsdag 25 mei, na Pinksteren Alle dinsdagen daaromheen zijn ze gewoon aanwezig. Alleen Wijchers Groente en Fruit geeft aan dat wanneer de weersomstandigheden bar en boos zijn, oftewel te heet of te koud (en tegenwoordig weet je dat maar nooit) ze niet op de markt zullen staan.

Pasfoto’s nodig?

Geschikt voor o.a. • Paspoort • ID Kaart Officieel goedgekeurd en direct klaar! • Rijbewijs • Visum Pasfoto’s met garantie (tot een maand na afdruk) • Sportpas


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 14

WOONHOF SELLINGEN Bericht van het bestuur

Al sinds 2018 tijd is het bestuur van Stichting Woonhof Sellingen bezig met het ontwikkelen van een plan voor een nieuw te bouwen project in de vorm van een Woonhof in Sellingen. Daar is veel over nagedacht, gesproken, overleg gepleegd, onderzoek gedaan. Kortom, dat wat nodig is om te gaan beginnen is gedaan. Het lijkt veel, het was ook veel en toch is het nog maar het begin. We hebben daar heel in het begin een keer iets over geschreven in het Blaadje en naderhand gedacht; laten we gewoon maar beginnen en kijken waar we uit komen. Inmiddels is er een plan en een prachtige locatie. Tegenover de MFA waar vroeger een paar boerderijen hebben gestaan en later seniorenhuisjes. Nu, in dit stadium, is er wel wat over te vertellen en dat doen we graag in het Blaadje. Met het oog op de ontwikkelingen op de huizenmarkt, de toegenomen schaarste aan goede huisvesting en zorgwoningen, de trek van jongeren én ouderen vanuit de dorpen naar andere woongebieden vanwege beleid, is daarnaast een tegenovergestelde beweging gaande n.l. de trek naar het platteland. Daaraan parallel lopend is al langere tijd een andere ontwikkeling zichtbaar te weten; de toenemende behoefte van groepen mensen, jong en oud, om middels project wonen ofwel meer generatie wonen, oplossingen te bieden tegen eenzaamheid, langer zelfstandig kunnen wonen, mantelzorg, met anderen activiteit te ondernemen, buurhulp te kunnen geven en krijgen en daardoor deel te blijven uitmaken van de samenleving.

Daarnaast is er door regeringsbeleid van de afgelopen tien jaar een schrijnend tekort aan zorgwoningen ontstaan door uitholling van de zorg, het sluiten van bejaardenhuizen en inkrimping van verpleeghuizen. Deze ontwikkelingen zijn voldoende redenen geweest voor het bestuur van Woonhof Sellingen om zich te buigen over een plan, om in ieder geval een bijdrage te kunnen leveren aan het wonen in Sellingen. Niet persé je dorp uit hoeven als je b.v. complexe zorg nodig hebt maar ook niet persé je dorp uit hoeven als je als jongere zelfstandig wilt gaan wonen, en alles wat daar tussen zit. Na een aantal keren van gedachten wisselen met een groepje belangstellenden over hoe het er uit zou kunnen gaan zien, is er contact gelegd met een aantal architecten van de Academie voor Bouwkunsten in Groningen. Zij hebben al onze gedachten vastgelegd in een aantal schetsontwerpen waaruit we uiteindelijk hebben gekozen voor clusterbouw. Clusterbouw in een zodanig vorm dat het idee van een hofje ontstaat. Toegankelijk en open richting de buurt maar naar binnen toe de beslotenheid van de binnentuin. Hofjes zijn al sinds eeuwen te vinden in iedere grote stad en hofwoningen hebben altijd bepaalde doelgroepen als bewoners gehad. Dat is ook het plan van Woonhof Sellingen. Verticaal bouwen, en verticaal bewonen. Het belangrijkste kenmerk van verticaal bouwen is differentiatie aanbrengen; in bouw, in de verschillende doelgroepen, verschillende leefoppervlaktes en verschillende leefomstandigheden. Daarom willen we de clusterbouw verdelen in 16 wooneenheden voor jongeren, gezinnen en ouderen

en 12 zorgwoningen. Toekomstige bewoners van de zorgwoningen zijn eveneens variërend in leeftijd. Om zorgwoningen exploitabel te maken en 24 uurs zorg te kunnen leveren, zijn we al in een vroeg stadium met VOF Balanszorg Musselkanaal in gesprek gegaan. Om de behoefte te peilen zijn er veel gesprekscontacten geweest met ondernemingen, huisarts, maatschappelijk werk, zorginstanties, pastoraat, de plaatselijk belang groepen uit het dorp en omliggende dorpskernen, en ook zijn we wezen kijken naar sommige andere vormen van wonen. Om de visie achter het plan toegevoegd te krijgen in de woonvisie en om vervolgens het plan te introduceren bij het gemeentebestuur is er veel overleg geweest met de beleidsambtenaren wonen van de gemeente. Zo ook met de wethouder en de beleidsambtenaren bouwen en zorg. De belangstelling vanuit de gemeente voor het plan is positief. Het probleem waar we tegen aan lopen zijn de aantallen zoals die zijn vastgelegd in de woonvisie van de gemeente Westerwolde en waar weinig aan te veranderen blijkt. We hebben alle fracties van de politieke partijen bezocht, het plan met schetsontwerp voorgelegd en besproken. Uit de positieve en steunende reacties hebben we een breed draagvlak kunnen vast stellen. Via de Vereniging Groninger Dorpen hebben we contact gelegd met de Koöperatieve Architecten Werkplaats, de KAW. We hebben behoefte aan een procesbegeleider vanwege het vele werk dat er nog aan zit te komen en zij kunnen dat leveren. Om die begeleiding mogelijk te maken was er subsidie nodig en dus ook een goedkeuring daartoe van de gemeente. Deze aanvraag is inmiddels toegewezen. Inmiddels hebben we een plan van aanpak en zijn al een aantal keren bij elkaar geweest en vergaderen nu digitaal. In november 2020 hebben we een gesprek gehad met de wethouder en de beleidsadviseur wonen en werd ons meegedeeld dat de gemeente ons plan niet kan goed keuren vanwege de eerder genoemde aantallen uit de woonvisie maar dat het plan wordt aangeboden aan de provincie met het verzoek de mogelijkheden voor een pilot te


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 15

Een jaar lang geen buurtbus Van het bestuur Buurtbus Westerwolde

Door de binnentuin verhoogd ten opzichte van het maaiveld te leggen ontstaat er een semi-openbare binnentuin. Toegangkelijk en open richting de buurt maar toch besloten.

onderzoeken. We zijn blij met dit besluit. Intussen verschijnen er publicaties in de media dat gemeenten en provincie zich meer en meer bewust worden van de noodzaak voor meer woningen. We wachten af hoe dat zich verder ontwikkelt en gaan verder met de uitwerking van het plan. Met het oog op de energietransitie is er ook het nodige te onderzoeken om de Woonhof energieneutraal te krijgen. Kortom genoeg te doen. Door de tijd heen hebben we met veel mensen gesproken die hun specialistische kennis met ons gedeeld hebben. We zijn blij dat ze met ons mee wilden denken en dat nog steeds doen. Wilt u meer weten of wilt u mee denken met St. Woonhof Sellingen, of wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden, te weten; Herman Weinans voorzitter hermanweinans@me.com Bouwie Huiting bestuurslid/ penningmeester Truus.bouwie@hetnet.nl Annie Veneman algemeen bestuurslid annieveneman@hetnet.nl Nelleke Dragt bestuurslid/secretariaat nellekedragt@kpnmail.nl

Half maart 2020 was het duidelijk: Corona moest heel serieus genomen worden. Per 16 maart gingen de scholen dicht. De buurtbussen stopten met rijden, mede omdat de meeste chauffeurs tot de risicogroep ‘ouderen’ behoren. We konden toen niet vermoeden dat ook onze lijn van Sellingen naar Stadskanaal een jaar lang stil zou liggen. Tegen de zomer gingen de scholen mondjesmaat weer open, maar het advies aan ouderen bleef: vermijd contact en vermijd het openbaar vervoer. Dus bleven in het hele land de buurtbussen in de garages. Er is nog over gesproken of beroepschauffeurs niet (een deel van) de ritten zouden kunnen overnemen. Maar dat bleek vrijwel nergens te realiseren, mede omdat het toch om relatief weinig passagiers gaat en niet te organiseren viel. Na de zomer begonnen de scholen echt. Maar ondertussen was duidelijk dat de kleine busjes veel besmettingsrisico opleverden, zowel voor de passagiers als voor de chauffeurs. Dat had vooral te maken met de verspreiding door de lucht van virusdeeltjes. TNO heeft uitgebreid onderzocht wat er zou moeten gebeuren. Dat leidde tot een serie aanpassingen. Er is nu een kuchscherm en er is een heel speciaal ventilatiesysteem met heel speciale (Hepa)filters. Bovendien is er een pinapparaat waardoor er niet meer met cashgeld betaald kan worden. In het najaar en de winter leek op een aantal momenten een herstart nabij, maar dan kwamen er weer nieuwe maatregelen en nieuwe

