QM zomer 2013

Page 1

H

É

T

V

A

K

B

L

A

D

V

O

O

R

D

E

M

E

E

T

I

N

G

P

L

A

N

N

E

R

W W W.Q U A L I T Y I N M E E T I N G S . N L

ZOMER 2013

109

Meetinglocatie HET GLAZEN HUIS VAN NRC MEDIA

De krant komt echt tot leven

LANDELIJK ASSOCIATIE BUREAU Kostenloze dienstverlening voor medische verenigingen

SPREKER

Oorlogsfotograaf Teun Voeten heeft lak aan trends

TRAVEL BLOGGERS UNITE EUROPE CONFERENCE Onaf hotel zet zwaar in op personeel en catering

Jaap Westerhuijs ‘Kennisoverdracht gaat altijd door’


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.