U W V ER Z E K E R INGEN G OE D G E R E G E L D

Raadhuisstraat 6 | Blijham | T. 0597-562591 |M. info@molema.nl | www.molema.nl

adviezen en voorwaarden van het RIVM of de RDW. Onze Westerwolde buurtbus volgde daarbij de richtlijnen van de landelijke organisatie OV-NL en het regionale Publiek Vervoer, net als de andere buurtbussen. Naast de technische kanten speelde daarbij een rol of er voldoende aanbod aan passagiers zou zijn en of er voldoende (oudere!) chauffeurs bereid zouden zijn om te rijden. Zonder vaccin blijft er immers een duidelijk risico voor deze groep. Er zijn buurtbussen die pas weer rijden als alle chauffeurs gevaccineerd zijn. We beseffen dat dit een verhaal is over techniek en organisatie en dat je daar als passagier niets mee opschiet. Dat begrijpen we heel goed. Het is voor veel van onze klanten heel erg vervelend dat de buurtbus zo lang niet rijdt. Iedereen moest van alles en nog wat regelen om ervoor te zorgen om toch naar de plek te kunnen komen waar je moest zijn. En dat kostte dan ook nog meer geld. Op het moment dat dit wordt geschreven hopen we dat de buurtbus begin maart weer kan gaan rijden, maar zeker is dat nog niet. Zoals ieder weet gebeuren er rond corona voortdurend verrassende en meestal vervelende dingen. Maar laten we hopen dat onze chauffeurs onze klanten deze lente toch weer zullen gaan ontmoeten. Wij zien daar naar uit! Overigens is onze dienstregeling bij enkele ritten een beetje aangepast en rijden we niet meer op zaterdag. Dat laatste omdat er, ook vóór corona, die dag steeds minder passagiers waren. Voor nadere informatie: www.buurtbus-westerwolde.nl. Vorig jaar hebben zes chauffeurs gezegd te willen stoppen. Maar er hebben zich gelukkig ook weer vijf nieuwe vrijwilligers aangemeld. Maar we kunnen altijd nog vrijwillige chauffeurs gebruiken, die eens per week een aantal uren de bus willen rijden! Voor iedere nieuwe chauffeur hebben wij een leuk verrassingscadeau. Informatie en aanmelding kan via voorzitter@buurtbus-westerwolde.nl.


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 16

CORONA PERIKELEN Door Alma Meendering-Schuring

Op maandag 21 december hoorden we dat onze oudste in aanraking geweest is met mensen die positief waren getest op Corona. Dat komt dan even rauw op je dak, maar al gauw denk je dan.. Tja, het is niet anders, alle zeilen bijzetten en zorgen dat, als Jelmer het ook krijgt, we niemand anders kunnen besmetten. In de loop van de dag hebben wij de mensen die nauw bij ons betrokken zijn geïnformeerd en dan is het afwachten, immers na 5 dagen kun je een test gaan doen. Toch maar zorgen voor voldoende boodschappen voor de kerst, want stel je voor…. En met zijn allen in quarantaine. Op woensdag is Jelmer voor de test gegaan en de dag voor kerst een positieve uitslag. Toen de GGD belde, was het advies om toch maar direct in isolatie te gaan, 7 dagen op je kamer. Een apart toilet te gebruiken en steeds alles grondig te reinigen. Vreemd genoeg (maar gelukkig!) had Jelmer helemaal geen klachten. Maar we hebben ons eraan gehouden, met een mondkapje op door het huis, een dienblad met eten naar boven brengen en met de slaapkamerdeur ertussen met elkaar praten. Het volgende dilemma kwam.. Voor de tweede kerstdag had ik een buffetje@home geregeld voor ons gezin. Oma zou op de koffie komen en lekker met ons mee eten. Helaas kon oma niet komen, maar een buffet, met een gezinslid in isolatie op de kamer, is ook niet je van het. De eigenaar van het restaurant begreep natuurlijk onze situatie, wij mochten niet van ons erf af; maar zij had natuurlijk ook al voor ons ingekocht en gekookt. Gelukkig was ze bereid om het buffet bij ons te brengen. Ze stond met haar auto voor de deur, kon vanuit de auto de achterklep openen en zo konden wij het op verantwoorde wijze achter uit de kofferbak pakken. Met gebaren en op afstand kom je een heel eind! Ondertussen was Jelmer er al knap zat van dat hij op zijn kamer moest vertoeven. Na het weekend was het voor ons allemaal de 5e dag na Jelmer en besloot ik me na een hoestbui te laten testen. Ik had immers het meeste voor de versnaperingen aan de deur gezorgd

en iedere avond alle deurklinken, trapleuning en badkamer gereinigd. Jan Elze zei tegen me "dan laat ik me ook gelijk testen, als we dan beide negatief zijn, kunnen we er een punt achter zetten en onze gang weer gaan." Raar maar waar.. een dag later kregen we de uitslag, Ik was negatief getest en Jan Elze bleek positief. Er moest weer geïmproviseerd worden, want om de rest van het gezin niet te besmetten is isolatie de beste methode. Maar eigenlijk ben je dan al te laat, want als je iets merkt ben je vaak al 2 dagen besmettelijk voor anderen. Na een dag in isolatie, op een eigen kamer, met een eigen bed, eethoek en tv, begonnen de klachten: spierpijn, vermoeidheid en koorts. Ondertussen zette de buurvrouw de belangrijkste boodschappen voor de deur. Daarna konden we boodschappen via de website bestellen en nadat Jelmer de week had uitgezeten, 24 uur klachtenvrij was (hij had immers geen klachten) kon hij ze halen. Best eng, voor het eerst weer “onder de mensen”. Oud en Nieuw hebben we ook op een heel bijzondere manier gevierd. Ik met de kinderen in de woonkamer, Jan Elze achter, alleen in zijn kamertje. Om 5 voor 12 is hij toch wel even bij ons komen zitten, maar om 12 uur was er geen omhelzing, knuffel of kus mogelijk. Op 4 januari, voor Jan Elze de 8e dag, yes, hij mag de kamer weer uit; Ik zit te werken, thuis achter mijn computer en voel mij van het ene op het andere moment zo moe, en weet niet hoe ik moet zitten van de spierpijn. O jee, zou ik dan toch aan de beurt zijn? Direct maar een afspraak voor een test, maar eigenlijk weet ik het wel al... nu mag ik een week alleen op het kamertje… Ook koorts, verkouden, spierpijn en moe, zo moe. TV kijken is nog te veel, nog maar te zwijgen over een woordzoekertje of een boek. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de benauwdheidsklachten achterwege blijven. Het wordt wel iets gemakkelijker met de isolatie,

want 2 van ons 5 hebben het immers gehad en kunnen het de eerste 8 weken niet nog eens krijgen vertelt de verpleegkundige van de GGD. Inmiddels is een heel dossier van ons gezin aangelegd. Weer 2 dagen verder wordt Robert verkouden; ook positief. Ha, ik had gezelschap en hoefde niet meer alleen te eten. Robert had milde klachten; maar we vonden het wel steeds moeilijker om thuis te zijn met zijn allen en geen andere mensen te zien; wat wordt het wereldje dan klein! Het was inmiddels 11 januari! En Lianne fietst overal tussendoor. Geen last, geen verkoudheid. Na opnieuw contact met de GGD bleek het voor Lianne nog een tegenvaller. Nadat Robert en ik ook geen klachten meer hadden en weer “vrij” mochten, was voor Lianne nog 10 dagen quarantaine het advies. Of 5 dagen en dan laten testen. Voor de zekerheid hebben we met zijn allen afgesproken nog een paar dagen in te bouwen voor extra veiligheid en zijn we op 16 januari weer voor het eerst de deur uit gegaan. Dan voel je je zo vrij, net als een vogeltje wat de wijde wereld in vliegt! En sta je pas echt even stil bij de vrijheid zoals wij die in Nederland kennen. Het is ons nu wel duidelijk dat het er echt gewoon in sluipt, je kunt er niets aan doen. Voorzichtigheid blijft geboden! Wij zijn dankbaar dat het bij ons milde klachten zijn gebleven en dat we het binnen ons eigen gezin hebben kunnen houden en geen andere mensen of ouderen hebben besmet. Nu is het hopen dat iedereen snel gevaccineerd wordt en dat we alle dingen die we zo missen en waar we blij van worden weer kunnen oppakken. En dat we die rotziekte de kop in kunnen drukken voordat zij nog meer schade aanricht.


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 17

Vrolijke noot tijdens corona! Door Didi Dresscher

We waren aan het begin van het jaar net een nieuwe serie begonnen, “Onze muziek”, toen corona uitbrak. In juni hebben we nog kunnen beginnen met een stukje over een van de koren in Sellingen en omstreken, FFWNN, maar daarna viel het stil. Er mocht niet meer gerepeteerd en gezongen worden. Daarmee viel het voor Het Blaadje ook stil – dacht ik. Tot ik eind november een mailtje kreeg van Anne-Marie Bovenkamp van FFWNN: “Ons nieuwste 3e project, bedoeld als vrolijke noot in moeilijke tijden!” Het bekijken en beluisteren van het filmpje was een feest! Zo welkom in deze tijden, waarin we al zo lang niet veel mogen om te proberen corona buiten de deur te houden. Meteen dacht ik: “Dit is voor heel veel mensen leuk” en ik besloot weer een interview met de groep te vragen, maar dan nu digitaal (de vorige keer, in mei 2020, mocht het nog met elkaar in hun buurthuis, met afstand houden, wat goed was geregeld). Het antwoord op mijn verzoek was meteen enthousiast: “Natuurlijk willen we dat!”. Via de datumprikker werd een datum “geprikt” en uiteindelijk had ik begin februari ons digitale interview met zes leden van de groep. Anne-Marie, Anya, Gea, Marianne, Dineke en Martha. Tot mijn verrassing waren die laatste twee vrij nieuw, na het vorige stukje in “Het Blaadje” hadden ze zich aangemeld! Dit was dus al het derde liedje dat FFWNN opgenomen had sinds de coronauitbraak: “Dromen op Muziek” was het eerste, daarna kwam “Pepito” en nu “Kapje op, kapje af” en, vinden ze zelf en ook ik vind dat zeker, ze worden er steeds beter in. Natuurlijk wilde ik heel graag weten hoe ze dit voor elkaar krijgen. Anne-Marie is de techneut van de groep, in het vorige stukje ook wel “moeder overste" genoemd en beschikt èn over kennis èn over allerlei apparatuur en programma’s die voor de filmpjes gebruikt worden. Voor de kenners: Cubase voor de zang, een Digital Audio Workstation, en voor de video’s Power Director. Er wordt eerst een tijd gebroed op een idee voor een lied. De eerste twee nummers (Dromen op Muziek en Pepito) zongen ze al, zij het dan met de originele tekst. Dit derde nummer was nieuw voor iedereen. Eerst wordt de muziek opgezocht en daarna wordt de tekst er bij bedacht.

Voor dit laatste filmpje had ze “Trojka hier Trojka daar” uit “Dodenrit” in gedachten, dat werd in lijn met de waanzinnige teksten van Drs. P “Kapje op, kapje af”. Anne-Marie zingt Linker rijtje van boven naar beneden: Anya, Marianne en Gea het in en legt De middelste is Sharon Rechter rijtje van boven naar beneden: Anne-Marie, Martha en Dineke het voor aan de groep om te Dat is ook niet leuk. En eerst maar kijken of ze het ook een goed idee even je eigen stem terug luisteren vinden. en je eigen video terugzien. Dat is ook wel schrikken moet ik eerlijk Als iedereen het ermee eens is, moet zeggen. Het was wel even wennen duidelijk gemaakt worden wat haar allemaal. Maar het was ook leuk en idee is. Dit doet ze door een video we zitten met smart op het volgende te maken waarin ze alles uitlegt. te wachten”. Dit is voor iedereen Vervolgens zingt ze alle partijen voor, herkenbaar en het resultaat mag er of haalt iets van YouTube als dat beter toch wel weer zijn zeggen ze! uitkomt. Daarna neemt iedereen eerst de zang op, op een pc, telefoon Anya: “Ik mis wel het samenzijn, het of tablet, terwijl Anne-Marie de haalt het niet bij live zingen. Als je in onderliggende muziek klaarmaakt. Als je eentje een filmpje maakt denk je iedereen die mee wil doen ingezongen steeds, dat had wel anders gekund, heeft (zo gelijk mogelijk) wordt iedere terwijl als je met elkaar bent je daar lettergreep geknipt en geschoven. helemaal niet op let. Wel doen we om Anne-Marie: “Dan zingt iedereen de zoveel tijd iets digitaal, zodat we spatgelijk!”. Vervolgens kan ze nog toch iets samen doen. Als ik zin heb een beetje spelen met de stemmen, nodig ik iedereen uit via Google Meet een beetje hoger, lager, minder schel en dan doen we iets leuks. Zo houden of brommerig en eventueel nog een we elkaar een beetje bezig.” galmpje erop en wat andere dingetjes. Vervolgens wordt de video gemaakt. Gelukkig heeft Anne-Marie nog wel Naar het voorbeeld van Anne-Marie iets in de pijplijn. Anya: “daar doet ze maakt iedereen een video, alles moet heel geheimzinnig over!” We weten op precies dezelfde manier, zoals een haar een beetje te ontfutselen: “Een hand ophouden, de mondbewegingen. nieuw nummer, a capella, ik ben Zang is dan niet meer belangrijk, het er bijna klaar mee”. “Oei”, zeggen geluid wordt eraf geknipt. Anne-Marie de anderen. Volgens mij gaat dat heeft er een hele kluif aan: ”Iedere helemaal goedkomen, FFWNN mag stem kost me een avond om helemaal trots op zichzelf zijn! gelijk te zetten. De video ook. Appel en peer, Rutte er in. Anya zegt: “Ze is heel blij dat we geen dertig leden hebben” waarop Anne-Marie antwoordt: “En dat ze zo mooi zingen, ik hoef er haast niets aan te doen”. Waarop hartelijk gelachen wordt. Heel knap is het dat Dineke en Martha, die nieuw zijn en door corona nog nauwelijks hebben gezongen, mee hebben gedaan. Dat moet wel De filmpjes en andere info over heel spannend geweest zijn! Op de FFWNN zijn te vinden op hun leuke vraag hoe dat voor hen was kwam website http://www.ffwnn.nl. Daar het antwoord: “Eerst de schaamte staat ook alle informatie op wanneer voorbij en dan …. ik zie wel wat er van je na het lezen van dit stukje en het komt. Ik vind het wel leuk om iets te bekijken van de website ook zin hebt gaan doen. Ben je lid van het koor om mee te doen! geworden en dan gebeurt er niets.


Het Blaadje (Geen) nieuws van S.S.S.

nummer 1

Draaihals terug in de natuur rond Sellingen

Bericht van het bestuur

Het is alweer 18 jaar geleden, dat de draaihals voor het laatst in de bossen van Sellingen gebroed heeft. Heel bijzonder voor Groningen. En Stuw ziet graag de draaihals als broedvogel weer terug in Westerwolde. Alles ligt stil en het ís stil. In de gymzaal, in de kleedkamers, in de diverse appgroepen. Zelfs het bestuur mag niet bij elkaar komen om te vergaderen. Natuurlijk kan er veel online, maar het werkt niet prettig. De onzekerheid over de toekomst is een constante factor en alleen de lopende bestuurlijke zaken vinden doorgang. Er is dus niet veel te melden. Er zijn geen activiteiten geweest en geen acties. Geen wedstrijden, geen speciale lessen. Niets. Dankbaar zijn we voor de steun die we van onze leden ontvangen. Daarom heeft het bestuur een kleine attentie geregeld, welke door de leiding ‘coronaproof’ is langsgebracht bij de mensen thuis. Een klein, maar hopelijk positief signaal in deze roerige tijd. Het is een kleurige bidon, waar maar liefst 750 ml. water in past. Handig voor als de lessen weer beginnen en nog steeds niemand naar de kleedkamers mag voor een slokje water… En dat slokje water zal hard nodig zijn, want de conditie is natuurlijk ver te zoeken. We missen het, dat ene uurtje in de week. We missen het samen sporten, maar ook het babbeltje in de kleedkamer. De trainers zijn fit en uitgerust en popelen om te beginnen. Het bestuur hoopt dan ook dat de lessen snel weer mogen worden opgestart.

Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 18

Stuw ziet de draaihals als het voorbeeld met betrekking tot de broodnodige ommezwaai in ons energiegebruik. Het roer zal om moeten gaan. Onze nekken moeten draaien, gelijk de draaihals! Minder fossiele brandstof gebruiken. Vanwege de traag verlopende veranderingen, net zulke sterke lange tenen ontwikkelen als de draaihals. Maar niet zo bescheiden houden als de draaihals!? Dan gaat de ommezwaai lukken! In Westerwolde zal – volgens de ambities van de gemeente – uiteindelijk naast het gebruik van alle beschikbare daken circa 650ha nieuwe zonneparken aangelegd worden. Uit onderzoek onder de bevolking is gebleken, dat het Weenderveld – tussen Harpel, Jipsingbourtange en Jipsinghuizen – ‘populair’ is voor de aanleg van zonneparken. Het eerste park is vlakbij Harpel aangelegd. Voor een tweede is vergunning afgegeven. Hoe verder? Wel, wij bij Stuw, denken erover na. Kunnen we van de ‘nood’ om zonne-energie op te wekken nog een beetje een ‘deugd’ maken? Het Weenderveld was voor 1930 één grote woeste vlakte met lichte glooiingen, jeneverbesstruiken en hier en daar een berk bij een vennetje. Een beetje zoals nu de

‘woeste’ heidegronden met vennen bij Ter Borg. Een natuurterrein goed geschikt voor de draaihalzen. Bij Stuw denken we, dat een woest zonnepark d.w.z. de combinatie van zonnepanelen (wat meer uit elkaar dan nu) en woest aangelegde randen door en langs het park voor vele vragen een oplossing kan bieden. Het idee biedt veel mogelijkheden voor onder andere mieren en bijen, die op de lange termijn weer draaihalzen zullen aantrekken. En na 30 jaar blijft het wellicht natuur? Een dergelijk ontworpen plan kan misschien ook de provinciale politieke steun krijgen vanwege het nieuwe beleid met betrekking tot de aanplant van bomen en struiken voor het klimaat. Het zou mooi zijn als er door of langs het zonnepark ook een wandel/ natuurpad loopt. Stuw gaat op zoek naar slimme woeste energie- en natuuroplossingen voor de toekomst van onze jeugd en de draaihalzen. U kunt ons en wellicht uzelf een plezier doen door lid te worden van Stuw. U vindt de aanmeldpagina op onze website, www.stuw.nu. Dit wordt van harte aanbevolen teneinde ons draagvlak te vergroten. Dank namens het bestuur van Stuw.


Het Blaadje

Nummer 1

Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 19

VAN DE KERKEN

Hervormde kerk, Torenstraat 12, Sellingen. Gereformeerde kerk, Dorpsstraat 11, 9551 AB Sellingen. De Wijnstok, Gemeente in Cellen, Dorpsstraat 21c Sellingen. In de Wijnstok is er iedere zondag om 11.00 uur kerkdienst. Na afloop van de dienst kan je deze volgen via Facebook of YouTube. Eten na de dienst wordt nog even uitgesteld i.v.m. corona.

ie kinnen mit hom wel aaiden en plougen Je kunt best met hem samenwerken.

Draaihals volgens wikipedia: De draaihals behoort tot de spechten en leeft een teruggetrokken manier van leven. De vogel heeft een uitstekende schutkleur van bruine, zwarte en grijzige strepen in het patroon van boomschors. De onderzijde is lichter van kleur en getekend met dwarsstrepen. Over de ogen loopt een donkere streep. De rechte snavel heeft een scherpe punt. De vogel heeft korte poten met relatief lange tenen voor een beter houvast op boomschors. Zijn tong is lang en kleverig. Slangachtig kan hij zijn hals strekken en zijn kop zelfs 180 graden draaien in elke richting. De lichaamslengte bedraagt circa 16 cm... Het voedsel van de draaihals bestaat uit larven en poppen van mieren. Hij zit vaak op de grond of op een horizontale tak en wordt daarom vaak over het hoofd gezien.

Zondag 14 maart Dienst in Hervormde kerk o.l.v. ds. van Harten, aanvang 9.30 uur. Zondag 21 maart Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.L. Verduijn, aanvang 9.30 uur. Zondag 28 maart Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.L. Verduijn, aanvang 9.30 uur. Witte donderdag 1 april Viering Heilig Avondmaal in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.L. Verduijn, aanvang 19.30 uur. Goede vrijdag 2 april Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.L. Verduijn, aanvang 19.30 uur. Zondag 4 april 1e Paasdag Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.L. Verduijn, aanvang 9.30 uur. Maandag 5 april 2e Paasdag Dienst in de Sprankel o.l.v. dhr. Lowijs, aanvang 9.30 uur. Zondag 11 april Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.L. Verduijn, aanvang 9.30 uur. Zondag 18 april Dienst in Hervormde kerk o.l.v. ds. J.F. Tange, aanvang 9.30 uur. Zondag 25 april Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.L. Verduijn, aanvang 9.30 uur. Zondag 2 mei Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.B. Wolters, aanvang 9.30 uur. Zondag 9 mei Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. C.G. op ‘t Hof, aanvang 9.30 uur. Donderdag 13 mei Hemelvaart Dienst in de Gereformeerde kerk o.l.v. ds. G.A. Segger, aanvang 9.30 uur. Zondag 16 mei Gezinsdienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.L. Verduijn. aanvang 9.30 uur. Zondag 24 mei, 1e Pinksterdag Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.L. Verduijn, aanvang 9.30 uur. Maandag 25 mei, 2e Pinksterdag Dienst in de Sprankel, o.l.v. ds. H. Dekker, aanvang 9.30 uur. Zondag 30 mei Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.L. Verduijn, aanvang 9.30 uur. Zondag 6 juni Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. A.L. Verduijn, aanvang 9.30 uur. Zondag 13 juni Dienst in de Hervormde kerk o.l.v. ds. J.F. Hoogstede, aanvang 9.30 uur. Zondag 20 juni Dienst in de Hervormde kerk. Afscheid kinderen Solid Kids o.l.v. ds. A.L.Verduijn, aanvang 9.30 uur.

Adres: Marktkade 76 9581 AT Musselkanaal Mail: info@dentbouw.nl Website: www.dentbouw.nl Telefoon: 06 463 250 58


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 20

Uche, uche, uche, laat je buren niet kuche! Oftewel, een houtkachel stoken, hoe doe je dat? Door Didi Dresscher

Hout stoken is gezellig, geeft een heerlijke warmte en is voor bepaalde mensen zelfs een vast, zeer gewaardeerd ritueel aan het begin van de dag: de kachel vast stookklaar maken voor die avond: ruitje schoon, aanmaakstapel opbouwen …… Een leuke hobby maar … het is helaas ook ongezond, voor iedereen! Voor jezelf in huis maar ook voor je omgeving. Goed stoken scheelt al een hele boel. Omdat blijkbaar niet iedereen op de hoogte is van wat goed stoken inhoudt even een paar tips voor verstandig hout stoken: 1 Gebruik droog hout (afhankelijk van de houtsoort tussen de 1 en 3 jaar gedroogd), schoon, geen geverfd hout en zeker geen spaanplaat of iets dergelijks. 2 Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt. 3 Laat minstens één keer per jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman. Hoewel niet wettelijk verplicht, is het wel vaak een (verborgen) verplichting van uw verzekering. Als u geen nota van het vegen van uw schoorsteen kunt overleggen kan het zijn dat de schade na bijvoorbeeld een schoorsteenbrand niet wordt vergoed. 4 Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat het hout dus niet smoren, dat geeft extra rook en vervuiling en laat een houtvuur vanzelf uitbranden. 5 Maak een houtvuur aan met kleine houtjes en steek deze van bovenaf aan. 6 Laat altijd een laagje as in de houtkachel liggen. Dit zorgt voor een betere verbranding en bescherming van de bodemstenen. Zijn er toch scheuren ontstaan in de bodemstenen van je houtkachel? Dit kan geen kwaad. Pas als deze helemaal afbrokkelen moeten de stenen vervangen worden. Punt 5 is niet bij iedereen bekend. Veel mensen maken hun kachel aan door middel van een stapel kranten met blokken hout er op. Dit is een heel milieuonvriendelijke manier van stoken. Hiermee wordt onnodig veel hout gebruikt, al het hout wordt niet verbrandt en creëert vieze rook waardoor het milieu vervuilt en stankoverlast veroorzaakt wordt. In Zwitserland is er onderzoek gedaan

naar de beste en milieuvriendelijkste manier om uw houtkachel aan te steken. Deze manier van stoken wordt dan ook de ‘Zwitserse methode’ genoemd, ook bekend als de ‘omgekeerde methode’. De Zwitserse methode Het is van belang dat u – voordat de kachel aangestoken wordt – de luchttoevoer en de klep in het rookkanaal volledig open hebt staan. Vul de bodem van de kachel met schoon en droog hout. Pak voor de bodem altijd wat grotere houtblokken. Bouw de toren verder op met kleinere stukken hout. Maak de bovenkant af met aanmaakhout (in de lengte en breedte) en zorg dat er voldoende ruimte is. Leg onder de laag aanmaakhout het aanmaakblokje. Een lange aansteker of lange lucifer is makkelijk voor het aansteken van het aanmaakblokje. Bij de meeste kachels wordt aangeraden de eerste paar minuten de deur een klein beetje open te laten voor extra zuurstoftoevoer. Laat tijdens het branden de luchttoevoer altijd open staan. Als de vlammen zijn verdwenen en het hout veranderd is in as, is het tijd de kachel weer bij te vullen. Zet voor het bijvullen de afvoer in de meest gunstigste stand. Open daarna voorzichtig de deur van uw houtkachel. Het principe van de Zwitserse Methode is dat tijdens het aanmaken van de houtkachel het meest brandbare materiaal bovenaan gelegd wordt. Het voordeel van deze manier van stoken is dat vanaf het begin vrijwel volledige verbranding ontstaat en verloopt de opstartfase beter en sneller. Met als resultaat minder rookontwikkeling binnen- en buitenshuis en dus minder overlast voor de buren. De brandweer adviseert inmiddels de Zwitserse methode. Voor wie het nog niet wist: Hout stoken is ongezond omdat er schadelijke stoffen vrijkomen zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Met name mensen die een longziekte hebben (astma, COPD, bronchitis), ouderen en kinderen

kunnen door de rook (soms ernstige) gezondheidsklachten krijgen. Ze kunnen het benauwd krijgen, veel hoesten, hoofdpijn en zelfs blijvende longschade. Jammer genoeg lijkt er soms toch maar weinig begrip te zijn voor mensen die klachten hebben van (voornamelijk foutief) stookgedrag en dat is jammer. Het is niet zo ingewikkeld om een beetje rekening met elkaar te houden zodat we in goede harmonie samen kunnen wonen. EcoDesign Per 1 januari 2020 werd de EcoDesign richtlijn ingevoerd voor alle toestellen die vaste brandstoffen verbranden. Het EcoDesign stelt hogere eisen aan kachels wat moet leiden tot hogere rendementen, een lager energieverbruik en minder emissies. Vanaf 1 januari 2020 mogen er dus alleen nog houtkachels worden verkocht die voldoen aan deze richtlijn. Op onder andere de websites “stookwijzer.nu” en “bewuststoken. eu” kun je bovenstaande tips maar ook andere adviezen vinden, waaronder de stookwijzer. Die geeft op basis van de weersomstandigheden in real time aan of je kunt stoken zonder overlast te veroorzaken voor jezelf en je buren. Je kunt je zelfs aanmelden voor het “Stookalert” van het RIVM en rookoverlast melden.

KOPIJ

Iets meegemaakt, iets te vertellen, pak een pen en schrijf. De redactie ontvangt uw kopij voor het juni nummer graag vóór 28 mei. Stuur het naar: hetblaadje@gmail. com.


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021

Pagina 21

Terugblik op 2020 Bericht van het bestuur

2020 was een bijzonder jaar. Het bestuur van onze vereniging was amper een jaartje onderweg in de nieuwe samenstelling, en toen was er ineens Covid-19 (Corona). Aanvankelijk dachten we; daar groeien we wel vrij snel overheen. Dat bleek echter al vrij snel heel anders te lopen. Dit betekende wel dat verschillende projecten stil vielen. We mochten vervolgens niet meer samen komen met grotere groepen, hetgeen betekende dat ook de ALV tot twee keer toe werd uitgesteld om het vervolgens echt op de lange baan te schuiven, simpel omdat we nog steeds niet weten wanneer we weer een vergadering kunnen en mogen organiseren. Onderwerpen die in 2020 zoal de revue hebben gepasseerd binnen het bestuur waren o.a. • Jaarplan 2020 • AED in ons dorp • Omgevingsvisie Westerwolde • GrEk • Project energie besparen • Verspreiding Japanse Duizendknoop • Zonneparken in en rond Jipsingboertange • Gemeentelijke Subsidies • Ledenadministratie en Contributie En zo waren er nog veel meer onderwerpen die besproken zijn, te veel om hier allemaal te benoemen maar zodra ze actueel worden en de bewoners van Jipsingboertange er mogelijk mee te maken krijgen zullen wij daar uitvoerig verslag van doen en er bij u op terug komen. Vergaderingen Als bestuur hebben wij nog wel een aantal vergaderingen gehouden, in eerste instantie in het dorpshuis

“ons hoes” met in acht name van de RIVM maatregelen. Later, toen de maatregelen verder aangescherpt werden, hebben we uitsluitend nog overleg gevoerd door middel van video calls. Secretaris teruggetreden per 01-01-2021 Tot onze grote spijt heeft onze secretaris, mevr. Martha ten Bokkel Huinink om persoonlijke redenen haar functie neergelegd. Ze heeft aangegeven te weinig tijd vrij te kunnen maken om haar werk voor de vereniging vol passie te kunnen voortzetten. Ze blijft op de achtergrond wel mee denken en is teven nog beschikbaar voor het ondersteunen van (passende) projecten. We hopen Martha ooit weer opnieuw binnen het bestuur te mogen begroeten als de tijd daar rijp voor is. We willen dan ook langs deze weg Martha bedanken voor haar inzet en enthousiasme waarmee ze haar functie uitoefende. Oh ja; er is dus een vacature, mocht u geïnteresseerd zijn, schroom niet en neem contact met ons op. Snelheidscontrole bebouwde kom, Jipsingboertangerweg De gemeente heeft een tijd geleden de Jipsingboertangerweg onder de aandacht gebracht voor een snelheidscontrole bij de politie. Dat is 03-02-2021 gehouden. Ze hebben daar met de radar gestaan tussen 11.07 uur en 15.07 uur binnen de bebouwde kom. Aantal passanten waren 275, waarvan 124 overtredingen (percentage 45.09%). Hoogst gemeten snelheid 91 km/u. Hopelijk geeft dit een signaal af aan de weggebruikers om de snelheid ter plaatse te beperken.

Zonnepark Jipsingboertange Inmiddels is bij veel inwoners van ons dorp het gerucht bekend dat er in de toekomst wellicht sprake kan zijn van de aanleg van een zonnepark tussen de Jipsingboertangerweg, de G. Buwaldaweg, de Bosweg en de Zevenmeersveenweg. Wij als bestuur zijn op dit moment in gesprek met de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar wil dat dit park voor alle inwoners van ons dorp een voordeel oplevert in financiële zin. Voordat wij als bestuur hierover echter een standpunt kunnen innemen hebben wij diverse vragen gesteld, waarop wij op het moment van dit schrijven nog geen antwoorden hebben mogen ontvangen. Vervolgens zal er bij de bewoners een haalbaarheidsonderzoek gehouden worden. De projectontwikkelaar heeft ons verzekerd dat het park er uitsluitend zal komen wanneer er bij een grote meerderheid van het dorp enthousiast op gereageerd zal worden. 2021 Wij hopen (net als u) dat 2021 een beter jaar zal worden dan het afgelopen jaar. We willen als bestuur dan ook graag zo spoedig mogelijk weer met de leden in gesprek over de verschillende actuele onderwerpen. Wellicht is bovenstaande voor u een goede reden om ook lid te worden? Dit kan eenvoudig door een email bericht te sturen naar: pbjipsingboertange@hotmail.com, of door simpel één van de bestuursleden aan te spreken. De namen van de bestuursleden staan ook vermeld op de site: www.jipsingboertange.nl onder het kopje pl.belang.

Het Blaadje Dit is een uitgave van Plaatselijk Belang Sellingen en Omstreken. Met als doel de inwoners uit deze regio onafhankelijk en non-politiek te informeren Oplage: 1400 stuks Layout: In eigen beheer Redactie adres: HetBlaadje@gmail.com Redactie: Alma Meendering, Anjet, Rotgers-Arkema, Didi Dresscher, Tina Johannes, Vincent Mahieu, Erik Smits


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 22

Kamp voor Sociale Jeugdzorg te Sellingen Door Roelof Pinxterhuis

Veel oudere Sellingers spreken van het Boefjeskamp als ze het 'Kamp voor sociale jeugdzorg' aan de Dennenweg bedoelen. De barakken werden omstreeks 1939 gebouwd voor een rijksinstelling voor scholing voor jonge landarbeiders. Daarna verbleven er ongeveer drie decennia groepen van zo’n vijftig jongens, die zich ‘op een hellend vlak bevonden’, steeds voor de duur van drie maanden. In 1972 werd besloten tot sluiting. Werkloosheid In de jaren dertig van de vorige eeuw vormde de grote werkloosheid aanleiding werkverschaffingskampen te stichten. Een voorbeeld hiervan is het kamp Sellingerbeetse, waar honderden werkloze mannen werden ondergebracht om te werken bij ontginningsprojecten en in de landbouw. Tevens stelde men toen vast dat vanwege de werkloosheid velen waren ‘losgeslagen van geestelijke basis’. Om ‘een geestelijk gezond volk te kunnen zijn en te blijven’ ging men zich richten op de werkloze jeugd. Scholingskamp voor landarbeiders In 1939 werden grote plannen om scholing voor jonge landarbeiders te concentreren bij Sellingen uiteengezet. Er werd voorgesteld om in de lege omgeving praktijkopleidingen voor duizend (!) jonge landarbeiders op te zetten, totaal tien kampementen. De eerste fase betrof een gebouwencomplex aan de Dennenweg. In het complex waren functies ondergebracht zoals dienstwoning, klaslokaal, slaapzalen, keukenvoorzieningen, naaikamer en werkplaats. Een klokkentorentje en een vlag mochten natuurlijk niet ontbreken. Het vennetje voor het complex kon later misschien een zwembad worden. Kort na de Duitse inval in mei 1940 meldde het Nieuwsblad van het Noorden dat van de plannen om een jeugdkamp te stichten tot dusver niet veel terecht was gekomen. Maar in latere persberichten wordt toch melding gemaakt van ‘een landbouwkamp te Sellingen, waar ontspoorde jeugd een nieuwe kans krijgt’.

Baldadige jongens Na de oorlog werd jeugdzorg een belangrijk beleidspunt. De gebouwen van het landbouwopleidingskamp Sellingen zouden hiervoor van betekenis zijn. De overheid exploiteerde landelijk jeugdin- Foto: Stichting Streekhistorisch Centrum / Beeldbank Groningen stellingen voor een groep jongens uit Leeuwarden. diverse doelgroepen. Men maakte Bij een ludieke actie werd het kamp kampen voor sociaal labiele tot Jongensstad verheven. Verder jongens, voor werkende jongens, bevorderde men onder andere voor opleiding tot varensgezel door sportontmoetingen contacten en voor baldadige jongens. Voor tussen de Sellinger schooljeugd de laatstgenoemde groep waren en de jongens. Toen in 1955 de landelijk vijf kampen in bedrijf, kampleider afscheid nam werd door waaronder Sellingen, met een de jongens een toneelopvoering bezetting van ongeveer vijftig gegeven. Prominenten uit het jongens van 11-14 jaar, ‘die door dorp, zoals de burgemeester, de ongeoorloofd schoolverzuim, straatdominee en de presidente van de schenderijen, kortom door baldadig Plattelandsvrouwen gaven acte gedrag de sporen van verwaarlozing de présence. Bij de feestelijke reeds vertonen’. Door ze drie opening van de klinkerweg in 1959 maanden uit hun milieu weg te werden gezamenlijke festiviteiten nemen, verwachtte men een betere georganiseerd. Met Sint-Maarten sociale aanpassing. gingen de jongens met hun Groepsaanpak lampionnen en lege kussenslopen De jongens moesten leren zich aan te naar het dorp. Tijdens de vanuit het passen aan het groepsleven. Veelal dorp georganiseerde Kerstwandeling werden hele groepen uit een buurt in 1970 werd ook het jeugdkamp tegelijk naar een kamp overgebracht. aangedaan om een expositie over Bij de begeleiding werd aandacht het Natuurbeschermingsjaar ’70 te gegeven aan sport, de jongens kunnen bekijken. kregen onderwijs en toekomstmogePaul Hoomoedt lijkheden werden in beeld gebracht. Paul Hoomoedt (1919-2007) De kinderen vertoonden in het werkte vanaf de jaren vijftig tot gemoedelijke kampleven een sociaal de sluiting op het kamp. Zijn zoon gunstig beeld. De gezinsopvoeding, met dezelfde naam vertelt over die men voor deze leeftijdsgroep die periode. Het gezin Hoomoedt, belangrijk vond liet te wensen met zeven kinderen, woonde in het over. De vrees werd uitgesproken dorp. Hoomoedt was begonnen als dat individueel betere aanpassing magazijnbediende. Hij ontwikkelde achterwege bleef. zich snel tot een medewerker, die overal inzetbaar was. Contacten met de lokale bevolking Wanneer een groep jongens was Al in het najaar van 1943 organiseerde het Nutsdepartement Sellingen een samenkomst met de bewoners van het jeugdkamp, waarbij een goochelaar optrad. In 1951 besteedden de gemeente en plaatselijke instellingen aandacht aan

vertrokken stond het kamp enige tijd leeg, in afwachting op de volgende groep. De directeur, die in de dienstwoning woonde was er dan niet, evenals het meeste overige personeel. Paul junior herinnert zich uit zijn jeugdjaren dat in die korte


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 23

periodes het gezin Hoomoedt tijdelijk in het kamp woonde. Zijn vader had dan de zorg voor het complex.

EEN FILM

Personeel, enige namen Het kamp bij Sellingen had volgens het Kamerrapport van 1949 de volgende Foto: Stichting Streekhistorisch Centrum / Beeldbank Groningen personeelsbezetting: een commandant, een verlaten) te sluiten en de functie onderwijzer, twee administratieve gedeeltelijk over te plaatsen naar het medewerkers, een kok, een bijkok, voormalige dienstweigeraarskamp in twee huishoudelijke assistenten, en het Drentse Vledder. vijf hulpleidsters. De gebouwen kwamen leeg te staan. In de periode 1944-1948 was L. Er werd nog enige tijd gezocht W. Frens, een landbouwkundige, naar een nieuwe bestemming maar directeur. Daarna was H. Duyker er werd besloten tot sloop. De enige jaren kampleider. In vrijkomende grond werd toegevoegd Hoomoedts tijd, tot de sluiting, was aan het omringende bosgebied. De de heer Constance kampleider. De beheerderswoning, die dienstwoning kampleider woonde aanvankelijk in werd van het Staatsbosbeheer, roept een woonhuis dat in het complex nog herinneringen op. was ingebouwd. Later werd een Bronnen: vrijstaande stenen woning voor dit doel gebouwd. - Delpher, boeken, kranten, tijdschriften op Internet; Na de oorlog was W. Rakers, - Cora Westerink, Jongensstad in begonnen als pannenschoonmaker, Sellingen; enige jaren kok. Paul Hoomoedt herinnert zich de kok Kuijer. J. G. - rapport van de in 1948 ingestelde Schreurs wordt in 1952 benoemd als commissie Kampwerk Sociale onderwijzer. Later waren er meer. In Jeugdzorg; 1966 verrichtten vier dienstweige- gesprek met Paul Hoomoedt, zoon raars er als onderwijzer vervangende van de voormalige medewerker Paul dienstplicht. Hoomoedt; Vrouwelijk personeel had een eigen barak. Hélène Scholte was één van hen. Ze controleerde de post aan de jongens, schunnige taal werd weggestreept. Ze leerde de jongens met mes en vork eten. Paul Hoomoedt noemt nog de jeugdbegeleidster Truus Simons, die later als zangeres landelijke bekendheid kreeg.

Van het kamp is een film uit 1955 en een radioreportage uit 1947 bewaard gebleven. René Duursma van de Filmbank Groningen heeft beide bewerkt en samen gevoegd. Bekijk dit sfeerbeeld op https://player. vimeo.com/video/465935766.

Foto: Historische Vereniging Westerwolde / Henk Panneman

Op de foto: Paul Hoomoedt met de burgegemeester Dick Constandse voor het magazijn.

- Veerten, Tijdschrift van het Streekhistorisch Centrum, jaargang 4, nr 3, Boefjeskamp Sellingen, R. Pinxterhuis.

Foto: Historische Vereniging Westerwolde / Henk Panneman

Op de foto: Eppie Kijter de kok en Henk Panneman als leerkracht.

Sluiting In 1955 werd het grotendeels uit hout samengestelde gebouwencomplex nog uitgebreid en vernieuwd. In het voorjaar van 1972 ontstond in Sellingen verontwaardiging toen het ministerie aangaf het Internaat voor Bijzonder Jeugdwerk (de naam kamp had men inmiddels

• • • • •

gazon vernieuwen (zaaien en graszoden) frezen/ploegen (ook met minitractor) grasmaaien snoeien verticuteren

• • • • •

bladruimen mollen vangen verkoop min.org.meststof (npk 8-3-5) verkoop bio.org.meststof (npk 3-3-6) verkoop boomschors (12-20 mm tuindecoratie)

Dorigweg 58, 9551 AN Sellingen / Mob. 06-23545178 / Tel. 0599-323405 Wij werken graag mee aan uw tuinplezier.


Het Blaadje Nieuws van het kerkje “Opwaarts” in Sellingerbeetse Namens het bestuur

Al bijna een jaar liggen alle activiteiten in het kerkje stil in verband met de maatregelen omtrent Corona. En 2021 is tot nu toe helaas ook nog niet erg hoopvol geweest. Zeker tot 1 juni zullen en mogen er geen grote evenementen georganiseerd worden in de regio. Voor 2020 betekende het dat er in mei geen rommelmarkt kon worden georganiseerd en ook de jaarlijkse atelierroute en de kerstmarkt kwamen te vervallen. Dat betekende voor het kerkje geen inkomsten, gelukkig hebben we nog een trouwe schare donateurs! Onze hoop is geheel gevestigd op de 2e helft van 2021, wij hopen dat we u dan weer kunnen en mogen begroeten tijdens de atelierroute in augustus! Als het kan, proberen we de rommelmarkt alsnog naar een later tijdstip in het jaar te verplaatsen. Wij staan in ieder geval te popelen om u weer te mogen begroeten in het kerkje. In de tussentijd zorgen wij er voor dat het kerkje er weer piekfijn bij staat. Blijf gezond en tot ziens!

Nummer 1

Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 24

LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

Een briefwisseling tussen de jeugdvrienden Harry Tees en Henk Drenth. Zij Moi Henk,

Buitenpost, februari 2021

Slagerij Brands, nu Snackbar Seln, Dorpsstraat 30, hebben we gehad en komen we bij het op één na oudste gebouw van Sellingen, de Stelmakerij van de in onze jeugd bekende familie Draadjer. Ik herinner mij nog de buitenmuur waarvan de stenen met leem in plaats van met cement waren opgemetseld. Zou de leem, waarmee ook de delen (vloeren) van de boerderijen werden geplaveid uit de Leemdobben bij de Schapendriftsweg zijn gedolven? Het pand is van het jaar 1697 en prachtig gerestaureerd en functioneel gemaakt ten behoeve van de gemeenschap. Dit pand is gelukkig behouden gebleven en is een sierraad voor het dorp. Foto uit verzameling Geert Drenth De familie Draadjer woonde aan de overkant op de hoek DorpsstraatDorigweg en hadden in het pand van 1890-1962 de stelmakerij. Hendrik, jeugdvriend van mijn vader, was de opvolger van zijn vader. Hendrik, had net als zijn vader de bijnaam ‘snert’. Hendrik was een man van krasse politiek getinte uitspraken, die ik niet durf te herhalen. De politieke voorkeur van Hendrik was wel erg ver rechts van het midden. Ook geen wonder want zijn inborst was van een zeer hoog territoriaal gehalte. Alle medemensen van buiten de Nederlandse grenzen moesten daar ook zo ver mogelijk van vandaan blijven, al maakte hij wel een uitzondering voor Sinterklaas en Zwarte Piet. Vader en zoon Draadjer waren vakmensen en maakten boerenwagens (wipkar op de foto), houten wielen, kruiwagens, boerengereedschap, kasten, kisten enz. Op de foto zie je o.a. een linnenrek waarop huisvrouwen de was hingen te drogen of het vuil uit de toen gebruikelijke kokosvloerbedekking klopten met de mattenklopper. De mattenklopper, uit wilgentenen vervaardigd, is inmiddels ook al tot een museumstuk verworden. In de categorie kisten behoren ook de lijkkisten die door hen in opdracht werden vervaardigd. Een anekdote vertelt dat mijn oom Engel Tees als stand-in fungeerde en af en toe plaats nam in de lijkkist om de juiste afmetingen te kunnen controleren. Echt iets voor mijn oom Engel, de man die wordt herinnerd als een man van de sterke verhalen. ’s Winters was het regelmatig een komen en gaan van mannen die gezelligheid en warmte zochten bij de houtkachel in de werkplaats. Ik kwam er wel eens om te vragen of de schubbe (schep) al kloar was of de vörksteele (vorksteel) en bij die gedachte ruik ik weer de heerlijke geur van het hout. Als de muren eens konden spreken… Als kind, onderweg naar school, vergaapte ik mij vaak aan de grote zaagmachine in de schuur (nog zichtbaar op de foto). Ik was onder de indruk van deze grote zaag, die werd aangedreven door een elektromotor en een stelsel van riemen en poelies. Een ronde beweging werd overgebracht naar de horizontale heen en weer gaande beweging van het zaagblad. En wat een mooie monotone geluiden! Bewegingen ongeveer op dezelfde manier als die bij de wielaandrijving van een stoomlocomotief. Op een soort lorrie lag een dikke, vaak eikenhouten boomstam die wel 1000 kg kon wegen en bij elke zaagbeweging schoof de lorrie met stam een halve centimeter op. Zo werd de stam tot een aantal planken verzaagd. Nee, er kwam geen takel aan te pas. Buiten stond een apparaat met twee grote houten wielen, verbonden met een dikke houten as waaraan een lange trekboom was bevestigd. Dat werktuig werd de Malle Jan genoemd. Dit vernuftige apparaat werd over de stam gereden, de trekboom werd met de handen omhoog geduwd waardoor de aan de as hangende scharende haak naar beneden zakte, om de stam werd gelegd en bij het omlaagtrekken van de trekboom, dankzij een scharniermechanisme, zichzelf in de stam vastzette. Door het zeer grote trekmoment konden twee personen de stam een aantal centimeters optillen, vervoeren en op de lorrie laten zakken. Een hulptouw hield de stam in evenwicht. Moi Harry.

ve


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 25

Nieuws van Jeduthun verhalen over ‘vrouger’, hun jeugd in het dorp Sellingen. Moi Harry, Musselkanaal, maart 2021 De Stelmakerij Draadjer, sommigen hadden het ook wel over Draatjer, was inderdaad een historisch oud pand, honderden jaren oud. Veel recentelijker heeft een groenteboer Bertus Twickler, hier uit Musselkanaal, er nog een groentezaak in gehad. En nu is het gelukkig mag ik wel zeggen, omgetoverd tot een soort van super veredeld VVV kantoor, met allereerst een museale functie. Prachtig. Ik kan me nog herinneren dat naast de stelmakerij een lange waterbak was, waarin boomstammen, meestal eiken, dreven, die eerst een behandeling moesten ondergaan alvorens ze verwerkt konden worden. De stelmakerij was ook vaak een soort van vergaderlocatie “avant la lettre”. Een soort van leugenbank. Sterke verhalen. Het was bijna dezelfde sfeer als bij Michel Volders of bij Hendrik Wilts, de fietsenmakers van de Westerkamp respectievelijk huisnummers 35 en 38. Als je er wezen moest dan duurde de boodschap vaak langer als strikt nodig was. Hendrik Draatjer was ook, net als Michel Volders en Hendrik Wilts bemanningslid van de lokale brandweer. “As de oele gung”, dan werd alles in de steek gelaten en ging het in noodtempo op de gemeente werf aan de Westerkamp af om zich daar in het pak te hijsen. Sensatie eerste klas. Maar als kwajongens, die vaak aan het indiaantjespelen waren, kwamen we ook nog wel eens in de werkplaats van Hendrik. En Hendrik heeft ons wel eens een soort van houten bijl gemaakt, een “Tomahawk”, een essentieel onderdeel van een indianenuitrusting. Superecht. Klasse gemaakt.Dat je oom Engel wel eens als model voor een lijkkist heeft gefungeerd, kan ik me levendig voorstellen. Ik heb eens het verhaal gehoord dat Hendrik en Engel eens de mop hebben uitgehaald met een of een andere klant, die, in de stelmakerij binnenkomend, klopsignalen en boe geluiden hoorde vanuit de afgesloten kist. En maakte dat hij weg kwam. Had zich wel ter plekke kunnen doodschrikken. Humor Harry, om je dood te lachen. Tegenover de stelmakerij was/is de Dorigweg, waarvan het eerste lange gedeelte nog een zandweg was, langs de toen mooie boerderij van Sassen (hoek Dorigweg-Dorpsstraat) en jullie boerderij iets verder aan de rechterkant. Er was een doorgang tussen de Dorpsstraat en de Dorigweg, over het erf achter jullie boerderij (nu Herberg) en langs de grote schuur , die er toen stond. Je keek toen tegen een oud huisje aan van de familie Derk Mooibroek. Een man met een enorme snor. Later is daar iets verderop een mooie speeltuin, de “Speulhörn” gemaakt. Of die daar nu nog is, zou ik niet weten, zal wel. Gaan we eerst verder over de Dorpsstraat. Daar was het tramstation van de OG, Trammaatschappij Oost Groningen, Rieks Meijer, inderdaad de (schoon)ouders van Appie Busker en zijn Annie. Bé Meijer was de broer van Annie. Daar was dan ook ongeveer de oversteek van de stoomtram Ol Grait-je van de ene kant van de weg naar de andere kant. De kant van station Meijer. Daarnaast aan de andere kant van de weg de Burgemeester Buiskoolbank, die wel het vermelden meer dan waard is. Deze staat daar op zo’n eilandje naast het begin van de Sluisstraat/Hassebergerweg. Te lezen de tekst “Van de gemeente Vlagtwedde; De N.V.Ontginning My. De vereenigde Groninger Gemeenten; De Westerwoldsche Landbouwmaatschappij te Vlagtwedde en zijn vrienden in Westerwolde”. Nou eerst weer de groeten, Moi Henk.

Bericht van het bestuur door Gelinde Heun

Gelukkig gaan de muzieklessen van onze leerlingen online door. Het is fijn dat de muziekschool op deze manier door kan gaan met lesgeven. Onze leden kunnen uiteraard niet wachten om weer samen als groep te mogen musiceren, maar anders dan bij vele andere verenigingen kunnen wij onze hobby individueel uitoefenen. Veel blijven blazen, werken aan je toon en muzikale uitdaging opzoeken. Hier heeft onze dirigent ons pas geleden toe opgeroepen. Dus woont er een lid van Jeduthun bij u in de straat, dan zou het zo moeten zijn dat u regelmatig tonen van een blaasinstrument hoort. Wij hebben in ieder geval een draaiboek klaarliggen om in kleine ensembles te repeteren. Zodra er versoepelende maatregelen komen die het toelaten, gaan we hiermee van start. Muziek maken is leuk, maar samen muziek maken is gewoon veel leuker. Potgrondactie We hebben de potgrondactie binnen de corona maatregelen kunnen organiseren; namelijk op bestelling en via vooruitbetaling. Heeft u het gemist? We kunnen we u nog voorzien, zolang de voorraad strekt. Dit kan per mail aan jeduthunsellingen@gmail.com of telefonisch via 06-13563302 na 18.00 uur (voorzitter Jannie Gringhuis).

Binnenkort ook bij u mogelijk in huis! Glasvezel. Dat levert ernet supersnel en stabiel int


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021

Pagina 26

CBS Het Gebint- Lockdown- scholen dicht Ervaringen uit groep 7/8 Ik ben Thomas. Ik vind de lockdown best stom, maar het heeft wel een voordeel dat je thuis werkt voor school. Je bent eerder klaar en daardoor kon ik met mijn buurman mee timmeren. “ Bouwbedrijf Kiers Sellingen’. ~Thomas Hallo, ik ben Elize. Tijdens de lockdown moesten we 2 keer per dag videobellen met juf of meester. Het ging een stuk beter dan de eerste lockdown, omdat we veel vaker moesten videobellen en daardoor veel beter uitleg kregen. Ik vond het niet leuk om thuis les te hebben. Toen we weer naar school gingen, sneeuwde het ook en toen gingen we schaatsen met de klas. ~Elize Ik heb in de lockdown geschaatst, toen er 3 cm ijs lag, we zakten erdoor. We gingen er een week later op schaatsen. Het Thuisonderwijs was niet leuk. Het was moeilijk. Je kunt niet even snel een vraag stellen als je hulp nodig was. Nu moest je chatten via hang-out of videobellen. ~Auke Hallo, ik ben Rob Molema en ik zit op CBS Het Gebint. In december moest ik thuis werken, dat vond ik niet leuk. Toen ik thuis moest werken was ik snel klaar en ik kon altijd via de hang-out een vraag stellen aan de juf of meester. Ik was meestal snel klaar en daardoor had ik meer vrije tijd. En af en toe hadden we een geluidenquiz met juf en dat was wel erg leuk om te raden welk geluid het was. ~Rob In de lockdown kon ik niet zoveel doen. Ik zat thuis en verveelde me,

maar ik deed ook ander dingen. De eerste dag ging ik wandelen, spelletjes spelen en zoveel meer. Mijn eerste wandeling was een beetje saai. Maar ik zag wel vogels en katten. Het was nu de 3e dag en ik zat gewoon thuis bordspelletjes te spelen. De volgende dag hadden we online school. Het was wel leuk, maar wel saaier. Gelukkig begon het in de laatste week te sneeuwen. Het was zo fijn om weer sneeuwbalgevechten te hebben. ~James Hallo, ik ben Jesse en ik zit op CBS Het Gebint in Sellingen. De lockdown vond ik erg stom, maar ik vond de demostranten erg triest. Het thuisonderwijs vond ik weer irritant, maar is wel goed geworden. Door juf heb ik wel meer geleerd en veel meer tijd doorgebracht met vrienden. We moesten elke dag om half 9 en half 12 online zijn via MOO en dan Google Classroom. En we moesten naar school om toetsen te maken. ~Jesse Hoi, ik ben Vera. We moesten in december weer in lockdown. De eerste week thuis werken was niet heel leuk, maar daarna was het best wel leuk, maar school vind ik leuker. We moesten elke dag videobellen om half 9 en half 1, dan kregen we uitleg en moesten we ons werk ook nakijken. Je mocht wel even naar school voor een toets. Een paar weken later mochten we gelukkig weer naar school. Er viel veel sneeuw, dat was leuk en we gingen ook nog met juf schaatsen. ~Vera

kon zelf een beetje weten wanneer je je werk maakte. Soms mocht je naar school om toetsen te maken! Joejoe! ~Paulien Wij zijn Josse en Julian. Eerst Josse’s verhaal. Ik was blij toen er sneeuw lag, helaas was het poedersneeuw dus konden we geen sneeuwpop maken. We konden later wel schaatsen, toen was ik heel blij! Nu komt Julian: ik moest twee keer per dag videobellen en ik heb van de juf en chocolade kunnen maken. Ik keek naar buiten en ik zag sneeuw. We gingen een uur later naar buiten, bleek het poedersneeuw te zijn. Ik kon geen sneeuwpop maken, maar wel een helling waarvan je af kon glijden en ik heb met een cakevorm een iglo gemaakt. Ik heb geschaatst op de rietfilter, de eerste keer ging het niet zo goed, maar na een keer kon ik oefenen voor thuis en toen ging ik naar de poststruiken. Heb 2x een chocolademelk gehad en 1x een zakje chips. ~Josse en Julian

Hallo ik ben Paulien. Tijdens de lockdown moesten we thuis werken. We hadden elke dag 2 belmomenten, soms vaker als je het niet snapte! Het thuiswerken ging erg goed. Je

Samen in de natuur! Beetserweg 6, 9551 VE Sellingen, 0599-322510, info@barkhoorn.nl, www.barkhoorn.nl


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021

Pagina 27

Nieuwe oogst Door Didi Dresscher

In onze rubriek ”Nieuwe oogst” laten we u kennismaken met nieuwkomers in Sellingen en omstreken. Dit is deel 13. zijn hele werkzame leven Ik had opeens een afzegging voor in de grafische industrie mijn geplande Nieuwe Oogst van gewerkt, ooit begonnen maart, maar toen kreeg ik een tip: als drukker heeft hij de “Deze mensen, die moet je voor je Nieuwe Oogst hebben, zo leuk!” Dus overgang naar het digitale tijdperk meegemaakt. heb ik ze gebeld en een afspraak met ze gemaakt. Toen pas bleek dat Een ontwikkeling die hij gelukkig goed kon ze niet zo’n heel Nieuwe Oogst zijn bijbenen. Hij heeft alle maar hier al een tijdje wonen. Maar diploma’s gehaald die goed, de afspraak was gemaakt, nodig waren voor die dus ik dacht “We gaan gewoon ontwikkeling. Uiteindelijk Foto: Didi Dresscher door”. We hadden ook al een bijna vergeten, we hebben ook was hij chef prepress, Hernieuwde Oogst, dan ook maar bijen!”. En inderdaad, achter in de terwijl hij daarnaast systeembeeen wat Oudere Nieuwe Oogst! tuin onder een gedeeltelijk dichte heerder was. Websites maken doet Loes en Don Kooijman overkapping staan twee bijenvolken, hij nu nog steeds, als hobby. Don Ik word al opgewacht en hartelijk nu op de wintertros. Don heeft in zegt: “Het is gewoon leuk, een verwelkomd als ik aankom bij hun 2019 een (pittige!) basiscursus beetje bijhouden wat er allemaal mooie verbouwde boerderij aan bijen houden gevolgd. “Dan weet gebeurt”. de Zuidveldweg. Loes en Don zijn je van de hoed en de rand, anders Sellingen geboren en getogen Delftenaren. kan je geen bijen houden!”. Via de Toen een bevriend stel Groningers Ze hebben daar lang gewoond tot vereniging kon hij aan het eind van hoorde wat ze zochten adviseerden ze het te druk vonden worden. dat jaar 2 kasten overnemen (met ze hen: “Ga eens bij Sellingen Om de drukte te ontvluchten zijn volken). Het eerste jaar had hij al kijken, dat is het mooiste stukje ze naar Nootdorp verhuisd maar 35 kilo honing van 2 kasten! Loes: van Groningen”! En zo kwamen ze in de loop der jaren werd het ook “Als je gaat slingeren en de eerste in Sellingen aan de Zuidveldweg daar steeds drukker. Voor ze hier druppels komen er uit denk je: terecht. Toen ze in de zomer van kwamen wonen hebben ze 11 yes!!!!”. Don wil er graag nog één 2017 de te koop staande boerderij jaar een vakantiehuis in Tsjechië volk bij hebben. zagen waren ze gelijk verliefd: hij gehad waar ze regelmatig naar Het was wel een hele stap voor was goed verbouwd, ze hoefden er toe gingen. Daar zijn ze verliefd ze, met een moeder van 98 jaar, geworden op de natuur. Daarom zijn niet veel aan te doen. Ze hebben 3 zussen en vrienden in Delft. Die er alleen een andere vloer ingelegd ze, toen ze niet meer hoefden te vrienden zeiden: “Wat moet je en de muren geschilderd. Al gauw werken, op zoek gegaan naar echte bij die stugge Groningers?” “Nou” bleek dat veel Sellingers het huis rust en stilte, bossen en het liefst zegt Don, “die stugge Groningers, kennen: “Oh, wonen jullie in het een woonboerderij waar ze niet die moet ik nog tegenkomen!” Ze huis van Willie Bloem!” De boerderij teveel aan hoefden te verbouwen, wilden dit mooie plekje wel heel had al een klein bijgebouwtje dat dat hadden ze al genoeg gedaan graag maar vroegen zich af “Kunnen als brocantewinkeltje gediend had. vonden ze. we het ook?”. Daarom hebben Don heeft dit verbouwd, een stukje Ze zijn beiden 67 jaar, hebben een ze een afspraak gemaakt: “We van de garage er bijgetrokken, zoon, een dochter en een kleinzoon. bekijken het een jaar, als één van een slaapkamer, douche en wc Loes heeft altijd in de zorg gewerkt, ons nee zegt, is daar geen discussie geïnstalleerd en er zo een B&B van de laatste 30 jaar op een kinderover en gaat het niet door. Maar gemaakt. Met een zitje ernaast was dagverblijf voor kinderen met nadat het jaar voorbij was zijn ze het in de zomer van 2018 compleet. haast vergeten te evalueren. Ze een verstandelijke handicap in de leeftijd tussen de twee en de zestien En je snapt het wel, de prima genieten nu van hun vrije tijd, hun website had Don toen ook al af! Ze jaar. Loes: “Dat was een heel leuke huis met B&B, de omgeving, de vinden het heel leuk om te doen: periode waar ik erg van genoten rust, eekhoorns en reeën in de tuin “Gezellig, leuke en enthousiaste heb”. Ze heeft er prachtige verhalen en hun hobby’s. Kortom, ze zijn mensen ontmoeten!”. over, onder andere de avonturen dolgelukkig in Sellingen! rond een lunchroom die ze een tijd Als we naar buiten gaan om wat mocht runnen samen met mensen foto’s te maken, komen we hun met een verstandelijke handicap, Mocht u ook een nieuwe prachtige toom kippen tegen. Groot dat heeft ze geweldig gevonden! en statig, prachtig in de veren buurvrouw/man hebben die en bepaald niet schuw. Het zijn het leuk vindt zich voor te Don zegt na de enthousiaste Brahma’s en Cochin’s. verhalen van Loes: “Dat van mij is stellen via “Het Blaadje”, dan

niet zo spannend hoor”, maar toen kwamen zijn verhalen! Don heeft

Nadat we de kippen bewonderd en gevoerd hebben zeggen ze: ”Oh,

kunt u ons dit laten weten via hetblaadje@gmail.com.


Het Blaadje

Nummer 1 Jaargang 15 Maart 2021 Pagina 28

Steentjes versieren Door Tina Johannes

Nadat er tijdens de eerste lockdown beren voor de ramen werden gezet, is er gedurende de tweede lockdown een andere rage ontstaan om de kinderen (en volwassenen) bezig te houden. Happy Stones, Kei tof, “Blied Staintje”, geef het maar een naam. Maar wat is dat nu precies? In elk geval is het voor jong en oud. Het houdt je van de straat, maar ook weer op de straat. Het begint ermee dat je leuke keitjes en steentjes zoekt of koopt. Bij de buren uit de tuin stelen is geen aanrader: Je kunt dat beter even vragen als je zelf geen steentjes of grind rondom je huis hebt. Deze steentjes maak je goed schoon en laat je drogen. Daarna kun je ze verven of inkleuren met acrylverf of verfstiften op waterbasis. Poreuze stenen moeten van te voren nog ingesmeerd worden met een primer. Nadien moeten ze ook afgelakt worden met een fixeer, zodat de verf blijft zitten. Op onder meer het internet staat precies beschreven welke spulletjes het meest geschikt zijn om de stenen mooi te versieren. Het dringende

advies is om er geen glitters, plakoogjes en lintjes op te plakken! Dit omdat het dan in de natuur terecht kan komen en dieren er ongemak van kunnen ondervinden. Eksters zijn dol op glitters, maar niet achterin de keel bijvoorbeeld. Gewoon beschilderen of inkleuren is al mooi genoeg. Talent hoef je ook niet te hebben. Stippen met een spijker geeft al een prachtig resultaat en een “Barbapapa” of kabouter is natuurlijk snel gemaakt. De professionals gaan voor landschapjes, mooie vosjes of ijsvogels. Wederom staat internet (pinterest) vol met mooie voorbeelden. Al is iets vanuit de eigen fantasie ook prima, origineler en meestal veel leuker. Als de beschilderde steentjes klaar zijn, dan ga je lekker aan de wandel. Je neemt de steentjes mee. Af en toe verstop je er één. Op een bankje, bij een wegwijzer of in het zicht in een boom. Doe dit in het bos ook het liefst goed in het zicht en langs wandelroutes, een steen weggedrukt in het mos heeft niemand wat aan.

Nagelstudio 5 Hallo Ik ben Fiena Jansen, sinds oktober 2019 gediplomeerd nagelstyliste. Ik heb mijn opleiding gevolgd bij Laqueens in Winschoten. Hier heb ik 1,5 jaar met plezier 1 dag in de week gewerkt en veel bijgeleerd, en 3 dagen voor mezelf thuis. Sinds januari zijn we druk bezig om een eigen salon aan huis te bouwen zodat ik mijn eigen ruimte heb. Ik volg regelmatig workshops om bij te leren en op de hoogt te blijven van de nieuwste technieken. U kunt bij mij terecht voor gellakbehandeling met versteviging op de natuurlijke nagels. Ook is acryl en gel met verlenging,afgewerkt in een kleur naar keuze een mogelijkheid. Kijk voor een impressie op facebook en instagram op Nagelstudio 5 Bel,app of mail voor een afspraak op werkdagen van maandag t/m donderdag. Fiena Jansen, Weenderstraat 5, TJ Jipsinghuizen Fiena Jansen1982@gmail.com, 06-81474450

Maar goed, nu heb je dus een steentje versierd en ergens buiten neer gelegd. Hoe nu verder? Dat komt dus door de achterkant, daar kun je ook nog iets leuks mee doen. Dan snapt men waarom je de voorkant zo mooi hebt gemaakt. Op de achterkant kun je ook iets zetten. Meestal staat er in elk geval op “neem mee, of laat zwerven”, zodat de vinder weet, dat hij hem mag houden of weer elders kan verstoppen. Ook kun je er de postcode opzetten. Dan weet men misschien ooit in Limburg, dat ze een Sellinger kwintje gevonden hebben. Of een mooie wens, gedachtengang, gedichtje of een groet: “Moi”. Tegenwoordig staat er vaak een facebooklogo en site op vermeld. Bijvoorbeeld “Happy Stones” ”Kei Tof” “Kei Tof Groningen”. Dit verwijst naar facebookpagina`s. Als je dat erop zet en de steen wordt gevonden, kan de vinder een foto op de pagina zetten en erbij vermelden waar deze is gevonden. Hoewel sommigen het niet goed begrijpen (of perse hun gevonden steen op de site willen hebben) en foto’s plaatsen van hun verstopte steentjes met locatie erbij. Waarop anderen direct erheen rennen om de steen te pakken. Dus nadat je jouw eigen kunstwerk weg gelegd hebt, kun je ondertussen speuren naar de kunstwerkjes van anderen. Het is een echte corona hobby geworden voor velen. Al zijn de Sellingers nog niet zo actief.